Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %"

Transkript

1 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets placering på grunden, hvor mange værelser skal der være, ønsker du et åbent køkken-alrum og mange andre beslutninger. En særdeles vigtig overvejelse er imidlertid også, hvad man kan og vil gøre for at reducere boligens energiforbrug. Men hvad koster det egentligt at bygge energivenlig, og kan man vinde pengene hjem igen i form af besparelser? Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring & Funding Svaret er ja, heldigvis! Hensyn til både privatøkonomi og miljø går i de fleste tilfælde hånd i hånd, når det gælder nybyggeri, da nye boliger generelt er mere energivenlige end ældre huse. Det smitter positivt af på de løbende udgifter til el, vand og varme. Samtidig er der færre udgifter til vedligeholdelse på et nyt hus i forhold til et ældre. Samlet vil det mere end opveje de ekstra omkostninger, der kan være ved bygge et nyt hus i forhold til at købe et eksisterende. Størst gevinst er der, hvis man går hele vejen og opfører et svanemærket energivenlig hus, hvor der er tænkt energibesparelser ind i hele huset. Vi har i denne analyse sammenlignet de årlige omkostninger ved at købe et hus på 150 kvadratmeter fra 1970 erne med prisen på at bygge et nyt hus på 150 kvadratmeter. Samtidig har vi vurderet om det kan betale sig at investere i at gøre det nybyggede hus helt eller delvist miljøvenligt. I analysen er vi blandt andet kommet frem til følgende Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Sonia Wahid Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen det koster i omegnen af % ekstra at bygge et 100 % miljøvenligt (svanemærket) hus frem for et almindeligt hus. Ønsker man kun nogle få energivenlige tiltag i hjemmet, kan man komme ned på en merudgift på ca. 5 % i forhold til hvad et almindeligt nybyggeri vil koste ved at investere i et svanemærket hus kan en familie på fire reducere deres udgifter til el og varme med hele 60 % sammenlignet med udgifterne i et gennemsnitligt hus fra 1970 erne investerer man samtidig i et regnvandsanlæg, der kan bruges til toiletskyl og tøjvask, undgår man ikke kun unødig spild af drikkevand, man får samtidig de samlede udgifter til el, vand og varme reduceret med 65 % det er medregnet, at man slipper for at vedligeholde 70 er-huset, hvis man bygger nyt. Tager man samtidig højde for de meromkostninger, der er i forbindelse med at investere i et svanemærket hus, vil der stadig være et plus på bundlinjen, når det samlede regnskab gøres op en familie på fire kan spare op til kroner om året ved at bygge et svanemærket hus i stedet for at købe et hus fra 1970 erne, hvis de vælger at finansiere boligen med FlexLån F1 hvis familien derimod vælger den mere konservative løsning og finansierer boligen med et 5 % fastforrentet lån, giver det alligevel en besparelse på op til kroner om året. Et svanemærket hus skåner altså både miljø og pengepung sammenlignet med de populære parcelhuse fra 70 erne. side 1

2 Tænk energi ind i dine byggeplaner Går du og overvejer at bygge et nyt hus, så er det værd at tænke energivenlige tiltag ind i byggeplanerne. I langt de fleste tilfælde vil der være mange penge at spare på de løbende udgifter til el, vand og varme ved at investere 5-10 % ekstra på at gøre huset helt eller delvist energivenligt. Det er selvfølgelig altid vigtigt, at man sætter sig ned og gør fordele og ulemper op. Nogle energiforbedringer er nemlig bedre for pengepungen end andre. Og hvis et energivenligt tiltag viser sig at koste en halvtredser om måneden, må man gøre op med sig selv, om man er villig til at ofre det beløb for miljøets skyld. Vi kan dog overordnet set konkludere, at det i langt de fleste tilfælde kan betale sig at investere i at gøre et nyt hus miljøvenligt og der kan endda være mange tusinder af kroner at spare om året. Nedenfor viser vi, hvad det koster at købe et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter fra 1970 erne og hvad de tilhørende omkostninger til energi og vedligeholdelse vil være. Derudover viser vi de tilsvarende udgifter for et nybygget hus, der er bygget efter de gældende byggeregler fra 2010 (energiklasse 2). Endelig går vi skridtet videre og gør huset helt eller delvist energivenligt (energiklasse 0 eller 1). Fire forskellige typer af huse Nedenfor har vi sammenlignet fire forskellige huse på 150 kvadratmeter. Standardhuset (1970 er hus) Standardhuset er opvarmet med fjernvarme og har en årlig udgift til el, vand og varme på ca kroner. Dertil lægges udgifter til vedligeholdelse af boligen på ca kroner pr. år. Kontantprisen på standardhuset er kroner, beregnet ud fra en gennemsnitlig kvadratmeterpris på landsplan på kroner. Almindeligt nybyggeri (energiklasse 2) Det almindelige nybyggeri er opvarmet med fjernvarme og den årlige udgift til el, vand og varme er på ca kroner. Da huset er nybygget, er der i de første mange år ingen udgifter til vedligeholdelse. Kontantprisen på nybyggeriet er kroner, svarende til ca. 12 % mere end prisen på standardhuset. Delvis energivenligt nybyggeri (energiklasse 1) Det delvist energivenlige hus benytter fjernvarme til opvarmning. Derudover er der installeret 5 m 2 solceller på taget for at reducere el-udgifterne. Samtidig er der foretaget energivenlige tiltag, såsom ekstra isolering i loft og vægge, ekstra tætte termoruder og døre og der er installeret et mekanisk ventilationsanlæg. Dertil kommer en række mindre men stadig vigtige tiltag blandt andet vandsparende brusere og vandhaner, spare-pærer, vandsparende vaske- og opvaskemaskiner samt miljøtoiletter. Den årlige udgift til el, vand og varme ligger på knap kroner og husets kontantpris er kroner prisen er altså 5 % højere end det almindelige nybyggeri. Passivhus (energiklasse 0, også betegnet som svanemærket nybyggeri) Passivhuset er opvarmet med en jordvarmepumpe. Derudover er der installeret 10 m 2 solceller på taget. Huset vender rigtigt i forhold til verdenshjørnerne, for at opnå den bedst mulige udnyttelse af solenergi- og varme. Der er desuden foretaget de samme energivenlige tiltag, som i det delvist energivenlige hus, men der er gået grundigere til værks nogle steder. Eksempelvis er der anvendt en endnu tykkere isolering og termoruderne er af højere kvalitet. Den årlige udgift til el, vand og varme ligger på ca kroner og kontantprisen på huset er kroner, altså ca. 10 % højere end nybyggeriet. Går familien et skridt videre og investerer i et regnvandsanlæg, der kan bruges til toiletskyl og tøjvask, vil husets samlede pris komme op på kroner. Til gengæld vil de samlede udgifter til el, vand og varme komme ned på kun kroner. side 2

3 Når vi i beregningerne nedenfor henviser til passivhuset og dets omkostninger og besparelser, er det for passivhuset inkl. regnvandsanlæg. Du kan læse mere om, hvordan vi har opgjort vandforbruget og om de forskellige energiklasser i hhv. bilag 2 og 3 sidst i analysen. Det er billigst at bygge nyt I nedenstående tre tabeller har vi opstillet energiregnskaberne ved bygge et nyt hus henholdsvis energiklasse 2, energiklasse 1 og energiklasse 0 og sammenlignet det med køb af et standardhus fra 1970 erne. Tabel 1: Det kan betale sig at bygge nyt frem for at købe et hus fra 1970 erne Estimering (kr.) El Vand Varme Vedligehold Samlet Standard 70'er-hus Alm. nybyggeri Besparelse Meromkostning Samlet gevinst Vi har estimeret udgifter til el, vand og varme ved køb af et standardhus fra 1970 erne eller ved selv at bygge nyt. Kilde: Egne beregninger Tabel 1 viser, at de samlede omkostninger el, vand, varme og vedligehold på standardhuset er på godt kroner om året, mens det nybyggede hus årligt bruger omkring kroner på el, vand og varme. Dertil kommer højere finansieringsomkostninger på godt kroner per år til at bygge et nyt og dyrere hus i forhold til at købe et standard 70 er hus. Du kan læse mere om meromkostningen i bilag 1 sidst i analysen. Samlet set viser regnestykket, at familien sparer knap kroner om året ved at vælge at bygge nyt i forhold til at købe et 70 er hus, til trods for, at det er dyrere at bygge nyt. Besparelsen opstår fordi de lavere vand- og energiudgifter samt sparede vedligeholdelsesomkostninger mere end opvejer merprisen på at bygge nyt. Passivhuset vinder der er mest at spare både for pengepung og for miljø Ovenstående regnestykke viser, at det kan betale sig at bygge nyt frem for at købe et 70 er hus. Men kan det også betale sig at bygge energivenligt? Heldigvis er svaret ja. Som det fremgår af nedenstående tabel 2, er der årligt omkring kroner at spare for familien på fire, såfremt de vælger at bygge et delvist energivenligt hus frem for at vælge 70 er huset, og samtidig investerer i el- og vandbesparende apparaturer. Tabel 2: Den økonomiske gevinst ved at bygge delvist energivenligt hus Estimering (kr.) El Vand Varme Vedligehold Samlet Standard 70'er-hus Energiklasse Besparelse Meromkostning Samlet gevinst Vi har estimeret udgifter til el, vand og varme ved køb af et standardhus fra 1970 erne eller ved selv at bygge et delvist energivenligt hus. Kilde: Egne beregninger side 3

4 Det kan altså godt betale sig at bygge energivenligt frem for at vælge et standard 70 er hus. Men familiens økonomiske gevinst bliver faktisk en smule lavere, hvis deres nye hus er bygget i henhold til energiklasse 1 frem for energiklasse 2. Der er dog tale om sølle 25 kroner om måneden og beløbet kan sagtens svinge og måske vendes til en gevinst, hvis man formår at få udgifterne til det delvist energivenlige hus en smule ned. Man bør derfor ikke afskrive tanken om at gå fra energiklasse 2 til 1 blot ud fra det argument, at den økonomiske gevinst kan vise sig at mindre. Mest økonomi er der imidlertid i at investere i passivhuset. Det koster ganske vidst ca. 25 % mere at opføre end at købe standardhuset fra 70 erne. Til gengæld er de årlige besparelser på vand og energi betydelige, jævnfør tabel 3. En gennemsnitsfamilie på fire kan derfor spare godt kroner om året ved at bo i et passivhus og samtidig investere i et regnvandsanlæg for at mindske spild af drikkevand. Tabel 3: Den økonomiske gevinst ved at bygge et passivhus er til at mærke Estimering (kr.) El Vand Varme Vedligehold Samlet Standard 70'er-hus Passivhus Besparelse Meromkostning Samlet gevinst Vi har estimeret udgifter til el, vand og varme ved køb af et standardhus fra 1970 erne eller ved selv at bygge et passivhus. Kilde: Egne beregninger Godt for miljøet og for privatøkonomien Vi kan heldigvis konkludere, at hensyn til økonomien og miljøet i langt de fleste tilfælde går hånd i hånd, når det gælder boliger. Der vil naturligvis være undtagelser, hvor gevinsten ved at investere i energivenlige løsninger i boligen er minimal eller at man faktisk skal punge et par hundrede kroner mere op for at bo mere miljøvenligt. Men der kan med miljørigtig adfærd være endnu mere at spare. Overordnet set er konklusionen dog klar: Investering i nye og mere energivenlige boliger kan betale sig som en langsigtet investering, hvis man sammenligner med omkostningerne ved at købe en ældre og mindre energivenlig standardbolig. Og den allerstørste økonomiske gevinst får man, hvis man vælger at gennemtænke energibesparelser i hele boligen og bygge et svanemærket passivhus. side 4

5 Bilag 1 hvordan har vi regnet? I samtlige beregninger i analysen er det forudsat, at husene er på 150 kvadratmeter, hvad enten der er tale om et hus fra 1970 erne, et nybygget hus eller et helt/delvist energivenligt hus. Til finansiering af huset har vi regnet med at familien lægger en udbetaling på 5 % af købesummen, hvorefter 15 % finansieres med boliglån et såkaldt Danske Bank Boliglån med 8,6 % i pålydende rente og de sidste 80 % med et realkreditlån enten FlexLån F1 med 1,80 % i kontantlånsrente eller et 5% fastforrentet lån. I tabel 1 til 4 angives meromkostningen som et gennemsnit af ydelsen ved finansiering med hhv. et 5 % fastforrentet lån og FlexLån F1 begge lån med afdrag. Det svarer til, at familien eksempelvis har FlexLån F1 på kroner og 5 % fastforrentet lån på kroner. Hvis familien vælger kun at finansiere sig med fast rente, vil de få en mindre gevinst, og vælger de udelukkende FlexLån F1 vil gevinsten være større, men med tiden aftage i takt med at renter stiger. Kvadratmeterprisen for huset fra 1970 erne er gennemsnitsprisen på landsplan i 3. kvartal De antagne byggeomkostninger er ligeledes et formået gennemsnit på landsplan. Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik. Priser på el, vand og varme svarer til de gennemsnitlige priser på landsplan. Bilag 2 hvordan er vandforbruget opgjort Det daglige vandforbrug pr. person kan opgøres som nedenstående: Bad og håndvask WC-skyl Tøjvask Opvask/rengøring Mad/drikke Øvrigt, lækage og lign. I alt pr. person i døgnet (ca.) 40 liter 35 liter 10 liter 20 liter 15 liter 20 liter 140 liter Opgørelsen er et estimat for vandforbruget for en gennemsnitsdansker. Vi har derfor antaget, at det må være vandforbruget pr. person i et hus fra 1970 erne. For en familie på to voksne og to børn svarer det til et årligt vandforbrug på lidt over 204 m 3. I et nybygget hus antager vi, at vandforbruget til lækage minimeres, idet der installeres nye vandhaner, brusere mv. Derfor opgøres det daglige forbrug pr. person til ca. 130 liter. I et delvist energivenligt hus antager vi, at familien har investeret i sparebrusere, miljøtoiletter og vandsparende vaske- og opvaskemaskine. Derfor opgøres det daglige vandforbrug her til ca. 120 liter pr. person. Går familien endnu et skridt videre og investerer i et regnvandsanlæg til brug i toilettet, til tøjvask og til at vande haven med, kan de få det daglige vandforbrug helt ned på 80 liter pr. person. Vi har regnet med en gennemsnitlig pris på 50 kroner pr. m 3 vand. Kilde: med flere side 5

6 Bilag 3 Energiklasser for nybyggeri Det samlede energiforbrug i en bolig kommer fra opvarmning, ventilation, køling og varmt vand. En energiklasse er en mærkning af et hus på samme måde, som det kendes for køleskab, vaskemaskiner m.m. Energiklassen er et udtryk for, hvor mange kilowatttimer man bruger til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. kvadratmeter pr. år. Nedenfor beskrives kort det gældende bygningsreglement samt de tre nye energiklasser. Det gældende bygningsreglement BR08 (pr. 1. april 2006) Som minimum skal et nyt enfamiliehus følge de krav til energiforbrug, som er beskrevet i Bygningsreglementet BR08. Ud over mindstekrav til isoleringstykkelser er der defineret mindstekrav til varmetab og luftskifte gennem klimaskærmen (tag og vægge). Energirammen for et hus på 150 kvadratmeter er 85 kwh/kvadratmeter pr. år. Energiklasse 2 (gældende fra 2010) Bygger man et hus i energiklasse 2, kan man spare 25 procent af husets energiforbrug i forhold til huse, der er bygget efter det gældende bygningsreglement BR08. Det forventes, at kravet til nye huse fra år 2010 som et minimum vil være energiklasse 2. Energirammen for et hus på 150 kvadratmeter er 61 kwh/kvadratmeter pr. år. Energiklasse 1 (forventes at være gældende fra 2015) Bygger man et hus i energiklasse 1, kan man spare 50 procent af husets energiforbrug i forhold til huse, der er bygget efter det gældende bygningsreglement BR08. Det forventes, at kravet til nye huse fra år 2015 som et minimum vil være energiklasse 1. Energirammen for et hus på 150 kvadratmeter er 42 kwh/kvadratmeter pr. år. Passivhus (Energiklasse 0) Passivhuset bruger endnu mindre energi end et hus i energiklasse 1 og er dermed det mest energirigtige hus på markedet. Man kan spare omkring 75 procent af husets energiforbrug i forhold til huse, der er bygget efter det gældende bygningsreglement BR08. Energirammen for et hus på 150 kvadratmeter er kwh/kvadratmeter pr. år. Betegnelsen passivhus opnås, hvis huset opfylder følgende punkter mindst muligt varmetab fra huset ved hjælp af god isolering og minimering af kuldebroer supereffektive vinduer med meget lav U-værdi, og som er placeret optimalt i forhold til verdenshjørnerne for at sikre en optimal udnyttelse af solenergi et hus, der er meget tæt mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding og lavenergiventilator kompakt bygning (så lille grundplan som muligt i forhold til facadens størrelse) intet traditionelt opvarmningssystem ingen mekanisk køling. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 6

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere