geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3"

Transkript

1 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen side 4 Præsentation af Geoforums nye bestyrelse side 6 Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS side 7 Kommende Temadag om Infrastrukturen - med mange vinkler side 8 Ny status omkring LER side 10 Nyt fra Virksomhederne side 12

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Mod nye højder sving på Tremolavejen Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr maj 2007 Nr juli 2007 Indholdsfortegnelse Leder... 3 Farvel og tak Peter... 4 Den nye Bestyrelse... 6 Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS... 7 Geoforum Temadag...8 LER beskytter sine ledninger Nyt fra virksomhederne Mødekalender...14 Kommende Geoforum arrangementer...15 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer Budek, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, Se annoncepriser på 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 84 maj 2007

3 Lederen Kære Geoforum medlemmer, Allerførst vil jeg gerne sige tak for den tillid, der blev vist mig på vores generalforsamling den 24. april. Da langt fra alle medlemmer var til stede, vil jeg indledningsvis gentage lidt af det jeg sagde på generalforsamlingen. Jeg ser meget frem til at udfylde rollen som præsident for Geoforum og jeg er parat til at investere den nødvendige tid. Min holdning er, at man ikke bør påtage sig rollen som engageret præsident uden man i forvejen er nogenlunde sikker på at kunne finde de fornødne ressourcer til dette tillidshverv. Jeg mener, at Geoforum har bevist sin levedygtighed. Ingen stiller spørgsmålstegn ved Geoforums eksistensberettigelse som foreningen for geografisk information og geografisk informationsteknologi. Dette er i høj grad noget vi alle kan takke den tidligere præsident for. Udviklingen i samfundet omkring geodataområdet ser meget spændende ud for de kommende år. De kommende år vil der blive sat turbo på digitalisering af den offentlige sektor. En væsentlig årsag til denne udvikling er presset fra den faldende andel af erhvervsaktive danskere. Den offentlige sektor er presset til at effektivisere og nytænke de services der tilbydes borgerne. Dette betyder at det offentlige vil prioritere digital forvaltning højt. Vi skal fra Geoforum gøre vores til at geodata og GIS bliver en central komponent i digital forvaltning. Og vi har her et rigtigt godt udgangspunkt med et unikt datagrundlag og en kvalificeret og godt fungerende privat sektor der kan implementere nye og innovative løsninger. Også på teknologiområdet sker der en rivende udvikling. Eksempelvis kan vi i løbet af ganske få år forvente at alle danskere vil have adgang til bredbånd. Og ny Turbo 3G teknologi på mobilområdet lover os trådløs datakommunikation der er hurtigere end hvad vi har på bredbånd i øjeblikket. Så er det slut med kabler og fysiske bindinger. Du er på altid og hvor som helst. Geoforum skal aktivt medvirke til at sikre, at vi i geodatabranchen tilpasser os de ydre omstændigheder og at vi som branche får indflydelse på de offentlige myndigheder, der formulerer strategierne i både indland og udland. Geoforum skal sætte scenen for debat og meningsudveksling på geodataområdet. Det kan vi gøre, fordi vi er uafhængige og upartiske. Geoforum er ikke kun staten. Geoforum er ikke kun kommunerne. Og Geoforum er ikke kun den private sektor. Geoforum favner hele geodataområdet og netop derfor kan vi med vores seminarer, blade og konferencer tilbyde os som et mangfoldigt forum for debat og udvikling af forståelse mellem aktørerne i branchen. I Geoforum skal vi også tillade os selv at være en organisation, der stiller de kritiske spørgsmål. Ligesom pressen i vores demokrati forholder sig kritisk til politikere, embedsmænd og erhvervslivet, så skal vi på vores meget specialiserede område forholde os kritisk til aktørerne i vores branche. Med venlig hilsen Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 84 maj

4 Siden dannelsen af Geoforum Danmark tilbage i januar 2001, har Peter Normann Hansen som præsident stået i spidsen for Geoforum. Man kan med rette sige, at Peter har sin store personlige andel i, at Geoforum er blevet den sunde og stærke forening vi er i dag. Dette er selvfølgelig sagt i dyb respekt for betydningen af alle de frivillige kræfter omkring Geoforum. Efter seks aktive år har Peter valgt at stoppe som vores præsident. I den anledning holder vi en afskedsreception, hvor alle Geoforum medlemmer kan sige pænt farvel og tak til Peter. FARVEL og TAK, PETER INVITATION til AFSKEDSRECEPTION Torsdag den 14. juni 2007 fra kl. 14:30 til 17:00 hos IDA på Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Lokalet er i toppen af hovedbygningen vi garanterer en smuk udsigt Ved spørgsmål, kontakt da venligst sekretariatet. 4 geoforum.dk 84 maj 2007

5 N Ø Pictometry S Informationssystemet der kombinerer digitale skråbilleder og ortofotos med avanceret GIS-funktionalitet. V Kontakt BlomInfo A/S Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Fax: True Møllevej 9, 8381 Tilst Tlf.: Fax: Læs mere på vores website:

6 Den nye Bestyrelse Af Jacob Gadd, Geoforum Den 24. april 2007 holdt Geoforum sin syvende generalforsamling. Og lad det være sagt med det samme: dette er ikke et referat fra Generalforsamlingen. Det kan du finde i næste nummer af vores medlemsblad. Denne Generalforsamling var noget særligt, da det var første gang i foreningens historie, hvor der skulle vælges ny præsident. Samtidig var det første gang at alle bestyrelsesmedlemmer, undtagen et, var på valg. Derfor synes jeg, at det er på sin plads allerede nu at præsentere jer for resultatet af valget til bestyrelsen. Først valget af præsident. Peter Normann Hansen valgte at stoppe efter 6 år og en kæmpe arbejdspræstation (andetsteds i bladet er afskedsreceptionen annonceret). Bestyrelsen havde indstillet Michael Israelson som kandidat til præsidentposten. Inden valget holdt Michael en tale om sit syn på geo-branchen og Geoforum. Disse synspunkter er gengivet på næste side. Der var ikke andre kandidater, og Michael blev derfor valgt med bifald. Det betyder, at Michael Israelson fra den 25. april 2007 er præsident for Geoforum Danmark. Det eneste bestyrelsesmedlem, som ikke var på valg, var Inge Flensted. Alle andre var enten på valg eller udgik. Både Per Friborg og Hans Skov Petersen var på valg, da begges anden to-års periode udløb. Og begge blev valgt til deres tredje periode uden modkandidater. Johnny Fredericia, som igennem årene har fungeret som vicepræsident i Geoforum, har valgt at trække sig fra bestyrelsen midt i sin tredje to-års periode. Bente Neerup har siddet i aktivt i bestyrelsen lige siden Geoforums formelle start den 1. januar 2001, og havde derfor brugt de tre to-års periode, man kan sidde ifølge Geoforums vedtægter. Michael Israelson afgav pladsen som bestyrelsesmedlem på grund af valget til præsident. Til erstatning for Bente, Johnny og Michael stillede den afgående bestyrelse følgende som kandidater: Kirsten Elbo og Niels Bo Wille-Jørgensen, der begge blev valgt som suppleanter ved generalsamlingen i 2006, samt Mads Staunskjær, der tidligere har siddet i bestyrelsen og blandt andet været kasserer. Alle tre blev valgt ind i bestyrelsen uden modkandidater. Endelig skulle der findes to nye suppleanter til erstatning for Kirsten Elbo og Niels Bo Wille. Her stillede den afgående bestyrelse Dorthe Krøyer fra HNG og Jørgen Grum fra KMS. Også disse blev valgt uden modkandidater. Det er i øvrigt tradition, at suppleanterne deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Geoforums bestyrelsesaktiviteter. Geoforums bestyrelse fra den 25. april 2007 sammensat sådan: Præsident Michael Israelson, Intergraph Per Friborg, Vejdirektoratet Hans Skov-Petersen, KVL Inge Flensted, Herning Kommune Kirsten Elbo, Erhvervs- og Byggestyrelsen Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro Mads Staunskjær, Scankort og Dorthe Krøyer Budek, HNG Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen Kontaktinformationer på Geoforums bestyrelsesmedlemmer findes på Et ord fra redaktøren af Jacob Gadd, Geoforum Hvis du er typen der godt kan lide tal, og jo flere jo bedre, så tænker du måske: Hvad dulen er den af? I april-udgaven af geoforum.dk var der 28 sider og i det her helt nye maj nummer er der kun 16 sider Du har ret. Det er et tyndt eksemplar, du sidder med og det er ikke sådan, at alle andre medlemmer så sidder med en udgave med 32 sider Forklaringen er, at april måned er speciel. Mange bruger den sidste rest af afspadsering og ferie inden 1. maj og påsken tager sit. Så hvis de almindelige arbejdsopgaver skal passes i april, er der ikke meget tid tilbage til at skrive en god artikel til vores medlemsblad. Men det kan du så gøre her i maj måned. (Vores deadline finder du på side 2) Omvendt synes jeg, at det er vigtig, at du får netop dette blad. For når du læser det igennem, vil du se annonceringen af flere aktuelle arrangementer. Bare kryds løs i din kalender! Og endelig mener jeg, at det er vigtigt at få beskeden om vores nye Præsident og nye Bestyrelse bragt ud. Jeg håber, at jeg er tilgivet de kun 16 sider. 6 geoforum.dk 84 maj 2007

7 <Filter> <And> <PropertyIsGreaterThan> <PropertyName>REG_AREAL</PropertyName> <Literal>3000</Literal> </PropertyIsGreaterThan> <PropertyIsLessThanOrEqualTo> <PropertyName>VEJ_AREAL</PropertyName> <Literal>0</Literal> </PropertyIsLessThanOrEqualTo> </And> </Filter> Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS Af Jacob Gadd, Geoforum I ca. et år har to udvalg i Geoforum arbejdet med at løse en opgave til Servicefællesskabet for Geodata. Det ene udvalg har udarbejdet en dansk standard for implementeringen af GML (Geography Markup Language). Det andet udvalg har lavet en kogebog på hvordan WMS (Web Map Service) og WFS (Web Feature Service) kan anvendes i praksis. Initiativerne skal ses som et led i Servicefællesskabet for Geodatas bestræbelser på at udbrede og lette standardiseringen indenfor især den offentlige forvaltning på geodataområdet. På Kortdage 2006 orienterede begge udvalg om deres arbejde. Og nu er stort set målet nået. Begge publikationer vil snart være tilgængelige på blandt andet Servicefællesskabet for Geodatas og Geoforums hjemmesider. Endvidere arbejdes der i kulissen hen imod en temadag, hvor publikationer vil blive præsenteret. Dette vil formentlig ske efter sommerferien. Begge udvalg er i sagens natur sammensat af kompetente folk med dyb viden indenfor disse fag-områder. GML-udvalgets sammensætning er: Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen Lars Bodum, Aalborg Universitet Erik Wirring, LE34 Ole Runge Madsen, LIFA Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen WMS/WFS-udvalgets sammensætning er: Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro, GIS & IT Nikolaj Kamstrup, Kort og Matrikelstyrelsen Thomas H. Jensen, LE34 MapInfo Center I et kommende nummer af geoforum. dk vil du få mere information om publikationerne og tilknyttede arrangementer. geoforum.dk 84 maj

8 Sæt kryds i kalenderen nu! Den 20. juni afholder Geoforum temadag Status på den geografiske infrastruktur Geografisk infrastruktur er på manges læber i disse år. Strukturreformen er gennemført, INSPIRE bliver en realitet og også FOT udvikles løbende. Derfor mener vi, at det er rette tid til, at Geoforum forsøger at give et samlet overblik over disse tiltag. Geoforums temadag skal ses som et supplement til de øvrige kommunikationsinitiativer fra FOTdanmark og Kort & Matrikelstyrelsen. Geoforum vil objektivt stille sig til rådighed for, at forskellige indlægsholdere kan give deres kommentarer til de forskellige tiltag set ud fra hver af deres synsvinkler. Indlæggene gennem dagen vil bl.a. fokusere på: IT-arkitektur i relation til geodata Det overordnede standardiseringsarbejde indenfor geografiske data Status og planer for FOT FOT set i en kommunal vinkel FOT set fra en dataproducent FOT set fra en løsningsleverandør FOT og INSPIRE som en del af den geografiske infrastruktur Undervejs vil der være mulighed for både spørgsmål og meningstilkendegivelser. Det endelige program vil snart være at finde på ligesom det vil være i det kommende nummer af geoforum.dk Sæt kryds i din kalender allerede nu ved Torsdag 20. juni 2007 fra kl Arrangementet bliver holdt hos IDA på Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Prisen vil være kr. 450 til dækning af forplejning og lokale. Tilmeld dig på 8 geoforum.dk 84 maj 2007

9 Intergraph - GIS og ledningsregistrering BESØG INTERGRAPH PÅ TRÆFPUNKT 25 PÅ DANVA S ÅRSMØDE Få en demonstration af Intergraphs vand- og spildevandsløsning baseret på DANVAs danske standard datamodeller - vi kvitterer med en Memorystick. * G/DAN-DAS, Intergraphs spildevandsløsning, er en brugervenlig applikation til projektering, vedligehold og analyse af spildevandsnetværk. Intergraphs G/DAN-VAND løsning er klar til levering sommer Løsningen gør det muligt at udarbejde forskellige alternative ændringsforslag for det samme netværk. Herefter foretages konsekvensberegninger således at det mest optimale forslag kan vælges. 16 R Intergraphs GIS-løsninger bygger på åbne standarder som OpenGIS, Oracle Spatial/Locator, m.f. og kan tilpasses vha. konfigurering i metadata. Intergraph er registreret forhandler af DANVAs DAN-DAS og DAN-VAND modeller. A45052S52S DK: BK: m-ø200pvc m-ø200pvc A45012R DK: BK: MADSBJERGVEJ A R DK: BK: m-ø200pvc-100 A45051S DK: BK: m-ø200pvc-99 9m-ø200pvc-99 A45053S DK: BK: MADSBJERGPARKEN A45022R 2 DK: BK: A S DK: BK: * Så længe lager haves. A45060R DK: BK: A45030S DK: BK: m-ø200pvc m-ø200p m-ø200pv m-ø200pvc m-ø200pvc-5 Intergraph Danmark A/S Hørkær 12A 2730 Herlev Intergraph er en af verdens førende leverandører af softwareløsninger til Geografiske InformationsSystemer (GIS). Intergraph blev grundlagt i Huntsville, Alabama i 1969 og har siden starten fokuseret på grafisk og geografisk teknologi. I dag er Intergraph en moderne softwarevirksomhed med ansatte og repræsentation i 60 lande. Intergraph Danmark A/S er et datterselskab, der er ejet 100 % af Intergraph Corporation. Intergraph Danmark A/S beskæftiger 20 medarbejdere og har siden 1984 solgt Intergraphs softwareprodukter i Danmark og tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse. Yderligere oplysninger: A450

10 LER beskytter dine ledninger Af projektleder for LER, Felix Dalker, Erhvervs- og Byggestyrelsen Ledningsejerregistret (LER) sikrer mod overgravede rør, ledninger og kabler. Men som ledningsejer er det vigtig, at du holder dine interesseområder og kontaktoplysninger ajour. Erhvervs- og Byggestyrelsen etablerede i 2005 et register til registrering af ledningsejere. Registret blev etableret for at forebygge antallet af graveskader og det er lykkedes. Registrets effekt Resultater fra styrelsens brugerundersøgelse af LER peger på, at graveskader, som skyldes manglende kendskab til ledningernes beliggenhed er reduceret kraftigt efter at registret er etableret. Det vurderes, at ledningsejere og graveaktører tilsammen sparer over millioner af kr. årligt på de direkte omkostninger ved graveskader. Hertil skal lægges reducerede omkostninger til følgeskader samt administrative lettelser i sagsgangen med graveforespørgsler og udlevering af ledningsoplysninger. Overordnet set må LER betegnes som en succes. Virksomheder og samfund sparer penge og tid. Forsyningssikkerheden er forbedret, siger kontorchef Lars Green Lauridsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Styrelsen har også undersøgt entreprenørernes anvendelse af registret. Styrelsen har kontaktet alle landets kommuner og har sammenlignet ansøgninger om gravtilladelser hos kommunen med anvendelsen af LER. De indhentede data fra landets kommuner viser, at anvendelsesgraden af blandt graveaktører er 10 geoforum.dk 84 maj 2007

11 for lav. Det anslås, at der bliver forespurgt i LER ved 85 % af alle gravearbejder, men af færre end 50 % af graveaktørerne. Selvom de positive effekter af LER er betydelige, kan vi utvivlsomt gøre det endnu bedre. Den forholdsvis lave anvendelse af LER blandt de mindre graveaktører er ikke acceptabel og vi vil fremover intensivere vores indsats på dette område, siger kontorchef Lars Green Lauridsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Strukturreform og oplysninger i LER 1. januar 2007 betød som bekendt at kommunegrænserne ændrede sig, amter blev nedlagt og regioner blev etableret. Men det betød også at ejerforhold af ledninger ændrede sig, ligesom adresseoplysninger, kontaktpersoner, EAN-numre, mv. oplyst i LER ikke længere er de samme. En delig betød strukturreformen også, at en lang række brugere af registret fik ny digital medarbejdersignatur. Alt i alt er vi kommet godt igennem strukturreformen. Langt de fleste ledningsejere har tilrettet deres oplysninger i LER, hvilket som nævnt også godt kan betale sig, siger kontorchef Lars Green Lauridsen. Hvis man ikke anvender LER som loven foreskriver, dvs. sørger for at holde det ajour med f.eks. kontaktoplysninger og interesseområder, vil man formentlig stå med en dårlig sag, hvis der opstår en graveskade. Faktaboks om LER Du får adgang til LER via internettet på Registret gør det muligt at indtegne et omrids af dit forsynings- eller graveområdet. Når der skal laves et gravearbejde, rummer registret mulighed for automatisk udsendelse af s til de berørte ledningsejere, med anmodning om præcise oplysninger om ledningernes placering. Kort sagt er LER et kontaktbureau, hvor ledningsejere og entreprenører bliver opmærksomme på hinanden. LERs brugere kan også vælge at købe skræddersyede løsninger hos priva-te virksomheder, som tilbyder en række kommercielle ydelser - en såkaldt tjenesteyder. På kan du finde svar på de fleste spørgsmål om LER. Der er også etableret et LER-Sekretariat ( , som vejleder i brugen af LER. geoforum.dk 84 maj

12 Nyt fra virksomhederne Juno ST - fiks lille DPA med GPS fra Trimble Intergraph frigiver G/DAN-DAS Intergraph indgår forhandler aftale med DANVA Trimble har netop sluppet en fiks lille nyhed, en PDA med indbygget GPS med stor følsomhed. Hvis du har brug for et prisbilligt produkt til mobil GIS dataindsamling, med 2 til 5 meters nøjagtighed i sand tid eller ved efterberegning, kunne Juno være et interessant valg. Let og kompakt (133g), baseret på Win. Mobile 5.0, med Bluetooth og WLAN kommunikation samt SD kort-slot til udvidelse af hukommelsen. Som noget særligt er denne enhed ikke bygget til at modstå vejrliget eller hårdt brug i marken. Enheden er et alternativ til alle de små håndholdte enheder der i dag findes på markedet for konsumprodukter fra forskellige PDA leverandører. Enheder der ofte ikke har en særlig god GPS indbygget eller har kort batteri levetid. Leveres i en pakke med Trimble TerraSync software eller med GPScorrect extension til ESRI ArcPad til dataindsamling. Juno er målrettet storskala implementering af mobil GIS løsninger hos ledningsejere, i kommuner m.fl. Priserne starter ved 3.700,- ekskl. moms og levering. Intergraph har i marts frigivet en spildevandsløsning baseret på DAN- VAs standard datamodel for spildevand kaldet DAN-DAS. Systemet benytter standard teknologier som OpenGIS, Oracle Spatial og Intergraph G/Technology. Implementeringen omfatter alle krav defineret i DAN-DAS og giver brugeren en intuitiv/brugevenlig applikation til projektering, dokumentation, vedligehold og analyse af spildevandsnetværk i overensstemmelse med dansk standard. Løsningen giver bla. mulighed for lange transaktioner/versionering, således at det er muligt at udarbejde alternative ændringsforslag for det samme netværk og konsekvensberegne de forskellige forslag, således at det mest optimale kan vælges. Endvidere er det muligt at oprette intelligente detailtegninger for f.eks. komplekse bygværker, hvor alle komponenter inden i bygværket registreres, inklusiv topologi til resten af netværket registreret i geografien. Intergraph har indgået forhandleraftale med DANVA, således at Intergraph kan videresælge brugsretten til DAN-DAS og DAN-VAND modellerne i forbindelse med salg af Intergraphs vand- og spildevandsløsninger. Intergraph frigiver en DAN-VAND løsning til sommer. Kontakt Jackie Sandgård Tlf.: intergraph.com Hjemmeside: Mere information findes på www. trimble.com/junost.shtml. 12 geoforum.dk 84 maj 2007

13 Atkins GIS team bag endnu en Internetportal til Europas borgere Atkins har for Det Europæiske Miljøagentur udviklet endnu en europæisk dækkende Internetportal - Denne gang er det et Vandinformationssystem for Europa Miljø er stadigvæk et emne, de fleste bekymrer sig om. Ikke mindst vandmiljøet er et fokusområde og den nye Internetportal for Europas vand og Miljøagenturets GIS-system generelt gør det muligt for borgere og beslutningstagere i EU at finde relevant og pålidelig information om nærmiljøet på agenturets hjemmeside. Den nye Internetportal, som betegnes WISE - Water Information System for Europe, er blevet til i et samarbejde mellem fire EU institutioner. Den er blevet designet, så den tjener behovene for både offentligheden, vandeksperter samt beslutningstagere. Fokus ligger på bredden i vandinformation og portalen rummer meget omfattende oplysninger om vandkvalitet og -kvantitet for alle Europas vandmiljøer, det være sig floderne, søerne, grundvandet og havet. Kortvisningen af vandinformationer er i praksis en visualisering af EU s lovgivning indenfor området og baserer sig på EU s Vandrammedirektiv. Vil man vide f.eks. noget om Europa s badevandskvalitet, om næringsstofsbelastningen af floder og søer eller om i hvor høj grad vandmiljøet er blevet påvirket af mennesker, så kan man finde denne viden her forklarer projektleder Jesper Skovdal Christiansen. Atkins fik i første omgang til opgave at hjælpe agenturet med at harmonisere miljødata i forbindelse med opbygning af agenturets GIS. Dernæst fulgte en periode med udvikling af en GIS-viewer og portalløsning omkring luftkvalitet, som miljøagenturet gik i luften med i sommeren Og lige før påske så altså endnu en GIS-baseret portal, denne gang om Europas vandmiljø, dagens lys. Atkins vandt i 2005 kontrakten om at rådgive Det Europæiske Miljøagentur indenfor GIS i stærk konkurrence med mange andre europæiske rådgivere og konsulenthuse. Med denne opgave kan Atkins således fortsat fokusere på anvendelsen af og rådgivning om GIS, som i stigende grad har vist sig som et vigtigt værktøj og forretningsområde. Kontraktsummen for opgaven omkring en GIS-baseret Internetportal om vandet i Europa har været omkring Euro. Se WISE portalen på: Kontakt Atkins projektleder Jesper Skovdal Christiansen Tlf , tkinsglobal.com FÆRDIG! COWIs højdemodel er nu færdigscannet og der er dermed nu mulighed for at få præcise højdedata hvorsom helst I Danmark. Siden februar 2006 har vi været igang med at scanne hele landet ved hjælp af den nyeste laserscanningsteknologi. Højdemodellen er af hidtil uset nøjagtighed og stor punkttæthed. Nøjagtigheden på koteringen angives med en middelfejl på under 25 cm, men reelt er den et udtryk for at forskellige overflader i terrænet måles med forskellig nøjagtighed. Befæstede arealer, som veje, har typisk en betydelig bedre nøjagtighed, helt ned til 5-8 cm. For yderligere information Kontakt Lars Flemming Tlf.: Se mere på Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på geoforum.dk 84 maj

14 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2007 Tirsdag 8. maj København 3D-modeller - set fra en anden vinkel Mandag maj Århus Design af kort Onsdag 23. maj København Introduktion til rasterbaseret GIS Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED maj 1Spatiel Conference, Ordnance Survey Great Britain, Business Centre, Southhampton se: maj AGILE konference i Aalborg 8. maj COWIs Geodata-seminar, Aalborg 9. maj COWIs Geodata-seminar, Århus 15. maj COWIs Geodata-seminar, Vejle 22. maj COWIs Geodata-seminar, Slagelse 7. juni ESRI Brugerklub holder seminar, Fyn maj 2nd International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Athens, Greece 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR), Prague 11. juni Laserscanning for 3D city models, Prague 13. juni 5th International Symbosium on Spatial Data Quality, the Netherlands 4. aug. First Circular, Moscow, Russia sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord 20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder, München se: okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany se: okt. GeoInfo 2007, For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 14 geoforum.dk 84 maj 2007

15 3D-modeller - set fra en anden vinkel Arrangementsguppen Øst holder medlemsmøde tirsdag d. 8. maj kl hos Kort & Matrikelstyrelsen Vi vil i forbindelse med foredraget vise eksempler på nogle af de opgaver, vi har løst, samt give en introduktion til nogle af de teknikker vi anvender. Model & Effekt Fabrikkens kernekompetencer er fremstilling af fysiske modeller på baggrund af 3D data. Modellerne bliver brugt i forbindelse med præsentation, som arbejdsmodeller eller lignende. Dygtige designere, håndværkere og 3D specialister giver os muligheden for nytænkning samt brug af både traditionelle og utraditionelle løsningsmetoder. Samtidig benytter vi den nyeste teknologi til at udarbejde modellerne. Vores kompetencer bliver benyttet af mange forskellige typer firmaer i både kreative og industrielle brancher. 1. Bjarne Ersbøll, IMM på DTU, som vil fortælle om bl.a. ansigtsgenkendelse mm. 2. Kristoffer Bruun Kelstrup, Model og Effektfabrikken, som vil fortælle om stedets ar bejde med modeller. geoforum.dk 84 maj

16 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V GIS-løsninger COWI er markedsledende i Danmark inden for udvikling og salg af det geografi ske informationssystem MapInfo. Vi integrerer GIS-løsninger i den offentlige sagsadministration, hvad enten det er kommuner, regioner eller statslige styrelser. I private virksomheder sikrer MapInfo overblik over kundedata, markeder, demografi ske data, konkurrenter, placeringen af et detailnet eller distribution. At få et geografi sk overblik behøves ikke længere at være en vision. Med MapInfo er det muligt at få en fremtidssikret GIS-løsning. Ydelser: IT- og GIS rådgivning Internetløsninger GIS-løsninger Mobile GIS-løsninger Ledningsregistrering Datakonvertering 3D visualisering GIS kurser Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax: Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax Geoforum_GIS_180x230.in :38:48

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 90 december 2007 Årets sidste nummer geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 Geojournalistik hvad i al verden er det? side 4 Mere om publikationerne om GML

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord.

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord. 80 December 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord Lederen side 3 Husk at kontingentstrukturen ændrer sig for personlige medlemmer

Læs mere

Hvad er ligheden mellem

Hvad er ligheden mellem Hvad er ligheden mellem 1 LEDNINGSEJERREGISTRET www.ler.dk Henrik Suadicani fuldmægtig Erhvervs- og Byggestyrelsen Bentley user møde 2008 Indhold LER s baggrund LER i praksis Lovændringer 2008 Anvendelsesgrad

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 91 januar 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 En kommune 1 år efter strukturreformen side 4 Jacob Gadd siger mange tak side 9

Læs mere

geoforum.dk inklusive STÆRKT PROGRAM mødestedet for geografisk information juli/august 2007 Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3

geoforum.dk inklusive STÆRKT PROGRAM mødestedet for geografisk information juli/august 2007 Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3 inklusive STÆRKT PROGRAM 86 juli/august 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Spøgelser fra fortiden side 3 Vellykket temadag om den geografiske infrastruktur side 6 Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2005 Se lederen side 3 Og se Jorden i farver på www.geoforum.dk

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2005 Se lederen side 3 Og se Jorden i farver på www.geoforum.dk 66 Maj 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få hele vores forunderlige verden på skrivebordet i hvert fald et billede af den og rejse rundt på kloden. Vil du med på rejsen? Se

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

geoforum.dk Kortdage 2006 mødestedet for geografisk information Nu starter tilmeldingen til August 2006 Masser af nyheder!

geoforum.dk Kortdage 2006 mødestedet for geografisk information Nu starter tilmeldingen til August 2006 Masser af nyheder! 77 August 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Masser af nyheder! Nu starter tilmeldingen til Kortdage 2006 Hvem sætter dagsordenen i morgen? Lederen side 3 Ny lærebog om GIS - Klar til

Læs mere

geoforum.dk Quo Vadis? mødestedet for geografisk information Januar 2006 Geoforum siger Farvel til Vagn Se lederen side 3

geoforum.dk Quo Vadis? mødestedet for geografisk information Januar 2006 Geoforum siger Farvel til Vagn Se lederen side 3 72 Januar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum siger Farvel til Vagn Se lederen side 3 Geoforum siger Goddag: Se Lars Brodersen s interview med vor nye sekretariatschef Jacob

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen 78 Oktober 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen Er OIS-data reelt frigivet? side 3 side 4 Hvor

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information maj 2008

geoforum.dk mødestedet for geografisk information maj 2008 95 maj 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Velkommen til Jesper Geoforums nye sekretariatschef side 3 Generalforsamlingen 2008 hvad skete der? læs referatet side 4 Det gamle sekretariat

Læs mere

Vandrådet i Lejre. Digitalisering af ledningsnettet. 7. februar 2012 Vandrådet i Lejre 1

Vandrådet i Lejre. Digitalisering af ledningsnettet. 7. februar 2012 Vandrådet i Lejre 1 Vandrådet i Lejre Digitalisering af ledningsnettet 7. februar 2012 Vandrådet i Lejre 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.10 Bestyrelsen fortæller om LedningsEjerRegistreret (LER) 19.20 Mal-Tek fortæller

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Som tak for din besvarelse vil du modtage en rapport med det samlede resultat. Endvidere deltager du i lodtrækningen om 3 flasker god vin.

Som tak for din besvarelse vil du modtage en rapport med det samlede resultat. Endvidere deltager du i lodtrækningen om 3 flasker god vin. Introduktion Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen vedrørende GIS parathed i det offentlige Danmark. Det er Geoforum Danmark, som i samarbejde med Aalborg Universitet står bag undersøgelsen, der omhandler

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted Fremtidens digitale forvaltning Opsamling og perspektivering Inge Flensted Digital planlægning set i lyset af digital forvaltning Digital planlægning og den digitale forvaltning Erfaringer Opsamling Perspektivering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 70 November 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Danske Kortdage er afholdt for 16. gang. Se lederen side 3 Strukturreformens kon sekven ser var til debat på Kortdagene Peter Clausen,

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum

Dansk Ledningsejerforum Årsberetning for Dansk Ledningsejerforum 2008 SEKRETARIAT : Dansk Ledningsejerforum c/o Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, tlf. 35 300 414, Fax: 35 300 401, srh@danskenergi.dk www.dansk-ledningsejerforum.dk

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information November 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information November 2006 79 November 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Den svigtende interesse for de videregående uddannelser er et alvorligt problem Lederen side 3 Har Geoforum en værdi? Mads Staunskjær

Læs mere

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software.

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software. SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN«PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM The new approach to software LittleBeacon CASESTORY KRUUSE A/S er totalleverandør af alt, hvad dyrlæger har brug

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE Vi hjælper vores kunder til en mere effektiv hverdag Vi har succes, når manden i marken har det Hos Geoteam ser vi os selv som mere end blot en leverandør. Via tæt dialog

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

geoforum.dk Jubilæumsudgave mødestedet for geografisk information December 2005 Forskning og geodata - nu må der gøres noget!

geoforum.dk Jubilæumsudgave mødestedet for geografisk information December 2005 Forskning og geodata - nu må der gøres noget! Jubilæumsudgave 71 December 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Forskning og geodata - nu må der gøres noget! Se lederen side 3 Selv om det er besværligt synes vi faktisk at det også

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Helle Stisen Dansk Energi

Helle Stisen Dansk Energi 1 31. januar 2013 Referat Mødedato og tid 30-01-2013 10:00-14:30 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT KTC-faggruppe

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2005 Ny struktur på geodataområdet Geoforum fremlægger synspunkter

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2005 Ny struktur på geodataområdet Geoforum fremlægger synspunkter 63 Februar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Ny struktur på geodataområdet Geoforum fremlægger synspunkter om ændringer i forbindelse med kommunalreformen Se leder side 3 og artikel

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Torsdag den 3. juni 2010 kl. 10.00 hos DONG Energy, Industriparken 34, Ballerup.

Torsdag den 3. juni 2010 kl. 10.00 hos DONG Energy, Industriparken 34, Ballerup. Kopi til: Mødedeltagerne Orientering: Helle Stisen Dansk Energi Dansk Ledningsejerforum s Fællesudvalg SHY, LEK, HGS/HMN Naturgas I/S 3. marts 2010 Sagsnr.: 2007080271 Tlf. direkte 6225 9226 projekt@naturgas.dk

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2016 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Side 1 Formål med Ledningsejerregistret (LER) At reducere

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Rammen: lovgivning, normer og domme Lovgivningen for registrering er LER loven med bekendtgørelse. Vigtigt også at anvende: - Aftalte

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Kvittering for graveforespørgsel

Kvittering for graveforespørgsel 04-11- 08:59:47 Kvittering for graveforespørgsel se på www.ler.dk for regler og begrænsninger af denne kvittering graveaktør: Kolding kommune Akseltorv 1 DK cvr 29189897 tlf 75 50 15 00 mobil e-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor,

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, 88 oktober 2007 Masser af nyt geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, så side 6 Nyt fra Landinspektørstudiet side 10 ICA s 14.

Læs mere

Lagstruktur for Anlæg

Lagstruktur for Anlæg Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Veje & Jernbaner Grontmij Carl Bro A/S marianne.rask@grontmij-carlbro.dk Tlf : 27 23 66 73 Lagstruktur for Anlæg Siden MicroStation version 8 kom frem har

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Juni 2006 Masser af nyheder! Har GI Norden værdi? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Juni 2006 Masser af nyheder! Har GI Norden værdi? Lederen side 3 76 Juni 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Masser af nyheder! Har GI Norden værdi? Lederen side 3 Ny kontingentstruktur er vedtaget referat fra generalforsamlingen side4 Nyt fra Den

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. 433422 Ref. dbl Den 17. september 2008 Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 Deltagere: Bjarne Laang, DFFE Erik Sommer,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT DMP-bestyrelse

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere