geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3"

Transkript

1 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen side 4 Præsentation af Geoforums nye bestyrelse side 6 Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS side 7 Kommende Temadag om Infrastrukturen - med mange vinkler side 8 Ny status omkring LER side 10 Nyt fra Virksomhederne side 12

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Mod nye højder sving på Tremolavejen Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr maj 2007 Nr juli 2007 Indholdsfortegnelse Leder... 3 Farvel og tak Peter... 4 Den nye Bestyrelse... 6 Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS... 7 Geoforum Temadag...8 LER beskytter sine ledninger Nyt fra virksomhederne Mødekalender...14 Kommende Geoforum arrangementer...15 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer Budek, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, Se annoncepriser på 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 84 maj 2007

3 Lederen Kære Geoforum medlemmer, Allerførst vil jeg gerne sige tak for den tillid, der blev vist mig på vores generalforsamling den 24. april. Da langt fra alle medlemmer var til stede, vil jeg indledningsvis gentage lidt af det jeg sagde på generalforsamlingen. Jeg ser meget frem til at udfylde rollen som præsident for Geoforum og jeg er parat til at investere den nødvendige tid. Min holdning er, at man ikke bør påtage sig rollen som engageret præsident uden man i forvejen er nogenlunde sikker på at kunne finde de fornødne ressourcer til dette tillidshverv. Jeg mener, at Geoforum har bevist sin levedygtighed. Ingen stiller spørgsmålstegn ved Geoforums eksistensberettigelse som foreningen for geografisk information og geografisk informationsteknologi. Dette er i høj grad noget vi alle kan takke den tidligere præsident for. Udviklingen i samfundet omkring geodataområdet ser meget spændende ud for de kommende år. De kommende år vil der blive sat turbo på digitalisering af den offentlige sektor. En væsentlig årsag til denne udvikling er presset fra den faldende andel af erhvervsaktive danskere. Den offentlige sektor er presset til at effektivisere og nytænke de services der tilbydes borgerne. Dette betyder at det offentlige vil prioritere digital forvaltning højt. Vi skal fra Geoforum gøre vores til at geodata og GIS bliver en central komponent i digital forvaltning. Og vi har her et rigtigt godt udgangspunkt med et unikt datagrundlag og en kvalificeret og godt fungerende privat sektor der kan implementere nye og innovative løsninger. Også på teknologiområdet sker der en rivende udvikling. Eksempelvis kan vi i løbet af ganske få år forvente at alle danskere vil have adgang til bredbånd. Og ny Turbo 3G teknologi på mobilområdet lover os trådløs datakommunikation der er hurtigere end hvad vi har på bredbånd i øjeblikket. Så er det slut med kabler og fysiske bindinger. Du er på altid og hvor som helst. Geoforum skal aktivt medvirke til at sikre, at vi i geodatabranchen tilpasser os de ydre omstændigheder og at vi som branche får indflydelse på de offentlige myndigheder, der formulerer strategierne i både indland og udland. Geoforum skal sætte scenen for debat og meningsudveksling på geodataområdet. Det kan vi gøre, fordi vi er uafhængige og upartiske. Geoforum er ikke kun staten. Geoforum er ikke kun kommunerne. Og Geoforum er ikke kun den private sektor. Geoforum favner hele geodataområdet og netop derfor kan vi med vores seminarer, blade og konferencer tilbyde os som et mangfoldigt forum for debat og udvikling af forståelse mellem aktørerne i branchen. I Geoforum skal vi også tillade os selv at være en organisation, der stiller de kritiske spørgsmål. Ligesom pressen i vores demokrati forholder sig kritisk til politikere, embedsmænd og erhvervslivet, så skal vi på vores meget specialiserede område forholde os kritisk til aktørerne i vores branche. Med venlig hilsen Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 84 maj

4 Siden dannelsen af Geoforum Danmark tilbage i januar 2001, har Peter Normann Hansen som præsident stået i spidsen for Geoforum. Man kan med rette sige, at Peter har sin store personlige andel i, at Geoforum er blevet den sunde og stærke forening vi er i dag. Dette er selvfølgelig sagt i dyb respekt for betydningen af alle de frivillige kræfter omkring Geoforum. Efter seks aktive år har Peter valgt at stoppe som vores præsident. I den anledning holder vi en afskedsreception, hvor alle Geoforum medlemmer kan sige pænt farvel og tak til Peter. FARVEL og TAK, PETER INVITATION til AFSKEDSRECEPTION Torsdag den 14. juni 2007 fra kl. 14:30 til 17:00 hos IDA på Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Lokalet er i toppen af hovedbygningen vi garanterer en smuk udsigt Ved spørgsmål, kontakt da venligst sekretariatet. 4 geoforum.dk 84 maj 2007

5 N Ø Pictometry S Informationssystemet der kombinerer digitale skråbilleder og ortofotos med avanceret GIS-funktionalitet. V Kontakt BlomInfo A/S Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Fax: True Møllevej 9, 8381 Tilst Tlf.: Fax: Læs mere på vores website:

6 Den nye Bestyrelse Af Jacob Gadd, Geoforum Den 24. april 2007 holdt Geoforum sin syvende generalforsamling. Og lad det være sagt med det samme: dette er ikke et referat fra Generalforsamlingen. Det kan du finde i næste nummer af vores medlemsblad. Denne Generalforsamling var noget særligt, da det var første gang i foreningens historie, hvor der skulle vælges ny præsident. Samtidig var det første gang at alle bestyrelsesmedlemmer, undtagen et, var på valg. Derfor synes jeg, at det er på sin plads allerede nu at præsentere jer for resultatet af valget til bestyrelsen. Først valget af præsident. Peter Normann Hansen valgte at stoppe efter 6 år og en kæmpe arbejdspræstation (andetsteds i bladet er afskedsreceptionen annonceret). Bestyrelsen havde indstillet Michael Israelson som kandidat til præsidentposten. Inden valget holdt Michael en tale om sit syn på geo-branchen og Geoforum. Disse synspunkter er gengivet på næste side. Der var ikke andre kandidater, og Michael blev derfor valgt med bifald. Det betyder, at Michael Israelson fra den 25. april 2007 er præsident for Geoforum Danmark. Det eneste bestyrelsesmedlem, som ikke var på valg, var Inge Flensted. Alle andre var enten på valg eller udgik. Både Per Friborg og Hans Skov Petersen var på valg, da begges anden to-års periode udløb. Og begge blev valgt til deres tredje periode uden modkandidater. Johnny Fredericia, som igennem årene har fungeret som vicepræsident i Geoforum, har valgt at trække sig fra bestyrelsen midt i sin tredje to-års periode. Bente Neerup har siddet i aktivt i bestyrelsen lige siden Geoforums formelle start den 1. januar 2001, og havde derfor brugt de tre to-års periode, man kan sidde ifølge Geoforums vedtægter. Michael Israelson afgav pladsen som bestyrelsesmedlem på grund af valget til præsident. Til erstatning for Bente, Johnny og Michael stillede den afgående bestyrelse følgende som kandidater: Kirsten Elbo og Niels Bo Wille-Jørgensen, der begge blev valgt som suppleanter ved generalsamlingen i 2006, samt Mads Staunskjær, der tidligere har siddet i bestyrelsen og blandt andet været kasserer. Alle tre blev valgt ind i bestyrelsen uden modkandidater. Endelig skulle der findes to nye suppleanter til erstatning for Kirsten Elbo og Niels Bo Wille. Her stillede den afgående bestyrelse Dorthe Krøyer fra HNG og Jørgen Grum fra KMS. Også disse blev valgt uden modkandidater. Det er i øvrigt tradition, at suppleanterne deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Geoforums bestyrelsesaktiviteter. Geoforums bestyrelse fra den 25. april 2007 sammensat sådan: Præsident Michael Israelson, Intergraph Per Friborg, Vejdirektoratet Hans Skov-Petersen, KVL Inge Flensted, Herning Kommune Kirsten Elbo, Erhvervs- og Byggestyrelsen Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro Mads Staunskjær, Scankort og Dorthe Krøyer Budek, HNG Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen Kontaktinformationer på Geoforums bestyrelsesmedlemmer findes på Et ord fra redaktøren af Jacob Gadd, Geoforum Hvis du er typen der godt kan lide tal, og jo flere jo bedre, så tænker du måske: Hvad dulen er den af? I april-udgaven af geoforum.dk var der 28 sider og i det her helt nye maj nummer er der kun 16 sider Du har ret. Det er et tyndt eksemplar, du sidder med og det er ikke sådan, at alle andre medlemmer så sidder med en udgave med 32 sider Forklaringen er, at april måned er speciel. Mange bruger den sidste rest af afspadsering og ferie inden 1. maj og påsken tager sit. Så hvis de almindelige arbejdsopgaver skal passes i april, er der ikke meget tid tilbage til at skrive en god artikel til vores medlemsblad. Men det kan du så gøre her i maj måned. (Vores deadline finder du på side 2) Omvendt synes jeg, at det er vigtig, at du får netop dette blad. For når du læser det igennem, vil du se annonceringen af flere aktuelle arrangementer. Bare kryds løs i din kalender! Og endelig mener jeg, at det er vigtigt at få beskeden om vores nye Præsident og nye Bestyrelse bragt ud. Jeg håber, at jeg er tilgivet de kun 16 sider. 6 geoforum.dk 84 maj 2007

7 <Filter> <And> <PropertyIsGreaterThan> <PropertyName>REG_AREAL</PropertyName> <Literal>3000</Literal> </PropertyIsGreaterThan> <PropertyIsLessThanOrEqualTo> <PropertyName>VEJ_AREAL</PropertyName> <Literal>0</Literal> </PropertyIsLessThanOrEqualTo> </And> </Filter> Godt nyt på vej om GML og WMS/WFS Af Jacob Gadd, Geoforum I ca. et år har to udvalg i Geoforum arbejdet med at løse en opgave til Servicefællesskabet for Geodata. Det ene udvalg har udarbejdet en dansk standard for implementeringen af GML (Geography Markup Language). Det andet udvalg har lavet en kogebog på hvordan WMS (Web Map Service) og WFS (Web Feature Service) kan anvendes i praksis. Initiativerne skal ses som et led i Servicefællesskabet for Geodatas bestræbelser på at udbrede og lette standardiseringen indenfor især den offentlige forvaltning på geodataområdet. På Kortdage 2006 orienterede begge udvalg om deres arbejde. Og nu er stort set målet nået. Begge publikationer vil snart være tilgængelige på blandt andet Servicefællesskabet for Geodatas og Geoforums hjemmesider. Endvidere arbejdes der i kulissen hen imod en temadag, hvor publikationer vil blive præsenteret. Dette vil formentlig ske efter sommerferien. Begge udvalg er i sagens natur sammensat af kompetente folk med dyb viden indenfor disse fag-områder. GML-udvalgets sammensætning er: Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen Lars Bodum, Aalborg Universitet Erik Wirring, LE34 Ole Runge Madsen, LIFA Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen WMS/WFS-udvalgets sammensætning er: Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro, GIS & IT Nikolaj Kamstrup, Kort og Matrikelstyrelsen Thomas H. Jensen, LE34 MapInfo Center I et kommende nummer af geoforum. dk vil du få mere information om publikationerne og tilknyttede arrangementer. geoforum.dk 84 maj

8 Sæt kryds i kalenderen nu! Den 20. juni afholder Geoforum temadag Status på den geografiske infrastruktur Geografisk infrastruktur er på manges læber i disse år. Strukturreformen er gennemført, INSPIRE bliver en realitet og også FOT udvikles løbende. Derfor mener vi, at det er rette tid til, at Geoforum forsøger at give et samlet overblik over disse tiltag. Geoforums temadag skal ses som et supplement til de øvrige kommunikationsinitiativer fra FOTdanmark og Kort & Matrikelstyrelsen. Geoforum vil objektivt stille sig til rådighed for, at forskellige indlægsholdere kan give deres kommentarer til de forskellige tiltag set ud fra hver af deres synsvinkler. Indlæggene gennem dagen vil bl.a. fokusere på: IT-arkitektur i relation til geodata Det overordnede standardiseringsarbejde indenfor geografiske data Status og planer for FOT FOT set i en kommunal vinkel FOT set fra en dataproducent FOT set fra en løsningsleverandør FOT og INSPIRE som en del af den geografiske infrastruktur Undervejs vil der være mulighed for både spørgsmål og meningstilkendegivelser. Det endelige program vil snart være at finde på ligesom det vil være i det kommende nummer af geoforum.dk Sæt kryds i din kalender allerede nu ved Torsdag 20. juni 2007 fra kl Arrangementet bliver holdt hos IDA på Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Prisen vil være kr. 450 til dækning af forplejning og lokale. Tilmeld dig på 8 geoforum.dk 84 maj 2007

9 Intergraph - GIS og ledningsregistrering BESØG INTERGRAPH PÅ TRÆFPUNKT 25 PÅ DANVA S ÅRSMØDE Få en demonstration af Intergraphs vand- og spildevandsløsning baseret på DANVAs danske standard datamodeller - vi kvitterer med en Memorystick. * G/DAN-DAS, Intergraphs spildevandsløsning, er en brugervenlig applikation til projektering, vedligehold og analyse af spildevandsnetværk. Intergraphs G/DAN-VAND løsning er klar til levering sommer Løsningen gør det muligt at udarbejde forskellige alternative ændringsforslag for det samme netværk. Herefter foretages konsekvensberegninger således at det mest optimale forslag kan vælges. 16 R Intergraphs GIS-løsninger bygger på åbne standarder som OpenGIS, Oracle Spatial/Locator, m.f. og kan tilpasses vha. konfigurering i metadata. Intergraph er registreret forhandler af DANVAs DAN-DAS og DAN-VAND modeller. A45052S52S DK: BK: m-ø200pvc m-ø200pvc A45012R DK: BK: MADSBJERGVEJ A R DK: BK: m-ø200pvc-100 A45051S DK: BK: m-ø200pvc-99 9m-ø200pvc-99 A45053S DK: BK: MADSBJERGPARKEN A45022R 2 DK: BK: A S DK: BK: * Så længe lager haves. A45060R DK: BK: A45030S DK: BK: m-ø200pvc m-ø200p m-ø200pv m-ø200pvc m-ø200pvc-5 Intergraph Danmark A/S Hørkær 12A 2730 Herlev Intergraph er en af verdens førende leverandører af softwareløsninger til Geografiske InformationsSystemer (GIS). Intergraph blev grundlagt i Huntsville, Alabama i 1969 og har siden starten fokuseret på grafisk og geografisk teknologi. I dag er Intergraph en moderne softwarevirksomhed med ansatte og repræsentation i 60 lande. Intergraph Danmark A/S er et datterselskab, der er ejet 100 % af Intergraph Corporation. Intergraph Danmark A/S beskæftiger 20 medarbejdere og har siden 1984 solgt Intergraphs softwareprodukter i Danmark og tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse. Yderligere oplysninger: A450

10 LER beskytter dine ledninger Af projektleder for LER, Felix Dalker, Erhvervs- og Byggestyrelsen Ledningsejerregistret (LER) sikrer mod overgravede rør, ledninger og kabler. Men som ledningsejer er det vigtig, at du holder dine interesseområder og kontaktoplysninger ajour. Erhvervs- og Byggestyrelsen etablerede i 2005 et register til registrering af ledningsejere. Registret blev etableret for at forebygge antallet af graveskader og det er lykkedes. Registrets effekt Resultater fra styrelsens brugerundersøgelse af LER peger på, at graveskader, som skyldes manglende kendskab til ledningernes beliggenhed er reduceret kraftigt efter at registret er etableret. Det vurderes, at ledningsejere og graveaktører tilsammen sparer over millioner af kr. årligt på de direkte omkostninger ved graveskader. Hertil skal lægges reducerede omkostninger til følgeskader samt administrative lettelser i sagsgangen med graveforespørgsler og udlevering af ledningsoplysninger. Overordnet set må LER betegnes som en succes. Virksomheder og samfund sparer penge og tid. Forsyningssikkerheden er forbedret, siger kontorchef Lars Green Lauridsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Styrelsen har også undersøgt entreprenørernes anvendelse af registret. Styrelsen har kontaktet alle landets kommuner og har sammenlignet ansøgninger om gravtilladelser hos kommunen med anvendelsen af LER. De indhentede data fra landets kommuner viser, at anvendelsesgraden af blandt graveaktører er 10 geoforum.dk 84 maj 2007

11 for lav. Det anslås, at der bliver forespurgt i LER ved 85 % af alle gravearbejder, men af færre end 50 % af graveaktørerne. Selvom de positive effekter af LER er betydelige, kan vi utvivlsomt gøre det endnu bedre. Den forholdsvis lave anvendelse af LER blandt de mindre graveaktører er ikke acceptabel og vi vil fremover intensivere vores indsats på dette område, siger kontorchef Lars Green Lauridsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Strukturreform og oplysninger i LER 1. januar 2007 betød som bekendt at kommunegrænserne ændrede sig, amter blev nedlagt og regioner blev etableret. Men det betød også at ejerforhold af ledninger ændrede sig, ligesom adresseoplysninger, kontaktpersoner, EAN-numre, mv. oplyst i LER ikke længere er de samme. En delig betød strukturreformen også, at en lang række brugere af registret fik ny digital medarbejdersignatur. Alt i alt er vi kommet godt igennem strukturreformen. Langt de fleste ledningsejere har tilrettet deres oplysninger i LER, hvilket som nævnt også godt kan betale sig, siger kontorchef Lars Green Lauridsen. Hvis man ikke anvender LER som loven foreskriver, dvs. sørger for at holde det ajour med f.eks. kontaktoplysninger og interesseområder, vil man formentlig stå med en dårlig sag, hvis der opstår en graveskade. Faktaboks om LER Du får adgang til LER via internettet på Registret gør det muligt at indtegne et omrids af dit forsynings- eller graveområdet. Når der skal laves et gravearbejde, rummer registret mulighed for automatisk udsendelse af s til de berørte ledningsejere, med anmodning om præcise oplysninger om ledningernes placering. Kort sagt er LER et kontaktbureau, hvor ledningsejere og entreprenører bliver opmærksomme på hinanden. LERs brugere kan også vælge at købe skræddersyede løsninger hos priva-te virksomheder, som tilbyder en række kommercielle ydelser - en såkaldt tjenesteyder. På kan du finde svar på de fleste spørgsmål om LER. Der er også etableret et LER-Sekretariat ( , som vejleder i brugen af LER. geoforum.dk 84 maj

12 Nyt fra virksomhederne Juno ST - fiks lille DPA med GPS fra Trimble Intergraph frigiver G/DAN-DAS Intergraph indgår forhandler aftale med DANVA Trimble har netop sluppet en fiks lille nyhed, en PDA med indbygget GPS med stor følsomhed. Hvis du har brug for et prisbilligt produkt til mobil GIS dataindsamling, med 2 til 5 meters nøjagtighed i sand tid eller ved efterberegning, kunne Juno være et interessant valg. Let og kompakt (133g), baseret på Win. Mobile 5.0, med Bluetooth og WLAN kommunikation samt SD kort-slot til udvidelse af hukommelsen. Som noget særligt er denne enhed ikke bygget til at modstå vejrliget eller hårdt brug i marken. Enheden er et alternativ til alle de små håndholdte enheder der i dag findes på markedet for konsumprodukter fra forskellige PDA leverandører. Enheder der ofte ikke har en særlig god GPS indbygget eller har kort batteri levetid. Leveres i en pakke med Trimble TerraSync software eller med GPScorrect extension til ESRI ArcPad til dataindsamling. Juno er målrettet storskala implementering af mobil GIS løsninger hos ledningsejere, i kommuner m.fl. Priserne starter ved 3.700,- ekskl. moms og levering. Intergraph har i marts frigivet en spildevandsløsning baseret på DAN- VAs standard datamodel for spildevand kaldet DAN-DAS. Systemet benytter standard teknologier som OpenGIS, Oracle Spatial og Intergraph G/Technology. Implementeringen omfatter alle krav defineret i DAN-DAS og giver brugeren en intuitiv/brugevenlig applikation til projektering, dokumentation, vedligehold og analyse af spildevandsnetværk i overensstemmelse med dansk standard. Løsningen giver bla. mulighed for lange transaktioner/versionering, således at det er muligt at udarbejde alternative ændringsforslag for det samme netværk og konsekvensberegne de forskellige forslag, således at det mest optimale kan vælges. Endvidere er det muligt at oprette intelligente detailtegninger for f.eks. komplekse bygværker, hvor alle komponenter inden i bygværket registreres, inklusiv topologi til resten af netværket registreret i geografien. Intergraph har indgået forhandleraftale med DANVA, således at Intergraph kan videresælge brugsretten til DAN-DAS og DAN-VAND modellerne i forbindelse med salg af Intergraphs vand- og spildevandsløsninger. Intergraph frigiver en DAN-VAND løsning til sommer. Kontakt Jackie Sandgård Tlf.: intergraph.com Hjemmeside: Mere information findes på www. trimble.com/junost.shtml. 12 geoforum.dk 84 maj 2007

13 Atkins GIS team bag endnu en Internetportal til Europas borgere Atkins har for Det Europæiske Miljøagentur udviklet endnu en europæisk dækkende Internetportal - Denne gang er det et Vandinformationssystem for Europa Miljø er stadigvæk et emne, de fleste bekymrer sig om. Ikke mindst vandmiljøet er et fokusområde og den nye Internetportal for Europas vand og Miljøagenturets GIS-system generelt gør det muligt for borgere og beslutningstagere i EU at finde relevant og pålidelig information om nærmiljøet på agenturets hjemmeside. Den nye Internetportal, som betegnes WISE - Water Information System for Europe, er blevet til i et samarbejde mellem fire EU institutioner. Den er blevet designet, så den tjener behovene for både offentligheden, vandeksperter samt beslutningstagere. Fokus ligger på bredden i vandinformation og portalen rummer meget omfattende oplysninger om vandkvalitet og -kvantitet for alle Europas vandmiljøer, det være sig floderne, søerne, grundvandet og havet. Kortvisningen af vandinformationer er i praksis en visualisering af EU s lovgivning indenfor området og baserer sig på EU s Vandrammedirektiv. Vil man vide f.eks. noget om Europa s badevandskvalitet, om næringsstofsbelastningen af floder og søer eller om i hvor høj grad vandmiljøet er blevet påvirket af mennesker, så kan man finde denne viden her forklarer projektleder Jesper Skovdal Christiansen. Atkins fik i første omgang til opgave at hjælpe agenturet med at harmonisere miljødata i forbindelse med opbygning af agenturets GIS. Dernæst fulgte en periode med udvikling af en GIS-viewer og portalløsning omkring luftkvalitet, som miljøagenturet gik i luften med i sommeren Og lige før påske så altså endnu en GIS-baseret portal, denne gang om Europas vandmiljø, dagens lys. Atkins vandt i 2005 kontrakten om at rådgive Det Europæiske Miljøagentur indenfor GIS i stærk konkurrence med mange andre europæiske rådgivere og konsulenthuse. Med denne opgave kan Atkins således fortsat fokusere på anvendelsen af og rådgivning om GIS, som i stigende grad har vist sig som et vigtigt værktøj og forretningsområde. Kontraktsummen for opgaven omkring en GIS-baseret Internetportal om vandet i Europa har været omkring Euro. Se WISE portalen på: Kontakt Atkins projektleder Jesper Skovdal Christiansen Tlf , tkinsglobal.com FÆRDIG! COWIs højdemodel er nu færdigscannet og der er dermed nu mulighed for at få præcise højdedata hvorsom helst I Danmark. Siden februar 2006 har vi været igang med at scanne hele landet ved hjælp af den nyeste laserscanningsteknologi. Højdemodellen er af hidtil uset nøjagtighed og stor punkttæthed. Nøjagtigheden på koteringen angives med en middelfejl på under 25 cm, men reelt er den et udtryk for at forskellige overflader i terrænet måles med forskellig nøjagtighed. Befæstede arealer, som veje, har typisk en betydelig bedre nøjagtighed, helt ned til 5-8 cm. For yderligere information Kontakt Lars Flemming Tlf.: Se mere på Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på geoforum.dk 84 maj

14 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2007 Tirsdag 8. maj København 3D-modeller - set fra en anden vinkel Mandag maj Århus Design af kort Onsdag 23. maj København Introduktion til rasterbaseret GIS Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED maj 1Spatiel Conference, Ordnance Survey Great Britain, Business Centre, Southhampton se: maj AGILE konference i Aalborg 8. maj COWIs Geodata-seminar, Aalborg 9. maj COWIs Geodata-seminar, Århus 15. maj COWIs Geodata-seminar, Vejle 22. maj COWIs Geodata-seminar, Slagelse 7. juni ESRI Brugerklub holder seminar, Fyn maj 2nd International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Athens, Greece 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR), Prague 11. juni Laserscanning for 3D city models, Prague 13. juni 5th International Symbosium on Spatial Data Quality, the Netherlands 4. aug. First Circular, Moscow, Russia sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord 20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder, München se: okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany se: okt. GeoInfo 2007, For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 14 geoforum.dk 84 maj 2007

15 3D-modeller - set fra en anden vinkel Arrangementsguppen Øst holder medlemsmøde tirsdag d. 8. maj kl hos Kort & Matrikelstyrelsen Vi vil i forbindelse med foredraget vise eksempler på nogle af de opgaver, vi har løst, samt give en introduktion til nogle af de teknikker vi anvender. Model & Effekt Fabrikkens kernekompetencer er fremstilling af fysiske modeller på baggrund af 3D data. Modellerne bliver brugt i forbindelse med præsentation, som arbejdsmodeller eller lignende. Dygtige designere, håndværkere og 3D specialister giver os muligheden for nytænkning samt brug af både traditionelle og utraditionelle løsningsmetoder. Samtidig benytter vi den nyeste teknologi til at udarbejde modellerne. Vores kompetencer bliver benyttet af mange forskellige typer firmaer i både kreative og industrielle brancher. 1. Bjarne Ersbøll, IMM på DTU, som vil fortælle om bl.a. ansigtsgenkendelse mm. 2. Kristoffer Bruun Kelstrup, Model og Effektfabrikken, som vil fortælle om stedets ar bejde med modeller. geoforum.dk 84 maj

16 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V GIS-løsninger COWI er markedsledende i Danmark inden for udvikling og salg af det geografi ske informationssystem MapInfo. Vi integrerer GIS-løsninger i den offentlige sagsadministration, hvad enten det er kommuner, regioner eller statslige styrelser. I private virksomheder sikrer MapInfo overblik over kundedata, markeder, demografi ske data, konkurrenter, placeringen af et detailnet eller distribution. At få et geografi sk overblik behøves ikke længere at være en vision. Med MapInfo er det muligt at få en fremtidssikret GIS-løsning. Ydelser: IT- og GIS rådgivning Internetløsninger GIS-løsninger Mobile GIS-løsninger Ledningsregistrering Datakonvertering 3D visualisering GIS kurser Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax: Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax Geoforum_GIS_180x230.in :38:48

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse

Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse university of copenhagen Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Baaner,

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage.

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage. Konferencekatalog Kortdage 2012 Herning, 31. oktober - 2. november 2012 Mobil udgave på m.kortdage.dk Mobiludgave på m.kortdage.dk Velkommen til Kortdage 2012 Kære Kortdagsdeltager! Velkommen til Kortdage

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om?

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om? FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 4 MARTS 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1 NR.4/10 December Målebladet NR4/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere