Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten"

Transkript

1 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved en samling af flere danske venstrefløjspartier og har siddet i Folketinget siden. Enhedslisten så dagens lys i, hvor de tre venstrefløjspartier, Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP) slog sig sammen. Partierne ville skabe et politisk alternativ til venstre for SF og styrke venstrefløjens rolle i dansk politik. Økonomisk omfordeling Enhedslisten ønsker at omfordele flere penge fra de rige til de fattige. Fx ønsker partiet at give de arbejdsløse flere penge i dagpenge og kontanthjælp. Det skal sikre Enhedslistens mål om, at alle har mindst 1.00 kroner om måneden til at leve for. Velfærd og skat Partiet er derfor også modstandere af skattelettelser. Enhedslisten mener nemlig, at skattelettelser udhuler velfærden og skaber mere ulighed. I stedet går Enhedslisten ind for, at virksomhederne og de rigeste skal betale mere i skat. Pengene skal bruges til at styrke velfærdsstatens tilbud til borgerne. Klima, miljø og økologi Ifølge Enhedslisten så skal Danmark gå foran i klima- og miljøpolitikken. Derfor mener partiet, at kulkraftværkerne skal lukkes. I stedet skal staten investere flere penge i miljøvenlige energikilder, fx vindenergi. Enhedslisten ønsker også at satse på økologisk landbrugsproduktion. Aktivt græsrodsarbejde Enhedslisten laver ikke kun politik i Folketinget. Mange partimedlemmer deltager ofte i demonstrationer og happenings. Johanne Schmidt- Nielsen gjorde sig fx bemærket i 00, da hun var med til at smide 00 kilo pasta og 0 liter ketchup på Finansministeriets trappe i protest mod planlagte forringelser af SU'en. Af Nikolaj Villumsen Opdateret 1. oktober 01 1 Socialistisk Folkeparti Socialistisk Folkeparti er parti på venstrefløjen i dansk politik. Partiet blev skabt af folk fra Danmarks Kommunistiske Parti. Udbryderne videreførte den meget socialistiske politik fra det kommunistiske parti, men var mere kritisk overfor Sovjetunionen. 1

2 SF blev stiftet i. I 0 erne blev SF populær på at tage sager om miljø og ligestilling mellem kønnene op. SF har været i Folketinget lige siden det blev stiftet, men har aldrig siddet i regering før folketingsvalget i 0. Ideologi SF har udgangspunkt i folkesocialismen. Folkesocialismen er en mellemvej mellem kommunisme og socialdemokratisme. Demokratiet er meget vigtigt for folkesocialister. SF er også inspireret af marxismen, der er opdøbt efter tyskeren Karl Marx (- ). Miljøpolitik SF lægger stor vægt på miljøet. Derfor går SF blandt andet ind for, at der skal bygges flere vindmøller, og at det skal gøres billigere at køre i elbil end i benzinbil. Endelig vil SF gøre den kollektive transport billigere for at få flere til at tage bussen eller toget i stedet for bilen. Velfærdspolitik SF går ind for et stærkt velfærdssamfund og vil blandt andet prioritere folkeskolen, sygehusene og ældreplejen. Ifølge SF skal alle velfærdsydelser være gratis, så alle kan få velfærd, uanset hvor rig man er. Skattepolitik SF vil give skattelettelser til dem, der tjener mindst, mens de rigeste godt kan betale lidt ekstra i skat. SF s skattepolitik skal give flere penge til de fleste danskere, men samtidig sikre penge til velfærdsydelser af høj kvalitet. International politik I EU arbejder SF blandt andet for en ambitiøs klimapolitik, der også skal være med til at afhjælpe økonomiske kriser. Regeringsparti for første gang Ved folketingsvalget i 0, kom SF i regering med Socialdemokraterne og Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten. Partiets popularitet var stigende i årene op til valget i 0, hvor partiet kom i regering for første gang i SF's historie. I januar 01 forlod SF regeringen. Af Pelle Dam Nielsen Opdateret. april Socialdemokraterne Socialdemokraterne blev stiftet i 1. Partiet ville kæmpe for arbejdernes interesser i samfundet. Socialdemokraterne vandt første gang regeringsmagten i. Siden da har partiet stået i spidsen for mange regeringer. Socialdemokratiet opstod som følge af, at arbejderne i de store byer gik sammen for at kæmpe for bedre vilkår. Socialdemokraterne arbejdede tæt med fagbevægelsen for at nå målet om bedre sociale vilkår. Derfor kaldes partiet for et arbejderparti.

3 Socialdemokraterne og velfærd Mange mener, at Socialdemokraterne har haft stor indflydelse på udviklingen af den danske velfærdsstat. Det hænger sammen med, at Socialdemokraterne traditionelt har arbejdet for, at staten skal tage hånd om samfundets svageste. Socialdemokraterne og arbejde Socialdemokraterne vil gerne have, at arbejdsløsheden er så lav som muligt. Derfor mener partiet, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, så de har de bedste muligheder for at få et job. Socialdemokraterne vil stadig forbedre arbejdsforholdene. Det har partiet forsøgt at opnå ved at indføre love, der fx sikrer arbejdsmiljø, ferie og barsel. Velfærd frem for skattelettelser Socialdemokraterne vil gerne have en stor offentlig sektor, der skal sørge for velfærd til alle. Socialdemokraterne mener nemlig, at staten skal forhindre, at der kommer for meget ulighed i samfundet. Derfor skal gamle, arbejdsløse, syge og studerende kunne få pengehjælp fra staten. Derfor vil partiet hellere bruge penge på velfærd end på skattelettelser. Kernevælgere Socialdemokraterne har flere kernevælgere end de andre partier, men partiet kæmper hårdt med især Venstre, SF og Dansk Folkeparti om stemmerne. Det er især offentligt ansatte og arbejdere på store virksomheder, der stemmer på Socialdemokraterne. Af Mads Havskov Opdateret. oktober Radikale Venstre Radikale Venstre blev stiftet i 0. Partiet står for en socialliberal politik, hvilket har betydet, at Radikale Venstre har kunnet arbejde sammen med både højre- og venstrefløjen i dansk politik. Radikale Venstre blev stiftet i 0 af utilfredse folk fra Venstre. De mente, at forsvaret skulle have færre penge. I stedet skulle pengene bruges på velfærd. Radikale Venstre har siddet i regering i mange gange, og de har haft tre statsministre. Ideologi Radikale Venstre er et socialliberalt parti. Partiet tror både på det enkelte menneske og på et stærkt fællesskab. Flest muligt skal kunne klare sig selv. De, der ikke kan, skal have hjælp. Udlændingepolitik Ideologien betyder, at Radikale Venstres mener, at samfundet skal være åbent.samfundet skal have plads til flere kulturer. Derfor ønsker Radikale Venstre også en tolerant politik over for indvandrere og folk der søger asyl.

4 1 1 1 Velfærdspolitik Radikale Venstre bakker op om velfærd. Den er et vigtig for at undgå ulighed. Der skal være gratis adgang til skoler og hospitaler. Pengene skal komme fra skatter på huse og på forbrug af strøm og vand. International politik Radikale Venstre mener, at Danmark skal kæmpe for fred og mindre ulighed. De rige lande skal give de fattige lande bistand. FN skal have mere magt for at sikre mere demokrati og fred mellem landene. Danmark skal være fuldt og helt med i EU. Socialliberale dilemmaer På grund af sin ideologi står Radikale Venstre over for mange dilemmaer: Skal det enkelte menneske have lov til at gøre hvad han/hun vil? Eller skal fællesskabet sætte grænser? Det diskuteres blandt andet i forhold til om prostitution skal være ulovligt. Eller om organdonation skal være obligatorisk eller ej. Af Emil Dyred Opdateret 1. september Liberal Alliance Liberal Alliance er et liberalt parti med ni folketingsmedlemmer. Partiet udsprang af partiet Ny Alliance, der blev stiftet i 00. Dengang var målet at skabe alliance mellem de politiske blokke. I dag har partiet en mere liberal profil. Ny Alliance blev stiftet af udbryderne fra Det Radikale Venstre, Naser Khader og Anders Samuelsen, samt Gitte Seeberg fra Det Konservative Folkeparti. Partiet ville fjerne blokpolitikken og mindske Dansk Folkepartis store indflydelse. Partiet blev præsenteret ved et pressemøde den. maj 00. Dagen efter havde partiet allerede fået.00 medlemmer via partiets hjemmeside. Folketingsvalget i 00 I de første måneder oplevede Ny Alliance stor succes, og partiet stod i meningsmålingerne til at få mandater i Folketinget. I november 00 oplevede partiet dog et lidt skuffende folketingsvalg, hvor partiet kun fik fem mandater i Folketinget. Fra Ny til Liberal Alliance I løbet af 00 og 00 forlod Gitte Seeberg og Naser Khader partiet. Herefter overtog Anders Samuelsen posten som leder, og partiet ændrede navn til Liberal Alliance. Liberal Alliance har i dag ni folketingsmedlemmer, hvor Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll og Joakim B. Olsen er de mest omtalte. Ideologi og mærkesager Liberal Alliance beskriver sig selv som et centrum- højre parti. I begyndelsen var partiets ideologi en blanding af socialliberalisme og socialkonservatisme, men partiet har nu en mere liberal kurs. Det politiske program er præget af et krav om lavere skatter, færre forbud og regler og mere personlig frihed til den enkelte borger.

5 Lavere skat Liberal Alliance mener, at skatten på arbejde skal ned på 0 %, så det kan betale sig at arbejde og blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Topskatten skal ligeledes afskaffes helt. Velfærdssamfundet Liberal Alliance fremhæver, at flere ældre og færre unge betyder, at udbuddet af arbejdskraft skal være langt større i fremtiden. Partiet derfor, at efterlønnen skal fjernes, og pensionsalderen skal sættes op. Af Flemming Nielsen Opdateret 1. juni Det Konservative Folkeparti Det Konservative Folkeparti er et af Danmarks ældste partier. Det er et borgerligt parti, der er placeret på højrefløjen i dansk politik. Det Konservative Folkeparti er et borgerligt parti. Partiet har igennem mange år stået for hårde straffe, et stærkt militær, gode vilkår for firmaer, lav skat og beskyttelse af de mest svage i samfundet. Siden har De Konservative også taget miljøet til sig. Konservatisme Partiets grundholdninger bygger på værdierne i konservatismen. Konservatismen vil gerne bevare de gode dele af samfundet, som de er i dag, og forandre de dårlige dele for at få dem gjort bedre. Partiet går stærkt ind for demokrati og frihedsrettigheder. Sikkerhed og tryghed De Konservative mener, at tryghed er en forudsætning for, at vi kan leve godt. Det kræver et godt forsvar, der kan beskytte Danmark som et frit og demokratisk land. De Konservative mener også, at lovovertrædere skal straffes hårdt. Straffen skal sikre, at loven ikke brydes igen. Samtidig giver hårde straffe også en form for retfærdighed for ofrene. Erhvervs- og skattepolitik De Konservative fremhæver, at det er vigtigt for Danmark at have mange firmaer, da de skaber jobs og velstand. Derfor skal det være let at starte og tjene penge på et firma. Partiet mener også, at det skal kunne betale sig at have et job. Derfor vil De Konservative have, at skatten ikke overstiger 0 %. Velfærd De Konservative ønsker, at det offentlige skal sikre, at ingen mennesker i Danmark lider nød. De svage grupper skal derfor hjælpes med velfærdsydelser. Partiet mener dog, at alt for mange danskere får penge fra det offentlige, uden at de har behov for det. De Konservative ønsker derfor, at velfærden kun skal gives til de svageste. Nye mærkesager De Konservative vil gerne give et godt miljø videre til vores børn. Derfor forsøger de, at passe på miljøet. Af Rune Kristensen Opdateret. august 01

6 Venstre - Danmarks Liberale Parti Venstre er et borgerligt parti, der har bogstavet V på stemmesedlen. Venstre har traditionelt ført en liberal politik, der var kritisk over for den store velfærdsstat. I løbet af det sidste årti har partiet dog taget velfærden til sig, men partiet arbejder dog stadig for skattelettelser. Venstre er et af Danmarks ældste partier. Partiet "Det forenede Venstre" blev dannet i 0. Dengang dominerede de rige i byerne det politiske liv. Det forenede Venstre bestod af liberale, der gerne ville stoppe den undertrykkelse, som bønderne følte sig udsat for. Liberale værdier i dag Venstres start som en liberal bevægelse ses stadig i partiet. Venstre ønsker at give frihed og lighed til folket. Ingen er født bedre end andre. Alle skal kunne bestemme så meget som muligt over deres eget liv. Venstre går derfor ind for frihed til at tænke, tro og tale. Frihed og velfærd Venstre vil udbygge velfærden efter liberale principper. Borgerne skal have mere frihed inden for velfærdsstaten. Vi skal fx selv vælge, hvor vi vil på sygehuset. Men vi skal stadig hjælpe folk i nød. Skattelettelser Venstre går ind for en lav skat. Sådan får flere frihed til at følge deres ønsker og drømme. Venstre har indført et skattestop, så der ikke kommer flere skatter. Venstre har også sænket skatten. Vælgere og den moderne succes Tidligere var Venstre mest for bønder. Men i 0'erne og 0'erne begyndte folk fra byerne også at stemme på Venstre. I dag er der mange forskellige folk, der stemmer på Venstre. De bor både på landet og i byerne. Derfor var det tæt på, at den gamle leder, Uffe Ellemann Jensen, vandt valget i. Det lykkedes ikke, men i 001 vandt Anders Fogh Rasmussen valget. Dermed blev han den første Venstre- statsminister i over år. I dag kæmper Venstre med Socialdemokraterne om at være Danmarks største parti. Både med hensyn til vælgere og medlemmer. Af Thomas Banke Opdateret. september 01 Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti (DF) er et dansk centum- højre parti. DF fører en socialkonservativ politik og er meget fokuseret på værdipolitiske områder som integration, retspolitik, EU, dyrevelfærd og socialpolitik.

7 Ideologi I starten havde partiet ikke en rigtig ideologi. I dag fører partiet en social og konservativ ideologisk linje. Det betyder, at DF værner om, hvad DF synes er dansk og dansk kultur. DF går også stærkt ind for velfærd. Syn på indvandring DF går ind for, at der skal være skrappe regler for, hvornår folk fra andre lande kan flytte til Danmark. DF mener også, at indvandrere i Danmark skal lære om Danmark og den måde danskerne lever på, hvis de selv vil bo i Danmark. EU- politik DF mener, at EU vil bestemme alt for meget i Danmark. DF mener ikke, at Danmark skal meldes ud af EU. Men DF vil begrænse EU's magt over Danmark. Retspolitik DF mener, at man skal straffe forbrydere hårdt. DF mener, at man skal tage hensyn til ofrene for forbrydelser og ikke dem, der begår dem. Derfor ser DF gerne, at folk dømmes til fængsel, hvis de gør andre fortræd. Socialpolitik DF bekymrer sig meget om de svage i samfundet. Det kan være ældre mennesker, handicappede og unge. Samtidigt er partiet meget interesserede i, at dyr har det godt. Derfor arbejder partiet meget med at forbedre dyrenes leveforhold. Dansk Folkepartis ledelse DF mener ikke, at man kan være medlem, hvis man er uenig med partiet. Man må heller ikke være racist. Derfor smider partiet nogle gange medlemmer ud, hvis de ikke overholder de regler. Af Anders Primdahl Vistisen Opdateret. oktober 01.

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S 5 10 15 20 25 I 2012 udgiver Systime en temabog om Politisk Psykologi. Bogen er rettet mod psykologifaget, men andre må gerne læse med. 30 Bogen trækker tråde mellem psykologi og samfundsfag hvorfor beslutter

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Valgmode / i ache' O M

Valgmode / i ache' O M Valgmode / i ache' T D A O M K E R I Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati

Læs mere

93. møde. Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1. samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).

93. møde. Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1. samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.). Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1 93. møde Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetimen med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 42: Forespørgsel til justitsministeren

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit?

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? 12. november, 2010 Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? Man har givet afkald på basale frihedsværdier i overvågningens kamp, man har lavet uborgerlige bankpakker for at undgå

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere