NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)"

Transkript

1 Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

2 Indledning EN KO ER I BRUNST, HVAD GØR DU? Foto: Poul Bech 2...

3 Indledning HVAD KENDETEGNER DIN DRØMMEKO? VAR Calano datter 3...

4 Indledning HVAD PÅVIRKER DIT VALG AF INSEMINERINGSTYR? NTM Pris Udenlandske indekser Døtrebilleder Rådgivning Enkelte egenskaber Personlige relationer VAR Hector 4...

5 Indledning HVORFOR SKAL DU VIDE NOGET OM AVL? For at kunne vælge den rigtige avlsstrategi Fordi avl giver produktionsstigning Fordi avl giver bundlinje 5...

6 Indledning HVAD ER DEN RIGTIGE AVLSSTRATEGI? Tyrevalg Kønssorteret sæd til de bedste Omfang Dyregruppe (kvier eller kvier + køer) Kødkvægssæd til de dårligste Genomiske tests 6...

7 Indledning HVAD MENER VI MED BEGREBET AVL? Udvælgelse af de bedste hundyr og især tyre til frembringelse af næste generation af kvier I denne præsentation taler vi om avl for den totaløkonomiske ko Det totaløkonomiske indeks NTM er et redskab til at nå dette mål 7...

8 Indledning AVL GØR IKKE ARBEJDET ALENE Avl Management Stald Fodring 8...

9 Indledning EFFEKTIV AVL GIVER PENGE PÅ BUNDLINJEN Forudsætninger Besætning: 150 årskøer Avlsfremgang: 2 NTM-enheder pr. ko pr. år Værdi af en NTM-enhed: 75 kr. Tidsramme: 5 år Årlig merværdi af en ko der producerer i dag ift. en ko der producerede for 5 år siden: 2 enheder/ko/år 75 kr./enhed 5 år = 750 kr. Akkumuleret merværdi i besætningen: 2 enheder/ko/år 75 kr./enhed 150 køer ( )år = kr. 9...

10 Indledning AKKUMULERET MERVÆRDI OVER 5 ÅR I EN BESÆTNING MED 150 ÅRSKØER Besætningens merværdi kr År 10...

11 Indledning

12 Forståelsen af NTM HVAD ER NTM - NORDIC TOTAL MERIT Et enkelt og effektivt værktøj til at forbedre økonomien Giver det bedste mulige skøn over dyrets samlede avlsværdi Skræddersyet til produktionsforholdene i Danmark, Finland og Sverige Beregnes separat for de røde racer, Holstein og Jersey Baseret på fænotypiske registreringer 12...

13 Forståelsen af NTM FORDELING AF NTM MELLEM KØER OG TYRE Alle køer De insemineringstyre der anvendes 13...

14 NTM Forståelsen af NTM TYRE OG KØER I BASEN Tyre Køer Fødselsår 14...

15 NTM Forståelsen af NTM TYRE OG KØER I BASEN Køer Fødselsår 15...

16 NTM Forståelsen af NTM TYRE OG KØER I BASEN Køer Fødselsår 16...

17 Egenskaber i NTM EGENSKABER NTM bygger på de egenskaber ved koen der har økonomisk værdi Egenskaberne kan deles op i to kategorier Egenskaber styret af få gener Egenskaber styret af flere gener 17...

18 Egenskaber i NTM EGENSKABER STYRET AF FÅ GENER Farve Horn Blod- og vævstyper Enkelte sygdomme Påvirkes ikke af miljømæssige faktorer, f.eks. foderkvalitet 18...

19 Egenskaber i NTM EGENSKABER STYRET AF FLERE GENER Mælkeydelse Kødproduktion Sundhed Frugtbarhed Kan påvirkes af miljømæssige faktorer 19...

20 Egenskaber i NTM EGENSKABERNE I NTM KAN OPDELES I TRE GRUPPER Produktion Funktion Foto: Jens Tønnesen Eksteriør og brugsegenskaber 20...

21 Egenskaber i NTM PRODUKTION Mælkeydelse Koens evne til at producere mælk med flest kilo fedt og protein Data fra ydelseskontrollen Kødproduktion Koens evne til at give tyrekalve med en god tilvækst og høj slagtekvalitet Slagtedata 21...

22 Egenskaber i NTM FUNKTION Fødsel Kalvens evne til at blive født Målt som kælvningsforløb og kalvens livskraft Kælvning Koens evne til at kælve og få en levende kalv Målt som kælvningsforløb og kalvens livskraft 22...

23 Egenskaber i NTM FUNKTION Hunlig frugtbarhed Koens evne til at vise brunst og til at blive drægtig Målt som: Dage fra kælvning til første inseminering Antal insemineringer Dage fra første til sidste inseminering 23...

24 Egenskaber i NTM FUNKTION Yversundhed Koens evne til at undgå mastitis Målt som mastitisbehandlinger Sundhed i øvrigt Koens evne til at undgå andre sygdomme end mastitis Målt som behandlinger for: Reproduktionslidelser Stofskifte- og fordøjelseslidelser Lemmelidelser 24...

25 Egenskaber i NTM FUNKTION Klovsundhed Koens evne til at undgå hornrelaterede og smitsomme klovlidelser Målt i forbindelse med klovbeskæring Produktiv holdbarhed Koens evne til at have et langt liv Målt som dage fra første kælvning til udgangen af 3. laktation 25...

26 Egenskaber i NTM EKSTERIØR OG BRUGSEGENSKABER Kropskapacitet Et samlet indeks for: Størrelse Kropsdybde Brystbredde Malkepræg Overlinje Krydsbredde Krydsretning Lemmer Et samlet indeks for: Hasevinkel Hasestilling Hasekvalitet Knoglebygning Klovhældning 26...

27 Egenskaber i NTM EKSTERIØR OG BRUGSEGENSKABER Malkeorganer Et samlet indeks for: Foryvertilhæftning Bagyverbredde Bagyverhøjde Yverbånd Yverdybde Yverbalance Pattelængde Pattetykkelse Forpatteafstand Bagpatteafstand 27...

28 Egenskaber i NTM EKSTERIØR OG BRUGSEGENSKABER Kryds Overlinje Brystbredde Kropsdybde Malkeorganer Lemmer 28...

29 Egenskaber i NTM EKSTERIØR OG BRUGSEGENSKABER Malketid Flow af værdistoffer (fedt og protein) Baseret på objektive målinger og landmandens vurdering Temperament: Koens temperament Baseret på landmandens vurdering 29...

30 Egenskaber i NTM MÅSKE NÆSTE EGENSKAB I NTM? Ungdyroverlevelse Kviekalvens overlevelse fra fødsel til 15 måneders alderen Tyrekalvens overlevelse fra fødsel til 6 måneders alderen 30...

31 Avlsmål DET NORDISKE AVLSMÅL Det nordiske avlsmål er et af de mest komplette avlsmål i verden, fordi: Vi beregner avlsværdital for mange af de økonomisk vigtige egenskaber De nordiske kvægbrugere udfører et omfattende registreringsarbejde Det nordiske avlsmål er et balanceret avlsmål, der giver fremgang for alle egenskaber Økonomiske beregninger bag avlsmål foretages af SEGES Bestemmes af nordiske raceforeninger 31...

32 Økonomisk betydning ØKONOMISKE VÆRDIER - DEFINITION Marginalfortjenesten ved at forbedre den pågældende egenskab med én enhed, mens alle andre egenskaber i avlsmålet holdes konstante Den økonomiske værdi inkluderer alle indtægter og udgifter til den individuelle ko samt produktion af kvier til opdræt og tyre til kødproduktion 32...

33 Økonomisk betydning EKSEMPEL Den økonomiske værdi for ydelse bliver bestemt ud fra forventet fremtidige: Pris for mælk, fedt og protein Foderpriser Fodereffektivitet 33...

34 Økonomisk betydning SAMMENHÆNG MELLEM EGENSKABER Den avlsmæssige sammenhæng mellem ydelse og Sundhed/frugtbarhed er ugunstig Egenskab Avlsmæssig sammenhæng Ydelse Frugtbarhed - 35 % Ydelse Yversundhed - 35 % Ydelse Generel sundhed - 25 % Sundhed Frugtbarhed % 34

35 Økonomisk betydning ØKONOMISKE VÆRDIER I KR./INDEKSENHED Egenskab RDC HOL Jersey DRH NTM Y-indeks Vækst Hunlig frugtbarhed Fødselsindeks Kælvningsevne Yversundhed Sundhed i øvrigt Klovsundhed Holdbarhed Kropskapacitet Lemmer Malkeorganer Malketid Temperament

36 Økonomisk betydning VÆRDIEN AF NTM FOR FORSKELLIGE DYREGRUPPER Værdien af en forskel på 10 NTM-enheder mellem to dyr. Dyregruppe RDC HOL JER Kælvekvie, kr Nyfødt kviekalv, kr Nyfødt tyrkalv, kr

37 Økonomisk betydning VÆGTFAKTORER TIL BEREGNING AF NTM FOR TYRE Egenskab RDC HOL JER DRH Y-indeks 0,96 0,75 0,87 0,75 Vækst 0,00 0,06 0,00 0,11 Hunlig frugtbarhed 0,26 0,31 0,20 0,23 Fødselsindeks 0,14 0,15 0,06 0,17 Kælvningsevne 0,12 0,17 0,06 0,17 Yversundhed 0,32 0,35 0,44 0,35 Sundhed i øvrigt 0,12 0,11 0,04 0,12 Kropskapacitet 0,00 0,00 0,00 0,00 Lemmer 0,09 0,12 0,04 0,15 Malkeorganer 0,32 0,25 0,26 0,24 Malketid 0,10 0,08 0,10 0,08 Temperament 0,03 0,03 0,03 0,03 Holdbarhed 0,07 0,11 0,08 0,11 Klovsundhed 0,05 0,08 0,05 0,

38 ÆNDRET AVLSFREMGANG VED ALTERNATIVE AVLSMÅL - SAMMENLIGNET MED ANVENDELSE AF NTM Ensidig avl efter Ydelse Kropskapacitet Holdbarhed Ydelse + + Vækst Frugtbarhed Fødsel Kælvning Yversundhed Sundhed i øvrigt Klovsundhed Kropskapacitet Lemmer Malkeorganer Holdbarhed + Økonomisk betydning 38...

39 Økonomisk betydning DEN ØKONOMISKE FREMGANG 39...

40 Økonomisk betydning OPSUMMERING NTM er det bedst mulige skøn over dyrets samlede avlsværdi Egenskaberne kan opdeles i produktion, funktion og eksteriør Egenskaberne er vejet sammen vha. racespecifikke vægtfaktorer Avl efter NTM Giver avlsmæssig fremgang for alle egenskaber Sikrer maksimal økonomisk fremgang Giver en varig økonomisk effekt 40...

41 Udvikling og historie UDVIKLING I DET TOTALØKONOMISKE INDEKS 1982: S-indekset blev indført 1992: Justeringer som følge af ændrede økonomiske forudsætninger samt nye indekser Yversundhed, 1992 Kælvningsevne, 1994 Hunlig frugtbarhed, 1995 Slagteresultater,

42 Udvikling og historie UDVIKLING I DET TOTALØKONOMISKE INDEKS 2002: Justeringer som følge af ændrede økonomiske forudsætninger samt nye indekser Sundhed i øvrigt, 2002 Holdbarhed, 2002 Fødselsegenskaber, : Justeringer som følge af ændrede økonomiske forudsætninger samt nye indekser Klovsundhed

43 Udvikling og historie NORDISK AVLSVÆRDIVURDERING (NAV) - HISTORIE Samarbejde mellem Danmark, Finland og Sverige Køer og tyre kan sammenlignes i de tre lande 2002 Etableret og udvikling påbegyndt 2005 Fælles base, spredning og delavlsmål, første avlsværdital publiceret eksteriør, malketid, temperament og frugtbarhed 2006 Ydelse og mastitis 2007 Kælvning 2008 Andre sygdomme og NTM 2009 Vækst (kødproduktion) 2010 Holdbarhed 2011 Klovsundhed 2014 Ungdyroverlevelse 43...

44 Forventet fremgang (% af maksimal mulig) Udvikling og historie ÆNDRING I AVLSMÅLET FOR DH - UDTRYKT SOM FORVENTET FREMGANG 80 Produktionsegenskaber Y-indeks Vækst /93 96/97 00/01 04/05 08/09 13/14 År 44...

45 Forventet fremgang (% af maksimal mulig) Udvikling og historie ÆNDRING I AVLSMÅLET FOR DH - UDTRYKT SOM FORVENTET FREMGANG 60 Funktionsegenskaber Hunlig frugtbarhed Yversundhed /93 96/97 00/01 04/05 08/09 13/14 År 45...

46 Forventet fremgang (% af maksimal mulig) Udvikling og historie ÆNDRING I AVLSMÅLET FOR DH - UDTRYKT SOM FORVENTET FREMGANG 60 Eksteriør og brugsegenskaber Kropskapacitet Lemmer Malkeorganer /93 96/97 00/01 04/05 08/09 13/14 År 46...

47 Fremgang med NTM FREMGANG MED NTM En besætning med 0 i NTM kan godt give kg EKM, men hvis den havde 10 i NTM gav den måske kg EKM Hvad tror I, der gør forskellen? 47...

48 Fremgang med NTM DOKUMENTATION AF NTM 48...

49 Fremgang med NTM PRODUKTIONSFREMGANG MED NTM 49...

50 Fremgang med NTM AVLSMÆSSIG FREMGANG FOR UDVALGTE EGENSKABER I EN FEMÅRSPERIODE Egenskab Effekt Mælk, kg 249,6 Fedt, kg 13,4 Protein, kg 9,5 Mastitis 1. lakt., % -1,0 Mastitis 2. lakt., % -1,0 Mastitis 3. lakt., % -1,1 Dage fra 1. til 3. lakt. 51 Dage fra klv. til 1. ins. -1,4 Dage fra 1. til sidst ins. -3,8 Indeks Forskel Ydelse 104,0 96,2 7,8 Yversundhed 101,5 99,4 2,1 Holdbarhed 103,8 96,7 7,1 Frugtbarhed 102,1 98,9 3,2 Baseret på data fra Holstein køer 50...

51 DB (kr) Fremgang med NTM EFFEKT AF STIGNING I NTM PÅ DB Gennemsnitligt NTM DB = 240 kr. for hver NTM-enhed 51...

52 Fremgang med NTM FOKUS PÅ INDTÆGTER OG UDGIFTER Ydelse Kødproduktion Sundhed Kælvning Frugtbarhed Eksteriør Bredt og balanceret 52...

53 Fremgang med NTM HVILKEN TYR VIL I VÆLGE? 53...

54 Fremgang med NTM 54...

55 Fremgang med NTM 55...

56 Fremgang med NTM TYRENE HAR SAMME ØKONOMISKE VÆRDI Begge tyre har +33 i NTM, dvs. samme økonomiske værdi Der er fordele og ulemper ved begge tyre Man kan vælge tyren med god ydelse og godt eksteriør, eller tyren med god sundhed og holdbarhed Der er ingen økonomisk forskel 56...

57 Fremgang med NTM INDTÆGTER OG UDGIFTER Kun avl efter ydelse: Avl efter NTM: Ydelse Ydelse Sundhed Sundhed Økonomi Økonomi 57...

58 Fremgang med NTM EKSEMPEL FEMKAMP ÉN DISCIPLIN VS. ALLE DISCIPLINER Øver kun løb Øver alle discipliner 58...

59 Fremgang med NTM HVORDAN BRUGES NTM OPTIMALT? Totalindeks vs. enkelte egenskaber? Fordele ved totalindeks? Fordele ved enkelte egenskaber? Hvad giver mest? NTM 59...

60 Fremgang med NTM NTM UANSET NIVEAU AF DRIFTSLEDELSE NTM er baseret på forudsætninger for en gennemsnitsbesætning Kan det så også bruges i besætninger med super management? 60...

61 Fremgang med NTM NTM UANSET NIVEAU AF DRIFTSLEDELSE Ja, for hvilke besætninger har: Ingen merværdi af højere ydelse Ingen yverbetændelser Ingen dødfødte kalve eller svære kælvninger Ingen merværdi af bedre reproduktion Ingen klovproblemer Forbedring på alle områder kan gøre en stor forskel 61...

62 Fremgang med NTM MINIMUMSGRÆNSER I INSEMINERINGSPLANEN Minimumsgrænser på enkelte egenskaber, f.eks. yversundhed, mindsker udvalget af tyre med højt NTM 62...

63 Fremgang med NTM OPSUMMERING Avl efter NTM giver økonomisk fremgang og fremgang for alle vigtige egenskaber Med NTM er der fokus på både indtægter og udgifter NTM kan benyttes i alle besætninger Man kan forbedre sin besætning på mange områder, og NTM er et godt redskab 63...

64 Afprøvede tyre og unge tyre AFPRØVEDE TYRE OG UNGE TYRE Afprøvede tyre: Genomisk testede Afkom med data Unge tyre: Genomisk testede Uden afkom med data VH Salomon VH Mandel 64...

65 Afprøvede tyre og unge tyre ÆNDRINGER FOR EN TYR MED +25 I NTM Sikkerhed afspejler hvor store ændringer, der kan observeres, når unge tyre og afprøvede tyre får mange flere døtre med ydelse, kåring mm. Sikkerhed 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% Min Max Unge tyre Afp. tyre 65...

66 Afprøvede tyre og unge tyre BRUG TYRE I GRUPPER Det gennemsnitlige NTM for en gruppe af fem unge tyre har samme sikkerhed som én afprøvet tyr Derfor er niveauet af ændringer i gennemsnitlig NTM af fem unge tyre og én afprøvet tyr ens Hvis gruppen er større, ændres gennemsnittet af NTM endnu mindre Dette gælder kun for Holstein 66...

67 Afprøvede tyre og unge tyre NIVEAU OG ÆNDRING FOR TYRE FØR GENOMISK INFORMATION OG NU 5 UT nu AT 5 UT før AT 5 UT før 5 UT nu AT = Afprøvet tyr UT = Ung tyr Holstein Jersey 67...

68 Afprøvede tyre og unge tyre 68...

69 Afprøvede tyre og unge tyre VALG AF TYRE I FORHOLD TIL SIKKERHED Vælg tyrene med det højeste NTM Men vær opmærksom på, at sikkerheden er lavere ved unge tyre 69...

70 Afprøvede tyre og unge tyre STIGNINGER OG FALD I TYRENES NTM 70...

71 Afprøvede tyre og unge tyre VH BISMARK 71...

72 NTM Afprøvede tyre og unge tyre VH BISMARK NTM: Februar 2012: +32 Maj 2012: +29 August 2012: +23 November 2012: VH Bismark - NTM Feb Maj Aug Nov 72...

73 Afprøvede tyre og unge tyre OPSUMMERING Afprøvede tyre og unge tyre Brug unge tyre i grupper på mindst 5 Dermed vil sikkerheden være den samme som hos én afprøvet tyr Unge tyre bliver brugt i et væsentligt større omfang, da det avlsmæssige niveau er højere end for afprøvede tyre Minimumskrav Minimumskrav på enkelte egenskaber mindsker udvalget af tyre med højt NTM 73...

74 Avlsprogram og brug af NTM AVLSPROGRAM OG BRUG AF NTM Følgende link henviser til slides fra Viking som beskriver Avlsfremgang Avlsplan Udvælgelse af tyremødre Insemineringsplaner Avl på besætningsniveau

75 Internationale indekser TROR I AT UDENLANDSKE TYRE HAR NTM? Selvfølgelig har de det! 75...

76 Internationale indekser EKSEMPLER PÅ NATIONALE INDEKSER Danmark, Finland og Sverige har NTM USA har TPI Tyskland har RZG Holland har NVI 76...

77 Internationale indekser VÆGTNING AF NTM OG INTERNATIONALE INDEKSER I % NTM RZG NVI TPI Produktion Vækst 2 Frugtbarhed Fødselsindeks 6 5 Kælvningsindeks Yversundhed / SCS Sundhed i øvrigt 4 Kropskapacitet / Type 0 11 Lemmer Malkeorganer Malketid 3 Temperament 1 Holdbarhed Klovsundhed

78 Internationale indekser TOTALINDEKSERNE ER FORSKELLIGE FORDI De økonomiske vægte er beregnet ud fra produktionsforholdene i de enkelte lande, og disse varierer mellem landene Avlsværditallene er baserede på forskellige registreringer F.eks. kan yversundhed være baseret på mastitisbehandlinger og/eller SCS NTM er et totaløkonomisk indeks, hvorimod TPI er et total performance indeks 78...

79 Internationale indekser SAMMENLIGNING AF RZG OG NTM RZG NTM Sundhed Produktion Eksteriør Holdbarhed Kælvning/fødselsindeks Frugtbarhed 79...

80 Internationale indekser SAMMENLIGNING AF TPI OG NTM TPI NTM Sundhed Produktion Eksteriør Holdbarhed Kælvning/fødselsindeks Frugtbarhed 80...

81 Internationale indekser SAMMENLIGNING AF NVI OG NTM NVI NTM Sundhed Produktion Eksteriør Holdbarhed Kælvning/fødselsindeks Frugtbarhed 81...

82 Internationale indekser NTM ER TILPASSET TIL SVERIGE, FINLAND OG DANMARK! Internationale indekser er hver især tilpasset de enkelte landes forhold og behov TPI, RZG og NVI er ikke tilpasset nordiske produktionsforhold En tyr med et højt TPI har ikke nødvendigvis et højt NTM pga. forskellig vægtning af egenskaberne 82...

83 Internationale indekser FORSKELLIGE FORHOLD PÅVIRKER DIT VALG AF BIL LIGESOM DET PÅVIRKER INDEKSET Amerikansk bil: Store afstande Billigt brændstof Lavere afgifter Billigere biler Dansk bil: Korte afstande Dyrt brændstof Højere afgifter Dyrere biler 83...

84 Internationale indekser OPSUMMERING Udenlandske tyre har også NTM TPI, RZG og NVI er alle forskellige fra NTM NTM har generelt mere vægt på funktionelle egenskaber, f.eks. sundhed Produktion vægtes højere i TPI og RZG end i NVI og NTM Holdbarhed vægtes lavere i NTM end i de tre udenlandske indekser NTM er tilpasset danske, finske og svenske forhold 84...

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Avlsværdital for klovsundhed

Avlsværdital for klovsundhed Avlsværdital for klovsundhed Jørn Pedersen Jan-Åke Eriksson Kjell Johansson Jukka Pösö Morten Kargo Sørensen Ulrik Sander Nielsen Gert Pedersen Aamand Anders Fogh Oversigt Generelt om klovsundhed registreringer

Læs mere

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden S-indekset revurderet 2002 Baseret på: Økonomisk analyse Avlspolitisk vurdering Forventning til produktionsvilkår 5-15 år frem Kan

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Morten Kargo 12 Line Hjortø 2, Jehan Ettema 3 & Anders Christian Sorensen 1 1 Aarhus University, Foulum, Denmark 2 Knowledge Centre Agriculture, Denmark 3 Simherd

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING Morten Kargo, AU, SEGES, Torben Nørremark, VikingDanmark, Mette Sandholm, VikingDanmark Søren Østergård, AU og Anders Fogh, SEGES Kvægkongressen februar 2017 2..

Læs mere

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer Kvæg årsmøde Heden & Fjorden - 17-2 2015 Morten Kargo Fra Kvægbrugets Task Force side 27 Avlskort som kan spilles for at trække stikket

Læs mere

Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel

Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel { NR 02 MAJ 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel Side 4 14 32 41 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Af direktør Claus Fertin Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Velkommen til områdemøde Viking Holstein

Velkommen til områdemøde Viking Holstein Velkommen til områdemøde Viking Holstein RGK Bob-datter MissDanmark fra Tirsvad 2013 Holstein - D Cresten datter fra Margit og Jørgen Døssing, Højslev Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

{ NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Det hele liv med familie og køer. Side 4. FEBRUAR 2013 avlsnyt

{ NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Det hele liv med familie og køer. Side 4. FEBRUAR 2013 avlsnyt { NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Det hele liv med familie og køer Side 4 16 35 44 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Af CEO Rex A. Clausager Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T:

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1 Avlsarbejde 4. Avlsteori Arveanlæggene (gener) ligger på kromosomer Kromosomer befinder sig i alle celler Arveanlæggene optræder altid parvis, to og to De to gener i hvert par adskilles, når dyret senere

Læs mere

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Genomisk avlsværdivurdering Husk En helt ny metode - startet i 2008 Meget hurtig udvikling Meget hurtig flytning

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Antal 1. insemineringer

Antal 1. insemineringer Områdemøder 2013 Program 10.00 11.00 Besætningsbesøg 11.15 Fællesmøde Vikings aktiviteter - på vej mod nye mål vær med til at løfte overliggeren Udpegning af områdets Repromester 12.15 Viking er vært ved

Læs mere

Fremtidens avlsmål. Informationsmøde 8-10 2014. Jehan Ettema og Morten Kargo

Fremtidens avlsmål. Informationsmøde 8-10 2014. Jehan Ettema og Morten Kargo Fremtidens avlsmål Informationsmøde 8-10 2014 Jehan Ettema og Morten Kargo 1 Plan - State of the art -Baggrund for NTM - Den optimale ko -Metode forbedringer -Foreløbige resultater 2 Avlsmål Definition

Læs mere

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER Hvordan opnås mest sikre avlsværdital Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Informationskilder Bedømmelse - Meget information (h 2 ) - Alle

Læs mere

ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen.

ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen. Årsmøde 2015 i Korsør af beretn Nielsen Uddrag Kristian Christensen, Avlsfore ning ved og Keld eningen Dansk Holstein Velkommen til alle deltagere i årsmøde i Dansk Holstein her på Sjælland, en særlig

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Frugtbarhed i avlsarbejdet

Frugtbarhed i avlsarbejdet Frugtbarhed i avlsarbejdet Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Ulrik Sander ! Egenskaber! Arvbarhed Disposition!

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Avl og indeksberegning - får

Avl og indeksberegning - får 4. Avl og indeksberegning - får Jette Lauridsen Avlsarbejdet med får i Danmark bygger på registrering af afstamning og produktionsdata i Fåreregistreringen. Vi bruger de registrerede data til beregning

Læs mere

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks NAV blended indeks Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh NAV Blended indeks 1. Hvilke dyr skal have blended indeks? 2. Bag om DGV og EBV 3. Metode 4. Eksempel - input data til beregning 5. Foreløbige resultater

Læs mere

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Interbull møder seneste år Februar 2012 Verona, Italien teknisk workshop fokus GMACE Årsmøde Juni 2012 Cork, Irland Interbull

Læs mere

Slagtekalve resultater og økonomi

Slagtekalve resultater og økonomi Slagtekalve resultater og økonomi Kevin Byskov Steen Hansen Per Spleth Morten Kargo Anders Fogh Disposition Krydsningskalve Resultater Økonomi Malkeracekalve Differentieret afregning 2... Krydsningskalve

Læs mere

IT-Solutions for Animal Production

IT-Solutions for Animal Production IT-Solutions for Animal Production 28. Februar 2017 Seite 1 IT-Solutions for Animal Production Sammenligning af avlsfilosofi for tysk RZG kontra dansk NTM Dr. Stefan Rensing Vereinigte Informationssysteme

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdital for vækst

Fælles nordisk avlsværdital for vækst Fælles nordisk avlsværdital for vækst Projektgruppe K. Johansson, U.S. Nielsen, J. Pösö, J.-Å. Eriksson and G.P. Aamand Vækst i forbindelse med malkekvæg Specialiserede slagtekalvebesætninger malkekvægs

Læs mere

Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis

Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis Mogens Sandø Lund Guosheng Su Bernt Guldbrandtsen Aarhus Universitet DJF Inst for Genetik og Bioteknologi Foulum Dansk Kvæg Kongres 23. Februar 2009

Læs mere

Årsstatistik Avl 2014/15. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg

Årsstatistik Avl 2014/15. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg Årsstatistik Avl 2014/15 Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken indeholder engelske

Læs mere

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Program PhD Hvorfor? Basics Besætninger og ydelse Kommende dele af PhD Reprolac

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 23. februar 2015 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Årets aktiviteter Årsmøde Åbent Hus på Ålestrup Avlsstation Kødkvægets

Læs mere

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget Fransk Importsæd bestilling inden 1. September 150 121 - dansklimousine.dk Skal du have fransk sæd hjem til efterårs insemineringer? Her præsenteres avlsudvalgets bud på 7 franske tyre. Avlsudvalget har

Læs mere

Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse

Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse Forklarende variable Knækpunkt (hændelse = ) Kommentarer For hver responsvariabel markeres de forklarende

Læs mere

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Indlæg til LVK`s årsmøde 11/2 2016 Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Malkekvægsproducenter Lav mælkepris Høje omkostninger Høj Gæld Produktivitet Driftsresultat Besætningens holdbarhed

Læs mere

Testdagsmodeller for ydelse

Testdagsmodeller for ydelse Testdagsmodeller for ydelse Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Specialkonsulent Jørn Pedersen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Jorn Testdagsmodeller for ydelse S:\SUNDFODE\s kongres

Læs mere

Kælvning og reproduktion Fødselsindeks: 106 Kælvningsevne: 117 Hunlig frugtbarhed: 124

Kælvning og reproduktion Fødselsindeks: 106 Kælvningsevne: 117 Hunlig frugtbarhed: 124 VH Bradoc S. 258649 (TY Opdr.: JESPER THOMSEN, AGGERSUND, LØGSTØR : 101 Malketid: 100 Temperament: 104 Holdbarhed: 123 Størrelse Kropsdybde 101 Brystde 110 Malkepræg 91 Overlinie 106 Krydsde 96 tæt t Krydsretning

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Hvordan laves vinderkoen.??!! Og er der en sammenhæng mellem fodringen af den lille

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE S:\SDM\Dommere\Kursus - Beeing a judge DANSK.doc OPMÆRKSOM PÅ Bedømmelse af unge og ældre køer - kunsten at tilgive - Prioritering af egenskaber hos den unge og ældre ko Den

Læs mere

Viking køber kvier til avlsprogrammet

Viking køber kvier til avlsprogrammet { NR 04 DECEMBER 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Viking køber kvier til avlsprogrammet Side 9 18 34 46 Alex Arkink Af direktør Rex A. Clausager Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ

Læs mere

{ NR 03 SEPTEMBER 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Tyreholdet i forandring. Side 6

{ NR 03 SEPTEMBER 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Tyreholdet i forandring. Side 6 { NR 03 SEPTEMBER 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Tyreholdet i forandring Side 6 10 35 38 Af formand i VikingGenetics Lars-Inge Gunnarsson Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795

Læs mere

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1 AVL MED KØDKVÆG LandbrugsRådgivning Østjylland I/S Konsulent Jørgen Skov Nielsen, Ålevej 50, 7160 Tørring Tlf. 76 90 25 77. Fax. 75 80 17 31. Mobil. 20 12 07 96. www.lro.dk. E-mail: jos@lro.dk Avl med

Læs mere

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007 Nøgletalskataloget Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek Oktober 2007 Indhold 1. Økonomi, pr. årsdyr... 3 2. DB pr. årsdyr (Bes. std.)... 5 3. Økonomi kr. pr. kg EKM produceret... 5 4. Økonomi

Læs mere

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE { NR 04 DECEMBER 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion ESPE-HOLM LEVERER TYRENE Side 4 27 52 40 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795 9400, F: 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Læs mere

Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger

Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger Ja n La ssen C e nte r for Kva ntita tiv G e ne tik og G e nomforskning Århus Universitet Hvorfor fodereffektivitet? Enorm økonomisk værdi Formentlig

Læs mere

Nordisk skala betydning for avlsværditallene

Nordisk skala betydning for avlsværditallene Nordisk skala betydning for avlsværditallene "Nordisk avlsværdivurdering går i luften" torsdag d. 21-4 2005 Ulrik Sander Nielsen og Morten Kargo Sørensen Datagrundlag og vægte RDM SDM-DH Jersey DRH Y-indeks

Læs mere

Årsstatistik Avl - 2009/10

Årsstatistik Avl - 2009/10 Årsstatistik Avl - 2009/10 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun lavet i Internet-version. Årsstatistikken

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

Årsstatistik Avl 2011/12

Årsstatistik Avl 2011/12 Årsstatistik Avl 2011/12 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Testdagsmodel for ydelse

Testdagsmodel for ydelse Bilag til Tema C Testdagsmodel for ydelse Testdagsmodel for ydelse Resultater fra testkørsler for Jersey v/jørn Pedersen og Jette Halkjær Jakobsen, Afdeling for Avlssystemer, Dansk Kvæg samt Per Madsen,

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Per Madsen & Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Genetik og Bioteknologi Baggrund Omfanget af økologisk mælkeproduktion

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE Jørn Pedersen Landskontoret for Kvæg Just Jensen Statens Husdyrbrugsforsøg Landbrugets Rådgivningscenter Maj 1996 1 2 Forord I dansk kvægavl bliver der beregnet

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Hvad viser registrering af afgangsårsager

Hvad viser registrering af afgangsårsager Hvad viser registrering af afgangsårsager Jørn Pedersen Dansk Kvæg Afdeling for avlsværdivurdering Indhold Registreringen (5) Hvor ofte bliver afgangsårsagerne registreret Hvilke afgangsårsager kan indberettes

Læs mere

VJ Husky. Magasinet for kvægavl og reproduktion NTM +25 S. 303402. F: DJ Hulk FF: Q Handix MF: DJ May MMF: Q Impuls 25 40 48. februar 2013 avlsnyt

VJ Husky. Magasinet for kvægavl og reproduktion NTM +25 S. 303402. F: DJ Hulk FF: Q Handix MF: DJ May MMF: Q Impuls 25 40 48. februar 2013 avlsnyt { NR 03 september 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion VJ Husky S. 303402 +25 SUND Jersey går Hunl. frugtbarhed 102 Y-indeks: 120 Fødselsindeks 106 Kælvningsevne 112 Sikkerhed 94% 207 døtre i 125

Læs mere

Årsstatistik Avl 2015/16. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg

Årsstatistik Avl 2015/16. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg Årsstatistik Avl 2015/16 Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken indeholder engelske

Læs mere

Øvelser vedrørende nøgletal

Øvelser vedrørende nøgletal Øvelser vedrørende nøgletal Tema: Husdyrproduktion 1. Ydelsesresultater. Et af de nøgletal, der optræder på nøgletalsudskriften fra Landskontoret for Kvæg, er "kg. EKM" pr. dag for de køer, der har afsluttet

Læs mere

{ NR 02 JUNI 2017 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Alex Arkink

{ NR 02 JUNI 2017 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Alex Arkink { NR 02 JUNI 2017 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Alex Arkink Få indflydelse på udviklingen i dit Viking Viking er ejet af medlemmerne og er dermed en del af den gode tradition i dansk landbrug,

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 20. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Det er i dag ikke muligt som landmandsbruger at registrere højde på dyret. Krydshøjde skal tilføjes som en mulighed f.eks. i dette billede.

Det er i dag ikke muligt som landmandsbruger at registrere højde på dyret. Krydshøjde skal tilføjes som en mulighed f.eks. i dette billede. Notat SEGES P/S Kvæg Kravspecifikation, registrering og enkeltdyrslister Ansvarlig SANC/LAN Redigeret 18-08-16 Projekt: Økonomisk optimal produktion af kælvekvier Side 1 af 7 Kravspecifikation vedr. registreringsfelter

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Klovproblemer. Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering

Klovproblemer. Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Klovproblemer Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Status klove SDM-DH Klovlidelser et stigende problem Hvordan skal fødderne være? Genetisk Avlsmæssig

Læs mere

Årsstatistik Avl /11

Årsstatistik Avl /11 Årsstatistik Avl - 2010/11 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken

Læs mere