Junge, Dorthe & Lustrup, Peter Social innovation Et strategisk værktøj der skaber forandring i praksis, ViaSystime 2011, side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Junge, Dorthe & Lustrup, Peter Social innovation Et strategisk værktøj der skaber forandring i praksis, ViaSystime 2011, side 16-17."

Transkript

1 Sc Sc hder m øse smfudes sce eer mjømæssge prbemer. De k både ske på f kører fr csmfude, de ffege eer de pre, me mege yder på, de res beds, år de sker smrbejde på ærs f sekrer.

2 S c 64 sde 1/7 sc Sc dehder både e eresk bsrk ærdskbesesdmes g e mege prkssreere fkus på frdre mpemeerg f kkree øsger. Irduk Sc beeger prcesse med pfde, udke g mpemeere ye déer, prduker, serces g frregsmdeer, sm k øse smfudes sce eer mjømæssge prbemer. Dee prces erer ypsk e eggeme spædgsfee meem mrked, s g csmfud, hr m erskrder de rdee græsedrgger g søger skbe sc ærd såe sm økmsk rebe. Begrebe hr de seere år ude dps de kdemske erde, de pske erde g frregserdee, sm føge f presserede udfrdrger re b.. kmfrdrger, sgede rbejdsøshed g befkgsæks. Teresk bggrud Terme sc ber dg brug e mgfdghed f smmehæge, g sem meeskehede hsrsk se hr bedree sc f mge mgge1, er de førs de fr de sdse år, begrebe fr r er bee udke. De er des ske sm føge f e udbred pgehed f ser g frskege yper f ærdskbese, hke hr skb e beh fr yske dsker, me smdg syes de ære båre frem f ye frmer fr er g kkre prkss. De ye g he cere ed ere er, de på frskeg s frsøger mødegå såkde wcked prbems, hke sge kmpekse g mgefceerede prbemer, sm qu deres mfg g gesdge fhæggheder er ærmes umuge øse. De drejer sg m sce, mjømæssge g demgrfske udfrdrger sm føge f b.. ressurcekphed, gbserge, kmfrdrger, urbserg, e drede befkg sm fej ed de mdere efærdss g kpsme.2 Dsse udfrdrger k dg kke fjeres e gg fr e, hrfr de kmmer hde m fhjæpe, frskyde eer frbedre prbemer. Med hesy de kkree prkss, der er frbude med de mge frskege er, k de ære skeg defcere gheder på ærs f d g sed, hrfr begrebe sc fe ee ber ed g defere mege øs g fede eer sæer g keksbesem. Fr fgræse e meg g beydg, sm dg gee er sd rumme e sr derse f prkssser, k fkusere på hehdss sc g sm kbge meem dem. Sc eder kere æk fr frreg g pmærksmhede he på ge smfudsmæssg, hke hder m e sørre 1 Juge, Drhe & Lusrup, Peer Sc E sregsk ærkøj der skber frdrg prkss, VSysme 2011, sde The Yug Fud (2012) Defg sc Sc I Oerew : A deerbe f he prjec : The herec, emprc d pcy fuds fr budg sc Eurpe (TEPSIE), Eurpe Cmmss 7h Frmewrk Prgrmme, Brusses : Eurpe Cmmss, DG Reserch.

3 sde 2/7 meesker e frm fr fæesskb. reer pmærksmhede på prcesse fr dé mrked, hr ye øsger udkes g mpemeeres, så de geererer ærd fr de erede kører. år de rd kbes er de kr, øsgere ger sge på ge prbemer eer beh f smfudsmæssg rees, hke sge, de hder m gge pger, sm fæesskbe hr e s sr fr øfe. de e besår så des ye måder fredsse g øse ye eer eksserede beh g prbemer på, g des de ype ærd, dee geererer. sc dehder så både e eresk bsrk ærdskbesesdmes g e mege prkssreere fkus på frdre mpemeerg f kkree øsger. erure m sc er der sær fkus på beh g prbemer, sm kke ber dressere f de ffege eer f mrkede, hke ppuær sg både k skydes, der kke er pege de eer pege de. dee frsøger såkd scøkmske rksmheder3 erkmme ed udke frregsmdeer, der k pfyde e sc, sudhedsg/eer mjømæssg frmå ude b g hes med erskud, der k geeseres rksmhede. scøkmske rksmheder er så -fr-prf rgser med e sc mss, der k pfydes på mrkedskår. Fr dsse yper f rksmheder er de smfudsmæssge ærdskbese de prmære hedfrmå, g de rksmhedsmæssge ke er b e mdde her. de esge de f erde er dee høj grd kmme på de pske dgsrde fx eu s 2020 p, ecd s - ssreg fr 2010 g bm-dmsres ffce f sc d Cc Prcp. dsse smmehæge skues sc sm e ede mdde på jbskbese g kus æks smfude4, sm mere effeke g bæredygge øsger ed de ffege er sd eere. særg de eseurpæske efærdssers udfrdrger5 håber m kue mødegå søe preese f scøkmske rksmheder. frbdese med sc ber ærdbegrebe gså gjr bredere. der kmmer emg fkus på sc ærd6, hke b.. hder m ske, bæredygghed g refærdghed sm frdee g frjeeser eer reduk mksger fr smfude sm hehed. ep hehedsperspeke syes ære cer, år er sc, fr gghede f e beh eer prbem sk ære bred erked, g effeke eer frbedrge sm føge f e sk ære mærkbr7 (g hes gså måbr) fr e sørre gruppe f dder. frhd pgørese f frbedrg eer effek er m ge seder begyd perere med Sc Reur Iesme8, der er e mede skueggøre resue eer ærde f sce, mjømæssge g økmske frdrger, g pegebeøb. sr k edes frecs eer prgse pæggsfse g bgudree euerg. Der er seks r9 e SROI yse : 1. Besug f mfg g defcerg f eresseer. 2. Krægg f resuer. 3. erfcerg g ærdsæese f resuer. 4. urderg f rkg. 5. Beregg f sr. 6. Rpprerg, brug g skerg. dee se sk smge eresseer ddrges fr ge e fydesgørede bede f resuer, rkg g sc ærd, me d de fe hder m wcked prbems, k de 3 4 se fx : hp ://sckm.dk/cs/dex.php?pge=pge&d=25 kus æks e økm med høj beskæfgese, der skrer økmsk, 5 sc g gegrfsk smhørghed. Juge, drhe & usrup, Peer sc e gude rejse uked d, Bks demd, Købe6 h Juge, drhe & usrup, Peer sc e sregsk ærkøj der skber frdrg prkss, sysme 2011, sde he Yug Fud (2012) defg sc sc erew : deerbe f he prjec : he herec, emprc d pcy fuds fr budg sc eurpe (epse), eurpe Cmmss 7h Frmewrk Prgrmme, Brusses : eurpe 8 9 Cmmss, dg Reserch. se fx : Juge, drhe & usrup, Peer sc e sregsk ærkøj der skber frdrg prkss, sysme 2011, sde 66 ff. 65 s C

4 s C 66 sde 3/7 ære skeg ddrge e, hrfr e mfg fr yse må fgræses. r 6 er ørg mege æseg, d de er her pse resuer sk bruges k med hebk på udbredese f kedskbe g skerg e sdg sørre gruppe f meesker. ye déer sc sges fes smme fr frge dsjæe eer pså kkree smrbejder meem kører fr græsrdsbeægeser, ffege suer g pre rksmheder. de sdse er e re y edes, sm gør de erfødg e m, hrd déere psår de ee, de eer redje sekr, g sede perer, sc beds res e smsp på ærs f sekrer. de kdemske erde er m gefrem m e pøsg f græsedrgger, ske g ser 10, sm k frsås yse f, erepree kører fr csmfude hr brug fr ressurcer g rgsrsk kpce fr resere déere. Ressurcere k fe her fd e psrsfse kmme frm f ffeg søe, mes der smdg er brug fr e æseg grd f frme rgserg fr kue begå sg på mrkedskår. så uder, he geere hyppgs psår møde meem kører fr frskege kekser, cceuerer de sce dmes e beh fr cer meem sekrer, så eedygge scøkmske rksmheder k skbes. 10 Prkss mge frskege prkssser frbdes med sc, me frhd de ereske bggrud fkuseres der u på scøkmske rksmheder sm ge, der særg grd udfører sc. pgere sm øses f såde rksmheder er, her fd e dsk keks, fe f e krker, sm m e herege de ffeges ressrmråde. de hder emg ypsk m kus f mrgserede grupper på rbejdsmrkede med hebk på sæke e f perser på erførsesdkms g rkeggøre dée m de rummege rbejdsmrked. såedes er der fkus på udse gruppers beh fr degese, sce g ske, hke k skbe ærd fr smfude ed sæke sudhedsudgfer eer mksger udersøese g beskæfgesesdss. e succesfud eksempe på dee er ksuerksmhede specsere11, hr m drger ye f de specee ressurcer, sm meesker med usme hr. de er fx ee møsergekedese, e særk gsk g ysk kegg sm ss fr dejer g edhdehed. dsse kmpeecer bruges byde ksueydeser de fr b.. es f frregskrske -sysemer, prgrmmerg, dkererg, jurserg, d- se fx : Juge, drhe & usrup, Peer sc e gude rejse uked d, Bks demd, Købeh 2009 eer he Yug Fud (2012) defg sc sc erew : deerbe f he prjec : he herec, emprc d pcy fuds fr budg sc eurpe (epse), eurpe Cmmss 7h Frmewrk Prgrmme, Brusses : eurpe Cmmss, dg Reserch.

5 sde 4/7 gsk g dregsrerg. rksmhedes frmå er ædre erdes sy på perser med usme g skbe sørre kuderg fæesskbes bedse. Fr kue dee, gæder de m skbe e rbejdsmjø, sm, frske fr de mdere erherss kr sc erk, emrbejde, kmmuk g msgsprhed, gdeser fk med usmespekrumsfrsyrreser. specsere pererer dg sdg på mrkedes begeser, hke beyder, de sk skbe erskud fr kue ekssere g udde frrege. see kcepe er erede gd gg med be mpemeere fere dre de, g måe er skbe 1 m rbejdspdser meesker med usme. de er meesker, sm eers e ære højrsk fr fde ude fr rbejdsmrkede g dered bese efærdsse. e de eksempe på e sc prkss, sm skrer k degese smfudes ærdskbesesprces, er grmee Bk12, sm byder mkrå sær fge kder Bgdesh ude kr m skkerhed. de eberede fsee sysem e fge kke kue få kred, me ge særge gruppebserede udåsmdeer g bgebegskår ber de mug få søe sre frreg g frhåbeg øfe sg ud f fgdmme. grudægger g beprsmdger muhmmd Yuus udkede kcepe med fsæ de pfese, egørehed kke øser fgdmsprbemere erde, me de sede er de persge g pee, sm k dre e ps udkg, hs de ree begeser er sede hp ://e.wkped.rg/wk/grmee_bk 13 Cse Uder fkusere på uudyede meeskege ressurcer, sm eæe fæde, k m gså bedre sc gebrug f fysske hjæpemder sm fx cyker. Bske13 er e rksmhed bsere Købeh sm søger ge y bruge kescyker g udke e cykekuur g -dusr ude frk. dee sker med hebk på skre bg rspr ge f erdes fge, så de får bedre dgg rbejde, uddese, sudhed g hde. Kkre fregår de ed dsme bruge cyker, sm er kmme frskrgsseskbers reæg dmrk, g sede dem mzmbque eer serr ee, hr de ber reprere, s sd g sg. Fr fsere dsmg g shppg drer Bske e cfé g cykeudejg urser fr rdee cykebukker g ærkseder Købeh, sm e esgfrreg, hr de udejer specfremsede cyker rksmheder sm rdsk g Ke, på reårge krker. efer krkudøb ber cykere sed frk, hr de ber rerfed, så de k bruges sm hspscyker sygerspr. Frregsmdee er så bsere på psse cyker, sm e dsk keks ses fr ære udjee, brug e frksk keks. Her k de pfyde e beh fr øge mbe, smdg med de k sæe gg e k cykedusr med pee fr y jbskbese. Fr skre e bæredygg udkg g e sørre udbredese f cykekuure rbejder Bske emg på e k frkrg frm f pærg f cykesmede g mekkere, sm k så fr prduk f cyker g drf f ærkseder frk. erskud, der geereres frk, ber reesere udkge f ærkseder. ed gebruge e de f de c cyker, der årg ber skre dmrk, k Bske så skre mere effek ressurceudyese g bdrge øfe cere smfudsmæssge pger, sm på sg k øfe de frkske smfud. Fx er de frhåbge 67 s C

6 S c 68 sde 5/7 g frmdge, mge f Mzmbques c. 19 mer dbyggere k øge deres dkms med 300 %, hs de skue ede med e srse k cykedusr.14 Adre seder hr hådærkere g dmæd erede kue øge deres msæg med p 100 % ed b få dgg e sørre kudebse krf f cyker. Perspeker Sc k pså på f mge frskege kører, me særg scøkmske rksmheder syes rumme e sr pee, d de k gere gde eksemper g eferhåde pårke de ørge erhers se mughedere gede er. Hermed k der be e m e dereførse f Crpre Sc Respsby (CSR), sm er bee e mege udbred edes, hr de hddge g dg hedsgeg hr pcere de sce keer perfere f rksmhederes frregsmråde, fx frm f ekser kmmuk håb m bedre mdømme. Fr få e mærkbr effek g kue be sc, må rksmhedere brge de sce keer æere på kere f deres frreg. Iføge sregguruer sm Mche E. Prer g Mrk R. Krmer er der kæmpe peer dee, g m k bygge frregsmdeer p mkrg frsøge øse sre smfudsmæssge udfrdrger. V hr dg æe s skue frreg g smfud sm kr dske sørreser, hrfr de kræe ædrger res ækg g hdg. Kpsme mdeghed g rksmhedere særdeeshed er bee bebrejde mge f de seere års sce, mjømæssge g økmske prbemer, hke fspejer e egmesprbemk, sm er bee susere geem både er g prkss. I de økmske er hr fåe præseere, hrd eher psk begræsg f rksmhederes frhed hæmmer deres prfmksmerg g dermed mpc, smfud g frreg sår e mdsægsfrhd hde, de smfude hr dre må ed b prf. I prkss hr reguerg g 14 beskg s sg ødedg fr b.. de rksmhedere bære dee f mksgere frbdese med såkde eksereer, såsm frureg g bæredygge rbejdsmrkedsmdeer. Dee k he medfør, rksmhedere hr ge ke m e kr rbejds- g pgedeg sg, så de er p ffege rgser g NGO er rege sce eresser, mes de se fkuserer på jee pege. De er e pfese, sm går ge ke m CSR, hr sc srghed førs efer pres udefr er bee e eksrpge fr rksmhedere. Vrksmhedere syes så ærmes he fåe sr fr ge, sm de kke dgere hr hf, me så æge de skues sm e eksrpge g e ødedg de, er der kke sre chcer fr, de rkeg rykker ge de smede bede. I sede fr se smfud g frreg sm dske reer k m fkusere på måe fr de frskege udkgskeer, sm fder sed. Oerrde er dee må ærdskbese g frøgese f res hdekrf, hke både gæder økmsk g sc frsd. Prer g Krmer hr derfr rducere begrebe shred ue, sm erkeder, mrkede fr prduker g serces kke ku deferes f økmske beh g eresser, me høj grd gså f smfudsmæssge beh. De er dee frhd, sm begrebe sc sæer fkus på. Der er emg e erm frregspee sce frbedrger, år m fr r erkeder, de mgede smfud kke er ge, sm b k ges fr ge, me ge, sm rksmhede se er med øbede skbe g ereere. Pse eksereer, ds. fæes ressurcer eer ffege gder, såsm gusge gegrfske g kmske frhd, frsrukur, suee srukurer, krkere f de sce g kuuree sm sm de mee uddeseseu, k dårg pægges, prduceres eer købes fr pege f de ekee rksmhed. Dg er rksmhede gske fhægg f dsse fkrer, hrfr der er kmme fkus på fde på ye måder pårke dsse eksereer, sm dered ederer

7 sde 6/7 69 S c be ersere rksmhedere. Når rksmhedere hr erked, kke prf er ge mege ærd, me skbese f prf, sm gså erer e sc frmå, er beds, k de se deres ydeser g prcesser med ye øje. Dee bk rummer mughede fr ere, e prdukesfrbedrger g sæke mksgseue ed rekfgurere deres ærdkæde eer -eærk frhd sce beh g prbemer sm hd udresserede mrkeder. Fr fremme e såd udkg kræer de gså ædrger de ffege reguerg, gesm de fsee mrkeder må be bedre søe p m mere gsgede eserger prjeker skbe shred ue. Desude sk be bedre smrbejde på ærs f sekrer g uddrge meg g ye f frskege d, sm k fræe s m de dymske, sce mgfdghed. Hs er sc sk be eedygge sr sk, k de så kke b ære g bsere på frghed, subsder g de ffeges eje eer gus. Kpsske rksmheder må kmme med på ge g frsøge udfyde deres re sm e effek g sefrsærkede kde fremgg g æks, me de kræer, ge frsår rksmhede sm e egrere de f e kkre fæesskb eer smfud g dermed, ke hr sr beydg.

8 S c 70 sde 7/7

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

Referatet bliver nu udsendt via e-mail (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post).

Referatet bliver nu udsendt via e-mail (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post). HILLERØD OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken, reg 6300 knr. 14809 Til smlige medlemmer i klubben. Hillerød, den 2. mr 2011 Der hr i år være hld generlrsmling

Læs mere

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer SHIT_ kseriør Ieriør Secifikaier Udskriv Ieriør e uraaerdyaiske desig af Nissa LA bidrager gså i a sare srø g reducere vidsøje. eadige af Nissa LA er hurig, re g e. Væg ee hurig eer ags adig - derhjee,

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

www.frode-laursen.com

www.frode-laursen.com visio de for speciliserede sektorer, vil Frode Lurse være idustries klre vlg som ordes bedste logistikprter. Missio Vi vil opbygge effektive og komplette kudeløsiger som er cetreret om vores lgerhoteller.

Læs mere

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal Cand.merc.fr-sude anddaafhandlng undens omkosnnger danske pensonsordnnger - Opbygnng sammenlgnng af ÅOP-nøgleal Cusomer cos n Dansh pensons - Consrucon and comparson of cos raos uderende: Peer Nørholm

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015 Generalfrsamling i Sundby friskle tirsdag den 28. april 2015 Ref.: Helle Nielsen Ca. 18 hjem repræsenteret 31 persner tilstede 1. Valg af dirigent: Bestyrelsens frslag vedtaget - Henrik Jensen Generalfrsamlingen

Læs mere

Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni 1986. Vej1 eder : Ivy Schou sboe

Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni 1986. Vej1 eder : Ivy Schou sboe TERAPI KALLE BIRCK-MADSEN KUA 1986 "Der mnskes en bestemmese af terap som form for soca prakss, samt en anayse af, hvorvdt et subj ektperspektv ader sg sætte gennem denne prakssform". Specae soca-kn sk

Læs mere

B.Z. -3 - Så er ferietiden forbi, det gælder både for det daglige arbejde og for fritidsaktiviteten fodbold. Der skal tages fat på det slidsomme igen.

B.Z. -3 - Så er ferietiden forbi, det gælder både for det daglige arbejde og for fritidsaktiviteten fodbold. Der skal tages fat på det slidsomme igen. Så er ferietide forbi, det gæder både for det dagige arbejde og for fritidsaktivitete fodbod Der ska tages fat på det sidsomme ige Træige har i de forøbe periode kørt på hyggestadiet, så formkurve er ok

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

1 0 0 % d æ kning af landbruget

1 0 0 % d æ kning af landbruget Mediein 0 0 0 % d æ kning a andbruge - en de a F A G B L A D S G R U P P E N A / S Faka Makinbade udende grai i hee andbrugekren g dækker ae kvæg- g vineprducener, paneavere (uane edekab a reninger eer

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udervsgsmsteret Erhvervssklefdelge 997 Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udgvet f Udervsgsmsteret, Erhvervssklefdelge 997. udgve,. plg.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Algoritmisk handel og dens betydning for markedet og prisdannelsen

Algoritmisk handel og dens betydning for markedet og prisdannelsen Agritmisk hade g des betdig fr markedet g prisdaese Taer: Bjør Sibber CEO, NASDAQ OMX Cpehage 9. september 2009 Cpright 2009, The NASDAQ OMX Grup, Ic. A rights reserved. Hvad er agritmisk hade Defiiti

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere