Insero Koncernen. Bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insero Koncernen. Bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer"

Transkript

1 Insero Koncernen Bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer

2 Globalt aftryk med lokal forankring Hvordan vil I beskrive den rejse Insero har været på, siden organisationen blev sat i verden? Mogens Vig Pedersen, adm. dir.: Jeg synes, vi er kommet langt. Vi anses som en betydelig spiller inden for bæredygtige teknologier og løsninger og har opbygget et rigtig godt omdømme i relevante kredse inden for energi og IT. For at nå dertil har de første år budt på konstant udvikling af både organisation, forretningsmodel og kompetencer, og der har været mange højdepunkter på rejsen. Nogle af de seneste bedrifter vi har set, er den første succesfulde ventureexit med Miitors, samt den første investering i en vækstkapitalvirksomhed, nemlig Tagarno - begge dele vigtige skridt i vores investeringsfokus. Derudover har vi også for alvor fået gang i udviklingen af egne datterselskaber som spin-outs af vores kernekompetencer med TADAA! og Best Green. Ulrik Kragh, best. fmd.: Jeg er helt enig i de ting, Mogens fremhæver. Baggrunden for de milepæle er det, jeg som bestyrelsesformand er mest stolt af nemlig den kompetencebase, der ligger i Insero. Det at have opbygget så stærk en organisation, der udvikler så mange nye forretningsmuligheder - det synes jeg er helt unikt. På den korte bane er vi i gang med en kommercialiseringsproces. Vi har en kritisk masse og et godt fundament, som tillader os at være selektive uden at gå på kompromis med væksten og dynamikken frem mod visionen også rent kommercielt. Den rejse vi har været på med tests i levende laboratorier har været med til at understøtte, at vi nu har knækket koden til at få udviklingsprojekter ind som en integreret del af forretningen. Vi har tænkt stort og eksperimenteret småt, og det skal vi også gøre fremover. Dermed mener jeg, at vi skal blive ved med at være dem, der får nye teknologier og løsninger ud at leve. Vi spiller en vigtig rolle rent samfundsmæssigt og er med små skridt med til at løse nogle af verdens helt store klimarelaterede problemer. Jeg ser Insero blive en spiller der udbreder vores løsninger inden for bæredygtighed og grøn omstilling globalt. Mogens Vig Pedersen, adm. dir. VENTURE & VÆKSTKAPITAL INSERO HORSENS ALMENE BEVILLINGER Jeg ser vores forretningsmodel med spin-out virksomheder som et supplement til vores venture- og vækstkapitalinvesteringer. Den forretningsmodel kunne tegnes som et akademisk projekt på Handelshøjskolen men her leves den. Og den leves kun fordi, vi har samlet kompetencerne i huset vel og mærke med en kommerciel omsætning og en almindelig forretningsdrift. Inseros forretningsmodel kunne tegnes som et akademisk projekt på Handelshøjskolen men her leves den! Ulrik Kragh, best. fmd. Mogens Vig Pedersen: For mig at se byder fremtiden også på Insero som en global spiller. Jeg tror på, at vi kommer til at fylde mere i Danmark og på sigt også ud over landets grænser. Vi har, som Ulrik nævner, et rigtig godt fundament og sammen med den gode opbakning vi oplever fra vores lokalområde både politisk, erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt ser jeg Insero blive en spiller, der udbreder vores løsninger inden for bæredygtighed og grøn omstilling globalt, dog altid med respekt for vores rødder. Hvor ser I Insero i 2020? Best Green INSERO A/S TADAA! INSERO SOFTWARE Organisering af Insero koncernen Insero Software, TADAA! og Best Green er datterselskaber til Insero A/S, som ejes af modervirksomheden Insero Horsens, der er organiseret som en forening. Indtægterne fra omsætningen i Insero A/S, Insero Software, TADAA! og Best Green geninvesteres i at skabe vækst og udvikling Hvor bevæger Insero sig hen i fremtiden? Ulrik Kragh: Den oprindelige vision om at skabe Danmarks stærkeste kompetencecenter inden for energi og kommunikationsteknologi holder stadig. Det grundlag vi har for at forfølge visionen er rigtig godt, og den sværeste del af rejsen mod visionen ligger bag os. Det er dog ikke en vision, som Insero skal løfte alene. Vi skal være drivkraft i forhold til at inspirere andre og magnet i forhold til at tiltrække kompetencer og viden. Ulrik Kragh: I 2020 ser jeg en virksomhed, der er vokset markant - både i forhold til arbejdspladser og omsætning. Og så ser jeg en række styrkepositioner, hvor Insero er nationalt markedsledende inden for udvalgte nicher. Mogens Vig Pedersen: Ud over de elementer Ulrik nævner, har jeg en ambition om, at vi i 2020 er en betydelig spiller i forhold til at fremme de naturvidenskabelige fag. Viden generelt og naturvidenskab konkret er selve basen for at Insero kan blive ved at udvikle sig i den rigtige retning. 2 Interview Interview 3

3 Bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer The Insero Grid Vi er markedsledende inden for viden om grønne energiteknologier og vi formår at integrere teknologierne intelligent i fremtidens Smart Grid. Verden står over for store udfordringer med klimaforandringer og opfyldelse af globale klimaambitioner. For at imødekomme disse skal Danmark gå forrest i udviklingen af nye, intelligente løsninger inden for energi og IT. Det kræver, at danske virksomheder tilpasser sig og leverer konkurrencedygtige løsninger, der skaber resultater både for miljøet og på bundlinjen. Vi skal være i front, når det kommer til forretningsudvikling, og vi skal være på forkant med den nyeste viden for at opfylde morgendagens behov. Som en del af den grønne omstilling vil fremtidens energiforsyning i højere grad blive baseret på vedvarende energi. Det stiller store krav til vores teknologier, men også til deres samspil i det intelligente energisystem. til intelligent og data. Dermed medvirker vi til udviklingen af fremtidens intelligente energisystem og arbejder på tværs af forretningsområder, forsyningssystemer og fagligheder for at sikre den optimale løsning til det enkelte behov. Vi tiltrækker den nyeste viden fra nationale og internationale udviklingsprojekter, hvor vi udvikler og modner teknologier og forretningsmodeller og vi sørger for, at de testes og demonstreres i hverdagen. Samtidig bringer vi denne viden i spil på markedet gennem nye produkter, ydelser og services. Vores løsninger skaber værdi og sætter et markant aftryk på samfundet. I Insero understøtter vi den grønne omstilling ved at rådgive vores kunder og vise dem, at bæredygtighed og CO 2 -reduktion kan være en god forretning, der både skaber værdi for klimaet og på bundlinjen. Vi agerer spydspids inden for en række faglige områder fra transport og elbiler over energi og varmepumper 4 The Insero Grid The Insero Grid 5

4 Faglige kerneområder Uddannelse og Udvikling Transport og mobilitet Datamonitorering Grønne energiteknologier Viden om udviklingen inden for energisektoren er grundstenen i at løse fremtidens klimaudfordringer. Derudover sætter nye læringsmål og innovative teknologier stadig større krav til de naturvidenskabelige uddannelser. Vi opsøger nye markedstendenser og viden gennem forsknings- og udviklingsprojekter samt engagerer os i styrkelsen af naturvidenskabelig læring i grundskolen. Transportsektoren repræsenterer en stor udfordring i den grønne omstilling i forhold til at reducere CO 2 -udledningen og øge anvendelsen af vedvarende energi. Omvendt er det også et område med potentiale for at skabe innovation og grøn vækst. I Insero omsætter vi vores fagviden om det globale mobilitetsmarked til analyser, strategier og forretningsmodeller for internationale producenter og virksomheder. Sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er nøgleord i kontrol af flytrafik. En af udfordringerne er at skabe overblik over den stigende informationsmængde, som bliver gjort tilgængelig for flyvelederne - information, der skal organiseres og visualiseres for at skabe optimal værdi. Vi er markedsledende inden for mission kritiske systemer til kontrol, overvågning og monitorering i lufthavne. Hvordan opvarmer vi vores bygninger i fremtidens intelligente energisystem? Der er brug for nye, grønne varmeforsyningsløsninger især til områder uden fjernvarme, hvor alternativerne til fossile brændsler er begrænsede. Vi tilbyder energivenlige varmeløsninger til private, kommuner og virksomheder samt rådgiver green tech selskaber om udvikling af nye grønne teknologier. I energisektoren sker der en hastig teknologisk udvikling med nye reguleringer og rammevilkår, som resulterer i mange nye forretningsmuligheder. Det gør det til en udfordring for aktørerne på markedet at skabe overblik og fokusere deres indsats det rigtige sted. Vi hjælper virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem forretningsudvikling og venturekapital. Omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder sætter store krav til styringen af fremtidens intelligente energisystem. Hidtil har energiproduktionen været bestemt af forbruget, men i fremtiden vil det i stigende grad være forbruget, der styres smidigt og intelligent i forhold til energiproduktionen fra sol og vind. Vi er specialister i at omsætte data til værdifuld information gennem intelligente softwareløsninger til energisektoren. 6 The Insero Grid The Insero Grid 7

5 Vi tiltrækker den nyeste viden fra nationale og internationale udviklingsprojekter, hvor vi udvikler og modner teknologier og forretningsmodeller og vi sørger for, at de testes og demonstreres i hverdagen. Samtidig bringer vi denne viden i spil på markedet gennem nye produkter, ydelser og services. 8 9

6 Projektudvikling Der skaber unikke resultater for vores partnere I Insero deltager vi i nationale og internationale forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter for at være på forkant med den nyeste viden inden for energi og IT. Projekterne spænder vidt - fra udvikling af fremtidens Smart Grid til energieffektiv opvarmning af elbiler. Sammen med vores kunder og partnere bruger vi disse projekter til at teste og udvikle ny viden, nye forretningsmodeller og nye teknologier. Vi ved, at denne type projekter ofte har stor strategisk vigtighed for udviklingen af nye forretningsmæssige områder. Vores erfaring viser os, at de kan være den katalysator, der tager et produkt eller en teknologi skridtet videre eller modner den gode ide og bringer den tættere på markedet. Det rette match Energisektoren gennemgår en stor udvikling, hvilket resulterer i mange nye forretningsmuligheder, men det kan være svært for aktørerne på markedet at skabe overblik. I Insero har vi erfaring fra en lang række nationale og internationale projekter, som vi supplerer med kendskab til markedstendenser og et solidt overblik over projektlandskabet og støttemulighederne. Med udgangspunkt i kundens behov og forretning, matcher vi produkter og ideer med den rette projektmulighed, som understøtter forretningsstrategien. Case: EcoGrid 2.0 Projektet EcoGrid 2.0 er Danmarks største Smart Grid satsning. Ved at styre energiforbruget i boliger på Bornholm demonstrerer projektet, hvordan forbrugere kan have fordel af at stille elektrisk fleksibilitet til rådighed for energimarkedet. Målet er at flytte elforbruget fra overbelastningsperioder til tidspunkter, hvor der ikke er mangel på strøm samt at aflaste infrastrukturen. I projektet udvikler Insero den dataplatform, som opsamler energidata fra boligerne med henblik på at optimere og styre energiforbruget. Det gør vi ved at inddrage elforbrugerne i stabiliseringen af elmarkedet - et marked, som i fremtiden primært vil være forsynet af vedvarende energi og dermed være karakteriseret af ustabil energiproduktion. Når den rette projektmulighed er identificeret, står vi klar til at rådgive gennem hele processen - eller i enkelte stadier. Vi assisterer med alt fra indledende screening og etablering af konsortium over projektansøgning samt løbende administration og formidling helt frem til den afsluttende rapportering. På den måde sikrer vi, at projekterne kommer godt fra land og sikkert i havn. 10 Projektudvikling Projektudvikling 11

7 Levende laboratorier Hvor fremtidens teknologier testes I Insero ved vi, at den gode idé kun er første skridt på vejen - ideen skal igennem en proces med udvikling, test og modning, før det færdige produkt er klar til at ramme markedet. Gennem levende laboratorier inddrager vi slutbrugerne og markedet tidligt i processen. Derved sikrer vi, at nye produkter og ydelser udvikles ud fra reelle behov, vaner og adfærd. I et levende laboratorium udvikles, testes og demonstreres nye teknologier, prototyper, produkter, services og forretningsmodeller. Det sker på forskellige platforme - lige fra professionelle test- og udviklingsmiljøer til i hverdagen hos rigtige mennesker. Det giver data om, hvordan produkterne bruges, og hvordan de kan forbedres. Fra viden til værdi Vi omdanner viden om brugerne og markedet til værdi for vores kunder - og for Insero. Brugerinvolvering skaber indsigt i brugsmønstre og er med til at synliggøre nye muligheder og markedspotentialer - samtidig bringer de både os selv og vores kunder tættere på markedet. Inddragelse af slutbrugerne kan endvidere fjerne usikkerheden om, hvorvidt der overhovedet eksisterer et marked og et behov for de løsninger, som udvikles. I Insero yder vi specialiseret rådgivning inden for design og udvikling af levende laboratorier. Vi har erfaring fra en lang række forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, og vi tilbyder adgang til professionelle testfaciliteter og udviklingsmiljøer. På den måde sikrer vi, at testpersonerne får den bedst mulige oplevelse, samt at deltagende partnere får nødvendige og troværdige data om både kendte og ukendte behov hos brugerne. Case: SURE! - Bæredygtig Energirenovering Energirenoveringer af boliger opnår sjældent de ønskede besparelser, da de fokuserer på bygningsmæssige forbedringer uden at tage højde for beboernes adfærd. Igennem det Nordiske projekt SURE! udvikler vi en ny løsning til at opnå energibesparelser i etagebyggerier. Løsningen kombinerer optimeret opvarmning og indeklima i bygninger med interaktiv visualisering, som gør det nemmere for beboerne at forstå energiforbruget - og reducere det. Beboerne spiller en vigtig rolle i udviklingen af løsningen, da de skal motiveres til at sænke deres energiforbrug. To danske boligforeninger agerer derfor som levende laboratorium, og gennem spørgeskemaer, interviews, brugerpaneler og pilottests undersøger vi deres holdninger og reaktioner. Den endelige løsning formes af erfaringerne fra disse tests og har som mål at reducere energiforbruget med 30 pct. Insero tilfører dyb faglig viden og udviser stor professionalisme i deres håndtering af projektopgaverne. Med Insero som partner er man aldrig i tvivl om, at projektet er i sikre hænder. Henrik Blyt, projektleder i SURE! og adjunkt ved VIA University College. 12 Levende laboratorier Levende laboratorier 13

8 Rådgivning Der viser konkrete resultater på bundlinjen Hvordan implementerer man energivenlig opvarmning i en kommune, og hvilken grøn varmeløsning er den bedste? Hvad er barriererne for udbredelse af e-mobilitet, og hvordan ser prognoserne for elbiler ud i de kommende år? Hvordan sikrer vi balancen i elnettet, når fremtidens forsyning er præget af vedvarende og fluktuerende energikilder? Og hvordan får vi ungdommen til at interessere sig for problemstillingerne? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som virksomheder, kommuner, regioner og elselskaber står over for i takt med, at grønne energiteknologier og den intelligente af disse rykker højere op på den politiske dagsorden. Vi understøtter den grønne omstilling ved at rådgive og vise vores kunder, at bæredygtighed og CO 2 -reduktion kan være en god forretning, der både skaber værdi for klimaet og på bundlinjen. Vi har dyb faglig viden inden for energi og IT, og på den baggrund har vi specialiseret os i at analysere markedet, dets strømninger og aktører også internationalt. Vores viden og erfaringer omsætter vi til skræddersyede analyser, handlingsorienterede strategier og konkrete, forretningsudviklende tiltag for vores kunder. Helhedsorienteret tilgang Når vi rådgiver vores kunder, leverer vi mere end blot passive og afgrænsede analyser med aktuelle overbliksbilleder. Vores mål er at skabe vækst og udvikling - også på lang sigt. Med udgangspunkt i kundernes behov og forretning kigger vi derfor på hele værdikæden og analyserer konkurrencemæssige styrker og svagheder. Det holder vi op mod aktuelle muligheder og tendenser samt den forventede markedsudvikling med henblik på at udvikle forretningsmodeller med konkrete handlingstiltag. I Insero er vi ofte de første til at betræde nyt land, og vi ved, at nye teknologier kræver tid, penge, og nedbrydning af barrierer. Derfor supplerer vi vores rådgivning med adgang til levende laboratorier, hvor forretningsmodellerne kan prøves af på rigtige slutbrugere. Case: Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune er en foregangskommune med ambitiøse klimamål, og har truffet politisk beslutning om, at hele kommunen skal være CO 2 -neutral i For at nå det mål havde Sønderborg Kommune og Project Zero behov for en handlingsorienteret, strategisk energiplan for transportsektoren. Insero vandt opgaven på grund af vores dybe viden om såvel transportsektoren som grønne teknologier. Tilgangen til opgaven var en kombination af analyser - baseret på internationale best practices - kreative processer og inddragelse af borgergrupper og lokale virksomheder. Sønderborg Kommune fik derfor en handlingsplan, der baserede sig på markedstendenser, og samtidig indeholdt delmål for omstillingen til CO 2 -neutral transport samt jobskabelsespotentiale - og som stort set ikke behøvede videre bearbejdning inden den videre politiske behandling. 14 Rådgivning Rådgivning 15

9 Vi omsætter vores faglige ekspertise og erfaring inden for energi og IT til nye produkter og virksomheder, som vi løbende tester og optimerer i levende laboratorier og hos rigtige slutbrugere

10 Insero Software Softwareløsninger til internationale lufthavne Sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er nøgleord i kontrol af flytrafik. Det gælder især de systemer, der bag lufthavnens kulisser gør flyvelederne i stand til at guide flytrafikken sikkert gennem luftrummet. En af udfordringerne er at skabe overblik over den stigende informationsmængde, som bliver gjort tilgængelig for flyvelederne - information, der skal organiseres og visualiseres for at skabe optimal værdi. Insero Software Insero Software er en veletableret softwarevirksomhed, der har mere end 30 års erfaring med at levere mission critical software til lufthavne verden over. Produktporteføljen består af intelligente produkter og softwareløsninger, der dækker alle aspekter af flykontrol - fra kundespecificerede enkeltløsninger til fuldt integrerede totalløsninger. I Insero Software tror vi på, at nøglen til succes ligger i at forstå vores kunder. Gennem indsigt i deres forretning udvikler vi intelligente softwareløsninger, som understøtter og optimerer flytrafikken i lufthavnen. Vores systemer sammensættes af en række standardløsninger og optimeres til den enkelte kundes behov, så de skaber størst mulig operationel værdi. Alle vores løsninger er certificeret i henhold til branchens sikkerheds- og kvalitetskrav. Kvalitet, fleksibilitet og fuld der kendetegner Insero Softwares arbejde. Kvalitet, fordi vores softwareløsninger bygger på kundernes input, mangeårige erfaring samt procesmodel, som sikrer drift stabile løsninger. Insero Software er kendt i branchen for altid at levere løsninger af høj kvalitet til tiden. Vores softwareplatform har dokumenteret pålidelighed fra både civile og militære installationer med mere end en million timers akkumuleret drift. Fleksibilitet, fordi vores team består af kompetente og dedikerede medarbejdere, der sætter en ære i, altid at levere et fuldt integreret og optimalt fungerende system - og fordi det ligger i vores DNA at have en løsningsorienteret tilgang, hvor vi giver kunderne den løsning, der passer til deres behov. Fuld, fordi vi ikke kun fokuserer på vores egen del af løsningen, men på systemet som helhed. Derfor er det naturligt for os, at sikre at vore softwareløsninger integreres i både det tekniske og operationelle miljø, hvor systemerne skal anvendes. Insero Software leverer løsninger til både civile og militære lufthavne verden over. Læs mere på Case: Totalløsning i Aalborg Lufthavn Behov for større overblik Hvert år går mere end 1,4 millioner passagerer gennem dørene i Aalborg Lufthavn, som håndterer over militære og civile operationer årligt. For at en lufthavn af denne størrelse kan fungere optimalt, er det nødvendigt at have tidssvarende systemer og værktøjer. Derfor havde Aalborg Lufthavn brug for en ny, halvautomatisk løsning, der samtidig kunne skabe overblik for flyvelederen. Skræddersyet totalløsning Med den integrerede TWR-løsning (I-TWR) fra Insero Software, er Aalborg Lufthavn klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer inden for flyvekontrol. Systemet er en sikker, pålidelig og effektiv arbejdsplatform, der giver flyvelederne realtids-information og overblik over luftrummet over og omkring lufthavnen, herunder radardækning, håndtering af flyveplaner, kontrol og overvågning samt meteorologiske informationer. Allerede fra den første dialog prioriterede Insero Software at forstå vores behov og udfordringer til bunds, og de leverede en unik og skræddersyet totalløsning, der passer lige præcis til vores daglige drift. Torben Henriksen, ATC ansvarlig og lufthavnsinspektør i Aalborg Lufthavn. 18 Insero Software Insero Software 19

11 Best Green Prisvenlige og vedligeholdelsesfrie varmeløsninger Som en del af den grønne omstilling er det langsigtede mål, at energiforsyningen i Danmark skal baseres på vedvarende energi. Derfor står Danmark over for store ændringer af energisystemet, som vi kender det i dag. Der er brug for nye, grønne varmeforsyningsløsninger - især til områder uden fjernvarme, hvor mulighederne i dag er begrænsede. Best Green Det Insero-ejede selskab Best Green tilbyder en enkel, prisvenlig og vedligeholdelsesfri varmeløsning: Nærvarme. Her køber, installerer og drifter Best Green en varmepumpe hos kunderne, som dermed slipper for udgifter til service og vedligehold. I stedet betaler de blot for den brugte varme og et årligt serviceabonnement. Nærvarme henvender sig primært til de områder, som ikke har adgang til det kollektive fjernvarmesystem, og som i dag har begrænsede muligheder for opvarmning. I Danmark drejer det sig primært om ejendomme med olie- og naturgasfyr. Missionen er, at fremme den grønne omstilling ved at gøre de nyeste grønne varmeløsninger til en god og tryg forretning for kunderne. Fra viden til virksomhed De første spadestik til forretningsmodellen bag Best Green blev taget i en række forsknings- og udviklingsprojekter, som fokuserede på at finde grønne, alternative energiløsninger til boligejere, virksomheder og offentlige bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder. I samarbejde med Energistyrelsen brugte vi erfaringerne herfra til at udvikle et koncept, hvor en virksomhed tager ansvaret for kundernes varmeproduktion - lige fra energitjek og valg af teknisk løsning til installation, drift og afregning. Hermed var nærvarmekonceptet født. Konceptet blev efterfølgende afprøvet gennem en række live tests hos private familier, som ikke kunne kobles på fjernvarmenettet. Resultatet var et unikt indblik i, hvordan vi bedst optimerer varmepumpeanlæggene og deres drift. Det gør Best Green til markedsledende inden for rådgivning, optimering, installation og drift af varmepumpeløsninger. Best Green tilbyder nærvarme til private, virksomheder og kommuner. Læs mere på Case: Øget bæredygtighed i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune arbejder for, at gøre de lokale landsbysamfund attraktive for kommunens borgere, og har derfor en ambition om at nytænke og effektivisere deres løsninger. Et vigtigt indsatsområde er udfasningen af de mange oliefyr, som findes i de landsbyer, der ligger uden for den kollektive fjernvarmeforsyning. I forbindelse med udbygningen af landsbyskolen i Hylke valgte Skanderborg Kommune derfor en vedligeholdelsesfri nærvarmeløsning fra Best Green. Efter seks måneder med nærvarme havde landsbyskolen opnået en besparelse på over kr. på varmeregningen og en reduktion på over 40 tons CO 2 sammenlignet med tidligere års forbrug. I kølvandet på landsbyskolens nye varmeløsning, har flere private husstande og erhverv i landsbyen ved Skanderborg koblet sig på den nye nærvarmeløsning det svarer til en samlet udfasning af olieforbruget i Hylke på over 20%. I kommunen vil vi gerne arbejde for, at vores lokale bysamfund bliver ved med at være attraktive, men det kræver, at vi nytænker og effektiviserer vores løsninger. Med nærvarme sikrer vi en billigere og nemmere drift, samtidig med at vi reducerer CO 2 -udledningen markant. Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg Kommune. 20 Best Green Best Green 21

12 TADAA! Attraktiv og prisvenlig delebilsordning I Danmark bor hver femte i en boligforening. Her har over halvdelen ikke adgang til en bil og kommer derfor omkring til fods, på cykel eller med offentlige transportmidler. Det giver udfordringer, når børnene skal køres til fritidsaktiviteter, eller når der skal handles stort ind. Case: Hvorfor eje, når du kan dele og leje? TADAA! Det Insero-ejede selskab TADAA! tilbyder en attraktiv og prisvenlig delebilsordning målrettet boligforeninger og andre faste fællesskaber. Ordningen giver brugere med lejlighedsvise kørselsbehov adgang til intelligent og elektrisk transport vel at mærke til en fast, lav abonnementspris. TADAA! er allerede i brug i flere boligforeninger, hvor beboerne lige nu drager fordel af et TADAA! abonnement. Forventningerne til udbredelsen er høje, og boligforeninger landet over ytrer stor interesse for at videreudvikle deres værditilbud med en elektrisk delebilsordning, som giver deres beboere friheden ved en elbil uden de udgifter og besvær, som hører med til at være bilejer. Og det på en måde, som er både billig, miljøvenlig og nem at administrere for fællesskabet. Delebiler, lige ved døren Ambitionen i TADAA! er at give adgang til bæredygtig mobilitet lige som der er adgang til TV, telefoni og internet. I modsætning til andre delebilsordninger tilbyder TADAA! derfor transport lige ved døren. Delebilen har sin egen faste parkeringsplads ved en ladestander, så brugerne altid ved, hvor de skal finde den - og hvor de skal aflevere den igen. Ordningen er samtidig bygget op omkring en skræddersyet abonnementsstruktur, som er tilpasset brugernes kørselsmønstre nøjagtig som det kendes fra mobiltelefoni. Læs mere om TADAA! på Med etableringen af TADAA! spiller Insero ind i en af tidens største tendenser nemlig deleøkonomi. Mantraet Det er bedre at dele og leje end at købe og eje er underliggende for deleøkonomien og ikke mindst for TADAA!. Deleøkonomi bidrager ikke kun til at reducere det overforbrug, som har hersket igennem de sidste årtier - det skaber ligeledes en langt højere udnyttelsesgrad ved at benytte en ressource, der ellers ville stå ubrugt hen i store dele af dens levetid. Et godt eksempel på dette er biler, som størstedelen af tiden står parkeret i indkørslen. Den deleøkonomiske trend åbner op for et hav af muligheder. Ikke kun for forbrugere, der får adgang til nye ressourcer, men ligeledes for forretninger, der kan bidrage til den positive udnyttelse af ressourcerne og dermed hjælpe den grønne omstilling på vej - en omstilling, Insero er på forkant med gennem initiativer som TADAA! Vi kigger løbende på, hvordan vi kan gøre vores boligforening mere attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Med delebiler fra TADAA! kan vi tilbyde vores beboere adgang til en bil, uden de udgifter som normalt er forbundet med at være bilejer. Leif Jensen, Direktør for Boligforeningen Århus Omegn 22 TADAA! TADAA! 23

13 Venture og vækstkapital Tag din virksomhed til det næste niveau I Insero investerer vi kapital i perspektivrige iværksættere inden for energi og IT samt i etablerede virksomheder med ambitioner om vækst gerne i samarbejde med andre partnere. Med investeringerne udvikler vi lokalområdet mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde gennem arbejdspladser og vidensopbygning. Venture kapital - mere end bare kapital Insero tilbyder risikovillig kapital til start-up virksomheder med skalerbare forretningsmodeller og globale ambitioner inden for energi eller IT, og som kan og vil bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Vi supplerer kapitalen med specialiseret rådgivning, et attraktivt netværk af potentielle samarbejdspartnere og investorer samt adgang til vidensmiljøer og udviklingsprojekter - alt sammen med henblik på at udvikle forretninger og skabe succesfulde virksomheder. Vi ser en investering som starten på et langvarigt partnerskab, hvor vi gennem et aktivt bestyrelsesarbejde samarbejder med direktionen og den øvrige bestyrelse om at skabe værdi og udvikling i virksomheden. Vækstkapital - forløser virksomheders potentiale Erhvervsstrukturen i Inseros lokalområde er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange er familieejede. Hidtil har det været svært for lokale virksomheder med en omsætning under 100 mio. kr. at finde kapital til ekspansion, da andre kapitalfonde primært fokuserer på større virksomheder. Insero tilbyder vækstkapital til virksomheder med en betydelig omsætning, som har behov for kapital til at udvide forretningen til nye markeder eller til at styrke afsætningen af deres produkter. Vi investerer i virksomheder, der arbejder med fremstilling, handel eller service, som har en stærk position på deres marked inden for energi og IT, og som har en forankring i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Inseros investeringer skal være med til at realisere det vækstpotentiale, der allerede ligger i virksomhederne - og samtidig bidrage til en markant vækst i omsætning og indtjening. Er du interesseret i kapital til vækst? Læs mere om vores investeringskriterier på Case 1: Venturekapital: OpenTeleHealth Teknologivirksomheden OpenTeleHealth tilbyder en generisk IT-platform til fjernmonitorering og -diagnostik af bl.a. patienter med kroniske sygdomme. Selskabet henvender sig således til et marked, der på globalt plan anslås til en værdi på 100 mia. kr. og som ventes at stige med ca. 20% årligt. Sammen med SEED Capital og Wellfare Tech Invest har Insero investeret i OpenTeleHealth. Med investeringen ser vi en mulighed for at indfri et stort potentiale, der kan resultere i eksport af dansk teknologi i stor skala. Case 2: Vækstkapital: TAGARNO TAGARNO har igennem de sidste 40 år specialiseret sig i synshjælpemidler til svagtseende samt i digitale forstørrelsessystemer til inspektion i elektronikbranchen og kontrol i landbrugsindustrien. Insero har sammen med selskabets nye direktør investeret i TAGARNO i februar 2015 i forbindelse med selskabets behov for ny kapital. Den nye ejerkreds har igangsat en række tiltag, som forventes at bidrage til, at TAGARNO i fremtiden kan indfri sit fulde vækstpotentiale. Insero bidrager udover kapital også med deres netværk og faglig sparring. Det har givet os muligheden for at sammensætte vores eget team og at vokse som virksomhed. Lisbeth Kattenhøj, CEO i Brainreader. 24 Venture og vækstkapital Venture og vækstkapital 25

14 Insero er forankret i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Her bidrager vi til at skabe vækst og udvikling ved at fremme naturvidenskabelig undervisning, investere i iværksættere og virksomheder samt ved at bakke op om lokale sports- og kulturinitiativer

15 Globalt aftryk gennem lokalt afsæt Vi bakker op om de tre sejlsportsbesætninger i On Board Horsens initiativet. På billedet ses Anne-Marie Rindom, som tilhører verdenseliten. Naturvidenskabelige løsninger på morgendagens udfordringer Verden står overfor store udfordringer med klimaforandringer og udfasning af fossile brændsler. Nøglen til at løse disse udfordringer findes i at være på forkant med udviklingen af nye bæredygtige løsninger. Det stiller krav til den kommende generations naturfaglige kunden. Derfor engagerer vi os i at uddanne fremtidens naturfaglige eksperter, ved at styrke den naturvidenskabelige læring i grundskolen, så flere unge dygtiggør sig inden for de naturtekniske fagområder. Igennem en årrække har vi inviteret naturfaglige undervisere inden for til konferencen Naturfagene Ud af Boksen, vi byder over 100 børn og unge velkommen til sommerlejren Summer Science Camp, og vi giver unge naturfaglige talenter næring til deres videre uddannelse gennem en årlig legatuddeling. Ligeledes er vi med til at støtte naturvidenskabelig forskning ved at investere i relevante Ph.d. projekter samt forsknings og udviklingsprojekter. Fremtidens bæredygtige teknologier Vi prioriterer, at give energi og IT iværksættere optimale betingelser til at skabe fremtidens bæredygtige teknologier og løsninger. Derfor investerer vi venturekapital i iværksættere og engagerer os i udviklingen af innovationsmiljøer som Vitus Bering Innovation Park i Horsens og Green Tech Center i Vejle. Inden for hvert deres område fungerer miljøerne som magneter for udvikling, demonstration, produktion og kommercialisering af nye teknologier. Globale sportsoplevelser giver lokalt engagement Vi bliver alle motiveret og inspireret af store sportsoplevelser. Internationale resultater af danske atleter giver en national stolthed og fællesskabsfølelse, og er samtidig med til at sætte Danmark på landkortet, som en ambitiøs, viljestærk og ikke mindst handlekraftig nation. Derfor bakker vi op om særligt udvalgte sportsatleter, som har et unikt talent samt viljen og evnerne til at markere sig på internationalt plan. 28 Globalt aftryk gennem lokal afsæt Globalt aftryk gennem lokal afsæt 29

16 Fakta om Insero Sådan blev vi til Inseros historie går tilbage til 2008, hvor modervirksomheden Insero Horsens blev stiftet med det formål at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Det skete som resultat af fusionen mellem det daværende elselskab Energi Horsens A.m.b.a. og energiselskabet NRGI. Energi Horsens A.m.b.a. havde en merværdi i forhold til NRGI, og repræsentantskabet i Energi Horsens A.m.b.a. besluttede derfor at placere merværdien i en forening - nemlig Insero Horsens. Sidenhen har Insero Horsens etableret Insero A/S og datterselskaberne TADAA!, Best Green og Insero Software. Samlet set kaldes modervirksomheden og datterselskaberne for Insero koncernen. Vores vision Visionen for Insero blev vedtaget i 2008, og er fortsat grundlæggende for alle vores aktiviteter. Insero Horsens vil gennem partnerskaber og forretningsmæssige investeringer i oplevelser, uddannelse, forskning, innovative iværksættere og virksomheder skabe Danmarks stærkeste tekniske kompetencecenter inden for energi, IT og teknikken hertil. Vores værdisæt Vores tre værdier danner grundlag for, hvad vi gør og, hvordan vi gør det. Format til at turde - format til at forandre. Fokus skaber engagement - fokus skaber resultater. Respekt gør os imødekommende - respekt skaber handling med omtanke. Hvorfor Insero? Insero stammer fra latin og betyder at så, at pode. Og det er netop, hvad vi ønsker med vores investeringer og aktiviteter: Så nogle frø, som bidrager til at skabe ny viden, bedre resultater og vækst både hos samarbejdspartnere, kunder og i det lokalområde, hvor vi er forankret. Her bor vi Vi arbejder for at udvikle og tiltrække global viden og omsætte den til nye og innovative produkter. Derfor har vi investeret og bosat os i udviklingsmiljøet, Vitus Bering Innovation Park i Horsens, som danner rammen om vores arbejde. Udviklingsmiljøet fungerer som magnet for udvikling og kommercialisering og bidrager derfor til at skabe et attraktivt miljø, hvor viden omsættes til forretning. Insero er ligeledes medejer af Green Tech Center, som er et unikt demonstrationscenter i Vejle med testfaciliteter og en energipark specialiserede medarbejdere 60,5 mio 531 mio kr. i egenkapital kr. i omsætning i 2015 forsknings- og udviklingsprojekter i 2015, hvor vi bringer grønne teknologier til live 30 Fakta om Insero Fakta om Insero 31

17 Insero Koncernen Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4A DK-8700 Horsens Tlf: Følg os på:

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KONKRETE LØSNINGER PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

KONKRETE LØSNINGER PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER VELKOMMEN 2-3 KONKRETE LØSNINGER PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER Verden står over for store udfordringer med klimaforandringer og opfyldelse af klimaambitioner. I den internationale konkurrence skal Danmark

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

PRÆSENTATION AF INSERO

PRÆSENTATION AF INSERO PRÆSENTATION AF INSERO ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET Karsten Lumbye 2 3 OVERBLIK OVER INSERO HORSENS INVESTERINGER I 2015 Investeringer i 2015 10 erhvervsinvesteringer, heraf 4 ny investeringer. Disponeret

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Præsentation af Insero Energy

Præsentation af Insero Energy Præsentation af Insero Energy Insero Energy udvikler og udbreder fremtidens energiløsninger baseret på vedvarende energi fra jorden og solen. I samarbejde med private og offentlige virksomheder skaber

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Kommunikations og marketingchef Insero Horsens

JOB- OG KRAVPROFIL. Kommunikations og marketingchef Insero Horsens JOB- OG KRAVPROFIL Kommunikations og marketingchef Insero Horsens April 2015 Indhold 1. OM INSERO... 3 2. STILLINGEN SOM KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGCHEF... 7 3. YDERLIGERE INFORMATION... 9 4. TIDSPLAN...

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent i INSERO HORSENS Cecilie Højland Strøbech Insero skaber fremtidens vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi Insero Horsens

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Direktør Steen Kramer Jensen skj@insero.dk mobil 41770142 Insero Energy en del af

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE ter Cen 5 4 13 2 6 1 11 7 10 12 8 9 for BÆ 3 2.1 I T G Y D E R U G K I DV G N LI FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Indhold Få realiseret din virksomheds grønne idé 3 Energibyen søger samarbejdspartnere 4 Fordele

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere