NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012"

Transkript

1 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller i landbruget 3 Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver 4 Styr på forventningerne til Har DINE medarbejdere en ansættelseskontrakt? 7 Forventet indkomst / resultat for regnskabsåret Regninger over kr. skal betales digitalt! 9 Beskatning af ulovlige aktionærlån 10 Servicefradrag bortfalder 11 En hjemmeside med dig i centrum 12 Sparring ved etablering af vindmølleprojekt 15 Ny kvægbrugskonsulent i LandboThy 17 Er du og din bedrift 2015 klar? 17 Foreløbige kornanalyser 18 Ny prognose 18 Spaltelukning 18 Majs som alternativ til hvede 19 Fulde stalde 2 19 Poltebehov efter 1. januar 20 Udnyttelse af slagtesvinestalde 20 Proteinniveauer 20 Organisation 22 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Næste nummer udsendes 12. december 2012 Hektisk efterår Vi har oplevet et særdeles travlt og hektisk efterår, både med en sen og omkostningstung høst og en vanskelig og langt fra optimal etableringsfase af vintersæden. På den politiske front har vi dog oplevet en vis imødekommenhed med Natur- og Landbrugskommissionens udmeldinger omkring den fremtidige miljøregulering. Det er glædeligt, at man erkender, at de senere års generelle reguleringer har været forfejlede, og at der fremover bør satses på målrettede tiltag, som sikrer bevarelse af produktionen samtidig med, at vi tilgodeser miljøet. På baggrund af at kommissionen direkte efterspørger løsningsforslag, har LandboThy sammen med vore naboforeninger taget initiativ til at inddrage Ålborg Universitet i et samarbejde om pilotprojekter i og omkring Limfjorden for bl.a. at underbygge vore drænvandsundersøgelser. Vi er overbeviste om, at vi dermed kan dokumentere, at generelle randzoner og efterafgrøder ikke er det rigtige værktøj. Målet er helt klart, at vi med faglig dokumentation og konsekvensberegninger skal have politikerne til at erkende, at forfejlet lovgivning kan tages op til fornyet revision, nøjagtigt som vi nu oplever med fedtafgiften. Ministerbesøg September måned har budt på besøg af både fødevareminister og miljøminister. Miljøministeren var i spidsen for en delegation, som gerne ville se, hvorledes Thy har tacklet udfordringen med at få skabt en nationalpark i forening med landbruget og andre interesseorganisationer. - Fødevareministeren var bl.a. på rundvisning på Tican, hvor vi fik vist, hvad vi kan tilbyde af unik og forædlet fødevareproduktion, som i den grad bidrager til lokal beskæftigelse og fælles samfundsøkonomi. Temaet i hele forløbet har været, at vi er særdeles sårbare, hvis ikke råvaregrundlaget er til stede. - Det er mit klare indtryk, at besøget fungerede rigtig godt i forlængelse af de mange indspil og konsekvensberegninger, som vi har bidraget med her fra landsdelen. - Forhåbentlig vil ministeren efterhånden forstå alvoren! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Kontroller i landbruget AF kristoffer kappel, næstformand landbothy Vi er bevidste om, at Fødevarestyrelsens kontroller af landbruget har fyldt meget hos vore medlemmer. - Det er en ringe trøst, at en randzoneproblematik har trængt emnet lidt i baggrunden. Ønske om dialog Vi har i LandboThy intenst arbejdet på at få sat et møde op med veterinærdirektør Per Henriksen gennem hele den forløbne del af Vores ønske er at påvirke det fremtidige kontrolarbejde i dansk landbrug. Vi må desværre erfare, at man fra Fødevarestyrelsen ikke har ønsket at tage en dialog med primærproducenterne. De seneste 3 måneder er der for alvor gået politik i tingene, da det nært forestående Veterinærforlig II skal lanceres. I forløbet har vi som forening været sat lidt på sidelinjen, idet dialogen til landbruget har været ført fra centralt hold gennem brancheforeningen VSP og Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Medlemsmøde Når vi kender omfanget af Veterinærforlig II, vil vi igen forsøge at få sat et medlemsmøde i stand, hvor vi kan orientere om indholdet af forliget og de parametre, der er lagt vægt på. Det er min forventning, at der er sat fokus på KOkontroller, hvor vi som landbrug ikke længere kan tåle, at der ikke er noget minimumgrænse for udløsning af KO-sanktioner. Er der guldkorn i sigte? Deltag i det regionale møde om planteproduktion, hvor der bl.a. er fokus på reformen af EU s landbrugspolitik, prisudviklingen og vandplaner. 15. november 2012 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted På programmet er: De store politiske udfordringer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplanerne og fremtidig kvælstofregulering Gdr. Torben Hansen, formand Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Direktør Carl Åge Pedersen, Videncentret for Landbrug Reformen af EU s landbrugspolitik, pesticider og retssager mod staten v/landbrug & Fødevarer Debat Stil spørgsmål, deltag i debatten og kom frem med dine gode ideer. Hvordan fremmer vi samspillet med den regionale og lokale indsats? Deltagelse er gratis. - Tilmelding senest 12. november 2012 på tlf eller NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Før 2007 så vi ikke de store bevægelser på foderpriserne, selvom det dengang var verdensmarkedet, der hovedsagelig bestemte prisniveauet. Det har ændret sig. Som følge af større købekraft rundt om i verden, faldende lagre og større udsving i høstudbytterne er markedet blevet mere nervøst, og bedrifter med en høj selvforsyningsgrad har væsentlig bedre forudsætninger for at klare sig end bedrifter med lav selvforsyningsgrad. Samtidig ser vi, at den finansielle sektor sætter tommelskruerne på landbruget ved at hæve bidragssatser og rentemarginaler til urimelige satser. Det giver voldsomme konsekvenser for rigtig mange landbrugsbedrifter, da mange landmænd er økonomiske pressede efter en række meget svære år. Den finansielle sektor risikerer dermed at skyde sig selv i foden, hvis de hæver satserne yderligere. Kreditinstitutterne bør derfor nøje overveje, hvad der er den optimale beslutning. Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver nu. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy

5 landbothy Styr på forventningerne til 2013 Af henrik hardboe galsgaard, direktør landbothy Aktuelt er det tiden for offentliggørelse af prognoser og prisforventninger for I store træk forventes en forbedring af driftsresultaterne for alle bedriftstyper men især svinebedrifter og mink skiller sig ud. Mælkeproducenternes indtjening er fortsat utilfredsstillende, mens planteavlerne har en mindre tilbagegang. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på kr. i 2012 og Flere eksperter herunder blandt andet det internationale finanshus RaboBank og AgroMarkets, forudser stigende mælkepriser i 4. kvartal 2012 og i Nødvendigt styringsværktøj For enhver driftsleder vil det være oplagt og et nødvendigt styringsværktøj at få lavet et budget for det forventede resultat og likviditetsudviklingen for Jeg vil derfor opfordre til, at I tager fat i en rådgiver for at få aftalt arbejdsgangene i de næste måneder. Omkring 140 medlemmer og kunder i LandboThy har fået udarbejdet et budget i 2012 og har fået lavet en budgetopfølgning pr. 30. september Efter nogle utilfredsstillende år for landbruget er der klare forbedringer at spore i budgetopfølgningerne for især svinebedrifterne. Afsætningspriserne på svinekød er blevet forbedret i perioden, og renten er stadig på et lavt niveau. I skrivende stund vækker de høje foderpriser dog bekymring hos mange mælke- og svineproducenter. Stigende priser på avlen er imidlertid til glæde for planteavlerne, men vi mangler stadig at se stigende mælkepriser, som er på et alt for lavt niveau i forhold til omkostningerne på mælkebedrifterne. Forventninger til LandboThys resultat LandboThys budgetopfølgning for de første 9 måneder er tilfredsstillende. Der er for 2012 budgetteret med et resultat på ca kr. Perioderegnskabet for de første 9 måneder er en anelse bedre end budgetteret for perioden. Baggrunden herfor er en god styring af omkostningerne, som sammenholdt med effektivitetsforbedringer og rationaliseringsgevinster via samling af medarbejderne har påvirket budgetopfølgningen NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt KvægCafé HOT SPOT 18. december kl Der serveres masser af kaffe, sødt og sundt, der er plads til sna(c)k og et oplæg om Kvægnøglen - nøglen til hvad? Vi slutter med en godnathistorie. Pris kr. 75, november 2012 kl. 19 på Morsø Landbrugsskole Foderforbrug søer, smågrise og slagtesvin Økonomi 2013 Silo-kontrol Toksiner Leje af stalde Fravænnet pr fravænning Salmonella Der er forskelligt program for soholdere og slagtesvineproducenter. Gratis adgang! Se de seneste myheder på Er du medlem af LandboThy eller Mors-Thy Familielandbrug og under 60 år? Hvis du ikke allerede har Gruppeliv, så stop lige op! - Vi har et godt tilbud, hvor ægtefællen også er dækket. Kontakt LandboThy på tlf for yderligere oplysninger. Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

7 landbothy Har DINE medarbejdere en ansættelseskontrakt? Jf. ansættelsesbevisloven har enhver arbejdsgiver pligt til senest inden for 1 måned efter ansættelsen at give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet - når ansættelsesforholdet har varighed af mere end en måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Manglende ansættelseskontrakt Hvis arbejdsgiveren undlader at overholde sine forpligtelser efter ansættelsesbevisloven, kan lønmodtageren få tilkendt en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen kan være på op til 13 ugers løn og fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, herunder om manglen betyder noget konkret for lønmodtageren. Godtgørelsen kan i særlige tilfælde forhøjes til 20 ugers løn. Ny domspraksis viser godtgørelser på kr. pr. manglende kontrakt + op til 13 ugers løn!!!!! - Man får ingen advarsel - boden falder omgående ved kontrol. Udarbejdelse af ansættelseskontrakt Det anbefales, at arbejdsområder/arbejdsopgaver og ansvarsområder defineres i kontrakten. Man kan med fordel også lade en konkret arbejdsplan indgå i ansættelseskontrakten med arbejdstider osv. og derved afværge fremtidige problematikker ved at have afstemt forventninger og ønsker forud. Undgå at risikere godtgørelse til dine medarbejdere ved ikke at have fået lavet kontrakterne - henvend dig til LandboThy for juridisk bistand ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter. Professionel rådgivning med stor nytteværdi Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. NYT fra LandboThy Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV 7

8 økonomi & jura Forventet indkomst / resultat for regnskabsåret 2012 AF jens overgaard, økonomikonsulent Få et hurtigt overblik over økonomien i 2012 Så snart bogføringen for en periode er afsluttet, kan vi trække en Råbalance for perioden. Råbalancen er en opgørelse af den likviditetsmæssige udvikling evt. sammenlignet med samme periode sidste år. 11 måneders opgørelse - og vurdering af den skattemæssige indkomst En råbalanceopgørelse efter 11 måneder er især aktuel, hvis der er behov for en vurdering af den skattepligtige indkomst. Der er således mulighed for at disponere inden årsskiftet med henblik på at optimere den skattepligtige indkomst og evt. indbetale a conto skat for at undgå rentetillæg. Opgørelsen kan trækkes, så snart bogføring for november er afsluttet. Foreløbigt driftsresultat for 2012 Suppleres råbalancen for hele året med oplysning om besætning og beholdninger m.m. på opgørelsesdagen, får man et foreløbigt bud på årets resultat. Råbalancen er derfor et rigtig godt værktøj til at give et hurtigt overblik over udviklingen i virksomhedens økonomi. Det kan være relevant både for virksomhedslederen og pengeinstituttet. Opgørelsen kan laves, så snart bogføring for december er afsluttet, og de nødvendige statusoplysninger indsendt. Såfremt du har interesse i at få udarbejdet en råbalance, skal du kontakte din økonomikonsulent. Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Regninger over kr. skal betales digitalt! AF Svend sunesen, økonomikonsulent Du skal betale regninger på over kr. inklusiv moms digitalt (f.eks. med dankort, via netbank, på posthuset eller i banken) - ellers kan du komme til at skulle betale, hvis sælgeren snyder med skat og moms. Reglerne gælder fra 1. juli 2012 og blev nærmere omtalt i sidste udgave af NYT fra LandboThy. Har du betalt kontant, kan du dog ved på en mail at oplyse SKAT om dit køb stadig slippe for at betale, hvis sælgeren snyder med moms eller skat. Mailen til SKAT om købet skal sendes via SKATs hjemmeside Her skal der indberettes oplysninger om det foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren og betalingen af købet. Indberetningen skal foretages senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse. Sådan sender du mail om kontanthandel til SKAT: 1. Log på Tast Selv Erhverv 2. Vælg Kommunikation (du skal være tilmeldt denne funktion i Tast Selv Erhverv) 3. Vælg Send besked til SKAT 4. Vælg et af emnerne: a. Moms, Lønsum og EU-salg uden moms b. Skatteforhold selvstændig og erhvervsdrivende c. Skatteforhold selskaber og foreninger 5. Vælg Indberet kontanthandel 6. Vælg mail TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Har du betalt kontant, kan du dog ved på en mail at oplyse SKAT om dit køb stadig slippe for at betale, hvis sælgeren snyder med moms eller skat. Snak med din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl om indberetning af kontanthandel eller reglerne om digital betaling. En god og sikker handelspartner for landbruget... Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Beskatning af ulovlige aktionærlån AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Personer, der har bestemmende indflydelse på et selskab (ejer mere end 50% af selskabskapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne, samt nærtstående til disse personer, dvs. ægtefæller, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disses ægtefæller) er omfattet af en lovændring, hvor man bliver beskattet af ulovlige aktionærlån. Rent praktisk foregår det ved, at hovedaktionær/ anpartshaver bliver beskattet på udbetalingstidspunktet enten i form af yderligere løn eller udbytte. Kun lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, er ikke omfattet. Derfor er det blevet endnu vigtigere at have en skarp opdeling mellem ens egen økonomi samt selskabets økonomi. Loven har virkning for lån, der ydes, for sikkerheder der stilles, og midler der stilles til rådighed fra og med den 14. august Hvad er ulovligt aktionærlån? Udgangspunktet er, at alle hævninger i selskabet bliver betragtet som ulovlige aktionærlån og dermed løn/udbytte. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Servicefradrag bortfalder AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Servicefradrag (håndværkerfradrag) bortfalder med udgangen af Fradraget er maksimalt kr. pr. person pr. år. - Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er skattebesparelsen maksimalt ca kr. For at få fradrag i 2012 skal arbejdet være udført inden udgangen af 2012, og fakturaen skal være betalt senest den 28. februar OBS! Det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker digitalt. Fradraget for arbejdsløn til service og istandsættelse i hjemmet ophører pr Det er derfor ved at være sidste udkald for at gøre brug af fradraget. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup NYT fra LandboThy 11

12 udvikling En hjemmeside med dig i centrum AF Mark Buskbjerg, udviklingsmdarbejder Du har måske været forbi vores hjemmeside landbothy.dk for nylig. I så fald har du nok også lagt mærke til, at vi har fået et helt nyt design på siden. Vi har også tilladt os at flytte lidt rundt på vore sider, så det er endnu lettere for dig fremover hurtigere at finde relevante oplysninger. I LandboThy vil vi gøre en forskel for dig. Det gælder både i vores rådgivning, hvis du som ny kunde kommer forbi hjemmesiden for første gang, eller hvis du besøger siden dagligt. Vi har allerede lavet en række ændringer, der gør det lettere for dig at finde den rigtige information - hurtigt. Kan du huske den her? Landbothy.dk har fået nyt look. Det nye design fokuserer på at skabe overblik, enkelhed og ro på hjemmesiden. En af de mest markante ændringer er vores forside. Nu er det blevet lettere for dig hurtigt at finde relevante oplysninger. Vores tre kundegrupper har fået hver deres afdeling på hjemmesiden, så du også hurtigere kan finde de oplysninger, der er relevante for dig. 12 NYT fra LandboThy

13 udvikling Vores tre kundegrupper har fået hver deres afdeling på hjemmesiden, så du også hurtigere kan finde de oplysninger der er relevante for dig. Savnede du menuen til venstre da du besøgte vores nye forside? Den har stadig fast plads på alle vores andre sider, så du hele tiden bevarer det forkromede overblik. Vi vil i løbet af efteråret gennemarbejde hjemmesidens indhold og fylde mere på, så du får en bedre oplevelse som kunde - uanset om du er fuldtidslandmand, deltidslandmand eller er en af den cirka femtedel af vore kunder, der driver et håndværks- eller serviceerhverv. De mange ændringer i hjemmesidens struktur bakkes op af et lækkert nyt design, der er lavet ud fra nøgleordene: overblik, ro og enkelhed. Det nærmest neutrale design vil også give plads til at sætte mere fokus på det væsentlige, nemlig alle de informationer vi har til dig på vores hjemmeside. Vi håber, du vil tage godt imod det nye design, og vi er sikre på, at du også bliver glad for den nye struktur. For uddybende spørgsmål omkring arbejdet med hjemmesiden, kontakt venligst udviklingschef Pernille Hjortkjær. Nederst på alle side får du overblik over seneste nyt og vore arrangementer. Vil du gerne have informationerne direkte i din mailboks, så kan du altid tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden. NYT fra LandboThy 13

14 planter & miljø Kernemajsdag Tirsdag 6. november Kl I/S Brunshøjgaard, Oddesundvej 350, 7760 Hurup Kom, se og hør om: Forskellige majssorter til dyrkning af kernemajs og biogas Dyrkning af kernemajs Vådfodring af kernemajs til søer, smågrise og slagtesvin Mejetærsker og løsninger til efterbehandling Arrangementet er gratis Arrangørerne er vært ved helstegt pattegris. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Sparring ved etablering af vindmølleprojekt af Morten Linnemann Madsen, miljøkonsulent, cand. geom., og Kjeld Kudsk, Økonomi- og SPecialkonsulent LandboThy har gennem årene opnået stor erfaring med rådgivning ved etablering af vindmølleprojekter - både med sparring før, under og efter - senest ved et projekt i Nørager. Hvad er gået forud I 2004 bistår rådgiver fra LandboThy med rådgivning/sparring over for en gruppe nordjyske landmænd i forbindelse med erhvervelse af vindmøller i Tyskland. Alle gruppens deltagere køber herefter hver 1 vindmølle i Tyskland. Vindmølle på egen jord En af disse landmænd Jens Iversen fra Nørager - vælger efterfølgende at fortsætte sparringen med LandboThy i forhold til egne jordtilliggender. Dette munder efterfølgende ud i et konkret projektforslag, der tilgår Rebild Kommune vedrørende opstilling af vindmøller i Brorstrup Mose ved Nørager. Projektet ønskes af landmand Jens Iversen udbredt således, at flere omkringboende kan involveres som medejere i projektet. I 2010 gives der tilladelse til opstilling af 3 stk. 3,6 MW Siemens møller med 149,9 meter i totalhøjde (pt. størst mulig landbaserede mølletype). 8 måneder senere gives der tilladelse efter projektansøgning udfærdiget af LandboThy på vegne af Gitte og Jens Iversen til yderligere 2 stk. møller af samme type og dimension som tidligere nævnte. Disse to møller bliver idriftsat i oktober 2011, efter at der er solgt 20% mølleandele til omkringboende naboer. Rådgivningen LandboThy har ved gennemførelsen af ovennævnte projekt bistået med totalrådgivning omkring følgende: NYT fra LandboThy Møller ved brorstrup Mose Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Rebild Kommune Budgettering Nabohøring, udbud af anparter og erstatning i forhold til VE-loven Udarbejdelse af prospektmateriale, herunder annoncering efter køberetsloven Anmeldelse af luftfartshindring Forhandling af 15-årig service, overvågning og garantiaftale Stiftelse af vindmøllelauget Indhentning af tilbud til udførelse af anlægsopgaven, og forhandlinger heraf Indhentning af finansieringstilbud og forhandlinger heraf Bistand af bygherre ved byggestyring m.m. 15

16 kvæg Træf dit valg og følg det! Kursus for mælkeproducenter Torsdag 22. november Kaffe og velkomst v/kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen, LandboThy Muligheder i avlen, herunder brug af kønssorteret sæd og kødkvægsæd belyst ved SIM Herd-beregninger. v/avlsrådgiver Palle Larsen, Viking Genetics, og kvægbrugskonsulent Anette Østergaard, LandboThy : Grovfoder - hvad tegner sig med de aktuelle forhold for mælkeproduktion? Skal vi avle protein, energi, fordøjelig NDF, struktur? Interessante eksempler på grovfodermidler Udbytte/potentiale, dyrkningskrav og omkostninger v/planteavlskonsulent Erik Fjendbo Jørgensen, LandboThy Middag Svind, opbevaringsomkostninger samt værdi til mælkeproduktion belyst ved NorFor-beregninger. v/kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen, LandboThy Sundhedsstrategi Herunder vaccination, behandlingstrategi for yverbetændelse, goldkobehandling og PCR-prøver, smittebeskyttelse/forebyggelse v/dyrlæge Helle Sloth, Dyrlægegruppen Thy Lov om hold af kvæg og planer for bedriften v/kvægbrugs- og bygningskonsulent Robert Pedersen, LandboThy Kaffe og evaluering Pris pr. deltager inkl. forplejning: 700 kr. excl. moms - 50 % rabat til medarbejdere, der deltager sammen med arbejdsgiver De lokale raceavlsforeninger har ydet et tilskud til kursusdagen. Tilmelding : Senest fredag den 16. november på tlf eller på 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Ny kvægbrugskonsulent i LandboThy AF robert pedersen, kvægbrugs- og bygingskonsulent. Her en lille præsentation af mig selv. Jeg blev færdig som agronom i 1983 og har siden da arbejdet som kvægbrugskonsulent først på Mors og senest i Landbo Limfjord i Skive. De sidste ca. 12 år har jeg også arbejdet med indretning af staldanlæg til kvæg, både malkekvæg og ammekvæg. Byggerådgivning En god indretning og opbygning af staldanlægget er vigtig for at kunne opnå nogle gode produktionsresultater med et begrænset ressourceforbrug, herunder arbejdsforbrug. Det gælder også, når eksisterende bygninger anvendes. Byggerådgivningen har fyldt en stor del af min tid i de seneste år. Siden 1. juni 2012 har jeg været lejet ud 2-3 dage om ugen til Bygningskontoret NORD A/S i Aalborg, hvilket fortsætter i min ansættelse i LandboThy. Nye øjne på kvægbedrifter Ud over at skulle overtage nogle af de arbejdsopgaver, som de øvrige ansatte på LandboThy Kvæg har, så er alle mine arbejdsopgaver ikke fuldt ud fastlagt endnu. Jeg forestiller mig, at jeg kan blive et par nye øjne på de kvægbedrifter, der er interesseret i at få set på deres kvægbedrift med nye øjne. Jeg tror på, at jo bedre man som kvægbruger kan udnytte alle de muligheder, der er på ejendommen, jo bedre resultater og bundlinje kan man opnå. En af mine store interesser er desuden grovfoderproduktion, der repræsenterer store værdier i kvægbruget, ind imellem også store udfordringer, som f.eks. lige nu. Kvægproduktionen er en spændende produktionsgren - for mig at se den produktionsgren, der er flest forskelligartede muligheder indenfor. Hvad der er det rigtige for den ene kvægbruger, kan være det forkerte hos den anden. Det gør det interessant at være kvægbruger og spændende at være rådgiver. Jeg ser frem til mange besætningsbesøg hos LandboThys kvægbrugere. Mit mobilnummer er Er du og din bedrift 2015 klar? AF kaj e. kristensen, kvægbrugsrådgiver I 2015 forsvinder mælkekvoten. Hvad giver det af muligheder på din bedrift? - Hvad er målet for din bedrift, og hvad eller hvor er mulighederne? - Skal produktionen udvides, eller skal ydelsen optimeres eller både og... Mulighederne og begrænsningerne men også ønskerne er forskellige fra bedrift til bedrift. Det er nu, målene skal sættes. Miljøansøgninger og udvidelse af kvieopdræt tager tid. Sæt fokus på din bedrift sammen med dine rådgivere i den kommende tid. Ydelse pr. ko vil få ny fokus, men også indtjening og tidsforbrug pr. kg produceret mælk. NYT fra LandboThy 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Foreløbige kornanalyser Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver De foreløbige landsanalyser er nået lidt videre, men tallene flytter sig ikke meget. Analyserne siger p.t. (tal i parentes er 2011-tal): Vinterbyg 8,1% protein (9,1) Vårbyg 8,3% protein (8,9) Hvede 8,7% protein (9,1) Fosfor er for alle kornsorter efterhånden nede på 2,7 g/kg. De af vore kunder, som har fået lavet analyser på deres korn, har ligget spredt på både den ene og den anden side af disse værdier. Har du ekstra indhold af f.eks. protein i kornet, er der penge at hente. En procent ekstra protein i forhold til landsværdierne kan spare dig for 2% sojaskrå. Med en prisdifference på 150 kr. (lavt sat måske) giver det 3 kr. pr. 100 kg foder eller 5-6 kr. pr. slagtesvin. Ny prognose Spaltelukning Prognosen er opdateret af L&F her i september. - Forventningerne til 2013 er hævet med 62 øre, så der nu regnes med 12 kr. + efterbetaling. Smågrisene forventes at koste 425 kr. ved beregnet notering (konv.) og omkring 420 kr. i puljemarkedet. Den sidste forventer jeg dog personligt kan ende noget højere, måske endda omkring 450kr., hvis priserne går, som analytikerne spår. Det lyder jo meget godt, men livet er jo ikke lutter indtægter. Foderet er dyrt, og det forventes, at det nuværende niveau holder frem til og med 2. kvartal 2013, hvorefter priserne normaliseres. For 2014 regnes med samme slagtesvinenotering som i 2013, men med lavere foderpriser og deraf dyrere smågrise. Vi vil som udgangspunkt bruge disse prognoser til budgetlægning, men jeg tror, det er vigtigere end nogensinde før at være klar på, hvilken holdning man har til ovenstående. Kravet om at lukke nogle spalteåbninger til i slagtesvinestalde står vist efterhånden klart for de fleste. Der er flere produkter på hylderne - plastikskinner, epoxy og cementprodukter. Der er igennem det sidste år lavet en erfaringsindsamling på de ovennævnte løsninger, og ingen af dem falder uheldigt ud. Alle løsningerne koster sjovt nok ca. det samme. I en sti med 20 grise skal man regne med godt kr. Det er stort set samme pris som for at skifte spalterne til den drænede model. Så har du mulighed for at pille spalteelementer op uden at skulle skrue for meget inventar fra hinanden, så vil jeg anbefale dette. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Majs som alternativ til hvede Af Søren B. Thuese, Svinerådgiver Enkelte producenter bliver tilbudt kernemajs fra Frankrig som alternativ til hvede. Jeg har prøvet at optimere det ind i en diegivningsblanding og en smågriseblanding. Kravet til prisforskel er ca. 10kr hvorved du ikke tjener hverken mere eller mindre. Søger du en gevinst skal prisforskellen altså være noget større end 10kr. Fulde stalde 2 Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Ordningen, hvor en ældre miljøgodkendelse revurderes efter nye standarder for kvælstof- og fosforudskillelse, får for grise over 25 kg (altså slagtesvin) lov til at køre et par år mere. Samtidig med forlængelsen af den første anmeldeordning kommer en ny og mere generel ordning Fulde stalde 2 for tilladelser givet efter 1. januar Op mod halvdelen af alle svineproducenter har en miljøgodkendelse dateret efter Siden grundlaget for beregning af én dyreenhed senest blev justeret i 2009, er udskillelsen af kvælstof faldet 8-10 pct. i både smågrise- og slagtesvineholdet. Det bliver muligt at udvide både smågrise- og slagtesvinehold i et omfang svarende til grundlaget for udskilt kg kvælstof og fosfor ab dyr på godkendelsestidspunktet. Dog kan en landmands relative udvidelse ikke være større end grundlaget i normtal 2008/09. Derfor er det muligt at udvide produktionen med op til 8-10%, siger Bent Ib Hansen fra L&F. Der kan accepteres øget udskillelse af fosfor, når BAT kravet for fosfor er overholdt inklusiv overholdelse af en række begrænsninger på udbringning af husdyrgødning på Bent Ib Hansen arealer i fosforklasse 1-3. Ordningen udløber med udgangen af Snak med miljøafdelingen i LandboThy, om hvordan dette kan hjælpe dig. NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning i/s Poltebehov efter 1. januar Proteinniveauer Har du taget en beslutning om at ændre drægtighedsstaldene for at efterkomme reglerne om løsgående drægtige søer, så skal du være klar med ekstra polte. Der vil være søer, som ikke kan holde til systemet, og der vil være søer, der bare ikke kan finde ud af omstillingen. Derfor vil du måske opleve et behov for flere polte. Hvis du laver dem selv, så er det på høje tid at øge avlsløbningerne. Hvis du normalvis har skiftet 50-55% af søerne om året, så skal du nok regne med at øge behovet med 30%. Hvis du ikke skal blive tvunget til at udvælge flere polte end nu fra samme kuld, så er du nødt til at lave flere avlsløbninger. Ring evt. til Søren på tlf , hvis du er i tvivl om, hvor mange avlsløbninger du præcist har behov for. For mange og for få er for dyrt! Leverer du slagtesvin til Danish Crown, kan der være gode penge i at sænke råproteinniveauet til 120 gram. Aminosyrerne skal fastholdes på VSP s norm. Dermed er besparelsen på foderet større end tabet på ekstra fradrag for lidt lavere kødprocent. Dette gælder IKKE, hvis du leverer englandsgrise og/eller leverer til Tican eller Jutland Meat. Her kommer fradraget til at overstige besparelsen. Husk at gøre din foder- eller mineralleverandør opmærksom på, hvem du leverer grise til. Vi oplever flere gange misforståelser på netop dette område. Ring til Kristian Jensen på tlf og hør om dine muligheder. Udnyttelse af slagtesvinestalde Med de nuværende foderpriser kan det være svært at forestille sig en fornuftig økonomi i slagtesvin. Men selv med de høje foderpriser kan der såmænd godt være en idé i at producere grise. Med en forventet gennemsnitlig smågrisepris i dette høstår på 425 kr. + transport og tillæg (25 kr.) og med en notering på 11,43 kr. + efterbetaling kan man med gennemsnitlige produktionsresultater lave et dækningsbidrag på omkring 80 kr. Så er der betalt 167 kr. for kornet og kontraktpriser på proteindelen. Købes færdigblandet foder, falder DB med 30kr. Der er altså penge til at betale for husleje og arbejdsløn. Har man selv smågrisene, og har man en tom slagtesvinestald, så er der fornuftig økonomi i at fede grisene op nu. 20 NYT fra LandboThy

21 Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf Vi spreder kalk med GPS......og er klar til høst og efterårsarbejdet NYT fra LandboThy 21

22 organisation Jubilæer Birthe M. Jensen, sekretær og driftsleder i Indkøbsforeningen for Thy, Mors og Hanherred, havde 1. oktober 2012 været ansat i 40 år. Jubilæet markeres på et senere tidspunkt. Helle N. Jørgensen, revisorassistent, havde 21. september 2012 været ansat i 25 år. Ansættelse Robert Pedersen, tiltrådte 1. oktober en stilling som kvægbrugsrådgiver i LandboThy. Se omtale af Robert Pedersen andetsteds i bladet. Fratrædelser Trine N. Nørgaard, økonomikonsulent, fratræder sin stilling i LandboThy den 31. oktober Sidse Hilligsø, sekretær/sagsbehandler, fratræder sin stilling i LandboThy Mæglerne den 31. oktober NYT fra LandboThy

23 økonomi & jura BESTYRELSEN I LANDBOTHY Morten Yde, formand Stenbjergvej Snedsted Tlf Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf Lars Henrik Callesen Lunden Øster Assels Tlf Niels Eriksen Hurupvej Hurup Thy Tlf Bjarne S. Gravesen Holmevej Thisted Tlf Leif Gravesen Klatmøllevej Thisted Tlf Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf Kristian Kappel ydbyvej Hurup Thy Tlf Niels Jørgen Pedersen Sundbyvej Snedsted Tlf Karl Chr. Thøgersen Hjardemålvej Thisted Tlf ØVRIGE Bygningskontoret Nord Hobrovej Aalborg SV Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej Skive Tlf Silstrupparken Thisted Tlf Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken Thisted Tlf Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken Thisted Tlf VikingDanmark Asmildklostervej Viborg Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST Nupark G, Nupark Holstebro Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4H Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen Tlf Nordthy 4H v/annette Møller Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen Tlf Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup Tlf BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf Poul Martin Andersen, næstformand Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf Per Damsgård Kløv Møllevej 13, Kløv, 7700 Thisted Tlf Lars Gravesen Hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Ejvind Furbo Efterskolevej 13, Galtrup, 7950 Erslev Tlf Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Jan Nielsen Skarntydevej 21, 7980 Vils Tlf Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf Gert Vestergård Vilsgårds Mark 1, 7980 Vils Tlf Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf NYT fra LandboThy 23

24 mødekalender vi gør en forskel for dig HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM 6. november Kernemajsdag landbothy i samarbejde med Brungshøjgård I/S, Oddesundvej 350, Hurup leverandører til landbruget 12. november Julearrangement Familie & Samfund hedy s Blomster, Gisselbækvej 12, Hørsted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 14. november Regionsmøde - Viking Danmark Viking Danmark I/S Højlund, Tinggaardsvej 6, Skyum og Hotel Vildsund Strand 19. november Julestue Familie & Samfund Syrenvej 16, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 21. november Hot-Spot Midtjysk Svinerådgivning I/S Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing 22. november 9.30 Træf dit valg og følg det landbothy Kvæg Videncenter Thy-Mors, SIlstupparken 2, Thisted 30. november Vi hader København Familie & Samfund Teatertur til Aalborg Skjoldborg-Sjørring-Tilsted / LOF 10. december Smag på Nationalpark Thy Familie & Samfund v/søren og Kerstin, Vorupør Slagter Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 18. december Kvægcafé landbothy Kvæg Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 77 og 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax NYT fra LandboThy

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6 Nyt fra LandboThy Hurtig merværdi i forhold til investering... læs mere på side 6 Foreningsnyt Grøn vækst 2.0 Oven på en kold og lang vinter, som vi ikke har oplevet i de seneste mange år, forventer man

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid...

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid... Nyt fra LandboThy Så er det dyrskuetid... LandboThy Godt naboskab Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy Det er forår, og gyllen skal ud. Det lugter, og befolkningens tolerance over for denne lugt kan

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy #5 OKTOBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Målrettet indsats på Beerstedgaard Side 18 Vandplaner - det er tid at lave indsigelser! Side 20 Termografi af stalde og grise NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding.

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding. Nyhedsbrev, juli 2012 Den 6. juli 2012 Projektet Risikoledelse Mogens Lund Kære Niels Eghøj og Kasper Juhl Klausen, Agrovi Torben Wiborg, Jacob Frey Hansen & Joachim Gleerup Andersen, LMO Henrik Rasmussen

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE. #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere