Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18."

Transkript

1 6. årgang 4. udgave December 2013 nr. 22. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Nyt lys over Avnbøl-Ullerup Side 13 Landsbylauget på Facebook Side 14 Tænk på havens fugle Side 17 Et flot naturfænomen Side 19 Lokaler til låns KT fortæller Side 22 Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18. Side 25 og 30 BOBS lever stadig! Side 32 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas plus randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft 15, Ullerup / Næstformand/sekretær Kasserer Jan Vollesen Trekanten 25, Ullerup Tlf Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Lars Christian Jensen Rosenvej 85, Ullerup Tlf: Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18, Avnbøl Tlf.: Bestyrelsesmedlem Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup 22 og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside 2 Ulla Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Robert Johannsen Bestyrelsesmedlem Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Avnbøl / Mette Valentin Avnbøløstenvej13,

3 Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med. Det er ord, de fleste kan nikke genkendende til, og dette blad er nok også et resultat af den samme kendsgerning. I alle tilfælde har en del stof, som vedrører vores nye lokaler på Bakkensbro, og de aktiviteter som foregår der, fundet sig til rette på de kommende sider. Drømme har vi jo alle, og af og til bliver nogle af dem til virkelighed. Dette ser mere og mere ud til, også at blive tilfældet, når det drejer sig om at give nyt liv til Bakkensbro. Foreningslivet i området kan allerede nu bruge de tidligere indskolingslokaler, og foreninger og klubber ude fra ser ud til at være på vej til de gamle klasseværelser. Men nu er det ikke altid drømme er gjort af det gode, og et syn hvor mere arbejde påhviler de mennesker, som landsbylaugets bestyrelse består af, kunne jeg godt frygte lidt. Landsbylauget har været involveret i, men bestemt ikke ledet arbejdet med at få projekt Bakkensbro op at stå. Vi har tværtimod forsøgt at holde os så meget på sidelinjen som muligt, for ikke at vi skulle identificeres for meget med projektet. Det er dog ikke så nemt, som det er sagt, for vi er jo i andre henseender synlige i området, vi er derfor også dem, som naturligt tænkes på i denne henseende. Landsbylauget har allerede nu (med stor hjælp udefra), møbleret vores nye lokale, så der nu kan sidde op til 100 personer til foredragsaftner, fællesspisning og meget andet. Indtil alt er faldet bedre på plads, har vi da også påtaget os opgaven at administrere en bookingkalender for lokalet. Vil man gerne hjælpe til, kunne en opgave som at administrere den før omtalte kalender, eller som omtalt andetsteds i bladet, hjælpe med at starte en sms ordning op og administrere den, være et par gode bud på enkeltstående og - tror jeg - overskuelige opgaver. Vi har som noget nyt inviteret vores mandlige naboer fra Blans til at spise gule ærter på Bakkensbro. Vi håber, dette vil skabe præcedens for kommende vintre, og hvem ved, om ikke en fælles pigeaften kunne komme på tale. Lige siden industrisamfundets pure ungdom har effektivisering været et nøgleord. Dette begreb har nu også fundet vej til bladets bagside, hvor kokkens tavle kan viskes ud og skrives om på ny, så kun dato og menu ændres fra gang til gang. KT fortæller om skat, om en gammel og om en meget gammel bygning. Der kan også læses om nyt lys, nye initiativer, nye møbler, nye lokaler og meget andet i denne udgave af AU-posten. God læselyst Bo 3

4 Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne december 2013, januar og februar Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. 4 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Walther Brüning Nederbyvej 83 b 6300 Gråsten Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

5 NY MESSEHAGEL Første søndag i Advent, den 1. december kl. 10, indvies Ullerup Kirkes nye messehagel. Den er kreeret af textildesigner og væver Grethe Sørensen. Den er finansieret af generøse lokale pengegaver og bidrag fra fondsmidler. Umiddelbart efter gudstjenesten afholdes der reception i kirkens kor, hvor jeg vil fortælle lidt om messehageler i almindelighed og om vores nye hagel i særdeleshed. Anders Kingo Adventsmøde Søndag den 8. december kl Sammen med Ullerup Pensionistforening indbyder Ullerup Menighedsråd til adventsmøde. Vi begynder i kirken, hvor vi mødes til en kort andagt og synger et par af adventstidens salmer. Vi fortsætter med en kop kaffe på Ballebro Færgekro, hvor jeg endnu en gang vil fortælle jer med til et sted, hvor de færreste af jer vist har været, nemlig til en verdensberømt dansker, der tilmed har fødselsdag. Anders Kingo 5

6 Tema- og musikgudstjenester Vores dygtige organist, Anne Mette Stæhr, er flyttet til Odense sammen med sin familie. Hun har derfor valgt at fratræde stillingen som organist ved Ullerup Kirke, og vi leder ihærdigt efter en afløser. De tre tema- og musikgudstjenester i 2014 gennemføres dog under alle omstændigheder som planlagt. Se venligst nedenstående omtale. Den 19. januar 2014 Hvordan er Bibelen blevet til, og hvordan skal den læses? Bibelen er verdens ældste bog. Efter at have levet i mundtlig form gennem århundreder, begyndte man at nedfælde beretningerne på skrift for ca år siden. De yngste af Bibelens skrifter er nedfældet omkring år 100 e. Kr., så samlet har Bibelen en tilblivelseshistorie på ca år. Ned gennem historien er Bibelen blevet læst på utallige forskellige måder, og mange mærkværdige og til tider også uhyrlige, ja, grusomme fortolkninger er blevet hævdet. Bibelen åbner sig imidlertid først med dybde og betydning og sandhed, når den læses i den ånd, hvori den blev skrevet. Og det vil vi da gøre! Den 23. februar 2014 Hvem er Gud? I en vis forstand er selve ordet»gud«ligesom et tomt hylster, hvori der kan fyldes det indhold, som menneskenes børn har lyst til. Historien bevidner, at menneskene ned gennem historien har fyldt både det ene og det andet i det tomme hylster alt efter lyst og behov, afhængigt af tid og sted, kultur og tradition. Talen om Gud har altså været ganske vilkårlig. 6

7 Om den sande Gud, som Jesus kaldte sin Fader, er talen imidlertid ikke vilkårlig. For den har et ganske bestemt vilkår for sit indhold. Når vilkårlighed bliver vilkåret for vores tale om Gud, vores bibellæsning, vores tro og vores»religiøse oplevelser«, så kan i bogstaveligste forstand alt påstås, og gudsbegrebet kan tillægges de funktioner og egenskaber, der bedst svarer til de menneskelige behov. Kristendommen har derimod et ganske bestemt vilkår for sin tale. Den er derfor ikke vilkårlig. Den 23. marts 2014 Hvad er synd? Begrebet synd og det at være en synder hører nok til det mest misforståede blandt det danske folk, hvad kristendom angår. Standsede man 10 tilfældige mennesker på gågaden i Sønderborg, ville sikkert samtlige svare, at synd er at overtræde De ti Bud og når man gør det, er man en synder. Desuden ville de fleste sikkert mene, at forestillingen om synd og mennesket som synder er noget forfærdeligt gammeldags noget. Dette er dog en lodret usandhed. Intet mindre! Synd har nemlig intet med moral at gøre. Og synd er en forfærdelig præcis betegnelse for det moderne menneskes elendighed. Synd er nemlig hovmod. Synd er, at jeg har gjort mig selv til gud. Synd er, at jeg vil gøre synden til»bare«at være et moralsk begreb, som ikke har fulgt med tiden, for så kan jeg som et moderne menneske med tidssvarende moral hovmodigt give mig selv lov til at fortsætte med at være mig selv min egen gud. Først når et menneske erkender, at dette er situationen, kan det befries fra den frygtelige byrde at skulle være gud. Og så kan det blive en kristen! 7

8 Om Ullerup kirke og kirkegård I På Kirkepold midt i Ullerup har der nu i over 800 år ligget en kirke - Ullerup kirke - bygget og vedligeholdt af de mennesker, der har boet i sognet, i tidens løb bygget om og bygget til efter behov. Et hus, hvor man altid har kunnet samles omkring glæde og sorg. Og med en kirkegård, hvor man kunne begrave sine kære afdøde. Et kirkehus, der med sin høje alder må afkræve os alle den dybeste respekt. Vi må passe på den, holde den i god orden, være omhyggelige med bevaring af de skatte, der er indenfor kirkens mure og udenfor på kirkegården. De kommende generationer skal også kunne samles her så ofte, som der er brug for at komme i Ullerup kirke. 8

9 Grundplan. Ullerup kirke før sidste restaurering i 1970 rne En af tilbygningerne var forlængelsen af kirkens kor. Præcis hvornår denne udvidelse fandt sted vides ikke, men da tilbygningen er bygget i sengotisk stil, kan det være sket omkring årene På billedet ses de to små vinduer i det oprindelige kor. De blev genåbnet ved den store restaurering i 1970 rne. Ligeledes ses tydeligt det tilmurede, store vindue i korforlængelsen. Tilmuringen fandt ligeledes sted ved den store restaurering i 1970 rne Oprindelige, små vinduer i rundbuestil (romansk stil) Nordsiden af koret. 9

10 Koret var oprindeligt kun halvt så langt, som det er i dag, men dets østvæg var formet som en halvrund udbygning Apsis. I apsis sad et lille vindue, hvorigennem morgensolen kunne skinne, og præst og menighed har således stået vendt mod morgenlyset, der kunne forstås som et symbol på den kommende opstandelse. På billedet se de fine, rundskårne fundamentsten, som altså oprindeligt lå under apsis, men som i dag er genanvendt som fundamentsten under korforlængelsen. (Her: sydsiden af koret) På det gamle, sort/hvide fotografi af Ullerup kirkes indre lægger man især mærke til, at der er pulpiturer i begge sider af kirkesibet. Prædikestolen var anbragt på venstre side af korbuen og korbuekorset var ophængt midt for korbuen Ja, denne lille artikel er ment, som den første i en række af små oplysninger om det ældste hus i Ullerup. Mange ting kan fortælles om det, og går man selv ind i huset, fornemmer man en kulturarv, som vi alle har en forpligtelse overfor. Knud Tejlgaard Jensen 10

11 Varnæs-salmebogen i Ullerup kirke I Varnæs var Bertel Christian Ægidius sognepræst i årene Han var af gammel præsteslægt og nedstammede fra Hans Tausen og Anders Sørensen Vedel. På den tid holdtes gudstjenesten i de slesvigske kirker for det meste på tysk, selvom dagligsproget var næsten rent dansk. Pastor Ægidius mente imidlertid, at gudstjenestesproget burde følge folkesproget, og da han derudover fandt, at det udvalg af salmer, som menigheden kunne udenad, var meget snævert, udgav han i 1717 en dansksproget salmebog med en lidt omstændelig titel: En ny Psalmebog som indeholder de sædvanlige Gamle Som også mange nye Psalmer Den Allerhøjeste Gud til Ære Og enhver Christen som gierne sjunger og lover Herren med Psalmer Sange og aandelige Viser Til Nyttelig Brug og Opbyggelse. Ægidius havde oversat en række tyske salmer vers for vers. I alt 415 salmer med numre anført i register. Og derfor blev der straks i Varnæs kirke opsat en nummertavle, og salmebogen blev så taget i brug. Snart bredte Varnæs-salmebogen sig i et snævert bælte tværs over Sønderjylland helt til Tønder, hvor præsten - Hans Adolf Brorson brugte den. Som bekendt udgav Brorson senere sin egen salmebog med titlen Troens rare Klenodie (1739) Varnæs-salmebogen blev indført i Ullerup kirke under sognepræsten Christian Henriksen Hammerich. Årstallet for indførelsen her kendes ikke, men C. Henriksen Hammerich var præst i Ullerup i årene Helt frem til 1871 og 1882 beholdt man Varnæs - salmebogen i Ullerup og Varnæs. Den gik i arv ofte ved bryllupper - fik nyt bind og de gamle sølvspænder blev flyttet over på det nye bind. Hertug Friedrich af Glücksborg bestemte i 1735, at der hver tredje søndag skulle prædikes på tysk i Ullerup kirke og i de øvrige sundevedske kirker, ligesom der i skolerne skulle undervises både på tysk og på dansk. Dette vakte stor modstand i befolkningen, og der blev klaget til kongen, Christian VI. Han fik på forlangende tilsendt en erklæring fra provst Lundius i Flensborg. Heri hed det, at der i ældre tid var blevet prædiket på tysk, så blot der ikke blev gjort indgreb i den danske gudstjeneste, kunne det være godt med lejlighedsvise, tyske gudstjenester. Herefter bestemte kongen, at hertug Friedrichs forlangende skulle gælde fremover. Men de tyske gudstjenester blev dog efterhånden færre og færre og faldt helt bort i 1779 Knud Tejlgaard Jensen 11

12 12

13 Startskud til LED-gadelys i Sønderborg Det første af nye lavenergi-gadelys blev i tændt i Sønderborg fredag d. 8. november. EL:CONs arbejde med at udskifte en stor del af gadelysene i Sønderborg Kommune til mere energivenlige LED-typer blev for alvor skudt i gang fredag den 8/11, da Peter Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg, fik en tur med EL:CONs kurvevogn og officielt tændte den første LED-gadelampe på Rufasvej i Avnbøl. EL:CON var ved begivenheden repræsenteret ved projektleder Jan Poulsen. Kommunens aftale med EL:CON omfatter både udskiftning af armaturer samt drift- og vedligeholdelse af gadebelysningen de næste 15 år. På spørgsmålet om hvornår de er færdige med opsætningen i Avnbøl, Ullerup og Blans, svarer Jan Poulsen Vi skifter alle armaturer, som er omfattet af udbud, og som sidder på eksisterende stålmaster i år. Som udgangspunkt drejer det sig om de armaturer, som ikke lyser med gult lys i dag. Dem med gul er med energivenlige lyskilder. Træmasterne skal skiftes ud med stålmaster, og ledningerne skal graves ned, og der er vi kommet sent i gang. Samtidig rammer vi formentlig snart ind i frost, hvilket stopper gravningen. Der er ca. 30 til 45 dages gravning, så alt efter vejret kan det være lidt svært at svare på, hvornår vi er færdige med den del. Jan Poulsen fortæller også at der vil blive delt løbesedler ud 3-4 dage før, de går i gang i områderne. Og at projektet gør sit bedste for, at så få beboere som muligt bliver berørt af gravearbejdet, men helt undgå det kan vi ikke. Kræftens Bekæmpelse vil gerne takke alle, der på en eller anden måde har støttet KB ved Modeshowet den 7. okt. Arrangementet gav et overskud på kr. 13

14 Landsbylauget på facebook! Vi har for nyligt oprettet facebookgruppen Avnbøl-Ullerup. Tanken bag gruppen er herigennem at kunne gøre opmærksom på nært forestående arrangementer i området. Vi har erfaret, at når vi byder ind til f.eks. fællesspisning, så har vi langt flere tilmeldte, hvis det er kort tid efter, at AU-posten er udkommet, end hvis det først er efter et par måneder fra udgivelsen af bladet. Det tolker vi som et tegn på glemsomhed, og derfor prøver vi nu at minde folk om det nogle dage før tilmeldingsfristens udløb, eller før en af de andre ting der findes i kalenderen, løber af stablen. Vi håber, at så mange som muligt vil finde Avnbøl- Ullerup på facebook og ansøge om at blive medlem af gruppen. I forbindelse med høstmarkedet ved DLG Sundeved d. 5. oktober havde vi en konkurrence, hvor man skulle gætte, hvor meget man kunne spare ved at skifte alm. radiatortermostater ud med Danfoss Living termostater. Det rigtige svar var 23 % Blandt de rigtige svar har vi fundet en vinder, som er Anne Knudsen, V. Sottrup. Vinderen har fået monteret 2 stk. Danfoss Living termostater. Varsler i decembervejret: Hvis vejret er smukt i den første adventsuge, vil det fortsætte med smukt vejr til jul. Julesommer giver påskevinter. En hvid jul varsler en grøn påske. Solskin i julen varsler et stormfuldt, men frugtbart år. 14

15 Valgmøde i Ullerup den Onsdag den 23. oktober havde vi fra Avnbøl/Ullerup sammen med Blans landsbylaug arrangeret et valgmøde på Bakkensbro. Vi havde inviteret vores lokale politikere Gitte, Anne og Erik. Der var en kort 5 min. præsentation, hvor de tre kandidater fortalte, hvad de synes der var vigtigt for dem i de kommende år. Derefter kom vores ordstyrer, Henning på arbejde. Der var et livligt og spørgelystent fremmøde på 25 personer. De sad alle i det gamle indskolingslokale på Bakkensbro, hvor der med borgernes spørgsmål blev skabt en fin lille debat med politikerne. Vi har indtryk af, at der blev lyttet til de input, der kom fra salen. Nu er dette lille indslag skrevet inden den 19. november, så når AUposten udkommer, er valgresultat kendt. Vi vil derfor ikke komme med det store referat om politikernes holdning, men håber alle har haft et godt valg. Asmus og Nicky. 15

16 16

17 Formand: Jørgen Rasmussen Næstformand: Maren Hemmingsen Kasserer: Niels Erik Lund Sekreter: Bente Sønnichsen / Menigt medlem: Didde Jepsen / Suppleant: Gunhild Grau Christensen Suppleant: Meta Petersen Kontrollant bilag: Louise Schultz Bilagskontrollant: Else Reimer Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen Vinterfodring af havens fugle Vinteren er over os nu, dog meget mild, for en stund endnu. Derfor er det vigtigt at fodre fuglene i haven, for de bruger meget energi på at holde sig varme, og samtidig bliver det sværere at finde føde på den efterhånden korte tid, der er lyst. Man kan bruge næsten alt til at fodre fuglene med, dog skal man holde sig fra stegefedter, fordi der er for meget salt i, og det er skadeligt for fuglene. Ligeledes er det ikke godt at bruge franskbrød og lignende, for det svulmer op i maven på fuglene, når de drikker vand, hvilket kan blive skæbnesvangert for fuglen (med døden til følge). Det er ikke kun fuglene, der nyder godt af, at vi fodrer dem, det er også en fornøjelse at se så meget liv i haven, hvor der ellers normal om vinteren er begrænset med dyreliv. Det er ikke kun en slags fugle, der kommer, men mange forskellige. Lige fra små mejser, til gråspurve, solsorter, bogfinker, skovduer, fasaner og spurvehøgen, for at nævne nogle. Lige præcis hvilke fugle der kommer, afhænger meget af, hvilket foder man bruger. Spurvehøgen spiser dog ikke af fuglefoderet, men jagter spurvene, som den lever af. Så på den måde fodrer man også den. Er man først begyndt at fodre fuglene, må man helst ikke stoppe før foråret, da de ellers vil sulte ihjel. 17

18 Det betaler sig at være vågen! Det var Laila Andersen i efteråret, da hun læste at Hørup genbrugsbutik uddelte midler fra årets overskud. Laila gjorde landsbylauget opmærksom på mulighederne for et velgørende tilskud. Landsbylauget havde længe næret et stort ønske om at anskaffe nye og praktiske stole til vores arrangementer på Bakkensbro. Dette ønske var på ingen måde blevet mindre, da skolen lukkedes, og de fleste møbler blev fjernet. Derfor ansøgte vi om penge til at købe stabelstole til vores nye medborgerhus på skolen. Da vi har erfaring for, at omkring 100 personer sagtens kan indfinde sig til f.eks. fællesspisning, så var det det antal stole, vi bad om penge til at købe. I vores drømme havde vi håbet på et tilskud på nogle tusinde kroner, men nej sådan skulle vores drømme ikke blive til virkelighed. Landsbylauget blev inviteret til fondsuddeling d. 16. november, hvor vi sammen med ca. 80 andre fremmødte blev budt på kaffe, kage og musik, leveret at Sønderborg Pipes and Drums. Efterfølgende blev der delt gaver ud til de mange inviterede. Linedancerpiger fik headset, brandværn fik nye støvler og faldsikringsudstyr, til pensionisterne i Nordborg kom højskolesangbøger, de blinde fik en hestevognstur i Gråstenskoven osv. Omsider blev det også Avnbøl-Ullerup landsbylaugs tur til at få tildelt sin gave, og den var større end vi havde håbet på. Der var ikke kun bevilliget et tilskud, men købt ikke mindre end 100 stabelstole til levering på Bakkensbro i efterfølgende uge. En gave til en værdi af ikke mindre end kr. Hørup genbrugsbutik havde fået ca. 80 fondsansøgninger i år, og 14 af disse ansøgninger resulterede i håndfaste beviser på, at der i Hørup Genbrugsbutik er 18

19 frivillige, som arbejder på at gøre en forskel for andre frivillige i Sønderborg kommune. På Hørup Genbrugsbutiks hjemmeside kan bl.a. læses: Hørup Genbrugsbutik er en frivillig forening, der giver overskuddet til frivillige humanitære foreninger på Als og Sundeved (Sønderborg kommune). Vi er en forening, der udelukkende har frivillige, ulønnede hjælpere. Vi uddeler penge 1 gang årligt i november måned. Vi modtager gerne brugbare ting og afhenter dødsboer GRATIS. Fra Hørup Genbrugsbutiks side gør man opmærksom på, at også frivillige foreninger fra Jyllandssiden af Sønderborg kommune er velkomne til at ansøge om fondsmidler. I de seks år butikken har eksisteret og har uddelt midler, har langt de fleste ansøgere været fra Als. Fra Avnbøl-Ullerup sendes et stor tak til de frivillige i Genbrugsbutikken, og en opfordring til alle om at tage de nye stole i brug onsdag d. 11. december, til næste fællesspisning på Bakkensbro. Smukt fænomen, der dog desværre også kan varsle forværring i vejret. Søndag aften, d. 17. november, ringede min datter Nanna til mig jeg skulle komme hen på kirkepladsen. Jeg parerede ordre, og hun pegede op imod månen og spurgte, hvorfor den så så uhyggelig ud. Himlen var skyfri, månen var næsten fuld, og rundt om den var den flotteste halo, jeg nogensinde har set. Ringen om månen fremkommer, når ispartikler fra skyer falder symmetrisk højt oppe i stratosfæren, bryder de lyset fra månen i nøjagtigt samme afstand, og haloen fremkommer. En glorie kaldes på engelsk en halo meget passende, når nu den fremkom over kirken i Ullerup. 19

20 20

21 21

22 Nyt fra rollingerne! Ny legestue i Ullerup: Dagplejen i Avnbøl- Ullerup/ Blans har fået en ny legestue pr i tidligere SFO s lokaler på Bakkensbro Skole. Vi glæder os rigtig meget til at komme i de nye lokaler med dagplejebørnene. En tur på Bakkensbro legeplads Lokaler kan lånes! Skal din forening afholde generalforsamling, lottospil eller foredragsaften, skal der afholdes julefrokost i børnenes skoleklasse, eller vil man, som et par piger fra Avnbøl - gerne vil holde børneloppemarked, så er der nu mulighed for at låne de lokaler på Bakkensbro, hvor vi for nylig har været, for at afgive vores stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget. Til private arrangementer kan lokalerne i første omgang ikke lånes. Før dette kan lade sig gøre, skal et mere konkret fundament for foreningshuset være nedskrevet og på plads. Tanken er jo, at der på længere sigt stiftes en forening, som tager sig af alt, hvad der har med Bakkensbro at gøre, men indtil da kan man forespørge om lokalerne ved at skrive til kontakte Asmus Madsen eller Bo Bonde, så ser vi i kalenderen, om lokalerne er ledige. 22

23 23

24 SUNDEVED GYMNASTIKFORENING LØRDAG DEN 4. JANUAR 2014 KL STED: SUNDEVED HALLEN, HAL 1 (Skolevej i V. Sottrup v/nydamskolen) Forskellige instruktører fra foreningen vil give dig sved på panden med bl.a. aerobic all-round, step, zumba, retro, mave-, baller-, lårtræning. DELTAGERPRIS: 75 kr. incl. frugt og vand. 100 kr. - incl. Frugt, vand og T-shirt. Betales ved ankomst. TILMELDING SENEST DEN 20. DEC til Jutta Østergaard: eller tlf Ved tilmeldingen oplyses: navn, tlf. og t-shirt str. KOM OG VÆR MED og få sved på panden samt en god og sund start på det nye år sammen med andre 24

25 Nordmannsgran: Latinsk navn: Abies normanniana. Nordmannsgran er meget almindelig - især som juletræ. Der er plantet omkring ha med nordmannsgran i Danmark. Det svarer til knap 6 % af skovarealet. Nordmannsgran dyrkes især i plantager med juletræer eller pyntegrønt. Hunblomsterne sidder på oversiden af grenen i spidsen af sidste års skud. Hanblomsterne sidder mange sammen på undersiden. Hunblomsterne springer ud først. Når de er blevet bestøvet af pollen fra andre træer, springer hanblomsterne ud. Koglerne står lodret op fra grenene. De er lidt tøndeformede. Når en kogle som bliver cm. er helt moden, falder den fra hinanden, og frøene spredes med vinden. Vidste du det? Veddet bliver brugt som bygningstømmer og til pladematerialer. Særlig langsomt voksende træ af fin kvalitet bruges til violinbunde... er det sørøverskat?... eller er det dig, min søde skat?...eller skatten til stat og kommune? 25

26 Men nej, det er skat (sga t) det drejer sig om her. Historien fortæller, at skat er opstået ud fra et spil, man i Tyskland kaldte Schafkopf. Allerede i 1810 blev spillet udviklet af Altenburg tarokklub i Thüringen. Skat spilles især i Sønderjylland. Det er der en nærliggende forklaring på. Under 1. verdenskrig måtte mange unge sønderjyder trække i den tyske soldateruniform og deltage i skyttegravskrigen i Belgien og Frankrig. Her var de sammen med andre soldater fra hele Tyskland. Ofte var der lange pauser i krigshandlingerne, og da kunne soldaterne have stort behov for at få tankerne om krigens grusomhed sat i bero, og her var det let at søge fællesskab gennem kortspil. De unge tyske soldater kunne spille skat, og hurtigt fik også sønderjyderne smag for spillet. Så ventetiden i skyttegravene blev i høj grad udfyldt med at spille skat. Efter krigens afslutning vendte sønderjyderne hjem til deres hjemstavn medbringende deres lyst til spillet. Og i løbet af kort tid var spillet udbredt til hele vor landsdel. Nord for grænsen kendte man ikke dette tyske kortspil. Skat er et meget fornøjeligt spil, og det er med skat som med at cykle: Når først du har lært det, så glemmer du det ikke. Spillet kræver omtanke, god hukommelse og taktiske evner. Er spillet først i gang, udelukker spillerne omgivelserne fuldstændigt. Skat spilles af 3 eller 4 personer, men kun 3 deltager aktivt i spillet. Så må den 4. sidde over. Spillet spilles med 32 kort. Mange af udtrykkene i skat er en fordanskning (sønderjysk) af tyske udtryk. KT 26

27 27

28 28

29 Bobs Lever stadig!! Bobs er en klub for børn der går i klasse. Bobs har lokaler i kælderen på Bakkensbro skole. Vi er startet op efter efterårsferien med at have åbent hver onsdag fra 18:30 til 21:00. Tidligere var Bobs et tilbud hovedsagligt til børn på Bakkensbro skole. Efter skolelukningen var vi i tvivl om Bobs fremtid, men vi besluttede at lave et tilbud til klasse på Nydamskolen. Det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning. For vi er startet op med stor succes! Åbent hus arrangementet var vel besøgt, og sidenhen har der været mange børn på besøg. Der har været op til 57 børn på en aften! Der er mange aktiviteter for dem: Discotek, Air Hockey, Pool, Bordtennis, Playstation, Wii, Computer, diverse bræt spil mv. Man kan også købe slik og sodavand. Det koster 5 kroner at komme ind, og herefter er aktiviteterne gratis. Der er planlagt mange events. D. 19/11 var vi i Åbenrå svømmehal. Planlagt er også juleafslutningsfest d. 13/12, og skøjtetur 29/ Læs mere om aktiviteterne på Nydamskolens forældreintra. (Skulle dit barn gå i klasse på en anden skole (Eckersberg, kløverskolen, etc.), så er han/hun også velkommen i Bobs). Med venlig hilsen Bobs Venner. 29

30 Vores tandlæge sender os en sms, dagen før vi skal møde op til det årlige eftersyn, forsikringsselskabet sender os en sms, hvis der er varsel om storm, og er der aftalt et møde i børnenes klasse, kan vi også få en sms om det, for ikke at glemme at møde op. Nu er borgere i sognet kommet på den gode idé, at påmindelser om de aktiviteter som er at finde i dette blads kalender, skal kunne modtages af interesserede via sms. På opfordring har jeg undersøgt sagen og har konkluderet, at muligheden for en sådan ordning bestemt er til stede. Blot er der et vist arbejde forbundet med at oprette og administrere ordningen. Men ikke nok med det, det kan også, hvis det bliver en populær ordning, komme til at koste en del. Fra kirkens side, som jo også benytter kalenderen, vil man gerne bidrage økonomisk, hvis der også kommer sms ud, når der sker noget ud over det sædvanlige i kirken. Muligheden for at en sådan ordning kan etableres, er altså ikke umulig. Derfor efterlyses en person med mod på at administrere en sådan ordning. Er du den, som har lyst at stå for denne opgave, må du gerne kontakte mig på eller com. Bo Bonde Hvorfor hedder det Mejerivænget i Avnbøl? Svart er enkelt: Fordi her lå tidligere Avnbøl Andelsmejeri! På et gammelt vejkort fra 1920 erne kan du se hvorledes vejene var ført igennem Avnbøl dengang. Vejen gik netop hen forbi mejeriet med stærke, vinkelrette sving: 30

31 Avnbøl Andelsmejeri blev oprettet i 1892, og man ansatte en mejeribestyrer, Claus Jensen, fra Nr. Stabel i Sydslesvig, et hverv som han bestred i 45 år. Han fik mark i årsløn, men ud af denne løn skulle han selv udrede løn til en mejerske og en lærling! Dengang så Avnbøl Andelsmejeri sådan ud: Der er nok nogen som kan nikke genkendende til mejeribestyrerens bolig (i billedet længst til venstre) Nævnes skal også at gårdejer Kr. Iversen i mange år var formand for mejeribestyrelsen og ligeledes i mange år formand for den Søndrejyske mejeriforening. Han var en mand, der med en heldig hånd kunne få alt til at glide. Når Sønderjysk mejeribrug efter 1920 så hurtigt kom frem i forreste linie af landets mejeribrug, så skyldes det ikke mindst Kr. Iversens indsats. Mejeriets sidste bestyrer var Alex Petersen - en dygtig, initiativrig afholdt person, som tidligt arbejdede ihærdigt på mejerisammenslutninger. Han var - som en sidebemærkning - far til Sundevedborgmesteren Ruth Jørgensen. 31

32 Lørdag d. 18. januar 2014 kl Kun for mænd! Sat gule ærter m.. røget hamburgerryg, kålpølser og flæsk Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps Drikkevarer købes på stedet. Tilmelding senest d. 13. januar. Ring, sms eller skriv til Bo: Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til mandeaften på Bakkensbro. Vi har denne gang valgt at invitere den maskuline halvdel af sognets beboere. (Altså både Blansingere og Avnbøl-Ullerupmænd). Vi opfordrer til at medbringe gode naboer og andre lystige svende fra sognet. Husk spillekort og raflebægere, til efter maden! 32

33 Bakkensbro Kultur og Aktivitetshus. Lever projektet stadig? I tilfælde af at nogle skulle være i tvivl om ovenstående, så kan blot anbefales at læse forskellige steder i bladet. Her vil det fremgå at intet er skrinlagt, blot kører det lidt i tomgang. Så længe det ikke er helt afklaret hvor, hvornår og hvor meget byggeriet på Nydamskolen kommer til at berøre Bakkensbro, finder sagen næppe sin afslutning. Men en delegation bestående bl.a. af kommende tovholdere og praktiske grise, forhenværende og nuværende pedeller, har været på rundering for at dele viden om bygningernes installationer (vand, varme, lys ets.), så lokalområdet selv i større grad kan tage vare på hvornår lyset tændes osv. Fra kommunal side er man også i gang med at sælge skolen til foreninger og klubber, som i dag har til huse i andre kommunale bygninger eller i lokaler, som kommunen i dag lejer til formålet. Først i november var således en radioamatørklub, en rollespilsforening og en modelflyverklub på besøg, for at besigtige mulighederne, og tog efter sigende fra Bakkensbro med en positiv indstilling til projektet. Altså arbejdes der stadig seriøst videre på projektet. Æ lære`e spør Ole hva jerre en telle i flee tal,ole tænke æ ledt å svare så skår. Jalsen æ nabo Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 33

34 Julemanden Kommer til Land & Fritid Igen i år kommer Ullerup Frivillige Brandværn til Land & Fritid med julemanden. Lørdag d. 30 november kl Der bliver rig mulighed for at hilse på julemanden og aflevere sin ønske seddel. I sin pose gemmer han godter til børnene. (tilmelding til senest tirsdag d. 26 november så der er godter til alle) Stuide 66 Gråsten kommer fra her har man mulighed for at få taget billeder til årets julekort. Land & Fritid sørger for fotograferingen og billeder / julekort kan købes til en fordelagtig pris. Butikken er åben fra og som noget NYT har vi besøg af forskellige hobby udstillere. De kreative damer fra Avnbøl medbringer blomsterdekorationer, Patchwork, tasker, billeder og smykker. Vinafryd fra Blans giver deres bud på vine til julen. Potteriet fra V. sottrup viser dekorationer og blomster. Susanne har juleting i stof. Tove fra Svanegaarden medbringer hjemmelavet vin, sherry og dessertvin, og der er honning fra bierne i Bojskov. Vestermark ged og gårdbutik kommer med lækre specialiteter. Så kom og vær med til at gøre dagen hyggelig sammen med os i Land & Fritid Vi serverer gløgg og æbleskiver. Julehilsner fra Land & Fritid Tina, Anne og Anita 34

35 Kender du det? Det gør vi. Loftet bugner af ungernes brugt legetøj og tøj. Derfor besluttede vi os for at afholde et loppemarked. Med rigelig plads og andre i samme båd, var vi 17 personer med masser af dejlige legesager og tøj, som søndag den 10. november fra afholdt baby og børneloppemarked i en gildesal i Avnbøløsten. Fremmødet var pænt, allerede da vi slog dørene op, strømmede det ind med børn, mødre, fædre og kommende forældre. Vi havde bagt kage, og friskbrygget kaffe var også at finde. Tak til alle fremmødte, købere og sælgere. Vi vil også gerne allerede nu bede jer om at sætte kryds i kalenderen søndag den 16. marts, hvor vi stærkt regner med at kunne låne skolen til formålet, og hvor der er plads til endnu flere stande. Mere herom i næste blad. Sidst men ikke mindst. Tusind tak for lån af lokalerne til babybørneloppemarked til Linda & Lorens Peter. (Jannie & Henriette Hansen Avnbøløsten) Baby/børne loppemarked søndag den 10. november i Avnbøløsten. 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Onsdag d. 11. december 2013 kl Juleskinke med grønlangkål, kålpølser og kartofler. Har man lyst til at hjælpe med kartoffelskrælning eller selve madlavningen, må man meget gerne kontakte Robert på: Tilmelding senest d. 8. december. Ring eller sms til Agnete: eller Bo: mail på Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 40 Priser: Voksne 20,- Børn 10,- Øl 10,- Vand 5,- Husk at medbringe tallerkner og bestik.

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere