Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18."

Transkript

1 6. årgang 4. udgave December 2013 nr. 22. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Nyt lys over Avnbøl-Ullerup Side 13 Landsbylauget på Facebook Side 14 Tænk på havens fugle Side 17 Et flot naturfænomen Side 19 Lokaler til låns KT fortæller Side 22 Er denne pakke mon til Asmus? Ja, men han må dele med alle vi andre. Læs om en tidlig julegave på side 18. Side 25 og 30 BOBS lever stadig! Side 32 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas plus randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft 15, Ullerup / Næstformand/sekretær Kasserer Jan Vollesen Trekanten 25, Ullerup Tlf Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Lars Christian Jensen Rosenvej 85, Ullerup Tlf: Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18, Avnbøl Tlf.: Bestyrelsesmedlem Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup 22 og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside 2 Ulla Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Robert Johannsen Bestyrelsesmedlem Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Avnbøl / Mette Valentin Avnbøløstenvej13,

3 Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med. Det er ord, de fleste kan nikke genkendende til, og dette blad er nok også et resultat af den samme kendsgerning. I alle tilfælde har en del stof, som vedrører vores nye lokaler på Bakkensbro, og de aktiviteter som foregår der, fundet sig til rette på de kommende sider. Drømme har vi jo alle, og af og til bliver nogle af dem til virkelighed. Dette ser mere og mere ud til, også at blive tilfældet, når det drejer sig om at give nyt liv til Bakkensbro. Foreningslivet i området kan allerede nu bruge de tidligere indskolingslokaler, og foreninger og klubber ude fra ser ud til at være på vej til de gamle klasseværelser. Men nu er det ikke altid drømme er gjort af det gode, og et syn hvor mere arbejde påhviler de mennesker, som landsbylaugets bestyrelse består af, kunne jeg godt frygte lidt. Landsbylauget har været involveret i, men bestemt ikke ledet arbejdet med at få projekt Bakkensbro op at stå. Vi har tværtimod forsøgt at holde os så meget på sidelinjen som muligt, for ikke at vi skulle identificeres for meget med projektet. Det er dog ikke så nemt, som det er sagt, for vi er jo i andre henseender synlige i området, vi er derfor også dem, som naturligt tænkes på i denne henseende. Landsbylauget har allerede nu (med stor hjælp udefra), møbleret vores nye lokale, så der nu kan sidde op til 100 personer til foredragsaftner, fællesspisning og meget andet. Indtil alt er faldet bedre på plads, har vi da også påtaget os opgaven at administrere en bookingkalender for lokalet. Vil man gerne hjælpe til, kunne en opgave som at administrere den før omtalte kalender, eller som omtalt andetsteds i bladet, hjælpe med at starte en sms ordning op og administrere den, være et par gode bud på enkeltstående og - tror jeg - overskuelige opgaver. Vi har som noget nyt inviteret vores mandlige naboer fra Blans til at spise gule ærter på Bakkensbro. Vi håber, dette vil skabe præcedens for kommende vintre, og hvem ved, om ikke en fælles pigeaften kunne komme på tale. Lige siden industrisamfundets pure ungdom har effektivisering været et nøgleord. Dette begreb har nu også fundet vej til bladets bagside, hvor kokkens tavle kan viskes ud og skrives om på ny, så kun dato og menu ændres fra gang til gang. KT fortæller om skat, om en gammel og om en meget gammel bygning. Der kan også læses om nyt lys, nye initiativer, nye møbler, nye lokaler og meget andet i denne udgave af AU-posten. God læselyst Bo 3

4 Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne december 2013, januar og februar Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. 4 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Walther Brüning Nederbyvej 83 b 6300 Gråsten Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

5 NY MESSEHAGEL Første søndag i Advent, den 1. december kl. 10, indvies Ullerup Kirkes nye messehagel. Den er kreeret af textildesigner og væver Grethe Sørensen. Den er finansieret af generøse lokale pengegaver og bidrag fra fondsmidler. Umiddelbart efter gudstjenesten afholdes der reception i kirkens kor, hvor jeg vil fortælle lidt om messehageler i almindelighed og om vores nye hagel i særdeleshed. Anders Kingo Adventsmøde Søndag den 8. december kl Sammen med Ullerup Pensionistforening indbyder Ullerup Menighedsråd til adventsmøde. Vi begynder i kirken, hvor vi mødes til en kort andagt og synger et par af adventstidens salmer. Vi fortsætter med en kop kaffe på Ballebro Færgekro, hvor jeg endnu en gang vil fortælle jer med til et sted, hvor de færreste af jer vist har været, nemlig til en verdensberømt dansker, der tilmed har fødselsdag. Anders Kingo 5

6 Tema- og musikgudstjenester Vores dygtige organist, Anne Mette Stæhr, er flyttet til Odense sammen med sin familie. Hun har derfor valgt at fratræde stillingen som organist ved Ullerup Kirke, og vi leder ihærdigt efter en afløser. De tre tema- og musikgudstjenester i 2014 gennemføres dog under alle omstændigheder som planlagt. Se venligst nedenstående omtale. Den 19. januar 2014 Hvordan er Bibelen blevet til, og hvordan skal den læses? Bibelen er verdens ældste bog. Efter at have levet i mundtlig form gennem århundreder, begyndte man at nedfælde beretningerne på skrift for ca år siden. De yngste af Bibelens skrifter er nedfældet omkring år 100 e. Kr., så samlet har Bibelen en tilblivelseshistorie på ca år. Ned gennem historien er Bibelen blevet læst på utallige forskellige måder, og mange mærkværdige og til tider også uhyrlige, ja, grusomme fortolkninger er blevet hævdet. Bibelen åbner sig imidlertid først med dybde og betydning og sandhed, når den læses i den ånd, hvori den blev skrevet. Og det vil vi da gøre! Den 23. februar 2014 Hvem er Gud? I en vis forstand er selve ordet»gud«ligesom et tomt hylster, hvori der kan fyldes det indhold, som menneskenes børn har lyst til. Historien bevidner, at menneskene ned gennem historien har fyldt både det ene og det andet i det tomme hylster alt efter lyst og behov, afhængigt af tid og sted, kultur og tradition. Talen om Gud har altså været ganske vilkårlig. 6

7 Om den sande Gud, som Jesus kaldte sin Fader, er talen imidlertid ikke vilkårlig. For den har et ganske bestemt vilkår for sit indhold. Når vilkårlighed bliver vilkåret for vores tale om Gud, vores bibellæsning, vores tro og vores»religiøse oplevelser«, så kan i bogstaveligste forstand alt påstås, og gudsbegrebet kan tillægges de funktioner og egenskaber, der bedst svarer til de menneskelige behov. Kristendommen har derimod et ganske bestemt vilkår for sin tale. Den er derfor ikke vilkårlig. Den 23. marts 2014 Hvad er synd? Begrebet synd og det at være en synder hører nok til det mest misforståede blandt det danske folk, hvad kristendom angår. Standsede man 10 tilfældige mennesker på gågaden i Sønderborg, ville sikkert samtlige svare, at synd er at overtræde De ti Bud og når man gør det, er man en synder. Desuden ville de fleste sikkert mene, at forestillingen om synd og mennesket som synder er noget forfærdeligt gammeldags noget. Dette er dog en lodret usandhed. Intet mindre! Synd har nemlig intet med moral at gøre. Og synd er en forfærdelig præcis betegnelse for det moderne menneskes elendighed. Synd er nemlig hovmod. Synd er, at jeg har gjort mig selv til gud. Synd er, at jeg vil gøre synden til»bare«at være et moralsk begreb, som ikke har fulgt med tiden, for så kan jeg som et moderne menneske med tidssvarende moral hovmodigt give mig selv lov til at fortsætte med at være mig selv min egen gud. Først når et menneske erkender, at dette er situationen, kan det befries fra den frygtelige byrde at skulle være gud. Og så kan det blive en kristen! 7

8 Om Ullerup kirke og kirkegård I På Kirkepold midt i Ullerup har der nu i over 800 år ligget en kirke - Ullerup kirke - bygget og vedligeholdt af de mennesker, der har boet i sognet, i tidens løb bygget om og bygget til efter behov. Et hus, hvor man altid har kunnet samles omkring glæde og sorg. Og med en kirkegård, hvor man kunne begrave sine kære afdøde. Et kirkehus, der med sin høje alder må afkræve os alle den dybeste respekt. Vi må passe på den, holde den i god orden, være omhyggelige med bevaring af de skatte, der er indenfor kirkens mure og udenfor på kirkegården. De kommende generationer skal også kunne samles her så ofte, som der er brug for at komme i Ullerup kirke. 8

9 Grundplan. Ullerup kirke før sidste restaurering i 1970 rne En af tilbygningerne var forlængelsen af kirkens kor. Præcis hvornår denne udvidelse fandt sted vides ikke, men da tilbygningen er bygget i sengotisk stil, kan det være sket omkring årene På billedet ses de to små vinduer i det oprindelige kor. De blev genåbnet ved den store restaurering i 1970 rne. Ligeledes ses tydeligt det tilmurede, store vindue i korforlængelsen. Tilmuringen fandt ligeledes sted ved den store restaurering i 1970 rne Oprindelige, små vinduer i rundbuestil (romansk stil) Nordsiden af koret. 9

10 Koret var oprindeligt kun halvt så langt, som det er i dag, men dets østvæg var formet som en halvrund udbygning Apsis. I apsis sad et lille vindue, hvorigennem morgensolen kunne skinne, og præst og menighed har således stået vendt mod morgenlyset, der kunne forstås som et symbol på den kommende opstandelse. På billedet se de fine, rundskårne fundamentsten, som altså oprindeligt lå under apsis, men som i dag er genanvendt som fundamentsten under korforlængelsen. (Her: sydsiden af koret) På det gamle, sort/hvide fotografi af Ullerup kirkes indre lægger man især mærke til, at der er pulpiturer i begge sider af kirkesibet. Prædikestolen var anbragt på venstre side af korbuen og korbuekorset var ophængt midt for korbuen Ja, denne lille artikel er ment, som den første i en række af små oplysninger om det ældste hus i Ullerup. Mange ting kan fortælles om det, og går man selv ind i huset, fornemmer man en kulturarv, som vi alle har en forpligtelse overfor. Knud Tejlgaard Jensen 10

11 Varnæs-salmebogen i Ullerup kirke I Varnæs var Bertel Christian Ægidius sognepræst i årene Han var af gammel præsteslægt og nedstammede fra Hans Tausen og Anders Sørensen Vedel. På den tid holdtes gudstjenesten i de slesvigske kirker for det meste på tysk, selvom dagligsproget var næsten rent dansk. Pastor Ægidius mente imidlertid, at gudstjenestesproget burde følge folkesproget, og da han derudover fandt, at det udvalg af salmer, som menigheden kunne udenad, var meget snævert, udgav han i 1717 en dansksproget salmebog med en lidt omstændelig titel: En ny Psalmebog som indeholder de sædvanlige Gamle Som også mange nye Psalmer Den Allerhøjeste Gud til Ære Og enhver Christen som gierne sjunger og lover Herren med Psalmer Sange og aandelige Viser Til Nyttelig Brug og Opbyggelse. Ægidius havde oversat en række tyske salmer vers for vers. I alt 415 salmer med numre anført i register. Og derfor blev der straks i Varnæs kirke opsat en nummertavle, og salmebogen blev så taget i brug. Snart bredte Varnæs-salmebogen sig i et snævert bælte tværs over Sønderjylland helt til Tønder, hvor præsten - Hans Adolf Brorson brugte den. Som bekendt udgav Brorson senere sin egen salmebog med titlen Troens rare Klenodie (1739) Varnæs-salmebogen blev indført i Ullerup kirke under sognepræsten Christian Henriksen Hammerich. Årstallet for indførelsen her kendes ikke, men C. Henriksen Hammerich var præst i Ullerup i årene Helt frem til 1871 og 1882 beholdt man Varnæs - salmebogen i Ullerup og Varnæs. Den gik i arv ofte ved bryllupper - fik nyt bind og de gamle sølvspænder blev flyttet over på det nye bind. Hertug Friedrich af Glücksborg bestemte i 1735, at der hver tredje søndag skulle prædikes på tysk i Ullerup kirke og i de øvrige sundevedske kirker, ligesom der i skolerne skulle undervises både på tysk og på dansk. Dette vakte stor modstand i befolkningen, og der blev klaget til kongen, Christian VI. Han fik på forlangende tilsendt en erklæring fra provst Lundius i Flensborg. Heri hed det, at der i ældre tid var blevet prædiket på tysk, så blot der ikke blev gjort indgreb i den danske gudstjeneste, kunne det være godt med lejlighedsvise, tyske gudstjenester. Herefter bestemte kongen, at hertug Friedrichs forlangende skulle gælde fremover. Men de tyske gudstjenester blev dog efterhånden færre og færre og faldt helt bort i 1779 Knud Tejlgaard Jensen 11

12 12

13 Startskud til LED-gadelys i Sønderborg Det første af nye lavenergi-gadelys blev i tændt i Sønderborg fredag d. 8. november. EL:CONs arbejde med at udskifte en stor del af gadelysene i Sønderborg Kommune til mere energivenlige LED-typer blev for alvor skudt i gang fredag den 8/11, da Peter Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg, fik en tur med EL:CONs kurvevogn og officielt tændte den første LED-gadelampe på Rufasvej i Avnbøl. EL:CON var ved begivenheden repræsenteret ved projektleder Jan Poulsen. Kommunens aftale med EL:CON omfatter både udskiftning af armaturer samt drift- og vedligeholdelse af gadebelysningen de næste 15 år. På spørgsmålet om hvornår de er færdige med opsætningen i Avnbøl, Ullerup og Blans, svarer Jan Poulsen Vi skifter alle armaturer, som er omfattet af udbud, og som sidder på eksisterende stålmaster i år. Som udgangspunkt drejer det sig om de armaturer, som ikke lyser med gult lys i dag. Dem med gul er med energivenlige lyskilder. Træmasterne skal skiftes ud med stålmaster, og ledningerne skal graves ned, og der er vi kommet sent i gang. Samtidig rammer vi formentlig snart ind i frost, hvilket stopper gravningen. Der er ca. 30 til 45 dages gravning, så alt efter vejret kan det være lidt svært at svare på, hvornår vi er færdige med den del. Jan Poulsen fortæller også at der vil blive delt løbesedler ud 3-4 dage før, de går i gang i områderne. Og at projektet gør sit bedste for, at så få beboere som muligt bliver berørt af gravearbejdet, men helt undgå det kan vi ikke. Kræftens Bekæmpelse vil gerne takke alle, der på en eller anden måde har støttet KB ved Modeshowet den 7. okt. Arrangementet gav et overskud på kr. 13

14 Landsbylauget på facebook! Vi har for nyligt oprettet facebookgruppen Avnbøl-Ullerup. Tanken bag gruppen er herigennem at kunne gøre opmærksom på nært forestående arrangementer i området. Vi har erfaret, at når vi byder ind til f.eks. fællesspisning, så har vi langt flere tilmeldte, hvis det er kort tid efter, at AU-posten er udkommet, end hvis det først er efter et par måneder fra udgivelsen af bladet. Det tolker vi som et tegn på glemsomhed, og derfor prøver vi nu at minde folk om det nogle dage før tilmeldingsfristens udløb, eller før en af de andre ting der findes i kalenderen, løber af stablen. Vi håber, at så mange som muligt vil finde Avnbøl- Ullerup på facebook og ansøge om at blive medlem af gruppen. I forbindelse med høstmarkedet ved DLG Sundeved d. 5. oktober havde vi en konkurrence, hvor man skulle gætte, hvor meget man kunne spare ved at skifte alm. radiatortermostater ud med Danfoss Living termostater. Det rigtige svar var 23 % Blandt de rigtige svar har vi fundet en vinder, som er Anne Knudsen, V. Sottrup. Vinderen har fået monteret 2 stk. Danfoss Living termostater. Varsler i decembervejret: Hvis vejret er smukt i den første adventsuge, vil det fortsætte med smukt vejr til jul. Julesommer giver påskevinter. En hvid jul varsler en grøn påske. Solskin i julen varsler et stormfuldt, men frugtbart år. 14

15 Valgmøde i Ullerup den Onsdag den 23. oktober havde vi fra Avnbøl/Ullerup sammen med Blans landsbylaug arrangeret et valgmøde på Bakkensbro. Vi havde inviteret vores lokale politikere Gitte, Anne og Erik. Der var en kort 5 min. præsentation, hvor de tre kandidater fortalte, hvad de synes der var vigtigt for dem i de kommende år. Derefter kom vores ordstyrer, Henning på arbejde. Der var et livligt og spørgelystent fremmøde på 25 personer. De sad alle i det gamle indskolingslokale på Bakkensbro, hvor der med borgernes spørgsmål blev skabt en fin lille debat med politikerne. Vi har indtryk af, at der blev lyttet til de input, der kom fra salen. Nu er dette lille indslag skrevet inden den 19. november, så når AUposten udkommer, er valgresultat kendt. Vi vil derfor ikke komme med det store referat om politikernes holdning, men håber alle har haft et godt valg. Asmus og Nicky. 15

16 16

17 Formand: Jørgen Rasmussen Næstformand: Maren Hemmingsen Kasserer: Niels Erik Lund Sekreter: Bente Sønnichsen / Menigt medlem: Didde Jepsen / Suppleant: Gunhild Grau Christensen Suppleant: Meta Petersen Kontrollant bilag: Louise Schultz Bilagskontrollant: Else Reimer Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen Vinterfodring af havens fugle Vinteren er over os nu, dog meget mild, for en stund endnu. Derfor er det vigtigt at fodre fuglene i haven, for de bruger meget energi på at holde sig varme, og samtidig bliver det sværere at finde føde på den efterhånden korte tid, der er lyst. Man kan bruge næsten alt til at fodre fuglene med, dog skal man holde sig fra stegefedter, fordi der er for meget salt i, og det er skadeligt for fuglene. Ligeledes er det ikke godt at bruge franskbrød og lignende, for det svulmer op i maven på fuglene, når de drikker vand, hvilket kan blive skæbnesvangert for fuglen (med døden til følge). Det er ikke kun fuglene, der nyder godt af, at vi fodrer dem, det er også en fornøjelse at se så meget liv i haven, hvor der ellers normal om vinteren er begrænset med dyreliv. Det er ikke kun en slags fugle, der kommer, men mange forskellige. Lige fra små mejser, til gråspurve, solsorter, bogfinker, skovduer, fasaner og spurvehøgen, for at nævne nogle. Lige præcis hvilke fugle der kommer, afhænger meget af, hvilket foder man bruger. Spurvehøgen spiser dog ikke af fuglefoderet, men jagter spurvene, som den lever af. Så på den måde fodrer man også den. Er man først begyndt at fodre fuglene, må man helst ikke stoppe før foråret, da de ellers vil sulte ihjel. 17

18 Det betaler sig at være vågen! Det var Laila Andersen i efteråret, da hun læste at Hørup genbrugsbutik uddelte midler fra årets overskud. Laila gjorde landsbylauget opmærksom på mulighederne for et velgørende tilskud. Landsbylauget havde længe næret et stort ønske om at anskaffe nye og praktiske stole til vores arrangementer på Bakkensbro. Dette ønske var på ingen måde blevet mindre, da skolen lukkedes, og de fleste møbler blev fjernet. Derfor ansøgte vi om penge til at købe stabelstole til vores nye medborgerhus på skolen. Da vi har erfaring for, at omkring 100 personer sagtens kan indfinde sig til f.eks. fællesspisning, så var det det antal stole, vi bad om penge til at købe. I vores drømme havde vi håbet på et tilskud på nogle tusinde kroner, men nej sådan skulle vores drømme ikke blive til virkelighed. Landsbylauget blev inviteret til fondsuddeling d. 16. november, hvor vi sammen med ca. 80 andre fremmødte blev budt på kaffe, kage og musik, leveret at Sønderborg Pipes and Drums. Efterfølgende blev der delt gaver ud til de mange inviterede. Linedancerpiger fik headset, brandværn fik nye støvler og faldsikringsudstyr, til pensionisterne i Nordborg kom højskolesangbøger, de blinde fik en hestevognstur i Gråstenskoven osv. Omsider blev det også Avnbøl-Ullerup landsbylaugs tur til at få tildelt sin gave, og den var større end vi havde håbet på. Der var ikke kun bevilliget et tilskud, men købt ikke mindre end 100 stabelstole til levering på Bakkensbro i efterfølgende uge. En gave til en værdi af ikke mindre end kr. Hørup genbrugsbutik havde fået ca. 80 fondsansøgninger i år, og 14 af disse ansøgninger resulterede i håndfaste beviser på, at der i Hørup Genbrugsbutik er 18

19 frivillige, som arbejder på at gøre en forskel for andre frivillige i Sønderborg kommune. På Hørup Genbrugsbutiks hjemmeside kan bl.a. læses: Hørup Genbrugsbutik er en frivillig forening, der giver overskuddet til frivillige humanitære foreninger på Als og Sundeved (Sønderborg kommune). Vi er en forening, der udelukkende har frivillige, ulønnede hjælpere. Vi uddeler penge 1 gang årligt i november måned. Vi modtager gerne brugbare ting og afhenter dødsboer GRATIS. Fra Hørup Genbrugsbutiks side gør man opmærksom på, at også frivillige foreninger fra Jyllandssiden af Sønderborg kommune er velkomne til at ansøge om fondsmidler. I de seks år butikken har eksisteret og har uddelt midler, har langt de fleste ansøgere været fra Als. Fra Avnbøl-Ullerup sendes et stor tak til de frivillige i Genbrugsbutikken, og en opfordring til alle om at tage de nye stole i brug onsdag d. 11. december, til næste fællesspisning på Bakkensbro. Smukt fænomen, der dog desværre også kan varsle forværring i vejret. Søndag aften, d. 17. november, ringede min datter Nanna til mig jeg skulle komme hen på kirkepladsen. Jeg parerede ordre, og hun pegede op imod månen og spurgte, hvorfor den så så uhyggelig ud. Himlen var skyfri, månen var næsten fuld, og rundt om den var den flotteste halo, jeg nogensinde har set. Ringen om månen fremkommer, når ispartikler fra skyer falder symmetrisk højt oppe i stratosfæren, bryder de lyset fra månen i nøjagtigt samme afstand, og haloen fremkommer. En glorie kaldes på engelsk en halo meget passende, når nu den fremkom over kirken i Ullerup. 19

20 20

21 21

22 Nyt fra rollingerne! Ny legestue i Ullerup: Dagplejen i Avnbøl- Ullerup/ Blans har fået en ny legestue pr i tidligere SFO s lokaler på Bakkensbro Skole. Vi glæder os rigtig meget til at komme i de nye lokaler med dagplejebørnene. En tur på Bakkensbro legeplads Lokaler kan lånes! Skal din forening afholde generalforsamling, lottospil eller foredragsaften, skal der afholdes julefrokost i børnenes skoleklasse, eller vil man, som et par piger fra Avnbøl - gerne vil holde børneloppemarked, så er der nu mulighed for at låne de lokaler på Bakkensbro, hvor vi for nylig har været, for at afgive vores stemme ved kommunal- og regionsrådsvalget. Til private arrangementer kan lokalerne i første omgang ikke lånes. Før dette kan lade sig gøre, skal et mere konkret fundament for foreningshuset være nedskrevet og på plads. Tanken er jo, at der på længere sigt stiftes en forening, som tager sig af alt, hvad der har med Bakkensbro at gøre, men indtil da kan man forespørge om lokalerne ved at skrive til kontakte Asmus Madsen eller Bo Bonde, så ser vi i kalenderen, om lokalerne er ledige. 22

23 23

24 SUNDEVED GYMNASTIKFORENING LØRDAG DEN 4. JANUAR 2014 KL STED: SUNDEVED HALLEN, HAL 1 (Skolevej i V. Sottrup v/nydamskolen) Forskellige instruktører fra foreningen vil give dig sved på panden med bl.a. aerobic all-round, step, zumba, retro, mave-, baller-, lårtræning. DELTAGERPRIS: 75 kr. incl. frugt og vand. 100 kr. - incl. Frugt, vand og T-shirt. Betales ved ankomst. TILMELDING SENEST DEN 20. DEC til Jutta Østergaard: eller tlf Ved tilmeldingen oplyses: navn, tlf. og t-shirt str. KOM OG VÆR MED og få sved på panden samt en god og sund start på det nye år sammen med andre 24

25 Nordmannsgran: Latinsk navn: Abies normanniana. Nordmannsgran er meget almindelig - især som juletræ. Der er plantet omkring ha med nordmannsgran i Danmark. Det svarer til knap 6 % af skovarealet. Nordmannsgran dyrkes især i plantager med juletræer eller pyntegrønt. Hunblomsterne sidder på oversiden af grenen i spidsen af sidste års skud. Hanblomsterne sidder mange sammen på undersiden. Hunblomsterne springer ud først. Når de er blevet bestøvet af pollen fra andre træer, springer hanblomsterne ud. Koglerne står lodret op fra grenene. De er lidt tøndeformede. Når en kogle som bliver cm. er helt moden, falder den fra hinanden, og frøene spredes med vinden. Vidste du det? Veddet bliver brugt som bygningstømmer og til pladematerialer. Særlig langsomt voksende træ af fin kvalitet bruges til violinbunde... er det sørøverskat?... eller er det dig, min søde skat?...eller skatten til stat og kommune? 25

26 Men nej, det er skat (sga t) det drejer sig om her. Historien fortæller, at skat er opstået ud fra et spil, man i Tyskland kaldte Schafkopf. Allerede i 1810 blev spillet udviklet af Altenburg tarokklub i Thüringen. Skat spilles især i Sønderjylland. Det er der en nærliggende forklaring på. Under 1. verdenskrig måtte mange unge sønderjyder trække i den tyske soldateruniform og deltage i skyttegravskrigen i Belgien og Frankrig. Her var de sammen med andre soldater fra hele Tyskland. Ofte var der lange pauser i krigshandlingerne, og da kunne soldaterne have stort behov for at få tankerne om krigens grusomhed sat i bero, og her var det let at søge fællesskab gennem kortspil. De unge tyske soldater kunne spille skat, og hurtigt fik også sønderjyderne smag for spillet. Så ventetiden i skyttegravene blev i høj grad udfyldt med at spille skat. Efter krigens afslutning vendte sønderjyderne hjem til deres hjemstavn medbringende deres lyst til spillet. Og i løbet af kort tid var spillet udbredt til hele vor landsdel. Nord for grænsen kendte man ikke dette tyske kortspil. Skat er et meget fornøjeligt spil, og det er med skat som med at cykle: Når først du har lært det, så glemmer du det ikke. Spillet kræver omtanke, god hukommelse og taktiske evner. Er spillet først i gang, udelukker spillerne omgivelserne fuldstændigt. Skat spilles af 3 eller 4 personer, men kun 3 deltager aktivt i spillet. Så må den 4. sidde over. Spillet spilles med 32 kort. Mange af udtrykkene i skat er en fordanskning (sønderjysk) af tyske udtryk. KT 26

27 27

28 28

29 Bobs Lever stadig!! Bobs er en klub for børn der går i klasse. Bobs har lokaler i kælderen på Bakkensbro skole. Vi er startet op efter efterårsferien med at have åbent hver onsdag fra 18:30 til 21:00. Tidligere var Bobs et tilbud hovedsagligt til børn på Bakkensbro skole. Efter skolelukningen var vi i tvivl om Bobs fremtid, men vi besluttede at lave et tilbud til klasse på Nydamskolen. Det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning. For vi er startet op med stor succes! Åbent hus arrangementet var vel besøgt, og sidenhen har der været mange børn på besøg. Der har været op til 57 børn på en aften! Der er mange aktiviteter for dem: Discotek, Air Hockey, Pool, Bordtennis, Playstation, Wii, Computer, diverse bræt spil mv. Man kan også købe slik og sodavand. Det koster 5 kroner at komme ind, og herefter er aktiviteterne gratis. Der er planlagt mange events. D. 19/11 var vi i Åbenrå svømmehal. Planlagt er også juleafslutningsfest d. 13/12, og skøjtetur 29/ Læs mere om aktiviteterne på Nydamskolens forældreintra. (Skulle dit barn gå i klasse på en anden skole (Eckersberg, kløverskolen, etc.), så er han/hun også velkommen i Bobs). Med venlig hilsen Bobs Venner. 29

30 Vores tandlæge sender os en sms, dagen før vi skal møde op til det årlige eftersyn, forsikringsselskabet sender os en sms, hvis der er varsel om storm, og er der aftalt et møde i børnenes klasse, kan vi også få en sms om det, for ikke at glemme at møde op. Nu er borgere i sognet kommet på den gode idé, at påmindelser om de aktiviteter som er at finde i dette blads kalender, skal kunne modtages af interesserede via sms. På opfordring har jeg undersøgt sagen og har konkluderet, at muligheden for en sådan ordning bestemt er til stede. Blot er der et vist arbejde forbundet med at oprette og administrere ordningen. Men ikke nok med det, det kan også, hvis det bliver en populær ordning, komme til at koste en del. Fra kirkens side, som jo også benytter kalenderen, vil man gerne bidrage økonomisk, hvis der også kommer sms ud, når der sker noget ud over det sædvanlige i kirken. Muligheden for at en sådan ordning kan etableres, er altså ikke umulig. Derfor efterlyses en person med mod på at administrere en sådan ordning. Er du den, som har lyst at stå for denne opgave, må du gerne kontakte mig på eller com. Bo Bonde Hvorfor hedder det Mejerivænget i Avnbøl? Svart er enkelt: Fordi her lå tidligere Avnbøl Andelsmejeri! På et gammelt vejkort fra 1920 erne kan du se hvorledes vejene var ført igennem Avnbøl dengang. Vejen gik netop hen forbi mejeriet med stærke, vinkelrette sving: 30

31 Avnbøl Andelsmejeri blev oprettet i 1892, og man ansatte en mejeribestyrer, Claus Jensen, fra Nr. Stabel i Sydslesvig, et hverv som han bestred i 45 år. Han fik mark i årsløn, men ud af denne løn skulle han selv udrede løn til en mejerske og en lærling! Dengang så Avnbøl Andelsmejeri sådan ud: Der er nok nogen som kan nikke genkendende til mejeribestyrerens bolig (i billedet længst til venstre) Nævnes skal også at gårdejer Kr. Iversen i mange år var formand for mejeribestyrelsen og ligeledes i mange år formand for den Søndrejyske mejeriforening. Han var en mand, der med en heldig hånd kunne få alt til at glide. Når Sønderjysk mejeribrug efter 1920 så hurtigt kom frem i forreste linie af landets mejeribrug, så skyldes det ikke mindst Kr. Iversens indsats. Mejeriets sidste bestyrer var Alex Petersen - en dygtig, initiativrig afholdt person, som tidligt arbejdede ihærdigt på mejerisammenslutninger. Han var - som en sidebemærkning - far til Sundevedborgmesteren Ruth Jørgensen. 31

32 Lørdag d. 18. januar 2014 kl Kun for mænd! Sat gule ærter m.. røget hamburgerryg, kålpølser og flæsk Pris:100 kr. incl. 1 øl og 1 snaps Drikkevarer købes på stedet. Tilmelding senest d. 13. januar. Ring, sms eller skriv til Bo: Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til mandeaften på Bakkensbro. Vi har denne gang valgt at invitere den maskuline halvdel af sognets beboere. (Altså både Blansingere og Avnbøl-Ullerupmænd). Vi opfordrer til at medbringe gode naboer og andre lystige svende fra sognet. Husk spillekort og raflebægere, til efter maden! 32

33 Bakkensbro Kultur og Aktivitetshus. Lever projektet stadig? I tilfælde af at nogle skulle være i tvivl om ovenstående, så kan blot anbefales at læse forskellige steder i bladet. Her vil det fremgå at intet er skrinlagt, blot kører det lidt i tomgang. Så længe det ikke er helt afklaret hvor, hvornår og hvor meget byggeriet på Nydamskolen kommer til at berøre Bakkensbro, finder sagen næppe sin afslutning. Men en delegation bestående bl.a. af kommende tovholdere og praktiske grise, forhenværende og nuværende pedeller, har været på rundering for at dele viden om bygningernes installationer (vand, varme, lys ets.), så lokalområdet selv i større grad kan tage vare på hvornår lyset tændes osv. Fra kommunal side er man også i gang med at sælge skolen til foreninger og klubber, som i dag har til huse i andre kommunale bygninger eller i lokaler, som kommunen i dag lejer til formålet. Først i november var således en radioamatørklub, en rollespilsforening og en modelflyverklub på besøg, for at besigtige mulighederne, og tog efter sigende fra Bakkensbro med en positiv indstilling til projektet. Altså arbejdes der stadig seriøst videre på projektet. Æ lære`e spør Ole hva jerre en telle i flee tal,ole tænke æ ledt å svare så skår. Jalsen æ nabo Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 33

34 Julemanden Kommer til Land & Fritid Igen i år kommer Ullerup Frivillige Brandværn til Land & Fritid med julemanden. Lørdag d. 30 november kl Der bliver rig mulighed for at hilse på julemanden og aflevere sin ønske seddel. I sin pose gemmer han godter til børnene. (tilmelding til senest tirsdag d. 26 november så der er godter til alle) Stuide 66 Gråsten kommer fra her har man mulighed for at få taget billeder til årets julekort. Land & Fritid sørger for fotograferingen og billeder / julekort kan købes til en fordelagtig pris. Butikken er åben fra og som noget NYT har vi besøg af forskellige hobby udstillere. De kreative damer fra Avnbøl medbringer blomsterdekorationer, Patchwork, tasker, billeder og smykker. Vinafryd fra Blans giver deres bud på vine til julen. Potteriet fra V. sottrup viser dekorationer og blomster. Susanne har juleting i stof. Tove fra Svanegaarden medbringer hjemmelavet vin, sherry og dessertvin, og der er honning fra bierne i Bojskov. Vestermark ged og gårdbutik kommer med lækre specialiteter. Så kom og vær med til at gøre dagen hyggelig sammen med os i Land & Fritid Vi serverer gløgg og æbleskiver. Julehilsner fra Land & Fritid Tina, Anne og Anita 34

35 Kender du det? Det gør vi. Loftet bugner af ungernes brugt legetøj og tøj. Derfor besluttede vi os for at afholde et loppemarked. Med rigelig plads og andre i samme båd, var vi 17 personer med masser af dejlige legesager og tøj, som søndag den 10. november fra afholdt baby og børneloppemarked i en gildesal i Avnbøløsten. Fremmødet var pænt, allerede da vi slog dørene op, strømmede det ind med børn, mødre, fædre og kommende forældre. Vi havde bagt kage, og friskbrygget kaffe var også at finde. Tak til alle fremmødte, købere og sælgere. Vi vil også gerne allerede nu bede jer om at sætte kryds i kalenderen søndag den 16. marts, hvor vi stærkt regner med at kunne låne skolen til formålet, og hvor der er plads til endnu flere stande. Mere herom i næste blad. Sidst men ikke mindst. Tusind tak for lån af lokalerne til babybørneloppemarked til Linda & Lorens Peter. (Jannie & Henriette Hansen Avnbøløsten) Baby/børne loppemarked søndag den 10. november i Avnbøløsten. 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Onsdag d. 11. december 2013 kl Juleskinke med grønlangkål, kålpølser og kartofler. Har man lyst til at hjælpe med kartoffelskrælning eller selve madlavningen, må man meget gerne kontakte Robert på: Tilmelding senest d. 8. december. Ring eller sms til Agnete: eller Bo: mail på Eller bank på døren på Kalvetoft 4 i Ullerup. 40 Priser: Voksne 20,- Børn 10,- Øl 10,- Vand 5,- Husk at medbringe tallerkner og bestik.

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere