Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side"

Transkript

1 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013

2 Ladegårdsposten er beboerblad for Ladegårdsparken En afdeling under Holbæk Boligselskab Ejendomskontor Ladegårdsparken 136 Ejendomskontoret har telefonisk henvendelse mandag fredag ml , samt torsdag mellem kl og Der er personlig henvendelse mandag fredag kl torsdag tillige kl Tlf Ladegårdsparkens Vagttelefon Tlf Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid. Unødvendig brug af vagttelefonen kan medføre egenbetaling. Beboerrådgiver Sevda Cenikl og Camilla Crone Ladegårdsparken 136. Træffetid: Tirsdag kl og torsdag kl eller efter aftale på tlf og Beboerfremmøde Der er åbent i bestyrelseslokalet LP 29 tv. den første onsdag i hver måned, fra kl til Formanden kan træffes efter aftale med Ejendomskontoret. Tlf Ladegårdsparkens Bestyrelse Formand og medlem af Organisationsbestyrelsen Uffe Frejdal Nielsen Grønt udvalg Næstformand og medlem af Organisationsbestyrelsen Niels Hansen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Pernille Petersen Aktivitetsudvalget Sekretær Martin Krøyer Vedligeholdelsesudvalget Best. Medlem Henrik Eriksen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Muhammed Malgac Aktivitetsudvalget Best. medlem Filiz Özkarsli Aktivitetsudvalget Best. medlem Cemal Dastan Grønt Udvalg Best. medlem Ibrahim Bakir Aktivitetsudvalget Lokaleudlejninger sker gennem Ejendomskontoret Lp Domea - Vestsjælland Adresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk Telefon: Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag: kl Fredag: Ansvarshavende redaktør Uffe / Indlæg til bladet sendes via mail til Maria - senest d. 18. i måneden inden kl Anonyme indlæg optages ikke. Indlæg kan optages under mærke, når indsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt. Alle artikler fremsættes for indsenders egen ansvar. Personangreb af injurierende karakter trykkes ikke. Bladet indsendes til beboerbladsudvekslingen i Boligselskabernes Landsforening. Side 2

3 Fra Redaktørgruppen NY BLADSNEDKER SØGES TIL LADEGÅRDSPOSTEN Da Maria stopper som Bladsnedker på Ladegårdsposten i juni, søges der derfor en ny bladsnedker til Ladegårdsposten. Vi søger en person som: Har en ide om hvordan Ladegårdsposten bør se ud Ved hvordan man sætter et blad op på Computeren. Så vidt muligt vil Maria hjælpe dig med at lave det første blad. Sætter en ære i at aflevere et stykke arbejde til tiden Tør sige fra Har kendskab til Ladegårdsparken og Ladegårdsposten Gør det af lyst og fordi man ønsker at gøre en indsats i sit boligområde. (Jobbet som bladsnedker er ulønnet) Var det noget du kunne tænke dig at prøve kræfter med?? Så kontakt Niels Hansen på tlf: eller mail: Da Maria gerne vil tilbyde at hjælpe/lære den nye bladsnedker op, søger vi derfor en der kan starte snarest muligt. Med venlig hilsen Redaktionsgruppen Holbæk Seniordanseforening. Holder sommerferie fra 1. april. Vi starter op igen den 17. september og håber at der er flere der møder op for vi har det sjovt, Kom og dans dig glad. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st Holbæk Dagsorden Bestyrelsesmødet den 6 marts 2013 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere: Bestyrelsen. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Muhammed Malgac, Cemal Dastan, Afbud fra: Pernille og Ibrahim. Bestyrelsessuppleant: Susanne Nielsen afbud. Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. Driftsleder Johnny Nielsen Pkt. 1 Pkt. 2. Velkomst. Godkendelse referat fra februar Indstilles til godkendelse. Ref: Referat godkendt. Pkt. 3. Orientering fra driftsleder til bestyrelsesmøde Igangværende opgaver: Komfurer: Driften har akut pladsmangel til de indsamlede komfurer fra helhedsplanen. Der bliver i øjeblikket gjort plads i LP 11 til opmagasinering af ca komfurer. Det kræver dog en større oprydning og opsætning af yderligere hyldeplads. Driften har behov for bestyrelsens afgørelse om evt. udsmidning af opmagasineret løsøre: Div. kopper og tallerkener, fotomateriel fra fotoklubben, plakater mv.? Indkøb og opsætning af gardiner til afskærmning af store vinduespartier for at minimerer risikoen for indbrud? Div. vinduer og døre mv. bliver stillet på lager i LP 136. Bestyrelsen skal forudse at der skal tages stilling til hvorvidt opmagasinering af yderligere stk. komfurer kan lade sig gøre. Ref: Start med at skifte 4 sals lejlighedernes komfurer som er gamle, altså dem med kogeplader på, skiftes til keramisk plader, de gamle komfurer smides ud. Husk at ajourfører komfurlisten løbende. Hvid pva vandbaseret maling på vinduerne. Div. Kopper skal bruges her i bestyrelseslokalet og til andre aktiviteter. Vaskerier: Driften har indhentet priser og løsning på manglen af sæbe og håndtørre i vaskerierne. Se vedhæftede tilbud. Driften indstiller at der opsættes en sæbedispenser samt en elektrisk håndtørrer på alle vaskerier. Samlet pris på kr. Hvad er bestyrelsens indstilling til at pålægge udgiften kto , inventar mv. vaskerier? Ref: Det er ok. Overvågning: Opsætning af kameraer er i gang og forventes færdig ultimo marts måned. Ref: Lyder godt, det glæder vi os til. Reklamer: Reklamer til omdeling bliver nu læsset af på enten p-plads 6, udfor LP 111 eller også stillet udenfor opgangende. Driften har en aftale med FK distribution om at reklamer skal fjernes samme dag som de er leveret ellers skal de fjernes omgående dagen efter. Pga. brandfare ved at anbringe reklamer ved opgangsdørene og for at lave ens retningslinjer for håndtering af reklamer generelt, så anbefaler driften at reklamerne stilles på gule p-pladser ved P7 og P4 længst væk fra vejen. Her er de til mindst gene for bilister og udgør ikke nogen brandfare. Hvad er bestyrelsens indstilling til reklamer? Ref: JRO foreslog at indkøbe en 20 fod container hvor de kan aflæsse deres reklamer og andet avis stof. Kan evt. dekoreres med graffiti. Kommer til at stå ved P7. JRO kontakter forbrugerkontakt for aftale og betaling. Personale: Lukket punkt Side 4

5 Pkt. 4. Status på igangværende opgaver. Driftschef SMS service: Som aftalt er Blue Idea blevet kontaktet med hensyn til præcisering af prisen på sms service. Følgende er blevet bekræftet. Opstart: kr ,00 Drifts omkostninger årligt: kr ,00 Prisen pr. sms: Kr. 0,20 Alle priser er ekskl. Moms. Prisen for en sms besked skal forstås som prisen for en modtaget besked. Det vil sige, at hvis der er registreret f.eks. 2 telefoner i et lejemål vil prisen skulle ganges med 2. Ref: Kan blive dyrt, pas på med sms over 160 tegn, skal opdeles i blokke, Henrik tilbyder sin assistance til et evt. møde med Blue Idea. Hvor lang opsigelse er der på Blue Idea? JRO tager kontakt med Blue Idea og vender tilbage. Helhedsplanen: Pavilloner. Pavilloner er ved at være på plads, de mangler der er blevet påtalt er ved at blive udbedret. Det er aftalt med Beboerrådgivere og Genhusningskoordinator, at vi mødes for det videre forløb med hensyn til flytning af møbler mv. Der koordineres med DC Annette Klingenberg med hensyn til flytning af Camilla til Knudskovparken. Jeg vil i den anledning gøre brug af et flyttefirma til opgaven. Det er mit håb, at flytningen er afsluttet sidst i marts måned. Ref: Uffe spørger om rottesikring, skal der ikke sætte et skørt på pavillonerne? JRO undersøger det. Det er ok at bruge et flyttefirma. Genhusnings- Boliger. Foruden de første 30 genhusnings boliger, er yderligere 23 boliger ved at blive istandsat. Gardin projektet i de første 30 boliger har forløbet planmæssigt, der har været enkelte beboere vi har haft svært ved at komme i kontakte med, men dette problem er blevet løst. Genhusningen. Jeg har været på trapperne ved flytning af de enkelte opgange. (dog ikke uge 07). På baggrund af disse besøg har jeg ved møder med MTH, Byg og Rubow foreslået ændringer af arbejdsgangen i forhold til den af Helhedsplanen ansatte handy mand. Blandt andet er det besluttet, at handy mand går med rundt når der udleveres flyttekasser. På den måde kan handy mand planlægge og lave aftale med den enkelt beboer, omkring demontering af større møbler samt vurdering af tæpper og øvrig gulvbelægninger der ikke kan afmonteres uden at disse beskadiges. Men den nok vigtigste årsag er nok min bekymring for om handy manden kan finde tiden når vi når det punkt hvor vi flytter vores genhusede beboere tilbage. Her håber jeg at ovenstående tiltage, gør det muligt at planlægge os ud af min bekymring så tilbage flytningen vil gå uden de store problemer med hensyn til samling af møbler. Ref: JRO har været med på alle udflytninger (-uge7) og synes det er gået næste problemfrit. Driften Lukket punkt Pkt. 5. Boligsocial Helhedsplan v/ Niels Hansen: Status på Cafeen Ref: Hygiejne Kursus til dem som skal betjene Cafeen. Cafeen skal bare komme i gang med den gruppe som skal betjene den, så der kan blive solgt nogle vare hurtigst muligt. Status Motionsklubben. Ref: Er sat i stand og malet, venter på maskiner og forventer åbnet sidst i marts måned. general orientering: 18. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen Holbæk Kommune. Sagsprocedure Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Hovedindstilling Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: tager "Årsregnskab for Strategi for Integrationsindsatsen 2012" til efterretning tager Årsrapport for Strategi for Integrationsindsatsen 2012 til efterretning tager notat vedr. fremskudt vejledning /beboervejlederen til efterretning Sagsbeskrivelse af hovedindstilling "Årsrapport 2012 for Holbæk Kommunes Strategi for integrationsindsatsen ", giver status på strategiens overordnede mål samt de indsatser, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget). I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder: Uddannelse Beskæftigelse Udsatte boligområder Socialt udsatte familier Side 5

6 Pkt. 5. Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser. I strategien er en række overordnede mål opstillet og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien er der som udgangspunkt beskrevet 13 delprojekter. Disse er i høj grad baseret på ideer fra de aktører, som arbejder med integration i det daglige. Strategien er bredt funderet og forankret. Således har Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ansvaret for egne indsatsområder, og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af strategien og den løbende politiske opfølgning. Ved indgangen til 2012 var alle planlagte projekter og tiltag i drift, og fokus blev lagt på at drive de forskellige tiltag videre. Desuden blev der arbejdet med etablering af nye projekter, og der arbejdes til stadighed på at sikre sammenhæng projekterne imellem. Det er vigtigt, at projekterne ikke blot eksisterer i hver deres egen lille verden, men at der finder relevant samarbejde sted mellem projekterne, og at der er bredt kendskab til indsatserne generelt. Desuden arbejdes generelt mod opfyldelse af de mål, som er fastsat i Integrationsstrategien. Der er lige nu en lang række aktiviteter i gang under Integrationsstrategien. Men det skal pointeres, at projekter og indsatser under Integrationsstrategien kun dækker en lille del af den samlede integrationsindsats i kommunen. Meget integrationsarbejde er indarbejdet i det daglige arbejde i enheder på alle niveauer, hvad enten det sker i Socialcentret, dagplejen eller den enkelte folkeskole. Denne lidt bredere tilgang til hvad integrationsopgaven rummer, ligger også til grund for den aktuelle politiske behandling af etableringen af et integrationsbarometer, der kan tilvejebringe et databaseret udgangspunkt for politisk at drøfte, hvilke mål og strategier der kan sættes i værk, når den nuværende integrationsstrategi udløber i foråret Nedenfor følger en kort gennemgang af udviklingen i 2012 indenfor de 4 indsatsområder. Indsatsområdet uddannelse Mens karakterniveauet for tokulturelle børn ligger næsten stabilt, ligger de etnisk danske børn lidt højere end det foregående år. Det vides ikke præcist hvorfor, men en øget andel af piger, som har taget eksamen dette år, kan være en del af forklaringen. Profilmodellen, der er en prognose for unges grad af uddannelse, tegner stadigt et positivt billede af de etniske unges uddannelsesgrad fremadrettet. De seneste tal for unge indskrevet på uddannelser viser, at færre vælger en erhvervsuddannelse, mens flere vælger en gymnasial uddannelse. Tendensen gør sig gældende for både tokulturelle og etniske danske unge. Dog vælger flere etnisk danske en ungdomsuddannelse. Der tegnes desuden et billede af, at de unge tokulturelle vælger eller er nødt til at tage - et opkvalificerende forløb, for eksempel VUC, før de kommer ind på den kompetencegivende uddannelse. I efteråret 2012 påbegyndtes det sidste kursusforløb af tre i dansk som andetsprog i fagene. Kurset afsluttes februar Dermed har alle lærere på skolerne med flest nydanske børn været igennem kursusforløbet. Den afsluttende evaluering viser større tilfredshed med forløbet, end sidste år. Projektet for et styrket skole-hjem-samarbejde forløb som planlagt i Projektet stopper med udgangen af juni 2013, hvorefter det vil være muligt at se, om det har haft en positiv effekt på blandt andet karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve. Indsatsområdet beskæftigelse Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er fortsat noget lavere end etniske danskere. Men den er generelt stigende og forskellen til den etnisk danske beskæftigelsesfrekvens mindskes. Andelen af kommunalt ansatte nydanskere ligger nu en anelse højere end den nydanske arbejdsstyrke generelt. Målet om, at Holbæk Kommune som virksomhed skal afspejle befolkningen, er således nået, hvad dette tal angår. Der er stadig en overrepræsentation af nydanskere i jobs, som kræver kort eller ingen uddannelse. Indsatsområdet udsatte boligområder På en række nøgleområder ser det ud til, at udviklingen i de udsatte boligområder Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken går i negativ retning eller i bedste fald er stagnerende. Tallene peger på en stadigt lavere arbejdsmarkedstilknytning og deraf følgende faldende gennemsnitsindtægter. Flertallet af beboerne i boligområderne har kun en grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau, og hvad etnicitet angår, bor der markant flere nydanskere i de tre boligområder end i de fleste andre områder af Holbæk. Vangkvarteret figurerer stadig på listen over udsatte boligområder, nu på baggrund af alle tre indikatorer for ghettoisering, nemlig arbejdsmarkedstilknytning, en høj andel af indvandrere og efterkommere samt en høj andel af tidligere dømte beboere. De eksisterende projektindsatser under Integrationsstrategien i boligområderne har fortsat gennem Det gælder blandt andet danskundervisning i nærmiljøet og forældregrupper gennemført af projektpædagogen. Mødreprojektet er desuden fortsat året ud, dog kun i form af et efterværn for særligt sårbare kvinder fra projektet. Side 6

7 Pkt. 5. Pkt. 6 I stedet for den tværgående bemanding af den fremskudte vejledning i Vangkvarteret blev der medio 2012 ansat en beboervejleder med base i området. Det har vist sig, at den ændrede tilgang har medført den ønskede beboerinteresse, idet beboervejlederen haft stor søgning blandt områdets borgere (se særskilt årsrapport fra beboervejlederen). Indsatsområdet socialt udsatte familier De to kvarternetværk omkring henholdsvist Isefjordskolen og Sofielundskolen har stadig stor tilslutning og bidrager til sammenhængskraften i den kommunale integrationsindsats. Holbæk Kommune yder fortsat en tværfaglig indsats over for børn med særlige problemstillinger. Det gælder også nydanske børn. En række indsatser støtter fortsat forældre i at kende de forventninger, der stilles dem. Det gælder for eksempel, sprogpædagogens forældregrupper, kvarternetværkene og skolehjem-indsatsen. Antallet af antal nydanskere, som sidder i boligforeningernes bestyrelser er stort set uændret. Midt- og Vestsjællands Politi melder, om en enkelt sag i 2012 vedr. tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Dertil kommer en lille håndfuld relaterede sager. Boligsociale medarbejdere kan støtte op om dette billede. Regnskab 2012 Regnskab 2012 indgår i årsrapporten. Regnskabet er aflagt for de enkelte projekter. Der er ingen budgetoverskridelser, men på flere områder et forventet mindreforbrug, der jævnfør tidligere beslutninger overføres til Bl.a. anvendes mindreforbruget på dataindsamling i proces med tilvejebringelse af datagrundlag for det kommende arbejde med integrationsbarometeret. Fremskudt vejledning har haft et forventet mindre forbrug, der overføres og styrker beboervejledningen i sin nye form i perioden 2013 til Projektporteføljen er i fuld drift, og der kommer løbende mindre ændringer, nye idéer og snitflader til øvrige projekter. Ovenstående er medtaget i sin fulde ordlyd således der ikke opstår tvivl om indholdet. Det er kommet mig for øre at kommunen ikke vil genbesætte stillingen når Maria går på barsel, samt at der er Michael Holst der er ansat til at føre planerne videre efter Bilag udleveres på mødet. Sendt på mail, 28 sider årsrapport. Ref: Under Nielses orientering nævnte han Bowling arrangement der blev godkendt, mere info kommer senere. Fysisk Helhedsplan: Køkkener: Der tegner sig det billede at der er 8 stk lejligheder der skal sammenlægges med nabolejligheden, som har fået køkkener over råderetten. Rådgiver forslår at vi bare nedtager dem og smider dem ud. Det er nu ikke så simpelt, da de er opsat over råderetten og der er optaget lån der skal afdrages at de omhandlende lejemål. Domea må fremkomme med en redegørelse for mulighederne. Ref: Uffe orienterede, evt. råderetslånet flyttes til anden lejlighed, må man det? Altså de 8 køkkener rykkes evt. til den 2 værl ved siden af den sammenlæggende lejl, hvorved den 2 værl overtager råderetslånet. Uffe sender forespørgsel videre. Lukket punkter. Pkt. 7 Udvalgene : Vedligeholdelsesudvalget: Renovering af gavlene orientering fra Udvalgsmødet 26/02/13 Ref: Nogle af malerierne på gavlene har det ikke så godt, kan der søges om midler til at gøre noget ved dem eller? Skal de laves skal de pilles ned, strippes, køres til Jylland, og ordnes derover, prisen er meget dyr. Svært at finde fonde i øjeblikket, da der ikke er mange som giver penge til noget som helst. Forslag til hvordan indgangspartierne skal se ud, iflg. Referat 6. februar 2013 Ref. Når en blok er færdig, tænkte vi på et lommepenge projekt for Raketten. Niels taler med Jeanette og derefter tager Henrik fat i Ejendomskontoret for arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen synes det var en god ide, så vi finder ud af noget. Aktivitetsudvalget: Filiz orienterede om deres planer ,- til bowling den 19. april. Pkt. 8 Andet: Personalet vil gerne have et billede af bestyrelsen, Således de kan genkende medlemmerne når de møder den i området. Ref: Bestyrelsen sender selv billede af sig selv til Driftsleder Johnny. Uffe Frejdal Nielsen - Formand Martin Krøyer - Referant Side 7

8 Beboerrådgiverne og Genhusningskoordinatoren flytter lokaler d. 21 marts. Fra den 21 marts vil både Beboerrådgivningen i Ladegårdsparken og Genhusningskoordinatoren indtage de nye kontorer i de grå pavilloner ved siden af Ejendomskontoret. Beboerrådgiver Camilla Crone flytter til Knudskovsparken. Hvis du har brug for at snakke med Beboerrådgiver Sevda, kan du fremover besøge hende i hendes ny kontor i de grå pavilloner, Ladegårdsparken 136. Hendes åbningstider er de samme tirsdag og torsdag Du kan også lave en personlig aftale ved at kontakte Sevda på enten: tlf: eller mail: Beboerrådgiver Camilla Crone vil i fremtiden kunne træffes i Knudskovparken 240 D. Camilla skal lige på plads i det nye kontor, så indtil videre kan du ringe og lave en aftale med hende på tlf eller skrive en mail til OBS Camilla holder ferie i uge 14 og 15. OBS Camilla vil på et senere tidspunkt holde en Åbningsreception, så hold øje med din postkasse. Har du brug for at snakke med Genhusningskoordinator Katinka, kan du fremover træffe hende i hendes nye kontor i de grå pavilloner, Ladegårdsparken 136. Hendes åbningstider er de samme som før tirsdag fra kl og torsdag fra kl Du kan også kontakte Katinka på enten: tlf: eller mail: HOUSEWARMING Kig forbi og se vores fine nye kontorer. Vi vil gerne vise de finde nye kontorer i pavillonerne frem. Derfor er alle der har lyst inviteret til kaffe/the og lidt sødt til ganen. Tid: Fredag d. 12 april kl Sted: De grå pavilloner Ladegårdsparken 136 Vi glæder os til at se jer!!! Med venlig hilsen Beboerrådgiver Sevda og Genhusningskoordinator Katinka Side 8

9 Ladegårdsparken En rolig oase i Holbæk På trods af hvad mange måske hører eller siger, så er Ladegårdsparken et roligt og trygt sted at bo. Henning Jørgensen fra lokalpolitiet i Holbæk fortæller at, ud fra den nyeste statistik er Ladegårdsparken et af de fredeligste boligområder i Midt og Vestsjællands Politi Kreds. Henning er til daglig tilknyttet Ladegårdsparken som nærbetjent, og kan jævnligt mødes rundt omkring i vores bolig område. Mange af jer har måske allerede stødt på ham. Hvis du skulle have spørgsmål eller bare have brug for en snak med Henning er du altid velkommen til at ringe på tlf.: eller skrive en mail på Tekst og Billede: Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Kære beboere Vi siger tak fordi I tænker på de andre beboere når I skal af med jeres møbler J Det er så godt og dejligt at vide der er mange der tænker på andre og donerer deres brugte møbler til møbelbiksen. MEN! : Vi tager kun imod bedre brugte møbler! Møblerne må gerne stilles udenfor møbelbiksen, men kun efter aftale med beboerrådgiverne! Eller risikerer vi der bliver fyldt med møbler foran møbelbiksen og det bliver brugt som losseplads. Tøjbiksen vil også meget gerne tage imod bedre brugt tøj, så hvis I har brug for at komme af med det kom over med det i vores åbningstid. På forhånd tak.! Vi søger frivillig til både Tøjbiks og Møbelbiks. Kære beboere har du lyst til at være med til at hjælpe andre i området? Så har du chancen nu til at melde dig ind som frivillig i Tøjbiksen og Møbelbiksen. Du vil få masser af god kontakt til andre via aktiviteten. Vil du høre mere? så kontakt beboerrådgiverne Sevda og Camilla Beboerrådgivningen Side 9

10 Familie søges TV2 Øst søger en familie med et eller flere børn, der har lyst til at blive interviewet i forbindelse med helhedsplanen. Er du/i interesseret så efterlad navn og telefonnummer til ejendomskontoret. Kontaktinformation - Det Boligsociale Team Børne & Unge medarbejder Jeanette Saner Indsatsområde: Børn og unge Tlf.: Ladegårdsparken 27, st. tv Holbæk Beboerrådgiver Sevda Cenikli Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113, st. tv, 4300 Holbæk Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Indsatsområde: Integration Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Beboerrådgiver Camilla Crone Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113 st. tv Holbæk Side 10

11 Vilde vulkaner 2013/ 3-5. juli 2013 Holbæk boligselskab / Raketten tilbyder i år muligheden for at du kan deltage i Danmarks største børnefestival. Vi har plads til 10 børn i alderen år. Vi sigter imod et ligeligt antal drenge og piger! Der vil være 3 voksne fra Raketten med på turen, 1 voksen til hvert telt. Turen er gratis men der skal betales 100 kr. i depositum til børn/ungemedarbejderen ved tilmelding. Du får pengene tilbage som lommepenge når vi ankommer til festivallen. Tilmelding til turen er bindene og depositum mistes hvis du melder afbud da vi ikke kan få pengene refunderet. Medbring selv: Sovepose, hovedpude & liggeunderlag Skiftetøj og eventuelt badetøj (Max 1 taske/kuffert pr. barn) Yderligere lommepenge Tandbørste, håndklæde, shampoo Eventuelt kamera Har du lyst til at tage med? Kontakt børn- og ungemedarbejderen sammen med din mor eller far for at, tilmelde dig turen. Vi glæder os! Venligst Jeanette Saner, Børn-og ungemedarbejder Tlf.: Mail: Til forældrene: Der er voksne med fra Raketten til at passe på jeres barn og sørge for at, det bliver en hyggelig tur og en god oplevelse. Dog vil vi gerne have at, i taler med jeres barn omkring generel god opførsel. Vi skal være sammen med 9000 andre børn/voksne så det er vigtigt at, vi kan stole på at, jeres børn er klædt på til almen hensyntagen til andre og på at, de vil lytte til vores instrukser undervejs. Oplever vi en situation som er uholdbar eller nægter jeres barn at, indordne sig under vores eller festivallens regler, skal i afhente jeres barn i Vordingborg! J Jeres barn skal selv ligeledes selv holde styr på sine ting under festivallen hvorfor det være fint at der står navn i tingene. Raketten tager ikke ansvar for mistede ting undervejs. Undertegnede medbringer sin telefon på festivallen således i kan komme i kontakt med os. I kan læse mere om festivallen på: Her kan i også se billeder fra sidste års festival. Side 11

12 HEY!! Ja dig, Vi har brug for dig!! Vi har brug for dig der ønsker: at gøre en forskel for andre blot ved at være den du er at udvide din horisont at deltage aktivt i dit boligområde at lære om andre kulturer end din egen Vi tilbyder til gengæld: en stor gruppe unge der sprudler af energi muligheder for at du kan sætte dit eget præg via aktiviteter mulighed for at deltage på udbudte kurser i boligområdet gode oplevelser og et større netværk Ungdomsklubben Raketten er en boligsocial ungdomsklub der i det daglige drives af frivillige kræfter. Ungdomsklubben er opdelt i 2 aldersgrupper 6-13 og 14-20, samt en pigeklub for piger i alderen 14+. Vi søger frivillige til alle grupper. En vagt består af 2,5 time og vi forventer at du som minimum kan tage 2 vagter om måneden. Du skal være over 20 år og kunne fremvise en ren børneattest. Er du frisk og vil høre mere? Kontakt børn- og ungemedarbejder Jeanette Saner på tlf eller mail: Raketten er på facebook: Raketten-en del af Holbæk boligselskab Side 12

13 Side 13

14 Så er det igen tid til Herregårdsferie For pensionister i Ladegårdsparken Igen i År er der reserveret værelser på Haraldskær, hvor vi sender 4 pensionister af sted. Opholdet finder i år sted mandag d.08. juli til lørdag d. 13. juli For at komme i betragtning skal du/i udfylde og aflevere nedenstående kupon senest 01 maj 2013 og læg det i postkassen LP. 29 st. Fordelingen vil ske efter lodtrækning, og vinderne vil få svar umiddelbart efter. Opholdet inkluderer transport og ophold med fuld forplejning. Alt, hvad du/i skal bidrage med, er lommepengene, og et godt humør. (Hvis du/i skal på udflugt i Haradskær, så er det på egen regning) Tilmeldings Kupon Navn: Adresse: Telefon nr: Side 14

15 Foreningskontingenter Holbæk kommune har et væld af tilbud fra foreninger i alle afskygninger! Der er eksempelvis tilbud som fodbold, håndbold, dans, boksning, musik, klatring, spejder, løb, cykling og mange flere. Nu tilbydes børn/unge i Holbæk Boligselskab muligheden for at, starte på/ til en fritidsaktivitet helt gratis i Hvor lang periode der kan betales for, afhænger af prisen for medlemsskabet. Kontakt børn/ungemedarbejderen og hør hvordan du kommer i gang med lige præcis dét du godt kunne tænke dig. Så kontakt: Børn/ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf: Mail: Forårstur Forårstur med Træfpunkt bliver tirsdag den 28. maj. Vi mødes ved de sædvanlige busstoppesteder kl og kører ud og kigger på den grønne bøgeskov. Vi regner med at være hjemme igen sidst på eftermiddagen. Prisen for tur, mad og evt. entre er 250kr. for medlemmer og 275kr. for gæster som betales ved tilmelding. Tilmelding kan ske hver mandag, når vi har banko, mellem kl i Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 betaling ved tilmelding er bindende. Sidste tilmelding er mandag den 13. maj. Bestyrelsen. Træfpunkt Side 15

16 Ønsker du at blive medlem af Kondibixen, så henvend dig personligt i Beboerrådgivningen, Ladegårdsparken 136, i åbningstiden Side 16

17 VIDSTE DU AT VI HAR BYDELSMØDRE I HOLBÆK BOLIGSELSKAB? FÅ BESØG AF EN BYDELSMOR EN BYDELSMOR KAN HJÆLPE DIG MED Børneopdragelse Fritidsaktiviteter Skole og institutioner Sundhed, kost og motion Kontakt til kommunen HVEM ER BYDELSMØDRENE? Bydelsmødre er frivillige kvinder, som støtter andre kvinder, så de kan styrke sig selv, deres børn og familier Bydelsmødre har viden om samfundet Bydelsmødre har bestået en Bydelsmødre-uddannelse En Bydelsmor lytter til dig Få besøg af en Bydelsmor, der kan tale dit sprog. En Bydelsmor har tavshedspligt! En Bydelsmor støtter dig Få mere viden om det sted du bor. Få støtte til at kontakte fx kommunen. Bydelsmødre arrangerer aktiviteter for dig Mød andre kvinder, der bor i nærheden af dig. Det er gratis at få besøg af en Bydelsmor! Vil du have besøg af en Bydelsmor? Så kontakt Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Tlf: mail: eller Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf: mail: De vil sætte dig i kontakt med en bydelsmor. Der er bydelsmødre som taler: somali, arabisk, tyrkisk, dansk og engelsk Side 17

18 Torsdags Cafeen åbner igen Kl Caféen genåbner den 4 april kom og smag eksotisk mad. Fremover kommer det til at køre på skift med 2 cafe hold der laver forskellige slags mad. Tyrkisk, dansk og kinesiske retter. Torsdag den 4. april Tyrkisk yoghurt suppe. Lasagne og salat. Torsdag den 11. april Linsesuppe,Tyrkiske pizzaer og salat. Torsdag den Torsdag den 18. april Hakkebøf med bløde løg og sovs Torsdag den 25. april Pirogger og tyrkisk bønnegryde. Bulgur Pilav og salat Side 18

19 FAMILIEFERIE 2013 Til sommer kan du og din familie komme næsten gratis på ferie via dit boligselskab! Begge ture går til Hotel Nørrevang i Marielyst 1. ferie: 30. juni 6. juli 2. ferie: 21.juli 27. juli For børnefamilier I Holbæk Boligselskab Ring nu og tilmeld dig: Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab Tlf: / Side 19

20 Go morgenmad NU OGSÅ PÅ KLØVERSTIEN Gratis morgenmad til alle i Holbæk Boligselskab. Kom og start dagen i godt selskab Mandag fra kl. 10. i Fælleshuset på Kløverstien Onsdag fra kl. 10. i Forsamlingshuset på Vandtårnsvej Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: / Side 20

21 Træfpunkt s Aktivitetskalender April Mandag den Ingen Banko 2. påskedag Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Fællesspisning Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Mandag åbnes dørene kl Vi spiller 14 spil på række 15 spil på hele kortet Super 5 på række 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på hele kortet Maj Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Fællesspisning Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den Ingen Banko 2. pinsedag Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Onsdag åbnes dørene kl Vi spiller 30 spil på række 31 spil på hele kortet Super 8 på række 2 på 2 rækker 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på 2 rækker, 1 på hele kortet Pausespil 1 på række1 på 2 rækker, 1 på hele kortet Kortspil Referat af årsmøde i Træfpunkt Årsmøde afholdt tirsdag den 5. marts 2013 Formanden bød velkommen. Derefter var der valg af dirigent: Hans Nielsen blev valgt. Til referent blev valgt Lona Kjær Derefter blev valgt stemmetællere: Lone Dyhr og Kasper Hansen Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i årets løb. Beretningen blev vedtaget. Kassereren aflagde regnskab, der var i årets løb en lille fremgang. Regnskabet blev vedtaget. Indkommet forslag fra bestyrelsen. Tilføjelse til vedtægter. 6. Styrelsen. Stk 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Tilføjelsen blev vedtaget. Valg til bestyrelsen for 2 år. Kasserer Niels Müller genvalg. Bestyrelsesmedlem Kirsten Christiansen genvalg. Bestyrelsesmedlem Eva Ravnsdal genvalg. Valg til bestyrelsen for et år. Lone Dyhr blev valgt. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Første suppleant Verny Nielsen. Anden suppleant Gitte Andersen. Så sluttede mødet, dirigenten takkede for god ro og orden. Aftenen sluttede med et lille gratis bankospil. Side 21

22 Har du brug for hjælp til lektierne? Kom og besøg os i lektiecaféen i Ladegårdsparken Lektiecaféen har åbent hver onsdag kl Ungdommens Røde Kors starter en ny lektiecafé i Ladegårdsparken, hvor alle børn kan komme og få hjælp til lektierne af vores frivillige lektiehjælpere. Første gang er Onsdag d. 3. oktober kl Det foregår i Ladegårdsparken 67, st.th. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Line som er aktivitetsansvarlig. Ny hobbyklub på Vandtårnsvej 4 Åbent torsdag fra kl til Vi kan male, lave smykker, spille samt dekoupere, eller bare tale sammen. Madpakke kan medbringes. Der vil kunne købes kaffe, kage og ostemadder. Håber i vil møde talstærkt op og med godt humør. Hvis der er spørgsmål. så ring på Med venlig hilsen Lola Jacobsen Holbæk Seniordanseforening. Danser hver tirsdag fra kl til kl og fra kl til Vandtårnsvej 4 Holbæk. Mvh. Bestyrelsen. Forældregruppe i Ladegårdsparken. Hvordan bliver jeg den forældre jeg gerne vil være? Hjælp vi skal spise. Konflikter omkring spise situationer. Samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Selvstændigheds udvikling og forældre som rollemodeller. Teenagebørn Synes du også det kan være svært at være forældre? Har du brug for nogen som ved hvordan det er at snakke med? Kom og vær med hvis du har lyst til at dele dine gode erfaringer og sunde bekymringer. Vi er i Raketten i Ladegårdsparken nr. 19 hver torsdag kl Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Linda Lillesø Sprogpædagog Tlf: mail: Side 22

23 BEBOERAKTIVITETER I LADEGÅRDSPARKEN HUSK AT ALLE INDENDØRES AKTIVITETER ER RØGFRIE AT ALLE Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken Kontaktperson: Beboerrådgiver eller Formand Niels Hansen tlf Beboerhaverne Formand Michael Pedersen, LP 97, mf. Tlf Kasser, Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Træffetid tirsdag & torsdag Pavillon ved siden af Ladegårdsparken 136 Tlf MT Højgaard A/S Ladegårdsparken overfor nr. 121 Træffetid torsdag ml. kl og Tlf: Billardklubben LBK Holbæk Boligselskab Ladegårdsparken 1, st. th. Formand Kent Iversen Tlf / Åbningstider: Mandag-Onsdag-Fredag kl Pensionister: Mandag til Torsdag kl. 9, Kvindeklub Hver onsdag kl I Cafeen, Ladegårdsparken 23 Alle er velkomne Kontaktperson: Beboerrådgiver Sevda eller Integrationskoordinator Maria Kontaktperson Jeanette Ladegårdsparken 19, st. th. Humørklubben Ladegårdsparken 95 Holder åben hver dag fra kl til Tøjbiksen, Ladegårdsparken 93, tv. Åben søndag kl og onsdag kl Tøj afhentning, kontakt Nina Tlf Lejernes LO Holbæk Afdeling Ladegårdsparken 57, th Holbæk Træffetid tirsdag mellem kl og Tlf E- mail Go Morgenmad Gratis morgenmad, hver onsdag kl. 10 i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Og hver mandag kl. 10 i Fælleshuset på Kløverstien. Vi hygger og snakker, mens vi spiser lidt morgenmad sammen. Kontaktperson: Beboerrådgiverne Kontaktperson Beboerrådgiverne Møbelbixen Ladegårdsparken 109 Åbningstider: Onsdag: Søndag: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Træfpunkt, Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 Hyggeligt samvær hver mandag kl Henv. Kirsten Christiansen Syklubben Vandtårnsvej Mødes hver tirsdag kl Kontaktpersoner: Inga Holst, tlf Vitte Kirkegaard, tlf Side 23

24 Billardklubben, LP 1 Fællesvaskeri, LP 15 Raketten, LP 19 Områdesekretariatet, LP 27 Bestyrelseskontor, LP 29 Motionsklubben, LP 35 Gæsteværelse, LP 49 Lejernes LO, LP 57 Humørklubben, LP 95 Gæsteværelse, LP 77 Tøjbixen, LP 93 Fællesvaskeri, LP 105 Møbelbixen, LP 109 Beboerrådgivningen, LP 136 Genhusningskoordinator LP 136 Ejendomskontoret, LP 136 Fællesvaskeri, LP 151 Side 24

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 11, maj 2014 Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. Så er den fysiske helhedsplan for alvor kommet i gang. Det blev bl.a.

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll - beboerbladet Nr. 6, februar 2013 Nu det jul igen Om Juletræsfesten på side 3 Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll Læs mere på side 9 Korsløkken holdt Julemarked for første gang!

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det efterår, med regn og blæst. Efterårsferien står for døren,

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 10, februar 2014 Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. Korsløkken har afholdt Julebazar og Juletræsfest. Se side

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere