Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011"

Transkript

1 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse af SMSløsning til elektronisk adgangskontrol... 4 Åbning for kommunalt støttede foreninger og projekter Øget synlighed (beskrivelse og markedsføring af kommunale faciliteter) GIS kort med faciliteter To skolefodboldbaner Lokalebookingsystem én indgang til kommunen /1

2 1. Weekendåbent på flere skoler Der er de senere år åbnet for brug i weekenderne på en række skoler, men der er stadig 32 skoler, der er hermetisk lukkede for fritidsbrugere i weekenderne. En øget brug på skolerne vil give øgede driftsomkostninger for skolerne til energi, vand og rengøring. Der er stadig ledige weekendtider på visse skoler, men efterspørgslen vil kunne øges ved at give adgang til andre end folkeoplysende foreninger. Derved vil der sikres en større udnyttelsesgrad af kommunale lokaler til gavn for flere borgere. Erfaringerne med øget weekendåbningstid viser, at brugen øges langsomt, efter at kendskabet til muligheden spredes. Det vil derfor være oplagt at ledsage yderligere ledige skolelokaler i weekenderne af en markedsføringsindsats for muligheden. De økonomiske konseenser Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Øgede driftsomkostninger på skoler Serviceudgifter i alt Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, Projekt igangsat x BRbevilling givet x Projekt sat i fuld drift x x x x x x x x x x x x x x x x Risikovurdering i projektet At efterspørgslen ikke følger med udbuddet af lokalekapaciteten. Weekendåbningen skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF). På budget er der årligt blevet afsat 5 mio. kr. til weekendåbning på 21 skoler, heraf dog godt en mio. kr. til offentlig svømning i weekender i Tingbjerg skolesvømmehal. Dette budgetønske drejer sig om skoler, hvor der i dag ikke er weekendåbnet. Dvs. der er ikke tidligere afsat midler til weekendåbning på de valgte skoler /2

3 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv. De folkeoplysende foreninger har ret til at benytte ledige offentlige lokaler til folkeoplysende aktiviteter. En stor ressource er kommunens skoler, hvor der nogle steder er en begrænsning i adgangen, da der kræves tilstedeværelsen af en vagt eller pedel for at kunne låse op. Igennem de seneste år har flere og flere skoler fået etableret elektronisk adgangskontrol, så det er muligt at tildele nøglekort til kontaktpersoner i foreninger, så de selv kan låse sig ind. Systemet med elektronisk adgangskontrol er fremtidssikret, da systemet også kan håndtere overgang til evt. nye metoder, fx adgangskode via sms. I dag har 35 ud af 64 skoler elektronisk adgangskontrol. Det koster typisk 0,2 0,5 mio. kr. at udstyre en facilitet som en skole med elektronisk adgangskontrol. Det vurderes, at udbygningen af systemet til de resterende skoler vil koste 14,5 mio. kr. i anlægsomkostninger. Københavns Ejendomme står for etableringen af den elektroniske adgangskontrol på skolerne. Så snart en facilitet har fået etableret systemet, kan den blive taget i fuld brug. Dvs. der vil ske en løbende udrulning. Administration af systemet med baggrund i de eksisterende brugere (folkeoplysende foreninger) vil ikke kræve ekstra ressourcer. De økonomiske konseenser Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter kr p/l 2011 * Anlæg: Etableringsomkostninger * Anlægsudgifter i alt Afledte serviceudgifter: Vedligehold og drift Afledte serviceudgifter i alt Note: *markeringer betyder at bevillingen i 2011 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Tidsangivelse Tabel Tidsangivelse for anlægsprojekt Anlægsaktivitet, Forprojektering afsluttet x Udbud gennemført x Anlægsbevilling givet x Opførelse igangsat x Opførelse afsluttet X /3

4 Facilitet ibrugtaget x Tabel Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, BRbevilling givet x Projekt igangsat x Projekt afsluttet X Risikovurdering i anlægsprojekter Der er en risiko for, at nogle af skolerne ikke bruges i væsentligt større omfang end i dag. Etableringen skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF). Der er løbende blevet bevilget penge til etablering af låsesystemer, senest i 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at overføre 1,6 mio. kr. til etablering af låsesystem på fem skoler. Der er ikke tidligere afsat midler til de skoler, der er omfattet af nærværende budgetønske. Indførelse af SMSløsning til elektronisk adgangskontrol Der er i dag elektronisk adgangskontrol på en lang række skoler. Dette foregår ved, at foreningernes kontaktperson modtager et magnetkort, der sammen med en kode giver adgang til de faciliteter og de tidsrum, foreningen har fået tildelt. Da det kun er én person, der har magnetkortet, kræver det, at alle deltagere kommer samtidigt og følges ind. Dem, der kommer for sent, skal få en anden til at komme og låse sig ind. En SMSløsning vil kunne erstatte det fysiske magnetkort. Kontaktpersonen vil modtage en aktuel kode, der vil gælde til faciliteten i det tidsrum, der er relevant. Denne kode kan nemt blive videredistribueret via sms til andre medlemmer af foreningen, så foreningen ikke er afhængig af tilstedeværelsen af magnetkortet. Sikkerheden er lige så høj, da koden kun gælder i det tidsrum, hvori foreningen har sin aktivitet. Det elektroniske adgangssystem, der er etableret på en lang række af kommunens faciliteter, kan også håndtere SMSløsning. Det vil sige, at der ikke skal ske ombygninger på faciliteter eller afholdes udgifter i den forbindelse. De økonomiske konseenser Det kræver en anlægsinvestering på 0,6 mio. kr. Hvis SMSløsningen erstatter nøglekortsløsningen, vil der ikke være yderligere driftsomkostninger. Ønsker man opretholde begge systemer, vil det koste et halvt årsværk på 0,3 mio. kr /4

5 Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter kr p/l Anlæg: Anlægsinvestering 600 Anlægsudgifter i alt 600 Afledte serviceudgifter: Enten SMS alene Eller SMS og magnetkort Afledte serviceudgifter i alt 0 0/300 0/300 0/300 Tidsangivelse Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsaktivitet Anlægssaktivitet, Projekt igangsat x Projekt sat i fuld drift x Projekt afsluttet x Nej Der er ikke tidligere afsat midler til projektet. Åbning for kommunalt støttede foreninger og projekter I dag har det folkeoplysende foreningsliv god adgang til lokaler og faciliteter i Københavns Kommune. Foreningerne kan gratis søge/booke faciliteter online. Andre typer foreninger, fx frivillige sociale foreninger og patientforeninger, og projekter har ikke samme adgang. De kan enten leje sig ind i fx kulturhuse mod betaling eller kontakte de enkelte skoler, institutioner og idrætsanlæg for en privat aftale med eller uden betaling. For fx den frivillige sociale forening, vil det opleves som tungt administrativt, at de først skal søge midler fra 18 i lov om social service i socialforvaltningen, for bagefter at betale et kommunalt kulturhus eller skole for et mødelokale, så pengene havner tilbage i den samme kasse. For mindre projekter, fx lektiehjælp, vil det at kunne få let adgang til kommunale lokaler bidrage til mere dynamik, så projekterne kan iværksættes hurtigere end i dag. En lang række foreninger, fx patientforeninger, vil have stor gavn af de lokaler, der står ledige på skoler mm. til deres normale møder /5

6 Der skal laves aftale på tværs af hele kommunen om at udvide kriterierne, så ledige offentlige lokaler ikke alene udbydes til folkeoplysende foreninger, men til alle typer af kommunalt støttede foreninger og projekter. Sagsgangen vil være, at når projekter og foreninger er kommunalt støttede, kan de søge om adgang til faciliteter gennem Kultur og Fritidsforvaltningen. Kultur og Fritidsforvaltningen administrerer i forvejen adgangen for ca forskellige foreninger, der benytter sig af offentlige faciliteter. Kommunalt støttede foreninger og projekter søger på resttider efter fordeling af faciliteter til de folkeoplysende foreninger. Der vil være gode muligheder for lokaler på skoler, men få eller ingen muligheder på kulturhuse. De økonomiske konseenser Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Øget brugerbetjening og adm Serviceudgifter i alt Tidsangivelse Tabel Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, BRbevilling givet x Projekt igangsat x Projekt sat i fuld drift X Projekt afsluttet x Risikovurdering i projektet At de frivillige sociale foreninger ikke vil opleve det som en forbedring, men at de oplever, at der bliver to steder, de skal søge: 18 midler i socialudvalget til deres aktiviteter generelt og ikkekommunale lokaler samt folkeoplysning for lokaler. At ansøgerne ikke vil være tilfreds med lokaleudbuddet. Modstand fra kommunale institutioner, der vil hævde, at øget brug giver øgede driftsomkostninger, som der ikke er midler til i dette budgetønske. Ja, der skal etableres et samarbejde med SOF og andre forvaltninger, så det bliver anskueliggjort, hvilke foreninger og projekter der skal have adgang. Nej /6

7 5. Øget synlighed (beskrivelse og markedsføring af kommunale faciliteter) Såvel nuværende brugere som potentielle brugere tilkendegiver ofte, at de ikke ved, hvor de skal lede efter ledige lokaler, eller at de ikke finder beskrivelserne af lokalerne fyldestgørende nok. Der er tale om mere end 600 indendørslokaler, og en grundig gennemgang, beskrivelse og fotodokumentation vil kunne forbedre borgernes mulighed betydeligt og vil øge udnyttelsen af kommunens lokaler. Efterfølgende laves en kampagne for at gøre opmærksom på mulighederne. De økonomiske konseenser Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter kr p/l 2011 * Anlæg: 500 Anlægsudgifter i alt 500 Afledte serviceudgifter i alt Tidsangivelse Tabel Tidsangivelse for anlægsprojekt Anlægsaktivitet, Forprojektering afsluttet x Udbud gennemført Anlægsbevilling givet x Opførelse igangsat x Opførelse afsluttet Facilitet ibrugtaget x Risikovurdering i projektet At specielt de potentielle brugere ikke opdager kampagnen. At de lokaler, der er til rådighed, ikke lever op til de krav, som brugerne efterspørger. Nej Der er ikke tidligere afsat midler til området /7

8 6. GIS kort med faciliteter Der er hos mange brugere et ønske om at kunne se, hvilke faciliteter og aktiviteter der er til rådighed i nærområdet. Samtidig ønskes en let adgang til beskrivelse af faciliteterne. En lettilgængelig måde at formidle geografisk spredte muligheder er et GISkort på hjemmesiden, hvor der for et større eller mindre område i kommunen kan søges efter bestemte facilitetstyper eller aktiviteter. Kortet vil kunne opdeles i forhold til de af kommunen fastlagte bydele, sikker by distrikter eller andet. Der er tale om en omfattende grundregistrering, men efterfølgende er det vigtigt, at oplysningerne holdes opdateret for, at servicen skal bevare sin nytteværdi. De økonomiske konseenser Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Personale Serviceudgifter i alt Tabel Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, Projekt igangsat x BRbevilling givet x Projekt sat i fuld drift x Projekt afsluttet x Risikovurdering i projektet At borgerne ikke kan få adgang til de faciliteter, de ser beskrevet og gerne vil bruge. Nej Der er ikke tidligere afsat midler til området. 7. To skolefodboldbaner Der er generelt stor efterspørgsel på fodboldbaner fra foreningernes side /8

9 Der findes 13 skolefodboldbaner på i alt 9 skoler. I 2003 besluttede Borgerrepræsentationen, at driften af de 11 baner overgik til Københavns Idrætsanlæg, nu KFF. Omklædningen foregår i skolernes omklædningslokaler tilknyttet gymnastiksalene. På grund af ombygninger, boldbure mm. er de otte af disse i drift p.t. Der findes to skoleboldbaner, som ikke bruges i øjeblikket på grund af dårlig stand. Kirkebjerg Skole og Frederikssundsvejens skole. Begge 7mands baner. Banerne bliver renoveret i 2012 og indgår som facilitet for skolerne i skoletiden og efter skoletid, og i weekenderne kan de bookes af de folkeoplysende foreninger i lighed med andre faciliteter. Banerne vil blive vedligeholdt på samme måde som de andre skolefodboldbaner. De økonomiske konseenser Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter kr p/l 2011 * Anlæg: 250 * Anlægsudgifter i alt 250 Afledte serviceudgifter i alt Tidsangivelse Tabel Tidsangivelse for anlægsprojekt Anlægsaktivitet, Forprojektering afsluttet x Udbud gennemført x Anlægsbevilling givet x Opførelse igangsat x Opførelse afsluttet x Facilitet ibrugtaget x Tabel Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, Projekt igangsat x BRbevilling givet x Projekt sat i fuld drift x Projekt afsluttet x Risikovurdering i projektet Beløbet er et overslag, der skal laves et detaljeret projekt og afholdes udbud for en løsning. Etablering af skolefodboldbanerne skal foregå i samarbejde med skolerne (BUF) /9

10 Der er ikke tidligere afsat midler til projektet. 8. Lokalebookingsystem én indgang til kommunen I dag anvendes der forskellige bookingsystemer i forskellige dele af kommunen og i de enkelte forvaltninger. KMDbooking/Interbook: Folkeoplysende foreninger kan søge offentlige faciliteter (skoler, svømmehaller, kulturhuse, idrætsanlæg o.l.) gennem Kubik: Hjemmesiden er en indgang for private, der ønsker et overblik over arrangementer på kulturhuse og overblik over faciliteter, det er muligt at booke på kulturhuse og idrætsanlæg. Selve ansøgningen/bookningen af faciliteter sker på forskellige måder Center for Trafik: Byens offentlige rum, parker og pladser kan bookes gennem hjemmesiden via en online ansøgning. Tlf. og Øvrige lokaler og faciliteter i Københavns Kommune kan anvendes ved at tage kontakt til de enkelte institutioner, og høre om priser og muligheder. For borgerne betyder det, at det ikke er entydigt, hvor man skal henvende sig omkring leje eller lån af lokaler, og der ikke er nogen samlet oversigt over mulighederne. Internt må de forskellige institutioner hver især bruge energi på at finde løsninger, de kan bruge. De har forskellige ressourcer til rådighed og laver forskellige løsninger. Institutioner og forvaltninger har behov, ønsker og muligheder, som ikke bliver indfriet af de nuværende systemer. Lokalebookingsystemet skal ses som én indgang til Københavns Kommune og kan bruges, uanset om man er privatperson, folkeoplysende forening, frivillig social forening, projekt, virksomhed eller andet. Systemet er en skal, der videresender information direkte til dem, der skal tage stilling til bookningerne, på samme måde som i dag. Dvs. evt. sagsbehandling eller håndtering sker lokalt, som det også gør i dag efter de pågældende retningslinjer for området. Nye elementer: Samlet visning og søgemulighed på faciliteter et sted Mulighed for tilpasset visning og begrænset søgemulighed for anlægs egne hjemmeside Håndtering af onlinebetaling Koordinering med adgangskontrolsystemer, fx smsadgangskoder Mulighed for tilkøbsydelser, der hvor det er relevant (fx forplejning, rengøring, ITudstyr) Direkte integration med Københavns Kommunes økonomisystem KØR og Outlook Åbent og modulopbygget system, der kan integreres med andre systemer Ideen bag systemet er, at det er opbygget gennem moduler, som det er muligt at bygge videre på og udvide efter behov. Teknisk bliver det muligt at have forskellige udbydere til at levere delelementer eller tilpasse delelementer, så længe de overholder de etablerede grænsesnitflader. Fremtidssikring Løsningen med moduler der taler sammen via en XMLgrænsesnitflade sikrer, at det bliver muligt for forskellige leverandører at levere løsninger på forskellige moduler. Denne model bruges i dag /10

11 omkring adgangskontrolsystemer, hvor tre forskellige leverandører leverer elektroniske adgangskontrolsystemer til forskellige kommunale anlæg, men hvor det er sikret at alle systemer kan udveksle data med interbook på samme måde. De økonomiske konseenser Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Systemdrift Serviceudgifter i alt Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter kr p/l 2011 * Anlæg: 500 Forprojektering 100 Udvikling Implementering Anlægsudgifter i alt Afledte serviceudgifter i alt Tidsangivelse Tabel Tidsangivelse for anlægsprojekt Anlægsaktivitet, Forprojektering afsluttet x Udbud gennemført x Anlægsbevilling givet x Opførelse igangsat x Opførelse afsluttet x Facilitet ibrugtaget x Tabel Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, Projekt igangsat x BRbevilling givet x Projekt sat i fuld drift x Projekt afsluttet x /11

12 Risikovurdering i projektet Beløbet er et overslag, der skal laves et detaljeret projekt og afholdes udbud for en løsning. Samarbejde med TMF omkring bookningssystem af byens offentlige rum. Samarbejde med øvrige forvaltninger i forhold til brug af deres institutioner samt procedurer herfor. Nej /12

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 1.600 3Bydelsepuljen 500 500 500 500 4Landsbyudvalget* 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere