Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011"

Transkript

1 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år. Martins indledning trækker dog lidt ud, men efter en lidt lang snak kommer vi dog fint i gang 1. Valg af ordstyrer Johnny Horup spurgt og valgt. 2. Valg af referent Jeppe valgt med klapsalver!!! Johnny konstaterer dernæst at indkaldelse til indkaldelsen er kommet rettidigt, og generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig og gyldig. 3. Bestyrelsens beretning. Herunder kåring af årets medlem 2010 Uffe indleder med slideshow over et begivenhedsrigt år 2010 dog uden så mange billeder. Målet med beretningen er at gøre den lidt kortere end sidste år, men til gengæld lidt sjovere. Uffe indleder med at konstatere, at aktivitetskalenderen er godt pakket og skrevet med rødt, så det er lidt svært at se indledtes med et koldt snedækket forår, og derfor begrænset sejlads. (Der var ved standerhejsning is på fjorden.) Efter standerhejsning startede de sædvanlige klubaftener om onsdagen, med fortsættelse af LAAANNGG ONNSSDDAAG succesen fra Til stor glæde for generalforsamlingen og klubbens medlemmer fortsættes denne succes også i Folk udefra er også meget velkomne til at byde ind med forslag og stå for arrangementet en dag. Speedmaster 2010: 2 ud af 3 sejladser afholdt. 1. Sejlads 25. April (vinder: Jern 44,8 km/t) og 2. Afdeling 4. Juli (vinder: Teis - 15,6 km/t). 3. Afdeling aflyst. Samlet vinder 2010 blev Henrik Jern Tillykke. Der klappes af Henrik, som ikke er tilstede. Teis blev nummer 2, og modtager en præmie. Foråstur Hvide Sande Philip fortæller om turen. Det var en god tur. Der var vind dernede og pool. Super tur, med god vind, hvor der ikke blev købt så meget grej. Der var også børn med og Teis? Hele DK surfer blev erstattet af familiedag, da klubben havde nok medlemmer til det udstyr der var til rådighed. Så denne dag blev en god succes med grillen tændt tidligt fra kl Der var god mad. Der foreslåes at vi gør det samme igen i år. Sankt Hans Fest og 24 timers race begge aflyst pga. For få tilmeldinger. Der blev dog planlagt et 12 timers sejlads i stedet for 24 timers sejladsen, som trak nogle flere tilmeldte. I løbet af dagen blev det dog nedjusteret til et 6 timers løb, som endte ud med 5 timers usammenhængende sejlads - grundet dovenskab?, tømmermænd? og til dels manglende vind. Bent vandt dette 5 timers sejlads. Tak til alle hjælpere. Efterårs tur Mors Omkring 30 tilmeldte, hvor Martin stod for kogeriget. Der blev vist fine billeder fra turen. Nogle censuret Lørdag blev der indledt nyt forsøg på at sejle om øen, hvor de hårdeste sejlede halvvejs. Søndag også fin vind med masser af folk på vandet.

2 Klubmesterskab blev afholdt i slutningen af august. God vind med 9 m/s fra øst, og 7 spændende heats - uden protester. Ingen vind om søndagen, så den samlede vinder blev fundet mellem de 6 deltagere fra lørdagen. Gode forhold på dagen, og den samlede vinder blev letvægteren Teis med 6 sejre i 7 heats. Suveræn sejr, og tillykke til Teis, der får overrakt den flotte pokal Tilbygning til klubhus inkl. nyt siv dræn, så brønden ikke skal tømmes. Som Uffe siger, er der nu mulighed for at pigerne kan komme på toilettet til vores fester hvilket forhåbentlig giver flere medlemmer til også at fylde tøsernes nye flotte omklædningsrum. Også forskellige surf arrangementer i Jylland i efteråret. Eksempelvis Waterz i Hvidesande og Worldcup Klitmøller, hvor flere af klubbens medlemmer var på rekogniserings tur. Der er dog ikke gjort nogle større investeringer til klubbens fremtidige talentmasse på disse ture til stor glæde for klubbens kasserer. Uffe har læst på nettet, at der var episk god vind i klitmøller, og der er flere billeder på hjemmesiden fra dette arrangement. Generelt godt arrangement NWK Open. Historisk dårlig vind, hvor der i 2010 kun er sejlet 2 afdelinger. Teis er den samlede vinder, med 3 point. (Point lighed med Henrik på 2. Pladsen, men Teis vinder fordi han er vinder af sidste afdeling). Henrik får 2. Pladsen Søren Bagger 3. Pladsen store klapsalver. Martin Mygdam tabte sejladsen i år, og trods store protester og klager, fandt NWKs nedsatte kapsejladsudvalg ikke grundlag for at ændre resultaterne, og Martin fik derfor en flot 4. Plads. som han har alt god grund til at være stolt af (times changes) Ps. Esben har også en glaspokal derhjemme - men den må ikke stå fremme Afrigggerfest 15 tilmeldte. Nytårskur ( ) Der blev spist store gode bøffer og drukket masser af dejlig lunkne red bulls Bestyrelsen er smuttet og efterlader forsamlingen spændte og forvirrede over næste indslag. Når bestyrelsen træder ind igen er alle iført nye flotte klubtrøjer og jakker. Generelt en flot gennemgang fra aktivitetsudvalgets side, der afsluttes med store klapsalver. Søren Bagger fortæller om byggeriet: Der er bygget 16 m2 til, og bade- og omklædningsforhold er forbedret markant, så der nu er kønsopdelt omklædning. Der er derudover lavet sivdræn så vi ikke skal tænke på at tømme brønd hele tiden. Vi har desuden tillades til at lave nyt skur, så nu begynder arbejdet med sponsorer og fonde for at score penge til dette nye arbejde. Vi kan ikke låne penge i banken til dette, så vi skal have rejst kapital inden vi går i gang. Dette arbejde påbegyndes snarligt i løbet af året. Junior Surf Christopher Meisner beretter kort om Junior Surf 2010 Fokus her er på basal windsurfing teknik. Der er masser af interesse og klubudstyret er fuldt booket op. I alt 16 børn og unge har deltaget, heraf er 7 virkelig hooked på windsurfing. Aldersfordelingen er 10 år til 18 år - de fleste er omkring teenager drenge. Ca. 18 tirsdage + en weekendudflugt til Nibe. Der er en del arbejde med det, men rigtig god hjælp fra

3 forældre. Fra juniorudvalget lægges der op til samme koncept næste år. Martin Mygdam beretter om Årets Medlem 2010: Martin synes ikke (længere) de andre pokaler er noget ved. (hehe) Personen deltager i arrangementer og tager del i aktiviteter. Er altid glad og smilende. Vi kalder dem J R i klubben, og vinderen er Rick og Jacob. (For første gang i klubbens historie er der 2 medlemmer der vinder). Store klapsalver. Tak til bestyrelsen for denne flotte beretning. 4. Fastsættelse af kontingent for 2011, kassererens beretning, samt forelæggelse af budget for 2011 Bestyrelsen foreslår følgende kontingentstigning, som kassereren vil gøre rede for på Generalforsamlingen: Alm. kontingent stiger fra kr. 700 til 800 Fam. kontingent stiger fra kr til 1200 Containerleje stiger fra kr. 350 til 400 Leje af klubgrej stiger fra kr. 300 til 400 Søren beretter om økonomien for Indtægter: Overskud på i Flot Tak for sponsorat til JeM-CONS, som i 2010 har været klubbens eneste kontant sponsor, og som derfor må være at betragte som klubbens hovedsponsor. Også stor tak til Weber! Større kommunalt tilskud i 2010 (flere årsager) Udgifter: Generalforsamling/bestyrelsesmøder: Bestyrelsesafslutning afholdt i år, og denne udgift bogføres først 2011 En del fejlalarmer, der dog i år ikke har været ubegrundet. Aktiviteter: Sommerhuse i Hvidesande var dyre. Store klapsalver for den levende og rørende beretning om klubbens økonomi for Søren afholdte i 2010 en PBS konkurrence, med lodtrækning blandt de tilmeldte, og vinderne af dette blev: Jacob S. Jensen og Janus Enevoldsen. Flot Budget for 2011: Søren deler 2 budgetter ud, som er bestyrelsens udkast for 2011: Det ene med samme kontingenter og det andet med hævede kontingenter. Der skal i 2011 betales kr. Til det nye klubhus. Ved samme kontingent er årets forventede resultat kr., hvilket ved udgangen af 2011 giver klubben en egenbeholdning på kr. Med en kontingent stigning giver det ca kr. ekstra i indtægter og et forventet resultat på kr., og kassebeholdning ved slutningen af året på ca kr.

4 Søren argumenterer for kontingentstigninger: højere husleje, større udgifter til nye lokaler, behov for egenbetaling til nyt skur, større kassebeholdning ved årets udgang, bedre faciliteter kan give højere kontingent. Sidste kontingent stigning var i Udbud og efterspørgsel på containerpladser, da disse pt. kan ikke udvides. Mark og Teis kommer med indlæg i forhold til leje af klubgrej (på PowerPoint). - Gennemgang af priser fra andre klubber. - Forslag til ny pris på leje af klubudstyr Forslag 1 bestyrelsens forslag Forslag 2 - Dyrere leje af klubudstyr. Container plads 350 kr. Udstyrsleje 700 kr. Forslag 3 Dyrere leje af klubudstyr. Container plads 250 kr. Udstyrsleje varierer efter junior/senior. Der er livlig og heftig debat, med rigtig gode forslag og en god dialog. Efter forskellige debat oplæg, skrides der til afstemning om bestyrelsens forslag kan vedtages, eller om de alternative forslag skal drøftes yderligere. Der er flertal for bestyrelsens forslag, som vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil inddrage de forskellige forslag i næste års kontingent og budget. Bestyrelsens budget godkendes tillige. Der spises dejlig WEBER mad. Så stor tak for mad til kokken!!! 5. Behandling af indkomne forslag Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Ingen indkomne forslag. 6. Valg af formand. Martin Mygdam genopstiller Martin Mygdam - valgt. 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer Christoffer Meisner genopstiller Søren Bagger genopstiller Esben Olesen genopstiller Philip Kruse genopstiller Jacob Holm genopstiller Uffe Jørgensen genopstiller Ønsker du at opstille til bestyrelsen, så mød op og meld dig på banen Alle ovenstående - valgt.

5 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen Teis genopstiller Thomas genopstiller - VALGT Rick opstiller Steffen opstiller - VALGT 9. Valg af to revisorer og en suppleant Roeland opstillet VALGT Jeppe Mogensen opstillet VALGT Store klapsalver! Jens Vagnsø valgt som suppleant 10. Eventuelt Bent Niss: Fortæller om de kapsejladser han har deltaget i. Desuden berettes om et rangliste stævne, som NWK er vært ved i slutningen af maj. Rigtig godt initiativ at Bent tager teten med dette arrangement. Flot! God debat og ideer til det fremtidige engagement med dette arbejde. Den genvalgte formand Martin Mygdam takkede for en god aften. Ref: Jeppe Mogensen

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere