KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014"

Transkript

1 KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE Labyrintens to spørgsmål Kender du følelsen af at gå i en labyrint? Væggene klæber og klemmer, og man bare går og går og går. Engang imellem blokeres gangen af spørgsmål, der føles som en lukket dør. Uvilkårligt søger man trylleformularen, der kan åbne døren og hvem ved, måske! fjerne labyrintfølelsen helt. Jeg bilder mig ind, at alle mennesker kender labyrintfølelsen, for den kommer, når man fanges af en indre, påtrængende frygt uundgåeligt og dybt ubehageligt. Men hvilken trylleformular kan åbne døren? Hvordan slippe af med frygten, ud af labyrinten, ind i livet? Mit bud begynder med, at man opdager labyrintens to spørgsmål. Det første er dørens spørgsmål: Hvad er sandhed? Det andet er væggenes spørgsmål: Hvad gør mit liv sandt? De ligner til forveksling hinanden, men man skal ikke lade sig snyde. Dørens spørgsmål Hvad er sandhed? leder nemlig kun ind til en ny gang og en ny dør og en ny gang og så videre i en lang labyrintisk uendelighed! Sandhed lader sig aldrig gribe og begribe, uanset hvor mange definitioner 10 pt man har. Og derfor er væggenes spørgsmål vigtigt. Hvad gør mit liv sandt? Jeg kender ikke dit svar, men Læs om: Julefest Gospelkor Adventsfest Kirkehøjskole Babysalmesang Det sker i sognene Kates gendigtede salme Nytårsdagsaftengudstjeneste m.m. måske det minder om mit: Det, der gør mit liv sandt, er den kærlighed, som kommer mig i møde lige dér, hvor jeg er! Jeg tror, at alle labyrintvægge har en piskesnert af frygt for at miste kærlighed, ikke være god nok, være udenfor, afvist, forkastet. Men hvis man stopper op og mærker væggenes spørgsmål, så kan man også mærke juleaften, hvor en gribende kærlighed træder ind i mørket og kommer en i møde som en lysende stjerne og et lille barns varme kærlighed. Juleaften viger frygtens vægge og gør dørenes spørgsmål overflødige. Hvad gør livet sandt? Den kærlighed, som kommer os i møde lige dér, hvor vi er. God jul til alle nu og alle dage. Lars Højland 1

2 22/11 Udflugt til Århus for K. E. Løgstrup-interesserede. Se side 2 27/11 Ad-hoc-koret øver kl i Brenderup Kirke. Se side 7 28/11 Kransebinding i Sognehuset kl Se side 8 29/11 Julefest i Indslev. Se side 9 3/12 Adventsmøde i Sognehuset kl Se side 9 4/12 Ad-hoc-koret øver kl i Brenderup Kirke. Se side 7 10/12 KFUM og K. Adventsaften med Holger Lissner i Strib Sognegård kl /12 Syng Julen Ind i Brenderup Kirke kl Se side 6 31/12 Nytårsgudstjeneste. Vi ønsker Godt Nytår. Se side 6 og bagsiden 11/1 Kirkehøjskole i Middelfart. Se side 7 Kalender til opslagstavlen 14/1 KFUM og K. Henning Kjær Thomsen: Hvad tænker en moderne protestantisk teolog? 16/1 Jesus-film i Ejby Konfirmandstue. Se side 5 28/1 Start på babysalmesang. Se side 3 4/2 Gospelkor i Balslev kirke. Se side 6 8/2 Kirkehøjskole i Ejby konfirmandstue. Se side 7 11/2 KFUM og K. Anne Birgitte Reiter: Skal en præst kunne mere end sit fadervor? 12/2 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 25/2 Brenderup-Indslev Sogneklub m. Flemming Werenberg. Se side 5 9/3 Kirkehøjskole i Asperup kl Se side 7 11/3 KFUM og K. Mikael Nielsen: Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved? 13/3 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 21/3 Spis-med-gudstjeneste kl i Brenderup Kirke. 3/4 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 Løgstrup for de særligt interesserede Den 22. november genudgives K. E. Løgstrups bog Ophav og omgivelse på forlaget Klim, og i den anledning inviterer forlaget til en temadag i Århus med foredrag af nogle af Danmarks bedste Løgstrup-kendere. Dorthe Stæhr Nielsen og jeg tager derop vil du med??? Vi kører i egne biler fra Brenderup kl og er tilbage kl. ca Ring, mail, SMS eller bare prik mig på skulderen. Lars Højland 2 Nu skriver formanden godt nok et andet sted i bladet, at vi skal spare og det er jo også rigtigt, men køkkenet i Sognehuset var efterhånden blevet så slidt, at skufferne faldt fra hinanden, når vi trak dem ud, og det har jo egentlig måttet stå model til et stort slid som køkken i fritidshjem, børnehave og senest som sognehuskøkken. Nyt køkken i Sognehuset Alle disse ord for at forklare, at det ikke er af storhed, at vi har fået et rigtig pænt, nyt, praktisk køkken, som vi er overbevist om vil fungere godt og vare i mange år!! Vi håber, at alle, der plejer at bruge det, vil blive glade! Kirsten Jensen

3 Babysalmesang har erfaring med babysalmesang fra kirker i København og nu også i Asperup, hvor hun er kirkesanger. Hun har lavet en folder, som har overskriften: Syng, leg og styrk kontakten til din baby. Folderen vil vi lægge forskellige steder i sognene og selvfølgelig i kirkerne og i Sognehuset. Så lykkedes det! I efterhånden mange år har skiftende menighedsråd i vore 2 sogne forgæves forsøgt at få oprettet babysalmesang. Grunden, til at vi ikke kunne opgive tanken, er, at vi synes, det er så vigtigt at få forældrene og de små ind i kirken, så de får lejlighed til at opleve det smukke kirkerum, musikken og den helt særlige atmosfære af ro og fordybelse, som netop det rum indbyder til. For de større børn har der til vores store glæde de sidste år været god opbakning til Spis-med-gudstjenesterne, hvor den aldersgruppe har mulighed for at opleve kirken. Undervisningen vil foregå i Brenderup Kirke kl med efterfølgende kaffe/te og snakkepause. 10 tirsdage med start den 28. januar og slut den 8. april. Målgruppen er babyer fra 1 10 mdr. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest den 21. januar til Margrethe, mobil/sms eller Lars Højland tlf / mail: Menighedsrådet / Kirsten Jensen Selvom der altid er åbent i Sognehuset med legetøj, juice og kaffe på kanden til de voksne, så man kan gå derover, hvis børnene bliver utålmodige under de almindelige gudstjenester om søndagen, så må vi erkende, at søndagsgudstjenesterne ikke er særlig børnevenlige med prædiken, nadver og lange salmer, og derfor er vi rigtig glade for endelig at kunne indbyde til babysalmesang, så der både for de helt små og de lidt større børn er mulighed for samvær i kirken helt på børnenes præmisser. Margrethe Ingemann Sørensen vil varetage undervisningen i babysalmesang. Margrethe er konservatorieuddannet musikpædagog. Hun 3

4 Nyt fra menighedsrådet Åh, de penge, ja, de penge 4 Tidligere på året var der mediestorm over kirkernes stærkt stigende pengeforbrug. Gennem 20 år var udgifterne til kirkedrift steget med 40 %, heraf en stigning gennem de sidste 10 år på 1 milliard alene til lønninger. Unægtelig store tal, der ikke stemmer med udviklingen i det øvrige Danmark. Hvor mon det er, de bruger alle de penge? I 2009 var den kirkelige ligning fra provstiet til vores 2 sogne i alt 2.7 mil. I mil. I mil. I mil. I år 2.3 mil. Og det udmeldte beløb for 2014 er foreløbigt 2.3 mil. Altså et fald på 0.4 mil. på 6 år. Det er altså ikke os i Brenderup og Indslev, der bruger løs af pengene. Tværtimod. Lønninger er i samme år steget, det øvrige udgiftsniveau er også steget ex: varme, el, afgifter grønne afgifter, forsikringer, tjenesteydelser, håndværkere, alm. varer mv. Dvs. der bliver færre og færre penge til at gøre det, vi er sat i verden for jf. menighedsrådslovenes 1: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Dette sker ved et aktivt og udadvendt kirkeliv i sognene, og det koster som regel dog ikke altid penge. Menighedsrådets udfordring er således under de givne økonomiske rammer at prioritere dette, hvilket paradoksalt betyder, at vi på vores møder må bruge meget tid på økonomi og netop ikke på kirkeliv. En række udgifter er svære at gøre noget ved. Lønninger til personale: gravere, organist og kirkesanger er bestemt af kirkeministeriet. Vi har ikke selv forhandlingsret. De samlede lønudgifter udgør ca. 70 % af budgettet. Præsternes løn betales ikke af menighedsrådene, men af staten. Udgifter til kirkebygninger og præstegård er en anden stor udgiftspost. Disse bygninger er under provstiets opsyn og kræver konstant vedligeholdelse i henhold til det årlige bygningssyn. Og hvad angår kirkerne er det dyrt, idet de skal vedligeholdes i henhold til retningslinjer fra Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Ikke noget fliseklæb og silikone her. I år bruger vi godt kr. på disse vedligeholdelser, og så er der endda en række udsatte opgaver, som må gemmes til næste år hvis vi får råd. Så kommer udgifter til afdrag på lån, kirkegård, administration og kirkelige aktiviteter. Disse rummer hver især en lang række poster. Af det regnskabssystem vi skal bruge, bruger vi ca. 140 forskellige artskontonumre, hvor hver art så igen rummer mange typer udgifter. I øvrigt ubegribeligt for de fleste. Derfor har alle menighedsråd ansat professionelle regnskabsførere. Som sagt bliver det sværere og sværere at få enderne til at nå sammen, samtidig med at vi fortsat ønsker at prioritere de kirkelige aktiviteter højt. Derfor vil vi i den kommende tid fokusere på at nedbringe vores udgifter, hvor vi kan. Se på vores indkøbs - og forbrugsrutiner, gennemgå vores konti og se, hvor vi kan spare. På alle former for indkøb af forbrugsvarer og tjenesteydelser. Kan vi finde måder at spare på energi - elektricitet, naturgas og olie? Især styring af varme i kirkerne. Menighedsrådsforeningen har beregnet, at det koster mellem 500 og 800 kr. at varme en kirke op på en kold vinterdag til 1 times gudstjeneste. Vi kan konstatere, at flere og flere bruger vores hjemmeside. Bl.a. derfor er et helt konkret tiltag, at vi har besluttet at nedbringe antallet af kirkeblade fra fire til tre om året. Fra 2014 vil de udkomme 1. marts. 1.juli. og 1. november. Dels er det et stort arbejde at skrive og redigere vi har to ubesatte pladser i menighedsrådet dels er det dyrt. Det koster ca kr. af få trykt og udsendt bladet til alle husstande. Formålet med det hele er som sagt at kunne fastholde og tilbyde mange kirkelige aktiviteter. Kaj Axel Jensen

5 Brenderup-Indslev Sogneklub Flemming Werenberg fortæller fra familiens og Bolighusets historie. Jamen, det har jo været et eventyr for os! Sådan sagde Flemming, da jeg spurgte ham, hvordan han har oplevet sin tid i Bolighuset Werenberg. Eventyr er altid spændende og heldigvis sagde Flemming ja til at komme til Sogneklubben og fortælle lidt af det. Der var engang! Det bliver d. 25. februar kl i Sognehuset. Fortællingen strækker sig over flere generationer, så det er også en rejse i tid til et helt andet samfund, men hele tiden præget af driftighed og stor dygtighed - og til tider held. Flemming kan mange historier om forretningen, som i mange år var Fyns største Bolighus, men det kan vel være, at der er mange af kundernes oplevelser, han endnu ikke har hørt. Har du f.eks. nogensinde fået prisen forhandlet ned med?! Lars Højland Jesus går til filmen Program for vinteren 2014 vises i Ejby konfirmandstue, Nørregade 97, Ejby Jesus-filmklubben som vi startede i efteråret fortsætter vinteren ud med endnu en række spændende, mærkelige, specielle og interessante film, som alle vil fortælle historien om Jesus, bare på deres helt specielle måde og med hver deres genre, i alt lige fra science fiction til gys, på fransk og på en ganske almindelig og konservativ måde. Vi må ikke annoncere titlerne på filmene her i bladet men gerne i et program, som kan fås hos præst Jens Rothmann, eller bare når du møder op. Datoerne for de kommende filmaftener er 16. januar, 12. februar, 13. marts og 3. april alle gange kl. 19:00, og så indtil filmen er færdig. Det koster ikke noget at være med, men man kan købe kaffe og kage for 25kr. Vel mødt i filmklubben. Jens Rothmann, sognepræst i Balslev-Ejby 5

6 Samarbejdende sogne, 4. februar i Balslev Kirke Nyborg Gospel Kor Nyborg Gospel Kor er kendt for koncerter, der spreder energi og glæde helt ned i hjerterødderne og storetæerne man er næsten nødt til at rejse sig og synge med. Repertoiret spænder fra traditionelle gospelsange til mere jazzede og rytmiske numre, så der er noget for enhver smag. Koret har eksisteret i 14 år, har 57 medlemmer og gennem årene har de haft mange vellykkede koncerter over hele landet. F.eks. var de i Fjelsted Kirke for nogle år siden, hvor alle gik glade og opløftede hjem. Gospel kan noget noget helt særligt. Lars Højland / Mikkel Holmegaard Larsen Nytårsgudstjenester 6 Vores nytårsgudstjeneste er rykket til nytårsaftensdag dvs. d. 31/12 nærmere bestemt kl i Indslev og kl i Brenderup. Efter gudstjenesten er der kransekage og lidt champagne/juice, så vi på behørig vis kan sige godt nytår og tak for det gamle til hinanden. Dronningen taler først kl , så der er god tid! Lars Højland Kransekage, champagne/juice, nytårsaftensgudstjeneste og godt nytår til alle

7 Kirkekor Syng-julen-ind og kyndelmisse Vil du være med i kirkernes ad-hoc-kor? Så har du muligheden til jul og til kyndelmisse. Syng-julen-ind er for alle med eller uden englevinger og uanset humør! Syng-julen-ind 11. december kl i Brenderup Kirke. Alle er velkomne ved vores efterhånden traditionsrige syng-julen-ind-aften. Vi synger kendte og mindre kendte julesalmer sammen. Juleevangeliet læses. Julefreden indfinder sig. Og så vil ad-hoc-koret synge. Korets øvetider er onsdagene d. 27. november og 4. december kl og onsdag d. 11. december kl Tilmelding til koret er ikke nødvendig, men man er bestemt velkommen til at give Eva et praj. Kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl i Brenderup Kirke. Kyndelmisse betyder lys-messe. Den ligger hvert år på 2. februar, hvilket vil sige den dag, hvor vinteren i flg. traditionen vender. Der har altid været overtro forbundet med kyndelmisse særligt blandt landmænd, som ønskede et godt udbytte! F.eks. skulle frugttræer piskes med ris for at bringe mange og gode frugter, og rituelle pløjninger ville sikre en god høst. Man skulle spise flæsk for at undgå hunger, og vejret på kyndelmissedag var et varsel om forårets komme - hvis det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden, så kom foråret snart! Hvis nogen vil prøve de gode råd af, så skriv gerne om det i næste kirkeblad! Mere seriøst: Kyndelmissekoret (det samme som ad-hoc-koret) øver onsdag d. 22. januar og onsdag d. 29. januar kl og lige inden gudstjenesten søndag d. 2. februar kl i Brenderup Kirke. Lars Højland / Eva Møller Knudsen Kirkehøjskolen i Middelfart Provsti Titlerne på de 4 resterende foredrag af denne sæsons kirkehøjskolelørdage er: Jødedom, Kristendom og Islam variationer over samme tema eller væsensforskellige religioner? Foredrag ved dr. theol. Kurt Christensen den kl i Strib Sognegård. Præsten og kætteren Foredrag ved Morten Skovsted og Iben Krogsdal den kl i Middelfart Sognegård. Folkekirken på Fyn. Foredrag v. biskop Tine Lindhardt den 8.2. kl i Ejby Konfirmandstue Gudstjeneste den 9.3. kl i Asperup Kirke og derefter frokost og foredrag af Søren Ulrich Thomsen indtil ca Tag en folder i kirkerne eller Sognehuset og læs evt. mere på hjemmesiden: Kirsten Jensen 7

8 Kate og Kingo! Salme-gendigtning I foråret sendte Kate Nordborg-Løvstad mig sin gendigtning af en Thomas Kingo-salme fra Smukt, synes jeg. Her er de begge to. Kingos er nr. 644 i salmebogen. 1 Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog foruden nåde, altid har jeg suk og ve, altid kan jeg Jesus se. 2 Altid trykker mine synder, altid Jesus hjælp tilskynder, altid er jeg udi tvang, altid er jeg fuld af sang. 3 Nu i sorrig, nu i glæde, nu i fald og nu i sæde, ofte fuld af stor uro, altid fuld af Jesu tro. 4 Så er sorg til glæde lænket, så er drikken mig iskænket besk og sød i livets skål, sådant er mit levneds mål. 5 Men, o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til, at troens glæde over synd og sorrig må altid overvægten få! Thomas Kingo 1681 Bearbejdet Aldrig er jeg uden smerte, altid ensom i mit hjerte, aldrig føler jeg mit værd, altid er din hånd mig nær. 2 Altid martrer mine synder, altid mærkes: ånden nynner, aldrig magter jeg mit liv, altid er jeg som et siv. 3 Altid skifter sorg og glæde, altid må jeg le og græde, aldrig finder jeg helt fred, altid er du kærligt med. 4 Altid tillidsfuld af nåde, altid kærlighedens gåde; aldrig uden sorg og savn, altid er jeg i din favn. 5 Altid livets byrder nager, altid jeg min tro modtager, aldrig troens fryd forgår, altid du mit hjerte når. Kate Nordborg 8 I adventstiden er det blevet en dejlig tradition, at Lars Højland besøger de sognebørn fra Indslev og Brenderup sogne, som er kommet på plejehjem, og at han har en lille julekrans med. Både besøget og kransen glæder mange. Torsdag den 28. november kl binder vi kransene. Det er også blevet en fast tradition og man behøver ikke være ekspert på forhånd for at deltage. Der er nogen, der er eksperter!! - men Kransebinding vi andre kan lære en masse ved at gå rundt og kikke på eksperterne og selv forsøge os bagefter. Vi håber, at mange vil komme og være med til at hygge og binde en krans. Menighedsrådet sørger for kaffe, te, juleknas og materialer, men hvis I selv har noget, I har lyst til at binde af, må I selvfølgelig også gerne tage det med. Vel mødt. Kirsten Jensen

9 Adventsmøde i Brenderup Tirsdag den 3. december kl er der Adventsmøde i Brenderup Sognehus. Adventsmødet er efterhånden blevet en tradition, hvor vi hygger os med at høre et spændende foredrag. I år har Gitte Bargholt lovet at komme og fortælle om familien Bargholts mange rejser rundt om i verden. Hele familien: far, mor og 4 børn har fx været jorden rundt i deres ombyggede Toyota Hi-Ace, og det bliver interessant at høre, hvad den eventyrlystne familie har bedrevet på deres talrige rejser til fjerne steder. Der skal selvfølgelig også være tid til adventshygge med kaffe/te, kage, snak og sang. Alle er velkomne, og vi håber, at mange vil komme og være med til en dejlig adventseftermiddag. Kirsten Jensen Den 29. november kl til ca. kl. 20 holdes der igen i år julefest i Indslev-Tårup Forsamlingshus for Indslev sogns seniorer og ældre med tilknytning til sognet. Indbydelsen gælder også Brenderup sogn. Vi begynder med kaffebord, fortsætter med luciaoptog ved Ejby-spejderne, julehygge og Julefest kortspil, og slutter af med spisning af suppe, oksekød og peberrodssovs. Pris for hele arrangementet er 100 kr. Tilmelding senest den 25. november til enten Else eller Karen Else Einshøj og Karen Jensen Fra kirkebøgerne Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev kirker DÅB: Indslev Damien Pryds Lodahl, døbt 1. september Brenderup Dimitri Valentin Völkers Hoeck Thrane, døbt 28. juli Frederik Dyrehave Hansen, døbt 25. august Arthur William Bæk Madsen, døbt 8. sept. Smilla Lykkegaard Elsby, døbt 6. oktober Kasper Flemming Rask, døbt 20. oktober VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER: Brenderup Lotte Lyshøj Søgaard og Jens Pedersen, viet 10. august Íris Björk Rúnarsdóttir og Ege Oliver Torp Pedersen, viet 7. september Anne Grethe Indahl Hertzum og Henrik Indahl Jensen, kirkelig markering af vielse, 7. sept. Kristine Gøhns Sørensen og Michael Stenholt Jensen, viet 26. oktober BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER: Brenderup Evang Christensen, bisat 24. juli Evy Olivia Agnethe Andersen, begravet 7. aug. Arne Kjærsgaard, bisat 9. august Erik Rosager Hansen, begravet 30. august Kasper Knudsen, begravet 20. september Børge Kristensen, 27. september 9

10 Nyt fra sognene Brenderup Forsamlingshus Den 1. september fik vi indviet den dejlige tilbygning til Forsamlingshuset. Rigtig mange var mødt frem. Der faldt mange anerkendende bemærkninger om det lyse lokale, som bliver spået en god fremtid. Solen skinnede og stemningen var høj. Den 8. september afholdt Forsamlingshuset igen sit tilbagevendende marked. Endnu flere var mødt frem til denne begivenhed. Også her var solen og feststemningen med os. Vi har just afholdt vinsmagning i samarbejde med Brugsen. Også med god tilslutning. Dejlige dage. Vi takker for den fine opbakning. Kommende arrangementer: 17. november: Julemarked fra kl Mange salgsboder og hyggelig Café. 9. februar 2014: Brunch. Søndagsarrangement for hele familien. 21. marts 2014: Generalforsamling. Vi påtænker at kombinere denne aften med FÆLLES- SPISNING. Mere herom ved opslag i byen, når tiden nærmer sig. 7. september 2014: Sæt allerede nu kryds ved vort store, tilbagevendende marked. Disse arrangementer ligger fast. Men hold øje med opslag i byen. Måske finder vi på andre tiltag. Venlig hilsen Karin Wemmelund Indslev GF / Forsamlingshus / Lokaludvalg 31. januar kl Fællesspisning (bøf m/ løg, budding og kaffe) kr. 80,- 28. marts kl Fællesspisning (stegt flæsk m. kartofler og persillesovs) kr.50,-, og derefter generalforsamlinger i gymnastikforening, forsamlingshus og lokaludvalg. Stegt flæsk med kartofler og persillesovs velbekomme d. 28. marts Se mere på om ugentlige arrangementer gymnastik, l`hombre, badminton, krolf og petanque samt om fastelavnsløjer for børn og voksne og det årlige Indslev Marked sidste lørdag i maj. P. v. a. Indslev Gymnastikforening / Indslev-Tårup Forsamlingshus / Lokaludvalget for Indslev Sogn Hans Berthel Jespersen 10

11 Brenderup Højskoles Musikforening Her er en kort udgave af koncertprogrammet for Brenderup Højskoles Musikforening frem til april. Se mere på hvor billetter kan bestilles. Der sælges også billetter på Miljøtorvet og i Ejby Boghandel, når koncerterne nærmer sig. 15. november: Esben Just solo. En aften i selskab med en unik pianist og historiefortæller. 29. november: Dicte og Claus Hempler, to af Danmarks stærke og markante sangere danner duo i international klasse. 17. januar: Jazztroubadouren Jens Lysdal. 5. februar: Musikforeningens 10. generalforsamling. Koncert med Anne Eldridge og pianist. 7. marts: Shawn Holt and Teardrops - med Blues fra Chicago. 30. marts: Eksklusiv koncert med Sebastian. Kis Thybo FDF Brenderup-Harndrup Kære læser. Hermed lidt nyt fra FDF. Vi har fået en hjemmeside: Her kan man blive opdateret og følge med i kredsens liv. Man kan f.eks. se billeder fra den fantastiske sommerlejr, finde indbydelser til kredsens arrangementer, se klasseprogrammerne, og meget mere. Det er nyt for os at drive sådan en side, så ris og ros samt gode input modtages gerne. Årets sidste store arrangement bliver FDF-festen på Brenderup skole søndag den 1. december, som byder på sang og optrin, billeder fra året, der gik og lotteri. Festen slutter med den stemningsfyldte lucia-gudstjeneste, hvor vores flotte lucia-hold synger og bærer lyset frem. Det er rigtig dejligt, at så mange i vores lokalområde støtter os. Det gør det muligt for os at tilbyde FDF for alle! Tak for det! Mange vil gerne være med i lederflokken, men det kan være svært at binde sig 100 % til en hel sæson, og derfor er det vores målsætning, at lederne i hver klasse bliver et team, så den enkelte leder med god samvittighed kan melde afbud og deltage i andre gøremål. Det skal være muligt at være med, også selvom man skal deltage i forældremøder, rejse med jobbet, pløje og høste markerne, eller noget helt andet, men det er og bliver nødvendigt med én person, som vil være tovholder for hver FDF-klasse. Gi lyd, hvis du ku tænke dig at være med, eller kender en interesseret. Grib fat i den nærmeste FDFleder, så tager vi en snak om mulighederne. Kort sagt ledere og/eller tov-holdere er meget velkomne! De bedste FDF-hilsener Brian & Frederik. Nyt medlem? Hvis du ku tænke dig at være med, eller kender én som måske er interesseret, vil vi bede dig gi lyd. 11

12 12 Sognepræst Lars Højland Bubbelvej 79, 5464 Brenderup Tlf Graver - Brenderup Kirke Kim Broholm Kirkegårdskontoret Tlf Tlf. tid: tirs-fre 9-10 Kirkeværge - Brenderup Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf / Gudstjenestetider Dato Dagens navn brenderup Indslev Dagens tekst 17. nov. 25. s. e. Trin. Mikkel Holmegaard Fælles m. Brenderup Matt. 24, nov. Sidste søndag i kirkeåret Cafédral Matt. 25, dec. 1. s. i advent Familiegudstj Luk. 4, dec. 2. s. i advent Dorthe Stæhr Nielsen Fælles m. Brenderup Matt. 25, dec. Syng-julen-ind dec. 3. s. i advent Luk. 1, dec. 4. s. i advent Fællesm. Brenderup Johs. 3, dec. Juleaften og Luk. 2, dec. Juledag Johs. 1, dec. 2. juledag Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Matt. 10, dec. Julesøndag Fælles m. Brenderup Matt. 2, dec. Nytårsaftensdag (Kransekager m.m.) (Kransekager m.m.) Mark. 10, jan. Hellig 3 Konger Matt. 2, jan. 1. s. e. H3K Dorthe S. Nielsen Fælles m. Brenderup Mark 10, jan. 2. s. e. H3K Joh. 4, jan. 3. s. e. H3K Fælles m. Brenderup Luk. 17, feb. 4. s. e. H3K/Kyndelmisse Cafédral Matt. 14, feb. Sidste s.e.h3k Johs. 12, feb. Septuagesima Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Matt. 25, feb. Seksagesima Fælles m. Brenderup Mark. 4, mar. Fastelavn Luk. 18, mar. Konfirmandgudstjeneste for alle! mar. 1. s. i fasten Luk. 22, mar. 2. s. i fasten Fælles m. Brenderup Mark. 9, mar. Spis-med-gudstjeneste Fælles m. Brenderup Kirkebil: Kirsten Langborg Hansen på / eller Kaj Axel Jensen Adresser m.m. Organist Eva Møller Knudsen Vigen 12, 5580 Nørre Aaby Tlf Menighedsrådsformand Kaj Axel Jensen, Bro Skov 26, 5464 Brenderup, Tlf / Næstformand Erik Hansen, Syrenvej 29, 5464 Brenderup, Tlf Kirkesanger Kathrine B. Sundahl Enghøjvej 3, 5466 Asperup Tlf Graver - Indslev Kirke Mona Tougaard Kirkegårdskontoret Tlf Kirkeværge - Indslev Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf / Kirkebladet udgives af Brenderup-Indslev Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Lars Højland (ansv. red.), Kirsten Jensen, Kirsten Langborg Hansen og Else Einshøj. Kirkebladet udkommer 3 gange årligt - omkring 1/3, 1/7 og 1/11. Tryk: Mark og Storm Grafisk Tlf

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn.

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. ØRUM VISKUM VEJRUM 61. årgang nr. 1 2008/09 Kirkebladet Kære Gud, December Januar Februar vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. Deres tillid og umiddelbarhed lærer

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal

29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal 29. Årgang nr. 1 december - januar - februar 2008-2009 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Atlantis Santa Lucia og lyset Koncert med vocalgruppen Vis Vocal Præsteartikel Morgen på Atlantis! Musicalen Atlantis

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere