KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014"

Transkript

1 KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE Labyrintens to spørgsmål Kender du følelsen af at gå i en labyrint? Væggene klæber og klemmer, og man bare går og går og går. Engang imellem blokeres gangen af spørgsmål, der føles som en lukket dør. Uvilkårligt søger man trylleformularen, der kan åbne døren og hvem ved, måske! fjerne labyrintfølelsen helt. Jeg bilder mig ind, at alle mennesker kender labyrintfølelsen, for den kommer, når man fanges af en indre, påtrængende frygt uundgåeligt og dybt ubehageligt. Men hvilken trylleformular kan åbne døren? Hvordan slippe af med frygten, ud af labyrinten, ind i livet? Mit bud begynder med, at man opdager labyrintens to spørgsmål. Det første er dørens spørgsmål: Hvad er sandhed? Det andet er væggenes spørgsmål: Hvad gør mit liv sandt? De ligner til forveksling hinanden, men man skal ikke lade sig snyde. Dørens spørgsmål Hvad er sandhed? leder nemlig kun ind til en ny gang og en ny dør og en ny gang og så videre i en lang labyrintisk uendelighed! Sandhed lader sig aldrig gribe og begribe, uanset hvor mange definitioner 10 pt man har. Og derfor er væggenes spørgsmål vigtigt. Hvad gør mit liv sandt? Jeg kender ikke dit svar, men Læs om: Julefest Gospelkor Adventsfest Kirkehøjskole Babysalmesang Det sker i sognene Kates gendigtede salme Nytårsdagsaftengudstjeneste m.m. måske det minder om mit: Det, der gør mit liv sandt, er den kærlighed, som kommer mig i møde lige dér, hvor jeg er! Jeg tror, at alle labyrintvægge har en piskesnert af frygt for at miste kærlighed, ikke være god nok, være udenfor, afvist, forkastet. Men hvis man stopper op og mærker væggenes spørgsmål, så kan man også mærke juleaften, hvor en gribende kærlighed træder ind i mørket og kommer en i møde som en lysende stjerne og et lille barns varme kærlighed. Juleaften viger frygtens vægge og gør dørenes spørgsmål overflødige. Hvad gør livet sandt? Den kærlighed, som kommer os i møde lige dér, hvor vi er. God jul til alle nu og alle dage. Lars Højland 1

2 22/11 Udflugt til Århus for K. E. Løgstrup-interesserede. Se side 2 27/11 Ad-hoc-koret øver kl i Brenderup Kirke. Se side 7 28/11 Kransebinding i Sognehuset kl Se side 8 29/11 Julefest i Indslev. Se side 9 3/12 Adventsmøde i Sognehuset kl Se side 9 4/12 Ad-hoc-koret øver kl i Brenderup Kirke. Se side 7 10/12 KFUM og K. Adventsaften med Holger Lissner i Strib Sognegård kl /12 Syng Julen Ind i Brenderup Kirke kl Se side 6 31/12 Nytårsgudstjeneste. Vi ønsker Godt Nytår. Se side 6 og bagsiden 11/1 Kirkehøjskole i Middelfart. Se side 7 Kalender til opslagstavlen 14/1 KFUM og K. Henning Kjær Thomsen: Hvad tænker en moderne protestantisk teolog? 16/1 Jesus-film i Ejby Konfirmandstue. Se side 5 28/1 Start på babysalmesang. Se side 3 4/2 Gospelkor i Balslev kirke. Se side 6 8/2 Kirkehøjskole i Ejby konfirmandstue. Se side 7 11/2 KFUM og K. Anne Birgitte Reiter: Skal en præst kunne mere end sit fadervor? 12/2 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 25/2 Brenderup-Indslev Sogneklub m. Flemming Werenberg. Se side 5 9/3 Kirkehøjskole i Asperup kl Se side 7 11/3 KFUM og K. Mikael Nielsen: Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved? 13/3 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 21/3 Spis-med-gudstjeneste kl i Brenderup Kirke. 3/4 Jesus-film i Ejby konfirmandstue. Se side 5 Løgstrup for de særligt interesserede Den 22. november genudgives K. E. Løgstrups bog Ophav og omgivelse på forlaget Klim, og i den anledning inviterer forlaget til en temadag i Århus med foredrag af nogle af Danmarks bedste Løgstrup-kendere. Dorthe Stæhr Nielsen og jeg tager derop vil du med??? Vi kører i egne biler fra Brenderup kl og er tilbage kl. ca Ring, mail, SMS eller bare prik mig på skulderen. Lars Højland 2 Nu skriver formanden godt nok et andet sted i bladet, at vi skal spare og det er jo også rigtigt, men køkkenet i Sognehuset var efterhånden blevet så slidt, at skufferne faldt fra hinanden, når vi trak dem ud, og det har jo egentlig måttet stå model til et stort slid som køkken i fritidshjem, børnehave og senest som sognehuskøkken. Nyt køkken i Sognehuset Alle disse ord for at forklare, at det ikke er af storhed, at vi har fået et rigtig pænt, nyt, praktisk køkken, som vi er overbevist om vil fungere godt og vare i mange år!! Vi håber, at alle, der plejer at bruge det, vil blive glade! Kirsten Jensen

3 Babysalmesang har erfaring med babysalmesang fra kirker i København og nu også i Asperup, hvor hun er kirkesanger. Hun har lavet en folder, som har overskriften: Syng, leg og styrk kontakten til din baby. Folderen vil vi lægge forskellige steder i sognene og selvfølgelig i kirkerne og i Sognehuset. Så lykkedes det! I efterhånden mange år har skiftende menighedsråd i vore 2 sogne forgæves forsøgt at få oprettet babysalmesang. Grunden, til at vi ikke kunne opgive tanken, er, at vi synes, det er så vigtigt at få forældrene og de små ind i kirken, så de får lejlighed til at opleve det smukke kirkerum, musikken og den helt særlige atmosfære af ro og fordybelse, som netop det rum indbyder til. For de større børn har der til vores store glæde de sidste år været god opbakning til Spis-med-gudstjenesterne, hvor den aldersgruppe har mulighed for at opleve kirken. Undervisningen vil foregå i Brenderup Kirke kl med efterfølgende kaffe/te og snakkepause. 10 tirsdage med start den 28. januar og slut den 8. april. Målgruppen er babyer fra 1 10 mdr. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest den 21. januar til Margrethe, mobil/sms eller Lars Højland tlf / mail: Menighedsrådet / Kirsten Jensen Selvom der altid er åbent i Sognehuset med legetøj, juice og kaffe på kanden til de voksne, så man kan gå derover, hvis børnene bliver utålmodige under de almindelige gudstjenester om søndagen, så må vi erkende, at søndagsgudstjenesterne ikke er særlig børnevenlige med prædiken, nadver og lange salmer, og derfor er vi rigtig glade for endelig at kunne indbyde til babysalmesang, så der både for de helt små og de lidt større børn er mulighed for samvær i kirken helt på børnenes præmisser. Margrethe Ingemann Sørensen vil varetage undervisningen i babysalmesang. Margrethe er konservatorieuddannet musikpædagog. Hun 3

4 Nyt fra menighedsrådet Åh, de penge, ja, de penge 4 Tidligere på året var der mediestorm over kirkernes stærkt stigende pengeforbrug. Gennem 20 år var udgifterne til kirkedrift steget med 40 %, heraf en stigning gennem de sidste 10 år på 1 milliard alene til lønninger. Unægtelig store tal, der ikke stemmer med udviklingen i det øvrige Danmark. Hvor mon det er, de bruger alle de penge? I 2009 var den kirkelige ligning fra provstiet til vores 2 sogne i alt 2.7 mil. I mil. I mil. I mil. I år 2.3 mil. Og det udmeldte beløb for 2014 er foreløbigt 2.3 mil. Altså et fald på 0.4 mil. på 6 år. Det er altså ikke os i Brenderup og Indslev, der bruger løs af pengene. Tværtimod. Lønninger er i samme år steget, det øvrige udgiftsniveau er også steget ex: varme, el, afgifter grønne afgifter, forsikringer, tjenesteydelser, håndværkere, alm. varer mv. Dvs. der bliver færre og færre penge til at gøre det, vi er sat i verden for jf. menighedsrådslovenes 1: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Dette sker ved et aktivt og udadvendt kirkeliv i sognene, og det koster som regel dog ikke altid penge. Menighedsrådets udfordring er således under de givne økonomiske rammer at prioritere dette, hvilket paradoksalt betyder, at vi på vores møder må bruge meget tid på økonomi og netop ikke på kirkeliv. En række udgifter er svære at gøre noget ved. Lønninger til personale: gravere, organist og kirkesanger er bestemt af kirkeministeriet. Vi har ikke selv forhandlingsret. De samlede lønudgifter udgør ca. 70 % af budgettet. Præsternes løn betales ikke af menighedsrådene, men af staten. Udgifter til kirkebygninger og præstegård er en anden stor udgiftspost. Disse bygninger er under provstiets opsyn og kræver konstant vedligeholdelse i henhold til det årlige bygningssyn. Og hvad angår kirkerne er det dyrt, idet de skal vedligeholdes i henhold til retningslinjer fra Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Ikke noget fliseklæb og silikone her. I år bruger vi godt kr. på disse vedligeholdelser, og så er der endda en række udsatte opgaver, som må gemmes til næste år hvis vi får råd. Så kommer udgifter til afdrag på lån, kirkegård, administration og kirkelige aktiviteter. Disse rummer hver især en lang række poster. Af det regnskabssystem vi skal bruge, bruger vi ca. 140 forskellige artskontonumre, hvor hver art så igen rummer mange typer udgifter. I øvrigt ubegribeligt for de fleste. Derfor har alle menighedsråd ansat professionelle regnskabsførere. Som sagt bliver det sværere og sværere at få enderne til at nå sammen, samtidig med at vi fortsat ønsker at prioritere de kirkelige aktiviteter højt. Derfor vil vi i den kommende tid fokusere på at nedbringe vores udgifter, hvor vi kan. Se på vores indkøbs - og forbrugsrutiner, gennemgå vores konti og se, hvor vi kan spare. På alle former for indkøb af forbrugsvarer og tjenesteydelser. Kan vi finde måder at spare på energi - elektricitet, naturgas og olie? Især styring af varme i kirkerne. Menighedsrådsforeningen har beregnet, at det koster mellem 500 og 800 kr. at varme en kirke op på en kold vinterdag til 1 times gudstjeneste. Vi kan konstatere, at flere og flere bruger vores hjemmeside. Bl.a. derfor er et helt konkret tiltag, at vi har besluttet at nedbringe antallet af kirkeblade fra fire til tre om året. Fra 2014 vil de udkomme 1. marts. 1.juli. og 1. november. Dels er det et stort arbejde at skrive og redigere vi har to ubesatte pladser i menighedsrådet dels er det dyrt. Det koster ca kr. af få trykt og udsendt bladet til alle husstande. Formålet med det hele er som sagt at kunne fastholde og tilbyde mange kirkelige aktiviteter. Kaj Axel Jensen

5 Brenderup-Indslev Sogneklub Flemming Werenberg fortæller fra familiens og Bolighusets historie. Jamen, det har jo været et eventyr for os! Sådan sagde Flemming, da jeg spurgte ham, hvordan han har oplevet sin tid i Bolighuset Werenberg. Eventyr er altid spændende og heldigvis sagde Flemming ja til at komme til Sogneklubben og fortælle lidt af det. Der var engang! Det bliver d. 25. februar kl i Sognehuset. Fortællingen strækker sig over flere generationer, så det er også en rejse i tid til et helt andet samfund, men hele tiden præget af driftighed og stor dygtighed - og til tider held. Flemming kan mange historier om forretningen, som i mange år var Fyns største Bolighus, men det kan vel være, at der er mange af kundernes oplevelser, han endnu ikke har hørt. Har du f.eks. nogensinde fået prisen forhandlet ned med?! Lars Højland Jesus går til filmen Program for vinteren 2014 vises i Ejby konfirmandstue, Nørregade 97, Ejby Jesus-filmklubben som vi startede i efteråret fortsætter vinteren ud med endnu en række spændende, mærkelige, specielle og interessante film, som alle vil fortælle historien om Jesus, bare på deres helt specielle måde og med hver deres genre, i alt lige fra science fiction til gys, på fransk og på en ganske almindelig og konservativ måde. Vi må ikke annoncere titlerne på filmene her i bladet men gerne i et program, som kan fås hos præst Jens Rothmann, eller bare når du møder op. Datoerne for de kommende filmaftener er 16. januar, 12. februar, 13. marts og 3. april alle gange kl. 19:00, og så indtil filmen er færdig. Det koster ikke noget at være med, men man kan købe kaffe og kage for 25kr. Vel mødt i filmklubben. Jens Rothmann, sognepræst i Balslev-Ejby 5

6 Samarbejdende sogne, 4. februar i Balslev Kirke Nyborg Gospel Kor Nyborg Gospel Kor er kendt for koncerter, der spreder energi og glæde helt ned i hjerterødderne og storetæerne man er næsten nødt til at rejse sig og synge med. Repertoiret spænder fra traditionelle gospelsange til mere jazzede og rytmiske numre, så der er noget for enhver smag. Koret har eksisteret i 14 år, har 57 medlemmer og gennem årene har de haft mange vellykkede koncerter over hele landet. F.eks. var de i Fjelsted Kirke for nogle år siden, hvor alle gik glade og opløftede hjem. Gospel kan noget noget helt særligt. Lars Højland / Mikkel Holmegaard Larsen Nytårsgudstjenester 6 Vores nytårsgudstjeneste er rykket til nytårsaftensdag dvs. d. 31/12 nærmere bestemt kl i Indslev og kl i Brenderup. Efter gudstjenesten er der kransekage og lidt champagne/juice, så vi på behørig vis kan sige godt nytår og tak for det gamle til hinanden. Dronningen taler først kl , så der er god tid! Lars Højland Kransekage, champagne/juice, nytårsaftensgudstjeneste og godt nytår til alle

7 Kirkekor Syng-julen-ind og kyndelmisse Vil du være med i kirkernes ad-hoc-kor? Så har du muligheden til jul og til kyndelmisse. Syng-julen-ind er for alle med eller uden englevinger og uanset humør! Syng-julen-ind 11. december kl i Brenderup Kirke. Alle er velkomne ved vores efterhånden traditionsrige syng-julen-ind-aften. Vi synger kendte og mindre kendte julesalmer sammen. Juleevangeliet læses. Julefreden indfinder sig. Og så vil ad-hoc-koret synge. Korets øvetider er onsdagene d. 27. november og 4. december kl og onsdag d. 11. december kl Tilmelding til koret er ikke nødvendig, men man er bestemt velkommen til at give Eva et praj. Kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl i Brenderup Kirke. Kyndelmisse betyder lys-messe. Den ligger hvert år på 2. februar, hvilket vil sige den dag, hvor vinteren i flg. traditionen vender. Der har altid været overtro forbundet med kyndelmisse særligt blandt landmænd, som ønskede et godt udbytte! F.eks. skulle frugttræer piskes med ris for at bringe mange og gode frugter, og rituelle pløjninger ville sikre en god høst. Man skulle spise flæsk for at undgå hunger, og vejret på kyndelmissedag var et varsel om forårets komme - hvis det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden, så kom foråret snart! Hvis nogen vil prøve de gode råd af, så skriv gerne om det i næste kirkeblad! Mere seriøst: Kyndelmissekoret (det samme som ad-hoc-koret) øver onsdag d. 22. januar og onsdag d. 29. januar kl og lige inden gudstjenesten søndag d. 2. februar kl i Brenderup Kirke. Lars Højland / Eva Møller Knudsen Kirkehøjskolen i Middelfart Provsti Titlerne på de 4 resterende foredrag af denne sæsons kirkehøjskolelørdage er: Jødedom, Kristendom og Islam variationer over samme tema eller væsensforskellige religioner? Foredrag ved dr. theol. Kurt Christensen den kl i Strib Sognegård. Præsten og kætteren Foredrag ved Morten Skovsted og Iben Krogsdal den kl i Middelfart Sognegård. Folkekirken på Fyn. Foredrag v. biskop Tine Lindhardt den 8.2. kl i Ejby Konfirmandstue Gudstjeneste den 9.3. kl i Asperup Kirke og derefter frokost og foredrag af Søren Ulrich Thomsen indtil ca Tag en folder i kirkerne eller Sognehuset og læs evt. mere på hjemmesiden: Kirsten Jensen 7

8 Kate og Kingo! Salme-gendigtning I foråret sendte Kate Nordborg-Løvstad mig sin gendigtning af en Thomas Kingo-salme fra Smukt, synes jeg. Her er de begge to. Kingos er nr. 644 i salmebogen. 1 Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog foruden nåde, altid har jeg suk og ve, altid kan jeg Jesus se. 2 Altid trykker mine synder, altid Jesus hjælp tilskynder, altid er jeg udi tvang, altid er jeg fuld af sang. 3 Nu i sorrig, nu i glæde, nu i fald og nu i sæde, ofte fuld af stor uro, altid fuld af Jesu tro. 4 Så er sorg til glæde lænket, så er drikken mig iskænket besk og sød i livets skål, sådant er mit levneds mål. 5 Men, o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til, at troens glæde over synd og sorrig må altid overvægten få! Thomas Kingo 1681 Bearbejdet Aldrig er jeg uden smerte, altid ensom i mit hjerte, aldrig føler jeg mit værd, altid er din hånd mig nær. 2 Altid martrer mine synder, altid mærkes: ånden nynner, aldrig magter jeg mit liv, altid er jeg som et siv. 3 Altid skifter sorg og glæde, altid må jeg le og græde, aldrig finder jeg helt fred, altid er du kærligt med. 4 Altid tillidsfuld af nåde, altid kærlighedens gåde; aldrig uden sorg og savn, altid er jeg i din favn. 5 Altid livets byrder nager, altid jeg min tro modtager, aldrig troens fryd forgår, altid du mit hjerte når. Kate Nordborg 8 I adventstiden er det blevet en dejlig tradition, at Lars Højland besøger de sognebørn fra Indslev og Brenderup sogne, som er kommet på plejehjem, og at han har en lille julekrans med. Både besøget og kransen glæder mange. Torsdag den 28. november kl binder vi kransene. Det er også blevet en fast tradition og man behøver ikke være ekspert på forhånd for at deltage. Der er nogen, der er eksperter!! - men Kransebinding vi andre kan lære en masse ved at gå rundt og kikke på eksperterne og selv forsøge os bagefter. Vi håber, at mange vil komme og være med til at hygge og binde en krans. Menighedsrådet sørger for kaffe, te, juleknas og materialer, men hvis I selv har noget, I har lyst til at binde af, må I selvfølgelig også gerne tage det med. Vel mødt. Kirsten Jensen

9 Adventsmøde i Brenderup Tirsdag den 3. december kl er der Adventsmøde i Brenderup Sognehus. Adventsmødet er efterhånden blevet en tradition, hvor vi hygger os med at høre et spændende foredrag. I år har Gitte Bargholt lovet at komme og fortælle om familien Bargholts mange rejser rundt om i verden. Hele familien: far, mor og 4 børn har fx været jorden rundt i deres ombyggede Toyota Hi-Ace, og det bliver interessant at høre, hvad den eventyrlystne familie har bedrevet på deres talrige rejser til fjerne steder. Der skal selvfølgelig også være tid til adventshygge med kaffe/te, kage, snak og sang. Alle er velkomne, og vi håber, at mange vil komme og være med til en dejlig adventseftermiddag. Kirsten Jensen Den 29. november kl til ca. kl. 20 holdes der igen i år julefest i Indslev-Tårup Forsamlingshus for Indslev sogns seniorer og ældre med tilknytning til sognet. Indbydelsen gælder også Brenderup sogn. Vi begynder med kaffebord, fortsætter med luciaoptog ved Ejby-spejderne, julehygge og Julefest kortspil, og slutter af med spisning af suppe, oksekød og peberrodssovs. Pris for hele arrangementet er 100 kr. Tilmelding senest den 25. november til enten Else eller Karen Else Einshøj og Karen Jensen Fra kirkebøgerne Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev kirker DÅB: Indslev Damien Pryds Lodahl, døbt 1. september Brenderup Dimitri Valentin Völkers Hoeck Thrane, døbt 28. juli Frederik Dyrehave Hansen, døbt 25. august Arthur William Bæk Madsen, døbt 8. sept. Smilla Lykkegaard Elsby, døbt 6. oktober Kasper Flemming Rask, døbt 20. oktober VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER: Brenderup Lotte Lyshøj Søgaard og Jens Pedersen, viet 10. august Íris Björk Rúnarsdóttir og Ege Oliver Torp Pedersen, viet 7. september Anne Grethe Indahl Hertzum og Henrik Indahl Jensen, kirkelig markering af vielse, 7. sept. Kristine Gøhns Sørensen og Michael Stenholt Jensen, viet 26. oktober BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER: Brenderup Evang Christensen, bisat 24. juli Evy Olivia Agnethe Andersen, begravet 7. aug. Arne Kjærsgaard, bisat 9. august Erik Rosager Hansen, begravet 30. august Kasper Knudsen, begravet 20. september Børge Kristensen, 27. september 9

10 Nyt fra sognene Brenderup Forsamlingshus Den 1. september fik vi indviet den dejlige tilbygning til Forsamlingshuset. Rigtig mange var mødt frem. Der faldt mange anerkendende bemærkninger om det lyse lokale, som bliver spået en god fremtid. Solen skinnede og stemningen var høj. Den 8. september afholdt Forsamlingshuset igen sit tilbagevendende marked. Endnu flere var mødt frem til denne begivenhed. Også her var solen og feststemningen med os. Vi har just afholdt vinsmagning i samarbejde med Brugsen. Også med god tilslutning. Dejlige dage. Vi takker for den fine opbakning. Kommende arrangementer: 17. november: Julemarked fra kl Mange salgsboder og hyggelig Café. 9. februar 2014: Brunch. Søndagsarrangement for hele familien. 21. marts 2014: Generalforsamling. Vi påtænker at kombinere denne aften med FÆLLES- SPISNING. Mere herom ved opslag i byen, når tiden nærmer sig. 7. september 2014: Sæt allerede nu kryds ved vort store, tilbagevendende marked. Disse arrangementer ligger fast. Men hold øje med opslag i byen. Måske finder vi på andre tiltag. Venlig hilsen Karin Wemmelund Indslev GF / Forsamlingshus / Lokaludvalg 31. januar kl Fællesspisning (bøf m/ løg, budding og kaffe) kr. 80,- 28. marts kl Fællesspisning (stegt flæsk m. kartofler og persillesovs) kr.50,-, og derefter generalforsamlinger i gymnastikforening, forsamlingshus og lokaludvalg. Stegt flæsk med kartofler og persillesovs velbekomme d. 28. marts Se mere på om ugentlige arrangementer gymnastik, l`hombre, badminton, krolf og petanque samt om fastelavnsløjer for børn og voksne og det årlige Indslev Marked sidste lørdag i maj. P. v. a. Indslev Gymnastikforening / Indslev-Tårup Forsamlingshus / Lokaludvalget for Indslev Sogn Hans Berthel Jespersen 10

11 Brenderup Højskoles Musikforening Her er en kort udgave af koncertprogrammet for Brenderup Højskoles Musikforening frem til april. Se mere på hvor billetter kan bestilles. Der sælges også billetter på Miljøtorvet og i Ejby Boghandel, når koncerterne nærmer sig. 15. november: Esben Just solo. En aften i selskab med en unik pianist og historiefortæller. 29. november: Dicte og Claus Hempler, to af Danmarks stærke og markante sangere danner duo i international klasse. 17. januar: Jazztroubadouren Jens Lysdal. 5. februar: Musikforeningens 10. generalforsamling. Koncert med Anne Eldridge og pianist. 7. marts: Shawn Holt and Teardrops - med Blues fra Chicago. 30. marts: Eksklusiv koncert med Sebastian. Kis Thybo FDF Brenderup-Harndrup Kære læser. Hermed lidt nyt fra FDF. Vi har fået en hjemmeside: Her kan man blive opdateret og følge med i kredsens liv. Man kan f.eks. se billeder fra den fantastiske sommerlejr, finde indbydelser til kredsens arrangementer, se klasseprogrammerne, og meget mere. Det er nyt for os at drive sådan en side, så ris og ros samt gode input modtages gerne. Årets sidste store arrangement bliver FDF-festen på Brenderup skole søndag den 1. december, som byder på sang og optrin, billeder fra året, der gik og lotteri. Festen slutter med den stemningsfyldte lucia-gudstjeneste, hvor vores flotte lucia-hold synger og bærer lyset frem. Det er rigtig dejligt, at så mange i vores lokalområde støtter os. Det gør det muligt for os at tilbyde FDF for alle! Tak for det! Mange vil gerne være med i lederflokken, men det kan være svært at binde sig 100 % til en hel sæson, og derfor er det vores målsætning, at lederne i hver klasse bliver et team, så den enkelte leder med god samvittighed kan melde afbud og deltage i andre gøremål. Det skal være muligt at være med, også selvom man skal deltage i forældremøder, rejse med jobbet, pløje og høste markerne, eller noget helt andet, men det er og bliver nødvendigt med én person, som vil være tovholder for hver FDF-klasse. Gi lyd, hvis du ku tænke dig at være med, eller kender en interesseret. Grib fat i den nærmeste FDFleder, så tager vi en snak om mulighederne. Kort sagt ledere og/eller tov-holdere er meget velkomne! De bedste FDF-hilsener Brian & Frederik. Nyt medlem? Hvis du ku tænke dig at være med, eller kender én som måske er interesseret, vil vi bede dig gi lyd. 11

12 12 Sognepræst Lars Højland Bubbelvej 79, 5464 Brenderup Tlf Graver - Brenderup Kirke Kim Broholm Kirkegårdskontoret Tlf Tlf. tid: tirs-fre 9-10 Kirkeværge - Brenderup Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf / Gudstjenestetider Dato Dagens navn brenderup Indslev Dagens tekst 17. nov. 25. s. e. Trin. Mikkel Holmegaard Fælles m. Brenderup Matt. 24, nov. Sidste søndag i kirkeåret Cafédral Matt. 25, dec. 1. s. i advent Familiegudstj Luk. 4, dec. 2. s. i advent Dorthe Stæhr Nielsen Fælles m. Brenderup Matt. 25, dec. Syng-julen-ind dec. 3. s. i advent Luk. 1, dec. 4. s. i advent Fællesm. Brenderup Johs. 3, dec. Juleaften og Luk. 2, dec. Juledag Johs. 1, dec. 2. juledag Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Matt. 10, dec. Julesøndag Fælles m. Brenderup Matt. 2, dec. Nytårsaftensdag (Kransekager m.m.) (Kransekager m.m.) Mark. 10, jan. Hellig 3 Konger Matt. 2, jan. 1. s. e. H3K Dorthe S. Nielsen Fælles m. Brenderup Mark 10, jan. 2. s. e. H3K Joh. 4, jan. 3. s. e. H3K Fælles m. Brenderup Luk. 17, feb. 4. s. e. H3K/Kyndelmisse Cafédral Matt. 14, feb. Sidste s.e.h3k Johs. 12, feb. Septuagesima Johanne M. L. Fårup 9.00 Fælles m. Brenderup Matt. 25, feb. Seksagesima Fælles m. Brenderup Mark. 4, mar. Fastelavn Luk. 18, mar. Konfirmandgudstjeneste for alle! mar. 1. s. i fasten Luk. 22, mar. 2. s. i fasten Fælles m. Brenderup Mark. 9, mar. Spis-med-gudstjeneste Fælles m. Brenderup Kirkebil: Kirsten Langborg Hansen på / eller Kaj Axel Jensen Adresser m.m. Organist Eva Møller Knudsen Vigen 12, 5580 Nørre Aaby Tlf Menighedsrådsformand Kaj Axel Jensen, Bro Skov 26, 5464 Brenderup, Tlf / Næstformand Erik Hansen, Syrenvej 29, 5464 Brenderup, Tlf Kirkesanger Kathrine B. Sundahl Enghøjvej 3, 5466 Asperup Tlf Graver - Indslev Kirke Mona Tougaard Kirkegårdskontoret Tlf Kirkeværge - Indslev Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf / Kirkebladet udgives af Brenderup-Indslev Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Lars Højland (ansv. red.), Kirsten Jensen, Kirsten Langborg Hansen og Else Einshøj. Kirkebladet udkommer 3 gange årligt - omkring 1/3, 1/7 og 1/11. Tryk: Mark og Storm Grafisk Tlf

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 Læs om: Præstens Klumme Tro og tvivl i kirkehøjskolen Torsdagsklubben Kyndelmisse Julefest Kalender til opslagstavlen November

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011 KIRKE- OG SOGNEBLAD Nytårsgudstjeneste Madbix Julekoncert Lucia i kirke I Allindemagle kirke. Nytåret skal hilses velkommen! Med hygge og ølsmagning.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Brenderup & Indslev Juli - August - September - Oktober 2015

Brenderup & Indslev Juli - August - September - Oktober 2015 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev Juli - August - September - Oktober 2015 Læs om: Børnekonfirmander Høstgudstjenester Babysalmesang Allehelgen Sogneklub m.m. Juli 16. Kend din Kirke kl. 15.30. Brenderup

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere