Mere om opholdsteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere om opholdsteder"

Transkript

1 Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig, eller stedet, hvor astrologen befinder sig. Med det spørgsmål rører han ved en af horarastrologiens varme kartofler, men som jeg sagde til ham: Jeg lægger hovedet på blokken: Spørgsmålets fødselshoroskop skal beregnes for stedet, hvor spørgsmålet fødes - hos spørgeren. Men hvis du får henvendelser per mail eller brev, skal du bruge det tidspunkt, hvor du læser spørgsmålet. Det syntes han var indlysende nok, og så var den samtale slut. Men jeg tænkte, at da det virkelig drejer sig om et stridsspørgsmål, hvor påstand står mod påstand alt efter skole og guru, skyldte jeg ham egentlig et mere uddybende svar - underforstået nogle praktiske eksempler, som ikke er til at skyde igennem. Så jeg satte mig for at samle noget bevismateriale sammen og skrive til ham. Det greb hurtigt om sig, og da jeg opdagede, at brevet var ved at blive til en hel artikel, tænkte jeg, at den er jo lige til Stjernerne - i fin forlængelse af mit bidrag fra sidste måned, hvor jeg fortalte om relokationshoroskoper. For problematikken er den samme, for så vidt at det (hvad angår planeter i huse) sjældent gør den store forskel, om spørgeren opholder sig i Rønne eller Esbjerg - kun hvis det drejer sig om, hvor vidt en bestemt planet befinder sig lige før eller efter en hovedakse. Og det var netop sådan et tilfælde, som i sin tid, for tyve år siden, fik mig overbevist om, at det er spørgerens opholdsted, der tæller. Det drejede sig dengang om en umiddelbart forestående tvangsauktion, spørgsmålet kom fra Odense, hvor Pluto stod kort før kulminationen over MC, hos mig i Birkerød var den allerede faldet ned. Dvs. i Birkerød var faren drevet over, men hendes hus kom altså på tvangsauktion i løbet af få dage. Ligeledes står planeterne som oftest i samme huse, hvad enten horoskopet beregnes for Wien, Paris eller København. Det er - ligesom i forbindelse med relokationshoroskoperne - ikke afstanden nord-syd, men afstanden øst-vest, der virkeligt rykker. Hej igen! Da du spurgte forleden, sagde jeg godt nok, at jeg lagde hovedet på blokken, men det kan du jo ved nærmere eftertanke egentlig ikke bruge til noget. Den ene påstand kan vel være så god som enhver anden. Det du trænger til, er vel noget kød og blod på sagen. Heldigvis i hvert fald i den her sammenhæng - befinder jeg mig (som fx lige nu) nogle måneder om året på Kanarieøerne, cirka 30 længdegrader, svarende til et helt dyrekredstegn, vest fra København, og har i de perioder dagligt mulighed for at tage stilling til problematikken. Og jeg fik da også straks det første illustrative eksempel ind: Min kunde ringer lige nord fra København. Der skal bygges altaner til de enkelte ejerlejligheder i deres

2 boligkompleks, det koster selvsagt nogle penge at deltage. Hendes mand synes det bliver for dyrt, de har gæld i forvejen, og vil ikke, hun synes det ville være rart med mere lys, luft og plads, og vil gerne. Hun har også nogle ideer til, hvor pengene skulle spares og hentes, tænker også på den værdistigning, der kunne realiseres ved et senere salg. Sagen er ret oplagt, synes jeg. Det handler om penge og gæld, vi har en dobbelt opposition mellem 2. og 8. hus. Månen, "det hun har brug for" står i 2. i Løven, "en hjertesag", sammen med Saturn retrograd, det er sparetider, og i opposition til Neptun i Vandbæreren, ønskedrømme. Den fremtidige værdistigning er (med Venus i Tyren i 11.) i sig selv sikkert reel nok, men det er næppe en investering de har råd til, Venus er i kvadraten til Saturn og Neptun. Lidt af et fra-asken-iilden-horoskop. Ascendanten som altid angiver, hvad spørgeren "har gang i", ligger i signifikant i Krebsen, det drejer sig om boligen. (Ascendanten er i øvrigt også ret sent ude, et yderligere tegn på, at der intet mere sker i den sag.) Her hos mig står Måne-Saturn-konjunktionen på IC, hvilket i sig selv jo også kunne være en henvisning til boligen. Men vi mangler den egentlige problemstilling - pengene og gælden. Og med ascendanten i Tvillingerne er der så godt som altid tale om studier, til tider er rejse- og transportbranchen inde. Står Vandbæreren ved MC - hvilket ofte er tilfældet på de nordlige breddegrader, når Tvillingerne er på ascendanten - i givet fald også om undervisning eller mere eller mindre idealistisk præget oplysningsarbejde. Og i øvrigt stiller Tvillingen som regel to eller flere spørgsmål samtidig, hvilket jo ikke er tilfældet her. Man kunne så argumentere med, at hun og hendes mand er uenige, hvilket svarer fint til at Merkur og Jupiter er i kvadrat, og at og der ved stærke aktiveringer omkring descendenten i Skytten så godt som altid optræder meningsforskelle - men det er jo egentlig heller ikke det, der er sagens kerne.

3 Til gengæld handlede det faktisk om Tvillingerne den følgende formiddag. Jeg fik en mail fra Østrig, som jeg modtog, mens Tvillingernes tegn stod på ascendanten i Innsbruck: Jeg kom tilbage fra Brasilien (organiserede kurser i NGO-sammenhæng) i november 2006 og er i gang med et nyt projekt, The Status of Women in World religion. Jeg planlægger at lave interviews og videofilme i Iran og Indien, vil senere sammenfatte materialet i en bog, og eventuelt bruge denne til en Phd ved et engelsk eller amerikansk universitet. Spørgsmålet er nu: Skal jeg præsentere projekt The Status of Women in World religion ved Gender Unis her i Østrig og ansøge om finansielle midler over universitetet, eller skal jeg hellere koncentrere mig om Iran og søge de finansielle midler internationalt? Der har også åbnet sig nogle døre m.h.t. at undervise ved Gender Unis i Østrig og Schweiz i temaerne Gender and Religion, Women saints in India and Persia and African ceremonies. Jeg tænker også på, om der er mening i at udvide projektet og involvere FN, eller om jeg skal nøjes med bogen og undervisningen. På den anden side ville det sikkert være velgørende for min sjæl at studere persisk poesi, persisk historie og islamisk filosofi, så måske skulle jeg søge om optagelse ved universitetet i Isfahan? Tvillingen for fuld udblæsning! Og hun har da også noget helt andet på hjerte samtidig: Hun spørger, hvad hun kan gøre for at forbedre forholdet til faderen (en succesrig forretningsmand), som hun beskriver som den rene terror. Jeg startede med forholdet til faderen, fordi det umiddelbart virkede som det mest overskuelige spørgsmål, og jeg havde også en mistanke om, at den anden serie af spørgsmål måske kunne ses i lyset af forholdet til faderen. I faderspørgsmålet er der tale om et direkte modsætningsforhold, en magtkamp, hvilket jo ikke er tilfældet med de andre spørgsmål. Så Jupiter i 7. melder sig straks som kandidat. Jupiter er jo også oplagt repræsentant for en succesrig forretningsmand, Jupiter er finansog mangepengemand, i modsætning til Merkur som er kræmmer eller gadesælger. Og Jupiter står kanonstærkt for tiden, i eget tegn og i trigonen til Saturn i Løven, en personlighed, der manifesterer sig målrettet - med store visioner og masser af erfaring. Både Jupiter og Saturn er stationære, så han er da sikkert tung at danse med. Men hvad er problemet? Meget succesrige mennesker har ofte svært ved respektere de mindre succesrige. Og her har vi at gøre med en datter, der er repræsenteret ved Merkur i Fiskene i konjunktion med Rahu og Uranus, så mon ikke faderen har svært ved at finde hoved eller hale i alt det hun fabler om? Som jeg skriver til hende, din far har kun respekt for resultater, så du må gøre først og tale bagefter, ellers gider han ikke engang lytte til, hvad du siger.

4 Merkur står i en smuk og langvarig sextil til Venus i Tyren. Her har vi hendes interesse for digtekunsten og videofilmene og for så vidt også for kvindernes vilkår verden over. Men Venus er i 12, stadig i støbeskeen, endnu ikke synlig, så det ville jo nok være en god ide, først at lave interviewerne og filmene, og så senere i givet fald henvende sig til FN og universiteter. For mon ikke de damer og herrer dommere (Jupiter) ligesom faderen gerne vil se nogle produkter (Tyren), før de rykker ud med pengene? For dybest set er det jo penge, finansieringer, det handler om, jeg mistænker, at hun også har bedt faderen om penge, at det er det, der har udløst krisen. Og det er nogle helt andre penge end dem i eksemplet fra før, hvor det handlede om 2. hus, om egne penge og eget territorium. Jeg undrer, om der nogensinde kommer noget ud af alle hendes planer. Saturn retrograd/stationær på IC er for mig et tegn på, at hun ikke kommer nogen vegne. (Hvis Saturn havde været i Tyren, ville det nærmest svare til en stavnsbindingskonstellation.) Her hos mig står ascendanten i Vædderen. Det kunne godt give mening, da hun er i en opstartsfase. Men det giver ikke mening, at ascendanten står i de sidste grader af tegnet, det ville jo betyde, at hun befandt sig i den afsluttende del af en opstartsfase (underforstået: på vej ind i Tyrens konsolideringsfase), men hun har jo faktisk endnu ikke taget det første spadestik. Det giver heller ikke rigtig mening, at hun skulle løbe efter penge hos andre, når Venus står i 1. i Tyren og Merkur i 11. i Fiskene, for så ville hun klare finansieringen privat. Til gengæld giver det god mening, at herskeren Mars står i Vandbæreren i 11. i sextil til Pluto i Skytten i 9., når det handler om et verdensomspændende, idealistisk projekt, fremtidigt arbejde, på tegnebrættet. Man kan meget ofte finde argumenter for, at det kunne være astrologens opholdsted, der definerer spørgsmålenes fødesteder. Det er jo ikke for ingenting, at det er et stridsspørgsmål vi er i gang med. Spørgsmålet er, om argumenterne er relevante. Jeg har fundet et horoskop af lidt ældre dato frem, ligeledes med Tvillingerne på ascendanten. Det drejer sig om en opringning fra København, fra en yngre mand, jeg ikke kender. Hans spørgsmål er tilsyneladende kort og klart og drejer sig om hans hobby,

5 sejlsporten: Er der udsigt til at jeg vinder internationale konkurrencer indenfor de næste fem år? Jeg beder ham ringe tilbage senere, for jeg kan se, jeg har brug for at tænke mig om. Der er et eller andet, der ikke passer. Den stærke opposition mellem 1. og 7. hus svarer i sig selv fint til temaet konkurrence det er simpelthen over den akse, at konkurrencer udspiller sig. Men: Dette spørgsmål drejer sig om noget dramatisk akut, noget påtrængende og umiddelbart tidsnært, både Månen og Pluto er ved at være direkte på aksen. Månen på ascendanten er som regel tegn på et smertensbarn, noget der går én på rent personligt. Pluto på descendenten siger godt nok, at man står overfor ultimative fordringer eller uovervindelige magter, hvilket så her ville give svaret, at han ikke har en kinamands chance for at vinde, men Pluto siger også, at der ligger en hund begravet, at der skal bores dybere. Merkur, som hersker i eksil og på udebane i 7. viser i sig selv, at han ikke kan vinde, men at Merkur samtidig er retrograd og stationær fortæller tillige, at han er kommet til vejs ende, sætter punktummer eller skrinlægger og det jo bestemt ikke det, der ligger i hans formulerede spørgsmål. Han har heller ikke nævnt noget om de meningsforskelle, der, som sagt, ofte optræder med Skytten i 7., og helt bortset fra det, så plejer Tvilling-Skytte snarere beskrive tennis- eller badmintonkampe (bolde i luften med retning), men her drejer det sig jo ikke om luftelementet men om vandelementet. Så hvad sker der? Det viser sig, ikke uventet, at han befinder sig i et akut modsætningsforhold til resten af holdet, han mener, at sådan som samarbejdet kører, vil de aldrig komme videre. Og så har han (!) stillet et ultimatum: Enten lægger vi os i selen, eller også skrider jeg og søger optagelse i en udenlandsk (Skytten) klub. Så det var faktisk det, der var hans spørgsmål (han var kommet til vejs ende): Kan jeg blive optaget på et udenlandsk hold og kan jeg sammen med dem så vinde? Der skulle en del diplomati til at svare. Hvordan ser det så ud her hos mig? Energien er god nok. Mars er eksakt på ascendanten i Vædderen, han er en startklar kæmper. Med lidt god vilje kunne man se mandskabet som hans "familie" i båden (Krebsen i 4.) og så er jo Saturn retrograd på IC lige i øjet som stavnsbindingsaspekt. Han kommer simpelthen ikke videre med dem, Mars er oven i købet i kvadrat til familien. Solen i 10. i Stenbukken bekræfter, at der ikke er noget galt med ambitionerne, navnlig med trigonen til Jupiter i 6. i Jomfruen, som er stationær og i princippet vedholdende, han vil gerne arbejde for sagen. Meningsforskellene ville jeg - ligeledes med lidt god vilje - kunne acceptere i hus, selv om jeg så ville jeg opfatte dem som diskussioner, ikke som ultimatummer.

6 Så lige bortset fra, at Venus i Vandbæreren i 11. er i fin kontakt til både Pluto, Månen og Merkur, så ville jeg godt (hvis ikke jeg slæbte rundt på min erfaringsbagage) kunne anerkende horoskopets gyldighed. Men den Venusstilling viser jo en fin forbindelse til åndsfællerne, og det har han jo netop ikke. I næste sag er afstanden mellem mig og spørgeren endnu længere, det drejer sig om en mail fra Australien. Spørgsmålet er hvem er faderen? og kommer fra en kvinde, der lige er blevet gravid. Hun håber, at hendes kæreste er faderen, men det kunne også være en anden, som hun havde været sammen med en enkelt gang. Jeg har tidligere brugt horoskopet i Stjernerne i forbindelse med måneknudernes og formørkelsernes rolle i faderskabsspørgsmål, så jeg vil fatte mig kort nu. Hun "er" selv Jupiter i moderskabstegnet Krebsen, vi ser hendes håb og ønsker (nemlig at kæresten er faderen) hos Månen i 11. i Vandbæreren i konjunktion med Neptun - vistnok ønsketænkning. Solen, "hovedpersonen", som jo i dette tilfælde må være faderen, det er jo ham, der spørges efter, står på 12. husspids sammen med Uranus. Uranus bringer jo, ligesom de andre nye planeter, altid undtagelsestilstande, og 12. hus er knyttet til det, der er skjult eller hemmeligt, så på den måde er svaret ligesom allerede givet. En senere faderskabstest viste, at kæresten netop ikke var faderen. Beregnet for mit opholdsted ligger hele kæmpekonjunktionen i Vandbæreren i 5. hus - i barnehuset! Umiddelbart ret irriterende for min "bevisførelse" (selv om spørgsmålet strengt taget ikke handler om barnet), især som Jupiter i Krebsen nu er ved at kulminere - planeter kort før MC beskriver den "nærmest forestående opgave", dvs. moderskabet. Og Mars i 7. i Vædderen kunne man da sagtens se som en "indtrængere ", eller som et møde, der har udviklet sig overilet. Og både Neptun og Uranus i 5. kunne formodentlig være udtryk for at barnet selv stammede fra en fremmed planet. Det der gør, at dette horoskop er ubrugeligt er MC s og især ascendantens og ascendantherskerens positioner. Der er ingen mening i, at de alle står i tegnenes sidste

7 grader: Det her handler ikke om at afslutte, om at binde løse ender sammen, det drejer sig om noget fuldstændigt nyt (det er i øvrigt også hendes første barn), som lige er kommet i gang. Hvis ascendanten havde været i begyndelsen af Vægten, kunne man have argumenteret med, at det handlede om en helt ny situation, hvad angår partnerskab - for det er jo i sandhed også, hvad det gjorde! Men det var jo ikke tilfældet - ascendanten var ikke kommet ind i Vægten endnu. Du er ikke den første, der spørger om min holdning til problemet spørgerens versus astrologens opholdsted. Men du er den første, der fik mig ud af kridthuset. Fint! For i løbet af processen kan jeg jo godt se, hvorfor det er et stridsspørgsmål, og hvor meget, man egentlig skal tage stilling til, før man bekender kulør. (Men jeg lægger altså fortsat hovedet på blokken.) Og så har jeg fået samlet noget materiale, både til undervisningen og til den næste artikel i Stjernerne.

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

FREMTIDENS PARFORHOLD

FREMTIDENS PARFORHOLD A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Stort tema: FREMTIDENS PARFORHOLD Emmelie: PRIORITER OGSÅ KÆRLIGHEDEN Joan Ørting: FEMININE FORHOLD ER FREMTIDEN Mor-datter-udfordring

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft HOROSKOPET BORGEN Forudsigelse af næste afsnit Steve Jobs Vreden som drivkraft ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN Vinterhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans

Nyt blod. Lotto Henrik. Astrid Lindgren. Vild med dans ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2008 PRIS: KR. 59,50 HOROSKOPET Nyt blod PAULA LARRAIN FRA DIKTATUR TIL STUDIEVÆRT Lotto Henrik ET VINDERHOROSKOP Astrid Lindgren FYLDER 100 ÅR Vild med dans HOROSKOPER FOR ROBERT

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Appendix D Interview af Jørgen Olsen

Appendix D Interview af Jørgen Olsen Appendix D Interview af Jørgen Olsen 5 (0 min 0 sec) R: Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i J:

Læs mere