Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007"

Transkript

1 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget. Det står afdelingerne frit derudover at holde individuelle afslutninger efter aftale med ungdomsudvalget. Hvis klubhuset anvendes skal der foretages reservation i god tid. I seniorafdelingen og motionsafdelingen (U16 og U17 holder særskilt afslutning). U18 og opefter holder samlet afslutning efter nærmere retningslinier fra sportsudvalget. De enkelte afdelinger kan frit derudover holde individuelle afslutninger for egen regning efter aftale med seniorog motionsudvalget. I forbindelse med sidste spillerunde i udendørssæsonen - er klubben vært med en øl eller vand pr. spiller i alle afdelinger. Trænere/ledere skal bestille drikkevarerne i kantinen. Alkohol/rusmidler: Retningslinier for ungdomsafdelingen: Har et ungdomsmedlem øl/ spiritus eller rusmidler med i klubregi, vil det blive konfiskeret. Medlemmet kan afhente det næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Indtager et ungdomsmedlem øl / alkohol eller andre rusmidler mens han/hun er i eller repræsenterer klubben vil vi konfiskere alkoholen og han/hun kan afhente den på den næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Klubben kontakter forældrene straks. Kommer et ungdomsmedlem påvirket til træning eller kamp, bliver han/hun afvist, og vi kontakter forældrene straks. I gentagelsestilfælde tages medlemsskabet op til vurdering. Baner: Ved sæsonstarten bliver træningsbaner fordelt mest hensigtsmæssigt for alle. På tavlen ved omklædningsrummene er der ved kampe påført nr. på bane og omklædningsrum, der skal benyttes. VÆR gæstende hold og dommere behjælpelig vedrørende dette. Hvis mål på træningsbanerne flyttes sættes de tilbage ved træningstidens slutning. Henvendelse vedrørende baner, mål, net og opkridtning foretages til centerlederen. Banevedligeholdelse varetages af Herning Kommune efter nærmere retningslinier. Af hensyn til græsklipning skal kegler, minimål mm. sættes på plads efter træning. Bolde: Træningsbolde Træneren henter sine bolde i boldrummet. (Reservenøgle findes i kantinen). Boldene placeres og optælles i boldnet, så træneren præcis ved, hvor mange bolde, der er taget med ud til træning. Under træningen skal boldene, når de ikke benyttes, være samlet. Efter træningen skal boldene optælles, så det sikres at alle bolde er med ind igen. Ingen spillere forlader træningen før alle bolde er fundet. Boldene placeres i de anviste rum, og rummet aflåses. Trænerne er ansvarlige for, at boldene lægges på plads efter træningen. Lad ikke spillerne selv hente eller aflevere bolde i boldrummet. Spillerne må meget gerne hjælpe med at bære boldene, men boldrummet er kun for ledere!!! Alle spillere skal hjælpe træner/holdleder med trøjer, bolde etc. før, under og efter træning/kamp. Defekte bolde afleveres til centerlederen, som sørger for reparation eller kassation.

2 Kampbolde: Ved opvarmning før kampe: tag 6 bolde af dine egne bolde med ud i net, lån 3 ud til modstanderne og kontroller at alle bolde er med ind igen. I kampe med betalte dommere er det dommeren, som tager kampbolden og linieflag med ud til kampen. Administreres af centerlederen. Ved kampe med lokaldommer er det afdelingen, der sørger for kampbolden fra egen afdeling. Den Røde Tråd: Grundlaget for arbejdet i ungdomsafdelingen er forankret i beskrivelsen Den Røde Tråd. Her beskrives forventninger, holdninger og krav mellem spillere, forældre og klubben. Her kan du også læse om klubbens holdninger til holdsætning og træningstilgang i de enkelte årgange. Der henvises til hjemmesiden. Dommere: Til alle 11-mands kampe under JBU og DGI bruges dommere fra Dommerklubben. Til mandskampe under JBU bruges som hovedregel lokale dommere. Ved JBU 11-mandskampe foretages der central dommerafregning. Ved 7-mandskampe på udebane, med dommere fra Dommerklubben, afregner den enkelte træner eller leder med dommeren. Refusion kan efterfølgende foretages i klubhusets kantine. Hjemmesiden Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Holdkort: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Førstehjælpsudstyr: Hvert hold har, efter sine behov, førstehjælpsudstyr. Det kan f.eks. være plaster, ispose osv.. Hvis træneren mener, der mangler udstyr, købes det og betales fra afdelingens konto. Indmeldelser: Regler for ind- og udmeldelse af foreningen fremgår af vedtægterne. Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i SIF, er det trænerens opgave at tage godt imod vedkommende, så spilleren hurtigst muligt føler sig godt tilpas i klubben. Såfremt spilleren året før har spillet i en anden klub, skal spilleren have en udmeldelse fra denne klub. Ungdoms-, senior- og motionsudvalget er ansvarlig for at spillercertifikatet indkræves på nye spillere. Spillercertifikatet afleveres herefter til kassereren. Kalender: Alle aktiviteter, møder i bestyrelsen, styregrupper og driftsudvalg skal fremgå af kalender på hjemmesiden. Aktiviteter i de enkelte afdelinger skal koordineres med fællesaktiviteter. Alle afdelinger udarbejder individuel kalender, som fremgår af afdelingens årsplan. Aktiviteter i klubhuset skal ligeledes koordineres og godkendes af centerlederen.

3 Kampafvikling: Det forventes at alle ledere har en god opførsel i forbindelse med kampafvikling. Dommeren og modstanderne bydes velkommen så der er respekt om Sunds IF s navn. Derudover vil sportsudvalget løbende sætte fokus på holdninger og krav til spillere, forældre og ledere. Kampreferater: Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Kampsedler: Vi har en naturlig forpligtigelse til at orientere hjemmene om for eksempel mødetidspunkter, kamptidspunkter, holdopstillinger osv.. Information af forældre er en vigtig del af forholdet hjem og klub. Det er de enkelte afdelingers opgave, at denne information/kommunikation med hjemmene er bedst mulig. I seniorafdelingen bruges opslagstavle i klubhuset. På klubbens hjemmeside vil der være links til alle holds kamptidspunkter og spillesteder, som bestemt af JBU. Det er klubbens IT-udvalgs vision at der inden for de næste 3 år vil kunne udsendes/formidles kamptidspunkter på grupp s eller gruppe-sms. Kantinen: Træneren skal indskærpe spillerne, at man ikke må sidde i kantinen iført snavset påklædning. Da det er foreningens kantine skal vi opfordre til, at man bruger klubhuset til spillermøder, klubaftener mv.. Køb til arrangementer i afdelingerne sker til indkøbspris Kurser/uddannelse: Det er klubbens målsætning at få så veluddannet en trænerstab som muligt. Sportsudvalgets godkender den overordnede uddannelsesplan. Konsulenterne sørger for individuelle planer for trænere og ledere. Kørsel til udekampe: Kørsel til udekampe foregår fra klubhuset. I ungdomsafdelingen kan der opkræves et beløb pr. halvsæson pr. spiller til kørepenge. Der er kutyme for, at penge bruges socialt på holdene. Ved kørsel med ungdomsspillere skal børnene være fastspændt i overensstemmelse med gældende lovgivning (der er ny lovgivning på vej, som skærper nogle krav til visse biler). I seniorafdelingen aftales kørepenge mellem holdledere og spillere. Forsikringsmæssigt er det bilens lovpligtige ansvarsforsikring der dækker eventuelle tilskadekomne. Sunds IF kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af et trafikuheld, selv om det er foreningen der har bedt de pågældende forældre om at køre og stille biler til rådighed. Det er en selvfølge, at foreningens ledere overholder færdselslovningen. Lys på banerne: Herning Kommune har ansvaret for lysanlægget. Hvis der er problemer kontaktes centerlederen. Nøgle til lysanlægget hænger i dommerrummet. Det er trænerens opgave, at lyset på banerne slukkes efter endt træning.

4 Læskedrik: Hver afdeling har sine egne drikkeflasker. Drikkedunkene rengøres løbende af de enkelte afdelinger. Målsætning: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager. Nøgler: Ledere i Sunds IF kan få udleveret følgende nøgler: - nøgle til klubhus. - nøgle til trøjeskab. - nøgle til bolde Alle nøgler afleveres når man ikke er mere er leder i Sunds IF. Opslagstavlen: Hver afdeling har sin egen opslagstavle i klubhuset. Hold dig jævnligt orienteret på opslagstavlen. Pokaluddeling: Foreningens regler for uddeling af pokaler i forbindelse med sæsonafslutningen fremgår af bilag 1. Alle ledere bedes grundig orientere sig om reglerne. Post: Hvert hold har sin egen postbakke i møderummet. Se efter post, hver gang du er i klubhuset. Præmering: Ungdomsafdelingen: Klubben er vært med et mindre traktement(niveau:sodavand, pølser/pommes frites)i klubhuset ved: Udendørs: - puljevinder efterårsturneringen - jysk mesterskab - særlige tilfælde (afgøres af ungdomsudvalget) Indendørs: - regionsmester - jysk- og danskmester I denne forbindelse er afdelingens ledere i samarbejde med Ungdomsudvalget ansvarlig for, at der laves et lille referat hjemmesiden Seniorafdelingen: Ved oprykning er klubben vært med et mindre traktement i klubhuset. Samarbejde FS MidtVest: Sunds IF har indgået samarbejde med ca. 120 andre klubber om støtte til FC Midtjylland. Samarbejdet benævnes FS MidtVest og står for Fodbold Samarbejde i Midt- og Vestjylland.

5 Samarbejdsaftaler: I ungdomsafdelingen indgås der samarbejdsaftaler med trænere og holdledere før sæsonstart. I seniorafdelingen indgås som hovedregel kontrakt med trænerne. SIF-vimpel: Der er indkøbt vimpel med Sunds IF's logo. De kan uddeles ved landsmesterskaber, finalestævner eller ved flerdagsstævner. Vimplerne udleveres ved centerlederen. Spillerlister: Det er trænerens/holdlederens ansvar at udarbejde og aflevere en liste over spillere til kassereren senest 3 uger efter opstart både udendørs og indendørs. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen for efterfølgende år. Spilletidspunkter: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Sponsorer: Al kontakt til foreningens sponsorer foretages gennem styregruppen for økonomi. Støvler: Efter træning eller kamp sørg da venligst for, at dine spillere gør støvlerne rene, før de vender tilbage til omklædningsrummet. Efterlad altid rummet ryddeligt og pænt. Husk at forklare spillerne, hvilke indgange der bruges. Tilmelding til turnering/stævner: Bestyrelsen har truffet beslutning om tilmelding af alle ungdomshold under JBU. Sunds IF sport har ansvaret for tilmeldingen efter indstilling fra ungdomsudvalg, konsulenter og trænere/holdledere. U9 til U16 drenge og piger tilmeldes som udgangspunkt et hold i A-rækken. Dette kan ændre til B1/B i følgende tilfælde: 1. Placering for 1. holdet i sidste/forrige sæson for ældste årgang, har været bunden i rækken 2. Der har været markant spillerafgang i årgangen 3. For U9 er der ingen målbare resultater fra året inden, så her er der tale om en fælles vurdering fra trænere/ledere og Sunds IF sport. Yderligere hold tilmeldes i B2/C afhængig af styrke og tidligere resultater. Tilmelding til mindre stævner foretages af den enkelte afdeling. Større ture kræver altid en godkendelse af de respektive sportsudvalg forinden tilmelding foretages. Med virkning fra sæsonen 1999 skal alle afdelinger udarbejde årsplan, hvoraf eventuelle stævner og ture fremgår. Efter ønske fra generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget en ny rejsepolitik for foreningen. Med virkning fra 1. januar 2004 er det alene piger, drenge, damejunior, junior og ynglinge der kan deltage i udlandsrejser således, at alle ungdomsspillere mindst en gang i ungdomstiden deltager på en udlandsrejse.

6 Ungdomsudvalget har ansvaret for rejseaktiviteterne, herunder godkendelse af rejseaktivitet og alle økonomiske forhold. Afdelingen kan indtjene penge til turen ved at udføre arbejde i foreningens navn. Alle iværksatte aktiviteter skal forinden være godkendt af Ungdomsudvalget. Forinden godkendelse af en udlandsrejse skal der også være udarbejdet et budget. Alle indsamlede midler skal straks efter indsamling være registreret og placeret i foreningens regnskab. Foreningen giver normalt et tilskud til den enkelte spiller efter udført arbejde i foreningens navn. Ved arbejde for foreningen fragår normalt et beløb til fællesudgifter for eksempel holdgebyr, udflugter og lederbetaling. Alle aktiviteter skal godkendes af ungdomsudvalget før igangsætning. Det er bestyrelsens holdning, at der skal være en passende egenbetaling på mindst 500,- kr. pr. spiller. Deltagerberettiget er: afdelingens trænere og holdledere afdelingens spillere spillere, som har spillet/betalt kontingent for seneste udendørssæson før rejsedato, men som efterfølgende er udtaget og flyttet til talenthold under FC Midtjylland/FS MidtVest i rejseåret. En spiller kan ikke deltage i turen hvis vedkommende er i kontingent restance ligesom der inden afrejse skal være betalt kontingent for udendørssæsonen i det år hvori rejsen foregår. Klubben kan efter ansøgning give tilskud til rejsen og giver normalt kun tilskud til to ledere pr. hold. Maksimalt to måneder efter turen udarbejdes endeligt regnskab, som fremligges for Ungdomsudvalget. Skulle andre forhold opstå er det Ungdomsudvalget/Sunds IF Sport som træffer en afgørelse i det konkrete tilfælde. Tordenvejr: I forbindelse med træning er det den enkelte træner der skønner om det er forsvarligt at fortsætte træningen. Det er bestyrelsens holdning at der overhovedet ingen chancer skal tages! I forbindelse med kamp er det dommeren, der skønner om en kampen skal afbrydes. Det er JBU s holdning, at der ingen chancer skal tages. Når man ser lyn og hører torden er det vigtig at tænke på følgende: søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ prøv at undgå tårne og åbne pladser lad være med at røre større elektrisk ledende genstande f.eks. hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettet det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. Trøjer: Hver afdeling har eget trøjeskab. I trøjeskabet findes tasker med spilledragter, drikkeflasker og lægetaske. Der foretages løbende optælling af rekvisitter gennem sæsonen og altid ved opstart af ny udendørssæson. Afdelingen kan gøres økonomisk ansvarlig for manglende rekvisitter. Alle afdelingens spilledragter skal vaskes samlet med vrangen vendt ud, af hensyn til reklametryk. Det er ikke lovligt at uddele et sæt til hver enkelt spiller. Inden kampe sikres det, at træneren/holdlederen ved præcis, hvor mange trøjer og bukser, der findes i tasken. Efter kampen optælles trøjer og bukser inden de placeres i tasken. Sørg for at tælle op inden nogle spillere forlader omklædningsrummet.

7 Udeblivelse fra kamp: Såfremt der gives bøde pga. udeblivelse fra kamp, flytning 10 dage eller mindre før fastsat kampdag eller aflysning betales bøden via afdelingens konto. Ungdomsudvalgets sammensætning og opgaver: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager: Værdigenstande: Ure, penge mv. må ikke efterlades i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i kantinen. Økonomi: Hver afdeling har sit eget budget, der skal dække både udendørs og indendørssæsonen. Pengene anvendes til fodboldaktiviteter og andet i forbindelse hermed. Trænere og kontaktpersoner er ansvarlige for budgettet. Der udsendes løbende økonomioversigter med angivelse af tildelt beløb, løbende forbrug og rest beløb. Den enkelte træner eller afdeling må ikke opbevare afdelingens midler i privat regi. I forbindelse med udlæg for foreningen skal der ved afregning foreligge underbilag og en beskrivelse af anledning og deltagere. BILAG 1 - pokaluddelinger UNGDOMSAFDELINGEN 1.1. Årets spiller i de enkelte afdelinger U9-U6 Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller, og overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Fiduspokaler på de enkelte hold U9-U16 Vandrepokal, der gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved årets slutning gives pokalen til ejendom til den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen, har fået tildelt pokalen. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for uddeling af pokalen efter hver kamp, samt for overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen.

8 1.3. Træningsflid U9-U16 Efter nærmere vurdering i de enkelte afdelinger og i samråd med ungdomsudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen. SENIORAFDELINGEN 2.1. Årets spiller i herre- og dameafdelingen U16/U17/U18 og senior Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere/ledere i seniorafdelingen er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller. Førsteholdstræneren i herre- og dameafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fighterpokal ved hjemmekampe Vandrepokal, der uddeles i forbindelse med hjemmekampe for Sunds IF s førstehold i herresenior til dagens spiller/fighter. Den spiller, der ved sæsonens slutning har fået pokalen tildelt flest gange, får den overrakt til afslutningsfesten. (Pokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Motionsafdelingens medlemmer er ansvarlig for udvælgelse af dagens fighter i forbindelse med hjemmekampe. Formand for motionsafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal på de enkelte hold Fidus-pokal gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen har fået "fidusen". Holdledere på hvert hold er ansvarlige for overrækkelse af fiduspokaler til afslutningsfesten Træningsflid Efter nærmere vurdering blandt lederne i seniorafdelingen og i samråd med seniorudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Seniorudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Kampjubilæum Retningslinier vedr. kampjubilæum. Med virkning fra 1. januar 1981 har foreningen påbegyndt registrering af førsteholdskampe for dame- og herreafdelingen. Kampantallet for ældre spillere, der har spillet førsteholdskampe før 1/1 1981, er skønnet ud fra spillernes egne oplysninger. Såfremt ældre spillere ønsker at blive optaget i statistikken skal kampantallet sandsynliggøres ved skriftlig redegørelse overfor klubbens sekretær.

9 Hvilke kampe skal registreres: - turneringskampe - unionskampe - pokalkampe under JBU Ansvar for registrering af kampene: Holdleder for henholdsvis dame- og herreholdet har ansvaret for løbende registrering af antal spillede kampe på førsteholdet. Til dette brug føres en kampbog, hvor holdopstilling mv. anføres. Ved sæsonens afslutning afleveres kampbogen til sekretæren som ajourfører listen. Denne liste offentliggøres på klubbens opslagstavle og klubbens hjemmeside Honorering: Følgende kampe honoreres: På jubilæumsdagen modtager jubilaren blomster på kampbanen/stadion. Derudover foretages omtale i Sunds-Gjellerup Avisen samt klubbens hjemmeside. Seniorudvalget og holdlederne har ansvaret for indkøb af blomster og ovenstående omtale. Ved afslutningsfesten modtager jubilaren en gavecheck på 1 kr. pr. kamp. På generalforsamlingen uddeles kampnål for førsteholdskampe henholdsvis l kampe osv. Ved klubrekord foretages særlig præmiering Årets spiller i ynglinge afdelingen Årets spiller: Vandrepokal (Alex Maul). Hædres ved sæsonens afslutning til den spiller i herreynglinge afdelingen, som både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget herreynglingeafdelingen i positiv retning. Foruden vandrepokalen tildeles spilleren en pokal til ejendom-(vandrepokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Træneren har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal i ynglinge afdelingen Fidus-pokal: Gives til den spiller i herreynglingeafdelingen, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der i løbet af sæsonen har fået "fidusen" flest gange. Holdlederen har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten.

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Indhold Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Formand - årsplan... 4 Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....4 PR udvalg - årsplan... 5

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere