Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007"

Transkript

1 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget. Det står afdelingerne frit derudover at holde individuelle afslutninger efter aftale med ungdomsudvalget. Hvis klubhuset anvendes skal der foretages reservation i god tid. I seniorafdelingen og motionsafdelingen (U16 og U17 holder særskilt afslutning). U18 og opefter holder samlet afslutning efter nærmere retningslinier fra sportsudvalget. De enkelte afdelinger kan frit derudover holde individuelle afslutninger for egen regning efter aftale med seniorog motionsudvalget. I forbindelse med sidste spillerunde i udendørssæsonen - er klubben vært med en øl eller vand pr. spiller i alle afdelinger. Trænere/ledere skal bestille drikkevarerne i kantinen. Alkohol/rusmidler: Retningslinier for ungdomsafdelingen: Har et ungdomsmedlem øl/ spiritus eller rusmidler med i klubregi, vil det blive konfiskeret. Medlemmet kan afhente det næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Indtager et ungdomsmedlem øl / alkohol eller andre rusmidler mens han/hun er i eller repræsenterer klubben vil vi konfiskere alkoholen og han/hun kan afhente den på den næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Klubben kontakter forældrene straks. Kommer et ungdomsmedlem påvirket til træning eller kamp, bliver han/hun afvist, og vi kontakter forældrene straks. I gentagelsestilfælde tages medlemsskabet op til vurdering. Baner: Ved sæsonstarten bliver træningsbaner fordelt mest hensigtsmæssigt for alle. På tavlen ved omklædningsrummene er der ved kampe påført nr. på bane og omklædningsrum, der skal benyttes. VÆR gæstende hold og dommere behjælpelig vedrørende dette. Hvis mål på træningsbanerne flyttes sættes de tilbage ved træningstidens slutning. Henvendelse vedrørende baner, mål, net og opkridtning foretages til centerlederen. Banevedligeholdelse varetages af Herning Kommune efter nærmere retningslinier. Af hensyn til græsklipning skal kegler, minimål mm. sættes på plads efter træning. Bolde: Træningsbolde Træneren henter sine bolde i boldrummet. (Reservenøgle findes i kantinen). Boldene placeres og optælles i boldnet, så træneren præcis ved, hvor mange bolde, der er taget med ud til træning. Under træningen skal boldene, når de ikke benyttes, være samlet. Efter træningen skal boldene optælles, så det sikres at alle bolde er med ind igen. Ingen spillere forlader træningen før alle bolde er fundet. Boldene placeres i de anviste rum, og rummet aflåses. Trænerne er ansvarlige for, at boldene lægges på plads efter træningen. Lad ikke spillerne selv hente eller aflevere bolde i boldrummet. Spillerne må meget gerne hjælpe med at bære boldene, men boldrummet er kun for ledere!!! Alle spillere skal hjælpe træner/holdleder med trøjer, bolde etc. før, under og efter træning/kamp. Defekte bolde afleveres til centerlederen, som sørger for reparation eller kassation.

2 Kampbolde: Ved opvarmning før kampe: tag 6 bolde af dine egne bolde med ud i net, lån 3 ud til modstanderne og kontroller at alle bolde er med ind igen. I kampe med betalte dommere er det dommeren, som tager kampbolden og linieflag med ud til kampen. Administreres af centerlederen. Ved kampe med lokaldommer er det afdelingen, der sørger for kampbolden fra egen afdeling. Den Røde Tråd: Grundlaget for arbejdet i ungdomsafdelingen er forankret i beskrivelsen Den Røde Tråd. Her beskrives forventninger, holdninger og krav mellem spillere, forældre og klubben. Her kan du også læse om klubbens holdninger til holdsætning og træningstilgang i de enkelte årgange. Der henvises til hjemmesiden. Dommere: Til alle 11-mands kampe under JBU og DGI bruges dommere fra Dommerklubben. Til mandskampe under JBU bruges som hovedregel lokale dommere. Ved JBU 11-mandskampe foretages der central dommerafregning. Ved 7-mandskampe på udebane, med dommere fra Dommerklubben, afregner den enkelte træner eller leder med dommeren. Refusion kan efterfølgende foretages i klubhusets kantine. Hjemmesiden Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Holdkort: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Førstehjælpsudstyr: Hvert hold har, efter sine behov, førstehjælpsudstyr. Det kan f.eks. være plaster, ispose osv.. Hvis træneren mener, der mangler udstyr, købes det og betales fra afdelingens konto. Indmeldelser: Regler for ind- og udmeldelse af foreningen fremgår af vedtægterne. Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i SIF, er det trænerens opgave at tage godt imod vedkommende, så spilleren hurtigst muligt føler sig godt tilpas i klubben. Såfremt spilleren året før har spillet i en anden klub, skal spilleren have en udmeldelse fra denne klub. Ungdoms-, senior- og motionsudvalget er ansvarlig for at spillercertifikatet indkræves på nye spillere. Spillercertifikatet afleveres herefter til kassereren. Kalender: Alle aktiviteter, møder i bestyrelsen, styregrupper og driftsudvalg skal fremgå af kalender på hjemmesiden. Aktiviteter i de enkelte afdelinger skal koordineres med fællesaktiviteter. Alle afdelinger udarbejder individuel kalender, som fremgår af afdelingens årsplan. Aktiviteter i klubhuset skal ligeledes koordineres og godkendes af centerlederen.

3 Kampafvikling: Det forventes at alle ledere har en god opførsel i forbindelse med kampafvikling. Dommeren og modstanderne bydes velkommen så der er respekt om Sunds IF s navn. Derudover vil sportsudvalget løbende sætte fokus på holdninger og krav til spillere, forældre og ledere. Kampreferater: Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Kampsedler: Vi har en naturlig forpligtigelse til at orientere hjemmene om for eksempel mødetidspunkter, kamptidspunkter, holdopstillinger osv.. Information af forældre er en vigtig del af forholdet hjem og klub. Det er de enkelte afdelingers opgave, at denne information/kommunikation med hjemmene er bedst mulig. I seniorafdelingen bruges opslagstavle i klubhuset. På klubbens hjemmeside vil der være links til alle holds kamptidspunkter og spillesteder, som bestemt af JBU. Det er klubbens IT-udvalgs vision at der inden for de næste 3 år vil kunne udsendes/formidles kamptidspunkter på grupp s eller gruppe-sms. Kantinen: Træneren skal indskærpe spillerne, at man ikke må sidde i kantinen iført snavset påklædning. Da det er foreningens kantine skal vi opfordre til, at man bruger klubhuset til spillermøder, klubaftener mv.. Køb til arrangementer i afdelingerne sker til indkøbspris Kurser/uddannelse: Det er klubbens målsætning at få så veluddannet en trænerstab som muligt. Sportsudvalgets godkender den overordnede uddannelsesplan. Konsulenterne sørger for individuelle planer for trænere og ledere. Kørsel til udekampe: Kørsel til udekampe foregår fra klubhuset. I ungdomsafdelingen kan der opkræves et beløb pr. halvsæson pr. spiller til kørepenge. Der er kutyme for, at penge bruges socialt på holdene. Ved kørsel med ungdomsspillere skal børnene være fastspændt i overensstemmelse med gældende lovgivning (der er ny lovgivning på vej, som skærper nogle krav til visse biler). I seniorafdelingen aftales kørepenge mellem holdledere og spillere. Forsikringsmæssigt er det bilens lovpligtige ansvarsforsikring der dækker eventuelle tilskadekomne. Sunds IF kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af et trafikuheld, selv om det er foreningen der har bedt de pågældende forældre om at køre og stille biler til rådighed. Det er en selvfølge, at foreningens ledere overholder færdselslovningen. Lys på banerne: Herning Kommune har ansvaret for lysanlægget. Hvis der er problemer kontaktes centerlederen. Nøgle til lysanlægget hænger i dommerrummet. Det er trænerens opgave, at lyset på banerne slukkes efter endt træning.

4 Læskedrik: Hver afdeling har sine egne drikkeflasker. Drikkedunkene rengøres løbende af de enkelte afdelinger. Målsætning: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager. Nøgler: Ledere i Sunds IF kan få udleveret følgende nøgler: - nøgle til klubhus. - nøgle til trøjeskab. - nøgle til bolde Alle nøgler afleveres når man ikke er mere er leder i Sunds IF. Opslagstavlen: Hver afdeling har sin egen opslagstavle i klubhuset. Hold dig jævnligt orienteret på opslagstavlen. Pokaluddeling: Foreningens regler for uddeling af pokaler i forbindelse med sæsonafslutningen fremgår af bilag 1. Alle ledere bedes grundig orientere sig om reglerne. Post: Hvert hold har sin egen postbakke i møderummet. Se efter post, hver gang du er i klubhuset. Præmering: Ungdomsafdelingen: Klubben er vært med et mindre traktement(niveau:sodavand, pølser/pommes frites)i klubhuset ved: Udendørs: - puljevinder efterårsturneringen - jysk mesterskab - særlige tilfælde (afgøres af ungdomsudvalget) Indendørs: - regionsmester - jysk- og danskmester I denne forbindelse er afdelingens ledere i samarbejde med Ungdomsudvalget ansvarlig for, at der laves et lille referat hjemmesiden Seniorafdelingen: Ved oprykning er klubben vært med et mindre traktement i klubhuset. Samarbejde FS MidtVest: Sunds IF har indgået samarbejde med ca. 120 andre klubber om støtte til FC Midtjylland. Samarbejdet benævnes FS MidtVest og står for Fodbold Samarbejde i Midt- og Vestjylland.

5 Samarbejdsaftaler: I ungdomsafdelingen indgås der samarbejdsaftaler med trænere og holdledere før sæsonstart. I seniorafdelingen indgås som hovedregel kontrakt med trænerne. SIF-vimpel: Der er indkøbt vimpel med Sunds IF's logo. De kan uddeles ved landsmesterskaber, finalestævner eller ved flerdagsstævner. Vimplerne udleveres ved centerlederen. Spillerlister: Det er trænerens/holdlederens ansvar at udarbejde og aflevere en liste over spillere til kassereren senest 3 uger efter opstart både udendørs og indendørs. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen for efterfølgende år. Spilletidspunkter: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Sponsorer: Al kontakt til foreningens sponsorer foretages gennem styregruppen for økonomi. Støvler: Efter træning eller kamp sørg da venligst for, at dine spillere gør støvlerne rene, før de vender tilbage til omklædningsrummet. Efterlad altid rummet ryddeligt og pænt. Husk at forklare spillerne, hvilke indgange der bruges. Tilmelding til turnering/stævner: Bestyrelsen har truffet beslutning om tilmelding af alle ungdomshold under JBU. Sunds IF sport har ansvaret for tilmeldingen efter indstilling fra ungdomsudvalg, konsulenter og trænere/holdledere. U9 til U16 drenge og piger tilmeldes som udgangspunkt et hold i A-rækken. Dette kan ændre til B1/B i følgende tilfælde: 1. Placering for 1. holdet i sidste/forrige sæson for ældste årgang, har været bunden i rækken 2. Der har været markant spillerafgang i årgangen 3. For U9 er der ingen målbare resultater fra året inden, så her er der tale om en fælles vurdering fra trænere/ledere og Sunds IF sport. Yderligere hold tilmeldes i B2/C afhængig af styrke og tidligere resultater. Tilmelding til mindre stævner foretages af den enkelte afdeling. Større ture kræver altid en godkendelse af de respektive sportsudvalg forinden tilmelding foretages. Med virkning fra sæsonen 1999 skal alle afdelinger udarbejde årsplan, hvoraf eventuelle stævner og ture fremgår. Efter ønske fra generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget en ny rejsepolitik for foreningen. Med virkning fra 1. januar 2004 er det alene piger, drenge, damejunior, junior og ynglinge der kan deltage i udlandsrejser således, at alle ungdomsspillere mindst en gang i ungdomstiden deltager på en udlandsrejse.

6 Ungdomsudvalget har ansvaret for rejseaktiviteterne, herunder godkendelse af rejseaktivitet og alle økonomiske forhold. Afdelingen kan indtjene penge til turen ved at udføre arbejde i foreningens navn. Alle iværksatte aktiviteter skal forinden være godkendt af Ungdomsudvalget. Forinden godkendelse af en udlandsrejse skal der også være udarbejdet et budget. Alle indsamlede midler skal straks efter indsamling være registreret og placeret i foreningens regnskab. Foreningen giver normalt et tilskud til den enkelte spiller efter udført arbejde i foreningens navn. Ved arbejde for foreningen fragår normalt et beløb til fællesudgifter for eksempel holdgebyr, udflugter og lederbetaling. Alle aktiviteter skal godkendes af ungdomsudvalget før igangsætning. Det er bestyrelsens holdning, at der skal være en passende egenbetaling på mindst 500,- kr. pr. spiller. Deltagerberettiget er: afdelingens trænere og holdledere afdelingens spillere spillere, som har spillet/betalt kontingent for seneste udendørssæson før rejsedato, men som efterfølgende er udtaget og flyttet til talenthold under FC Midtjylland/FS MidtVest i rejseåret. En spiller kan ikke deltage i turen hvis vedkommende er i kontingent restance ligesom der inden afrejse skal være betalt kontingent for udendørssæsonen i det år hvori rejsen foregår. Klubben kan efter ansøgning give tilskud til rejsen og giver normalt kun tilskud til to ledere pr. hold. Maksimalt to måneder efter turen udarbejdes endeligt regnskab, som fremligges for Ungdomsudvalget. Skulle andre forhold opstå er det Ungdomsudvalget/Sunds IF Sport som træffer en afgørelse i det konkrete tilfælde. Tordenvejr: I forbindelse med træning er det den enkelte træner der skønner om det er forsvarligt at fortsætte træningen. Det er bestyrelsens holdning at der overhovedet ingen chancer skal tages! I forbindelse med kamp er det dommeren, der skønner om en kampen skal afbrydes. Det er JBU s holdning, at der ingen chancer skal tages. Når man ser lyn og hører torden er det vigtig at tænke på følgende: søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ prøv at undgå tårne og åbne pladser lad være med at røre større elektrisk ledende genstande f.eks. hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettet det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. Trøjer: Hver afdeling har eget trøjeskab. I trøjeskabet findes tasker med spilledragter, drikkeflasker og lægetaske. Der foretages løbende optælling af rekvisitter gennem sæsonen og altid ved opstart af ny udendørssæson. Afdelingen kan gøres økonomisk ansvarlig for manglende rekvisitter. Alle afdelingens spilledragter skal vaskes samlet med vrangen vendt ud, af hensyn til reklametryk. Det er ikke lovligt at uddele et sæt til hver enkelt spiller. Inden kampe sikres det, at træneren/holdlederen ved præcis, hvor mange trøjer og bukser, der findes i tasken. Efter kampen optælles trøjer og bukser inden de placeres i tasken. Sørg for at tælle op inden nogle spillere forlader omklædningsrummet.

7 Udeblivelse fra kamp: Såfremt der gives bøde pga. udeblivelse fra kamp, flytning 10 dage eller mindre før fastsat kampdag eller aflysning betales bøden via afdelingens konto. Ungdomsudvalgets sammensætning og opgaver: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager: Værdigenstande: Ure, penge mv. må ikke efterlades i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i kantinen. Økonomi: Hver afdeling har sit eget budget, der skal dække både udendørs og indendørssæsonen. Pengene anvendes til fodboldaktiviteter og andet i forbindelse hermed. Trænere og kontaktpersoner er ansvarlige for budgettet. Der udsendes løbende økonomioversigter med angivelse af tildelt beløb, løbende forbrug og rest beløb. Den enkelte træner eller afdeling må ikke opbevare afdelingens midler i privat regi. I forbindelse med udlæg for foreningen skal der ved afregning foreligge underbilag og en beskrivelse af anledning og deltagere. BILAG 1 - pokaluddelinger UNGDOMSAFDELINGEN 1.1. Årets spiller i de enkelte afdelinger U9-U6 Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller, og overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Fiduspokaler på de enkelte hold U9-U16 Vandrepokal, der gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved årets slutning gives pokalen til ejendom til den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen, har fået tildelt pokalen. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for uddeling af pokalen efter hver kamp, samt for overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen.

8 1.3. Træningsflid U9-U16 Efter nærmere vurdering i de enkelte afdelinger og i samråd med ungdomsudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen. SENIORAFDELINGEN 2.1. Årets spiller i herre- og dameafdelingen U16/U17/U18 og senior Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere/ledere i seniorafdelingen er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller. Førsteholdstræneren i herre- og dameafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fighterpokal ved hjemmekampe Vandrepokal, der uddeles i forbindelse med hjemmekampe for Sunds IF s førstehold i herresenior til dagens spiller/fighter. Den spiller, der ved sæsonens slutning har fået pokalen tildelt flest gange, får den overrakt til afslutningsfesten. (Pokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Motionsafdelingens medlemmer er ansvarlig for udvælgelse af dagens fighter i forbindelse med hjemmekampe. Formand for motionsafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal på de enkelte hold Fidus-pokal gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen har fået "fidusen". Holdledere på hvert hold er ansvarlige for overrækkelse af fiduspokaler til afslutningsfesten Træningsflid Efter nærmere vurdering blandt lederne i seniorafdelingen og i samråd med seniorudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Seniorudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Kampjubilæum Retningslinier vedr. kampjubilæum. Med virkning fra 1. januar 1981 har foreningen påbegyndt registrering af førsteholdskampe for dame- og herreafdelingen. Kampantallet for ældre spillere, der har spillet førsteholdskampe før 1/1 1981, er skønnet ud fra spillernes egne oplysninger. Såfremt ældre spillere ønsker at blive optaget i statistikken skal kampantallet sandsynliggøres ved skriftlig redegørelse overfor klubbens sekretær.

9 Hvilke kampe skal registreres: - turneringskampe - unionskampe - pokalkampe under JBU Ansvar for registrering af kampene: Holdleder for henholdsvis dame- og herreholdet har ansvaret for løbende registrering af antal spillede kampe på førsteholdet. Til dette brug føres en kampbog, hvor holdopstilling mv. anføres. Ved sæsonens afslutning afleveres kampbogen til sekretæren som ajourfører listen. Denne liste offentliggøres på klubbens opslagstavle og klubbens hjemmeside Honorering: Følgende kampe honoreres: På jubilæumsdagen modtager jubilaren blomster på kampbanen/stadion. Derudover foretages omtale i Sunds-Gjellerup Avisen samt klubbens hjemmeside. Seniorudvalget og holdlederne har ansvaret for indkøb af blomster og ovenstående omtale. Ved afslutningsfesten modtager jubilaren en gavecheck på 1 kr. pr. kamp. På generalforsamlingen uddeles kampnål for førsteholdskampe henholdsvis l kampe osv. Ved klubrekord foretages særlig præmiering Årets spiller i ynglinge afdelingen Årets spiller: Vandrepokal (Alex Maul). Hædres ved sæsonens afslutning til den spiller i herreynglinge afdelingen, som både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget herreynglingeafdelingen i positiv retning. Foruden vandrepokalen tildeles spilleren en pokal til ejendom-(vandrepokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Træneren har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal i ynglinge afdelingen Fidus-pokal: Gives til den spiller i herreynglingeafdelingen, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der i løbet af sæsonen har fået "fidusen" flest gange. Holdlederen har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Senest opdateret Klubhåndbog Klubbens ledelse og drift Christian Jacobsen Der gives et overblik over hvilke

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere