Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007"

Transkript

1 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget. Det står afdelingerne frit derudover at holde individuelle afslutninger efter aftale med ungdomsudvalget. Hvis klubhuset anvendes skal der foretages reservation i god tid. I seniorafdelingen og motionsafdelingen (U16 og U17 holder særskilt afslutning). U18 og opefter holder samlet afslutning efter nærmere retningslinier fra sportsudvalget. De enkelte afdelinger kan frit derudover holde individuelle afslutninger for egen regning efter aftale med seniorog motionsudvalget. I forbindelse med sidste spillerunde i udendørssæsonen - er klubben vært med en øl eller vand pr. spiller i alle afdelinger. Trænere/ledere skal bestille drikkevarerne i kantinen. Alkohol/rusmidler: Retningslinier for ungdomsafdelingen: Har et ungdomsmedlem øl/ spiritus eller rusmidler med i klubregi, vil det blive konfiskeret. Medlemmet kan afhente det næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Indtager et ungdomsmedlem øl / alkohol eller andre rusmidler mens han/hun er i eller repræsenterer klubben vil vi konfiskere alkoholen og han/hun kan afhente den på den næste træningsdag hos træneren/lederen sammen med sine forældre. Klubben kontakter forældrene straks. Kommer et ungdomsmedlem påvirket til træning eller kamp, bliver han/hun afvist, og vi kontakter forældrene straks. I gentagelsestilfælde tages medlemsskabet op til vurdering. Baner: Ved sæsonstarten bliver træningsbaner fordelt mest hensigtsmæssigt for alle. På tavlen ved omklædningsrummene er der ved kampe påført nr. på bane og omklædningsrum, der skal benyttes. VÆR gæstende hold og dommere behjælpelig vedrørende dette. Hvis mål på træningsbanerne flyttes sættes de tilbage ved træningstidens slutning. Henvendelse vedrørende baner, mål, net og opkridtning foretages til centerlederen. Banevedligeholdelse varetages af Herning Kommune efter nærmere retningslinier. Af hensyn til græsklipning skal kegler, minimål mm. sættes på plads efter træning. Bolde: Træningsbolde Træneren henter sine bolde i boldrummet. (Reservenøgle findes i kantinen). Boldene placeres og optælles i boldnet, så træneren præcis ved, hvor mange bolde, der er taget med ud til træning. Under træningen skal boldene, når de ikke benyttes, være samlet. Efter træningen skal boldene optælles, så det sikres at alle bolde er med ind igen. Ingen spillere forlader træningen før alle bolde er fundet. Boldene placeres i de anviste rum, og rummet aflåses. Trænerne er ansvarlige for, at boldene lægges på plads efter træningen. Lad ikke spillerne selv hente eller aflevere bolde i boldrummet. Spillerne må meget gerne hjælpe med at bære boldene, men boldrummet er kun for ledere!!! Alle spillere skal hjælpe træner/holdleder med trøjer, bolde etc. før, under og efter træning/kamp. Defekte bolde afleveres til centerlederen, som sørger for reparation eller kassation.

2 Kampbolde: Ved opvarmning før kampe: tag 6 bolde af dine egne bolde med ud i net, lån 3 ud til modstanderne og kontroller at alle bolde er med ind igen. I kampe med betalte dommere er det dommeren, som tager kampbolden og linieflag med ud til kampen. Administreres af centerlederen. Ved kampe med lokaldommer er det afdelingen, der sørger for kampbolden fra egen afdeling. Den Røde Tråd: Grundlaget for arbejdet i ungdomsafdelingen er forankret i beskrivelsen Den Røde Tråd. Her beskrives forventninger, holdninger og krav mellem spillere, forældre og klubben. Her kan du også læse om klubbens holdninger til holdsætning og træningstilgang i de enkelte årgange. Der henvises til hjemmesiden. Dommere: Til alle 11-mands kampe under JBU og DGI bruges dommere fra Dommerklubben. Til mandskampe under JBU bruges som hovedregel lokale dommere. Ved JBU 11-mandskampe foretages der central dommerafregning. Ved 7-mandskampe på udebane, med dommere fra Dommerklubben, afregner den enkelte træner eller leder med dommeren. Refusion kan efterfølgende foretages i klubhusets kantine. Hjemmesiden Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Holdkort: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Førstehjælpsudstyr: Hvert hold har, efter sine behov, førstehjælpsudstyr. Det kan f.eks. være plaster, ispose osv.. Hvis træneren mener, der mangler udstyr, købes det og betales fra afdelingens konto. Indmeldelser: Regler for ind- og udmeldelse af foreningen fremgår af vedtægterne. Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i SIF, er det trænerens opgave at tage godt imod vedkommende, så spilleren hurtigst muligt føler sig godt tilpas i klubben. Såfremt spilleren året før har spillet i en anden klub, skal spilleren have en udmeldelse fra denne klub. Ungdoms-, senior- og motionsudvalget er ansvarlig for at spillercertifikatet indkræves på nye spillere. Spillercertifikatet afleveres herefter til kassereren. Kalender: Alle aktiviteter, møder i bestyrelsen, styregrupper og driftsudvalg skal fremgå af kalender på hjemmesiden. Aktiviteter i de enkelte afdelinger skal koordineres med fællesaktiviteter. Alle afdelinger udarbejder individuel kalender, som fremgår af afdelingens årsplan. Aktiviteter i klubhuset skal ligeledes koordineres og godkendes af centerlederen.

3 Kampafvikling: Det forventes at alle ledere har en god opførsel i forbindelse med kampafvikling. Dommeren og modstanderne bydes velkommen så der er respekt om Sunds IF s navn. Derudover vil sportsudvalget løbende sætte fokus på holdninger og krav til spillere, forældre og ledere. Kampreferater: Nyt afsnit under udarbejdelse IT-udvalg varetager. Kampsedler: Vi har en naturlig forpligtigelse til at orientere hjemmene om for eksempel mødetidspunkter, kamptidspunkter, holdopstillinger osv.. Information af forældre er en vigtig del af forholdet hjem og klub. Det er de enkelte afdelingers opgave, at denne information/kommunikation med hjemmene er bedst mulig. I seniorafdelingen bruges opslagstavle i klubhuset. På klubbens hjemmeside vil der være links til alle holds kamptidspunkter og spillesteder, som bestemt af JBU. Det er klubbens IT-udvalgs vision at der inden for de næste 3 år vil kunne udsendes/formidles kamptidspunkter på grupp s eller gruppe-sms. Kantinen: Træneren skal indskærpe spillerne, at man ikke må sidde i kantinen iført snavset påklædning. Da det er foreningens kantine skal vi opfordre til, at man bruger klubhuset til spillermøder, klubaftener mv.. Køb til arrangementer i afdelingerne sker til indkøbspris Kurser/uddannelse: Det er klubbens målsætning at få så veluddannet en trænerstab som muligt. Sportsudvalgets godkender den overordnede uddannelsesplan. Konsulenterne sørger for individuelle planer for trænere og ledere. Kørsel til udekampe: Kørsel til udekampe foregår fra klubhuset. I ungdomsafdelingen kan der opkræves et beløb pr. halvsæson pr. spiller til kørepenge. Der er kutyme for, at penge bruges socialt på holdene. Ved kørsel med ungdomsspillere skal børnene være fastspændt i overensstemmelse med gældende lovgivning (der er ny lovgivning på vej, som skærper nogle krav til visse biler). I seniorafdelingen aftales kørepenge mellem holdledere og spillere. Forsikringsmæssigt er det bilens lovpligtige ansvarsforsikring der dækker eventuelle tilskadekomne. Sunds IF kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af et trafikuheld, selv om det er foreningen der har bedt de pågældende forældre om at køre og stille biler til rådighed. Det er en selvfølge, at foreningens ledere overholder færdselslovningen. Lys på banerne: Herning Kommune har ansvaret for lysanlægget. Hvis der er problemer kontaktes centerlederen. Nøgle til lysanlægget hænger i dommerrummet. Det er trænerens opgave, at lyset på banerne slukkes efter endt træning.

4 Læskedrik: Hver afdeling har sine egne drikkeflasker. Drikkedunkene rengøres løbende af de enkelte afdelinger. Målsætning: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager. Nøgler: Ledere i Sunds IF kan få udleveret følgende nøgler: - nøgle til klubhus. - nøgle til trøjeskab. - nøgle til bolde Alle nøgler afleveres når man ikke er mere er leder i Sunds IF. Opslagstavlen: Hver afdeling har sin egen opslagstavle i klubhuset. Hold dig jævnligt orienteret på opslagstavlen. Pokaluddeling: Foreningens regler for uddeling af pokaler i forbindelse med sæsonafslutningen fremgår af bilag 1. Alle ledere bedes grundig orientere sig om reglerne. Post: Hvert hold har sin egen postbakke i møderummet. Se efter post, hver gang du er i klubhuset. Præmering: Ungdomsafdelingen: Klubben er vært med et mindre traktement(niveau:sodavand, pølser/pommes frites)i klubhuset ved: Udendørs: - puljevinder efterårsturneringen - jysk mesterskab - særlige tilfælde (afgøres af ungdomsudvalget) Indendørs: - regionsmester - jysk- og danskmester I denne forbindelse er afdelingens ledere i samarbejde med Ungdomsudvalget ansvarlig for, at der laves et lille referat hjemmesiden Seniorafdelingen: Ved oprykning er klubben vært med et mindre traktement i klubhuset. Samarbejde FS MidtVest: Sunds IF har indgået samarbejde med ca. 120 andre klubber om støtte til FC Midtjylland. Samarbejdet benævnes FS MidtVest og står for Fodbold Samarbejde i Midt- og Vestjylland.

5 Samarbejdsaftaler: I ungdomsafdelingen indgås der samarbejdsaftaler med trænere og holdledere før sæsonstart. I seniorafdelingen indgås som hovedregel kontrakt med trænerne. SIF-vimpel: Der er indkøbt vimpel med Sunds IF's logo. De kan uddeles ved landsmesterskaber, finalestævner eller ved flerdagsstævner. Vimplerne udleveres ved centerlederen. Spillerlister: Det er trænerens/holdlederens ansvar at udarbejde og aflevere en liste over spillere til kassereren senest 3 uger efter opstart både udendørs og indendørs. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen for efterfølgende år. Spilletidspunkter: Nyt afsnit under udarbejdelse Pia Krøjgaard varetager. Sponsorer: Al kontakt til foreningens sponsorer foretages gennem styregruppen for økonomi. Støvler: Efter træning eller kamp sørg da venligst for, at dine spillere gør støvlerne rene, før de vender tilbage til omklædningsrummet. Efterlad altid rummet ryddeligt og pænt. Husk at forklare spillerne, hvilke indgange der bruges. Tilmelding til turnering/stævner: Bestyrelsen har truffet beslutning om tilmelding af alle ungdomshold under JBU. Sunds IF sport har ansvaret for tilmeldingen efter indstilling fra ungdomsudvalg, konsulenter og trænere/holdledere. U9 til U16 drenge og piger tilmeldes som udgangspunkt et hold i A-rækken. Dette kan ændre til B1/B i følgende tilfælde: 1. Placering for 1. holdet i sidste/forrige sæson for ældste årgang, har været bunden i rækken 2. Der har været markant spillerafgang i årgangen 3. For U9 er der ingen målbare resultater fra året inden, så her er der tale om en fælles vurdering fra trænere/ledere og Sunds IF sport. Yderligere hold tilmeldes i B2/C afhængig af styrke og tidligere resultater. Tilmelding til mindre stævner foretages af den enkelte afdeling. Større ture kræver altid en godkendelse af de respektive sportsudvalg forinden tilmelding foretages. Med virkning fra sæsonen 1999 skal alle afdelinger udarbejde årsplan, hvoraf eventuelle stævner og ture fremgår. Efter ønske fra generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget en ny rejsepolitik for foreningen. Med virkning fra 1. januar 2004 er det alene piger, drenge, damejunior, junior og ynglinge der kan deltage i udlandsrejser således, at alle ungdomsspillere mindst en gang i ungdomstiden deltager på en udlandsrejse.

6 Ungdomsudvalget har ansvaret for rejseaktiviteterne, herunder godkendelse af rejseaktivitet og alle økonomiske forhold. Afdelingen kan indtjene penge til turen ved at udføre arbejde i foreningens navn. Alle iværksatte aktiviteter skal forinden være godkendt af Ungdomsudvalget. Forinden godkendelse af en udlandsrejse skal der også være udarbejdet et budget. Alle indsamlede midler skal straks efter indsamling være registreret og placeret i foreningens regnskab. Foreningen giver normalt et tilskud til den enkelte spiller efter udført arbejde i foreningens navn. Ved arbejde for foreningen fragår normalt et beløb til fællesudgifter for eksempel holdgebyr, udflugter og lederbetaling. Alle aktiviteter skal godkendes af ungdomsudvalget før igangsætning. Det er bestyrelsens holdning, at der skal være en passende egenbetaling på mindst 500,- kr. pr. spiller. Deltagerberettiget er: afdelingens trænere og holdledere afdelingens spillere spillere, som har spillet/betalt kontingent for seneste udendørssæson før rejsedato, men som efterfølgende er udtaget og flyttet til talenthold under FC Midtjylland/FS MidtVest i rejseåret. En spiller kan ikke deltage i turen hvis vedkommende er i kontingent restance ligesom der inden afrejse skal være betalt kontingent for udendørssæsonen i det år hvori rejsen foregår. Klubben kan efter ansøgning give tilskud til rejsen og giver normalt kun tilskud til to ledere pr. hold. Maksimalt to måneder efter turen udarbejdes endeligt regnskab, som fremligges for Ungdomsudvalget. Skulle andre forhold opstå er det Ungdomsudvalget/Sunds IF Sport som træffer en afgørelse i det konkrete tilfælde. Tordenvejr: I forbindelse med træning er det den enkelte træner der skønner om det er forsvarligt at fortsætte træningen. Det er bestyrelsens holdning at der overhovedet ingen chancer skal tages! I forbindelse med kamp er det dommeren, der skønner om en kampen skal afbrydes. Det er JBU s holdning, at der ingen chancer skal tages. Når man ser lyn og hører torden er det vigtig at tænke på følgende: søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ prøv at undgå tårne og åbne pladser lad være med at røre større elektrisk ledende genstande f.eks. hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettet det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. Trøjer: Hver afdeling har eget trøjeskab. I trøjeskabet findes tasker med spilledragter, drikkeflasker og lægetaske. Der foretages løbende optælling af rekvisitter gennem sæsonen og altid ved opstart af ny udendørssæson. Afdelingen kan gøres økonomisk ansvarlig for manglende rekvisitter. Alle afdelingens spilledragter skal vaskes samlet med vrangen vendt ud, af hensyn til reklametryk. Det er ikke lovligt at uddele et sæt til hver enkelt spiller. Inden kampe sikres det, at træneren/holdlederen ved præcis, hvor mange trøjer og bukser, der findes i tasken. Efter kampen optælles trøjer og bukser inden de placeres i tasken. Sørg for at tælle op inden nogle spillere forlader omklædningsrummet.

7 Udeblivelse fra kamp: Såfremt der gives bøde pga. udeblivelse fra kamp, flytning 10 dage eller mindre før fastsat kampdag eller aflysning betales bøden via afdelingens konto. Ungdomsudvalgets sammensætning og opgaver: Nyt afsnit under udarbejdelse sportsudvalget varetager: Værdigenstande: Ure, penge mv. må ikke efterlades i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i kantinen. Økonomi: Hver afdeling har sit eget budget, der skal dække både udendørs og indendørssæsonen. Pengene anvendes til fodboldaktiviteter og andet i forbindelse hermed. Trænere og kontaktpersoner er ansvarlige for budgettet. Der udsendes løbende økonomioversigter med angivelse af tildelt beløb, løbende forbrug og rest beløb. Den enkelte træner eller afdeling må ikke opbevare afdelingens midler i privat regi. I forbindelse med udlæg for foreningen skal der ved afregning foreligge underbilag og en beskrivelse af anledning og deltagere. BILAG 1 - pokaluddelinger UNGDOMSAFDELINGEN 1.1. Årets spiller i de enkelte afdelinger U9-U6 Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller, og overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Fiduspokaler på de enkelte hold U9-U16 Vandrepokal, der gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved årets slutning gives pokalen til ejendom til den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen, har fået tildelt pokalen. Trænere og ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for uddeling af pokalen efter hver kamp, samt for overrækkelse af pokalen til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen.

8 1.3. Træningsflid U9-U16 Efter nærmere vurdering i de enkelte afdelinger og i samråd med ungdomsudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere i de enkelte afdelinger er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Ungdomsudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen. SENIORAFDELINGEN 2.1. Årets spiller i herre- og dameafdelingen U16/U17/U18 og senior Uddeles ved sæsonens slutning til den spiller i afdelingen, der både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget afdelingen i positiv retning. Trænere/ledere i seniorafdelingen er ansvarlig for udvælgelsen af årets spiller. Førsteholdstræneren i herre- og dameafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fighterpokal ved hjemmekampe Vandrepokal, der uddeles i forbindelse med hjemmekampe for Sunds IF s førstehold i herresenior til dagens spiller/fighter. Den spiller, der ved sæsonens slutning har fået pokalen tildelt flest gange, får den overrakt til afslutningsfesten. (Pokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Motionsafdelingens medlemmer er ansvarlig for udvælgelse af dagens fighter i forbindelse med hjemmekampe. Formand for motionsafdelingen er ansvarlig for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal på de enkelte hold Fidus-pokal gives til den spiller, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der flest gange i løbet af sæsonen har fået "fidusen". Holdledere på hvert hold er ansvarlige for overrækkelse af fiduspokaler til afslutningsfesten Træningsflid Efter nærmere vurdering blandt lederne i seniorafdelingen og i samråd med seniorudvalget, kan der i forbindelse med afslutningen uddeles flidspræmier. Flidspræmie uddeles, hvor enkelte spillere i særlig grad har udvist en god træningsflid eller en særlig indsats der bør markeres. Trænere/ledere er ansvarlig for overrækkelse af pokaler til afslutningsfesten. Seniorudvalget er ansvarlig for omtale i Sunds avisen Kampjubilæum Retningslinier vedr. kampjubilæum. Med virkning fra 1. januar 1981 har foreningen påbegyndt registrering af førsteholdskampe for dame- og herreafdelingen. Kampantallet for ældre spillere, der har spillet førsteholdskampe før 1/1 1981, er skønnet ud fra spillernes egne oplysninger. Såfremt ældre spillere ønsker at blive optaget i statistikken skal kampantallet sandsynliggøres ved skriftlig redegørelse overfor klubbens sekretær.

9 Hvilke kampe skal registreres: - turneringskampe - unionskampe - pokalkampe under JBU Ansvar for registrering af kampene: Holdleder for henholdsvis dame- og herreholdet har ansvaret for løbende registrering af antal spillede kampe på førsteholdet. Til dette brug føres en kampbog, hvor holdopstilling mv. anføres. Ved sæsonens afslutning afleveres kampbogen til sekretæren som ajourfører listen. Denne liste offentliggøres på klubbens opslagstavle og klubbens hjemmeside Honorering: Følgende kampe honoreres: På jubilæumsdagen modtager jubilaren blomster på kampbanen/stadion. Derudover foretages omtale i Sunds-Gjellerup Avisen samt klubbens hjemmeside. Seniorudvalget og holdlederne har ansvaret for indkøb af blomster og ovenstående omtale. Ved afslutningsfesten modtager jubilaren en gavecheck på 1 kr. pr. kamp. På generalforsamlingen uddeles kampnål for førsteholdskampe henholdsvis l kampe osv. Ved klubrekord foretages særlig præmiering Årets spiller i ynglinge afdelingen Årets spiller: Vandrepokal (Alex Maul). Hædres ved sæsonens afslutning til den spiller i herreynglinge afdelingen, som både sportsligt og socialt har betydet meget. Spilleren har både til træning, i kampe og udenfor banen udvist godt kammeratskab, og har gennem sin adfærd præget herreynglingeafdelingen i positiv retning. Foruden vandrepokalen tildeles spilleren en pokal til ejendom-(vandrepokalen skal afleveres igen til næste sæsonstart). Træneren har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten Fiduspokal i ynglinge afdelingen Fidus-pokal: Gives til den spiller i herreynglingeafdelingen, der i de enkelte kampe har ydet en særlig indsats ud fra egne forudsætninger. Ved sæsonens slutning hædres den spiller, der i løbet af sæsonen har fået "fidusen" flest gange. Holdlederen har ansvaret for overrækkelse af pokalen ved afslutningsfesten.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK JANUAR 200 Nytårsdag 2 3 4 5 6 7 8 9 JBU Delegeretmøde 0 Deadline på 2 3 4 5 6 Udgivelse af 7 8 Plakater på uddan. steder 9 20 Tilmelding til Region 4-Cup 2 22 23 Træningsstart,

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

LM ude 2016 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den september 2016 i Brande.

LM ude 2016 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den september 2016 i Brande. LM ude 2016 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 3. - 4. september 2016 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING Nyttig information til klubbens fodboldtrænere 1. Hvem står bag TIF-fodbold Titel Navn Adresse Telefon Formand Klaus Sakskøbing Solskrænten 13, Thorsø 22 26 69 99 Næstformand

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB Januar 2011 HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE Forord 3 Klubbens værdigrundlag 4 Årshjul oversigt over aktiviteter i årets løb 4 Retningslinjer for TRÆNINGEN

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 19-08-2013 Herlufsholm GF Fodbold Bestyrelsen Forord Denne manual er tænkt, som et opslagsværk til ledere i HG Fodbold. Her vil stå, hvordan man skal forholde sig til

Læs mere

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE Hammel GF Fodbold står over for et vigtigt valg og. VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE TEMA for i aften: Status - på nyt boldrum og materialer mht bolde og træningsudstyr Brug af baner -til træning og

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere