AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland"

Transkript

1 AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 24 December

2 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade Skive Yder lån til landbrug og virksomheder i landdistrikterne til køb af traktorer og maskiner. Fordelagtig rente p.t. helt nede på 4,5 % Se betingelserne på vores hjemmeside eller ring til www. flmj.dk 2

3 Nyt fra Formanden Så er 2013 snart ovre...! Vi har været igennem en tør sommer, en meget let høst, som så også viste sig fra den gode side mange steder, med et flot udbytte og tørre varer til salg eller hjemmelager. Mange har så også oplevet mangel på græs og dermed foder til kvæget, ude som inde, hen over sommeren. Lidt håb er der jo så, det ser ud til at majsen har givet ret godt alle steder. Vi kan også se de mange marker med vintersæd stå flot landet over, efter et så varmt efterår. Vi skal også holde øje med posten og de forskellige aviser, pga. at der igen skal bruges tid og energi på vandplaner, som fylder så meget i en tid hvor der helt sikkert skal holdes et skarpt øje med bedriften på alle fronter, hver en sten skal vendes og der skal helt naturligt helst være tid til familielivet også. Vi vil i Familielandbruget MIDT-Jylland holde mindst to vinterarrangementer med gode indlæg. Så skulle der sidde nogen af vores medlemmer der tænker; hvorfor kunne der ikke holdes et møde om netop det eller det emme, så send os en mail, eller ring til en i bestyrelsen om jeres ide. Vi vil netop gerne vise familielandbruget lidt mere frem på det område! Håber også alle husker at benytte den lidt mere stille tid, her hen over vinteren, til f.eks. at nyde godt af flere af de kurser, der blandt andet tilbydes gennem rådgivningen i LMO. For det skader ingen at komme ud og få en go snak med kolleger, og til lige med blive opdateret på flere områder, med det sidste nye. Jeg vil her til sidst håbe alle har haft et godt år, og i det nye passe godt på hinanden. Husk også gerne lige at tage en fem minutters tid, til en snak ind imellem, f.eks. også med naboen. Ønsker alle en god jul og et godt nytår.. Niels Kragh 3

4 Kontingent 2014 Primærbestyrelsen besluttede på sit møde den1. oktober kontingentet til Landbrug & Fødevarer for Grundlaget for budget 2014 er, at der kalkuleres med en nulløsning (intet over- eller underskud) samt at der ikke tæres yderligere på formuen. Bestyrelsen besluttede at hæve kontingentet med 18,7 %. Det samlede kontingent til L&F fra foreningerne vil dermed udgøre 48,3 mio. kr. i 2014 mod 44,3 kr. i Stigningen i det samlede kontingent skyldes strukturudviklingen i landbruget, som har betydet, at det samlede medlemstal er faldet med 3,2 %. Der til kommer øgede udgifter til arbejdet med vandplaner og en fortsættelse af Omdømmekampagnen, til understøtning af vores politiske interessevaretagelse. Yderligere er der efter imagekampagnes første tre år et mindre formueafkast svarede til 2 mio.kr, i det de i alt 60 mio. kr. kampagnen har kostet alene, er taget af formuen. Vi skal som organisation til stadighed være bevidste om, hvad medlemmerne betaler, og hvad deres kontingent finansierer. Derfor er det også vigtigt, at I, i foreningerne har et billede af, hvad pengene bliver brugt til. Det samlede budget for Primærsiden i L&F er i 2014 på 111,8 mio. kr. De lokale foreningers kontingent udgør cirka 43 pct. (48,3 mio. kr.). De resterende 57 pct. (63,5 mio. kr.) er tilskud fra fonde, afkast fra formue og ejendomme samt kontingent og bidrag fra andre. I forhold til tidligere år har bestyrelsen besluttet, at der fremover bevilges ekstra 2,5 mio. kr. til indsatsen på vandmiljø og kvælstof. Der afsættes også 5 mio. kr. til en ny omdømmekampagne, som skal understøtte den politiske interessevaretagelse de næste tre år. Bevillingen er betinget af Virksomhedsbestyrelsens godkendelse af en tilsvarende bevilling på 5 mio. kr. der samlet vil sikre 10 mio. kr. pr år de næste tre år til omdømmekampagne. Kontingentet er beregnet ud fra foreningens medlemmers landbrugsmæssige omsætning og fordeling mellem de tre omsætningskategorier I, II og III som I har indberettet til L&F i september 2013, samt passive medlemmer. 4

5 Medlemsfordele ved at være medlem af Familielandbruget Som medlem af Familielandbruget har du en lang række fordele, som er værd at tage i betragtning. Ud over abonnementet på Landbrugsavisen og den interessevaretagelse som foreningen yder bl.a. igennem Landbrug og Fødevarer og rådgivningsselskabet LMO, er der en række tilbud af direkte økonomisk værdi. Indkøbsklub Du er automatisk medlem af Landbrug og Fødevarers indkøbsklub, som har indgået rabataftaler med følgende firmaer: Bilmægleren Børsen (stor abonnementsrabat) Danland/Dancenter Eagle Luftfoto EnergiDanmark (pulje-el og andre produkter) Falck Mortalin Q8 Small Danish Hotels Telenor Forsikringer Igennem L&F tilbydes følgende forsikringer: Gruppelivsforsikring Gruppelivspension Sundhedsforsikring Ulykkesforsikring Yderligere oplysninger om alle ovenstående kan findes på hjemmesiden eller ved kontakt til din forenings sekretær. Øvrige fordele Ud over indkøbsklubbens tilbud er der mange andre fordele. Rådgivning: Via dit medlemsskab er du medejer af LMO Du får gratis telefonrådgivning af haverådgiver og landskabsarkitekt. Information: Som aktivt medlem kan du få et gratis log-in til Landmand.dk og Landbrugsinfo.dk, hvor der er et væld af nyttige oplysninger fra Viden centret til rådighed. Du kan bl.a. søge diverse dyrkningsvejledninger, data om planteværn og du kan bruge et program (Fodertjek) til at lave og beregne din egen gratis foderplan til kødkvæg og meget meget mere. Således er der mulighed for at spare en del penge, hvis man vil. NYT: Rabataftale med OK Familielandbruget MIDT-Jylland har netop indgået en særskilt rabataftale med OK. Læs mere på hjemmesiden eller kontakt foreningens sekretær. 5

6 Foreningsnyt Karen har valgt at stoppe. Efter 27 år har Karen valgt at ville holde som sekretær for Familielandbruget MIDT-Jylland den Vi har i foreningen meget at takke Karen for, med hendes store arbejdsindsats på mange fronter. Karen har i alle årene i Familielandbruget oplevet rigtigt meget i vores område, men også på landsplan og på det område opbygget en stor viden omkring Familielandbrugets virke. Vi vil også ønske Karen rigtigt god vind fremover, hvor hun vil kunne nyde tiden endnu mere med Familien. Tusind tak for dit store arbejde, din indsats og dit gåpåmod til alle opgaver, små som store. Fredag den 17. januar fra kl. 13 til 16 vil vi byde på kaffe i mødelokalet Ågade 8, så alle der har lyst kan være med til at hilse på Karen! Bestyrelsen Generalforsamling Generalforsamling i Familielandbrugets Seniorklub Tirsdag den 13. marts kl i Mødelokalet Ågade 9 Skive Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetæller 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Lis Nielsen, Bent Søgaard, Jørgen Futtrup suppleanter: Knud Olesen og Inga Madsen 5. Valg af revisor, på valg er Hans Brunsgaard og Aksel Bundgaard, og revisorsuppleant Niels Aage Nielsen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Eventuelt Af hensyn til mad er der tilmelding senest den 8. marts til: Bent Søgaard eller Lis Nielsen

7 Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland torsdag den 27. marts kl Spisningen starter kl på Asmildkloster landbrugsskole, Asmildklostervej, Viborg Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning ved formanden 3. Årsrapport 4. Debat og afstemning om beretning og årsrapport 5. Beretning ved øvrige udvalg 6. Beretning ved skolefond 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af kritiske revisorer 10. Indkomne forslag. (Indkomne forslag skal skriftlig være modtaget af formanden.senest 8 dage før generalforsamlingen) 11. Eventuelt Af hensyn til maden er der sidste tilmelding til spisningen torsdag den 20. marts til Karen Dalsgaard eller mail EDB Digital post fra og til det offentlige Fra 1. november 2013 skal alle med et CVR nummer have en digital postkasse, til virksomheden eller foreningen, på Hvis virksomheden ikke selv har fået oprettet en inden fristens udløb, er der auto-oprettet en digital postkasse pr. den 1. november 7

8 2013. Derefter begynder det offentlige at sende sikker post til de auto-oprettede postkasser. Dem, der ikke har aktiveret deres postkasse, når de får det første digitale brev fra det offentlige, får også et fysisk brev med posten. Det informerer om, at der nu er ulæst post i den digitale postkasse, og hvilken myndighed, der er afsender. Det er virksomhedens eget ansvar at skaffe sig adgang til posten. Det er virksomhedens NemID administrator, som kan få adgang til den auto-oprettede postkasse. En virksomhed kan dog blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s, på almindelige vilkår på virksomhedens hjemadresse. At man ikke har, eller ikke kan bruge en computer, berettiger ikke til fritagelse. Anmodning om fritagelse skal indgives ved personligt fremmøde i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har sin hjemadresse og indgives i en blanket, som borgerservice i virksomhedens hjemstedskommune stiller til rådighed. På kan du finde oplysninger og instruktionsvideoer om hvordan du opretter NemID medarbejder signatur, opretter postkassen og bruger den. Virksomheder har pligt til at modtage, men ikke til at sende Med offentlig Digital Post bliver det lovpligtigt at modtage digital post, men det følger ikke af loven, at virksomhederne fra den , kun kan henvende sig digitalt til det offentlige. Det betyder også, at virksomheder, som modtager digital post i den digitale postkasse, ikke har pligt til at besvare posten digitalt. Virksomheder og andre kan altså stadig henvende sig fx pr. brev, mail, telefon eller ved at møde personligt op. Fra 1. november 2014 gælder det at alle borgere skal have en digital postkasse på til digital post fra det offentlige. Loven omfatter alle borgere, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er over 15 år. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. Det er altså ikke nok at der på adressen er en postkasse til virksomheden (landbruget), men alle personer i husstanden over 15 år, skal have en personlig digital postkasse. De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede dig, hvis du har svært ved at bruge den digitale postkasse. Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge din digitale postkasse, kan du give andre (fx et familiemedlem) læseadgang, eller du kan blive fritaget for at modtage posten digitalt. For at blive fritaget skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier: Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. Du har ikke længere fast ophold i Danmark. Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post. 8

9 Du har vanskeligt ved at få NemID, fx hvis du ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men du samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet. Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s. En fritagelse varer i udgangspunktet to år. Du kan søge om fritagelse fra midten af På det tidspunkt vil du kunne søge om fritagelsen ved at henvende dig hos borgerservice. I slutningen af 2013 beskrives procedurer for håndteringen af fritagelserne i kommunerne, og du vil herefter kunne få helt konkret information om, hvornår og hvordan du som borger kan søge om fritagelse. På kan du finde oplysninger om hvordan du opretter og bruger den Digitale Postkasse. Hvis man, som privat borger, allerede har en E-boks, er det nok heri at trykke på: Tilmeld Digital Post fra det offentlige, så har man oprettet sin Digitale Postkasse. Familielandbruget MIDT-Jylland har erfaret at der muligvis er et behov for et kursus i hvordan man opretter og/eller bruger en digital postkasse hvis du ønsker at deltage i et sådant kursus, bedes du kontakte Karen Dalsgård på , eller senest den 18. december. Angiv venligst om du allerede har oprettet postkassen. Hvis det viser sig at der er basis for at oprette et kursus, vil du blive kontaktet. Kurset påregnes afholdt i januar / februar, 2 3 gange á 3 timer. Er du blevet bedre til at bruge din Familielandbruget MIDT-Jylland har nu afholdt flere begynderkurser i at bruge en bærbar computer, og her i efteråret et kursus for fortsættere / let øvede, med titlen bliv bedre til at bruge din bærbare computer. Kurserne har omfattet en indføring i hvad en computer egentlig er, samt den generelle brug af den, med fokus på brug af , bevæge sig rundt på internettet, brug af Nem ID, gå i netbanken og den nye Digitale Postkasse. Men er kursisterne så blevet bedre til at bruge den bærbare? Vi har spurgt nogle af deltagerne om hvilket udbytte de har haft af at deltage i kurserne, her er et par udsagn: 9

10 Vi har haft stort udbytte af kurserne og er nu rimelig trygge ved at bruge computeren Der trænger da lidt ind hele tiden Jeg synes vi er kommet langt siden vi startede fra intet at kunne Nu er jeg ikke så bange for at røre ved den længere, man ødelægger jo ikke noget, selv om man kommer til at trykke lidt forkert! Godt at vi både får tingene demonstreret på tavlen/skærmen, får personlig vejledning og opgaver, så vi kan øve hjemme Jeg kan nu bruge netbanken uden problemer Nu har jeg allerede fået oprettet min Digitale Postkasse, så jeg er klar til 1. november 2014 Medlemsmøde på Mønsted Kro Sæt allerede nu et stort X ved mandag den 3. marts 2014 Familielandbruget holder et møde for medlemmer og andre interesserede på Mønsted Kro med Søren Gade. Allerede i starten af det nye år vil der bliver orienteret mere om selve indholdet, både på vores hjemmeside og selvfølgelig også i dagspressen. Familielandbruget MIDT-Jyllands Bestyrelsen 10

11 Planteavl Efter en sæson med det bedste høstvejr i årevis og tilsvarende gode muligheder for at etablere de næste afgrøder og få klaret ukrudtssprøjtning, nedvisning af græsmarker og hvad der ellers var aktuelt, rettes interessen for de fleste nok mod næste vækstsæson. Nogle har måske allerede fået brev fra deres planteavlskonsulent med forslag til et møde om mark/gødningsplan, men man behøver naturligvis ikke vente på et sådant. Hvis man allerede nu kontakter planteavlskontoret og får en aftale, kan man i god tid få styr på markbudget, køb af gødning og evt. betalingsrettigheder m.m. Planteavlskonsulenterne har en stor koncentration af arbejde op til vækstsæsonen og er meget interesseret i at komme i gang med mest muligt tidligere på vinteren. Hvad vårsæd angår, foreligger nu resultaterne af sortsforsøgene (kan ses på SortInfo via og da der formentlig er sået al den vintersæd, der var planlagt, skulle der være gode muligheder, for at få de sorter man ønsker. Sprøjtecertifikat Da det nu er 4 år siden kravet om opfølgningskurser på sprøjtecertifikat hhv. sprøjtebevis blev indført, og da disse skal gennemføres hvert 4. år, er der mange, der nu skal på kursus. LMO gennemfører i denne tid disse kurser, se hjemmesiden. Tilmelding såvel som søgning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal desværre ske elektronisk på undervisningsministeriets hjemmeside ved hjælp af medarbejdersignatur, hvilket kan være temmelig besværligt. Mange har haft behov for at kontakte kursusudbyderen for at få hjælp dertil. Plantekongres Den 14. og 15. januar i Kongrescentret i Herning. Der er som sædvanlig en masse spændende emner at vælge imellem. De kan ses på Hvis du tilmelder dig via LMOs planteavlskontor, bliver der reserveret plads til dig til frokost og middag sammen med de øvrige deltagere fra LMO. Vandplaner Som bekendt er statens vandplaner sendt i fornyet høring, efter de blev påklaget af Landbrug og Fødevarer og i foråret af Naturklagenævnet blev erklæret ugyldige pga. den uanstændigt korte høringsfrist. Indholdet er stort set det samme, dog er 410 km vandløb blevet fritaget for indsats. Randzoner indgår i planerne som virkemiddel, og der er lavet nye kort over disse, men de er stadig smækfyldt med fejl. Den nye høringsfrist er sat til d. 22. december. Da vandplanerne får store negative konsekvenser for rigtig mange bedrifter er det vigtigt, at så mange som muligt, der berøres af dem, indgiver høringssvar, og vi opfordrer derfor alle til via kortmaterialet at undersøge, om de bliver berørt, og i så fald indgiver et høringssvar. Også selvom det blev gjort sidste gang. Også af den grund at Naturerhverv forventeligt vil bruge et beskedent antal høringssvar til at nedtone konsekvenserne for landbruget, som det er set ved tidligere lejlighed. Planerne kan ses på og vejledning og indskrivning af høringssvar findes samme sted, hvis man selv vil foretage det. Ellers er LMOs planteavlskonsulenter til rådighed både til afklaring af problemerne og formulering af høringssvar. Se mere på LMOs hjemmeside. Det er værd at bemærke, at en evt. ændret vedligeholdelse af et vandløb kan betyde forsumpning på steder temmelig langt fra vandløbet. LMO har adgang til et kortprogram, som kan vise disse steder, ved at man indsætter forventede vandstigninger på et specifikt vandløb, og programmet beregner derefter, hvor det får indvirkning. 11

12 12 Kvægavl Danske kalve skal have det endnu bedre Landmænd med små besætninger har problemer med at overholde dyrevelfærdsreglerne. Det viser en kontrol fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der har set på forholdene i 100 mindre kvægbesætninger. Videncentret for Landbrug vil nu sætte ind med målrettet rådgivning til de små besætninger, så der kan blive rettet op på de utilfredsstillende forhold. Moderne danske stalde med høj dyrevelfærd, en reduceret dødelighed blandt køer og kalve og et forbrug af medicin, der er blandt det laveste i verden. Dansk kvæg har det generelt rigtig godt. Men nogle landmænd med mindre besætninger har problemer med at overholde reglerne omkring dyrevelfærd. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der har undersøgt opstaldningsforholdene i 100 mindre kvægbesætninger. Rapporten viser, at det halter med at overholde reglerne for opstaldning af kalve og ungdyr i over halvdelen af de besøgte besætninger. En problemstilling som Videncentret for Landbrug allerede er opmærksom på. - Vi ved fra tidligere kontrolbesøg og kontakt til landbrugsrådgivere landet over, at der i de mindre malkekvægsbesætninger er problemer med dyrevelfærden i forhold til kalve og ungdyr. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og derfor vil vi nu sætte ind med målrettet rådgivning om dyrevelfærd til netop den gruppe, siger Peter Stamp Enemark, landskonsulent i Videncentret for Landbrug, Kvæg. Manglende kendskab til reglerne Ifølge rapporten var der hovedsageligt problemer med at overholde reglerne om, at dyr skal opstaldes på et rent og tørt leje, reglerne om indretning af enkeltbokse til kalve og reglerne om, at kalve skal have adgang til tilstrækkeligt drikkevand til enhver tid, som gav anledning til sanktioner i besætningerne. De mindre malkekvægbesætninger, hvor der er under 100 køer, er ikke omfattet af kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning og egenkontrol vedrørende dyrevelfærdsregler og har derfor kun i begrænset omfang regelmæssige besøg af en dyrlæge. Derfor mener Peter Stamp Enemark også, at problemerne i disse besætninger ikke skyldes ond vilje, men snarere utidssvarende pasningsrutiner og manglende kendskab til reglerne. - Det kan være uvidenhed om eksempelvis arealkrav til kalve. Samtidig er de mindre besætninger som regel enkeltmandsbedrifter. Det betyder, at disse landmænd har behov for hjælp til at få dagligdagen til at fungere bedre og til at få skabt mere overblik omkring pasningen af dyrene, forklarer Peter Stamp Enemark. Vil kortlægge udfordringerne Derfor vil Videncentret for Landbrug, Kvæg i samarbejde med lokale konsulenter og praktiserende dyrlæger få kortlagt, hvilke udfordringer der forekommer i mindre besætninger med hensyn til pasning af kalve og ungdyr. - Ofte handler det om at sætte arbejdsgangene i system, så der bliver taget hånd om problemerne, før de vokser sig store, siger Peter Stamp Enemark. Forfatter: Mille Marie Christensen

13 Seniorklubben Familielandbrugets Seniorklub Skive Program 2014 Rejseaften lørdag 11. januar Rejseaften med Hanstholm rejser på Hotel Hanstholm, vi vil blive præsenteret for deres rejsekatalog for sommeren 2014, og her finder vi måske vores udenlands rejsemål, transport med bussen er gratis. Bowling med frokostbuffet tirsdag 14. januar kl Bowling og efterfølgende buffet. Tilmelding senest tirsdagen før. Pris 100 kr. incl. Sko og bowling. Generalforsamling torsdag 13. marts, mødelokalet Ågade 8 Generalforsamling med mad Heldagstur torsdag 22. maj Heldagstur til Den Gamle By i Århus med guide og besøg på museet Aros Tilmeldinger til Bent Søgård Lis Nielsen Deltidsudvalget Liv på landet temaaften for deltid Deltidsudvalget i LMO indbyder til dette arrangement, som primært er målrettet deltidslandmanden, men alle er velkomne. Mødet holdes torsdag den 23. januar 2014 klokken 1900, hos LMO, Asmildklostervej 11, 88oo Viborg. Program: Genanvendelse af tomme bygninger på landet, ved Landsforeningen for Landboturisme Visioner for landdistrikter, ved Niels Pedersen Qvist og Tonny Hansen, formand og næstformand for Danske Deltidslandmænd. Skatteforhold for deltidslandsmanden - undgå "vrøvl med skat", ved skatterådgiver Poul Hjorth fra LMO. Nye regler for syn af sprøjter, ved konsulent Hans Thostrup fra LMO. Alle er velkomne. Nærmere information om tilmelding senere. Hold øje med vores hjemmeside: 13

14 Landbrug og Fødevare Mere dansk landbrugsproduktion giver bedre klima Af viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt og direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen Kan man opføre en solid bygning på et fundament af mosejord? Nej! Kan man bygge fremtidens klimapolitik på en klimaplan, der er fyldt med fejl? Nej! Alligevel er det præcis, hvad de såkaldte økonomiske vismænd i De Økonomiske Råd (DØR) baner vejen for. For nylig kom DØR med anbefalinger, der hviler på en klimaplan fyldt med huller. Således har DØR valgt at udtale, at klimakrav til landbruget er fornuftigt. Ja, bevares selvfølgelig kan der stilles krav til landbruget om at begrænse unødvendige udledninger. Og det bliver der også - især fra landbruget selv. Danske landmænd arbejder således hele tiden på at forbedre foderudnyttelse, reducere energiforbrug og generelt producere mere udbytte med lavere produktionsinput. Det er blandt andet derfor, Danmarks landmænd er klimadukse internationalt med en af verdens mest klimavenlige produktioner. Drivhusgasudledningerne fra landbruget er reduceret med 23 procent fra 1990 til Samtidig er produktionen i samme periode steget. Men det er ikke nok for klimaministeren og DØR s eksperter. De dygtige elever skal ikke have ros, men ris. DØR baserer sig ukritisk på tallene i klimaplanen. Den fejl har også flere klimapolitikere begået, og det var blandt andet derfor, at flere politikere før og efter planens offentliggørelse fremhævede overdækning af gyllelåg som den helt store klimaåbenbaring. Problemet er dog som vi hurtigt fremhævede at forslaget ikke var væsentligt anderledes end den gældende regulering, og at beregningsforudsætningerne bag tiltaget i øvrigt var fejlbehæftede. Københavns Universitet har da også efterfølgende fremlagt et revideret notat, der bekræfter, at tiltaget vil koste landbruget 135 mio. kr. om året hvert år i 30 år med meget dårlig samfundsøkonomi ved tiltaget. Også vismændene kan finde den bemærkelsesværdige kovending på Københavns Universitets hjemmeside. De gode økonomer i DØR har det bedst med at regne på effekten af klart definerede mål. Når rådet evaluerer klimamålsætninger, lægger de derfor større vægt på, at målene er klare og tællelige, end at målene rent faktisk har en positiv global klimapåvirkning. Det giver et blindt punkt ved opfattelsen af dansk landbrugs klimarolle. For realiteten er jo, at flere bebyrdende klimatiltag i Danmark vil gøre klimaet en bjørnetjeneste. For hver gris, ko eller høne, der bliver produceret i andre lande end Danmark, vil det være et tab for klimaet. Det er naivt at tro, at den globale efterspørgsel efter fødevarer falder, hvis vi producerer mindre i Danmark end i dag. Klimaudfordringerne er globale og overholder ikke landegrænser, hvorfor problemet skal løses i et internationalt regi. Derfor er det håbløst at pålægge den danske produktion flere byrder, der vil få produktionen til at flytte ud af landet. Færre danske arbejdspladser, færre gode eksportkroner i statskassen og et øget pres på klimaet. Det kan meget vel blive konsekvenserne af Danmarks overdrevne trang til at stille urealistiske krav til landbruget i Danmark. Regeringen har selv erkendt i Folketinget, at klimaplanen fortjener en ekstra tur i maskinrummet. Derfor virker det helt useriøst, at DØR uden tøven tager planens virkemidler for gode varer i stedet for at vente til fundamentet er stabilt. Næh, det bedste vi kan gøre for klimaet er at producere endnu flere fødevarer i Danmark. Det ville være i både Danmarks og klimaets interesse. 14

15 Få politiske varslinger lige i hånden Vil du gerne være den første, der får vigtige politiske nyheder, som har relevans for din bedrift og dit daglige arbejde, så sms LF til Så får du nyttig viden lige i hånden. Fremover kan du få en sms, når der sker store tiltag fra Landbrug & Fødevarer, kommer nye lovforslag eller lign. fra Christiansborg, som har direkte konsekvens for din bedrift og dit daglige arbejde. Du bliver varslet om udviklingen og får besked om, hvor du kan finde mere viden, så du er opdateret. Det er Landbrug & Fødevarer som tilbyder sms-servicen, så du kan være blandt de første, der har kendskab til, hvordan erhvervets politiske situation er, og hvor Landbrug & Fødevarer står i en sag. Alt du skal gøre for at få en sms er at sende en sms til 1919, hvor der står LF. Slip produktionen løs Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer Danske landmænd kan øge produktionen og indtjeningen, men det kræver, at vi kan dyrke vores jord optimalt. Danmark er et smørhul, når det kommer til fødevareproduktion, men den måde miljøreguleringen er skruet sammen på i dag, forhindrer os, danske landmænd, i at udnytte det enorme potentiale. Årligt koster undergødskning danske landmænd adskillige milliarder. Hvis vi kunne dyrke bedre foder eller brødkorn selv, ville vi ikke skulle importere så meget, som vi gør i dag. I Landbrug & Fødevarer er vi overbeviste om, at vi kan producere endnu flere kvalitetsfødevarer i Danmark, uden at øge miljøbelastningen, og det kan lade sig gøre med fortsat fuld produktion i hele landet. I Landbrug & Fødevarer arbejder vi for, at vores medlemmer igen kan gødske til optimum. Det er vores indgang til udmøntningen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, om en ny miljøregulering fra februar. Og det kan faktisk lade sig gøre. Tag gummistøvlerne på, gå ud i vandmiljøet og undersøg, om der er et problem. Når vandmiljøet har det godt, kan landmanden gødske til optimum. Men måtte det vise sig, at der er problemer, så skal det undersøges, hvad de skyldes, og dernæst om det kan løses i vandet med fx stenrev eller ålegræs. Endelig, hvis tiltag i vandet ikke er muligt, og problemet skyldes et uacceptabelt tab af næringsstoffer fra landbruget, så er det først her, vi skal se på tiltag på land, som fx minivådområder, vådområder, tidlig såning af vintersæd mv. Men bemærk at tiltag på land står til sidst, da de er langt dyrere end de mere omkostningseffektive tiltag i vand. Vi skal bruge den mest intelligente vej til optimal gødskning ved at kigge på hvert enkelt vandløb og vandopland. Og lidt populært sagt at sætte ind med rensning, hvis det er nødvendigt. Det er det, der ligger i den emissionsbaserede regulering, som vi og andre politikere taler om. 15

16 Til at identificere, hvor en indsats for rensning af næringsstoffer fra den dyrkede flade skal ske, har bl.a. Natur- og Landbrugskommissionen anvendt begreberne sårbare og robuste jorde. Jeg må konstatere, at disse begreber efterfølgende er blevet noget misbrugt og nogle har problematiseret disse udtryk, så det overordnede budskab om, at vi skal have en ny miljøregulering, hvor alle landmænd kan komme tilbage til en optimal drift af deres landbrugsjord bliver forstemt. Lad mig slå fast, at begreberne kun har været brugt for billedeligt at sige, hvor der skal sættes ind med virkemidlet rensning for at kunne levere både mere produktion og beskytte miljøet. Jeg vil samtidig understrege, at ingen landmand må stå ringere efter en omlægning af miljøreguleringen. De landmænd, der bor et sted, hvor der skal sættes ind med virkemidler til rensning, af f.eks. drænvand skal have tilgang til nødvendig teknologi med tilskud. Det skal blandt andet ske via målretning af eksisterende midler. Måtte der være et yderligere behov, er vi i erhvervet åben for at diskutere muligheden for at samle yderligere midler op, som skal gå til miljøteknologi investeringer hos de landmænd, hvor dette må være nødvendigt, for at de kan producere optimalt. Der er ingen tabere ved at omlægge miljøreguleringen. Vi har i årevis behandlet alle udfordringer i miljøet med samme medicin. Lige netop her får vi en oplagt mulighed for at målrette miljøindsatserne, så vi virkelig opnår miljøresultater der, hvor det nytter noget for landmand, miljø og samfundet. Det er også det, vi i erhvervet kalder bæredygtig intensiv produktion. Fødevareerhvervets store bidrag til Danmarks vækst starter i marken hos landmanden. Derfor skal vi øge råvareproduktionen i Danmark. Flere svin, høns, mink, mælk og mere korn vil ikke alene betyde flere arbejdspladser ude på landbrugsbedrifterne. Vi kan skabe tusindvis af afledte jobs på slagterierne, i byggeriet, i transportbranchen og så videre. Vi skal huske på, at det her er et potentiale, der kan realiseres hurtigt, hvis regeringen nu er deres ansvar bevidst og omsætter Natur- og Landbrugskommissionens forslag til politik. Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer intenst på at omsætte ord til konkret handling, der kan sikre vores medlemmer mulighed for fuld produktion og bedre bundlinje. 16 Lovforslag, der fratager borgere klageadgang Miljøminister Ida Auken har i dag fremsat lovforslag, der fratager borgere klageadgang til dele af fremtidens vandplanlægning. Vi er oprørte. Det samme er Peter Pagh fra KU. Politiken, JP og Altinget skriver til i morgen om emnet, og herfra har Lars Hvidtfeldt sagt, at det er et demokratisk problem at fratage klagemuligheder, at det vil betyde en byge af retssager mod staten. Lars Hvidtfeldt har sagt følgende til Politiken: Sidste år forsøgte ministeren at fremsætte et lovforslag, der ville umyndiggøre Natur- og miljøklagenævnets afgørelser. Den gik ikke. Denne gang forsøger miljøministeren på en mere fiffig måde at gøre det samme. Nu pakker man vandplanerne ind i bekendtgørelser, og dem er der ikke klageadgang til. Vi frygter, at de bekendtgørelser vil være så detaljerede, at hverken kommuner eller lodsejere har mulighed for at påvirke dem, og at man ikke kan påklage, hvis for eksempel et vandløb er forkert klassificeret. Med lovforslaget fjerner man klagemuligheden vedrørende tilvejebringelse af vandplanerne. Det betyder, at borgere der bliver berørt af vandplanerne ikke længere har mulighed for at klage og dermed få rettet fejl. Da man fremlagde vandplanerne første gang, indkom der mere end 4000 høringssvar, der primært gik på forkert klassificerede vandløb. Det er et tydeligt bevis på, at vi har behov for at kunne klage over afgørelser, der kommer fra ministeriernes skriveborde.

17 Det her kan kun tolkes, som at man med dette forslag ønsker at sætte Folketinget, og dermed demokratiet, ud af kraft, da man ikke ønsker forstyrrelser fra folkeopinionen i den fremtidige vandmiljøplanlægning i Danmark. Det er stærkt problematisk og et brud på det demokrati, vi alle sætter højt i Danmark. Jeg synes, det er trist. Med den her lov bliver der givet vide rammer for, hvordan miljøministeriet kan agere uden om Folketinget og borgerne. Vi ved endnu ikke, hvordan de vil bruge lovens nye muligheder, men vi frygter, at det vil betyde yderligere overimplementering af EU s vandrammedirektiv. Det vil i sidste ende betyde enorme erstatningskrav imod staten, som vi ikke forventer, at Finansministeriet har sagt god for på forhånd. Vi kan ikke længere klage over, hvis vandplanerne er blevet til på et forkert grundlag. Det var sådan en klage, der sidste år i december fik vandplanerne til at falde sammen, da Natur- og Miljøklagenævnet kendte dem ugyldige. Det skete på baggrund af en klage fra Landbrug & Fødevarer. Med den stækkede klageadgang risikerer staten en byge af retssager om ekspropriation, og erstatningerne her kan hurtigt løbe op i et milliardbeløb. Det her er stik imod regeringsgrundlaget, der lægger vægt på borgerinddragelse. Derfor undrer det mig, at man indskrænker borgernes muligheder for at blive hørt. Arrangementer Dato Kl. Aktivitet 11. januar Bowling med buffet. Skive Bowlingcenter 14. januar kommer Rejseaften hos Hanstholm Rejser 23. januar Liv på Landet, Deltidsudvalget Asmildklostervej 11 LMO 28. januar 9.30 til 15 TEMA dage, Kvæg, Asmildklostervej 11 LMO 04. februar 9.30 til 15 TEMA dage, Kvæg, Asmildklostervej 11 LMO 03. februar 20 til 22 Møde med Søren Gade på Mønsted Kro 13. marts Generalforsamling i Seniorklubben, Ågade 8, Skive 19. marts Generalforsamling Familielandbruget MIDT-Jylland, spisning kl maj Heldagstur til Den Gamle By i Århus og museet Aros Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland Niels Kragh (fm) Nørbækvej 15, 8920 Randers NV Anette Klausen (n.fm) Åhusevej 52, 7470 Karup Ole E. Pedersen Møllebakken 18, 8850 Bjerringbro Evaslundvej 4, Østerbølle, Henrik Nielsen 9620 Ålestrup Kaj Skov Pedersen Bækkegårdsvej 27, 8800 Viborg Flemming Kristensen Slotsvej 19, 8860 Ulstrup Lone Rosenkvist- Bøllingsøgårdvej 11 D, 8600 Silkeborg Jensen Inger Bach Borrevej 24, 8850 Bjerringbro Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen, 8831 Løgstrup Søren Vestergaard Tastumvej 26, 7850 Stoholm

18 Indkøbsforeningen Begynd allerede nu at tænke på forårsarbejdet Er der måske på ønskesedlen en ny maskine til marken eller redskaber til stalden der er brug for. Så lad os hjælpe dig til at få ønsket opfyldt ved at lade Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening finansiere det. Det er i princippet indkøbsforeningen, der indkøber den ønskede effekt, og ifølge kontrakten har foreningen ejendomsretten over den pågældende effekt, indtil sidste afdrag og renter er betalt. Så bor du i Salling og Fjends Herreds område hvorfor så ikke kontakte vores driftsleder på tlf for at få yderligere informationer om mulighederne for at få finansieret kommende køb, for tør du vente renten er p.t. 4,5 % men hvor længe? OBS! Nyt telefonnummer fra 1. januar

19 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle tid De har brug for en fridag Deres medhjælper bliver syg Priser fra 144 kr. pr. time. Vi tilbyder også rengøring både til private og erhverv! Husk fradragsordningen giver dig mulighed for fradrag til rengøring, vinduespudsning og havehjælp, som vi også tilbyder. Tlf Fax

20 Afsender: Familielandbruget Asmildklostervej 18, 8800 Viborg Centeradresser Ågade Skive 4

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Åbningstale ved den officielle åbning af Roskilde Dyrskue den 7. juni 2013 kl. 11.30-12.00 i Ring 1 ved skuets formand, gårdejer Povl Fritzner På

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 25 Juni 2014 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014

Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014 Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014 Om sæsonen Høsten 2013 var nem at få i hus. I store dele af landet gik den rigtig nemt med meget små omkostninger til tørring og maskiner. Udbytterne på

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere