Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. marts 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:30 Medlemmer: Fraværende: Cecillia Nielsen Jette Rosenfeldt Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Karl Gustav Sørensen Kurt Hansen Leif Urhøj Torben Vesterlund Jensen Jette Rosenfeldt Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Torben Vesterlund Jensen Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 7 Godkendelse af dagsorden Bredstrup Pjedsted Idrætsforening - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefang Gennemgang af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger Samlet evaluering af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger i sæson 2013/ Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsådets evaluering af egen form og indhold Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jonna Heebøll, Torben Vesterlund Jensen, Jette Rosenfeldt Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Bredstrup Pjedsted Idrætsforening - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefang Sagsnr.:14/1720 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Bredstrup Pjedsted Idrætsforening (BPI) har købt et kuglefang til deres 50 m udendørs skydebaner ved deres skyttehus, Pjedstedvej 33 og 33 A. Frivillige i foreningen har sat kuglefanget op. Kuglefanget samler blyet (projektilerne) fra de affyrede kugler op, så metallet kan genanvendes og miljøbelastningen minimeres. Prisen for kuglefanget er kr. BPI har fået et tilskud på kr. til kuglefanget af De Danske Skytteforeninger (DDS). BPI søger om tilskud til de resterende kr. BPI havde oprindeligt medtaget udgiften til kuglefanget i deres ansøgning om lokaletilskud for Dette blev afvist, fordi der til udgifter som denne, skal søges om ekstraordinært lokaletilskud. Foreningen søger derfor først efter opsætningen af kuglefanget om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefanget. I september 2010 fik BPI bevilget et tilskud på kr. til et kuglefang på deres indendørs 15 m skydebaner. BPI forventer en minimum levetid på år på kuglefangene. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: BPI hovedforening havde i 2013 et årsresultat på kr. samt en egenkapital på kr. BPI Skytteafdelingen havde i 2013 et årsresultat på kr., som indgår i hovedafdelingens samlede regnskab. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at etableringen af kuglefanget er støtteværdig, særligt med henblik på de miljømæssige fordele. Tilskuddet kan gives som et ekstraordinært lokaletilskud på 65 % af det ansøgte beløb på kr. svarende til ,50 kr. Et tilskud til udskiftningen af kuglefanget kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. I puljen er pt kr. Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at de anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at: 1. BPI bevilges et tilskud på 65 % af det ansøgte beløb på kr. svarende til ,50 kr. til udskiftningen af kuglefanget ved deres skyttehus. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - ansøgning om tilskud til kuglefang Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Resultatopgørelse pr pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Note oversigt alle afdelinger.pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Balance pr pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Note afskrivninger2013..pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Gennemgang af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger Sagsnr.:13/12840 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: De gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger gennemgås kort på mødet af de rådsmedlemmer, der har deltaget i besøgene. Tilsynsskemaerne fra de forskellige besøg er vedlagt som bilag. Nedenfor er en oversigt over de gennemførte besøg: 1. Dykkerklubben BLOP d Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 2. DeltaSwim d Jonna Heebøll, Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 3. EGIF Svømning d Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 4. Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling d Kurt Hansen, Leif Urhøj, Cecillia Nielsen og Birgitte L. Jakobsen. 5. Dykkerklubben Aktiv d Leif Urhøj, Karl Gustav Sørensen, Torben V. Jensen og Birgitte L. Jakobsen. 6. Club Zoom Teen d Leif Urhøj, Karl Gustav Sørensen, Torben V. Jensen og Birgitte L. Jakobsen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at de rådsmedlemmer, der har foretaget tilsynsbesøgene, orienterer udvalget. Bilag: Åben - Dykkerklubben BLOP - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - DeltaSwim - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Dykkerklubben Aktiv - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - EGIF Svømning - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Club Zoom Teen - tilsynsskema udfyldt.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Rådet orienteret. Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, Samlet evaluering af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger i sæson 2013/2014 Sagsnr.:14/3000 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet har gennemført tilsynsbesøg hos 6 spejdergrupper, 5 foreninger med svømmeaktiviteter og en anden forening. I forlængelse af de gennemførte tilsynsbesøg ønskes en diskussion af generelle erfaringer af tilsynsbesøgene med henblik på en eventuel dialog herom med Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Folkeoplysningsrådet er glad for tilsynsbesøgene og oplever også, at foreningerne er det. Formanden og forvaltningen udarbejder et udkast til et notat om de væsentligste emner fra tilsynsbesøgene. Notatet sendes til rådets medlemmer til godkendelse med henblik på, at det tages med på et fællesmøde mellem Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 8

9 Folkeoplysningsrådet, Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsådets evaluering af egen form og indhold Sagsnr.:13/12847 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Drøftelse af Folkeoplysningsrådets sammensætning og form i efter Kultur- og Idrætsudvalgets og Byrådets afgørelse om, at Folkeoplysningsrådet skal fortsætte i sin nuværende og med de nuværende kompetencer form indtil medio Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Folkeoplysningsrådet tager afgørelsen til efterretning, men udtrykker stor skuffelse over, at man ikke har lyttet til Rådets ønske om flere kompetencer. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 9

10 Folkeoplysningsrådet, Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:14/3001 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gensidig orientering. 1. Valg til Folkeoplysningsrådet er d kl på Rådhuset i lokale 620. Der skal vælges medlemmer som repræsentanter for handicapforeningerne, andre godkendte foreninger og for selvorganiserede grupper. 2. Fredericia Rideklub anno 2005 er gået konkurs. 3. Status på projektet Maleri på vippen. 4. Gensidig orientering blandt rådets medlemmer. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 10

11 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Cecillia Nielsen Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Karl Gustav Sørensen Kurt Hansen Leif Urhøj Torben Vesterlund Jensen Jette Rosenfeldt

12 Bilag: 8.1. ansøgning om tilskud til kuglefang Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10881/14

13 tizzl OLO t7 1. Til Kultur- og Fritidsudvalget Bredstrup Pjedsted Idrætsforening (BPI) indkøbte og etablerede i 2013 et såkaldt kuglefang, på samtlige udendørs skydebaner i Skydecenteret på Pjedstedvej. Kuglefanget opsamler blyet fra de afskudte kugler, som derved kan omsmeltes og genbruges. Det er en meget miljøvenlig foranstaltning, som skåner jorden for en større forurening af tungmetal og et mindre forbrug af nyt bly til kugler. BPI har indkøbt og betalt kuglefanget og opsætningen er foretaget at frivillige fra foreningen. Vi havde i bestyrelsen en forventning om at få dækket noget af udgiften igennem lokaletilskud, men det har vist sig at nyetablering af den slags, ikke er tilskudsberettiget. På opfordring af Grethe Craemer Sørensen ansøger jeg hermed Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud til indkøbet af omtalte kuglefang. Jeg medsender fakturaen på kuglefanget på kr og håber på forståelse for ansøgningen. Vi har søgt om tilskud forskellige steder og det har resulteret i et tilskud på kr fra DDS. Hilsen Karl Thomsen BPI

14 U - SZZL90 L6 LOLO li Olvl lian Su tir: kr-s [ 1 Faktura BPI Skytteforening Faktura Nr Att: Lars Kring Kunde Nr Pjedstedvej 33a. Dato Frederecia Illebøllevej 27 DK-5900 Rudkøbing Tlf Beskrivelse Antal Stk. pris Beløb BulletCatch K , ,00 Frontplade til K , ,00 Leveret på skydebanen 0,00 Betaling 14 dage netto Nettobeløb ,00 Moms Momsbeløb Totalbeløb 25% 7.390, ,00 Nordea Bank CVR. Nr. : i(? -'7,-7117 (

15 9ZZL l OLO l --n -3, a z c vp», - r rn r.-,

16 e!ollepal3 000L OE Famleaclelsid U9SW UV 1.1B>1 JasuæiD uapn Jaamq søis

17 Bilag: 8.2. Ikke revideret regnskab BPI - Resultatopgørelse pr pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18901/14

18 Bredstrup Pjedsted Idrætsforening Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse 1/1-31/ Budget Budget () = minus Note Ændring Indtægter Idrætsafdelinger nettoindtægt Fokus Indtægter Udgifter Kommunale tilskud Støtteudvalg (27.718) Renteindtægter Øvrige indtægter (4.472) Indtægter i alt (1.007) Udgifter Halleje Udgifter klubhuse (19.535) Annoncer Kontingenter Kontorart. gebyr porto, rente Conventus Kurser Mødeudgifter (1.925) Gaver Andre udgifter Udgifter i alt Resultat (9.312) (23.280) (3.300)

19 Bilag: 8.3. Ikke revideret regnskab BPI - Note oversigt alle afdelinger.pd f Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18904/14

20 Note 1 - Idrætsforeninger Resultat 1/1-31/ Fodbold Badminton Gymnastik Håndbold Skydning Senior Motion Tennis Total Ændring Indtægter Kontingenter (2.655) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Turnering/stævner (7.945) Køb sportsudstyr Dommerhonorar (0) Kørsel Møder/forplejning Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat (39) (3.726) Budget Budget

21 Bilag: 8.4. Ikke revideret regnskab BPI - Balance pr pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18905/14

22 Balance pr. 31/ Note Aktiver Skyttehus 7. kr kr Megalink 7. kr kr Klubhus 8. kr kr Tennisbaner Tilgodehavende kontingenter Tilgodehavende lokaletilskud Tilgodehavende moms kr 976 kr Spar Nord kr kr Aktiver i alt kr kr Passiver Egenkapital Egenkapital 1/ kr kr Årets resultat kr (9.312) kr Egenkapital 31/ kr kr Hensættelser Øvrige hensættelser 9. kr kr Hensættelser i alt kr kr Anden gæld DDS lån til skyttehus kr - kr DGI lån til klubhus kr kr DDS lån til skyttehus kr kr Anden gæld i alt kr kr Passiver i alt kr kr

23 Bilag: 8.5. Ikke revideret regnskab BPI - Note afskrivninger2013..pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18908/14

24 Note 2 - Kommunale tilskud Ændring Side 1 Medlemstilskud (1.108) Ungdomstimetilskud (2.158) Foreningstilskud Kursustilskud Lokaletilskud (5.343) Diverse tilskud (6.000) Kommunale tilskud i alt Note 3 - Støtteudvalg Månedslotteri: Salg af lodder Udbetalt præmier OK m.v Sommerfest overskud 65 % (29.440) Efterårsfest (16.200) Støt en ung Santrolløb Støtteudvalg i alt (27.718) Note 4 - Andre indtægter Indtjente midler (4.471) Andre indtægter i alt (4.472) Note 5 - Udgifter Klubhuse El Forsikr+renovation+vandafledning+vand Vedligeholdelse + rengøring Afskrivninger 5/10 % (43.586) Udgifter Klubhuse i alt (19.535) Note 6 - Kurser Fodbold Badminton Gymnastik Håndbold Skydning Tennis 750 (750) Senior Motion Hovedafdelingen 365 (365) Kurser i alt

25 Note 7 - Skyttehus side 2 15 mtr. bane ombygget og nyt tag Modtaget tilskud: Fredericia Kommune DDS Afskrivning 5% (57.549) (51.794) (5.755) Saldo 31/ (5.755) Nyt Skydecenter 2007/ Modtaget tilskud: Fredericia Kommune DDS DDS heraf optaget som lån ( ) ( ) Afskrivning 5% ( ) ( ) Nedskrivning i.h.t. låneafvikling ( ) ( ) (39.300) Saldo 31/ (39.300) Megalink Afskrivning 10% (48.000) (40.000) (8.000) Saldo pr. 31/ (8.000) Note 8 - Klubhus Nybygning Modtaget tilskud: Fredericia Kommune Hensættelse fra BPI Optjent ved frivilligt arbejde Sponsorer, gaver m.m Afskrivning 5% ( ) ( ) (13.996) Saldo 31/ (13.996) Note 9 - Øvrige hensættelser Primo Ultimo Fodbold Badminton Gymnastik Fokus Senior Motion Idrætsungdommens Støttefond PIF Støtteudvalg øvrigt Håndbold Skydning Hjertestarter I alt

26 Side 3 Undertegnede bilagskontrollanter har stikprøvevis gennemgået regnskabet og bilagsmaterialet samt afstemt kassebeholdning og bankkonto. Det er endvidere stikprøvevis kontrolleret, at grundlaget for modtagne tilskud efter folkeoplysningsloven er opfyldt. Der er intet fundet at bemærke. Pjedsted, den Torben Larsen bilagskontrollant Evald Meyer bilagskontrollant Pjedsted, den Bestyrelsen: Karl Anker Thomsen Karen Boysen Brita Underbjerg formand kasserer medlemsadministration Lotte Lissau Dorte Lindbjerg sekretær badminton håndbold Jørgen Hansen Trine Hansen Lars Kring Mortensen fodbold gymnastik skydning Aase Jørgensen tennis+senior motion

27 Bilag: 9.1. Dykkerklubben BLOP - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19186/14

28 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Dykkerklubben BLOP Tilsynsstedets adresse: Klubhuset på Godthåbsvej 7, 7000 Fredericia og i Fredericia Idrætscenter (FIC), svømmehallen Kontakt person: Peter Holberg, formand Dato for tilsynet: 27. Januar 2014 Tlf. nr./mail: Klokkeslet: i klubhuset Og i FIC Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Peter Holberg ved besøget i klubhuset Peter Holberg, Kai Ivan Andersen og Peter Deleuran ved besøget i FIC. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: Ja og de er med i Dansk Sportsdykkerforbund. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Dykning og UV-rugby (undervandsrugby). 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: mandag kl i FIC, klubaften onsdag kl. 20. I sommerhalvåret er der dykning onsdag kl. 17 og søndag kl Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 90 medlemmer pt. Blop har mistet nogle medlemmer til Dykkerklubben Aktiv, efter en mindre konflikt, som nu er blødt op. I Blop har de fokus på dykning (apparat dykning). De har kun et hyggehold i UV-rugby. De andre er taget til Aktiv. Aktiv bruger meget tid på juniorer, finnesvømning og konkurrence. Blop sender de unge ud til Aktiv. Mener det er ok med to klubber, fordi de er så forskellige, og gerne vil forskellige ting. Nogle er medlemmer begge steder. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: ca Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Indmeldelsesgebyr 150 kr., kontingent juniorer 630 kr. pr. år og seniorer 1280 kr. pr. år. 8. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

29 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: De vil gerne slippe for at betale for timer i Fredericia Idrætscenter. I Vejle er det gratis. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: De er lidt pressede af de tilbud FIC har. Og de er pressede af de kommercielle dykkerforretningers tilbud. De oplever også at det er svært at få forældrene/medlemmerne til at yde et stykke frivilligt arbejde for foreningen. 13. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: De vil gerne være med i aktiviteter som kommunen laver. De er med til Tallship, FIC aktivitetsdag og et arrangement med DONG. 14. Foreningens fremtid og ønsker: Klubhus Klubhuset ligger på Godthåbsvej i de gamle FFF lokaler. De har halvdelen af huset, mens Fredericia Cricket Club har den anden del af huset. De bor gratis og forsøger selv at vedligeholde huset, uden at de giver udgifter for kommunen. De har lige fået lagt nyt gulvtæppe og malet i det store mødelokale. De har alt deres dykkergrej opbevaret sammen med gasflasker, kompresser mm. De har haft indbrud, hvor alle skabe blev brækket op. Og de stjal deres trailer. Tidligere er deres rejsekompressor forsvundet, men uden indbrud, så de måtte selv betale for en ny. Asfalten ved klubhuset er det største problem, det ville være rart med en udskiftning af det, til glæde for BLOP og Cricketklubben. Timer i Fredericia Idrætscenter (FIC), svømmehallen De har tidligere dykket i Kolding/Vonsild og lidt i Middelfart. Men de har været mandag i FIC siden svømmehallen blev bygget i midt 1970'erne. De har afleveret nogle timer til DeltaSwim, og det kører ok. For dem har det været lidt mere problematisk med samspillet med Aktiv, fordi Aktiv er gået efter Blops timer. Aktiviteter De dykker meget efter vrag i Lillebælt, og de har mange ting hængende fra forskellige vrag. De arrangerer bl.a en pinsetur, og nogle rejser sammen for at dykke (bl.a. i Tyskland). De har også en fælles julefrokost. I UV-rugby har de i mange år spillet i 1. Div. Men nu spiller de mest for sjov. Økonomi De føler selv, at klubben kører fornuftigt økonomisk. Men de har også købt nogle ting, der gør, at de ikke har så mange penge pt. De har en stor gummibåd, til ca. 6 pers. med fuldt udstyr. Medlemmerne Ca. 1/3 af medlemmerne er rigtigt aktive, resten kommer til arrangementer og en gang imellem. Man kan godt tage dykkercertificat hos Blop, det tager et års tid. De kan også gøre det hurtigere, fordi de ikke har så mange nye. Men langt de fleste tager det hos dykkerbutikker, hvor det går væsentligt hurtigere og er væsentligt dyrere. Så de fleste nye medlemmer har allerede certifikat. De kommer for at være med til at dykke og til det sociale. Næsten alle har deres eget udstyr (dragt, flasker, finner mm). De billigste sæt koster ca kr., men bedre kvalitet koster kr. De bruger tørdragter nu, så de kan dykke året rundt, hvis de vil. Udstyret er så godt i dag, at det ikke er der, det går galt, hvis der sker noget. Det er dykkerne selv, der tager chancer.

30 Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

31 Bilag: 9.2. DeltaSwim - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19188/14

32 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: DeltaSwim Tilsynsstedets adresse: Fredericia Idrætscenter Kontakt person: Kurt Hansen, formand Tlf. nr./ Dato for tilsynet: Klokkeslet: Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Jens Bisgaard (Kasserer), Klaus Anker Nielsen (Næstformand) og Kurt Hansen (Formand) Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: ja 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Svømning bredde og elite 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: ca. 20 timer pr. uge i næsten hele svømmehallen. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: knap 800 medlemmer, heraf er ca konkurrencesvømmere. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: svømmere - fra 5 år til unge under 25 år, fordelt på begyndere, let øvede, øvede og konkurrencesvømmere. 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: De sidste 3 år har det ligget stabilt. For 4-5 år siden var der ca. 100/150 flere medlemmer. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Kontingent: fra 400 kr kr. plus stævneudgifter. Hurtigt kr. for en svømmer på A holdet pr. år (konkurrencesvømmer). Der er en del brugerbetaling ud over kontingentet. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Tilskudsmodellen - 2. Halvår. De er meget glade for at vi har omlagt det, så det er K&F der indhenter tal fra hallen. Det har sparet DeltaSwim for meget arbejde. Det er godt.

33 Det er en udfordring, at der er forskellige priser for 50m over for 25m og springbassin og midterbassinet. Svømmetimetilskuddet er det samme. Det koster ca kr mere for DeltaSwim pr. år. Kan vi finde en bedre løsning for DeltaSwim på det. DeltaSwim vil gerne have at prisen for at leje alle tre bassiner er den samme som at leje 50 M. Prisen på svømmehallen reguleres årligt. De er ikke sikre på, at tilskuddet reguleres tilsvarende. Gratis haller ville bl.a. betyde billigere kontingent og mulighed for andre aktiviteter. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: DeltaSwim har nok unge trænere, men kan altid bruge flere voksne. De har en udfordring med en af aftenskolerne, der er begyndt at tilbyde alm. Svømmeundervisning. FICness og de aktiviteter de tilbyder, er også en konkurrent i forhold til at få og fastholde medlemmer. 13. Foreningens fremtid og ønsker: Tidtagningssystem skal snart skiftes ud - det er delt ejerskab mellem hallen og DeltaSwim. Aktiviteter De har aktiviteter alle dage undtagen søndag. De har flere hold på samme dag, og flere niveauer, så søskende har mulighed for at gå til svømning på samme tid. De har begyndere, let øvede, øvede og konkurrencesvømmere. De har også voksensvømning for begyndere og let øvede. De har ikke Babysvømning længere, men de har Leg og Plask, hvor børn (3-5 år ca.) og forældre er sammen. De har også forældresvømning samtidig med at der er alm. svømmeundervisning. De har primært svømmehallen, men også lidt timer i Badeland. De forsøger at lave brobygning mellem holdene. Der er mange, der hopper fra, når de er 14 år ca., som ikke vil konkurrence svømning, men egentlig gerne vil lave motionssvømning eller lign. Klubben har tilbud til ikke-konkurrencesvømmere, men det er et udviklingsområde. De er i gang med forsøg med andre former for svømning for teenagere. Svømning som motion og leg. Handicaphold. Ingen specifikke handicap hold, men de har enkelte der er med (døve/hørehæmmede), men der kommer måske noget fra næste sæson. De har måske en instruktør, og de vil gerne være med til at lave et samarbejde omkring eks. handicapsvømning med kommunen. I forhold til det, kan det være en udfordring med halfordelingsmodellen. Handicaphold vil betyde færre deltagere i vandet, kan de så stadig få timer til det? Og hvad med tilskuddet til sådanne små hold? Klubben vil også gerne arbejde med svømning for danskere med anden etnisk baggrund. Evt. I samarbejde med Motionsforeningen Sønder-Korskær. Dejligt at have hele hallen, så forældre med flere børn, kan få alle børn til svømning på en dag. Arbejder med en større stævne i maj i 50m. Det kræver mange medhjælpere. Har lavet et mindre stævne hvor de inviterede EGIF svømning, som en slags træning. Bestyrelsen Bestyrelsen er blevet udvidet med 2 personer efter sidste generalforsamling. Bestyrelse - 7. Aktivitetesudvalg ca. 10 (ekskl. bestyrelsen). Andre forældre er officials ved stævner og lign. Det er Tordenskjolds soldater, og det kan være svært at engagere forældrene i det frivillige arbejde. Det har de arbejdet med i et års tid, og nu begynder de at se effekten af det. Uformelt samarbejde med EGIF svømning. Trænere Det kan være en udfordring med de unge trænere, der er på sidste år i gymnasiet, ofte sidste halvår, hvor de har eksaminer. Her har de problemer med at fastholde dem. Det hjælper, at de unge kan få lidt løn, så behøver de måske ikke et fritidsjob. Klubben har meget fokus på uddannelse af instruktørerne. Både for at give medlemmerne en høj kvalitet, og for at give de unge instruktører en god bagage med. Kurserne er i DGI regi og i

34 svømmeunionens regi. De har ca. 25 instruktører/trænere. De begynder som hjælpeinstruktører og bygger på efterfølgende. DeltaSwim har, hvad der svarer til 1 fuldtidstræner. 1 træner på 24 timer (han varetager også noget af FK eliteidræts morgentræning). De er samlet 5 personer fra 5-24 timer ca. Til træning, styrketræning, træningsplanlægning mm. Derudover instruktører og hjælpeinstruktører i "svømme skolen". De har "ansatte" som en virksomhed, og får besøg af Arbejdstilsynet, laver AMV og lign. Der er en del arbejde i det. Medlemmer Mange ser svømning som en "skole". Man kommer for at lære at svømme, og ikke så meget for at være med i foreningen. De har også medlemmer fra Fritidspas. De har også bogstavsbørn. Som de håndterer. Men det er ikke mange. Økonomi De har styr på økonomien, de hjælper ofte med at servere til større arrangementer i FIC. De får som regel penge ind i et år, og bruger dem så det efterfølgende år. De har en ok økonomi, men vil gerne gøre mere for bl.a. konkurrenceafdelingen. De er glade for Conventus, og bruger det meget. Fordelingsmodellen Ulempe ved fordelingsmodellen: Det er svært at få nye tiltag i gang, for det er ikke sikkert, at der kommer nok deltagere til at fastholde tiden. Det er også en udfordring, at få timer nok i vandet, for der er jo mange andre, der også gerne vil have timer i svømmehallen. Hvis det bliver gratis, kan der komme endnu flere der ønsker tid i svømmehallen. De er også presset af FIC, der laver aktiviteter. Her er fordelingsmodellen vigtig, for den "sikre" dem tid. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur & Fritid Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Jonna Heebøll, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

35 Bilag: 9.3. Dykkerklubben Aktiv - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19187/14

36 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Dykkerklubben Aktiv Tilsynsstedets adresse: Klubhuset Lyngsoddevej 77 og Fredericia Idrætscenter, svømmehallen Kontakt person: Henning Aaberg Tlf. nr.: Dato for tilsynet: d Klokkeslæt: ca (klubhuset) og (i FIC). Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Henning Aaberg. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt. 1. Tilsluttet SIF: Ja. De er også med i Dansk Sportsdykker Forbund. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Mange forskellige former for dykning samt undervandsrugby (UVrugby) og finnesvømning. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Faste dyk søndag kl. 9 og onsdag kl naturdyk. Derudover mange andre aktiviteter. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: De er pt. Danmarks største dykkerklub med 215 aktive medlemmer. Der er kun 11 klubber i Danmark med mere end 100 medlemmer. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Ingen i klubhuset og cirka 16 i FIC. 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: Medlemstal roligt stigende. Nye Medlemmer tilmelder sig løbende hen over året. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Nej. 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Se økonomi. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

37 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: 12. Nuværende udfordringer for foreningen: Det er som mange andre steder en udfordring at finde en kasserer. Uddannelsesmæssigt er det en udfordring at Fredericia kun har ungdomsuddannelser og ikke videregående uddannelser. De unge flytter væk. De kører mange uddannelsesrækker på mange niveauer. Der er efterhånden mange udbydere - internationalt er Paddy (forretninger) anerkendt og ensartet. Det er godt at have til rejser. De kan godt få instruktører, men der er konkurrence i forhold til at instruktørerne kan tjener penge på det, når det er kommercielt. Svømmehalspriserne er en udfordring for klubben. Det er ærgerligt, at de skulle betale så meget i FIC i leje ( kr.), ellers kunne de have fået et DM stævne i finnesvømning. Surt at det så ikke blev til noget. Det behøver ikke være gratis at leje hallerne. De synes det lidt unfair konkurrence med andre klubber i landet, når de andre steder kan få svømmehallen gratis til stævner. 13. Foreningens fremtid og ønsker: Det vil gerne bygge et nyt bådehus, men det vil kræve meget af medlemmerne. Hvis det er muligt vil de gerne låne kommunale lokaler eller få sat en container op. Det behøver ikke være i Erritsø, men det skal være til at komme til med bil. Måske ved lyng skole. Klubhuset Lyngsoddevej 77, Erritsø, 7000 Fredericia. Klubben fik grunden ned til Lillebælt mod at rydde den. De har selv bygget huset i 1993, indviet i Mange af dem der var med til at bygge det, er stadig med i klubben. De forsøger at vedligeholde det, så det er pænt. De har mange aktivitetstimer i klubhuset. Klubben Dykkerklubben Aktiv er startet for ca. 30 år siden. Fokus på at det er en familieklub for hele familien. Og fokus på ungdommen. Halvdelen af medlemmerne er som regel under 25 år. Stor alders bredde. Det har været en stor styrke at de har haft en meget stabil bestyrelse. Alle vælges direkte. Ud over bestyrelsen har de underudvalg hvor arbejdsgrupper uddelegeres. God løbende udskiftning bla gennem aktive suppleanter. De har været med i FIA klubudvikling. Mange dykkerklubber knækker over når de når over 100 medlemmer. Aktiv gør meget for at undgå klikkedannelse og styrke fællesskabet. Aktiviteter - ses på hjemmesiden. De gør meget ud af familieaktiviteter. De har et meget bredt udvalg af aktiviteter. Familiedykning om søndagen i Erritsø svømmehal. De har også snorkeltræning for børn, unge og voksne. De har rigtig mange pigerne nu. Det er derimod lidt en udfordring med drengene, for de er ofte lidt ældre når de begynder i klubben, og så er de bagefter pigerne, der ofte starter fra 8-9 års alderen.

38 De har en konkurrence afdeling bl.a. i finnesvømning. Det er en lille sportsgren i Danmark, ofte er de også svømmere ved siden af. De kommer højere op, når de også dyrker finnesvømning, bl.a. på landsholdet. De har også fridykning (uden apparater). Også her har de meget dygtige medlemmer. De har også en afdeling i UV-rygby, hvor der også er en ungdomsafdeling, i modsætning til BLOP. Der er kommet mange nye typer dykning med i sportsdykkerklubberne de sidste par år. Med ilt, nitrogen og med gen-iltning. Det gør det muligt at dykke længere ned, men det bliver også farligere af det. Dykkerne skal have meget styr på teknik og udstyr. UV- jagt er også et nyt fænomen særligt i studiebyerne. Man fanger fisk med harpun mens man dykker. De har også dykkere der går op i marinebiologi og i marinearkæologi. Vrag dykning. UV FOTO og video. De har været med i sommersjov i mange år. Det er rigtig godt. De er dog lidt kede af, at kataloget er væk, særligt for de ældre elever (teenagerne), dem kommer der ikke så mange af til sommersjov. Medlemmer De har også nogle ADHD eller bogstavsbørn, der måske ikke har kunnet fungere i alm. Klubber. De finder plads og ro i Aktiv. Hjemmeside De bruger ikke Conventus ret meget, fordi de selv har indbygget de nødvendige funktioner med booking af klubhus, både, udstyr mm på deres hjemmeside. Og mange forskellige hold typer. Kører regnskab i Conventus. Det er en it mand der har lavet hjemmesiden. Økonomi Et kontingent uanset hvor mange aktiviter man deltager i. Og et indmeldelses gebyr. Man kan låne udstyr i 6 måneder, og derefter skal man have sit eget udstyr. Indmeldelses ca kr. Dog kun for seniorer og familier. Kontingent fra 250 kr. for ællinger og op til 650 kr. for seniormedlemmer. Familiekontingent 1070 kr. pr. Halvår. Kontingent opkræves pr. PBS. Udstyr til alm. dykning koster fra kr. og op. Har god økonomi. Egenkapital på ca kr. bundet i klubhuset. Og ca kr (bl.a. fra bankohuset, det er dog lukket nu). Klubben passer godt på pengene. De har fokus på, at driften skal hænge sammen. Og at der skal være et overskud. De sparer sammen til en båd med navigationsudstyr mm. Og den skal være større. Det vil koste ca kr. Derudover skal der også penge til et bådehus. De sørger også for at afskrive værdien af tingene (eks kompressor) og med beløb afsat til vedligeholdelse. Det budgetterer klubben efter og sætter kontingentet derefter. De passer også godt på tingene. Faciliteter Erritsø svømmehal er ikke dyb nok til at lave egentlig UV- rugby. De vil gerne have mere træningstid i FIC. Håber at de kan finde en ok løsning mht. timer i næst sæson. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj (deltog ved klubhuset) Torben V. Jensen (deltog i FIC) Karl Gustav Sørensen (deltog i FIC) Birgitte L. Jaskobsen K,I & T (deltog begge steder)

39 Bilag: 9.4. EGIF Svømning - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19189/14

40 FREDERICIA KOMMUNE TILSYNSSKEMA JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: EGIF Svømmeafdeling Tilsynsstedets adresse: Erritsø Svømmehal, Krogsagervej 42, 7000 Fredericia. Kontakt person: Hanne Baxter (Fmd.) Dato for tilsynet: Onsdag d Tlf. nr./ Klokkeslet: kl ca. Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Hanne Baxter (formand), Bjarne Wittenberg (svømmeskole ansvarlig) Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF : Ja 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Svømning bredde og elite. De har svømmeskole for børn og unge, voksenhold (begyndere og lidt øvede) og talent- og konkurrencesvømmere. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: ca. 27 timer pr. uge (flest i vinterhalvåret) med svømmeskole og konkurrencesvømmere. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 683 medlemmer, hvoraf ca. 40 er konkurrencesvømmere (ca. 5-7 % af foreningens medlemmer må være konkurrencesvømmere. Plus talenthold der dog hører til svømmeskolen). 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Ca Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: Antallet af medlemmer er nedadgående, måske pga. de små årgange. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Enkelte hold på meget dårlige tidspunkter (for tidligt), er ikke kommet op og stå. Foreningen vil gerne have et Aqua running hold, men har manglet haltid til det. De kunne sagtens have flere børn på det lave vand, hvis de havde mere haltid. 9. Kontingent pr. sæson (for forskellige aldersgrupper/hold): ca. 870 kr. for svømmeskole, 985 kr. for voksne, 1150 kr. for talenthold og konkurrence svømmere ca kr. (men det er på halvår). 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år:

41 ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Ok, særlig vigtigt med tilskud til kurser, det er rigtig vigtigt især i svømning. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: De mangler flere svømmetimer i den lave ende. De har til gengæld lidt problemer med at fylde det dybe bassin. De har også en udfordring med, at de unge falder fra. De er bekymrede for den nye skolereform, og om den kommer til at betyde, at de må droppe timer om eftermiddagen, hvor hjælpetrænere ikke har fri endnu. Det er også et problem i forhold til planlægning af den kommende sæson, og at tilmeldingerne måske kommer senere. De oplever ikke, at skolesvømning er en konkurrent, for de lærer ikke at svømme af det. Foreningen har svært ved at finde nye til bestyrelsen. Og der kommer ikke mange til generalforsamlingen. 13. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: Foreningen Rullende udskiftning i bestyrelsen. De er 7 i bestyrelsen. Der er meget arbejde i det. Der skal også være forældre, der stiller som op som officials i konkurrencer. Trænere Hjælpetrænere skal være minimum 13 år og trænere minimum 16 år. De er på kurser, og der er 3 i bassinet til børneholdene og en på kanten (instruktør) - det er i den lave ende. Trænere og hjælpetrænere for godtgørelse af foreningen, i forhold til de muligheder der er, for at give det. Aktiviteter Foreningen afholder et stort sponsorstævne hvert år. Stævnet varer ca. 12 timer, og foreningen får typisk tilskud pr. meter medlemmerne får svømmet. De laver også et stort amerikansk lotteri. Overskuddet bruges bl.a. til tilskud til svømmekonkurrencer.

42 De laver en tur for talentholdet og en for konkurrencesvømmerne. Økonomi Deres økonomi er rigtig god, de har en stor formue. De vil gerne have penge til et dårligt år. Det er dejligt, at der er en god økonomi. Foreningen får støtte fra OK benzin. De er med som hjælpere ved dilettantteateret. De kan godt finde frivillige til det. Conventus De er glade for Conventus, det har lettet det meget for kassereren. De er også glade for, at de kan sende mails og SMS ud til alle, og der er mange andre gode finesser i systemet. Det er smart. Også i forhold til om de får tilmeldt sig stævner. De var også glade for opstartshjælpen fra en foreningssuperbruger. Faciliteter Bassinet er 3,75 M i den dybe ende. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

43 Bilag: 9.5. Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19190/14

44 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Aftenskolen Magnum Opus - svømmeafdeling Tilsynsstedets adresse: Fredericia Idrætscenter Kontakt person: Jette Rosenfeldt Dato for tilsynet: 7. februar 2014 Tlf. nr./mail: Klokkeslæt: i FIC Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Jette Rosenfeldt, Birgitte Snedker, og Gurli Poulsen. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: Nej, men de er medlem af AIF (Aftenskolerns I Fredericia) Aftenskolen Magnum Opus (AMO) er godkendt som en forening, der primært har voksenundervisning, men også godkendt til at lave aktiviteter som en frivillig forening. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter i svømmeafdelingen: Svømning/svømmeskole de har 4 hold (i aftenskoleregi har de bl.a. baby/familie Aqua og anden undervisning i vand). 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Fredag i FIC og onsdag i den lille svømmehal på Skansevejens Skole. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 83 medlemmer i foreningsdelen. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Ca kr. for 14 uger. De kører en 10. Halv sæson af gangen. De har som regel maks. 12 på holdet. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: Foreningsdelen er nystartet. (De forventer et overskud for 2013 på cirka kr. efter lokaletilskud i foreningsdelen). 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Pt har de ikke søgt tilskud til svømmeskolen. De kan søge forenings og medlemstilskud til foreningssvømmerne, under kategorien Andre Godkendte foreninger. 11. Nuværende udfordringer for foreningen: Der er rift om timerne i svømmehallen og

45 Badeland. De kunne sagtens have flere hold, men de kan ikke få bassintider til det. Det var også en udfordring, at de først fik tiderne i oktober. Det har ikke været ideelt. De har springbassinet, men det er lige svært nok, når "begynderne" ikke kan bunde. De har måtte flytte nogle tilbage på holdet i badeland. De vil gerne have mere kontrol med, hvor mange der er i bassinerne. De oplever, at nogle bassiner ikke er fyldt op, på tider AMO ikke har kunnet få. Det vil de gerne have mere opmærksomhed omkring. 12. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: 13. Foreningens fremtid og ønsker: 14. Bemærkninger: Foreningen Foreningen er oprettet fordi de har oplevet efterspørgsel fra medlemmerne, og medlemmerne er meget glade for det. De har forsøgt at arbejde sammen med Delta, men det er ikke lykkes. Et muligt samarbejde kunne være, at AMO kun har under 6 år og Delta har over. Niveaumæssigt passer deres egen svømmehold godt i forlængelsen af aftenskolens undervisning i baby- og familiesvømning. Og de kender underviserne. Medlemmerne er også glade for, at det er voksne, der underviser. Svømmeskolen begyndte først sidste år. Nogle hold kører parallelt (familiesvømning et bassin og svømmeskole i et andet bassin). Om onsdagen på Skansevejens er der ikke familiesvømning. Økonomi De betaler aftenskolepris, når de har timer som forening. Det synes de ikke, er helt i orden. Økonomisk kører det lige rundt, når de får lokaletilskud til bassinerne i svømmehallen. De giver cirka 314 kr. for midterbassinet og ca. 460 for springbassinet. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Kurt Hansen, Folkeoplysningsrådet Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Cecillia Nielsen, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

46 Bilag: 9.6. Club Zoom Teen - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19191/14

47 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Club Zoom Teen Tilsynsstedets adresse: Missionshuset, Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia Kontakt person: Tlf. nr.: Lene Kjær Andersen Dato for tilsynet: Klokkeslæt: ca Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Lene Kjær Andersen og Kirsten Borum Poulsen Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF / BUS: nej, de er i kategorien Andre Godkendte Foreninger. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Klubaften hver onsdag, ca. en gang om måneden fordyber de sig i biblen. Ellers er det vigtigt, at der foregår noget socialt. Også en andagt, hvor de snakker om noget der er vigtigt for dem. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Onsdag ca. En gang imellem fredag eller lørdag. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 11 medlemmer (7.-9. Klasse). 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: De er steget siden sidste år. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Nej. 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr. 640 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: 12. Foreningens fremtid og ønsker: De vil egentligt gerne have en leder mere. Før jul tog den

48 tredje leder på højskole, og han kommer nok ikke tilbage. Men de har heller ikke selv søgt aktivt efter en mere. De er kun to ledere, og der er her hver onsdag. Medlemmer De unge kommer fra Taulov, Erritsø, Bredsted Pjedsted. De har alle sammen gået i juniorklub før de kom i teenklubben. Så går de typisk på efterskole. Hvis de kommer tilbage fortsætter de i IMU. I IMU kommer de fleste fra gymnasiet, men de har også nogle unge fra social og sundhedsudd. og fra maskinmesterskolen. IMU er en del af folkekirken, men det er frivilligt arbejde udover. Sidste år havde de kun 4 drenge, nu har de 11 i alt (4 piger og 7 drenge). Medlemmerne nyder at være i et fællesskab med andre kristne, det er der typisk ikke i deres egen klasse. De kommer "udefra" hvis der ikke er teen klubber i deres eget område/sogn. Aktiviteter Har ikke p.t. et kor. Det er vist mange år siden. Nu kører junior- og teen klubben samtidig, bl.a. fordi det er lettere for forældrene, hvis de har børn i flere aldersgrupper. De har de fleste af deres aktiviteter i missionshuset. En gang om året (nogle gange to) tager de på udflugt. Nogle gange har de en hyggenat, hvor de er oppe hele natten. De skal snart på en lejr for alle teenklubber i det gamle Vejle amt. Det er på Lyngsbo (det er Danmarks folkekirkelige søndagsskolers lejr. De arbejder tæt sammen med IM) I løbet af sommeren er der bibellejre/camps. Medlemsskab Man er ikke egentligt medlem af Indre Mission. Men de får heller ikke penge af folkekirken. Dem der deltager betaler en gang imellem. De kirkelige handlinger foregår i kirken som i en fri- eller valgmenighed. Missionshuset er bygget så den kan bruges til kirke/kirkelige handlinger, vis man blev for uenige med folkekirken (Sct. Michaelis). Missionshuset Der er aktiviteter i huset for voksne, unge og børn i løbet af ugen, så huset bliver godt brugt. Rundvisning i huset. Der bor et bestyrerpar ovenpå som holder huset. Økonomi Økonomien er fin. De vil gerne lave nogle teenklubtrøjer. De er med i projektet med facaderenovering med Møller fonden. Det skal hele missionshuset skaffe kr. til og så får de kr. Det er til nye vinduer i det lokale teenklubben bruger. De hjælper også et børnehjem i Indien. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur & Fritid Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Torben V. Jensen, Folkeoplysningsrådet Karl Gustav Sørensen, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & T

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 Et år med forandringer Den ordinære generalforsamling var i stand til at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, så det var for første gang i flere år ikke nødvendigt

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Medlemskontingenter er periodiseret med datoen 1/10 som skæringsdato, således at kun indtægter vedrørende regnskabsåret 2008/09 er medtaget i regnskabet. Samme

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere