Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. marts 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:30 Medlemmer: Fraværende: Cecillia Nielsen Jette Rosenfeldt Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Karl Gustav Sørensen Kurt Hansen Leif Urhøj Torben Vesterlund Jensen Jette Rosenfeldt Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Torben Vesterlund Jensen Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 7 Godkendelse af dagsorden Bredstrup Pjedsted Idrætsforening - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefang Gennemgang af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger Samlet evaluering af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger i sæson 2013/ Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsådets evaluering af egen form og indhold Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jonna Heebøll, Torben Vesterlund Jensen, Jette Rosenfeldt Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Bredstrup Pjedsted Idrætsforening - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefang Sagsnr.:14/1720 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Bredstrup Pjedsted Idrætsforening (BPI) har købt et kuglefang til deres 50 m udendørs skydebaner ved deres skyttehus, Pjedstedvej 33 og 33 A. Frivillige i foreningen har sat kuglefanget op. Kuglefanget samler blyet (projektilerne) fra de affyrede kugler op, så metallet kan genanvendes og miljøbelastningen minimeres. Prisen for kuglefanget er kr. BPI har fået et tilskud på kr. til kuglefanget af De Danske Skytteforeninger (DDS). BPI søger om tilskud til de resterende kr. BPI havde oprindeligt medtaget udgiften til kuglefanget i deres ansøgning om lokaletilskud for Dette blev afvist, fordi der til udgifter som denne, skal søges om ekstraordinært lokaletilskud. Foreningen søger derfor først efter opsætningen af kuglefanget om ekstraordinært lokaletilskud til kuglefanget. I september 2010 fik BPI bevilget et tilskud på kr. til et kuglefang på deres indendørs 15 m skydebaner. BPI forventer en minimum levetid på år på kuglefangene. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: BPI hovedforening havde i 2013 et årsresultat på kr. samt en egenkapital på kr. BPI Skytteafdelingen havde i 2013 et årsresultat på kr., som indgår i hovedafdelingens samlede regnskab. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at etableringen af kuglefanget er støtteværdig, særligt med henblik på de miljømæssige fordele. Tilskuddet kan gives som et ekstraordinært lokaletilskud på 65 % af det ansøgte beløb på kr. svarende til ,50 kr. Et tilskud til udskiftningen af kuglefanget kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. I puljen er pt kr. Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at de anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at: 1. BPI bevilges et tilskud på 65 % af det ansøgte beløb på kr. svarende til ,50 kr. til udskiftningen af kuglefanget ved deres skyttehus. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - ansøgning om tilskud til kuglefang Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Resultatopgørelse pr pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Note oversigt alle afdelinger.pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Balance pr pdf Åben - Ikke revideret regnskab BPI - Note afskrivninger2013..pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Gennemgang af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger Sagsnr.:13/12840 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: De gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger med svømmesport og andre foreninger gennemgås kort på mødet af de rådsmedlemmer, der har deltaget i besøgene. Tilsynsskemaerne fra de forskellige besøg er vedlagt som bilag. Nedenfor er en oversigt over de gennemførte besøg: 1. Dykkerklubben BLOP d Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 2. DeltaSwim d Jonna Heebøll, Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 3. EGIF Svømning d Leif Urhøj og Birgitte L. Jakobsen. 4. Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling d Kurt Hansen, Leif Urhøj, Cecillia Nielsen og Birgitte L. Jakobsen. 5. Dykkerklubben Aktiv d Leif Urhøj, Karl Gustav Sørensen, Torben V. Jensen og Birgitte L. Jakobsen. 6. Club Zoom Teen d Leif Urhøj, Karl Gustav Sørensen, Torben V. Jensen og Birgitte L. Jakobsen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at de rådsmedlemmer, der har foretaget tilsynsbesøgene, orienterer udvalget. Bilag: Åben - Dykkerklubben BLOP - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - DeltaSwim - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Dykkerklubben Aktiv - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - EGIF Svømning - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling - tilsynsskema udfyldt.pdf Åben - Club Zoom Teen - tilsynsskema udfyldt.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Rådet orienteret. Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, Samlet evaluering af gennemførte tilsynsbesøg hos foreninger i sæson 2013/2014 Sagsnr.:14/3000 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet har gennemført tilsynsbesøg hos 6 spejdergrupper, 5 foreninger med svømmeaktiviteter og en anden forening. I forlængelse af de gennemførte tilsynsbesøg ønskes en diskussion af generelle erfaringer af tilsynsbesøgene med henblik på en eventuel dialog herom med Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Folkeoplysningsrådet er glad for tilsynsbesøgene og oplever også, at foreningerne er det. Formanden og forvaltningen udarbejder et udkast til et notat om de væsentligste emner fra tilsynsbesøgene. Notatet sendes til rådets medlemmer til godkendelse med henblik på, at det tages med på et fællesmøde mellem Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 8

9 Folkeoplysningsrådet, Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsådets evaluering af egen form og indhold Sagsnr.:13/12847 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Drøftelse af Folkeoplysningsrådets sammensætning og form i efter Kultur- og Idrætsudvalgets og Byrådets afgørelse om, at Folkeoplysningsrådet skal fortsætte i sin nuværende og med de nuværende kompetencer form indtil medio Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Folkeoplysningsrådet tager afgørelsen til efterretning, men udtrykker stor skuffelse over, at man ikke har lyttet til Rådets ønske om flere kompetencer. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 9

10 Folkeoplysningsrådet, Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:14/3001 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gensidig orientering. 1. Valg til Folkeoplysningsrådet er d kl på Rådhuset i lokale 620. Der skal vælges medlemmer som repræsentanter for handicapforeningerne, andre godkendte foreninger og for selvorganiserede grupper. 2. Fredericia Rideklub anno 2005 er gået konkurs. 3. Status på projektet Maleri på vippen. 4. Gensidig orientering blandt rådets medlemmer. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Fraværende: Jette-Lis Christensen, Jette Rosenfeldt Side 10

11 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Cecillia Nielsen Jette-Lis Christensen Jonna Heebøll Karl Gustav Sørensen Kurt Hansen Leif Urhøj Torben Vesterlund Jensen Jette Rosenfeldt

12 Bilag: 8.1. ansøgning om tilskud til kuglefang Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10881/14

13 tizzl OLO t7 1. Til Kultur- og Fritidsudvalget Bredstrup Pjedsted Idrætsforening (BPI) indkøbte og etablerede i 2013 et såkaldt kuglefang, på samtlige udendørs skydebaner i Skydecenteret på Pjedstedvej. Kuglefanget opsamler blyet fra de afskudte kugler, som derved kan omsmeltes og genbruges. Det er en meget miljøvenlig foranstaltning, som skåner jorden for en større forurening af tungmetal og et mindre forbrug af nyt bly til kugler. BPI har indkøbt og betalt kuglefanget og opsætningen er foretaget at frivillige fra foreningen. Vi havde i bestyrelsen en forventning om at få dækket noget af udgiften igennem lokaletilskud, men det har vist sig at nyetablering af den slags, ikke er tilskudsberettiget. På opfordring af Grethe Craemer Sørensen ansøger jeg hermed Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud til indkøbet af omtalte kuglefang. Jeg medsender fakturaen på kuglefanget på kr og håber på forståelse for ansøgningen. Vi har søgt om tilskud forskellige steder og det har resulteret i et tilskud på kr fra DDS. Hilsen Karl Thomsen BPI

14 U - SZZL90 L6 LOLO li Olvl lian Su tir: kr-s [ 1 Faktura BPI Skytteforening Faktura Nr Att: Lars Kring Kunde Nr Pjedstedvej 33a. Dato Frederecia Illebøllevej 27 DK-5900 Rudkøbing Tlf Beskrivelse Antal Stk. pris Beløb BulletCatch K , ,00 Frontplade til K , ,00 Leveret på skydebanen 0,00 Betaling 14 dage netto Nettobeløb ,00 Moms Momsbeløb Totalbeløb 25% 7.390, ,00 Nordea Bank CVR. Nr. : i(? -'7,-7117 (

15 9ZZL l OLO l --n -3, a z c vp», - r rn r.-,

16 e!ollepal3 000L OE Famleaclelsid U9SW UV 1.1B>1 JasuæiD uapn Jaamq søis

17 Bilag: 8.2. Ikke revideret regnskab BPI - Resultatopgørelse pr pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18901/14

18 Bredstrup Pjedsted Idrætsforening Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse 1/1-31/ Budget Budget () = minus Note Ændring Indtægter Idrætsafdelinger nettoindtægt Fokus Indtægter Udgifter Kommunale tilskud Støtteudvalg (27.718) Renteindtægter Øvrige indtægter (4.472) Indtægter i alt (1.007) Udgifter Halleje Udgifter klubhuse (19.535) Annoncer Kontingenter Kontorart. gebyr porto, rente Conventus Kurser Mødeudgifter (1.925) Gaver Andre udgifter Udgifter i alt Resultat (9.312) (23.280) (3.300)

19 Bilag: 8.3. Ikke revideret regnskab BPI - Note oversigt alle afdelinger.pd f Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18904/14

20 Note 1 - Idrætsforeninger Resultat 1/1-31/ Fodbold Badminton Gymnastik Håndbold Skydning Senior Motion Tennis Total Ændring Indtægter Kontingenter (2.655) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Turnering/stævner (7.945) Køb sportsudstyr Dommerhonorar (0) Kørsel Møder/forplejning Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat (39) (3.726) Budget Budget

21 Bilag: 8.4. Ikke revideret regnskab BPI - Balance pr pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18905/14

22 Balance pr. 31/ Note Aktiver Skyttehus 7. kr kr Megalink 7. kr kr Klubhus 8. kr kr Tennisbaner Tilgodehavende kontingenter Tilgodehavende lokaletilskud Tilgodehavende moms kr 976 kr Spar Nord kr kr Aktiver i alt kr kr Passiver Egenkapital Egenkapital 1/ kr kr Årets resultat kr (9.312) kr Egenkapital 31/ kr kr Hensættelser Øvrige hensættelser 9. kr kr Hensættelser i alt kr kr Anden gæld DDS lån til skyttehus kr - kr DGI lån til klubhus kr kr DDS lån til skyttehus kr kr Anden gæld i alt kr kr Passiver i alt kr kr

23 Bilag: 8.5. Ikke revideret regnskab BPI - Note afskrivninger2013..pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18908/14

24 Note 2 - Kommunale tilskud Ændring Side 1 Medlemstilskud (1.108) Ungdomstimetilskud (2.158) Foreningstilskud Kursustilskud Lokaletilskud (5.343) Diverse tilskud (6.000) Kommunale tilskud i alt Note 3 - Støtteudvalg Månedslotteri: Salg af lodder Udbetalt præmier OK m.v Sommerfest overskud 65 % (29.440) Efterårsfest (16.200) Støt en ung Santrolløb Støtteudvalg i alt (27.718) Note 4 - Andre indtægter Indtjente midler (4.471) Andre indtægter i alt (4.472) Note 5 - Udgifter Klubhuse El Forsikr+renovation+vandafledning+vand Vedligeholdelse + rengøring Afskrivninger 5/10 % (43.586) Udgifter Klubhuse i alt (19.535) Note 6 - Kurser Fodbold Badminton Gymnastik Håndbold Skydning Tennis 750 (750) Senior Motion Hovedafdelingen 365 (365) Kurser i alt

25 Note 7 - Skyttehus side 2 15 mtr. bane ombygget og nyt tag Modtaget tilskud: Fredericia Kommune DDS Afskrivning 5% (57.549) (51.794) (5.755) Saldo 31/ (5.755) Nyt Skydecenter 2007/ Modtaget tilskud: Fredericia Kommune DDS DDS heraf optaget som lån ( ) ( ) Afskrivning 5% ( ) ( ) Nedskrivning i.h.t. låneafvikling ( ) ( ) (39.300) Saldo 31/ (39.300) Megalink Afskrivning 10% (48.000) (40.000) (8.000) Saldo pr. 31/ (8.000) Note 8 - Klubhus Nybygning Modtaget tilskud: Fredericia Kommune Hensættelse fra BPI Optjent ved frivilligt arbejde Sponsorer, gaver m.m Afskrivning 5% ( ) ( ) (13.996) Saldo 31/ (13.996) Note 9 - Øvrige hensættelser Primo Ultimo Fodbold Badminton Gymnastik Fokus Senior Motion Idrætsungdommens Støttefond PIF Støtteudvalg øvrigt Håndbold Skydning Hjertestarter I alt

26 Side 3 Undertegnede bilagskontrollanter har stikprøvevis gennemgået regnskabet og bilagsmaterialet samt afstemt kassebeholdning og bankkonto. Det er endvidere stikprøvevis kontrolleret, at grundlaget for modtagne tilskud efter folkeoplysningsloven er opfyldt. Der er intet fundet at bemærke. Pjedsted, den Torben Larsen bilagskontrollant Evald Meyer bilagskontrollant Pjedsted, den Bestyrelsen: Karl Anker Thomsen Karen Boysen Brita Underbjerg formand kasserer medlemsadministration Lotte Lissau Dorte Lindbjerg sekretær badminton håndbold Jørgen Hansen Trine Hansen Lars Kring Mortensen fodbold gymnastik skydning Aase Jørgensen tennis+senior motion

27 Bilag: 9.1. Dykkerklubben BLOP - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19186/14

28 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Dykkerklubben BLOP Tilsynsstedets adresse: Klubhuset på Godthåbsvej 7, 7000 Fredericia og i Fredericia Idrætscenter (FIC), svømmehallen Kontakt person: Peter Holberg, formand Dato for tilsynet: 27. Januar 2014 Tlf. nr./mail: Klokkeslet: i klubhuset Og i FIC Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Peter Holberg ved besøget i klubhuset Peter Holberg, Kai Ivan Andersen og Peter Deleuran ved besøget i FIC. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: Ja og de er med i Dansk Sportsdykkerforbund. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Dykning og UV-rugby (undervandsrugby). 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: mandag kl i FIC, klubaften onsdag kl. 20. I sommerhalvåret er der dykning onsdag kl. 17 og søndag kl Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 90 medlemmer pt. Blop har mistet nogle medlemmer til Dykkerklubben Aktiv, efter en mindre konflikt, som nu er blødt op. I Blop har de fokus på dykning (apparat dykning). De har kun et hyggehold i UV-rugby. De andre er taget til Aktiv. Aktiv bruger meget tid på juniorer, finnesvømning og konkurrence. Blop sender de unge ud til Aktiv. Mener det er ok med to klubber, fordi de er så forskellige, og gerne vil forskellige ting. Nogle er medlemmer begge steder. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: ca Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Indmeldelsesgebyr 150 kr., kontingent juniorer 630 kr. pr. år og seniorer 1280 kr. pr. år. 8. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

29 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: De vil gerne slippe for at betale for timer i Fredericia Idrætscenter. I Vejle er det gratis. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: De er lidt pressede af de tilbud FIC har. Og de er pressede af de kommercielle dykkerforretningers tilbud. De oplever også at det er svært at få forældrene/medlemmerne til at yde et stykke frivilligt arbejde for foreningen. 13. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: De vil gerne være med i aktiviteter som kommunen laver. De er med til Tallship, FIC aktivitetsdag og et arrangement med DONG. 14. Foreningens fremtid og ønsker: Klubhus Klubhuset ligger på Godthåbsvej i de gamle FFF lokaler. De har halvdelen af huset, mens Fredericia Cricket Club har den anden del af huset. De bor gratis og forsøger selv at vedligeholde huset, uden at de giver udgifter for kommunen. De har lige fået lagt nyt gulvtæppe og malet i det store mødelokale. De har alt deres dykkergrej opbevaret sammen med gasflasker, kompresser mm. De har haft indbrud, hvor alle skabe blev brækket op. Og de stjal deres trailer. Tidligere er deres rejsekompressor forsvundet, men uden indbrud, så de måtte selv betale for en ny. Asfalten ved klubhuset er det største problem, det ville være rart med en udskiftning af det, til glæde for BLOP og Cricketklubben. Timer i Fredericia Idrætscenter (FIC), svømmehallen De har tidligere dykket i Kolding/Vonsild og lidt i Middelfart. Men de har været mandag i FIC siden svømmehallen blev bygget i midt 1970'erne. De har afleveret nogle timer til DeltaSwim, og det kører ok. For dem har det været lidt mere problematisk med samspillet med Aktiv, fordi Aktiv er gået efter Blops timer. Aktiviteter De dykker meget efter vrag i Lillebælt, og de har mange ting hængende fra forskellige vrag. De arrangerer bl.a en pinsetur, og nogle rejser sammen for at dykke (bl.a. i Tyskland). De har også en fælles julefrokost. I UV-rugby har de i mange år spillet i 1. Div. Men nu spiller de mest for sjov. Økonomi De føler selv, at klubben kører fornuftigt økonomisk. Men de har også købt nogle ting, der gør, at de ikke har så mange penge pt. De har en stor gummibåd, til ca. 6 pers. med fuldt udstyr. Medlemmerne Ca. 1/3 af medlemmerne er rigtigt aktive, resten kommer til arrangementer og en gang imellem. Man kan godt tage dykkercertificat hos Blop, det tager et års tid. De kan også gøre det hurtigere, fordi de ikke har så mange nye. Men langt de fleste tager det hos dykkerbutikker, hvor det går væsentligt hurtigere og er væsentligt dyrere. Så de fleste nye medlemmer har allerede certifikat. De kommer for at være med til at dykke og til det sociale. Næsten alle har deres eget udstyr (dragt, flasker, finner mm). De billigste sæt koster ca kr., men bedre kvalitet koster kr. De bruger tørdragter nu, så de kan dykke året rundt, hvis de vil. Udstyret er så godt i dag, at det ikke er der, det går galt, hvis der sker noget. Det er dykkerne selv, der tager chancer.

30 Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

31 Bilag: 9.2. DeltaSwim - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19188/14

32 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: DeltaSwim Tilsynsstedets adresse: Fredericia Idrætscenter Kontakt person: Kurt Hansen, formand Tlf. nr./ Dato for tilsynet: Klokkeslet: Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Jens Bisgaard (Kasserer), Klaus Anker Nielsen (Næstformand) og Kurt Hansen (Formand) Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: ja 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Svømning bredde og elite 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: ca. 20 timer pr. uge i næsten hele svømmehallen. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: knap 800 medlemmer, heraf er ca konkurrencesvømmere. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: svømmere - fra 5 år til unge under 25 år, fordelt på begyndere, let øvede, øvede og konkurrencesvømmere. 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: De sidste 3 år har det ligget stabilt. For 4-5 år siden var der ca. 100/150 flere medlemmer. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Kontingent: fra 400 kr kr. plus stævneudgifter. Hurtigt kr. for en svømmer på A holdet pr. år (konkurrencesvømmer). Der er en del brugerbetaling ud over kontingentet. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Tilskudsmodellen - 2. Halvår. De er meget glade for at vi har omlagt det, så det er K&F der indhenter tal fra hallen. Det har sparet DeltaSwim for meget arbejde. Det er godt.

33 Det er en udfordring, at der er forskellige priser for 50m over for 25m og springbassin og midterbassinet. Svømmetimetilskuddet er det samme. Det koster ca kr mere for DeltaSwim pr. år. Kan vi finde en bedre løsning for DeltaSwim på det. DeltaSwim vil gerne have at prisen for at leje alle tre bassiner er den samme som at leje 50 M. Prisen på svømmehallen reguleres årligt. De er ikke sikre på, at tilskuddet reguleres tilsvarende. Gratis haller ville bl.a. betyde billigere kontingent og mulighed for andre aktiviteter. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: DeltaSwim har nok unge trænere, men kan altid bruge flere voksne. De har en udfordring med en af aftenskolerne, der er begyndt at tilbyde alm. Svømmeundervisning. FICness og de aktiviteter de tilbyder, er også en konkurrent i forhold til at få og fastholde medlemmer. 13. Foreningens fremtid og ønsker: Tidtagningssystem skal snart skiftes ud - det er delt ejerskab mellem hallen og DeltaSwim. Aktiviteter De har aktiviteter alle dage undtagen søndag. De har flere hold på samme dag, og flere niveauer, så søskende har mulighed for at gå til svømning på samme tid. De har begyndere, let øvede, øvede og konkurrencesvømmere. De har også voksensvømning for begyndere og let øvede. De har ikke Babysvømning længere, men de har Leg og Plask, hvor børn (3-5 år ca.) og forældre er sammen. De har også forældresvømning samtidig med at der er alm. svømmeundervisning. De har primært svømmehallen, men også lidt timer i Badeland. De forsøger at lave brobygning mellem holdene. Der er mange, der hopper fra, når de er 14 år ca., som ikke vil konkurrence svømning, men egentlig gerne vil lave motionssvømning eller lign. Klubben har tilbud til ikke-konkurrencesvømmere, men det er et udviklingsområde. De er i gang med forsøg med andre former for svømning for teenagere. Svømning som motion og leg. Handicaphold. Ingen specifikke handicap hold, men de har enkelte der er med (døve/hørehæmmede), men der kommer måske noget fra næste sæson. De har måske en instruktør, og de vil gerne være med til at lave et samarbejde omkring eks. handicapsvømning med kommunen. I forhold til det, kan det være en udfordring med halfordelingsmodellen. Handicaphold vil betyde færre deltagere i vandet, kan de så stadig få timer til det? Og hvad med tilskuddet til sådanne små hold? Klubben vil også gerne arbejde med svømning for danskere med anden etnisk baggrund. Evt. I samarbejde med Motionsforeningen Sønder-Korskær. Dejligt at have hele hallen, så forældre med flere børn, kan få alle børn til svømning på en dag. Arbejder med en større stævne i maj i 50m. Det kræver mange medhjælpere. Har lavet et mindre stævne hvor de inviterede EGIF svømning, som en slags træning. Bestyrelsen Bestyrelsen er blevet udvidet med 2 personer efter sidste generalforsamling. Bestyrelse - 7. Aktivitetesudvalg ca. 10 (ekskl. bestyrelsen). Andre forældre er officials ved stævner og lign. Det er Tordenskjolds soldater, og det kan være svært at engagere forældrene i det frivillige arbejde. Det har de arbejdet med i et års tid, og nu begynder de at se effekten af det. Uformelt samarbejde med EGIF svømning. Trænere Det kan være en udfordring med de unge trænere, der er på sidste år i gymnasiet, ofte sidste halvår, hvor de har eksaminer. Her har de problemer med at fastholde dem. Det hjælper, at de unge kan få lidt løn, så behøver de måske ikke et fritidsjob. Klubben har meget fokus på uddannelse af instruktørerne. Både for at give medlemmerne en høj kvalitet, og for at give de unge instruktører en god bagage med. Kurserne er i DGI regi og i

34 svømmeunionens regi. De har ca. 25 instruktører/trænere. De begynder som hjælpeinstruktører og bygger på efterfølgende. DeltaSwim har, hvad der svarer til 1 fuldtidstræner. 1 træner på 24 timer (han varetager også noget af FK eliteidræts morgentræning). De er samlet 5 personer fra 5-24 timer ca. Til træning, styrketræning, træningsplanlægning mm. Derudover instruktører og hjælpeinstruktører i "svømme skolen". De har "ansatte" som en virksomhed, og får besøg af Arbejdstilsynet, laver AMV og lign. Der er en del arbejde i det. Medlemmer Mange ser svømning som en "skole". Man kommer for at lære at svømme, og ikke så meget for at være med i foreningen. De har også medlemmer fra Fritidspas. De har også bogstavsbørn. Som de håndterer. Men det er ikke mange. Økonomi De har styr på økonomien, de hjælper ofte med at servere til større arrangementer i FIC. De får som regel penge ind i et år, og bruger dem så det efterfølgende år. De har en ok økonomi, men vil gerne gøre mere for bl.a. konkurrenceafdelingen. De er glade for Conventus, og bruger det meget. Fordelingsmodellen Ulempe ved fordelingsmodellen: Det er svært at få nye tiltag i gang, for det er ikke sikkert, at der kommer nok deltagere til at fastholde tiden. Det er også en udfordring, at få timer nok i vandet, for der er jo mange andre, der også gerne vil have timer i svømmehallen. Hvis det bliver gratis, kan der komme endnu flere der ønsker tid i svømmehallen. De er også presset af FIC, der laver aktiviteter. Her er fordelingsmodellen vigtig, for den "sikre" dem tid. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur & Fritid Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Jonna Heebøll, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

35 Bilag: 9.3. Dykkerklubben Aktiv - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19187/14

36 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Dykkerklubben Aktiv Tilsynsstedets adresse: Klubhuset Lyngsoddevej 77 og Fredericia Idrætscenter, svømmehallen Kontakt person: Henning Aaberg Tlf. nr.: Dato for tilsynet: d Klokkeslæt: ca (klubhuset) og (i FIC). Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Henning Aaberg. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt. 1. Tilsluttet SIF: Ja. De er også med i Dansk Sportsdykker Forbund. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Mange forskellige former for dykning samt undervandsrugby (UVrugby) og finnesvømning. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Faste dyk søndag kl. 9 og onsdag kl naturdyk. Derudover mange andre aktiviteter. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: De er pt. Danmarks største dykkerklub med 215 aktive medlemmer. Der er kun 11 klubber i Danmark med mere end 100 medlemmer. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Ingen i klubhuset og cirka 16 i FIC. 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: Medlemstal roligt stigende. Nye Medlemmer tilmelder sig løbende hen over året. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Nej. 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Se økonomi. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

37 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: 12. Nuværende udfordringer for foreningen: Det er som mange andre steder en udfordring at finde en kasserer. Uddannelsesmæssigt er det en udfordring at Fredericia kun har ungdomsuddannelser og ikke videregående uddannelser. De unge flytter væk. De kører mange uddannelsesrækker på mange niveauer. Der er efterhånden mange udbydere - internationalt er Paddy (forretninger) anerkendt og ensartet. Det er godt at have til rejser. De kan godt få instruktører, men der er konkurrence i forhold til at instruktørerne kan tjener penge på det, når det er kommercielt. Svømmehalspriserne er en udfordring for klubben. Det er ærgerligt, at de skulle betale så meget i FIC i leje ( kr.), ellers kunne de have fået et DM stævne i finnesvømning. Surt at det så ikke blev til noget. Det behøver ikke være gratis at leje hallerne. De synes det lidt unfair konkurrence med andre klubber i landet, når de andre steder kan få svømmehallen gratis til stævner. 13. Foreningens fremtid og ønsker: Det vil gerne bygge et nyt bådehus, men det vil kræve meget af medlemmerne. Hvis det er muligt vil de gerne låne kommunale lokaler eller få sat en container op. Det behøver ikke være i Erritsø, men det skal være til at komme til med bil. Måske ved lyng skole. Klubhuset Lyngsoddevej 77, Erritsø, 7000 Fredericia. Klubben fik grunden ned til Lillebælt mod at rydde den. De har selv bygget huset i 1993, indviet i Mange af dem der var med til at bygge det, er stadig med i klubben. De forsøger at vedligeholde det, så det er pænt. De har mange aktivitetstimer i klubhuset. Klubben Dykkerklubben Aktiv er startet for ca. 30 år siden. Fokus på at det er en familieklub for hele familien. Og fokus på ungdommen. Halvdelen af medlemmerne er som regel under 25 år. Stor alders bredde. Det har været en stor styrke at de har haft en meget stabil bestyrelse. Alle vælges direkte. Ud over bestyrelsen har de underudvalg hvor arbejdsgrupper uddelegeres. God løbende udskiftning bla gennem aktive suppleanter. De har været med i FIA klubudvikling. Mange dykkerklubber knækker over når de når over 100 medlemmer. Aktiv gør meget for at undgå klikkedannelse og styrke fællesskabet. Aktiviteter - ses på hjemmesiden. De gør meget ud af familieaktiviteter. De har et meget bredt udvalg af aktiviteter. Familiedykning om søndagen i Erritsø svømmehal. De har også snorkeltræning for børn, unge og voksne. De har rigtig mange pigerne nu. Det er derimod lidt en udfordring med drengene, for de er ofte lidt ældre når de begynder i klubben, og så er de bagefter pigerne, der ofte starter fra 8-9 års alderen.

38 De har en konkurrence afdeling bl.a. i finnesvømning. Det er en lille sportsgren i Danmark, ofte er de også svømmere ved siden af. De kommer højere op, når de også dyrker finnesvømning, bl.a. på landsholdet. De har også fridykning (uden apparater). Også her har de meget dygtige medlemmer. De har også en afdeling i UV-rygby, hvor der også er en ungdomsafdeling, i modsætning til BLOP. Der er kommet mange nye typer dykning med i sportsdykkerklubberne de sidste par år. Med ilt, nitrogen og med gen-iltning. Det gør det muligt at dykke længere ned, men det bliver også farligere af det. Dykkerne skal have meget styr på teknik og udstyr. UV- jagt er også et nyt fænomen særligt i studiebyerne. Man fanger fisk med harpun mens man dykker. De har også dykkere der går op i marinebiologi og i marinearkæologi. Vrag dykning. UV FOTO og video. De har været med i sommersjov i mange år. Det er rigtig godt. De er dog lidt kede af, at kataloget er væk, særligt for de ældre elever (teenagerne), dem kommer der ikke så mange af til sommersjov. Medlemmer De har også nogle ADHD eller bogstavsbørn, der måske ikke har kunnet fungere i alm. Klubber. De finder plads og ro i Aktiv. Hjemmeside De bruger ikke Conventus ret meget, fordi de selv har indbygget de nødvendige funktioner med booking af klubhus, både, udstyr mm på deres hjemmeside. Og mange forskellige hold typer. Kører regnskab i Conventus. Det er en it mand der har lavet hjemmesiden. Økonomi Et kontingent uanset hvor mange aktiviter man deltager i. Og et indmeldelses gebyr. Man kan låne udstyr i 6 måneder, og derefter skal man have sit eget udstyr. Indmeldelses ca kr. Dog kun for seniorer og familier. Kontingent fra 250 kr. for ællinger og op til 650 kr. for seniormedlemmer. Familiekontingent 1070 kr. pr. Halvår. Kontingent opkræves pr. PBS. Udstyr til alm. dykning koster fra kr. og op. Har god økonomi. Egenkapital på ca kr. bundet i klubhuset. Og ca kr (bl.a. fra bankohuset, det er dog lukket nu). Klubben passer godt på pengene. De har fokus på, at driften skal hænge sammen. Og at der skal være et overskud. De sparer sammen til en båd med navigationsudstyr mm. Og den skal være større. Det vil koste ca kr. Derudover skal der også penge til et bådehus. De sørger også for at afskrive værdien af tingene (eks kompressor) og med beløb afsat til vedligeholdelse. Det budgetterer klubben efter og sætter kontingentet derefter. De passer også godt på tingene. Faciliteter Erritsø svømmehal er ikke dyb nok til at lave egentlig UV- rugby. De vil gerne have mere træningstid i FIC. Håber at de kan finde en ok løsning mht. timer i næst sæson. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj (deltog ved klubhuset) Torben V. Jensen (deltog i FIC) Karl Gustav Sørensen (deltog i FIC) Birgitte L. Jaskobsen K,I & T (deltog begge steder)

39 Bilag: 9.4. EGIF Svømning - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19189/14

40 FREDERICIA KOMMUNE TILSYNSSKEMA JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: EGIF Svømmeafdeling Tilsynsstedets adresse: Erritsø Svømmehal, Krogsagervej 42, 7000 Fredericia. Kontakt person: Hanne Baxter (Fmd.) Dato for tilsynet: Onsdag d Tlf. nr./ Klokkeslet: kl ca. Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Hanne Baxter (formand), Bjarne Wittenberg (svømmeskole ansvarlig) Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF : Ja 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Svømning bredde og elite. De har svømmeskole for børn og unge, voksenhold (begyndere og lidt øvede) og talent- og konkurrencesvømmere. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: ca. 27 timer pr. uge (flest i vinterhalvåret) med svømmeskole og konkurrencesvømmere. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 683 medlemmer, hvoraf ca. 40 er konkurrencesvømmere (ca. 5-7 % af foreningens medlemmer må være konkurrencesvømmere. Plus talenthold der dog hører til svømmeskolen). 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Ca Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: Antallet af medlemmer er nedadgående, måske pga. de små årgange. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Enkelte hold på meget dårlige tidspunkter (for tidligt), er ikke kommet op og stå. Foreningen vil gerne have et Aqua running hold, men har manglet haltid til det. De kunne sagtens have flere børn på det lave vand, hvis de havde mere haltid. 9. Kontingent pr. sæson (for forskellige aldersgrupper/hold): ca. 870 kr. for svømmeskole, 985 kr. for voksne, 1150 kr. for talenthold og konkurrence svømmere ca kr. (men det er på halvår). 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år:

41 ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Ok, særlig vigtigt med tilskud til kurser, det er rigtig vigtigt især i svømning. 12. Nuværende udfordringer for foreningen: De mangler flere svømmetimer i den lave ende. De har til gengæld lidt problemer med at fylde det dybe bassin. De har også en udfordring med, at de unge falder fra. De er bekymrede for den nye skolereform, og om den kommer til at betyde, at de må droppe timer om eftermiddagen, hvor hjælpetrænere ikke har fri endnu. Det er også et problem i forhold til planlægning af den kommende sæson, og at tilmeldingerne måske kommer senere. De oplever ikke, at skolesvømning er en konkurrent, for de lærer ikke at svømme af det. Foreningen har svært ved at finde nye til bestyrelsen. Og der kommer ikke mange til generalforsamlingen. 13. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: Foreningen Rullende udskiftning i bestyrelsen. De er 7 i bestyrelsen. Der er meget arbejde i det. Der skal også være forældre, der stiller som op som officials i konkurrencer. Trænere Hjælpetrænere skal være minimum 13 år og trænere minimum 16 år. De er på kurser, og der er 3 i bassinet til børneholdene og en på kanten (instruktør) - det er i den lave ende. Trænere og hjælpetrænere for godtgørelse af foreningen, i forhold til de muligheder der er, for at give det. Aktiviteter Foreningen afholder et stort sponsorstævne hvert år. Stævnet varer ca. 12 timer, og foreningen får typisk tilskud pr. meter medlemmerne får svømmet. De laver også et stort amerikansk lotteri. Overskuddet bruges bl.a. til tilskud til svømmekonkurrencer.

42 De laver en tur for talentholdet og en for konkurrencesvømmerne. Økonomi Deres økonomi er rigtig god, de har en stor formue. De vil gerne have penge til et dårligt år. Det er dejligt, at der er en god økonomi. Foreningen får støtte fra OK benzin. De er med som hjælpere ved dilettantteateret. De kan godt finde frivillige til det. Conventus De er glade for Conventus, det har lettet det meget for kassereren. De er også glade for, at de kan sende mails og SMS ud til alle, og der er mange andre gode finesser i systemet. Det er smart. Også i forhold til om de får tilmeldt sig stævner. De var også glade for opstartshjælpen fra en foreningssuperbruger. Faciliteter Bassinet er 3,75 M i den dybe ende. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

43 Bilag: 9.5. Aftenskolen Magnum Opus Svømmeafdeling - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19190/14

44 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Aftenskolen Magnum Opus - svømmeafdeling Tilsynsstedets adresse: Fredericia Idrætscenter Kontakt person: Jette Rosenfeldt Dato for tilsynet: 7. februar 2014 Tlf. nr./mail: Klokkeslæt: i FIC Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Jette Rosenfeldt, Birgitte Snedker, og Gurli Poulsen. Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF: Nej, men de er medlem af AIF (Aftenskolerns I Fredericia) Aftenskolen Magnum Opus (AMO) er godkendt som en forening, der primært har voksenundervisning, men også godkendt til at lave aktiviteter som en frivillig forening. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter i svømmeafdelingen: Svømning/svømmeskole de har 4 hold (i aftenskoleregi har de bl.a. baby/familie Aqua og anden undervisning i vand). 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Fredag i FIC og onsdag i den lille svømmehal på Skansevejens Skole. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 83 medlemmer i foreningsdelen. 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: 7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): Ca kr. for 14 uger. De kører en 10. Halv sæson af gangen. De har som regel maks. 12 på holdet. 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: Foreningsdelen er nystartet. (De forventer et overskud for 2013 på cirka kr. efter lokaletilskud i foreningsdelen). 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: Pt har de ikke søgt tilskud til svømmeskolen. De kan søge forenings og medlemstilskud til foreningssvømmerne, under kategorien Andre Godkendte foreninger. 11. Nuværende udfordringer for foreningen: Der er rift om timerne i svømmehallen og

45 Badeland. De kunne sagtens have flere hold, men de kan ikke få bassintider til det. Det var også en udfordring, at de først fik tiderne i oktober. Det har ikke været ideelt. De har springbassinet, men det er lige svært nok, når "begynderne" ikke kan bunde. De har måtte flytte nogle tilbage på holdet i badeland. De vil gerne have mere kontrol med, hvor mange der er i bassinerne. De oplever, at nogle bassiner ikke er fyldt op, på tider AMO ikke har kunnet få. Det vil de gerne have mere opmærksomhed omkring. 12. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: 13. Foreningens fremtid og ønsker: 14. Bemærkninger: Foreningen Foreningen er oprettet fordi de har oplevet efterspørgsel fra medlemmerne, og medlemmerne er meget glade for det. De har forsøgt at arbejde sammen med Delta, men det er ikke lykkes. Et muligt samarbejde kunne være, at AMO kun har under 6 år og Delta har over. Niveaumæssigt passer deres egen svømmehold godt i forlængelsen af aftenskolens undervisning i baby- og familiesvømning. Og de kender underviserne. Medlemmerne er også glade for, at det er voksne, der underviser. Svømmeskolen begyndte først sidste år. Nogle hold kører parallelt (familiesvømning et bassin og svømmeskole i et andet bassin). Om onsdagen på Skansevejens er der ikke familiesvømning. Økonomi De betaler aftenskolepris, når de har timer som forening. Det synes de ikke, er helt i orden. Økonomisk kører det lige rundt, når de får lokaletilskud til bassinerne i svømmehallen. De giver cirka 314 kr. for midterbassinet og ca. 460 for springbassinet. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur, Idræt & Turisme Fredericia, den Kurt Hansen, Folkeoplysningsrådet Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Cecillia Nielsen, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & Turisme

46 Bilag: 9.6. Club Zoom Teen - tilsynsskema udfyldt.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 17. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19191/14

47 TILSYNSSKEMA FREDERICIA KOMMUNE JOURN.NR. 13/12840 Foreningens navn: Club Zoom Teen Tilsynsstedets adresse: Missionshuset, Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia Kontakt person: Tlf. nr.: Lene Kjær Andersen Dato for tilsynet: Klokkeslæt: ca Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: Lene Kjær Andersen og Kirsten Borum Poulsen Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab vedlagt 1. Tilsluttet SIF / BUS: nej, de er i kategorien Andre Godkendte Foreninger. 2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: 3. Primære aktiviteter: Klubaften hver onsdag, ca. en gang om måneden fordyber de sig i biblen. Ellers er det vigtigt, at der foregår noget socialt. Også en andagt, hvor de snakker om noget der er vigtigt for dem. 4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Onsdag ca. En gang imellem fredag eller lørdag. 5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 11 medlemmer (7.-9. Klasse). 6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: De er steget siden sidste år. 8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: Nej. 9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): 10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: ÅR Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr. 640 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: 12. Foreningens fremtid og ønsker: De vil egentligt gerne have en leder mere. Før jul tog den

48 tredje leder på højskole, og han kommer nok ikke tilbage. Men de har heller ikke selv søgt aktivt efter en mere. De er kun to ledere, og der er her hver onsdag. Medlemmer De unge kommer fra Taulov, Erritsø, Bredsted Pjedsted. De har alle sammen gået i juniorklub før de kom i teenklubben. Så går de typisk på efterskole. Hvis de kommer tilbage fortsætter de i IMU. I IMU kommer de fleste fra gymnasiet, men de har også nogle unge fra social og sundhedsudd. og fra maskinmesterskolen. IMU er en del af folkekirken, men det er frivilligt arbejde udover. Sidste år havde de kun 4 drenge, nu har de 11 i alt (4 piger og 7 drenge). Medlemmerne nyder at være i et fællesskab med andre kristne, det er der typisk ikke i deres egen klasse. De kommer "udefra" hvis der ikke er teen klubber i deres eget område/sogn. Aktiviteter Har ikke p.t. et kor. Det er vist mange år siden. Nu kører junior- og teen klubben samtidig, bl.a. fordi det er lettere for forældrene, hvis de har børn i flere aldersgrupper. De har de fleste af deres aktiviteter i missionshuset. En gang om året (nogle gange to) tager de på udflugt. Nogle gange har de en hyggenat, hvor de er oppe hele natten. De skal snart på en lejr for alle teenklubber i det gamle Vejle amt. Det er på Lyngsbo (det er Danmarks folkekirkelige søndagsskolers lejr. De arbejder tæt sammen med IM) I løbet af sommeren er der bibellejre/camps. Medlemsskab Man er ikke egentligt medlem af Indre Mission. Men de får heller ikke penge af folkekirken. Dem der deltager betaler en gang imellem. De kirkelige handlinger foregår i kirken som i en fri- eller valgmenighed. Missionshuset er bygget så den kan bruges til kirke/kirkelige handlinger, vis man blev for uenige med folkekirken (Sct. Michaelis). Missionshuset Der er aktiviteter i huset for voksne, unge og børn i løbet af ugen, så huset bliver godt brugt. Rundvisning i huset. Der bor et bestyrerpar ovenpå som holder huset. Økonomi Økonomien er fin. De vil gerne lave nogle teenklubtrøjer. De er med i projektet med facaderenovering med Møller fonden. Det skal hele missionshuset skaffe kr. til og så får de kr. Det er til nye vinduer i det lokale teenklubben bruger. De hjælper også et børnehjem i Indien. Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur & Fritid Fredericia, den Leif Urhøj, Folkeoplysningsrådet Torben V. Jensen, Folkeoplysningsrådet Karl Gustav Sørensen, Folkeoplysningsrådet Birgitte L. Jakobsen, Kultur, Idræt & T

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Referat til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 28-05-2013 Referat til mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

VINDINGE IDRÆTSFORENING

VINDINGE IDRÆTSFORENING VINDINGE IDRÆTSFORENING ÅRSREGNSKAB 2015 Side 0 RESULTATOPGØRELSE 2015 1.700 10.376 Resultat aktivitetsafd. -36.394-27.842 5.000 5.000 Viften 3.902 8.268 Offentlige tilskud: -240.810-249.625 Driftstilskud

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for multiatleterne Resultatopgørelse for 2013 Indtægter: Regnskab Budget Kontingent holdbetalinger 1 142.480 45.000 Varesalg (netto)

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober Dagsorden:

Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober Dagsorden: Ebeltoft Idrætsforening, Hovedbestyrelsen. Referat af Generalforsamling d. 31. oktober 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Godkendelse af regnskab og budget. 4. Nyheder

Læs mere

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB ÅRSREGNSKAB 212 Kim Hansen Bilagskontrollant Ulla Hansen Formand Brian Sejer Jensen Næstformand Ronnie Olsen Kasserer Birthe Andersen Bestyrelsesmedlem Greta Nielsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 7. januar 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

Læs mere

UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.:

UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.: UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.: 32 11 42 02 ÅRSREGNSKAB FOR 2015/2016 (1/4 2015 31/3 2016) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bestyrelsens underskrifter 1 Regnskabserklæringer 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Holstebro Badminton Klub. Regnskab Indhold:

Holstebro Badminton Klub. Regnskab Indhold: Regnskab 2016 Indhold: Ledelsespåtegning Side 2 De uafhængige revisors påtegning Side 3 Foreningsoplysninger Side 4 Ledelsesberetning Side 5-6 Resultatopgørelse 01-01-2016 til 31-12-2016 Side 7-9 Balance

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt Fredericia Ordningen 2015 tal - samlet ramme Tilskudstype Fordeling Pulje afsat Beregning/ forventet Foreningstilskud 279.000 Medlemstilskud 1.817.955 Samlet Forenings- og medlemstilskud 70% 2.128.000

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Foreningsoplysninger Side 1. Ledelsens erklæring Side 2. Revisorernes erklæring Side 3. Resultatopgørelse for 2014 Side 4

Foreningsoplysninger Side 1. Ledelsens erklæring Side 2. Revisorernes erklæring Side 3. Resultatopgørelse for 2014 Side 4 Eggeslevmagle SG & IF CVR nr. 14 47 41 37 Årsregnskab 2014 Godkendt på generalforsamlingen, den 7. marts 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 1 Ledelsens erklæring Side 2 Revisorernes

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 18-12-2013 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 1. september 2005 kl. 17.00 Gladsaxe Sportscenter, B-lokalet, Vandtårnsvej 55. Umiddelbart efter mødet serveres en let anretning i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

GYMNASTIK BADMINTON SVØMNING TENNIS - FODBOLD

GYMNASTIK BADMINTON SVØMNING TENNIS - FODBOLD Velkommen til sæsonen 2009/2010 Fra indvielsen af den nye fane, som UBG fik overrakt af Danmarkssamfundet den 15. juni 2009 GYMNASTIK BADMINTON SVØMNING TENNIS - FODBOLD Ulfborg Bys Gymnastikforening Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2013 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 5 9 6 91 WZ6L01 0 17,ZZL FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Forældremøde TGAV 2013

Forældremøde TGAV 2013 Forældremøde TGAV 2013 Dagsorden Sæsonen der er gået Økonomien i TGAV Sæson 2013-2014 og den øvrige fremtid - Herunder præsentation af div. udvalg Rytme-gulv Roskilde Festival 2013 SM 9. marts 2014 Sæson

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Videbæk/Fiskbæk KFUM

Videbæk/Fiskbæk KFUM Videbæk/Fiskbæk KFUM Årsrapport for 2012 CVR nr. 39 84 26 53 Årsrapporten for 2012 er godkendt på foreningens generalforsamling, den 21. marts 2013. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere