Det meningsfulde liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det meningsfulde liv"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1

2 Lykken ved bækken Leder Johannes Krejberg Haahr, Bach.teol (MF 2011), stud.cand.it, medlem af MF s repræsentantskab At lykken er lunefuld er ligeså foruroligende sandt, som det er sunget. Menneskelig lykke kan hverken sættes på formel, købes eller ejes uangribeligt. Alligevel lykkes det år efter år for os danskere at svinge os selv op til at blive kåret til verdens lykkeligste folk. Eller måske rettere: det folk med det laveste syn på, hvad lykken egentlig er. På Menighedsfakultetet drives og lever teologien på og af Bibelen som Guds Ord. Her beskrives lykken knapt så vindblæst lunefuld: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Salme 1,1-3 I disse måneder skal nye teologistuderende til at vænne sig til hverdage med mange timers slid med de bibelske grundsprog foruden undervisning i bibelkundskab. På MF har vi ikke optag i år, men vore venner på Dansk Bibel Institut (DBI) i København har optaget et hold på 15 studerende. Kristeligt Dagblad bragte en omtale af stigningen i optaget, hvori rektor for Pastoralseminariet i København, Mogens Lindhardt udtaler: Hvis du gerne vil have en større bibelkundskab, er det et godt sted at starte. Jeg er ikke sikker på, at Lindhardt her blåstempler DBI s (og ligesindede MF s) teologiuddannelse, men for mig at se, er netop disse to uddannelsesinstitutioner placeret det helt rigtige og mest optimale sted: ved bækken! Vi ønsker at fordybe os og slå rod ved den bæk, der er Guds Ord. Vi vil grunde på den dag og nat. Ikke bare fordi vi skal lære græsk og hebraisk, men fordi vi har Guds ord for, at her findes den sande lykke - både for os som enkeltpersoner og for Guds kirke i verden. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6900 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Michael Kastrup Nielsen Stud.theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Forsidebillede: Værk af den syriske kunstner og ikonmaler Nizar Sabour 2

3 Missional kirke en introduktion Nils Andersen Landssekretær Udtrykket missional kirke er på stadig flere kristnes læber. Mission opfattes her ikke blot som et projekt, vi kan engagere os i en gang om måneden. Mission er et kald, som gælder alle aspekter af en menigheds liv og virke. Teologer taler i den forbindelse om, at mission er Guds mission. Hermed betones, at mission er Guds hjerteanliggende, og at han selv er i aktion gennem kristne for at fremme sin mission. Men hvordan kan menigheder i dagens Danmark i praksis være missionale? og hvad betyder det helt konkret for den enkelte menighed? Det er målet med bogen at inspirere præster og menigheder til at tage fat på den slags spørgsmål i deres lokale sammenhænge. Vision Bogen, som består af elleve artikler, udtrykker ifølge Jeppe Bach Nikolajsen en teologisk vision for, hvordan en missional kirke kan se ud i Danmark. Den er nok fagteologisk, men mange andre end præster kan få udbytte af at læse bogen. Historisk, dansk og luthersk Antologien er opdelt i tre hovedafsnit og ser på fænomenet missional kirke i en henholdsvis historisk, dansk og luthersk sammenhæng. Blandt bidragsyderne til antologien er Jeppe Bach Nikolajsen og Asger Chr. Højlund, som begge er undervisere på Menighedsfakultetet. Kirkens rolle i samfundet Jeppe påpeger, at kirken i dag er udfordret på dens centrale placering i det danske samfund: Det skaber et stort behov for at drøfte kirkens rolle i det samfund, som den er en del af, og som det tager sig ud i det enogtyvende århundrede. Denne bog bidrager til en kvalificeret drøftelse af netop dette, og i den sammenhæng er mission af afgørende betydning. Kalder på engagement Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster Stift, udtaler: Denne bog er et forsøg på at komme rundt omkring og trænge ind i mange forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være en missional kirke i Danmark i dag. Bidragene er gode, relevante og forskellige, og man fornemmer indbyrdes uenigheder, men netop dét gør bogen læseværdig og udfordrende. Det er en aktuel og vigtig bog, som kalder på stillingtagen, men som først og fremmest kalder på engagement og tro tro virksom i kærlighed! Missional kirke en introduktion Traditionelt er mission ofte blevet forstået som det kristne Vestens forsøg på at kristne den øvrige ikke-kristne verden. Nu er der imidlertid fremvokset en dybere forståelse af, at mission er en del af kirkens væsen og må være en del af kirkens liv i alle kulturer, på alle steder og til alle tider. Denne forståelse bliver behandlet i en række indsigtsfulde kapitler i denne bog skrevet af fremragende teologer. Bogen kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i vor tid. Den anbefales på det varmeste! Tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo I den sidste halvdel af det tyvende århundrede er forståelsen af, at kristen mission er en deltagelse i Guds mission, vokset frem både blandt ortodokse, protestantiske og katolske kristne. Jeg håber, at denne bog kan blive startskuddet på en proces, der kan føre til en bevidsthed om, hvad mission i Danmark indebærer. Det er afgørende, at lokale menigheder over hele Danmark reflekterer over dette. Denne bog er vigtig i denne sammenhæng. Den fortjener at blive læst og drøftet! Jonas A. Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd Af Jeppe Bach Nikolajsen JEPPE BACH NIKOLAJSEN er medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg, har publiceret artikler i flere internationale missionsteologiske tidsskrifter, har været gæsteforsker i koster Boston, Minneapolis 199,95 og Los Angeles kr. Bogen er på 210 sider, og er adjunkt i systematisk teologi ved Menighedsfakultetet i Aarhus. og udkommer på Kolon under Forlagsgruppen Lohse. MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN 3

4 Det meningsfulde liv et teologisk lys Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? - spørger vi. Teologien skyder et nyt spørgsmål ind: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder, ph.d. Sikkert er det, at spørgsmålet om det meningsfulde liv ikke altid dukker op i mødet med selve oplevelsen af meningsfylden eller meningstabet. Det bedste sted at finde svaret er på en stille times afstand af livet (Kierkegaard). Dette rolige tidspunkt kan opstå, når man falder i staver over en avisartikel, er på vej hjem fra et foredrag, ud på natten i en god samtale med venner, over opvasken, i mødet med et menneske, der lever anderledes på den skønne måde, er stærkt forelsket eller i selskab med en bog, der handler om emnet. Livet kan være fantastisk. Især når de store åndelige værdier sætter sig igennem. Værdier som mod, medfølelse, optimisme, tillid og næstekærlighed. Men det samme liv kan også være ganske forfærdeligt og opleves som meningsløst og uværdigt. Det kan skyldes fysisk og psykisk tyngende kår gennem nedværdigelse og smertefuld lidelse. Eller måske endda når vi rider på tomhed, åndelig fattigdom, overfladiskhed, forbrug eller stærke øjebliksoplevelser. På stille afstand af livet Vi bruger forskellige erfaringer, når vi tager stilling til vores liv. I dag er det næsten et krav, at alt, hvad vi foretager os i vores liv, skal være et udtryk for gennemtænkte valg. Der lægges mange tanke- og valgbyrder på mennesker i alle aldre. Mange moderne mennesker fralister ligefrem Gud og medmennesker deres betydning ved egoistiske livsholdninger og opfindsomme selviscenesættelser. En sang kan bedst udfolde sig gennem en stemme. Tanken om et meningsfuldt liv benytter sig også af medier eller redskaber. Sprog, kultur, teknik, natur, Gud og menneskelige fællesskaber hører til medierne for mening i livet. Det er disse forhold, som livet blandt andet udfolder sig igennem. Mest afgørende er dog de gode og givende relationer, som vi forhåbentlig lever i og kender den livgivende betydning af. Aldrig for sig selv Sig selv bliver man aldrig for sig selv. Det understreger Søren Kierkegaard på denne måde: Selvet maa brydes for at blive Selv. Et andet sted kommer han med en hel programerklæring for et kursus i dannelse: Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet at lade sig digte. Menneskets jeg må altså brydes. Det er på denne måde, at et menneske bliver et meningsfuldt væsen. Og valget står ganske klart: Man kan digte sig selv eller lade sig digte. At digte betyder her det samme som at danne og bygge. Man kan altså danne sig selv eller lade sig danne. Valget får store konsekvenser for det enkelte menneske og dets liv, som det udspiller sig mellem det individuelle og det sociale. Mange i dag tror og tænker, at de kan bygge liv med sig selv. Det sker i pagt med menneskers egne behov og ønsker. Tit råder et oplevelsestyranni. Men det er farligt 4

5 Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur Den hjemvendte (2012) foran Kingos Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch 5

6 Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? på den lange bane at være så klog, at man tænker, at man kan være en livets selvbygger og selv styre tilværelsen. Det er her de bærende relationer og de store sammenhænge går tabt. Tomheden øges og meningstabet vokser i hastigt tempo. Det giver vitterligt alvorlige belastningsskader, når mennesket vil råde selv og bære på livet selv. Omvendt giver det kvalitet og mening i og til livet, når man erkender glæden ved eller er taknemmelig over at være til. At eksistere eller at være til kræver, at man med taknemmelighed anerkender andres bidrag til sit liv. Det er fundamentalt for den enkelte af os, at vi ser, at vi ikke selv er årsag til vores liv. Mennesket har ikke skabt sig selv eller kan skabe sit selv uden om andre. Vi kan nævne eksemplet med vort daglige arbejdsliv: Her bæres den enkelte af os også gennem relationer. Det at kunne bruge sig selv og udrette noget, som er værdifuldt for andre end os selv, sætter vort arbejde ind i en større meningsgivende sammenhæng. Her kommer spørgsmålet til at dreje sig om, ikke hvad der er meningsfuldt for mig, men hvad der er meningsfuldt for andre. Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Digtet af Gud selv Dannelse kan ses som et spørgsmål om at finde frem til sig selv, at besinde sig på sig selv, kort sagt at komme til sig selv. Men hvordan sker det på rette måde? Det sker netop ikke ved, at vi tilvejebringer os selv! Intet menneske er fordømt til at være sin egen skaber eller sit eget livs ansvarshavende Redacteur (Kierkegaard). At være overdraget til den store Redacteur er i dybeste forstand livets og meningsfuldhedens forudsætning. Selv den ufuldkomne, den udstødte, den utilpassede, kan prise sig lykkelig over, at være digtet af Gud selv. Selvet maa brydes for at blive Selv. Kun derved kan mennesket blive til Aand, altså til et væsen, der kan forholde sig til sig selv og ved dette selvforhold forholde sig til Gud og derved vinde en sund identitet. Et menneskes gen-opbygning må ske fra Grunden af, understreger Kierkegaard i sine opbyggelige taler. Den kristne grundfortælling eller de bibelske beretninger lader os ikke i tvivl om, hvordan vi kan vinde livet og dets kvaliteter, herunder meningsfuldheden, tilbage. Mennesket kan ikke finde eller indhente sig selv. Der findes noget uden for menneskets dannelse og opdragelse, som sætter alt i et nyt perspektiv. I kristen forstand kan man ikke føde sig selv, men man må lade sig genføde for at kunne blive en ny skabning, Guds skabning. Kun derved kan man, kristeligt set, blive sig selv. Det er en om-dannelse, en underfuld forvandling, hvor vi lærer at give slip på illusionen om vores suverænitet, vores forestilling om selvstyring, os selv. Perspektivet kan udfoldes i alle relationer: Livet er en meningsfuld gave. I taknemmelighed for denne gave kan jeg leve et engageret og forpligtet liv til gavn for medmennesker. Jeg indser også mine grænser, min dybe afhængighed. Jeg er på ingen måde årsag til mit eget liv. Jeg kan glæde mig over at være så meget forundt, som jeg ikke selv er ophav til. Det kan alt sammen bringes i spil på mange meningsfulde måder i liv og hverdag. Mennesket er skabt af Gud og dermed sat ind i forpligtende relationer. Det kommer vi på sporet af i det virkelige liv. Det er et kvalitetsliv, som ikke bæres af en overfladisk lykkefølelse. 6

7 Sponsorløb 3.9. gav godt kr. 25 studerende og ansatte ved MF og TORVET løb og cyklede på en time godt kr. ind til Menighedsfakultetet. Pengene går til stipendiepuljen, hvorfra vore bachelorstuderende får udbetalt erstatning for den SU, som de endnu ikke er blevet bevilliget. Sponsorløbet bidrager således til at dække MFs udgifter på ca. 1 mio. kr., som det årligt koster MF at udbetale SU-erstatning til vore bachelorstuderende, men det styrker tillige fællesskabet og højner konditionen. Kurt E. Larsen i ministerielt udvalg Lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen er med i det ministerielle udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Det handler om det vigtige og omdiskuterede forhold mellem stat og kirke. Udvalget skal især se på to forhold. Dels hvordan repræsentanter for folkekirken kan blive inddraget formelt i behandlingen af folkekirkens indre anliggender. Dels struktur og beslutningskompetence i forhold til folkekirkens økonomi på landsplan og stiftsplan. Det er ikke første gang, at en lærer på Menighedsfakultetet er inddraget i et vigtigt officielt udvalg, idet lektor Carsten Vang var med i oversættelsesgruppen, da Bibelen sidst blev nyoversat i begyndelsen af 1990 erne. Læs evt. mere på Kristelig Handicapforening flytter ind på TORVET LYKKE OG LIVSKVALITET 3 dobbeltforedrag om det, der betyder noget Omkring 1. oktober flytter Kristelig Handicapforening sit landskontor til TORVET og bliver dermed den tredje nye samarbejdspartner for Menighedsfakultetet i vores nye tilbygning. Kristelig Handicapforenings to ansatte medarbejdere: Landsleder Ellen Hessellund Mikkelsen og kommunikationsmedarbejder Rikke Thomassen får hvert sit nye kontor på 1. sal. Dermed suppleres den missionale vinkel fra Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen med en diakonal vinkel, der minder både studerende og ansatte på MF om den større virkelighed, som teologien skal sættes ind i. Mandag den 5. nov. kl Lykke og livskvalitet i et nyt lys v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 12. Nov. kl Lykke og livskvalitet i overflodssamfundet v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 19. nov. kl At leve for andre for at forandre v/ sognepræst, ph.d. Birgitte Graakjær Hjort Tilmelding er nødvendig Pris: 50 kr. pr. dobbeltforedrag (MF-studerende deltager gratis) Yderligere information på 7

8 Miriam foretrækker scenen frem for talerstolen - drama som Guds virkemiddel Miriam Randi Larsen er teologistuderende på Menighedsfakultetets bachelor uddannelse. Modsat de fleste andre på sit hold foretrækker hun at optræde på scenen frem for at tale fra talerstolen. Michael Kastrup Nielsen og Julie Kajgaard Stud. theoler. Miriam Larsen har de seneste år været en del af et dramateam, som har kunnet opleves på forskellige kristne events, f.eks. Hjallerup Bibelcamping og Indre Missions Unges landsarrangement Konnekt. Formålet med dramastykkerne er at formidle et tema på en anderledes måde end selve talen. Miriam siger: Jeg håber, at vi med vores dramastykker hjælper folk til at tænke selv. Jeg håber, at vi kommunikerer til et andet punkt i mennesker end selve talen. Eksempelvis optrådte vi på Hjallerup Bibelcamping med en overdreven karikering af, hvorledes det kan opleves at træde ind i et nyt kristent fællesskab. Vi var bevidste om, at dramaet karikerede virkeligheden, men det kunne vi tillade os, netop fordi det var et dramastykke. Drama og teologi kan gå hånd i hånd Som teologistuderende er Miriam selvsagt bevidst om det teologiske aspekt og budskab i dramastykkerne, og hun har enkelte gange måttet overveje, hvorvidt 8

9 De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. hun og de andre i teamet har kunnet stå inde for teologien i dramastykkerne: Ofte er det en udfordring at få sat dramastykkerne sammen, så hvert enkelt stemmer overens med talens tema, og samtidig også er teologisk korrekt. Får vi sagt, hvad vi egentlig står for? Vi kopierede engang et dramastykke, som var udformet af nogle englændere, men teologien i stykket var vi ikke enige i, og derfor ændrede vi i det. Kan drama være en god måde at formidle teologi på? Miriam er ikke i tvivl: Ja! De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. Det meningsfyldte aspekt i dramaet Hvordan kan drama sige noget meningsfuldt for mennesker? De personer, som vi karikerer, skal gerne være nogle personer, som tilhørerne kan relatere til og genkende. Drama er meningsfyldt, fordi det kan fortælle nogle mennesker, hvordan de har det. Vi sætter konkrete billeder på den situation, som nogen måske står i, og derfor kan vi ramme dem på en anden måde, end selve talen gør. På samme tid er dramaet meningsfyldt, fordi jeg oplever, at der bliver skabt en god og opmærksom stemning. Tilhørerne lytter sammen og på den måde fremhæves det relationelle aspekt også, og derfor er der skabt et godt udgangspunkt for bagefter at kunne diskutere og samtale om dramastykket og talen. Gud taler igennem dramaet Selvom Miriam fremfører drama for hundredvis af mennesker og derigennem søger at ramme noget i dem, er det ofte hende selv, som hører Guds stemme: Når vi forbereder et dramastykke, går vi ind i en proces i forhold til emnet. Derfor bliver det givne emne ofte noget, der sætter sig fast i mig og kommer til at gøre en forskel i mit eget liv. 9

10 MF-bladet Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker KIRKE FOR FOLKET Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut tlf ISBN Gunhild Aaen Madsen d IN Genbrug Tilst Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: Bibeltime hver formiddag - God tid til afslapning - Mulighed for udflugt på egen hånd 23. februar - 2. marts Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Inkl. halvpension på Tenerife Bestil program for turen VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Her er også plads til din annonce Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 10 VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN %(67 :(67(51 %(67 :(67( Psykoterapi & supervision af ledere Mob

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen forretningsfører Positivt resultat på årsregnskab Det er med stor taknemlighed, vi ser tilbage på et regnskabsår, som bød på mange udfordringer, men som alligevel endte med et overskud på kr. Det fylder os med glæde og taknemlighed. Tak for de mange og trofaste gavebidrag til MF også det seneste regnskabsår. Hovedtallene i regnskabet kan ses her. RESULTAT- OPGØRELSE 1. JULI 2011 BUDGET 30. JUNI /13 Indtægter: kr. kr. Gaver (inkl. arv) Gaver til byggeri af TORVET Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF-bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier (SU-erstatning) Andre driftsomkostninger Afskrivninger TORVET Ved siden af den daglige drift har MF også samlet ind til byggeriet af TORVET, som foruden undervisningslokaler huser administrationen for MF, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. MF har indskudt 1/3 af byggesummen svarende til 3,4 mio. kr. Vi har modtaget 1,6 mio. kr. i gaver til byggeriet og rentefrie lån på 1 mio. kr. Tak for jeres mange og store bidrag. Resten er finansieret ved et 10-årigt lån. De nye lokaler er til stor glæde i dagligdagen, og fællesskabet med de andre organisationer er meget frugtbart. TORVET er blevet et mødested, hvor teologi og mission er i tæt samspil og udfordrer hinanden. Sponsorløb Den 3. september afholdt MF det årlige sponsorløb for at indsamle penge til stipendiepuljen. MF har nu i 7 år støttet sine studerende, som ikke kan få SU, med sammenlagt 4,9 mio. kr. Ved sponsorløbet løb og cyklede 25 studerende og ansatte i en time, hvilket indbragte kr. fra 530 sponsorer. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag! Finansielle poster Henlagt til byggeri af Torvet Årets resultat Afdrag på lån til byggeri af Torvet Disponibelt resultat 0 Hele regnskabet kan ses på Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 ID-nr Teolkursus januar 2013 Det kommende teolkursus for præster, teologer og øvrige interesserede har temaet: Åndelig dannelse, luthersk spiritualitet Hovedpunkterne i det spændende program er følgende: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, Apostelkirken Kbh., holder bibeltimer Owe Wikström, professor i religionspsykologi, Uppsala Universitet, holder foredrag om Åndelig dannelse Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi, Misjonshøgskolen Stavanger, holder foredrag om Luthersk spiritualitet Leif Andersen, lektor i praktisk teologi, MF Aarhus, holder foredrag om Tilgivelse og forsoning Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d, MF Aarhus, holder foredrag om: Kunsten at dø, kunsten at leve... WORKSHOPS: 1. Dannelsen af en forkynder - Jørgen Sejergaard 2. Dannelsen af en sjælesørger Eleonora Skov Andersen 3. Dannelsen af en langtidsholdbar Herrens tjener Conny Hjelm 4. Digital dannelse Jacob Brøndum og Anders Skov 5. Dannelse på dybt vand hvordan navigere i en kultur uden religiøst sprog? Dorte og Elli Kappelgaard... Kom og vær med på et spændende TEOLKURSUS på MF Aarhus Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

MISSIONAL KIRKE I ET PLURALISTISK SAMFUND

MISSIONAL KIRKE I ET PLURALISTISK SAMFUND MISSIONAL KIRKE I ET PLURALISTISK SAMFUND redigeret af jeppe bach nikolajsen KOLON Indhold Forord Steen Skovsgaard 5 Introduktion 1 Missional kirke i et pluralistisk samfund Jeppe Bach Nikolajsen 7 Missional

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere