Det meningsfulde liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det meningsfulde liv"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1

2 Lykken ved bækken Leder Johannes Krejberg Haahr, Bach.teol (MF 2011), stud.cand.it, medlem af MF s repræsentantskab At lykken er lunefuld er ligeså foruroligende sandt, som det er sunget. Menneskelig lykke kan hverken sættes på formel, købes eller ejes uangribeligt. Alligevel lykkes det år efter år for os danskere at svinge os selv op til at blive kåret til verdens lykkeligste folk. Eller måske rettere: det folk med det laveste syn på, hvad lykken egentlig er. På Menighedsfakultetet drives og lever teologien på og af Bibelen som Guds Ord. Her beskrives lykken knapt så vindblæst lunefuld: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Salme 1,1-3 I disse måneder skal nye teologistuderende til at vænne sig til hverdage med mange timers slid med de bibelske grundsprog foruden undervisning i bibelkundskab. På MF har vi ikke optag i år, men vore venner på Dansk Bibel Institut (DBI) i København har optaget et hold på 15 studerende. Kristeligt Dagblad bragte en omtale af stigningen i optaget, hvori rektor for Pastoralseminariet i København, Mogens Lindhardt udtaler: Hvis du gerne vil have en større bibelkundskab, er det et godt sted at starte. Jeg er ikke sikker på, at Lindhardt her blåstempler DBI s (og ligesindede MF s) teologiuddannelse, men for mig at se, er netop disse to uddannelsesinstitutioner placeret det helt rigtige og mest optimale sted: ved bækken! Vi ønsker at fordybe os og slå rod ved den bæk, der er Guds Ord. Vi vil grunde på den dag og nat. Ikke bare fordi vi skal lære græsk og hebraisk, men fordi vi har Guds ord for, at her findes den sande lykke - både for os som enkeltpersoner og for Guds kirke i verden. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6900 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Michael Kastrup Nielsen Stud.theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Forsidebillede: Værk af den syriske kunstner og ikonmaler Nizar Sabour 2

3 Missional kirke en introduktion Nils Andersen Landssekretær Udtrykket missional kirke er på stadig flere kristnes læber. Mission opfattes her ikke blot som et projekt, vi kan engagere os i en gang om måneden. Mission er et kald, som gælder alle aspekter af en menigheds liv og virke. Teologer taler i den forbindelse om, at mission er Guds mission. Hermed betones, at mission er Guds hjerteanliggende, og at han selv er i aktion gennem kristne for at fremme sin mission. Men hvordan kan menigheder i dagens Danmark i praksis være missionale? og hvad betyder det helt konkret for den enkelte menighed? Det er målet med bogen at inspirere præster og menigheder til at tage fat på den slags spørgsmål i deres lokale sammenhænge. Vision Bogen, som består af elleve artikler, udtrykker ifølge Jeppe Bach Nikolajsen en teologisk vision for, hvordan en missional kirke kan se ud i Danmark. Den er nok fagteologisk, men mange andre end præster kan få udbytte af at læse bogen. Historisk, dansk og luthersk Antologien er opdelt i tre hovedafsnit og ser på fænomenet missional kirke i en henholdsvis historisk, dansk og luthersk sammenhæng. Blandt bidragsyderne til antologien er Jeppe Bach Nikolajsen og Asger Chr. Højlund, som begge er undervisere på Menighedsfakultetet. Kirkens rolle i samfundet Jeppe påpeger, at kirken i dag er udfordret på dens centrale placering i det danske samfund: Det skaber et stort behov for at drøfte kirkens rolle i det samfund, som den er en del af, og som det tager sig ud i det enogtyvende århundrede. Denne bog bidrager til en kvalificeret drøftelse af netop dette, og i den sammenhæng er mission af afgørende betydning. Kalder på engagement Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster Stift, udtaler: Denne bog er et forsøg på at komme rundt omkring og trænge ind i mange forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være en missional kirke i Danmark i dag. Bidragene er gode, relevante og forskellige, og man fornemmer indbyrdes uenigheder, men netop dét gør bogen læseværdig og udfordrende. Det er en aktuel og vigtig bog, som kalder på stillingtagen, men som først og fremmest kalder på engagement og tro tro virksom i kærlighed! Missional kirke en introduktion Traditionelt er mission ofte blevet forstået som det kristne Vestens forsøg på at kristne den øvrige ikke-kristne verden. Nu er der imidlertid fremvokset en dybere forståelse af, at mission er en del af kirkens væsen og må være en del af kirkens liv i alle kulturer, på alle steder og til alle tider. Denne forståelse bliver behandlet i en række indsigtsfulde kapitler i denne bog skrevet af fremragende teologer. Bogen kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i vor tid. Den anbefales på det varmeste! Tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo I den sidste halvdel af det tyvende århundrede er forståelsen af, at kristen mission er en deltagelse i Guds mission, vokset frem både blandt ortodokse, protestantiske og katolske kristne. Jeg håber, at denne bog kan blive startskuddet på en proces, der kan føre til en bevidsthed om, hvad mission i Danmark indebærer. Det er afgørende, at lokale menigheder over hele Danmark reflekterer over dette. Denne bog er vigtig i denne sammenhæng. Den fortjener at blive læst og drøftet! Jonas A. Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd Af Jeppe Bach Nikolajsen JEPPE BACH NIKOLAJSEN er medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg, har publiceret artikler i flere internationale missionsteologiske tidsskrifter, har været gæsteforsker i koster Boston, Minneapolis 199,95 og Los Angeles kr. Bogen er på 210 sider, og er adjunkt i systematisk teologi ved Menighedsfakultetet i Aarhus. og udkommer på Kolon under Forlagsgruppen Lohse. MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN 3

4 Det meningsfulde liv et teologisk lys Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? - spørger vi. Teologien skyder et nyt spørgsmål ind: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder, ph.d. Sikkert er det, at spørgsmålet om det meningsfulde liv ikke altid dukker op i mødet med selve oplevelsen af meningsfylden eller meningstabet. Det bedste sted at finde svaret er på en stille times afstand af livet (Kierkegaard). Dette rolige tidspunkt kan opstå, når man falder i staver over en avisartikel, er på vej hjem fra et foredrag, ud på natten i en god samtale med venner, over opvasken, i mødet med et menneske, der lever anderledes på den skønne måde, er stærkt forelsket eller i selskab med en bog, der handler om emnet. Livet kan være fantastisk. Især når de store åndelige værdier sætter sig igennem. Værdier som mod, medfølelse, optimisme, tillid og næstekærlighed. Men det samme liv kan også være ganske forfærdeligt og opleves som meningsløst og uværdigt. Det kan skyldes fysisk og psykisk tyngende kår gennem nedværdigelse og smertefuld lidelse. Eller måske endda når vi rider på tomhed, åndelig fattigdom, overfladiskhed, forbrug eller stærke øjebliksoplevelser. På stille afstand af livet Vi bruger forskellige erfaringer, når vi tager stilling til vores liv. I dag er det næsten et krav, at alt, hvad vi foretager os i vores liv, skal være et udtryk for gennemtænkte valg. Der lægges mange tanke- og valgbyrder på mennesker i alle aldre. Mange moderne mennesker fralister ligefrem Gud og medmennesker deres betydning ved egoistiske livsholdninger og opfindsomme selviscenesættelser. En sang kan bedst udfolde sig gennem en stemme. Tanken om et meningsfuldt liv benytter sig også af medier eller redskaber. Sprog, kultur, teknik, natur, Gud og menneskelige fællesskaber hører til medierne for mening i livet. Det er disse forhold, som livet blandt andet udfolder sig igennem. Mest afgørende er dog de gode og givende relationer, som vi forhåbentlig lever i og kender den livgivende betydning af. Aldrig for sig selv Sig selv bliver man aldrig for sig selv. Det understreger Søren Kierkegaard på denne måde: Selvet maa brydes for at blive Selv. Et andet sted kommer han med en hel programerklæring for et kursus i dannelse: Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet at lade sig digte. Menneskets jeg må altså brydes. Det er på denne måde, at et menneske bliver et meningsfuldt væsen. Og valget står ganske klart: Man kan digte sig selv eller lade sig digte. At digte betyder her det samme som at danne og bygge. Man kan altså danne sig selv eller lade sig danne. Valget får store konsekvenser for det enkelte menneske og dets liv, som det udspiller sig mellem det individuelle og det sociale. Mange i dag tror og tænker, at de kan bygge liv med sig selv. Det sker i pagt med menneskers egne behov og ønsker. Tit råder et oplevelsestyranni. Men det er farligt 4

5 Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur Den hjemvendte (2012) foran Kingos Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch 5

6 Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? på den lange bane at være så klog, at man tænker, at man kan være en livets selvbygger og selv styre tilværelsen. Det er her de bærende relationer og de store sammenhænge går tabt. Tomheden øges og meningstabet vokser i hastigt tempo. Det giver vitterligt alvorlige belastningsskader, når mennesket vil råde selv og bære på livet selv. Omvendt giver det kvalitet og mening i og til livet, når man erkender glæden ved eller er taknemmelig over at være til. At eksistere eller at være til kræver, at man med taknemmelighed anerkender andres bidrag til sit liv. Det er fundamentalt for den enkelte af os, at vi ser, at vi ikke selv er årsag til vores liv. Mennesket har ikke skabt sig selv eller kan skabe sit selv uden om andre. Vi kan nævne eksemplet med vort daglige arbejdsliv: Her bæres den enkelte af os også gennem relationer. Det at kunne bruge sig selv og udrette noget, som er værdifuldt for andre end os selv, sætter vort arbejde ind i en større meningsgivende sammenhæng. Her kommer spørgsmålet til at dreje sig om, ikke hvad der er meningsfuldt for mig, men hvad der er meningsfuldt for andre. Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Digtet af Gud selv Dannelse kan ses som et spørgsmål om at finde frem til sig selv, at besinde sig på sig selv, kort sagt at komme til sig selv. Men hvordan sker det på rette måde? Det sker netop ikke ved, at vi tilvejebringer os selv! Intet menneske er fordømt til at være sin egen skaber eller sit eget livs ansvarshavende Redacteur (Kierkegaard). At være overdraget til den store Redacteur er i dybeste forstand livets og meningsfuldhedens forudsætning. Selv den ufuldkomne, den udstødte, den utilpassede, kan prise sig lykkelig over, at være digtet af Gud selv. Selvet maa brydes for at blive Selv. Kun derved kan mennesket blive til Aand, altså til et væsen, der kan forholde sig til sig selv og ved dette selvforhold forholde sig til Gud og derved vinde en sund identitet. Et menneskes gen-opbygning må ske fra Grunden af, understreger Kierkegaard i sine opbyggelige taler. Den kristne grundfortælling eller de bibelske beretninger lader os ikke i tvivl om, hvordan vi kan vinde livet og dets kvaliteter, herunder meningsfuldheden, tilbage. Mennesket kan ikke finde eller indhente sig selv. Der findes noget uden for menneskets dannelse og opdragelse, som sætter alt i et nyt perspektiv. I kristen forstand kan man ikke føde sig selv, men man må lade sig genføde for at kunne blive en ny skabning, Guds skabning. Kun derved kan man, kristeligt set, blive sig selv. Det er en om-dannelse, en underfuld forvandling, hvor vi lærer at give slip på illusionen om vores suverænitet, vores forestilling om selvstyring, os selv. Perspektivet kan udfoldes i alle relationer: Livet er en meningsfuld gave. I taknemmelighed for denne gave kan jeg leve et engageret og forpligtet liv til gavn for medmennesker. Jeg indser også mine grænser, min dybe afhængighed. Jeg er på ingen måde årsag til mit eget liv. Jeg kan glæde mig over at være så meget forundt, som jeg ikke selv er ophav til. Det kan alt sammen bringes i spil på mange meningsfulde måder i liv og hverdag. Mennesket er skabt af Gud og dermed sat ind i forpligtende relationer. Det kommer vi på sporet af i det virkelige liv. Det er et kvalitetsliv, som ikke bæres af en overfladisk lykkefølelse. 6

7 Sponsorløb 3.9. gav godt kr. 25 studerende og ansatte ved MF og TORVET løb og cyklede på en time godt kr. ind til Menighedsfakultetet. Pengene går til stipendiepuljen, hvorfra vore bachelorstuderende får udbetalt erstatning for den SU, som de endnu ikke er blevet bevilliget. Sponsorløbet bidrager således til at dække MFs udgifter på ca. 1 mio. kr., som det årligt koster MF at udbetale SU-erstatning til vore bachelorstuderende, men det styrker tillige fællesskabet og højner konditionen. Kurt E. Larsen i ministerielt udvalg Lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen er med i det ministerielle udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Det handler om det vigtige og omdiskuterede forhold mellem stat og kirke. Udvalget skal især se på to forhold. Dels hvordan repræsentanter for folkekirken kan blive inddraget formelt i behandlingen af folkekirkens indre anliggender. Dels struktur og beslutningskompetence i forhold til folkekirkens økonomi på landsplan og stiftsplan. Det er ikke første gang, at en lærer på Menighedsfakultetet er inddraget i et vigtigt officielt udvalg, idet lektor Carsten Vang var med i oversættelsesgruppen, da Bibelen sidst blev nyoversat i begyndelsen af 1990 erne. Læs evt. mere på Kristelig Handicapforening flytter ind på TORVET LYKKE OG LIVSKVALITET 3 dobbeltforedrag om det, der betyder noget Omkring 1. oktober flytter Kristelig Handicapforening sit landskontor til TORVET og bliver dermed den tredje nye samarbejdspartner for Menighedsfakultetet i vores nye tilbygning. Kristelig Handicapforenings to ansatte medarbejdere: Landsleder Ellen Hessellund Mikkelsen og kommunikationsmedarbejder Rikke Thomassen får hvert sit nye kontor på 1. sal. Dermed suppleres den missionale vinkel fra Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen med en diakonal vinkel, der minder både studerende og ansatte på MF om den større virkelighed, som teologien skal sættes ind i. Mandag den 5. nov. kl Lykke og livskvalitet i et nyt lys v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 12. Nov. kl Lykke og livskvalitet i overflodssamfundet v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 19. nov. kl At leve for andre for at forandre v/ sognepræst, ph.d. Birgitte Graakjær Hjort Tilmelding er nødvendig Pris: 50 kr. pr. dobbeltforedrag (MF-studerende deltager gratis) Yderligere information på 7

8 Miriam foretrækker scenen frem for talerstolen - drama som Guds virkemiddel Miriam Randi Larsen er teologistuderende på Menighedsfakultetets bachelor uddannelse. Modsat de fleste andre på sit hold foretrækker hun at optræde på scenen frem for at tale fra talerstolen. Michael Kastrup Nielsen og Julie Kajgaard Stud. theoler. Miriam Larsen har de seneste år været en del af et dramateam, som har kunnet opleves på forskellige kristne events, f.eks. Hjallerup Bibelcamping og Indre Missions Unges landsarrangement Konnekt. Formålet med dramastykkerne er at formidle et tema på en anderledes måde end selve talen. Miriam siger: Jeg håber, at vi med vores dramastykker hjælper folk til at tænke selv. Jeg håber, at vi kommunikerer til et andet punkt i mennesker end selve talen. Eksempelvis optrådte vi på Hjallerup Bibelcamping med en overdreven karikering af, hvorledes det kan opleves at træde ind i et nyt kristent fællesskab. Vi var bevidste om, at dramaet karikerede virkeligheden, men det kunne vi tillade os, netop fordi det var et dramastykke. Drama og teologi kan gå hånd i hånd Som teologistuderende er Miriam selvsagt bevidst om det teologiske aspekt og budskab i dramastykkerne, og hun har enkelte gange måttet overveje, hvorvidt 8

9 De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. hun og de andre i teamet har kunnet stå inde for teologien i dramastykkerne: Ofte er det en udfordring at få sat dramastykkerne sammen, så hvert enkelt stemmer overens med talens tema, og samtidig også er teologisk korrekt. Får vi sagt, hvad vi egentlig står for? Vi kopierede engang et dramastykke, som var udformet af nogle englændere, men teologien i stykket var vi ikke enige i, og derfor ændrede vi i det. Kan drama være en god måde at formidle teologi på? Miriam er ikke i tvivl: Ja! De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. Det meningsfyldte aspekt i dramaet Hvordan kan drama sige noget meningsfuldt for mennesker? De personer, som vi karikerer, skal gerne være nogle personer, som tilhørerne kan relatere til og genkende. Drama er meningsfyldt, fordi det kan fortælle nogle mennesker, hvordan de har det. Vi sætter konkrete billeder på den situation, som nogen måske står i, og derfor kan vi ramme dem på en anden måde, end selve talen gør. På samme tid er dramaet meningsfyldt, fordi jeg oplever, at der bliver skabt en god og opmærksom stemning. Tilhørerne lytter sammen og på den måde fremhæves det relationelle aspekt også, og derfor er der skabt et godt udgangspunkt for bagefter at kunne diskutere og samtale om dramastykket og talen. Gud taler igennem dramaet Selvom Miriam fremfører drama for hundredvis af mennesker og derigennem søger at ramme noget i dem, er det ofte hende selv, som hører Guds stemme: Når vi forbereder et dramastykke, går vi ind i en proces i forhold til emnet. Derfor bliver det givne emne ofte noget, der sætter sig fast i mig og kommer til at gøre en forskel i mit eget liv. 9

10 MF-bladet Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker KIRKE FOR FOLKET Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut tlf ISBN Gunhild Aaen Madsen d IN Genbrug Tilst Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: Bibeltime hver formiddag - God tid til afslapning - Mulighed for udflugt på egen hånd 23. februar - 2. marts Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Inkl. halvpension på Tenerife Bestil program for turen VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Her er også plads til din annonce Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 10 VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN %(67 :(67(51 %(67 :(67( Psykoterapi & supervision af ledere Mob

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen forretningsfører Positivt resultat på årsregnskab Det er med stor taknemlighed, vi ser tilbage på et regnskabsår, som bød på mange udfordringer, men som alligevel endte med et overskud på kr. Det fylder os med glæde og taknemlighed. Tak for de mange og trofaste gavebidrag til MF også det seneste regnskabsår. Hovedtallene i regnskabet kan ses her. RESULTAT- OPGØRELSE 1. JULI 2011 BUDGET 30. JUNI /13 Indtægter: kr. kr. Gaver (inkl. arv) Gaver til byggeri af TORVET Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF-bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier (SU-erstatning) Andre driftsomkostninger Afskrivninger TORVET Ved siden af den daglige drift har MF også samlet ind til byggeriet af TORVET, som foruden undervisningslokaler huser administrationen for MF, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. MF har indskudt 1/3 af byggesummen svarende til 3,4 mio. kr. Vi har modtaget 1,6 mio. kr. i gaver til byggeriet og rentefrie lån på 1 mio. kr. Tak for jeres mange og store bidrag. Resten er finansieret ved et 10-årigt lån. De nye lokaler er til stor glæde i dagligdagen, og fællesskabet med de andre organisationer er meget frugtbart. TORVET er blevet et mødested, hvor teologi og mission er i tæt samspil og udfordrer hinanden. Sponsorløb Den 3. september afholdt MF det årlige sponsorløb for at indsamle penge til stipendiepuljen. MF har nu i 7 år støttet sine studerende, som ikke kan få SU, med sammenlagt 4,9 mio. kr. Ved sponsorløbet løb og cyklede 25 studerende og ansatte i en time, hvilket indbragte kr. fra 530 sponsorer. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag! Finansielle poster Henlagt til byggeri af Torvet Årets resultat Afdrag på lån til byggeri af Torvet Disponibelt resultat 0 Hele regnskabet kan ses på Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 ID-nr Teolkursus januar 2013 Det kommende teolkursus for præster, teologer og øvrige interesserede har temaet: Åndelig dannelse, luthersk spiritualitet Hovedpunkterne i det spændende program er følgende: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, Apostelkirken Kbh., holder bibeltimer Owe Wikström, professor i religionspsykologi, Uppsala Universitet, holder foredrag om Åndelig dannelse Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi, Misjonshøgskolen Stavanger, holder foredrag om Luthersk spiritualitet Leif Andersen, lektor i praktisk teologi, MF Aarhus, holder foredrag om Tilgivelse og forsoning Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d, MF Aarhus, holder foredrag om: Kunsten at dø, kunsten at leve... WORKSHOPS: 1. Dannelsen af en forkynder - Jørgen Sejergaard 2. Dannelsen af en sjælesørger Eleonora Skov Andersen 3. Dannelsen af en langtidsholdbar Herrens tjener Conny Hjelm 4. Digital dannelse Jacob Brøndum og Anders Skov 5. Dannelse på dybt vand hvordan navigere i en kultur uden religiøst sprog? Dorte og Elli Kappelgaard... Kom og vær med på et spændende TEOLKURSUS på MF Aarhus Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15.

gd' Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 Lodseddelregnskab for perioden CVR-nr. 19 13 69 49 8240 Risskov 15. maj 2011 15. gd' tillid skotrer vækst Fevtsron Kristelig Handicapforenin g Vejlby Centervej 46 824 Risskov CVR-nr. 19 13 69 49 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts - 15. maj 211 Sommervej 31 C Havnegade 5 cvr.

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Det længselsfulde menneske

Det længselsfulde menneske Det længselsfulde menneske 21. - 23. november 2014 EMMAUS-mødet EMMAUS-mødet i samarbejde med Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Areopagos Haslev Kirke Tilmelding og yderligere info www.galleri-emmaus.dk

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

brugt flere af de ting, I har påpeget, hvad I også vil kunne se, men jeg bærer naturligvis selv ansvaret for brugen af det, I har påpeget og mindet

brugt flere af de ting, I har påpeget, hvad I også vil kunne se, men jeg bærer naturligvis selv ansvaret for brugen af det, I har påpeget og mindet Indledning Denne bog handler om at være skyldig og fri. Den er skrevet som en hjælp til at blive befriet til at leve gennem det at blive tilgivet. For at det kan ske i vores liv, må vi tage vores skyld

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirken som virksomhed Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirkens formål At tale teologisk med mennesker om livets mening, håb, død, opstandelse, kærlighed, lidelse, sorg, ondskab.

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Konference Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Hotel Prindsen, Sankt Ols Gade 6, 4000 Roskilde 19.9.-20.9.2014 Musik kirke samfund uddannelse Musikken er i udvikling. Det er der ikke noget nyt i. Det

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen

Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen Uddannelse - Education 1978-1986: Cand.theol. 2004. Uddannet underviser på parkurser under konceptet prep.dk 2006. Almen lederuddannelse, Niels Brock

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere