Det meningsfulde liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det meningsfulde liv"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1

2 Lykken ved bækken Leder Johannes Krejberg Haahr, Bach.teol (MF 2011), stud.cand.it, medlem af MF s repræsentantskab At lykken er lunefuld er ligeså foruroligende sandt, som det er sunget. Menneskelig lykke kan hverken sættes på formel, købes eller ejes uangribeligt. Alligevel lykkes det år efter år for os danskere at svinge os selv op til at blive kåret til verdens lykkeligste folk. Eller måske rettere: det folk med det laveste syn på, hvad lykken egentlig er. På Menighedsfakultetet drives og lever teologien på og af Bibelen som Guds Ord. Her beskrives lykken knapt så vindblæst lunefuld: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Salme 1,1-3 I disse måneder skal nye teologistuderende til at vænne sig til hverdage med mange timers slid med de bibelske grundsprog foruden undervisning i bibelkundskab. På MF har vi ikke optag i år, men vore venner på Dansk Bibel Institut (DBI) i København har optaget et hold på 15 studerende. Kristeligt Dagblad bragte en omtale af stigningen i optaget, hvori rektor for Pastoralseminariet i København, Mogens Lindhardt udtaler: Hvis du gerne vil have en større bibelkundskab, er det et godt sted at starte. Jeg er ikke sikker på, at Lindhardt her blåstempler DBI s (og ligesindede MF s) teologiuddannelse, men for mig at se, er netop disse to uddannelsesinstitutioner placeret det helt rigtige og mest optimale sted: ved bækken! Vi ønsker at fordybe os og slå rod ved den bæk, der er Guds Ord. Vi vil grunde på den dag og nat. Ikke bare fordi vi skal lære græsk og hebraisk, men fordi vi har Guds ord for, at her findes den sande lykke - både for os som enkeltpersoner og for Guds kirke i verden. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6900 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Michael Kastrup Nielsen Stud.theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Forsidebillede: Værk af den syriske kunstner og ikonmaler Nizar Sabour 2

3 Missional kirke en introduktion Nils Andersen Landssekretær Udtrykket missional kirke er på stadig flere kristnes læber. Mission opfattes her ikke blot som et projekt, vi kan engagere os i en gang om måneden. Mission er et kald, som gælder alle aspekter af en menigheds liv og virke. Teologer taler i den forbindelse om, at mission er Guds mission. Hermed betones, at mission er Guds hjerteanliggende, og at han selv er i aktion gennem kristne for at fremme sin mission. Men hvordan kan menigheder i dagens Danmark i praksis være missionale? og hvad betyder det helt konkret for den enkelte menighed? Det er målet med bogen at inspirere præster og menigheder til at tage fat på den slags spørgsmål i deres lokale sammenhænge. Vision Bogen, som består af elleve artikler, udtrykker ifølge Jeppe Bach Nikolajsen en teologisk vision for, hvordan en missional kirke kan se ud i Danmark. Den er nok fagteologisk, men mange andre end præster kan få udbytte af at læse bogen. Historisk, dansk og luthersk Antologien er opdelt i tre hovedafsnit og ser på fænomenet missional kirke i en henholdsvis historisk, dansk og luthersk sammenhæng. Blandt bidragsyderne til antologien er Jeppe Bach Nikolajsen og Asger Chr. Højlund, som begge er undervisere på Menighedsfakultetet. Kirkens rolle i samfundet Jeppe påpeger, at kirken i dag er udfordret på dens centrale placering i det danske samfund: Det skaber et stort behov for at drøfte kirkens rolle i det samfund, som den er en del af, og som det tager sig ud i det enogtyvende århundrede. Denne bog bidrager til en kvalificeret drøftelse af netop dette, og i den sammenhæng er mission af afgørende betydning. Kalder på engagement Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster Stift, udtaler: Denne bog er et forsøg på at komme rundt omkring og trænge ind i mange forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være en missional kirke i Danmark i dag. Bidragene er gode, relevante og forskellige, og man fornemmer indbyrdes uenigheder, men netop dét gør bogen læseværdig og udfordrende. Det er en aktuel og vigtig bog, som kalder på stillingtagen, men som først og fremmest kalder på engagement og tro tro virksom i kærlighed! Missional kirke en introduktion Traditionelt er mission ofte blevet forstået som det kristne Vestens forsøg på at kristne den øvrige ikke-kristne verden. Nu er der imidlertid fremvokset en dybere forståelse af, at mission er en del af kirkens væsen og må være en del af kirkens liv i alle kulturer, på alle steder og til alle tider. Denne forståelse bliver behandlet i en række indsigtsfulde kapitler i denne bog skrevet af fremragende teologer. Bogen kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i vor tid. Den anbefales på det varmeste! Tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo I den sidste halvdel af det tyvende århundrede er forståelsen af, at kristen mission er en deltagelse i Guds mission, vokset frem både blandt ortodokse, protestantiske og katolske kristne. Jeg håber, at denne bog kan blive startskuddet på en proces, der kan føre til en bevidsthed om, hvad mission i Danmark indebærer. Det er afgørende, at lokale menigheder over hele Danmark reflekterer over dette. Denne bog er vigtig i denne sammenhæng. Den fortjener at blive læst og drøftet! Jonas A. Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd Af Jeppe Bach Nikolajsen JEPPE BACH NIKOLAJSEN er medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg, har publiceret artikler i flere internationale missionsteologiske tidsskrifter, har været gæsteforsker i koster Boston, Minneapolis 199,95 og Los Angeles kr. Bogen er på 210 sider, og er adjunkt i systematisk teologi ved Menighedsfakultetet i Aarhus. og udkommer på Kolon under Forlagsgruppen Lohse. MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN MISSIONAL KIRKE EN INTRODUKTION REDIGERET AF JEPPE BACH NIKOLAJSEN 3

4 Det meningsfulde liv et teologisk lys Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? - spørger vi. Teologien skyder et nyt spørgsmål ind: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder, ph.d. Sikkert er det, at spørgsmålet om det meningsfulde liv ikke altid dukker op i mødet med selve oplevelsen af meningsfylden eller meningstabet. Det bedste sted at finde svaret er på en stille times afstand af livet (Kierkegaard). Dette rolige tidspunkt kan opstå, når man falder i staver over en avisartikel, er på vej hjem fra et foredrag, ud på natten i en god samtale med venner, over opvasken, i mødet med et menneske, der lever anderledes på den skønne måde, er stærkt forelsket eller i selskab med en bog, der handler om emnet. Livet kan være fantastisk. Især når de store åndelige værdier sætter sig igennem. Værdier som mod, medfølelse, optimisme, tillid og næstekærlighed. Men det samme liv kan også være ganske forfærdeligt og opleves som meningsløst og uværdigt. Det kan skyldes fysisk og psykisk tyngende kår gennem nedværdigelse og smertefuld lidelse. Eller måske endda når vi rider på tomhed, åndelig fattigdom, overfladiskhed, forbrug eller stærke øjebliksoplevelser. På stille afstand af livet Vi bruger forskellige erfaringer, når vi tager stilling til vores liv. I dag er det næsten et krav, at alt, hvad vi foretager os i vores liv, skal være et udtryk for gennemtænkte valg. Der lægges mange tanke- og valgbyrder på mennesker i alle aldre. Mange moderne mennesker fralister ligefrem Gud og medmennesker deres betydning ved egoistiske livsholdninger og opfindsomme selviscenesættelser. En sang kan bedst udfolde sig gennem en stemme. Tanken om et meningsfuldt liv benytter sig også af medier eller redskaber. Sprog, kultur, teknik, natur, Gud og menneskelige fællesskaber hører til medierne for mening i livet. Det er disse forhold, som livet blandt andet udfolder sig igennem. Mest afgørende er dog de gode og givende relationer, som vi forhåbentlig lever i og kender den livgivende betydning af. Aldrig for sig selv Sig selv bliver man aldrig for sig selv. Det understreger Søren Kierkegaard på denne måde: Selvet maa brydes for at blive Selv. Et andet sted kommer han med en hel programerklæring for et kursus i dannelse: Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet at lade sig digte. Menneskets jeg må altså brydes. Det er på denne måde, at et menneske bliver et meningsfuldt væsen. Og valget står ganske klart: Man kan digte sig selv eller lade sig digte. At digte betyder her det samme som at danne og bygge. Man kan altså danne sig selv eller lade sig danne. Valget får store konsekvenser for det enkelte menneske og dets liv, som det udspiller sig mellem det individuelle og det sociale. Mange i dag tror og tænker, at de kan bygge liv med sig selv. Det sker i pagt med menneskers egne behov og ønsker. Tit råder et oplevelsestyranni. Men det er farligt 4

5 Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur Den hjemvendte (2012) foran Kingos Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch 5

6 Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? på den lange bane at være så klog, at man tænker, at man kan være en livets selvbygger og selv styre tilværelsen. Det er her de bærende relationer og de store sammenhænge går tabt. Tomheden øges og meningstabet vokser i hastigt tempo. Det giver vitterligt alvorlige belastningsskader, når mennesket vil råde selv og bære på livet selv. Omvendt giver det kvalitet og mening i og til livet, når man erkender glæden ved eller er taknemmelig over at være til. At eksistere eller at være til kræver, at man med taknemmelighed anerkender andres bidrag til sit liv. Det er fundamentalt for den enkelte af os, at vi ser, at vi ikke selv er årsag til vores liv. Mennesket har ikke skabt sig selv eller kan skabe sit selv uden om andre. Vi kan nævne eksemplet med vort daglige arbejdsliv: Her bæres den enkelte af os også gennem relationer. Det at kunne bruge sig selv og udrette noget, som er værdifuldt for andre end os selv, sætter vort arbejde ind i en større meningsgivende sammenhæng. Her kommer spørgsmålet til at dreje sig om, ikke hvad der er meningsfuldt for mig, men hvad der er meningsfuldt for andre. Dybest set er det derfor absurd at spørge: Hvordan kan jeg få et meningsfuldt liv? Det giver kun mening at vende tankegangen på hovedet og spørge: Hvordan kan jeg leve meningsfuldt for mine medmennesker? Digtet af Gud selv Dannelse kan ses som et spørgsmål om at finde frem til sig selv, at besinde sig på sig selv, kort sagt at komme til sig selv. Men hvordan sker det på rette måde? Det sker netop ikke ved, at vi tilvejebringer os selv! Intet menneske er fordømt til at være sin egen skaber eller sit eget livs ansvarshavende Redacteur (Kierkegaard). At være overdraget til den store Redacteur er i dybeste forstand livets og meningsfuldhedens forudsætning. Selv den ufuldkomne, den udstødte, den utilpassede, kan prise sig lykkelig over, at være digtet af Gud selv. Selvet maa brydes for at blive Selv. Kun derved kan mennesket blive til Aand, altså til et væsen, der kan forholde sig til sig selv og ved dette selvforhold forholde sig til Gud og derved vinde en sund identitet. Et menneskes gen-opbygning må ske fra Grunden af, understreger Kierkegaard i sine opbyggelige taler. Den kristne grundfortælling eller de bibelske beretninger lader os ikke i tvivl om, hvordan vi kan vinde livet og dets kvaliteter, herunder meningsfuldheden, tilbage. Mennesket kan ikke finde eller indhente sig selv. Der findes noget uden for menneskets dannelse og opdragelse, som sætter alt i et nyt perspektiv. I kristen forstand kan man ikke føde sig selv, men man må lade sig genføde for at kunne blive en ny skabning, Guds skabning. Kun derved kan man, kristeligt set, blive sig selv. Det er en om-dannelse, en underfuld forvandling, hvor vi lærer at give slip på illusionen om vores suverænitet, vores forestilling om selvstyring, os selv. Perspektivet kan udfoldes i alle relationer: Livet er en meningsfuld gave. I taknemmelighed for denne gave kan jeg leve et engageret og forpligtet liv til gavn for medmennesker. Jeg indser også mine grænser, min dybe afhængighed. Jeg er på ingen måde årsag til mit eget liv. Jeg kan glæde mig over at være så meget forundt, som jeg ikke selv er ophav til. Det kan alt sammen bringes i spil på mange meningsfulde måder i liv og hverdag. Mennesket er skabt af Gud og dermed sat ind i forpligtende relationer. Det kommer vi på sporet af i det virkelige liv. Det er et kvalitetsliv, som ikke bæres af en overfladisk lykkefølelse. 6

7 Sponsorløb 3.9. gav godt kr. 25 studerende og ansatte ved MF og TORVET løb og cyklede på en time godt kr. ind til Menighedsfakultetet. Pengene går til stipendiepuljen, hvorfra vore bachelorstuderende får udbetalt erstatning for den SU, som de endnu ikke er blevet bevilliget. Sponsorløbet bidrager således til at dække MFs udgifter på ca. 1 mio. kr., som det årligt koster MF at udbetale SU-erstatning til vore bachelorstuderende, men det styrker tillige fællesskabet og højner konditionen. Kurt E. Larsen i ministerielt udvalg Lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen er med i det ministerielle udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Det handler om det vigtige og omdiskuterede forhold mellem stat og kirke. Udvalget skal især se på to forhold. Dels hvordan repræsentanter for folkekirken kan blive inddraget formelt i behandlingen af folkekirkens indre anliggender. Dels struktur og beslutningskompetence i forhold til folkekirkens økonomi på landsplan og stiftsplan. Det er ikke første gang, at en lærer på Menighedsfakultetet er inddraget i et vigtigt officielt udvalg, idet lektor Carsten Vang var med i oversættelsesgruppen, da Bibelen sidst blev nyoversat i begyndelsen af 1990 erne. Læs evt. mere på Kristelig Handicapforening flytter ind på TORVET LYKKE OG LIVSKVALITET 3 dobbeltforedrag om det, der betyder noget Omkring 1. oktober flytter Kristelig Handicapforening sit landskontor til TORVET og bliver dermed den tredje nye samarbejdspartner for Menighedsfakultetet i vores nye tilbygning. Kristelig Handicapforenings to ansatte medarbejdere: Landsleder Ellen Hessellund Mikkelsen og kommunikationsmedarbejder Rikke Thomassen får hvert sit nye kontor på 1. sal. Dermed suppleres den missionale vinkel fra Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen med en diakonal vinkel, der minder både studerende og ansatte på MF om den større virkelighed, som teologien skal sættes ind i. Mandag den 5. nov. kl Lykke og livskvalitet i et nyt lys v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 12. Nov. kl Lykke og livskvalitet i overflodssamfundet v/ fakultetsleder, ph.d. Jørn Henrik Olsen Mandag den 19. nov. kl At leve for andre for at forandre v/ sognepræst, ph.d. Birgitte Graakjær Hjort Tilmelding er nødvendig Pris: 50 kr. pr. dobbeltforedrag (MF-studerende deltager gratis) Yderligere information på 7

8 Miriam foretrækker scenen frem for talerstolen - drama som Guds virkemiddel Miriam Randi Larsen er teologistuderende på Menighedsfakultetets bachelor uddannelse. Modsat de fleste andre på sit hold foretrækker hun at optræde på scenen frem for at tale fra talerstolen. Michael Kastrup Nielsen og Julie Kajgaard Stud. theoler. Miriam Larsen har de seneste år været en del af et dramateam, som har kunnet opleves på forskellige kristne events, f.eks. Hjallerup Bibelcamping og Indre Missions Unges landsarrangement Konnekt. Formålet med dramastykkerne er at formidle et tema på en anderledes måde end selve talen. Miriam siger: Jeg håber, at vi med vores dramastykker hjælper folk til at tænke selv. Jeg håber, at vi kommunikerer til et andet punkt i mennesker end selve talen. Eksempelvis optrådte vi på Hjallerup Bibelcamping med en overdreven karikering af, hvorledes det kan opleves at træde ind i et nyt kristent fællesskab. Vi var bevidste om, at dramaet karikerede virkeligheden, men det kunne vi tillade os, netop fordi det var et dramastykke. Drama og teologi kan gå hånd i hånd Som teologistuderende er Miriam selvsagt bevidst om det teologiske aspekt og budskab i dramastykkerne, og hun har enkelte gange måttet overveje, hvorvidt 8

9 De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. hun og de andre i teamet har kunnet stå inde for teologien i dramastykkerne: Ofte er det en udfordring at få sat dramastykkerne sammen, så hvert enkelt stemmer overens med talens tema, og samtidig også er teologisk korrekt. Får vi sagt, hvad vi egentlig står for? Vi kopierede engang et dramastykke, som var udformet af nogle englændere, men teologien i stykket var vi ikke enige i, og derfor ændrede vi i det. Kan drama være en god måde at formidle teologi på? Miriam er ikke i tvivl: Ja! De handlinger og situationer, som vi på scenen beskriver, er så konkrete og håndgribelige, at det bliver nemmere for tilhørerne at få greb om emnet og forestille sig det. Det meningsfyldte aspekt i dramaet Hvordan kan drama sige noget meningsfuldt for mennesker? De personer, som vi karikerer, skal gerne være nogle personer, som tilhørerne kan relatere til og genkende. Drama er meningsfyldt, fordi det kan fortælle nogle mennesker, hvordan de har det. Vi sætter konkrete billeder på den situation, som nogen måske står i, og derfor kan vi ramme dem på en anden måde, end selve talen gør. På samme tid er dramaet meningsfyldt, fordi jeg oplever, at der bliver skabt en god og opmærksom stemning. Tilhørerne lytter sammen og på den måde fremhæves det relationelle aspekt også, og derfor er der skabt et godt udgangspunkt for bagefter at kunne diskutere og samtale om dramastykket og talen. Gud taler igennem dramaet Selvom Miriam fremfører drama for hundredvis af mennesker og derigennem søger at ramme noget i dem, er det ofte hende selv, som hører Guds stemme: Når vi forbereder et dramastykke, går vi ind i en proces i forhold til emnet. Derfor bliver det givne emne ofte noget, der sætter sig fast i mig og kommer til at gøre en forskel i mit eget liv. 9

10 MF-bladet Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker KIRKE FOR FOLKET Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut tlf ISBN Gunhild Aaen Madsen d IN Genbrug Tilst Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: Bibeltime hver formiddag - God tid til afslapning - Mulighed for udflugt på egen hånd 23. februar - 2. marts Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Inkl. halvpension på Tenerife Bestil program for turen VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Her er også plads til din annonce Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 10 VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN %(67 :(67(51 %(67 :(67( Psykoterapi & supervision af ledere Mob

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen forretningsfører Positivt resultat på årsregnskab Det er med stor taknemlighed, vi ser tilbage på et regnskabsår, som bød på mange udfordringer, men som alligevel endte med et overskud på kr. Det fylder os med glæde og taknemlighed. Tak for de mange og trofaste gavebidrag til MF også det seneste regnskabsår. Hovedtallene i regnskabet kan ses her. RESULTAT- OPGØRELSE 1. JULI 2011 BUDGET 30. JUNI /13 Indtægter: kr. kr. Gaver (inkl. arv) Gaver til byggeri af TORVET Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF-bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier (SU-erstatning) Andre driftsomkostninger Afskrivninger TORVET Ved siden af den daglige drift har MF også samlet ind til byggeriet af TORVET, som foruden undervisningslokaler huser administrationen for MF, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. MF har indskudt 1/3 af byggesummen svarende til 3,4 mio. kr. Vi har modtaget 1,6 mio. kr. i gaver til byggeriet og rentefrie lån på 1 mio. kr. Tak for jeres mange og store bidrag. Resten er finansieret ved et 10-årigt lån. De nye lokaler er til stor glæde i dagligdagen, og fællesskabet med de andre organisationer er meget frugtbart. TORVET er blevet et mødested, hvor teologi og mission er i tæt samspil og udfordrer hinanden. Sponsorløb Den 3. september afholdt MF det årlige sponsorløb for at indsamle penge til stipendiepuljen. MF har nu i 7 år støttet sine studerende, som ikke kan få SU, med sammenlagt 4,9 mio. kr. Ved sponsorløbet løb og cyklede 25 studerende og ansatte i en time, hvilket indbragte kr. fra 530 sponsorer. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag! Finansielle poster Henlagt til byggeri af Torvet Årets resultat Afdrag på lån til byggeri af Torvet Disponibelt resultat 0 Hele regnskabet kan ses på Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 ID-nr Teolkursus januar 2013 Det kommende teolkursus for præster, teologer og øvrige interesserede har temaet: Åndelig dannelse, luthersk spiritualitet Hovedpunkterne i det spændende program er følgende: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, Apostelkirken Kbh., holder bibeltimer Owe Wikström, professor i religionspsykologi, Uppsala Universitet, holder foredrag om Åndelig dannelse Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi, Misjonshøgskolen Stavanger, holder foredrag om Luthersk spiritualitet Leif Andersen, lektor i praktisk teologi, MF Aarhus, holder foredrag om Tilgivelse og forsoning Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d, MF Aarhus, holder foredrag om: Kunsten at dø, kunsten at leve... WORKSHOPS: 1. Dannelsen af en forkynder - Jørgen Sejergaard 2. Dannelsen af en sjælesørger Eleonora Skov Andersen 3. Dannelsen af en langtidsholdbar Herrens tjener Conny Hjelm 4. Digital dannelse Jacob Brøndum og Anders Skov 5. Dannelse på dybt vand hvordan navigere i en kultur uden religiøst sprog? Dorte og Elli Kappelgaard... Kom og vær med på et spændende TEOLKURSUS på MF Aarhus Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission

Tema Kaldsbevidsthed. Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 04 juli 2011 Årgang 147 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kaldsbevidsthed Hvad vil du med mig, Gud? Ansvar og muligheder som pensionist Kristus og kærligheden i fællesskabet indhold;

Læs mere

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere,

Læs mere

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde 09 09. maj 2014 Årgang 114 Bed inspiration nærvær holdning Så blev det forår, og der er liv i haven. Løg med mere, som er under jorden, spirer, og væksten kommer op. I haver rundt omkring har der længe

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Præsten som generalist og specialist

Præsten som generalist og specialist Præsten som generalist og specialist Perspektiv på folkekirken Nr. 2. 2009 Præsten som generalist og specialist Perspektiv på folkekirken nr. 2, 2009 - en skriftserie udgivet af Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere