Så skydes valgkampen i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så skydes valgkampen i gang"

Transkript

1 Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl Foreningernes dag, Centeret, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 19. Så skydes valgkampen i gang, Peptalk i Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård, kl Hyg dig med dine politiske venner på Foreningernes dag i centeret 34. årgang Så skydes valgkampen i gang Rådhusets kantine er rammen om denne medlemsaktivitet d. 19. september kl Se s. 11 A A A A A A A A A A A A A A A D. 7. september Kl Vi ses

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Medlemshilsen fra Steen C... side 3 Byens og regionens udvikling... side 4 Vores arbejdsidealer... side 5 Fortidens synder truer Drikkevandet... side 6 Budgetmøde... side 7 DSU-klummen... side 8 Fra formandinden... side 9 Nyt fra EU... side 10 Peptalk i kantinen... side 11 Indkaldelse til generalforsamling side 12 Foreningernes dag... side 13 Kriminaliteten falder... side 14 Sammen om Albertslund Partiets valghjemmeside... side 15 Kandidatlisten... side 16 A- aktier... side 17 Kalenderen... side 18 Arbejdsgrupper... side 18 A-gruppen... side 19 Partiforeningens bestyrelse... side 20 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 60 år Tlf.: Dato: / 2013 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Kære medlemmer, Side 3 Kommunalvalget står for døren, og der er igen brug din indsats. Vi har i de sidste fire år tilpasset kommunes økonomi. Det har medført ændringer i daginstitutioner, skoler, ældrepleje og byens kulturliv. Men vi har gjort det på en måde, så vi både har idealerne om en ambitiøs by i behold, og så at borgerne får og møder et højt serviceniveau. Det er kun lykkedes, fordi borgerne tager del i byens fællesskab. Der er fundet nye ideer og løsninger, og der har også været en stor forståelse for, at Albertslund er en del af verdenen. Der er en grundlæggende tillid til, at Socialdemokraterne skal stå i spidsen for Albertslund. Vi holder så meget af velfærdssamfundet, at vi konstant finder nye veje for at skabe et socialt, retfærdigt samfund. Vi står på en meget stærk platform i valgkampen. Men vi skal videre i næste valgperiode. Med et stærkt valgresultat. Det er den kamp, der er på spil d.19. november. Jeg håber, at du vil bidrage til, at vi også de næste fire har et stærkt, lokalt Socialdemokrati, der kan sætte velfærdsdagsordenen og gøre en forskel, når det gælder børn, miljø, kultur, ældre - og byens fornyelse. På medlemsmødet d.19. september KL i Rådhusets kantine vil vi fortælle om aktiviteterne i valgkampen og hvor og hvordan medlemmerne kan bidrage. Jeg håber, at du kommer. De bedste hilsner Steen Borgmester

4 Side 4 Byens og regionens udvikling S-posten Snart er der valg til både kommuner og regioner. Det er vigtige valg. Når det gælder kommunalvalget, er alle med på, at byens udvikling er et vigtigt emne. Ved siden af børn, ældre, job, kultur, miljø osv. Men når det gælder valget til Regionsrådet handler det rigtigt meget om sygehuse, der jo også er regionernes vigtigste opgave. Der er gode eksempler på samarbejder mellem Region Hovedstaden og kommunerne til gavn for udviklingen af vores region. Det gælder f.eks. den fælles klimastrategi, bl.a. med satsning på elbiler og på energibesparelser i offentlige bygninger. Regionen har imidlertid også meget vigtige opgaver, når det gælder regionens udvikling. Regionen har penge til at støtte erhvervsudvikling og støtter en række initiativer, der skal føre til nye arbejdspladser og nye muligheder for erhvervslivet. Regionen udarbejder i samarbejde med kommunerne en regional udviklingsstrategi. Regionen har ansvaret for den regionale kollektive trafik. Og regionen har en væsentlig rolle med at koordinere indsatser, der går på tværs af kommuner og har regional betydning. Det gælder også trafikudviklingen, hvor Regionen bl.a. spiller en vigtig rolle i arbejdet på at få en letbane langs Ringvej III. Og det gælder erhvervsudviklingen. Desværre er der også eksempler på, at samarbejdet mellem Regionen og nogle af

5 S-posten kommunerne (ikke Albertslund) har været problematisk. Dette er ikke til gavn for kommuner og region. Eksempelvis har flere kommuner afvist at være med i et fælles projekt om energibesparelser, hvor Regionen står som leder, og de går dermed glip af teknisk bistand, betalt af EU. Det er helt afgørende for udviklingen indenfor erhverv, trafik og klimaindsats, at socialdemo- Side 5 kratiet får et godt valg både til Regionsrådet og kommunalbestyrelsen og det er vigtigt, at der vælges personer, der kan og vil sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommuner og region, til gavn for alle. Venlig hilsen Flemming Jørgensen Vores arbejdsidealer Frihed er hver dag at stå op til job at løse opgaver og projekter ikke lade sig bide af sindets insekter at få en løn og et humør i top Lighed er arbejdet for os alle at få en lønseddel og lige muligheder til ikke at blive efterladt af eder når I vil gå og I husker at kalde - - på solidaritet med hver arbejdsløs at hjælpe kammerater som er i nød som er skibbrudne i stormvejr til søs Vi skriver ordene til vores taler hvor vi husker det, husker vi vores glød så lever vi af vores arbejdsidealer skrevet af Nikolaj Kristian Carlsen

6 Side 6 Fortidens synder truer drikkevandet S-posten Af Lars Gaardhøj(S) Formand for Miljø & Grøn vækst udvalget i Region Hovedstaden Flere danske medier har i løbet af sommeren omtalt, at der nu er mere end forurenede grunde i Danmark. Grunde der kan være en trussel mod vort grundvand, natur og miljø og derfor kræver politisk opmærksomhed og flere penge. Faktisk mange flere penge end de 400 mio.kr., som staten årligt tildeler regionerne til opgaven at kortlægge og oprense. Selvom det er agurketid, med tradition for markante meldinger, så lad mig advare mod politikere, der mener, at de kan finde de nødvendige penge til oprensningen. For virkeligheden er, at fortidens synder fra kemikalieindustri, landbrug, renserier, olie- og benzinbranchen m.v. er så omfattende, at skulle vi oprense alle kendte forureninger plus de forureninger, der kommer til, så er prisen op imod 20 mia.kr. Den slags penge er det ikke realistisk at hverken en rød, grøn eller blå regering kan finde. Vi har i Region Hovedstaden politisk prioriteret området højt i denne periode, men selv med den nuværende indsats på 140 mio.kr. årligt, vil det tage år inden vi er i mål, og det er min tålmodighed ikke til. Derfor istemmer jeg koret, der kræver flere penge til opgaven uden dog at forvente det store. Vi forsætter derfor det lange seje træk og prioriterer benhårdt, d.v.s. oprense hvor der er trussel mod drikkevand, og hvor drikkevandet er af høj kvalitet. Der ud over vil vi forsat øremærke penge til udvikling af nye, bedre og billigere oprensningsmetoder. Vi har i foråret åbnet en Testgrund i Skovlunde, hvor vi som ansvarlig myndighed i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder kan eksperimentere med udvikling af nye oprensningsmetoder på en i forvejen forurenet grund.

7 S-posten Udover at kunne oprense hurtigere og billigere, så er der også udsigt til grønne jobs. For forurenet jord findes i hele verden, og danske virksomheder er i verdenseliten i den disciplin. Vi har førertrøjen på fordi den danske stat siden 1970 erne har stillet miljøkrav over for virksomheder. Før sommerferien indgik Region Hovedstaden en aftale med den kinesiske provins Jiangsu, som gerne vil samarbejde om bl.a. oprensning af forurenet jord. Og har man været i Kina, ved Side 7 man, at den imponerende vækst har været hård ved miljøet i Kina, så opgaven er stor og mulighederne for danske virksomheder derude er store. Der er altså god fornuft i at bruge flere penge på oprensning af forurenet jord til gavn for drikkevand, miljø og jobskabelse. Vi er i regionerne klar til at skrue op for indsatsen, hvis staten vil give os flere penge, og gør de ikke det, forsætter vi bare det lange seje træk. Møde om det kommende budget Du indbydes til en orientering og samtale om budgettet for Albertslund kommune 2014 Rådhusets kantine 11. september Kl Kom og bliv klogere på, hvordan pengene bliver brugt og brug din indflydelse på, hvad du finder vigtigt for dig som aktiv borger i Albertslund. Argumenter er vigtige i den kommende valgkamp!!!!

8 Side 8 DSU KLUMMEN S-posten Plads til forskelle Det er sloganet for Muskelsvindfonden, som kæmper særligt for folk med muskelsvind. Men de kæmper også for, at der er plads til alle i samfundet, uanset køn, etnicitet eller seksuel orientering. Fondens indtægter kommer fra flere forskellige arrangementer, blandt andet Grøn koncert, som jeg var frivillig på. Det var en helt speciel oplevelse at være med kræwet (som de selv kalder sig), hvor jeg som i Muskelsvindsfondens vision mødte alle typer af mennesker. Fra ung til gammel, med handikap og uden handikap. Det er mærkeligt, at en organisation som Muskelsvindsfonden overhovedet eksisterer i et samfund, som det danske. Men det er en påmindelse om, at vi ikke endnu er nået langt nok med at gøre plads til forskelle. For det er ikke kun i Rusland, at der skal kæmpes, men også her i Danmark, hvor der stadig er meget at gøre for at sørge for, at vores samfund er indrettet til os alle. En kamp som vi som socialdemokrater skal gå forrest i at realisere! Med Venlig Hilsen Simon Bjørnholdt Eriksen Tlf:

9 S-posten Kære kammerater Fra formandinden Side 9 Nu nærmer tiden sig, hvor vi igen skal på gader og stræder og gøre en særlig indsats, for at få positiv indflydelse på, hvordan Albertslund skal udvikle sig. Vi skal i fællesskab have budskaberne ud fra vores kommunalpolitiske program og kæmpe for et godt valg. Der vil komme mange aktiviteter de næste par måneder, hvor vi har brug for dig. Kom og deltag. Vi vil så gerne gøre det sammen. Der er stadig plads på min mail-liste, hvis du gerne vil orienteres og inviteres til arrangementer, der ikke kan nå at komme i s-posten i tide. Kammeratlig Hilsen Majbritt Brander Kære Kammerater Jeg har brug for din hjælp i min valgkamp i Region Hovedstaden. Hvis du vil, kan og har tid til at hjælpe mig hører jeg gerne fra dig. Det kan være, du vil dele nogle flyers ud i din opgang...lægge et par stykker på dit arbejde. Det kan være, du vil fortælle din omgangskreds om mig. Måske du vil dele et opslag, jeg har på facebook. Det kan være, der er et arrangement, som du tænker, jeg lige kunne deltage i og på den måde blive set. Måske har du selv forslag til noget. Skriv til eller send en sms til Se gerne min hjemmeside Venligst Majbritt Brander

10 Side 10 Nyt fra EU v. Christel Schaldemose S-posten Er smartphones smarte? Afbrudte samtaler og udfald på linjen kan de fleste danskere nok nikke genkendende til. Huller i mobildækningen er ikke kun forbeholdt øde landområder, men findes også i byerne. Overalt i det danske land kan man altså opleve dårlige mobilforbindelser. En af årsagerne er de populære smartphones, som ikke er så smarte endda. Det viser sig nemlig, at mobilantennerne i smartphones er meget svage og derfor begrænser telefonernes modtageregenskaber. En europæisk mærkningsordning af mobiltelefoners antenner vil derfor hjælpe til en bedre mobildækning i EU. Desværre har EUKommissionen i første omgang afvist en sådan mærkningsordning. Men jeg vil ikke opgive kampen for en bedre mobildækning og har derfor stillet et forslag om, at der skal være krav til sendestyrker i mobiltelefoner, så vi forbrugere allerede fra produktionen får en kvalitetssikring af telefonerne. Forhåbentlig kan de europæiske forbrugere inden længe se frem til bedre produkter. Jeg vil hvert fald forsætte indsatsen i Europa-Parlamentet og forsat sætte krav til mobilproducenterne, så vi forbrugere er sikret en god kvalitet af smartphones i fremtiden. Nej tak til buræg i færdigretter! Af princip køber jeg ikke buræg, og heldigvis er jeg ikke den eneste. Cirka 40 procent af danskerne fravælger buræg, når de køber ind. Det er glædeligt at se, at så stor en procentdel af den danske befolkning reflekterer over, hvor deres æg kommer fra. Desværre bliver valget om at undgå buræg taget fra forbrugerne ved færdiglavet mad, som brød, kager og pasta. Det er et kæmpe problem for de forbrugere, som reelt gerne vil vælge buræggene fra. Op mod halvdelen af de æg vi

11 S-posten spiser, stammer fra forarbejdede fødevarer, hvor æg indgår. Det er derfor umuligt for os forbrugere at undgå æg fra høns, som har levet under triste vilkår i meget små bure. Det er for galt. Ægbranchen bør tage et ansvar og give os muligheden for at vælge. Enten ved helt at stoppe med brugen af buræg eller ved klar oplysning, hvis de gør. Side 11 Indtil nu vil jeg opfordre danskerne til forsat at fravælge buræggene ved køledisken og håbe på, at fødevareindustrien vil følge det gode eksempel ved at oplyse os om, hvilke typer af æg, der indgår i forarbejdede fødevarer. Som medlem i Europa- Parlamentets landbrugsudvalg vil jeg forsat kæmpe for en bedre dyrevelfærd i Europa. Kære partifæller Den 19. september skydes valgkampen i gang med information om aktiviteterne i valgkampen. Rådhusets kantine Kl Vi håber, at du vil hjælpe kandidaterne med at få Socialdemokraternes budskab ud til borgerne i Albertslund, og det kan gøres på rigtigt mange måder. Vi ved, hvordan man kan gøre det, men det kan vi ikke gøre uden massiv opbakning fra vores medlemmer. Lad os mødes og få en festlig start på valgkampen. Ses

12 Side 12 Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling S-posten Mandag d. 21. oktober 2013 kl i Rådhusets Kantine Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Valg af referent 4) Valg af stemmetællere 5) Beretninger Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft Regionspolitisk v/ Vibeke Storm Rasmussen Orientering fra Borgmesteren v/ Steen Christiansen Orientering fra Formanden v/ Majbritt Brander Orientering fra valgudvalget. 6) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) 7) Valg af 7 Kreds- og 4 regionsrepræsentanter: På valg er: 7 kredsrepræsentanter: Jørgen Lind, Elisabeth Bentzen Lone Poulsen Per Gustafsson Hans-Erik Sølby Gert Nielsen Susan Steinhauer

13 S-posten 3 suppleanter for disse: Side 13 Per Scheye Claus Heje Jane Nannberg 4 regionsrepræsentanter: Jørgen Lind Elisabeth Bentzen Majbritt Brander Gert Nielsen 3 suppleanter for disse: Susanne Winther-Nielsen Lone Poulsen Steen Poulsen 8) Eventuelt Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager. Foreningernes dag Albertslund centrum 7. september kl Vi har en bod og skal stå sammen med de andre partier, der stiller op til kommunalvalget. Det ville være rart, at vi er rigtigt mange røde jakker, der signalerer sammenhold, kampgejst og lyst til at påtage os ansvaret endnu 4 år. Kom forbi, lån en jakke og bliv lidt..

14 Side 14 S-posten Kriminaliteten falder men vi tror, at den stiger I løbet af de seneste år er kriminaliteten i Danmark faldet. Alligevel tror halvdelen af danskerne, at den stiger. Danskerne overvurderer især omfanget af hjemmerøverier og vold i nattelivet. Det står ikke så slemt til med kriminaliteten i Danmark, som mange af os tror. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er nemlig faldet med 10,4 procent fra 2009 til Alligevel tror halvdelen af danskerne, at kriminaliteten i Danmark er på vej op. Det viser en undersøgelse, Epinion har foretaget for Det Kriminalpræventive Råd (DKR). Formand for DKR, Linda Nielsen, siger: Det er ærgerligt, at så stor en del af danskerne tror, at kriminaliteten i Danmark er stigende, når den rent faktisk er faldende. Det er med til at skabe unødvendig utryghed, og derfor er det vigtigt at få fortalt, at det faktisk går rigtig godt med at forebygge kriminaliteten herhjemme. Danskerne overvurderer især omfanget af hjemmerøverier og vold i nattelivet. Men kun et fåtal af os bliver udsat for de forbrydelser. For eksempel tror 73 procent af danskerne, at flere og flere bliver udsat for hjemmerøverier, selv om antallet de seneste år har ligget stabilt på cirka 25 hjemmerøverier om året. Og 42 procent af danskerne overvurderer, hvor mange unge, der har været oppe at slås i nattelivet, mens 26 procent overvurderer hvor mange unge, der bærer kniv i nattelivet. Linda Nielsen siger: Jeg tror især, at de historier, vi hører omtalt i medierne, er med til at skævvride vores opfattelse af kriminalitetens omfang. Det billede skal vi have vendt, så vi undgår, at kriminalitet kommer til at fylde mere i vores bevidsthed, end der er egentlig grund til. Omvendt har danskerne en tendens til at undervurdere omfanget af mere almindelige lovovertrædelser, som der er større risiko for at blive udsat for. Danskerne undervurderer for eksempel, hvor meget sort arbejde og tyveri, der foregår på arbejdspladser. JKJ

15 S-posten Side 15 Besøg vores valghjemmeside og bliv klogere på, hvad vi vil med vores by Sammen om Albertslund Kandidater Valgprogram Regionsvalg Kontakt Medlemsskab Opfordring til alle kandidater til kommunalvalget Medlemmerne skal også være sælgere i forbindelse med kommunalvalget. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kender kandidaterne og ved, hvad de står for. S-Posten er selvfølgelig åben for kandidater, så skriv endelig. Dog max. 250 ord Følgende optages ikke: Støtteerklæringer til kandidater optages ikke. Udsagn, der ikke er i overensstemmelse med det kommunalpolitiske program Negative udsagn om andre kandidater Negative udsagn om den hidtil førte kommunalpolitik Redigeringsret: Redaktøren kan redigere indlæggene efter aftale med kandidaten. Redaktøren kan forkorte indlæg. Redaktøren kan undlade at optage artikler/indlæg af pladsmæssige årsager Redaktøren vil forsøge at sikre ligelighed mellem kandidaterne i antallet af artikler/indlæg. Hilsen Jette Kammer Jensen

16 Side 16 Her er de kandidater, der stiller op for socialdemokraterne i Albertslund S-posten 1 Steen Christiansen 2 Flemming Jørgensen 3 Jens Mikkelsen 4 Nils Jensen 5 Susanne Storm Lind 6 Lars Toft Simonsen 7 Paw Østergaard Jensen 8 Leif Neergaard 9 Jakob Storm 10 Dogan Polat 11 Lars A. Clark 12 Hakima Lasham Lakhrissi 13 Jane Nannberg 14 Simon Bjørnholdt Eriksen 15 Claus Heje 16 Chresten Nielsen 17 Qasir Mirza Kandidaternes placering på listen er afgjort ved en urafstemning blandt medlemmerne i foråret. Vi har sideordnet opstilling, hvilket betyder, at det alene er vælgernes krydser, der afgør, hvem der bliver valgt til at repræsentere os i kommunalbestyrelsen.

17 S-posten Side 17 Sammen om Albertslund Gør en god investering NU! Køb A aktier. For kun 150 kr. pr. aktie investerer du i en bedre fremtid for din kommune. Det er A - aktier med fuld stemmeret. Det er en investering, som sikrer et tårnhøjt udbytte i form af livskvalitet for dig og dine naboer. Hvis vi er mange, der køber mange aktier, får vi mulighed for at føre en stærk og offensiv valgkamp forud for kommunevalget i november i år. Du kan købe aktier ved at overføre et beløb på 150 kr. pr. aktie, du ønsker at købe til konto , som er vores konto i Arbejdernes Landsbank. Når du overfører skal du i besked til modtageren skrive: A-aktier, og beløbet udgør 150 kr. pr. aktie, du ønsker at købe. Du vil modtage en kvittering med tak for købet. På forhånd tak Valgudvalget for Socialdemokraterne i Albertslund

18 Side 18 KALENDER: S-posten September 7. Sildemøde, Foyeren kl Foreningernes dag, Centeret, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 19. Så skydes valgkampen i gang, Peptalk i Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård, kl Oktober 5. Sildemøde, Foyeren kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Deadline for s-posten 21. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård, kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Sundheds og socialpolitisk gruppe - SUS-A Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, :

19 S-posten Side 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Steen Christiansen Præstehusene 59 Tlf.: Teknisk udvalg (F) Miljø- og planudvalg Miljø- og planudvalg Børneudvalg Folkeoplysn.udvalg (F) Kulturudvalg Socialudvalg Finn Aaberg Bymosevej 8 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 Susanne Storm Lind Randager 100 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Børneudvalg (F), Økonomiudvalg Arbm.udvalg Jens Mikkelsen Porsager 89 Tlf.: Børne- ungeudvalg (F) Tekn. udvalg, Økonomiudvalg, Arbm.udvalg Miljø og planudvalg Socialudvalg (F), Teknisk udvalg Arbm.udvalg Arbm. udvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Kulturudvalg (F) Børneudvalg 1. suppleant Michelle Baadsgaard Kratager 1 Nils Jensen Rytterhusene 25 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Jakob Storm Robinievej 102 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: mail: Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

20 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: Karin Kring Jensen Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf..: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf..: Claus Heje (f) Pilehusene 104 Tlf.: Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Jane Nannberg Svanens kvt.. 3 B Tlf Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Hakima Lakhrissi Løvens kvt. 8.b Tlf.: (label)

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere