TRYGHEDEN SKAL STYRKES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHEDEN SKAL STYRKES"

Transkript

1 NR. 3 SEPTEMBER 24 Tema TRYGHEDEN SKAL STYRKES REGERINGEN SVIGTER NORMER OG VÆRDIER Venstre vil lægge ny kurs for fremtiden Aktuelt ET SUNDT DANMARK Finanslovsudspil robust økonomi og flere penge til de syge

2 2 / LEDEREN EN SUND ØKONOMI ER SUND FORNUFT I forrige uge fremlagde vi Venstres bud på en finanslov for 25. Et udspil, der er anderledes end regeringens. Udspillet er ganske enkelt mere fornuftigt. Det vil sikre danskerne bedre velfærd. Det indeholder forslag om at sænke skatter og afgifter, så danske virksomheder kan få det lidt nemmere, og så det bedre kan betale sig at arbejde. Alt sammen inden for rammerne af et udgiftsstop i den offentlige sektor for hvor den nuværende regering vil gøre en af verdens største offentlige sektorer endnu større, så vil Venstre holde den på samme niveau som i dag. Vores holdning til den offentlige sektor har været kendt, siden jeg på Venstres Landsmøde for to år siden flyttede vores position. Lige siden har vores politiske modstandere gjort en dyd ud af at skabe en myte om, at vores politik vil føre til massive nedskæringer og fyringer i tusindtal i den offentlige sektor. Derfor er det en selvstændig pointe, at vores udspil til finansloven for næste år både rummer velfærdsforbedringer og skattelettelser. I vores udspil er der 1 milliard kroner mere til sundhed herunder Kræftpakke IV, der skal styrke kræft-behandlingen, så den bliver endnu bedre. Det er dobbelt så meget, som regeringen vil bruge på sundhed næste år. Vi har afsat 250 millioner kroner til en tryghedspakke med fokus på kriminalitetsbekæmpelse samt penge til at indrette et helt nyt system for de ungdomskriminelle mellem 12 og 17 år. Vi har yderligere 750 millioner kroner til andre velfærdsinitiativer. Og endelig har vi 5 milliarder kroner til skattelettelser herunder en afskaffelse af NOx-afgiften og en forsættelse af den populære BoligJob-ordning, som over en halv million danskere indtil nu har benyttet sig af. Vi har fundet pengene Det siger sig selv, at når man har et udgiftsstop, så er det sådan, at når man bruger flere penge ét sted, skal de findes et andet sted. Og ja, dem har vi fundet: Vi sparer på ulandsbistanden. Vi ønsker en ny udlændingepolitik, så den milliard kroner, regeringen bruger mere på området, end VK-regeringen gjorde, kan blive brugt på noget andet. Og så holder vi den offentlige forbrugsvækst i ro. Hvad vil regeringen Regeringen vil gerne tegne et skræmmebillede af Venstres planer efter næste valg. Jeg er bekymret for, hvad regeringen vil med Danmark næste år. Regeringens finanslovsudspil går så tæt på EU s grænse for budgetoverskridelse, at skrider budgetterne bare en anelse, eller holder vækstprognoserne endnu engang ikke, så skrider EU ind. I Venstres finanslovsudspil er der en sikkerhedsmargin på 4 milliarder kroner til EU s grænser. Hvorfor? Fordi det er sund fornuft. Sundere for Danmark. Lars Løkke Rasmussen Venstres formand

3 INDHOLD / 3 TEMA 6 Udlændingeområdet sejler SR-regeringen har svigtet, når det gælder værdipolitikken, og Danmark er på vej ind i en blindgyde, når det handler om retspolitik, integration og udlændinge. Venstre har svarene på Danmarks udfordringer og danskernes bekymringer. Regeringen har ingen de leverer blot løftebrud. Ny udlændingepolitik Danmark for dem, der kan og vil er overskriften på Venstres nye udlændingepolitik. Efter tre år med en rød regering er der brug for at stramme skruen og modernisere 24-årsreglen. Side Folketingsvalg S klar med skræmmekampagnen For Claus Hjort Frederiksen er der tale om et deja-vu fra både 1998 og 20, når Socialdemokraterne forud for det kommende valg lægger an til en skræmmekampagne i forhold til Venstre. Ja, selv den politiske dagorden gentager sig selv. Side Verden er kaotisk, og nogen vil os det ondt SØREN PIND i Klummen INDHOLD ET SUNDT DANMARK Venstres finanslovsudspil for 25 Aktuelt REGERINGEN SVIGTER Tema værdier FØR VALGET: S KLAR MED SKRÆMMEKAMPAGNE MEP ER HAR SIKRET INDFLYDELSE EU NY POLITIK OG BEDRE KOMMUNIKATION Partiet Venstre OPGØR MED PASSIVITETEN Søren Pind om udenrigspolitik Klummen DET BLÅ DANMARK Kommunalt LIDT AF HVERT Nyt og noter om bøger, navne og meget mere KOLOFON Liberalt Overblik medlemsblad for Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte. Tlf Mail Ansvarshavende: Claus Richter. Redaktør: Charlotte Wognsen. Redaktion: Niels Th. Dahl, Alexandra Kaarsen, Claus Horsted. Layout: Hjaltelin Stahl. Tryk: Stibo Graphic. Oplag: ISSN Forsidefoto: Colourbox/Hjaltelin Stahl.

4 4 / AKTUELT ET SUNDT DANMARK AF HELLE RAVN LARSEN Selv om Venstre fastholder et offentligt udgiftsstop, er der plads til mange nye initiativer og skatte- og afgiftslettelser i det finanslovsudspil for 25, som Venstre har præsenteret. Udspillet efterlader dansk økonomi i en sundere forfatning end SR-regeringens, så Danmark også for fremtiden bliver et land med vækst, velstand og velfærd. Regeringens finanslovsforslag lader dansk økonomi balancere på kanten af EU s regel om et offentligt underskud på 3,0 procent. Vores udspil forbedrer de offentlige finanser med 4 mia. kr. i forhold til regeringens, og overskuddet bruges så til at nedbringe det offentlige underskud til ca. 2,8 procent, siger Venstres finanslovsordfører, Peter Christensen, og fortsætter: Et lavere underskud indebærer, at Danmark ikke skal optage helt så store lån. Dermed bliver gælden og renteudgifterne også lavere. Overskuddet på de 4 mia. kr. i vores udspil udgør derudover også en sikkerhedsbuffer, hvis væksten svigter. Patienten skal atter i centrum Venstres finanslovsudspil tager udgangspunkt i et offentligt udgiftsstop, men inden for den nuværende ramme skal der kunne videreudvikles og prioriteres. Derfor afsætter Venstre 1 mia. kr. ekstra til en Kræftpakke IV og bedre patientrettigheder. Det er dobbelt så meget, som SR har afsat i sit sundhedsudspil. Og mens regeringen har forringet patienternes adgang til hurtig behandling, så vil Venstre igen sætte patienten i centrum og patienten før systemet. Alle patienter skal sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning efter lægefaglig vurdering. Hverken uddannelse eller pengepungen skal afgøre patientens plads i køen til sygehuset. Vi ønsker at udvide og videreudvikle patientrettighederne og det frie valg på sundhedsområdet, siger Peter Christensen. Kræftpakke IV vil løfte niveauet Der er behov for et markant løft i kræftbehandlingen. Tidligere kræftpakker har resulteret i bl.a. bedre overlevelsesprocenter og kortere ventetider, men vi er langt fra i mål. Og med et stigende antal kræftpatienter skal der sættes helt anderledes effektivt ind, og nye redskaber tages i brug. Vi skal have en tidligere og mere effektiv opsporing af kræft. De praktiserende læger skal have en ny rolle, hvor de hurtigt kan sende patienterne til udredning, undersøgelse og behandling. Undersøgelser viser desværre, at der er store forskelle fra region til region. Det må høre op, siger Peter Christensen. Mange patienter er frustrerede over, at de møder flere forskellige læger i behandlingsforløbet og ofte ikke ved, hvilken læge de skal henvende sig til. Også det ønsker Venstre at gøre op med. Én læge skal fremover stå med det overordnede ansvar for patienten. Det skaber mere tryghed for patienterne og minimerer risikoen for fejl i behandlingen. En kræftpatients chance for overlevelse må ikke afhænge af, hvor i landet man bor Peter Christensen Ny domstol til unge kriminelle Tryghed i samfundet har høj prioritet for Venstre. Danmark er generelt et sikkert land, hvor man trygt kan færdes i sit hjem eller på gaden. Men trods det positive billede er der stadig udfordringer. Derfor afsætter Venstre 250 mio. kr. til en tryghedspulje målrettet indsatser mod bandekriminalitet, indbrud og udenlandske kriminelle. Og der bliver fokus på den hårde kerne af unge kriminelle, der begår røverier, vold eller overfald, men som ikke kan straffes, da de er under den kriminelle lavalder.

5 AKTUELT / 5 Regeringen opererer ikke med nogen økonomisk buffer. SR går helt til kanten af EU s grænse for offentligt underskud, og det er stærkt bekymrende, siger Peter Christensen. Foto: Jens Astrup 02 I Venstres finanslovsudspil er der også plads til skattelettelser, som vil stimulere væksten. Foto: Claus Boesen 02 HOVEDPUNKTERNE I FINANSLOVS- UDSPILLET Vi og de øvrige borgerlige partier foreslår et nyt system til at håndtere de årige. En ny ungdomsdomstol med særligt uddannede dommere skal kunne sætte ind mod de unge kriminelle. Men på en måde, som anerkender, at børn kræver en særlig indsats og et særligt hensyn. Derfor skal domstolen vurdere, hvilken indsats, der er den bedste, siger Peter Christensen og understreger, at børn jo er forskellige: Domstolen skal derfor have vide beføjelser til at fastsætte den sanktion, den finder rigtigst i den givne sag. De helt unge skal mærke en konsekvens af deres handlinger; omvendt skal systemet stå klar med en udstrakt hånd, så de unge kan komme ud af deres kriminelle løbebane. Læs hele udspillet på venstre.dk. SKATTELETTELSER I 25 Mio. kr. BoligJob-ordningen Afskaffelse af NOx-afgift 390 Aflysning af stigning i forbrugs afgifterne 275 Sanering i punktafgifter 250 Pulje til turismeerhvervet 50 Øvrige skattelettelser Skatte- og afgiftslettelser, i alt Anm: Provenuerne er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Sundhedspulje på 1 mia. kr. i 25 til prioriterede forbedringer af bl.a. kræft og forbedrede patient rettigheder. Fortsatte reformer bl.a. en JobReform, så det igen kan betale sig at arbejde. ¼ mia. kr. til tryghed i 25. Der prioriteres en ekstra indsats for at genetablere trygheden og for at bekæmpe kriminalitet. Bedre velfærd for pengene, så velfærden forbedres uden, at den offentlige sektor bliver ved med at vokse. Skatte- og afgiftslettelser for 5 mia. kr., der styrker dansk konkurrenceevne, skaber flere danske arbejdspladser og sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde. Målrettede besparelser på f.eks. udviklingsbistand (2½ mia. kr.) og ved en normalisering af udlændinge politikken (1 mia. kr.).

6 6 / TEMA VÆRDIER REGERINGEN SVIGTER DANSKERNE Værdier og normer. De kan hverken måles eller vejes, men bestemmes af et indre kompas, hvor sund fornuft tager pejling af rigtigt og forkert. Værdier kan ikke sættes på formel, men tal og grafer kan underbygge fornemmelsen af, om vi er på vej i den gale retning. Værdipolitikken står højt på danskernes dagsorden, men efter tre år står det mere og mere klart, at regeringen har svigtet. Når det gælder retspolitik, integration og udlændinge er VK-regeringens stramninger udhulet, og Danmark er drejet ned ad en blind vej. Venstre har svarene på Danmarks udfordringer og danskernes bekymringer. SR-regeringen har ingen de leverer blot løftebrud. Så der er behov for at rydde op, og Venstre er klar. TEKST CHARLOTTE WOGNSEN, redaktør ILLUSTRATION COLOURBOX/HJALTELIN

7 VÆRDIER TEMA / 7

8 8 / TEMA VÆRDIER Af AMALIE SOPHIE THAL JANTZEN Danmark er i dag et af verdens frieste og tryggeste lande. Det skal det blive ved med at være. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en langt mere målrettet indsats i forhold til hele det rets- og udlændingepolitiske område. Sådan lyder budskabet fra Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, der understreger, at Venstre er klar til at stå i spidsen for en ordentlig oprydning, der skal styrke danskernes tryghed. Danmark har næstflest indbrud i Europa, og det er i dag under hvert tiende indbrud, der bliver opklaret. De danske fængsler er under pres af udenlandske kriminelle, der optager mere og mere plads, og bandekriminaliteten dominerer stadig gadebilledet. Hele området sejler, siger Karsten Lauritzen og efterlyser en langt hårdere kurs fra regeringens side. Kriminelle skal vide, at i Danmark slår vi hårdt ned på kriminalitet. Om det så drejer sig om brutale hjemmerøverier eller tricktyverier. Samtidig skal udenlandske kriminelle i højere grad sendes hjem til afsoning i hjemlandet, siger Karsten Lauritzen og tilføjer, at det langt fra kun er på det retspolitiske område, at den er gal.

9 VÆRDIER TEMA / 9 Danmark som attraktivt asylland På bare tre år har regeringen lempet udlændingepolitikken ikke færre end 31 gange, og indtil videre har lempelserne kostet de danske skatteydere en milliard kroner ekstra. Årligt. Antallet af asylansøgere er fordoblet, der er kommet 75 procent flere familiesammenføringer, og antallet af permanente opholdstilladelser er tidoblet. Inden valget var budskabet fra daværende oppositionsleder Helle Thorning-Schmidt ellers ikke til at tage fejl af: Der ville ikke komme lempelser i udlændingepolitikken med en ny regering. Men som så meget andet er det gået den stik modsatte vej. Lempelserne betyder, at regeringen gør det langt mere attraktivt for asylansøgere at komme til Danmark. Så sent som i august har SR-regeringen anslået, at der alene i 24 kan komme asylansøgere til landet. Og her skal man altså huske på, at en asylansøger gennemsnitligt koster det danske samfund kr. årligt. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et frit og trygt land at leve i, er det på høje tid at stoppe op og stramme op, hvor det er nødvendigt, siger Karsten Lauritzen, der mener, at der er behov for et opgør med regeringens lempelser og slappe kurs over for kriminelle. Udenlandske kriminelle skal i højere grad sendes hjem til afsoning i hjemlandet Karsten Lauritzen retsordfører Venstre er klar flere områder prioriteres Venstre vil stramme udvisningsreglerne og opprioritere politiets bandeindsats, og samtidig skal hammeren falde langt hårdere og mere konsekvent bl.a. i form af længere fængselsstraffe. Det er vigtigt at sende et klart og tydeligt signal om, at vi sætter hårdt mod hårdt over for dem, der ikke vil overholde regler og lovgivning, siger Karsten Lauritzen. Forskelsbehandling af udlændinge er lovlig og helt almindeligt i dansk lovgivning. Det centrale er, om forskelsbehandlingen er saglig, pointerer Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, som svar på de røde partiers kritik af Venstres udspil. Samtidig har Venstre netop præsenteret et nyt udlændingeudspil, der ifølge Karsten Lauritzen vil skabe en fair udlændingepolitik, der i højere grad vil sikre, at der er balance mellem indvandring og økonomi. Kan en udlænding ikke integreres, forsørge sig selv eller være en del af et demokratisk samfund med dets grundlæggende værdier, ja så skal man ikke kunne komme til Danmark. Udlændinge skal yde fra første dag og først nyde godt af sociale ydelser, når man har bidraget til fællesskabet. Omvendt vil vi nu gøre systemet langt smidigere i forhold til at tiltrække de udlændinge, der kan forsørge sig selv, siger Karsten Lauritzen.

10 10 / TEMA VÆRDIER UDLÆNDINGE- OMRÅDET SEJLER Danmark for dem, der kan og vil er overskriften på Venstres nye udlændingepolitik. Efter tre år med en rød regering er der brug for at stramme skruen, men Venstre vil også løsne grebet et par steder og modernisere 24-årsreglen. Af SARAH ANDERSEN Inden folketingsvalget i 21 garanterede Helle Thorning- Schmidt, at en stemme på hende også var en stemme på en stram udlændingepolitik. Men de seneste tre år har Thorning og regeringen i stedet lempet udlændingepolitikken 31 gange, og det har kostet den danske statskasse næsten en milliard kroner om året. Derfor mener Venstre, at Danmark har brug for den ny udlændingepolitik, og den blev fremlagt på partiets sommergruppemøde i august. Vi vil gøre det så nemt som muligt at komme til Danmark, hvis man gerne vil bidrage positivt til vores samfund. Men samtidig er det nødvendigt med en stram og konsekvent politik over for dem, der ikke vil fastholde og udvikle Danmark som et af verdens bedste, rigeste og frieste lande, siger Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen, der sammen med udenrigsordfører Søren Pind og udlændingeordfører Karsten Lauritzen har været pennefører på udlændingeudspillet. Krav skal variere I dag kan udlændinge komme til Danmark og arbejde, hvis de har et job på hånden til kroner. Venstre vil hæve minimumslønnen til og samtidig oprette en kvote til folk fra udvalgte lande, som i stedet kan arbejde her til en lavere løn på kroner, så længe det er på sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Den lave løngrænse gælder for lande, som økonomisk, socialt og kulturelt minder om Danmark. Listen er lavet ved at kombinere visumfrie lande med de lande, som scorer en meget Venstre vil rydde op efter massive udlændinge-lempelser høj placering på FN s såkaldte Human Development Index. Danmark skal være et åbent samfund, og vi har brug for arbejdskraft udefra. Men vi skal gøre det klogt. Derfor lemper vi adgangen for arbejdskraft, så det bliver nemmere at komme hertil, hvis man kommer fra et land, der ligner Danmark, f.eks. USA eller Australien. Det skal ikke være umuligt at komme hertil fra andre lande, men dér skal barren altså sættes noget højere. På den måde kan vi få fat i dem, der er bedst kvalificerede og nemmest at integrere, siger udenrigsordfører Søren Pind. Danmark kan ende som asylmagnet I løbet af de seneste tre år er antallet af familiesammenføringer steget med 75 procent, antallet af permanente opholdstilladelser er tidoblet, og antallet af asylansøgere er fordoblet fra til 7.500, siden regeringen gjorde det lettere for asylansøgere at bo

11 VÆRDIER TEMA / 11 Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen: Regeringen ved ikke, hvilket ben den skal stå på. 02 Gal kurs: Med sine lempelser har SR-regeringen gjort det for nemt at komme ind i Danmark, mener Venstre FN s Human Development Index har været inddraget i udformningen af Venstres udspil. 04 Venstres udspil opererer med nye løngrænser, når udlændinge søger om arbejde og ophold i Danmark og arbejde uden for asylcentrene. Jeg frygter, at Danmark ender som en asylmagnet, og derfor vil Venstre gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Det rygtes hurtigt ude i verden, når vi lemper reglerne, og det bekræftes af den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere, siger udlændingeordfører Karsten Lauritzen. Hver sjette asylansøger i Danmark er sigtet for at begå kriminalitet, og udlændinge fra en række lande er generelt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Derfor vil Venstre også opruste indsatsen mod udenlandske kriminelle. Der er brug for, at vi strammer udvisningsreglerne, så flere bliver sendt ud af landet, hvis de ikke kan finde ud af at holde sig på den rigtige side af loven. Vi skal sætte hårdt mod hårdt, når det kommer til udlændinge, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, siger Karsten Lauritzen. Regeringens ømme punkt Venstre vil ikke kun stramme skruen, men også lave mere fleksible regler for familiesammenføring og modernisere 24-årsreglen, så den kun rammer udlændinge, der ikke vurderes til at være integrationsegnede. 24-årsreglen er et vigtigt redskab til at forhindre tvangsægteskaber, men den er også meget firkantet. Reglen blev ikke lavet for at ramme en 23-årig, hvor der ikke er skygge af risiko for et tvangsægteskab, og den skævhed tager vi nu højde for, siger Søren Pind. Regeringen har ikke givet noget klart svar på sin holdning til Venstres udspil. Den har både kritiseret udspillet for at være for stramt og for slapt og det er sigende for regeringens kurs på udlændingeområdet, mener Jan E. Jørgensen: Med dette udspil rammer vi regeringens ømme punkt. Thorning lovede vælgerne en stram udlændingepolitik, men i stedet har hun lempet området 31 gange. Venstre har svarene på, hvordan vi løser problemerne på udlændingeområdet; imens ved regeringen ikke helt, hvilket ben den skal stå på. Læs hele udspillet på venstre.dk klik Partiet, Politik og Politiske oplæg. På tre år har Thorning og regeringen lempet udlændingepolitikken 31 gange

12 12 / TEMA VÆRDIER Et kig ind i det politiske maskinrum: MF erne Fatma Øktem, Martin Geertsen og Eyvind Vesselbo mødes jævnligt for at drøfte ideer og muligheder i arbejdet med en ny integrationspolitik. Foto: Jens Astrup INTEGRATION - NYT UDSPIL PÅ VEJ Venstre arbejder netop nu på et udspil til en helt ny integrationspolitik, der præsenteres senere på året. Der venter et stort arbejde, hvor ordførere på alle relevante områder vil blive inddraget. Og du kan også blive hørt. Af MARTIN HJORT Det er kun halvanden måned siden, Venstre præsenterede et nyt udlændingepolitisk oplæg. Nu er arbejdet med et nyt integrationsoplæg også gået i gang, og det omfattende arbejde skal resultere i en række mindre udspil, der vil blive præsenteret løbende hen over efteråret. Arbejdet kommer til at behandle alle relevante områder, der har med integrationspolitik at gøre. Alle relevante ordførere vil blive inddraget. Derudover er enhver, der ønsker at bidrage, velkommen til at byde ind, lyder det fra integrationsordfører Martin Geertsen, der sammen med MF erne Eyvind Vesselbo og Fatma Øktem står i spidsen for arbejdet. De tre folketingsmedlemmer mødes regelmæssigt på Geertsens kontor på 3. sal på Christiansborg. En af de ting, de sætter fokus på, er den radikalisering, vi oplever. Senest har Islamisk Stat (IS) angiveligt slået sig ned i Danmark. Vi vil simpelthen ikke acceptere den radikalisering på dansk grund, som det er et udtryk for. Det er fuldstændig grotesk, at IS ser ud til at have slået rod i Danmark. Det skal vi gå meget langt for at håndtere, siger Martin Geertsen. Fokus på radikalisering Udover radikalisering kommer arbejdet til at omhandle en del andre politikområder, bl.a. skole og uddannelse, boliger, ghettoer, flygtninge og arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med ordførerne på de berørte områder om at lave et oplæg. På den måde sikrer vi, at alle bliver involveret. Du kan sige, at vi er tre førerhunde i forhold til at samle projekterne, fortæller Eyvind Vesselbo. En af de store udfordringer, vi som samfund står overfor, er, at for mange indvandrere fra ikke-vestlige lande ikke arbejder. Hvis flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande arbejdede lige så meget som danskere, ville det frigive 23 milliarder kroner. Penge, man kunne bruge på øget velfærd og skattelettelser. Det er ikke noget nyt problem, og der er gennem tiden gjort meget for at ændre den triste statistik, men vi mangler stadig at bryde koden. Det har bl.a. fået gruppen til at give alle interesserede muligheden for at melde ind, hvis de har gode ideer til, hvordan man løser udfordringen. Fatma Øktem opfordrer direkte sine facebook- og twitter-venner til at byde ind med input. Det kan være, at der er nogen, der sidder med ideer, der kan bruges. Dem vil jeg meget gerne høre, siger hun. Når arbejdet med de forskellige områder er færdigt, skal oplæggene godkendes i Venstres Folketingsgruppe.

13 VÆRDIPOLITIK TEMA / 13 NU SKRÆMMER DE - IGEN Intet nyt under solen: For Claus Hjort Frederiksen passerer den politiske dagsorden og de socialdemokratiske metoder fra valget i 20 revy. Af CLAUS HJORT FREDERIKSEN, MF (V) Valgkampen i 20 var skelsættende: Venstre fik så flot et valg, og Socialdemokraternes skræmmekampagne slog fejl. At skræmme vælgerne har altid været krumtappen i partiets, fagbevægelsens, lejerbevægelsens, a-kassernes og AE s kampagner mod Venstre. De fleste husker valget i 1998, hvor lejerbevægelsen indrykkede store annoncer med Uffe Ellemann-Jensens hus. I 21 gav fagbevægelsen enorm økonomiske støtte, og 3F hyrede et PR-bureau til at kulegrave VK-regeringens ministre med henblik på smudskampagner. Igennem et helt år kørte de skræmmekampagner. A er de gode V er de onde I 20 tog vi tyren ved hornene og indledte valgkampen med at forudsige Socialdemokraternes skræmmekampagne. I valgkampen 24/15 vil S skræmme igen: Venstres udgiftsstop vil føre til fyringer i det offentlige. Sygeplejersker? Lærere? Plejepersonale? Skal der spares på de handicappede? De ældre? Skal fødevaresikkerheden sættes over styr? Og regnestykker vil vise, hvor uhyggeligt det bliver. S forbigår helt virkeligheden; nemlig at der under SRSF-regeringen er fyret offentligt ansatte, at kontanthjælpen er sat ned, at den to-årige dagpengeperiode står mejslet i granit, og at kommunerne har haft nulvækst. Parolen vil lyde, at Venstre vil forgylde erhvervslivet og de rige med skattelettelser. S forbigår behændigt, at de selv har sænket indkomst- og selskabsskatten og finansieret det ved lavere regulering af overførsler og nedsættelse af kontanthjælp, førtidspension m.v. Denne gang har S ansat tidligere SF er Thor Möger Petersen til at stå i spidsen for deres skræmmekampagne, hvilket han da også er betydeligt bedre til end almindeligt politisk arbejde. Så vi står over for et deja-vu, hvad angår skræmmekampagner. I 20 tog Venstre med succes den socialdemokratiske skræmmekampagne i opløbet. Socialdemokraterne tumler med politik og løftebrud Ellers må man sige, at Socialdemokraterne stadig kæmper med de spørgsmål, som de døjede så hårdt med i 20. Tag udlændingepolitikken. De ved ikke, hvilket ben de skal stå på. De har lempet VK-regeringens politik 31 gange, og tilstrømningen stiger. De er ganske enkelt ude af stand til at føre en stram udlændingepolitik og stille krav om tilpasning til det danske samfund. Det problem havde de i 20, og det har de i 24. Tag sundhedspolitikken. De var imod behandlingsgarantien og patienternes valgfrihed mellem offentlige og private hospitaler. Nu kæmper de med diagnosegarantien, som ikke fungerer, og i stedet har de svækket patienternes valgmuligheder og behandlingsgarantien. Tag uligheden. De sagde, at Venstres politik førte til større ulighed. Skattestoppet var en katastrofe. Hvad er sket? De rødes reformer har øget uligheden. Prisen på kollektiv trafik skulle ned. Nu er den steget kraftigt. De sagde, det skulle kunne betale sig at arbejde. De har afskaffet starthjælp og loftet over kontanthjælpen, og nu er flere ægtepar på kontanthjælp. Ja, socialdemokraterne lover og lover, men kan de holde det? Erfaringen viser nej. Til gengæld kan man regne med S, når det gælder skræmmekampagner og falske regnestykker. Her svigter de ikke.

14 14 / TEMA EU VIGTIGE POSTER TIL VENSTRE EP-valget i maj resulterede i to mandater til Venstre, og Ulla Tørnæs og Jens Rohde har sammen sikret Venstre indflydelsesrige poster i Europa-Parlamentet. Af CHARLOTTE JESPERSEN Efter valget i maj og en lang sommer er det nye Europa-Parlament nu samlet. De politiske grupper er på plads, og posterne fordelt. Venstres gruppe i Europa- Parlamentet, den liberale gruppe ALDE, blev parlamentets fjerde største og spiller en vigtig rolle i det ansvarlige EU-positive flertal. Det betyder også, at Venstres nye hold i Europa-Parlamentet, MEP erne Ulla Tørnæs og Jens Rohde, har fået indflydelsesrige poster. MEP Ulla Tørnæs MEP Jens Rohde Ulla Tørnæs er blevet næstformand i beskæftigelsesudvalget, hvilket giver Venstre en stærk platform til at arbejde konstruktivt for at skabe balance mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til at modtage sociale ydelser. Venstre bakker fuldt op om, at arbejdskraften skal kunne bevæge sig frit i Europa det er en afgørende forudsætning for vores velstand i EU, og for at vores virksomheder kan få den arbejdskraft, de skal bruge. Men det hænger ikke sammen, at man kan komme til Danmark for at arbejde og fra den første dag få adgang til danske velfærdsydelser. Det bryder med den danske velfærdsmodel, hvor ret og pligt går hånd i hånd. Derfor skal vi have genskabt balancen mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til nationale velfærdsydelser, siger Ulla Tørnæs, der i en årrække i Folketinget var Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører. Mere indre marked Derudover er Ulla Tørnæs blevet medlem af udvalget for det indre marked, hvor Venstre vil arbejde for at nedbryde de sidste barrierer: Der er et enormt uindfriet potentiale i at gøre det indre marked færdigt. Vi skal derfor hen over de næste år skabe et digitalt indre marked, et reelt indre marked for energi og et reelt indre marked for tjenesteydelser. Det indre marked er en af EU s største succeser, men det kan blive endnu bedre, og vi kan skabe endnu flere arbejdspladser, end vi gør i dag, siger Ulla Tørnæs. Central post i landbrugsudvalget Jens Rohde har fået koordinator-posten i det meget vigtige landbrugsudvalg, og det betyder, at Venstre er meget centralt placeret i ALDE s landbrugspolitik. Opgaven i landbrugsudvalget bliver at arbejde for lige konkurrencevilkår i landbrugssektoren i hele EU, og at vi kommer tættere på et reelt støttefrit landbrug. Samtidig skal udviklingen i landdistrikterne fremmes, og her kan EU hjælpe med at føre digitaliseringen ud i de tyndt befolkede områder, hvor der ikke er kommerciel vilje til at udbygge, siger Jens Rohde, der nu har taget hul på sin anden fem-årige periode som MEP er. Jens Rohde fortsætter i industriudvalget, som han også var medlem af i forrige periode, og her er overskriften for arbejdet ny vækst og nye arbejdspladser i EU: Vi skal prioritere forskning og innovation i Europa, og her har Danmark en lang række stærke, grønne kompetencer at byde ind med. Der er brug for liberale fingeraftryk på udviklingen i Europa, så vi kan få sat skub i væksten og skabe arbejdspladser og på den måde fremtidssikre Europa som en region med velstand, siger Jens Rohde.

15 Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens mest effektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og viden gøre resten af verdens landbrug langt mere effektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse. Vi kan ikke redde verden. Men vi kender nogen, der kan. Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, agroog fødevareindustrien i Danmark.

16 16 / PARTIET VENSTRE MØD VENSTRE LIVE OG DIGITALT Af CLAUS RICHTER, partisekretær Valgkamp er et holdspil. Og når folketingsvalget er udskrevet, handler det om at være med og bevæge sig i samme retning. Derfor kommer Venstre i dette efterår med en stribe politiske forslag startende med udlændingeudspil og finanslov. Samtidig har vi forbedret kommunikationen til medlemmerne. Det sker både digitalt og live. Netop nu er Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen på vej rundt i Danmarks ti storkredse. Det sker som forberedelse til valget, og møderne er bygget op, så ledelsen først møder medlemmerne til en intern snak om Venstre og kampagnen, og dernæst et offentligt møde, hvor alle borgere er velkomne. Her har Lars Løkke og Kristian Jensen fokus på politik og Venstres bud på Danmarks udfordringer. De bud bygger bl.a. på sigtelinjearbejdet, hvor medlemmerne har været aktive med input. Nu, hvor valget nærmer sig, pudses ideerne af og lanceres, så vælgerne kender Venstres politik. Målet er, at alle dele af Venstre går i samme retning frem mod valget. Hurtigere på aftrækkeren Også digitalt sker der forbedringer. Venstres Nyhedsbrev er lanceret i flottere design, og ny teknik sikrer, at medlemmerne modtager Nyhedsbrevet indenfor få minutter. Så Venstre er nu hurtigere på aftrækkeren med at få friske nyheder og kommentarer ud. Og til efteråret lanceres et nyt venstre.dk, som bliver kompatibelt med tablets og smartphones. Med Nyhedsbrevet får du information om politik og arrangementer og invitationer. I den lukkede del Kun for medlemmer får du adgang til politiske notater og andre interne tilbud. I valgkampen vil Nyhedsbrevet udkomme dagligt. Også nyhedsbrevet OrganisationsNyt er blevet forbedret. Modtagerne er Venstres aktive organisationsfolk, og målet er at holde dem bedre opdateret, så flere informationer går direkte ud til de relevante tillidsfolk i foreningen. De første møder i storkredsene har haft flot tilslutning. Billedet er fra Vestjyllands Storkreds, hvor der ved det offentlige møde i Aulum deltog næsten 300 medlemmer og øvrige borgere. Foto: Henrik Bjerregrav FÅ MAIL OG SMS Venstres Nyhedsbrev: Er du medlem og ønsker den fulde version inklusive Kun for medlemmer, mailer du til så opretter vi dig som modtager. Oplys også gerne mobilnummer, så du kommer med i Venstres SMS-service. KLAR TIL KAMP Venstre har denne sommer udklækket sit andet kampagnelederhold, og de 26 kursister har haft fuld fokus på folketingsvalget. Med de to hold har vi uddannet Venstre-folk, så de har en professionel tilgang til kampagner, som i dag består af alt lige fra plakater og læserbreve til fundraising og brug af sociale medier. På den måde sikrer vi, at Venstre fortsat er en moderne kampagneorganisation, der møder vælgerne både i gadebilledet og på Facebook og twitter, siger Venstres uddannelseschef, Jens Skipper Rasmussen.

17 VENSTRES LANDSMØDE 24 SIDSTE LANDSMØDE INDEN VALGET MCH HERNING KONGRESCENTER OKTOBER Om mindre end ét år bliver der udskrevet valg til Folketinget og Venstre er klar. Vær med i Herning, og hør Venstres formand, Lars Løkke Rasmussens, landsmødetale. Her får du Venstres bud på de løsninger, som Danmark har brug for efter tre år med en rød regering. Kom og hils på folketingsmedlemmer og kandidater. Hør også partisekretærens beretning, følg med i Landsmødets valg af repræsentanter til Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, vær med til at hylde modtageren af Venstres Frihedspris 24 og vinderne af DM i vælgerforening. Se det fulde program og yderligere information på landsmoede.venstre.dk. Alle Venstres medlemmer er velkomne til at deltage. Adgangskort til 50 kr. bestilles og betales på landsmoede.venstre.dk.

18 18 / KLUMMEN ET OPGØR MED PASSIVITETEN Af SØREN PIND, Venstres udenrigsordfører Sommeren 24 vil blive husket for sine mange kriser. Mellemøsten har stået i brand. Russiskstøttede separatister skød passagerflyet MH17 ned over Ukraine, og den måske værste terrororganisation, som verden endnu har set ISIS har udråbt et islamisk kalifat efter erobringen af store dele af Nordirak og Syrien. Skulle nogen have været i tvivl, er det endnu engang med al tydelighed bevist, at verden er kaotisk. At fred og frihed aldrig kan tages for givet. At der er nogen, der vil os det ondt. For hverken krisen i Ukraine eller ISIS fremmarch er tilfældige hændelser. De er resultatet af konkrete valg og fravalg, og de har i vidt omfang kunnet lade sig gøre, fordi vi i Vesten har ladet det ske. Tre års borgerkrig i Syrien har gjort det muligt for ISIS at vokse frem. Oprøret mod det syriske diktatur, som demokratiske kræfter indledte for over tre år siden, er blevet overtaget af militante islamister, der efterfølgende har kunnet indtage store områder i Irak. I Vesten havde vi et valg. Vi kunnet have støttet de moderate oprørere i Syrien, der ønsker frihed og demokrati. I stedet lod vi stå til med det resultat, at stadigt mere formørkede kræfter har taget En passiv udenrigspolitik skaber rum og muligheder, der kan udnyttes af vores modstandere over og gjort kampen for frihed i Syrien til en kamp for jihad, sharia og et menneskesyn, hvis grusomhed bringer mindelser om nogle af de værste forbrydelser mod menneskeheden. For et par år tilbage, da Venstre talte højt om muligheden for at levere våben til de moderate syriske oprørere, var den danske SRSF-regering voldsomt imod. Så meget imod, at regeringen modsatte sig et forslag i EU fra Frankrig og Storbritannien om at lade disse to lande levere våben til de kræfter, de kunne identificeres som demokratisk sindede. Vi skulle ikke involveres i en ørkesløs ørkenkrig, der kun ville gøre ondt værre, lød forklaringen fra regeringen. Nu er der skabt en islamisk stat, der dækker store dele af Nordirak og Syrien. En terrorstat, der har det erklærede mål at genindføre kalifatet i den arabiske verden og at føre hellig krig mod hele den vestlige verden. Hvor uskyldige mennesker får hugget lemmer af og dræbes på de mest grusomme måder. Samtidig er mange fra disse kampe vendt tilbage til Europa mere indoktrinerede og nu mere våbenkyndige end før. At hævde, at konflikten i Syrien ikke vedrører os i Danmark, er ganske enkelt forkert. Den lære, vi bør drage, er, at fravalg har konsekvenser, der er mindst lige så alvorlige som vores tilvalg. Tænk, hvis vi havde handlet, dengang

19 KLUMMEN /19 konflikten i Syrien brød ud. Måske kunne vi så have undgået de værste rædsler med over dræbte og adskillige millioner på flugt mange af dem mod Europa og Danmark. Hvor situationen i Syrien og Irak udgør en yderst reel trussel mod vores sikkerhed i Europa og Danmark, som kræver, at vi handler i selvforsvar, så er situationen i Ukraine mere nuanceret. Rusland er ikke på vej i krig mod Europa, men Ruslands præsident, Vladimir Putin, har vist, at han ikke er villig til at respektere den internationale retsorden, der har været normen i Europa siden afslutningen på 2. Verdenskrig: At lande har ret til at bestemme selv, og at grænser fastlægges ved forhandling, ikke ved magt og trusler. Ingen i Europa ønsker en ny kold krig, men vi bliver nødt til at sende et klart signal til Putin om, at vi ikke accepterer Ruslands annektering af et andet europæisk lands territorium, som vi har set det med Krim-halvøen. At vi ikke accepterer, at Rusland destabiliserer Ukraine ved at yde våbenstøtte til separatisterne i Ukraine. Våbenstøtte, der førte til 298 civile dødsfald, da passagerflyet MH17 blev skudt ned over det østlige Ukraine af pro-russiske separatister. Derfor har Venstre i hele forløbet støttet en hård sanktionskurs mod Rusland. Også selv om det i sidste ende kan ramme Danmark på eksporten. Accepterer vi passivt den russiske adfærd, accepterer vi samtidig, at den internationale retsorden ikke længere er gældende i Europa. Derfor vedrører krisen i Ukraine os i Danmark, og derfor har Venstre talt for en hård reaktion fra Europas side. I Venstre har vi tradition for at sige fra. Vi tager vores internationale ansvar alvorligt. Vi er udmærket klar over, at Danmark er et lille land, men som medlem af verdens mest magtfulde militære alliance NATO og med en plads ved bordet, når verdens største handelsblok EU mødes, har vi en rolle at spille. Vi kan virke for de svære beslutninger. De beslutninger, som de større lande har sværere ved at forfølge, da omkostningerne potentielt er større for dem. Den danske anerkendelse af de baltiske landes uafhængighed er et eksempel på denne tilgang, og det viser, at Danmark både kan og skal gøre en forskel. Når vi ser tilbage, håber jeg ikke, at år 24 alene vil blive husket for sine kriser, men for at være det vendepunkt, hvor vi endelig sagde stop. Hertil og ikke længere. Hvor ansvarlige politikere forstod, at en passiv udenrigspolitik skaber rum og muligheder, der kan udnyttes af vores modstandere, og at vi derfor er forpligtet til at handle og derved bidrage aktivt til at forme verdens gang. Venstres udenrigspolitiske ordfører, Søren Pind, har været medlem af Folketinget siden I VK-regeringen var han først udviklingsminister og siden også integrationsminister. Som minister lagde han vægt på demokrati og menneskerettigheder. Søren Pind, der er uddannet jurist, er en kender af amerikansk politik, og han er kendt som en ivrig debattør bl.a. fra radioprogrammet Mads og monopolet og som fast klummeskribent i Berlingske. Derudover har han udgivet en række debatbøger. Foto: Flemming Leitorp

20 20 / XXXXXXXXXX KOMMUNALT MERE BLÅT Sommeren bød på endnu en borgmesterpost til Venstre, som nu er suverænt størst i kommunerne. Liberalt Overblik har været forbi Assens og Slagelse, som efter mange år med rødt styre har fået en liberal borgmester. Og det skal borgerne kunne mærke, mener de begge. Lemvig Thisted Morsø Struer Holsterbro Skive Jammerbugt Vesthimmerland Viborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Rebild Mariagerfjord Randers Norddjurs Syddjurs Favrskov Læsø Anholt Bornholm Herning Silkeborg Århus Ringkøbing-Skjern Skanderborg Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Ikast-Brande Hillerød Odder Horsens Hørsholm Allerød Rudersdal Af CHARLOTTE WOGNSEN, redaktør Varde Billund Vejle Hedensted Samsø Kalundborg Odsherred Holbæk Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Frederikssund Egedal Gentofte Herlev København Ballerup Frederiksberg Glostrup Albertslund Rødovre Høje Taarstrup Brøndby Roskilde Lejre Vallensbæk Tårnby Ishøj Greve Dragør Fredericia Solrød Nordfyn Kerteminde Sorø Esbjerg Vejen Middelfart Ringsted Køge Det gik nærmest upåagtet hen i medierne, da Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen, i juni meddelte, at han havde forladt Læsø Listen og meldt sig ind i Venstre. Men den 49. V-borgmester betyder, at Venstre nu har 50 procent af alle borgmesterposter i Danmark. KV13 var et godt valg for Venstre, som på landsplan gik frem og erobrede flere socialdemokratiske højborge. Men hvad sker der, når rød bliver til blå? Og hvordan sikrer man, at fire blå år ikke bliver en enlig svale? Fanø Tønder Venstre fylder godt i det kommunale landskab. De øvrige kommuner med gult er fordelt mellem S, K, SF og en enkelt lokalliste. Haderslev Aabenraa Kolding Sønderborg Assens Odense Nyborg Faaborg Midtfyn Svendborg Ærø Langeland Slagelse Lolland Næstved Faxe Vordingborg Guldborgsund Stevns Mere synlighed nye værdier Søren Steen Andersen tog over efter socialdemokraten Finn Brunse, der havde siddet 24 år i hhv. den gamle Tommerup og ny Assens Kommune. Den sunde økonomi har i mange år været styret med brede flertal, så det er først og fremmest et nyt sæt værdier, borgerne oplever. Før var der alt for meget centralisering; jeg tror på, at beslutningerne skal ud til brugerne. Så inden for bevillingen må en børnehave og forældrene selv bestemme, om de lægger vægt på øko-mad, idræt eller noget tredje. Det gælder alle typer institutioner. Og så har vi gjort det klart for borgerne, at de skal tage ansvar for udviklingen i lokalsamfundene. Jeg er tilhænger af små skoler, som betyder meget lokalt. Men hvis forældrene bredt set vælger andre løsninger, så må vi tage konsekvensen. Så borgerne skal selv bakke op, og det er afgørende for, at folk har tillid til det politiske system, siger Søren Steen Andersen, der i forhold til den tidligere borgmester har lagt en mere offensiv stil: Jeg vil ikke bare sidde på rådhuset, så jeg kommer meget ud i landsbyerne, møder borgerne og erhvervsfolk og får gang i dialogen. Kommunen kommunikerer nu

21 XXXXXXXXXX KOMMUNALT / Læsø er bedst tjent med, at borgmesteren har direkte adgang til Folketinget via et politisk parti. Og Venstre er det rigtige for mig Stén Knuth, Slagelse: Vores politik vil kunne ses på bundlinjen, når Venstre i 27 vil genvinde kommunen. 02 Søren Steen Andersen, Assens: Offentligt er ikke altid bedst. Vi arbejder på at skabe ligeværdighed mellem offentlige og private tilbud. klart ud, at vi tilbyder både kommunale og private løsninger. Vi blander os ikke i borgernes valg blot de kommer til os og får deres behov dækket. Det nye Innovations- og Medborgerskabs Udvalg har også klar politisk kant til S. Udvalget ser på, hvordan frivillige kan sættes i spil i den offentlige sektor. Fremover vil kommunen ikke kunne løse alt, og Søren Steen Andersen ved, at mange borgere gerne vil give en hånd. Åbenhed og samarbejde styrker erhvervslivet Fra Fyn passerer man over Storebæltsbroen og lander lige i Slagelse Kommune, som næsten uafbrudt har haft rødt styre. Efter KV13 satte Venstres Stén Knuth sig i borgmesterstolen også han har anlagt en mere offensiv stil: S havde virkelig lukket sig om sig selv. Venstre og jeg har nu styrket kontakten til borgerne og erhvervslivet, og min mail og telefon er åben for enhver. Jeg har en politisk side på Facebook, som jeg dagligt opdaterer, og en gang om måneden har jeg træffetid på bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Det sætter folk pris Tobias Birch Johansen, V-borgmester på Læsø på, og vi ser allerede positive tendenser, når det gælder arbejdspladser, øget bosætning og mere turisme, fortæller Stén Knuth, der sammen med borgmestrene på Fyn kæmper for lavere brotakst eller fritagelse for folk med job på den ene side og bopæl på den anden. Det er tid for budgetforhandlinger, og i Slagelse lægger Stén Knuth vægt på, at flere opgaver sendes i udbud, og at opgaver, som allerede er i udbud, pristjekkes. Vi er i en proces, hvor jeg kan mærke, at administrationen skal øve sig på, at det er OK at invitere private ind. Jeg lægger vægt på at udforme vores udbudsmateriale, så lokale virksomheder også kan være med. Det går den rigtige vej, og når vi i 27 igen går til kommunalvalg, så vil vores politik kunne ses på bundlinjen, siger Stén Knuth, der også ser det som sin opgave de kommende år at sætte fokus på udviklingen i Korsør: Færgerne forsvandt, og søværnet har droslet ned. Byen er i en identitetskrise, så nu skal vi have skabt en ny fortælling om Korsør. Så der bliver fokus på byudvikling. 03 Tobias Birch Johansen, Læsø: Venstres overordnede politik på erhvervsområdet er vejen frem. Vækst og arbejdspladser skal fremtidssikre Læsø. FYN FIK NY FARVE For Venstre på Fyn resulterede KV09 i rødt chok: SF stormede frem og sikrede rødt styre i seks ud af otte kommuner. Men vælgerne vendte, og ved KV13 sikrede Venstre sig seks ud af otte kommuner. Søren Steen Andersen siger: Det glæder mig enormt, for det styrker vores samarbejde med det fælles mål at udvikle Fyn. Sammen kæmper vi mod storebæltstolden, der hæmmer mobilitet til gavn for arbejdsmarkedet. Og vi kæmper for bedre togplaner, bevarelse af de mindre stationer og bedre motorvej. Tiltag, som vil sikre bosætningen på Fyn.

22 22 / LIDT AF HVERT BØGER NY ADRESSE Husk at meddele Venstre, når du flytter, skifter mailadresse eller får nyt mobilnummer. Så sparer vi tid på eftersendelse af Liberalt Overblik og mails, og du modtager både blad, nyhedsbrev og måske en SMS. Ændringer sendes til SOLDAT OG DIPLOMAT Af Marcus Knuth FRA VINTER TIL VÅR af Joachim Gauck EP14 i maj gav ikke valg til Marcus Knuth (V), men i samme måned blev han nybagt forfatter med bogen om sine tre år i Afghanistan. Det er en personlig beretning om, hvordan den krakkede bank Lehman Brothers førte til, at Knuth endte i Kandahar som ansat ved Udenrigsministeriet. Fra et af verdens brændpunkter fik han et nyt syn på FN og EU. Tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har skrevet forordet og roser bogens internationale udsyn. Gyldendal, kr. 299,00 LOF NY SÆSON Blandt de mange gode tilbud om aftenskolekurser er også aktiviteter fra LOF, som er en del af den liberale familie. Af særlig interesse for Venstres medlemmer er LOF s mange foredrag og politiske debatter med fokus på EU, og der er oplevelsesture, weekendkurser og studierejser. LOF har afdelinger i hele landet, og mottoet er: Viden i bevægelse. Find efterårssæsonens tilbud og din lokale LOF afdeling på lof.dk. X-VINDERE En usædvanlig erindringsbog om en østtysk dreng, der vælger at blive trodsig præst i DDR og siden ender som præsident i det forenede Tyskland. Gaucks far bliver i 1951 grundløst arresteret og deporteret til Gulag. I kirken finder sønnen et fristed for socialismen og senere en kampplads for friheden. Han bliver aktiv i borgerretsbevægelsen og efter genforeningen leder af offentliggørelsen af Stasi-arkiverne. Bogen er formet som et moralsk opgør. Gyldendal, kr. 349, læsere indsendte løsningen valgsejr på kryds- og tværs en i forrige udgave af Liberalt Overblik. Vinder af busrejsen for to til Folkemødet blev Sylvia Christensen fra Næstved. Ti æsker chokolade gik til Uffe Krogsdam Ølstykke, Liselotte Godtmark Odense, Karen Illum Kjærsgaard Helsingør, Else Marie Vind Fredericia, Kjeld-Ole Munk Greve, Vibeke Skou Læsø, Erik Larsen Odense, John Gantzhorn Dragør, Henning Kraiberg Hedehusene og Jens A. Pedersen fra Vorbasse. Tillykke. V-KOMMUNER TOPPER Ikast-Brande Kommune, med borgmester Carsten Kissmeyer (V) i spidsen, er for fjerde gang kåret af Dansk Industri som Danmarks bedste erhvervskommune. På listen over Lokalt Erhvervsklima 24 har syv ud af de ti bedste kommuner en V-borgmester. Denne sommer offentliggjorde Dansk Byggeri også en analyse, der viser, at ni ud af de ti mest erhvervsvenlige kommuner har en Venstre-borgmester i spidsen. Her rangerer Billund højest. Nyhederne glæder Venstres økonomi- og kommunalordfører, Jacob Jensen: Det er ikke ligegyldigt, hvem der står i spidsen i kommunerne. Vækst og arbejdspladser er grundstenen i Venstres politik, og derfor er det vigtigt, at vi efter valget får en ny borgerlig regering. Foto: Henrik Bjerregrav

23 LIDT AF HVERT / 23 NYT OM NAVNE Folketinget: Jens Ejner Christensen er nyt medlem af Venstres Folketingsgruppe. Han har afløst Ulla Tørnæs, efter at hun blev valgt til Europa- Parlamentet. Jens Ejner Christensen er opstillet i Vejle Nord-kredsen. Han er gårdejer og sidder også i byrådet i Vejle Kommune. 02 Farvel: Den 30. september tager Venstres tidl. formand og fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen afsked med jobbet som NATO s generalsekretær. Han tiltrådte posten i 2009 og fik i december forlænget embedet, så han kunne stå i spidsen for alliancens topmøde, der blev afviklet i Wales september. Fogh har været tavs om sine fremtidsplaner. Generalsekretærposten forbliver på nordiske hænder 1. oktober tiltræder Norges tidl. statsminister Jens Stoltenberg. Foto: NATO 03 FV-kandidat: Benedikte Ask Skotte er ny folketingskandidat i Guldborgsundkredsen, hvor hun afløser tidl. minister Henrik Høegh. Hun er kendt som fhv. landsformand for Skole & Forældre. Mine største interesser er skole, uddannelse, landbrug, frivillighed, vilkår for familielivet og vilkår og muligheder for mindre virksomheder, siger Benedikte Ask Skotte, der er uddannet cand.agro. 04 FV-kandidat: Regionsrådsformand i Region Syddanmark siden 2007, Carl Holst, er nu folketingskandidat i Esbjerg Omegn-kredsen. Han var VU-formand , blev i 1994 medlem af Sønderjyllands Amtsråd og sad som amtsborgmester fra Efter mange år i regionalpolitik vil jeg på Christiansborg yde et bidrag til et mere liberalt Danmark, siger Carl Holst, der går til valg på et Danmark i balance med flere statslige arbejdspladser uden for København. 05 Landsorganisationen: Ulrikka Brændgaard Nissen er nyansat i VLO og får som chefkonsulent en meget udadvendt position med fokus på udvikling i foreningerne og aktiviteter, der involverer medlemmer og folkevalgte. Hun deltager i Venstres Udviklingsudvalg og i hovedbestyrelsesmøder. Hun har pt. fokus på mobilisering af frivillige frem mod folketingsvalget, og hun ser på, hvordan de politiske netværk fremadrettet skal fungere i organisationen år fejret: MF Martin Geertsen stod i august i spidsen for en markering af, at Venstres tidl. formand og fhv. statsminister Poul Hartling ville være fyldt 100 år. På selve dagen var der et velbesøgt arrangement på Amager, hvor Hartling stammede fra, og her talte desuden tidl. V-formand Uffe Ellemann-Jensen, journalist og forfatter Hans Mortensen fra Weekendavisen samt Hartlings sønner. 07 FV-kandidat: Efter fem år i Europa- Parlamentet opnåede Morten Løkkegaard ved EP14 ikke genvalg, men den tidligere journalist og tv-vært ønsker at fortsætte sin politiske karriere og er nu ny folketingskandidat i Ballerupkredsen, hvor han afløser John Engelhardt, borgmester i Glostrup.

VENSTRE FOR FREMTIDEN

VENSTRE FOR FREMTIDEN NR. 4 DECEMBER 24 Tema VENSTRE FOR FREMTIDEN PÅ VEJ MOD VALG: LÆS MERE OM DE FEM MÆRKESAGER Klar med kampagne og kandidater vær med Aktuelt FINANSLOV 25 Vækst og job efterlyses Aktivitet VENSTRE I FRONT

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Nr. 5 oktober 2014 18. årgang Rekordernes årsmøde 2014 s. 6-15 Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Islamister overtager engelske skoler s. 14-15 Peter Skaarup - et biografisk

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA December 2013 nr 52 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. I København bliver

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En dansk fremtid med tryghed og tillid

En dansk fremtid med tryghed og tillid Formand Kristian Thulesen Dahl s tale ved Dansk Folkepartis Årsmøde den 20. september 2014. Klausuleret til afholdelsen. - Det talte ord gælder En dansk fremtid med tryghed og tillid DEL 1: Hold da op!

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference Politisk Vi holder Danmark på sporet På talefod med EU Bendt Bendtsen på motorcykel rundt i Europa Kommunal konference Netværk i aktion golene.dk Konservativ Ungdoms kampagnesucces Kvinde konference Fokus

Læs mere

og død for mennesker, må vi forundres over at spørgsmålet om de penge der bruges på krige og krigsforberedelser, ikke kom mere ind i valgkampens

og død for mennesker, må vi forundres over at spørgsmålet om de penge der bruges på krige og krigsforberedelser, ikke kom mere ind i valgkampens Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2015 Sig stop for krige Hvor blev omkostningerne til krigene af i valgkampen? n I valgkampen har det ikke skortet på forslag til besparelser på

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere