TRYGHEDEN SKAL STYRKES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHEDEN SKAL STYRKES"

Transkript

1 NR. 3 SEPTEMBER 24 Tema TRYGHEDEN SKAL STYRKES REGERINGEN SVIGTER NORMER OG VÆRDIER Venstre vil lægge ny kurs for fremtiden Aktuelt ET SUNDT DANMARK Finanslovsudspil robust økonomi og flere penge til de syge

2 2 / LEDEREN EN SUND ØKONOMI ER SUND FORNUFT I forrige uge fremlagde vi Venstres bud på en finanslov for 25. Et udspil, der er anderledes end regeringens. Udspillet er ganske enkelt mere fornuftigt. Det vil sikre danskerne bedre velfærd. Det indeholder forslag om at sænke skatter og afgifter, så danske virksomheder kan få det lidt nemmere, og så det bedre kan betale sig at arbejde. Alt sammen inden for rammerne af et udgiftsstop i den offentlige sektor for hvor den nuværende regering vil gøre en af verdens største offentlige sektorer endnu større, så vil Venstre holde den på samme niveau som i dag. Vores holdning til den offentlige sektor har været kendt, siden jeg på Venstres Landsmøde for to år siden flyttede vores position. Lige siden har vores politiske modstandere gjort en dyd ud af at skabe en myte om, at vores politik vil føre til massive nedskæringer og fyringer i tusindtal i den offentlige sektor. Derfor er det en selvstændig pointe, at vores udspil til finansloven for næste år både rummer velfærdsforbedringer og skattelettelser. I vores udspil er der 1 milliard kroner mere til sundhed herunder Kræftpakke IV, der skal styrke kræft-behandlingen, så den bliver endnu bedre. Det er dobbelt så meget, som regeringen vil bruge på sundhed næste år. Vi har afsat 250 millioner kroner til en tryghedspakke med fokus på kriminalitetsbekæmpelse samt penge til at indrette et helt nyt system for de ungdomskriminelle mellem 12 og 17 år. Vi har yderligere 750 millioner kroner til andre velfærdsinitiativer. Og endelig har vi 5 milliarder kroner til skattelettelser herunder en afskaffelse af NOx-afgiften og en forsættelse af den populære BoligJob-ordning, som over en halv million danskere indtil nu har benyttet sig af. Vi har fundet pengene Det siger sig selv, at når man har et udgiftsstop, så er det sådan, at når man bruger flere penge ét sted, skal de findes et andet sted. Og ja, dem har vi fundet: Vi sparer på ulandsbistanden. Vi ønsker en ny udlændingepolitik, så den milliard kroner, regeringen bruger mere på området, end VK-regeringen gjorde, kan blive brugt på noget andet. Og så holder vi den offentlige forbrugsvækst i ro. Hvad vil regeringen Regeringen vil gerne tegne et skræmmebillede af Venstres planer efter næste valg. Jeg er bekymret for, hvad regeringen vil med Danmark næste år. Regeringens finanslovsudspil går så tæt på EU s grænse for budgetoverskridelse, at skrider budgetterne bare en anelse, eller holder vækstprognoserne endnu engang ikke, så skrider EU ind. I Venstres finanslovsudspil er der en sikkerhedsmargin på 4 milliarder kroner til EU s grænser. Hvorfor? Fordi det er sund fornuft. Sundere for Danmark. Lars Løkke Rasmussen Venstres formand

3 INDHOLD / 3 TEMA 6 Udlændingeområdet sejler SR-regeringen har svigtet, når det gælder værdipolitikken, og Danmark er på vej ind i en blindgyde, når det handler om retspolitik, integration og udlændinge. Venstre har svarene på Danmarks udfordringer og danskernes bekymringer. Regeringen har ingen de leverer blot løftebrud. Ny udlændingepolitik Danmark for dem, der kan og vil er overskriften på Venstres nye udlændingepolitik. Efter tre år med en rød regering er der brug for at stramme skruen og modernisere 24-årsreglen. Side Folketingsvalg S klar med skræmmekampagnen For Claus Hjort Frederiksen er der tale om et deja-vu fra både 1998 og 20, når Socialdemokraterne forud for det kommende valg lægger an til en skræmmekampagne i forhold til Venstre. Ja, selv den politiske dagorden gentager sig selv. Side Verden er kaotisk, og nogen vil os det ondt SØREN PIND i Klummen INDHOLD ET SUNDT DANMARK Venstres finanslovsudspil for 25 Aktuelt REGERINGEN SVIGTER Tema værdier FØR VALGET: S KLAR MED SKRÆMMEKAMPAGNE MEP ER HAR SIKRET INDFLYDELSE EU NY POLITIK OG BEDRE KOMMUNIKATION Partiet Venstre OPGØR MED PASSIVITETEN Søren Pind om udenrigspolitik Klummen DET BLÅ DANMARK Kommunalt LIDT AF HVERT Nyt og noter om bøger, navne og meget mere KOLOFON Liberalt Overblik medlemsblad for Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte. Tlf Mail Ansvarshavende: Claus Richter. Redaktør: Charlotte Wognsen. Redaktion: Niels Th. Dahl, Alexandra Kaarsen, Claus Horsted. Layout: Hjaltelin Stahl. Tryk: Stibo Graphic. Oplag: ISSN Forsidefoto: Colourbox/Hjaltelin Stahl.

4 4 / AKTUELT ET SUNDT DANMARK AF HELLE RAVN LARSEN Selv om Venstre fastholder et offentligt udgiftsstop, er der plads til mange nye initiativer og skatte- og afgiftslettelser i det finanslovsudspil for 25, som Venstre har præsenteret. Udspillet efterlader dansk økonomi i en sundere forfatning end SR-regeringens, så Danmark også for fremtiden bliver et land med vækst, velstand og velfærd. Regeringens finanslovsforslag lader dansk økonomi balancere på kanten af EU s regel om et offentligt underskud på 3,0 procent. Vores udspil forbedrer de offentlige finanser med 4 mia. kr. i forhold til regeringens, og overskuddet bruges så til at nedbringe det offentlige underskud til ca. 2,8 procent, siger Venstres finanslovsordfører, Peter Christensen, og fortsætter: Et lavere underskud indebærer, at Danmark ikke skal optage helt så store lån. Dermed bliver gælden og renteudgifterne også lavere. Overskuddet på de 4 mia. kr. i vores udspil udgør derudover også en sikkerhedsbuffer, hvis væksten svigter. Patienten skal atter i centrum Venstres finanslovsudspil tager udgangspunkt i et offentligt udgiftsstop, men inden for den nuværende ramme skal der kunne videreudvikles og prioriteres. Derfor afsætter Venstre 1 mia. kr. ekstra til en Kræftpakke IV og bedre patientrettigheder. Det er dobbelt så meget, som SR har afsat i sit sundhedsudspil. Og mens regeringen har forringet patienternes adgang til hurtig behandling, så vil Venstre igen sætte patienten i centrum og patienten før systemet. Alle patienter skal sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning efter lægefaglig vurdering. Hverken uddannelse eller pengepungen skal afgøre patientens plads i køen til sygehuset. Vi ønsker at udvide og videreudvikle patientrettighederne og det frie valg på sundhedsområdet, siger Peter Christensen. Kræftpakke IV vil løfte niveauet Der er behov for et markant løft i kræftbehandlingen. Tidligere kræftpakker har resulteret i bl.a. bedre overlevelsesprocenter og kortere ventetider, men vi er langt fra i mål. Og med et stigende antal kræftpatienter skal der sættes helt anderledes effektivt ind, og nye redskaber tages i brug. Vi skal have en tidligere og mere effektiv opsporing af kræft. De praktiserende læger skal have en ny rolle, hvor de hurtigt kan sende patienterne til udredning, undersøgelse og behandling. Undersøgelser viser desværre, at der er store forskelle fra region til region. Det må høre op, siger Peter Christensen. Mange patienter er frustrerede over, at de møder flere forskellige læger i behandlingsforløbet og ofte ikke ved, hvilken læge de skal henvende sig til. Også det ønsker Venstre at gøre op med. Én læge skal fremover stå med det overordnede ansvar for patienten. Det skaber mere tryghed for patienterne og minimerer risikoen for fejl i behandlingen. En kræftpatients chance for overlevelse må ikke afhænge af, hvor i landet man bor Peter Christensen Ny domstol til unge kriminelle Tryghed i samfundet har høj prioritet for Venstre. Danmark er generelt et sikkert land, hvor man trygt kan færdes i sit hjem eller på gaden. Men trods det positive billede er der stadig udfordringer. Derfor afsætter Venstre 250 mio. kr. til en tryghedspulje målrettet indsatser mod bandekriminalitet, indbrud og udenlandske kriminelle. Og der bliver fokus på den hårde kerne af unge kriminelle, der begår røverier, vold eller overfald, men som ikke kan straffes, da de er under den kriminelle lavalder.

5 AKTUELT / 5 Regeringen opererer ikke med nogen økonomisk buffer. SR går helt til kanten af EU s grænse for offentligt underskud, og det er stærkt bekymrende, siger Peter Christensen. Foto: Jens Astrup 02 I Venstres finanslovsudspil er der også plads til skattelettelser, som vil stimulere væksten. Foto: Claus Boesen 02 HOVEDPUNKTERNE I FINANSLOVS- UDSPILLET Vi og de øvrige borgerlige partier foreslår et nyt system til at håndtere de årige. En ny ungdomsdomstol med særligt uddannede dommere skal kunne sætte ind mod de unge kriminelle. Men på en måde, som anerkender, at børn kræver en særlig indsats og et særligt hensyn. Derfor skal domstolen vurdere, hvilken indsats, der er den bedste, siger Peter Christensen og understreger, at børn jo er forskellige: Domstolen skal derfor have vide beføjelser til at fastsætte den sanktion, den finder rigtigst i den givne sag. De helt unge skal mærke en konsekvens af deres handlinger; omvendt skal systemet stå klar med en udstrakt hånd, så de unge kan komme ud af deres kriminelle løbebane. Læs hele udspillet på venstre.dk. SKATTELETTELSER I 25 Mio. kr. BoligJob-ordningen Afskaffelse af NOx-afgift 390 Aflysning af stigning i forbrugs afgifterne 275 Sanering i punktafgifter 250 Pulje til turismeerhvervet 50 Øvrige skattelettelser Skatte- og afgiftslettelser, i alt Anm: Provenuerne er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Sundhedspulje på 1 mia. kr. i 25 til prioriterede forbedringer af bl.a. kræft og forbedrede patient rettigheder. Fortsatte reformer bl.a. en JobReform, så det igen kan betale sig at arbejde. ¼ mia. kr. til tryghed i 25. Der prioriteres en ekstra indsats for at genetablere trygheden og for at bekæmpe kriminalitet. Bedre velfærd for pengene, så velfærden forbedres uden, at den offentlige sektor bliver ved med at vokse. Skatte- og afgiftslettelser for 5 mia. kr., der styrker dansk konkurrenceevne, skaber flere danske arbejdspladser og sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde. Målrettede besparelser på f.eks. udviklingsbistand (2½ mia. kr.) og ved en normalisering af udlændinge politikken (1 mia. kr.).

6 6 / TEMA VÆRDIER REGERINGEN SVIGTER DANSKERNE Værdier og normer. De kan hverken måles eller vejes, men bestemmes af et indre kompas, hvor sund fornuft tager pejling af rigtigt og forkert. Værdier kan ikke sættes på formel, men tal og grafer kan underbygge fornemmelsen af, om vi er på vej i den gale retning. Værdipolitikken står højt på danskernes dagsorden, men efter tre år står det mere og mere klart, at regeringen har svigtet. Når det gælder retspolitik, integration og udlændinge er VK-regeringens stramninger udhulet, og Danmark er drejet ned ad en blind vej. Venstre har svarene på Danmarks udfordringer og danskernes bekymringer. SR-regeringen har ingen de leverer blot løftebrud. Så der er behov for at rydde op, og Venstre er klar. TEKST CHARLOTTE WOGNSEN, redaktør ILLUSTRATION COLOURBOX/HJALTELIN

7 VÆRDIER TEMA / 7

8 8 / TEMA VÆRDIER Af AMALIE SOPHIE THAL JANTZEN Danmark er i dag et af verdens frieste og tryggeste lande. Det skal det blive ved med at være. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en langt mere målrettet indsats i forhold til hele det rets- og udlændingepolitiske område. Sådan lyder budskabet fra Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, der understreger, at Venstre er klar til at stå i spidsen for en ordentlig oprydning, der skal styrke danskernes tryghed. Danmark har næstflest indbrud i Europa, og det er i dag under hvert tiende indbrud, der bliver opklaret. De danske fængsler er under pres af udenlandske kriminelle, der optager mere og mere plads, og bandekriminaliteten dominerer stadig gadebilledet. Hele området sejler, siger Karsten Lauritzen og efterlyser en langt hårdere kurs fra regeringens side. Kriminelle skal vide, at i Danmark slår vi hårdt ned på kriminalitet. Om det så drejer sig om brutale hjemmerøverier eller tricktyverier. Samtidig skal udenlandske kriminelle i højere grad sendes hjem til afsoning i hjemlandet, siger Karsten Lauritzen og tilføjer, at det langt fra kun er på det retspolitiske område, at den er gal.

9 VÆRDIER TEMA / 9 Danmark som attraktivt asylland På bare tre år har regeringen lempet udlændingepolitikken ikke færre end 31 gange, og indtil videre har lempelserne kostet de danske skatteydere en milliard kroner ekstra. Årligt. Antallet af asylansøgere er fordoblet, der er kommet 75 procent flere familiesammenføringer, og antallet af permanente opholdstilladelser er tidoblet. Inden valget var budskabet fra daværende oppositionsleder Helle Thorning-Schmidt ellers ikke til at tage fejl af: Der ville ikke komme lempelser i udlændingepolitikken med en ny regering. Men som så meget andet er det gået den stik modsatte vej. Lempelserne betyder, at regeringen gør det langt mere attraktivt for asylansøgere at komme til Danmark. Så sent som i august har SR-regeringen anslået, at der alene i 24 kan komme asylansøgere til landet. Og her skal man altså huske på, at en asylansøger gennemsnitligt koster det danske samfund kr. årligt. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et frit og trygt land at leve i, er det på høje tid at stoppe op og stramme op, hvor det er nødvendigt, siger Karsten Lauritzen, der mener, at der er behov for et opgør med regeringens lempelser og slappe kurs over for kriminelle. Udenlandske kriminelle skal i højere grad sendes hjem til afsoning i hjemlandet Karsten Lauritzen retsordfører Venstre er klar flere områder prioriteres Venstre vil stramme udvisningsreglerne og opprioritere politiets bandeindsats, og samtidig skal hammeren falde langt hårdere og mere konsekvent bl.a. i form af længere fængselsstraffe. Det er vigtigt at sende et klart og tydeligt signal om, at vi sætter hårdt mod hårdt over for dem, der ikke vil overholde regler og lovgivning, siger Karsten Lauritzen. Forskelsbehandling af udlændinge er lovlig og helt almindeligt i dansk lovgivning. Det centrale er, om forskelsbehandlingen er saglig, pointerer Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, som svar på de røde partiers kritik af Venstres udspil. Samtidig har Venstre netop præsenteret et nyt udlændingeudspil, der ifølge Karsten Lauritzen vil skabe en fair udlændingepolitik, der i højere grad vil sikre, at der er balance mellem indvandring og økonomi. Kan en udlænding ikke integreres, forsørge sig selv eller være en del af et demokratisk samfund med dets grundlæggende værdier, ja så skal man ikke kunne komme til Danmark. Udlændinge skal yde fra første dag og først nyde godt af sociale ydelser, når man har bidraget til fællesskabet. Omvendt vil vi nu gøre systemet langt smidigere i forhold til at tiltrække de udlændinge, der kan forsørge sig selv, siger Karsten Lauritzen.

10 10 / TEMA VÆRDIER UDLÆNDINGE- OMRÅDET SEJLER Danmark for dem, der kan og vil er overskriften på Venstres nye udlændingepolitik. Efter tre år med en rød regering er der brug for at stramme skruen, men Venstre vil også løsne grebet et par steder og modernisere 24-årsreglen. Af SARAH ANDERSEN Inden folketingsvalget i 21 garanterede Helle Thorning- Schmidt, at en stemme på hende også var en stemme på en stram udlændingepolitik. Men de seneste tre år har Thorning og regeringen i stedet lempet udlændingepolitikken 31 gange, og det har kostet den danske statskasse næsten en milliard kroner om året. Derfor mener Venstre, at Danmark har brug for den ny udlændingepolitik, og den blev fremlagt på partiets sommergruppemøde i august. Vi vil gøre det så nemt som muligt at komme til Danmark, hvis man gerne vil bidrage positivt til vores samfund. Men samtidig er det nødvendigt med en stram og konsekvent politik over for dem, der ikke vil fastholde og udvikle Danmark som et af verdens bedste, rigeste og frieste lande, siger Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen, der sammen med udenrigsordfører Søren Pind og udlændingeordfører Karsten Lauritzen har været pennefører på udlændingeudspillet. Krav skal variere I dag kan udlændinge komme til Danmark og arbejde, hvis de har et job på hånden til kroner. Venstre vil hæve minimumslønnen til og samtidig oprette en kvote til folk fra udvalgte lande, som i stedet kan arbejde her til en lavere løn på kroner, så længe det er på sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Den lave løngrænse gælder for lande, som økonomisk, socialt og kulturelt minder om Danmark. Listen er lavet ved at kombinere visumfrie lande med de lande, som scorer en meget Venstre vil rydde op efter massive udlændinge-lempelser høj placering på FN s såkaldte Human Development Index. Danmark skal være et åbent samfund, og vi har brug for arbejdskraft udefra. Men vi skal gøre det klogt. Derfor lemper vi adgangen for arbejdskraft, så det bliver nemmere at komme hertil, hvis man kommer fra et land, der ligner Danmark, f.eks. USA eller Australien. Det skal ikke være umuligt at komme hertil fra andre lande, men dér skal barren altså sættes noget højere. På den måde kan vi få fat i dem, der er bedst kvalificerede og nemmest at integrere, siger udenrigsordfører Søren Pind. Danmark kan ende som asylmagnet I løbet af de seneste tre år er antallet af familiesammenføringer steget med 75 procent, antallet af permanente opholdstilladelser er tidoblet, og antallet af asylansøgere er fordoblet fra til 7.500, siden regeringen gjorde det lettere for asylansøgere at bo

11 VÆRDIER TEMA / 11 Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen: Regeringen ved ikke, hvilket ben den skal stå på. 02 Gal kurs: Med sine lempelser har SR-regeringen gjort det for nemt at komme ind i Danmark, mener Venstre FN s Human Development Index har været inddraget i udformningen af Venstres udspil. 04 Venstres udspil opererer med nye løngrænser, når udlændinge søger om arbejde og ophold i Danmark og arbejde uden for asylcentrene. Jeg frygter, at Danmark ender som en asylmagnet, og derfor vil Venstre gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Det rygtes hurtigt ude i verden, når vi lemper reglerne, og det bekræftes af den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere, siger udlændingeordfører Karsten Lauritzen. Hver sjette asylansøger i Danmark er sigtet for at begå kriminalitet, og udlændinge fra en række lande er generelt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Derfor vil Venstre også opruste indsatsen mod udenlandske kriminelle. Der er brug for, at vi strammer udvisningsreglerne, så flere bliver sendt ud af landet, hvis de ikke kan finde ud af at holde sig på den rigtige side af loven. Vi skal sætte hårdt mod hårdt, når det kommer til udlændinge, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, siger Karsten Lauritzen. Regeringens ømme punkt Venstre vil ikke kun stramme skruen, men også lave mere fleksible regler for familiesammenføring og modernisere 24-årsreglen, så den kun rammer udlændinge, der ikke vurderes til at være integrationsegnede. 24-årsreglen er et vigtigt redskab til at forhindre tvangsægteskaber, men den er også meget firkantet. Reglen blev ikke lavet for at ramme en 23-årig, hvor der ikke er skygge af risiko for et tvangsægteskab, og den skævhed tager vi nu højde for, siger Søren Pind. Regeringen har ikke givet noget klart svar på sin holdning til Venstres udspil. Den har både kritiseret udspillet for at være for stramt og for slapt og det er sigende for regeringens kurs på udlændingeområdet, mener Jan E. Jørgensen: Med dette udspil rammer vi regeringens ømme punkt. Thorning lovede vælgerne en stram udlændingepolitik, men i stedet har hun lempet området 31 gange. Venstre har svarene på, hvordan vi løser problemerne på udlændingeområdet; imens ved regeringen ikke helt, hvilket ben den skal stå på. Læs hele udspillet på venstre.dk klik Partiet, Politik og Politiske oplæg. På tre år har Thorning og regeringen lempet udlændingepolitikken 31 gange

12 12 / TEMA VÆRDIER Et kig ind i det politiske maskinrum: MF erne Fatma Øktem, Martin Geertsen og Eyvind Vesselbo mødes jævnligt for at drøfte ideer og muligheder i arbejdet med en ny integrationspolitik. Foto: Jens Astrup INTEGRATION - NYT UDSPIL PÅ VEJ Venstre arbejder netop nu på et udspil til en helt ny integrationspolitik, der præsenteres senere på året. Der venter et stort arbejde, hvor ordførere på alle relevante områder vil blive inddraget. Og du kan også blive hørt. Af MARTIN HJORT Det er kun halvanden måned siden, Venstre præsenterede et nyt udlændingepolitisk oplæg. Nu er arbejdet med et nyt integrationsoplæg også gået i gang, og det omfattende arbejde skal resultere i en række mindre udspil, der vil blive præsenteret løbende hen over efteråret. Arbejdet kommer til at behandle alle relevante områder, der har med integrationspolitik at gøre. Alle relevante ordførere vil blive inddraget. Derudover er enhver, der ønsker at bidrage, velkommen til at byde ind, lyder det fra integrationsordfører Martin Geertsen, der sammen med MF erne Eyvind Vesselbo og Fatma Øktem står i spidsen for arbejdet. De tre folketingsmedlemmer mødes regelmæssigt på Geertsens kontor på 3. sal på Christiansborg. En af de ting, de sætter fokus på, er den radikalisering, vi oplever. Senest har Islamisk Stat (IS) angiveligt slået sig ned i Danmark. Vi vil simpelthen ikke acceptere den radikalisering på dansk grund, som det er et udtryk for. Det er fuldstændig grotesk, at IS ser ud til at have slået rod i Danmark. Det skal vi gå meget langt for at håndtere, siger Martin Geertsen. Fokus på radikalisering Udover radikalisering kommer arbejdet til at omhandle en del andre politikområder, bl.a. skole og uddannelse, boliger, ghettoer, flygtninge og arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med ordførerne på de berørte områder om at lave et oplæg. På den måde sikrer vi, at alle bliver involveret. Du kan sige, at vi er tre førerhunde i forhold til at samle projekterne, fortæller Eyvind Vesselbo. En af de store udfordringer, vi som samfund står overfor, er, at for mange indvandrere fra ikke-vestlige lande ikke arbejder. Hvis flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande arbejdede lige så meget som danskere, ville det frigive 23 milliarder kroner. Penge, man kunne bruge på øget velfærd og skattelettelser. Det er ikke noget nyt problem, og der er gennem tiden gjort meget for at ændre den triste statistik, men vi mangler stadig at bryde koden. Det har bl.a. fået gruppen til at give alle interesserede muligheden for at melde ind, hvis de har gode ideer til, hvordan man løser udfordringen. Fatma Øktem opfordrer direkte sine facebook- og twitter-venner til at byde ind med input. Det kan være, at der er nogen, der sidder med ideer, der kan bruges. Dem vil jeg meget gerne høre, siger hun. Når arbejdet med de forskellige områder er færdigt, skal oplæggene godkendes i Venstres Folketingsgruppe.

13 VÆRDIPOLITIK TEMA / 13 NU SKRÆMMER DE - IGEN Intet nyt under solen: For Claus Hjort Frederiksen passerer den politiske dagsorden og de socialdemokratiske metoder fra valget i 20 revy. Af CLAUS HJORT FREDERIKSEN, MF (V) Valgkampen i 20 var skelsættende: Venstre fik så flot et valg, og Socialdemokraternes skræmmekampagne slog fejl. At skræmme vælgerne har altid været krumtappen i partiets, fagbevægelsens, lejerbevægelsens, a-kassernes og AE s kampagner mod Venstre. De fleste husker valget i 1998, hvor lejerbevægelsen indrykkede store annoncer med Uffe Ellemann-Jensens hus. I 21 gav fagbevægelsen enorm økonomiske støtte, og 3F hyrede et PR-bureau til at kulegrave VK-regeringens ministre med henblik på smudskampagner. Igennem et helt år kørte de skræmmekampagner. A er de gode V er de onde I 20 tog vi tyren ved hornene og indledte valgkampen med at forudsige Socialdemokraternes skræmmekampagne. I valgkampen 24/15 vil S skræmme igen: Venstres udgiftsstop vil føre til fyringer i det offentlige. Sygeplejersker? Lærere? Plejepersonale? Skal der spares på de handicappede? De ældre? Skal fødevaresikkerheden sættes over styr? Og regnestykker vil vise, hvor uhyggeligt det bliver. S forbigår helt virkeligheden; nemlig at der under SRSF-regeringen er fyret offentligt ansatte, at kontanthjælpen er sat ned, at den to-årige dagpengeperiode står mejslet i granit, og at kommunerne har haft nulvækst. Parolen vil lyde, at Venstre vil forgylde erhvervslivet og de rige med skattelettelser. S forbigår behændigt, at de selv har sænket indkomst- og selskabsskatten og finansieret det ved lavere regulering af overførsler og nedsættelse af kontanthjælp, førtidspension m.v. Denne gang har S ansat tidligere SF er Thor Möger Petersen til at stå i spidsen for deres skræmmekampagne, hvilket han da også er betydeligt bedre til end almindeligt politisk arbejde. Så vi står over for et deja-vu, hvad angår skræmmekampagner. I 20 tog Venstre med succes den socialdemokratiske skræmmekampagne i opløbet. Socialdemokraterne tumler med politik og løftebrud Ellers må man sige, at Socialdemokraterne stadig kæmper med de spørgsmål, som de døjede så hårdt med i 20. Tag udlændingepolitikken. De ved ikke, hvilket ben de skal stå på. De har lempet VK-regeringens politik 31 gange, og tilstrømningen stiger. De er ganske enkelt ude af stand til at føre en stram udlændingepolitik og stille krav om tilpasning til det danske samfund. Det problem havde de i 20, og det har de i 24. Tag sundhedspolitikken. De var imod behandlingsgarantien og patienternes valgfrihed mellem offentlige og private hospitaler. Nu kæmper de med diagnosegarantien, som ikke fungerer, og i stedet har de svækket patienternes valgmuligheder og behandlingsgarantien. Tag uligheden. De sagde, at Venstres politik førte til større ulighed. Skattestoppet var en katastrofe. Hvad er sket? De rødes reformer har øget uligheden. Prisen på kollektiv trafik skulle ned. Nu er den steget kraftigt. De sagde, det skulle kunne betale sig at arbejde. De har afskaffet starthjælp og loftet over kontanthjælpen, og nu er flere ægtepar på kontanthjælp. Ja, socialdemokraterne lover og lover, men kan de holde det? Erfaringen viser nej. Til gengæld kan man regne med S, når det gælder skræmmekampagner og falske regnestykker. Her svigter de ikke.

14 14 / TEMA EU VIGTIGE POSTER TIL VENSTRE EP-valget i maj resulterede i to mandater til Venstre, og Ulla Tørnæs og Jens Rohde har sammen sikret Venstre indflydelsesrige poster i Europa-Parlamentet. Af CHARLOTTE JESPERSEN Efter valget i maj og en lang sommer er det nye Europa-Parlament nu samlet. De politiske grupper er på plads, og posterne fordelt. Venstres gruppe i Europa- Parlamentet, den liberale gruppe ALDE, blev parlamentets fjerde største og spiller en vigtig rolle i det ansvarlige EU-positive flertal. Det betyder også, at Venstres nye hold i Europa-Parlamentet, MEP erne Ulla Tørnæs og Jens Rohde, har fået indflydelsesrige poster. MEP Ulla Tørnæs MEP Jens Rohde Ulla Tørnæs er blevet næstformand i beskæftigelsesudvalget, hvilket giver Venstre en stærk platform til at arbejde konstruktivt for at skabe balance mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til at modtage sociale ydelser. Venstre bakker fuldt op om, at arbejdskraften skal kunne bevæge sig frit i Europa det er en afgørende forudsætning for vores velstand i EU, og for at vores virksomheder kan få den arbejdskraft, de skal bruge. Men det hænger ikke sammen, at man kan komme til Danmark for at arbejde og fra den første dag få adgang til danske velfærdsydelser. Det bryder med den danske velfærdsmodel, hvor ret og pligt går hånd i hånd. Derfor skal vi have genskabt balancen mellem arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til nationale velfærdsydelser, siger Ulla Tørnæs, der i en årrække i Folketinget var Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører. Mere indre marked Derudover er Ulla Tørnæs blevet medlem af udvalget for det indre marked, hvor Venstre vil arbejde for at nedbryde de sidste barrierer: Der er et enormt uindfriet potentiale i at gøre det indre marked færdigt. Vi skal derfor hen over de næste år skabe et digitalt indre marked, et reelt indre marked for energi og et reelt indre marked for tjenesteydelser. Det indre marked er en af EU s største succeser, men det kan blive endnu bedre, og vi kan skabe endnu flere arbejdspladser, end vi gør i dag, siger Ulla Tørnæs. Central post i landbrugsudvalget Jens Rohde har fået koordinator-posten i det meget vigtige landbrugsudvalg, og det betyder, at Venstre er meget centralt placeret i ALDE s landbrugspolitik. Opgaven i landbrugsudvalget bliver at arbejde for lige konkurrencevilkår i landbrugssektoren i hele EU, og at vi kommer tættere på et reelt støttefrit landbrug. Samtidig skal udviklingen i landdistrikterne fremmes, og her kan EU hjælpe med at føre digitaliseringen ud i de tyndt befolkede områder, hvor der ikke er kommerciel vilje til at udbygge, siger Jens Rohde, der nu har taget hul på sin anden fem-årige periode som MEP er. Jens Rohde fortsætter i industriudvalget, som han også var medlem af i forrige periode, og her er overskriften for arbejdet ny vækst og nye arbejdspladser i EU: Vi skal prioritere forskning og innovation i Europa, og her har Danmark en lang række stærke, grønne kompetencer at byde ind med. Der er brug for liberale fingeraftryk på udviklingen i Europa, så vi kan få sat skub i væksten og skabe arbejdspladser og på den måde fremtidssikre Europa som en region med velstand, siger Jens Rohde.

15 Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens mest effektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og viden gøre resten af verdens landbrug langt mere effektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse. Vi kan ikke redde verden. Men vi kender nogen, der kan. Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, agroog fødevareindustrien i Danmark.

16 16 / PARTIET VENSTRE MØD VENSTRE LIVE OG DIGITALT Af CLAUS RICHTER, partisekretær Valgkamp er et holdspil. Og når folketingsvalget er udskrevet, handler det om at være med og bevæge sig i samme retning. Derfor kommer Venstre i dette efterår med en stribe politiske forslag startende med udlændingeudspil og finanslov. Samtidig har vi forbedret kommunikationen til medlemmerne. Det sker både digitalt og live. Netop nu er Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen på vej rundt i Danmarks ti storkredse. Det sker som forberedelse til valget, og møderne er bygget op, så ledelsen først møder medlemmerne til en intern snak om Venstre og kampagnen, og dernæst et offentligt møde, hvor alle borgere er velkomne. Her har Lars Løkke og Kristian Jensen fokus på politik og Venstres bud på Danmarks udfordringer. De bud bygger bl.a. på sigtelinjearbejdet, hvor medlemmerne har været aktive med input. Nu, hvor valget nærmer sig, pudses ideerne af og lanceres, så vælgerne kender Venstres politik. Målet er, at alle dele af Venstre går i samme retning frem mod valget. Hurtigere på aftrækkeren Også digitalt sker der forbedringer. Venstres Nyhedsbrev er lanceret i flottere design, og ny teknik sikrer, at medlemmerne modtager Nyhedsbrevet indenfor få minutter. Så Venstre er nu hurtigere på aftrækkeren med at få friske nyheder og kommentarer ud. Og til efteråret lanceres et nyt venstre.dk, som bliver kompatibelt med tablets og smartphones. Med Nyhedsbrevet får du information om politik og arrangementer og invitationer. I den lukkede del Kun for medlemmer får du adgang til politiske notater og andre interne tilbud. I valgkampen vil Nyhedsbrevet udkomme dagligt. Også nyhedsbrevet OrganisationsNyt er blevet forbedret. Modtagerne er Venstres aktive organisationsfolk, og målet er at holde dem bedre opdateret, så flere informationer går direkte ud til de relevante tillidsfolk i foreningen. De første møder i storkredsene har haft flot tilslutning. Billedet er fra Vestjyllands Storkreds, hvor der ved det offentlige møde i Aulum deltog næsten 300 medlemmer og øvrige borgere. Foto: Henrik Bjerregrav FÅ MAIL OG SMS Venstres Nyhedsbrev: Er du medlem og ønsker den fulde version inklusive Kun for medlemmer, mailer du til så opretter vi dig som modtager. Oplys også gerne mobilnummer, så du kommer med i Venstres SMS-service. KLAR TIL KAMP Venstre har denne sommer udklækket sit andet kampagnelederhold, og de 26 kursister har haft fuld fokus på folketingsvalget. Med de to hold har vi uddannet Venstre-folk, så de har en professionel tilgang til kampagner, som i dag består af alt lige fra plakater og læserbreve til fundraising og brug af sociale medier. På den måde sikrer vi, at Venstre fortsat er en moderne kampagneorganisation, der møder vælgerne både i gadebilledet og på Facebook og twitter, siger Venstres uddannelseschef, Jens Skipper Rasmussen.

17 VENSTRES LANDSMØDE 24 SIDSTE LANDSMØDE INDEN VALGET MCH HERNING KONGRESCENTER OKTOBER Om mindre end ét år bliver der udskrevet valg til Folketinget og Venstre er klar. Vær med i Herning, og hør Venstres formand, Lars Løkke Rasmussens, landsmødetale. Her får du Venstres bud på de løsninger, som Danmark har brug for efter tre år med en rød regering. Kom og hils på folketingsmedlemmer og kandidater. Hør også partisekretærens beretning, følg med i Landsmødets valg af repræsentanter til Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, vær med til at hylde modtageren af Venstres Frihedspris 24 og vinderne af DM i vælgerforening. Se det fulde program og yderligere information på landsmoede.venstre.dk. Alle Venstres medlemmer er velkomne til at deltage. Adgangskort til 50 kr. bestilles og betales på landsmoede.venstre.dk.

18 18 / KLUMMEN ET OPGØR MED PASSIVITETEN Af SØREN PIND, Venstres udenrigsordfører Sommeren 24 vil blive husket for sine mange kriser. Mellemøsten har stået i brand. Russiskstøttede separatister skød passagerflyet MH17 ned over Ukraine, og den måske værste terrororganisation, som verden endnu har set ISIS har udråbt et islamisk kalifat efter erobringen af store dele af Nordirak og Syrien. Skulle nogen have været i tvivl, er det endnu engang med al tydelighed bevist, at verden er kaotisk. At fred og frihed aldrig kan tages for givet. At der er nogen, der vil os det ondt. For hverken krisen i Ukraine eller ISIS fremmarch er tilfældige hændelser. De er resultatet af konkrete valg og fravalg, og de har i vidt omfang kunnet lade sig gøre, fordi vi i Vesten har ladet det ske. Tre års borgerkrig i Syrien har gjort det muligt for ISIS at vokse frem. Oprøret mod det syriske diktatur, som demokratiske kræfter indledte for over tre år siden, er blevet overtaget af militante islamister, der efterfølgende har kunnet indtage store områder i Irak. I Vesten havde vi et valg. Vi kunnet have støttet de moderate oprørere i Syrien, der ønsker frihed og demokrati. I stedet lod vi stå til med det resultat, at stadigt mere formørkede kræfter har taget En passiv udenrigspolitik skaber rum og muligheder, der kan udnyttes af vores modstandere over og gjort kampen for frihed i Syrien til en kamp for jihad, sharia og et menneskesyn, hvis grusomhed bringer mindelser om nogle af de værste forbrydelser mod menneskeheden. For et par år tilbage, da Venstre talte højt om muligheden for at levere våben til de moderate syriske oprørere, var den danske SRSF-regering voldsomt imod. Så meget imod, at regeringen modsatte sig et forslag i EU fra Frankrig og Storbritannien om at lade disse to lande levere våben til de kræfter, de kunne identificeres som demokratisk sindede. Vi skulle ikke involveres i en ørkesløs ørkenkrig, der kun ville gøre ondt værre, lød forklaringen fra regeringen. Nu er der skabt en islamisk stat, der dækker store dele af Nordirak og Syrien. En terrorstat, der har det erklærede mål at genindføre kalifatet i den arabiske verden og at føre hellig krig mod hele den vestlige verden. Hvor uskyldige mennesker får hugget lemmer af og dræbes på de mest grusomme måder. Samtidig er mange fra disse kampe vendt tilbage til Europa mere indoktrinerede og nu mere våbenkyndige end før. At hævde, at konflikten i Syrien ikke vedrører os i Danmark, er ganske enkelt forkert. Den lære, vi bør drage, er, at fravalg har konsekvenser, der er mindst lige så alvorlige som vores tilvalg. Tænk, hvis vi havde handlet, dengang

19 KLUMMEN /19 konflikten i Syrien brød ud. Måske kunne vi så have undgået de værste rædsler med over dræbte og adskillige millioner på flugt mange af dem mod Europa og Danmark. Hvor situationen i Syrien og Irak udgør en yderst reel trussel mod vores sikkerhed i Europa og Danmark, som kræver, at vi handler i selvforsvar, så er situationen i Ukraine mere nuanceret. Rusland er ikke på vej i krig mod Europa, men Ruslands præsident, Vladimir Putin, har vist, at han ikke er villig til at respektere den internationale retsorden, der har været normen i Europa siden afslutningen på 2. Verdenskrig: At lande har ret til at bestemme selv, og at grænser fastlægges ved forhandling, ikke ved magt og trusler. Ingen i Europa ønsker en ny kold krig, men vi bliver nødt til at sende et klart signal til Putin om, at vi ikke accepterer Ruslands annektering af et andet europæisk lands territorium, som vi har set det med Krim-halvøen. At vi ikke accepterer, at Rusland destabiliserer Ukraine ved at yde våbenstøtte til separatisterne i Ukraine. Våbenstøtte, der førte til 298 civile dødsfald, da passagerflyet MH17 blev skudt ned over det østlige Ukraine af pro-russiske separatister. Derfor har Venstre i hele forløbet støttet en hård sanktionskurs mod Rusland. Også selv om det i sidste ende kan ramme Danmark på eksporten. Accepterer vi passivt den russiske adfærd, accepterer vi samtidig, at den internationale retsorden ikke længere er gældende i Europa. Derfor vedrører krisen i Ukraine os i Danmark, og derfor har Venstre talt for en hård reaktion fra Europas side. I Venstre har vi tradition for at sige fra. Vi tager vores internationale ansvar alvorligt. Vi er udmærket klar over, at Danmark er et lille land, men som medlem af verdens mest magtfulde militære alliance NATO og med en plads ved bordet, når verdens største handelsblok EU mødes, har vi en rolle at spille. Vi kan virke for de svære beslutninger. De beslutninger, som de større lande har sværere ved at forfølge, da omkostningerne potentielt er større for dem. Den danske anerkendelse af de baltiske landes uafhængighed er et eksempel på denne tilgang, og det viser, at Danmark både kan og skal gøre en forskel. Når vi ser tilbage, håber jeg ikke, at år 24 alene vil blive husket for sine kriser, men for at være det vendepunkt, hvor vi endelig sagde stop. Hertil og ikke længere. Hvor ansvarlige politikere forstod, at en passiv udenrigspolitik skaber rum og muligheder, der kan udnyttes af vores modstandere, og at vi derfor er forpligtet til at handle og derved bidrage aktivt til at forme verdens gang. Venstres udenrigspolitiske ordfører, Søren Pind, har været medlem af Folketinget siden I VK-regeringen var han først udviklingsminister og siden også integrationsminister. Som minister lagde han vægt på demokrati og menneskerettigheder. Søren Pind, der er uddannet jurist, er en kender af amerikansk politik, og han er kendt som en ivrig debattør bl.a. fra radioprogrammet Mads og monopolet og som fast klummeskribent i Berlingske. Derudover har han udgivet en række debatbøger. Foto: Flemming Leitorp

20 20 / XXXXXXXXXX KOMMUNALT MERE BLÅT Sommeren bød på endnu en borgmesterpost til Venstre, som nu er suverænt størst i kommunerne. Liberalt Overblik har været forbi Assens og Slagelse, som efter mange år med rødt styre har fået en liberal borgmester. Og det skal borgerne kunne mærke, mener de begge. Lemvig Thisted Morsø Struer Holsterbro Skive Jammerbugt Vesthimmerland Viborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Rebild Mariagerfjord Randers Norddjurs Syddjurs Favrskov Læsø Anholt Bornholm Herning Silkeborg Århus Ringkøbing-Skjern Skanderborg Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Ikast-Brande Hillerød Odder Horsens Hørsholm Allerød Rudersdal Af CHARLOTTE WOGNSEN, redaktør Varde Billund Vejle Hedensted Samsø Kalundborg Odsherred Holbæk Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Frederikssund Egedal Gentofte Herlev København Ballerup Frederiksberg Glostrup Albertslund Rødovre Høje Taarstrup Brøndby Roskilde Lejre Vallensbæk Tårnby Ishøj Greve Dragør Fredericia Solrød Nordfyn Kerteminde Sorø Esbjerg Vejen Middelfart Ringsted Køge Det gik nærmest upåagtet hen i medierne, da Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen, i juni meddelte, at han havde forladt Læsø Listen og meldt sig ind i Venstre. Men den 49. V-borgmester betyder, at Venstre nu har 50 procent af alle borgmesterposter i Danmark. KV13 var et godt valg for Venstre, som på landsplan gik frem og erobrede flere socialdemokratiske højborge. Men hvad sker der, når rød bliver til blå? Og hvordan sikrer man, at fire blå år ikke bliver en enlig svale? Fanø Tønder Venstre fylder godt i det kommunale landskab. De øvrige kommuner med gult er fordelt mellem S, K, SF og en enkelt lokalliste. Haderslev Aabenraa Kolding Sønderborg Assens Odense Nyborg Faaborg Midtfyn Svendborg Ærø Langeland Slagelse Lolland Næstved Faxe Vordingborg Guldborgsund Stevns Mere synlighed nye værdier Søren Steen Andersen tog over efter socialdemokraten Finn Brunse, der havde siddet 24 år i hhv. den gamle Tommerup og ny Assens Kommune. Den sunde økonomi har i mange år været styret med brede flertal, så det er først og fremmest et nyt sæt værdier, borgerne oplever. Før var der alt for meget centralisering; jeg tror på, at beslutningerne skal ud til brugerne. Så inden for bevillingen må en børnehave og forældrene selv bestemme, om de lægger vægt på øko-mad, idræt eller noget tredje. Det gælder alle typer institutioner. Og så har vi gjort det klart for borgerne, at de skal tage ansvar for udviklingen i lokalsamfundene. Jeg er tilhænger af små skoler, som betyder meget lokalt. Men hvis forældrene bredt set vælger andre løsninger, så må vi tage konsekvensen. Så borgerne skal selv bakke op, og det er afgørende for, at folk har tillid til det politiske system, siger Søren Steen Andersen, der i forhold til den tidligere borgmester har lagt en mere offensiv stil: Jeg vil ikke bare sidde på rådhuset, så jeg kommer meget ud i landsbyerne, møder borgerne og erhvervsfolk og får gang i dialogen. Kommunen kommunikerer nu

21 XXXXXXXXXX KOMMUNALT / Læsø er bedst tjent med, at borgmesteren har direkte adgang til Folketinget via et politisk parti. Og Venstre er det rigtige for mig Stén Knuth, Slagelse: Vores politik vil kunne ses på bundlinjen, når Venstre i 27 vil genvinde kommunen. 02 Søren Steen Andersen, Assens: Offentligt er ikke altid bedst. Vi arbejder på at skabe ligeværdighed mellem offentlige og private tilbud. klart ud, at vi tilbyder både kommunale og private løsninger. Vi blander os ikke i borgernes valg blot de kommer til os og får deres behov dækket. Det nye Innovations- og Medborgerskabs Udvalg har også klar politisk kant til S. Udvalget ser på, hvordan frivillige kan sættes i spil i den offentlige sektor. Fremover vil kommunen ikke kunne løse alt, og Søren Steen Andersen ved, at mange borgere gerne vil give en hånd. Åbenhed og samarbejde styrker erhvervslivet Fra Fyn passerer man over Storebæltsbroen og lander lige i Slagelse Kommune, som næsten uafbrudt har haft rødt styre. Efter KV13 satte Venstres Stén Knuth sig i borgmesterstolen også han har anlagt en mere offensiv stil: S havde virkelig lukket sig om sig selv. Venstre og jeg har nu styrket kontakten til borgerne og erhvervslivet, og min mail og telefon er åben for enhver. Jeg har en politisk side på Facebook, som jeg dagligt opdaterer, og en gang om måneden har jeg træffetid på bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Det sætter folk pris Tobias Birch Johansen, V-borgmester på Læsø på, og vi ser allerede positive tendenser, når det gælder arbejdspladser, øget bosætning og mere turisme, fortæller Stén Knuth, der sammen med borgmestrene på Fyn kæmper for lavere brotakst eller fritagelse for folk med job på den ene side og bopæl på den anden. Det er tid for budgetforhandlinger, og i Slagelse lægger Stén Knuth vægt på, at flere opgaver sendes i udbud, og at opgaver, som allerede er i udbud, pristjekkes. Vi er i en proces, hvor jeg kan mærke, at administrationen skal øve sig på, at det er OK at invitere private ind. Jeg lægger vægt på at udforme vores udbudsmateriale, så lokale virksomheder også kan være med. Det går den rigtige vej, og når vi i 27 igen går til kommunalvalg, så vil vores politik kunne ses på bundlinjen, siger Stén Knuth, der også ser det som sin opgave de kommende år at sætte fokus på udviklingen i Korsør: Færgerne forsvandt, og søværnet har droslet ned. Byen er i en identitetskrise, så nu skal vi have skabt en ny fortælling om Korsør. Så der bliver fokus på byudvikling. 03 Tobias Birch Johansen, Læsø: Venstres overordnede politik på erhvervsområdet er vejen frem. Vækst og arbejdspladser skal fremtidssikre Læsø. FYN FIK NY FARVE For Venstre på Fyn resulterede KV09 i rødt chok: SF stormede frem og sikrede rødt styre i seks ud af otte kommuner. Men vælgerne vendte, og ved KV13 sikrede Venstre sig seks ud af otte kommuner. Søren Steen Andersen siger: Det glæder mig enormt, for det styrker vores samarbejde med det fælles mål at udvikle Fyn. Sammen kæmper vi mod storebæltstolden, der hæmmer mobilitet til gavn for arbejdsmarkedet. Og vi kæmper for bedre togplaner, bevarelse af de mindre stationer og bedre motorvej. Tiltag, som vil sikre bosætningen på Fyn.

22 22 / LIDT AF HVERT BØGER NY ADRESSE Husk at meddele Venstre, når du flytter, skifter mailadresse eller får nyt mobilnummer. Så sparer vi tid på eftersendelse af Liberalt Overblik og mails, og du modtager både blad, nyhedsbrev og måske en SMS. Ændringer sendes til SOLDAT OG DIPLOMAT Af Marcus Knuth FRA VINTER TIL VÅR af Joachim Gauck EP14 i maj gav ikke valg til Marcus Knuth (V), men i samme måned blev han nybagt forfatter med bogen om sine tre år i Afghanistan. Det er en personlig beretning om, hvordan den krakkede bank Lehman Brothers førte til, at Knuth endte i Kandahar som ansat ved Udenrigsministeriet. Fra et af verdens brændpunkter fik han et nyt syn på FN og EU. Tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har skrevet forordet og roser bogens internationale udsyn. Gyldendal, kr. 299,00 LOF NY SÆSON Blandt de mange gode tilbud om aftenskolekurser er også aktiviteter fra LOF, som er en del af den liberale familie. Af særlig interesse for Venstres medlemmer er LOF s mange foredrag og politiske debatter med fokus på EU, og der er oplevelsesture, weekendkurser og studierejser. LOF har afdelinger i hele landet, og mottoet er: Viden i bevægelse. Find efterårssæsonens tilbud og din lokale LOF afdeling på lof.dk. X-VINDERE En usædvanlig erindringsbog om en østtysk dreng, der vælger at blive trodsig præst i DDR og siden ender som præsident i det forenede Tyskland. Gaucks far bliver i 1951 grundløst arresteret og deporteret til Gulag. I kirken finder sønnen et fristed for socialismen og senere en kampplads for friheden. Han bliver aktiv i borgerretsbevægelsen og efter genforeningen leder af offentliggørelsen af Stasi-arkiverne. Bogen er formet som et moralsk opgør. Gyldendal, kr. 349, læsere indsendte løsningen valgsejr på kryds- og tværs en i forrige udgave af Liberalt Overblik. Vinder af busrejsen for to til Folkemødet blev Sylvia Christensen fra Næstved. Ti æsker chokolade gik til Uffe Krogsdam Ølstykke, Liselotte Godtmark Odense, Karen Illum Kjærsgaard Helsingør, Else Marie Vind Fredericia, Kjeld-Ole Munk Greve, Vibeke Skou Læsø, Erik Larsen Odense, John Gantzhorn Dragør, Henning Kraiberg Hedehusene og Jens A. Pedersen fra Vorbasse. Tillykke. V-KOMMUNER TOPPER Ikast-Brande Kommune, med borgmester Carsten Kissmeyer (V) i spidsen, er for fjerde gang kåret af Dansk Industri som Danmarks bedste erhvervskommune. På listen over Lokalt Erhvervsklima 24 har syv ud af de ti bedste kommuner en V-borgmester. Denne sommer offentliggjorde Dansk Byggeri også en analyse, der viser, at ni ud af de ti mest erhvervsvenlige kommuner har en Venstre-borgmester i spidsen. Her rangerer Billund højest. Nyhederne glæder Venstres økonomi- og kommunalordfører, Jacob Jensen: Det er ikke ligegyldigt, hvem der står i spidsen i kommunerne. Vækst og arbejdspladser er grundstenen i Venstres politik, og derfor er det vigtigt, at vi efter valget får en ny borgerlig regering. Foto: Henrik Bjerregrav

23 LIDT AF HVERT / 23 NYT OM NAVNE Folketinget: Jens Ejner Christensen er nyt medlem af Venstres Folketingsgruppe. Han har afløst Ulla Tørnæs, efter at hun blev valgt til Europa- Parlamentet. Jens Ejner Christensen er opstillet i Vejle Nord-kredsen. Han er gårdejer og sidder også i byrådet i Vejle Kommune. 02 Farvel: Den 30. september tager Venstres tidl. formand og fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen afsked med jobbet som NATO s generalsekretær. Han tiltrådte posten i 2009 og fik i december forlænget embedet, så han kunne stå i spidsen for alliancens topmøde, der blev afviklet i Wales september. Fogh har været tavs om sine fremtidsplaner. Generalsekretærposten forbliver på nordiske hænder 1. oktober tiltræder Norges tidl. statsminister Jens Stoltenberg. Foto: NATO 03 FV-kandidat: Benedikte Ask Skotte er ny folketingskandidat i Guldborgsundkredsen, hvor hun afløser tidl. minister Henrik Høegh. Hun er kendt som fhv. landsformand for Skole & Forældre. Mine største interesser er skole, uddannelse, landbrug, frivillighed, vilkår for familielivet og vilkår og muligheder for mindre virksomheder, siger Benedikte Ask Skotte, der er uddannet cand.agro. 04 FV-kandidat: Regionsrådsformand i Region Syddanmark siden 2007, Carl Holst, er nu folketingskandidat i Esbjerg Omegn-kredsen. Han var VU-formand , blev i 1994 medlem af Sønderjyllands Amtsråd og sad som amtsborgmester fra Efter mange år i regionalpolitik vil jeg på Christiansborg yde et bidrag til et mere liberalt Danmark, siger Carl Holst, der går til valg på et Danmark i balance med flere statslige arbejdspladser uden for København. 05 Landsorganisationen: Ulrikka Brændgaard Nissen er nyansat i VLO og får som chefkonsulent en meget udadvendt position med fokus på udvikling i foreningerne og aktiviteter, der involverer medlemmer og folkevalgte. Hun deltager i Venstres Udviklingsudvalg og i hovedbestyrelsesmøder. Hun har pt. fokus på mobilisering af frivillige frem mod folketingsvalget, og hun ser på, hvordan de politiske netværk fremadrettet skal fungere i organisationen år fejret: MF Martin Geertsen stod i august i spidsen for en markering af, at Venstres tidl. formand og fhv. statsminister Poul Hartling ville være fyldt 100 år. På selve dagen var der et velbesøgt arrangement på Amager, hvor Hartling stammede fra, og her talte desuden tidl. V-formand Uffe Ellemann-Jensen, journalist og forfatter Hans Mortensen fra Weekendavisen samt Hartlings sønner. 07 FV-kandidat: Efter fem år i Europa- Parlamentet opnåede Morten Løkkegaard ved EP14 ikke genvalg, men den tidligere journalist og tv-vært ønsker at fortsætte sin politiske karriere og er nu ny folketingskandidat i Ballerupkredsen, hvor han afløser John Engelhardt, borgmester i Glostrup.

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere