SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden"

Transkript

1 SAS Credits Virksomhedsprogram mellem Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

2 1 SAS Credits virksomhedsprogram - Virksomhedsaftale Kunden ( Virksomheden ) og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har indgået følgende Virksomhedsaftale ("Aftalen"). Aftalen gælder fra og med det tidspunkt, hvor Aftalen bliver bekræftet af SAS pr. , og er gældende indtil den opsiges. Begge parter er til enhver tid i aftaleperioden berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med én (1) måneds varsel. 1.1 Aftalens indhold og omfang Aftalen regulerer Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes mulighed for at optjene og anvende SAS Credits på alle deres rejser med SAS Group og Partnere i overensstemmelse med pkt. 2. Optjeningen af SAS Credits baseres på Købsværdien (for definition af Købsværdien se pkt nedenfor). 1.2 SAS Credits - optjening og gyldighed Virksomheden tildeles en såkaldt Virksomhedskode (CMP-kode), som skal angives ved booking for at optjene SAS Credits. Alle rejser bookes som sædvanligt hos et rejsebureau eller hos SAS. Samme kode benyttes igen senere i forbindelse med anvendelse af SAS Credits. SAS Credits kan ikke efterregistreres og kan heller ikke registreres på rejser, hvorpå der allerede er givet rabat som f.eks. Travel Pass, Marine Fares eller forhandlede aftalepriser. For at en flyrejse kan give ret til optjening af SAS Credits, skal følgende vilkår - ud over ovenstående - være opfyldt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Flyrejsen skal gennemføres af Brugeren inden for rammerne af Virksomhedens forretning (ved Brugerens private rejser må CMP-koden ikke angives). Flyrejsen skal ske for Virksomhedens regning. Flyrejsen skal ske med SAS Group eller SAS Partnere. CMP-koden skal angives i forbindelse med bookingen inden afrejsen, og Flyrejsen skal rent faktisk gennemføres. Virksomheden er ansvarlig for, at disse vilkår er opfyldt. Der optjenes 4% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Business eller Economy Extra, samt 2% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Economy. Omfanget af de enkelte bookingklasser fremgår af tabellen nederst i dette dokument. SAS Credits er gyldige i tre år fra optjeningstidspunktet, og saldoen fremgår af SAS Corporate Site. Optjente SAS Credits bortfalder, hvis Virksomheden erklæres konkurs, likvideres eller overdrages, eller hvis Virksomhedens forretning ophører. 1.3 Virksomhedskode (CMP-kode) og password For at kunne identificere Virksomheden ved køb af rejser, tildeler SAS Virksomheden en CMP-kode. CMP-koden må kun anvendes af Virksomheden. Såfremt Virksomheden eller en Bruger får kendskab til, at der sker uberettiget brug af Virksomhedens CMP-kode, skal dette omgående meddeles til SAS. 2

3 CMP-koden skal - ligesom password til log-in ved brug af ordningen - opbevares på betryggende måde, og det påhviler Virksomheden at informere Brugerne herom. Virksomheden skal sikre sig, at Brugerne af CMP-koden forpligter sig til at: - overholde bestemmelserne i denne Aftale, - være solidarisk ansvarlige sammen med Virksomheden over for SAS for den skade, der måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMPkoden, samt - være solidarisk erstatningsansvarlige sammen med Virksomheden overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det aftalte rejseomfang. Virksomheden forpligter sig til at: - være solidarisk ansvarlige sammen med Brugerne over for SAS for den skade, som måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMP-koden, - være solidarisk erstatningansvarlig sammen med Brugerne overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det tilgængelige beløb, samt - være ansvarlig for, at Brugerne sætter sig ind i disse vilkår og er indforstået med dem. 1.4 Anvendelse af SAS Credits SAS Credits kan anvendes til køb af flybilletter med SAS Group og SAS Partnere i henhold til pkt. 2. Hver SAS Credit har ved køb af flyrejser en værdi svarende til 1 DKK. Billetter, der betales med SAS Credits, skal købes gennem en af SAS angivet bookingkanal. Aktuelle bookingkanaler fremgår af velkomstbrevet eller Corporate Site. Booking af billetter med Credits skal ske senest 48 timer før afrejse. SAS Credits, der er optjent på indenrigsrejser i Norge, kan tilmed kontantindløses. 1.5 Regler for refundering/ombooking Refundering af en rejse, som er booket og betalt med SAS Credits, kan ske i overensstemmelse med billettens regler og medfører tilbagebetaling af SAS Credits. Ombooking af billetter kan ske i overensstemmelse med billettens regler. 1.6 Gyldighedsregler for CMP-koden SAS er berettiget til med omgående virkning at erklære en CMP-kode ugyldig og spærre registrerings- og bookingfunktionen i tilfælde af: misbrug af CMP-koden og/eller anvendelse af denne i strid med disse bestemmelser manglende betaling eller anden misligholdelse fra Virksomhedens side betalingsanmærkninger, insolvens eller konkurs af Virksomheden 3

4 1.7 Godkendelse af vilkår og vilkårsændringer Alle rejser, der foretages med SAS på CMP-koden, er omfattet af SAS' befordringsbestemmelser (General Conditions of Carriage). SAS er berettiget til at ændre disse vilkår uden at indhente Brugerens eller Virksomhedens accept. Ved at anvende CMP-koden godkender Brugeren sådanne ændrede vilkår. 1.8 Fortolkningsfortrinsret/information om Brugeren I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Brugerens og Virksomhedens synspunkter, vil det i første omgang normalt være Virksomhedens synspunkt, der er gældende. Virksomheden skal sikre sig, at Virksomheden har ret til at modtage informationer om Brugerne af CMP-koden uden samtykke fra Brugerne i hvert enkelt tilfælde. 1.9 SAS' forpligtelser og ansvar SAS skal i Aftaleperioden tildele Virksomheden SAS Credits i henhold til denne aftale. SAS Credits omregnes i forhold til Købsværdien. SAS Credits omfatter rejser med SAS Group og SAS Partnere, der foretages i Aftaleperioden, forudsat: at disse rejser er gennemført af Brugeren i overensstemmelse med denne Aftale, og at der er angivet og registreret en gyldig CMP-kode. SAS skal månedligt udarbejde en oversigt over Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes samlede Købsværdi, som er tilgængelig for Virksomheden via Corporate Site. SAS' ansvar i forbindelse med fejlagtige eller mangelfulde beregninger af SAS Credits er begrænset til en afhjælpning af fejlen eller manglen. SAS frasiger sig ethvert ansvar over for Virksomheden/Virksomhedsenheden ud over dette, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Under ingen omstændigheder vil SAS være ansvarlig over for Virksomheden for indirekte omkostninger eller følgeskader. Som følge af Brugernes indenrigs og udenrigs forretningsrejsemønstre betragter Virksomheden SAS fulde servicepakke som et vigtigt gode. Derfor ønsker Virksomheden, at SAS sikrer at tilbyde og yde SAS fulde services indenfor hele sit netværk overfor samtlige Brugere. Som følge heraf skal SAS i overensstemmelse med denne Aftale give Brugerne (sålænge dissee er ansatte hos/på anden vis har kontraheret med Virksomheden på en måde, der gør dem berettiget til ydelserne under denne Aftale) retten til at optjene EuroBonus point på inderigs- og udenrigsruter. SAS forpligtelse under nærværende bestemmelse skal efter SAS skønsmæssige vurdering være begrænset til, hvad der måtte være praktisk og teknisk gennemførligt ud fra gældende lovgivning. Brugernes anvendelse af optjente bonuspoint er underlagt nærmere aftale mellem Virksomheden og Brugeren. 4

5 1.10 Virksomhedens forpligtelser og ansvar Det er Virksomhedens ansvar at sikre sig, at hver Bruger har kendskab til den gældende CMP-kode samt til, at denne kode skal angives ved gennemførelse af rejser med SAS Group og SAS Partnere med henblik på beregning af SAS Credits. Virksomheden og hver Virksomhedsenhed skal særskilt sikre sig, at de informerer de anvendte rejsebureauer om nødvendigheden af at registrere en gyldig CMP-kode for at kunne foretage en korrekt beregning af Købsværdien. CMP-koden i bookingen kan senest udfyldes ved billetkontoret i lufthavnen før påbegyndt rejse. Såfremt CMP-koden ikke angives senest på dette tidspunkt, får Virksomheden ikke tildelt nogen SAS Credits for rejsen. Virksomheden må ikke lade andre end Brugerne benytte den tildelte CMP-kode og er ansvarlig for, at den tildelte CMP-kode udelukkende udleveres til de behørige personer. Virksomheden skal omgående meddele SAS, hvis Virksomheden får kendskab til eller har rimelig anledning til at antage, at den tildelte CMP-kode misbruges af tredjemand. Virksomheden skal skadesløsholde SAS og erstatte SAS for alle omkostninger, der forårsages af, at Virksomheden eller Brugerne har misligholdt vilkårene i denne Aftale. 5

6 1.11 Fælles forpligtelser/meddelelser Øvrige meddelelser i henhold til denne Aftale skal gives med bud, anbefalet brev eller til de adresser, som er angivet nedenfor, medmindre disse senere er ændret. Adresseændringer skal meddeles på den måde, der er anført i denne bestemmelse. Kontaktoplysninger SAS Corporate Support Tlf. nr Særligt vedrørende Corporate Site og andre beføjelser til SAS Credits For at få adgang til Corporate Site skal Virksomheden/Virksomhedsenheden give SAS meddelelse om navn, telefon- og faxnummer samt -adresse på en af Virksomheden/Virksomhedsenheden udnævnt kontaktperson. SAS skal efter godkendelse af kontaktpersonen give denne et password til adgang til Corporate Site. Kontaktpersonen skal umiddelbart efter modtagelsen af passwordet ændre dette til et personligt, unikt password. Passwordet kan derefter ikke genskabes af SAS, og Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at passwordet opbevares sikkert og ikke misbruges på nogen måde. SAS er ikke forpligtet til at stille nogen anden ydelse eller andet udstyr til rådighed for adgang til Corporate Site ud over det ovennævnte password. SAS er berettiget til omgående at afbryde Virksomhedens/Virksomhedsenhedens adgang til Corporate Site, såfremt denne adgang på nogen måde misbruges. Virksomheden/Virksomhedsenheden har via kontaktpersonen mulighed for gennem Corporate Site: - at give flere personer adgang til at se virksomhedens optjente SAS Credits-saldo - at få adgang til statistik, rapporter og status på SAS Credits SAS tilsigter, at Corporate Site skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, men driften vil være uovervåget uden for normal kontortid. Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at andre beføjelser til SAS Credits, som tildeles Virksomheden af SAS, såsom adgang til at anvende SAS Credits på SASinternetsider, opbevares sikkert og ikke på nogen måde misbruges. Virksomheden er forpligtet til at angive samt sikre sig, at SAS altid har en korrekt opdateret kontaktperson, hvad angår beføjelser, kommunikation og tegning af Virksomheden Aftalens løbetid og opsigelse Såfremt en af parterne opsiger Aftalen, har Virksomheden ret til at modtage SAS Credits i forhold til den Købsværdi, som foreligger på tidspunktet for Aftalens ophør. SAS har ret til at opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Virksomheden i væsentlig omfang misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller såfremt Virksomheden erklæres konkurs eller på anden måde anses for at være blevet insolvent, eller såfremt Virksomhedens forretning ophører. Det vil altid blive anset som en væsentlig misligholdelse, såfremt Virksomheden eller Virksomhedsenheden bevidst har ladet Brugere benytte CMP-koden til privat brug 6

7 eller i strid med Aftalen har ladet andre end Brugerne benytte CMP-koden, eller såfremt SAS har rimelig anledning til at tro, at et sådant misbrug har fundet sted, og at Virksomheden eller Virksomhedsenheden har haft eller burde have haft kendskab hertil. Virksomhedens og/eller Virksomhedsenhedens ret til at modtage SAS Credits i forhold til gældende Købsværdi skal i tilfælde af væsentlig misligholdelde anses for at være bortfaldet. Parterne kan opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning. Ingen af parterne vil være berettiget til skadeserstatning eller anden erstatning som følge af, at Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning Fortrolighed og behandling af personoplysninger Såfremt en part ønsker at give udenforstående oplysninger om Aftalens indhold, herunder tildelte CMP-koder, kræver dette altid - med undtagelse af den informationsforpligtelse, der foreligger iht den anden parts forudgående skriftlige tilladelse. Personoplysninger (som defineret i Persondataloven) vedrørende Kontaktpersonen eller Brugere vil kunne blive registreret af SAS i forbindelse med forberedelsen af de aftalte ydelser (f.eks. kreditoplysning, sagsvurdering eller lignende) eller i forbindelse med administration af ydelserne, og sådanne personoplysninger vil kunne blive genstand for behandling og lagring i datasystemet hos SAS og/eller andre virksomheder, som SAS samarbejder med for at kunne udføre de aftalte ydelser. Det er Virksomhedens ansvar at informere Kontaktpersonen og Brugerne om, at SAS behandler og i visse tilfælde videregiver Kontaktpersonens og Brugernes personoplysninger for at kunne give Virksomheden den nødvendige service. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er den juridiske person, som er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Enhver Bruger har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om vedkommende hos SAS, ved at indlevere en skriftlig og personligt underskrevet anmodning herom til: SAS Corporate Support Box Örnsköldsvik Sverige 1.15 Ændringer og tillæg Indholdet af nærværende aftale vil kunne ændres som følge af eventuelle ændringer i SAS' produktudbud, prissammensætning eller i Virksomhedens rejser. Når sådanne ændringer vedtages, vil aftalen blive opdateret og offentliggjort på Øvrige vilkår Denne Aftale må ikke overdrages eller udvides til at omfatte andre organisatoriske Virksomhedsenheder, uden at SAS på forhånd har godkendt dette. SAS er ikke ansvarlig for skade, som skyldes lovpåbud i Danmark eller udlandet, myndighedsforanstaltninger, krigshandlinger, strejker, blokader, lockout eller andre lignende force majeure-hændelser. Forbeholdet vedrørende strejker, blokader, 7

8 boykot og lockout er gældende, uanset om SAS selv er genstand for eller træffer sådanne foranstaltninger. Skade, som opstår i andre tilfælde, skal ikke erstattes af SAS, såfremt SAS har været normalt agtpågivende. SAS er heller ikke ansvarlig for skade, som er opstået som følge af, at et rejsebureau eller salgssted er ophørt med at drive virksomhed. Tvister, der opstår som følge af denne Aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne for forenklet voldgift hos Køpenhavns Handelskammers Voldgiftsinstitut. Voldgiftsnævnet skal have sæde i Køpenhavn. Aftalen er omfattet af dansk lovgivning Definitioner I denne Aftale skal nedenstående udtryk have følgende betydning: "Bruger": Fysisk person, som rejser med gyldig billet. Brugeren rejser for Virksomhedens regning som led i Virksomhedens ordinære virksomhed. Selskabsdeltagere i eller indehavere af ejerandele i Virksomheden er kun Brugere, såfremt disse ligeledes er ansat i eller lejlighedsvis benyttes som opdragstagere af Virksomheden. Virksomhedskode ( CMP-kode"): Company Mandatory Prefix, den identifikationskode, hvormed SAS identificerer Virksomheden og hver Virksomhedsenhed. Corporate Site" Internetbaseret statistikmodul Virksomhedsenhed": Enhver enhed i Virksomhedens koncern eller organisation, som parterne er blevet enige om skal have adgang til de ydelser, som SAS tilbyder i henhold til denne Aftale, og hvis Brugere af SAS og Partnere skal godskrives Virksomhedens Købsværdi. For selskaber udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som Virksomheden kontrollerer ved at besidde mere end halvdelen af stemmerne for samtlige aktier eller andele (datterselskab), samt en sådan anden organisatorisk enhed, på hvilken Virksomheden som moderselskab udøver tilsvarende bestemmende indflydelse. For andre typer af organisationer (økonomiske foreninger, kommuner m.v.) udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som ejes af Virksomheden alene, eller hvorover Virksomheden har en økonomisk og organisatorisk bestemmelsesret. "Købsværdi": den pris, som er angivet på billetten - uanset om denne er udprintet eller foreligger i elektronisk form, så der ikke er udfærdiget noget skriftligt dokument - og som er betalt af Virksomheden eller Virksomhedsenheden for en gennemført rejse med SAS og SAS Partnere eksklusive moms, skatter, afgifter, brændstoftillæg og Serviceafgifter. Købsværdien for en billet, som omfatter rejser med såvel SAS og SAS Partnere, beregnes udelukkende på den del af billetprisen for den gennemførte rejse, som tilfalder SAS og SAS Partnere i henhold til fordelingsaftalen mellem flyselskaberne. "Partnere eller SAS Partnere": deltagende flyselskaber eller andre transportører i det omfang, som fremgår af pkt. 2. "Serviceafgift": Afgift, som lægges på prisen, for at dække omkostninger til salg af flybilletter gennem SAS' egne salgskanaler. 8

9 2 Omfang Virksomhedsaftale Tabel 1 Scandinavian Airlines, Wideröe. Bookingklasse pr. Serviceklasse Strækning Serviceklasse Bookingklasse Business* 4% C,D,J Indenrigs Economy 2% E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G International Business** 4% Economy Extra 4% Economy 2% C,D,J Y,S,B,Z E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G (*) Samme ombordservice som Economy (**) I Skandinavien samme ombordservice som Economy Extra. Optjening/Brug hos SAS Group SAS Group SAS (SK) Wideröe (WF) Linjer Tabel 2 Optjening hos SAS Partnere Partner Linjer Kommentarer Air Canada (AC) Ekskl. til/fra USA. Ekskl. Finland. Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) All Nippon Airways (NH) Kun FRA/LHR/PAR-TYO, PEK-TYO og domestic Japan i aftalet Austrian (OS) Lufthansa (LH) Ekskl. LH Private Jet, Condor og Eurowings Singapore Airlines (SQ) Hela linjenätet Swiss (LX) United (UA) The Carlson Rezidor Group Overnatning på deltagende Radisson Blu og Park Inn hoteller Ekskl. til/fra Canada og Brasilien samt UA Express Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) Skandinavien, Europa og Mellemøsten Tabel 3 Bookingklasser optjening hos Partnere Serviceklasse Business 4% Economy 2% Air Canada (AC) J,C,Z K,L,Q,V,H,B,U,M,Y All Nippon Airways F, A, C, J, D, Z, Y, E P, B, M, U, H Austrian C, D, J, Y*, B* Q, H, M, V, W, E Lufthansa F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, U Singapore Airlines (SQ) F, R, P, Z, C, J, D S, B, Y, E, M, H, W, Q, N, V, L Swiss F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, G, K, L, U, P United F,A,C,D,Z,Y*,B* M,H The Carlson Rezidor Group 30 Credits per værelse og nat * Serviceklasse Economy ombord SAS kan ikke påtage sig ansvaret for ændringer hos partnerne og/eller i trafikprogrammet i aftalens løbetid. Ændringer af gyldige bookingklasser kan ske i aftalens løbetid. Anvendelse hos Partnere gælder alle tilgængelige offentliggjorte priser. Anvendelse af Credits hos Carlzon Rezidor Group er via køb af E-Gavekort 9

(ii) Flyrejsen skal ske for Virksomhedens regning. (iii) Flyrejsen skal ske med SAS Group eller SAS Partnere.

(ii) Flyrejsen skal ske for Virksomhedens regning. (iii) Flyrejsen skal ske med SAS Group eller SAS Partnere. SAS Credits virksomhedsprogram - Virksomhedsaftale Kunden ( Virksomheden ) og Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har indgået følgende Virksomhedsaftale ("Aftalen"). Aftalen gælder fra og

Læs mere

Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Aftalevilkår for SAS Corporate Program Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNC Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS

Læs mere

SAS Corporate Program

SAS Corporate Program SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden ved SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNP Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS")

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere