Hvorfor oprette et testamente?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor oprette et testamente?"

Transkript

1 Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN

2 Tag stilling -

3 før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet testamente til fordel for organisationer eller personer, som ikke er omfattet af Arveloven. Ifølge den danske arvelov er det kun såkaldte legale arvinger, der er arveberettigede, hvorfor arv efter personer uden legale arvinger tilfalder Statskassen - medmindre afdøde har oprettet testamente. Legale arvinger er afdødes ægtefælle og nære slægtning, jf. arveklasserne på næste side. Uanset om du har familie eller ej, kan det derfor være relevant at oprette et testamente, idet et testamente, blandt andet, er med til at sikre dine ønsker for eftertiden med hensyn til arvefordelingen og boets videre behandling. Samtidig er et testamente et udtryk for ansvarlighed og betænksomhed overfor dine efterladte. KROMANN advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater, som er en landsdækkende forening af advokater med speciale i familieret. Vi rådgiver ofte klienter om testamenter og arveretlige forhold, og har i den forbindelse udarbejdet denne informationsfolder med gode grunde til at oprette et testamente. Tag stilling nu! for din egen og dine pårørendes skyld.

4 Arvelovens 3 arveklasser 1. arveklasse (tvangsarvinger) Livsarvinger - børn, børnebørn eller oldebørn Ægtefælle 2. arveklasse Forældre Søskende Nevøer, niecer samt deres livsarvinger 3. arveklasse Bedsteforældre Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre (ikke fætre og kusiner)

5 Hvem arver - hvis du ikke opretter et testamente? Såfremt du ikke opretter et testamente, vil alt, hvad du efterlader dig blive fordelt i henhold til Arvelovens tre arveklasser. Efterlader du dig således en ægtefælle og to børn, fordeles arven med en halvdel til din ægtefælle og en halvdel til ligedeling mellem dine børn. Efterlader du dig alene en ægtefælle, arver denne alt, hvad du efterlader dig, ligesom dine børn arver alt efter dig, hvis du ingen ægtefælle har. Har du hverken livsarvinger eller en ægtefælle, foreskriver Arveloven, at dine forældre skal arve. Er den ene af dine forældre afgået ved døden, træder dine eventuelle søskende i den pågældende forælders sted. Overlever du begge dine forældre, vil din formue blive fordelt mellem dine eventuelle søskende, således med halvdelen til din mors børn og halvdelen til din fars børn, alternativt dine nevøer og/eller niecer. Er der ingen arvinger i 1. og 2. arveklasse, fordeles din formue mellem dine fire bedsteforældre. Er en eller flere af dine bedsteforældre afgået ved døden, tilfalder arven dine forældres eventuelle søskende. Da fætre og kusiner ikke er legale arvinger, jf. Arveloven, vil arven i sidste ende tilfalde Statskassen, medmindre du har oprettet et testamente.

6 Gode grunde til at Du er ugift samlevende Som ugifte samlevende arver I ikke hinanden, medmindre I har oprettet testamente til fordel for hinanden. Desværre er mange ugifte samlevende af den opfattelse, at de, efter nogle års samliv, er arveberettigede efter hinanden. Denne misforståelse resulterer hvert år i, at efterlevende samlevere må forlade hus og hjem, således at børn, eller andre legale arvinger, kan modtage deres arv i henhold til Arvelovens bestemmelser. Efterlader den afdøde samlever sig børn, arver disse alt efter afdøde, jf. Arveloven. Er børnene under 18 år, når arven falder, indsættes den på en lukket konto i et pengeinstitut, frem til børnene er myndige, hvorfor den efterlevende samlever ikke kan disponere over arven. Har den afdøde samlever ingen børn, fordeles arven i henhold til Arvelovens to øvrige arveklasser. Som ugifte samlevende er det derfor vigtigt, at I opretter testamente til fordel for hinanden, også selvom I ikke har børn, hvis I ønsker, at længstlevende skal kunne opretholde den samme levestandard, som da I var to. Har I som samlevende boet sammen i minimum to år, har, har haft eller venter et fælles barn og ikke er gift/separeret eller har oprettet testamente til fordel for en anden samlever, kan I oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. I et sådant testamente kan I bestemme, at længstlevende skal arve, som var I ægtefæller. Dette betyder, at I som samlevende kan testere 7/8 af arven efter førstafdøde til længstlevende. Opfylder I ikke betingelserne for oprettelse af et udvidet samlevertestamente, kan I, i et almindeligt testamente, testere 3/4 til længstlevende.

7 oprette et testamente Du er gift og har fælles- og/eller særbørn Er I gift og har fælles- og/eller særbørn, er det vigtigt, at I gør jer klart, hvilken arvefordeling I ønsker ved længstlevendes død samt overvejer, hvilke muligheder længstlevende ægtefælle har for at hensidde i uskiftet bo. At hensidde i uskiftet bo betyder, at arven efter førstafdøde først udbetales, når længstlevende falder bort, eller selv vælger at skifte boet. Fordelen herved er, at længstlevende undgår at skulle dele førstafdødes aktiver med dennes livsarvinger. Samtidig opnår længstlevende fuld råderet over førstafdødes aktiver så længe disse ikke misbruges. Det er ikke muligt at hensidde i uskiftet bo med særbørn, medmindre disse har givet samtykke hertil. Fællesbørn skal ikke give samtykke til, at længstlevende sidder i uskiftet bo. Du ønsker, at arven efter dig skal være særeje for den eller dem du betænker Ønsker du, at sikre at arven efter dig forbliver i den nære familie, kan du i et testamente med fordel beslutte, at arven efter dig skal være særeje for den eller dem, du betænker, enten i form af skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Du kan læse mere om de forskellige særejeformer på eller kontakte KROMANN advokatfirma for rådgivning om de forskellige særejeformer og deres betydning.

8 Du ønsker at betænke personer, som ikke er omfattet af Arveloven, eller velgørende organisationer Hvis du ønsker at betænke personer, som ikke er omfattet af Arveloven, eller velgørende organisationer, som for eksempel Kræftens Bekæmpelse, er det nødvendigt at oprette et testamente. Organisationer, der betænkes i et testamente, tilbyder ofte at afholde advokatomkostningerne i forbindelse med oprettelsen af testamentet. Da det i Danmark ikke er lovligt at testere sin formue til terrororganisationer eller lignende, har SKAT udarbejdet en liste med de organisationer, som det er lovligt at betænke i sit testamente. Du kan finde listen med godkendte arvemodtagere på Du ønsker at have indflydelse på, hvorledes dit dødsbo skal behandles herunder også ønsker vedrørende gravstedsvedligeholdelse Har du specielle ønsker til, hvorledes dit dødsbo skal behandles, kan du i et testamente give udtryk herfor, ligesom du kan træffe bestemmelse om, at der af midlerne i dit bo skal hensættes det fornødne beløb til gravstedsvedligeholdelse i fredningsperioden. Fredningsperioden er normalvis 30 år for kister og 10 år for urner. Vil du have indflydelse på, hvorledes din begravelse eller bisættelse skal foregå, anbefaler KROMANN advokatfirma, at der udarbejdes en særskilt erklæring med dine ønsker hertil, da et testamente oftest først kommer til de efterladtes kendskab efter begravelsen. Advokat Monica Kromann er dig gerne behjælpelig med udfærdigelse af en erklæring med dine begravelsesønsker. Husk i øvrigt at tage kontakt til pensions- og forsikringsselskaber, er arveberettigede. Udbetalingen af forsikrings- og pensionssummer bestemmes i et testamente.

9 Du ønsker at ændre et tidligere oprettet testamente Såfremt du ønsker at ændre et tidligere oprettet testamente, er dette muligt ved oprettelse af et nyt testamente eller ved udarbejdelse af en kodicil, som er et tillæg til det eksisterende testamente. Opretter du et nyt testamente, tilbagekaldes det tidligere testamente samtidig. For at sikre at dit testamente til enhver tid lever op til dine ønsker, er det vigtigt, at du med jævne mellemrum gennemgår testamentet. Du ønsker en anden fordeling af arven til dine nærtstående, end den Arveloven foreskriver Hvis du ønsker, at én livsarving skal arve en større andel end dine øvrige livsarvinger, er det nødvendigt at oprette et testamente, hvori arvefordelingen præciseres. Det kan samtidig være en fordel at give udtryk for, hvorfor denne forskelsbehandling ønskes, således at efterfølgende konflikter undgås arvingerne imellem. Dette var blot nogle få gode grunde til at oprette et testamente, men da der kan være mange andre gode grunde til at oprette et testamente, er du altid velkommen til at kontakte advokat Monica Kromann for en drøftelse af netop din situation. hvis du ønsker at betænke organisationer eller personer, som ikke sker i henhold til en begunstigelseserklæring og kan derved ikke

10 Hvordan oprettes

11 et testamente? I Danmark findes der tre testamentstyper notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. KROMANN advokatfirma anbefaler, at du opretter et notartestamente, da dette er den mest sikre måde at oprette sit testamente på. Et notartestamente oprettes normalt i samråd med en advokat, som, efter et indledende møde med testator, udarbejder et udkast til testamentet. Når testamentet er godkendt af testator, bestiller advokaten tid hos notaren, som er en embedsmand med tilknytning til det lokale dommerkontor, således at testamentet kan underskrives under påsyn af denne. Notaren sikrer sig, at testator er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamente og dermed bevidst om testamentes indhold og betydning. Efter underskrift af testamentet foran notaren, indføres en kopi af dette i Centralregistret for Testamenter, hvorved sikres, at det kommer til Skifterettens kendskab ved testators død. Det originale testamente udleveres til testators opbevaring. Da vidne- og nødtestamenter ikke indføres i Centralregistret for Testamenter, er der ingen garanti for, at testamentet kommer til Skifterettens kendskab ved testators død - og dermed efterleves. Ligeledes er vidne- og nødtestamenter langt nemmere at få tilsidesat under en eventuel retssag om testamentets bestemmelser.

12 Scan koden for yderligere information om KROMANN advokatfirma eller kontakt advokat Monica Kromann for juridisk assistance, KROMANN Advokatfirma Skt. Clemens Stræde 1, 2. sal 8000 Aarhus C T kromannadvokatfirma.dk Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere