HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien"

Transkript

1 HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

2 Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde, er i dag afløst af gabende tomme spor og en rungende stilhed. Hvorfor er det sådan? Har jernbanen sovet i timen? Og hvad med den konkrete politiske stillingtagen, har denne været tilstrækkelig? Hvad kan jernbanen selv gøre for at vende udviklingen?

3 Udviklingen i jernbane godstransport 1000 t Kilde: Danmarks Statistik

4 Udviklingen i jernbane godstransport Godstog per dag Kilde: Banedanmark

5 EU politik på jernbanegodsområdet EU Hvidbog 2001 vedr. jernbanegods: Vækst fra 8 pct. i 2000 til 15 pct. I 2020 Højere afgifter for lastbil transporter EU Hvidbog 2011 vedr. jernbanegods : Mål: Flytning af 30% af vejgodstransport på afstande over 300 km til bane eller vandveje i 2030 og 50% i 2050

6 Dansk politik på jernbanegodsområdet En grøn transportpolitik, bred* politisk aftale, januar 2009: Parterne ønsker at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtighed, så den i højere grad bliver et attraktivt alternativ for erhvervslivet Mere gods på banen, Transportministeriet 2009: Målsætning om, at en større andel af af væksten i godstransporten skal ske på banen Der forventes en vækst i de samlede godsmængder til og fra Danmark på ca. 75% frem til 2025 Det er en selvstændig målsætning at flytte en større del af den internationale transittrafik fra de danske veje over på jernbanen Transportministeren udtaler på Banekonferencen i 2012: Der skal flyttes mere gods til jernbanen Beslutning på europæisk plan om at øge gods på banen * Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

7 Politiske initiativer En grøn transportpolitik, januar 2009 indeholdt bl.a. Styrkelse af gods på jernbanen : Ny kombiterminal ved Køge Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn Etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Ålborg Havn Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik Slusespor i vestenden af Kastrup station Senere tilkommet og fremhævet som styrkelse af gods på jernbanen: Ny bane København Ringsted Fast forbindelse Femern Bælt Dobbetspor i Sønderjylland

8 Politiske initiativer hvad er der kommet ud af det? Den politiske aftale En grøn transportpolitik, januar 2009 indeholdt bl.a. Styrkelse af gods på jernbanen : Ny kombiterminal ved Køge Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn Etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Ålborg Havn Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik Slusespor i vestenden af Kastrup station Senere tilkommet og fremhævet som styrkelse af gods på jernbanen: Ny bane København Ringsted Fast forbindelse Femern Bælt Opgivet Opgives? Minimal udgave planlagt Opgivet Dobbetspor i Sønderjylland Hovedsagelig til glæde for transit trafikken Mon det opfylder den politiske målsætning og flytter noget indenlandsk gods til banen?

9 Politiske initiativer hvad er der kommet ud af det? Den politiske aftale En moderne jernbane fra oktober 2009: Delområde Styrkelse af gods på jernbanen : Forbindelsen over Femern Bælt Ny bane København Ringsted Dobbeltspor i Sønderjylland Hovedsageligt til gavn for transit trafikken Forbedringer på kombiterminalerne Høje Taastrup og Taulov Samspillet med havnene i Esbjerg og Nyborg (Nyborg senere opgivet) Eneste initiativer vedr. nationalt gods

10 Politiske initiativer hvad er der kommet ud af det? Den politiske aftale En moderne jernbane fra oktober 2009: Delområde Styrkelse af gods på jernbanen : Forbindelsen over Femern Bælt Ny bane København Ringsted Dobbeltspor i Sønderjylland Hovedsageligt til gavn for transit trafikken Forbedringer på kombiterminalerne Høje Taastrup og Taulov Samspillet med havnene i Esbjerg og Nyborg (Nyborg senere opgivet) Eneste initiativer vedr. nationalt gods Seneste initiativ, februar 2013 (jf. Ingeniøren): Regeringen dropper at indføre kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbiler. I vækstplanen erkender regeringen, at aflysningen af lastbilafgifterne 'isoleret set ville indebære, at transport af gods på vej ville blive favoriseret i forhold til jernbanen'. Dette er i direkte modstrid med En grøn transportpolitik fra 2009 : Parterne ønsker at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtighed Mon det flytter noget indenlandsk gods til banen?

11 Politiske initiativer Hvad er der tilbage af de brede* politiske aftaler fra 2009 for den indenlandske godstrafik at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtighed, så den i højere grad bliver et attraktivt alternativ for erhvervslivet Reelt intet, som flytter noget trafik * Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

12 Hvor er fokus? Trafikstyrelsen slide, Konferencen Fremtidens Jernbane, april 2013 Trafikstyrelsen, samme konference, april 2013: Jernbanegods er styrket med en opgraderet og elektrificeret Fehmern Bælt-forbindelse Transportministeriet 2009: en større andel af af væksten i godstransporten skal ske på banen vækst i de samlede godsmængder til og fra Danmark på ca. 75% frem til 2025 Afspejler et ensidigt fokus på transit trafik og at den indenlandske jernbane godstrafik reelt er glemt

13 Hvor er fokus? Eksempel fra debatten: konference tema Godstransport på jernbane slet ikke omtalt i programmet!

14 Gods infrastrukturen Tilgængelighed: Der skal være steder at køre til og fra steder at læsse og aflæsse!? Bedriver Banedanmark reelt transportpolitik ved at nedprioritere vedligeholdelsen og lukke adgangen for banegods?

15 Infrastrukturforvalterne Banedanmark: Det er Banedanmark-strategi at levere kapacitet til en fordobling af godstogskørsel i Danmark frem til 2020 Godshandlingsplan 2012, konklusioner: løbende dataindsamling og proaktivt medspil i Korridor 3/B-regi iværksættelse af diverse udviklingsarbejder, redegørelser og analyser for yderligere temaer med henblik på at fremme realisering af de politiske ambitioner for godstogstransporten i Danmark skitsering af 4 prototyper af terminaler i Danmark videre arbejde med lettelse af tunnelrestriktioner udredningsarbejde for muligheder og perspektiver ved differentiering af diverse afgifter med henblik på at skabe øget kapacitet i systemet, evt i samarbejde med Trafikverket i Sverige Godshandlingsplanen synes i højere grad at fokusere på at skabe kapacitet til en udefra genereret vækst i godstransporten på bane og i mindre grad på at bidrage konkret og proaktivt til vækst. Nye terminaler er dog undtagelsen, som vil fremme en vækst

16 Operatør synspunkter Økonomi er den afgørende faktor for banegods Det er en helt afgørende forudsætning, at der er reel fri adgang til kombiterminalerne for alle aktører. Terminaler skal drives uafhængig af godsoperatører Terminaler utidssvarende, for lille kapacitet Anlæg (terminaler, læssespor, havnespor osv.) er mangelfuldt vedligeholdt Infrastrukturen er efterhånden barberet ned til persontrafikkens behov. Banedanmark har med den allerstørste nidkærhed nedlagt mange af de sidespor, der gjorde det muligt for os at komme ud til kunderne, og de er meget, meget svære at få åbnet igen Det er alt for dyrt og langsommeligt at (re)etablere nye godsspor bl.a. på grund af alt for høje krav. Der bør være forenklede krav til godsspor Godsoperatørerne pålægges hele byrden for ny ERTMS-udrustning herunder en kompliceret og bureaukratisk installations- og godkendelsesproces Interview med havne- og færgeoperatører viser ligeledes, at der er en stor trailertrafik primært i Jylland, som delvis ville anvende banetransport, hvis infrastruktur og banekapacitet er til stede

17 Infrastrukturforvalterens erfaringer I Banedanmark Godshandlingplanen refereres: Banedanmark modtager omkring 50 henvendelser hvert år på nye kørsler med gods til eller fra danske destinationer. Som oftest bliver disse forespørgsler ikke til egentlige transporter. Tilbagemeldingerne til Banedanmark fra bestillerne går på manglende sporplads på bestemmelsesstedet, besværlig proces for genåbning af spor (der ikke er nedlagte, men aflåste på grund af manglende vedligehold), for langt fra station til endelig destination samt tids- og ressourcekrævende rangering. Der skal være steder at køre til og fra steder at læsse og aflæsse!

18 Observationer Når der tales om godstransport i Danmark forstås vejtransport. Når der tales om jernbane godstransport i Danmark fokuseres på transittrafikken den indenlandske bliver glemt. Situationen med de nuværende kombiterminaler, havneterminaler og læssespor er en væsentlig barriere for udviklingen af godstransport på skinner i Danmark Jernbanen herunder jernbanegodstransport bliver kvalt i regler, krav og bureaukrati. Vejtransport har det væsentlig lettere Man er inde i en samme negative spiral som under indstillingen af persontrafikken i 1960 erne. Servicen forringes, og kunderne flygter. Derefter lukkes det urentable. Konkurrenceforholdene for godstransport er politisk bestemt gennem afgifter og regelfastsættelser. Det fri marked for godstransport er en illusion. Blandt transportører og transportformidlere er der flere indikationer på, at der faktisk er gods nok til at åbne flere transportkorridorer for banegods. Man forventer også, at der er økonomi i det, men der er en vis skepsis overfor, om jernbanen vil kunne håndtere det.

19 Hvad skal der til? En ændret holdning til indenlandsk jernbanegods. Infrastrukturen skal være til rådighed. Bør betragtes som et tilbud til markedet (svagt benyttede veje lukkes jo ikke!). Politisk vilje til reel handling bag de flotte målsætninger. Bl.a. til investering i at holde spor åbne og i ny infrastruktur. Initiativet i Banedanmark til nye terminaler skal fremmes og kunder og operatører inddrages. Kolding samt Fredericia, Vejle og Køge havne synes at kunne generere jernbanegods. Er der en læring at gøre her? Forenkling af regler, procedurer og godkendelser, så initiativer ikke sander til i bureaukrati. Skabe en positiv spiral!

20 Alternativet

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere