Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den , kl Humlehaven 4 - Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa"

Transkript

1 Referat Onsdag den , kl Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol Bestyrelsesmøde den fælles med AAAB Fremlæggelse af revisionsprotokol Efterretningssager Råbalance Restancelister Oversigt venteliste Orientering om ledige lejemål Intrum justitia Orientering om PM-aftale Status igangværende sager Teknisk afdeling Landsbyggefondsmidler m.v Landsbyggefondsmidler Dispositionsfonden Ansøgning afd. 4 Lindsnakkevej Renoverings-/Byggeskadesager Renoveringsprojekt afdeling Renoveringsprojekt afdeling Renoveringsprojekt afdeling Høje Kolstrup Helhedsplan Høje Kolstrup Infrastruktur Høje Kolstrup Nybyggeri Seniorboliger Løjt afdeling Ældreboliger ved ældrecenter, Lergaard afdeling Foreningsanliggender Salus Boligadministration Opfølgning på generalforsamling Bestyrelsesanliggender Konstituering af organisationsbestyrelsen Etisk spørgeskema Domænenavn - Dalbo Forbrug af gas contra sprøjtning Forkert behandling af moderniseringsleje i KB/huslejeudligning Medlemsanliggender LUKKET PUNKT Intet Love og cirkulærer BL-Informerer Landsbyggefonden Orientering fra nedsatte udvalg Bladudvalg Almen Nyt Ejerforening Humlehaven Kunst- og udsmykningsudvalg Beboeranliggender Personaleforhold lukket punkt Orientering om personaleforhold...12 Side 2 af 15

3 14 14 Håndværkergården Forretningsudvalg Afdelingsanliggender Afdelingsmøder LBF besigtigelser - afdeling 1 og Ejerforeningen H.P. Hanssens Gade afd Fælleskurser Eventuelt Næste møde(r)...14 Indkaldt: Ove Stahl Schmidt, Kaj Matthiesen, Fritz Jørgensen, Tove Christensen, Inga Fohlmann, Ritha Helweg, Jan Andresen Ansatte: Afbud: Jimmy Povlsen (ref) Kaj Matthiesen, Ritha Helweg 1 Godkendelse af protokol 1.1 Bestyrelsesmøde den fælles med AAAB Forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Godkendt og underskrevet 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol Intet nyt Intet at referere Side 3 af 15

4 2 Efterretningssager 2.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforening kan ses på Salus-Netsuite 2.2 Restancelister BILAG - Orientering om restancer. 2.3 Oversigt venteliste BILAG - Oversigt venteliste - juni 2.4 Orientering om ledige lejemål BILAG - Orientering om ledige lejemål juni Annoncering generelt indlæg (LP). 2.5 Intrum justitia BILAG - Orientering om inkassosager pr Orientering om PM-aftale BILAG - Sydbank har fremsendt afkastrapport maj Status igangværende sager Teknisk afdeling BILAG Status igangværende byggesager SALUS pr Landsbyggefondsmidler m.v. 3.1 Landsbyggefondsmidler BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden Der er resv. kr. 9 mio. til KB, afd. 15. afdeling 4's ansøgning genoptages, når finansiering Side 4 af 15

5 for afd.15 er endelig på plads. 3.2 Dispositionsfonden BILAG- 10-årig udvikling 3.3 Ansøgning afd. 4 Lindsnakkevej BILAG - Ansøgning om Landsbyggefondsmidler Ansøgning genoptages, når finansiering for afd. 15 er endelig på plads. 4 Renoverings-/Byggeskadesager 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1 Fremtidssikring LBF har været på besigtigelse i afdeling 1. Der henvises til notat, pkt her i dagsordenen. LBF har efterfølgende meddelt, at der ikke er basis for at gennemføre fremtidssikringen via tilskud af den vej. Hvis der skal ske tiltag, skal det søges gennemført via råderetten, eller med en anden huslejefinansieriet løsning. Indstilling Til orientering. Side 5 af 15

6 Ansøgninger til LBF skal kvalitetssikres forinden fremsendelse. 4.2 Renoveringsprojekt afdeling 15 Projekteringen pågår og der er udsendt opfordring til prækvalifikation af entreprenører. Udbudsmaterialet forventes udsendt primo juli og med licitation ultimo august. Indstilling Til orientering. 4.3 Renoveringsprojekt afdeling 20 Der er udarbejdet tilstandsrapport for hele afdelingen samt skitseforslag til ombygning af ejendommen Callesensgade 30 A og B. LBF har været på besigtigelse i afdeling 20. Der henvises til notat - punkt 15.2 her i dagsordenen. Til orientering Ove Stahl Schmidt orienterede kort. 5 Høje Kolstrup 5.1 Helhedsplan Høje Kolstrup Politisk styregruppemøde den 19. juni 2014 BILAG dagsorden til styregruppemøde Side 6 af 15

7 5.2 Infrastruktur Høje Kolstrup Oplæg til kontrakt for rådgiver ydelsen i sagen er udarbejdet. Rådgiver ydelsen forventes udført fra september-november Indstilling Til orientering. 6 Nybyggeri 6.1 Seniorboliger Løjt afdeling 28 Byggeriet er taget i brug og der arbejdes med afslutning af byggeøkonomien. Til orientering 6.2 Ældreboliger ved ældrecenter, Lergaard afdeling 29 Byggeriet er opstartet og forventes afleveret maj Der afholdes rejsegilde den 26. juni 2014, kl Til orientering Side 7 af 15

8 7 Foreningsanliggender 7.1 Salus Boligadministration Orientering vedrørende den aktuelle situation Sagen er alene til efterretning Intet 7.2 Opfølgning på generalforsamling 2014 Opfølgning på generalforsamling Forslag til afholdelse af generalforsamling torsdag den 7. maj, kl i Guldbjergparkens Festsal, Præsteskoven Afholdes generalforsamlingen fortsat i Guldbjerparkens festsal? Dato godkendt. Der benyttes fortsat Guldbjergparkens festsal. 8 Bestyrelsesanliggender 8.1 Konstituering af organisationsbestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand Genvalg af Kaj Matthiesen Side 8 af 15

9 8.2 Etisk spørgeskema BILAG - Besvarelse - Etisk spørgeskema Punktet evalueres på næste bestyrelsesmøde 8.3 Domænenavn - Dalbo BILAG - Dalbo, Hans Appel - Overtagelse af domæne navn BoligSyd Stillingtagen til om Dalbo's anvendelse af domænenavnet BoligSyd Det ønskes ikke p.t. at afgive Domænet (JP) 8.4 Forbrug af gas contra sprøjtning BILAG - Forbrug af gas contra sprøjtning ved ejendomsfunktionær Jan Andresen og inspektør Christian Baagø Christensen Det blev godkendt, at der kan bruges sprøjtemidler. 8.5 Forkert behandling af moderniseringsleje i KB/huslejeudligning Ca. halvdelen af lejemålene er nu gennemgået. Til orientering Side 9 af 15

10 9 Medlemsanliggender LUKKET PUNKT 9.1 Intet LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT 10 Love og cirkulærer 10.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 1914 Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og AC for Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og Faglig Puls for Aftale om overenskomst for ejendomsfunktionærer Stillingsannoncer for gartnere 2314 Ændringer af almenboligloven 2414 Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Boliger og 3F for Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Bolig og HK privat for Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: 632 Totaløkonomi for nybyggeri og renovering 633 Årsberetning Ekstra kursus om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden 635 Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj Reguleringskontoskema for huslejestøtte pulje , revisor og realkredit- Side 10 af 15

11 institutters adgang til LBF Driftsstøtte. 637 Husleje og udgiftsstatistik Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem 11 Orientering fra nedsatte udvalg 11.1 Bladudvalg Almen Nyt Almen Nyt, redaktionsudvalg: Kristian Pallesen (journ.), Ove Stahl Schmidt (KB), Ritha Helweg (KB), Anne Grete Madsen (AAAB), Poul Jensen (AAAB, Jacob P. Wind (SALUS), Lillian C. Wind (SALUS). Almen Nyt 03/2014 leveret fredag den 13. juni Hvis ikke andet aftales, afholdes der udvalgsmøde mandag den 11. august Genvalg til bladudvalg. Kort drøftelse om hvorvidt Almen Nyt kunne blive et elektronisk beboerblad stadig med et eksemplar der vil kunne hentes på Humlehaven Ejerforening Humlehaven Ove Stahl Schmidt Genvalg af Ove Stahl Schmidt tjek om der er liv i ejerforeningen (jpw) Kunst- og udsmykningsudvalg Kaj Matthiesen, Tove Christensen Side 11 af 15

12 Genvalg 12 Beboeranliggender Ingen indkomne sager Ingen 13 Personaleforhold lukket punkt 13.1 Orientering om personaleforhold LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT 14 Håndværkergården 14.1 Forretningsudvalg Forretningsudvalg: Ove Stahl Schmidt (KB), Søren Duus (AAAB), Henning Christensen (Hvg.), Jimmy Povlsen (SALUS) Næste møde i FU-udvalget er den Afdelingsanliggender Side 12 af 15

13 15.1 Afdelingsmøder BILAG - Deltagelse i afdelingsmøder BILAG Foreløbig dagsorden ord.afd.møde i Almen Nyt nr. 3, LBF besigtigelser - afdeling 1 og 20 Notat efter besigtigelser i (Tønder) og Aabenraa onsdag den 7. maj 2014 BILAG Notat LBF 15.3 Ejerforeningen H.P. Hanssens Gade afd. 25 Der blev afholdt generalforsamling i H. P. Hanssens Gade tirsdag den Valgt blev formand: genvalg til Ove Stahl Schmidt. Medlemmer: Sønderjysk Finans: Jens Hardk og Henrik Hansen Kolstrup boligforening: Kaj Matthiesen, Fritz Jørgensen, Tove Christensen, Ritha Helweg og suppleant blev Tove Christensen 16 Fælleskurser Side 13 af 15

14 Introduktion for nyvalgte Torsdag den Hotel Tønder Hus, Tønder Vedligholdelse og fraflytning xxxdag den xx.xx Afvikles igen i 2015 Budgetkursus Torsdag den xx.xx Eventuelt 17.1 Næste møde(r) Møderække 2014: Godkendt møderække 1. halvår 2014: Onsdag den kl Mandag den kl Mandag den kl Lørdag den Sted? kl. xx.xx. - juleafslutning KB + AAAB Mandag den kl fællesmøde KB + AAAB Godkendt På forespørgsel Kan der ikke aldersdiskrimineres p.g.a. f.eks. pensionsalder. Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4 - Aabenraa Afdelingsbestyrelsesseminar fælles KB og AAAB: Lørdag den kl Folkehjem Generalforsamling 2015: Forslag: torsdag den 7. maj 2015, Guldbjergparkens Festsal Der skal tages stilling til hvor generalforsamlingen skal afholdes. Generalforsamlingen afholdes i Guldbjergparkens festsal. BL Almene Boligdage 2014: Almene Boligdage afholdes den september 2014 i Bella Center, København Side 14 af 15

15 Tema Hvordan skal vi bo i fremtiden? Salus repræsentantskabsmøde 2015: Endnu ikke fastlagt Aabenraa, den Ove Stahl Schmidt formand Kaj Matthiesen næstformand Tove Christensen Fritz Jørgensen Ritha Helweg Inga Fohlmann Søren Rost Pedersen medarbejderrepræsentant Side 15 af 15

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00. Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00. Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00 Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Endelig

Læs mere

ALMEN - NYT. Se side 4. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 2 APRIL 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

ALMEN - NYT. Se side 4. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 2 APRIL 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ALMEN - NYT NR. 2 APRIL 2015 Entreprenørkontrakt på 150 mio. kr. Se side 4 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Udlejning: Anita Marcussen Rita Paulsen Finn Boysen - kontorbud Boligforeningernes kontor, Humlehaven

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

ALMEN - NYT. Event. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 3 JUli 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

ALMEN - NYT. Event. Entreprenørkontrakt. 150 mio. kr. NR. 3 JUli 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ALMEN - NYT NR. 3 JUli 2015 Event Entreprenørkontrakt Makers på 150 mio. kr. Se Se side side 12 4 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Udlejning: Anita Marcussen Rita Paulsen Finn Boysen - kontorbud Boligforeningernes

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ALMEN - NYT. Se side 10. Kom til afdelingsmøde. NR. 1 februar-marts 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

ALMEN - NYT. Se side 10. Kom til afdelingsmøde. NR. 1 februar-marts 2015 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ALMEN - NYT NR. 1 februar-marts 2015 Kom til afdelingsmøde Se side 10 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Udlejning: Anita Marcussen Rita Paulsen Finn Boysen - kontorbud Boligforeningernes kontor, Humlehaven

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere