Projekt Ressourcepædagoger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Ressourcepædagoger"

Transkript

1 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling

2 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, Lisbet Bjerregaard, Administrativ teamleder, VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby J 2

3 Indhold Introduktion til erfaringsopsamlingen... 5 Formål med rapporten... 5 Målgruppen for rapporten... 5 Projekt Ressourcepædagoger... 6 Projektets teoretiske grundlag... 7 Projektets mål... 7 Profil af en Ressource Pædagog... 9 Ressourcepædagogens primære arbejdsfelt i institutionen Rammer for udviklingsforløbet Uddrag af den fælles midtvejsevaluering Erfaringsopsamling fra de enkelte institutioner Platangårdens børnehave KFUM s Institutioner Børnehaven Kærnehuset Glentevejens børnehave Børnehaven Dragonvej Eksterne samarbejdspartnere Afsluttende evaluering til Familiestyrelsen Resumé Projekt Ressourcepædagoger BILAG BILAG BILAG

4 International Child Development Programmes En dreng har meget svært ved at sidde stille i den store flok og spise madpakker. Han påkalder sig opmærksomheden ved at drille de andre, råber højt eller forlader sin plads. Han er meget forstyrrende og påvirker også de andre børn. De voksnes kontakt til ham bliver meget negativ og han hører næsten udelukkende: sid nu stille, nu skal du holde op osv. Ofte ender det med at han bliver flyttet ud i alrummet med sin madpakke, hvilket virker som en straf og er med til at gøre ham forkert såvel i hans egne som i de andres øjne. Vi beslutter at skabe nogle andre rammer for ham og få genoprettet den positive kontakt til ham, også når han skal spise madpakke. Vi fortæller ham, at en af de voksne (hans primære pædagog)meget gerne vil sidde og spise med ham og hygge sig med ham de to helt alene. Det bliver et privilegium, noget positivt og de to får en rigtig god kontakt og relation. Han bliver i stand til at snakke stille og roligt og lytte til det der bliver sagt. Han får en positiv oplevelse og føler sig anerkendt, som den dejlige dreng han er. Efter et stykke tid kommer der endnu et barn til den lille gruppe, og til sidst har han fået så mange positive erfaringer og så meget ro på, at han kan deltage i den store flok igen. Han har oftest en voksen til at sidde ved siden af sig, men kræver ellers ikke på nuværende tidspunkt, ekstra opmærksomhed end dette i den situation. 4

5 Introduktion til erfaringsopsamlingen Denne rapport er baseret på det samlede skriftlige materiale der er samlet i forbindelse med Projektet Ressourcepædagoger i Randers Kommune. Rapporten er udarbejdet af VIA University College og sammenfatter de væsentligste hovedresultater fra projektet. I 2006 iværksættes Projekt Ressourcepædagoger, der sætter fokus på en forstærket indsats overfor udsatte børn. Projektet gennemføres på 5 institutioner der alle er kendetegnet ved familier med lav indkomst, høj arbejdsløshed og enlige forsørgere - og en stor andel af tosprogede familier. Institutionerne er: Platangårdens børnehave, KFUM s Institutioner, Børnehaven Kærnehuset, Glentevejens børnehave og Platangårdens børnehave. Senere i projektperioden er Dragonvejens børnehave kommet til. Citaterne i rapporten er taget fra udviklingsprojekterne. Formål med rapporten Formålet med denne erfaringsopsamling fra projektets første år er: o At give en tilbagemelding til de involverede parter o At bruge de indhøstede erfaringer i et fremadrettet perspektiv til gavn for kommende projekter i kommunen o At give mulighed for justering af såvel centrale som decentrale processer Målgruppen for rapporten o Ledere der ønsker at arbejde med Ressourcepædagoger o Nye ressourcepædagoger i Randers Kommune o Ansatte og politikere med særlig interesse i dagtilbud i Randers Kommune 5

6 Projekt Ressourcepædagoger Citat: Det har været fantastisk at arbejde ud fra de otte samspilstemaer. I omsorgsdelen har det været fantastisk at opleve, hvordan man med enkelte bevidste samspilsregler, kan skabe en stor forskel for barnets udvikling. I læringsdelen har det ligeledes været fantastisk at se at man ud fra denne anerkende tilgang kan skabe en læring for barnet som ikke har været til stede før. I forbindelse med kommunalreformen nedsætter Randers Kommune et udvalg bestående af repræsentanter for handicapgruppen fra flere daginstitutioner, repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og fra Børn- og Skoleforvaltningen. Udvalgets opgave er, at beskriver de særlige støtteforanstaltninger, de 6 sammenlagte kommunens institutioner benytter sig af. Erfaringerne herfra sammenholdt med Ny Randers Kommunes ønske om en forstærket indsats for udsatte børn og børn med særlige behov betyder, at denne indsats bliver omdrejningspunkt for et udviklingsprojekt. Som følge af udvalgets arbejde, søger Randers Kommune Familieministeriet om midler til projektet Ressourcepædagoger. Ansøgningen imødekommes og projektet iværksættes i august måned Med udviklingsprojektet Ressourcepædagoger ønsker Randers Kommune at belyse, hvorvidt en omlægning af de eksisterende ekstrabevillinger kan indfri projektets mål og succeskriterier. Ifølge Ansøgningen til Familiestyrelsen ønsker Randers Kommune at styrke det enkelte barn med henblik på inklusion, hvilket ses som en vigtig faktor, når negativ social arv skal brydes. I ansøgningen hedder det blandt andet: Det vægtes således, at den forebyggende indsats skal tage afsæt i en opkvalificering af daginstitutionen, så det enkelte barn med særlige behov kan rummes 6

7 Projektets teoretiske grundlag Randers Kommune vælger at arbejde ud fra teorierne bag International Child Development Programmes (ICDP). Bag ICDP står en stiftelse med internationalt netværk af eksperter, der arbejder med psykosociale omsorgs- og undervisningsprogrammer for børn i nød. ICDP programmet er et vejledningsprogram der er rettet mod omsorgsgivere og er bygget op over en række temaer for godt samspil (se bilag 1). Vejledning og supervision i forhold til programmet foregår dels via videooptagelser dels via sparring fra kolleger og konsulenter fra Børn og skoleforvaltningen i Randers Kommune. Programmet lægger vægt på samspil og stilladseret læring, hvor hovedvægten på den ene side lægges på omsorgspersonernes evne til at justere og tilpasse sig barnets følelsesmæssige tilstand og forhold, og på den anden side deres evne til at tilpasse sig barnets hensigter, således at de sammen kan opnå fælles opmærksomhed og mening. 1 Indsatsen skal tage afsæt i- og videreudvikle daginstitutionens eksisterende viden og erfaring. Daginstitutionerne har stor erfaring med at arbejde med målgruppen, det være sig individuel indsats, samarbejde med familierne, tværfagligt samarbejde som sproglig indsats for tosprogede børn. Projektets mål Målet med projektet er, at styrke en målrettet indsats overfor udsatte børn gennem inklusion. Ressourcepædagogen skal sammen med lederen forestå en udvikling som: o Bygger på en relations og ressourceorienteret tilgang til barnet i det pædagogiske arbejde 1 Karsten Hundeide(2006):Relationsarbejde i institution og skole. Dafolo 7

8 o Sikrer at fokus fastholdes på den iværksatte indsats overfor det enkelte barn o Forbedrer og udvikler det tværfaglige samarbejde med relevante fagpersoner i forhold til indsatsen o Forbedrer og udvikler samarbejdet med familierne o Opbygger en intern konsulentfunktion med en koordinerende funktion i forhold til det øvrige personale o Koordinerer indsatsen både internt og eksternt I ansøgningen til Familiestyrelsen beskrives hvordan Randers Kommune ønsker at fremme Den rummelige daginstitution med henblik på at styrke det enkelte barns ressourcer gennem anerkendende relationer. Der er formuleret følgende succeskriterier for projektet: Der skal være: o En systematisk afdækning af behov i den enkelte daginstitution. o En koordinering af den målrettede indsats omkring det enkelte barn med henblik på at bryde den negative sociale arv. o Et skærpet fokus på indsatsområdet i daginstitutionen gennem opkvalificering til Ressourcepædagog. o Vidensdeling med det øvrige personale samt fastholdelse af igangsatte metoder o En styrkelse af det enkelte barns ressourcer gennem anerkendende relationer o Styrkelse af den rummelige daginstitution. Brugere og personale skal opleve et kvalitetsløft Disse kriterier skal være med til at sikre, at der er en høj faglighed på området. Fagligheden styrkes desuden gennem uddannelse af Ressourcepædagoger, samt teambaseret læring gennem ICDP. 8

9 Profil af en Ressource Pædagog Citat: Har du modtaget vejledning af en Ressourcepædagog? Ja, heldigvis! Alle de involverede institutioner modtager børn med særlige behov. Nogle af børnene har diagnoser fra Børnehospitalet, nogle har fysiske handicaps, nogle har sproglige vanskeligheder osv. Fælles for alle børnene er, at de har tydelige følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ressourcepædagogens opgaver er på den ene side rettet direkte mod disse børn med henblik på at støtte det enkelte barns udvikling og læring - og på den anden side er den rettet mod kolleger i forhold til udviklingsprojektets praktiske og teoretiske implementering. I projektbeskrivelsen vægtes det at den forebyggende indsats skal tage afsæt i en kvalificering af daginstitutionen, så det enkelte barn med særlige behov kan rummes. Randers Kommune har udarbejdet en kompetenceprofil samt en funktionsbeskrivelse af en Ressourcepædagogens arbejdsområder. Heri står der, at en ressourcepædagog skal indgå som faglig ressource i institutionen, for at den tidlige indsats og det enkelte barn med særlige behov/ det socialt udsatte barn, inkluderes i daginstitutionen. Målgruppe for Ressourcepædagogens arbejde er primært børn af familier med socioøkonomiske problematikker, samt børn af anden etnisk oprindelse end dansk. 9

10 Ressourcepædagogens primære arbejdsfelt i institutionen Børn: o Arbejder med børn i udsatte positioner o Arbejder med 2 sprogs - og 2 kulturelle børn Personale: o Arbejder for at sikre et ressourceorienteret og anerkendende sprog i personalegruppen o Indgår i dynamisk samspil med personalegruppen o Er rollemodel for kollegaer o Er vejleder og sparringspartner til personalegruppen omkring børn i udsatte positioner o Er sparringspartner til ledelsen omkring børn i udsatte positioner Forældre: o Inddrager forældrene som aktive aktører ift. indsatsen o Giver forældrevejledning bl.a. ved hjælp af videooptagelser I forhold til samarbejdspartnere: o Arbejder med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde o Arbejder systematisk med opfølgning af indsats i forhold til børn i udsatte positioner o Deltager i tværfaglige møder o Deltager i overgangsmøder o Indkalder hvis der er brug for ekstra tværfaglige møder Ressourcepædagogen beskrives således som er faglig ressource person, som skal sikre en tidlig indsats i forhold til udsatte og sårbare børn i daginstitutionen. Ressourcepædagogen har et særligt ansvar i samarbejdet med børn, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. (se uddybende beskrivelse i bilag 2) 10

11 Rammer for udviklingsforløbet Faglig ramme For at fastholde og kvalificere udviklingsprojektet, har Randers Kommune iværksat en række kompetenceudviklende initiativer for ressourcepædagoger og ledere i projektets institutioner. Initiativerne har været. o Tilbud om uddannelse i relation til ICDP o Studieture til institutioner der har erfaring med arbejder med rummelighed, inklusion og IDCP. o Konferencer afholdt af Børns Vilkår og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. o Lokal netværkskonference om Relations- og ressourceorienteret pædagogik i Danmark. Med henblik på vidensdeling om projektets faglige indhold afholder Børn og Skoleforvaltningen en række fyraftensmøder for ansatte i Randers Kommunes daginstitutioner. Derudover afholdes en række møder, der er forbeholdt Ressourcepædagogerne, og møder for både Ressourcepædagoger og ledere fra udviklingsprojekterne. De involverede Ressourcepædagoger og ledere støtter hinanden i netværk i forbindelse med udviklingsarbejdet. Økonomisk ramme De økonomiske forhold baseres på, at Ressourcepædagogen ansættes med 28 timer ugentlig i institutionen. Heraf afholder institutionen selv de 12 timer og forvaltningen tildeler 16 timer, hvoraf 2 timer avendes som sprogstimer. Familiestyrelsen har støttet projektet over fire år med i alt kroner.(se Bilag 3) 11

12 Uddrag af den fælles midtvejsevaluering 2007 Citat: (Dreng på 3 år) Pædagogen kommer ud på badeværelset og ser, at alt er vådt. Drengen står og holder hånden på en vandhane så vandet sprøjter til alle sider. Pædagogen lukker for vandet og siger: Det ser sjovt ud, men nu må vi hjælpes ad med at tørre op og give dig tørt tøj på. De har det sjovt mens de gør det. Allerede efter det første år i projektet registreres en holdningsændring i institutionerne fra Hvad skal vi bruge dét til? til, at næsten alle kolleger gør stor brug af Ressourcepædagogen. Det er eftertragtet at sparre med Ressourcepædagogen både i forhold til faglighed og struktur. Generelt opleves det, at fremlæggelserne af børn på personalemøderne er blevet mere ressourceorienterede. Det samme gælder samarbejdet med forældrene. Ressourcepædagogens indsats og formidling I det første år er der brugt meget tid på, at få rollen som ressourcepædagog defineret og givet indhold. Det betragtes som ressourcepædagogens vigtigste opgave, at være med til at skabe kulturændring, at se kritisk på de eksisterende regler og normer i institutionen, hvilket kræver både tid, prioritering og nænsomhed overfor kolleger. Adfærd og resultater Ud fra ressourcepædagogens guidning ses ændringer hos ressourcebørnene. De blomstrer og føler sig set, og de er blevet bedre til at skabe positive relationer både i forhold til andre børn og i forhold til pædagogerne. Eksterne samarbejdspartnere Det er blevet synligt, at ressourcepædagogerne gør en særlig indsats. Funktionen har vakt interesse i såvel lederkredse som på skoler. 12

13 Sparringspartnere Både ressourcepædagoger og ledere har oplevet stort udbytte af netværksmøderne både de der afholdes med andre institutioner og de der afholdes med eksterne konsulenter. Det påpeges, at hvis projektet skal udbredes til flere institutioner, er det vigtigt, at fastholde støtten fra eksterne konsulenter for at kvalificere arbejdet med ICDP. Endelig påpeges det, at det som leder, kan være vanskeligt at bakke op om ressourcepædagogen i tilstrækkeligt omfang. Erfaringsopsamling fra de enkelte institutioner 2009 Citat: Vi har brugt mange kræfter på at lave diverse aftaler med et forældrepar, om deres måde at være sammen med deres datter på. Disse aftaler bliver overholdt i et par uger, hvorefter de falder tilbage til det gamle igen til vores store frustration. Vi beslutter, at vi, på næstemøde, ikke vil bruge tid på at snakke om de aftaler der ikke er blevet overholdt, men i stedet have fokus på de enkelte gange forældrene har overholdt aftalerne. Vi vil rose dem for det og tale med dem om den positive indvirkning det har haft på deres datter. Derefter begynder forældrene for førstegang at åbne sig og selv komme med forslag til nye aftaler. Aftaler som de efterlever, ikke totalt, men i højere grad end de gjorde før. I det følgende gengives de involverede institutioners erfaringsopsamling hver for sig. Herefter gengives de eksterns samarbejdspartneres erfaringer med at samarbejde med ressourcepædagoger. Endelig kommer en sammenfatning af Randers Kommunes afsluttende rapport til Familiestyrelsen. Erfaringsopsamlingen af de enkelte institutioner tager udgangspunkt i institutionernes egen evaluering fra

14 Platangårdens børnehave Ressourcepædagogen samarbejder primært med forældrene til børn i ressourcegruppen samt de tosprogede børns forældre. Forældre giver udtryk for, at personalet ser deres børn, og at de altid kan få hjælp. Personalet er blevet mere bevidst om at agere anerkendende overfor børn og voksne. Desuden fokuseres der i højere grad på det positive der sker i børnehaven. Ressourcepædagogen står til rådighed som vejleder i forhold til temaer som kolleger selv ønsker at sætte fokus på, temaer som ressourcepædagogen selv har iagttaget og temaer fra videosekvenser fra praksis. Vejledning finder sted på initiativ fra kolleger eller fra ressourcepædagogen. På grund af den anerkendende tilgang, fokuserer personalet i højere grad på det positive frem for det negative hos børnene og det tætte samarbejde med forældrene betyder, at der er et faldende antal børn der indstilles til særlige foranstaltninger. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Ressourcepædagogen vil arbejde på, at få etableret et øget forældresamarbejde med henblik på at formidle viden om, hvordan de selv kan benytte den ressourceorienterede pædagogik. Der udtrykkes ønske om, at hele personalet i børnehaven får mulighed for at blive uddannet i teorien bag ICDP. KFUM s Institutioner Ressourcepædagogen hjælper forældre til at få overblik over praktiske forhold i forbindelse med deres børns hverdag i institutionen. Det kan f.eks. være i forhold til skiftetøj og lægebesøg. Ressourcepædagogen indgår i øvrigt i de svære samtaler med forældre. Forældre bruger mere tid på at hente deres børn i børnehaven de glæder sig til at høre de gode historier om deres børn. 14

15 Personalet i børnehaven er blevet bedre til at stille faglige spørgsmål og benytte sig af kollegial sparring. Desuden er de gode til at tage udgangspunkt i barnets ressourcer og til at antage barnets perspektiv. Ressourcepædagogen udarbejder en plan hvor der tilbydes ugentlig kollegial vejledning i relation til det pædagogiske arbejde og udarbejdelse af forskellige tests. Igennem projektperioden er der etableret en gensidig positiv sparring og refleksionsudveksling mellem Ressourcepædagogen og lederen i børnehaven. Udviklingsarbejdet har ikke medført færre indstillinger. Pædagogernes faglighed er blevet styrket igennem projektet, og der er en stor respekt for børnehavens arbejde. Det medfører, at personalet nu oftere tænkes ind i tværfaglige løsninger. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Personalet skal i højere grad overtage den praktiske rådgivning til forældrene og der skal bruges mere tid på at formidle information til forældregruppen, hvor mange ikke kan læse og omsætte informationerne til handling. Der skal fortsat arbejdes med en positiv udvikling af de voksnes relationer både personalet indbyrdes og imellem personale og forældre, ligesom der skal lægges vægt på den gode historie om hinanden og om børnene. Personalegruppen skal i øvrigt lære, at det er legalt at fokusere på ét barn, mens kolleger må tage sig af alle de andre og så skal de arbejde på at blive bedre til at differentiere. Den anerkendende pædagogik skal fortsat udvikles og implementeres i hele huset. Børnehaven Kærnehuset ICDP uddannelse har betydet, der er kommet en mere bevidst praksis i det pædagogiske arbejde. Det tætte samarbejde mellem forældre 15

16 og personale betyder, at de vanskeligheder børnene har i langt de fleste tilfælde hurtigt aftager. Samarbejdet mellem forældre og personale tager udgangspunkt i samspilstemaerne (bilag 2). Det betyder, at der samarbejdes med fokus på en fælles samspilsmetode, hvilket har resulteret i et ensartet og intenst samspil omkring barnet der har fået hurtigere hjælp til at udvikle sine personlige og sociale færdigheder. Generelt har Ressourcepædagogens arbejde i Kærnehuset været med til at fremme hele børnegruppens sproglige udvikling. Ressourcepædagogens kollegavejledning har været med til at give nye vinkler på personalets samspil med børn og forældre. -I forbindelse med de to-sprogede børn har Ressourcepædagogen indført en mere individuel undervisning der ser ud til at fremme deres sproglige udvikling Fremtidsperspektiver i arbejdet: At udviklet en overleveringskultur fra Ressourcepædagogen til det øvrige personale med henblik på, at videregive viden og erfaring om de enkelte ressourcebørn og om samarbejdet med deres forældre. Det er vigtigt at blive ved med at have fokus på det ansvar det er at bibeholde og udvikle et fælles anerkendende syn i institutionen og at bevare fokus på institutionens fælles opgave. Glentevejens børnehave Forældrene er blevet mere aktive og medansvarlige. Forældrene deltager i de tværfaglige møder og samtaler efter behov. Samtalerne tager udgangspunkt i børneperspektivet. For personalegruppen har udviklingsprojektet betydet, at det er blevet lettere at redefinere problemstillinger og at integrere det bevidste 16

17 og positive sprog i det professionelle arbejde. Godt samarbejde mellem Ressourcepædagog og ledelse om implementering af nye initiativer. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Ressourcepædagogen ønsker at iværksætte vejledning i personalegruppen. Børnehaven Dragonvej Ressourcepædagogen har et udvidet forældresamarbejde der betyder, at hun kan afholde flere samtaler med forældrene og at hun har større fleksibilitet i forhold til tidspunkter for disse. Ressourcepædagogen kan desuden lave videovejledning med forældrene. Personalegruppen øver sig i, at bruge narrativer i samarbejdet med forældre og andre eksterne samarbejdspartnere. Personalet benytter sig af ressourcepædagogens kvaliteter når de beder om vejledning i forhold til et enkelt barn, grupper af børn eller forældre. Initiativet til vejledning kan komme fra kolleger, ressourcepædagog eller institutionsleder. Ressourcepædagog og leder samarbejder om faglig sparring. Eksterne samarbejdspartnere Specialpædagog: Ressourcepædagogen har været en uvurderlig støtte som samarbejdspartner i mit arbejde. Vi har f.eks. samarbejdet om forældresamarbejdet, evalueringer og undersøgelser. Ressourcepædagogen har været garant for sammenhængen mellem den specialpædagogiske indsats og institutionen gennem kontinuerlig orientering. Ressourcepædagogen kan yde det enkelte barn, mindre børnegrupper og voksne akut hjælp til løsning af et konkret problem eller som støtte i en afgrænset periode. Ressourcepædagogen er naturligt den person der indgår i samarbejdet med stuepædagogen og ofte den der undersøger og afklarer om et barn har behov for en støttepædagog. Beskrivelserne af de børn der søges støtte til, er blevet mere kvalifice- 17

18 rede, hvilket må være med til at sikre en bedre og hurtigere udnyttelse af de tildelte timer. Kontaktpsykolog Har primært været tilknyttet Projekt Ressourcepædagog på de tværfaglige netværksgruppemøder. Muligheden for at etablere ekstra voksenkontakt, ekstra timer og støtte via ressourcepædagogen er en utrolig stor hjælp i forhold til at arbejde forebyggende. Den store fleksibilitet i Ressourcepædagogens funktion, gør det lettere at give hjælp og støtte i det omfang barnet kræver. Med den ekstra ressource er det blevet lettere at implementere de specialpædagogiske strategier der bliver drøftet på konferencen Tale-/hørepædagog Det står klart, at en del børn, udover de børn der har fået bevilget støttetimer, har behov for en målrettet indsats i forhold til udvikling af såvel sproglige som sociale kompetencer. Ressourcepædagogen varetager mange værdifulde opgaver med udsatte børn. Afsluttende evaluering til Familiestyrelsen Citat: Den relations- og ressourceorienterede pædagogik i støtteinstitutionerne har vist, at den ændrede tilgang til børnene også har haft stor betydning for institutionens Gråzonebørn, da den ændrede tilgang til børnene betyder, at det i høje grad er muligt at løse problemer som tidligere, med stor sandsynlighed, ville føre til en ansøgning om særlig støtte. Ressourcepædagoger og ledere i de involverede institutioner har gennemført et uddannelsesforløb der består at 2 moduler i ICDP. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at indgå i et relations og ressourceorienteret samspil med børn og til at vejlede forældre og personale. Projektgruppen mødes kontinuerligt til sparring og vidensde- 18

19 ling dels i den samlede gruppe, dels i den lille ressourcepædagoggruppe. Sparring foregår bl.a. omkring video-optagelser. Gruppen har forskellige pejlemærker og fokuspunkter undervejs. Dels de opstillede dels de der er opstået undervejs. Forældresamarbejde, etik i forhold til video, vejlederrollen, samspilstemaerne, læring, inklusion integration, 2-sprogede, iagttagelsesmetoder, fortællinger. Projektgruppen vælger at invitere Dragonvejens børnehave til at deltage i projektet, da den har samme socioøkonomiske grundlag, som de øvrige deltagende institutioner I forhold til Ressourcepædagogens rolle og opgave, arbejdes der med metodeudvikling i form af indstillingsskemaer som skal være udgangspunkt for udvælgelsen af de børn som Ressourcepædagogen arbejde med. Gruppen har optimeret arbejdet med sociogrammer, relationscirkler, logbøger og systematiseret deres netværk med henblik på at gennemføre individuel sparring. Der er indhentet ny viden og erfaringer igennem studiebesøg og institutionsbesøg, ved at deltage i forskellige konferencer og ved at inddrage eksterne fag personer og foredragsholdere. Den enkelte Ressourcepædagog er, igennem hele udviklingsforløbet, blevet superviseret af en ekstern konsulent fra University College Nordjylland. Supervisionen indeholder primært analyse og vejledning ud fra Ressourcepædagogens videooptagelser, hvor den faglige feedback indgår ift. de 8 samspilstemaer i ICDP og på vejlederrollens styrker og dilemmaer. Det har været en stor fordel at de pædagogiske konsulenter fra Randers Kommune i hele projektperioden har taget ansvar for at planlægge og lede projektmøderne. De har været grant dagsordenens 19

20 indhold og har stået for opsamling samt referatskrivning. Referaterne er blandt andet blevet anvendt i de løbende opsamlinger og evalueringer i projektperioden. Kvaliteten af en langvarig indsats og tilstedeværelse af konsulenterne, har givet et positivt samspil, som har været med til at sikre helhed og perspektivering, også i forhold til Børn og unge politikken. Projektgruppen har løbende arbejdet på at definere begreber som inklusion /eksklusion. Gruppen har desuden løbende drøftet udfordringerne i forhold til at redefinere det enkelte barn med henblik på en øget inkluderende pædagogisk praksis og adfærd. Ved en midtvejs evaluering er der synlige resultater på, at der er skabt større trivsel, udvikling og læring af det enkelte barn og der er udviklet en øget dialog og opbygget et tættere forældresamarbejde, hvor forældrene er indgået i Ressourcepædagogens vejledning. Der spores en nedgang i indstillingerne til støttetimer mv. De tværfaglige samarbejdspartnere er inddraget i evalueringen og deraf ses en betydelig opmærksomhed på Ressourcepædagogens betydning i forhold til definering og redefinering af barnets kompetencer med en øget fokusering på den ressourceorienterede tilgang. I evalueringen indgår også en forældredel, hvor der er en meget positiv tilbagemelding på Ressourcepædagogens betydning for deres barns udvikling og dermed er der sket en øget forståelse for betydningen af forældrenes del af eget ansvar i samarbejdet. Projektets erfaringer og nye viden indgår i sin afsluttende fase, i en større omlægning af Randers Kommunes område for børn med særlige behov. Det vurderes at der er behov for flere Ressourcepædagoger i kommunens institutioner, da resultaterne fra projektet - sammen med den massive uddannelse af pædagoger i ICDP - har øget bevidstheden om værdien i den ressourceorienterede pædagogik og i 20

21 den anerkendende tilgang. Denne fokusering har skabt opmærksomhed på betydningen af et mere inkluderende miljø og støtter dermed kommunens mål om at der, i et tæt samarbejde med forældrene, skal ske en tidlig indsats. 21

22 Resumé Projekt Ressourcepædagoger De udvalgte daginstitutioner er beliggende i den nordlige del af Randers. Kendetegnende for området er: lav indkomst, høj arbejdsløshed, enlige forsørgere og en stor andel af tosprogede familier. Udviklingsprojektet lægger vægt på, at nedbryde den negative sociale arv, ved at styrke det enkelte barn med henblik på inklusion. Ressourcepædagogernes funktion er dels rettet mod de udsatte børn med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og læring, dels mod et kompetenceløft i professionsudøvelsen i institutionen. Samarbejdet med forældre Forældrene er blevet mere aktive og medansvarlige. Det tætte samarbejde med forældrene betyder, at der er et faldende antal børn der indstilles til særlige foranstaltninger. Samspilstemaerne fra ICDP udgør en fælles forståelsesramme for personale og forældre, hvilket optimerer samarbejdet om barnets personlige og sociale udvikling Samarbejdet med kolleger For personalegruppen har udviklingsprojektet betydet, at det er blevet lettere at redefinere problemstillinger og at integrere det bevidste og positive sprog i det professionelle arbejde, da der i højere grad fokuseres på de positive kvaliteter hos barnet. Pædagogernes faglighed er blevet styrket bl.a. igennem kollegial vejledning. Samarbejdet med eksterne parter Der er stor respekt for børnehavens arbejde, hvilket betyder, at personalet oftere tænkes ind i tværfaglige løsninger. Kvalificerede ansøgning om støtte til enkelte børn sikrer en bedre og hurtigere sagsbehandling. Ekstra støtte via ressourcepædagogen er vigtig i det forebyggende arbejde. Med de ekstra ressourcer er det blevet lettere at implementere specialpædagogiske strategier i det pædagogiske arbejde i institutionen. 22

23 I erfaringsopsamlingen i 2007, blev det påpeget, at hvis projektet skal udbredes til flere institutioner, er det vigtigt, at fastholde støtten fra eksterne konsulenter for at kvalificere arbejdet med ICDP. 23

24 BILAG 1 IDCP programmets 7 principper for sensitivering af omsorgsgiver 1. Etablering af en tillidsfuld kontakt 2. Positiv definering af barnet 3. Aktivering af omsorgsgiver i forhold til tema 4. Påpegning af positive træk ved omsorgsgivers nuværende praksis 5. Verbalisering og vejledt bevidstgørelse af det gode samspil 6. Dele erfaringer i grupper 7. Personliggjort og indlevende formidlingsform IDCP programmets otte samspilstemaer Følelsesmæssig kommunikation 1. Vis positive følelser vis at du er glad for dit barn 2. Tilpas dig barnet og følg dets initiativ 3. Tal til dit barn om ting, det er optaget af, og prøv at få en samtale i gang 4. Giv ros og anerkendelse for det barnet kan Formidling og berigelse 5. Hjælp barnet til at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne 6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme 7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med dit barn 8. Hjælp dit barn med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at sætte grænser for det ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at plan lægge sammen 24

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen)

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) i 2011 og 2012 Bevilligede midler til kompetenceudvikling i 2011: Institutionens navn Kort beskrivelse

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet PotentialeProfilen Indhold PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet Kasper PotentialeProfilen skaber høj kvalitet og styrker inklusionen...

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Vi skaber de bedst mulige rammer for: Trivsel Udvikling Læring Vi vil sikre en sammenhængende indsats for: Børn Forældre personale

Vi skaber de bedst mulige rammer for: Trivsel Udvikling Læring Vi vil sikre en sammenhængende indsats for: Børn Forældre personale 25.2.2013 Vi skaber de bedst mulige rammer for: Trivsel Udvikling Læring Vi vil sikre en sammenhængende indsats for: Børn Forældre personale Inddrage metoder som vi allerede kender ex: Marte Meo Små skridt

Læs mere

Ressourcepædagoger i Kolding

Ressourcepædagoger i Kolding Ressourcepædagoger i Kolding Børneområdet 2012 1 Ressourcepædagoger i Kolding et projekt udarbejdet på Børneområdet i Kolding Kommune med cand. Psych. John Andersen, Udviklingsforum, som konsulent november

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordøst AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere