Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor"

Transkript

1 2. JUNI BESKÆFTIGELSE Udenlandsk arbejdskraft skaber en merbeskæftigelse på 2,5 person, viser tysk undersøgelse. Den tyske Green Cardordning skaber arbejdspladser til andre end dem, der får job på deres Green Card. Ifølge det tyske Bundesanstalt für Arbeit og forskningsvirksomheden Wimmex skabte Green Cards en merbeskæftigelse i Tyskland på i Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor Rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft kan være en jobmotor, der sætter gang i den nationale beskæftigelse og bidrager til at løse ledighedsproblemer. I gennemsnit bliver der skabt to og et halvt nyt job til landets egne borgere, hver gang en virksomhed flyver en udenlandsk ekspert ind. Samtidig bidrager rekrutteringen af eksperter til, at virksomhedernes investeringslyst i hjemlandet stiger, mens behovet for at flytte job til udlandet svækkes. Det er konklusionen på en tysk undersøgelse af effekterne af den tyske Green Card-ordning. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem det tyske Bundesanstalt für Arbeit og forskningsvirksomheden Wimmex. Undersøgelsen er fra 2001, og så vidt vides den eneste, der sætter tal på, hvad import af arbejdskraft betyder for landets beskæftigelse. Undersøgelsen er fortsat højaktuel, mener Doktor i politisk videnskab, Jochen Green Card skaber nye job Beskæftigelseseffekt som følge af GC, Antal GC-ansatte Gennemsnitligt antal GC-ansatte pr. GC-virksomhed 2,3 Antal GC-virksomheder Antal ekstra normale job pr. GC-ansat 2,5 Antal GC-arbejdspladser Antal nye job som følge af GC-ansættelse (2,5 x 5000) Samlet beskæftigelseseffekt Note: Antallet af ekstra normale job er angivet på baggrund af interview med 150 virksomheder med GC-ansatte. Kilde: Bundesanstalt für Arbeit og Wimmex, 2001 ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Green Card-undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og interview med 500 Green Card-ansatte og over 600 arbejdsgivere, der havde ansat Green Card-arbejdskraft i Det svarer til ca. en tredjedel af alle tyske virksomheder, der havde Green Card-ansatte i Undersøgelsens svarprocent var på 70. Reuter, fra Wimmex. Ifølge Niels Blomgren-Hansen, professor i økonomi ved Handelshøjskolen i København, kan resultaterne meget vel overføres til danske forhold. Det er gode ideer, der skaber vækst og beskæftigelse. Derfor er der al mulig grund til at give virksomhederne mulighed for at tiltrække folk med gode ideer og særlige kvalifikationer, så virksomhederne kan konkurrere på det internationale marked, siger han. Høj beskæftigelseseffekt Syv ud af virksomheder i undersøgelsen, der har ansat personer med Green Card, vurderer, at den udenlandske arbejdskraft har en positiv indvirkning på deres beskæftigelse. Ifølge undersøgelsen skaffer én Green Card-modtager i gennemsnit arbejde til to en halv person i Tyskland. I 2000 fik omkring personer et tysk Green Card. Ifølge undersøgelsen gav det en samlet beskæftigelseseffekt på ARBEJDSULYKKER Antallet af dødsulykker på jobbet faldt igen sidste år - efter en lille stigning i Side 3 FLASKEHALSE Allerede på vej ind i opsvinget melder 1 ud af 1 regioner om udsigt til flaskehalse. Side FOLKESKOLEN Sverige er gået i gang med en national evaluering af samtlige kommunale skoler. Side 5

2 2. JUNI 200 SIDE 2 Green Card modvirker udflytning af job Andel virksomheder i undersøgelse, Samlet effekt af Green Card-ordning Effekt ved to, tre eller flere Green Card-ansatte 0 Har opgivet planlagt udflytning Kilde: Bundesanstalt für Arbeit og Wimmex. Angiver positiv indflydelse på indenlandsk investering. Den tyske Green Card-ordning er med til at forstærke den hjemlige investeringlyst, mens behovet for at flytte arbejdspladser til udlandet bliver svækket. Effekten bliver i begge tilfælde forstærket jo flere Green Card-ansatte, virksomhederne har job - og det er endda formentlig lavt sat, vurderer Dr. Jochen Reuter fra Wimmex. Beskæftigelseseffekten, som er opgjort i undersøgelsen til to en halv, er formentlig højere. Vores beregninger af effekten er meget forsigtige, siger han. Uden Green Card ingen job Ifølge Jochen Reuter har Wimmex kendskab til virksomheder, hvor effekten af et Green Card er væsentlig højere end undersøgelsens konklusioner. Der er eksempler på, at virksomheder der beskæftiger Green Card-modtagere har iværksat projekter, der omfatter mellem 20 og 30 medarbejdere. Projekter, som ikke ville være sat i værk, hvis ikke virksomhederne havde kunnet importere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, siger Jochen Reuter. Han understreger, at undersøgelsens resultater også er aktuelle i en situation med stigende arbejdsløshed. Import af højt kvalificeret arbejdskraft skaber arbejdspladser, men det kan være svært at overbevise offentligheden om, når arbejdsløsheden stiger, og konjunkturerne er dårlige, siger Jochen Reuter. Ledige erstatter ikke gode ideer I Danmark har Minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Bertel Haarder, netop givet grønt lys for import af højtuddannet IT-arbejdskraft, selvom der er ledighed blandt især lavtuddannede danske IT-folk. Ifølge Niels Blomgren-Hansen er det imidlertid ikke nødvendigvis de samme kvalifikationer, ledige udbyder, som virksomhederne efterspørger. Danmark har mange ledige IT-folk, der uden tvivl kan varetage driftopgaver og lignende, men det betyder ikke, at de kan erstatte folk med gode ideer, siger Niels Blomgren-Hansen. Han er tilhænger af, at virksomhederne får frie muligheder for at ansætte medarbejdere udefra med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse herhjemme. Det er vigtigt, at Danmark er et attraktivt land for personer med gode ideer og høje kvalifikationer, hvis virksomhederne skal kunne konkurrere internationalt, siger Niels Blomgren-Hansen. Modvirker udflytning af arbejdspladser Den tyske undersøgelse viser derudover, at Green Card-ordningen har den positive sideeffekt, at den modvirker udflytning af arbejdspladser til udlandet. Næsten hver femte virksomhed i undersøgelsen angiver, at de har opgivet en planlagt udflytning af arbejdspladser som konsekvens af Green Card-ordningen. Effekten er størst for mindre og nystartede virksomheder og bliver forstærket jo flere Green Card-ansatte, virksomhederne har. Hver tredje virksomhed med over tre Green Card-ansatte angiver således, at de har opgivet udflytning. Mens investeringslysten i udlandet er dalet, er investeringslysten i hjemlandet til gengæld steget. Hver tredje virksomhed i undersøgelsen angiver, at Green Card-ordningen har haft en positiv indvirkning på virksomhedens investeringer i hjemlandet til gavn for beskæftigelsen. Også her bliver effekten forstærket jo flere Green Cardansatte, der er. Ifølge Niels Blomgren-Hansen er tekstilbranchen et godt eksempel på en lignende udvikling herhjemme. Tekstilbranchen har ganske vist outsourcet mange ufaglærte job til udlandet, men den har samtidig skabt nye slagkraftige virksomheder og job herhjemme, siger Niels Blomgren-Hansen.

3 2. JUNI 200 SIDE 3 ARBEJDSULYKKER Efter et år med stigning i antallet af dødsulykker er de fatale ulykker igen på vej ned. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen Redaktion: Anders Lau Morten Møller Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 50 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag:.500 ISSN: Antallet af dødsulykker falder igen Antallet af dødsulykker er efter en kortvarig stigning igen faldet til det historisk lave niveau som i Det fremgår af Arbejdstilsynets Årsopgørelse Anmeldte arbejdsskader, som netop er offentliggjort. Efter flere år med konstant fald i antallet af dødsulykker steg antallet af fatale Antallet af anmeldte dødsulykker faldet igen Antallet af anmeldte dødsulykker, Kilde: Arbejdstilsynet, 200. Stem ja til flere job A RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Hvis man spørger nogen, om de vil have, at der bliver skabt flere job, vil de færreste betænke sig med at svare ja. Spørgsmålet lyder næsten dumt, fordi svaret i så høj grad giver sig selv. Det giver mig et håb om, at danskerne vil stemme ja til EU s nye forfatningstraktat, når dagen for en afstemning kommer. Efter min vurdering er netop flere job og færre arbejdsløse en af de konkrete konsekvenser, danskerne vil mærke af den historiske aftale. Det vil være uartigt at påstå, at forfatningstraktaten ikke tager stilling til mange andre vigtige ting. Det gør den heldigvis, men netop arbejdsmarkedet har med forfatningstraktaten fået en placering øverst på EU s fælles dagsorden. Det er helt naturligt. Arbejdsmarkedets velbefindende påvirker os alle meget direkte og er omdrejningspunktet for de enkelte landes økonomier. Med forfatningstraktaten har landene aftalt fælles målsætninger, der skal være en rød tråd i de initiativer, som landene tager i EU-samarbejdet. Konkurrenceevne er blevet placeret ulykker pludseligt fra 50 i 2001 til 57 i en stigning på over pct. I 2003 er der foreløbig kun registreret 51 dødsulykker. Det er seks færre end i 2002 og én mere end da antallet var på det laveste i Mænd har størst risiko for at komme ud for en dødsulykke. I 2003 kom mænd ud for en dødsulykke, mod syv kvinder. Også antallet af alvorlige arbejdsulykker, som omfatter amputationer, knoglebrud og skader på omfattende dele af kroppen fortsætter med at falde. Fra 1998 til 2003 faldt antallet af alvorlige ulykker således fra til et fald på knap 20 pct. Også når det gælder alvorlige arbejdsulykker er mændene mest udsat, men mændene oplever samtidig også det største fald i antallet af alvorlige ulykker. som et sådant fælles overordnet mål, og det kan få stor betydning. I de første årtier, Danmark var med i EF, var indgangsvinklen ofte, at man ville beskytte de enkelte borgere. Verden var ond - derfor måtte man beskytte borgerne imod den. Det førte til nidkære regler, der måske gav den enkelte flere rettigheder, men også svækkede konkurrenceevnen og resulterede i færre job. Forfatningstraktaten markerer et brud med den tænkning. I fokus er kommet de fælles interesser som jobvækst, der berører og samler de fleste. Det er de interresser, EU skal bygges på. Det princip manifesteres også ved, at forfatningstraktaten inviterer til, at arbejdsmarkedets parter indgår forpligtende aftaler, der kan stå i stedet for bureaukratisk EU-lovgivning i direktivform. Det er den rette vej. Forfatningstraktaten moderniserer EU s beslutningsgange, så det udvidede EU kan blive et handlekraftigt fællesskab. Det vil kræve mod og handling at gøre EU til den mest konkurrencedygtige del af verden, men målet - og det fromme fælles ønske om vækst og flere job - bør vi alle med et ja bakke op om.

4 2. JUNI 200 SIDE FLASKEHALSE Til trods for, at flaskehalsene på arbejdsmarkedet har været aftagende i en periode, forventer de fleste regioner nu igen stigende beskæftigelse og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Udsigt til flaskehalse i 1 ud af 1 regioner Inden for et år kan der være flaskehalsproblemer med mangel på arbejdskraft i 1 ud af landets 1 regioner. Selvom ledigheden stadig er højere end under sidste opsving, ser næsten samtlige 1 regionale arbejdsmarkedsråd øget risiko for flaskehalse inden for ét år. På den private del af arbejdsmarkedet er risikoen størst i bygge- og anlægsbranchen, hvor 12 ud af 1 regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at virksomhederne kan komme til at mangle arbejdskraft inden for et år. Det fremgår af ArbejdsMarkedsPolitisk Agendas gennemgang af de nye redegørelser for 2. kvartal 200 fra landets 1 regionale arbejdsmarkedsråd. Risikoen for arbejdskraftmangel hænger sammen med rådenes forventninger til beskæftigelsen. Hovedparten af de regionale råd forventer stigende eller uændret beskæftigelse inden for det næste år. Længere tids beskæftigelsesvækst skal der altså ikke til, før ledigheden tipper over i begyndende flaskehalse, og i flere regioner er flaskehalse allerede nutid. Vismand er ikke overrasket Vismand og professor i økonomi, Jan Rose Skaksen, er ikke overrasket: Økonomien er for alvor ved at komme i gang, og den udvikling påvirker ledigheden i en positiv retning. Hvis udviklingen går for hurtigt, er der fare for Risiko for flere flaskehalse Forventet beskæftigelse og fag med flaskehalse 1.kv kv Forventet uændret eller Antal aktuelle Antal mulige stigende beskæftigelse - flaskehalse flaskehalse Storkøbenhavn Ja Frederiksborg Ja 11 Roskilde Ja 16 Vestsjælland Ja Storstrøm Ja 28 Fyn Ja Ingen 11 Sønderjyl. Ribe Ja Ja Vejle Ja 2 16 Ringkøb. Ja 6 9 Århus Ja 2 3 Viborg Ja Ingen 26 Nordjylland - Ingen Bornholm - 2 Kilde: De Regionale Arbejdsmarkedsråd, ud af 1 regioner forventer, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft inden for det næste år, og hovedparten af regionerne har allerede aktuelle flaskehalse. et stigende antal flaskehalse. Det påvirker lønnen, der stiger, og dermed er der fare for en negativ spiral, hvor løn og priser presses op, siger Jan Rose Skaksen. Ifølge Jan Rose Skaksen er der behov for at følge udviklingen tæt, hvis mangel på arbejdskraft skal undgås: I den forbindelse spiller de regionale arbejdsmarkedsråd en enorm vigtig rolle for at få bragt den strukturelle ledighed længere ned, siger Jan Rose Skaksen. Han lægger desuden vægt på, at alle ledige er klar, når jobbene begynder at komme. Derfor skal det sikres, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der ikke er for mange ledige i aktivering, mener Jan Rose Skaksen. Flaskehalse truer i Sønderjylland Efter en periode, hvor antallet af flaskehalse har været aftagende på grund af stigende ledighed, er manglen på arbejdskraft så småt igen begyndt at presse på i Sønderjylland, oplyser Katja Laut fra RAR s sekretariat for Sønderjylland. Vi ser for øjeblikket et begyndende opsving i industrien. Det kan betyde, at vi kommer til at mangle arbejdskraft på visse områder, siger Katja Laut. Katja Laut peger på, at der i forhold til 1. kvartal 200 allerede er kommet to nye områder på listen over aktuelle flaskehalse, og at flere kan være på vej: Ledigheden inden for bygge- og anlægsområdet er på vej ned, så også her kan manglen på arbejdskraft hurtigt blive et reelt problem, siger Katja Laut. Frederiksborg er klar til opsving Den vurdering er Esben Outzen Jensen, arbejdsmarkedschef i AF-Frederiksborg, enig i, men han mener, at AF er klædt på til at håndtere det spirende opsving: Vi forventer flere flaskehalse i takt med øget beskæftigelse. En dialog med virksomhederne er imidlertid afgørende for at spotte områder, hvor der begynder at ske noget. Dermed kan vi hurtigt sætte ind med vejledning og opkvalificering, siger Esben Outzen Jensen.

5 2. JUNI 200 SIDE 5 FOLKESKOLEN En national uddannelsesinspektion skal sikre høj kvalitet i hele det svenske uddannelsessystem. Dansk professor mener, at det også evalueringen af danske folkeskoler må styrkes. National evaluering af alle svenske folkeskoler I Sverige har man allerede fundet en model for det, OECD anbefaler Danmark: Samtlige svenske folkeskolers indsats skal de næste år evalueres af en national instans, selv om de svenske folkeskoler lige som de danske er kommunalt domæne. Evalueringerne skal give bedre undervisning og mindske forskellene mellem de enkelte skoler. I det danske uddannelsessystem findes der ikke en sådan landsdækkende evaluering af alle skoler og kommuners indsats. Der er indført nationale faglige mål for de forskellige klassetrin, men ingen national instans vurderer, om de enkelte skoler indfrier dem. OECD udgav tidligere på måneden en rapport, der anbefalede Danmark mere systematiske evalueringer for at sikre en bedre kvalitet i folkeskolen. Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund, mener, at tiden nu er inde til, at Danmark også foretager nationale kvalitetsmålinger: Der er brug for en statslig enhed, fx Danmarks Evalueringsinstitut, til at gennemføre systematiske og uafhængige vurderinger af undervisningens kvalitet, siger Niels Egelund. Begrænset evaluering af danske skoler Danmarks Evalueringsinstitut foretager i dag evalueringer af enkelte fag på tværs af et mindre udpluk af skoler. Desuden har nogle kommuner et evalueringssamarbejde, hvor repræsentanter fra én skole undersøger kvaliteten på en anden skole. En landsdækkende og ensartet vurdering af hver enkelt skole findes imidlertid ikke, men det skal der til for at sikre en undervisning på højeste niveau, mener Niels Egelund: I Danmark mangler vi nogle bedre redskaber til at fortælle lærerne, hvor de står, og hvordan de kan forbedre deres undervisning. Det er et problem, at der er for stor spredning i kvaliteten mellem de enkelte skoler. Løbende evaluering af skolernes indsats kan være med til at mindske den forskel, siger han. ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Den svenske uddannelsesevaluering Evalueringen skal give en vurdering af: 1. Børnene/de studerendes normer og værdier set i forhold til læreplanernes målsætninger om bl.a. demokrati og medindflydelse. 2. Opnåede kundskaber i forhold til de nationalt definerede målsætninger. 3. Arbejds- og indlæringsmiljø.. Undervisning og arbejdsformer. 5. Ledelsesstruktur. 6. Tilgang til omsorg og uddannelse. 7. Ressourcer til bl.a. personale, efteruddannelse, lokaler m.m. Ret til en god uddannelse I marts 2003 besluttede den svenske regering at oprette en statslig uddannelsesinspektion, der bl.a. skal sikre, at kommuner og skoler i hele Sverige lever op til kravene i den svenske skolelov, og at undervisning og arbejdsformer tilrettelægges hensigtsmæssigt (se boks). Inspektionen skal undersøge samtlige kommunale og private folkeskoler, gymnasier og voksenundervisningscentre og vurdere, om skolen og kommunen lever op til de nationale krav. Chefen for uddannelsesinspektionens koordinerende enhed, Per Bergdahl, understreger, at formålet er at sikre borgeren uddannelser af højeste kvalitet: Uddannelsesinspektionens overordnede formål er at sikre individets ret til en god uddannelse. Evalueringen skal være det redskab, der sikrer fortsat udvikling af undervisningens kvalitet. Desuden håber vi, at den øgede opmærksomhed på skolens præstationer kan være med til at mindske forskellene mellem de bedste og de dårligste skoler, siger han. Per Bergdahl mener, at den landsdækkende evaluering gør det nemmere at sammenligne de enkelte skolers resultater og dermed også ændre kritisable undervisningsforhold på en skole. -mom

6 2. JUNI 200 SIDE 6 BESKÆFTIGELSE Andre aktører har succes med at få ledige, som har problemer med at få tilknytning til arbejdsmarkedet, i job. Aktørerne fremhæver bl.a. friheden til selv at tilrettelægge indsatsen, som en af årsagerne til successen. Andre aktører får ledige med problemer i job Private jobformidlere, som får løn efter resultater, har stor succes med at få ledige, der har problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, i job. Fire ud af ledige, som er udpeget til en særlig indsats, kommer i job i kortere eller længere tid, når de har været i kontakt med en anden jobformidler end AF - en såkaldt anden aktør. En del vender ganske vist efter en kortere periode tilbage til ledighed, men hver fjerde, der blev visiteret til andre aktører i 1. halvår 2003, er fortsat i job i marts og det vel at mærke i en periode, hvor ledigheden har været stigende. Det viser en foreløbig undersøgelse af erfaringerne med inddragelse af andre aktører i AF-Storstrøm. Undersøgelsen er første led i en større undersøgelse og omfatter 1.0 ledige, som er udpeget til en særlig tidlig indsats. Gruppen omfatter bl.a. indvandrere, seniorer og kvinder, der har været på barsel. Størst effekt blandt indvandrere Effekten af andre aktørers indsats er størst blandt gruppen af ledige indvandrere, hvor næsten halvdelen har været eller er i arbejde, mens de er tilknyttet en anden aktør. Det har ikke været muligt at finde et rimeligt tal at sammenligne resultatet med, men hos AF-region Storstrøm er man positivt overrasket over resultatet. Det er meget overraskende, da det traditionelt er en gruppe, der har svært Private jobformidlere får ledige i job Andel ledige hos anden aktør, der har været i job. 60 Jobeffekt 50 - heraf mindre end 6 mdr. - heraf mere end 6 mdr Indvandrere Mangl.kvalifikationeende udd. Videregå- Seniorer Kvinder I alt Kilde: AF-Storstrøm, 200. Fire ud af ledige, der har problemer med at få fast job, kommer i arbejde i kortere eller længere tid, mens de er hos en anden aktør. ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Susanne Hansen, der er specialkonsulent i AF-region Storstrøm. Under halvdelen af indvandrerne opnår varig beskæftigelse ud over seks måneder, mens en noget større andel får kortvarige job i under seks måneder. Indvandrerne har typisk mange kortvarige job, men det er med til at sikre, at de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Susanne Hansen. Virksomhedspraktik et vigtigt redskab Hos konsulentfirmaet Jobforum får ca. 60 pct. af indvandrerne arbejde i kortere eller længere tid - uden at indsatsen over for ledige indvandrere adskiller sig fra Jobforums indsats for andre ledige. Vi lægger vægt på, at den enkelte selv gør arbejdet, uanset hvilken ledighedsgruppe vi har med at gøre. Vi tager ikke folk i hånden og går rundt fra virksomhed til virksomhed. Vi motiverer ledige til selv at tage ansvar, siger Else Marie Rasmussen, konsulent hos Jobforum. Hun fremhæver muligheden for at sende ledige i praktik på en virksomhed som et helt centralt redskab i arbejdet. Virksomhedspraktik er en fantastisk mulighed for ledige til at præsentere sig selv over for en virksomhed. Samtidig kan praktikken også bruges til at afklare, om personen nu også egner sig til jobbet, siger Else Marie Rasmussen. Metodefrihed har stor betydning Friheden til selv at tilrettelægge indsatsen over for de ledige bidrager ifølge flere aktører til at skabe resultater. Vi oplever meget lidt bureaukrati og har stor frihed til selv at vælge de redskaber, vi benytter i indsatsen, siger Ole Jørgensen fra konsulentfirmaet Enkelt. Else Marie Rasmussen tilføjer: Friheden betyder, at vi kan bruge mere krudt end fx AF på at holde tæt kontakt til de ledige. Nogle ledige har vi kontakt med hver 1. dag, hvis vi mener, at der er behov, mens andre kan vi nøjes med at se hver tredje måned, siger hun.

7 2. JUNI 200 SIDE 7 NOTA BENE Erhvervsskolers kontakt er for dårlig Kontakten fra erhvervsskoler til praktiksteder er ikke god nok. Det konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i en ny rapport. Kun en tredjedel af de adspurgte elever inden for murer-, elektriker- og kontoruddannelserne mener, at kontakten mellem skole og virksomheder er tilfredsstillende. EVA anbefaler derfor, at skolerne knytter en fast kontaktperson til den enkelte virksomhed. Lån dit personale ud Virksomheder, der i en periode er overbemandede, kan nu låne deres personale ud til andre virksomheder, som mangler arbejdskraft. På den måde kan personaleomkostningerne sænkes i en periode, uden at det bliver nødvendigt at afskedige medarbejdere. Det er tankegangen i fimaet Intralets nye personalesystem, som nu introduceres i Danmark. Få flere informationer på Færre byrder til virksomhederne Holland vil styrke Lissabon-strategien og lette virksomhedernes administrative byrder, når landet den 1. juli overtager formandskabet i EU. Det oplyser en repræsentant fra den hollandske regering til DA. Holland vil bl.a. synliggøre de økonomiske konsekvenser, som fremtidig EU-lovgivning får for virksomhederne. Det sker som led i bestræbelserne på at gøre EU til den mest konkurrencedygtige region i verden inden 20. Ny jobbank på SDU Syddansk Universitet har oprettet en jobbank, der skal forbedre kontakten mellem virksomheder og nye kandidater. Det fremgår af universitetets hjemmeside. Virksomhederne kan både søge blandt kandidaterne i jobbanken og oprette en jobprofil, som ledige kan reagere på. Jobbanken er et supplement til bl.a. AF s Jobnet. Besøg databasen på -mom

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Jobformidling mellem regioner halter

Jobformidling mellem regioner halter 11. DECEMBER 2003 AF På trods af den støt stigende ledighed er der alligevel mangel på faglært arbejdskraft i visse dele af landet. Jobformidling mellem regioner halter Mens samlet set flere tusinde elektrikere,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere