Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor"

Transkript

1 2. JUNI BESKÆFTIGELSE Udenlandsk arbejdskraft skaber en merbeskæftigelse på 2,5 person, viser tysk undersøgelse. Den tyske Green Cardordning skaber arbejdspladser til andre end dem, der får job på deres Green Card. Ifølge det tyske Bundesanstalt für Arbeit og forskningsvirksomheden Wimmex skabte Green Cards en merbeskæftigelse i Tyskland på i Udenlandsk arbejdskraft er en job-motor Rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft kan være en jobmotor, der sætter gang i den nationale beskæftigelse og bidrager til at løse ledighedsproblemer. I gennemsnit bliver der skabt to og et halvt nyt job til landets egne borgere, hver gang en virksomhed flyver en udenlandsk ekspert ind. Samtidig bidrager rekrutteringen af eksperter til, at virksomhedernes investeringslyst i hjemlandet stiger, mens behovet for at flytte job til udlandet svækkes. Det er konklusionen på en tysk undersøgelse af effekterne af den tyske Green Card-ordning. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem det tyske Bundesanstalt für Arbeit og forskningsvirksomheden Wimmex. Undersøgelsen er fra 2001, og så vidt vides den eneste, der sætter tal på, hvad import af arbejdskraft betyder for landets beskæftigelse. Undersøgelsen er fortsat højaktuel, mener Doktor i politisk videnskab, Jochen Green Card skaber nye job Beskæftigelseseffekt som følge af GC, Antal GC-ansatte Gennemsnitligt antal GC-ansatte pr. GC-virksomhed 2,3 Antal GC-virksomheder Antal ekstra normale job pr. GC-ansat 2,5 Antal GC-arbejdspladser Antal nye job som følge af GC-ansættelse (2,5 x 5000) Samlet beskæftigelseseffekt Note: Antallet af ekstra normale job er angivet på baggrund af interview med 150 virksomheder med GC-ansatte. Kilde: Bundesanstalt für Arbeit og Wimmex, 2001 ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Green Card-undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og interview med 500 Green Card-ansatte og over 600 arbejdsgivere, der havde ansat Green Card-arbejdskraft i Det svarer til ca. en tredjedel af alle tyske virksomheder, der havde Green Card-ansatte i Undersøgelsens svarprocent var på 70. Reuter, fra Wimmex. Ifølge Niels Blomgren-Hansen, professor i økonomi ved Handelshøjskolen i København, kan resultaterne meget vel overføres til danske forhold. Det er gode ideer, der skaber vækst og beskæftigelse. Derfor er der al mulig grund til at give virksomhederne mulighed for at tiltrække folk med gode ideer og særlige kvalifikationer, så virksomhederne kan konkurrere på det internationale marked, siger han. Høj beskæftigelseseffekt Syv ud af virksomheder i undersøgelsen, der har ansat personer med Green Card, vurderer, at den udenlandske arbejdskraft har en positiv indvirkning på deres beskæftigelse. Ifølge undersøgelsen skaffer én Green Card-modtager i gennemsnit arbejde til to en halv person i Tyskland. I 2000 fik omkring personer et tysk Green Card. Ifølge undersøgelsen gav det en samlet beskæftigelseseffekt på ARBEJDSULYKKER Antallet af dødsulykker på jobbet faldt igen sidste år - efter en lille stigning i Side 3 FLASKEHALSE Allerede på vej ind i opsvinget melder 1 ud af 1 regioner om udsigt til flaskehalse. Side FOLKESKOLEN Sverige er gået i gang med en national evaluering af samtlige kommunale skoler. Side 5

2 2. JUNI 200 SIDE 2 Green Card modvirker udflytning af job Andel virksomheder i undersøgelse, Samlet effekt af Green Card-ordning Effekt ved to, tre eller flere Green Card-ansatte 0 Har opgivet planlagt udflytning Kilde: Bundesanstalt für Arbeit og Wimmex. Angiver positiv indflydelse på indenlandsk investering. Den tyske Green Card-ordning er med til at forstærke den hjemlige investeringlyst, mens behovet for at flytte arbejdspladser til udlandet bliver svækket. Effekten bliver i begge tilfælde forstærket jo flere Green Card-ansatte, virksomhederne har job - og det er endda formentlig lavt sat, vurderer Dr. Jochen Reuter fra Wimmex. Beskæftigelseseffekten, som er opgjort i undersøgelsen til to en halv, er formentlig højere. Vores beregninger af effekten er meget forsigtige, siger han. Uden Green Card ingen job Ifølge Jochen Reuter har Wimmex kendskab til virksomheder, hvor effekten af et Green Card er væsentlig højere end undersøgelsens konklusioner. Der er eksempler på, at virksomheder der beskæftiger Green Card-modtagere har iværksat projekter, der omfatter mellem 20 og 30 medarbejdere. Projekter, som ikke ville være sat i værk, hvis ikke virksomhederne havde kunnet importere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, siger Jochen Reuter. Han understreger, at undersøgelsens resultater også er aktuelle i en situation med stigende arbejdsløshed. Import af højt kvalificeret arbejdskraft skaber arbejdspladser, men det kan være svært at overbevise offentligheden om, når arbejdsløsheden stiger, og konjunkturerne er dårlige, siger Jochen Reuter. Ledige erstatter ikke gode ideer I Danmark har Minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Bertel Haarder, netop givet grønt lys for import af højtuddannet IT-arbejdskraft, selvom der er ledighed blandt især lavtuddannede danske IT-folk. Ifølge Niels Blomgren-Hansen er det imidlertid ikke nødvendigvis de samme kvalifikationer, ledige udbyder, som virksomhederne efterspørger. Danmark har mange ledige IT-folk, der uden tvivl kan varetage driftopgaver og lignende, men det betyder ikke, at de kan erstatte folk med gode ideer, siger Niels Blomgren-Hansen. Han er tilhænger af, at virksomhederne får frie muligheder for at ansætte medarbejdere udefra med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse herhjemme. Det er vigtigt, at Danmark er et attraktivt land for personer med gode ideer og høje kvalifikationer, hvis virksomhederne skal kunne konkurrere internationalt, siger Niels Blomgren-Hansen. Modvirker udflytning af arbejdspladser Den tyske undersøgelse viser derudover, at Green Card-ordningen har den positive sideeffekt, at den modvirker udflytning af arbejdspladser til udlandet. Næsten hver femte virksomhed i undersøgelsen angiver, at de har opgivet en planlagt udflytning af arbejdspladser som konsekvens af Green Card-ordningen. Effekten er størst for mindre og nystartede virksomheder og bliver forstærket jo flere Green Card-ansatte, virksomhederne har. Hver tredje virksomhed med over tre Green Card-ansatte angiver således, at de har opgivet udflytning. Mens investeringslysten i udlandet er dalet, er investeringslysten i hjemlandet til gengæld steget. Hver tredje virksomhed i undersøgelsen angiver, at Green Card-ordningen har haft en positiv indvirkning på virksomhedens investeringer i hjemlandet til gavn for beskæftigelsen. Også her bliver effekten forstærket jo flere Green Cardansatte, der er. Ifølge Niels Blomgren-Hansen er tekstilbranchen et godt eksempel på en lignende udvikling herhjemme. Tekstilbranchen har ganske vist outsourcet mange ufaglærte job til udlandet, men den har samtidig skabt nye slagkraftige virksomheder og job herhjemme, siger Niels Blomgren-Hansen.

3 2. JUNI 200 SIDE 3 ARBEJDSULYKKER Efter et år med stigning i antallet af dødsulykker er de fatale ulykker igen på vej ned. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen Redaktion: Anders Lau Morten Møller Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 50 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag:.500 ISSN: Antallet af dødsulykker falder igen Antallet af dødsulykker er efter en kortvarig stigning igen faldet til det historisk lave niveau som i Det fremgår af Arbejdstilsynets Årsopgørelse Anmeldte arbejdsskader, som netop er offentliggjort. Efter flere år med konstant fald i antallet af dødsulykker steg antallet af fatale Antallet af anmeldte dødsulykker faldet igen Antallet af anmeldte dødsulykker, Kilde: Arbejdstilsynet, 200. Stem ja til flere job A RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Hvis man spørger nogen, om de vil have, at der bliver skabt flere job, vil de færreste betænke sig med at svare ja. Spørgsmålet lyder næsten dumt, fordi svaret i så høj grad giver sig selv. Det giver mig et håb om, at danskerne vil stemme ja til EU s nye forfatningstraktat, når dagen for en afstemning kommer. Efter min vurdering er netop flere job og færre arbejdsløse en af de konkrete konsekvenser, danskerne vil mærke af den historiske aftale. Det vil være uartigt at påstå, at forfatningstraktaten ikke tager stilling til mange andre vigtige ting. Det gør den heldigvis, men netop arbejdsmarkedet har med forfatningstraktaten fået en placering øverst på EU s fælles dagsorden. Det er helt naturligt. Arbejdsmarkedets velbefindende påvirker os alle meget direkte og er omdrejningspunktet for de enkelte landes økonomier. Med forfatningstraktaten har landene aftalt fælles målsætninger, der skal være en rød tråd i de initiativer, som landene tager i EU-samarbejdet. Konkurrenceevne er blevet placeret ulykker pludseligt fra 50 i 2001 til 57 i en stigning på over pct. I 2003 er der foreløbig kun registreret 51 dødsulykker. Det er seks færre end i 2002 og én mere end da antallet var på det laveste i Mænd har størst risiko for at komme ud for en dødsulykke. I 2003 kom mænd ud for en dødsulykke, mod syv kvinder. Også antallet af alvorlige arbejdsulykker, som omfatter amputationer, knoglebrud og skader på omfattende dele af kroppen fortsætter med at falde. Fra 1998 til 2003 faldt antallet af alvorlige ulykker således fra til et fald på knap 20 pct. Også når det gælder alvorlige arbejdsulykker er mændene mest udsat, men mændene oplever samtidig også det største fald i antallet af alvorlige ulykker. som et sådant fælles overordnet mål, og det kan få stor betydning. I de første årtier, Danmark var med i EF, var indgangsvinklen ofte, at man ville beskytte de enkelte borgere. Verden var ond - derfor måtte man beskytte borgerne imod den. Det førte til nidkære regler, der måske gav den enkelte flere rettigheder, men også svækkede konkurrenceevnen og resulterede i færre job. Forfatningstraktaten markerer et brud med den tænkning. I fokus er kommet de fælles interesser som jobvækst, der berører og samler de fleste. Det er de interresser, EU skal bygges på. Det princip manifesteres også ved, at forfatningstraktaten inviterer til, at arbejdsmarkedets parter indgår forpligtende aftaler, der kan stå i stedet for bureaukratisk EU-lovgivning i direktivform. Det er den rette vej. Forfatningstraktaten moderniserer EU s beslutningsgange, så det udvidede EU kan blive et handlekraftigt fællesskab. Det vil kræve mod og handling at gøre EU til den mest konkurrencedygtige del af verden, men målet - og det fromme fælles ønske om vækst og flere job - bør vi alle med et ja bakke op om.

4 2. JUNI 200 SIDE FLASKEHALSE Til trods for, at flaskehalsene på arbejdsmarkedet har været aftagende i en periode, forventer de fleste regioner nu igen stigende beskæftigelse og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Udsigt til flaskehalse i 1 ud af 1 regioner Inden for et år kan der være flaskehalsproblemer med mangel på arbejdskraft i 1 ud af landets 1 regioner. Selvom ledigheden stadig er højere end under sidste opsving, ser næsten samtlige 1 regionale arbejdsmarkedsråd øget risiko for flaskehalse inden for ét år. På den private del af arbejdsmarkedet er risikoen størst i bygge- og anlægsbranchen, hvor 12 ud af 1 regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at virksomhederne kan komme til at mangle arbejdskraft inden for et år. Det fremgår af ArbejdsMarkedsPolitisk Agendas gennemgang af de nye redegørelser for 2. kvartal 200 fra landets 1 regionale arbejdsmarkedsråd. Risikoen for arbejdskraftmangel hænger sammen med rådenes forventninger til beskæftigelsen. Hovedparten af de regionale råd forventer stigende eller uændret beskæftigelse inden for det næste år. Længere tids beskæftigelsesvækst skal der altså ikke til, før ledigheden tipper over i begyndende flaskehalse, og i flere regioner er flaskehalse allerede nutid. Vismand er ikke overrasket Vismand og professor i økonomi, Jan Rose Skaksen, er ikke overrasket: Økonomien er for alvor ved at komme i gang, og den udvikling påvirker ledigheden i en positiv retning. Hvis udviklingen går for hurtigt, er der fare for Risiko for flere flaskehalse Forventet beskæftigelse og fag med flaskehalse 1.kv kv Forventet uændret eller Antal aktuelle Antal mulige stigende beskæftigelse - flaskehalse flaskehalse Storkøbenhavn Ja Frederiksborg Ja 11 Roskilde Ja 16 Vestsjælland Ja Storstrøm Ja 28 Fyn Ja Ingen 11 Sønderjyl. Ribe Ja Ja Vejle Ja 2 16 Ringkøb. Ja 6 9 Århus Ja 2 3 Viborg Ja Ingen 26 Nordjylland - Ingen Bornholm - 2 Kilde: De Regionale Arbejdsmarkedsråd, ud af 1 regioner forventer, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft inden for det næste år, og hovedparten af regionerne har allerede aktuelle flaskehalse. et stigende antal flaskehalse. Det påvirker lønnen, der stiger, og dermed er der fare for en negativ spiral, hvor løn og priser presses op, siger Jan Rose Skaksen. Ifølge Jan Rose Skaksen er der behov for at følge udviklingen tæt, hvis mangel på arbejdskraft skal undgås: I den forbindelse spiller de regionale arbejdsmarkedsråd en enorm vigtig rolle for at få bragt den strukturelle ledighed længere ned, siger Jan Rose Skaksen. Han lægger desuden vægt på, at alle ledige er klar, når jobbene begynder at komme. Derfor skal det sikres, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der ikke er for mange ledige i aktivering, mener Jan Rose Skaksen. Flaskehalse truer i Sønderjylland Efter en periode, hvor antallet af flaskehalse har været aftagende på grund af stigende ledighed, er manglen på arbejdskraft så småt igen begyndt at presse på i Sønderjylland, oplyser Katja Laut fra RAR s sekretariat for Sønderjylland. Vi ser for øjeblikket et begyndende opsving i industrien. Det kan betyde, at vi kommer til at mangle arbejdskraft på visse områder, siger Katja Laut. Katja Laut peger på, at der i forhold til 1. kvartal 200 allerede er kommet to nye områder på listen over aktuelle flaskehalse, og at flere kan være på vej: Ledigheden inden for bygge- og anlægsområdet er på vej ned, så også her kan manglen på arbejdskraft hurtigt blive et reelt problem, siger Katja Laut. Frederiksborg er klar til opsving Den vurdering er Esben Outzen Jensen, arbejdsmarkedschef i AF-Frederiksborg, enig i, men han mener, at AF er klædt på til at håndtere det spirende opsving: Vi forventer flere flaskehalse i takt med øget beskæftigelse. En dialog med virksomhederne er imidlertid afgørende for at spotte områder, hvor der begynder at ske noget. Dermed kan vi hurtigt sætte ind med vejledning og opkvalificering, siger Esben Outzen Jensen.

5 2. JUNI 200 SIDE 5 FOLKESKOLEN En national uddannelsesinspektion skal sikre høj kvalitet i hele det svenske uddannelsessystem. Dansk professor mener, at det også evalueringen af danske folkeskoler må styrkes. National evaluering af alle svenske folkeskoler I Sverige har man allerede fundet en model for det, OECD anbefaler Danmark: Samtlige svenske folkeskolers indsats skal de næste år evalueres af en national instans, selv om de svenske folkeskoler lige som de danske er kommunalt domæne. Evalueringerne skal give bedre undervisning og mindske forskellene mellem de enkelte skoler. I det danske uddannelsessystem findes der ikke en sådan landsdækkende evaluering af alle skoler og kommuners indsats. Der er indført nationale faglige mål for de forskellige klassetrin, men ingen national instans vurderer, om de enkelte skoler indfrier dem. OECD udgav tidligere på måneden en rapport, der anbefalede Danmark mere systematiske evalueringer for at sikre en bedre kvalitet i folkeskolen. Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund, mener, at tiden nu er inde til, at Danmark også foretager nationale kvalitetsmålinger: Der er brug for en statslig enhed, fx Danmarks Evalueringsinstitut, til at gennemføre systematiske og uafhængige vurderinger af undervisningens kvalitet, siger Niels Egelund. Begrænset evaluering af danske skoler Danmarks Evalueringsinstitut foretager i dag evalueringer af enkelte fag på tværs af et mindre udpluk af skoler. Desuden har nogle kommuner et evalueringssamarbejde, hvor repræsentanter fra én skole undersøger kvaliteten på en anden skole. En landsdækkende og ensartet vurdering af hver enkelt skole findes imidlertid ikke, men det skal der til for at sikre en undervisning på højeste niveau, mener Niels Egelund: I Danmark mangler vi nogle bedre redskaber til at fortælle lærerne, hvor de står, og hvordan de kan forbedre deres undervisning. Det er et problem, at der er for stor spredning i kvaliteten mellem de enkelte skoler. Løbende evaluering af skolernes indsats kan være med til at mindske den forskel, siger han. ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Den svenske uddannelsesevaluering Evalueringen skal give en vurdering af: 1. Børnene/de studerendes normer og værdier set i forhold til læreplanernes målsætninger om bl.a. demokrati og medindflydelse. 2. Opnåede kundskaber i forhold til de nationalt definerede målsætninger. 3. Arbejds- og indlæringsmiljø.. Undervisning og arbejdsformer. 5. Ledelsesstruktur. 6. Tilgang til omsorg og uddannelse. 7. Ressourcer til bl.a. personale, efteruddannelse, lokaler m.m. Ret til en god uddannelse I marts 2003 besluttede den svenske regering at oprette en statslig uddannelsesinspektion, der bl.a. skal sikre, at kommuner og skoler i hele Sverige lever op til kravene i den svenske skolelov, og at undervisning og arbejdsformer tilrettelægges hensigtsmæssigt (se boks). Inspektionen skal undersøge samtlige kommunale og private folkeskoler, gymnasier og voksenundervisningscentre og vurdere, om skolen og kommunen lever op til de nationale krav. Chefen for uddannelsesinspektionens koordinerende enhed, Per Bergdahl, understreger, at formålet er at sikre borgeren uddannelser af højeste kvalitet: Uddannelsesinspektionens overordnede formål er at sikre individets ret til en god uddannelse. Evalueringen skal være det redskab, der sikrer fortsat udvikling af undervisningens kvalitet. Desuden håber vi, at den øgede opmærksomhed på skolens præstationer kan være med til at mindske forskellene mellem de bedste og de dårligste skoler, siger han. Per Bergdahl mener, at den landsdækkende evaluering gør det nemmere at sammenligne de enkelte skolers resultater og dermed også ændre kritisable undervisningsforhold på en skole. -mom

6 2. JUNI 200 SIDE 6 BESKÆFTIGELSE Andre aktører har succes med at få ledige, som har problemer med at få tilknytning til arbejdsmarkedet, i job. Aktørerne fremhæver bl.a. friheden til selv at tilrettelægge indsatsen, som en af årsagerne til successen. Andre aktører får ledige med problemer i job Private jobformidlere, som får løn efter resultater, har stor succes med at få ledige, der har problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, i job. Fire ud af ledige, som er udpeget til en særlig indsats, kommer i job i kortere eller længere tid, når de har været i kontakt med en anden jobformidler end AF - en såkaldt anden aktør. En del vender ganske vist efter en kortere periode tilbage til ledighed, men hver fjerde, der blev visiteret til andre aktører i 1. halvår 2003, er fortsat i job i marts og det vel at mærke i en periode, hvor ledigheden har været stigende. Det viser en foreløbig undersøgelse af erfaringerne med inddragelse af andre aktører i AF-Storstrøm. Undersøgelsen er første led i en større undersøgelse og omfatter 1.0 ledige, som er udpeget til en særlig tidlig indsats. Gruppen omfatter bl.a. indvandrere, seniorer og kvinder, der har været på barsel. Størst effekt blandt indvandrere Effekten af andre aktørers indsats er størst blandt gruppen af ledige indvandrere, hvor næsten halvdelen har været eller er i arbejde, mens de er tilknyttet en anden aktør. Det har ikke været muligt at finde et rimeligt tal at sammenligne resultatet med, men hos AF-region Storstrøm er man positivt overrasket over resultatet. Det er meget overraskende, da det traditionelt er en gruppe, der har svært Private jobformidlere får ledige i job Andel ledige hos anden aktør, der har været i job. 60 Jobeffekt 50 - heraf mindre end 6 mdr. - heraf mere end 6 mdr Indvandrere Mangl.kvalifikationeende udd. Videregå- Seniorer Kvinder I alt Kilde: AF-Storstrøm, 200. Fire ud af ledige, der har problemer med at få fast job, kommer i arbejde i kortere eller længere tid, mens de er hos en anden aktør. ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Susanne Hansen, der er specialkonsulent i AF-region Storstrøm. Under halvdelen af indvandrerne opnår varig beskæftigelse ud over seks måneder, mens en noget større andel får kortvarige job i under seks måneder. Indvandrerne har typisk mange kortvarige job, men det er med til at sikre, at de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Susanne Hansen. Virksomhedspraktik et vigtigt redskab Hos konsulentfirmaet Jobforum får ca. 60 pct. af indvandrerne arbejde i kortere eller længere tid - uden at indsatsen over for ledige indvandrere adskiller sig fra Jobforums indsats for andre ledige. Vi lægger vægt på, at den enkelte selv gør arbejdet, uanset hvilken ledighedsgruppe vi har med at gøre. Vi tager ikke folk i hånden og går rundt fra virksomhed til virksomhed. Vi motiverer ledige til selv at tage ansvar, siger Else Marie Rasmussen, konsulent hos Jobforum. Hun fremhæver muligheden for at sende ledige i praktik på en virksomhed som et helt centralt redskab i arbejdet. Virksomhedspraktik er en fantastisk mulighed for ledige til at præsentere sig selv over for en virksomhed. Samtidig kan praktikken også bruges til at afklare, om personen nu også egner sig til jobbet, siger Else Marie Rasmussen. Metodefrihed har stor betydning Friheden til selv at tilrettelægge indsatsen over for de ledige bidrager ifølge flere aktører til at skabe resultater. Vi oplever meget lidt bureaukrati og har stor frihed til selv at vælge de redskaber, vi benytter i indsatsen, siger Ole Jørgensen fra konsulentfirmaet Enkelt. Else Marie Rasmussen tilføjer: Friheden betyder, at vi kan bruge mere krudt end fx AF på at holde tæt kontakt til de ledige. Nogle ledige har vi kontakt med hver 1. dag, hvis vi mener, at der er behov, mens andre kan vi nøjes med at se hver tredje måned, siger hun.

7 2. JUNI 200 SIDE 7 NOTA BENE Erhvervsskolers kontakt er for dårlig Kontakten fra erhvervsskoler til praktiksteder er ikke god nok. Det konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i en ny rapport. Kun en tredjedel af de adspurgte elever inden for murer-, elektriker- og kontoruddannelserne mener, at kontakten mellem skole og virksomheder er tilfredsstillende. EVA anbefaler derfor, at skolerne knytter en fast kontaktperson til den enkelte virksomhed. Lån dit personale ud Virksomheder, der i en periode er overbemandede, kan nu låne deres personale ud til andre virksomheder, som mangler arbejdskraft. På den måde kan personaleomkostningerne sænkes i en periode, uden at det bliver nødvendigt at afskedige medarbejdere. Det er tankegangen i fimaet Intralets nye personalesystem, som nu introduceres i Danmark. Få flere informationer på Færre byrder til virksomhederne Holland vil styrke Lissabon-strategien og lette virksomhedernes administrative byrder, når landet den 1. juli overtager formandskabet i EU. Det oplyser en repræsentant fra den hollandske regering til DA. Holland vil bl.a. synliggøre de økonomiske konsekvenser, som fremtidig EU-lovgivning får for virksomhederne. Det sker som led i bestræbelserne på at gøre EU til den mest konkurrencedygtige region i verden inden 20. Ny jobbank på SDU Syddansk Universitet har oprettet en jobbank, der skal forbedre kontakten mellem virksomheder og nye kandidater. Det fremgår af universitetets hjemmeside. Virksomhederne kan både søge blandt kandidaterne i jobbanken og oprette en jobprofil, som ledige kan reagere på. Jobbanken er et supplement til bl.a. AF s Jobnet. Besøg databasen på -mom

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre 13. JUNI 2002 11 ARBEJDSMARKED Ældre ledige, der bliver henvist til en jobsamtale, har nøjagtigt de samme chancer for at komme i arbejde igen som yngre ledige. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002. Ældre

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobformidling mellem regioner halter

Jobformidling mellem regioner halter 11. DECEMBER 2003 AF På trods af den støt stigende ledighed er der alligevel mangel på faglært arbejdskraft i visse dele af landet. Jobformidling mellem regioner halter Mens samlet set flere tusinde elektrikere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

9.000 flere offentligt ansatte kunne være på job

9.000 flere offentligt ansatte kunne være på job 30. MAJ 2002 10 SYGEFRAVÆR Offentligt ansatte har højere sygefravær end privatansatte. Det gælder også, når der tages højde for forskelle i personalets sammensætning. Sygedage pr. ansat, 2000. 14 12 10

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

10. JUNI 1999. end 90 pct. af tiden. I alt er der nu 129.000 marginaliserede, nye tal.

10. JUNI 1999. end 90 pct. af tiden. I alt er der nu 129.000 marginaliserede, nye tal. 10. JUNI 1999 10 MARGINALISERING Opsvinget er ikke kommet de mest ledige til gode. På et år er der blevet knap 10.000 flere dybt marginaliserede, der i tre år har været væk fra det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen 15. APRIL 04 EFTERLØN EU-landene har netop givet hinanden håndslag på, at de vil efterleve henstillingerne fra den ekspertgruppe, der vil have fjernet de danske incitamenter til tidlig tilbagetrækning.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Dyre folkeskoler er ikke bedst

Dyre folkeskoler er ikke bedst 21. OKTOBER 2004 FOLKESKOLEN Udgifter og resultater hænger ikke sammen på landets folkeskoler, viser en ny, meget omfattende analyse fra DA. Dyre folkeskoler er ikke bedst De dyreste folkeskoler er ikke

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Overgangsydelsens død skabte jobboom

Overgangsydelsens død skabte jobboom 3. JUNI 25 11 BESKÆFTIGELSE Overgangsydelsens død skabte jobboom De ældre har båret hele væksten i den danske beskæftigelse de seneste syv år. Årsagen er til dels afskaffelsen af overgangsydelsen. 1 9

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Flere kronisk syge beholder deres job

Flere kronisk syge beholder deres job 9. NOVEMBER 2000 SOCIALPOLITIK Siden 1994 er antallet af 28-aftaler, som er med til at fastholde og integrere kronisk syge i beskæftigelse, steget med knap 2.500 eller 37 pct. Flere kronisk syge beholder

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere