Arkitekten som forsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekten som forsker"

Transkript

1 Arkitekten som forsker sbs rådgivning a/s februar 2014 TINA MARIA RODEN Cand.arch, PhD Fellow The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation Institute of Planning (CBP) 1/29

2 2/29 HVAD ER EN PHD? En ph.d. er en (3 årig) forskeruddannelse efter endt kandidatgrad At forske er at dykke ned i sit fagområde og forsøge at finde nye aspekter eller opdage nye sammenhænge, som kan bruges i en videreudvikling inden for fagområdet. Man kan forske inden for alle de videnskabelige områder. I nogle ledige ph.d.-stillinger er emnet for forskningsprojektet fastlagt på forhånd. I andre har du mulighed for selv at bestemme emnet, når du formulerer din ansøgning. Som ph.d.-studerende skal du være tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, men du kan også samtidig være tilknyttet en virksomhed (erhvervs-ph.d.).

3 ARKITEKTEN SOM VIDENSKABSMAND OVERORDNET: Undersøge og udvikle arkitekturens praksis - eller kunstnerisk udviklingsarbejde BYGNINGSKUNST / KULTUR / TEKNOLOGI / LANDSKAB / BYPLANLÆGNING EKSEMPLER: Nye metoder og teknikker indenfor byggeriet Nye materialer Bæredygtighed og energioptimering IT og arkitektur Sundhed og motion... og meget meget meget mere... 3/29

4 4/29 LANDSKABETS NYE ROLLE I BYUDVIKLINGEN Forståelsen af landskabets rolle i byudviklingen er et område i dynamisk udvikling. Den måde vi som planlæggere/arkitekter betragter og arbejder med forholdet ml. bebygget og ubebygget er under forandring. Landskabsarkitekter trænger sig ind på byplanlæggerens domæne. F.eks.: Søndermarken (Vejle), City in Between (Aalborg), Ydre Østerbro (Nykøbing F), m.fl.

5 5/29 FOKUS FOR FORSKNINGSPROJEKT Nyt (akademisk) planlægningsbegreb Landscape Urbanism Ved denne form for planlægning skifter det bebyggede og ubebyggede rolle. Landskabet opfattes som basis og det bebyggede er ikke længere nødvendigvis det strukturerende. Landskabsurbanisme er en byplanlægningsmetode, der henter hjælp i landskabsarkitekturteori- og metode

6 LANDSKABSURBANISME I TEORIEN Landskabsurbanisme indeholder en kritik af især modernismens arkitektur og planlægnings utilstrækkelighed til at skabe sammenhængende, kompetente og overbevisende forklaringer på de nutidige urbane betingelser. Landskabsurbanisme betragtes som en økologisk planlægningsmetode. Byen bliver i stand til at absorbere forandringer uden at blive ødelagt. Landskabsurbanisme indebærer, at den traditionelle alliance mellem arkitektur, urban design og byudvikling udvides med kendskab til økologiske systemer f.eks. vand, vind, kredsløb, sundhed, bæredygtighed osv. 6/29

7 7/29 LANDSKABSURBANISME Den traditionelle opfattelse af den klassiske by med deling mellem det historiske centrum, gader, torve, parker, forstæder osv. har udlevet sin tid. Landskabet får en nyopdaget relevans - ikke som pittoresk baggrund for bebyggelse - men som en medspillende kraft, der er med til at forme byerne. Landskabsurbanisme dækker over voids (intentionelle tomrum) i storbyen, grønne byer med landskab på tage, vindrum og byrum med f.eks. stormflodsbassiner og omdannelse af funtionsudtømte industriområder.

8 OMA (1987). OMA s entry for the Melun-Senart competition clarifies the essence of clearing. The landscape is defined as a unifying backdrop, and the Chinese drawing underlying Melun-Senart s open spaces (voids) will ultimately determine the specific character of the area (Smets, 2002, pp ) 8/29

9 9/29 HVORDAN IMPLEMENTERES DETTE I PRAKSIS? METODER / REDSKABER / REALISTISK

10 10/29 WHAT The project explores the duality between landscape urbanism as an academic discourse (theory) versus landscape urbanism as a concrete practice (concept) by identifying and discussing the potentials and problems of practicing landscape urbanism in DENMARK.

11 BELLINGE FÆLLED Odense Municipality Commission 2010 Site preparation begun Schønherr a/s 11/29

12 ULLERØDBYEN Hillerød Municipality Invited competition Partly realised SLA 12/29

13 TANKEFULD Svendborg Municipality Invited competition Site preparation begun NORD et al. 13/29

14 SVENSTRUP SYD Aalborg Municipality Commission In process (municipal plan 2013) ENGarkitekter 14/29

15 Landskabsarkitekten som byplanlægger er det så en landskabsurbanist? 15/29

16 Ullerødbyen: Landscapes and structure plan. By SLA (DAL s Competition Secretariat (ed.), 2003, pp /29

17 Ullerødbyen. Unbuilt (left). Built (middle). Contact surface (right). The meeting between built and unbuilt dictates the design and dynamic of the proposed plan for Ullerødbyen. Organisational, the built and the unbuilt are equalised; the built and the unbuilt weave untroubled together and appear as equal design elements. The spatial contrast between open and built, between green and grey, appears to generate the dynamic of the area. 17/29

18 18/29 Andersson (2013): What is interesting in this is that it is not a design manual. It is a quality program. A design manual describes what to do in order to obtain a certain [architectural] expression. [...] My idea of making a quality program is that we care not so much about what it is going to look like. We care about which values you create when you do certain things. So, we would like to control the actions that everyone should do in the area in order to optimize the qualities that everyone would like to have in an area [ ]. As such, a program of how to create quality - and not a program for how to make designs

19 19/29 Andersson (2013): Focus has been the so-called landscape urbanism and many architecture firms have embraced it. What is interesting by landscape urbanism is that it is not interested in design. It is a method to solve some technical problems. It identifies that the city has various problems - including pollution - and nature possesses a way to handle this problem. Therefore, extremely many landscape urbanism projects are about how to get plant material into the city. Here, it is the idea to regenerate the city in a more positive and better way [...] We formulate process urbanism in opposition to landscape urbanism because we are now starting to take an interest in design [...] We realize that while doing landscape urbanism or organic planning or whatever name you use, then it is essential to have a design profile [...] Process urbanism is about how to design processes and how to consciously work towards an expression that can generate a new value in the city. On the one hand a utility value (that is landscape urbanism) on the other hand an amenity value. This amenity is not accidental - it should be designed. So, process urbanism is about adding value and provide amenity. Here, amenity is to be understood as both something that we think is great when we walk around in the city and enriches us in our daily lives, and something that enriches the people, who have a financial interest in the area.

20 20/29

21 21/29 From sales/promotional material (Odense Kommune, n.d.) Bellinge Fælled bliver Odenses nye bæredygtige bydel. Her går mennesker, fællesskaber, miljø, natur og det gode liv hånd i hånd. Idéen med Bellinge Fælled er at skabe sunde, moderne rammer ved hjælp af nytænkende løsninger og udvalgte bæredygtighedsprincipper.

22 Bellinge Fælled structure plan by Schønherr a/s. In Odense Kommune & Schønherr a/s (2010, p. 9) 22/29

23 Jensen (2013): [The entire plan] is so dependent on the landscape. The landscape has imposed the structure [...] Bellinge Fælled. Built vs. unbuilt (left). Terrain dynamic (middle). The unbuilt and the terrain define the overall structure of the plan. The green/blue areas, rises and hollows, draw the visual profile of the area (right). 23/29

24 Landskabsarkitekter tænker i helheder ikke landskabsurbanisme... Nina Jensen (Schønherr a/s): [...] når vi har været med på konkurrencer, hvor det er bygningsarkitekter, der laver helhedsplaner, der kommer vi så ind som underrådgivere. Så laver vi noget grønt.. et eller andet sjovt, som jeg kalder det! Så på den måde, tror jeg, vi har en anden tilgang. At vi hele tiden tænker terræn osv. med ind. Det, tror jeg, er en stor forskel. Og så tror jeg, vi tænker mere i helheder og dermed også overvejer [f.eks. bæredygtighed fra starten]. 24/29

25 25/29 1. Form (de åbne rums konstituerende rolle) Efterkrigstidbyggeriet udgør som bekendt mere end halvdelen af den samlede bygningsmasse, og beslaglægger i arealmæssig henseende langt hovedparten af vores bymæssige områder. Den nye bys væsentligste konstituerende træk er dens mange åbne rum, der ikke kun bidrager til byens ruralisering, men også evner at skabe nye helheder ud af dét, vi ud fra en klassisk optik vil kalde for fragmenterede bebyggelser og bydannelser. Disse nye landskabelige ordner kan vi genfinde på forskellige skalatrin og potentielt også på en helt ny skala, der overgår de enkelte byenheder, og som formår at skabe enheder på et regionalt niveau. (Braae, 2013, p. 4).

26 26/29 2. Proces (økologi/foranderlighed) Landskabet er ikke et statisk, men yderst dynamisk fænomen, hvis processer i nutidig byudviklingstænkning er kommet til at spille mindst to, indbyrdes ret forskellige roller. Den ene knytter sig til byens uforudsigelige udvikling, hvor landskabets indlejrede dynamik gøres til billede på byens udvikling. Den anden knytter sig til en interesse for naturens processer i en bymæssig kontekst og dermed til bylandskabets ecosystem services i miljømæssig forstand. (Ibid.)

27 27/29 3. Praksis (forskelle/kultivering) Den tredje og sidste hovedfaktor finder vi i en byudviklingsmæssig interesse for de forskelle, der er udviklet i samspillet mellem et givet naturgrundlag og lokale kultiveringsformer. Forskelle, der spiller en stadig stigende rolle i den globale positioneringskamp. Forskelle vi både bygger os til og finder i landskabet. Denne tilgang bygger på en ny, faglig alliance mellem kulturarvsområdet og en landskabsarkitektfaglig praksis. Kulturarvsområdet har bevæget sig i retning af at betragte kulturarv som en kontekst-orienteret ressource snarere end enestående bevaringsobjekter. Den landskabsarkitektfaglige praksis arbejder med det kontekstuelle og afprøver gennem design mulige anvendelser af det foreliggende. (Ibid.)

28 Landscape urbanism as a set of ideas and frameworks lays new ground for design and urbanistic practices: performance-based, research-oriented, logistics-focused, networked. Here, the design practitioner is re-cast as urbanistic system-builder, whose interests now encompass the research, framing, design, and implementation of expansive new public works and civic infrastructures. Reed (2006, p. 283) 28/29

29 ARBEJDSHYPOTESER Landskabsurbanisme (teori) har ikke fodfæste blandt danske landskabsarkitekter. Landskabsurbanisme påvirker indirekte som så mange andre ismer før. Introduktionen af landskabsurbanisme i Danmark kan (måske) opfattes som en del af en generel reorientering indenfor byplanlægningen. Modsvar til den generelle kritik af modernismens funktionsopdelte, ubæredygtige og ufleksible bebyggelsesstrukturer, der præger mange danske byer. Søgen efter mere tidsvarende og bæredygtige modeller/metoder. Den nuværende diskurs,. der omgiver landskabsurbanismen (teori), har været med til at beskrive og validere den fornyede interesse for at integrere naturlige processer og landskab som formgivende principper i byudviklingen. I denne sammenhæng er en af de primære kvaliteter ved landskabsurbanismen (teori) dens evne til at skabe debat og adressere den nuværende diskussion om, hvordan vi skal bygge/transformere vores byer i fremtiden. 29/29

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning.

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning. Aalborg Universitet Urbane Projekter Andersen, Anne Juel Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard Tekst og rum på Nørreport - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst Jacob Stubbe Østergaard Titel: Tekst og rum på Nørreport Undertitel: - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst

Læs mere

Afdeling for Antropologi og Etnografi,

Afdeling for Antropologi og Etnografi, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg ANTROPOLOGI & ETNOGRAFI, kandidatuddannelse, 2005-studieordning Fri, skriftlig projektformulering i Organisationsantropologi

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Daniel Harritz Ph.d.-afhandling, foråret 2013 Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Resume I de senere år er der

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS SCIENCE CITY NORTH CAMPUS JURYENS BETÆNKNING THE JURY S FINAL REPORT

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS SCIENCE CITY NORTH CAMPUS JURYENS BETÆNKNING THE JURY S FINAL REPORT VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS SCIENCE CITY NORTH CAMPUS JURYENS BETÆNKNING THE JURY S FINAL REPORT Introduktion 1 Introduction Juryens beslutning i konkurrencens første runde 11 The jury s decision after Round

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz.

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz. I INVIS N EE R G E BL sm Touri Rapport udarbejdet af: Tine Damsholt og Carina Ren. Med bidrag af Beth Benedict Christensen og Mads D. Breddam Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet INVISIBLE

Læs mere

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

Hvidbog. M13 - Malmø 28. - 29. oktober 2013. Arbejdsseminar

Hvidbog. M13 - Malmø 28. - 29. oktober 2013. Arbejdsseminar Hvidbog M13 - Malmø 28. - 29. oktober 2013 Arbejdsseminar Indhold Indledning Program 4 Deltagerliste 6 De fire byeksempler 8 To internationale oplæg 10 English summaries 14 Forskere i panel 15 Social kapital

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

Abstract. It s not just about business, but business for the common good

Abstract. It s not just about business, but business for the common good Abstract It s not just about business, but business for the common good Einstein once said No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. To solve the most comprehensive

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere