Fleksibel styring af printere & printjobs. Applikationer PageScope Enterprise Suite

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel styring af printere & printjobs. Applikationer PageScope Enterprise Suite"

Transkript

1 PageScope Enterprise Suite Fleksibel styring af printere & printjobs Applikationer PageScope Enterprise Suite

2 PageScope Enterprise Suite Strømlinet administration, forøget effektivitet I erhvervslivet i dag handler effektivitet om at spare tid. Med PageScope Enterprise Suite hjælper Konica Minolta administratorer, it-specialister og brugere med at strømline deres arbejde, så deres arbejdsmængde mindskes, og de kan få løst flere opgaver på kortere tid. Konica Minoltas Enterprise Suite består af fem individuelle softwarekomponenter, der er bygget op omkring et omfattende modulært system, der giver mulighed for kontrol og styring af brugere, produktionsmaskiner og dertilhørende netværkskonfigurationer: n PageScope Net Care Device er kernen i Konica Minoltas Enterprise Suite og styrer central udrulning af systemets netværkskonfigurationer samt statusovervågning. n PageScope Authentication er beregnet til central administration af brugerdatabasen og brugerrettigheder. n PageScope Account er velegnet til central indsamling af detaljerede aflæsninger og visning af omkostningsanalyser. n PageScope My Print er "follow-me"- modulet i Enterprise Suiten, som giver mulighed for udskrivning fra alle netværksforbundne enheder til enhver tid. n PageScope My Panel giver mulighed for individuel oprettelse af centrale brugerprofiler, personlige adressebøger og scanningsdestinationer. Modulerne kan kombineres, hvilket gør netværksmiljøet utrolig fleksibelt, og så kan de tilpasses individuelle forretningsmæssige behov. Authentication My Print Net Care Device Account My Panel

3 PageScope Enterprise Suite, Net Care Device PageScope Net Care Device Større produktivitet via effektiv, central overvågning Adminstration på kontoret handler ikke kun om håndtering af brugere og brugerrettigheder. Den vigtigste opgave for alle it-administratorer er overvågning af alle de netværksforbundne printere, deres status, tilgængelighed og ydeevne. Printere og multifunktionsenheder, som ikke kan anvendes på grund af opbrugt toner eller tekniske problemer, forhindrer medarbejderne i at udføre deres opgaver, som de plejer, og det har overordnet set en negativ indflydelse på kontorets produktivitet. Kernen i Enterprise Suiten er PageScope Net Care Device, som hjælper administratoren med hele tiden at sikre høj produktivitet fra alle registrerede printere takket være overvågning af systemstatus og -tilstand i realtid. Samtidig har dette PageScope-modul en praktisk webbaseret grænsefalde, som gør det nemt og hurtigt at konfigurere netværksindstillingerne og maskindetaljerne (navn, sted, afdeling osv.). n Automatisk detektering og registrering af kompatible systemer på netværket uden behov for manuel indgriben n Hurtig og fleksibel overvågning af status via internettet med ikoner, som angiver, om systemet er tilgængeligt, eller om der er problemer n Individuel konfiguration af -beskeder med oplysninger om statusændringer eller problemer, herunder en fleksibel tildeling af maskiner til forskellige administratorer n Hurtig tildeling af forudkonfigurerede netværksindstillinger (f.eks. subnet, gateways, domæner) til flere systemer via skabeloner n Effektiv indsamling af tælleraflæsninger fra flere systemer, herunder automatisk eksport til program til omkostningshåndtering n Betragtelig reduktion i det administrative arbejde takket være omfattende overvågning via central webbaseret interface n Øjeblikkelig alarm ved problemer og flaskehalse takket være strømlinede statusfremkaldelser og automatisk besked via n Forbedret systemproduktivitet pga. maksimeret oppetid, hvilket har en positiv indvirkning på den overordnede produktivitet n Forbedret brugermotivation, da systemtilgængeligheden er maksimeret, og behovet for brugerindgreb er minimeret

4 PageScope Enterprise Suite, Authentication PageScope Authentication Dynamisk database til central styring af brugere og rettigheder Administratorer ved, hvor meget tid der skal bruges på at indstille dusinvis af brugere og tildele individuelle brugerrettigheder på mange multifunktionsenheder. Her skal man heller ikke glemme de ændringer, der hele tiden er brug for. Der skal tilføjes nye brugere, brugerrettigheder skal ændres, og brugere skal slettes. PageScope Authentication gør det endnu nemmere for administratoren. For første gang fungerer et program som en central brugerdatabase, hvortil der er dynamisk er adgang for alle enheder i netværket. Når først brugeren er registreret i Authentication, og der er tildelt individuelle brugerrettigheder, har denne øjeblikkelig adgang til alle tilsluttede outputenheder. Og med den problemfri integration med Active Directory sikres en ensartet datastruktur. n Central brugerregistrering via brugergrænsefladen i Authentication dækker alle registrerede multifunktionsenheder i netværket n Individuel konfiguration af brugerrettigheder til alle funktioner i multifunktionsenhederne n Brug af farver kan begrænses eller helt blokeres n Kontrol af individuelle mængdegrænser i realtid (sammen med PS Account ) sikrer, at produktionen stopper med det samme, når en grænse nås n Problemfri integration med Konica Minoltas godkendelsessystemer, f.eks. biometriske systemer eller IC-kortsystemer, simpel godkendelse med PIN kode eller brugernavn og adgangskode n Brugerintegration og synkronisering med Active Directory, LDAP og Novell Directory Services n Central styring af brugerrettigheder på alle multifunktionsenheder øger gennemsigtigheden og sparer tid n Begrænsning af rettigheder til farvebrug er med til at reducere de store omkostninger ved udskrivning af dokumenter i farver n Central konfiguration af godkendelsestilstande på multifunktionsenheder sparer tid og øger administratorens effektivitet n Kombinationen med PageScope Account giver outputbegrænsninger i realtid, hvor der kan justeres i forhold til den enkelte bruger n Hurtigere bruger login og mindre administrativt arbejde takket været kompatibiliteten med IC-kortsystemer og biometriske godkendelsessystemer n Besparelser på grund af en mere effektiv omkostningsstyring, da brugernes mængdebegrænsninger gælder for alle multifunktionsenheder i netværket

5 PageScope Enterprise Suite, Account PageScope Account Omfattende rapportering af output og omkostninger Denne softwareplatform er rettet mod administratorer i store og mellemstore virksomheder, der udskriver store oplag og har flere outputenheder. Den webbaserede Account er utrolig brugervenlig og strømliner den centrale overvågning og indsamling af aflæsninger fra alle registrerede enheder, hvilket er med til at reducere omkostningerne og realisere besparelser. PageScope Account er udviklet til kontormiljøer med 50 til tusindvis af medarbejdere og kan overvåge over enheder og forsyne administratorer med rapporter, som omfatter hver eneste udskrivnings-, scannings- og faxaktivitet. Analyser af alle data kan også udtrækkes og vises. n Central tællerindsamling og analyse af systemer, brugere og konti n Automatisk opdatering af Account -databasen med tælleraflæsninger i udvalgte intervaller n Giver mulighed for fleksibel dataanalyse af den enkelte afdeling, enhed eller bruger n Bekvem krydsreference mellem brugere og konti (f.eks. en bruger kan printe på forskellige konti) n Omkostningsstyring med integrerede prisoversigter, herunder niveaudelte prisplaner, betyder, at rapporter er baseret på de reelle omkostninger n Central indstilling af outputgrænser for den enkelte bruger med angivelse af separate grænser for farve, sort/hvid eller samlet output n Forhåndskonfigureret rapportering, herunder automatisk -udsendelse og lagring af bestemte rapporter n Understøttelse af tredjeparts outputenheder og nonnetværksprintere (f.eks. USB forbundet) via Print Log Tool-tilføjelsesprogrammet n Med én interface er der adgang til alle tælleraflæsninger, hvilket sparer administratorerne tid og arbejde n Effektiv omkostningsstyring til brugere og konti, herunder oplysninger om afdelinger eller projekter, øger brugerens bevidsthed om omkostningerne og optimerer outputmængderne pr. enhed n Øget produktivitet på grund af optimeringen af infrastrukturen til multifunktionsenheder og printere samt brugsrapporter n Den centrale styring af grænserne giver omkostningsbesparelser, fordi man med individuelle outputgrænser undgår overdreven (dvs. unødvendig) udskrivning, hvilket holder omkostningerne inden for de budgetterede rammer

6 PageScope Enterprise Suite, My Print PageScope My Print Fleksibel, sikker og økonomisk med "follow-me"-printfunktion "Follow-me"-funktionen giver brugervenlighed og udskriftssikkerhed en helt ny dimension. Det gør det både muligt at udskrive fortroligt materiale fra alle destinationer og gør det nemmere at optimere maskinparken, samtidig med at du undgår udskrifter, der aldrig bliver hentet. Dette er med til at reducere printoplag og forbedre omkostningseffektiviteten. PageScope My Print leverer en omfattende "follow-me"-udskrivningsfunktionalitet, der er kompatibel med Windows Print Server. My Print kan også anvendes som stand-alone applikation. Herudover tilbyder den sikker-print uden drivergodkendelse og understøtter "ID & Print"-metoden samt jobudvælgelse fra dropdown menu. n "Follow-me"-print både uden eller med printserver og Active Directory (hvilket kræver Authentication til kommunikation) n Support af Windows- og Macbrugere n Praktisk sortering, filtrering og sletning af udskriftsjob via printjobliste med bruger- og administratorvisning n Indstilling af udskriftskvoter for enkelte brugere eller grupper alt efter antallet af job eller beregning af samlet størrelse n Meddelelsessystem informerer om jobstatus (f.eks. om max antal print er opnået) n Ofte anvendte print kan oprettes i foretrukne jobs n Automatisk sletning af annullerede jobs efter specifik tidsperiode n Øger værdien af netværksforbundne multifunktionsprintere i forhold til lokale printere n Øger udskriftssikkerheden ved at kun at udskrive dokumenter med brugergodkendelse n Forhindrer sikkerhedsrisici ved uafhentede udskrifter i maskinen n Sletter dokumenter fra serveren (ekstraudstyr) n Omfattende udskriftsmobilitet og fleksibilitet med mulighed for udskrivning fra alle understøttede enheder n Forhindrer udskriftsfejl ved fremsendelse af udskrifter til den forkerte maskine n Mere miljøvenlig udskrivning ved at forhindre utilsigtet udskrivning og dermed reducere papirspild n Øget produktivitet og omkostningseffektivitet

7 PageScope Enterprise Suite, MyPanel PageScope MyPanel At være hjemme i ethvert system Nu til dags skal virksomheden være effektiv og på de fleste kontorer betyder det en generalisering af stort set alt, hvad medarbejdere konfronteres med. Brugere af multifunktionsprintere skal kæmpe med forudkonfigurerede indstillinger, der ofte varierer fra én enhed til den næste. Især i store organisationer kan adressebøger indeholde tusindvis af poster, selvom medarbejderne kun regelmæssigt er i kontakt med ganske få kolleger. Med PageScope MyPanel er hjælpen lige ved hånden i kontorjunglen. Programmet giver mulighed for en reel individuel anvendelse af de almindelige firmaindstillinger. Brugere kan nemt oprette deres helt egne profiler, herunder individuelle visningsindstillinger, en personlig adressebog og deres egne scanningsdestinationer. Og hvad der er endnu bedre, så bliver denne individuelle brugerprofil automatisk aktiveret ved en hvilken som helst multifunktionsprinter lige efter login. Det er slut med alt det bøvl, som de mange forskellige opsætninger giver og de tusindvis af uønskede poster i adressebøgerne! n Nem oprettelse og redigering af personligt tilpassede adressebøger og scanningsdestinationer, herunder individuelle adresser og grupper til scanning n Ikoner til adresser og scanningsdestinationer gør identifikationen nemmere n Adresseregistrering via LDAP er muligt n Nem og ligetil redigering af personligt panelindhold, herunder ønsket sprog og individuel startskærm, via webbaseret grafisk brugergrænseflade til administratorer og brugere n Praktisk "følg mig"-panelvisning med serverbaseret arkitektur: MyPanel-indstillinger bliver aktiveret med det samme på alle systemer efter login n Import af adressebog fra MS Outlook og Lotus Notes n Mere bekvemt for brugerne med personligt tilpassede profiler takket være det foretrukne visningssprog og et panellayout, som er individuelt tilpasset n Hurtigere adgang til scanningsdestinationer, der bruges regelmæssigt; med øjeblikkelig adgang til funktioner, der bruges ofte n Den kendte grafiske brugergrænseflade bliver automatisk aktiv på alle multifunktionsprinter efter login. Det minimerer betjeningstiden og arbejdsmængden samt øger den overordnede produktivitet n Betragteligt reduceret styring af multifunktionsprintere administratoren vælger kun outputenhederne til MyPanel. Brugerne administrerer deres egen profil og adressebog

8 Tekniske specifikationer Hardwarekrav Specifikationer for hardware: CPU Intel 2GHz eller nyere RAM 1 GB eller højere Ledig plads på harddisk 500 MB eller mere (til installation) Understøttet Browser Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere Mozilla Firefox 3.5 eller nyere Apple Safari 2.0 eller nyere (kun Mac OS) Understøttede operativsystemer Windows 2000 Server (SP4 eller nyere) Windows 2000 Professional (SP4 eller nyere) Windows 2000 Advanced Server (SP4 eller nyere) Windows XP Professional (SP3 eller nyere) Windows XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003, Standard Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003, Standard x64 Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003, Enterprise Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 eller nyere) Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2 eller nyere) Windows Vista Business (SP2 eller nyere) * Windows Vista Enterprise (SP2 eller nyere) * Windows Vista Ultimate (SP2 eller nyere) * Windows Server 2008 Standard (SP2 eller nyere) * Windows Server 2008 Enterprise (SP2 eller nyere) * Windows Server 2008 Standard without Hyper-V (SP2 eller nyere) * Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V (SP2 eller nyere) * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Andre systemkrav Microsoft.NET Framework 2.0 eller nyere Microsoft Internet Information Services 5.0 eller nyere Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition Microsoft SQL Server 2005 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition Microsoft SQL Server 2008 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition * 32-bit (x86) og 64-bit (x64) versioner af Windows understøttes. n Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. n Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. n Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelig på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel. n Konica Minolta garanterer ikke, at alle de anførte priser eller specifikationer er fejlfri. n Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. n Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed. Din Konica Minolta Business Solutions-partner: Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej Albertslund Hjulmagervej 4B 7100 Vejle Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj Gøteborgvej Aalborg SV Tlf /2012

Konica Minolta. Effektiv integreret dokumentbehandling. Document capture & distribution Unity Document Suite

Konica Minolta. Effektiv integreret dokumentbehandling. Document capture & distribution Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Effektiv integreret dokumentbehandling Document capture & distribution Unity Document Suite Unity Document Suite, Document capture & distribution Strømlinede dokumentworkflows

Læs mere

bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, kontorsystemer Professionelle sort/hvid enheder til farve workflows I dag indgår farver

Læs mere

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS, kontorsystemer Overbevisende værdier fra inderst

Læs mere

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25, kontorsystem Alt-i-én farveenhed for alsidig administration Uanset om der er behov for en løsning til ordrebehandling,

Læs mere

Multifunktionsprintere (A3), farve

Multifunktionsprintere (A3), farve bizhub C654/C754 Multifunktionsprintere (A3), farve Kontorsystemer bizhub C654/C754 bizhub C654/C754, kontorsystemer Morgendagens teknologi møder nutidens brugervenlighed Komfort og praktiske løsninger

Læs mere

bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451

bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451 bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451 bizhub C451, kontorsystem Perfekt balance på kontoret Konica Minoltas nye bizhub C451 giver den perfekte balance i farve og sort/hvid

Læs mere

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353, kontorsystem Kombination af teknologi, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

Læs mere

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P, kontorsystem Avanceret teknologi, mere brugervenlighed Når der er travlt på kontoret og i afdelingen

Læs mere

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED BEDRE BANKPROCESSER DEN KORTESTE VEJ TIL OPTIMEREDE PROCESSER Finansielle institutioner producerer enorme mængder dokumenter. Lånebehandlere, kundeserviceansvarlige,

Læs mere

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS 2 DEN KORTESTE VEJ TIL STØRRE EFFEKTIVITET Advokatfirmaer producerer

Læs mere

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE INTELLIGENTE KONTORLØSNINGER KONTORLØSNINGER 2 MODERNE ARBEJDSGANGE TIL DEN MODERNE VERDEN Moderne arbejdsgange er fyldt med data og information. Det

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 SEE IT. CONTROL IT. PROTECT IT. OM KASPERSKY LAB Kaspersky Lab er verdens største, uafhængige sikkerhedssoftwarefirma. Vi yder den bedst mulige it-sikkerhed til din

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual Milestone Systems XProtect Smart Client Indholdsfortegnelse FØRSTE GANG DU BRUGER PROGRAMMET... 11 INSTALLERE XPROTECT SMART CLIENT... 11 Installer fra overvågningssystemets server... 11 Installer fra

Læs mere

Jeg vil have med personlige services, der gør

Jeg vil have med personlige services, der gør Jeg vil have UDDANNELSE med personlige services, der gør tingene ENKLERE Bedre SERVICEBASERET UDDANNELSE Den korteste vej til servicebaseret uddannelse Uddannelse er et af de mest afgørende succeskriterier

Læs mere

Xerox WorkCentre. Multifunktionssystem Inspireret redesign

Xerox WorkCentre. Multifunktionssystem Inspireret redesign WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687 A3 Sort-hvide multifunktionssystemer Xerox WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687 Multifunktionssystem Inspireret redesign WorkCentre

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET

Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET Produktiv og profitabel storformatprinter til farveudskrivning KIP C7800 CAD-DESIGNET KIP_C7800_CAD_Brochure.indd 1 2012-9-24 20:26:17 KIP C7800 CAD-DESIGNET Storformatprinter til teknisk og produktionsmæssig

Læs mere

Montage Energiledelses Software

Montage Energiledelses Software Montage Energiledelses Software Montage er det mest avancerede software til at optimere energiforbruget, mindske spild og reducere omkostninger Scanenergi Solutions A/S Birkemose Allé 33 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Guldstandarden inden for gendannelse af Windows data Oversigt 7.0 er en komplet, diskbaseret systemgendannelsesløsning til Microsoft Windows -baserede servere, stationære

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne, som følger med programmet,

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

Intelligente dokumentløsninger

Intelligente dokumentløsninger Intelligente dokumentløsninger Therefore you can Therefore giver brugerdefineret adgang til og arkivering af alle dokumentformater. Øjeblikkelig adgang til centrale informationer maksimerer effektiviteten

Læs mere

Brugervejledning. (bruges med produktversion 4.2 eller senere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Brugervejledning. (bruges med produktversion 4.2 eller senere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Brugervejledning (bruges med produktversion 4.2 eller senere) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Indhold 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nyheder... 4 1.2 Systemkrav... 4 2. Installation...5

Læs mere