Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009"

Transkript

1 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen, Birte Lynghøj Jensen, Kirsten Christensen, Thorkil Frandsen, Jan Jensen Afbud: Lisa Rosengren samt dennes suppleant Referent: Katrine Nielsen 1. Godkendelse af dagsorden: Punktet om bruger-/pårørendepolitik (hvor materialet er udsendt pr. mail d.d.) tages under punkt Bemærkninger til referatet fra møde d : Godkendt. 3. Meddelelser fra brugerrepræsentanter: Kirsten Christensen oplyser, at hun har modtaget post til Handicapcentret, da Centerrådets brugerrepræsentanters adresser fremgår af hjemmesiden. Birte Lynghøj Jensen supplerer, at hun også er blevet kontaktet og at Handicapcentrets almindelige kontaktoplysninger ikke fremgår af hjemmesiden. Katrine Nielsen går videre med denne problematik med det samme. Janne Sander oplyser, at det fortsat er et problem, at borgerne søger oplysninger om Handicapcentret på internettet, men at der ikke er egen hjemmeside, hverken eksternt via eget domæne eller internt via kk.dk. Jan Jensen tager problematikken med til søjlemøde med de øvrige centerchefer, hvorvidt vi kan gøre det anderledes fremover. Janne Sander spørger til, hvordan går det med den gruppe, der skulle nedsættes omkring overgangen fra barn til voksen. Ingrid Hansen oplyser, at Børneteamet har forsøgt at etablere dette samarbejde, men at Voksenteamet hidtil ikke har kunnet deltage. Børneteamet er således selv gået i gang. Der bliver snarligt indkaldt til nyt møde for forældrene. Jan Jensen oplyser, at både Voksenteam- og Børneteamchefen er opmærksomme på området, da der er tale om et punkt i Resultatkontrakten. Janne Sander erindrer om, at følgegruppen med brugerrepræsentanter skal inddrages. Det foreslås, at hele punktet

2 sættes på dagsordenen til et af Centerrådets møder i efteråret for at følge op. Janne Sander gør opmærksom på at man skal huske Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Ingrid Hansen fortæller, at de også var inviteret til det møde Børneteamet allerede har forsøgt at afholde. Der var dog kun 4 forældre, der melde positivt tilbage, så mødet blev aflyst. Herefter kom udviklede sig en snak om konsekvenserne af opdelingen af den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor der er opstået en del problematikker blandt andet i forhold til, at ekspertisen ligger langt fra hinanden. Der opstår f. eks. flaskehalse i forbindelse med pensionstilkendelser. Jan Jensen oplyser, at der nedsættes en mindre enhed bestående af medarbejdere fra de 2 forvaltninger som skal sikre en koordineret indsats på tværs af forvaltningerne. Fokus bliver udarbejdelse af jobplaner og sociale handleplaner. 4. Meddelelser fra Handicapcenteret: Jan Jensen fortæller, at borgmester Mikkel Warming har meldt positivt tilbage på deltagelse i fællesmødet i september. Høringssvar vedr. Handicapplan: Janne Sander oplyser, at Handicaprådet laver et samlet høringssvar sammen med DH. Vedr. Bruger- og pårørendepolitik oplyser Jan Jensen, at Drift og Udviklingskontoret har udsendt det til bostederne. Birte Lynghøj Jensen påpeger det faktum, at der ikke er krav om pårørenderåd og at dette ophæver paralleliteten mellem bruger og pårørende. Der er tvivl omkring udsendingen idet det virker som en sammenblanding både at sende Handicapplan og Bruger- og pårørendepolitik. Birte vil kontakte LEV vedr. et bidrag til høringssvar. 5. Klagesagsbehandling (jf. referat af ): Jan Jensen: Der er sket en stigning i antallet af klager til Borgmesteren. Det har betydet, at klager er registeret flere steder. Der er derfor igangsat et samarbejde med Mål og Rammekontoret for Handicap og Psykiatri omkring registreringen. Der vil derfor blive iværksat en ny procedure omkring klagesagsstatistik som vil få virkning fra Thoravej. Punktet udsættes derfor til Centerrådets møde i oktober. Janne Sander oplyser, at Borgerrådgiveren netop er kommet med sin beretning fra 2008 og deraf fremgår en del punkter vedr.

3 Handicapcentret. Det drejer sig ikke kun om afgørelser på sager, men også om kontakten til medarbejderne i Handicapcentret. 6. Hjælperordning/Fællesadministration (jf. referat af ): Voksenteamchef Rikke Ø. Asmussen og sagsbehandler Annette Lindgren fra Servicegruppen i Voksenteamet deltog i mødet. Handicapcenter København har 53 borgere med hjælperordning, der gennemsnitlig koster kr. 1,1 million årligt pr. borger. Pr. 1. januar er sket en lovændring på området, der giver mulighed for at tilbyde en fleksibel ordning, hvor man kan kombinere ydelser fra Serviceloven i en hjælperordning. Derudover giver lovændringen mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til pårørende eller organisation. Borgeren med hjælperordningen har stadig arbejdsleder ansvaret. Der er endnu hverken modtaget vejledning eller bekendtgørelse fra ministeriet. Udfordringen er at fastlægge et serviceniveau i forhold til den fleksible ordning. Uddelegering af arbejdsgiveransvaret giver nogle udfordringer på blandt andet administrationsniveauet på ordningen. Der samarbejdes tæt med Mål og Rammekontoret for Handicap og Psykiatri især med juristerne. Handicapcentret har haft samarbejdet med et revisionsfirma (KMPG), der har problematiseret økonomistyringen på området. Internt i Voksenteamet arbejdes der på bevillingsprocedure og opfølgningsprocedure. Der er sket en centralisering i Voksenteamet, hvor der nu sidder 2 sagsbehandlere på hjælperordningsområdet, hvor så også socialfaglig koordinator, Rikke Ø. Asmussen som teamchef og Annette Lindgren som repræsentant for Servicegruppen er inde over. Der skal blandt andet arbejdes på en ensretning af bevillingsskrivelserne, så de er juridiske optimale og samtidig kan tilpasses den enkelte borger. Det samme gælder for opfølgningen. Dette er blandt andet sket på baggrund af en rapport udarbejdet af KPMG, men også på grund af indførelsen af LEAN. For respirationspatienter med hjælperordning gælder det, at Regionerne overtager deres ordning. Ydelserne har været i udbud via Regionen. Der er lavet aftaler med forskellige firmaer. Rigshospitalet

4 skal overdrage deres sager til Regionen og herefter skal der laves forhandlinger på hver enkelt sag i forhold til, hvor meget Handicapcentret skal betale af udgifterne og hvor meget Regionen skal betale. Definition af respirationspatient er patienter hos Respirationscenter Øst uanset graden af hjælp. Det er Respirationscenter Øst der afgør dette uden om Handicapcentret. Handicapcentret har ca. 12 borgere med hjælperordning i Respirationscenter Øst. Udleveret: Sagsgang for administration af ordning fra Servicegruppen. 7. Sager til drøftelse: a. Status på bunkeafviklingsplan: Voksenteam: Der er brugt meget energi på at falde til i organiseringen i Voksenteamet, som skal til for at opretholde den daglige drift og effektivitet. Der er nedsat et tarsk-force i samarbejde med Mål og Rammekontor Handicap og Psykiatri, hvorfra der er kommet 3 medarbejdere og 3 medarbejdere fra Voksenteamet. Alle sager gennemgås og gennemskueliggøres samtidig med at der handles i sagerne. Der er endnu ingen redegørelse fra Tarsk-Force men det vil komme. Fokus har og er især på Servicelovens 96 om hjælperordning og samme lovs 100 om merudgifter. Derudover er de ledige stillinger besat både med nye og med erfarne medarbejdere. Team for personlige hjælpemidler: Alle ansøgninger fra 2008 er afgjort. LEAN afhjælper. Ansøgninger for 2. halvår af 2009 er steget samtidig med at medarbejderne skal afholde restferie og der snart kommer sommerferieafholdelse. Lige nu er der ubalance, idet der modtages flere ansøgninger end teamet behandler. Der sættes særlig tiltag i værk for at få rettet op på dette med et samme. Team for tekniske hjælpemidler: Der er 11 sager fra 2008 tilbage. Der er afrapportering ugentlig. Det ser ikke ud til at der er ny bunkeophobning. I bilteamet er der 61 sager i senest optælling af bunkeafvikling. 43 af dem er der gang i. Det medfører et pres på tilkendelsesprocessen. b. Status på Thoravej:

5 I morgen pakker Serridslevvej ned. Fredag, lørdag, søndag bliver der flyttet og sat op. Mandag kommer medarbejderne på plads og fra tirsdag d. 16. burde Thoravej fungere. Så bliver det Valdemarsgades tur til at pakke torsdag d. 18. med flytning fredag, lørdag, søndag. Medarbejderne kommer mandag d. 22. og pakker ud og forhåbentlig kører Thoravej 29 som Handicapcenter tirsdag d. 23. juni. Bente Ullits Eckmann oplyser, at en af brugerrepræsentanterne til flytteudvalg slet ikke er blevet kontaktet. Jan Jensen oplyser at med hensyn til tilgængeligheden har han været i kontakt med den anden brugerrepræsentant, der blandt andet har påpeget problemer med elevator i forhold til brug af kørestole. Derefter har Jan Jensen været i kontakt med bygherren, der har taget skridtet videre derfra i forhold til gældende reglementer. Janne Sander foreslår, at SBI kontaktes. En konsulent derfra er gratis de første timer. c. Birte Lynghøj Jensen efterlyste på sidste møde metode/punkt til dagsordnen, hvormed der kan samles op på løse ender : Udskydes til næste møde. 8. Eventuelt: Intet.

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere