DOM. Prelatura Del Opus Dei. Region de España. (Advokat Martin Sick Nielsen) Dema Games ApS. (Advokat Janne Glæsel)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Prelatura Del Opus Dei. Region de España. (Advokat Martin Sick Nielsen) Dema Games ApS. (Advokat Janne Glæsel)"

Transkript

1 - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 15. marts 2013 V Prelatura Del Opus Dei Region de España (Advokat Martin Sick Nielsen) mod Dema Games ApS (Advokat Janne Glæsel) Indledning Denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt Dema Games ApS (herefter Dema) anvendelse af kendetegnet Opus-Dei: Existence After Religion for et spil, udgør en krænkelse af Prelatura Del Opus Dei Region de Españas (herefter Prælaturet) rettigheder til kendetegnet OPUS DEI, og om Prælaturets EF-varemærkeregistrering er ugyldig eller skal ophæves som følge af manglende varemærkeretlig brug.

2 - 2 - Påstande Prælaturet har nedlagt følgende påstande: 1. Dema forbydes at anvende OPUS-DEI, Opus-Dei: Existence After Religion og det i bilag 1 viste Opus-Dei: Existence After Religion logo som kendetegn, herunder som varemærke, virksomhedsnavn, domænenavn, titel og ad-word, for spil, herunder online spil, i den Europæiske Union, subsidiært i Danmark. 2. Varemærkeregistrering VR Opus-Dei: Existence After Religion logo ophæves. 3. Dema skal overdrage domænerne <opus-dei.co.uk> og <opus-dei.dk> til Prælaturet, subsidiært skal Dema udslette registreringen af domænerne. 4. Dema skal betale vederlag og/eller erstatning til Prælaturet med kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Dema har herover for nedlagt følgende påstande: 1. Afvisning for så vidt angår den del af Prælaturets påstande, der vedrører domænenavnet <opus-dei.co.uk> 2. Frifindelse, herunder, at VR Opus-Dei: Existence After Religion >fig< fremmes til endelig registrering. Dema har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstande: 3. EF-varemærkeregistrering nr OPUS DEI er ugyldig ex tunc og skal ophæves i sin helhed, subsidiært for religiøs undervisning i klasse Prælaturets ret i medfør af EF-varemærkeregistrering nr OPUS DEI erklæres fortabt og registreringen ophæves i sin helhed som følge af manglende opfyldelse af brugspligten, subsidiært for de varer og tjenesteydelser i klasse 16, 38, 41 og 42 (sidstnævnte nu klasse 42, 43, 44 og 45, jf. 9. udgave af Nice-klassifikationen), for hvilke Prælaturet ikke kan dokumentere reel brug inden for EU.

3 Prælaturet skal anerkende, at varemærket Opus-Dei: Existence After Religion nyder beskyttelse i medfør af ophavsretslovens 1 og 2. Over for Demas selvstændige påstande 3 og 5 har Prælaturet påstået frifindelse. Over for Demas selvstændige påstand 4 har Prælaturet påstået frifindelse, subsidiært, at Prælaturets EF-varemærkeregistrering nr OPUS DEI opretholdes for varerne religiøse publikationer, undervisningsmaterialer i klasse 16, tjenesteydelserne uddannelsesvirksomhed og træning, herunder religiøs undervisning; underholdning og kulturelle aktiviteter i klasse 41, samt organisering og ledelse af religiøse møder i klasse 45 (tidligere klasse 42), mere subsidiært, at registreringen opretholdes for de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke retten måtte finde, at brugspligten er opfyldt. Sagens omstændigheder Prælaturet Prælaturet er en verdensomspændende romersk-katolsk organisation og institution i den katolske kirke, som blev grundlagt den 2. oktober 1928 af den spanske præst Sankt Josemariá Escrivá de Balaguer. Af et certifikat udstedt den 4. februar 2009 af de spanske skattemyndigheder vedrørende skatteforholdene for Prælaturet som juridisk person fremgår, at Prælaturet er registreret hos de spanske skattemyndigheder med navnet Prelatura Opus Dei Region De España. Prælaturet har udgivet brochuren Opus Dei en kortfattet beskrivelse (uden dato), hvoraf blandt andet fremgår: Det fuldstændige navn på latin er Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, på dansk Prælaturet af det Hellige Kors og Opus Dei (Opus Dei betyder Guds værk). Men også i den Hellige Stols officielle dokumenter anvendes ofte det forkortede navn Praelatura Opus Dei eller bare Opus Dei. I slutningen af 2001 talte prælaturet over medlemmer fra ca. 87 forskellige lande. Det udøver for tiden sit apostolat i over 60 lande

4 - 4 - Prælaturets varemærkeregistreringer og domænenavnsregistreringer Den 13. december 1999 har Prælaturet med virkning fra den 8. juni 1998 registreret EF ordmærket OPUS DEI (CTM ) for følgende vareklasser: 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, bogbinderartikler; fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klicheer. 38: Telekommunikationsvirksomhed. 41: Uddannelse, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. Af en liste over Prælaturets nationale varemærkeregistreringer af OPUS DEI fremgår, at OPUS DEI er registreret som varemærke i en række lande både i og uden for EU. Prælaturets danske varemærkeregistrering VR OPUS DEI udløb den 23. juni Scriptor, S.A. Madrid, som er Prælaturets samarbejdspartner, er med Prælaturets samtykke registreret som indehaver af det danske domænenavn den 14. marts Brug og indarbejdelse af kendetegnet OPUS DEI internationalt og i Danmark Af en liste over Prælaturets hjemmesider i Europa og udskrifter af samme fremgår, at Prælaturet har websider på alle europæiske sprog, herunder dansk. Af Prælaturets danske hjemmeside fremgår blandt andet følgende:

5 - 5 - HVAD ER OPUS DEI Opus Dei er en institution indenfor den katolske kirke som blev grundlagt af Sankt Josemaria Escrivá. Dens opgave er at udbrede budskabet om at arbejdet og den almindelige daglige tilværelse gir lejlighed for at møde Gud, tjene næsten og forbedre samfundet. Opus Dei samarbejder med de lokale kirker ved at tilbyde kristen uddannelse (kurser, retræter, samtaler og sjælesorg), der henvender sig til personer, som ønsker at forny sit åndelige liv og sit apostolat. Plads i den katolske Kirke Opus Deis virksomhed består i at uddanne prælaturets lægfolk og præster, som under en prælats ledelse organisk medvirker til at udføre prælaturets særlige opgaver. Opus Dei s virksomhed består i at uddanne prælaturets lægfolk, så de selv kan udvikle alsidig apostolisk virksomhed - hver på sin plads i Kirken og i verden -, og i deres omgivelser fremme idealet om, at alle er kaldede til hellighed. Aktiviteter Åndelig vejledning, retræter, foredrag om den kristne lære og katekismuskurser er nogle af de aktiviteter, som Opus Dei organiserer for at hjælpe den, der gerne vil forbedre sit åndelige liv og ønsker at forkynde evangeliet til andre. Aktiviteterne finder sted i Opus Dei centre, i katolske kirker eller i forsamlingshuse, eller privat hos en af deltagerne, og er åbne for enhver. SAMARBEJDSPROJEKTER Samarbejdsprojekterne bliver fremmet af Opus Dei s medlemmer og af deres medarbejdere sammen med andre personer. Prælaturet står som garant for disse aktiviteter gennem deres kristne orientering. De er af civil karakter og udføres uden gevinst og har et rent apostolisk og hjælpeorienteret mål. Blandt samarbejdsprojekterne findes uddannelses- og bistandsinstitutioner som skoler, universiteter, uddannelsescentre for kvinder, lægekonsultationer i underudviklede områder, landbrugsskoler, tekniske skoler, studenterkollegier, kulturelle centre osv. Prælaturet tager sig ikke af handelsforetagender, politiske partier eller virksomheder der drives for gevinstens skyld. Det er altid initiativtagerne, der er fuldt ansvarlige for samarbejdsprojekterne, og ikke prælaturet, der kun tager sig af deres åndelige og kristne orientering. Hvert initiativ finansieres på samme måde som ethvert andet af samme slags: beløb som deltagerne betaler selv, bidrag og stipendier osv.

6 - 6 - I Information Handbook on the Opus Dei Prelature fra september 2001 er der nævnt nogle af Prælaturets samarbejdsprojekter, herunder blandt andet the University of Navarre i Pamplona, the Institute for Higher Business Studies i Barcelona, the University of Piura i Peru, the University of La Sabana i Colombia, hospitalet Monkole i Kinshasa og Midtown Sports and Cultural Center i Chicago. Prælaturet har som eksempler på disse samarbejdsprojekter fremlagt en række udskrifter af hjemmesider på spansk for skoler, klubber, universiteter m.v. Hver af disse institutioner opererer under egne navne f.eks. Brafa, Club Diemal, Tajamar og Colegio Mayor Miraflores. Opus Dei er nævnt på hjemmesiderne. Prælaturet udgav i 2000 publikationen Cooperators of OPUS DEI, i 2001 publikationen Josemariá Escrivá Worldwide Devotion og i 2002 nyhedsbrevet Saint Josemariá Escrivá, som alle nævner Prælaturet under betegnelsen Opus Dei. Prælaturet har oplyst, at varemærket ikke er brugt for spillekort. Prælaturet har været omtalt i en artikel i det spanske magasin TIEMPO den 21. januar 2002 under overskriften El Poder Real del Opus Dei. Af en engelsk oversættelse af artiklen fremgår bl.a. følgende: Its work is spread throughout the different scopes of influence: close to five hundred schools and universities, 52 radio stations, 12 film and television producers, 12 publishers, 604 newspapers and magazines and 38 news agencies. The clearest influence of El Opus in Spanish society is that carried out by means of education. A network of more than eighty centers, between middle and professional schools and university residency halls are spread all around Spain Af en oversigt over Civil Recognitions to Saint Josemaria Escriva fremgår, at gader, pladser og monumenter rundt om i verden er opkaldt efter Prælaturets stifter, Sankt Josemaria Escrivá. Prælaturet har desuden fremlagt et uddrag af romanen The Da Vinci Code skrevet af forfatteren Dan Brown. Bogen udkom i 2003 og er solgt i mere end 80 mio. eksemplarer. Bogen og filmen af samme navn, som havde premiere i 2006, omtaler Prælaturet som Opus Dei, og beskriver Prælaturet som en verdensomspændende katolsk organisation.

7 - 7 - Den 20. september 2010 traf den portugisiske varemærkemyndighed afgørelse i en sag, hvor Prælaturet havde rejst indsigelse mod tredjemands registrering af OPUS DEI som varemærke. Det blev i indsigelsessagen lagt til grund, at Prælaturets kendetegn OPUS DEI var velkendt, og registreringen af tredjemands varemærke blev som følge heraf nægtet. Ansøgeren af varemærket havde ikke svaret i indsigelsessagen. Prælaturet har været omtalt i danske medier flere gange under betegnelsen Opus Dei. En artikel bragt i Kristeligt Dagblad den 8. oktober 2002 under overskriften Opus Dei får støtte af den katolske biskop i Danmark omtalte organisationen og de gudstjenester, den afholdt i Danmark. Op til premieren på filmatiseringen af Dan Browns bog Da Vinci mysteriet blev Opus Dei endvidere omtalt i artikler i bl.a. Politiken den 12. og 21. februar 2006 og i BT og Ekstrabladet den 29. april Endelig er Opus Dei omtalt i Kristeligt Dagblad den 1. december 2009 i forbindelse med filmen There Be Dragons og på den 25. december 2009 i forbindelse med filmen Camino. Ved en Google-søgning på Opus Dei den 6. januar 2011 fremkom resultater. Alle resultater på side 1 relaterede sig til Prælaturet. Brug af Opus Dei som almindelig betegnelse i betydningen Guds værk Af en folder med overskriften Oblates of Saint Benedict: Answers to frequently asked questions about the liturgy of the hours fremgår blandt andet, at Benediktinerordenen anvender betegnelsen Opus Dei om klosterlivet og munkenes tidebønner. Ved en søgning på på Opus Dei i perioden frem til den 31. december 1900 fremkommer resultater og ved en søgning i perioden frem til den 31. december 1927 fremkommer resultater. Dema har fremlagt en række eksempler på, at Opus Dei er nævnt i litteraturen i betydningen Guds værk både før og efter Prælaturets stiftelse i Det er ubestridt, at der ikke er nogen forbindelse til Prælaturet.

8 - 8 - Dema og dets varemærke Dema er et selskab, der udvikler og udbyder spil, herunder spillet Opus-Dei: Existence After Religion. Af hjemmesiden fremgår følgende: Dema Games is a private independent Danish game development company, founded by Mark Rees-Andersen and Allan Schaufuss Laursen in To this date, the game Opus-Dei: Existence After Religion has been developed and published with many forthcoming games in development, such as Opus-Dei: Killing God, New World Chaos, Nothing breaks ice like the Fat Penguin and The Deadly Babes of Dr. Frankenstein s great-great-great grandsons. It is our long-sighted vision to create innovative, entertaining and (not to mention) incredibly addictive games with a dash of controversy. Den 4. januar 2008 fik Dema registreret domænenavnet og den 9. januar 2008 domænenavnet Prælaturet indgav den 26. august 2009 en klage til DRS Nominet over registreringen af Nominet traf afgørelse den 17. december 2009 og afviste Prælaturets klage. Den 2. oktober 2008 indgav Mark Rees-Andersen ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af figurmærket Opus-Dei: Existence After Religion for klasserne 16 og 28. I bemærkningsfeltet henviste Mark Rees-Andersen til den katolske organisation Opus Dei. Ansøgningen blev efterfølgende begrænset til alene at omfatte varerne i klasse 28: Spil og legetøj, herunder special-kortspil; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. Figurmærket, som ses nedenfor, blev foreløbigt registreret den 15. januar 2009 under registreringsnr. VR i klasse 28:

9 - 9 - Varemærket blev ved overdragelseserklæring af 1. marts 2009 overdraget til Dema. Spillet Opus-Dei: Existence After Religion bliver udbudt til salg på Demas hjemmesider, og som linker direkte til uk-hjemmesiden, samt på hjemmesiderne og hvor spillets regelsæt kan downloades på en række forskellige sprog. Hjemmesiden indeholder nogle undergrupper, hvoraf den ene undergruppe beskriver spillet. En anden undergruppe er en blog, som bl.a. viser et billede af paven i håndjern med titlen Arrest The Pope. Spillet blev i 2009 nomineret til årets bedste brætspil i kategorien, der henvender sig til voksne og børn over 12 år. Til illustration af omsætningskredsens opfattelse og omtale af spillet har Prælaturet fremlagt en række indlæg fra forskellige chatfora på internettet, hvoraf blandt andet fremgår, at deltagerne på disse chatfora omtaler spillet som Opus Dei og ser en forbindelse mellem Demas valg af navn til spillet og Prælaturets organisation. Prælaturet har endvidere fremlagt en udskrift af en google-søgning på brætspil undervisning som dokumentation for, at spil ofte anvendes i undervisningsøjemed. Der fremkom resultater ved søgningen. Den 30. marts 2009 rejste Prælaturet indsigelse mod registreringen af figurmærket VR Opus-Dei: Existence After Religion og uddybede sin indsigelse i brev af 15. september 2009.

10 Dema svarede på indsigelsen den 6. april 2010 og henviste bl.a. til andre eksempler på brug af begrebet Opus Dei, hvor Prælaturet ikke havde grebet ind. Patent- og varemærkestyrelsen anmodede ved brev af 20. april 2010 Prælaturet om inden 20. juni 2010 at indsende bevis for, at dets varemærke var blevet brugt inden for de sidste 5 år. Fristen for indsendelse af dokumentation blev forlænget flere gange efter anmodning fra Prælaturet. Prælaturet indgav stævning til Sø- og Handelsretten den 15. september Forklaring Direktør Mark Rees-Andersen har forklaret, at han blev bachelor i filosofi og erhvervsøkonomi i Han fortsatte med at læse international marketing and management og afsluttede sin uddannelse som cand. merc. imm. i Under sine studier mødte han Allan Schaufuss Laursen. De blev venner og diskuterede filosofi, da de begge brændte for dette emne, og begge er ateister. Allan Laursen havde lavet en prototype på et filosofisk spil, som han havde kaldt Filof. Det var et spil, som manglede tema og koncept. De fortsatte med at udvikle på dette spil, og ud fra deres filosofiske diskussioner tog spillet form. De brugte 3-4 år på at udvikle spillet. Han stødte på begrebet Opus Dei i forbindelse med sit filosofistudie. Der eksisterer en oldgammel problematik omkring ondskab, som er taget op af bl.a. Leibnitz og Aquinas. Her anvendes Opus Dei som begreb, idet diskussionen om ondskab går på, at såfremt skabelsen er guds værk, hvordan kan der så være ondskab. Hvis gud var god og almægtig, ville han kunne forhindre al ondskab i verden. Gud har givet mennesket en valgfrihed, og årsagen til ondskab er denne valgfrihed. Han husker ikke, hvornår han første gang blev bekendt med eksistensen af Opus Dei som organisation. Han har læst bogen Da Vinci Mysteriet, men tænkte, at det hele var fiktion. Han blev i hvert fald bevidst om organisationens eksistens, da han modtog rapporten fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

11 Målet med spillet Opus-Dei: Existence After Religion er at skabe den bedste af alle verdener. Det opnår man, når man vinder. Den bedste af alle verdener er en verdslig, rationel verden uden religion. Derfor også navnet Existence After Religion. Spillet er et strategisk kortspil, men indeholder også et element af held. Der er to typer kort - dem man spiller med, de såkaldte action cards, og dem man spiller om, human cards. Disse human cards repræsenterer forskellige filosoffer og videnskabsmænd. Desuden er der 8 fool cards, som repræsenterer forskellige religiøse skikkelser, dog ikke hovedskikkelserne i de store religioner. Det kontroversielle i spillet er det ateistiske aspekt, og han vil med spillet gerne være debatskabende. Der ligger implicit en religionskritik i spillet, som bliver fortalt gennem filosofferne. Religionen som sådan bliver dog ikke antastet. Målgruppen for spillet er større børn fra 16 år og op. De fleste i den alder vil nok ikke tænke over forståelsen af Opus Dei. Spillekortene indeholder bonusinformationer om de personer, de repræsenterer, men spillet er ikke mere undervisningsmateriale for filosofistuderende, end Matador er undervisningsmateriale for ejendomsmæglere. Han har selv stået for den grafiske udformning af figurmærket, som indeholder en pyramide med guds øje, som er et gammelt egyptisk symbol. Han valgte at vende pyramiden på hovedet som symbol på det ateistiske indhold af spillet. Han har tilføjet et TM i d et i Opus-Dei af designmæssige årsager. Han er ikke af den opfattelse, at han har en eneret til Opus Dei for spil, idet man ikke kan have eneret til begrebet Guds værk. Det er figurmærket som helhed, Dema har fået beskyttet. Spillet ville måske fungere uden Opus Dei begrebet, men det var i kraft af deres diskussioner om dette begreb, at spillet blev udviklet. De var enige om, at navnet Opus-Dei: Existence After Religion var et godt navn. Årsagen til, at de ikke kaldte spillet Filof var, at dette navn ikke indeholdt en fortælling. De kunne have valgt at kalde spillet Work of God, men da spillet blev oversat til 7 sprog, bl.a. fransk og spansk, syntes de, at det var bedre med den latinske betegnelse Opus Dei. De søgte på google for at undersøge, om der var andre spil, der kaldte sig Opus Dei. De undersøgte også, om der var nogle ledige domænenavne, da det var vigtigt for at kommercialisere spillet yderligere. Det viste sig, at der var mange ledige domæner med

12 Opus Dei med bindestreg, mens Opus Dei i et ord var optaget. Domænenavnene og blev registreret januar Hjemmesiden blev dog først designet i december Før dette tidspunkt havde de intet produkt at markedsføre. Han ønskede at beskytte sit spil og udfyldte en varemærkeansøgning på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside i oktober Han satte kryds i klasse 28, som var den oplagte klasse. Derudover satte han kryds i klasse 16, da han var af den opfattelse, at han var forpligtet til at registrere i denne klasse også. Han tilføjede en bemærkning om Opus Dei, fordi han var blevet opmærksom på Prælaturets udløbne varemærkeregistrering. Han tænkte ikke på at undersøge, om Prælaturet havde et registreret EF varemærke. Han var i dialog med en medarbejder hos Patent- og Varemærkestyrelsen, og på baggrund heraf valgte han at begrænse sin registrering til klasse 28. Dermed var der heller ingen klassestrid mellem hans ansøgte varemærke og Prælaturets EF varemærkeregistrering. Han modtog en indsigelse fra Opus Deis spanske advokater, som bad Dema om at indstille alle sine aktiviteter med brug af Opus Dei samt fjerne alle spil og øvrigt materiale fra markedet. Han ønskede ikke at efterkomme kravet, da han havde ca. halvdelen af spillene (ca ) på lager, og da han havde lånt de kr., som blev indskudt i selskabet ved stiftelsen. Han ved ikke, hvilken indtægt Dema har haft på spillet. Dema fik produceret spil. Af disse blev spil ødelagt under skybruddet i Der er stadig ca. 500 spil tilbage. I november 2009 sendte han et oplæg til et forlig til Prælaturets spanske repræsentant med tilbud om, at de kunne købe resten af spillene samt hans immaterielle rettigheder for euro. Han fik dog aldrig svar på sit brev. Han administrerer hjemmesiden Billederne på hjemmesiden, herunder billedet med titlen arrest the pope har ingen sammenhæng med spillet, men ligger under bloggen på hjemmesiden. Han oprettede en blog på hjemmesiden, da han havde fået medhold i DSR Nominet. Han er den eneste, som lægger indlæg på bloggen, men andre kan kommentere på disse indlæg. Han uploader også billeder af gadekunst, som f.eks. billedet af paven i håndjern. Han bruger bloggen til at udtrykke sin foragt for den katolske kirke. For at gå ind på bloggen skal man trykke på knappen bbbblog. Han har ikke modtaget indsigelser mod sin blog hverken fra prælaturet eller fra Vatikanet.

13 Han har været på mange spilmesser, men spillet er aldrig blev forbundet med organisationen Opus Dei. På en messe i Essen i Tyskland var de i kontakt med enkelte personer, som troede, at spillet havde noget at gøre med bogen Da Vinci Mysteriet, men ingen forbandt spillet med Prælaturet. Han har intet ønske om at blive associeret med organisationen Opus Dei. Parternes synspunkter Prælaturet har overordnet gjort gældende, at Demas brug af kendetegnet Opus-Dei: Existence After Religion i Danmark og andre EU-lande krænker Prælaturets EF-varemærkeregistrering OPUS DEI, hvilket berettiger Prælaturet til at forbyde brugen i EU. Vedrørende gyldigheden af Prælaturets EF-varemærkeregistrering har Prælaturet gjort gældende, at det forhold, at Opus Dei også er en almindelig betegnelse, som bruges i religiøse værker i betydningen Guds værk, ikke er til hinder for, at der kan opnås kendetegnsbeskyttelse til ordene. Almindelige betegnelser bruges således ofte som varemærker. Den relevante offentlighed er i øvrigt ikke bekendt med, at Opus Dei på latin betyder Guds værk. Demas spil henvender sig til børn fra 16 år og opefter, som ikke kender betydningen af Opus Dei. Hvis de ikke opfatter ordene som en henvisning til Prælaturet, vil ordene formentlig blive opfattet som en fantasibetegnelse, ikke som beskrivende for religiøs undervisning eller andre varer og tjenesteydelser. Selv hvis den relevante forbruger måtte forstå betydningen af betegnelsen, har Dema ikke dokumenteret, at Opus Dei generelt anvendes beskrivende for religiøs undervisning. Det er i den forbindelse uden betydning, at Benediktinerordenen anvender betegnelsen Opus Dei om deres tidebøn, ligesom det er uden betydning, at betegnelsen anvendes i sin almindelige betydning i religiøse værker. At et varemærke strider mod den offentlige orden eller sædelighed, har et yderst snævert anvendelsesområde som ugyldighedsgrund og må reserveres til de sjældne tilfælde, hvor registreringen af et varemærke er egnet til at forarge offentligheden, jf. OHIMS Guidelines. Såfremt registreringen af Prælaturets varemærke strider mod den offentlige orden, vil dette i øvrigt også gøre sig gældende for Demas varemærkeregistrering, idet Opus Dei er fremhævet i Demas varemærke.

14 I forbindelse med en ansøgning om registrering påser Patent- og Varemærkestyrelsen og OHIM ex officio, om varemærket strider mod den offentlige orden, og om det er beskrivende. Varemærkemyndighederne har således foretaget denne vurdering, men har ikke fundet anledning til at afvise ansøgningen. EF-varemærkeregistrering OPUS DEI er derfor gyldig. Vedrørende Prælaturets brug af varemærket inden for de sidste 5 år har Prælaturet anført, at retten ved bevisbedømmelsen skal betragte det fremlagte materiale i sin helhed. Materiale, som falder uden for den relevante brugsperiode, kan således godt tages i betragtning set i sammenhæng med det materiale, som falder inden for perioden. Endvidere skal der ved vurderingen af Prælaturets opfyldelse af brugspligten tages hensyn til Prælaturets karakter af religiøs nonprofit organisation. Af C-442/07 Radetzky-dommen fremgår, at varemærker registreret af en almennyttig forening har en berettigelse, idet de kan beskytte foreningen mod tredjemands eventuelle erhvervsmæssige brug af identiske eller lignende tegn. Der kan ikke stilles de samme beviskrav vedrørende brug af et varemærke over for almennyttige foreninger som over for en erhvervsvirksomhed. Prælaturet anvender kendetegnet OPUS DEI både som navn eller som forkortelse af navnet på sin organisation og som varemærke. Brugen af kendetegnet med de forskellige formål kan ikke adskilles. Prælaturet har gjort omfattende brug af OPUS DEI i forbindelse med markedsføring af sin organisation og sine aktiviteter primært på en række websites, alle under domænenavnet Opus Dei. Aktiviteterne omfatter religiøse møder, religiøs undervisning m.v., ligesom Prælaturet udgiver en lang række religiøse publikationer og udbyder uddannelse og undervisning på skoler. I den forbindelse publiceres også undervisningsmateriale. Skolerne drives under andre kendetegn, men er kendt som Opus Dei-institutioner. Prælaturet har dermed opfyldt brugspligten og skal frifindes for Demas selvstændigt nedlagte påstande om ophævelse på grund af manglende brug. Hertil kommer, at Dema kun har retlig interesse i at få varemærket udslettet for de vareklasser, som er til hinder for Demas registrering af sit varemærke, således at Demas selvstændige påstande i hvert fald må afvises for de øvrige vareklasser, jf. U H (Tivoli Night).

15 I relation til spørgsmålet om krænkelse og forvekslelighed har Prælaturet gjort gældende, at indehaveren af et EF-varemærke i medfør af EF-varemærkeforordningens artikel 9 kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, hvis der er en risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med EF-varemærket. Ved vurderingen af risiko for forveksling skal der tages hensyn til, at kendetegnet OPUS DEI er velkendt i EU, hvilket er fastslået af de portugisiske varemærkemyndigheder. Det er uden betydning, at modparten i sagen ikke svarede, idet det må lægges til grund, at myndighederne har vurderet beviset. Velkendthed i ét medlemsland kan være tilstrækkeligt, jf. C-301/07 PAGO-dommen. Det må efter den fremlagte dokumentation lægges til grund, at Opus Dei er velkendt i Spanien og formentlig også i Italien. Som følge af den langvarige og omfattende brug af kendetegnet Opus Dei, herunder den massive omtale i fx Da Vinci mysteriet, må Opus Dei endvidere anses som et vitterligt kendt kendetegn, der nyder udvidet beskyttelse i medfør af Pariserkonventionens artikel 6b og TRIPS artikel 16, stk. 3. Dette understøttes også af de mange anerkendelser, som Prælaturets stifter Josemariá Escrivá er tildelt, ved at pladser og gader i katolske lande er opkaldt efter denne. Det afgørende for bedømmelsen af varelighed er, at der helt naturligt skabes en sammenhæng på grund af det fælles religiøse/antireligiøse tema. Spil anvendes ofte som undervisningsmateriale, hvilket er dokumenteret af en googlesøgning på brætspil undervisning. Spil må således anses som omfattet af overbegrebet undervisningsmateriale eller i det mindste ligeartet med undervisningsmateriale. Der er derfor varelighed mellem de varer, som Dema bruger sit varemærke for, og de varer, som Prælaturet har registreret og bruger varemærket OPUS DEI for. Opus-Dei er det dominerende element i Demas varemærke, som derudover består af ordelementet Existence After Religion og et figurelement i form af en trekant med et øje. At Opus-Dei er det dominerende element, bekræftes af, at den relevante offentlighed henviser til Demas varemærke som Opus-Dei, og at Dema har tilføjet et TM under Opus-Dei. Der er således også mærkelighed mellem Demas varemærke og Prælaturets varemærke.

16 Ved en helhedsbedømmelse må det lægges til grund, at der i det mindste er en risiko for forveksling, eller at det antages, at der er en forbindelse mellem de to varemærker, hvorfor Prælaturet kan forbyde brugen af Demas varemærke. Det er tilstrækkeligt, at der skabes en sammenhæng, hvilket dokumenteres af de forskellige debatfora, hvor den relevante målgruppe straks ser en sammenhæng mellem de to mærker. Til støtte for den subsidiære påstand 1 har Prælaturet gjort gældende, at Demas brug af kendetegnet Opus-Dei: Existence After Religion udgør en krænkelse af Prælaturets rettigheder til Opus Dei som navn for Prælaturets organisation. Prælaturet har anvendt kendetegnet Opus Dei som navn på organisationen siden 1928, hvorfor retten til kendetegnet tilhører Prælaturet som navn på organisationen. Da Demas brug af varemærket Opus-Dei: Existence After Religion er egnet til at skabe forveksling med Prælaturets navn, er brugen i strid med markedsføringslovens 18. Det er uden betydning, at Prælaturet ikke er etableret i Danmark, da internetmarkedsføring rettet mod Danmark vil være retsstiftende, jf. U H. Da Demas brug af varemærket Opus-Dei: Existence After Religion også er parodierende i forhold til religion og religiøse organisationer, kan Prælaturet forbyde denne brug som værende i strid med markedsføringslovens 1. Principperne i markedsføringsloven finder også anvendelse på ikke-erhvervsmæssige kendetegn. Selvom Prælaturet således ikke drives med gevinst for øje, nyder det beskyttelse efter markedsføringsloven. Prælaturets EF-varemærkeregistrering nr OPUS DEI har prioritet fra den 8. juni 1998, hvorfor den er ældre end Demas varemærkeregistrering, som har prioritet fra den 2. oktober Af samme grunde, som er anført om Demas krænkelse af Prælaturets EFvaremærke, er Demas registrering af varemærket Opus-Dei: Existence After Religion sket i strid med varemærkelovens 15, stk. 1, og kan ophæves i medfør af varemærkelovens 28. Idet Prælaturets varemærke er vitterligt kendt, og der af de allerede anførte grunde er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem de to varemærker, er Demas foreløbige varemærkeregistrering endvidere i strid med varemærkelovens 15, stk. 2, nr. 4, og kan også af den grund ophæves, jf. varemærkelovens 28.

17 Endelig indeholder Demas foreløbige varemærkeregistrering en bestanddel, som bliver opfattet som navnet på Prælaturets organisation, og registreringen er også af den grund ugyldig, jf. varemærkelovens 14, nr. 4 og kan ophæves. Da Demas brug af kendetegnet Opus-Dei: Existence After Religion er en krænkelse af Prælaturets rettigheder til kendetegnet OPUS DEI, er Dema ikke berettiget til at opretholde registreringen af domænet jf. domænelovens 12. Domænet skal derfor overdrages til Prælaturet eller udslettes. Sø- og Handelsretten har kompetence til at behandle spørgsmålet om registreringen af domænet da domænenavnet er meddelt i henhold til en privatretlig aftale, og da domænet er rettet mod Danmark. Dette domæne skal således også overdrages eller udslettes, jf. domænelovens 12 analogt. Prælaturet er berettiget til et rimeligt vederlag, jf. varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, og markedsføringslovens 20, stk. 3, og erstatning for det økonomiske tab, Prælaturet eventuel har lidt herudover, og erstatning for ikke-økonomisk skade, jf. varemærkelovens 43, stk. 3. Det kan i den forbindelse lægges til grund, at der er solgt spil. Prælaturet meddeler ikke licens til brug af deres navn, men tabet, som Prælaturet har lidt som følge af den skadelige omtale, er større end det påståede beløb. Der bør ved fastsættelsen af vederlag og erstatning tages hensyn til, at Demas markedsføring har været rettet mod en række lande og skabt en betydelig medieomtale i Danmark. Varemærket Opus-Dei: Existence After Religion nyder ikke beskyttelse i medfør af ophavsretslovens 1 og 2. Spørgsmålet er endvidere uden betydning for afgørelse af de øvrige spørgsmål i sagen. Der er ingen tvivl om, at Dema bruger Opus-Dei: Existence After Religion som kendetegn, og at Prælaturet kan forbyde denne brug, uanset om varemærket nyder ophavsretlig beskyttelse. Dema har gjort gældende, at Prælaturets EF-varemærke OPUS DEI ikke opfylder gyldighedsbetingelserne i varemærkeforordningens artikel 7(1)(b), 7(1)(c), 7(1)(d) og 7(1)(f) og derfor skal ophæves, jf. artikel 52. Varemærket strider mod den offentlige orden, idet varemærket består af et gammelt, kendt religiøst begreb Opus Dei, som betyder læren om Guds værk. Der består et generelt friholdelsesbehov for sådanne religiøse begreber, idet det ville være moralsk krænkende,

18 hvis en enkelt organisation gennem en varemærkeregistrering skulle få monopol på brugen af almindelige religiøse begreber. Praksis har derfor været meget restriktiv med hensyn til registrering af religiøse navne og begreber. Varemærket mangler desuden særpræg og er beskrivende for en del af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, særligt for religiøs undervisning i klasse 41, hvorfor varemærket savner adskillelsesevne for de aktiviteter, som udøves af Prælaturet. Opus Dei er i mange år blevet brugt som almindelig betegnelse for udbredelsen af læren om Guds værk, og anvendes endvidere af Benediktinerordenen som betegnelse for den liturgiske tjeneste i klosteret, der omfatter messe og tidebønnerne. Opus Dei er således blevet almindelig som betegnelse for religiøs undervisning, og det må antages, at denne betydning også er kendt i offentligheden. Prælaturet har dernæst ikke opfyldt sin brugspligt for de af EF-varemærkeregistreringen omfattede varer og tjenesteydelser i klasse 16, 38, 41 og 42 for den relevante periode fra den 23. maj 2006 til den 23. maj 2011, og varemærket skal derfor erklæres helt eller delvist fortabt, jf. varemærkeforordningens artikel 51 (1)(a). Prælaturet har ikke dokumenteret varemærkeretlig brug af Opus Dei. Den fremlagte dokumentation dokumenterer alene brug som en forkortelse af navnet på organisationen, Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, men ikke at Prælaturet har brugt Opus Dei til at identificere de varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for. Prælaturets danske hjemmeside udgør ikke reel varemærkeretlig brug. Hjemmesiden indeholder udelukkende oplysninger om organisationen. Der foregår ingen markedsføring. Der gøres reel brug af et varemærke, når en almennyttig forening i sin kontakt med offentligheden anvender varemærket på meddelelser om arrangementer, på forretningspapirer og på reklamer m.v., og varemærket skal bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, jf. C-442/07 Radetzky-dommen. I T-39/01 Hiwatt-dommen blev det endvidere slået fast, at brug af et kendetegn som selskabsnavn ikke kan konstituere brug som varemærke, medmindre der er en forbindelse mellem kendetegnet og de omfattede varer. En stor del af den dokumentation, som Prælaturet har fremlagt for at dokumentere brug af varemærket, ligger forud for den relevante periode og skal derfor ikke tages i betragtning. Nogle af bilagene er desuden på spansk, og det er derfor ikke muligt at udlede, i

19 hvilken sammenhæng Opus Dei er brugt. Disse bilag skal af den grund ikke tages i betragtning ved vurderingen af brugen af varemærket. Den fremlagte dokumentation for de samarbejdsprojekter, som Prælaturet er involveret i, dokumenterer heller ikke varemærkeretlig brug, da samtlige skoler og institutioner er selvstændige og bruger deres egne navne. Selvom retten måtte komme frem til, at der er dokumenteret varemærkeretlig brug, er denne brug begrænset til et meget snævert beskyttelsesområde, nemlig religiøs undervisning i klasse 41. Der er således ikke dokumenteret brug for varer eller tjenesteydelser, der er ligeartede med Demas varemærkeregistrering omfattende specialkortspil i klasse 28. Prælaturet har dermed heller ikke etableret en brugsbaseret ret til varemærket i Danmark til varer, som er ligeartede med Demas, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Prælaturet har ikke godtgjort, at varemærket OPUS DEI er velkendt i Danmark eller er et vitterligt kendt mærke. Beskyttelsen af et EF-varemærke varierer fra land til land, og det kan ikke ud fra C-301/07 PAGO-dommen konkluderes, at blot fordi et varemærke er velkendt i et EU- land, medfører det også, at det er velkendt i alle andre EU-lande. Afgørelsen fra den portugisiske varemærkemyndighed har i øvrigt ingen bevisværdi, da der ikke er foretaget en egentlig prøvelse af varemærkets velkendthed, eftersom der var tale om en udeblivelsessag. Prælaturet har ikke fremlagt dokumentation for nylige afholdte arrangementer i Danmark, som kan statuere velkendthed, ligesom der ikke er et sekretariat i Danmark. Omtalen af Prælaturet i bogen Da Vinci Mysteriet er ikke varemærkeretlig brug, som skaber velkendthed for varemærket OPUS DEI. Bogen er udgivet i 2003, og det må antages, at danske forbrugere, i det omfang de husker bogens handling, primært vil forbinde Opus Dei med bogen og ikke med Prælaturet. Prælaturet har dernæst ikke godtgjort, at Demas brug af varemærket OPUS DEI: Existence After Religion vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 3, nr. 1, idet det herfor forudsættes, at forbrugernes økonomiske adfærd risikerer at ændre sig, hvilket er udelukket i nærværende tilfælde, da Prælaturet ikke udøver kommerciel aktivitet.

20 Parternes respektive kendetegn er ikke forvekslelige, da der ikke foreligger varelighed eller mærkelighed. Demas varemærke krænker derfor ikke Prælaturets EF-varemærke, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2. Mærkerne adskiller sig ud fra en helhedsvurdering både visuelt, fonetisk og konceptuelt, idet der er tale om et ordmærke kontra et figurmærke. Det er ikke tilstrækkeligt, at et en del af et mærke er identisk med et ældre varemærke, jf. T-6/01 Matratzen. Opus Dei udgør kun en mindre generisk del af Demas varemærke, som tillige indeholder ordene Existence After Religion. Hertil kommer, at Opus Dei ikke er det dominerende element i Demas figurmærke. Der foreligger endvidere ikke varelighed, idet Prælaturet ikke har godtgjort brug af sit varemærke for sådanne varer eller tjenesteydelser, der kolliderer med special-kortspil eller andre varer i klasse 28, herunder ikke har dokumenteret brug for spillekort. Det bestrides, at det forhold, at kort- og brætspil kan inddrages i undervisningen, gør kortspil og religiøs undervisning til kolliderende varer og tjenesteydelser. Desuden er Prælaturets varemærke ikke dokumenteret brugt for undervisningsmateriale. Af diverse debatfora fremgår også, at målgruppen ved, at der er tale om to forskellige enheder, og at der ikke er en sammenhæng mellem spillet og Prælaturet. Der er således ingen risiko for forveksling mellem de to mærker. Da der ikke foreligger branchesammenfald, er Demas varemærke desuden ikke udelukket fra registrering i medfør af varemærkelovens 14, stk. 1, nr. 4. Markedsføringsloven finder ikke anvendelse, da Prælaturet ikke har bevist, at man driver erhvervsmæssig virksomhed i Danmark, hvorfor der ikke foreligger en konkurrencesituation mellem parterne på det danske marked. Selvom det lægges til grund, at Prælaturet har en kommerciel tilstedeværelse i Danmark, har Dema ikke overtrådt markedsføringslovens 18, idet der ikke foreligger noget interessesammenfald, eftersom Dema ikke udbyder religiøst betonede varer og tjenesteydelser. Prælaturet har ikke bevist, at OPUS DEI er velkendt i Danmark, og der foreligger dermed ikke nogen markedsføringsmæssig goodwill i en bredere kreds. Af den grund og da Dema netop i sit spil stiller kritiske spørgsmål til religion og distancerer sig fra Prælaturets interesseområde, er der ikke tale om utilbørlig renommésnyltning efter markedsføringslovens 1.

21 Immaterielle rettigheder indskrænkes af grundrettighederne, herunder ytringsfriheden, hvilket er fastslået i bl.a. sag /KG ZA (Louis Vuitton), hvor anvendelsen af en kunstners maleri af en udsultet dreng, som holdt en Louis Vuitton taske, faldt inden for ytringsfrihedens grænser. Spillet Opus-Dei: Existence After Religion har et ateistisk tema og har til formål at skabe kontrovers og debat, hvilket er tilladt. Titlen på Demas spil udgør en særegen integreret bestanddel af spillet, der utvivlsom har værkshøjde, og titlen har derfor også særskilt ophavsretlig beskyttelse. Da titlen er sammenfaldende med Demas varemærke, følger det tillige, at varemærket er selvstændigt ophavsretligt beskyttet. Vedrørende Demas domænenavne har Dema gjort gældende, at der skal ske afvisning for så vidt angår Prælaturets påstand om overdragelse af domænenavnet <opus-de.co.uk>, idet internetdomæneloven alene finder anvendelse på domænenavne under.dk. En dansk domstol har ikke kompetence til at pådømme tvister vedrørende domænenavne under topleveldomænet.uk, ligesom den ikke har kompetence til at pådømme afgørelser truffet af Nominet. Dema anvender domænenavnet <opus-dei.dk> fuldt legitimt i sin erhvervsvirksomhed. Der er tale om et generisk begreb, som ingen kan erhverve varemærkeret til. Domænenavnet skal derfor ikke overdrages til Prælaturet, ligesom der ikke er grundlag for at pålægge Dema at slette det. Prælaturet har ikke krav på erstatning og vederlag, idet Dema ikke har haft en fortjeneste på sit spil, og Prælaturet ikke har godtgjort at have lidt et tab, som berettiger til erstatning. Dernæst er der ikke grundlag for at tilkende Prælaturet godtgørelse efter varemærkelovens 43, stk. 3, idet varemærket OPUS DEI ikke er velkendt i Danmark, og der ikke er dokumenteret skade på varemærket. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det er ubestridt, at Opus Dei er et religiøst begreb, som har været brugt i mange århundreder og fortsat bruges i sin almindelige sproglige betydning Guds værk.

22 Varemærket OPUS DEI strider ikke mod den offentlige orden, da det ikke kan antages at forarge offentligheden eller i øvrigt være anstødeligt, at en religiøs organisation registrerer et varemærke, som oversat fra latin betyder Guds værk. De vareklasser, som varemærket er registreret for, er herved også taget i betragtning. Den omstændighed, at Prælaturet har registreret Opus Dei som varemærke, er desuden ikke til hinder for, at andre fortsat kan anvende Opus Dei i sin almindelige religiøse betydning. Selvom Prælaturet er en religiøs organisation, hvis hovedvirke er missionerende, finder retten, at varemærket OPUS DEI har fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen. Retten har herved lagt vægt på, at Opus Dei ikke kan anses for at være beskrivende for religiøs undervisning. Dertil kommer, at den relevante offentlighed ikke generelt kan antages at være bekendt med, at det latinske begreb Opus Dei har den almene religiøse betydning Guds værk, og offentligheden opfatter derfor ikke varemærket OPUS DEI som en beskrivelse af de tjenesteydelser, som Prælaturet tilbyder. Dema har ikke en tilstrækkelig retlig interesse i at få prøvet, hvorvidt Prælaturet har opfyldt sin brugspligt vedrørende vareklasse 38 og 42, idet det efter rettens opfattelse ikke kan tænkes, at der vil kunne forekomme sammenfald mellem Demas varer i klasse 28 og de tjenesteydelser, som er omfattet af klasse 38 og 42. Prælaturet frifindes derfor for denne del af Demas selvstændige påstand 4. Prælaturet er indehaver af hjemmesider på alle europæiske sprog, herunder den danske hjemmeside hvor organisationen og dens aktiviteter markedsføres. På hjemmesiden fremgår, hvad Prælaturet beskæftiger sig med, herunder at man bl.a. tilbyder kristen uddannelse og afholder foredrag om den kristne lære og katekismuskurser. Uanset at Prælaturet er en almennyttig organisation, finder retten, at Prælaturet i sin kontakt med offentligheden i sit virke gør reel varemærkeretlig brug af OPUS DEI for de nævnte tjenesteydelser. Prælaturet opfylder derfor brugspligten for religiøs undervisning samt organisering og ledelse af religiøse møder i vareklasse 41. På hjemmesiden omtales endvidere nogle samarbejdsprojekter, som Prælaturet er involveret i, f.eks. skoler og universiteter, lægekonsultationer i u-lande, landbrugsskoler, tekniske skoler, studenterkollegier og kulturelle centre. Det fremgår, at det altid er initiativtagerne, som er fuldt ansvarlige for samarbejdsprojekterne, ikke Prælaturet, som kun tager sig af projekternes åndelige og kristne orientering. Der er endvidere givet eksempler på hjem-

23 mesider fra nogle af disse institutioner, som alle drives i eget navn. Det foreliggende dokumenterer således ikke, at Prælaturet har brugt varemærket OPUS DEI mere generelt for uddannelse og undervisningsvirksomhed eller for kulturelle arrangementer. Prælaturet har ikke fremlagt dokumentation for, at Prælaturet i den relevante brugsperiode, 23. maj 2006 til 23. maj 2011, har udgivet undervisningsmateriale og i den forbindelse gjort brug af sit varemærke. Det forhold, at Prælaturet tilbyder kristen undervisning, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan anses for godtgjort, at Prælaturet tillige udgiver undervisningsmateriale. Brugspligten er derfor ikke opfyldt for undervisningsmateriale. Publikationen Information Handbook on the Opus Dei Prelature er udgivet i september Publikationerne, Cooperators of OPUS DEI,, Josemariá Escrivá Worldwide Devotion og Opus Dei Newsletter nr. 22 er udgivet i hhv. 2000, 2001 og Dette materiale dokumenterer ikke, at Prælaturet har brugt sit varemærke for religiøse publikationer eller andre tryksager i den relevante brugsperiode. Prælaturet har oplyst, at varemærket ikke er brugt for spillekort. Prælaturet har endvidere ikke godtgjort, at varemærket er blevet brugt for de øvrige varer og tjenesteydelser i vareklasse 16 og 41. Som følge af det anførte skal Prælaturets EF-varemærkeregistrering begrænses, således at den ophæves for klasse 16 og i klasse 41 begrænses til at omfatte religiøs undervisning og organisering og ledelse af religiøse møder. Den omstændighed, at Prælaturet er omtalt som Opus Dei i bogen The Da Vinci Code, som er solgt i mere end 80 mio. eksemplarer i verden, kan ikke i sig selv føre til, at varemærket OPUS DEI kan anses for velkendt i Danmark, idet der ikke er grundlag for at fastslå, at læserne generelt vil forbinde Opus Dei med Prælaturet. Dertil kommer, at der er gået knap 10 år siden udgivelsen af bogen og 7 år siden filmen af samme navn. Den omtale, der i den forbindelse var af Prælaturet i danske medier, og som utvivlsomt på det tidspunkt bidrog til, at en større del af offentligheden fik kendskab til Prælaturet under navnet Opus Dei, er ikke tilstrækkelig dokumentation for, at OPUS DEI i dag kan anses for et velkendt varemærke i Danmark. Afgørelsen fra den portugisiske varemærkemyndighed kan ikke føre til et andet resultat. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en varemærkekrænkelse, skal herefter bedømmes efter varemærkelovens 4, stk. 1.

24 Prælaturets ordmærke OPUS DEI er indeholdt i sin helhed i Demas figurmærke, hvor ordene Opus Dei er det fremtrædende element, mens ordene Existence After Religion både efter skriftstørrelse og placering alene kan anses for at være en undertekst i figurmærket. Selvom der i figurmærket er tilføjet en omvendt trekant med et øje i, er det først og fremmest ordene Opus Dei, man lægger mærke til. Efter en samlet bedømmelse foreligger der dermed mærkelighed mellem de to varemærker. Der er imidlertid ikke varelighed, idet Dema udbyder et spil, som på ingen måde er forveksleligt med de tjenesteydelser, som Prælaturets varemærkeregistrering efter det ovenfor anførte er blevet begrænset til. Desuden retter Demas spil sig imod en helt anden aftagerkreds end Prælaturets tjenesteydelser. Der foreligger efter en helhedsbedømmelse ikke risiko for forveksling mellem de to varemærker, og Prælaturet kan derfor ikke forbyde Dema at gøre brug af sit varemærke for de af registreringen omfattede varer, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2. Af samme grunde er Prælaturets varemærke heller ikke til hinder for registrering af Demas varemærke, jf. varemærkelovens 15. Det må lægges til grund, at Opus Dei i en årrække er blevet brugt som navn for Prælaturets organisation. Da der, jævnfør ovenfor, ikke er sammenfald mellem de varer, som Demas varemærke er registreret for og Prælaturets virkefelt, er Opus Dei som navn for Prælaturets organisation ikke til hinder for registrering af Demas varemærke, selvom Opus Dei indgår i dette, jf. varemærkelovens 14, nr. 4. Det kan ikke antages, at markedsføringslovens 18 giver Prælaturets varemærke og navn en selvstændig beskyttelse, som rækker ud over, hvad der allerede følger af varemærkeloven. Der er derfor ikke grundlag for at tage stilling til, om Demas brug af sit varemærke er i strid med markedsføringslovens 18. Selvom Dema under sit varemærke markedsfører et spil, som har et antireligiøst indhold og som til en vis grad er parodierende i forhold til religion og forskellige religiøse retninger, er der efter rettens opfattelse ikke tale om, at Dema derved har handlet i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1 til skade for Prælaturet. Dema er indehaver af to domænenavne, hvoraf det ene hører under topleveldomænet.uk. Da internetdomæneloven kun vedrører internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, jf. lovens fulde navn og lovens 1-3, og da der ikke i øvrigt findes hjemmel til, at retten kan tage stilling til overdragelse eller sletning af et domænenavn registreret under et an-

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. oktober 2012 V-81-11 Linatex A/S (Advokat Birgitte Stenbjerre) mod Linatech A/S (Advokat Søren Wolder Knudsen) Indledning Sagen vedrører

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. september 2013 V-40-12 1) Danske Familierestauranter A/S 2) Jensen s Bøfhus A/S (begge advokat Dan Bjerg Geary) mod 1) Sæby Fiskehal ApS 2) Jacob

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere