Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende."

Transkript

1 OIOXML aflevering Introduktion til aflevering Følgende er dokumentation til afleveringen Forud for denne aflevering er der gået 2 andre komplette afleveringer Disse afleveringer er blevet afvist med forskellige begrundelser. Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende. Idet der ser ud til at være en klar sammenhæng mellem den tid det tager at gennemgå en aflevering og antallet af XML Schemaer i afleveringen, har vi valgt at begrænse afleveringen til de elementer der er nødvendige for at demonstrere de forskellige designvalg og tekniske metoder. Ligeledes vil vi meget gerne at at ITST i forbindelse med gennemgangen af denne aflevering tager kontakt med henblik på en afklaring af eventuelle problemer inden den endelige evalueringsrapport returneres spørgsmål kan rettes til Jesper Nielsen IT-arkitekterne fra [OIO-5.OIOXML-Skemaaflevering.v draft-1.dk.pdf] (mere om det senere) Navne på ansvarlige hos den indleverende part, så XML Sekretariatet har mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedrørende leveringen. Denne aflevering vil blive fulgt af en endelig aflevering baseret på samme tekniske fremgangsmåde som indeholdt i denne aflevering men med langt flere skemaer (ca. 600 stykker). Indholdet af afleveringen Afleveringen indeholder skemaer til domæneklassen og til NDR3-klassen efter [NDR3 - OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0] hvor der dog er anvendt NDR 3.1 (vistnok) navngivnings konvention til namespaces after anvisning fra Jan Brown. Formålet med afleveringen er dels at skabe standardiserede grænseflader til dels at stille standardiserede grundbegreber til rådighed for udviklere af IT systemer på socialområdet. I forbindelse med opbygningen af Tilbudsportalen har Servicestyrelsen analyseret begrebssystemer på socialområdet i samarbejde med relevante parter. Dette arbejde er kan findes beskrevet under begrebsstrukturpostfinal.pdf

2 Afleveringen indeholder opdaterede skemaer for tre grundbegreber til domæneklassen og en række nye skemaer til NDR 3.0 klassen. Disse skemaer vedrører indberetninger til Tilbudsportalen. Alle nedenfor beskrevne elementer tilhører følgende namespace hvis intet andet er angivet Domæneklassen Skemaer til domæneklassen indeholder skemaer for målgrupper, tilbudstyper og ydelser. Begreberne bag de tre skemaer er beskrevet i [Manual begrebsstrukturpostfinal.doc] De 3 domæneklasser indeholder kodelister for målgrupper, tilbudstyper og ydelserne. Disse kodelister er i selve begrebsarbejdet modelleret som en træstruktur med kategorier og underkategorier, men er i kodelisterne gemt i en normaliseret form (så de kan XML modelleres som enum uden at træstrukturen forsvinder). De tre domæneklasse elementer er NDR 3.0 klassen Skemaerne dækker indholdet af indberetningsskemaet til tilbudsportalen. Hoved element SOCIAL_ServiceDeklarationStruktur.xsd Behandlingsmetoder SOCIAL_BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeEffektTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeMaalTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeNavn.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeRedskabTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeStruktur.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeStrukturSamling.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeSystematikTekst.xsd Vedhæftede filer/dokumenter SOCIAL_BilagData.xsd SOCIAL_BilagIdentifikator.xsd SOCIAL_BilagKodningKode.xsd SOCIAL_BilagMIMEtypeKode.xsd SOCIAL_BilagNavn.xsd SOCIAL_BilagStoerrelseMaal.xsd SOCIAL_BilagStruktur.xsd SOCIAL_BilagStrukturSamling.xsd

3 Indholdselement til basale værdier SOCIAL_BrugerbetalingIndikator.xsd SOCIAL_EjerformTekst.xsd SOCIAL_EvalueringBrugerDato.xsd SOCIAL_HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode.xsd SOCIAL_InstitutionEtableringsaarIdentifikator.xsd SOCIAL_InstitutionHjemmesideIdentifikator.xsd SOCIAL_InstitutionJuridiskGrundlagKode.xsd SOCIAL_InstitutionNavn.xsd SOCIAL_InstitutionOpdateringDatoTid.xsd SOCIAL_KapacitetFriKvantitet.xsd SOCIAL_KapacitetFriProcent.xsd SOCIAL_KapacitetTotalKvantitet.xsd SOCIAL_KompetenceOevrigKode.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseKvantitet.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTekst.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitet.xsd SOCIAL_TakstBeloeb.xsd Strukturelle hjælpe elementer SOCIAL_AdresseBygningIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_AdressePostdistriktNavnStruktur.xsd SOCIAL_AdresseVejNavnStruktur.xsd SOCIAL_BrugerbetalingIndikatorStruktur.xsd SOCIAL_EjerformTekstStruktur.xsd SOCIAL_EvalueringBrugerDatoStruktur.xsd SOCIAL_HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_Institution AdresseIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling.xsd SOCIAL_InstitutionKontaktNavnStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionNavnStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionOpdateringDatoTidStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetFriKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetFriProcentStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetTotalKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_KompetenceOevrigKodeSamling.xsd SOCIAL_MyndighedKommunalKodeStruktur.xsd SOCIAL_MyndighedRegionalKodeStruktur.xsd SOCIAL_PersonEfterNavnStruktur.xsd SOCIAL_PersonForNavnStruktur.xsd SOCIAL_PersonMellemNavnStruktur.xsd

4 SOCIAL_PersonaleDiverseKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTekstStruktur.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitet.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_TakstBeloebStruktur.xsd SOCIAL_YdelseKodeStruktur.xsd SOCIAL_YdelseMaalgruppeKodeSamling.xsd SOCIAL_YdelseTypeKodeStruktur.xsd Anvendelse De XML schemaer der er dokumenteret i denne aflevering benyttes til indrapportering af oplysninger på det sociale område under Servicestyrelsen. Indrapporteringen sker med udgangspunkt i en leverandør der indrapporterer et antal skemaer (blanketter/formularer) ordnet i en hierarkisk struktur For hver leverandør afleveres netop et stamskema indeholdende generelle oplysninger om leverandøren, et eller flere ydelse skemaer indeholdende detaljeret beskrivelse af de forskellige ydelser en leverandør har, og metode skemaerne beskriver de generelle behandlingsmetoder der anvendes af den pågældende leverandør.

5 leverandør stamskema ydelse ydelse ydelse metode metode En blanket består af en række variable af følgende typer åbne variable fritekst-felter. lukkede variable faste kategorier. Bilags variable vedhæftede filer. Åbne variable En åben variabel (spørgsmål) benyttes til fritekst-værdier. Den har en type type, f.eks. en tekststreng, en dato eller et årstal. Oplyste værdier skal således passe til typen. Navnet på institutionen? Bakkely Oprettelsesår? 1996 Dato for indberetning? Beskrivelse af institutionen? Figur 1 åbne variable med forskellige typer

6 Lukkede variable En lukket variabel antager værdier fra en fast (begrænset) liste af valgmuligheder Brugerbetaling? (1) Ja (2) Nej Sportsfaciliteter? (1) Svømmehal. (1) 50 meter bane. (1) varmvandsbasin. (1) Fodboldbane. (1) Badminton. (1) Motionsrum. Figur 2 lukkede variable med kategorier En lukket variabel kommer i flere varianter enkelt kryds hvor netop en kategori kan vælges. flere krydser hvor mere end en kategori kan være valgt samtidig. Alt efter designet af kategorierne kan det give mening at 0 kategorier er valgt eller at præcis en kategori altid skal vælges. De mulige kategorier kan være hierarkisk opbygget, dvs. med hoved og underkategorier. Uoplyste værdier Spørgsmål kan have værdien uoplyst/blank dette kan enten skyldes at oplysningen ikke kendes (missing), eller at oplysningen ikke er relevant i den givne kontekst (irrelevant). Da det er nødvendigt at kunne indrapportere oplysninger, også selv om samtlige oplysninger i en given blanket (bestående af et antal spørgsmål/variable) ikke er tilvejebragt er det nødvendigt at datamodellen kan håndtere uoplyste værdier. Ligeledes kan data i en endelig blanket blive sammensat fra forskellige data-leverandører og blive indrapporteret separat. Det betyder at en indraportering med udgangspunkt i en blanket kan vælge en arbitrær delmængde af spørgsmål og derefter indrapportere disse. Metadata Et vigtigt designkriterie af systemet har været at det skulle være muligt dynamisk at kunne udvide med nye variable uden at dette krævede omskrivning af tilhørende implementationer.

7 Dette sker ved at de specifikke føde-systemer dynamisk henter metadata der beskriver indholdet af de forskellige dataelementer, og præsentationen og udtræk af disse sker ligeledes med udgangspunkt i en metadatamodel. UML Diagram Enhed +PNR 0..1 Skema underskema 0..* +ID +værdi Value udfyldt Variabel +navn +spørgsmål +type 0..* Kategori +navn +abstrakt afkrydset 0..* underkategori Figur 3 UML Diagram Ovenstående UML diagram modellerer de grundliggende aspekter beskrevet i forrige afsnit, og danner således i praksis i en lettere modificeret udgave grundlag for de konkret implementerede systemer. En ENHED er entydigt identiceret ved et Produktionsnummer (PNR) fra CVR. Til en ENHED kan der være knyttet et antal SKEMA ordnet i en hierarkisk struktur. VARIABEL og KATEGORI beskriver de mulige variable og kategorier der kan indgå i et konkret udfyldt skema. En abstrakt kategori er en kategori der ikke kan vælges direkte, men som har underkategorier der kan vælges.

8 Et SKEMA indeholder derefter et antal instantierede værdier enten åbne variable (via udfyldt relationen) eller afkrydsede kategorier (via afkrydset relationen).

9 Naiv XML data modellering Med udgangspunkt i ovenstående kunne den naive implementation se sådan ud, idet metadata (VARIABEL og KATEGORI) entiterne beskrives i metadata.xml <VariabelSamling> <!-- spørgsmål fra figur 1 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_01</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Navnet på institutionen</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:string</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_02</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Oprettelsesår</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:gYear</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_03</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Dato for indberetning</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:dateTime</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_04</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Beskrivelse af institutionen</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:string </VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <!-- single kryds spørgsmål fra figur 2 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_05</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Brugerbetaling</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>single</VariabelTypeIdentifikator> <Kategori> <KategoriNavn>Ja</KategoriNavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Nej</KategoriNavn> </Kategori> </Variabel> <!-- multiple kryds spørgsmål fra figur 2 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_06</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Brugerbetaling</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>single</VariabelTypeIdentifikator> <Kategori> <KategoriNavn>Svømmehal</KategoriNavn> <Kategori> <KategoriNavn>50 meter bane</kategorinavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>varmvandsbasin</KategoriNavn> </Kategori> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Fodboldbane</KategoriNavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Badminton</KategoriNavn> </Kategori> </Variabel> </VariabelSamling> Figur 4 metadata.xml

10 Det er naturligvis meget simpelt at tilknytte nødvendig semantisk identifikation til ovenstående elementer, således at alle de informationer der beskrives i OIOXML Metadata dokumenterne i Når man med udgangspunkt i ovenstående metadata ønsker at kode det konkret udfyldte skema i Figur 1 og Figur 2, kan det se ud som i Figur 4. <Skema id="123"> <UdfyldtTekst navn="s_01">bakkely</ UdfyldtTekst > <UdfyldtAarstal navn="s_02">1996</ UdfyldtAarstal > <UdfyldtDato navn="s_03"> </ UdfyldtDato > <UdfyldtTekst navn="s_04" xs:nil= true /> <AfkrydsetStruktur navn="s_05"/> <AfkrydsetSamling navn="s_06"> <Kryds navn="svømmehal" /> < Kryds navn="50 meter bane" /> < Kryds navn="fodboldbane" /> </ AfkrydsetSamling > </Skema> Figur 4 skema.xml s_01, s_02 og s_03 er udfyldt med de værdier der står i skemaet. s_04 er blank og den har derfor sat xs:nil= true. s_05 er ikke udfyldt (dvs. 0 krydser sat) og dette afspejles ved at der ikke er nogen Kryds elementer under dennes Afkrydset tag. Hvis derimod s_05 og s_04 slet ikke ønskes indrapporteret, f.eks. fordi de pågældende spørgsmål slet ikke var blevet stillet i den konkrete data-leverandørs system, så ville man helt udelade <Udfyldt navn="s_04"/> og <Afkrydset navn="s_05"/> elementerne fra skema.xml dokumentet.

11 OIOXML datamodellering IT- og Telestyrelsen har udarbejdet en specifikation [NDR3 - OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0] der indeholder en række formkrav til XML Schemaer som skal være opfyldt før en schema samling kan NDR 3.0 godkendes. xs:nillable= true NDR 3.0 tillader ikke xs:nillable= true og den tilhørende brug af xsi:nil= true. Det har givet anledning til følgende spørgsmål til Jan Brown From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML Schemaer Date: Vi har brug for at kunne se om en værdi er "missing", dvs. ukendt. Vi har snakket om motivationen for dette tidligere, men bare for klarheds skyld vil jeg lige rekapitulere På en Enhed har man brug for at registrere mange forskellige værdier. Ingen data-leverandør ligger inde med samtlige værdier og ingen dataleverandør har "adkomst" til samtlige værdier, dvs. der kan være værdier som ikke alle må se. En data-leverandør har ligeledes brug for at kunne sende værdien "ukendt" i de tilfælde en tidligere indrapporteret værdi ikke længere er aktuel, f.eks. (tænkt tilfælde) hvis CVR-registret vi opdatere informationen PNR samt Ydelseskode for en Enhed (Idet ServiceDeclarationStruct kan indeholde mange flere optionelle tags) - <ServiceDeclarationStruct> <YdelseCodeCollection> <YdelseCode>bosted</YdelseCode> </YdelseCodeCollection> <PNR> </PNR> </ServiceDeclarationStruct> Hvis CVR registret efterfølgende vil opdatere informationerne for ydelse idet de nu er ukendte eller der INGEN ydelse er så indrapporterer de <ServiceDeclarationStruct> <YdelseCodeCollection/> <PNR/> </ServiceDeclarationStruct> Her fungerer den tomme collection som indikation af den tomme værdi og den tomme streng som ditto for PNR. For PNR har jeg ligeledes tilladt den tomme streng - Thomas har bedt mig om at genbruge eksisterende typer (bl.a. date, url, boolean og myndighedskoder) - det er naturligvis rimeligt nok, men den tomme streng er ikke tilladt for disse typer. Følgende løsninger blev diskuteret - (a) xsi:nil (b) Da xsi:nil ikke er tilladt, så foreslår Thomas at fraværet af tagget <PNR> i sig selv indikere at værdien er uoplyst. Dette vil dog som afledt konsekvens have at ALLE variable der ikke forekommer vil blive sat til ukendt (husk der er måske 100 tags i ServiceDeclarationStruct. (c) Der indføres for hver enkelt tag <T> i ServiceDeclarationStruct et ekstra tag <TIndicator> med indhold boolean - hvis <TIndicator>false/TIndicator> forekommer betyder det at indholdet af T skal slettes. Hvis <TIndicator>true/TIndicator> betyder det at indholdet af <T> skal være uændret eller opdateres hvis der er et <T> tag. (d) Alle Tags pakkes ind i en omsluttende struktur som definerere delmængder af variable i ServiceDeclarationStruct - derved kan man bruge løsning b uden at det får kaskade effekten. Thomas foretrækker løsning (c); jeg foretrækker klart løsning (a)

12 Svaret fra IT- og Telestyrelsen From: Jan Brown Subject: Servicestyrelsen OIOXML Schemaer Date: Selvom denne konstruktion kan være oplagt til en enkeltstående implementering, så gavner den ikke OIOXML, som skal dække manges behov. Anvendelse af nil lægger op til applikationsnære strukturer, hvilket vi for alt i verden må undgå. Der er andre måder at løse dette på, som ikke giver disse problemer. Løsning b) giver det problem du påpeger. Løsning c) er ok, men ikke optimal, selvom jeg anbefaler en variant af c)., hvor du bruger en attribut til at angive, hvorvidt værdien skal opdateres eller er uændret, i stedet for et ekstra element. Jeg anbefaler alligevel ikke denne variant, da den indlejrer procesinformation i form af en attribut i de elementer, der skal holde en værdi, f.eks. <PNR usageindicator="true false">xxx</>. Hvis PNR er et kerneelement, skal du ændre på elementets indholdsmodel for at kunne indsætte en attribut; dette er ikke tilladt i følge NDR'en. Løsning d) er klart den bedste løsning på flere "planer", da man her både løfter procesinformation højere op i strukturen over datastrukturen og samtidig har en entydig angivelse af instruktion. Ved at indlejre de elementer som skal opdateres, henholdsvis være uændrede, i en "proces"- struktur, som netop tilkendegiver dette, så får man et renere snit. F.eks. ved at have to nye underelementer, <NyeVaerdierStruktur> og <SletVaerdierStruktur>, til elementet <ServiceDeklarationStruktur> Dvs. opdatering med nye værdi giver <ServiceDeklarationStruktur> <NyeVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling> <YdelseKode>bosted</YdelseKode> </YdelseKodeSamling> <PNR> </PNR> </NyeVaerdierStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Opdatering med sletning af værdier: <ServiceDeklarationStruktur> <SletVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling/> <PNR>0</PNR> </SletVaerdierStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Selvom en eksplicit angivelse er mere tydelig, kan man også undlade <NyeVaerdierStruktur>> og kun nøjes med underelementet <SletVaerdierStruktur> for at slette værdier. Hvis en værdi er uændret, angiver man den ikke i <ServiceDeklarationStruktur>, er den ændret, angiver man den. Dvs. <ServiceDeklarationStruktur> <SletVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling/> </SletVaerdierStruktur> <PNR> </PNR> </ServiceDeklarationStruktur> vil: - slette Ydelseskoder - angive ny værdi til PNR - alle andre værdier er uændrede

13 Den løsning forekommer os unødigt kompleks både med hensyn til XML Schema designet og behandlingen af data formatet. Desuden nødvendiggør løsningen at man benytter dummy værdier i <SletVaerdierStruktur> elementerne i Jans eksempel <PNR> </PNR> - betyder det så at man KUN skal slette værdien hvis der står ? I de allerede godkendte NDR 3.0 skemaer på ISB en benytter man metoden hvor man sørger for at fraværet af et element kan identificeres ved at indføre en definerende kontekst. Dette er f.eks. benyttet i <AddressPostal> (NDR 3.0 / CORE) er er defineret som følger: <complextype name="addresspostaltype"> <sequence> <element ref="dkcc:maildeliverysublocationidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:streetname"/> <element ref="cpr:streetnameforaddressingname" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc:streetbuildingidentifier"/> <element ref="dkcc:flooridentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc:suiteidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:districtsubdivisionidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005-2:postofficeboxidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:postcodeidentifier"/> <element ref="dkcc2005:districtname"/> <element ref="dkcc:countryidentificationcode" minoccurs="0"/> </sequence> </complextype> Hvis man har et <AddressPostal> element uden et <FloorIdentifier> element så kan vi implicit udlede at det er fraværende. Man har ikke valgt at bruge konstruktionen <AddressPostal> <StreetName>x</StreetName> <StreetBuildingIdentifier>0001</StreetBuildingIdentifier> <PostCodeIdentifier>2200</PostCodeIdentifier> <DistrictName>y</DistrictName> <SletVaerdierStruktur> <FloorIdentifier>0000</FloorIdentifier>/> </SletVaerdierStruktur> </AddressPostal> I vores konkrete anvendelsessituation hvor vi har ca. 150 variable, er det sådan at dataleverandørerne har brug for at overføre arbitrære delmængder af variable (hvilket ville give forskellige delmængder ialt) vi har derfor valgt at lave et definerende element til hver enkelt variabel frem for grupper af elementer. For åbne variable og lukkede (maksimalt en samtidig kategori) har vi derfor valgt at bruge konstruktionen: <InstitutionNavnStruktur> <InstitutionNavn>Skrædderbo</InstitutionNavn> </InstitutionNavnStruktur> og hvis der ikke er nogen værdi: <InstitutionNavnStruktur />

14 For koder, hvor kun en enkelt kan være valgt: <HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur> <HandicaptilgaengelighedKoerestolKode>undermiddel</HandicaptilgaengelighedKoerestolKode> </HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur> og hvis der ikke er valgt nogen: <HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur/> For lukkede (med flere samtidige kategorier) er systemet det samme, bortset fra at Samling bruges som propertyterm istedet for Struktur: <YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_9år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_syn</YdelseMaalgruppeKode> </YdelseMaalgruppeKodeSamling> og hvis der ikke er valgt nogen: <YdelseMaalgruppeKodeSamling/>

15 Konklusion Den naive implementation opfylder pånær mindre detaljer i navngivningen og brugen af xs:nil konstruktionen de formelle krav til NDR 3.0. xs:nil semantikken kan opnås på alternativ vis, som beskrevet i senere afsnit. Fra IT- og Telestyrelsen har man imidlertid haft den holdning af ovenstående IKKE er OIOXML som beskrevet i NDR 3.0 (Jan Brown) dette er ikke blevet nærmere kvalificeret og vi har ikke i NDR 3.0 kunnet finde nærmere dokumentation for denne påstand. I stedet for at være kodet generisk ved brug af en XML Schemaer (som skitseret ovenfor) med samme grad af veldefinerethed af indeholdte data, skal alle indholdselementer være kodet som individuelle XML Schema elementer. Der er defineret ca. 150 forskellige variable (åbne/lukkede) og dette tal er stigende i takt med at nye lovområder bliver inddraget i afrapporteringen. Det betyder at en bruger af data-formatet skal sætte sig ind i mindst 150 XML Schemaer (i praksis en faktor 2-3 mere). Yderligere er det desværre sådan at et iøvrigt fuldt dynamisk system, hvor en rettelse af metadata automatisk slår igennem ikke er muligt, idet de tilhørende OIOXML schemaer skal igennem en manuel generering og godkendelsesproces dette begrænser efter vores mening i meget høj grad den praktiske anvendelighed af OIOXML paradigmet, i hvert fald sådan som det p.t. udlægges.

16 XML eksempler Ydelsesskema XML eksempel <ServiceDeklarationStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns:itst="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2006/01/17/" xmlns:itst1="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/01/10/" xmlns:dkcc1="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/" xmlns:dkcc="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/"> <YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_0år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_1år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_2år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_4år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_5år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_6år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_8år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_9år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_13år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_15år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_16år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_30-39år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_40-49år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_75-79år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_kommunikation</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_mobilitet</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_psykisk_sindslidelse_spiseforstyrelse</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_psykisk_kognitiv_udviklingsforstyrrelse_adhd</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_adfærd_indadreagerende</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_kriminalitet_personfarlig</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_kriminalitet_ikke-personfarlig</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_hjemløshed_hjemløshed</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_misbrug_alkohol</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_prostitution_prostitution</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_seksueltkrænkende</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_seksueltkrænket</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_tilknytningsforstyrrelse</YdelseMaalgruppeKode> </YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseTypeKodeStruktur> <YdelseTypeKode>dagtilbud_voksne_aktivitetsamvær</YdelseTypeKode> </YdelseTypeKodeStruktur> <YdelseKodeStruktur/> <TakstBeloebStruktur> <TakstBeloeb> </TakstBeloeb> </TakstBeloebStruktur> <KapacitetFriProcentStruktur/> <KapacitetFriKvantitetStruktur> <KapacitetFriKvantitet> </KapacitetFriKvantitet> </KapacitetFriKvantitetStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Bemærk <KapacitetFriProcentStruktur/> og <YdelseKodeStruktur/> hvor der ikke er noget indhold.

17 Stamskema XML eksempel <ServiceDeklarationStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns:itst="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2006/01/17/" xmlns:itst1="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/01/10/" xmlns:dkcc1="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/" xmlns:dkcc="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/"> <InstitutionNavnStruktur> <InstitutionNavn>Donec sed wisi.&#xa;proin dolor libero, mollis eu, consequat vitae, rhoncus a, ipsum.</institutionnavn> </InstitutionNavnStruktur> <InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> </InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur> <InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur> <cvr:productionunitidentifier> </cvr:productionunitidentifier> </InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur> <AdresseVejNavnStruktur> <cpr:streetnameforaddressingname>banegaardsvej</cpr:streetnameforaddressingname> </AdresseVejNavnStruktur> <AdresseBygningIdentifikatorStruktur> <dkcc:streetbuildingidentifier>121</dkcc:streetbuildingidentifier> </AdresseBygningIdentifikatorStruktur> <AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur> <dkcc1:postcodeidentifier>3400</dkcc1:postcodeidentifier> </AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur> <AdressePostdistriktNavnStruktur> <dkcc1:districtname>tim</dkcc1:districtname> </AdressePostdistriktNavnStruktur> <InstitutionKontaktNavnStruktur> <itst:personname>faris Olesen</itst:PersonName> </InstitutionKontaktNavnStruktur> <Institution AdresseIdentifikatorStruktur> </Institution AdresseIdentifikatorStruktur> <InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur> <itst1:telephonenumberidentifier> </itst1:telephonenumberidentifier> </InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur> <InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur> <InstitutionHjemmesideIdentifikator>http://www.kdxnzivgpxpspwohwlgc.dk</InstitutionHjemmesideIdentifikator> </InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur> <InstitutionOpdateringDatoTidStruktur> <InstitutionOpdateringDatoTid> T14:30:03</InstitutionOpdateringDatoTid> </InstitutionOpdateringDatoTidStruktur> <InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 67/stk1-3</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 103</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 108</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 142/stk4</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 142/stk5</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 192</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>almeneboliger/ 5/stk2</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>friplejeboliger</InstitutionJuridiskGrundlagKode> </InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling> <InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur> <InstitutionEtableringsaarIdentifikator>1996</InstitutionEtableringsaarIdentifikator> </InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur> <KapacitetTotalKvantitetStruktur>

18 <KapacitetTotalKvantitet>569945</KapacitetTotalKvantitet> </KapacitetTotalKvantitetStruktur> <BehandlingsmetodeStrukturSamling> <BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeNavn>Nunc urna orci, gravida quis, semper suscipi</behandlingsmetodenavn> <BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst>Nam iaculis tincidunt diam.&amp</behandlingsmetodebeskrivelsetekst> <BehandlingsmetodeRedskabTekst>Mauris laoreet. Vivamus dolor nequ</behandlingsmetoderedskabtekst> <BehandlingsmetodeSystematikTekst>Donec id lacus sit amet arcu gravi</behandlingsmetodesystematiktekst> <BehandlingsmetodeMaalTekst>Phasellus porttitor, tortor nec cursus so</behandlingsmetodemaaltekst> <BehandlingsmetodeEffektTekst>Duis imperdiet venenatis orci. In tristiq</behandlingsmetodeeffekttekst> </BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeNavn>Sed vehicula, tortor id dapibus commodo, tu</behandlingsmetodenavn> <BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst>Vivamus sem. Ut sed wisi. Cum sociis natoque </BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst> <BehandlingsmetodeRedskabTekst>Curabitur viverra, lorem eu vestibulum posuere, augue </BehandlingsmetodeRedskabTekst> <BehandlingsmetodeSystematikTekst>Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus </BehandlingsmetodeSystematikTekst> <BehandlingsmetodeMaalTekst>Vivamus sem. Etiam luctus tortor in metus. Nullam ipsum. </BehandlingsmetodeMaalTekst> <BehandlingsmetodeEffektTekst>Pellentesque massa arcu, pellentesque at, rutrum non, l</behandlingsmetodeeffekttekst> </BehandlingsmetodeStruktur> </BehandlingsmetodeStrukturSamling> <PersonForNavnStruktur> <dkcc:persongivenname>jespersen</dkcc:persongivenname> </PersonForNavnStruktur> <PersonMellemNavnStruktur> <dkcc:personmiddlename>edly</dkcc:personmiddlename> </PersonMellemNavnStruktur> <PersonEfterNavnStruktur> <dkcc:personsurnamename>liis</dkcc:personsurnamename> </PersonEfterNavnStruktur> <PersonaleDiverseTekstStruktur> <PersonaleDiverseTekst>Fusce lacus. Donec id lacus sit amet arcu gravida </PersonaleDiverseTekst> </PersonaleDiverseTekstStruktur> <PersonaleDiverseKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseKvantitet> </PersonaleDiverseKvantitet> </PersonaleDiverseKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseTimeKvantitet> </PersonaleDiverseTimeKvantitet> </PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur> <BrugerbetalingIndikatorStruktur> <BrugerbetalingIndikator>false</BrugerbetalingIndikator> </BrugerbetalingIndikatorStruktur> <KompetenceOevrigKodeSamling> <KompetenceOevrigKode>sprog</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>kultur</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>musik</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>natur</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>andet</KompetenceOevrigKode> </KompetenceOevrigKodeSamling> <HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur> <HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode>god</HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode> </HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur> <social:bilagstruktursamling> <social:bilagstruktur> <social:bilagidentifikator>0</social:bilagidentifikator> <social:bilagnavn>hsujtfkqibvjwogmedgokrmmzdthblmhcjdwjtvb</social:bilagnavn> <social:bilagstoerrelsemaal>949</social:bilagstoerrelsemaal> <social:bilagmimetypekode>rpoigazcpjqujlwcwoffkhyuxqltcbvnvoglgywn</social:bilagmimetypekode> <social:bilagkodningkode>base64</social:bilagkodningkode> <social:bilagdata>advf2qy0kcp11n2jmr9g6mn9vspowbziwwaozsbvpv+4jqlghiua6xb0t0kcg/wik4re32vdt9tl5xvww7lgwsdkuyoky07takt BpiBoPrBUO31MK9wfEk8g/QCV3HhFjJAIoibr6aFB9Y/dX4geVzFZjoR6WmXDhOAJer9HGmMioL/gEYcO1FqBtGHc5xhhxd8SuciarvDTkqcY56Zghl/p 1X4vg0ARPRWqJoAS3gGlbaZvjBBoYNsaeGpX6LX0k/qRyiaBjW/WK0xjFt2B7nuC12K//A9xcHUGqX5tWOZgwFGzYcQlaH84O7rQHR5ZhA0z7l0aKdo YKxXubcug1D98MD6QJn3bicGP/cD045sRTMNB6Foms42SWLdbGw82+woFxCYc5ue6Sub6YKTd/Ar4G3rksmGAPeNGrSLbgSMze3KN2sjYAcoPDpQ L+uIZZsZNg1z2bzbNF+irv104rNzzBH8mJFix5Y7k54FGgjq0NVteXMVjHJKgzz/Vy4LwveqUDMstJ5Qs4yd2Z+bf+5WsCPp0iNE1FuapJCu0QXXyqmqYS zlaydpvsfjews6ip+ghutx9pmwzmwfwksyxhgor3lduh0cyhveoiibxonb8uo7pytiky43huo5fggvaatvfll7otxkbtf2p+/16laka0sa91pbygtgk4/ 90p00G20nFCvyVDekn9RpYoR2ZN3/G6zYvi1OYQdWoXhZGoa49u4vnxRmEUtFk4zYjdr0ukcbQWiysPhdV1+x3GaAqn6RmTypGA7Ku/vjmD9pu8CU oeezrh4tn2ubv3gfmkoru4zqyb7twoss7xl7fo8ros5n9wsrlwj7xngjn8pzkgyiqiiavnbzdacu5trzu4sfhvt149d7hktmncyt9connlotf9ucba/69

19 M1vmO08IQ77Zg8sHga483tS6vxKFpoc7VLoSVkIEje/0qNUwrjU2yum12zrv5cfaVx5S31x/JFOwSSKD7dT5nJcZhGn7qfmDIsJKyigvc/Ity/u3paDHmCL Wm7W+x69U5QsYO3nsaHvWJNB5q6eXIuUUNQ9/+BcTsayToDqOTh3NL1helKeo1zyZqwtAASMYlIiUAvW1aaV7ipY6XTkc7h2ykW5M1l7S71Gyy9Y 2mLa8CeDOcBTJgaJOv0C+D5U1ETXhbCwGvzi7UuIFdFDalP64blW59HuwfJLRsMVTvVKlX30806+C67rFgIosCK57mQ5dnYNlUIweopFN8OvcGcgN8S UM6CNiyWXJLw==</social:BilagData> </social:bilagstruktur> </social:bilagstruktursamling> <EvalueringBrugerDatoStruktur> <EvalueringBrugerDato> </EvalueringBrugerDato> </EvalueringBrugerDatoStruktur> <MyndighedKommunalKodeStruktur> <cpr:municipalitycode>0370</cpr:municipalitycode> </MyndighedKommunalKodeStruktur> <MyndighedRegionalKodeStruktur> <ois:countycode>1081</ois:countycode> </MyndighedRegionalKodeStruktur> </ServiceDeklarationStruktur>

20 Aflevering kommentarer Evalueringsrapporten til aflevering nr. 2, [servicestyrelsen.oioxmlvurdering pdf] indeholder en række kommentarer, som vi vil gennemgå 1. Overflødige typeerklæringer Følgende skemaer overtræder OIO-12 idet de rummer overflødige typeerklæringer... [OIO-12] Et OIOXML skema SKAL designes så enkelt og entydigt som overhovedet muligt uden unødvendig kompleksitet og overflødige konstruktioner. Vi har haft en del diskussioner om betydningen af OIO-12 reglen efter vores opfattelse dækker den over det (iøvrigt ganske fornuftige) krav at et skema skal udføres simplest muligt under hensynstagen til dets funktion og NDR 3.0 formkrav iøvrigt. Det sikrer at hvis der findes et simplere xml schema med samme funktion, så skal dette anvendes hvilket (forhåbentligt) betyder at skemaets funktion er nemmere at forstå. Så hvis man har en mængde af XML dokument instanser beskrevet ved flere sæt af XML Schemaer, så kræver OIO-12 altså at man benytter det simplest mulige sæt af XML Schemaer der beskriver mængden af ønskede XML dokumenter. I sagsbehandlingen benytter ITST reglen som en slags catch-all regel til frasortering af decideret XML dokument instanser som man mener er unødvendig i forhold til skemaernes overordnede anvendelse hvilket jo er noget ganske andet (man formindsker mængden af lovlige XML dokument instanser istedet for størrelsen af de beskrivende XML Schema). Det er vores holdning at en afvisning med begrundelse i OIO-12 som udgangspunkt bør følges af et eksempel på simplere en XML Schema konstruktion med samme XML instaks dokument udfaldsrum. Dette har været tilfældet for alle varianterne af Samling elementerne, der imidlertid tjener et ganske specifikt formål som beskrevet tidligere i dette dokument. Disse er derfor i varianter blevet bevaret i den forhåndenværende aflevering. Ligeledes benyttes denne regel til at frasortere skemaer af typen <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /"> <xs:element type="behandlingsmetodenavntype" name="behandlingsmetodenavn" /> <xs:simpletype name="behandlingsmetodenavntype"> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpletype>

21 </xs:schema> Hvor typen er defineret separet. Dette kræves istedet implementeret som <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /"> <xs:element type="xs:string" name="behandlingsmetodenavn" /> </xs:schema> Imidlertid er der reglen [GTD-2] Et OIOXML skema tilhørende Kerneklassen (OIOXML Core Class) eller Domæneklassen (OIOXML Domain Class) SKAL definere alle dets simple og komplekse typer globalt. Denne regel sikrer at man kan genbruge typen i tilfælde hvor man har brug for genbruge typen og ikke kan nøjes med selve elementet (i dette tilfælde hvis man f.eks. har brug for GammeltBehandlingsmetodeNavn og NytBehandlingsmetodeNavn i samme kontakt se OIO-4). Efter vores mening er det inkonsistent at fravige denne regel i tilfældet med simple indbyggede typer genbrug inkluderer jo også semantisk information og man fjerner effektivt muligheden for at benytte annoteret type information ved XML parsningen til at identificere relaterede elementer. Vi følger dog den af Thomas Maarup anviste praksis. 2. Forkortelser Forkortelser bør ifølge GNR-2g ikke bruges og således bør VISOkontraktIndikator og VISOkontraktIndikatorSamling navngives anderledes. Som udgangspunkt er VISO kendt inden for anvendelsesdomænet vi har haft følgende udveksling med Thomas Maarup From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML aflevering - liste over spørgsmål hvortil autoritative svar ønskes... Date: Brug af akronymer [GNR-2g] - Der er i afleveringen benyttet VISO (Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) som forkortelser. [GNR-2g] Et navn BØR IKKE benytte forkortelser og akronymer. Da forkortelser og akronymer hæmmer læsebarheden, bør de ikke benyttes. Hvis der er behov for at lave forkortelser, bør man anvende eksisterende forkortelser. Hvis der ikke eksisterer en almindelig brugt forkortelse, så find på én, som giver mening og er entydig. Forkortelser skal skrives med store bogstaver. For det tilfælde at der er tale om at det er blevet overset i godkendelsesproceduren (fejllisterne er generelt ikke komplette) - MIME er efter min mening blevet et selvstændigt ord (alene det at det bruges uden for dets oprindelige domæne) på samme måde som SOAP er blevet det. Ændring af akronymet til dets definition MultimedieInternetMailExtensions fremmer nok ikke læsbarheden eller forståelsen. På samme måde er VISO et etableret fagbegreb forstået af alle involverede parser - Det er jeg ikke sikker på at Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation er. Spørgsmål: Betinger ITST NRD 3.0 godkendelsen af en fuld udskrivning af VISO = NationaleVidensOgSpecialRaadgivningsorganisation samt MIME = MultimedieInternetMailExtensions under hensynstagen til ovenstående?

22 Hvortil Thomas Maarup svarede From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML aflevering - liste over spørgsmål hvortil autoritative svar ønskes... Date: GNR-2g er netop en bør-regel så i det omfang der er gode grunde til det kan den afviges. Sagsbehandlingen vil naturligt påtale dette medmindre overtrædelsen er begrundet i afleveringsdokumentationen. I de konkrete tilfælde er jeg enig i at MIME er et ord, men bede jer skrive VISO ud som NationaleVidensOgSpecialraadgivningsorganisation. Jeg kan dog ikke undgå at bemærke at der i Infrastrukturbasen forekommer ganske mange ubegrundede akronymer, f.eks. KMD_KMDsagOgAdvisCaseGroupStructure, EIH_PDstructure, EIH_CHRstructure og EIH_InfoStructure for bare at nævne nogen alle disse er NDR 3.0 godkendt. Vi følger Thomas Maarup anvisning. 3. Flere navne har en repræsentationsterm som egenskabsterm hvad der er uhensigtsmæssigt, fx: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling Det er faktisk ikke tilfældet [TPN-2] Et OIOXML skema MÅ IKKE anvende termen Repræsentation i navnet for en kompleks type. Termen Egenskab i typenavnet SKAL være Collection i et engelsk OIOXML skema og Samling i et dansk OIOXML skema, hvis typen indeholder præcist ét element og mindst 2 forekomster af dette. I alle andre tilfælde SKAL termen Egenskab i typenavnet være Structure i et engelsk OIOXML skema og Struktur i et dansk OIOXML skema eller helt undlades. Så det ville ikke bare være uhensigtsmæssigt. Man bliver nødt til at kigge i den tilhørende AfdelingsestyrelseIndikatorSamling.xsd.meta.xml fil for at se hvad de forskellige termer er i tilfældet med AfdelingsestyrelseIndikatorSamling, så er det objektterm: AfdelingsestyrelseIndikator propertyterm: Samling representationterm: - 4. Afleveringen er blevet vurderet efter NDR 3.0 uden dispensationer. Vi benytter alternativ navngivningskonvention af namespaces (vistnok NDR 3.1) efter anvisning fra Jan Brown. 5. MyndighedRegionalKode og MyndighedKommunalKode generklærer de eksisterende CountyCode og MunicipalityCode hvad der ikke er tilladt ifølge OIO-2.

23 [OIO-2] Et OIOXML skema BØR genbruge eksisterende elementer eller typer fra NDRklassen (OIOXML NDR Class). Det er faktisk ikke korrekt at der er tale om en generklæring MunicipalityCode henviser til et dokument hos CPR. Dette dokument indeholder både gamle og nye kommune koder (før og efter kommunalreformen) vi er specifikt kun interesserede i de nye koder. Da [CTD-4] Et OIOXML skema MÅ IKKE definere en kompleks type via restriction konstruktionen. og [GTD-1] Et OIOXML skema SKAL definere alle dets simple og komplekse typer stærkest muligt. forekommer det mest logisk at redefinere den (der står SKAL og ikke BØR). Med hensyn til CountyCode, så indeholder den både amter og regioner. Vi er kun interesserede i regioner. Så problematikken er her den samme. Vi gør som foreslået, men det svækker automatisk schema validerings mulighed for at fange datafejl. 6. Objektorienteret modellering - Afleveringen udnytter i meget ringe grad en objektorienteret tilgang i og med at næsten alle elementer refereres direkte i ServiceDeklarationStruktur. Den samlede aflevering og instanserne vil blive langt mere overskuelige hvis elementer tilhørende samme objekt samles i komplekse typer. Den model AttachmentStruktur og BehandlingsmetodeStruktur benytter vil med stor fordel kunne bruges til Institution, Personale, Afdelingsbestyrelse, Brugerraad, Handicaptilgængelighed, Kapacitet m.fl. Andet sted i afleveringen skriver man Et antal skemaer af arten -Samling har som eneste funktion at samle flere instanser af det samme element. Det kan være ønskeligt at pakke dem ind i samlingen for en menneskelig læser, men disse er egentlig overflødige idet de pakkede elementer blot kan tillades flere gange hvor den refereres. Hvad der iøvrigt helt præcist menes med Objektorienteret modellering forekommer uklart da man i NDR 3.0 systematisk har begrænset de XML Schema konstruktioner der tillader en simpel mapning af generelle UML diagrammer og da den anvendte praksis står i skærende kontrakt til den naive implementation omtalt tidligere, hvor netop et centralt objektorienteret begreb som polymorfi kan anvendes (i modsætning til den faktiske løsning). Af mangel på tekniske argumenter for den foreslåede refaktorisering (andet end overskuelighed, der helt klart IKKE er et argument i NDR 3.0 sammenhæng), så vil vi under hensyntagen til den så ofte refererede OIO-12 afstå fra denne. 7. Overflødige samlinger Et antal skemaer af arten -Samling har som eneste funktion at samle flere instanser af det samme element. Det kan være ønskeligt at pakke dem ind i samlingen for en menneskelig læser, men disse er egentlig overflødige idet de pakkede elementer blot kan tillades flere gange hvor den refereres. Eksempel: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling

24 Dette er forklaret i afsnittet om xs:nill der er derfor en ret god årsag til at bibeholde disse XML Schemaer. Man kan iøvrigt bemærke at med den anvende argumentation, så burde Samling/Collection konstruktionen helt udelades fra NDR 3.0 idet man jo altid benytte indholdselementer direkte uden at introducere Samling/Collection elementer. Man kan rename hvis der er brug for indholdselementer i forskellige roller i samme overelement. 8. Stærke datatyper KapacitetFriProcent bør begrænses til intervallet for at sikre et meningsfuldt indhold. KapacitetFriKvantitet bør være en heltalstype som fx unsignedint. Thomas uddyber faktisk senere i en Det er en meget klar regel at typer skal defineres stærkest muligt. Hvis noget andet end giver mening i det konkrete tilfælde er det blot det stærkest mulige meningsfulde der skal specificeres her. Mere end 100% fri kapacitet giver ikke mening, hvorfor den grænse som minimum skal indarbejdes for at kunne godkende skemaet. Man kan godt have 2.5 ledige pladser; Procenter har aldrig været begrænset til et tal mellem 0 og 100. Ifølge metadata er det iøvrigt i forhold til belægningsprocenten der jo er den faktisk belægning i forhold til den normerede belægning hvorfor denne ikke kan være større end 100% finder jeg ikke begrundet. Reglen er iøvrigt ikke mere klar, end at man fraviger den i tilfældet med amter/regioner og kommune-koder. 9. Nogle skemaer synes meningsløse fordi det ikke giver mening at indikere fx sand/falsk mere end en gang i samme kontekst, eksempel: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling Dette er ligeledes forklaret i afsnittet om xs:nill idet de pågældende indikator samlinger dog navngives Struktur istedet.

25 Formkrav Formkravene til en aflevering har desværre ikke været helt klare og det gav anledning til følgende korrespondence Med Adam Arndt - From: Jesper Nielsen Subject: OIO-5 dokumentation - skattejagt! Date: :50... I forbindelse med en OIOXML aflevering har vi behov for at sikre at afleveringsdokumentationen opfylder kravene i NDR 3.0 specifikationen - Se "OIO-5: OIOXML Skemaaflevering - Definitioner" angående de specifikke detaljer i afleveringsdokumentationen." Hvis jeg søger på jeres site efter "OIO-5" kommer jeg enten til: Her ligger et draft dokument [OIO-5.OIOXML-Skemaaflevering.v draft-1.dk.pdf] (med tydelig DRAFT over alle siderne) markeret som sidste udgave - og kommentarer i selve dokumentet om at sektioner skal gøres færdig. Her ligger NDR 3.0 (OIO-6) samt [OIO-3.OIOXML-Klasser.v dk.pdf] og en en bemærkning: "BEMÆRK! OIOXML-Klasser (OIO-3) refererer til publikationerne OIO-1, OIO-2 og OIO-5. Disse publikationer er forældede og udgår helt fra denne publikationsserie." I det pågældende dokument henvises imidlertid til anbefalet læsning - "OIO 5: OIOXML Skemaaflevering Definitioner". Hvis jeg søger på Google fremkommer intet på søgeordet "OIO-5 site:oio.dk". Har I mulighed for at fremsende den relevante aktuelle dokumentation af formkravene til afleveringsdokumentationen?... Hvortil vi modtog følgende svar fra Adam Arndt From: Adam Arndt Subject: SV> OIO-5 dokumentation - skattejagt! Date: :50 Jeg kan sagtens forstå din forvirring, men desværre eksisterer publikationen OIO-5 kun i udkast, da der ikke har været ressourcer til at færdiggøre den. Dels derfor og dels på grund af udvikling af datastandardiseringsarbejdet er publikationen udgået som forældet. Der findes således ikke autoritative krav til afleveringsdokumentationen, men vi anbefaler, at dokumentationen mindst indeholder - en grafisk repræsentation af de indgående elementer - for at give overblik - en tekstuel redegørelse for afleveringens formål og relevans - en tekstuel beskrivelse af de enkelte elementer og deres formål og anvendelse i det omfang de enkelte skemaers metadata ikke forklarer dette fuldt ud - eksempler på XML-instans-filer som kan valideres med skemaerne i afleveringen Det kan være en idé at tage udgangspunkt i den dokumentationsskabelon, der er udarbejdet som en hjælp til dokumentation af kerneskemaer:

Regelsamling for udvikling af XML Schemaer

Regelsamling for udvikling af XML Schemaer Regelsamling for udvikling af XML Schemaer XML Schema kogebogen Udgivet af den fælles offentlige XML komité Version: LO Af Mikkel Hippe Brun, Integrator Uniware NS Regelsamling for udvikling af XML Schemaer

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling... 1 1 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...7 4 BAGGRUND (DET EKSISTERENDE

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere