Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende."

Transkript

1 OIOXML aflevering Introduktion til aflevering Følgende er dokumentation til afleveringen Forud for denne aflevering er der gået 2 andre komplette afleveringer Disse afleveringer er blevet afvist med forskellige begrundelser. Hvor det er relevant vil vi gennemgå de pågældende kommentarer efterfølgende. Idet der ser ud til at være en klar sammenhæng mellem den tid det tager at gennemgå en aflevering og antallet af XML Schemaer i afleveringen, har vi valgt at begrænse afleveringen til de elementer der er nødvendige for at demonstrere de forskellige designvalg og tekniske metoder. Ligeledes vil vi meget gerne at at ITST i forbindelse med gennemgangen af denne aflevering tager kontakt med henblik på en afklaring af eventuelle problemer inden den endelige evalueringsrapport returneres spørgsmål kan rettes til Jesper Nielsen IT-arkitekterne fra [OIO-5.OIOXML-Skemaaflevering.v draft-1.dk.pdf] (mere om det senere) Navne på ansvarlige hos den indleverende part, så XML Sekretariatet har mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedrørende leveringen. Denne aflevering vil blive fulgt af en endelig aflevering baseret på samme tekniske fremgangsmåde som indeholdt i denne aflevering men med langt flere skemaer (ca. 600 stykker). Indholdet af afleveringen Afleveringen indeholder skemaer til domæneklassen og til NDR3-klassen efter [NDR3 - OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0] hvor der dog er anvendt NDR 3.1 (vistnok) navngivnings konvention til namespaces after anvisning fra Jan Brown. Formålet med afleveringen er dels at skabe standardiserede grænseflader til dels at stille standardiserede grundbegreber til rådighed for udviklere af IT systemer på socialområdet. I forbindelse med opbygningen af Tilbudsportalen har Servicestyrelsen analyseret begrebssystemer på socialområdet i samarbejde med relevante parter. Dette arbejde er kan findes beskrevet under begrebsstrukturpostfinal.pdf

2 Afleveringen indeholder opdaterede skemaer for tre grundbegreber til domæneklassen og en række nye skemaer til NDR 3.0 klassen. Disse skemaer vedrører indberetninger til Tilbudsportalen. Alle nedenfor beskrevne elementer tilhører følgende namespace hvis intet andet er angivet Domæneklassen Skemaer til domæneklassen indeholder skemaer for målgrupper, tilbudstyper og ydelser. Begreberne bag de tre skemaer er beskrevet i [Manual begrebsstrukturpostfinal.doc] De 3 domæneklasser indeholder kodelister for målgrupper, tilbudstyper og ydelserne. Disse kodelister er i selve begrebsarbejdet modelleret som en træstruktur med kategorier og underkategorier, men er i kodelisterne gemt i en normaliseret form (så de kan XML modelleres som enum uden at træstrukturen forsvinder). De tre domæneklasse elementer er NDR 3.0 klassen Skemaerne dækker indholdet af indberetningsskemaet til tilbudsportalen. Hoved element SOCIAL_ServiceDeklarationStruktur.xsd Behandlingsmetoder SOCIAL_BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeEffektTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeMaalTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeNavn.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeRedskabTekst.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeStruktur.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeStrukturSamling.xsd SOCIAL_BehandlingsmetodeSystematikTekst.xsd Vedhæftede filer/dokumenter SOCIAL_BilagData.xsd SOCIAL_BilagIdentifikator.xsd SOCIAL_BilagKodningKode.xsd SOCIAL_BilagMIMEtypeKode.xsd SOCIAL_BilagNavn.xsd SOCIAL_BilagStoerrelseMaal.xsd SOCIAL_BilagStruktur.xsd SOCIAL_BilagStrukturSamling.xsd

3 Indholdselement til basale værdier SOCIAL_BrugerbetalingIndikator.xsd SOCIAL_EjerformTekst.xsd SOCIAL_EvalueringBrugerDato.xsd SOCIAL_HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode.xsd SOCIAL_InstitutionEtableringsaarIdentifikator.xsd SOCIAL_InstitutionHjemmesideIdentifikator.xsd SOCIAL_InstitutionJuridiskGrundlagKode.xsd SOCIAL_InstitutionNavn.xsd SOCIAL_InstitutionOpdateringDatoTid.xsd SOCIAL_KapacitetFriKvantitet.xsd SOCIAL_KapacitetFriProcent.xsd SOCIAL_KapacitetTotalKvantitet.xsd SOCIAL_KompetenceOevrigKode.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseKvantitet.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTekst.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitet.xsd SOCIAL_TakstBeloeb.xsd Strukturelle hjælpe elementer SOCIAL_AdresseBygningIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_AdressePostdistriktNavnStruktur.xsd SOCIAL_AdresseVejNavnStruktur.xsd SOCIAL_BrugerbetalingIndikatorStruktur.xsd SOCIAL_EjerformTekstStruktur.xsd SOCIAL_EvalueringBrugerDatoStruktur.xsd SOCIAL_HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_Institution AdresseIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling.xsd SOCIAL_InstitutionKontaktNavnStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionNavnStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionOpdateringDatoTidStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetFriKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetFriProcentStruktur.xsd SOCIAL_KapacitetTotalKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_KompetenceOevrigKodeSamling.xsd SOCIAL_MyndighedKommunalKodeStruktur.xsd SOCIAL_MyndighedRegionalKodeStruktur.xsd SOCIAL_PersonEfterNavnStruktur.xsd SOCIAL_PersonForNavnStruktur.xsd SOCIAL_PersonMellemNavnStruktur.xsd

4 SOCIAL_PersonaleDiverseKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTekstStruktur.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitet.xsd SOCIAL_PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur.xsd SOCIAL_TakstBeloebStruktur.xsd SOCIAL_YdelseKodeStruktur.xsd SOCIAL_YdelseMaalgruppeKodeSamling.xsd SOCIAL_YdelseTypeKodeStruktur.xsd Anvendelse De XML schemaer der er dokumenteret i denne aflevering benyttes til indrapportering af oplysninger på det sociale område under Servicestyrelsen. Indrapporteringen sker med udgangspunkt i en leverandør der indrapporterer et antal skemaer (blanketter/formularer) ordnet i en hierarkisk struktur For hver leverandør afleveres netop et stamskema indeholdende generelle oplysninger om leverandøren, et eller flere ydelse skemaer indeholdende detaljeret beskrivelse af de forskellige ydelser en leverandør har, og metode skemaerne beskriver de generelle behandlingsmetoder der anvendes af den pågældende leverandør.

5 leverandør stamskema ydelse ydelse ydelse metode metode En blanket består af en række variable af følgende typer åbne variable fritekst-felter. lukkede variable faste kategorier. Bilags variable vedhæftede filer. Åbne variable En åben variabel (spørgsmål) benyttes til fritekst-værdier. Den har en type type, f.eks. en tekststreng, en dato eller et årstal. Oplyste værdier skal således passe til typen. Navnet på institutionen? Bakkely Oprettelsesår? 1996 Dato for indberetning? Beskrivelse af institutionen? Figur 1 åbne variable med forskellige typer

6 Lukkede variable En lukket variabel antager værdier fra en fast (begrænset) liste af valgmuligheder Brugerbetaling? (1) Ja (2) Nej Sportsfaciliteter? (1) Svømmehal. (1) 50 meter bane. (1) varmvandsbasin. (1) Fodboldbane. (1) Badminton. (1) Motionsrum. Figur 2 lukkede variable med kategorier En lukket variabel kommer i flere varianter enkelt kryds hvor netop en kategori kan vælges. flere krydser hvor mere end en kategori kan være valgt samtidig. Alt efter designet af kategorierne kan det give mening at 0 kategorier er valgt eller at præcis en kategori altid skal vælges. De mulige kategorier kan være hierarkisk opbygget, dvs. med hoved og underkategorier. Uoplyste værdier Spørgsmål kan have værdien uoplyst/blank dette kan enten skyldes at oplysningen ikke kendes (missing), eller at oplysningen ikke er relevant i den givne kontekst (irrelevant). Da det er nødvendigt at kunne indrapportere oplysninger, også selv om samtlige oplysninger i en given blanket (bestående af et antal spørgsmål/variable) ikke er tilvejebragt er det nødvendigt at datamodellen kan håndtere uoplyste værdier. Ligeledes kan data i en endelig blanket blive sammensat fra forskellige data-leverandører og blive indrapporteret separat. Det betyder at en indraportering med udgangspunkt i en blanket kan vælge en arbitrær delmængde af spørgsmål og derefter indrapportere disse. Metadata Et vigtigt designkriterie af systemet har været at det skulle være muligt dynamisk at kunne udvide med nye variable uden at dette krævede omskrivning af tilhørende implementationer.

7 Dette sker ved at de specifikke føde-systemer dynamisk henter metadata der beskriver indholdet af de forskellige dataelementer, og præsentationen og udtræk af disse sker ligeledes med udgangspunkt i en metadatamodel. UML Diagram Enhed +PNR 0..1 Skema underskema 0..* +ID +værdi Value udfyldt Variabel +navn +spørgsmål +type 0..* Kategori +navn +abstrakt afkrydset 0..* underkategori Figur 3 UML Diagram Ovenstående UML diagram modellerer de grundliggende aspekter beskrevet i forrige afsnit, og danner således i praksis i en lettere modificeret udgave grundlag for de konkret implementerede systemer. En ENHED er entydigt identiceret ved et Produktionsnummer (PNR) fra CVR. Til en ENHED kan der være knyttet et antal SKEMA ordnet i en hierarkisk struktur. VARIABEL og KATEGORI beskriver de mulige variable og kategorier der kan indgå i et konkret udfyldt skema. En abstrakt kategori er en kategori der ikke kan vælges direkte, men som har underkategorier der kan vælges.

8 Et SKEMA indeholder derefter et antal instantierede værdier enten åbne variable (via udfyldt relationen) eller afkrydsede kategorier (via afkrydset relationen).

9 Naiv XML data modellering Med udgangspunkt i ovenstående kunne den naive implementation se sådan ud, idet metadata (VARIABEL og KATEGORI) entiterne beskrives i metadata.xml <VariabelSamling> <!-- spørgsmål fra figur 1 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_01</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Navnet på institutionen</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:string</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_02</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Oprettelsesår</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:gYear</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_03</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Dato for indberetning</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:dateTime</VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_04</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Beskrivelse af institutionen</variabelspørgsmåltekst> <VariabelTypeIdentifikator>xs:string </VariabelTypeIdentifikator> </Variabel> <!-- single kryds spørgsmål fra figur 2 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_05</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Brugerbetaling</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>single</VariabelTypeIdentifikator> <Kategori> <KategoriNavn>Ja</KategoriNavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Nej</KategoriNavn> </Kategori> </Variabel> <!-- multiple kryds spørgsmål fra figur 2 --> <Variabel> <VariabelIdentifikator>s_06</VariabelIdentifikator> <VariabelSpørgsmålTekst>Brugerbetaling</VariabelSpørgsmålTekst> <VariabelTypeIdentifikator>single</VariabelTypeIdentifikator> <Kategori> <KategoriNavn>Svømmehal</KategoriNavn> <Kategori> <KategoriNavn>50 meter bane</kategorinavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>varmvandsbasin</KategoriNavn> </Kategori> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Fodboldbane</KategoriNavn> </Kategori> <Kategori> <KategoriNavn>Badminton</KategoriNavn> </Kategori> </Variabel> </VariabelSamling> Figur 4 metadata.xml

10 Det er naturligvis meget simpelt at tilknytte nødvendig semantisk identifikation til ovenstående elementer, således at alle de informationer der beskrives i OIOXML Metadata dokumenterne i Når man med udgangspunkt i ovenstående metadata ønsker at kode det konkret udfyldte skema i Figur 1 og Figur 2, kan det se ud som i Figur 4. <Skema id="123"> <UdfyldtTekst navn="s_01">bakkely</ UdfyldtTekst > <UdfyldtAarstal navn="s_02">1996</ UdfyldtAarstal > <UdfyldtDato navn="s_03"> </ UdfyldtDato > <UdfyldtTekst navn="s_04" xs:nil= true /> <AfkrydsetStruktur navn="s_05"/> <AfkrydsetSamling navn="s_06"> <Kryds navn="svømmehal" /> < Kryds navn="50 meter bane" /> < Kryds navn="fodboldbane" /> </ AfkrydsetSamling > </Skema> Figur 4 skema.xml s_01, s_02 og s_03 er udfyldt med de værdier der står i skemaet. s_04 er blank og den har derfor sat xs:nil= true. s_05 er ikke udfyldt (dvs. 0 krydser sat) og dette afspejles ved at der ikke er nogen Kryds elementer under dennes Afkrydset tag. Hvis derimod s_05 og s_04 slet ikke ønskes indrapporteret, f.eks. fordi de pågældende spørgsmål slet ikke var blevet stillet i den konkrete data-leverandørs system, så ville man helt udelade <Udfyldt navn="s_04"/> og <Afkrydset navn="s_05"/> elementerne fra skema.xml dokumentet.

11 OIOXML datamodellering IT- og Telestyrelsen har udarbejdet en specifikation [NDR3 - OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0] der indeholder en række formkrav til XML Schemaer som skal være opfyldt før en schema samling kan NDR 3.0 godkendes. xs:nillable= true NDR 3.0 tillader ikke xs:nillable= true og den tilhørende brug af xsi:nil= true. Det har givet anledning til følgende spørgsmål til Jan Brown From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML Schemaer Date: Vi har brug for at kunne se om en værdi er "missing", dvs. ukendt. Vi har snakket om motivationen for dette tidligere, men bare for klarheds skyld vil jeg lige rekapitulere På en Enhed har man brug for at registrere mange forskellige værdier. Ingen data-leverandør ligger inde med samtlige værdier og ingen dataleverandør har "adkomst" til samtlige værdier, dvs. der kan være værdier som ikke alle må se. En data-leverandør har ligeledes brug for at kunne sende værdien "ukendt" i de tilfælde en tidligere indrapporteret værdi ikke længere er aktuel, f.eks. (tænkt tilfælde) hvis CVR-registret vi opdatere informationen PNR samt Ydelseskode for en Enhed (Idet ServiceDeclarationStruct kan indeholde mange flere optionelle tags) - <ServiceDeclarationStruct> <YdelseCodeCollection> <YdelseCode>bosted</YdelseCode> </YdelseCodeCollection> <PNR> </PNR> </ServiceDeclarationStruct> Hvis CVR registret efterfølgende vil opdatere informationerne for ydelse idet de nu er ukendte eller der INGEN ydelse er så indrapporterer de <ServiceDeclarationStruct> <YdelseCodeCollection/> <PNR/> </ServiceDeclarationStruct> Her fungerer den tomme collection som indikation af den tomme værdi og den tomme streng som ditto for PNR. For PNR har jeg ligeledes tilladt den tomme streng - Thomas har bedt mig om at genbruge eksisterende typer (bl.a. date, url, boolean og myndighedskoder) - det er naturligvis rimeligt nok, men den tomme streng er ikke tilladt for disse typer. Følgende løsninger blev diskuteret - (a) xsi:nil (b) Da xsi:nil ikke er tilladt, så foreslår Thomas at fraværet af tagget <PNR> i sig selv indikere at værdien er uoplyst. Dette vil dog som afledt konsekvens have at ALLE variable der ikke forekommer vil blive sat til ukendt (husk der er måske 100 tags i ServiceDeclarationStruct. (c) Der indføres for hver enkelt tag <T> i ServiceDeclarationStruct et ekstra tag <TIndicator> med indhold boolean - hvis <TIndicator>false/TIndicator> forekommer betyder det at indholdet af T skal slettes. Hvis <TIndicator>true/TIndicator> betyder det at indholdet af <T> skal være uændret eller opdateres hvis der er et <T> tag. (d) Alle Tags pakkes ind i en omsluttende struktur som definerere delmængder af variable i ServiceDeclarationStruct - derved kan man bruge løsning b uden at det får kaskade effekten. Thomas foretrækker løsning (c); jeg foretrækker klart løsning (a)

12 Svaret fra IT- og Telestyrelsen From: Jan Brown Subject: Servicestyrelsen OIOXML Schemaer Date: Selvom denne konstruktion kan være oplagt til en enkeltstående implementering, så gavner den ikke OIOXML, som skal dække manges behov. Anvendelse af nil lægger op til applikationsnære strukturer, hvilket vi for alt i verden må undgå. Der er andre måder at løse dette på, som ikke giver disse problemer. Løsning b) giver det problem du påpeger. Løsning c) er ok, men ikke optimal, selvom jeg anbefaler en variant af c)., hvor du bruger en attribut til at angive, hvorvidt værdien skal opdateres eller er uændret, i stedet for et ekstra element. Jeg anbefaler alligevel ikke denne variant, da den indlejrer procesinformation i form af en attribut i de elementer, der skal holde en værdi, f.eks. <PNR usageindicator="true false">xxx</>. Hvis PNR er et kerneelement, skal du ændre på elementets indholdsmodel for at kunne indsætte en attribut; dette er ikke tilladt i følge NDR'en. Løsning d) er klart den bedste løsning på flere "planer", da man her både løfter procesinformation højere op i strukturen over datastrukturen og samtidig har en entydig angivelse af instruktion. Ved at indlejre de elementer som skal opdateres, henholdsvis være uændrede, i en "proces"- struktur, som netop tilkendegiver dette, så får man et renere snit. F.eks. ved at have to nye underelementer, <NyeVaerdierStruktur> og <SletVaerdierStruktur>, til elementet <ServiceDeklarationStruktur> Dvs. opdatering med nye værdi giver <ServiceDeklarationStruktur> <NyeVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling> <YdelseKode>bosted</YdelseKode> </YdelseKodeSamling> <PNR> </PNR> </NyeVaerdierStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Opdatering med sletning af værdier: <ServiceDeklarationStruktur> <SletVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling/> <PNR>0</PNR> </SletVaerdierStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Selvom en eksplicit angivelse er mere tydelig, kan man også undlade <NyeVaerdierStruktur>> og kun nøjes med underelementet <SletVaerdierStruktur> for at slette værdier. Hvis en værdi er uændret, angiver man den ikke i <ServiceDeklarationStruktur>, er den ændret, angiver man den. Dvs. <ServiceDeklarationStruktur> <SletVaerdierStruktur> <YdelseKodeSamling/> </SletVaerdierStruktur> <PNR> </PNR> </ServiceDeklarationStruktur> vil: - slette Ydelseskoder - angive ny værdi til PNR - alle andre værdier er uændrede

13 Den løsning forekommer os unødigt kompleks både med hensyn til XML Schema designet og behandlingen af data formatet. Desuden nødvendiggør løsningen at man benytter dummy værdier i <SletVaerdierStruktur> elementerne i Jans eksempel <PNR> </PNR> - betyder det så at man KUN skal slette værdien hvis der står ? I de allerede godkendte NDR 3.0 skemaer på ISB en benytter man metoden hvor man sørger for at fraværet af et element kan identificeres ved at indføre en definerende kontekst. Dette er f.eks. benyttet i <AddressPostal> (NDR 3.0 / CORE) er er defineret som følger: <complextype name="addresspostaltype"> <sequence> <element ref="dkcc:maildeliverysublocationidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:streetname"/> <element ref="cpr:streetnameforaddressingname" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc:streetbuildingidentifier"/> <element ref="dkcc:flooridentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc:suiteidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:districtsubdivisionidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005-2:postofficeboxidentifier" minoccurs="0"/> <element ref="dkcc2005:postcodeidentifier"/> <element ref="dkcc2005:districtname"/> <element ref="dkcc:countryidentificationcode" minoccurs="0"/> </sequence> </complextype> Hvis man har et <AddressPostal> element uden et <FloorIdentifier> element så kan vi implicit udlede at det er fraværende. Man har ikke valgt at bruge konstruktionen <AddressPostal> <StreetName>x</StreetName> <StreetBuildingIdentifier>0001</StreetBuildingIdentifier> <PostCodeIdentifier>2200</PostCodeIdentifier> <DistrictName>y</DistrictName> <SletVaerdierStruktur> <FloorIdentifier>0000</FloorIdentifier>/> </SletVaerdierStruktur> </AddressPostal> I vores konkrete anvendelsessituation hvor vi har ca. 150 variable, er det sådan at dataleverandørerne har brug for at overføre arbitrære delmængder af variable (hvilket ville give forskellige delmængder ialt) vi har derfor valgt at lave et definerende element til hver enkelt variabel frem for grupper af elementer. For åbne variable og lukkede (maksimalt en samtidig kategori) har vi derfor valgt at bruge konstruktionen: <InstitutionNavnStruktur> <InstitutionNavn>Skrædderbo</InstitutionNavn> </InstitutionNavnStruktur> og hvis der ikke er nogen værdi: <InstitutionNavnStruktur />

14 For koder, hvor kun en enkelt kan være valgt: <HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur> <HandicaptilgaengelighedKoerestolKode>undermiddel</HandicaptilgaengelighedKoerestolKode> </HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur> og hvis der ikke er valgt nogen: <HandicaptilgaengelighedKoerestolKodeStruktur/> For lukkede (med flere samtidige kategorier) er systemet det samme, bortset fra at Samling bruges som propertyterm istedet for Struktur: <YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_9år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_syn</YdelseMaalgruppeKode> </YdelseMaalgruppeKodeSamling> og hvis der ikke er valgt nogen: <YdelseMaalgruppeKodeSamling/>

15 Konklusion Den naive implementation opfylder pånær mindre detaljer i navngivningen og brugen af xs:nil konstruktionen de formelle krav til NDR 3.0. xs:nil semantikken kan opnås på alternativ vis, som beskrevet i senere afsnit. Fra IT- og Telestyrelsen har man imidlertid haft den holdning af ovenstående IKKE er OIOXML som beskrevet i NDR 3.0 (Jan Brown) dette er ikke blevet nærmere kvalificeret og vi har ikke i NDR 3.0 kunnet finde nærmere dokumentation for denne påstand. I stedet for at være kodet generisk ved brug af en XML Schemaer (som skitseret ovenfor) med samme grad af veldefinerethed af indeholdte data, skal alle indholdselementer være kodet som individuelle XML Schema elementer. Der er defineret ca. 150 forskellige variable (åbne/lukkede) og dette tal er stigende i takt med at nye lovområder bliver inddraget i afrapporteringen. Det betyder at en bruger af data-formatet skal sætte sig ind i mindst 150 XML Schemaer (i praksis en faktor 2-3 mere). Yderligere er det desværre sådan at et iøvrigt fuldt dynamisk system, hvor en rettelse af metadata automatisk slår igennem ikke er muligt, idet de tilhørende OIOXML schemaer skal igennem en manuel generering og godkendelsesproces dette begrænser efter vores mening i meget høj grad den praktiske anvendelighed af OIOXML paradigmet, i hvert fald sådan som det p.t. udlægges.

16 XML eksempler Ydelsesskema XML eksempel <ServiceDeklarationStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns:itst="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2006/01/17/" xmlns:itst1="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/01/10/" xmlns:dkcc1="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/" xmlns:dkcc="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/"> <YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_0år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_1år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_2år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_4år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_5år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_6år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_8år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_9år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_13år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_15år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_16år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_30-39år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_40-49år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>aldersgruppe_75-79år</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_kommunikation</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_fysisk_mobilitet</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_psykisk_sindslidelse_spiseforstyrelse</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsnedsættelse_psykisk_kognitiv_udviklingsforstyrrelse_adhd</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_adfærd_indadreagerende</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_kriminalitet_personfarlig</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_kriminalitet_ikke-personfarlig</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_hjemløshed_hjemløshed</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_misbrug_alkohol</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_prostitution_prostitution</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_seksueltkrænkende</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_seksueltkrænket</YdelseMaalgruppeKode> <YdelseMaalgruppeKode>funktionsevnenedsættelse_socialt_særligegrupper_tilknytningsforstyrrelse</YdelseMaalgruppeKode> </YdelseMaalgruppeKodeSamling> <YdelseTypeKodeStruktur> <YdelseTypeKode>dagtilbud_voksne_aktivitetsamvær</YdelseTypeKode> </YdelseTypeKodeStruktur> <YdelseKodeStruktur/> <TakstBeloebStruktur> <TakstBeloeb> </TakstBeloeb> </TakstBeloebStruktur> <KapacitetFriProcentStruktur/> <KapacitetFriKvantitetStruktur> <KapacitetFriKvantitet> </KapacitetFriKvantitet> </KapacitetFriKvantitetStruktur> </ServiceDeklarationStruktur> Bemærk <KapacitetFriProcentStruktur/> og <YdelseKodeStruktur/> hvor der ikke er noget indhold.

17 Stamskema XML eksempel <ServiceDeklarationStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /" xmlns:ois="http://rep.oio.dk/ois.dk/xml/schemas/2006/04/25/" xmlns:itst="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2006/01/17/" xmlns:itst1="http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/01/10/" xmlns:dkcc1="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/" xmlns:dkcc="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" xmlns:cvr="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/"> <InstitutionNavnStruktur> <InstitutionNavn>Donec sed wisi.&#xa;proin dolor libero, mollis eu, consequat vitae, rhoncus a, ipsum.</institutionnavn> </InstitutionNavnStruktur> <InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur> <cvr:cvrnumberidentifier> </cvr:cvrnumberidentifier> </InstitutionCVRnummerIdentifikatorStruktur> <InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur> <cvr:productionunitidentifier> </cvr:productionunitidentifier> </InstitutionProduktionEnhedIdentifikatorStruktur> <AdresseVejNavnStruktur> <cpr:streetnameforaddressingname>banegaardsvej</cpr:streetnameforaddressingname> </AdresseVejNavnStruktur> <AdresseBygningIdentifikatorStruktur> <dkcc:streetbuildingidentifier>121</dkcc:streetbuildingidentifier> </AdresseBygningIdentifikatorStruktur> <AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur> <dkcc1:postcodeidentifier>3400</dkcc1:postcodeidentifier> </AdressePostdistriktIdentifikatorStruktur> <AdressePostdistriktNavnStruktur> <dkcc1:districtname>tim</dkcc1:districtname> </AdressePostdistriktNavnStruktur> <InstitutionKontaktNavnStruktur> <itst:personname>faris Olesen</itst:PersonName> </InstitutionKontaktNavnStruktur> <Institution AdresseIdentifikatorStruktur> </Institution AdresseIdentifikatorStruktur> <InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur> <itst1:telephonenumberidentifier> </itst1:telephonenumberidentifier> </InstitutionTelefonNummerIdentifikatorStruktur> <InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur> <InstitutionHjemmesideIdentifikator>http://www.kdxnzivgpxpspwohwlgc.dk</InstitutionHjemmesideIdentifikator> </InstitutionHjemmesideIdentifikatorStruktur> <InstitutionOpdateringDatoTidStruktur> <InstitutionOpdateringDatoTid> T14:30:03</InstitutionOpdateringDatoTid> </InstitutionOpdateringDatoTidStruktur> <InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 67/stk1-3</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 103</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 108</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 142/stk4</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 142/stk5</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>serviceloven/ 192</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>almeneboliger/ 5/stk2</InstitutionJuridiskGrundlagKode> <InstitutionJuridiskGrundlagKode>friplejeboliger</InstitutionJuridiskGrundlagKode> </InstitutionJuridiskGrundlagKodeSamling> <InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur> <InstitutionEtableringsaarIdentifikator>1996</InstitutionEtableringsaarIdentifikator> </InstitutionEtableringsaarIdentifikatorStruktur> <KapacitetTotalKvantitetStruktur>

18 <KapacitetTotalKvantitet>569945</KapacitetTotalKvantitet> </KapacitetTotalKvantitetStruktur> <BehandlingsmetodeStrukturSamling> <BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeNavn>Nunc urna orci, gravida quis, semper suscipi</behandlingsmetodenavn> <BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst>Nam iaculis tincidunt diam.&amp</behandlingsmetodebeskrivelsetekst> <BehandlingsmetodeRedskabTekst>Mauris laoreet. Vivamus dolor nequ</behandlingsmetoderedskabtekst> <BehandlingsmetodeSystematikTekst>Donec id lacus sit amet arcu gravi</behandlingsmetodesystematiktekst> <BehandlingsmetodeMaalTekst>Phasellus porttitor, tortor nec cursus so</behandlingsmetodemaaltekst> <BehandlingsmetodeEffektTekst>Duis imperdiet venenatis orci. In tristiq</behandlingsmetodeeffekttekst> </BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeStruktur> <BehandlingsmetodeNavn>Sed vehicula, tortor id dapibus commodo, tu</behandlingsmetodenavn> <BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst>Vivamus sem. Ut sed wisi. Cum sociis natoque </BehandlingsmetodeBeskrivelseTekst> <BehandlingsmetodeRedskabTekst>Curabitur viverra, lorem eu vestibulum posuere, augue </BehandlingsmetodeRedskabTekst> <BehandlingsmetodeSystematikTekst>Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus </BehandlingsmetodeSystematikTekst> <BehandlingsmetodeMaalTekst>Vivamus sem. Etiam luctus tortor in metus. Nullam ipsum. </BehandlingsmetodeMaalTekst> <BehandlingsmetodeEffektTekst>Pellentesque massa arcu, pellentesque at, rutrum non, l</behandlingsmetodeeffekttekst> </BehandlingsmetodeStruktur> </BehandlingsmetodeStrukturSamling> <PersonForNavnStruktur> <dkcc:persongivenname>jespersen</dkcc:persongivenname> </PersonForNavnStruktur> <PersonMellemNavnStruktur> <dkcc:personmiddlename>edly</dkcc:personmiddlename> </PersonMellemNavnStruktur> <PersonEfterNavnStruktur> <dkcc:personsurnamename>liis</dkcc:personsurnamename> </PersonEfterNavnStruktur> <PersonaleDiverseTekstStruktur> <PersonaleDiverseTekst>Fusce lacus. Donec id lacus sit amet arcu gravida </PersonaleDiverseTekst> </PersonaleDiverseTekstStruktur> <PersonaleDiverseKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseKvantitet> </PersonaleDiverseKvantitet> </PersonaleDiverseKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur> <PersonaleDiverseTimeKvantitet> </PersonaleDiverseTimeKvantitet> </PersonaleDiverseTimeKvantitetStruktur> <BrugerbetalingIndikatorStruktur> <BrugerbetalingIndikator>false</BrugerbetalingIndikator> </BrugerbetalingIndikatorStruktur> <KompetenceOevrigKodeSamling> <KompetenceOevrigKode>sprog</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>kultur</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>musik</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>natur</KompetenceOevrigKode> <KompetenceOevrigKode>andet</KompetenceOevrigKode> </KompetenceOevrigKodeSamling> <HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur> <HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode>god</HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKode> </HandicaptilgaengelighedLaesevanskelighedKodeStruktur> <social:bilagstruktursamling> <social:bilagstruktur> <social:bilagidentifikator>0</social:bilagidentifikator> <social:bilagnavn>hsujtfkqibvjwogmedgokrmmzdthblmhcjdwjtvb</social:bilagnavn> <social:bilagstoerrelsemaal>949</social:bilagstoerrelsemaal> <social:bilagmimetypekode>rpoigazcpjqujlwcwoffkhyuxqltcbvnvoglgywn</social:bilagmimetypekode> <social:bilagkodningkode>base64</social:bilagkodningkode> <social:bilagdata>advf2qy0kcp11n2jmr9g6mn9vspowbziwwaozsbvpv+4jqlghiua6xb0t0kcg/wik4re32vdt9tl5xvww7lgwsdkuyoky07takt BpiBoPrBUO31MK9wfEk8g/QCV3HhFjJAIoibr6aFB9Y/dX4geVzFZjoR6WmXDhOAJer9HGmMioL/gEYcO1FqBtGHc5xhhxd8SuciarvDTkqcY56Zghl/p 1X4vg0ARPRWqJoAS3gGlbaZvjBBoYNsaeGpX6LX0k/qRyiaBjW/WK0xjFt2B7nuC12K//A9xcHUGqX5tWOZgwFGzYcQlaH84O7rQHR5ZhA0z7l0aKdo YKxXubcug1D98MD6QJn3bicGP/cD045sRTMNB6Foms42SWLdbGw82+woFxCYc5ue6Sub6YKTd/Ar4G3rksmGAPeNGrSLbgSMze3KN2sjYAcoPDpQ L+uIZZsZNg1z2bzbNF+irv104rNzzBH8mJFix5Y7k54FGgjq0NVteXMVjHJKgzz/Vy4LwveqUDMstJ5Qs4yd2Z+bf+5WsCPp0iNE1FuapJCu0QXXyqmqYS zlaydpvsfjews6ip+ghutx9pmwzmwfwksyxhgor3lduh0cyhveoiibxonb8uo7pytiky43huo5fggvaatvfll7otxkbtf2p+/16laka0sa91pbygtgk4/ 90p00G20nFCvyVDekn9RpYoR2ZN3/G6zYvi1OYQdWoXhZGoa49u4vnxRmEUtFk4zYjdr0ukcbQWiysPhdV1+x3GaAqn6RmTypGA7Ku/vjmD9pu8CU oeezrh4tn2ubv3gfmkoru4zqyb7twoss7xl7fo8ros5n9wsrlwj7xngjn8pzkgyiqiiavnbzdacu5trzu4sfhvt149d7hktmncyt9connlotf9ucba/69

19 M1vmO08IQ77Zg8sHga483tS6vxKFpoc7VLoSVkIEje/0qNUwrjU2yum12zrv5cfaVx5S31x/JFOwSSKD7dT5nJcZhGn7qfmDIsJKyigvc/Ity/u3paDHmCL Wm7W+x69U5QsYO3nsaHvWJNB5q6eXIuUUNQ9/+BcTsayToDqOTh3NL1helKeo1zyZqwtAASMYlIiUAvW1aaV7ipY6XTkc7h2ykW5M1l7S71Gyy9Y 2mLa8CeDOcBTJgaJOv0C+D5U1ETXhbCwGvzi7UuIFdFDalP64blW59HuwfJLRsMVTvVKlX30806+C67rFgIosCK57mQ5dnYNlUIweopFN8OvcGcgN8S UM6CNiyWXJLw==</social:BilagData> </social:bilagstruktur> </social:bilagstruktursamling> <EvalueringBrugerDatoStruktur> <EvalueringBrugerDato> </EvalueringBrugerDato> </EvalueringBrugerDatoStruktur> <MyndighedKommunalKodeStruktur> <cpr:municipalitycode>0370</cpr:municipalitycode> </MyndighedKommunalKodeStruktur> <MyndighedRegionalKodeStruktur> <ois:countycode>1081</ois:countycode> </MyndighedRegionalKodeStruktur> </ServiceDeklarationStruktur>

20 Aflevering kommentarer Evalueringsrapporten til aflevering nr. 2, [servicestyrelsen.oioxmlvurdering pdf] indeholder en række kommentarer, som vi vil gennemgå 1. Overflødige typeerklæringer Følgende skemaer overtræder OIO-12 idet de rummer overflødige typeerklæringer... [OIO-12] Et OIOXML skema SKAL designes så enkelt og entydigt som overhovedet muligt uden unødvendig kompleksitet og overflødige konstruktioner. Vi har haft en del diskussioner om betydningen af OIO-12 reglen efter vores opfattelse dækker den over det (iøvrigt ganske fornuftige) krav at et skema skal udføres simplest muligt under hensynstagen til dets funktion og NDR 3.0 formkrav iøvrigt. Det sikrer at hvis der findes et simplere xml schema med samme funktion, så skal dette anvendes hvilket (forhåbentligt) betyder at skemaets funktion er nemmere at forstå. Så hvis man har en mængde af XML dokument instanser beskrevet ved flere sæt af XML Schemaer, så kræver OIO-12 altså at man benytter det simplest mulige sæt af XML Schemaer der beskriver mængden af ønskede XML dokumenter. I sagsbehandlingen benytter ITST reglen som en slags catch-all regel til frasortering af decideret XML dokument instanser som man mener er unødvendig i forhold til skemaernes overordnede anvendelse hvilket jo er noget ganske andet (man formindsker mængden af lovlige XML dokument instanser istedet for størrelsen af de beskrivende XML Schema). Det er vores holdning at en afvisning med begrundelse i OIO-12 som udgangspunkt bør følges af et eksempel på simplere en XML Schema konstruktion med samme XML instaks dokument udfaldsrum. Dette har været tilfældet for alle varianterne af Samling elementerne, der imidlertid tjener et ganske specifikt formål som beskrevet tidligere i dette dokument. Disse er derfor i varianter blevet bevaret i den forhåndenværende aflevering. Ligeledes benyttes denne regel til at frasortere skemaer af typen <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /"> <xs:element type="behandlingsmetodenavntype" name="behandlingsmetodenavn" /> <xs:simpletype name="behandlingsmetodenavntype"> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpletype>

21 </xs:schema> Hvor typen er defineret separet. Dette kræves istedet implementeret som <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:social="http://rep.oio.dk/social.dk/common/xml.schema/ /"> <xs:element type="xs:string" name="behandlingsmetodenavn" /> </xs:schema> Imidlertid er der reglen [GTD-2] Et OIOXML skema tilhørende Kerneklassen (OIOXML Core Class) eller Domæneklassen (OIOXML Domain Class) SKAL definere alle dets simple og komplekse typer globalt. Denne regel sikrer at man kan genbruge typen i tilfælde hvor man har brug for genbruge typen og ikke kan nøjes med selve elementet (i dette tilfælde hvis man f.eks. har brug for GammeltBehandlingsmetodeNavn og NytBehandlingsmetodeNavn i samme kontakt se OIO-4). Efter vores mening er det inkonsistent at fravige denne regel i tilfældet med simple indbyggede typer genbrug inkluderer jo også semantisk information og man fjerner effektivt muligheden for at benytte annoteret type information ved XML parsningen til at identificere relaterede elementer. Vi følger dog den af Thomas Maarup anviste praksis. 2. Forkortelser Forkortelser bør ifølge GNR-2g ikke bruges og således bør VISOkontraktIndikator og VISOkontraktIndikatorSamling navngives anderledes. Som udgangspunkt er VISO kendt inden for anvendelsesdomænet vi har haft følgende udveksling med Thomas Maarup From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML aflevering - liste over spørgsmål hvortil autoritative svar ønskes... Date: Brug af akronymer [GNR-2g] - Der er i afleveringen benyttet VISO (Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) som forkortelser. [GNR-2g] Et navn BØR IKKE benytte forkortelser og akronymer. Da forkortelser og akronymer hæmmer læsebarheden, bør de ikke benyttes. Hvis der er behov for at lave forkortelser, bør man anvende eksisterende forkortelser. Hvis der ikke eksisterer en almindelig brugt forkortelse, så find på én, som giver mening og er entydig. Forkortelser skal skrives med store bogstaver. For det tilfælde at der er tale om at det er blevet overset i godkendelsesproceduren (fejllisterne er generelt ikke komplette) - MIME er efter min mening blevet et selvstændigt ord (alene det at det bruges uden for dets oprindelige domæne) på samme måde som SOAP er blevet det. Ændring af akronymet til dets definition MultimedieInternetMailExtensions fremmer nok ikke læsbarheden eller forståelsen. På samme måde er VISO et etableret fagbegreb forstået af alle involverede parser - Det er jeg ikke sikker på at Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation er. Spørgsmål: Betinger ITST NRD 3.0 godkendelsen af en fuld udskrivning af VISO = NationaleVidensOgSpecialRaadgivningsorganisation samt MIME = MultimedieInternetMailExtensions under hensynstagen til ovenstående?

22 Hvortil Thomas Maarup svarede From: Jesper Nielsen Subject: Servicestyrelsen OIOXML aflevering - liste over spørgsmål hvortil autoritative svar ønskes... Date: GNR-2g er netop en bør-regel så i det omfang der er gode grunde til det kan den afviges. Sagsbehandlingen vil naturligt påtale dette medmindre overtrædelsen er begrundet i afleveringsdokumentationen. I de konkrete tilfælde er jeg enig i at MIME er et ord, men bede jer skrive VISO ud som NationaleVidensOgSpecialraadgivningsorganisation. Jeg kan dog ikke undgå at bemærke at der i Infrastrukturbasen forekommer ganske mange ubegrundede akronymer, f.eks. KMD_KMDsagOgAdvisCaseGroupStructure, EIH_PDstructure, EIH_CHRstructure og EIH_InfoStructure for bare at nævne nogen alle disse er NDR 3.0 godkendt. Vi følger Thomas Maarup anvisning. 3. Flere navne har en repræsentationsterm som egenskabsterm hvad der er uhensigtsmæssigt, fx: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling Det er faktisk ikke tilfældet [TPN-2] Et OIOXML skema MÅ IKKE anvende termen Repræsentation i navnet for en kompleks type. Termen Egenskab i typenavnet SKAL være Collection i et engelsk OIOXML skema og Samling i et dansk OIOXML skema, hvis typen indeholder præcist ét element og mindst 2 forekomster af dette. I alle andre tilfælde SKAL termen Egenskab i typenavnet være Structure i et engelsk OIOXML skema og Struktur i et dansk OIOXML skema eller helt undlades. Så det ville ikke bare være uhensigtsmæssigt. Man bliver nødt til at kigge i den tilhørende AfdelingsestyrelseIndikatorSamling.xsd.meta.xml fil for at se hvad de forskellige termer er i tilfældet med AfdelingsestyrelseIndikatorSamling, så er det objektterm: AfdelingsestyrelseIndikator propertyterm: Samling representationterm: - 4. Afleveringen er blevet vurderet efter NDR 3.0 uden dispensationer. Vi benytter alternativ navngivningskonvention af namespaces (vistnok NDR 3.1) efter anvisning fra Jan Brown. 5. MyndighedRegionalKode og MyndighedKommunalKode generklærer de eksisterende CountyCode og MunicipalityCode hvad der ikke er tilladt ifølge OIO-2.

23 [OIO-2] Et OIOXML skema BØR genbruge eksisterende elementer eller typer fra NDRklassen (OIOXML NDR Class). Det er faktisk ikke korrekt at der er tale om en generklæring MunicipalityCode henviser til et dokument hos CPR. Dette dokument indeholder både gamle og nye kommune koder (før og efter kommunalreformen) vi er specifikt kun interesserede i de nye koder. Da [CTD-4] Et OIOXML skema MÅ IKKE definere en kompleks type via restriction konstruktionen. og [GTD-1] Et OIOXML skema SKAL definere alle dets simple og komplekse typer stærkest muligt. forekommer det mest logisk at redefinere den (der står SKAL og ikke BØR). Med hensyn til CountyCode, så indeholder den både amter og regioner. Vi er kun interesserede i regioner. Så problematikken er her den samme. Vi gør som foreslået, men det svækker automatisk schema validerings mulighed for at fange datafejl. 6. Objektorienteret modellering - Afleveringen udnytter i meget ringe grad en objektorienteret tilgang i og med at næsten alle elementer refereres direkte i ServiceDeklarationStruktur. Den samlede aflevering og instanserne vil blive langt mere overskuelige hvis elementer tilhørende samme objekt samles i komplekse typer. Den model AttachmentStruktur og BehandlingsmetodeStruktur benytter vil med stor fordel kunne bruges til Institution, Personale, Afdelingsbestyrelse, Brugerraad, Handicaptilgængelighed, Kapacitet m.fl. Andet sted i afleveringen skriver man Et antal skemaer af arten -Samling har som eneste funktion at samle flere instanser af det samme element. Det kan være ønskeligt at pakke dem ind i samlingen for en menneskelig læser, men disse er egentlig overflødige idet de pakkede elementer blot kan tillades flere gange hvor den refereres. Hvad der iøvrigt helt præcist menes med Objektorienteret modellering forekommer uklart da man i NDR 3.0 systematisk har begrænset de XML Schema konstruktioner der tillader en simpel mapning af generelle UML diagrammer og da den anvendte praksis står i skærende kontrakt til den naive implementation omtalt tidligere, hvor netop et centralt objektorienteret begreb som polymorfi kan anvendes (i modsætning til den faktiske løsning). Af mangel på tekniske argumenter for den foreslåede refaktorisering (andet end overskuelighed, der helt klart IKKE er et argument i NDR 3.0 sammenhæng), så vil vi under hensyntagen til den så ofte refererede OIO-12 afstå fra denne. 7. Overflødige samlinger Et antal skemaer af arten -Samling har som eneste funktion at samle flere instanser af det samme element. Det kan være ønskeligt at pakke dem ind i samlingen for en menneskelig læser, men disse er egentlig overflødige idet de pakkede elementer blot kan tillades flere gange hvor den refereres. Eksempel: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling

24 Dette er forklaret i afsnittet om xs:nill der er derfor en ret god årsag til at bibeholde disse XML Schemaer. Man kan iøvrigt bemærke at med den anvende argumentation, så burde Samling/Collection konstruktionen helt udelades fra NDR 3.0 idet man jo altid benytte indholdselementer direkte uden at introducere Samling/Collection elementer. Man kan rename hvis der er brug for indholdselementer i forskellige roller i samme overelement. 8. Stærke datatyper KapacitetFriProcent bør begrænses til intervallet for at sikre et meningsfuldt indhold. KapacitetFriKvantitet bør være en heltalstype som fx unsignedint. Thomas uddyber faktisk senere i en Det er en meget klar regel at typer skal defineres stærkest muligt. Hvis noget andet end giver mening i det konkrete tilfælde er det blot det stærkest mulige meningsfulde der skal specificeres her. Mere end 100% fri kapacitet giver ikke mening, hvorfor den grænse som minimum skal indarbejdes for at kunne godkende skemaet. Man kan godt have 2.5 ledige pladser; Procenter har aldrig været begrænset til et tal mellem 0 og 100. Ifølge metadata er det iøvrigt i forhold til belægningsprocenten der jo er den faktisk belægning i forhold til den normerede belægning hvorfor denne ikke kan være større end 100% finder jeg ikke begrundet. Reglen er iøvrigt ikke mere klar, end at man fraviger den i tilfældet med amter/regioner og kommune-koder. 9. Nogle skemaer synes meningsløse fordi det ikke giver mening at indikere fx sand/falsk mere end en gang i samme kontekst, eksempel: AfdelingsbestyrelseIndikatorSamling Dette er ligeledes forklaret i afsnittet om xs:nill idet de pågældende indikator samlinger dog navngives Struktur istedet.

25 Formkrav Formkravene til en aflevering har desværre ikke været helt klare og det gav anledning til følgende korrespondence Med Adam Arndt - From: Jesper Nielsen Subject: OIO-5 dokumentation - skattejagt! Date: :50... I forbindelse med en OIOXML aflevering har vi behov for at sikre at afleveringsdokumentationen opfylder kravene i NDR 3.0 specifikationen - Se "OIO-5: OIOXML Skemaaflevering - Definitioner" angående de specifikke detaljer i afleveringsdokumentationen." Hvis jeg søger på jeres site efter "OIO-5" kommer jeg enten til: Her ligger et draft dokument [OIO-5.OIOXML-Skemaaflevering.v draft-1.dk.pdf] (med tydelig DRAFT over alle siderne) markeret som sidste udgave - og kommentarer i selve dokumentet om at sektioner skal gøres færdig. Her ligger NDR 3.0 (OIO-6) samt [OIO-3.OIOXML-Klasser.v dk.pdf] og en en bemærkning: "BEMÆRK! OIOXML-Klasser (OIO-3) refererer til publikationerne OIO-1, OIO-2 og OIO-5. Disse publikationer er forældede og udgår helt fra denne publikationsserie." I det pågældende dokument henvises imidlertid til anbefalet læsning - "OIO 5: OIOXML Skemaaflevering Definitioner". Hvis jeg søger på Google fremkommer intet på søgeordet "OIO-5 site:oio.dk". Har I mulighed for at fremsende den relevante aktuelle dokumentation af formkravene til afleveringsdokumentationen?... Hvortil vi modtog følgende svar fra Adam Arndt From: Adam Arndt Subject: SV> OIO-5 dokumentation - skattejagt! Date: :50 Jeg kan sagtens forstå din forvirring, men desværre eksisterer publikationen OIO-5 kun i udkast, da der ikke har været ressourcer til at færdiggøre den. Dels derfor og dels på grund af udvikling af datastandardiseringsarbejdet er publikationen udgået som forældet. Der findes således ikke autoritative krav til afleveringsdokumentationen, men vi anbefaler, at dokumentationen mindst indeholder - en grafisk repræsentation af de indgående elementer - for at give overblik - en tekstuel redegørelse for afleveringens formål og relevans - en tekstuel beskrivelse af de enkelte elementer og deres formål og anvendelse i det omfang de enkelte skemaers metadata ikke forklarer dette fuldt ud - eksempler på XML-instans-filer som kan valideres med skemaerne i afleveringen Det kan være en idé at tage udgangspunkt i den dokumentationsskabelon, der er udarbejdet som en hjælp til dokumentation af kerneskemaer:

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed Oktober2013 BørnSulter Update...på lang sigt kommer drivkræfterne til at afgøre vores handlinger d Barmhjertighed Retfærdighed godhed NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE Indimellem kan man forledes til at tro,

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Egedal Kommunes Logo- og designmanual

Egedal Kommunes Logo- og designmanual Egedal Kommunes Logo- og designmanual Opdateret oktober 2007 Visuel identitet introduktion design Dette er Egedal Kommunes Logo- og Designmanual. Designmanualen er Egedals fælles visuelle identitet, som

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk DESIGNMANUAL INDHOLD 20 LOGO 1 LOGOPRINCIP 2 LOGOKONSTRUKTION 3 SPECIELLE LOGOER 4 FARVER 5 TYPOGRAFI 6 GRAFISK ELEMENT 7 BILLEDSTIL 8 VISITKORT 9 POWERPOINT 10 POSTKORT 11 PLAKATER 12 LOKALE PLAKATER

Læs mere

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0 Dato: 2004-12-15 Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen Indholdsfortegnelse Forord...v 1. OIOXML grundlaget...v 2. Denne publikation...v

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UDGIVELSESDATO 1. marts 2008 ONLINE GUIDE /designguide komm@ucsj.dk Introduktion 2 Introduktion Med denne designguide tager vi et vigtigt skridt i arbejdet

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg 340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1 A Resume I nybyggeri er der fokus

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OIOXML skema regelsamlingen

OIOXML skema regelsamlingen OIOXML skema regelsamlingen Navngivnings- og Design Regler (NDR) Høringsversion Høringen forløber fra onsdag den 7. april 2004 indtil til fredag den. 7 maj 2004 kl. 12.00. Høringssvar sendes til XML-komitéens

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE /kom s trykte designguide suppleres af den digitale platform /kom Her findes elektroniske versioner og skabeloner til download samt vejledninger og uddybende information. ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Februar 2007

IT- og Telestyrelsen Februar 2007 OIO-datastandardisering OIO-datastandardisering i sektorerne IT- og Telestyrelsen Februar 2007 Indhold Om denne publikation 5 Introduktion 7 Formål med denne publikation 7 Baggrund 7 Arbejdsmodellen for

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 1 OplevGudenaa Til glæde for alle, der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen, vil OplevGudenaa udvikle tilgængeligheden og formidlingen på en moderne

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk

Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk Projekt SFI-2 Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008 Gert Galster, SundIT http://sundit.dk SFI-2 - formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en it-infrastruktur, så man rationelt

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 1 OplevGudenaa Formidlingskoncept, version 1.0, december 2012 Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker Ansøgning / CV CV Jeg er en ung kvinde og jeg er blevet uddannet som mediegrafiker hos KEA(Københavns Erhvervsakademi) I januar 2012. Mediegrafiker uddannelsen har givet mig både teoretisk og praktisk

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer

Læs mere