Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark"

Transkript

1 Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet Mikkelsen Mrs. Eva Busk Århus Universitet Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders Edited by: Samuel F. Dworkin, DDS,PhD and Linda LeResche,ScD (see Language Translation at website: RDC-TMDinternational.org) 1

2 Århus Tandlægeskole Klinisk Oral Fysiologi RDC-UNDERSØGELSESSKEMA Navn: J.nr.: Dato: 1. Har du smerter i højre side af ansigtet, i venstre side eller i begge sider? 0 Ingen smerter 1 Højre 2 Venstre 3 Begge 2. Kan du udpege de områder hvor du føler smerte? Højre side Venstre side 0 Ingen smerter 0 Ingen smerter 1 Kæbe/kæbeled 1 Kæbe/kæbeled 2 Muskler 2 Muskler 3 Begge dele 3 Begge dele 3. Åbnebevægelse 0 Lige 1 Hø. lateral forskydning (ikke korrigeret) 2 Hø. korrigeret S forskydning 3 Ve. lateral forskydning (ikke korrigeret) 4 Ve. korrigeret S forskydning 5 Andet (angiv type) 4. Vertikal bevægelse Målt fra tænder / 8 9 a. Åbnebevægelse uden smerte mm b. Max. ikke-assisteret åbnebevægelse (selv) mm c. Max. assisteret åbnebevægelse mm d. Vertikalt incisalt overbid mm 5. Kæbeledslyde (palpation) Højre Venstre a. Åbnebevægelse Ingen 0 0 Klik, knæk 1 1 Kraftig krepitation 2 2 Let krepitation 3 3 Måling af klik ved åbnebevægelse mm mm 2

3 Højre Venstre b. Lukkebevægelse Ingen 0 0 Klik, knæk 1 1 Kraftig krepitation 2 2 Let krepitation 3 3 Måling af klik ved lukkebevægelse mm mm c. Reciprokt klik, knæk elimineret ved protrusionsåbning Højre Venstre Nej 0 0 Ja 1 1 Ikke anvend Sidebevægelser a. Sidebevægelse til højre mm b. Sidebevægelse til venstre mm Protrusionsbevægelser c. Protrusion mm d. Midtlinieforskydning mm Højre Venstre NA Kæbeledslyde ved sidebevægelser Lyde i højre led Kraftig Let Ingen Klik krepitation krepitation Sidebev. hø Sidebev. ve Protrusion Lyde i venstre led Sidebev. hø Sidebev. ve Protrusion = Ingen smerte/kun tryk, 1 = Let smerte, 2 = Moderat smerte, 3 = Stærk smerte Ekstraorale muskler: Højre Venstre a. Temporalis (post.) 3

4 b. Temporalis (med.) c. Temporalis (ant.) d. Masseter (udspring) e. Masseter (midt) f. Masseter (tilhæftning) g. Post.mand.reg. h. Submand.reg. 9. Kæbeledssmerte v/palpation: Højre Venstre a. Lateral pol b. Post. pol 10. Intraorale muskler: Højre Venstre a. Lateral pter.område b. Temporalissenen Peter/RDC-undersøgelsesskema dec. 02 4

5 Århus Tandlægeskole RDC (Axis II) SPØRGESKEMA Klinisk Oral Fysiologi Navn: J.nr.: Dato: Helbredsanamnese: Tjek op på det orange kort! Behandles du for nogen anden sygdom? Hvis du anvender medicin (inkl. receptfrie lægemidler) angiv da hvilken: Har du indenfor det sidste år været indlagt eller behandlet på hospital eller specialklinik? 1. Hvordan synes du dit helbred generelt er? 1 Fremragende 2 Meget godt 3 Godt 4 Mindre godt 5 Dårligt 2. Hvordan synes du tilstanden i din mundhule generelt er? 1 Fremragende 2 Meget god 3 God 4 Mindre god 5 Dårlig 3. Har du i løbet af den sidste måned haft smerter i ansigt, kæbe, tinding, foran øret eller i øret? Hvis Ja, fortsæt ved 4 Hvis Nej, så gå til spørgsmål a. Hvor mange år er det siden dine ansigtssmerter begyndte? år Er det mere end 1 år siden, så gå til spørgsmål 5 Er det mindre end 1 år siden, skriv 00 og fortsæt ved 4 b. b. Hvor mange måneder er det siden dine ansigtssmerter begyndte? måneder 5. Hvordan er dine ansigtssmerter? 1 Vedvarende 2 Tilbagevendende 3 En enkelt gang 6. Har du nogensinde været til læge, tandlæge, kiropraktor eller andre indenfor sundhedsvæsenet p.gr.a. dine ansigtsgener eller smerter? Angiv hos hvem 1 Nej 2 Ja, indenfor de seneste 6 måneder 3 Ja, for mere end 6 måneder siden 7. Hvordan vil du beskrive dine ansigtssmerter lige nu, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ingen smerte" og 10 er "værst tænkelig smerte"? 8. Hvor intens var den stærkeste smerte i løbet af de sidste 6 måneder, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ingen smerte" og 10 er " værst tænkelig smerte? 9. Hvor intense var smerterne i gennemsnit i løbet af de sidste 6 måneder, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ingen smerte" og 10 er " værst tænkelig smerte? 5

6 10. Ca. hvor mange dage har du måttet afholde dig fra dine normale aktiviteter (arbejde, skole, husarbejde), i løbet af de sidste 6 måneder p.gr.a. ansigtssmerterne? Ca. dage 11. I hvilket omfang har ansigtssmerterne påvirket dig i de daglige aktiviteter indenfor de sidste 6 måneder, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "ingen påvirkning" og 10 er "ude af stand til at foretage nogen aktiviteter"? 12. I hvilket omfang har ansigtssmerterne påvirket dine muligheder for at deltage i fritidsfornøjelser, sociale og familiære aktiviteter i løbet af de sidste 6 måneder, hvor 0 er "ingen påvirkning" og 10 er "meget stor påvirkning"? 13. I hvilket omfang har ansigtssmerterne forandret dine muligheder for at arbejde (incl. husarbejde), hvor 0 er "ingen forandring" og 10 er "meget stor forandring"? 14. a. Har din kæbe nogensinde været låst eller siddet fast, så du ikke kunne gabe helt op? 1 Nej 2 Ja Hvis Nej, så gå til spørgsmål 15 Hvis Ja, fortsæt ved 14 b. b. Var dette problem så alvorligt, at det påvirkede din tyggefunktion? 15. a. Knækker eller smælder kæben, når du tygger eller åbner og lukker munden? b. Skurrer eller knager kæben, når du tygger eller åbner og lukker munden? c. Har andre gjort dig opmærksom på, eller ved du selv, at du skærer eller presser tænder, når du sover? d. Skærer eller presser du tænder i løbet af dagen? e. Er du øm eller stiv i kæben, når du vågner om morgenen? f. Har du suse- eller ringelyde i ørerne? g. Føles dit sammenbid ubehageligt eller unormalt? 16. a. Har du en gigtsygdom? (angiv hvilke(n) ) b. Har du kendskab til, om nogen i din familie har eller har haft gigtsygdomme? 6

7 c. Har du eller har du haft hævelser eller smerter i andre led, end dem der er tæt på ørerne (kæbeled)? Hvis nej, så gå til spørgsmål 17 a Hvis Ja, d. Er det en vedvarende smerte, som du har haft i mindst et år? 17. a. Er du fornylig kommet til skade med dit ansigt eller din kæbe? Hvis Nej, så gå til spørgsmål 18 Hvis Ja, b. Havde du kæbesmerter inden skaden skete? 18. Har du haft problemer med hovedpine eller migræne i løbet af de sidste 6 måneder? 19. Hvilke aktiviteter begrænses/forhindres du i at gøre pga. dit nuværende kæbeproblem? a. At tygge b. At drikke c. At dyrke idræt d. At spise hårde fødeemner e. At spise bløde fødeemner f. At smile/le g. At kysse h. At børste tænder eller vaske ansigt i. At gabe j. At synke k. At tale l. At bruge almindelig ansigtsmimik 20. Har du indenfor den sidste måned været generet af Nej Lidt Moderat Meget Voldsomt a. Hovedpine b. Manglende lyst eller fornøjelse ved sex c. Besvimelse eller svimmelhed d. Smerte i hjerte eller bryst e. Nedsat energi f. Tanker om døden g. Manglende appetit h. Let til gråd i. Selvbebrejdelser j. Smerter nederst i ryggen k. Ensomhedsfølelse l. Følelse af nedtrykthed m. For mange unødige bekymringer n. Ingen interesse for noget o. Kvalme eller mavetilfælde

8 Nej Lidt Moderat Meget Voldsomt p. Ømme muskler q. Søvnløshed r. Åndedrætsbesvær s. Skiftende varme-/kuldefølelse t. Skælven eller snurren i dele af kroppen u. Klump i halsen v. Ængstelse for fremtiden w. Svaghed i dele af kroppen x. Følelse af tunge arme og ben y. Selvmordstanker z. Grovspiseri aa. For tidlige opvågninger bb. Søvnforstyrrelser cc. Følelse af at alt er anstrengende dd. Følelse af ikke at være til nytte ee. Følelse af at være fanget eller at sidde i saksen ff. Skyldfølelser Hvordan synes du selv generelt, du tager hånd om dit helbred? 1 Fremragende 2 Meget godt 3 Godt 4 Mindre godt 5 Dårligt 22. Hvordan synes du selv, du tager hånd om din tandsundhed? 1 Fremragende 2 Meget godt 3 Godt 4 Mindre godt 5 Dårligt 23. Fødselsdato Måned Dato År 24. Køn: 1 Mand 2 Kvinde 25. Hvilken af følgende grupper repræsenterer bedst din race? 1 Eskimo 2 Asiat 3 Hvid 4 Sort 5 Anden, angiv hvilken 26. Stammer du eller dine forfædre fra ét eller flere af følgende grupper? 1 Eskimo 2 Asiat 3 Hvid 2 Sort Anden, angiv hvilken 27. Hvilken skolegang/uddannelse har du haft? 00 Ingen 1 Folkeskole (antal år ) 2 HF/Gymnasium (antal år ) 3 Højere uddannelse (antal år ) 28. a. Har du haft arbejde inden for de sidste 2 uger (ikke husarbejde, men f.eks. ulønnet arbejde for et familiemedlem)? 2 Nej Hvis ja, så gå til spørgsmål 29 Hvis nej, 8

9 b. Har du et arbejde, selv om du ikke har været i arbejde i de sidste 2 uger? 2 Nej c. Søgte du arbejde eller var du uden arbejde i løbet af de 2 uger?, jeg søgte arbejde 2 Ja, jeg var uden arbejde 3 Ja, jeg var uden arbejde og i gang med at søge arbejde 4 Nej 29. Ægtestand? 1 Gift/samlevende, ægtefælle hjemmeboende 2 Gift/samlevende, ægtefælle ikke hjemmeboende 3 Enke/enkemand 4 Skilt 5 Separeret 6 Enlig 30. Hvilken af følgende beløb svarer bedst til dit samlede hustandsindtægt i de seneste 12 måneder? kr eller mere 31. Angiv dit postnummer 9

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige 1 Spørgeskemaer vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Navn Alder Adresse Telefon Mobiltelefon E-mailadresse Dato Stilling Studerende Pensionist Sygefravær Har du en av følgende sygdomme? Ja Nej Hjerte-/karsygdom

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge

Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge Til henvisende sagsbehandler/sociallæge For at en person vil være egnet til forsamtale/visitering hos Jysk Psykologcenter, skal de opleve Fysiske symptomer det kan være hjertebanken, svimmelhed, sveden

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Denne side er til brug for ambulatorierne

Denne side er til brug for ambulatorierne Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Kranio-Sakral Terapi - Social Engagement Protocol

Kranio-Sakral Terapi - Social Engagement Protocol Kranio-Sakral Terapi - Social Engagement Protocol kan forbedre: centralnervesystemets funktion koncentration og indlæring søvnbesvær kæbespænding og bidfunktionen hormonbalancen motorisk og indlæringsudvikling

Læs mere