Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige"

Transkript

1 Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner DENTITION Eruptionsafvigelser: 6 ± 6 OBS: Ektopi, standset eruption evt. TP-springs eller lignende, da beslibning eller ekstraktion af primære tand giver pladstab Impaktering af mælkemolarer OBS: hæmmet højdeudvikling af processus alveolaris, uønskede tandkipninger, spec. 6±6. opbygning eller ekstraktion af mælkemolarer OKKLUSION Invertering og / eller krydsbid: OBS: Tvangsføring forsøge beslibning hvis muligt sutteuvaner forsøges brudt FUNKTION Frontalt åbent bid, krydsbid: OBS: Sutteuvaner / tungedysfunktion forsøge beslibning hvis muligt sutteuvaner forsøges brudt 1

2 6-8 årige Eruptionsafvigelser, funktionelle malokklusioner og pladsproblemer DENTITION Eruptionsafvigelser / pladsproblemer: Incisiver: Afvigelser i forhold til det normale eruptionsmønster OBS: Ektopi / misdannelse (f.eks. efter traume); agenesi, eruptionshindring (f.eks. mesiodens) tag enoral røngtenoptagelse, hvis en primær tand ikke er fældet ½ år efter den kontralaterale. Tilsvarende ved forskel i frembrudstidspunkt af permanente tænder. evt. intervention 6 ± 6 OBS: Ektopi; standset eruption TP-springs eller lignende, da beslibning eller ekstraktion af primære tand giver pladstab Impaktering af mælkemolarer OBS: Hæmmet højdeudvikling af processus alveolaris, uønskede tandkipninger, specielt 6±6. Agenesi obs pro opbygning eller ekstraktion af mælkemolar OKKLUSION Store horisontale overbid: OBS: Insufficient læbelukke og gingival påbidning, alvorlige psykosociale problemer ses af spec.tdl. (Intervention og tidspunkt for denne vægtes i forhold til risikovurdering og generelt behandlingsbehov) 2

3 Underbid, invertering og / eller krydsbid: OBS: Tvangsføring, asymmetri evt. tidlig interceptiv behandling for at ophæve malokklusion, tvangsføring og eventuelle pladsproblemer (eks.: transversal ekspansion med plade eller QH; protraktion med face mask) PLADSPROBLEMER Udtalt trangstilling i fronten: OBS: Retention; udtalte enkelttandsfejl evt. slibeterapi eller ekstraktion af mælketænder for at mindske enkelttandsfejl. (Intervention vægtes i forhold til formodet senere behandlingsbehov) FUNKTION Frontalt åbent bid, krydsbid: OBS: Fingersutning, tungedysfunktion sutteuvane forsøges brudt evt. tidlig behandling for at normalisere tungefunktionen (tungegitter) 3

4 9 13 årige Afvigelser i hjørnetands- og sidetandsskiftet samt afvigelser, der har afventet optimalt behandlingstidspunkt DENTITION Afvigelser i forhold til det normale eruptionsmønster: Hjørnetænder OBS: Ektopi, resorptionsrisiko 2+2, forsinket eruption, agenesi 3+3 skal fra 9-10 års alderen kunne palperes tydeligt facialt i omslagsfolden. Hvis ikke tages enorale røntgenoptagelser for udredning. Ved den kliniske undersøgelser rokkes med på det for patienten normale fældningstidspunkt. Løsningen skal være nogenlunde ens i de to sider skal være skiftet på nogenlunde samme tidspunkt. Hvis ikke, tages enorale røntgenoptagelser for udredning Præmolarer OBS: Persistens af mælkemolarer; ektopi, agenesi mælkemolarer skal skiftes på nogenlunde samme tidspunkt i begge sider. Ved udtalte forskelle tages enorale røntgenoptagelser for udredning Impaktering af mælkemolarer OBS: hindret højdeudvikling af processus alveolaris, elongation af antagonist(er), uønskede tandkipninger. Agenesi obs pro evt. opbygning eller ekstraktion af mælkemolar (± pladsholder skal konfereres med specialtandlæge) Ses af spec.tdl. hvis/ når der er > 2 mm impaktering 4

5 OKKLUSION Sagittale / vertikale afvigelser: Store overbid / distal okklusion / dybt bid OBS: insufficient læbelukke og gingival påbidning, alvorlige psykosociale problemer Skal ses omkring 10-årsalderen af spec. tdl. m. henbl. på evt. vækstadapterende behandling. Speciel opmærksomhed overfor piger, der er langt i tandskiftet. De bør identificeres og sættes til visitation tidligt i DS3. Underbid / mesial okklusion OBS: tvangsføring, slid på incisiver, ubalanceret vækst af mandiblen, alvorlige psykosociale problemer Skal ses af spec. tdl. Transversale afvigelser: Krydsbid, saksbid, midtlinjeforskydninger OBS: asymmetrisk kæbevækst, tvangsføring, bidlåsning, elongationsrisiko ved ustabil antagonistkontakt PLADSPROBLEMER Udtalt trangstilling OBS: frembrudshindringer, mulige hygiejneproblemer, elongationsrisiko ved ustabil antagonistkontakt, psykosociale problemer Udtalt spredtstilling 5

6 FUNKTION Aggravering af tidligere observerede ikkebehandlingskrævende afvigelser. OBS: Åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, neglebidning f.eks. slid. Ses af spec. tdl. Bidfunktionelle problemer. OBS: Hovedpine, kæbeledslyde, muskelsmerter og nedsat gabeevne. Behandles efter gældende principper. HUSK INDBERETNING AF HANDLEPLAN FOR AGENESIPATIENTER TIL REGIONSTANDPLEJEN Vær opmærksom på den store individuelle variation i relation mellem dentalstadium og kronologisk alder. Børn, som skifter tænder tidligt, skal sættes til visitation tidligere end børn som skifter tænder sent. 6

7 14-18 årige: Afvigelser i sidetandsskiftet samt forværring af trangstilling og incisale relationer DENTITION Ikke erupterede permanente tænder / persisterende mælketænder: OBS: ektopi, forsinket eruption, agenesi Kontroller tidligere aftaler. Evt. udredning med rtg. Skal persisterende mælkemolarer evt. bevares? Er der lavet handleplan og sket indberetning til Regionstandplejen? Impaktering af mælkemolarer: OBS: hindret højdeudvikling af processus alveolaris. Agenesi obs pro Revision af behandlingsplan ved impaktering af mælkemolarer, der forventes bevaret. Evt. opbygning eller ekstraktion af mælkemolar. Ses af spec.tdl. OKKLUSION Incisale relationer: Forøget horisontalt overbid OBS: læbelukke Formindsket horisontalt overbid OBS: forsinket UK-vækst med progeni-tendens Forøget vertikalt overbid OBS: gingival påbidning? Skal udredes. Ses af spec.tdl. Formindsket vertikalt overbid OBS: tungedysfunktion og/eller basalt åbent bid Skal udredes. Ses af spec.tdl. 7

8 PLADSPROBLEMER OBS: forværring i forhold til tidligere Er der risiko for gingival påbidning (f.eks. ved forværret UK-trangstilling)? Skal udredes. Ses af spec.tdl. FUNKTION Aggravering af tidligere observerede ikkebehandlingskrævende afvigelser OBS: Åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, neglebidning f.eks. slid. Ses af spec. tdl. Bidfunktionelle problemer OBS: Hovedpine, kæbeledslyde, muskelsmerter og nedsat gabeevne. Behandles efter gældende principper Rød tekst indikerer behov for konsultation ved specialtandlæge. 8

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Vi bringer denne gang to ledere fra henholdsvis Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Begge tager de udgangspunkt i DOFT's fokus

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere