Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling og reparation af aftagelige hel- eller delproteser evt. som immidiatproteser og hybridproteser i akryl evt. med støbte stel. Tandreguleringsapparater, bidskinner og blegeskinner. Faste facader, indlæg, kroner og broer fremstillet i komposit, guld, metalkeramik eller fuldkeramik. Fremstilling af aftagelig- og fast tandprotetik varetages af faglærte laboratorietandteknikere en erhvervsuddannelse på 4 år. Delområderne aftagelig tandprotetik og ørepropteknik varetages endvidere af tandteknikere i aftagelig protetik en delkompetence af erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker på 2,5 år For Laboratorietandteknikere såvel som for tandteknikere med delkompetence gælder, at de skal kende de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr efter mål, jf. Sundhedsministeriets til en hver tid gældende regler om medicinsk udstyr. Jobområdet er kendetegnet ved, at produkterne baserer sig på en håndværksmæssig fremstilling. Der benyttes i dag cad/cam, som tager noget af det håndværksmæssige mellem arbejdsgangene. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Tandtekniske virksomheder dentallaboratorier - beskæftiger både laboratorietandteknikere såvel som tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik. På dentallaboratorier, hvor arbejdsgiveren som oftest selv er faguddannet, vil, afhængig af det samlede antal medarbejdere, arbejdets specialisering stige med antallet beskæftigede. Dentallaboratorier har normalt mellem 1 og 12 medarbejdere. Enkelte har mere end 20 ansatte. I primærkommunerne er udelukkende beskæftiget laboratorietandteknikere med specialet Reguleringsapparater, bidskinner og defektprotetik En mindre del af arbejdspladserne for laboratorietandteknikerne findes på Århus Tandlægeskole. Selvstændige autoriserede kliniske tandteknikere beskæftiger som oftest 1 til 2 kliniske tandteknikere samt et antal tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik. Enkelte tandlægeklinikker beskæftiger et begrænset antal laboratorietandteknikere. I regionerne beskæftiges ørepropteknikere, ansat på sygehusenes audiologiske afdelinger. Et stigende antal ørepropteknikere er ansat i private høreapparatfirmaer. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Jobområdets medarbejdere er kendetegnet ved stort set udelukkende at være uddannede laboratorietandteknikere og tandtekniker med delkompetence i aftagelig protetik.

2 Side 2 af 7 Der er ca laboratorietandteknikere og ca. 200 tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik. 80 pct. af branchens ansatte er kvinder og gennemsnitsalderen i branchen er ca. 46 år. Laboratorietandteknikere har kvalifikationer fra flere specialer inden for både fast og aftagelig protetik, hvor af noget er fremstillet vha. cad/cam. Tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik kan have kvalifikationer fra specialer inden for tandproteser, regulering og evt. fra specialer inden for ørepropteknik. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Arbejdsorganiseringen afhænger af den enkelte virksomhed og/eller jobtype. Tandteknikere arbejder meget selvstændigt, alene og i teams. På mindre arbejdspladser varetager medarbejderne oftest alle opgaver i virksomheden. I større virksomheder er det typisk, at medarbejderne specialiserer sig i udvalgte arbejdsopgaver. Enkelte tandteknikere har desuden ledelsesmæssige og/eller administrative opgaver. Ørepropteknikere arbejder på sygehusenes audiologiske afdelinger eller i private høreapparatfirmaer, men indgår også i samarbejde med faggrupper i det audiologiske behandlerteam

3 Side 3 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremstilling af broer og kroner, indlæg, facader i forskellige materialer samt attact-mentkonstruktioner og suprastrukturer ved implatologi Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet På baggrund af en tandlæges fysiske eller digitale aftryk fremstiller laboratorie-tandteknikeren bl.a.: enkle kroner og metalkeramikkroner metalkeramikbroer metal/plast/komposit kroner og broer fuldkeramiske indlæg, facader og kroner kroner, broer og proteser med attachments i forbindelse med aftagelig og fast protetik kroner, broer og proteser i forbindelse med implantater De arbejdsprocesser som indgår, er bl.a.: Modelstøbning efter alm. forekommende aftryksskeer, plastronger, guideskinner, bidskinner, blegeskinner, opstilling af proteser i voks og polymerisering. (Til aftagelig protetik) Opmodellering i voks eller vha. cad/cam støbning eller fræsning af facader, indlæg, opbygninger, rodkapper med attachment, hætter til kroner, skelet til broer, kroner og broer. Samt lodning, lasersvejsning og påbrænding af porcelæn og polymerisering af komposit. (Til fast protetik) Teknologi og arbejdsorganisering Ved værkstedsarbejde anvender tandteknikeren en stor variation af værktøjer og maskiner, spændende fra almindeligt finmekanisk håndværktøj inkl. parallellometre, mikroskoper, avancerede fuldautomatiske polymerisationsapparater, støbeapparater, højteknologiske porcelænsovne, scannere, fræsere,sintringsovne samt cad/cam-maskiner. I logistikken kan der indgå EDB. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Udover at være faglært laboratorietandtekniker eller have delkompetence som tandtekniker i aftagelig protetik skal medarbejderne i jobområdet kende de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr efter mål, jf. den til enhver tid gældende lovgivning under Sundhedsministeriet, EU og anden lovgivning, der måtte have indflydelse på området. Medarbejderen skal kende de sikkerhedskrav, der stilles til omgang med farlige stoffer og materialer, jf. Arbejdstilsynets regler herom. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen indgår i stort set alle ansættelser indenfor jobområdet. Fremstilling af suprastrukturer ved implantologi indgår i ansættelser indenfor jobområdet. Enkelte værksteder, der producerer fast protetik, specialiserer sig indenfor implantologi.

4 Side 4 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremstilling af proteser, reguleringsapparater, bideskinner og defektprotetik Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet På baggrund af en tandlæges eller klinisk tandteknikers aftryk fremstiller tandteknikeren bl.a.: aftagelige helproteser aftagelige helproteser i balanceret artikulation partielle proteser reguleringsapparater bidskinner defektprotetik rebaseringer dublikeringer Endvidere foretager tandteknikeren reparationer af div. tandproteser. De arbejdsprocesser som indgår, er bl.a.: Modelstøbning efter alm. forekommende aftryk, aftryksskeer, plastroner, tandopstillinger i okklusion, i trepunktskontakt og indslibning i balanceret artikulation, forskellige typer bukkede bøjler samt støbning af stel. Endvidere fremstilling af: immidiatproteser i over- og underkæbe, duplikeringer, rebaseringer, metalkrone/indlæg i protese samt diverse udvidelser og reparationer hybridproteser i over- og underkæbe simple støbte steltyper hårde og bløde bidskinner obturatorer til afhjælpning af ganespalter Teknologi og arbejdsorganisering Ved værkstedsarbejde anvender tandteknikeren en stor variation af værktøjer og maskiner, spændende fra almindeligt finmekanisk håndværktøj til artikulatorer, avancerede højteknologiske fuldautomatiske støbeapparater,polymerisationsapparater og cad/cam.

5 Side 5 af 7 I logistikken kan der indgå EDB. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Udover at være faglært laboratorietandtekniker eller have delkompetence som tandtekniker i aftagelig protetik skal medarbejderne i jobområdet kende de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr efter mål, jf. den til enhver tid gældende lovgivning under Sundhedsministeriet, EU og anden lovgivning, der måtte have indflydelse på området. Medarbejderen skal kende de sikkerhedskrav, der stilles til omgang med farlige stoffer og materialer, jf. Arbejdstilsynets regler herom. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen indgår i stort set alle ansættelser indenfor jobområdet, dog indgår fremstilling af helproteser i balanceret artikulation i en begrænset antal ansættelser inden for jobområdet. Der er tendens til, at den håndværksmæssige del af konstruktionen af de forskellige typer støbte stel samles på specialværksteder. Fremstilling af de forskellige typer reguleringsapparater foregår på specialværksteder i kommunalt regi.

6 Side 6 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremstilling af ørepropteknik Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet De arbejdsprocesser som indgår, er bl.a.: Aftrykstagning af øret, modelstøbning samt fremstilling af forskellige typer af høreapparater efter gældende forskrifter. Teknologi og arbejdsorganisering Ved værkstedsarbejde anvender tandteknikeren/ørepropteknikeren en stor variation af værktøjer og maskiner, spændende fra almindeligt finmekanisk håndværktøj til avancerede højteknologiske fuldautomatiske polymerisationsapparater. I logistikken indgår der EDB. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Udover at være faglært laboratorietandtekniker eller have delkompetence som tandtekniker i aftagelig protetik skal medarbejderne i jobområdet kende de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr efter mål, jf. den til enhver tid gældende lovgivning under Sundhedsministeriet, EU og anden lovgivning, der måtte have indflydelse på området. Medarbejderen skal kende de sikkerhedskrav, der stilles til omgang med farlige stoffer og materialer, jf. Arbejdstilsynets regler herom. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen anvendes i audiologiske afdelinger, fx på sygehuse og i private firmaer.

7 Side 7 af 7 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Tandregulering AE 25, og fremefter Fuldkeramiske indlæg, facader og kroner AE 25, og fremefter Specielle kronetyper AE 25, og fremefter A Metalkeramikbroer AE 25, til A Suprastrukturer ved implantologi AE 25, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere AE 5, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2, og fremefter Design og automatisering af regneark AD 2, og fremefter Standardisering af virksomhedens dokumenter AD 1, og fremefter Fletning af dokumenter til masseproduktion AD 1, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Informationssøgning på internettet til jobbrug AD 1, og fremefter Anvend informationer fra internettet til jobbrug AD 1, og fremefter Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 2, og fremefter Anvendelse af regneark til enkle beregninger AD 2, og fremefter Hygiejne og arbejdsmiljø i tandteknik AE 3, og fremefter Specielle kronetyper, teori og scanning AE 3, og fremefter Specielle kronetyper, enkelt krone design AE 2, og fremefter Specielle kronetyper, indlæg og brodesign AE 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilknyttet FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling FKB 2267 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Chokoladeog konfekturefremstilling Fremstilling af

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere