1. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Problembeskrivelse Problemformulering Metode Teori Sundhedsstyrelsens kriterier Normalt vækstmønster Diagnostik/behandlingsvalg Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Side 1 af 10

2 2. Indledning Jeg er uddannet tandplejer i 1983 fra skolen for klinikassistenter og tandplejere, Århus Tandlægehøjskole. I 1997 tog jeg A-autorisation, og i juni 2008 bestod jeg diplomuddannelsens kursus i oral helse, ortodonti I. Som uddannet tandplejer arbejdede jeg i de første år i privatpraksis, og senere startede min tandplejerbane i kommunalt regi. Jeg har arbejdet i Horsens kommunale tandpleje i 2½ år som almindelig tandplejer, 18 år i Odder kommunale tandpleje både med caries og ortodonti, og jeg er nu igen tilbage i Horsens kommunale tandpleje (ca. 1½ år), men denne gang arbejder jeg udelukkende med ortodonti. En dag om ugen arbejder jeg på rheuma-afsnittet på Århus Tandlægeskole, hvor jeg er med til at behandle børn og unge med gigt i kæbeleddet. 3. Problembeskrivelse I min læretid som klinikassistent behandlede vi en udvokset pige, der gennemgik en kirurgisk behandling for mandibulært overbid. Der var store skeletale og psykiske forandringer fra besøget inden behandlingen og til den efterfølgende kontrol. Det må have været en stor belastning i alle de år at have set anderledes ud, især i puberteten. Pigen har senere givet lov til at være model i lærebøgerne, se forsiden. I mit virke som ortodonti tandplejer i dag har jeg tit været/er jeg ofte med til at starte en fantasirejse med en sommerfugl, alias en hyrax i ganen og kontrollere brugen af facemask ved mandibulært overbid. Behandlingen af disse børn er jo som oftest på et meget tidligere tidspunkt og dermed en stor udfordring for både barnet og forældrene. Undervisningsforløbet på ortodonti II har fået mig til at reflektere over, hvorfor den første pige fik lavet indgrebet så sent var det modstand fra forældrene, angst eller behandlerens oplysningspligt, der var forpasset? Eller er der sket en udvikling på området, der gør, at vi som behandlere i dag griber ind tidligere? Mandibulært overbid (klasse III) er forbundet med en afvigelse i de sagitale relationer mellem maxillen og mandiblen, karakteriseret ved en skeletal retrusion af maxillen og/eller en skeletal protrusion af mandiblen. Udover de sagitale problemer er der oftest også krydsbid i begge sider. Forekomsten af denne malokklusion er for den Kaukasiske race 1-5 %, for den Asiatiske race fra 9-19 % og i den latinamerikanske befolkning 5 %. Det er til dels en vekselvirkning mellem arvelighed og miljø, der giver udslaget af denne malokklusion 1. I takt med den stigende globalisering må vi forvente i tiden fremover at se flere tilfælde af mandibulært overbid i den kommunale tandpleje, eftersom ind- og udvandringen i Danmark er stigende, og racerne blandes. Undersøgelser af cephalometriske optagelser på japanske og kaukasiske kvinder viser, at japanere har en mærkbar reduceret anterior kraniebase, en stump hagevinkel og et vertikalt vækstmønster med en væsentlig forøget nedre ansigtshøjde. Der ses også mere proklinerende overkæbefront. Disse tilstande bevirker, at korrektionen af mandibulært overbid på japanere er mindre heldige end på den kaukasiske race 2. Se figur 1. Noget taler for tidlig behandling i det primære tandsæt og derved reducere behovet for behandling i det permanente tandsæt, hvor der tit kun er camoufleret ortodontisk behandling og/eller kirurgi tilbage at vælge 3. Hvis en tidlig behandling skal være en mulighed, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem specialtandlægen og den behandlende tandlæge, så tidlig henvisning, diagnose og behandlingsplanlægning kan foregå. 1 Toffol 2 Ishii 3 Toffol Side 2 af 10

3 Fig. 1 fra artikel 3 på litteraturlisten. 4. Problemformulering Fordele og ulemper ved tidlig behandling af mandibulært overbid (kl. III). 5. Metode Efter at have set nærmere på Sundhedsstyrelsens visitationskriterier og anbefalinger for mandibulært overbid, vil jeg beskrive normalvækst for at få en forståelse for, hvor væksten foregår. Jeg vil dernæst inddrage de forskellige former for behandling, der med fordel kan bruges i det transverselle plan i forbindelse med en tidlig behandlingsdiagnose ved mandibulært overbid. Samtidig beskrives hvilken vækst og hvilke behandlingsmuligheder man benytter sig af i det sagitale plan, og hvordan væksten kan påvirkes og følges i det vertikale plan. Jeg vil også se på, hvornår væksten ophører og betydningen af dette i forhold til et behandlingsforløb. Jeg vil slutteligt inddrage casen fra forsiden, hvor jeg ud fra pigens alder i vil drage konklusioner i forhold til den nyeste viden indenfor området ved at vurdere hvilke fordele og ulemper, der er ved en tidlig behandling. Herunder vil jeg kort komme ind på betydningen af udbygningen af den kommunale tandpleje. 6. Teori 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier Klasse III behandling er en af de vækstafvigelser, der i følge sundhedsstyrelsens kriterier opfylder alle fire risikovurderinger. Risikokode I: skader på tænder og omgivende væv. Parodontale skader, der beskadiger parodontiet foran underkæbens fortænder. Risikokode II: funktionsforstyrrelser, bidlåsning og tvangsføring, såvel anterior som lateral. Side 3 af 10

4 Risikokode III: senskader som følge af ovenstående. Risikokode IV: psykosocial belastning Normalt vækstmønster For at få en forståelse for hvilken vækst kraniet og dermed barnet skal gennemgå, vil jeg her gennemgå kranievæksten. Kraniet kan inddeles i to; neurokraniet, som omgiver selve hjernen og ansigtskraniet, som rummer øjne, næse, kæber, tænder o.s.v. Neurokraniet er den del af kraniet, der vokser mindst. Ansigtskraniet, som indeholder både maxillen og mandiblen, vokser derimod meget og er dermed med til at danne ansigtet. Den normale vækstretning af maxillen er fremad og nedad under kraniet. Efter 7 års alderen vokser maxillen på to måder: Ved apposition (tilvækst) af knogle i alle maxillens suturer, i alt 5 suturer (fig. 2). Overflade remodellering (apposition og resorption) blandt andet i længdevæksten af processus alveolaris, som derved giver plads til dannelsen af tænderne bagud i tandrækken. Fig. 2 (Hartig, Orto I, okklusionsudvikling) Mandiblens normale vækst, som er den største, vokser på to måder: Mandiblen vokser ned og frem som følge af væksten i kondylerne (fig. 3). Samtidig sker der en remodellering på basis samt på ramus (fig. 3). Fig. 3 (Proffit, side 46) Balancen imellem de forskellige vækstretninger bidrager til udviklingen af ansigtet. Hvis væksten i begge kæber var identisk, ville ansigtskraniet formodentlig altid udvikle sig harmonisk, men det gælder for alle, at der er forskel i vækstmønstre. Maxillen kan vokse mere eller mindre både fremad og nedad, ligesom der også kan være forskel i væksten fortil og bagtil. Årsagen kan være genetisk betinget, tilpasning til mandiblens vækstretning, en funktionel vækstpåvirkning, en bieffekt fra tandreguleringsapparatur eller en egentlig sygdom. 4 SK Side 4 af 10

5 Mandiblen kan også vokse med en varierende vækst med en vækstretning enten mere opad eller mere bagud 5. Balancen imellem de forskellige vækstretninger er med til at udvikle ansigtets udseende. En ubalance i væksten kan føre til forskellige kæbeafvigelser, som igen giver sig til udtryk i forskellige tandstillingsfejl. Ubalancen kan også skyldes en række andre faktorer såsom muskelfunktion, sygdom, vaner/uvaner og andet. 7. Diagnostik/behandlingsvalg Ved at se på ansigtsprofilen bestemmes væksttypen. I klasse III tilfælde ses ofte en konkav profil, der indikerer, at maxillen er retrognat, og at mandiblen er prognat. For at se ansigtsskellet og dermed afgøre om der er tale om en basalafvigelse eller en dentoalveolær afvigelse sammenholdt med de andre kliniske fund optages en cephalometrisk analyse. Den cephalometriske analyse ved hjælp af Bjørks skema kan dog kun bruges ved den kaukasiske race, da der er andre værdier for de andre etniske grupper 6. Ved stor skeletal afvigelse og ugunstigt vækstmønster er der forholdsvis dårligere prognose for tidlig behandling end ved en lille dentoalveolær afvigelse, som tit kan klares med en lille vækststimulation. Basis cranii anterior (NSL-linien) afslutter sin vækst i 6-9 års alderen og kan dermed bruges til at vurdere ansigtets videre vækst. Ved at lægge 2 cehphalogrammer ovenpå hinanden kan punktet nasion og sella overføres identisk på den nye optagelse, og en videre forarbejdning af de andre referencepunkter kan foregå og dermed belyse væksten 7. P. Ngan har lavet en GTRV-analyse (Growth Treatment Response Vector) for at vurdere, om en klasse III behandling kan gennemføres konventionelt eller om kirurgi er nødvendig 8. Afvigelserne suppleret med en funktionsanalyse, en bedømmelse af væksttypen, patientens modenhed samt forældrenes indstilling danner udgangspunkt for planlægningen af behandlingen på det rigtige tidspunkt. I det transverselle plan stopper væksten før vækstspurt Hx, hvilket bl.a. gør sig gældende i maxillen i sutura mediana palatina. B. Melsens histologiske undersøgelser af den palatinale vækst (1975, 1982) har vist, at den midtpalatinale sutur er mere bred og glat i den infantile alder fra 8-10 år, og at den blev mere skællet og overlappende i den juvenile alder fra års alderen 9. Ved okklusion i det transverselle plan kan krydsbid, saksbid, midtlinieforskydning, trangstilling og spredtstilling forekomme. For sen udvælgelse kan indebære en permanent skævhed. Behandlingen af krydsbid, som næsten altid ses i forbindelse med mandibulært overbid, vil i det transverselle plan foregå med nedenstående. a. Aftagelig ekspansionsplade Denne behandlingsform kræver en langsom ekspansion for at holde på retentionen på tænderne. Denne behandlingsmetode kan give komplikationer, eftersom pladen er aftageligt og skal anvendes hele tiden. Cost/benefit bør overvejes i forhold til ekspansionstiden. Ekspansionspladen giver både skeletale og dentale forandringer 10. Behandlingen kræver god kooperation fra patientens side, da pladen skal bruges både i aktiveringsfasen og i retentionsfasen og derfor kan nemt blive glemt. 5 Vitt Jensen 6 Hornslet 7 Ishii 8 Ngan 9 Ngan og Proffit 10 Toffol og Proffit Side 5 af 10

6 b. Fränkel III Behandlingsform hvor der anvendes et aftageligt apparatur med transversel ekspansion og facialslynge på UKfronten. Apparaturet har facialt i omslagfolden i OK og buccalt i begge sider puder af akryl for at reducere muskelkraften og fremme væksten af maxillen samtidig med, at den hindrer prognation af mandiblen. Data viser, at der sker en lille fremadflytning af maxilla, men den største forandring sker dentoalveolært. Apparaturet får 6+6 til at erruptere mesialt, mens 6-6 bliver fastholdt. Apparaturet kan i den forbindelse også være med til at fremme normal okklusion i det sagitale plan. Dette apparatur kan bruges i milde tilfælde af mandibulært overbid (pt. skal kunne bide kant til kant) og som retention om natten 11. c. Ekspandering med quad-helix Ved denne behandling sættes en lingualbue i de orale låse på båndene på 6+6. Lingualbuen er med fire øjer bukket i et stykke med stræbere lingualt for hjørnetænderne og præmolarerne. Den giver en åbning af den midtpalatinale sutur med en lav kraft og langsom ekspandering. På et barn inden 9-10 års alderen giver det en lille åbning i den palatinale sutur, men også en flytning af molarerne 12. Behandlingen kan være svær at aktivere optimalt, så kraften bliver ens i begge sider. Lingualbuen er nem at renholde, men kan først indsættes i DS1M1. d. Ekspandering med Hyrax/RME (rapid maxillary expansion) Hyrax/RME kan enten være udformet med bidblokke af akryl placeret på præmolarer og molarer på okklusions relieffet forbundet med en palatinal skrue eller som bånd på 6+6 og 4+4 loddet sammen med palatinal skrue. Bidblokkene formindsker elongeringen af tænderne, mens der ekspanderes. Desuden begrænser bidblokkene mandiblens nedad bagud rotation. Hyrax/RME bliver fastcementeret på tænderne. Hyrax/RME giver en åbning af den midtpalatinale sutur, mens maxillen åbner mere anteriort end posteriort og får derved en hængselvirkning. Det er vigtigt, at aktiveringen af skruen kontrolleres, da der kan være risiko for uønskede forandringer i næseskillevæggen på det tidlige tidspunkt 13. Ved langsom aktivering af Hyrax/RME over 2 uger ses mest skeletal ændring, men også dentoalveolær flytning 14. Hyrax/RME skal aktiveres af forældrene og er forholdsvis svær at holde ren. Hyrax/RME med akryl giver af og til problemer i dagligdagen, da dens hæftning på tænderne ikke er så god, og den derfor tit skal recementeres, hvilket er et problem, da mindre børns udholdenhed ikke er så lang. Undersøgelser viser, at behandling med Hyrax/RME og facemask har en succesrate på 75 % med en observationstid på 5 år på det skeletale område 15. Målet med alle fire ekspanderinger er at fremme et vækstpotentiale ved at lave en god centreret okklusion og derved forhindre bløddelsforandring og knogleforandring. Målet er også at løsne i alle maxillens suturer således, at der kan opnås mest mulig skeletal effekt af facemask. I milde eller moderate tilfælde af klasse III kan tidlig korrektion af de transverselle relationer og maksimering af vækstpotentialet af maxilla eliminere nødvendigheden af ortognat kirurgi senere. Selvom kirurgi bliver nødvendigt, så gør tidlig korrektion af de transverselle relationer og maksimering af vækstpotentialet af maxilla, at det bliver minimalt, hvad der skal laves kirurgisk. Hvis det anteriore krydsbid ikke bliver rettet, kan det give anledning til fortynding af den faciale knoglelamel og/eller gingiva tilbagetrækning i UK pga. UK's insisiver, der kompenserer for tandstillingen 16. Overkorrektion ved ekspandering er tilrådeligt for at holde stabiliteten af behandlingen. Ved alle former for apparatur i det transverselle plan er der tale om en retentionsperiode, inden 11 Proffit 12 Proffit 13 Proffit 14 Proffit 15 Toffol 16 Ngan Side 6 af 10

7 apparaturet kan fjernes. I den periode udfyldes suturen med knogle, og det opståede diastema mediale lukkes som regel på grund af trækket fra de gingivale fibre. I det sagitale plan stopper væksten nogle år efter vækstspurt Hx. Derefter sker længdevæksten af processus alveolaris i tuber-området. I det sagitale plan registreres Angle klassifikation. Mandibulært overbid (klasse III) registreres, hvis alle fire overkæbe-insisiver okkluderer oralt for underkæbens insisiver, og der er mesial molarrelation. Angle klasse III. Mesialokklusion ses hos 4 % af drengene og 3 % af pigerne 17. For sen udvælgelse kan indebære, at væksten er forpasset især ved tidligt modne piger, f.eks. asiatere. Behandlingen i det sagitale plan vil være facemask, som bliver brugt sammen med de nævnte apparaturer i det transverselle plan. Det er et metalskelet, der med forede plastikstøtter hviler på panden og hagen. Ud for mundåbningen er der anbragt kroge til fastgørelse af elastiktræk på bøjlen i regio 4+4. Elastiktrækket trækker fra kroge på de anvendte bøjler i det transverselle plan, og trækretningen skal være så nær på maxillens center of resistens som muligt for at begrænse maxillens rotation. Der trækkes med grams elastikker på begge sider i timer pr. dag, se fig Undersøgelser viser, at tidlig behandling med facemask i det primære og det permanente tandsæt forbedrer de skeletale relationer og maksimerer vækstpotentialet i nasomaxilla komplekset. Desuden minimerer det store tandkompensationer som retroklinering af UK-insisiverne. Facemask er med til at skaffe et mere tiltalende udseende, så den psykosociale side af barnet bliver udviklet. Desuden viser det sig også, at behandlingen med facemask forbedrer læbestillingen og ansigtets udseende. Ulemperne ved behandlingen i det sagitale plan er, hvis der er tale om en aggressiv mandibel vækst, og væksten kan være svær at styre. Fig. 4. (Proffit, side 503). I det vertikale plan stopper væksten for drenges vedkommende først i tyverne og for pigers vedkommende nogle år tidligere. Hos begge køn fortsætter mandibelvæksten ca. 2 år efter, at maxillen er ophørt med at vokse. Ved væksten i det vertikale plan har vi at gøre med en vækst i OK og en vækst i UK, som hver især påvirker hinanden. I det vertikale plan ses High Angle og Low Angle. For sen udvælgelse kan indebære, at behandlingen vanskeliggøres. Posterior rotation af UK vil i det vertikale plan være en påvirkning, som i nogle tilfælde er ønskeligt (Low Angle) og i andre tilfælde ikke tilsigtet (High Angle). Behandlingsmulighederne er nedenstående. a. Fränkel III Denne behandlingsform bruges som retention, der ved at fjerne muskelkraften fremmer væksten dentoalveolært af maxillen og retroderer mandiblen, som derved hindrer pronationen af mandiblen. Undersøgelser viser protrusion af OK front, retrusion af UK front. 17 Hartig 18 Proffit Side 7 af 10

8 b. Facemask Facemasken bruges sammen med ekspanderende apparatur i det transverselle plan. Bruges for at få en fremad, nedad placering af maxilla og en nedad, bagud rotation af mandiblen. c. Hage kappe Effekten af denne behandlingsform er en omlægning af mandiblens vækst vertikalt og en bagud rotation. Den er meget brugt blandt asiatere, men effekten er svær at måle. Behandlingen i det vertikale plan er det, plan hvor succesen først kan vurderes, når væksten af maxillen og mandiblen er ophørt, hvilket vil sige, når patienten har forladt den kommunale tandpleje. Fordelene ved tidlig behandling i det vertikale plan er den suturelle vækst på maxilkomplekset. Udviklingen i det vertikale plan kan følges på den cephalometriske optagelse. 8. Diskussion Ud fra sundhedsstyrelsens kriterier og udfra den viden, jeg har fået i gennemgangen af de forskellige apparaturer og forskellige undersøgelser, er der ingen tvivl om, at vi skal hjælpe disse børn til at få en positiv vækst. Hvilket apparatur, der skal vælges, vil altid være en afvejning af væksttype og okklusion, men en anden ikke uvæsentlig afvejning er patientens ressourcer og forældrenes ressourcer. Det er klart, at hvis der er krydsbid eller saksbid sammen med en posterior mandibel, vil den optimale behandling være en suturel åbning i det primære tandsæt eller det tidlige blandingstandsæt i 6-8 års alderen, hvor suturen i maxillen er nemmest at åbne. Åbningen af suturen og løsning af hele maxilkomplekset giver en god mulighed for den optimale udnyttelse af brugen af facemask timer i døgnet. Behandling med Hyrax/RME vil være at foretrække, da de er fastcementerede og dermed ikke afhængige af kooperation i forhold til aftageligt apparatur. Undersøgelser viser, at tidlig behandling med Hyrax/RME og facemask giver den bedste skeletale effekt og den bedste prognose på sigt. Brugen af dette apparatur har en begrænset behandlingsperiode. Det er let at forholde sig til, og derefter er der kun at afvente den fremtidige vækst. Ulemperne ved facemask brug på en aggressiv mandibelvækst kan give en proklinerende UK, som ikke er optimal ved et evt. senere kirurgisk indgreb. Hvis det senere viser sig, at det mandibulære overbid alligevel mod vores forventning skulle ende i ortognat kirurgi, vil vi altid med en eller anden form for ekspandering have skabt et optimalt maxilkompleks med god bredde transverselt. Risikoen ved ekspandering bør opvejes i forhold til en god stabil okklusion. Det er tilrådeligt med en overkorrektion for at holde stabiliteten af okklusionen. Ulemperne ved dette apparatur er små børns tålmodighed, især hvis apparaturet gentagne gange skal recementeres. Men ellers er små børns positive tilgang til nye ting en fordel. Forældrene kan tit undres over størrelsen på apparaturet. Derfor er det vigtigt, at vi er dygtige til at give den rigtige information, også informationen om at behandlingsresultatet skal følges til slut vækst for at kunne vurderes optimalt. 9. Konklusion Hvis det er muligt, er den bedste vej til at korrigere en kæbemisvækst/kæbeulighed at få patienten til at gro ud af det. Fordi det genetiske vækstmønster af ansigtsskelettet er grundlagt tidligt i livet, er det umuligt uden behandling. Ved at gå ind med et interceptivt tiltag på et tidligt tidspunkt kan vi hindre sygdommen i at opstå og hjælpe væksten til at fortsætte. Ved tidligt at diagnosticere malokklusionen og stille en korrekt diagnose kan der laves en behandlingsplan. Det bør altid præciseres for patienten og dennes forældre, at tidlig behandling af klasse III altid skal tages op til senere vurdering. Når der er afvigelser i alle tre plan, er det ofte komplicerede behandlinger, og risikoen for ortognat kirurgi bør Side 8 af 10

9 præciseres. Overvejelserne ved interceptive behandlinger er vigtige. Hvor effektiv er behandlingen? Hvad er effekten? Cost/benefit. Hvilken omkostning i bredest omfang har behandlingen i forhold til byrden af behandlingen? 10. Perspektivering Med udgangspunkt i min case, pigen fra forsiden, har behandlingen været et udslag af datidens viden. Pigen ca. 20 år på behandlingstidspunktet i 1979/80. I takt med den kommunale tandplejes udbredelse og sundhedsstyrelsens kriterier for ortodontisk behandling er behandlingerne og forskningen blevet udbygget. Det må anses for sandsynligt, at man på daværende tidspunkt ikke har været bekendt med betydningen af stimuleringen i det transverselle plan i det primære eller permanente tandsæt for at få den skeletale og dentoalveolære udvikling. Trods kendskabet til facemask har det ikke været en behandlingsform, der har været meget brugt. Ved arvelige mandibulære overbid blev behandlingen først startet op efter endt vækst, og da var der kun konventionel ortodonti og kirurgiske behandling tilbage at vælge, og mulighederne for suturel vækst var for længst forpasset. Tandplejesystemet og vores viden er i dag meget anderledes, og det er vigtigt, at hvis vi i behandlerteamet sidder inde med viden om fordelene ved tidlig behandling af mandibulært overbid, er det vores forpligtigelse at hjælpe disse patienter bedst muligt. Vi bør være ekstra opmærksomme på den asiatiske race, hvor forekomsten af mandibulært overbid er større. Succesraten på 76 % i behandling af mandibulært overbid med RME og facemask bør vi ikke sidde overhørig, og det kan kun være en fordel at hjælpe den naturlige vækst lidt på vej, men undersøgelserne er kun 5 år gamle, og der må altid tages forbehold for evt. senere ortokirurgisk behandling. Side 9 af 10

10 11. Litteraturliste - Orthopedic Treatment Outcomes in Class III malocclusion. A Systematic Review. Laura De Toffol, Chiara Pavoni, Tiziano Baccetti, Lorenzo Franchi, Paolo Cozza. Angle Orthodontist, Forkortelse: Toffol - Early timely treatment of Class III malocclusion af Peter Ngan. Elsevier, Forkortelse: Ngan - Craniofacial differences between Japanese and British Caucasian females with a skeletal Class III malocclusion af Nobuyuki Ishii; Toshio Deguchi and Nigel P. Hunt. European Journal of Orthodontics Forkortelse: Ishii - Ebbe Vitt Jensens læringssti. Forkortelse Vitt Jensen - Lill Egekvist Hartigs undervisning, orto I, okklusionsudvikling. Forkortelse: Hartig - Ortodonti for tandplejere af Ellen Hornsleth, Kirsten Stellfeld og Kirsten Steiniche, Forkortelse: Hornsleth - Elisabeth Borchhorsts undervisning, orto I, Cephalometrisk analyse. Forkortelse: Borchhorst - Sundhedsstyrelsens kriterier. Forkortelse SK - Contemporary orthodontics, Fourth Edition. William R. Proffit, Forkortelse: Proffit - Early treatment to correct class III relations with or without face masks. Anim Godt; Claudia Zeyher; Dorothee Schatz- Maier; Gernot Göz. Angle Orthodontist Forkortelse: Godt Side 10 af 10

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER OKKLUSIONSAFVIGELSER 1 Profitt har i sin lærebog lavet en oversigt over årsag effekt relation i udviklingen af en okklusionsafvigelse Causes act at times on tissues producing results Some predisposing

Læs mere

Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011

Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011 Kasuistik opgave. Lene Hansen Ortodontimodul 1 Okt. 2011 Patient kasuistik Maria Født 1995 Henvist kommunal klinik vinter 2009 Henvist pga. overbid med risiko for traume. Anamnese Sara-Helene ked af sit

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Maksillær hypoplasi er ofte årsag til klasse IIImalokklusion,

Maksillær hypoplasi er ofte årsag til klasse IIImalokklusion, VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel ABSTRACT Tidlig behandling af vækstafvigelser i maksillen Hypoplastisk vækst af maksillen er ofte årsag til klasse III-malokklusion, som kræver ortodontisk behandling. Det

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING START GUIDE Juni 2013 LITEWIRELEARNING LiteWire - KONCEPT 1 Hvad er LiteWire? LiteWire er et fast apparatur til kosmetisk regulering af det anteriore segment hos voksne patienter uden funktionelle problemer.

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997

11/16/11. Indikation for Ortodonti. Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald. Nelson & Årtun 1997 Konference 2011 - Parodontologi Aalborg - November 11, 2011 Hand-Out uden beskyttet billedemateriale fra Parodontolgi og Ortodonti Ortodonti øger mulighederne for at rede og restaurere tandsæt i forfald.

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje

Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje DKTE- opgave 2013 Af Pernille Hess Indholdsfortegnelse..2 Indledning... 3 Formål... 4 Problemformulering... 4 Tanderuption... 4 Kæbevækst... 7 Okklusionsudvikling...

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Set fra specialtandlægen i tandregulerings side er behandlingen

Set fra specialtandlægen i tandregulerings side er behandlingen videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract Behandling af åbent bid ved hjælp af miniskruer Baggrund Skeletalt åbent bid er behandlingsmæssigt ét af de sværeste bidproblemer. Den nedre ansigtshøjde forbliver

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright c 2012 Sleeping Well, LLC. Alle rettigheder forbeholdes ZQuiet er et registreret varemærke tilhørende Sleeping

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter Henvisende: Undersøger: 2 Til sikring af Kæbekirurgisk Afdelings behandlings-kvalitet bedes du venligst udfylde nedenstående spørgeskema. Af

Læs mere

Det er velkendt at der er tendens til recidiv af trangstilling

Det er velkendt at der er tendens til recidiv af trangstilling Stabilitet efter proklination af underkæbeincisiver på patienter med anterior vækstrotation af mandiblen Carl Erik Andersen og Stephen Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Artikulationsvanskeligheder

Artikulationsvanskeligheder Artikulationsvanskeligheder Læbe-kæbe-ganespalte Dyslalier Dysartrier ALS 30. oktober 2007 Hyppighed 2 promille af en fødselsårgang 130 140 nye tilfælde pr. år i DK 75 80 nye pr. år i vest-dk, ses alle

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

Introduktion, medicinsk og oral kirurgisk basis. 28.-29. august 2015

Introduktion, medicinsk og oral kirurgisk basis. 28.-29. august 2015 Modul A: Introduktion, medicinsk og oral kirurgisk basis 28.-29. august 2015 FREDAG Introduktion (LP) Introduktion til kursusrækken Hvad kan vi som tandlæger? Hvilken rolle spiller Oral Kirurgi i hverdagens

Læs mere

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Kontrol 12 år postoperativt af Orto-kirurgiske patienter Ja Nej Ja Nej Dato Maksilosteotomi 9 9 Sektioneret 9 9 Ja Nej Ja Nej Dato Mandibelosteotomi 9 9 m. midtsplit 9 9 Ja Nej Dato Hageosteotomi

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben DKTE opgave 2008/2009. Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune Sven Kreiborg, vejleder Ektopi af første permanente molar i overkæben forekomst, klassifikation, ætiologi og

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Tandlæger 1998-2005 November 2005 Fuldmægtig, cand.jur. Birgitte Mullesgaard Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Gritt Karskov Husum

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd

Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd Ny regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd Udgangspunkt Vi er glade for, at DRF har taget den rigtige beslutning, baseret på videnskabelige undersøgelser, og indført en regel om etisk korrekt tilpasning

Læs mere

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne Kirurgisk behandling Denne information er udarbejdet for, at du skal være godt forberedt på den planlagte operation med flytning af kæben/kæberne. Operationen forgår under indlæggelse. Du møder dagen inden

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge Psykiatri Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge HVAD ER TRANSKØNNETHED? Det kan være svært at forklare præcist, hvad det vil sige at være eller at føle sig transkønnet men mange

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere