Din brugermanual SONY ERICSSON X1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Visse GPS-funktioner benytter internettet. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af nogen vejvisningstjenester, herunder men ikke begrænset til tjenester til Turn-by-Turn-navigation. Eksportregulativer: Dette produkt, herunder eventuel software eller tekniske data, som er indeholdt i produktet, eller som følger med produktet, kan være omfattet af eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act med tilhørende bestemmelser samt det amerikanske sanktionsprogram, der administreres af OFAC (Office of Foreign Assets Control) under det amerikanske handelsministerium, og kan være omfattet af eksport- eller importlovgivning i andre lande. Brugeren og ihændehaveren af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere dette produkt. Dette produkt, herunder eventuel software, som er indeholdt heri, må ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger eller indbygger eller en juridisk enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller noget land, som USA opretholder handelsembargo imod; eller (ii) til personer eller juridiske enheder, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller (iii) personer eller juridiske enheder på andre eksportbegrænsningslister, der fra tid til anden udarbejdes af den amerikanske regering, herunder, men ikke begrænset til USA's handelsministeriums oversigt over personer eller juridiske enheder, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List) eller på USA's udenrigsministeriums ikkespredningssanktionsliste (U. S. State Department's Nonproliferation Sanctions List). Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Liquid Identity-logoet, XPERIA og X Panel er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. YouTube, Picase, Gmail, GoogleTM og Google MapsTM er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc. Wayfinder og Wayfinder Navigator er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wayfinder Systems AB. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows-logoet, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande/områder. Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Indholdsejere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikkebeskyttet indhold. Ved Afbryder 3,5 mm headsetstik Stik til USB-kabel Tastatur Optisk joystick/enter Valgtaster Opkaldstast XPERIATM X1-paneltast Videoopkald/frontkameraets objektiv Højttaler Lyssensor Berøringsskærm Afslut opkald-tast OK-tast > Lydstyrketast Kameralys Kameratast Stropholder Pen Kameraobjektiv Højttaler Vejledende symboler Følgende symboler vises i brugervejledningen: Bemærk Tip Tryk på elementer, eller brug navigeringstasterne eller joysticket til at rulle og vælge med Yderligere Hjælp Sådan bruges telefonens Hjælp Tryk på > Hjælp. Sådan bruges Introduktion Tryk på > Programmer > Kom godt i gang. SIM-kort og batteri SIM-kortet og batteriet skal isættes, før du tager telefonen i brug. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 3 Sådan isættes SIM-kortet Hukommelseskort Sådan isættes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Skub SIM-kortet ned i holderen med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan isættes batteriet 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad.

3 Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Isæt batteriet med etiketsiden opad og kontakterne mod hinanden. 2 Skub batteridækslet på plads. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber den. Du kan oplade telefonen på to måder. 1 Tag batteridækslet af. 2 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tændes telefonen Sådan oplades der vha. strømadapteren Slut telefonen til et strømudtag vha. det medfølgende USBkabel, og tænd for strømmen til adapteren. Sådan oplades der vha. en computer Slut telefonen til en USB-port på computeren vha. det medfølgende USB-kabel. 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil telefonen starter. 2 Første gang, telefonen starter, leder guiden Hurtig start dig gennem startindstillingerne. Sådan slukkes telefonen 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil der vises en meddelelse. 2 Tryk på Ja for at slukke. 4 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan slås dvaletilstand til Tryk på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. Sådan slås dvaletilstand fra Tryk på afbryderen for at aktivere skærmen. Telefonen aktiveres desuden, når tastaturet åbnes, eller når der modtages et opkald eller en meddelelse. Navigere Du kan komme rundt på skærmen på følgende måder: Med berøringsskærmen vha. pen eller fingeren Flervejsnavigeringstast Optisk joystick Sådan slås det optiske joystick til og fra 1 Tryk på > Indstillinger > fanen System > Optisk joystick. 2 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver optisk joystick. Brug af berøringsskærm Brug af rulning i stedet for fremhævning 1 Tryk på > Indstillinger > fanen System > Optisk joystick. 2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver rullefunktionen i Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner.. Lukning af et program Hvis du trykker på i et programvindue, lukkes programmet, f. eks. Windows Media Player, Browser. Sådan ændres knappen "X"'s funktion 1 Tryk på > Indstillinger > fanensystem > Jobliste > Knap. 2 Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil Afslut programmer ved at trykke på og holde "X" nede. Tryk på et element for at markere det. Tryk og hold på filen eller mappen for at kopiere, omdøbe eller sende den. Vælg den ønskede handling i dialogboksen med indstillinger. Tryk på skærmen, og glid op eller ned for at rulle. På nogle sider kan du også glide til siden. Tryk på skærmen for stoppe rulningen. Tryk og hold på skærmen, og træk derefter fingeren for at panorere på en side. Træk fingeren mod sidens ydergrænser og hold for at panorere kontinuerligt. Slip for at stoppe panoreringen. Statusikoner Du kan vælge et ikon og få flere oplysninger eller starte et program. Nedenfor vises en kort beskrivelse af ikoner, der vises på statuslinjen. Brug af navigeringstasten Sådan bruges navigeringstasten Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen: GPRS tilgængelig HSDPA tilgængelig Wi-Fifunktionen er aktiveret Søger efter tilgængelig Wi-Fiforbindelse Wi-Fi-tilsluttet Signalstyrke Intet signal Telefonen er slået fra Taleopkald i gang Parkeret opkald EDGE tilgængelig 3G/UMTS tilgængelig Tryk navigeringstasten mod venstre, højre op eller ned for at flytte rundt på skærmen. Tryk midt i navigeringstasten for at vælge et element. GPRS i brug HSDPA i brug 3G/UMTS i brug EDGE i brug Brug af det optiske joystick Du kan flytte markeringen i alle retninger ved at lade fingeren glide over navigeringstasten. I Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner kan du i stedet bruge det optisk joystick til at rulle med. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 5 Forbindelsen er aktiv Forbindelsen er ikke aktiv Mistet opkald Ny indgående MMS Ny SMS. SMS om besked på telefonsvarer Flere beskeder. Tryk for at få vist alle Jobliste Roaming Stop igangværende program Lyden er slået til Lyden er slået fra Tryk på for at kontrollere det indtastede eller afslutte det program, der anvendes. Brug af skærmtastaturet Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet Der er næsten ikke mere batteri Bluetoothstereoheadset fundet Synkronisering i gang Bluetooth er slået til Bluetooth-headset tilsluttet Tryk på nederst i et programs skærmbillede. Hvis der til højre for vises et andet inputikon, skal du trykke på inputikonet og derefter trykke på Tastatur. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at skrive tekst og tal. Tryk på for at skjule skærmtastaturet. Brug af håndskriftsfunktionerne Tryk på inputikonet nederst på skærmen i et program, tryk på, og derefter på en metode. Tryk på spørgsmålstegnet i nærheden af skriveområdet for at få hjælp til skrivning af tegn med Symbolskriftsgenk., Bogstavsgenkend. eller Transcriber. Programmer Følgende programmer findes i telefonen. Belysning Du kan indstille de fire lysdioder til at give besked om hændelser. Programmer i menuen Start Ikon Beskrivelse Office Mobile Brug hele pakken med Microsoft Officeprogrammer til telefonen. Excel Mobile Opret nye projektmapper eller få vist og rediger Excel-projektmapper. OneNote Mobile - Tag noter, og indsaml oplysninger ét sted. PowerPoint Mobile Vis PowerPoint-dias og -præsentationer. Word Mobile Opret, vis og rediger Worddokumenter. Kalender Hold styr på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser. Kontaktpersoner Hold styr på dine venner og kollegaer. Sådan indstilles belysningen Tryk på > Indstillinger > fanen System > Belysning. Internet Explorer Mobile Surf på web- og WAP-steder, og hent nye programmer og filer på internettet. Meddelelser Send og modtag , SMS'er og MMS'er. Telefon Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, og arranger konferenceopkald. Hjælp Få vist emner i Hjælp til det aktuelle skærmbillede eller program.

4 Angivelse af oplysninger Du skal bruge følgende for at skrive tekst og tegn: tastaturet skærmtastaturet håndskriftsgenkendelsesfunktioner, f.eks. Symbolskriftsgenk., Bogstavsgenkend. eller Transcriber. Brug af tastaturet Tryk på tasterne for at skrive med små bogstaver. Tryk på, og tryk derefter på et bogstav, for at skrive ét enkelt bogstav med stort. Tryk to gange på for at skrive med store bogstaver. Tryk på igen for at skifte tilbage til små bogstaver., indtil det Tryk først på bogstavstasten og derefter på Skærmbilledet Programmer Ikon Beskrivelse Spil Spil et af de fire forudinstallerede spil: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker og Solitaire. ActiveSync Synkroniser oplysninger mellem telefonen og en computer eller Exchange Server. Adobe Reader LE Få vist PDFfiler (Portable Document Format) på telefonen. Lommeregner Udfører grundlæggende beregninger, f.eks. addition, subtraktion, multiplikation og division. Kalender Hold styr på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser. Comm Manager Styrer dine telefonforbindelser (inkl. Wi-Fi og Bluetooth), slår alle forbindelser fra i flytilstand, ønskede bogstav vises, for at skrive bogstaver med diakritiske tegn. Tryk på og derefter på tasten for at skrive et tal eller symbol (med blåt øverst til højre på visse taster). Tryk to gange på for at skrive tal eller symboler. Tryk på for at åbne symboltastaturet. 6 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. slår telefonen til eller fra og aktiverer eller deaktiverer funktionen Direct Push. Filoversigt Organiserer og håndterer filer på telefonen. Introduktion Læs, hvordan du håndterer grundlæggende funktioner som f.eks. at foretage et opkald, og hvordan du indstiller dato og klokkeslæt, , adgangskode, Bluetooth-headset, baggrund og ringetone, eller hvordan du overfører musik. Tryk på hyperlinkene for at konfigurere indstillingerne for de enkelte områder. Google Maps Få vist, hvor du befinder dig, find andre positioner, og beregn ruter. Handango InHand Tilbyder software og spil, som du kan overføre til telefonen. Deling af internetforbindelse Opret forbindelse mellem telfonen og internettet vha. telefonens dataforbindelse. Java Hent og installer Javaprogrammer, f. eks. spil og værktøjer, på telefonen. Messenger Dette er mobilversionen af Windows LiveTM Messenger. Noter Opret hånd- og maskinskrevne noter, tegninger og taleoptagelser. Opera Browseren Opera Mobile, som muliggør fuld HTML-browsing. Billeder og videoer Vis, organiser og sorter billeder, animerede GIF- og videofiler i telefonen eller på et hukommelseskort. QuickGPS Overfører satellitdata fra internettet via ActiveSync, Wi-Fi eller GPRS, så din aktuelle GPSposition hurtigere kan bestemmes. Søg Søg efter kontaktpersoner, data og andre oplysninger på telefonen. SIM Manager Håndter kontakter, der er gemt på USIM/ SIM-kortet. Du kan også kopiere USIM/SIM-indhold til Kontakter i telefonen. Streamingmedier Stream video live eller på bestilling. Opgaver Hold styr på dine opgaver. Windows Live Brug denne mobilversion af Windows LiveTM til at finde oplysninger på internettet. Log på din Windows Live-konto for at få adgang til dine Live Mailmeddelelser og sende/modtage onlinemeddelelser i Live Messenger. Windows Media Player Mobile Afspil lyd- og videofiler. Menuer Angiv, hvilke programmer der skal vises i menuen Start. Ejeroplysninger Skriv dine personlige oplysninger i telefonen. Telefon Tilpas telefonens indstillinger, f.eks. ringetone, vælg en PIN-kode til USIM/SIM-kortet m. m. Lyde og meddelelser Aktiver lyde i forbindelse med hændelser, meddelelser m.m., og vælg meddelelsestypen til de forskellige hændelser. I dag Tilpas udseendet og oplysningerne, der skal vises på skærmen I dag. TTY Gør det muligt at sende meddelelser frem og tilbage i stedet for at tale og lytte. Et perfekt alternativ for brugere, der er døve, har nedsat hørelse eller et talehandicap, som derved kan kommunikere via telefonen. Fanen System Ikon Beskrivelse Om Se de grundlæggende oplysninger, f.eks. Windows Mobileversion og typen af processor i telefonen. Du kan også angive et navn for telefonen. Certifikater Se oplysninger om certifikater, der er installeret i telefonen. Ryd lager Tryk kun på denne ikon, hvis du vil fjerne alle data og filer i hukommelsen og nulstille telefonen til fabrikkens standardindstillinger. Ur og alarmer Indstil telefonens ur til datoen og klokkeslættet, der hvor du bor, eller i en tidszone, du rejser i. Alarmer kan desuden indstilles til bestemte dage og klokkeslæt i en uge. Kundefeedback Gør Windows Mobile bedre ved at deltage i Program til forbedring af kundeoplevelsen. Enhedsoplysninger Se oplysningerne om firmwareversionen, hardware, identitet og kundeinfo. Kryptering Tillad, at filerne på hukommelseskortet krypteres. Krypterede filer kan kun læses i din telefon. Fejlrapportering Aktiver eller deaktiver telefonens fejlrapporteringsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, og der opstår en programfejl, logges tekniske data om programmets tilstand og telefonen i en tekstfil, som leveres til teknisk support hos Microsoft, hvis du vælger at sende den. Ekstern GPS Indstil de relevante GPSkommunikationsporte, hvis det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at gøre dette, hvis der er programmer i telefonen, som skal have adgang til GPS-data, eller du har sluttet en GPS-modtager til telefonen. Se Hjælp for at få oplysninger. Lys Aktiver eller deaktiver lys i forbindelse med hændelser som opladning, lav batteristand, mistede opkald, talebeskeder, alarm/kalender, modtaget, indgående opkald m.m. Tastelås Lås telefonens taster undtagen afbryderen, når telefonen er i dvalelstand. På den måde sikrer du, at telefonen ikke tændes ved et uheld og bruger unødig strøm. Styrede programmer Se installationsoversigten vedrørende programmer, der styres i telefonen. Hukommelse Tjek status for tildeling af hukommelse til telefonen og oplysninger om hukommelseskortet. Du kan også stoppe igangværende programmer. Mikrofon-AGC Juster automatisk talens lydstyrke, når du optager.

5 Indstillinger Du kan justere telefonens indstillinger, så de passer til din måde at arbejde på. Sådan vises alle tilgængelige indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger. 2 Tryk på fanerne Personlig, System og Forbindelser, som du finder nederst på skærmen, og vælg indstillinger. Fanen Personlig Ikon Beskrivelse Knapper Tildel et program eller en funktion til en hardwareknap. Input Vælg indstillinger til hver inputmetode. Lås Vælg en adgangskode til telefonen. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 7 Optisk joystick Aktiver eller deaktiver det optiske joystick, aktiver markørfunktionen i Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner. Indstiller også skærmens følsomhed. Strøm Tjek, hvor meget strøm der er på batteriet. Du kan også indstille timeout for deaktivering af displayet (telefonens skift til dvaletilstand) for at spare på batteriet. Internationale indstillinger Angiv den internationale konfiguration, der skal bruges, herunder format til visning af tal, valuta, dato og klokkeslæt i telefonen. Fjern programmer Fjern programmer, du har installeret i telefonen. Skærm Skift skærmretning, genkalibrer skærmen, og vælg en anden skærmtekststørrelse. Jobliste Stop igangværende programmer, og indstil knappen til at afslutte programmer straks, der trykkes på knappen. Windows Update Opret forbindelse til Microsofts websted, og opdater Windows Mobile med de seneste sikkerhedsrettelser i telefonen. Opkald Taleopkald 1 Tryk for at kalde et nummer op, som du har kaldt op vha. telefonens tastatur, eller en markeret kontaktperson. 2 Opkaldsoversigt 3 Kontakter 4 Hurtigopkald Fanen Forbindelser Ikon Beskrivelse Avanceret netværk Vælg avancerede indstillinger til dit net Overfør Indstil telefonen til at modtage indgående Bluetooth-signaler. Bluetooth Slå Bluetooth-funktionen til, indstil telefonen til synlig tilstand, og scan efter andre enheder med Bluetooth. Comm Manager Styrer dine telefonforbindelser (inkl. Wi-Fi, GPRS, Bluetooth og ActiveSync), slår telefonen til eller fra, skifter til ringning/vibration, og aktiverer eller deaktiverer f unktionen Direct Push. Opret forbindelse Konfigurerer telefonens dataforbindelser, f.eks. GPRS, WAP og MMS baseret på den fundne eller valgte netoperatør. Forbindelser Konfigurerer en eller flere typer modemforbindelser til telefonen, f.eks. telefonopkald, GPRS m.m., så telefonen kan oprette forbindelse til internettet eller et privat, lokalt netværk. Tilmeld domæne Tilmeldes telefonen et domæne, kan den få forbindelse til virksomhedens ressourcer. USB til PC Angiver en seriel USB-forbindelse mellem telefonen og computeren, hvis der er problemer med at tilslutte ActiveSync. Wi-Fi Scanner efter tilgængelige trådløse net. Trådløst LAN Se oplysningerne om det aktive, trådløse netværk og tilpasning af Wi-Fi-indstillinger. Sådan foretages et taleopkald. 1 Tryk på 2 Tryk på... 3 Rul til en kontaktperson, og tryk på 4 Tryk på for at afslutte opkaldet. Undgå at blokere for højttaleren med hånden, når du bruger højttalertelefonen. Videoopkald Kamera til/fra Mikrofon til/fra Frontkamera (video)/hovedkamera Vælg andre visninger af, hvordan du og modparten vises. Sådan foretages et videoopkald. 1 Tryk på 2 Tryk på.. 3 Rul til en kontaktperson, og tryk på Menu > Videoopkald. 4 Tryk på for at afslutte opkaldet. 8 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opsætning af telefonen Beskyttelse af telefonen Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret eller utilsigtet brug ved at aktivere låse. Synkronisering med en computer Du kan synkronisere følgende oplysninger: Microsoft Outlook -oplysninger, f.eks. Outlook- , kontaktpersoner, kalender, opgaver og noter. Medier, f.eks. fotos, videoer og musik. Foretrukne, som er bogmærker til websider under Foretrukne på den mobile enhed. Filer, f. eks. dokumenter. Sådan aktiveres SIM-kortlåsen 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > Telefon > fanen PIN/PIN2. 2 Marker afkrydsningsfeltet Kræv pinkode, når telefonen bruges. 3 Tryk på OK. Netoperatøren oplyser din PIN-kode. Indstilling af synkronisering Hvis din computer kører Windows XP eller et andet kompatibelt Windowsoperativsystem, skal du bruge Microsoft ActiveSync 4.5 eller nyere. Du finder Microsoft ActiveSync på den cd, der fulgte med telefonen. Hvis din computer kører Windows Vista, skal du bruge Windows Mobile Device Center, som er en del af Windows Vista. Sådan aktiveres telefonlåsen 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > Lås. 2 Marker afkrydsningsfeltet Giv besked, hvis enheden ikke anvendes i, og tryk på et tidsrum. 3 Vælg Type, bekræft adgangskoden, og tryk på OK. Sådan indstilles synkronisering under Windows XP 1 Installer Microsoft ActiveSync på computeren fra den cd, der fulgte med telefonen. 2 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. Guiden Synkroniseringsopsætning starter og leder dig igennem oprettelsen af et synkroniseringspartnerskab. 3 Klik på Næste på computeren. 4 Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser direkte med en server, der kører Microsoft Exchange, og klik på Næste for at synkronisere telefonen med computeren. 5 Vælg de informationstyper, du vil synkronisere, og klik derefter på Næste. 6 Klik på Afslut. Sådan bruges tastelåsen 1 Tryk på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. 2 Tryk på afbryderen for at aktivere telefonen. Telefonen aktiveres desuden, når tastaturet åbnes, eller når der modtages et opkald eller en meddelelse. Du kan også låse tasterne ved at trykke på og holde Tryk på Lås op for at låse tasterne op. nede. IMEI-nummer Gem en kopi af dit IMEI-nr. (International Mobile Equipment Identity) i tilfælde af, at telefonen bliver stjålet. Sådan indstilles synkronisering under Windows Vista 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Windows Mobile Device Center starter automatisk. Klik på Installer enheden.

6 3 Vælg de informationstyper, du vil synkronisere. 4 Skriv et navn for telefonen, og klik på Opsætning. Sådan får du dit IMEI-nummer vist 1 Tryk på 2 Tryk på.. Start på synkronisering Personlig tilpasning Sådan vælges et tema til Sony Ericsson-panelet. Tryk på Indstillinger i Sony Ericsson-panelet, og tryk på et tema på listen Farve. Sådan startes synkronisering fra ActiveSync på computeren via USB Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. ActiveSync åbnes automatisk, og synkroniseringen begynder. Sådan startes synkronisering fra telefonen 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Telefon: Tryk på > Programmer > ActiveSync. 3 Telefon: Tryk på Synkroniser. Sådan vælges et tema til skærmbilledet I dag. Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > I dag. Sådan indstilles dato og klokkeslæt Tryk på > Indstillinger > fanen System > Ur og alarmer > fanen Tidsindstilling. Sådan slås flytilstand til og fra Tryk på eller på Sony Ericsson-panelet. Sådan startes synkronisering fra Windows Mobile Device Center på computeren 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Computer: Klik på Start > Alle programmer > Windows Mobile Device Center. 3 Computer: Klik på i den nederste del af Windows Mobile Device Center-vinduet. Synkronisering via en Bluetooth-forbindelse Du kan oprette forbindelse og synkronisere telefonen med computeren via en Bluetooth-forbindelse. Computeren skal have en indbygget Bluetooth-funktion eller en Bluetooth-adapter eller -dongle Sådan synkroniseres via et Bluetooth-link 1 Installer Windows Mobile Device Center eller ActiveSync på computeren. Se Hjælp i telefonen for at få en vejledning. 2 Tryk på > Programmer > ActiveSync i telefonen. Opsætning af telefonen Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 9 3 Kontroller, at Bluetooth-funktionen er tændt og tilstanden er synlig på telefon og computer. Der er flere oplysninger under Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig. 4 Tryk på Menu > Opret forb. via Bluetooth. 5 Hvis det er første gang, du slutter telefonen til denne computer via et Bluetooth-link, skal du først gennemgå Bluetooth-guiden i telefonen og oprette et Bluetoothpartnerskab mellem telefonen og computeren. Der er flere oplysninger under BluetoothTM-partnerskab. Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke er i brug, for at spare på batteriet. Meddelelser Du kan få på telefonen. Du skal bruge følgende oplysninger fra din netværksadministrator: Serverens adresse Domænenavn Brugernavn og adgangskode Opsætning af Microsoft Outlook - via Exchangeserver 1 Tryk på > Meddelelser > Konfigurer . 2 Skriv din -adresse og adgangskode, vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 3 Vælg Prøv at hente -indstillinger automatisk på internettet, og tryk derefter på Næste. 4 Vælg Exchange-server på listen Din -udbyder, og tryk derefter på Næste, hvis de automatiske indstillinger ikke kan findes. 5 Tryk på Næste igen. 6 Marker afkrydsningsfeltet Forsøg at finde Exchange Serverindstillingerne automatisk, og tryk derefter på Næste. 7 Hvis serverindstillingerne ikke detekteres, skal de angives manuelt Næste. 8 Angiv brugernavn, adgangskode og domæne, og tryk derefter på Næste. 9 Angiv serveradressen, hvis du bliver bedt om den, og tryk derefter på Næste. 10 Vælg de data, du vil synkronisere, og tryk derefter på Afslut. Visse -funktioner afhænger af den version af Microsoft Exchange Server, virksomheden benytter. Spørg netværksadministratoren, om funktionerne er tilgængelige. Sådan oprettes der andre typer -konti 1 Tryk på > Meddelelser > Konfigurer . 2 Skriv din -adresse og adgangskode. Vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 3 Vælg Prøv at hente -indstillinger automatisk på internettet, og tryk derefter på Næste. 4 Vælg en indstilling på listen Din -udbyder, og tryk derefter på Næste, hvis de automatiske indstillinger ikke findes. 5 Angiv dit navn og kontoens viste navn, og tryk derefter på Næste. 6 Skriv eventuelt den indgående mail-servers adresse og kontotype, og tryk derefter på Næste. 7 Skriv dit brugernavn og din adgangskode til -kontoen, vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 8 Tryk på Avancerede serverindstillinger. 9 Vælg Netværksforbindelse, og tryk derefter på Udført. 10 Skriv den udgående mail-servers adresse, og tryk derefter på Næste. 11 Vælg en indstilling for Send/modtag automatisk, og tryk derefter på Afslut. Håndtering af Sådan kontrolleres det, om der er kommet ny 1 Tryk på > Meddelelser. 2 Tryk på din -konto. 3 Tryk på Menu > Send/modtag. Sådan vises en vedhæftet fil 1 Tryk på > Meddelelser. Tryk på den ønskede -konto. Tryk på den ønskede . Tryk på den vedhæftede fil, der skal overføres. Tryk på den vedhæftede fil igen. Sådan skrives en ny 1 Tryk på > Meddelelser. 2 Tryk på den ønskede -konto. 3 Tryk på Menu > Ny. 10 Meddelelser Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 4 Skriv -adressen manuelt, eller tryk på Til: for at tilføje en adresse fra Kontaktpersoner. 5 Angiv emne. 6 Skriv tekst. 7 Tryk på Menu > Indsæt, og vælg derefter en indstilling, for at tilføje en vedhæftet fil. 8 Tryk på Send. 6 Tryk på for at indsætte et foto eller et videoklip. 7 Tryk på Indsæt tekst her for at skrive tekst. 8 Tryk på Indsæt lyd for at indsætte lyd. 9 Tryk på Send. Tilføjelse af tekst til en MMS Når du trykker på Indsæt tekst her i en MMS, vises en tom skærm, hvor du kan skrive tekst. Du kan indsætte følgende typer oplysninger: Sådan besvares en 1 Tryk på > Meddelelser.

7 Tryk på den ønskede -konto. Tryk på den ønskede . Tryk på Menu > Besvar. Skriv tekst, og tryk derefter på Send. Direct push Med Direct pushteknologien kan du modtage nye s på telefonen, straks de ankommer til din indbakke på Exchangeserveren. Denne funktion fungerer i forbindelse med elementer som kontakter, kalender og opgaver. Sådan slås Direct Push-teknologi til og fra 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Comm Skriv din egen tekst Vælg imellem ord eller sætninger på listen Min tekst Indsæt et link til Foretrukne Tilføj et humørikon Indsæt kontaktoplysninger Indsæt kalenderaftale Tryk og hold på en streng, og tryk derefter på Rediger eller Slet i genvejsmenuen for at redigere eller slette en sætning på listen Min tekst. Tryk på Ny for at oprette og føje nye sætninger til listen. Manager. 2 Vælg en indstilling for Microsoft Direct Push. Det kan være dyrt at opdatere tit. SMS og MMS Du skal kende et servicecenters nummer, før du kan sende og modtage meddelelser. Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret, som normalt gemmes på SIM-kortet under opstarten. Kontakt i modsat fald operatøren. Sådan åbnes en SMS eller MMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på den ønskede SMS eller MMS. Sådan navigeres der mellem mapper 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Indbakke. 3 Tryk på den mappe, du vil åbne. Sådan oprettes og sendes en SMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Menu > Ny > SMS. 3 Skriv telefonnummeret manuelt, eller tryk på Til: for at tilføje et nummer fra Kontaktpersoner. 4 Skriv tekst. 5 Tryk på Send. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Menu > Ny > MMS. 3 Tryk på en skabelon eller på Brugerdefineret for at åbne en tom MMS. 4 Skriv telefonnummeret manuelt, eller tryk på Menu > Tilføj modtager for at tilføje et nummer fra Kontaktpersoner eller Opkaldsoversigt. 5 Angiv et emne. Meddelelser Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 11 Browsing på internettet Forbindelse til internettet Opret forbindelse til internettet vha. GPRS/HSPA eller Wi-Fi. Din tjenesteudbyder skal sende dine indstillinger, inden du opretter forbindelse til internettet via GPRS/HSPA. Indstillingerne gemmes normalt på SIM-kortet under opstarten. Kontakt i modsat fald operatøren. Sådan slettes oversigten 1 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger > fanen Hukommelse i Internet Explorer. 2 Tryk på Slet oversigt. 3 Tryk på OK. Sådan slettes cookies 1 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger > fanen Sikkerhed i Internet Explorer. 2 Tryk på Slet cookies. vha. webfeeds. betyder, at du sjældent skal rulle vandret. Denne visning overføres normalt hurtigere end andre visninger. medfører både vandret og lodret rulning. Gå til Sony Ericsson-panel. 4 Tryk på fanen Indstillinger > Webfeeds. 5 Tryk på den næste ledige position. Vælg antal blokke til webfeed'en. Hver blok indeholder to rækker. Internet Explorer. på Brug aktuel. Vælg en indstilling i Opdateringstid for webfeeds. Udskriv kun til privat brug. Opkald under browsing Sådan foretages et opkald under browsing Tryk på. Forbindelse BluetoothTM-teknologi Med BluetoothTM-teknologien kan du kommunikere trådløst over korte afstande. Enheder med Bluetooth kan udveksle oplysninger over en afstand på ca. otte meter uden en fysisk forbindelse. BluetoothTM-tilstande Telefonens BluetoothTM-funktioner fungerer på tre måder: Til Bluetooth-funktionen er slået til. Telefonen kan finde andre enheder med Bluetooth, men de kan ikke finde telefonen. Fra Bluetooth-funktionen er slået fra. Du kan hverken sende eller modtage oplysninger via Bluetooth-forbindelsen. Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. Slå den også fra på steder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Synlig Bluetooth-funktionen er slået til, og andre enheder med Bluetooth kan finde den. Som standard er Bluetooth-funktionen er slået fra. Skal den som standard være slået til, skal du slå den til og derefter straks slukke telefonen. Næsten gang, du tænder telefonen, er BluetoothTMfunktionen slået til. Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > BluetoothTM > fanen Tilstand. 2 Marker afkrydsningsfelterne Slå Bluetooth til og Denne enhed er synlig for andre enheder. 3 Tryk på OK. BluetoothTM-partnerskab Et BluetoothTM-partnerskab er en relation, du opretter mellem telefonen og en anden enhed med Bluetooth for at kunne udveksle oplysninger på en sikker måde. Sådan oprettes et BluetoothTM-partnerskab 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > BluetoothTM. Tryk på Tilføj ny enhed på fanen Enheder. Derefter søger telefonen efter andre Bluetooth-enheder og viser dem i boksen. Tryk på det ønskede enhedsnavn. Tryk på Næste. Angiv en adgangskode for at oprette en sikker forbindelse. Adgangskoden kan bestå af mellem 1 og 16 tegn. Tryk på Næste. Vent på, at enhederne accepterer partnerskabet. Modtageren skal angive den samme adgangskode, som du angav. Navnet på den anden enhed i partnerskab vises. Du kan redigere og angive et nyt navn for den. Marker afkrydsningsfelterne for de tjenester, der skal kunne benyttes fra den anden enhed i partnerskabet. Tryk på Afslut. Oprettelsen af et BluetoothTMpartnerskab mellem to enheder skal kun foretages én gang. Når et partnerskab er oprettet, genkender enhederne automatisk hinanden, når de er tæt nok på hinanden og deres Bluetooth-funktion er aktiveret. Derfor er det ikke nødvendigt at angive adgangskoden igen. Sådan accepteres et BluetoothTM-partnerskab 1 Kontroller, at BluetoothTM-funktionen er slået til, og at telefonen er synlig. 2 Tryk på Ja, når du bliver anmodet om at oprette et partnerskab med den anden enhed. 3 Angiv en adgangskode (den samme adgangskode, som blev angivet på den enhed, der anmodede om partnerskabet) for at oprette en sikker forbindelse.

8 Adgangskoden skal bestå af mellem 1 og 16 tegn. 4 Tryk på Næste. Forbindelse Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Tryk på Afslut. Du kan nu udveksle oplysninger med den anden enhed i partnerskabet. Hvis du vil omdøbe et Bluetooth-partnerskab, skal du trykke og holde på navnet på partnerskabet på fanen Enheder på skærmen med Bluetooth-indstillingerne og derefter trykke på Rediger. Hvis du vil slette et Bluetoothpartnerskab, skal du trykke og holde på navnet på partnerskabet på fanen Enheder på skærmen med Bluetooth-indstillingerne og derefter trykke på Slet. Tilslutning af håndfrit BluetoothTM-udstyr eller et stereoheadset Til håndfri samtaler kan du bruge et håndfrit BluetoothTMheadset, f. eks. et bilsæt til telefonen. Telefonen understøtter desuden A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), hvilket betyder, at du kan bruge et Bluetoothstereoheadset til håndfri telefonsamtaler og musik i stereo Sådan tilsluttes et håndfrit BluetoothTM-udstyr eller et stereoheadset 1 Kontroller, at telefonen og BluetoothTM-headsettet er tændt og inden for rækkevidde, samt at headsettet er synligt. Se dokumentationen fra producenten for at finde ud af, hvordan headsettet indstilles til synlig tilstand. 2 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth. 3 Tryk på Tilføj ny enhed på fanen Enheder. Derefter søger telefonen efter andre Bluetooth-enheder og viser dem i boksen. 4 Tryk på navnet på Bluetooth-headsettet, og tryk på Næste, hvorefter telefonen automatisk danner par med Bluetoothheadsettet. 5 Kontroller, at afkrydsningsfeltet Håndfri er markeret. Hvis headsettet er et stereoheadset, skal du også sikre, at Trådløs stereo er markeret. 6 Tryk på Afslut. Headsetikonet vises på titellinjen, mens Bluetoothstereoheadsettet er tilsluttet. Tænd Bluetooth-stereoheadsettet, og gentag trin 1 til 3 ovenfor, hvis Bluetooth-stereoheadsettet kobles fra. Tryk og hold på navnet på Bluetooth-stereoheadsettet, og tryk på Angiv som trådløs stereo. Windows Mobile forsøger automatisk med en af de forhåndskonfigurerede adgangskoder (0000, 1111, 8888, 1234) for at Bluetooth-headsettet og enheden kan danne par. Hvis det ikke lykkes, skal du manuelt angive den adgangskode, der fulgte med headsettet. drejer sig om Windows XP SP2, skal du vælge Slå afsløring til og Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer. 3 Opret et BluetoothTM-partnerskab mellem telefonen. og computeren. Der er flere oplysninger under BluetoothTMpartnerskab. 4 Vælg Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet på fanen Indstillinger under Bluetooth-enheder. 5 Højreklik på Bluetooth-ikonet nederst til højre på computerens skærm, og vælg Modtag en fil for at sætte computerne i stand til at modtage Bluetoothsignaler. Nu er der klar til overførsel. Vælg et emne, der skal overføres, på telefonen. Emnet kan være en aftale i kalenderen, en opgave, et kontaktkort eller en fil. Tryk på Menu > Send kontaktperson > Overfør for at overføre en kontaktperson. Tryk på Menu > Overfør [elementtype] for at overføre andre typer oplysninger. Tryk på navnet på den enhed, du vil overføre til. Hvis du overfører et kalenderemne, en opgave eller en kontaktperson til computeren, som ikke automatisk føjes til Outlook, skal du vælge Filer > Importer og eksporter i Outlook for at importere emnet. Overførte emner gemmes i standardmappen på computeren, f.eks. \Dokumenter i Windows XP eller C:\Brugere\brugernavn \Dokumenter i Windows Vista. Brug af telefonen som BluetoothTM-modem Du kan oprette forbindelse fra telefonen til en stationær eller bærbar computer via en BluetoothTM-forbindelse og bruge telefonen som modem for computeren. Hvis computeren ikke har en indbygget Bluetooth-funktion, skal du slutte en Bluetooth-adapter eller -dongle til computeren. Aktiver Deling af Internetforbindelse på telefonen, og opret et Bluetooth-PAN (Personal Area Network) mellem computeren og telefonen, hvis computeren skal bruge telefonens internetforbindelse. Aktivering af Deling af Internetforbindelse og opsætning af et PAN 1 Slå BluetoothTM-funktionen til i telefonen, og indstil telefonen til at være synlig. 2 Start et BluetoothTM-partnerskab fra telefonen. Der er flere oplysninger under Sådan oprettes et BluetoothTMpartnerskab. 3 Tryk på > Programmer > Tilbehør > Deling af internetforb.. 4 Vælg Bluetooth PAN som Pc-forbindelse. 5 Vælg navnet på den forbindelse, telefonen skal bruge til oprettelse af forbindelse til internettet, på listen Netværksforbindelse. 6 Tryk på Forbindelse. 7 Konfigurer et Bluetooth-PAN (Personal Area Network) med telefonen fra computeren. Til Windows Vista: 1 Klik på Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks og delingscenter. 2 Klik på Administrer netværksforbindelser, og dobbeltklik derefter på Bluetooth-netværksforbindelse under Personligt netværk. 3 Marker telefonen i dialogboksen med Bluetooth-PAN, og klik derefter på Forbindelse. Windows XP SP2: 1 Klik på Start > Kontrolpanel > Netværksforbindelser. 2 Klik på Bluetooth-netværksforbindelse under Personligt netværk. 3 Klik på Vis Bluetooth-netværksenheder under Netværksopgaver. 4 Marker telefonen i dialogboksen med Bluetooth-PAN, og klik derefter på Forbindelse. 8 Kontroller på skærmen Deling af Internetforbindelse, at computeren har forbindelse til internettet og bruger telefonen som Bluetooth-modem. Overførsel af oplysninger via en BluetoothTMforbindelse Du kan overføre oplysninger, f.eks. kontakter, kalenderemner og opgaver samt filer fra telefonen til din computer eller til en anden enhed med BluetoothTM. Hvis computeren ikke har en indbygget Bluetooth-funktion, skal du slutte en Bluetooth-adapter eller -dongle til computeren. Sådan modtages alle indgående overførsler i telefonen. 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Overfør. 2 Kontroller, at afkrydsningsfeltet Modtag alle indgående overførsler er markeret. Sådan overføres oplysninger til en computer 1 Slå BluetoothTM-funktionen til i telefonen, og indstil telefonen til at være synlig. Der er flere oplysninger under Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig.

9 2 Opret et Bluetooth-partnerskab, og aktiver derefter computeren for at modtage Bluetooth-signalet. Gør følgende, hvis computeren har Windows Vista eller Windows XP SP2, og din version af Windows understøtter computerens Bluetooth-adapter: 1 Åbn Bluetooth-enheder fra Kontrolpanel, og klik derefter på fanen Indstillinger. 2 Hvis det drejer sig om Windows Vista, skal du vælge Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer. Hvis det 14 Forbindelse Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Wi-Fi/Wireless LAN Du kan slutte telefonen til et trådløst netværk for at få adgang til internettet. Du kan slutte telefonen til dit eget, personlige netværk eller til offentlige adgangszoner (hot spots). Personlige netværk normalt beskyttede. Ejeren kræver, at der angives en adgangskode eller nøgle. Hot spots normalt ubeskyttede, men kræver ofte, at du logger på operatørens tjeneste, inden du får adgang til internettet. GPS Positionsbaserede tjenester Telefonen er udstyret med en A-GPS-modtager, der beregner din position vha. satellitsignaler. Brug af A-GPS Når du bruger funktioner, der kræver, at A-GPS-modtageren finder din position, skal du sikre dig, at der er frit udsyn til himlen. Gå et andet sted hen, hvis A-GPS-modtageren ikke finder din position i løbet af et par minutter. Sådan oprettes der forbindelse til et trådløst netværk 1 Tryk på på Sony Ericsson-panelet. 2 Vælg et netværk, og tryk på OK. QuickGPS Med QuickGPS kan du hente oplysninger om din aktuelle satellitposition og oplysninger om tid fra en server i stedet for satellitterne. På den måde bliver det hurtigere at bestemme en GPS-position. Sådan slås Wi-Fi til og fra Tryk på eller på Sony Ericsson-panelet. Der bruges batteristrøm, når Wi-Fi benyttes. Slå Wi-Fi fra, når det ikke bruges. Wi-Fi kan også slås til og fra i Comm Manager. Sådan bruges QuickGPS 1 Tryk på > Programmer > QuickGPS. 2 Tryk på Overfør. Indstillinger Nogle indstillinger afhænger at netværkskonfigurationen. Bed netværksadministratoren om oplysninger om indstillingerne. Google MapsTM til mobile enheder Med Google MapsTM kan du få vist, hvor du befinder dig, finde andre positioner og beregne ruter. Når du starter Google Maps, vises din omtrentlige position vha. oplysningerne fra de nærmeste mobilmaster. Når GPSmodtageren finder din position, erstatter GPS-positionen den omtrentlige position. Sådan ændres indstillingerne 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Wi-Fi/ trådløst LAN. 2 Vælg nye indstillinger, og tryk derefter på OK. Statusikoner Wi-Fi aktiveret Søger efter tilgængelig Wi-Fi-forbindelse Wi-Fi-tilsluttet Sådan bruges Google Maps Tryk på > Programmer > Google Maps. Sådan vises Hjælp til Google Maps Tryk på Menu > Hjælp i Google Maps. Wayfinder NavigatorTM Wayfinder NavigatorTM fører dig til din destination vha. indtalte instruktioner. Wayfinder Navigator kan installeres fra den cd, der fulgte med telefonen, eller hentes på internettet. Windows Live Messenger Kommuniker online med Windows Live Messenger vha. din eksisterende Windows Live ID. Sådan installeres Wayfinder Tryk på > Programmer > Wayfinder. Opsætning af Messenger 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Tryk på Log på, og følg vejledningen. Sådan vises Hjælp til Wayfinder Tryk på Menu > Hjælp i Wayfinder. Sådan logges der på Messenger 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Tryk på Log på. Sådan sendes en onlinemeddelelse 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Vælg en kontaktperson på listen, og tryk på Send onlinemeddelelse. 3 Skriv meddelelsen, og tryk derefter på Send. GPS Positionsbaserede tjenester Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 15 Paneler Panelerne er en ny og spændende funktion på XPERIA X1. Det er punkter, der med et tryk giver adgang til dine yndlingsoplevelser på den mobile enhed. Du kan arrangere dem, som du vil, og overføre nye til telefonen fra www. sonyericsson.com/fun. Valg af paneler Sådan åbnes og lukkes panelvisninger Stående og liggende visninger Stående visninger Tryk på. Panelvisning Media Xperiencepanel Sony Ericssonpanel Panelvisning Liggende visninger 1 Media Xperience-panel 2 3 Panel. Skift til kortvisning. Skift til opsætningsvisning. Kortvisning Sony Ericsson-panel Panelvisning Denne funktion er den samme i stående og liggende visninger. Panelet bliver kun forklaret i forbindelse med stående visning. 1 Skift til venstrehåndskort- og panelvisning. 16 Paneler Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opsætningsvisning 5 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Skift mellem paneler og programmer Tryk på Tryk på i et panel eller program for at gå til panelvisning. i panelvisning for at vende tilbage til det senest benyttede panel. Tryk på i et program, du startede fra menuen Start, for at vende tilbage til det senest benyttede panel. 3D-panel med fisk Dette panel er et blikfang, der indeholder nogle af de grundlæggende oplysninger. Du kan påvirke fiskens adfærd ved at trykke på skærmen. Der vil være tre eller fire fisk afhængigt af telefonens tilstand. Dato og klokkeslæt følger standardindstillingerne i Windows. Fisken følger din finger og reagerer, når du trykker på skærmen. 1 Position til fast Microsoft I dag-panel. 2 Eksempel på en position beslaglagt af Sony Ericsson-panel 1. 3 Ledig position til et panel. 4 Returtast. 5 Eksempel på en position beslaglagt af XPERIA Radiopanel. Håndtering af paneler Sådan åbnes et panel Tryk på panelet i en panel- eller kortvisning. 1 Demekin. Fisken bliver rød, når batteriet kommer under 10% af fuldt opladet. 2 Ranchu. Fisken bliver guldfarvet, når der er en ulæst meddelelse. 3 Wakin. Fisken bliver sølvfarvet, når lyden er slås fra. 4 Ryukin. Hvis denne fisk vises, har du mistet et opkald. Sådan lukkes et panel Tryk på 1 Tryk på 2 Tryk på. Sådan tilføjes et panel i panelvisning.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) på en ledig position. 3 Tryk på det panel, du vil bruge, på rullelisten. 4 Tryk på Vælg. 5 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. XPERIA Radio-panel Via dette panel på skrivebordet betjener du FM-radioen direkte. Sådan udskiftes et panel 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på i panelvisning. for det panel, du vil erstatte. for det markerede panel. 4 Tryk på det panel, du vil bruge, på rullelisten. 5 Tryk på Vælg. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Sådan fjernes et panel 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på i panelvisning. på det panel, du vil fjerne. for det markerede panel. 4 Tryk på indstillingen Intet panel på listen. 5 Tryk på Vælg. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Sådan foretages der indstillinger, hvis denne indstilling er tilgængelig 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på. i panelvisning. på det panel, du vil oprette. 1 Forudindstillede stationer. Seks forskellige radiokanaler kan gemmes. En prik i tastens øverste venstre hjørne viser, at den er optaget. Kanaloplysninger. RDS-indikator. Stereo/mono-indikator Vælg indstillingerne, og tryk derefter på OK. Paneler Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Fintuning. Tryk for at finindstille. Søg nedad. Lydstyrke ned. Tryk og hold for at reducere gradvist. Lydudgang til øretelefoner eller telefonens indbyggede højttaler. Ur, 12- eller 24-timers format Kommunikationsknapper. Aftaler og genveje til Kalender. Der kan vises to aftaler pr. blok. Data hentes i Kalender. Opgaver og genveje til Opgaver. Der kan vises to opgaver pr. blok. Data hentes i Opgaver. Webfeeds-læser. De indstillede Webfeeds vises Genveje til indstillede programmer og de senest benyttede programmer. 10 Den aktuelle radiokanals frekvens. 11 Søg opad. 12 Søjle, der viser lydstyrken. Tryk og træk for at indstille lydstyrken. 13 Lydstyrke op. Tryk og hold for at øge gradvist. 14 Strøm. 10 Opdaterer vejr og Webfeeds. 11 Poster til hurtigopkald. 12 Programmer, der har været anvendt for nyligt. 13 Opsætning. Sådan gemmes en aktuel radiokanal 1 Tryk på en ledig tast fra de forudindstillede stationer. 2 Tryk og hold på tasten i mere end tre sekunder. Sådan vælges der indstillinger 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på 4 Tryk på. på radiopanelet. på det fremhævede radiopanel.. Kommunikationsknapper Flytilstand fra Flytilstand til. Wi-Fi, BluetoothTM og telefonens sender og modtager er slået fra. De tilhørende ikoner er nedtonet Wi-Fi til Wi-Fi fra Bluetooth til Bluetooth fra Telefonens sender og modtager er slået til Telefonens sender og modtager er slået fra Lyden er slået til Lyden er slået fra Kun vibrator 5 Vælg indstillingerne, og tryk derefter på OK. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. RDSindikatorer RDS (RadioDataSystem) gør det muligt at modtage ekstra oplysninger under modtagelsen af almindelige radioprogrammer. AF står for "Alternativ Frekvens". Radioen stiller ind på samme station på en anden frekvens, hvis det modtagne radiosignal bliver for svagt. Sony Ericssonpanel På dette panel vises klokkeslæt, kalender, vejr og nyttige genveje til betjening af telefonen og til visning af dens status. Du kan indstille panelet, så det passer til dine behov. Panelet består af en række små programmer, de såkaldte widgets. Når du trykker på en widget, starter det bagvedliggende program. Illustrationen med panelet viser et eksempel på, hvordan et panel kan indstilles. Design Dette panel består af ti blokke. Du kan bruge disse blokke til at få vist widgets efter eget valg. Nogle widgets fylder mere end én blok, og du kan oprette widgets, der skal vises mere end ét sted 1 2 Vejr, dato og temperatur. Afspejler den første by (By 1), der er oprettet i Indstillinger. Ur og kalender. Afspejler byen, der er oprettet i Indstillinger. Datoformatet følger indstillingen i Windows. Tryk på uret eller kalenderen for at ændre indstillingerne. Genvej til Meddelelser. Lyser, når en meddelelse er modtaget. Viser desuden antallet af ulæste meddelelser. Genvej til opkaldslisten. Lyser, når et opkald er mistet. Viser desuden antallet af mistede opkald. Paneler Blokke vist stående Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Blokke vist liggende Sådan oprettes en forudindstillet webfeed 1 Tryk på en forudindstillet webfeed. 2 Angiv antallet af blokke Opsætning Opsætning af Sony Ericsson-panelet Tryk på Indstillinger. Fanen Generelt Sådan oprettes en ny webfeed Tryk på en ledig position. Vælg Andet. Skriv webfeedens adresse (URL-ardressen). Angiv antallet af blokke. Fanen Launcher Anvendte blokke. Røde tal betyder, at der er oprettet for mange blokke. Farve. Farvetema til panelet. Ur og kalender. Urets og kalenderens layout. By 1. Tryk for at vælge mellem byer og lande. Vælg sommertid manuelt. By 2. Tryk for at vælge mellem byer og lande. Vælg sommertid manuelt. Opdateringsinterval for Webfeeds. Webfeeds opdateres, når telefonen har forbindelse til internettet, og når Sony Ericsson-panel 1 eller Sony Ericsson-panel 2 anvendes. Kommunikationsknapper. Appointments. Angiv, hvor mange blokke der skal vises til aftaler. En blok viser to aftaler, og to blokke viser fire aftaler. 0 betyder, at der ingen aftale-widget vises. Opgaver. Angiv, hvor mange blokke der skal vises til opgaver. En blok viser to opgaver, og to blokke viser fire opgaver. 0 betyder, at der ingen opgave-widget vises. 1 2 Anvendte blokke Vælg antallet af blokke til genveje til programmer, poster til hurtigopkald og programmer, der har været anvendt for nyligt. Programmer, der har været anvendt for nyligt. Flyt fokus opad. Ikonområde. Hver ikoneblok har et nummer. Marker et ikon, og vælg det for at åbne en menu med indstillinger. Genveje til programmer. Poster til hurtigopkald. Flyt fokus nedad. Opretter genveje til filer. Det tilhørende program starter, når der trykkes på genvejen Poster til hurtigopkald. 10 Temperaturskala. Celsius eller Fahrenheit. Sådan oprettes en genvej til et program 1 Tryk på en tom position i ikonområdet. 2 Tryk på Angiv filgenvej > +. 3 Marker programfilen. Fanen Webfeeds Sådan oprettes en hurtigkaldspost. 1 Tryk på en tom position i ikonområdet.

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp 第 1 頁, 共 31 頁 Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp Introduktion Grundbetjening Sådan virker Bluetooth-teknologien i computeren Sådan bruger du Bluetooth Fejlfinding SOFTWARE UNDER LICENS 2005 Broadcom

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere