Din brugermanual SONY ERICSSON X1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Visse GPS-funktioner benytter internettet. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af nogen vejvisningstjenester, herunder men ikke begrænset til tjenester til Turn-by-Turn-navigation. Eksportregulativer: Dette produkt, herunder eventuel software eller tekniske data, som er indeholdt i produktet, eller som følger med produktet, kan være omfattet af eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act med tilhørende bestemmelser samt det amerikanske sanktionsprogram, der administreres af OFAC (Office of Foreign Assets Control) under det amerikanske handelsministerium, og kan være omfattet af eksport- eller importlovgivning i andre lande. Brugeren og ihændehaveren af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere dette produkt. Dette produkt, herunder eventuel software, som er indeholdt heri, må ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger eller indbygger eller en juridisk enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller noget land, som USA opretholder handelsembargo imod; eller (ii) til personer eller juridiske enheder, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller (iii) personer eller juridiske enheder på andre eksportbegrænsningslister, der fra tid til anden udarbejdes af den amerikanske regering, herunder, men ikke begrænset til USA's handelsministeriums oversigt over personer eller juridiske enheder, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List) eller på USA's udenrigsministeriums ikkespredningssanktionsliste (U. S. State Department's Nonproliferation Sanctions List). Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Liquid Identity-logoet, XPERIA og X Panel er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. YouTube, Picase, Gmail, GoogleTM og Google MapsTM er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc. Wayfinder og Wayfinder Navigator er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wayfinder Systems AB. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows-logoet, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande/områder. Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Indholdsejere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikkebeskyttet indhold. Ved Afbryder 3,5 mm headsetstik Stik til USB-kabel Tastatur Optisk joystick/enter Valgtaster Opkaldstast XPERIATM X1-paneltast Videoopkald/frontkameraets objektiv Højttaler Lyssensor Berøringsskærm Afslut opkald-tast OK-tast > Lydstyrketast Kameralys Kameratast Stropholder Pen Kameraobjektiv Højttaler Vejledende symboler Følgende symboler vises i brugervejledningen: Bemærk Tip Tryk på elementer, eller brug navigeringstasterne eller joysticket til at rulle og vælge med Yderligere Hjælp Sådan bruges telefonens Hjælp Tryk på > Hjælp. Sådan bruges Introduktion Tryk på > Programmer > Kom godt i gang. SIM-kort og batteri SIM-kortet og batteriet skal isættes, før du tager telefonen i brug. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 3 Sådan isættes SIM-kortet Hukommelseskort Sådan isættes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Skub SIM-kortet ned i holderen med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan isættes batteriet 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad.

3 Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Isæt batteriet med etiketsiden opad og kontakterne mod hinanden. 2 Skub batteridækslet på plads. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber den. Du kan oplade telefonen på to måder. 1 Tag batteridækslet af. 2 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tændes telefonen Sådan oplades der vha. strømadapteren Slut telefonen til et strømudtag vha. det medfølgende USBkabel, og tænd for strømmen til adapteren. Sådan oplades der vha. en computer Slut telefonen til en USB-port på computeren vha. det medfølgende USB-kabel. 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil telefonen starter. 2 Første gang, telefonen starter, leder guiden Hurtig start dig gennem startindstillingerne. Sådan slukkes telefonen 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil der vises en meddelelse. 2 Tryk på Ja for at slukke. 4 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan slås dvaletilstand til Tryk på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. Sådan slås dvaletilstand fra Tryk på afbryderen for at aktivere skærmen. Telefonen aktiveres desuden, når tastaturet åbnes, eller når der modtages et opkald eller en meddelelse. Navigere Du kan komme rundt på skærmen på følgende måder: Med berøringsskærmen vha. pen eller fingeren Flervejsnavigeringstast Optisk joystick Sådan slås det optiske joystick til og fra 1 Tryk på > Indstillinger > fanen System > Optisk joystick. 2 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver optisk joystick. Brug af berøringsskærm Brug af rulning i stedet for fremhævning 1 Tryk på > Indstillinger > fanen System > Optisk joystick. 2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver rullefunktionen i Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner.. Lukning af et program Hvis du trykker på i et programvindue, lukkes programmet, f. eks. Windows Media Player, Browser. Sådan ændres knappen "X"'s funktion 1 Tryk på > Indstillinger > fanensystem > Jobliste > Knap. 2 Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil Afslut programmer ved at trykke på og holde "X" nede. Tryk på et element for at markere det. Tryk og hold på filen eller mappen for at kopiere, omdøbe eller sende den. Vælg den ønskede handling i dialogboksen med indstillinger. Tryk på skærmen, og glid op eller ned for at rulle. På nogle sider kan du også glide til siden. Tryk på skærmen for stoppe rulningen. Tryk og hold på skærmen, og træk derefter fingeren for at panorere på en side. Træk fingeren mod sidens ydergrænser og hold for at panorere kontinuerligt. Slip for at stoppe panoreringen. Statusikoner Du kan vælge et ikon og få flere oplysninger eller starte et program. Nedenfor vises en kort beskrivelse af ikoner, der vises på statuslinjen. Brug af navigeringstasten Sådan bruges navigeringstasten Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen: GPRS tilgængelig HSDPA tilgængelig Wi-Fifunktionen er aktiveret Søger efter tilgængelig Wi-Fiforbindelse Wi-Fi-tilsluttet Signalstyrke Intet signal Telefonen er slået fra Taleopkald i gang Parkeret opkald EDGE tilgængelig 3G/UMTS tilgængelig Tryk navigeringstasten mod venstre, højre op eller ned for at flytte rundt på skærmen. Tryk midt i navigeringstasten for at vælge et element. GPRS i brug HSDPA i brug 3G/UMTS i brug EDGE i brug Brug af det optiske joystick Du kan flytte markeringen i alle retninger ved at lade fingeren glide over navigeringstasten. I Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner kan du i stedet bruge det optisk joystick til at rulle med. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 5 Forbindelsen er aktiv Forbindelsen er ikke aktiv Mistet opkald Ny indgående MMS Ny SMS. SMS om besked på telefonsvarer Flere beskeder. Tryk for at få vist alle Jobliste Roaming Stop igangværende program Lyden er slået til Lyden er slået fra Tryk på for at kontrollere det indtastede eller afslutte det program, der anvendes. Brug af skærmtastaturet Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet Der er næsten ikke mere batteri Bluetoothstereoheadset fundet Synkronisering i gang Bluetooth er slået til Bluetooth-headset tilsluttet Tryk på nederst i et programs skærmbillede. Hvis der til højre for vises et andet inputikon, skal du trykke på inputikonet og derefter trykke på Tastatur. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at skrive tekst og tal. Tryk på for at skjule skærmtastaturet. Brug af håndskriftsfunktionerne Tryk på inputikonet nederst på skærmen i et program, tryk på, og derefter på en metode. Tryk på spørgsmålstegnet i nærheden af skriveområdet for at få hjælp til skrivning af tegn med Symbolskriftsgenk., Bogstavsgenkend. eller Transcriber. Programmer Følgende programmer findes i telefonen. Belysning Du kan indstille de fire lysdioder til at give besked om hændelser. Programmer i menuen Start Ikon Beskrivelse Office Mobile Brug hele pakken med Microsoft Officeprogrammer til telefonen. Excel Mobile Opret nye projektmapper eller få vist og rediger Excel-projektmapper. OneNote Mobile - Tag noter, og indsaml oplysninger ét sted. PowerPoint Mobile Vis PowerPoint-dias og -præsentationer. Word Mobile Opret, vis og rediger Worddokumenter. Kalender Hold styr på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser. Kontaktpersoner Hold styr på dine venner og kollegaer. Sådan indstilles belysningen Tryk på > Indstillinger > fanen System > Belysning. Internet Explorer Mobile Surf på web- og WAP-steder, og hent nye programmer og filer på internettet. Meddelelser Send og modtag , SMS'er og MMS'er. Telefon Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, og arranger konferenceopkald. Hjælp Få vist emner i Hjælp til det aktuelle skærmbillede eller program.

4 Angivelse af oplysninger Du skal bruge følgende for at skrive tekst og tegn: tastaturet skærmtastaturet håndskriftsgenkendelsesfunktioner, f.eks. Symbolskriftsgenk., Bogstavsgenkend. eller Transcriber. Brug af tastaturet Tryk på tasterne for at skrive med små bogstaver. Tryk på, og tryk derefter på et bogstav, for at skrive ét enkelt bogstav med stort. Tryk to gange på for at skrive med store bogstaver. Tryk på igen for at skifte tilbage til små bogstaver., indtil det Tryk først på bogstavstasten og derefter på Skærmbilledet Programmer Ikon Beskrivelse Spil Spil et af de fire forudinstallerede spil: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker og Solitaire. ActiveSync Synkroniser oplysninger mellem telefonen og en computer eller Exchange Server. Adobe Reader LE Få vist PDFfiler (Portable Document Format) på telefonen. Lommeregner Udfører grundlæggende beregninger, f.eks. addition, subtraktion, multiplikation og division. Kalender Hold styr på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser. Comm Manager Styrer dine telefonforbindelser (inkl. Wi-Fi og Bluetooth), slår alle forbindelser fra i flytilstand, ønskede bogstav vises, for at skrive bogstaver med diakritiske tegn. Tryk på og derefter på tasten for at skrive et tal eller symbol (med blåt øverst til højre på visse taster). Tryk to gange på for at skrive tal eller symboler. Tryk på for at åbne symboltastaturet. 6 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. slår telefonen til eller fra og aktiverer eller deaktiverer funktionen Direct Push. Filoversigt Organiserer og håndterer filer på telefonen. Introduktion Læs, hvordan du håndterer grundlæggende funktioner som f.eks. at foretage et opkald, og hvordan du indstiller dato og klokkeslæt, , adgangskode, Bluetooth-headset, baggrund og ringetone, eller hvordan du overfører musik. Tryk på hyperlinkene for at konfigurere indstillingerne for de enkelte områder. Google Maps Få vist, hvor du befinder dig, find andre positioner, og beregn ruter. Handango InHand Tilbyder software og spil, som du kan overføre til telefonen. Deling af internetforbindelse Opret forbindelse mellem telfonen og internettet vha. telefonens dataforbindelse. Java Hent og installer Javaprogrammer, f. eks. spil og værktøjer, på telefonen. Messenger Dette er mobilversionen af Windows LiveTM Messenger. Noter Opret hånd- og maskinskrevne noter, tegninger og taleoptagelser. Opera Browseren Opera Mobile, som muliggør fuld HTML-browsing. Billeder og videoer Vis, organiser og sorter billeder, animerede GIF- og videofiler i telefonen eller på et hukommelseskort. QuickGPS Overfører satellitdata fra internettet via ActiveSync, Wi-Fi eller GPRS, så din aktuelle GPSposition hurtigere kan bestemmes. Søg Søg efter kontaktpersoner, data og andre oplysninger på telefonen. SIM Manager Håndter kontakter, der er gemt på USIM/ SIM-kortet. Du kan også kopiere USIM/SIM-indhold til Kontakter i telefonen. Streamingmedier Stream video live eller på bestilling. Opgaver Hold styr på dine opgaver. Windows Live Brug denne mobilversion af Windows LiveTM til at finde oplysninger på internettet. Log på din Windows Live-konto for at få adgang til dine Live Mailmeddelelser og sende/modtage onlinemeddelelser i Live Messenger. Windows Media Player Mobile Afspil lyd- og videofiler. Menuer Angiv, hvilke programmer der skal vises i menuen Start. Ejeroplysninger Skriv dine personlige oplysninger i telefonen. Telefon Tilpas telefonens indstillinger, f.eks. ringetone, vælg en PIN-kode til USIM/SIM-kortet m. m. Lyde og meddelelser Aktiver lyde i forbindelse med hændelser, meddelelser m.m., og vælg meddelelsestypen til de forskellige hændelser. I dag Tilpas udseendet og oplysningerne, der skal vises på skærmen I dag. TTY Gør det muligt at sende meddelelser frem og tilbage i stedet for at tale og lytte. Et perfekt alternativ for brugere, der er døve, har nedsat hørelse eller et talehandicap, som derved kan kommunikere via telefonen. Fanen System Ikon Beskrivelse Om Se de grundlæggende oplysninger, f.eks. Windows Mobileversion og typen af processor i telefonen. Du kan også angive et navn for telefonen. Certifikater Se oplysninger om certifikater, der er installeret i telefonen. Ryd lager Tryk kun på denne ikon, hvis du vil fjerne alle data og filer i hukommelsen og nulstille telefonen til fabrikkens standardindstillinger. Ur og alarmer Indstil telefonens ur til datoen og klokkeslættet, der hvor du bor, eller i en tidszone, du rejser i. Alarmer kan desuden indstilles til bestemte dage og klokkeslæt i en uge. Kundefeedback Gør Windows Mobile bedre ved at deltage i Program til forbedring af kundeoplevelsen. Enhedsoplysninger Se oplysningerne om firmwareversionen, hardware, identitet og kundeinfo. Kryptering Tillad, at filerne på hukommelseskortet krypteres. Krypterede filer kan kun læses i din telefon. Fejlrapportering Aktiver eller deaktiver telefonens fejlrapporteringsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, og der opstår en programfejl, logges tekniske data om programmets tilstand og telefonen i en tekstfil, som leveres til teknisk support hos Microsoft, hvis du vælger at sende den. Ekstern GPS Indstil de relevante GPSkommunikationsporte, hvis det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at gøre dette, hvis der er programmer i telefonen, som skal have adgang til GPS-data, eller du har sluttet en GPS-modtager til telefonen. Se Hjælp for at få oplysninger. Lys Aktiver eller deaktiver lys i forbindelse med hændelser som opladning, lav batteristand, mistede opkald, talebeskeder, alarm/kalender, modtaget, indgående opkald m.m. Tastelås Lås telefonens taster undtagen afbryderen, når telefonen er i dvalelstand. På den måde sikrer du, at telefonen ikke tændes ved et uheld og bruger unødig strøm. Styrede programmer Se installationsoversigten vedrørende programmer, der styres i telefonen. Hukommelse Tjek status for tildeling af hukommelse til telefonen og oplysninger om hukommelseskortet. Du kan også stoppe igangværende programmer. Mikrofon-AGC Juster automatisk talens lydstyrke, når du optager.

5 Indstillinger Du kan justere telefonens indstillinger, så de passer til din måde at arbejde på. Sådan vises alle tilgængelige indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger. 2 Tryk på fanerne Personlig, System og Forbindelser, som du finder nederst på skærmen, og vælg indstillinger. Fanen Personlig Ikon Beskrivelse Knapper Tildel et program eller en funktion til en hardwareknap. Input Vælg indstillinger til hver inputmetode. Lås Vælg en adgangskode til telefonen. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 7 Optisk joystick Aktiver eller deaktiver det optiske joystick, aktiver markørfunktionen i Internet Explorer, Meddelelser og Kontaktpersoner. Indstiller også skærmens følsomhed. Strøm Tjek, hvor meget strøm der er på batteriet. Du kan også indstille timeout for deaktivering af displayet (telefonens skift til dvaletilstand) for at spare på batteriet. Internationale indstillinger Angiv den internationale konfiguration, der skal bruges, herunder format til visning af tal, valuta, dato og klokkeslæt i telefonen. Fjern programmer Fjern programmer, du har installeret i telefonen. Skærm Skift skærmretning, genkalibrer skærmen, og vælg en anden skærmtekststørrelse. Jobliste Stop igangværende programmer, og indstil knappen til at afslutte programmer straks, der trykkes på knappen. Windows Update Opret forbindelse til Microsofts websted, og opdater Windows Mobile med de seneste sikkerhedsrettelser i telefonen. Opkald Taleopkald 1 Tryk for at kalde et nummer op, som du har kaldt op vha. telefonens tastatur, eller en markeret kontaktperson. 2 Opkaldsoversigt 3 Kontakter 4 Hurtigopkald Fanen Forbindelser Ikon Beskrivelse Avanceret netværk Vælg avancerede indstillinger til dit net Overfør Indstil telefonen til at modtage indgående Bluetooth-signaler. Bluetooth Slå Bluetooth-funktionen til, indstil telefonen til synlig tilstand, og scan efter andre enheder med Bluetooth. Comm Manager Styrer dine telefonforbindelser (inkl. Wi-Fi, GPRS, Bluetooth og ActiveSync), slår telefonen til eller fra, skifter til ringning/vibration, og aktiverer eller deaktiverer f unktionen Direct Push. Opret forbindelse Konfigurerer telefonens dataforbindelser, f.eks. GPRS, WAP og MMS baseret på den fundne eller valgte netoperatør. Forbindelser Konfigurerer en eller flere typer modemforbindelser til telefonen, f.eks. telefonopkald, GPRS m.m., så telefonen kan oprette forbindelse til internettet eller et privat, lokalt netværk. Tilmeld domæne Tilmeldes telefonen et domæne, kan den få forbindelse til virksomhedens ressourcer. USB til PC Angiver en seriel USB-forbindelse mellem telefonen og computeren, hvis der er problemer med at tilslutte ActiveSync. Wi-Fi Scanner efter tilgængelige trådløse net. Trådløst LAN Se oplysningerne om det aktive, trådløse netværk og tilpasning af Wi-Fi-indstillinger. Sådan foretages et taleopkald. 1 Tryk på 2 Tryk på... 3 Rul til en kontaktperson, og tryk på 4 Tryk på for at afslutte opkaldet. Undgå at blokere for højttaleren med hånden, når du bruger højttalertelefonen. Videoopkald Kamera til/fra Mikrofon til/fra Frontkamera (video)/hovedkamera Vælg andre visninger af, hvordan du og modparten vises. Sådan foretages et videoopkald. 1 Tryk på 2 Tryk på.. 3 Rul til en kontaktperson, og tryk på Menu > Videoopkald. 4 Tryk på for at afslutte opkaldet. 8 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opsætning af telefonen Beskyttelse af telefonen Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret eller utilsigtet brug ved at aktivere låse. Synkronisering med en computer Du kan synkronisere følgende oplysninger: Microsoft Outlook -oplysninger, f.eks. Outlook- , kontaktpersoner, kalender, opgaver og noter. Medier, f.eks. fotos, videoer og musik. Foretrukne, som er bogmærker til websider under Foretrukne på den mobile enhed. Filer, f. eks. dokumenter. Sådan aktiveres SIM-kortlåsen 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > Telefon > fanen PIN/PIN2. 2 Marker afkrydsningsfeltet Kræv pinkode, når telefonen bruges. 3 Tryk på OK. Netoperatøren oplyser din PIN-kode. Indstilling af synkronisering Hvis din computer kører Windows XP eller et andet kompatibelt Windowsoperativsystem, skal du bruge Microsoft ActiveSync 4.5 eller nyere. Du finder Microsoft ActiveSync på den cd, der fulgte med telefonen. Hvis din computer kører Windows Vista, skal du bruge Windows Mobile Device Center, som er en del af Windows Vista. Sådan aktiveres telefonlåsen 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > Lås. 2 Marker afkrydsningsfeltet Giv besked, hvis enheden ikke anvendes i, og tryk på et tidsrum. 3 Vælg Type, bekræft adgangskoden, og tryk på OK. Sådan indstilles synkronisering under Windows XP 1 Installer Microsoft ActiveSync på computeren fra den cd, der fulgte med telefonen. 2 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. Guiden Synkroniseringsopsætning starter og leder dig igennem oprettelsen af et synkroniseringspartnerskab. 3 Klik på Næste på computeren. 4 Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser direkte med en server, der kører Microsoft Exchange, og klik på Næste for at synkronisere telefonen med computeren. 5 Vælg de informationstyper, du vil synkronisere, og klik derefter på Næste. 6 Klik på Afslut. Sådan bruges tastelåsen 1 Tryk på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. 2 Tryk på afbryderen for at aktivere telefonen. Telefonen aktiveres desuden, når tastaturet åbnes, eller når der modtages et opkald eller en meddelelse. Du kan også låse tasterne ved at trykke på og holde Tryk på Lås op for at låse tasterne op. nede. IMEI-nummer Gem en kopi af dit IMEI-nr. (International Mobile Equipment Identity) i tilfælde af, at telefonen bliver stjålet. Sådan indstilles synkronisering under Windows Vista 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Windows Mobile Device Center starter automatisk. Klik på Installer enheden.

6 3 Vælg de informationstyper, du vil synkronisere. 4 Skriv et navn for telefonen, og klik på Opsætning. Sådan får du dit IMEI-nummer vist 1 Tryk på 2 Tryk på.. Start på synkronisering Personlig tilpasning Sådan vælges et tema til Sony Ericsson-panelet. Tryk på Indstillinger i Sony Ericsson-panelet, og tryk på et tema på listen Farve. Sådan startes synkronisering fra ActiveSync på computeren via USB Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. ActiveSync åbnes automatisk, og synkroniseringen begynder. Sådan startes synkronisering fra telefonen 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Telefon: Tryk på > Programmer > ActiveSync. 3 Telefon: Tryk på Synkroniser. Sådan vælges et tema til skærmbilledet I dag. Tryk på > Indstillinger > fanen Personlig > I dag. Sådan indstilles dato og klokkeslæt Tryk på > Indstillinger > fanen System > Ur og alarmer > fanen Tidsindstilling. Sådan slås flytilstand til og fra Tryk på eller på Sony Ericsson-panelet. Sådan startes synkronisering fra Windows Mobile Device Center på computeren 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet, der fulgte med telefonen. 2 Computer: Klik på Start > Alle programmer > Windows Mobile Device Center. 3 Computer: Klik på i den nederste del af Windows Mobile Device Center-vinduet. Synkronisering via en Bluetooth-forbindelse Du kan oprette forbindelse og synkronisere telefonen med computeren via en Bluetooth-forbindelse. Computeren skal have en indbygget Bluetooth-funktion eller en Bluetooth-adapter eller -dongle Sådan synkroniseres via et Bluetooth-link 1 Installer Windows Mobile Device Center eller ActiveSync på computeren. Se Hjælp i telefonen for at få en vejledning. 2 Tryk på > Programmer > ActiveSync i telefonen. Opsætning af telefonen Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 9 3 Kontroller, at Bluetooth-funktionen er tændt og tilstanden er synlig på telefon og computer. Der er flere oplysninger under Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig. 4 Tryk på Menu > Opret forb. via Bluetooth. 5 Hvis det er første gang, du slutter telefonen til denne computer via et Bluetooth-link, skal du først gennemgå Bluetooth-guiden i telefonen og oprette et Bluetoothpartnerskab mellem telefonen og computeren. Der er flere oplysninger under BluetoothTM-partnerskab. Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke er i brug, for at spare på batteriet. Meddelelser Du kan få på telefonen. Du skal bruge følgende oplysninger fra din netværksadministrator: Serverens adresse Domænenavn Brugernavn og adgangskode Opsætning af Microsoft Outlook - via Exchangeserver 1 Tryk på > Meddelelser > Konfigurer . 2 Skriv din -adresse og adgangskode, vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 3 Vælg Prøv at hente -indstillinger automatisk på internettet, og tryk derefter på Næste. 4 Vælg Exchange-server på listen Din -udbyder, og tryk derefter på Næste, hvis de automatiske indstillinger ikke kan findes. 5 Tryk på Næste igen. 6 Marker afkrydsningsfeltet Forsøg at finde Exchange Serverindstillingerne automatisk, og tryk derefter på Næste. 7 Hvis serverindstillingerne ikke detekteres, skal de angives manuelt Næste. 8 Angiv brugernavn, adgangskode og domæne, og tryk derefter på Næste. 9 Angiv serveradressen, hvis du bliver bedt om den, og tryk derefter på Næste. 10 Vælg de data, du vil synkronisere, og tryk derefter på Afslut. Visse -funktioner afhænger af den version af Microsoft Exchange Server, virksomheden benytter. Spørg netværksadministratoren, om funktionerne er tilgængelige. Sådan oprettes der andre typer -konti 1 Tryk på > Meddelelser > Konfigurer . 2 Skriv din -adresse og adgangskode. Vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 3 Vælg Prøv at hente -indstillinger automatisk på internettet, og tryk derefter på Næste. 4 Vælg en indstilling på listen Din -udbyder, og tryk derefter på Næste, hvis de automatiske indstillinger ikke findes. 5 Angiv dit navn og kontoens viste navn, og tryk derefter på Næste. 6 Skriv eventuelt den indgående mail-servers adresse og kontotype, og tryk derefter på Næste. 7 Skriv dit brugernavn og din adgangskode til -kontoen, vælg indstillingen Gem adgangskode, og tryk derefter på Næste. 8 Tryk på Avancerede serverindstillinger. 9 Vælg Netværksforbindelse, og tryk derefter på Udført. 10 Skriv den udgående mail-servers adresse, og tryk derefter på Næste. 11 Vælg en indstilling for Send/modtag automatisk, og tryk derefter på Afslut. Håndtering af Sådan kontrolleres det, om der er kommet ny 1 Tryk på > Meddelelser. 2 Tryk på din -konto. 3 Tryk på Menu > Send/modtag. Sådan vises en vedhæftet fil 1 Tryk på > Meddelelser. Tryk på den ønskede -konto. Tryk på den ønskede . Tryk på den vedhæftede fil, der skal overføres. Tryk på den vedhæftede fil igen. Sådan skrives en ny 1 Tryk på > Meddelelser. 2 Tryk på den ønskede -konto. 3 Tryk på Menu > Ny. 10 Meddelelser Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 4 Skriv -adressen manuelt, eller tryk på Til: for at tilføje en adresse fra Kontaktpersoner. 5 Angiv emne. 6 Skriv tekst. 7 Tryk på Menu > Indsæt, og vælg derefter en indstilling, for at tilføje en vedhæftet fil. 8 Tryk på Send. 6 Tryk på for at indsætte et foto eller et videoklip. 7 Tryk på Indsæt tekst her for at skrive tekst. 8 Tryk på Indsæt lyd for at indsætte lyd. 9 Tryk på Send. Tilføjelse af tekst til en MMS Når du trykker på Indsæt tekst her i en MMS, vises en tom skærm, hvor du kan skrive tekst. Du kan indsætte følgende typer oplysninger: Sådan besvares en 1 Tryk på > Meddelelser.

7 Tryk på den ønskede -konto. Tryk på den ønskede . Tryk på Menu > Besvar. Skriv tekst, og tryk derefter på Send. Direct push Med Direct pushteknologien kan du modtage nye s på telefonen, straks de ankommer til din indbakke på Exchangeserveren. Denne funktion fungerer i forbindelse med elementer som kontakter, kalender og opgaver. Sådan slås Direct Push-teknologi til og fra 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Comm Skriv din egen tekst Vælg imellem ord eller sætninger på listen Min tekst Indsæt et link til Foretrukne Tilføj et humørikon Indsæt kontaktoplysninger Indsæt kalenderaftale Tryk og hold på en streng, og tryk derefter på Rediger eller Slet i genvejsmenuen for at redigere eller slette en sætning på listen Min tekst. Tryk på Ny for at oprette og føje nye sætninger til listen. Manager. 2 Vælg en indstilling for Microsoft Direct Push. Det kan være dyrt at opdatere tit. SMS og MMS Du skal kende et servicecenters nummer, før du kan sende og modtage meddelelser. Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret, som normalt gemmes på SIM-kortet under opstarten. Kontakt i modsat fald operatøren. Sådan åbnes en SMS eller MMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på den ønskede SMS eller MMS. Sådan navigeres der mellem mapper 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Indbakke. 3 Tryk på den mappe, du vil åbne. Sådan oprettes og sendes en SMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Menu > Ny > SMS. 3 Skriv telefonnummeret manuelt, eller tryk på Til: for at tilføje et nummer fra Kontaktpersoner. 4 Skriv tekst. 5 Tryk på Send. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 Tryk på > Meddelelser > SMS/MMS. 2 Tryk på Menu > Ny > MMS. 3 Tryk på en skabelon eller på Brugerdefineret for at åbne en tom MMS. 4 Skriv telefonnummeret manuelt, eller tryk på Menu > Tilføj modtager for at tilføje et nummer fra Kontaktpersoner eller Opkaldsoversigt. 5 Angiv et emne. Meddelelser Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 11 Browsing på internettet Forbindelse til internettet Opret forbindelse til internettet vha. GPRS/HSPA eller Wi-Fi. Din tjenesteudbyder skal sende dine indstillinger, inden du opretter forbindelse til internettet via GPRS/HSPA. Indstillingerne gemmes normalt på SIM-kortet under opstarten. Kontakt i modsat fald operatøren. Sådan slettes oversigten 1 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger > fanen Hukommelse i Internet Explorer. 2 Tryk på Slet oversigt. 3 Tryk på OK. Sådan slettes cookies 1 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger > fanen Sikkerhed i Internet Explorer. 2 Tryk på Slet cookies. vha. webfeeds. betyder, at du sjældent skal rulle vandret. Denne visning overføres normalt hurtigere end andre visninger. medfører både vandret og lodret rulning. Gå til Sony Ericsson-panel. 4 Tryk på fanen Indstillinger > Webfeeds. 5 Tryk på den næste ledige position. Vælg antal blokke til webfeed'en. Hver blok indeholder to rækker. Internet Explorer. på Brug aktuel. Vælg en indstilling i Opdateringstid for webfeeds. Udskriv kun til privat brug. Opkald under browsing Sådan foretages et opkald under browsing Tryk på. Forbindelse BluetoothTM-teknologi Med BluetoothTM-teknologien kan du kommunikere trådløst over korte afstande. Enheder med Bluetooth kan udveksle oplysninger over en afstand på ca. otte meter uden en fysisk forbindelse. BluetoothTM-tilstande Telefonens BluetoothTM-funktioner fungerer på tre måder: Til Bluetooth-funktionen er slået til. Telefonen kan finde andre enheder med Bluetooth, men de kan ikke finde telefonen. Fra Bluetooth-funktionen er slået fra. Du kan hverken sende eller modtage oplysninger via Bluetooth-forbindelsen. Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. Slå den også fra på steder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Synlig Bluetooth-funktionen er slået til, og andre enheder med Bluetooth kan finde den. Som standard er Bluetooth-funktionen er slået fra. Skal den som standard være slået til, skal du slå den til og derefter straks slukke telefonen. Næsten gang, du tænder telefonen, er BluetoothTMfunktionen slået til. Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > BluetoothTM > fanen Tilstand. 2 Marker afkrydsningsfelterne Slå Bluetooth til og Denne enhed er synlig for andre enheder. 3 Tryk på OK. BluetoothTM-partnerskab Et BluetoothTM-partnerskab er en relation, du opretter mellem telefonen og en anden enhed med Bluetooth for at kunne udveksle oplysninger på en sikker måde. Sådan oprettes et BluetoothTM-partnerskab 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > BluetoothTM. Tryk på Tilføj ny enhed på fanen Enheder. Derefter søger telefonen efter andre Bluetooth-enheder og viser dem i boksen. Tryk på det ønskede enhedsnavn. Tryk på Næste. Angiv en adgangskode for at oprette en sikker forbindelse. Adgangskoden kan bestå af mellem 1 og 16 tegn. Tryk på Næste. Vent på, at enhederne accepterer partnerskabet. Modtageren skal angive den samme adgangskode, som du angav. Navnet på den anden enhed i partnerskab vises. Du kan redigere og angive et nyt navn for den. Marker afkrydsningsfelterne for de tjenester, der skal kunne benyttes fra den anden enhed i partnerskabet. Tryk på Afslut. Oprettelsen af et BluetoothTMpartnerskab mellem to enheder skal kun foretages én gang. Når et partnerskab er oprettet, genkender enhederne automatisk hinanden, når de er tæt nok på hinanden og deres Bluetooth-funktion er aktiveret. Derfor er det ikke nødvendigt at angive adgangskoden igen. Sådan accepteres et BluetoothTM-partnerskab 1 Kontroller, at BluetoothTM-funktionen er slået til, og at telefonen er synlig. 2 Tryk på Ja, når du bliver anmodet om at oprette et partnerskab med den anden enhed. 3 Angiv en adgangskode (den samme adgangskode, som blev angivet på den enhed, der anmodede om partnerskabet) for at oprette en sikker forbindelse.

8 Adgangskoden skal bestå af mellem 1 og 16 tegn. 4 Tryk på Næste. Forbindelse Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Tryk på Afslut. Du kan nu udveksle oplysninger med den anden enhed i partnerskabet. Hvis du vil omdøbe et Bluetooth-partnerskab, skal du trykke og holde på navnet på partnerskabet på fanen Enheder på skærmen med Bluetooth-indstillingerne og derefter trykke på Rediger. Hvis du vil slette et Bluetoothpartnerskab, skal du trykke og holde på navnet på partnerskabet på fanen Enheder på skærmen med Bluetooth-indstillingerne og derefter trykke på Slet. Tilslutning af håndfrit BluetoothTM-udstyr eller et stereoheadset Til håndfri samtaler kan du bruge et håndfrit BluetoothTMheadset, f. eks. et bilsæt til telefonen. Telefonen understøtter desuden A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), hvilket betyder, at du kan bruge et Bluetoothstereoheadset til håndfri telefonsamtaler og musik i stereo Sådan tilsluttes et håndfrit BluetoothTM-udstyr eller et stereoheadset 1 Kontroller, at telefonen og BluetoothTM-headsettet er tændt og inden for rækkevidde, samt at headsettet er synligt. Se dokumentationen fra producenten for at finde ud af, hvordan headsettet indstilles til synlig tilstand. 2 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Bluetooth. 3 Tryk på Tilføj ny enhed på fanen Enheder. Derefter søger telefonen efter andre Bluetooth-enheder og viser dem i boksen. 4 Tryk på navnet på Bluetooth-headsettet, og tryk på Næste, hvorefter telefonen automatisk danner par med Bluetoothheadsettet. 5 Kontroller, at afkrydsningsfeltet Håndfri er markeret. Hvis headsettet er et stereoheadset, skal du også sikre, at Trådløs stereo er markeret. 6 Tryk på Afslut. Headsetikonet vises på titellinjen, mens Bluetoothstereoheadsettet er tilsluttet. Tænd Bluetooth-stereoheadsettet, og gentag trin 1 til 3 ovenfor, hvis Bluetooth-stereoheadsettet kobles fra. Tryk og hold på navnet på Bluetooth-stereoheadsettet, og tryk på Angiv som trådløs stereo. Windows Mobile forsøger automatisk med en af de forhåndskonfigurerede adgangskoder (0000, 1111, 8888, 1234) for at Bluetooth-headsettet og enheden kan danne par. Hvis det ikke lykkes, skal du manuelt angive den adgangskode, der fulgte med headsettet. drejer sig om Windows XP SP2, skal du vælge Slå afsløring til og Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer. 3 Opret et BluetoothTM-partnerskab mellem telefonen. og computeren. Der er flere oplysninger under BluetoothTMpartnerskab. 4 Vælg Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet på fanen Indstillinger under Bluetooth-enheder. 5 Højreklik på Bluetooth-ikonet nederst til højre på computerens skærm, og vælg Modtag en fil for at sætte computerne i stand til at modtage Bluetoothsignaler. Nu er der klar til overførsel. Vælg et emne, der skal overføres, på telefonen. Emnet kan være en aftale i kalenderen, en opgave, et kontaktkort eller en fil. Tryk på Menu > Send kontaktperson > Overfør for at overføre en kontaktperson. Tryk på Menu > Overfør [elementtype] for at overføre andre typer oplysninger. Tryk på navnet på den enhed, du vil overføre til. Hvis du overfører et kalenderemne, en opgave eller en kontaktperson til computeren, som ikke automatisk føjes til Outlook, skal du vælge Filer > Importer og eksporter i Outlook for at importere emnet. Overførte emner gemmes i standardmappen på computeren, f.eks. \Dokumenter i Windows XP eller C:\Brugere\brugernavn \Dokumenter i Windows Vista. Brug af telefonen som BluetoothTM-modem Du kan oprette forbindelse fra telefonen til en stationær eller bærbar computer via en BluetoothTM-forbindelse og bruge telefonen som modem for computeren. Hvis computeren ikke har en indbygget Bluetooth-funktion, skal du slutte en Bluetooth-adapter eller -dongle til computeren. Aktiver Deling af Internetforbindelse på telefonen, og opret et Bluetooth-PAN (Personal Area Network) mellem computeren og telefonen, hvis computeren skal bruge telefonens internetforbindelse. Aktivering af Deling af Internetforbindelse og opsætning af et PAN 1 Slå BluetoothTM-funktionen til i telefonen, og indstil telefonen til at være synlig. 2 Start et BluetoothTM-partnerskab fra telefonen. Der er flere oplysninger under Sådan oprettes et BluetoothTMpartnerskab. 3 Tryk på > Programmer > Tilbehør > Deling af internetforb.. 4 Vælg Bluetooth PAN som Pc-forbindelse. 5 Vælg navnet på den forbindelse, telefonen skal bruge til oprettelse af forbindelse til internettet, på listen Netværksforbindelse. 6 Tryk på Forbindelse. 7 Konfigurer et Bluetooth-PAN (Personal Area Network) med telefonen fra computeren. Til Windows Vista: 1 Klik på Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks og delingscenter. 2 Klik på Administrer netværksforbindelser, og dobbeltklik derefter på Bluetooth-netværksforbindelse under Personligt netværk. 3 Marker telefonen i dialogboksen med Bluetooth-PAN, og klik derefter på Forbindelse. Windows XP SP2: 1 Klik på Start > Kontrolpanel > Netværksforbindelser. 2 Klik på Bluetooth-netværksforbindelse under Personligt netværk. 3 Klik på Vis Bluetooth-netværksenheder under Netværksopgaver. 4 Marker telefonen i dialogboksen med Bluetooth-PAN, og klik derefter på Forbindelse. 8 Kontroller på skærmen Deling af Internetforbindelse, at computeren har forbindelse til internettet og bruger telefonen som Bluetooth-modem. Overførsel af oplysninger via en BluetoothTMforbindelse Du kan overføre oplysninger, f.eks. kontakter, kalenderemner og opgaver samt filer fra telefonen til din computer eller til en anden enhed med BluetoothTM. Hvis computeren ikke har en indbygget Bluetooth-funktion, skal du slutte en Bluetooth-adapter eller -dongle til computeren. Sådan modtages alle indgående overførsler i telefonen. 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Overfør. 2 Kontroller, at afkrydsningsfeltet Modtag alle indgående overførsler er markeret. Sådan overføres oplysninger til en computer 1 Slå BluetoothTM-funktionen til i telefonen, og indstil telefonen til at være synlig. Der er flere oplysninger under Sådan slås BluetoothTM-funktionen til, og sådan gøres telefonen synlig.

9 2 Opret et Bluetooth-partnerskab, og aktiver derefter computeren for at modtage Bluetooth-signalet. Gør følgende, hvis computeren har Windows Vista eller Windows XP SP2, og din version af Windows understøtter computerens Bluetooth-adapter: 1 Åbn Bluetooth-enheder fra Kontrolpanel, og klik derefter på fanen Indstillinger. 2 Hvis det drejer sig om Windows Vista, skal du vælge Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer. Hvis det 14 Forbindelse Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Wi-Fi/Wireless LAN Du kan slutte telefonen til et trådløst netværk for at få adgang til internettet. Du kan slutte telefonen til dit eget, personlige netværk eller til offentlige adgangszoner (hot spots). Personlige netværk normalt beskyttede. Ejeren kræver, at der angives en adgangskode eller nøgle. Hot spots normalt ubeskyttede, men kræver ofte, at du logger på operatørens tjeneste, inden du får adgang til internettet. GPS Positionsbaserede tjenester Telefonen er udstyret med en A-GPS-modtager, der beregner din position vha. satellitsignaler. Brug af A-GPS Når du bruger funktioner, der kræver, at A-GPS-modtageren finder din position, skal du sikre dig, at der er frit udsyn til himlen. Gå et andet sted hen, hvis A-GPS-modtageren ikke finder din position i løbet af et par minutter. Sådan oprettes der forbindelse til et trådløst netværk 1 Tryk på på Sony Ericsson-panelet. 2 Vælg et netværk, og tryk på OK. QuickGPS Med QuickGPS kan du hente oplysninger om din aktuelle satellitposition og oplysninger om tid fra en server i stedet for satellitterne. På den måde bliver det hurtigere at bestemme en GPS-position. Sådan slås Wi-Fi til og fra Tryk på eller på Sony Ericsson-panelet. Der bruges batteristrøm, når Wi-Fi benyttes. Slå Wi-Fi fra, når det ikke bruges. Wi-Fi kan også slås til og fra i Comm Manager. Sådan bruges QuickGPS 1 Tryk på > Programmer > QuickGPS. 2 Tryk på Overfør. Indstillinger Nogle indstillinger afhænger at netværkskonfigurationen. Bed netværksadministratoren om oplysninger om indstillingerne. Google MapsTM til mobile enheder Med Google MapsTM kan du få vist, hvor du befinder dig, finde andre positioner og beregne ruter. Når du starter Google Maps, vises din omtrentlige position vha. oplysningerne fra de nærmeste mobilmaster. Når GPSmodtageren finder din position, erstatter GPS-positionen den omtrentlige position. Sådan ændres indstillingerne 1 Tryk på > Indstillinger > fanen Forbindelser > Wi-Fi/ trådløst LAN. 2 Vælg nye indstillinger, og tryk derefter på OK. Statusikoner Wi-Fi aktiveret Søger efter tilgængelig Wi-Fi-forbindelse Wi-Fi-tilsluttet Sådan bruges Google Maps Tryk på > Programmer > Google Maps. Sådan vises Hjælp til Google Maps Tryk på Menu > Hjælp i Google Maps. Wayfinder NavigatorTM Wayfinder NavigatorTM fører dig til din destination vha. indtalte instruktioner. Wayfinder Navigator kan installeres fra den cd, der fulgte med telefonen, eller hentes på internettet. Windows Live Messenger Kommuniker online med Windows Live Messenger vha. din eksisterende Windows Live ID. Sådan installeres Wayfinder Tryk på > Programmer > Wayfinder. Opsætning af Messenger 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Tryk på Log på, og følg vejledningen. Sådan vises Hjælp til Wayfinder Tryk på Menu > Hjælp i Wayfinder. Sådan logges der på Messenger 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Tryk på Log på. Sådan sendes en onlinemeddelelse 1 Tryk på > Programmer > Messenger. 2 Vælg en kontaktperson på listen, og tryk på Send onlinemeddelelse. 3 Skriv meddelelsen, og tryk derefter på Send. GPS Positionsbaserede tjenester Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 15 Paneler Panelerne er en ny og spændende funktion på XPERIA X1. Det er punkter, der med et tryk giver adgang til dine yndlingsoplevelser på den mobile enhed. Du kan arrangere dem, som du vil, og overføre nye til telefonen fra www. sonyericsson.com/fun. Valg af paneler Sådan åbnes og lukkes panelvisninger Stående og liggende visninger Stående visninger Tryk på. Panelvisning Media Xperiencepanel Sony Ericssonpanel Panelvisning Liggende visninger 1 Media Xperience-panel 2 3 Panel. Skift til kortvisning. Skift til opsætningsvisning. Kortvisning Sony Ericsson-panel Panelvisning Denne funktion er den samme i stående og liggende visninger. Panelet bliver kun forklaret i forbindelse med stående visning. 1 Skift til venstrehåndskort- og panelvisning. 16 Paneler Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opsætningsvisning 5 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Skift mellem paneler og programmer Tryk på Tryk på i et panel eller program for at gå til panelvisning. i panelvisning for at vende tilbage til det senest benyttede panel. Tryk på i et program, du startede fra menuen Start, for at vende tilbage til det senest benyttede panel. 3D-panel med fisk Dette panel er et blikfang, der indeholder nogle af de grundlæggende oplysninger. Du kan påvirke fiskens adfærd ved at trykke på skærmen. Der vil være tre eller fire fisk afhængigt af telefonens tilstand. Dato og klokkeslæt følger standardindstillingerne i Windows. Fisken følger din finger og reagerer, når du trykker på skærmen. 1 Position til fast Microsoft I dag-panel. 2 Eksempel på en position beslaglagt af Sony Ericsson-panel 1. 3 Ledig position til et panel. 4 Returtast. 5 Eksempel på en position beslaglagt af XPERIA Radiopanel. Håndtering af paneler Sådan åbnes et panel Tryk på panelet i en panel- eller kortvisning. 1 Demekin. Fisken bliver rød, når batteriet kommer under 10% af fuldt opladet. 2 Ranchu. Fisken bliver guldfarvet, når der er en ulæst meddelelse. 3 Wakin. Fisken bliver sølvfarvet, når lyden er slås fra. 4 Ryukin. Hvis denne fisk vises, har du mistet et opkald. Sådan lukkes et panel Tryk på 1 Tryk på 2 Tryk på. Sådan tilføjes et panel i panelvisning.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) på en ledig position. 3 Tryk på det panel, du vil bruge, på rullelisten. 4 Tryk på Vælg. 5 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. XPERIA Radio-panel Via dette panel på skrivebordet betjener du FM-radioen direkte. Sådan udskiftes et panel 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på i panelvisning. for det panel, du vil erstatte. for det markerede panel. 4 Tryk på det panel, du vil bruge, på rullelisten. 5 Tryk på Vælg. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Sådan fjernes et panel 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på i panelvisning. på det panel, du vil fjerne. for det markerede panel. 4 Tryk på indstillingen Intet panel på listen. 5 Tryk på Vælg. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. Sådan foretages der indstillinger, hvis denne indstilling er tilgængelig 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på. i panelvisning. på det panel, du vil oprette. 1 Forudindstillede stationer. Seks forskellige radiokanaler kan gemmes. En prik i tastens øverste venstre hjørne viser, at den er optaget. Kanaloplysninger. RDS-indikator. Stereo/mono-indikator Vælg indstillingerne, og tryk derefter på OK. Paneler Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Fintuning. Tryk for at finindstille. Søg nedad. Lydstyrke ned. Tryk og hold for at reducere gradvist. Lydudgang til øretelefoner eller telefonens indbyggede højttaler. Ur, 12- eller 24-timers format Kommunikationsknapper. Aftaler og genveje til Kalender. Der kan vises to aftaler pr. blok. Data hentes i Kalender. Opgaver og genveje til Opgaver. Der kan vises to opgaver pr. blok. Data hentes i Opgaver. Webfeeds-læser. De indstillede Webfeeds vises Genveje til indstillede programmer og de senest benyttede programmer. 10 Den aktuelle radiokanals frekvens. 11 Søg opad. 12 Søjle, der viser lydstyrken. Tryk og træk for at indstille lydstyrken. 13 Lydstyrke op. Tryk og hold for at øge gradvist. 14 Strøm. 10 Opdaterer vejr og Webfeeds. 11 Poster til hurtigopkald. 12 Programmer, der har været anvendt for nyligt. 13 Opsætning. Sådan gemmes en aktuel radiokanal 1 Tryk på en ledig tast fra de forudindstillede stationer. 2 Tryk og hold på tasten i mere end tre sekunder. Sådan vælges der indstillinger 1 Tryk på 2 Tryk på 3 Tryk på 4 Tryk på. på radiopanelet. på det fremhævede radiopanel.. Kommunikationsknapper Flytilstand fra Flytilstand til. Wi-Fi, BluetoothTM og telefonens sender og modtager er slået fra. De tilhørende ikoner er nedtonet Wi-Fi til Wi-Fi fra Bluetooth til Bluetooth fra Telefonens sender og modtager er slået til Telefonens sender og modtager er slået fra Lyden er slået til Lyden er slået fra Kun vibrator 5 Vælg indstillingerne, og tryk derefter på OK. 6 Tryk på for at vende tilbage til panelvisning. RDSindikatorer RDS (RadioDataSystem) gør det muligt at modtage ekstra oplysninger under modtagelsen af almindelige radioprogrammer. AF står for "Alternativ Frekvens". Radioen stiller ind på samme station på en anden frekvens, hvis det modtagne radiosignal bliver for svagt. Sony Ericssonpanel På dette panel vises klokkeslæt, kalender, vejr og nyttige genveje til betjening af telefonen og til visning af dens status. Du kan indstille panelet, så det passer til dine behov. Panelet består af en række små programmer, de såkaldte widgets. Når du trykker på en widget, starter det bagvedliggende program. Illustrationen med panelet viser et eksempel på, hvordan et panel kan indstilles. Design Dette panel består af ti blokke. Du kan bruge disse blokke til at få vist widgets efter eget valg. Nogle widgets fylder mere end én blok, og du kan oprette widgets, der skal vises mere end ét sted 1 2 Vejr, dato og temperatur. Afspejler den første by (By 1), der er oprettet i Indstillinger. Ur og kalender. Afspejler byen, der er oprettet i Indstillinger. Datoformatet følger indstillingen i Windows. Tryk på uret eller kalenderen for at ændre indstillingerne. Genvej til Meddelelser. Lyser, når en meddelelse er modtaget. Viser desuden antallet af ulæste meddelelser. Genvej til opkaldslisten. Lyser, når et opkald er mistet. Viser desuden antallet af mistede opkald. Paneler Blokke vist stående Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Blokke vist liggende Sådan oprettes en forudindstillet webfeed 1 Tryk på en forudindstillet webfeed. 2 Angiv antallet af blokke Opsætning Opsætning af Sony Ericsson-panelet Tryk på Indstillinger. Fanen Generelt Sådan oprettes en ny webfeed Tryk på en ledig position. Vælg Andet. Skriv webfeedens adresse (URL-ardressen). Angiv antallet af blokke. Fanen Launcher Anvendte blokke. Røde tal betyder, at der er oprettet for mange blokke. Farve. Farvetema til panelet. Ur og kalender. Urets og kalenderens layout. By 1. Tryk for at vælge mellem byer og lande. Vælg sommertid manuelt. By 2. Tryk for at vælge mellem byer og lande. Vælg sommertid manuelt. Opdateringsinterval for Webfeeds. Webfeeds opdateres, når telefonen har forbindelse til internettet, og når Sony Ericsson-panel 1 eller Sony Ericsson-panel 2 anvendes. Kommunikationsknapper. Appointments. Angiv, hvor mange blokke der skal vises til aftaler. En blok viser to aftaler, og to blokke viser fire aftaler. 0 betyder, at der ingen aftale-widget vises. Opgaver. Angiv, hvor mange blokke der skal vises til opgaver. En blok viser to opgaver, og to blokke viser fire opgaver. 0 betyder, at der ingen opgave-widget vises. 1 2 Anvendte blokke Vælg antallet af blokke til genveje til programmer, poster til hurtigopkald og programmer, der har været anvendt for nyligt. Programmer, der har været anvendt for nyligt. Flyt fokus opad. Ikonområde. Hver ikoneblok har et nummer. Marker et ikon, og vælg det for at åbne en menu med indstillinger. Genveje til programmer. Poster til hurtigopkald. Flyt fokus nedad. Opretter genveje til filer. Det tilhørende program starter, når der trykkes på genvejen Poster til hurtigopkald. 10 Temperaturskala. Celsius eller Fahrenheit. Sådan oprettes en genvej til et program 1 Tryk på en tom position i ikonområdet. 2 Tryk på Angiv filgenvej > +. 3 Marker programfilen. Fanen Webfeeds Sådan oprettes en hurtigkaldspost. 1 Tryk på en tom position i ikonområdet.

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere