geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3"

Transkript

1 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser side 12 En biografi om manden bag forlaget RoMax side 14 Forårets Geoforumarrangemen ter side 18 og 23

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsideillustration: Små forårsbebudere Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr april 2009 Nr maj 2009 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder - Synergi mellem det offentlige og private... 3 Generalforsamling i Geoforum... 4 Produktion af digital 3D bymodel for kantonen Geneve i Schweiz... 6 Fælles retning i digitaliseringsindsatsen En biografi af manden bag RoMax Arrangementer Nyt fra virksomhederne Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2009 Lars Brodersen Aalborg Universitet, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI,

3 Synergi mellem det offentlige og private Geoforum har et strategisk mål om at skabe synergi mellem offentlige og private aktører i geodatasektoren. Det har vi, fordi vi tror på, at samarbejde er en væsentlig parameter for bedre udnyttelse af GIS og geodata i samfundet. Vi har de seneste år set en række vellykkede eksempler på offentlige samarbejder. FOT er et godt eksempel herpå og også på adresseområdet er der gjort store fremskridt. Der er imidlertid ikke så mange eksempler på nyskabende samarbejder mellem det offentlige og private virksomheder. Der er mange gode projekter og resultater. Men det er som oftest traditionelle leverandør/kunde-samarbejder, hvor det er kontrakten, der, som centralt element, danner grundlaget for samarbejdet. Det kunne være spændende og samtidigt befordrende for alle parter, hvis der kunne skabes andre måder at samarbejde på, hvor parterne var drevet af fælles mål. I praksis skal der naturligvis altid være en aftale, når man arbejder sammen. Men der er mulighed for at skabe nye konstruktioner. Et eksempel på et område, hvor der er en mulighed for at skabe samarbejde mellem offentlige og private, er fonden til ArbejdskraftBesparende Teknologi ABT. Fonden administreres af Finansministeriet og giver tilskud til demonstrationsprojekter eller implementeringsprojekter, der kan spare arbejdskraft i den offentlige sektor. Tilskud gives kun til offentlige institutioner. I geodatabranchen bør vi være kreative dels at tænke geodata ind i denne sammenhæng og dels at benytte muligheden for at skabe nye samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder. Geoforum vil afholde et medlemsarrangement, hvor vi får repræsentanter fra ABT-fonden til at fortælle om de muligheder, vi har, i vores branche, for at søge disse midler. Inge Flensted og jeg var sammen med vores sekretariatschef for kort tid siden inviteret til møde med bestyrelsen for FOT. Ved denne lejlighed drøftede vi bl.a. samarbejdet mellem producenter af geodata og de forskellige FOT samarbejder regionalt. For producenterne betyder FOT en væsentlig ændring både i produkt og i den generelle markedsmæssige situation. Bl.a. udbydes der nu færre men større opgaver, idet FOT jo netop går ud på at gå sammen om kortlægningsopgaverne. Diplomatisk kan man sige, at FOT har givet nye udfordringer i samarbejdet mellem firmaerne og kommunerne/kms. Det gælder både kvaliteten af leverancerne, priserne og størrelserne af de udbudte områder. Geoforum vi gerne bidrage til at skabe dialog på dette område om, hvad der overordnet kan gøres for at skabe et godt samarbejde til alles fordel. Grundlaget for det gode samarbejde forudsætter kendskab til situationen for den anden part. Som nævnt er et af Geoforums strategimål at skabe synergi mellem offentlige og private parter i branchen. Dette vil vi arbejde målrettet på, idet vi mener, at det offentlige og de private virksomheder i vores branche er dybt afhængige af hinanden og at succeser skabes i samarbejde. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 103 april

4 Generalforsamling i Geoforum Tirsdag den 28. april 2009 kl (Programstart kl ) Festauditoriet (Aud. 1-01) LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Bülowsvej 17, Frederiksberg C Program for dagen Fagligt indlæg om Klimaudfordringen Spørgsmål til det faglige indlæg Demonstration af Geoforums nye hjemmeside Pause - Vi går over til Gimle En let buffet i Gimle Generalforsamling Fagligt indlæg ved Generalforsamlingen Tirsdag den 28. april 2009 kl Er klimaforskerne dumme, fordrukne og fulde af løgn? Fagligt indlæg ved direktør Peter Aakjær, DMI. Hvis man her i klimaårets læserbrevsspalter forsøger at danne sig et billede af den gennem snitlige klimaforsker, så er det ikke en særligt charmerende eller for den sags skyld begavet person, der toner frem. Inden Danmark senere på året risikerer at nærme sig en kollektiv klimakvalme, vil DMI s direktør Peter Aakjær forsøge at rette lidt op på de hårdt prøvede forskeres ry og rygte ved at mane flere af de hyppigst citerede myter om CO2 og den globale opvarmning i jorden. Dagsorden ved Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor. - 1 intern revisor. - 1 intern revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Tilmelding til buffet Mellem fagligt foredrag, og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet i LIFE s kantine Gimle. Husk tilmelding på Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 7. april kl Indkomne forslag vil blive meddelt på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. 4 geoforum.dk 103 april 2009

5 3D BY 2009 Skitse til ny banegård udarbejdet af sbs europlan for Slagelse Kommune BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 103 april 2009 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Produktion af 3D-bymodel for Geneve Af Rasmus Lindeneg Johansen, COWI Figur 1. Illustration lavet af SEMO, digital 3D-bymodel med træer placeret på terræn model og draperet med ortofoto. I efteråret 2008 fik COWI opgaven at producere en digital 3D-bymodel for Geneve og de omkringliggende kommuner. Opgaven består i at producere mere end bygninger fordelt over et geografisk område på ca. 250 km 2. Udover at producere de digitale 3D-bygninger skal disse også integreres med allerede eksisterende geokodede terrestrisk indmålte bygningspolygoner. Bygningspolygonerne anvendes til at lave tagudhæng på bygningerne samt til at kode de digitale 3D-bygninger med en unik databasenøgle til det administrative bygningsregister. la Mensuration Officielle (SEMO), en form for pendant til vores Kort & Matrikelstyrelsen, den officielle kort-myndighed og aftager til den digitale 3D-bymodel. SEMO laver selv eller i samarbejde med grafiske firmaer diverse il- lustrationer. Samtidig stiller SEMO data til rådighed for visualiseringer af fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Produktion af data Selve produktionen er i første omgang en relativ enkelt opgave. Alle Republique et canton de Geneve Schweiz er opdelt i 26 kantoner, der har hver deres egen Grundlov og Regering. Kantonen Geneve er derfor en selvstyrende enhed, der dog er medlem af den samlede konføderation af Kantoner, men medmindre en opgave udtrykkeligt ligger ved konføderationen, har den enkelte Kanton selvbestemmelse. Kantonen Geneve har ca indbyggere og er ca. 282 km 2. I Kantonen Geneve er Service de Figur 2. Ved produktionen er der direkte sammenhæng mellem de registrerede vektorer og 3D-flademodellen. Modelleringsarbejdet forgår med direkte støtte i stereomodellen i den digitale arbejdsstation. 6 geoforum.dk 103 april 2009

7 Vi bringer geodata i spil Geodata er en stærk parameter, når der skal tænkes i nye IT løsninger. Der er stor efterspørgsel efter flere geodata og nye anvendelser af geodata i IT-løsninger. Indsamling af nye geodata kan være dyr. Derfor gælder det om at udnytte eksisterende geodata hvor muligt og kombinere disse med andre informationer på en letforståelig og brugervenlig måde. Det kræver viden om, hvordan man implementerer webbaserede løsninger, der håndterer både borgerhenvendelse og registrering af nye geodata direkte på internettet. Yderligere information fås hos afdelingsleder Eva Born Rasmussen på telefon eller divisionsdirektør Nils Bo Wille-Jørgensen på telefon Læs mere på geoforum.dk 103 april

8 Figur 3. En bygning som samlet objekt. Bygningen er inddelt i 5 lag, hvert lag har vedhæftede attributter og alle indeholder det unikke EGID, som fungerer som databasenøgle. bygninger registreres i en Digital Foto grammetrisk Arbejdsstation ud fra billeder leveret af SEMO. SEMO leverer ligeledes de digitale terrænog overflademodeller samt aerotriangulation og bygningspolygoner. Bygningernes tagkonstruktion registreres og omdannes til en flademodel. Flademodellen redigeres efterfølgende i henhold til de specifikationer, der er opstillet for opgaven. Dernæst bliver opgaven noget mere kompliceret, da SEMO har været ret specifik i sine krav til nøjagtighed på position, integration med eksisterende bygningspolygoner, beregning af areal og volumen, attributter for 3D-bygningerne, den geometriske integritet i 3D-bygningen, samt levering i ESRI s geodatabase som multipatch. Kvalitetskontrol SEMO s egen kvalitetskontrol består af 3 fuldtidsansatte, der, udover den visuelle kontrol, lader data gennemløbe en serie af 10 forskellige attributtests og geometriske tests. Attributtestene gennemsøger alle de attributter, der er beregnet ud fra volumen af bygningen eller diverse tag-detaljer (superstrukturer) så som kviste, karnapper, tårne, osv. Alle bygningsobjekter bliver kontrolleret for areal af tagflade, taghældning, areal af tagudhæng, areal af faca- Anvendelse Anvendelsen af den digitale 3Dmodel i Geneve er udover de gængse visualiseringer af fremtidige bygge- og anlægsprojekter også koncentreret omkring at sikre en sammenhæng til den allerede eksisterende mængde administrative vektor data. Derfor har det været et bærende tema, at alle bygninger laves som individuelle objekter med sammenhæng til den tilhørende bygningspolygon. Alle bygninger får derfor det unikke EGID bygningsnummer fra bygningspolygonen. Dette EGID nummer er også databasenøgle til bygnings- og boligregistret. Bygder, areal af facader over terræn, volumen, osv. De geometriske tests handler om at sikre integriteten i den digitale 3D-bymodel. Det er meget vigtigt for SEMO, at modellen har en dokumenteret kvalitet, således at der ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af bygningers højde, placering eller udformning. Desuden er det vigtigt for den fremtidige anvendelse, at geometrien er konsistent og der kontrolleres blandt andet, om alle objekter er lukkede, at ingen flader skærer gennem hinanden, at alle flader vender ud fra bygningen, at alle vægge er snappet til tag, at alle punkter har 3D-snap, at alle superstrukturerne er snappet til tagflader, at ingen bygninger overlapper hinanden, at der ikke er gab mellem sammenhængende bygninger, og at alle flader er plane. Alle disse tests stiller meget store krav til selve produktionen og ikke mindst til den interne kvalitetskontrol i produktionen. For at kunne opfylde disse krav har det været nødvendigt med et omfattende udviklingsarbejde for at tilvejebringe værktøjer, der kan sikre den ønskede kvalitet. Det har været nødvendigt at matche SE- MO s geometriske tests, hvilket har afstedkommet en meget kraftfuld værktøjskasse af automatiske rumlige geometriske tests. Det har været muligt at opstille en række robuste kontrolværktøjer, der automatisk retter eller markerer for en manuel vurdering af, om en situation er en fejl. Figur 4. Illustration af analyse af natbelysning i bydelen Fontenette 8 geoforum.dk 103 april 2009

9 3D-DK landsdækkende 3D bymodel ORTO-DK landsdækkende ortofoto DTM-DK landsdækkende højdemodel Vektor-DK landsdækkende kortlægning Din verden fra enhver vinkel! geoforum.dk 103 april

10 Laurent Niggler, Direktør for SEMO og kantonal landinspektør, er meget aktiv i forbindelse med realiseringen af den digitale 3D-model og ligeledes meget aktiv i forbindelse med at få bragt bymodellen til live i et aktivt miljø. ningers superstrukturer har ligeledes det unikke bygnings EGID, men også sit eget unikke SPID, hvorved alle objekter i hele modellen har et unikt ID. Ved at skabe sammenhæng mellem bygningspolygonerne og 3Dbygningerne samt at levere data i ESRI s format kan den digitale 3Dbymodel nu indgå som et tema i den offentlige administrations samlede datamængde. På længere sigt vil SEMO udvikle egne værktøjer til håndtering af disse data på ESRI s platform og nærme sig et egentligt 3D-GIS med mulighed for rumlige analyser. På SEMO s hjemmeside, der dog kun eksisterer på fransk, findes en udførlig beskrivelse af Geneves planer med den etablerede digitale 3D-bymodel og deres videre strategi på området. Der er ligeledes en række visualiseringer samt en meget interessant video med forskellige anvendelsesmuligheder så som indlejring af underjordiske installationer og analyse af natbelysning i bydelen Fontenette. I april skal kommunerne Bernex og Cofignon anvende den digitale 3D-bymodel til en omfattende produktion af visualiseringer af et fremtidigt stort byggeprojekt. Disse visualiseringer skal indeholde veje, træer, trafik og byudstyr. SEMO har perspektiver for 3Dbymodellen Der er ingen tvivl om, at SEMO er en meget professionel organisation, og der er lagt et stort arbejde i forberedelsen af specifikationer og intern organisation for at opnå en stor chance for succes med den digitale 3D-bymodel. Den bliver allerede markedsført meget aktivt fra SEMO s side og der bliver lagt stor vægt på, at den digitale 3D-bymodel bliver anvendt, og at den er en aktiv del af den offentlige administration. Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet 10 geoforum.dk 103 april 2009

11 GIS &.NET & HELSINGØR? Vi har brug for en ekstra softwareudvikler, der kan udvikle webapplikationer og webservices til vores stigende antal kunder. Så har du lyst til at arbejde med kolleger der er specialister indenfor udvikling af IT-løsninger til kort, luftfotos og scannede dokumenter, så læs mere om jobbet på vores hjemmeside: Metadata Catalog Data & Web Services Serve GIS Data Serve Scalable Fine Grained Security Manage & Serve Data Manager Imagery Serve Maps Solution Toolkit Scalable Fine Grained Interoperability Web Services ISO Metadata Crawl for Data Harvest Security Manage & Serve Data Manager Byd Metadata velkommen Catalog Data & til W Serve GIS Data Serve Harvest Serve Maps Solution Grained Security Manage & Serve Data Manager Web Enable Geo ERDAS APOLLO 2009 ERDAS APOLLO er det nye geodatasystem som sømløst forbinder alle dine data ERDAS APOLLO nedbryder murene mellem GIS, remote sensing og fotogrammetri - og du kan let forbinde dine geodata med alle dine øvrige data ERDAS APOLLO understøtter naturligvis OCG og ISO standarderne Byd derfor velkommen til ERDAS APOLLO 2009 Besøg og geoforum.dk 103 april

12 Fælles retning i digitaliserings indsatsen Af Kirsten Elbo og Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen Nedsættelsen af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skaber en mulighed for en bred tværoffentlig digitaliseringsindsats på området. Gennem samarbejdet i bestyrelsen skal igangsættes digitaliseringsinitiativer, hvor ydelser og arbejdsprocesser vil være mest værdifulde at digitalisere og hvor løsninger kan genbruges på tværs. Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skal sikre, at der arbejdes i samme retning og med fælles målsætninger i forbindel se meddigitaliseringsinitiativer inden for domænet. På denne måde vil arbejdet i domænebestyrelsen være med til at sikre såvel store ressourcebesparelser som effektiviseringer og innovation i forvaltning en på området. Effektiv og serviceorienteret digital håndtering Arbejdet i Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skal facilitere og understøtte videreudviklingen af en effektiv og serviceorienteret digital håndtering af byggeri- bolig- og forsyningsområdet i bred forstand. Bestyrelsens første opgave har været at fastlægge en løsningsorienteret handlingsplan. I andet halvår af 2008 udarbejdede domænebestyrelsen en handlingsplan for digitaliseringsindsatsen på området. I handlingsplanen har bestyrelsen valgt at anlægge en fokuseret og handlingsorienteret tilgang til sit domæne og der er derfor i handlingsplanen udvalgt en række temaer, hvor potentiale ved digital forvaltning og muligheden for hurtigt at kunne igangsætte initiativer er prioriteret. I udarbejdelse af handlingsplanen har domænebestyrelsen lagt vægt på, at arbejdet inden for domænet bidrager til såvel nytænkning og innovation som ef fektiviseringer og serviceforbedringer. Domænebestyrelsen vil i forbindelse med de enkelte initiativer udnyt te og genanvende allerede anerkend te koncepter og værktøjer for en helhedsorienteret digital forvaltning, herunder Service-fællesskabet for Geodatas (SFG) Principper for systemarkitektur ved brug af geodata og IT- og Telestyrelsens anbefalinger til Arkitektur for digital forvaltning. På denne måde vil domænebestyrelsen i videst muligt omfang tage udgangspunkt i og underbygge eksisterende digitaliserings-arbejde på området. Initiativer i handlingsplan 2009 Initiativerne i handlingsplanen dækker over en bred række af områder, fra digitalisering af byggesagsbehandlingen over energivurdering til digitalisering af oplysninger, der indgår i ejendomshandel. Herudover har Domænebestyrelsen tværgående fokus på et bedre datagrundlag, der vil kunne benyttes i en lang række sammenhænge og domænebestyrelsen vil løbende være opmærksom på tiltag, der kan styrke datakvaliteten. Fokus på livscyklus Under det brede tværgående tema Byggeri fra Vugge til grav arbejder domænebestyrelsen med en vision for digital håndtering af hele bygningens livscyklus fra vugge til grav. Grundidéen i visionsarbejdet er, at man ved at skabe en digital sammenhæng mellem de enkelte processer og faser, som en bygning gennemgår i løbet af sin livscyklus, vil kunne opnå meget store effekti viseringer i forhold til i dag, hvor mange informationer tabes på gulvet, når nye faser påbegyndes og nye aktører kommer til. Dette kan f.eks. være i overgangen fra bygning ens anlægsfase til driftsfase. Det forventes, at visionsarbejdet og andre initiativer under dette tema vil være med til at afdække grundlæggende problemstillinger og udfordringer for digital forvaltning relateret til bygninger og på denne måde kunne pege på relevante initiativer relateret til standardisering og digitalisering. Byggesagsbehandlingen indgår netop som en del af en større helhed i bygningens livscyklus. Projektet Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling skal over en treårig periode gennemføre et pilotprojekt for digital byggesagsbehandling i et samarbejde mellem stat og kommuner. Projektet skal Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Institution Titel Navn Erhvervs- og Byggestyrelsen (formand) Direktør Finn Lauritzen SKAT Direktør Thomas Fredenslund Domstolsstyrelsen Programdirektør Simon Gjedde Kort og Matrikelstyrelsen Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen Energistyrelsen Vicedirektør Kristian Møller IT- og Telestyrelsen Kontorchef Per Schultz Eeg KL Kontorchef Eske Groes KL Direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch Velfærdsministeriet Afdelingschef Frank Bundgaard 12 geoforum.dk 103 april 2009

13 vise, hvordan digitaliseringen kan foregå, og samle viden om, hvilke gevinster borgere, virksomheder og myndigheder opnår. I projektet deltager Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Århus og Vejle Kommuner samt KL og Erhvervsog Byggestyrelsen. Offentlige ejendomsoplysninger ét sted Et andet større projekt er Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM), der er en ny digital selvbetjeningsløsning. Projektets bærende idé er, at brugere kan tilgå og hente alle de nødvendige offentlige ejendomsoplysninger ét sted, i én og samme arbejdsgang via Internet. Nogle af oplysningerne forekommer i dag kun som papirbaserede oplysninger og skal derfor digitaliseres. Det gælder bl.a. evt. miljøsager, adgangsforhold, varmeplaner, olietanke, spildevandsplaner og verserende huslejenævnssager. I 2008 blev der nedsat domænebestyrelser for områderne Social, Sundhed, Erhverv, samt Bygninger, Boliger og Forsyning. Udgangspunktet for domænebestyrelsernes afgrænsning er sammenhængende serviceområder med fælles overordnet formål på tværs af myndighedsskel i den offentlige sektor. Disse områder er defineret i den fællesoffentlige forretningsreferencemodel FORM. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) har den 3. februar 2009 godkendt den endelige pro jektplan for DIADEM, og implementeringen af projektet forventes påbegyndt 2. kvartal Projektet forankres i Domænebestyrel sen for Bygninger, Boliger og Forsyning, og indgår som et væsentligt initiativ i bestyrelsens handlingsplan. I styregruppen deltager Erhvervs- og Byggestyrelsen (formand), Danmarks Miljøportal, Kom- munernes Landsforening, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet, SKAT, Kort & Matrikelstyrelsen samt Domstolsstyrelsen, der alle bidrager med data til DIADEM. Nye initiativer Domænebestyrelsen vil supplere handlingsplanen med nye initiativer i takt med, at domænets temaer bearbejdes og modnes. Domænebestyrelsen vil ligeledes være opmærksom på mulige initiativer i forhold til politiske prioriteringer. Hvis du vil vide mere Læs mere om Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning samt digitaliseringsstrategien her: se Læs mere om Projekterne DIADEM og Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling her: adgang Initiativer i handlingsplan 2009 Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling Vision for Byggeri fra vugge til grav Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Energivurdering af bygninger Sammenlægning af boligejer.dk og OIS.dk Datakvalitet i BBR Bygningsgeokodning Etablering af OIO udvalg geoforum.dk 103 april

14 En biografi af manden bag RoMax Af Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek I geoforum.dk nr. 96 efterlyste Niels Chr. Nielsen, Syddansk Universitet, i sit bidrag til artikelserien om danske forskeres indsats, viden om RoMax Kartografi eller tilsvarende små kartografiske foretagender, som havde udarbejdet turistkort i Danmark frem til ca Nu har Bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek, udarbejdet en biografi om indehaveren af det kartografiske forlag RoMax Kartografi i København, Agronom Robert Iversen (* , ). Som en opfølgning bringer vi derfor her denne biografi. Robert Madsen Iversen blev født i København som søn af skibsreder C.E. Madsen Iversen. Han tog realeksamen og blev landbrugskandidat i Han var Beskæftiget med opmålinger, beregninger og kortlægning af en række større danske godser og herregårde siden 1939 (Danske Landbrugskandidater, 1944). I 1982 lyder samme beskrivelse d h d således: Beskæftiget med opmålinger, beregninger, kortlægning og rationalisering af større godser og herregårde siden Tillige ejer af Maglemosegaard ved Vedbæk og et mindre kartografisk forlag (Biografisk leksikon over agronomer, 1982). Opmålingsarbejder og skriverier I 1946 foretog Robert Iversen opmålinger og kortlægninger for godsejer Scavenius på Klintholm Gods på Møn, hvor han i 1947 også fandt tid til at nedskrive folkesagn og fortællinger under titlen Klintekongen. Sagn og Historier fra Møns Klint, som han dedikerede til godsejeren, og som kun blev lavet i ganske få maskinskrevne eksemplarer. Først i 1998 forestod Møns Folkebibliotek en egentlig udgivelse. Men Scavenius foreslog også Robert Iversen at udfærdige et Turistkort over Møns Klint. Med Klinteskoven og Liselund. Det blev udgivet på Robert Iversens kartografiske forlag, RoMax, i samarbejde med Møns Turistforening i Året efter udgav Klintholm Gods et lille hæfte med titlen Træk af Klintholms Historie. Samlet i Anledning af, at Godset den 7. juni 1948 har været i Familien Scavenius Eje i 150 Aar også her med tekst af Robert Iversen. Et indirekte indblik i Robert Iversens professionelle virke som agronom får man, når han om Klintholm Gods skriver: Godsejer Scavenius har i de senere år omlagt driften på Klintholm og Søndergaard til mekaniseret landbrug. På gårdens kuperede marker, hvor for 150 år siden etatsrådens mange bønder og husmænd håndsåede kornet, høstede dette med le og bandt det op i hånden, kørte det i hus på små vogne og gennem den lange vinter tærskede med plejl og agede til Stege med kornet dér trækker store traktorer nu de moderne såmaskiner og kombinerede mejetærskere, mens nye lastautomobiler kører kornet bort. I stalden findes en af Danmarks bedste herregårdsbesætninger, og i skovene, hvor før v. Plessen lod foretage rovdrift, står nu bøge og graner i smuk kultur. Robert Iversen har utvivlsomt stor andel i rådgivning af denne modernisering og omlægning. Turistkortet over Møns Klint må være blevet en succes, for året efter i 1948 udgav Robert Iversen igen på sit forlag RoMax Kartografi et Turistkort med beskrivelse af Fanø. Det sker denne gang i samarbejde med Esbjerg-Fanø Turistforening og Sønderho Turistforening, og kortet blev ledsaget af et 15-siders informationshæfte. Robert Iversens videre skæbne I januar 2009 kan gode bekendte af Robert Iversen, Lene Steinhardt og 14 geoforum.dk 103 april 2009

15 hendes mand tømrermester Otto S. oplyse følgende: Begge har kendt Robert Iversen gennem mange år. De har især kendt ham for hans engagement på Bakken og hans hjælp med en større renovering af Bakkekroen, hvor han stod for udsmykning af en række vægmalerier. Robert Iversen tegnede og dekorerede også dækkeservietter til kroen, som i øvrigt bruges den dag i dag. En sang skrevet til en utvivlsomt meget god bekendt, kvægavlsleder Carl Schmidt på dennes 60-års fødselsdag, 10. januar 1948, er udført i tekst og med karakteristiske tegninger af Robert Iversen. Sydfynske (?) lokaliteter som Agernæs, Svinningegård, Egebjerggård, Benzon, Gyldensteen og Sandjords-Fælledgården nævnes. Man må antage, at her i 1948 har Robert Iversen været knyttet til en eller flere af disse gårde. Robert Iversen på Maglemosegård ved Vedbæk Robert Iversen købte i 1952 gården Maglemosegård, men grundet hans større interesse for livet på Dyrehavsbakken og omgang med en stor kunstnerkreds, som kunne tælles blandt hans venner, løb det ikke rundt for ham. Hans søster, den dansk-amerikanske skuespiller Osa Massen Vogel (Åse Madsen, ) kom ham imidlertid til undsætning og købte gården, så han kunne blive boende. Robert havde mange planer med Maglemosegård. På et tidspunkt var der så mange bjørnekløer, at han var ved at kvæles i dem. Det gjorde, at folk omkring Maglemosegård stiftede foreningen Maglemosens Naturpleje, og som satte får ud på markerne. Det var en rigtig god idé. Hvad hjertet er fuldt af Otto Steinhardt lærte omkring 1963 Robert at kende på Dyrehavsbakken, hvor Robert arbejdede som arkitekt for en del teltholdere, bl.a. direktør og teltholder Oscar Pettersson ( ), som dengang havde Bakkekroen, og initiativtager til prisen Bakkens Oscar. Robert var en lun fyr, som godt kunne lide et glas øl, og en snak. Nogle år senere, da Otto blev tømrermester, var det ofte, at han kørte til Robert med affaldsbrænde, da Robert kunne bruge alt - han samlede på alt! På det tidspunkt havde han også startet en ponyrideklub; jeg tror, han havde ponyer, som han lejede ud til piger. Maglemosegård ligger med direkte udgang til Trørødskoven. Det var i forbindelse med denne ponyridning, at jeg lærte Robert at kende, idet Pernille, vores datter, elskede at komme på Maglemosegård, hvor hun som 3-årig startede med at ride rundt om lindetræet, der står midt på gårdspladsen. Sygdom I 1995 bliver Robert syg, idet han fik en hjerneblødning og blev lam i den ene side. Han kan ikke tale og ligger på hospitalet i lang tid. Der er imidlertid stadig heste på gården, som familien Steinhardt påtager sig at passe. Robert kommer på plejehjem og Steinhardts træder til og gør Robert Iversen omkring 1990 på Bakkekroen, Dyrehavsbakken. Nedenfor Robert Iversen på sin ejendom Maglemosegaard, Vedbæk. Maglemosegård i stand. Det tog dem to år, da Robert Iversen ALDRIG nogen sinde havde smidt noget ud. Det var et mega-arbejde, men det blev så godt. Robert kom hjem til sin elskede gård, og Lene og Otto Steinhardt flyttede ind på første sal i Robert kæmpede bravt for at komme sig helt, men i 2001 gav han op, ville ikke spise og drikke, og det er der ingen, der overlever. Han døde den 18. juni Da Robert Iversen ikke efterlod sig hverken hustru eller børn, arvede søsteren gården. Osa Madsen dør i Santa Monica i Californien 2. januar Arvinger efter hende forlanger nu Maglemosegård solgt for højeste bud, og familien Steinhardt må i 2007 flytte derfra. Så har vi været igennem vores gemmer. Desværre er det ikke så geoforum.dk 103 april

16 meget, vi har fundet om Robert. Han har ikke gemt så meget om sig selv, avisudklip, billeder og anden omtale er mest om hans 2 søstre. Lene Steinhardt fortæller videre: Robert var et meget privat menneske, talte ikke så meget om sig selv, ville gerne lytte til andre. Han har aldrig omtalt kortet over Fanø til os. Vi vil altid tænke på Robert med stor respekt. Han var et venligt og rart menneske. PS! Jeg har gået det meste igennem og set på kortet over Fanø, og er ikke spor i tvivl om, at det er Robert Iversen, der har tegnet det. Vi kan også genkende hans skrift. Vi flyttede fra Maglemosegård i 2007 til en lejlighed, så vi har pakket meget ned i flyttekasser, og deriblandt meget af det om Robert Iversen. Med hensyn til Roberts liv i 1950 erne talte han aldrig om det; måske var han ikke så glad for at hans Romax ikke blev til mere; det er kun noget, jeg gætter på. Der var ikke mange, der var bekendt med, at Robert ikke ejede Maglemosegård. Jeg tror, han var lidt flov over ikke at kunne klare det, og at hans søster Åse måtte træde til. Hun var også et meget spændende menneske, men det er en helt anden historie!, slutter Lene Steinhardt. Om biografiens forfatter Sammenskrevet og tilrettelagt af Bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek, Kaj Munks Vej 14, 8600 Silkeborg. bib.dk. Tlf Henvisninger Om Fanø-kortet Om Robert Iversen iversen Om Romax. Kartografisk Forlag. Se Niels Chr. Nielsen: Fra Turistkort version 1.0 til 2.0 og videre? geoforum. dk, nr. 96, september 2008, s Også tilgængelig på nettet på Danske landbrugskandidater. Udarbejdet af Alfred Larsen. Udgivet af Foreningen af danske Landbrugskandidater. Kbh., 1944, s Biografisk leksikon over agronomer. Redigeret af S. Højer-Pedersen og Kjeld Suhr. Udgivet af Dansk Agronomforening, 1982, s. 77. Biografisk fortegnelse over danske agronomer. [Omslagstitel: Danske agronomer], redigeret af Kjeld Suhr og Annegrete Suhr. [Klampenborg]: Dansk Agronomforening, 1996, s. 22. En stor tak til min gode kollega, bibliotekar Michael Bach, Frederiksberg Bibliotek, der bragte mig på sporet af Lene Steinhardt, tlf , Flintemarken 63 1, th., 2950 Vedbæk. Oplysninger fra januar 2009 af Lene Steinhardt som jeg takker mange gange- for uundværlig hjælp ved udarbejdelsen af dette portræt af Robert Iversen. Perspektiv nr. 16: Det derude: Forvaltning og planlægning af naturen. Det kommende nummer af Perspektiv vil have brugen af GIS og Geodata i forbindelse med planlægning og forvaltning af naturen som tema. Vi vil gerne have indlæg, der strækker sig fra det helt nære i skala 1:1, hvor folk i felten bruger håndbåret udstyr til regi strering, til det mere forvaltningsrettede, i forbindelse med nationale systemer og portaler. Vi vil gerne have historier om planter, dyr, fisk, fugle og hele økosystemer. Vi vil gerne høre om skovene, parkerne, klithederne, markerne, de salte og ferske enge, vandløbene, søerne, fjordene og havene. Vi vil gerne høre fra dem, der samler data ind, dem, der analyserer data, dem, der gerne vil kommunikere med omverdenen, dem, der tænker i baner af infrastruktur for data om naturen og fra dem, der i kommunerne og i staten forvalter og planlægger naturen. Mulighederne er mangfoldige. Hvis du har en idé til en artikel, så kontakt Perspektivs redaktør Hans Skov-Petersen på eller geoforum.dk 103 april 2009

17 Projektledelse inden for geodata BlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor en ny medarbejder, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdsplads med såvel danske som internationale projekter. Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af ingeniører, landinspektører, geografer og geologer, har brug for en landinspektør, ingeniør eller lignende, som skal indgå i projektledelse samt eventuelt faglig support og kundekontakt. Vi udvikler og fremstiller mange slags digitale geodataprodukter, herunder 3D bymodeller, laserscanningsmodeller, ortofotoprodukter, avancerede visualiseringer, luftbårne billedkoncepter m.m.. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver. Vi forestiller os, at den nye medarbejdere skal hjælpe os med projektledelse og optimering af teknologien. Ansøgerne bør have kendskab til et eller flere af følgende områder: Kortlægning, fotogrammetri eller 3D visualisering. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien, Ukraine og Rumænien, hvor arbejdssproget er engelsk. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi anvender den nyeste teknologi indenfor produktion af geodata med brug af højteknologiske digitale kameraer, luftbåren laserscanning og avanceret software til efterbehandling og visualisering. Du vil indgå i projektledergruppen, som også medvirker med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Eller send en ansøgning til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø eller / geoforum.dk 103 april

18 Arrangementer Grundlæggende GIS kursus Endnu ledige pladser Der er endnu ledige pladser på kurset, som afholdes i Odense fra den 25/5 til og med 27/5, i alt 3 dage. Kurset henvender sig til medarbejdere, som i det daglige sidder tæt op ad og samarbejder med kollegaer i egentlige GISfunktioner. Kurset giver et godt overblik over de vigtigste discipliner, som indgår i begrebet GIS. Tidsfrist for tilmelding: Mandag 11. maj 2009 Læs mere på Kursets undervisere er (set fra venstre): Brian Pilemann Olsen, KMS Ole Jacobi, Professor emiritus Carsten Iversen, COWI Call for Abstracts Invitation til at holde foredrag ved Kortdage Der er nu åbent for indsendelse af abstracts med henblik på mundtlig præsentation ved Kortdage Der er i år ikke et fast tema for konferencen, så alle indsendte abstracts kan komme i betragtning. Deadline for abstracts er den 1. maj 2009 Læs mere og indsend dit abstract elektronisk fra 18 geoforum.dk 103 april 2009

19 GIS ekspert til Informatik Silkeborg Kommune søger en GIS ekspert til Informatik. Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vil du være med til at udvikle og implementere GIS/IT løsning er? Vil du være en del af en sektion, hvor højt humør og glæde over opnåede resultater er i fokus? Vil du være med til at sikre, at Silkeborg Kommune er med helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/ web løsning er? Så kan du blive vores kommende medarbejder. Kvalifikationer Vi forventer, at du har en faglig baggrund inden for GIS, IT, web, kort og geodata, og har en uddannelse som landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. gerne supple ret med flere års praktisk erfaring. Du skal have det tekniske område som din hovedinteresse, og kunne lide at arbejde med systemadministration og avanceret databehandling. Du har mod på udfordringer, hvor du gennem udadvendt og målrettet arbejde opnår synlige resulta ter. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret for dermed at være med til at sikre den daglige drift. Du har desuden kompetencer inden for projektledelse, samarbejde og formidling, så dialogen med brugerne resulterer i gode løsninger. Opgaver Stillingen er en specialistfunktion, der primært omfatter opgaver med udvikling af kommunens GIS og geodata i tæt samarbejde med dine kolleger i sektionen og brugerne. Stillingen vil desuden omfatte projektledelse inden for GIS/IT området. Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden for følgende områder: Analyse, design og kravspecificering af GIS/web systemer Avanceret databehandling - herunder opbygning af datamodeller og metadata Brugerorienteret internet- og intranetudvikling Opbygning og drift af WMS/WFS tjenester GIS/CAD systemadministration - herunder databasevedligehold og optimering Dataudveksling - etablere konverteringsmiljøer internt/eksternt Rådgivning og superbruger support inden for GIS/IT området Ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2009, kl. 12. Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf og GISkoordinator Jakob F. Kirkegaard, tlf Se hele stillingsopslaget på under ledige jobs geoforum.dk 103 april

20 Nyt fra virksomhederne Ny Atkins kortkomponent på Softwarebørsen DDO land 2008 til hele landbrugssektoren Datamodeller til FOT data Videnskabsministeriets Softwarebørs har netop rundet 50 open source-projekter. Milepælen blev nået af VisKort, som Atkins har udviklet i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. VisKort er en moderne og intuitiv kortkomponent baseret på KMS Vis- Stedet, OpenLayers samt GeoServer. VisKort kan let tilpasses og integreres i egne portaler og hjemmesider og kan vise kortdata fra egne såvel som eksterne korttjenester. VisKort frigives som open source-software, og alle har derfor lov til frit at downloade, tilpasse og anvende VisKort i eget IT-miljø. Som alternativ hertil, tilbyder Atkins at drifte en VisKortløsning i et professionelt og stabilt driftmiljø. Læs mere om VisKort på Kontakt Mads Møldrup, Hjemmeside: Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. COWI har i februar måned 2009 indgået aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om anvendelse af DDO land 2008 i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaver inden for ministeriets forvaltningsområde. DDO land 2008 skal bl.a. anvendes som grundlag for myndighedskontrol af dyrkningsarealer og fremstilling af markblokkort. Aftalen omfatter en resamplet udgave til 20 cm og 40 cm opløsning. Samtidig har mange landbrugsrådgivere og landmænd købt adgang til DDO land 2008, i den mere detaljerede standardudgave, i 12,5 cm pixels opløsning. Statsligt fællesindkøb af DDO land 2008 COWI har i marts måned 2009 indgået aftale med Miljøministeriet, Forsvarsministeriet, Vejdirektoratet, Danmarks Miljøportal og Kulturarvsstyrelsen om anvendelse af DDO land Aftalen er indgået på baggrund af et udbud, som Kort & Matrikelstyrelsen har forestået på vegne af de nævnte institutioner. Aftalen omfatter levering af DDO land 2008 i en resamplet udgave til 20 cm opløsning. DDO land 2008 på dk og COWI har indgået aftale med Eniro Danmark om DDO land 2008, som lanceres 6. april 2009 på to af landets mest besøgte internetportaler. og Kontakt: Henning Andersen, FOT Danmark har som et led i projektet Data ud af FOT iværksat et projekt til at fastlægge datamodeller til lagring af FOT data i kommunernes lokale GIS-systemer. Geodata Danmark er valgt som konsulenter til at forestå arbejdet. Datamodellerne udvikles i samarbejde med landinspektørfirmaet LIFA og omfatter i første omgang datamodeller til de primære GIS-platforme, som anvendes i kommunerne. Målet for projektet er, at det bliver enkelt og sikkert for kommunens GIS-medarbejdere at indlæse FOT data. Ved indlæsningen lagres data i en struktur, som er velegnet til den daglige anvendelse. Kombinationen af erfaringer hos medarbejdere i Geodata Danmark og LIFA om kommunernes anvendelse af geodata udgør et vigtigt fundament i projektet. Herunder er erfaringer fra anvendelsen af TK data og DSFL igennem en lang årrække. Data fra FOT maskinen distribueres fra FOT-systemet med GML En indgående viden om FOT specifikationen, GML-standarden og hvordan, man optimalt udnytter forskellige GIS standardprogrammer, har derfor stor betydning for projektet. Resultaterne af projektet forventes at være klart i løbet af foråret Kontakt: Lars Beck eller Thomas Mørk Andersen 20 geoforum.dk 103 april 2009

21 LIFA har startet ny planafdeling: LIFA PLAN.AGRAF og hvordan f.eks. en øget nedbør vil fordele sig over landet. Kortkomponenten vil blive udviklet med udgangspunkt i VisStedet-komponenten, som er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen. T-Kartor er nu medlem af Geoforum Danmark Afdelingen favner hele planprocessen, både planfagligt og teknisk. LIFAs planafdeling består af arkitekter, landskabsforvaltere og landinspektører, der udelukkende arbejder med fysisk planlægning. Udover procesrådgivning, analysearbejde og konkret planudarbejdelse, arbejder LIFA Plan.Agraf med udvikling og brug af de digitale værktøjer, som åbner nye muligheder for at formidle og operationalisere fysiske planer. LIFA har udviklet en række værktøjer til at lette den tekniske del af kommunernes fysiske planlægning. Kontakt Johnny Christensen, Sanne Mikkelsen, Telefon Hjemmeside: Udvikling af kortkomponent til Klimatilpasnings portalen Energistyrelsen har efter et mini-udbud under Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S indgået kontrakt med Grontmij Carl Bro om udvikling af kortkomponent til Klimatilpasningsportalen. Formålet med kortkomponenten er, at slutbrugerne skal kunne se en grafisk fremstilling af klimatiske tilstande i Danmark på kort og lang sigt. Den grafiske fremstilling skal anskueliggøre, hvordan klimaet vil udvikle sig, Kortkomponenten skal integreres på portalen og gøre det muligt for brugerne at se og forstå klimaudvikling og klimatilpasning i et nationalt, regionalt og lokalt perspektiv. Kortkomponenten skal samtidig kobles til den viden og de værktøjer og cases, der allerede findes på portalen. En første udgave af kortkomponenten forventes offentliggjort til april, og den endelige og fuldt integrerede version i løbet af sommeren Ny version af CBkort Den nye CBkort version 2.5 blev frigivet i midten af februar. Den indeholder en lang række nye funktioner og forbedringer, blandt andet roteret PDF print, forbedret kortvisning på skærmen og i print, forbedret søgefunktion og resultatvisning samt tekniske forbedringer såsom en generisk datasourcetype, hvormed man i CBkort kan få adgang til stort set alle tilgængelige SOAP baserede services m.m. Nye medarbejdere i GIS & IT Niels Erik Hansen, GIS senior konsulent. Niels Paulin Wandall, GIS konsulent. Pimin Konstantin Kefaloukos, GIS konsulent. Bo Overgaard tiltræder stillingen som Markedschef pr. 1. april Læs mere på: og Kontakt: Mette Søholm, , Svenske T-Kartor blev startet tilbage i 1985 og har siden vokset sig større og større med aktiviteter indenfor kortproduktion og software over store dele af kloden. T-Kartor er blevet ERDAS partner i Norden og har ansat Jacob Gadd som markedschef i Danmark. Synligheden og kendskabet til ERDAS har tidligere været begrænset i den danske GIS verden. Det er et anderledes billede end i flere andre vestlige lande. Her betjener en lang række fagområder sig i dag af ERDAS programmer. Dette billede skal nu ændres med ER- DAS nye, stærke og tværgående GIS programmer. ERDAS tilbyder markedets hurtigste billedserver, ERDAS Image Web Server, til håndtering af store mængder af billed data. ERDAS Apollo samler, integrerer og præsenterer let de fleste eksisterende GIS datasamlinger uanset datatype fra de nuværende platforme. Du kan læse meget mere om ERDAS produkter på og T- Kartors produkter og ydelser på www. t-kartor.com Du er altid velkommen til at kontakte: Jacob Gadd, Telefon: geoforum.dk 103 april

22 Varmetabskortlægning fra luften Nyheder fra Bentley Systems KMS godkender højdemodel Scankort er gået sammen med Høje- Taastrup kommune i et nyt og spændende pilotprojekt for at kortlægge varmetabet fra bygninger ved hjælp af overflyvninger. Bygningernes varmetab registreres fra luften med en varmefølsom sensor, som kan måle temperaturforskelle med en nøjagtighed bedre end 0,1 grad. Resultatet kan i lighed med et ortofoto vises som en 2D-model, hvor varmetabet fra tagene vil fremstå meget tydeligt. I Høje-Taastrup kommune er der gennemført supplerende flyvninger, således at resultatet kan præsenteres i kommunens 3D-bygningsmodel, som Scankort samtidig etablerer. Man kan således se, om varmetabet kommer via tag, ydermure og/eller vinduer. I Scankort glæder det os meget, at vi kan være med til at introducere en ny teknologi, som kan bidrage til klimaindsatsen i Danmark. Vi har store forventninger til termografisk måling som en metode, der præcist, hurtigt og økonomisk fordelagtigt giver grundlag for at vurdere varmetab i boligmassen, siger administrerende direktør Claus Jørgen Nielsen. Varmetabskortlægningen vil blive tilgængelig via Google Earth og det forventes, at resultaterne vil blive formidlet til borgerne i kommunen via Høje-Taastrup Kommunes hjemme side. Scankort foretager p.t. yderligere overflyvninger i Danmark og udvikler samtidig produktet, så det bedst muligt kan indgå som et værktøj for kommuner og andre interesserede. Kontakt Laurids Rolighed Larsen for yderligere oplysninger: dk eller tlf: Kender du nogen eller er du én af dem, der uheldigvis har mis tet dit job pga. krisen? Bentley Systems har iværksat BE Employable, som indebærer, at Bentley tilbyder gratis software og træning for alle dem, der har mistet deres job grundet finanskrisen. Det betyder, at man kan opretholde sine kompetencer eller få nye i fx andre brancher, hvor man efterfølgende kan søge job. Initiativet indebærer at følgende er muligt: Få adgang til Bentley s V8i software portefølje for ikke kommercielt brug Instruktørledet distance learning for bl.a. at begrænse rejseomkostninger OnDemand elearning for træning på egen hånd sted og tidspunkt bestemmer man selv Omfattende kursusbevisdokumentation for professionel akkreditering Bentley Systems har MicroStation som den primære 3D CAD/GIS platform og mere end 150 desktop og server applikationer fordelt på 13 Solution tracks. Læs mere om de forskellige løsninger fra Bentley her: Læs mere her: com/en-us/corporate/news/quarter+1/be+employable.htm eller kontakt Peter Byrn, tlf , KMS har godkendt den digitale terrænmodel (DTM), som BlomInfo og Scankort har leveret til Staten. Kvalitetskontrol af overflademodellen (DSM en) er gået i gang og forventes færdiggjort i løbet af de kommende måneder. Kvalitetsstemplet på DTM en er en forudsætning for, at kontrol af DSM en kan gennemføres. Næsten alle danske kommuner har købt højdemodellen og den endelige leverance er derfor også på vej til kommunerne. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 22 geoforum.dk 103 april 2009

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Domænebestyrelsen for erhvervsområdet Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Introduktion Etablering startede i foråret 2008 God dialog og stor interesse hos alle parter Hurtig identificering

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 91 januar 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 En kommune 1 år efter strukturreformen side 4 Jacob Gadd siger mange tak side 9

Læs mere

Digital forvaltning ret og vrang

Digital forvaltning ret og vrang Digital forvaltning ret og vrang Line Hvingel, Landinspektør, ph.d. Projektleder i team By- og trafikplanlægning 1 2 NOVEMBER 2015 Digital forvaltning ret og vrang Hvorfor 'ret og vrang'? Miljøportalen

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Referat Anvendelse og rådgivning J.nr. Ref. karit Den 16. maj 2009 Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Deltagere: Iben Koch, Rudersdal Kommune Hardy Pedersen, Bornholms Regionskommune

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse i egovernment University.

På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse i egovernment University. Emne: Indbydelse til deltagelse i egovernment University et initiativ for alle kommuner i Danmark På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Landskabsatlas kontorchef Mikkel Friberg Fredningsområdet landinspektør Jørgen Heinemeier Status for 3-registreringsprojektet kontorchef Søren Hald Natur-

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Scenen Bygninger er rammen for de daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i institutionerne. De har stor betydning for befolkningens velfærd, sundhed,

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark

FOT FKG lige nu. KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark FOT FKG lige nu KL s nye rolle for FOTdanmark De nye tiltag i FOTdanmark Fælles præsentation af FKG-data, hvornår og hvordan Nyt strategisk mål for FKG-projektet. FKG-bestyrelse - Delvis FOT KTC-faggruppe

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008 Juni 2008 Vigtigste tendenser i verdensøkonomien Der er indenfor kort tid sket en markant ændring i markedets vurdering af centralbankernes prioritering af faldende vækst og stigende inflation. Det skyldes

Læs mere