geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3"

Transkript

1 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser side 12 En biografi om manden bag forlaget RoMax side 14 Forårets Geoforumarrangemen ter side 18 og 23

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsideillustration: Små forårsbebudere Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr april 2009 Nr maj 2009 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder - Synergi mellem det offentlige og private... 3 Generalforsamling i Geoforum... 4 Produktion af digital 3D bymodel for kantonen Geneve i Schweiz... 6 Fælles retning i digitaliseringsindsatsen En biografi af manden bag RoMax Arrangementer Nyt fra virksomhederne Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2009 Lars Brodersen Aalborg Universitet, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI,

3 Synergi mellem det offentlige og private Geoforum har et strategisk mål om at skabe synergi mellem offentlige og private aktører i geodatasektoren. Det har vi, fordi vi tror på, at samarbejde er en væsentlig parameter for bedre udnyttelse af GIS og geodata i samfundet. Vi har de seneste år set en række vellykkede eksempler på offentlige samarbejder. FOT er et godt eksempel herpå og også på adresseområdet er der gjort store fremskridt. Der er imidlertid ikke så mange eksempler på nyskabende samarbejder mellem det offentlige og private virksomheder. Der er mange gode projekter og resultater. Men det er som oftest traditionelle leverandør/kunde-samarbejder, hvor det er kontrakten, der, som centralt element, danner grundlaget for samarbejdet. Det kunne være spændende og samtidigt befordrende for alle parter, hvis der kunne skabes andre måder at samarbejde på, hvor parterne var drevet af fælles mål. I praksis skal der naturligvis altid være en aftale, når man arbejder sammen. Men der er mulighed for at skabe nye konstruktioner. Et eksempel på et område, hvor der er en mulighed for at skabe samarbejde mellem offentlige og private, er fonden til ArbejdskraftBesparende Teknologi ABT. Fonden administreres af Finansministeriet og giver tilskud til demonstrationsprojekter eller implementeringsprojekter, der kan spare arbejdskraft i den offentlige sektor. Tilskud gives kun til offentlige institutioner. I geodatabranchen bør vi være kreative dels at tænke geodata ind i denne sammenhæng og dels at benytte muligheden for at skabe nye samarbejdsrelationer mellem offentlige og private virksomheder. Geoforum vil afholde et medlemsarrangement, hvor vi får repræsentanter fra ABT-fonden til at fortælle om de muligheder, vi har, i vores branche, for at søge disse midler. Inge Flensted og jeg var sammen med vores sekretariatschef for kort tid siden inviteret til møde med bestyrelsen for FOT. Ved denne lejlighed drøftede vi bl.a. samarbejdet mellem producenter af geodata og de forskellige FOT samarbejder regionalt. For producenterne betyder FOT en væsentlig ændring både i produkt og i den generelle markedsmæssige situation. Bl.a. udbydes der nu færre men større opgaver, idet FOT jo netop går ud på at gå sammen om kortlægningsopgaverne. Diplomatisk kan man sige, at FOT har givet nye udfordringer i samarbejdet mellem firmaerne og kommunerne/kms. Det gælder både kvaliteten af leverancerne, priserne og størrelserne af de udbudte områder. Geoforum vi gerne bidrage til at skabe dialog på dette område om, hvad der overordnet kan gøres for at skabe et godt samarbejde til alles fordel. Grundlaget for det gode samarbejde forudsætter kendskab til situationen for den anden part. Som nævnt er et af Geoforums strategimål at skabe synergi mellem offentlige og private parter i branchen. Dette vil vi arbejde målrettet på, idet vi mener, at det offentlige og de private virksomheder i vores branche er dybt afhængige af hinanden og at succeser skabes i samarbejde. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 103 april

4 Generalforsamling i Geoforum Tirsdag den 28. april 2009 kl (Programstart kl ) Festauditoriet (Aud. 1-01) LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Bülowsvej 17, Frederiksberg C Program for dagen Fagligt indlæg om Klimaudfordringen Spørgsmål til det faglige indlæg Demonstration af Geoforums nye hjemmeside Pause - Vi går over til Gimle En let buffet i Gimle Generalforsamling Fagligt indlæg ved Generalforsamlingen Tirsdag den 28. april 2009 kl Er klimaforskerne dumme, fordrukne og fulde af løgn? Fagligt indlæg ved direktør Peter Aakjær, DMI. Hvis man her i klimaårets læserbrevsspalter forsøger at danne sig et billede af den gennem snitlige klimaforsker, så er det ikke en særligt charmerende eller for den sags skyld begavet person, der toner frem. Inden Danmark senere på året risikerer at nærme sig en kollektiv klimakvalme, vil DMI s direktør Peter Aakjær forsøge at rette lidt op på de hårdt prøvede forskeres ry og rygte ved at mane flere af de hyppigst citerede myter om CO2 og den globale opvarmning i jorden. Dagsorden ved Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor. - 1 intern revisor. - 1 intern revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Tilmelding til buffet Mellem fagligt foredrag, og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet i LIFE s kantine Gimle. Husk tilmelding på Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 7. april kl Indkomne forslag vil blive meddelt på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. 4 geoforum.dk 103 april 2009

5 3D BY 2009 Skitse til ny banegård udarbejdet af sbs europlan for Slagelse Kommune BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 103 april 2009 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Produktion af 3D-bymodel for Geneve Af Rasmus Lindeneg Johansen, COWI Figur 1. Illustration lavet af SEMO, digital 3D-bymodel med træer placeret på terræn model og draperet med ortofoto. I efteråret 2008 fik COWI opgaven at producere en digital 3D-bymodel for Geneve og de omkringliggende kommuner. Opgaven består i at producere mere end bygninger fordelt over et geografisk område på ca. 250 km 2. Udover at producere de digitale 3D-bygninger skal disse også integreres med allerede eksisterende geokodede terrestrisk indmålte bygningspolygoner. Bygningspolygonerne anvendes til at lave tagudhæng på bygningerne samt til at kode de digitale 3D-bygninger med en unik databasenøgle til det administrative bygningsregister. la Mensuration Officielle (SEMO), en form for pendant til vores Kort & Matrikelstyrelsen, den officielle kort-myndighed og aftager til den digitale 3D-bymodel. SEMO laver selv eller i samarbejde med grafiske firmaer diverse il- lustrationer. Samtidig stiller SEMO data til rådighed for visualiseringer af fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Produktion af data Selve produktionen er i første omgang en relativ enkelt opgave. Alle Republique et canton de Geneve Schweiz er opdelt i 26 kantoner, der har hver deres egen Grundlov og Regering. Kantonen Geneve er derfor en selvstyrende enhed, der dog er medlem af den samlede konføderation af Kantoner, men medmindre en opgave udtrykkeligt ligger ved konføderationen, har den enkelte Kanton selvbestemmelse. Kantonen Geneve har ca indbyggere og er ca. 282 km 2. I Kantonen Geneve er Service de Figur 2. Ved produktionen er der direkte sammenhæng mellem de registrerede vektorer og 3D-flademodellen. Modelleringsarbejdet forgår med direkte støtte i stereomodellen i den digitale arbejdsstation. 6 geoforum.dk 103 april 2009

7 Vi bringer geodata i spil Geodata er en stærk parameter, når der skal tænkes i nye IT løsninger. Der er stor efterspørgsel efter flere geodata og nye anvendelser af geodata i IT-løsninger. Indsamling af nye geodata kan være dyr. Derfor gælder det om at udnytte eksisterende geodata hvor muligt og kombinere disse med andre informationer på en letforståelig og brugervenlig måde. Det kræver viden om, hvordan man implementerer webbaserede løsninger, der håndterer både borgerhenvendelse og registrering af nye geodata direkte på internettet. Yderligere information fås hos afdelingsleder Eva Born Rasmussen på telefon eller divisionsdirektør Nils Bo Wille-Jørgensen på telefon Læs mere på geoforum.dk 103 april

8 Figur 3. En bygning som samlet objekt. Bygningen er inddelt i 5 lag, hvert lag har vedhæftede attributter og alle indeholder det unikke EGID, som fungerer som databasenøgle. bygninger registreres i en Digital Foto grammetrisk Arbejdsstation ud fra billeder leveret af SEMO. SEMO leverer ligeledes de digitale terrænog overflademodeller samt aerotriangulation og bygningspolygoner. Bygningernes tagkonstruktion registreres og omdannes til en flademodel. Flademodellen redigeres efterfølgende i henhold til de specifikationer, der er opstillet for opgaven. Dernæst bliver opgaven noget mere kompliceret, da SEMO har været ret specifik i sine krav til nøjagtighed på position, integration med eksisterende bygningspolygoner, beregning af areal og volumen, attributter for 3D-bygningerne, den geometriske integritet i 3D-bygningen, samt levering i ESRI s geodatabase som multipatch. Kvalitetskontrol SEMO s egen kvalitetskontrol består af 3 fuldtidsansatte, der, udover den visuelle kontrol, lader data gennemløbe en serie af 10 forskellige attributtests og geometriske tests. Attributtestene gennemsøger alle de attributter, der er beregnet ud fra volumen af bygningen eller diverse tag-detaljer (superstrukturer) så som kviste, karnapper, tårne, osv. Alle bygningsobjekter bliver kontrolleret for areal af tagflade, taghældning, areal af tagudhæng, areal af faca- Anvendelse Anvendelsen af den digitale 3Dmodel i Geneve er udover de gængse visualiseringer af fremtidige bygge- og anlægsprojekter også koncentreret omkring at sikre en sammenhæng til den allerede eksisterende mængde administrative vektor data. Derfor har det været et bærende tema, at alle bygninger laves som individuelle objekter med sammenhæng til den tilhørende bygningspolygon. Alle bygninger får derfor det unikke EGID bygningsnummer fra bygningspolygonen. Dette EGID nummer er også databasenøgle til bygnings- og boligregistret. Bygder, areal af facader over terræn, volumen, osv. De geometriske tests handler om at sikre integriteten i den digitale 3D-bymodel. Det er meget vigtigt for SEMO, at modellen har en dokumenteret kvalitet, således at der ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af bygningers højde, placering eller udformning. Desuden er det vigtigt for den fremtidige anvendelse, at geometrien er konsistent og der kontrolleres blandt andet, om alle objekter er lukkede, at ingen flader skærer gennem hinanden, at alle flader vender ud fra bygningen, at alle vægge er snappet til tag, at alle punkter har 3D-snap, at alle superstrukturerne er snappet til tagflader, at ingen bygninger overlapper hinanden, at der ikke er gab mellem sammenhængende bygninger, og at alle flader er plane. Alle disse tests stiller meget store krav til selve produktionen og ikke mindst til den interne kvalitetskontrol i produktionen. For at kunne opfylde disse krav har det været nødvendigt med et omfattende udviklingsarbejde for at tilvejebringe værktøjer, der kan sikre den ønskede kvalitet. Det har været nødvendigt at matche SE- MO s geometriske tests, hvilket har afstedkommet en meget kraftfuld værktøjskasse af automatiske rumlige geometriske tests. Det har været muligt at opstille en række robuste kontrolværktøjer, der automatisk retter eller markerer for en manuel vurdering af, om en situation er en fejl. Figur 4. Illustration af analyse af natbelysning i bydelen Fontenette 8 geoforum.dk 103 april 2009

9 3D-DK landsdækkende 3D bymodel ORTO-DK landsdækkende ortofoto DTM-DK landsdækkende højdemodel Vektor-DK landsdækkende kortlægning Din verden fra enhver vinkel! geoforum.dk 103 april

10 Laurent Niggler, Direktør for SEMO og kantonal landinspektør, er meget aktiv i forbindelse med realiseringen af den digitale 3D-model og ligeledes meget aktiv i forbindelse med at få bragt bymodellen til live i et aktivt miljø. ningers superstrukturer har ligeledes det unikke bygnings EGID, men også sit eget unikke SPID, hvorved alle objekter i hele modellen har et unikt ID. Ved at skabe sammenhæng mellem bygningspolygonerne og 3Dbygningerne samt at levere data i ESRI s format kan den digitale 3Dbymodel nu indgå som et tema i den offentlige administrations samlede datamængde. På længere sigt vil SEMO udvikle egne værktøjer til håndtering af disse data på ESRI s platform og nærme sig et egentligt 3D-GIS med mulighed for rumlige analyser. På SEMO s hjemmeside, der dog kun eksisterer på fransk, findes en udførlig beskrivelse af Geneves planer med den etablerede digitale 3D-bymodel og deres videre strategi på området. Der er ligeledes en række visualiseringer samt en meget interessant video med forskellige anvendelsesmuligheder så som indlejring af underjordiske installationer og analyse af natbelysning i bydelen Fontenette. I april skal kommunerne Bernex og Cofignon anvende den digitale 3D-bymodel til en omfattende produktion af visualiseringer af et fremtidigt stort byggeprojekt. Disse visualiseringer skal indeholde veje, træer, trafik og byudstyr. SEMO har perspektiver for 3Dbymodellen Der er ingen tvivl om, at SEMO er en meget professionel organisation, og der er lagt et stort arbejde i forberedelsen af specifikationer og intern organisation for at opnå en stor chance for succes med den digitale 3D-bymodel. Den bliver allerede markedsført meget aktivt fra SEMO s side og der bliver lagt stor vægt på, at den digitale 3D-bymodel bliver anvendt, og at den er en aktiv del af den offentlige administration. Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet 10 geoforum.dk 103 april 2009

11 GIS &.NET & HELSINGØR? Vi har brug for en ekstra softwareudvikler, der kan udvikle webapplikationer og webservices til vores stigende antal kunder. Så har du lyst til at arbejde med kolleger der er specialister indenfor udvikling af IT-løsninger til kort, luftfotos og scannede dokumenter, så læs mere om jobbet på vores hjemmeside: Metadata Catalog Data & Web Services Serve GIS Data Serve Scalable Fine Grained Security Manage & Serve Data Manager Imagery Serve Maps Solution Toolkit Scalable Fine Grained Interoperability Web Services ISO Metadata Crawl for Data Harvest Security Manage & Serve Data Manager Byd Metadata velkommen Catalog Data & til W Serve GIS Data Serve Harvest Serve Maps Solution Grained Security Manage & Serve Data Manager Web Enable Geo ERDAS APOLLO 2009 ERDAS APOLLO er det nye geodatasystem som sømløst forbinder alle dine data ERDAS APOLLO nedbryder murene mellem GIS, remote sensing og fotogrammetri - og du kan let forbinde dine geodata med alle dine øvrige data ERDAS APOLLO understøtter naturligvis OCG og ISO standarderne Byd derfor velkommen til ERDAS APOLLO 2009 Besøg og geoforum.dk 103 april

12 Fælles retning i digitaliserings indsatsen Af Kirsten Elbo og Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen Nedsættelsen af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skaber en mulighed for en bred tværoffentlig digitaliseringsindsats på området. Gennem samarbejdet i bestyrelsen skal igangsættes digitaliseringsinitiativer, hvor ydelser og arbejdsprocesser vil være mest værdifulde at digitalisere og hvor løsninger kan genbruges på tværs. Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skal sikre, at der arbejdes i samme retning og med fælles målsætninger i forbindel se meddigitaliseringsinitiativer inden for domænet. På denne måde vil arbejdet i domænebestyrelsen være med til at sikre såvel store ressourcebesparelser som effektiviseringer og innovation i forvaltning en på området. Effektiv og serviceorienteret digital håndtering Arbejdet i Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning skal facilitere og understøtte videreudviklingen af en effektiv og serviceorienteret digital håndtering af byggeri- bolig- og forsyningsområdet i bred forstand. Bestyrelsens første opgave har været at fastlægge en løsningsorienteret handlingsplan. I andet halvår af 2008 udarbejdede domænebestyrelsen en handlingsplan for digitaliseringsindsatsen på området. I handlingsplanen har bestyrelsen valgt at anlægge en fokuseret og handlingsorienteret tilgang til sit domæne og der er derfor i handlingsplanen udvalgt en række temaer, hvor potentiale ved digital forvaltning og muligheden for hurtigt at kunne igangsætte initiativer er prioriteret. I udarbejdelse af handlingsplanen har domænebestyrelsen lagt vægt på, at arbejdet inden for domænet bidrager til såvel nytænkning og innovation som ef fektiviseringer og serviceforbedringer. Domænebestyrelsen vil i forbindelse med de enkelte initiativer udnyt te og genanvende allerede anerkend te koncepter og værktøjer for en helhedsorienteret digital forvaltning, herunder Service-fællesskabet for Geodatas (SFG) Principper for systemarkitektur ved brug af geodata og IT- og Telestyrelsens anbefalinger til Arkitektur for digital forvaltning. På denne måde vil domænebestyrelsen i videst muligt omfang tage udgangspunkt i og underbygge eksisterende digitaliserings-arbejde på området. Initiativer i handlingsplan 2009 Initiativerne i handlingsplanen dækker over en bred række af områder, fra digitalisering af byggesagsbehandlingen over energivurdering til digitalisering af oplysninger, der indgår i ejendomshandel. Herudover har Domænebestyrelsen tværgående fokus på et bedre datagrundlag, der vil kunne benyttes i en lang række sammenhænge og domænebestyrelsen vil løbende være opmærksom på tiltag, der kan styrke datakvaliteten. Fokus på livscyklus Under det brede tværgående tema Byggeri fra Vugge til grav arbejder domænebestyrelsen med en vision for digital håndtering af hele bygningens livscyklus fra vugge til grav. Grundidéen i visionsarbejdet er, at man ved at skabe en digital sammenhæng mellem de enkelte processer og faser, som en bygning gennemgår i løbet af sin livscyklus, vil kunne opnå meget store effekti viseringer i forhold til i dag, hvor mange informationer tabes på gulvet, når nye faser påbegyndes og nye aktører kommer til. Dette kan f.eks. være i overgangen fra bygning ens anlægsfase til driftsfase. Det forventes, at visionsarbejdet og andre initiativer under dette tema vil være med til at afdække grundlæggende problemstillinger og udfordringer for digital forvaltning relateret til bygninger og på denne måde kunne pege på relevante initiativer relateret til standardisering og digitalisering. Byggesagsbehandlingen indgår netop som en del af en større helhed i bygningens livscyklus. Projektet Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling skal over en treårig periode gennemføre et pilotprojekt for digital byggesagsbehandling i et samarbejde mellem stat og kommuner. Projektet skal Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Institution Titel Navn Erhvervs- og Byggestyrelsen (formand) Direktør Finn Lauritzen SKAT Direktør Thomas Fredenslund Domstolsstyrelsen Programdirektør Simon Gjedde Kort og Matrikelstyrelsen Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen Energistyrelsen Vicedirektør Kristian Møller IT- og Telestyrelsen Kontorchef Per Schultz Eeg KL Kontorchef Eske Groes KL Direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch Velfærdsministeriet Afdelingschef Frank Bundgaard 12 geoforum.dk 103 april 2009

13 vise, hvordan digitaliseringen kan foregå, og samle viden om, hvilke gevinster borgere, virksomheder og myndigheder opnår. I projektet deltager Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Århus og Vejle Kommuner samt KL og Erhvervsog Byggestyrelsen. Offentlige ejendomsoplysninger ét sted Et andet større projekt er Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM), der er en ny digital selvbetjeningsløsning. Projektets bærende idé er, at brugere kan tilgå og hente alle de nødvendige offentlige ejendomsoplysninger ét sted, i én og samme arbejdsgang via Internet. Nogle af oplysningerne forekommer i dag kun som papirbaserede oplysninger og skal derfor digitaliseres. Det gælder bl.a. evt. miljøsager, adgangsforhold, varmeplaner, olietanke, spildevandsplaner og verserende huslejenævnssager. I 2008 blev der nedsat domænebestyrelser for områderne Social, Sundhed, Erhverv, samt Bygninger, Boliger og Forsyning. Udgangspunktet for domænebestyrelsernes afgrænsning er sammenhængende serviceområder med fælles overordnet formål på tværs af myndighedsskel i den offentlige sektor. Disse områder er defineret i den fællesoffentlige forretningsreferencemodel FORM. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) har den 3. februar 2009 godkendt den endelige pro jektplan for DIADEM, og implementeringen af projektet forventes påbegyndt 2. kvartal Projektet forankres i Domænebestyrel sen for Bygninger, Boliger og Forsyning, og indgår som et væsentligt initiativ i bestyrelsens handlingsplan. I styregruppen deltager Erhvervs- og Byggestyrelsen (formand), Danmarks Miljøportal, Kom- munernes Landsforening, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet, SKAT, Kort & Matrikelstyrelsen samt Domstolsstyrelsen, der alle bidrager med data til DIADEM. Nye initiativer Domænebestyrelsen vil supplere handlingsplanen med nye initiativer i takt med, at domænets temaer bearbejdes og modnes. Domænebestyrelsen vil ligeledes være opmærksom på mulige initiativer i forhold til politiske prioriteringer. Hvis du vil vide mere Læs mere om Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning samt digitaliseringsstrategien her: se Læs mere om Projekterne DIADEM og Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling her: adgang Initiativer i handlingsplan 2009 Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling Vision for Byggeri fra vugge til grav Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Energivurdering af bygninger Sammenlægning af boligejer.dk og OIS.dk Datakvalitet i BBR Bygningsgeokodning Etablering af OIO udvalg geoforum.dk 103 april

14 En biografi af manden bag RoMax Af Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek I geoforum.dk nr. 96 efterlyste Niels Chr. Nielsen, Syddansk Universitet, i sit bidrag til artikelserien om danske forskeres indsats, viden om RoMax Kartografi eller tilsvarende små kartografiske foretagender, som havde udarbejdet turistkort i Danmark frem til ca Nu har Bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek, udarbejdet en biografi om indehaveren af det kartografiske forlag RoMax Kartografi i København, Agronom Robert Iversen (* , ). Som en opfølgning bringer vi derfor her denne biografi. Robert Madsen Iversen blev født i København som søn af skibsreder C.E. Madsen Iversen. Han tog realeksamen og blev landbrugskandidat i Han var Beskæftiget med opmålinger, beregninger og kortlægning af en række større danske godser og herregårde siden 1939 (Danske Landbrugskandidater, 1944). I 1982 lyder samme beskrivelse d h d således: Beskæftiget med opmålinger, beregninger, kortlægning og rationalisering af større godser og herregårde siden Tillige ejer af Maglemosegaard ved Vedbæk og et mindre kartografisk forlag (Biografisk leksikon over agronomer, 1982). Opmålingsarbejder og skriverier I 1946 foretog Robert Iversen opmålinger og kortlægninger for godsejer Scavenius på Klintholm Gods på Møn, hvor han i 1947 også fandt tid til at nedskrive folkesagn og fortællinger under titlen Klintekongen. Sagn og Historier fra Møns Klint, som han dedikerede til godsejeren, og som kun blev lavet i ganske få maskinskrevne eksemplarer. Først i 1998 forestod Møns Folkebibliotek en egentlig udgivelse. Men Scavenius foreslog også Robert Iversen at udfærdige et Turistkort over Møns Klint. Med Klinteskoven og Liselund. Det blev udgivet på Robert Iversens kartografiske forlag, RoMax, i samarbejde med Møns Turistforening i Året efter udgav Klintholm Gods et lille hæfte med titlen Træk af Klintholms Historie. Samlet i Anledning af, at Godset den 7. juni 1948 har været i Familien Scavenius Eje i 150 Aar også her med tekst af Robert Iversen. Et indirekte indblik i Robert Iversens professionelle virke som agronom får man, når han om Klintholm Gods skriver: Godsejer Scavenius har i de senere år omlagt driften på Klintholm og Søndergaard til mekaniseret landbrug. På gårdens kuperede marker, hvor for 150 år siden etatsrådens mange bønder og husmænd håndsåede kornet, høstede dette med le og bandt det op i hånden, kørte det i hus på små vogne og gennem den lange vinter tærskede med plejl og agede til Stege med kornet dér trækker store traktorer nu de moderne såmaskiner og kombinerede mejetærskere, mens nye lastautomobiler kører kornet bort. I stalden findes en af Danmarks bedste herregårdsbesætninger, og i skovene, hvor før v. Plessen lod foretage rovdrift, står nu bøge og graner i smuk kultur. Robert Iversen har utvivlsomt stor andel i rådgivning af denne modernisering og omlægning. Turistkortet over Møns Klint må være blevet en succes, for året efter i 1948 udgav Robert Iversen igen på sit forlag RoMax Kartografi et Turistkort med beskrivelse af Fanø. Det sker denne gang i samarbejde med Esbjerg-Fanø Turistforening og Sønderho Turistforening, og kortet blev ledsaget af et 15-siders informationshæfte. Robert Iversens videre skæbne I januar 2009 kan gode bekendte af Robert Iversen, Lene Steinhardt og 14 geoforum.dk 103 april 2009

15 hendes mand tømrermester Otto S. oplyse følgende: Begge har kendt Robert Iversen gennem mange år. De har især kendt ham for hans engagement på Bakken og hans hjælp med en større renovering af Bakkekroen, hvor han stod for udsmykning af en række vægmalerier. Robert Iversen tegnede og dekorerede også dækkeservietter til kroen, som i øvrigt bruges den dag i dag. En sang skrevet til en utvivlsomt meget god bekendt, kvægavlsleder Carl Schmidt på dennes 60-års fødselsdag, 10. januar 1948, er udført i tekst og med karakteristiske tegninger af Robert Iversen. Sydfynske (?) lokaliteter som Agernæs, Svinningegård, Egebjerggård, Benzon, Gyldensteen og Sandjords-Fælledgården nævnes. Man må antage, at her i 1948 har Robert Iversen været knyttet til en eller flere af disse gårde. Robert Iversen på Maglemosegård ved Vedbæk Robert Iversen købte i 1952 gården Maglemosegård, men grundet hans større interesse for livet på Dyrehavsbakken og omgang med en stor kunstnerkreds, som kunne tælles blandt hans venner, løb det ikke rundt for ham. Hans søster, den dansk-amerikanske skuespiller Osa Massen Vogel (Åse Madsen, ) kom ham imidlertid til undsætning og købte gården, så han kunne blive boende. Robert havde mange planer med Maglemosegård. På et tidspunkt var der så mange bjørnekløer, at han var ved at kvæles i dem. Det gjorde, at folk omkring Maglemosegård stiftede foreningen Maglemosens Naturpleje, og som satte får ud på markerne. Det var en rigtig god idé. Hvad hjertet er fuldt af Otto Steinhardt lærte omkring 1963 Robert at kende på Dyrehavsbakken, hvor Robert arbejdede som arkitekt for en del teltholdere, bl.a. direktør og teltholder Oscar Pettersson ( ), som dengang havde Bakkekroen, og initiativtager til prisen Bakkens Oscar. Robert var en lun fyr, som godt kunne lide et glas øl, og en snak. Nogle år senere, da Otto blev tømrermester, var det ofte, at han kørte til Robert med affaldsbrænde, da Robert kunne bruge alt - han samlede på alt! På det tidspunkt havde han også startet en ponyrideklub; jeg tror, han havde ponyer, som han lejede ud til piger. Maglemosegård ligger med direkte udgang til Trørødskoven. Det var i forbindelse med denne ponyridning, at jeg lærte Robert at kende, idet Pernille, vores datter, elskede at komme på Maglemosegård, hvor hun som 3-årig startede med at ride rundt om lindetræet, der står midt på gårdspladsen. Sygdom I 1995 bliver Robert syg, idet han fik en hjerneblødning og blev lam i den ene side. Han kan ikke tale og ligger på hospitalet i lang tid. Der er imidlertid stadig heste på gården, som familien Steinhardt påtager sig at passe. Robert kommer på plejehjem og Steinhardts træder til og gør Robert Iversen omkring 1990 på Bakkekroen, Dyrehavsbakken. Nedenfor Robert Iversen på sin ejendom Maglemosegaard, Vedbæk. Maglemosegård i stand. Det tog dem to år, da Robert Iversen ALDRIG nogen sinde havde smidt noget ud. Det var et mega-arbejde, men det blev så godt. Robert kom hjem til sin elskede gård, og Lene og Otto Steinhardt flyttede ind på første sal i Robert kæmpede bravt for at komme sig helt, men i 2001 gav han op, ville ikke spise og drikke, og det er der ingen, der overlever. Han døde den 18. juni Da Robert Iversen ikke efterlod sig hverken hustru eller børn, arvede søsteren gården. Osa Madsen dør i Santa Monica i Californien 2. januar Arvinger efter hende forlanger nu Maglemosegård solgt for højeste bud, og familien Steinhardt må i 2007 flytte derfra. Så har vi været igennem vores gemmer. Desværre er det ikke så geoforum.dk 103 april

16 meget, vi har fundet om Robert. Han har ikke gemt så meget om sig selv, avisudklip, billeder og anden omtale er mest om hans 2 søstre. Lene Steinhardt fortæller videre: Robert var et meget privat menneske, talte ikke så meget om sig selv, ville gerne lytte til andre. Han har aldrig omtalt kortet over Fanø til os. Vi vil altid tænke på Robert med stor respekt. Han var et venligt og rart menneske. PS! Jeg har gået det meste igennem og set på kortet over Fanø, og er ikke spor i tvivl om, at det er Robert Iversen, der har tegnet det. Vi kan også genkende hans skrift. Vi flyttede fra Maglemosegård i 2007 til en lejlighed, så vi har pakket meget ned i flyttekasser, og deriblandt meget af det om Robert Iversen. Med hensyn til Roberts liv i 1950 erne talte han aldrig om det; måske var han ikke så glad for at hans Romax ikke blev til mere; det er kun noget, jeg gætter på. Der var ikke mange, der var bekendt med, at Robert ikke ejede Maglemosegård. Jeg tror, han var lidt flov over ikke at kunne klare det, og at hans søster Åse måtte træde til. Hun var også et meget spændende menneske, men det er en helt anden historie!, slutter Lene Steinhardt. Om biografiens forfatter Sammenskrevet og tilrettelagt af Bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek, Kaj Munks Vej 14, 8600 Silkeborg. bib.dk. Tlf Henvisninger Om Fanø-kortet Om Robert Iversen iversen Om Romax. Kartografisk Forlag. Se Niels Chr. Nielsen: Fra Turistkort version 1.0 til 2.0 og videre? geoforum. dk, nr. 96, september 2008, s Også tilgængelig på nettet på Danske landbrugskandidater. Udarbejdet af Alfred Larsen. Udgivet af Foreningen af danske Landbrugskandidater. Kbh., 1944, s Biografisk leksikon over agronomer. Redigeret af S. Højer-Pedersen og Kjeld Suhr. Udgivet af Dansk Agronomforening, 1982, s. 77. Biografisk fortegnelse over danske agronomer. [Omslagstitel: Danske agronomer], redigeret af Kjeld Suhr og Annegrete Suhr. [Klampenborg]: Dansk Agronomforening, 1996, s. 22. En stor tak til min gode kollega, bibliotekar Michael Bach, Frederiksberg Bibliotek, der bragte mig på sporet af Lene Steinhardt, tlf , Flintemarken 63 1, th., 2950 Vedbæk. Oplysninger fra januar 2009 af Lene Steinhardt som jeg takker mange gange- for uundværlig hjælp ved udarbejdelsen af dette portræt af Robert Iversen. Perspektiv nr. 16: Det derude: Forvaltning og planlægning af naturen. Det kommende nummer af Perspektiv vil have brugen af GIS og Geodata i forbindelse med planlægning og forvaltning af naturen som tema. Vi vil gerne have indlæg, der strækker sig fra det helt nære i skala 1:1, hvor folk i felten bruger håndbåret udstyr til regi strering, til det mere forvaltningsrettede, i forbindelse med nationale systemer og portaler. Vi vil gerne have historier om planter, dyr, fisk, fugle og hele økosystemer. Vi vil gerne høre om skovene, parkerne, klithederne, markerne, de salte og ferske enge, vandløbene, søerne, fjordene og havene. Vi vil gerne høre fra dem, der samler data ind, dem, der analyserer data, dem, der gerne vil kommunikere med omverdenen, dem, der tænker i baner af infrastruktur for data om naturen og fra dem, der i kommunerne og i staten forvalter og planlægger naturen. Mulighederne er mangfoldige. Hvis du har en idé til en artikel, så kontakt Perspektivs redaktør Hans Skov-Petersen på eller geoforum.dk 103 april 2009

17 Projektledelse inden for geodata BlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor en ny medarbejder, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdsplads med såvel danske som internationale projekter. Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af ingeniører, landinspektører, geografer og geologer, har brug for en landinspektør, ingeniør eller lignende, som skal indgå i projektledelse samt eventuelt faglig support og kundekontakt. Vi udvikler og fremstiller mange slags digitale geodataprodukter, herunder 3D bymodeller, laserscanningsmodeller, ortofotoprodukter, avancerede visualiseringer, luftbårne billedkoncepter m.m.. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver. Vi forestiller os, at den nye medarbejdere skal hjælpe os med projektledelse og optimering af teknologien. Ansøgerne bør have kendskab til et eller flere af følgende områder: Kortlægning, fotogrammetri eller 3D visualisering. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien, Ukraine og Rumænien, hvor arbejdssproget er engelsk. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi anvender den nyeste teknologi indenfor produktion af geodata med brug af højteknologiske digitale kameraer, luftbåren laserscanning og avanceret software til efterbehandling og visualisering. Du vil indgå i projektledergruppen, som også medvirker med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Eller send en ansøgning til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø eller / geoforum.dk 103 april

18 Arrangementer Grundlæggende GIS kursus Endnu ledige pladser Der er endnu ledige pladser på kurset, som afholdes i Odense fra den 25/5 til og med 27/5, i alt 3 dage. Kurset henvender sig til medarbejdere, som i det daglige sidder tæt op ad og samarbejder med kollegaer i egentlige GISfunktioner. Kurset giver et godt overblik over de vigtigste discipliner, som indgår i begrebet GIS. Tidsfrist for tilmelding: Mandag 11. maj 2009 Læs mere på Kursets undervisere er (set fra venstre): Brian Pilemann Olsen, KMS Ole Jacobi, Professor emiritus Carsten Iversen, COWI Call for Abstracts Invitation til at holde foredrag ved Kortdage Der er nu åbent for indsendelse af abstracts med henblik på mundtlig præsentation ved Kortdage Der er i år ikke et fast tema for konferencen, så alle indsendte abstracts kan komme i betragtning. Deadline for abstracts er den 1. maj 2009 Læs mere og indsend dit abstract elektronisk fra 18 geoforum.dk 103 april 2009

19 GIS ekspert til Informatik Silkeborg Kommune søger en GIS ekspert til Informatik. Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vil du være med til at udvikle og implementere GIS/IT løsning er? Vil du være en del af en sektion, hvor højt humør og glæde over opnåede resultater er i fokus? Vil du være med til at sikre, at Silkeborg Kommune er med helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/ web løsning er? Så kan du blive vores kommende medarbejder. Kvalifikationer Vi forventer, at du har en faglig baggrund inden for GIS, IT, web, kort og geodata, og har en uddannelse som landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. gerne supple ret med flere års praktisk erfaring. Du skal have det tekniske område som din hovedinteresse, og kunne lide at arbejde med systemadministration og avanceret databehandling. Du har mod på udfordringer, hvor du gennem udadvendt og målrettet arbejde opnår synlige resulta ter. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret for dermed at være med til at sikre den daglige drift. Du har desuden kompetencer inden for projektledelse, samarbejde og formidling, så dialogen med brugerne resulterer i gode løsninger. Opgaver Stillingen er en specialistfunktion, der primært omfatter opgaver med udvikling af kommunens GIS og geodata i tæt samarbejde med dine kolleger i sektionen og brugerne. Stillingen vil desuden omfatte projektledelse inden for GIS/IT området. Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden for følgende områder: Analyse, design og kravspecificering af GIS/web systemer Avanceret databehandling - herunder opbygning af datamodeller og metadata Brugerorienteret internet- og intranetudvikling Opbygning og drift af WMS/WFS tjenester GIS/CAD systemadministration - herunder databasevedligehold og optimering Dataudveksling - etablere konverteringsmiljøer internt/eksternt Rådgivning og superbruger support inden for GIS/IT området Ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2009, kl. 12. Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf og GISkoordinator Jakob F. Kirkegaard, tlf Se hele stillingsopslaget på under ledige jobs geoforum.dk 103 april

20 Nyt fra virksomhederne Ny Atkins kortkomponent på Softwarebørsen DDO land 2008 til hele landbrugssektoren Datamodeller til FOT data Videnskabsministeriets Softwarebørs har netop rundet 50 open source-projekter. Milepælen blev nået af VisKort, som Atkins har udviklet i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. VisKort er en moderne og intuitiv kortkomponent baseret på KMS Vis- Stedet, OpenLayers samt GeoServer. VisKort kan let tilpasses og integreres i egne portaler og hjemmesider og kan vise kortdata fra egne såvel som eksterne korttjenester. VisKort frigives som open source-software, og alle har derfor lov til frit at downloade, tilpasse og anvende VisKort i eget IT-miljø. Som alternativ hertil, tilbyder Atkins at drifte en VisKortløsning i et professionelt og stabilt driftmiljø. Læs mere om VisKort på Kontakt Mads Møldrup, Hjemmeside: Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. COWI har i februar måned 2009 indgået aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om anvendelse af DDO land 2008 i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaver inden for ministeriets forvaltningsområde. DDO land 2008 skal bl.a. anvendes som grundlag for myndighedskontrol af dyrkningsarealer og fremstilling af markblokkort. Aftalen omfatter en resamplet udgave til 20 cm og 40 cm opløsning. Samtidig har mange landbrugsrådgivere og landmænd købt adgang til DDO land 2008, i den mere detaljerede standardudgave, i 12,5 cm pixels opløsning. Statsligt fællesindkøb af DDO land 2008 COWI har i marts måned 2009 indgået aftale med Miljøministeriet, Forsvarsministeriet, Vejdirektoratet, Danmarks Miljøportal og Kulturarvsstyrelsen om anvendelse af DDO land Aftalen er indgået på baggrund af et udbud, som Kort & Matrikelstyrelsen har forestået på vegne af de nævnte institutioner. Aftalen omfatter levering af DDO land 2008 i en resamplet udgave til 20 cm opløsning. DDO land 2008 på dk og COWI har indgået aftale med Eniro Danmark om DDO land 2008, som lanceres 6. april 2009 på to af landets mest besøgte internetportaler. og Kontakt: Henning Andersen, FOT Danmark har som et led i projektet Data ud af FOT iværksat et projekt til at fastlægge datamodeller til lagring af FOT data i kommunernes lokale GIS-systemer. Geodata Danmark er valgt som konsulenter til at forestå arbejdet. Datamodellerne udvikles i samarbejde med landinspektørfirmaet LIFA og omfatter i første omgang datamodeller til de primære GIS-platforme, som anvendes i kommunerne. Målet for projektet er, at det bliver enkelt og sikkert for kommunens GIS-medarbejdere at indlæse FOT data. Ved indlæsningen lagres data i en struktur, som er velegnet til den daglige anvendelse. Kombinationen af erfaringer hos medarbejdere i Geodata Danmark og LIFA om kommunernes anvendelse af geodata udgør et vigtigt fundament i projektet. Herunder er erfaringer fra anvendelsen af TK data og DSFL igennem en lang årrække. Data fra FOT maskinen distribueres fra FOT-systemet med GML En indgående viden om FOT specifikationen, GML-standarden og hvordan, man optimalt udnytter forskellige GIS standardprogrammer, har derfor stor betydning for projektet. Resultaterne af projektet forventes at være klart i løbet af foråret Kontakt: Lars Beck eller Thomas Mørk Andersen 20 geoforum.dk 103 april 2009

21 LIFA har startet ny planafdeling: LIFA PLAN.AGRAF og hvordan f.eks. en øget nedbør vil fordele sig over landet. Kortkomponenten vil blive udviklet med udgangspunkt i VisStedet-komponenten, som er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen. T-Kartor er nu medlem af Geoforum Danmark Afdelingen favner hele planprocessen, både planfagligt og teknisk. LIFAs planafdeling består af arkitekter, landskabsforvaltere og landinspektører, der udelukkende arbejder med fysisk planlægning. Udover procesrådgivning, analysearbejde og konkret planudarbejdelse, arbejder LIFA Plan.Agraf med udvikling og brug af de digitale værktøjer, som åbner nye muligheder for at formidle og operationalisere fysiske planer. LIFA har udviklet en række værktøjer til at lette den tekniske del af kommunernes fysiske planlægning. Kontakt Johnny Christensen, Sanne Mikkelsen, Telefon Hjemmeside: Udvikling af kortkomponent til Klimatilpasnings portalen Energistyrelsen har efter et mini-udbud under Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S indgået kontrakt med Grontmij Carl Bro om udvikling af kortkomponent til Klimatilpasningsportalen. Formålet med kortkomponenten er, at slutbrugerne skal kunne se en grafisk fremstilling af klimatiske tilstande i Danmark på kort og lang sigt. Den grafiske fremstilling skal anskueliggøre, hvordan klimaet vil udvikle sig, Kortkomponenten skal integreres på portalen og gøre det muligt for brugerne at se og forstå klimaudvikling og klimatilpasning i et nationalt, regionalt og lokalt perspektiv. Kortkomponenten skal samtidig kobles til den viden og de værktøjer og cases, der allerede findes på portalen. En første udgave af kortkomponenten forventes offentliggjort til april, og den endelige og fuldt integrerede version i løbet af sommeren Ny version af CBkort Den nye CBkort version 2.5 blev frigivet i midten af februar. Den indeholder en lang række nye funktioner og forbedringer, blandt andet roteret PDF print, forbedret kortvisning på skærmen og i print, forbedret søgefunktion og resultatvisning samt tekniske forbedringer såsom en generisk datasourcetype, hvormed man i CBkort kan få adgang til stort set alle tilgængelige SOAP baserede services m.m. Nye medarbejdere i GIS & IT Niels Erik Hansen, GIS senior konsulent. Niels Paulin Wandall, GIS konsulent. Pimin Konstantin Kefaloukos, GIS konsulent. Bo Overgaard tiltræder stillingen som Markedschef pr. 1. april Læs mere på: og Kontakt: Mette Søholm, , Svenske T-Kartor blev startet tilbage i 1985 og har siden vokset sig større og større med aktiviteter indenfor kortproduktion og software over store dele af kloden. T-Kartor er blevet ERDAS partner i Norden og har ansat Jacob Gadd som markedschef i Danmark. Synligheden og kendskabet til ERDAS har tidligere været begrænset i den danske GIS verden. Det er et anderledes billede end i flere andre vestlige lande. Her betjener en lang række fagområder sig i dag af ERDAS programmer. Dette billede skal nu ændres med ER- DAS nye, stærke og tværgående GIS programmer. ERDAS tilbyder markedets hurtigste billedserver, ERDAS Image Web Server, til håndtering af store mængder af billed data. ERDAS Apollo samler, integrerer og præsenterer let de fleste eksisterende GIS datasamlinger uanset datatype fra de nuværende platforme. Du kan læse meget mere om ERDAS produkter på og T- Kartors produkter og ydelser på www. t-kartor.com Du er altid velkommen til at kontakte: Jacob Gadd, Telefon: geoforum.dk 103 april

22 Varmetabskortlægning fra luften Nyheder fra Bentley Systems KMS godkender højdemodel Scankort er gået sammen med Høje- Taastrup kommune i et nyt og spændende pilotprojekt for at kortlægge varmetabet fra bygninger ved hjælp af overflyvninger. Bygningernes varmetab registreres fra luften med en varmefølsom sensor, som kan måle temperaturforskelle med en nøjagtighed bedre end 0,1 grad. Resultatet kan i lighed med et ortofoto vises som en 2D-model, hvor varmetabet fra tagene vil fremstå meget tydeligt. I Høje-Taastrup kommune er der gennemført supplerende flyvninger, således at resultatet kan præsenteres i kommunens 3D-bygningsmodel, som Scankort samtidig etablerer. Man kan således se, om varmetabet kommer via tag, ydermure og/eller vinduer. I Scankort glæder det os meget, at vi kan være med til at introducere en ny teknologi, som kan bidrage til klimaindsatsen i Danmark. Vi har store forventninger til termografisk måling som en metode, der præcist, hurtigt og økonomisk fordelagtigt giver grundlag for at vurdere varmetab i boligmassen, siger administrerende direktør Claus Jørgen Nielsen. Varmetabskortlægningen vil blive tilgængelig via Google Earth og det forventes, at resultaterne vil blive formidlet til borgerne i kommunen via Høje-Taastrup Kommunes hjemme side. Scankort foretager p.t. yderligere overflyvninger i Danmark og udvikler samtidig produktet, så det bedst muligt kan indgå som et værktøj for kommuner og andre interesserede. Kontakt Laurids Rolighed Larsen for yderligere oplysninger: dk eller tlf: Kender du nogen eller er du én af dem, der uheldigvis har mis tet dit job pga. krisen? Bentley Systems har iværksat BE Employable, som indebærer, at Bentley tilbyder gratis software og træning for alle dem, der har mistet deres job grundet finanskrisen. Det betyder, at man kan opretholde sine kompetencer eller få nye i fx andre brancher, hvor man efterfølgende kan søge job. Initiativet indebærer at følgende er muligt: Få adgang til Bentley s V8i software portefølje for ikke kommercielt brug Instruktørledet distance learning for bl.a. at begrænse rejseomkostninger OnDemand elearning for træning på egen hånd sted og tidspunkt bestemmer man selv Omfattende kursusbevisdokumentation for professionel akkreditering Bentley Systems har MicroStation som den primære 3D CAD/GIS platform og mere end 150 desktop og server applikationer fordelt på 13 Solution tracks. Læs mere om de forskellige løsninger fra Bentley her: Læs mere her: com/en-us/corporate/news/quarter+1/be+employable.htm eller kontakt Peter Byrn, tlf , KMS har godkendt den digitale terrænmodel (DTM), som BlomInfo og Scankort har leveret til Staten. Kvalitetskontrol af overflademodellen (DSM en) er gået i gang og forventes færdiggjort i løbet af de kommende måneder. Kvalitetsstemplet på DTM en er en forudsætning for, at kontrol af DSM en kan gennemføres. Næsten alle danske kommuner har købt højdemodellen og den endelige leverance er derfor også på vej til kommunerne. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 22 geoforum.dk 103 april 2009

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Så er der nyt i beretningen om Kim Verups deltidsstudium på Aalborg Universitet. Kim Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Fra økonomistudier til et

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse university of copenhagen På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse

Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse university of copenhagen Retlige geodata - Hvordan håndterer vi dem? Baaner, Lasse Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Baaner,

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage.

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage. Konferencekatalog Kortdage 2012 Herning, 31. oktober - 2. november 2012 Mobil udgave på m.kortdage.dk Mobiludgave på m.kortdage.dk Velkommen til Kortdage 2012 Kære Kortdagsdeltager! Velkommen til Kortdage

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere