NYHEDSBREV. Projekter. Gør hverdagen lettere. Dec I dette nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Projekter. Gør hverdagen lettere. Dec 2013. I dette nummer:"

Transkript

1 I dette nummer: Dec 2013 NYHEDSBREV Bestyrelse 1 Nyt fra bestyrelsen 2-3 Referat temadag ECHT Referat GF 8-10 Formandens beretning Ref. Counsil meeting Projekter Hvis du er i gang med et projekt omhandlende hænder vil vi i bestyrelsen meget gerne orienteres, så vi kan være med til at sprede nyheden og dermed bidrage til vidensdeling. Ergoterapeutiske reflektioner SSSH Bergen reklame 17 Kalender 18 Annoncer Nyheds-mails: Der kommer en del mails retur med besked om fejl i de opgivne adresser. Hvis du fortsat gerne vil modtage nyhedsmails, må du derfor meget gerne sende en mail til Helle Puggård på Pjecen Gør hverdagen lettere ligger nu som et link på EFS håndterapis hjemmeside. Pjecen må bruges af alle, men der må ikke ændres i den. Pjecen er at betragte som pjecer I får fra spastikerforeningen, gigtforeningen eller lignende og dem må man ofte gerne udlevere uden stedets normale standart forside. Forlanger jeres arbejdsplads, at stedets logo er på forsiden af de pjecer der udleveres kan der ligges et omslag om pjecen. Dvs. et omslag med den vanlige for og bagside også ligges hele Gør hverdagen lettere pjecen uændret inden i. Ønsker I at pjecen er tilgængelig der hvor jeres andre pjecer ligger må I linke til hjemmesiden for EFS håndterapi. Pjecen skal kun ligge der, så evt senere rettelser kan ajourføres. Gør hverdagen lettere Tips og råd når du har en bandageret hånd eller nedsat håndfunktion

2 Bestyrelsesmedlemmer Kecia Ardensø Formand Peter Skødt Økonomiansvarlig Helle Puggård Næstformand Arb: Køge Sygehus Ergoterapien Lykkebækvej Køge Tlf: Arb: Aarhus Universitetshospital Håndterapien Tage Hansensgade Aarhus C Tlf: Arb: Aalborg Universitetshospital Ergo- og fysioterapi, afsnit B Hobrovej Aalborg Tlf: Mette Kudsk Olsen Sekretær Morten Madsen Anja Skriver Nyhedsbrev Arb: Træningscenter Indre By/ Østerbro Randersgade 60, 2. sal 2100 København Ø. Tlf.: Arb: Gentofte Hospital Ergoterapi & fysioterpi, opg 7, sal 1 Niels Andersens Vej Hellerup Tlf: Arb: Odense Universitetshospital Rehabiliteringsafdelingen, afsnit 1 Kløvervænget indgang Odense C Tlf: Suppleanter: Gry Gerster, Roskilde Kommune og Jacob Jacobi Johansen, Gladsaxe Kommune Firmasamarbejde Der er 8 firmamedlemsskaber: 1. Camp 4. Ortosupport 7. Bjørn Nielsen 2. Procare 5. Ortobock 3. OrtoNordic 6. Kirsten C. Pedersen 8. Fischer Medical

3 Ergoterapifagligt Selskab for håndterapi - dec 2013 NYT FRA BESTYRELSEN Året der gik Endnu et fagligt spændende og begivenhedsrigt år er ved at være gået, og det er tid til at gøre status på året der gik. Følgende har bestyrelsen i EFS Håndterapi været involveret i i 2013; Planlægning og afholdelse af to-dagskurser om behandling af skulder- og albueproblematikker for håndterapeuter Deltagelse på International Federation of Societies for Hand Therapy s (IFSHT) council meeting i New Delhi, Indien Deltagelse på Verdenskongressen fælles med håndkirurgerne (IFSSH) i New Delhi, Indien Planlægning og afholdelse af Forårstemadagen med håndkirurgerne på Vejle Sygehus Deltagelse på det årlige council meeting i EFSHT i Tyrkiet I samarbejde med OUH oversat Ragnhild Cederlund og Marianne Newens pjece Gør hverdagen lettere Planlægning og afholdelse af Generalforsamling og Efterårstemadagen på Herlev Hospital* Se nærmere beskrivelse af året der gik under Formandens beretning inde i Nyhedsbladet. Efterårstemadag og Generalforsamling i EFS Håndterapi - Nyt bestyrelsesmedlem Torsdag den 24. oktober 2013 blev Generalforsamling og Efterårstemadagen afholdt på Herlev Hospital. Det var en vellykket og faglig interessant dag med bl.a. faglige oplæg ved Angela Harth og Alice Ørts. Endnu en gang mange tak til Herlev Hospital, - til Eva Persson og Pernille Byberg for at lægge lokaler til og for at stå for den praktiske del af dagen. Se referat fra Temadagen inde i Nyhedsbrevet. Under Generalforsamlingen måtte vi tage afsked med Alice Ørts som bestyrelsesmedlem, - Alice skal i gang med at læse ph.d. Vi takker Alice for et meget inspirerende og givtigt samarbejde gennem 4 år, og ønsker held og lykke med de nye udfordringer. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Morten Madsen fra Gentofte Hospital valgt, tak for initiativet, velkommen til og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde i de kommende år. Den nye bestyrelse består af: Kecia Ardensø, Køge Sygehus Helle Puggård, Aalborg Universitetshospital Peter Skødt, Århus Universitetshospital Anja Skriver, Odense Universitetshospital Morten Madsen, Gentofte Hospital Mette Sanne Kudsk Olsen, Københavns Kommune Gry Gerster (Roskilde Kommune) og Jakob Johansen (Gladsaxe Kommune) er valgt som suppleanter. Se referat fra Generalforsamlingen inde i Nyhedsbrevet. EFS Håndterapis arbejdsprogram for 2014 Som præsenteret på Generalforsamlingen ligger der et spændende arbejdsprogram for EFS Håndterapi de kommende år. Her fremhæves nogle af aktiviteterne i år 2014: Temadage i 2014 Traditionen tro afholdes der både Forårstemadag og Efterårstemadag i Forårstemadagen i 2014 planlægges og afholdes af Dansk Selskab for Håndkirurgi. Vi venter spændt på dato, tid, sted og viden om dagens faglige indehold. Lige så snart vi ved besked, sørger vi for, at alle EFS Håndterapis medlemmer modtager information herom. Vi vil ligeledes informere jer om Efterårstemadagen 2014, når vi har fået planlagt denne dag nøjere. EFS Håndterapi kurser i 2014 På opfordring af EFS medlemmerne udbyder EFS håndterapi i 2014 spændende kurser om ledmobilisering af håndled og fingre med den engelske ergoterapeut Sarah Mee. Kurserne afvikles som to-dages-kurser i henholdsvis Århus den 24./25. februar og i Køge den 26./27. februar Side 2

4 Øvrige faglige tiltag i 2014 EFS Håndterapi vil ligeledes: Tage kontakt til grunduddannelserne for at søge at sikre, at ergoterapeutstuderende modtager undervisning indenfor håndterapiområdet Arbejde videre på en national målestandard indenfor håndterapi Drøfte kravene for specialistgodkendelse indenfor håndterapi og komme med anbefalinger til ændringer Se i øvrigt referat fra Generalforsamlingen inde i Nyhedsbrevet. I 2014 venter endnu et meget spændende år i EFS Håndterapi, og vi glæder os. På bestyrelsens vegne ønskes I alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR, Mange jule-hilsner fra Mette Sanne Kudsk Olsen. Efterårstemadag EFS Håndterapi Efterårstemadagen blev afholdt 24.oktober på Herlev Hospital. Dagens hovedtaler var Dip COT, MSc Angela Harth, der talte om standarliserede måleinstrumenter indenfor håndterapi ud fra et ICF perspektiv. Efterfølgende talte EFS håndterapi s bestyrelsesmedlem Alice Ørts, ergoterapeut, Cand. Scient.San om oversættelse og validering af test. Angela Harth, er oprindelig fra England, men har arbejdet det meste af sit liv i Tyskland. I 1970`erne var hun med til at starte rehabiliteringen for brandsårspatienter og i flere år har hun arbejdet med håndterapi. Angela Harth har været med til at udvikle undervisningen af terapeuter i Tyskland og hun er tilknyttet universitetet i Osnabrûck. Mellem 2001 og 2011 var Angela Harth ansvarlig for forskningsprojekter indenfor forskellige områder af håndterapi i German Social Accident Insurance. Angela Harth er medlem af en lang række internationale terapi- og rehabiliteringsorganisationer. Angela Hart Alice Ørts Angela Harth havde bygget sit oplæg op omkring: 1. Hvorfor skal vi måle 2. Hvad skal vi måle på 3. Hvordan skal vi måle Og hvordan får vi teorien integreret i praksis. Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi

5 Hvorfor skal vi måle? Gennem årerne er der sket ændringer i tilgangen til håndpatienter. I 60-, 70- og 80 erne blev beslutninger taget på baggrund af lægernes vurdering og i samarbejde med kollegaer. Beslutninger om behandling var i høj grad baseret på tradition og personlige oplevelser og der var kun ringe struktur. Tilgangen var ikke akademisk og ikke evidensbaseret. Med tiden skete der ændringer i sundhedssystemet, hvor begrænsede ressourcer i kombination med øgede kvalitetskrav gjorde det nødvendigt at kunne vurdere kvaliteten af behandlingen. Kvalitetsmål kunne f.eks. omhandle patientens funktionsfremgang, patientens tilfredshed eller forbrug af ressourcer. Dette medførte et paradigmeskift til en kultur, hvor behandlingen i højere grad fremover skulle være evidensbaseret. Vi skal gøre det rigtige på den rigtige måde. Uden akademisk tilgang og evidensbasering risikerer vi at gøre det rigtige forkert eller gøre det forkerte rigtigt. Hvad skal vi måle? ICF er et internationalt klassifikationssystem til vurdering af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand. Med ICF fik de forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet et fælles sprog, som gjorde det internationalt muligt at sammenligne resultater og organisere informationer. For ergoterapeuter er interventionsområderne kropsfunktion, aktivitet og deltagelse, der er indenfor disse områder, vi skal lave vores undersøgelser. Hvordan skal vi undersøge? Angela Harth har jævnligt hørt terapeuter, der mener, at de ikke har tid til at måle eller undersøge patienten, men det er fuldstændig nødvendigt at lave en ordentlig undersøgelse af patientens niveau før rehabiliteringsstart, hvis man skal vide, hvad man skal behandle og kunne måle fremgang. Man skal have tid til at lave en ordentlig vurdering af patienten og tiden er godt givet ud. Man skal være opmærksom på at den personlige interaktion mellem terapeut og patient kan påvirke resultatet af behandlingen, men i denne sammenhæng er det ikke et spørgsmål om at kunne lide, men et spørgsmål om gensidig tillid og respekt understreger Angela Harth. Der findes mange undersøgelsesredskaber, de gror som champignon, ifølge Angela Harth, og det kan være vanskeligt at vælge, hvad der er mest hensigtsmæssigt at bruge. Undersøgelsesredskaberne kan være subjektive eller objektive, generiske eller diagnosespecifikke, standardiserede eller hjemmestrikkede. Når man indsamler data om patienten skal man altid forholde sig kritisk til hvilken type data, der er nødvendig og til mængden af data. Spørg dig selv Hvorfor samler jeg denne information? Og husk altid at angive måleenhederne når kvantitative data præsenteres. Ifølge Angela Harth er vi vanedyr og hun præsenterede en fin slide med spørgsmål det ville være relevant at stille sig selv, hvis man vil se kritisk på sin egen praksis engang imellem. Side 4

6 Intet er stationært, udvikling sker hele tiden, ændringer vil komme. SWMT/WET(kan patienten mærke noget eller ej) er de eneste der opfylder kriterierne for standardiserede tests. To punkts diskrimination er ikke standardiseret. Angela Harth har lavet en litteratursøgning for at finde egnede tests til måling af håndfunktion/ motorik og ingen af dem, hun fandt, opfyldte alle kriterier for standardiserede test. Undersøgelsesredskaber på kropsfunktionsniveau: Overordnet skal man sikre sig, at det undersøgelsesredskab, man benytter, måler det, det skal, det vil sige at det er reliabelt. Det skal være sensitivt nok til at måle ændringer og skalaen skal kunne rumme ændringer i et i forvejen højt- eller lavt niveau. Det er hensigtsmæssigt, hvis normative data er kendte, så man kan sammenligne sine egne data med dem. Angela Harth anbefalede, at man bruger de redskaber man kender og i vid udstrækning holder sig til dem, bare de er standardiserede. Husk at måleinstrumenter skal være kalibrerede. Angela Harth præsenterede følgende måleredskaber til måling på kropsfunktionsniveau med kommentarer; Måling af bevægeudslag: Goniometer er reliabelt, når det bruges af erfarne terapeuter. Måling af styrke: Brug Jaymar-dynamometer/ Pinch gauge til kraftmåling af håndtryk og pincetgreb. Måling af ødem: 8-tals mål er pålideligt. Måling af smerte: Brug VAS-skala Måling af sensibilitet: STI/ modified Moberg- identify textures, shapes, form (identifikation) og Establishing threshold Undersøgelsesredskaber på aktivitets og deltagelsesniveau: Angela Harth præsenterede 3 undersøgelsesredskaber med spørgeskemaer, der kan afdække aktivitet og deltagelsesniveau for håndpatienter og som er standardiserede; Michigan Hand Outcome Querstionare MHOQ Patient Rated Wrist Hand Evaluation PRWHE Disabilities of Arm and Shoulder DASH MHOQ: Denne afdækker generel håndfunktion, ADL, smerter, arbejdsevne, æstetik og patienttilfredshed. Undersøgelsen tager ca. 15 min. og kan vise ændringer i håndfunktion, hvis den bruges flere gange i rehabiliteringsforløbet. PRWHE: Denne afdækker smerter, evnen til specifikke funktioner(skære med kniv, dreje dørhåndtag, støtte på armlæn), generelle funktioner(lave mad, klare job) og tilfredshed med håndens udseende. Ifølge Angela Harth kan nogle af spørgsmålene være skæve i forhold til målgruppen: unge Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi

7 mennesker kan rejse sig fra stol uden at støtte på armlæn fx patientens tilbagevenden til arbejdspladsen mindskes. DASH: Dette undersøgelsesredskab er ikke diagnosespecifikt, men afdækker OE`s funktion generelt og kan vise ændringer i et i forvejen højt- eller lavt niveau. DASH er validt og reliabelt. Patienten skal selv udfylde spørgeskemaet, men det er hensigtsmæssigt, hvis terapeuten er i nærheden, hvis patienten har forståelsesspørgsmål. DASH dækker områderne kropsfunktion, aktivitet og deltagelse og harmonerer dermed godt med ICF. Angela Harth har fundet arbejdsdelen meget anvendelig og har i stor udstrækning benyttet DASH til målsætning. Hun understreger i den forbindelse, at den terapeutiske intervention skal afspejle patientens mål. Ingen af de 3 undersøgelsesredskaber afdækker patientens følelsesmæssige påvirkning og Angela Harth har set undersøgelser, der viser, at op til ca. 30% af håndpatienter er psykisk påvirket og kan have behov for intervention af psykolog. Angela Harth konkluderer, at intet enkelt undersøgelsesredskab kan afdække håndpatientens kompleksitet, at det er nødvendigt med både objektive og subjektive undersøgelsesredskaber, men at der på nuværende tidspunkt ikke er konsensus omkring hvilke. Men, en ordentlig undersøgelse af patienten skal indeholde undersøgelse på kropsfunktionsniveau af bevægelighed, styrke, sensibilitet og smerte i kombination med undersøgelse af patientens aktivitets og deltagelsesniveau. Afslutningsvis fortalte Angela Harth om, hvordan man i Tyskland har Rehabilitation Managere tilknyttet Sundhedsforsikringssyst emet. Hvis man får en arbejdsskade fungerer Rehabilitation Manageren som kontaktled mellem arbejdsplads og rehabiliteringsklinik, og derved har man oplevet, at tiden mellem udskrivelse fra Rehabiliteringsklinik og Alice Ørts indlæg omhandlede oversættelse og validering af tests. Alice Ørst havde bygget sit oplæg op omkring følgende spørgsmål: Hvorfor skal vi bruge standardiserede tests? Hvad betyder begreberne reliabilitet/ validitet m.m.? Hvordan kan vi oversætte redskaber? Hvordan får vi flere redskaber oversat til dansk? Hvorfor skal vi bruge standardiserede tests? Der er kommet øget krav om dokumentation, øgede krav til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og større fokus på evidensbasering. Det er blevet mere tydeligt, at der mangler standardiserede undersøgelsesredskaber i Danmark og konsekvensen er at vi bruger vores egne hjemmestrikkede tests, ikke tester overhovedet eller bruger en dårlig oversættelse af en udenlandsk test. Derved bliver kvaliteten af ergoterapeutiske undersøgelser dårlig og behandlingen foregår på usikkert grundlag. Hvad betyder begreberne reliabilitet/ validitet m.m.? Validitet betyder, om et redskab måler det, der var hensigten. Reliabilitet betyder om et redskab er pålideligt og måler det samme ved gentagne målinger (reproducerbarhed). Side 6

8 Resonsivitet beskriver redskabets evne til at måle forandringer over tid. Oversættelse uden tilbage oversættelse: (ved fx engelsk oversættelse) Der skal bruges to oversættere med dansk som modersmål som evner flydende engelsk. Den ene skal have kendskab til området, den anden skal ikke. Begge laver en oversættelse til dansk og disse sammenlignes og korrigeres af ekspert. Når oversættelsen skal valideres psykometrisk ser man på forskellige former for validitet. Hvordan kan vi oversætte redskaber? Der findes to oversættelsesmetoder: Oversættelse med tilbage oversættelse og oversættelse uden tilbage oversættelse. Begge typer skal indeholde en psykometrisk validering, dvs. at spørgeskemaet skal afprøves. Oversættelse med tilbage oversættelse: (ved fx engelsk oversættelse) Der skal bruges to oversættere med dansk som modersmål som evner flydende engelsk. Den ene skal have kendskab til området, den anden skal ikke. Begge laver en oversættelse til dansk og disse sammenlignes og korrigeres. Herefter skal to personer med engelsk som modersmål som evner flydende dansk tilbage oversætte hver deres version. Ekspert på områder skal herefter korrigere til èn oversættelse, som herefter skal afprøves. For at et oversat redskab kan være validt skal der ækvivalens dvs. overensstemmelse mellem kildeversionen og oversættelsen. Der findes mange former for ækvivalens, så det er vigtigt at definere, hvilken ækvivalens, der skal opnås. Der skal fx opnås semantisk valens, dvs. at betydningen af ord og sætninger er bevaret i oversættelsen. Der skal også være konceptuel ækvivalens dvs. at begreber og teorier har samme betydning på tværs af kulturer. Face validitet: måler spørgeskemaet det, det skal. Begrebsvaliditet: er der forventelig sammenhæng med andre tests. Kriterievaliditet: er der acceptabel sammen hæng med gylden standard. Test-retest: måles det samme ved to test Interkonsistens: er der sammenhæng mellem de enkelte spørgsmål og totalscoren. Responsivitet: evne til at vise forandringer. Der skal ligeledes være en reliabilitetskoefficient på 0-1 på ICC, graden af sammenhæng og overensstemmelse mellem de målte værdier, og på Chronbacks alpha, sammenhæng mellem spørgsmålene indbyrdes og i forhold til den samlede score. Reliabilitetskoefficienten skal være så tæt på 1 som muligt, men der skal tages stilling til, hvornår man er tæt nok på 1, dvs. hvornår det er godt nok for at være reliabelt nok. Herefter gennemgik Alice Ørts en dansk oversættelse af Patient Ratede Wrist Evaluation som viste, hvor vanskeligt en sådan oversættelse kan være. Hvordan får vi flere redskaber oversat til dansk? Alice Ørts opfordrede til, at man gik i gang Side 7

9 med oversættelser, hvis man havde interessen, men at det var vigtigt at sætte sig ind i metoden så resultatet bliver brugbart. Sørg for at få patienter nok til afprøvning, så denne fase ikke trækker unødigt ud- gå evt. flere sammen. Udbred det, hvis man er i gang med en oversættelse, så ikke flere laver det samme arbejde. Tak til Procare, Rehband/Ottobock og Sportspharma Ortosupport som deltog på dagen. Skrevet af Eva Persson og Pernille Byberg, Herlev Hospital. Fotokonkurrence Vinder af 2 flasker rødvin blev Anna Kristin Eyólfsdóttir for at have indsendt dette billede Referat af Generalforsamling i EFS Håndterapi Torsdag d , Herlev Hospital. 1. Velkomst Der bydes velkommen til de fremmødte. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene Barslund (LB), næstformand i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Referent: Helle Puggård. Stemmeudvalg: Anne-Marie Høite Fabricius og Ulla Pedersen. 3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden LB redegør for, at Etf inden dagsordenen blev udsendt, har foretaget juridisk vurdering af EFS Håndterapi s forslag om ændring af selskabet, jf. 6a-d. Der er imidlertid indkommet to henvendelser fra medlemmer, der sår tvivl om det er foreningsjuridisk medholdeligt at foreslå vedtægtsændring og tage denne i brug med det samme. Etf har derfor fået foretaget en ny og uvildig juridisk vurdering og drøftet denne med bestyrelsen. Med baggrund i dette, har bestyrelsen besluttet at stille ændringsforslag til pkt. 6a, hvilket formanden vil redegøre for senere. I det udsendte materiale, er der vedlagt et bilag med bestyrelsens forslag om afvikling af selskabets bibliotek. Punktet er imidlertid ved en fejl ikke kommet på dagsordenen. LB spørger forsamlingen, om vi kan tilføje et pkt. 6e Forslag om afvikling af bibliotek. Dette godkendes. 4. Formandens beretning Kecia Ardensø fremlægger formandens beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 2 år. Efterfølgende uddybes EFS Håndterapi s forslag om ændring af selskabets struktur til DSF Håndterapi. Beretningen godkendes. Lene takker på Etf s vegne bestyrelsen for det store arbejde, der lægges i arbejdet med at drive selskabet. Fra salen anerkendes og takkes ligeledes for bestyrelsens arbejde. Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi

10 5. Regnskab Peter Skødt redegør for regnskab for samt kvartal Regnskabet er uddelt til de tilstedeværende. Karin Rønhøj, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet. Hun har bemærket, at der er brugt ca kr. mere end budgetteret i forbindelse med afholdelse af selskabets jubilæum i 2012, men at dette må betragtes som en acceptabel overskridelse, bl.a. i kraft af at vi fortsat genererer overskud. Regnskabet godkendes. 6. Indkomne forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens 9. På baggrund af de to henvendelser der har været fra medlemmer, har bestyrelsen valgt at stille ændringsforslag til det oprindelige forslag. Det nye forslag til 9: Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Afstemningen gennemføres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt selskabets medlemmer. LB redegør for ændringsforslaget som mindre vidtgående end det oprindelige forslag og spørger, om nogen ønsker at opretholde det oprindelige ændringsforslag. Dette er ikke tilfældet. Der spørges fra salen, hvordan urafstemningen vil foregå. LB forklarer, at Etf vil være behjælpelig med at stå for en elektronisk urafstemning med uvildig bistand samt revision. Et medlem redegør for sin betænkelighed ved at lukke det ergoterapifaglige selskab. Der udspiller sig en meningsudveksling i salen, hvor forskellige holdninger fremlægges. Der stemmes om forslag 6a. Der er 33 stemmeberettigede i salen. Forslaget vedtages med 32 stemmer for og 1 imod. Pkt. 6b-d er trukket fra denne dagsorden, da der i stedet vil blive afholdt urafstemning. e) Forslag om afvikling af bibliotek Bestyrelsens forslag er udsendt med dagsordenen. Forslaget godkendes. 7. Arbejdsprogram for Anja Skriver redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende år: Tage kontakt til grunduddannelserne omkring, hvordan de sikrer, at de studerende modtager undervisning indenfor håndterapiområdet og i hvilken grad og evt. komme med anbefalinger til ændringer. udbyde kurser, som er efterspurgt af medlemmerne. Arbejde videre på en national målestandard. Afholde temadage 2 gange årligt om foråret i samarbejde med DSf Håndkirurgi. Drøfte kravene for specialistgodkendelse indenfor Håndterapi og komme med anbefalinger til ændringer. Der udtrykkes opbakning til arbejdsprogrammet, særligt til punktet vedrørende grunduddannelserne. 8. Fastlæggelse af kontingent for 2014 og 2015 Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i Forslaget godkendes. 9. Budget 2014 og 2015 Peter Skødt redegør for budgettet for de kommende år. Budgettet er uddelt til de tilstedeværende. LB spørger, om bestyrelsen har overvejet, hvad det genererede overskud skal bruges til. Der kommer forslag fra salen om oprettelse af legat, transport-tilskud ifm. temadage, gode internationale foredragsholdere. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer også efter GF kommer med forslag til dette. Budgettet godkendes. Side 9

11 10. Valg af bestyrelse og suppleanter Der er indkommet 5 CV er, hvilket betyder at disse 5 personer er genvalgt. Det drejer sig om: Kecia Ardensø, Køge Sygehus, Helle Puggård, Aalborg Universitetshospital, Peter Skødt, Århus Universitetshospital, Mette Sanne Kudsk Olsen, Københavns Kommune og Anja Skriver, Odense Universitetshospital I vedtægterne fremgår ikke procedure for at besætte den ledige plads. LB spørger om forsamlingen accepterer, at vi vælger et medlem fra salen. Dette accepteres. Morten Madsen, Gentofte Hospital, ønsker at opstille. Der er ingen modkandidater. Gry Gerster, Roskilde Kommune, og Jakob Jacobi Johansen, Gladsaxe Kommune, vælges som suppleanter. 11. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant Karin Rønhøj er villig til genvalg. Dette vedtages. Bestyrelsen Fra venstre: Jacob Johansen, Peter Skødt, Gry Gerster, Mette Sanne Kudsk Olsen, Anja Skriver, Kecia Ardensø, Karin Rønhøj, Morten Madsen og Helle Puggård. 12. Nyt fra Etf LB fortæller ganske kort om Etf s arbejde med ny hjemmeside til årsskiftet, Rep13 i november, ombygning i kontorerne i Nørre Voldgade, positiv udvikling i de faglige selskaber og på nye arbejdsområder (dysfagi, børn i folkeskolen, velfærdsteknologi, hverdagsrehabilitering). 13. Eventuelt Kecia Ardensø takker på bestyrelsens vegne Alice Ørts for 4 års stort arbejde i bestyrelsen. LB afrunder mødet med på egne og Etf s Hovedbestyrelses vegne at takke bestyrelsen for det store arbejde, bestyrelsen har udført de foregående to år. Formandens beretning 2012/2013 Hele den siddende bestyrelse fik genvalg ved generalforsamlingen i efteråret Det betød at vi kunne fortsætte det igangværende arbejde og vi overgik fra at være et fagligt netværk til at være et ergoterapifagligt selskab. Bestyrelsen har mødtes tre gange årligt, altid med meget tætte dagsordner. Vi har nogle gange været nødt til at mødes aftenen før et bestyrelsesmøde og begynde mødet, hvilket også har betydet, at vi har kunnet komme i gang tidligt næste morgen. Vi har igennem mange år haft en tilgang af medlemmer. Da vi var samlet til generalforsamlingen for 2 år siden var vi 156 medlemmer og i dag er vi 186 medlemmer af EFS Håndterapi. Aktiviteter i 2012 Den 11. maj havde vi vores første temadag. Vi havde den fælles med Dansk Selskab for Håndkirurgi på Århus Sygehus. Håndkirurgerne havde arrangeret en dag om ultralydsscanning og smertebehandling af håndpatienter. I slutningen af dagen fortalte Anne Marie Høite Fabricius fra OUH og Else Vestergaard fra AUH om spejlbehandling, med stort engagement fra håndkirurgerne. Der er referater fra alle temadage, council meetings og kongresser i vores nyhedsbreve, som også ligger elektronisk på vores hjemmeside. Den 7. marts 2012 var det 25 år siden, at en håndterapiforening blev startet i Danmark en begivenhed som naturligvis skulle fejres med maner. Efter Forårstemadagen blev der afholdt en reception, hvor medlemmer fra Dansk Selskab for Håndkirurgi og EFS Håndterapi skålede med hinanden og vi blev ønsket tillykke. Efterfølgende fejrede EFS Håndterapis medlemmer jubilæet på restaurant Varna i smukke omgivelser, med lækker mad, taler, underholdning og hyggeligt samvær I anledningen af jubilæet og overgangen fra FNE Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi

12 Dansk Håndterapiforening til Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi, besluttede vi, at tiden var inde til at forny vores logo. Logoet blev præsenteret til jubilæumsfesten og alle medlemmer fik et krus med logoet på. Vi har fortsat flere krus tilbage, så hvis du ikke allerede har fået et, er det fortsat muligt. I juni måned, deltog Helle Puggard på det årlige council meeting i European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT) i Antwerpen, Belgien. Her mødtes hun med EFSHT delegerede fra 15 andre medlemslande. Den 30. august - 1. september var der skandinavisk kongres i København. Det var med overvældende deltagelse af mere end 300 håndkirurger og håndterapeuter og rigtig mange danske ergoterapeuter havde mulighed for at deltage. Anja Skriver og Mette Sanne Kudsk Olsen var en del af styregruppen der planlagde kongressen. En stor og tidskrævende opgave. Super flot arbejde. Aktiviteter i 2013 På baggrund af ønsker fra medlemmerne ifm. generalforsamlingen 2011, arrangerede vi i foråret to dagskurser om behandling af skulderog albueproblematikker for håndterapeuter. Begge kurser blev hurtigt fyldt op og vi har valgt at holde endnu et kursus i november, som også er fuldt booket. I er fortsat meget velkomne til at komme med kursusønsker for fremtiden. I marts måned deltog Alice Ørts og jeg på International Federation of Societies for Hand Therapy s (IFSHT) council meeting i New Delhi, Indien. Der var efterfølgende verdenskongres fælles med håndkirurgerne (IFSSH). Desværre var vi de eneste danske ergoterapeuter tilstede, til en kongres med en meget høj faglig standard. Vi havde selskab af 4 danske håndkirurger. Forårstemadagen med håndkirurgerne blev et historisk tilløbsstykke. Vi havde arrangeret dagen, hvor der deltog 110 håndkirurger og håndterapeuter. Vi havde inviteret Marc Garcia- Elias fra Spanien og Saara Raatikainen fra Finland til en fantastisk dag om håndleddets proprioception. Tungen skulle holdes lige i munden af såvel håndterapeuter som håndkirurger. En stor tak til Vejle Sygehus for at huse arrangementet - det blev en større opgave end vi havde forestillet os, men meget vellykket. Det var en meget tidskrævende opgave at modtage tilmeldingerne til temadagen og derudover mangler omkring halvdelen af tilmeldingerne nødvendige oplysninger, som vi skal efterfølge. Etf har derfor hjulpet os med et elektronisk tilmeldingssystem, som gør det lidt lettere. I juni deltog Helle Puggaard på det årlige council meeting i EFSHT i Tyrkiet. Helle var af sted efter deadline på nyhedsbrevet som udkom i juni måned, så meddelelser herfra, kommer i nyhedsbrevet, som udkommer i december måned. Efterårstemadagen d. 24. oktober på Herlev Hospital. Vi har inviteret håndterapeuten Angela Hart fra Tyskland, til at gøre os klogere på standardiserede måleredskaber indenfor håndterapi. Alice Ørts følger op på dette og fortæller os om oversættelse og validering af tets. Mange tak til Herlev Hospital for at huse os og være behjælpelig med de praktiske ting. EFS Håndterapi har i samarbejde med OUH, oversat Ragnhild Cederlund og marianne Newens pjece Gør hverdagen lettere. Pjecen er til fri afbenyttelse og kan hentes på vores hjemmeside. EFSHT har spurgt, om vi vil være værtsland for et fremtidigt council meeting, hvilket vi har sagt ja til. Vi ved endnu ikke hvornår det bliver, men det bliver nogle år ude i fremtiden. Derudover, også på opfordring af medlemmerne, har vi planlagt to 2-dages kurser om ledmobilisering af håndled og fingre med den engelske ergoterapeut Sarah Mee, som afholdes i slutningen af februar 2014 i Århus og Køge. Der er allerede stor søgning på kurserne. Side 11

13 Hjemmesiden Vi ved at rigtig mange besøger vores hjemmeside og vi gør meget for at holde den opdateret. Alice Ørts er vores web-ansvarlige og gør et super flot stykke arbejde. I er altid meget velkomne til at komme med input til hjemmesiden. Som rigtig mange er jer ved, har vi en mailgruppe, så Alice let og hurtigt kan sende informationer og nyheder til jer. Hvis du ikke allerede er på maillisten, kan du kontakte den web-ansvarlige for at komme det (se mere på hjemmesiden). Nyhedsbrevet Vi udsender to nyhedsbreve om året. Nyhedsbrevene findes også på vores hjemmeside. Anja er ansvarlig for opsætningen af nyhedsbrevet. Et stort og krævende stykke arbejde, som jeg ved er blevet lettere med årene. Også tak til Sportspharma/Ortosupport, som sørger for trykningen. Firmamedlemsskaber Vi er meget stolte af vores samarbejde med vores firmamedlemsskaber. Dette er med til at muliggøre vores deltagelse i internationale aktiviteter. Vores firmamedlemsskaber er: CAMP, PROcare, Sportspharma/Ortosupport, Kirsten C. Pedersen, Otto Bock, Bjørn Nielsen, Fischer Medical og Orto Nordic. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen for EFS Håndterapi stiller nu forslag om opløsning af selskabet, med henblik på et ergo- og fysioterapeutisk selskab. Vi er klar over, at det er en stor beslutning vi stiller forslag om. Jeg tror dog, at ergoterapeuter fortsat vil tegne dansk håndterapi i fremtiden, uanset udfaldet i dag. Traditionen i Danmark er jo, at håndterapi er et ergoterapeutisk speciale og vi er mere end 170 aktive ergoterapeuter i vores selskab. Jeg ville blive meget overrasket, hvis der om få år skulle være indmeldt mere end 180 fysioterapeuter, hvis det nye selskab bliver end realitet og ergoterapeuterne kommer i undertal. Det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg kan af gode grunde ikke vide det. Bestyrelsen i EFS Håndterapi har igennem flere år været udfordret af, at vi blot teknisk set, opfylder kravene for optagelse i de internationale foreninger. Det er meget vigtigt for EFSHT og IFSHT, at alle medlemslande har vedtægter der muliggør optagelse af både ergoog fysioterapeuter på lige vilkår. Hvert enkelt medlemsland må blot være repræsenteret af én forening, så optagelse af både et ergoterapeutisk og et fysioterapeutisk selskab er ikke en mulighed. Jeg og resten af bestyrelsen er meget bekymret for, om vores kreativitet omkring de to selskaber, kan føre til eksklusion af de internationale foreninger, hvis vi ikke ændrer på det, nu hvor en fysioterapeut ønsker optagelse. Så bestyrelsens anbefaling om opløsning af selskabet, skal ikke blot ses med baggrund i at én fysioterapeut ønsker optagelse, men alvoren i at vi gør noget, er blevet mere presserende. Noget skal i hvert fald gøres. Hvis det skulle ske, at vi i fremtiden ønsker et rent ergoterapifagligt selskab igen, er der jo altid mulighed for at oprette det. Til slut vil jeg gerne takke alle vores medlemmer for den store interesse der har været ved vores temadage og for jeres engagerede deltagelse. Jeg vil også takke mine med-bestyrelsesmedlemmer for altid at være klar på arbejdsopgaverne, politisk diskussion når det er nødvendigt og faglig sparring. Kecia Ardensø Formand Side 12

14 EFSHT Council Meeting 2013 af Helle Puggård Den 27. og 28. maj afholdtes dette års council meeting i Antalya, Tyrkiet. 16 lande var repræsenteret, kun repræsentation fra Irland og Portugal manglede i år. Et af de emner der fyldte rigtig meget på mødet var økonomi, herunder drøftelser af hvordan vi bedst bruger de få penge vi har i EFSHT og hvordan håndterapi i Europa får mest muligt ud af dem. Men der var som altid mange emner på dagsordenen og jeg vil her give et kort resumé af de vigtigste punkter. ECHT Endnu engang var også den fælles-europæiske certificering, ECHT, på dagsordenen (se også tidligere nyhedsbreve for yderligere information om ECHT). EFSHT betragter det som værende meget vigtigt, at flere europæiske håndterapeuter ansøger om ECHT for at højne den generelle uddannelsesmæssige standard og anseelse på nationalt og europæisk plan. For den enkelte terapeut vil motivationen naturligvis mere ligge i personlig karriere og egne fordele, men mere overordnet mener vi, at det vil have stor betydning for specialet håndterapi. Dette kræver, at flere terapeuter søger certificeringen. Ingen danskere har hidtil søgt, men går du rundt med overvejelser i den retning, står jeg meget gerne til rådighed med yderligere information og vejledning. Du skal dog være opmærksom på, at man som udgangspunkt skal have sit eget lands specialistgodkendelse før man kan ansøge om ECHT. Se eventuelt mere på eurohandtherapy.org/efsht/echt/ Scientific Committee (SC) Status vedr. HANDGUIDE STUDY (udarbejdelsen af europæiske guidelines for udvalgte diagnosegrupper) er uvis på mødet. Det oprindelige mål fra SC var, at de skulle være publiceret i slutningen af 2012, men dette er ikke sket. EFSHT vil rykke SC for en status på hvor og hvornår de bliver offentliggjort. Lucille van de Ven-Stevens projekt HandArt (Hand Assessment Recommendations for Therapy) er stadig i gang. Se eventuelt mere her pdf På sidste års council meeting blev det besluttet, at EFSHT skulle bede SC om at se på mulighederne for at udarbejde en fælleseuropæisk protokol for efterbehandling af patienter med Dupuytren s kontraktur, som har fået Xiapex-behandling. Denne anmodning er imidlertid blevet glemt, men vil blive givet efter dette møde. Hjemmesiden EFSHT opfordrer til at man husker at bruge hjemmesiden hvor man finder nyttig information om bl.a. kurser og uddannelse. Jeg sørger altid for at lægge relevante, officielle EFS Håndterapiarrangementer på denne hjemmeside, men jeg vil gerne opfordre Jer til at give mig besked hvis I arrangerer kurser, som også kunne være relevante at dele med nogle af Jeres europæiske kollegaer. Det kan både være kurser, som afholdes på engelsk, men også dansksprogede kurser hvor vores nordiske kollegaer kunne have interesse i at deltage. EFSHT beslutter at forsøge at købe domænet eurohand.com til brug for alle fremtidige europæiske kongresser. Sociale medier Som led i at komme tættere på vores medlemmer, har vi besluttet at EFSHT skal ud på de sociale medier, som Facebook, Twitter og LinkedIn. Foreløbig kan du finde os på Twitter ved at søge på efsht. Visitors Programme EFSHT er ved at udarbejde en liste over europæiske håndterapi-klinikker, som er villige til at modtage håndterapeuter fra andre lande på studiebesøg. Hensigten er, at det skal være nemmere at få overblik og inspiration til eventuelle studiebesøg samt at det skal være nemt at skabe kontakt til en klinik man kunne tænke sig at besøge. Listen forventes at blive færdiggjort i løbet af Side 13

15 det kommende års tid. HandFun Under sidste års møde i Belgien fik spanske Vincenc Punsola Izard, finske Saara Raatikainen og jeg ideen til at udvikle en ny måde for håndterapeuter at mødes og lære, som alternativ til de velkendte kongresser hvor man bare modtager viden. Dette resulterede i afholdelsen af den første europæiske HandFun-samling i Barcelona i september HandFun er blevet accepteret af EFSHT som en europæisk model for at arrangere mere uformelle læringsmæssige sammenkomster, og blev igen i år afholdt i Barcelona i september. Se mere på HandFuns s hjemmeside Tanken med HandFun-konceptet er, at ethvert lands forening kan arrangere et europæisk HandFunarrangement ud fra de beskrevne principper, at det skal foregå på engelsk og være åbent for deltagere fra andre lande. Kommende kongresser Den europæiske kongres i 2014 afholdes i Paris. Se mere på Der afholdes council meeting ved samme lejlighed. I forbindelse med World EXPO og håndkirurgernes kongres i Milano i 2015 afholdes 1½ dags kongres for håndterapeuter. Fokus vil være på workshops i stedet for oplæg. CLENCHED FIST SYNDROM: ERGOTERAPEUTISKE REFLEKSIONER Lisa Bay Johansen, Ergoterapeut Medicinsk Terapiafsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg På opfordring har jeg skrevet denne artikel for at øge kendskabet til og skabe debat om den ergoterapeutiske intervention til patienter med Clenched Fist Syndrom (CFS). Da jeg første gang stødte på en patient med denne lidelse, blev det tydeligt, at den ergoterapeutiske erfaring med disse patienter var meget lille. Efter at have søgt viden fra kolleger, bøger, artikler og anden litteratur, har jeg valgt at skrive denne artikel både som oplysning, men også som opfordring til mine dygtige kolleger rundt omkring til at dele deres viden om CFS og evt. andre sjældne tilstande, som vi kan støde på i vores daglige arbejde. Beskrivelse af case En ung erhvervsaktiv mand med hustru og to små børn kom for ca. fem år siden til skade, hvor han pådrog sig en distal antebrachiumfraktur. Han blev efterfølgende opereret flere gange uden godt resultat. Fem år efter den primære skade fik han foretaget en artroskopi, hvor man fandt to centrale TFCC læsioner, der blev reseceret. Desuden fandt man caput ulna fuldstændig denuderet for brusk. Derefter foretog man en artrodese med wrist fusion af håndleddet. Herefter opstod der fuld fleksion af de fire ulnare fingre med ophør af aktiv og passiv ekstension. Man valgte derfor at foretage en spaltning af carpaltunlen og en dekompression af n. medianus. Under anæstesi kunne fingrene ekstenderes fuldt ud uden modstand. De første dage efter operationen havde patienten stort set fri bevægelighed af alle fingre. To dage senere oplevede patienten et smæld i hulhånden, og efterfølgende var de fire ulnare fingre på ny fuldt flekterede i mcp- og pip leddene. Dip leddene var i 0 grader. 5. finger kunne passivt ekstenderes næsten helt ud i 0 grader, men ikke ekstenderes aktivt finger kunne passivt ekstenderes til en PVA på ca. 1½-2 cm. De kunne ikke ekstenderes aktivt. Der var stor modstand ved den passive ekstension, og patienten oplevede mange smerter ved ekstensionen. Der var fuld bevægelighed i 1. finger. Side 14

16 Patienten blev herefter henvist til Ergoterapien, og den ergoterapeutiske intervention er foregået som beskrevet nedenfor. To måneder efter opstart i Ergoterapien opnåede patienten spontant fuld bevægelighed i fingrene, efter et løft af en tung sæk, hvor der hørtes et smæld i hånden. Tre uger efter denne hændelse satte fingrene sig atter fast, hvilket medførte yderligere forværring af situationen, og den ergoterapeutiske intervention måtte stort set begynde forfra. I hjemmet har patientens hustru flere gange observeret patienten, mens han sov, og her har fingrene altid været flekterede fuldt i mcp- og pipleddene. I Ergoterapien er der i flere situationer, hvor patienten ikke selv har haft fokus på hånden, observeret spontan aktiv ekstension i patientens fingre. Efter disse observationer blev der taget kontakt til den opererende læge, og da der var enighed om, at der var tale om en funktionel lidelse, blev patienten henvist til Forskningsklinikken for funktionelle lidelser på Aarhus Universitetshospital. Henvisningen blev afvist, da patienten ikke opfyldte kravet om, at der skal være multiple fysiske symptomer fra mindst 3 forskellige organsystemer, uden sikker medicinsk forklaring. Klinikken bekræftede dog, at der er tale om en funktionel lidelse og anbefalede, at patienten fortsatte med den ergoterapeutiske intervention kombineret med psykologisk behandling. Den opererende læge henviste derfor til en privat praktiserende psykolog med erfaring i behandling af funktionelle lidelser. På tidspunktet for denne artikels udarbejdelse har patienten det ikke særligt godt. Han har voldsomme smerter, tager atter morfinpræparater og har stort set ophævet sensibilitet i hele underarmen, hånden og fingrene. Patienten modtager fortsat ergoterapeutisk genoptræning sideløbende med psykologisk behandling. Overblik over patientens forløb Referencer Barry P, Simmons B, M.D. Russel G. Vasile, M.D. The Clenched fist syndrome. The Journal of Hand Surgery. Vol 5. September 1980: P Eldridge MP, Grunert BK, Matloub HS. Streamlined classification of psychopathological hand disorders: a literature review. Hand June; 3(2): P Forskningsklinikken for funktionelle lidelser: Helm, Roger. Bilateral hand amputation due to clenched fist syndrome.the Journal of Hand Surgery (European Volume), 2010 Vol. 35 (3): 249. Mackin, Callahan, Skirven, Schneider, Osterman. Rehabilitation of the hand and upper extremity. Fifth edition. Vol. 2: Posner, Imbriglia, Stern. Symposium 10 - Patients and Procedures Those to Avoid and Those to Embrace. 67th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand Srivastava, Gupta, Kumar, Gangadhar, Murali. Case report: Salvaging a Psycho-Flexed Hand. IJPMR 2008: Pm Weis T, Boeckstyns M.E.H. The Clenched Fist Syndrome: A Presentation of Eight Cases and an Analysis of the Medicolegal Aspects in Denmark.The Journal of Hand Surgery Side 15

17 Fakta om Clenched Fist Syndrom En sjælden tilstand. Betegnes som en funktionel lidelse. Er karakteriseret ved kontrakturer af fingrene, uden nogen fysisk forklaring. Ofte er finger involveret, men 1. finger eller hele hånden kan også rammes. Forsøg på passiv ekstension af fingrene er smertefuld, men nogle gange kan en sovende person, eller én, der ikke tror, han bliver observeret, ekstendere fingrene fuldt ud uden smerter. Under anæstesi kan fingrene ekstenderes fuldt ud, men de kontraherer umiddelbart efter anæstesiens ophør. Nerveledningsundersøgelser viser oftest normale resultater. Er ofte forårsaget af en mindre skade eller et operativt indgreb og kan være påvirket af et dårligt psykologisk forsvar eller voldsom vrede. Patienter har ofte en forhistorie med personlighedsf orstyrrelse, psykisk sygdom, depression, skizofreni eller seksuelt misbrug i barndommen (hvorvidt dette er tilfældet ved omtalte patient, vides ikke). Prognosen er dårlig. Den ergoterapeutiske intervention Opvarmning. Kinesiotape og lette MEM øvelser for at afhjælpe ødemet. Ødemhandske, aktive ødemprofylaktiske øvelser. Arvævsmassage og Elastomer til behandling af adhærancer god effekt. Massage og myofascial release af fingre, hånd og underarm god effekt. Hudfoldsrulning og inhibering af triggerpunkter. Spejlterapi i Ergoterapien og 5-7 gange dagligt i hjemmet først øvelser kun med ikke-afficerede arm, derefter symmetriske øvelser med begge arme - god effekt. Passiv mobilisering af fingrene. Tilpasning af natskinne hvor formålet var passiv udspænding af fingrene (skete før læsning af litteratur) - ingen effekt. 1-2 måneder efter CFS opstod første gang: afprøvning med Waveflex efterfulgt af aktive øvelser med Dr. Winkler Øvelser med hvidt Thera Putty. Passive og aktive øvelser i varmt vand. Hvad siger litteraturen om behandlingen af CFS? Det anbefales, at behandlingen er en kombination af ergoterapi og psykologisk behandling. Tidligere har man lavet specialfremstillede skinner til passiv udspænding under anæstesi. I dag ved man, at denne behandling kan medføre ødelæggelser på huden, og at der er risiko for, at kontrakturerne opstår igen, når skinnen fjernes. Amputationer frarådes, da det kan medføre kontrakturer andre steder. Forsøg på at afhjælpe kontrakturerne kan medføre forværring i patientens psykiske tilstand. Side 16

18 KALENDER SSSH den maj 2014 i Bergen FESSH og EFSHT kongres den juni 2014 i Paris IFSHT - Kongres oktober 2016 i Argentina og 2019 i Berlin Nyttige netadresser: American Society of hand therapist Journal of hand therapy Norsk forening for håndterapi The British Association of HAnd Therapy (BAHT) American Hand Therapy Foundation Web The European Federation of Societies for Hand Therapy International Federation of Societies for Hand Therapy Aarhus Sygehus Specialeergoterapeut Kirsten C. Pedersens hjemmeside om håndterapi Canadian Society of Hand Therapists Australian Hand Therapy Association Inc Side 17

Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi

Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi NYHEDSBREV Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi Dec 2011 I dette nummer: Bestyrelse 1 Årsberetning 2-3 Referat fra forårstemadagen i Gentofte 4-5 På generalforsamlingen 2011 blev FNE Dansk Håndterapiforening

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

NYHEDSBREV. Projekter. Nyheder på mail: Juni 2014. I dette nummer:

NYHEDSBREV. Projekter. Nyheder på mail: Juni 2014. I dette nummer: I dette nummer: Juni 2014 NYHEDSBREV Bestyrelse 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Referat temadag 3-4 Referat SSSH Bergen 5 Handguide study 6 Urafstemning 6 Projekter Hvis du er i gang med et projekt omhandlende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

NYHEDSBREV. Der blev lovet på temadagen, at Angelas powerpoint præsentation ville blive tilsendt alle deltagere.

NYHEDSBREV. Der blev lovet på temadagen, at Angelas powerpoint præsentation ville blive tilsendt alle deltagere. I dette nummer: Dec 2014 NYHEDSBREV Bestyrelse 1 Nyt fra bestyrelsen 2-3 NKR 3 Referat temadagen 4-5 Ref. generalforsamling 6-7 National målestandard 8 Albuekursus 9 PRWE 9 Nyheder på mail: Hvis du gerne

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Årsberetning fra april 2012 til april 2013

Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Opgaver ifølge Vedtægter: Afholde et møde en gang årligt (årsmøde) Bidrage til og formulere ønsker og behov for efteruddannelse

Læs mere

Ergoterapeutforeningen. Om os - FNE AMPS. Formål. Hvad er AMPS. Her kan du læse mere om FNE AMPS.

Ergoterapeutforeningen. Om os - FNE AMPS. Formål. Hvad er AMPS. Her kan du læse mere om FNE AMPS. Ergoterapeutforeningen Om os - FNE AMPS Her kan du læse mere om FNE AMPS. Den faglige netværk af AMPS-interesserede ergoterapeuter er et Landsdækkende Fagligt Netværk for ergoterapeuter, der er organiseret

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Tirsdag d. 9.februar 2016 kl. 15.30-19.30 Ergoterapeutforeningen, mødelokalet Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 1358 København

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016

Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016 Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016 Der var fremmødt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen til foredrag og generalforsamling torsdag den 14. april pa Specialhospitalet i Rødovre, (tidligere PTU). De

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi 7. december 2016 Den nuværende styrelse i Selskabet Interkulturel Psykologi ønsker at modernisere selskabets vedtægter, således at de bliver mere tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013

Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013 Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013 Tilstede fra bestyrelsen: Sarah Theilsø Morgan og Mette Hedeboe. AMPS instruktør: Kristina Tomra. Deltagere i alt 50 hvoraf ca. halvdelen arbejdede

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP. Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11.

Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP. Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11. Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11. 2012 Tværfaglig håndkonsultation Er udviklet i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt fra bestyrelsen. 2015, Nr. 1. Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo.

Nyhedsbrev. Nyt fra bestyrelsen. 2015, Nr. 1. Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo. Nyhedsbrev 2015, Nr. 1 Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo. Nyt fra bestyrelsen Året 2015 har været et begivenhedsrigt år for EFS Lungerehabilitering. Det var året, hvor

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Tilstede: Trine, Søren, Steffen, Line, Jonas, Mona, Mette, Anders, Tina, Pernille A., Søren, Pernille H, Michael, Eva, Morten,

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere