Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 'I( Hvidovre Lokalhistorie 22.ÅRGANG NR.1 FEBRUAR 24- ro w (//), M :::r: w > a - > I Husk... Generalforsamling d.15 marts på Risbjerggård. ::r: His to ri. Foto: an Olsen Alarmpladsen 3 Kommende Aktiviteter.... Avad.øfelej nfuden Sidst... sd. 3. Vort Selskab er blevet 25 '<1n>s:ø:l-14vidolskabets Formænd... sd. 7. Indkaldelse til Generalforsamling. Regnskab I Bestyrelsen sd. 8. engang på Køgevej """"" sd.12. Selskabets Vedtægter... sd.26.

2 Kommende Aktiviteter feb.- 14 marts. Udstilling i rytterskolen. kl Vor lokale kunstner Kirsten Schønnemann viser en ophængning af nutidige og tidligere værker. 15 marts kl. 19. på Risbjerggård. kl.19.. Ordinær Generalforsamling afholdes for 25'ende gang. I den anledning udloddes 15 flasker rødvin blandt de fremmødte medlemmer. Efter kaffepausen vises en lille film. 1 flasker rødvin udloddes som vanligt blandt rettidigt indbetalte kontingenter marts. Udstilling i rytterskolen. kl Kom og se de smukke ting, der kan laves med quiltning. Sammensyning og polstring af f.eks puder, dyner og sengetæpper o.m.a. (Patch-work) En sammenslutning af Quiltere viser deres arbejder. 5 april Hvidovre kirkes menighedslokaler Hvidovre kirkeplads 3. kl Lisbeth Hollesen og Kitt Boding Jensen, fra "Historiens Hus". fortæller om "Præstemosen", som de har studeret og undersøgt. Hver mandag kl.1-15 kan vi kontaktes på rytterskolens tlf meddeler an Olsen på hjemmesiden.: I Siden Sidst v./ P.E. Hansen 12 jan. Foredrag i Bibliotekscafeen. "Hjælp - Normannerne kommer", var den dramatiske titel på denne beretning, reciteret af Morten Kirkegård. Bayeux- tapeterne var baggrund for beretningen om danske og norske vikingers hærgen på de franske kyster i 8-9 årene. 16. feb. Foredrag i Bibliotekscafeen. Vicekriminalinspektør Niels Kjøller fortalte om 4 års virke, ved politiet. Kjøller har skrevet en bog med dette emne, men her fik vi den ægte vare. et var et interessant og undertiden spændende indblik i politimandens dagligdag gennem de mange år. Mange medlemmer var mødt op til denne aften og de blev ikke skuffede. Booking.: Medborgerhuset?... på grund af visse besværligheder med booking af Bibliotekscafeen afholdes generalforsamlingen denne gang på Risbjerggård. Omdeling af Bladet?. Postvæsenet har opsagt vor aftale om distribuering af nærværende blad. Omdelingen vil fremover blive betragtet som almindelig brevpost til gældende takst.... Altså ingen rabatter. Historiern$ Hll.!l5 H\fid(»vre [? = = = = =Aclafmpilads:e = = = = = 'ij HvidovIJ!ik Selskab. RyttersKZtiQ dlijqf!ø"irkeplads Hvidovre. Tlf.: : Redaktion.: Per E. Hansen (ansv), an Olsen. Medlemsblad trykt i 475 ekspl. eadline no d.15 marts. 24 Hvidovre Kommunes Lokalhistorisk Arkiv. Historiens Hus, Avedørelejren. Alarmpladsen Hvidovre Tlf.: : Åbent.: tirs.-ons. kl tors. kl c:::::j c:::::j c:::::j c:::::j c::::j c::j c:::::j c:::::j c:::::j c::::j c:::::j c:::::j c:::::j c:::::j c:::::j c:::i2j 2 Bestyrelsen betragter denne episode som et ubehageligt "hak" i vor økonomi. Vi arbejder på at finde en løsning på denne udfordring. < ''.:o ':-i::::' ".--. O O S :e:j p-_! t;j',!j). O O Alle, der har indbetalt kontingent senest den første marts 24, deltager i lodtrækningen om 1 flasker god rødvin. Vinderne udtrækkes i kaffepausen ved vor generalforsamling på Risbjerggård. mandag d.15 marts 24. OBS... se også side 6.. OBS 3

3 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ; Hvidovre Lokallhistoriske Selskab. ; 23. ; ; 22November1978 = uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Biblioteksvæsenet i Hvidovre har en historie, som går langt tilbage i tiden. en første læseforening nævnes så tidligt som et er en beretning vi må have tilgode. Her regnes med det første egentlige hus, Hvidovre Kommunebibliotek, som blev indviet den 18 juni Bygningen var opført på et tidspunkt da kommunen talte 8. 5 indbyggere, men da dette tal i løbet af 196'erne nærmede sig 5., meldte behovet sig for en løsning med mere plads. Resultatet blev vort Medborgerhus, vedtaget af kommunalbestyrelsen i stor enighed, den 23 marts ligt som 1938, skrev han et udkast til en bog om Hvidovres historie. Tiden var ikke interesseret og bogen blev ved tanken. I var der så planer om et bymuseum i Rytterskolen, eller måske en ny bygning, som skulle placeres på Hvidovre Torv. Carlsberg bryggeriet var nævnt som sponsor, -- men det blev også ved tanken. Nu havde man altså fået et medborgerhus og tilmed et arkiv for lokalhistorien. En lille kreds af Hvidovre-borgere dannede et selskab med det formål, at indsamle historier, billeder og andre facts om Hvidovres fortid. et blev det første "H vidovre Lokalhistoriske Selskab", stiftet den 7 maj 1973, med daværende kb-medlem (A) og formand for kulturelt udvalg, Herluf Rasmussen, som formand. Første etape rummede et nyt hovedbibliotek, som blev indviet og åbnet for publikum den 15 november Grundstenen blev dog først nedlagt den 28 februar 1973, da man påbegyndte sidste afdeling, selve medborgersalen. er blev i starten samlet ca. 3 billeder, foreningsprotokoller, nogle malerier og en del personlige papirer fra det gamle Hvidovre, som blev afleveret til arkivet, men aktiviteten svandt lidt efter lidt for til sidst, at gå helt i stå. Hele projektet, Hvidovre Medborgerhus, blev indviet søndag aften den 18 november 1973 med et festligt arrangement. Festtalen blev holdt af borgmester Svend Aagesen og der var underholdning og bal i den nye sal bagefter. Hvidovre havde fået sit kulturpalads!. Her var plads til alle mulige kulturelle gøremål og fra den 1 qktober 1974 indvies også et lokalhistorisk arkiv med fhv. landinspektør H.O.Nordlund som daglig leder. Lokalhistorisk arkiv var en tanke, der havde rumsteret gang på gang, i mange år. Fuldmægtig Ernst Andersen var en ivrig fortaler. Han havde en kolossal viden om Hvidovre og så tid- 4 Fuldmægtig Ernst Andersens domæne var i et kælderrum på Hvidovre rådhus. Ved hans død i 1976, blev rummet tømt og en hel del overført til lokalhistorisk arkiv. et var måske ved denne lejlighed at daværende kb-medlem Jens Kristensen fik ideen med at omforme selskabet til en forening med kontingentbetalende medlemmer. Ideen blev til virkelighed den 22 november 1978, hvor den stiftende generalforsamling fandt sted i Medborgerhuses studiekredslokale A. Af de første bestyrelsesmedlemmer kan nævnes følgende.: Formand Jens Kristensen, Næstformand Kjeld Jørgensen, Sekretær Birger Thomsen, Kasserer Eva Raae Schultz, suppleanterne Knud Weile og Sven T ønnesen samt Revisor 5

4 og revisorsuppleant Hans Møller og P. Hansen. e to kb-medlemmer var Inge Larsen (A), Palle Voigth (SF). Fra denne første bestyrelse må især bemærkes Jens Kristensen og Kjeld Jørgensen, der er hædret som æresmedlemmer i vort Selskab. Selskabets Formænd i de 25 år uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ; Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ; u er blevet 25 år. u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Selskabet har i alle årene bistået lokalhistorien med talrige arrangementer og budt på diverse foredrag, mange ekskursioner, rytterskoledage, udstillinger, samt støttet udgivelsen af lokalhistorisk litteratur og siden 1982, udgivelse af bladet "H vidovre Lokalhistorie". o.m. m. Vi kan så til gengæld glæde os over en stigende interesse for lokalhistorie - og over vort lokale domicil i Rytterskolen, samt det kommunale engagement for et værdigt lokalhistorisk arkiv i "H istoriens Hus". Jens Kristensen. Selskabets stifter Æresmedlem Formand: P.E.Hansen Næstformand Redaktør Formand: Vor kommende generalforsamling er nummer 25 i rækken af ordinære generalforsamlinger. en egentlige "J ubilæumsdag", den 22 november 23, blev forbigået i stilhed i respekt for vor formand Harrys nylige død. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at bemærke dagen, ved at udlodde yderligere 15 flasker god rødvin blandt de medlemmer, der møder op til den 25, ende ordinære generalforsamling. Altså udover de 1 flasker, vi udlodder blandt samtlige betalte kontingenter 24. an Olsen. (Hvidovre.Slægtsforskere) Formand: Harry H. Schultz,. Formand : marts 23. (død 3 sept.23) 6 7

5 nurt!nillljj1!j1ljjljnun.ljjo Si Hvidovre Lokalhistoriske Selskab c:: =il c:: 25'nde ord. Generalforsamling agsorden iflg. vedtægten af d. 17 marts 23.: Indkaldelse til Generalforsamling Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Mandag d.15.marts 24. kl.19. Risbjerggård Hvidovrevej Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Arkivlederens orientering. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastlæggelse af årskontingent. 6. Behandling af indkomne forslag.. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, + 2 medl. fra kommunens udvalg for kultur og fritid. (perioden 21-25) er skal i lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer. I =i Ar 24 skal der altså vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter, revisor I revisorsuppleant vælges for et år. Et nyt medlem til bestyrelsen skal vælges som substitut for vor afdøde formand Harry Schultz. På valg er.: Best.mdl, an Olsen, Eigil Jørgensen. (2 år). Suppleanter, Jette Randal-Lund og Erling Groth (1 år). Revisor. : Jens Chr. Nielsen (1 år) R.suppl.: Inge Larsen. (1 år)

6 Jnumnrumriunununununu i;- Regnskab for til tdtægt..-: Udgffier: ontingent ,.L.F , 1 ::::i ilskud 4.5, Admin ,2 5 edl.møder 1.798, Medlmøder 6.271, enter 819,64 Best.møder 2.153,5 Blad.uds. 3.38,5 2 Blad fremst ,75 Udflugt L, Nyanskaff ,64 lait 42.,tn,95 t" Beholdning Bank ,36 Giro 6.677,63 lait 49.23,99 Kngt.2/3-8.75, Underskud ,31 Indtægter ,64 Udgifter Underskud , ,68 Balance Beholdning Bank , Giro lait ,68 Olltdstående regnskab er revideret og fondet i orden. Indestående på bank og - girokonto er kontrol l eret med pengeinstituqonernes udskrifter. I _ ::::i ::::i (konst.) Formand":.Benny Riisager Ø.Kvartergade 11.st.tv. tlf Næstfmd..: "..."..."."."...""... "."...".".".. vakant Kasserer": Eigil Jørgensen. Hvidovrevej 98C. tlf Sekretær": an Olsen. Spurvehøjvej 17.st.tv. tlf Redaktør": Per E. Hansen. Grenhusene 26. tlf suppl.1.: Jette Randal-Lund Ø.Kvartergade 9. st.th. tlf suppl.2.: Erling Groth. Ege Alle 41. tlf Allan Fredskov Niels Ulsing Jens Chr. Nielsen Inge Larsen kommunale Best.medl.: Svendebjergvej 1A, 1.mf. Cl.Petersens alle 13.st.tv. Revisor+ suppl. : Kløverprisvej 26 Bemers Vænge 7.2tv. tlf tlf tlf tlf Forretningsudvalg: vakant (, Eigil Jørgensen. Benny Riisager. Arrangementsudvalg.: vakant (. Jette Randal-Lund, Benny Riisager, Poul Sverrild PR-Udvalg.: Benny Riisager (, Per E. Hansen, an Olsen. Lok.hist. udvalg: Per E. Hansen (, Jette Randal-Lund, Benny Riisager. luiunijlllfllfijflill Bladredaktion: Per E.Hansen (. an Olsen. i= i= j Jnum riununumrumfilfiumj1lj 11

7 engang, på Køgevej. Forretninger og virksomheder i so erne. fortalt af Ivar Poulsen. en 19. september 195 flyttede min kone, Ritta, og jeg fra et værelse på Østerbro til en 2-værelses lejlighed i ejendommen nr. 236 på Gl. Køgelandevej. Vi havde boet på værelset i ca.15 måneder, det var dette værelse, der gav os mulighed for et giftermål, og et sådant var en klar betingelse i den videre kamp for en rigtig lejlighed. en fik vi så på Gl. Køgelandevej, selv om det glippede i første omgang. Vi havde gennem en annonce, via en annoncedame med telefon, fået en opringning fra en lejer på Gl. Køgelandevej 236 A, 3 sal. Han havde fået en lejlighed i den nye bebyggelse på Strandmarksvej, som han snart skulle flytte i, og samtidig fået lov til selv at skaffe en lejer til den gamle, så han ikke sad med udgifter til to lejligheder samtidig. - Ritta og jeg tog med bus (132) fra Toftegårds Plads vi kørte ad Vigerslev alle, Hvidovrevej, Stranden samt Strandmarksvej og endelig ad Køgevej til Stenstykkevej. (At vi kunne køre den anden vej rundt, fandt vi først ud af senere). bedømme, om det var noget for os. et var som omtalt i opgang C, 1. sal. - Og vi slog til med det samme. Ritta havde været glad for Østerbro med kvarterets gode indkøbsmuligheder - men hun blev bestemt ikke snydt med mulighederne i vort nye område. er var masser af forretninger m.m., hvilket kan være vanskeligt at forstå i dag. Gl. Køgelandevej begynder, som vel alle er bekendt med, ved Toftegårds Plads i Københavns kommune. Harrestrup å skiller de to kommuner, det er væsentligt området efter kommunegrænsen, jeg vil berette om, men der er lige et par enkeltheder på københavnssiden, jeg gerne vil have med. På vej væk fra Toftegårds Plads lå på højre hånd, (landsiden som jeg fremover vil benævne denne side af vejen i modsætning til søsiden), kort før Vigerslevvej - "Cyklistpavillonen". Flaskekroen Foto : HLA Med i bussen var bl.a. tre personer, en ældre mand og et ungt par. e stod af samtidig med os, jeg gjorde plads for deres udstigning, - de gik tværs over Køgevej, rundt om 236's gavl ved Stenstykkevej og ind i opgang A - vi fulgte lige efter. - e var også tilsagt til at bese den ledige lejlighed, ejeren havde fornuftigt nok sikret sig flere muligheder for afsætningen. - e to unge mennesker ville gerne tage over, og da de var kommet tre trappetrin før os, havde de førsteret. Surt show, men lejlighedens indehaver trøstede mig med, at hans svoger i opgang C, havde gode chancer for også at få tildelt en lejlighed i analund. Hvis det blev tilfældet, ville han bede ham tænke på os, når og hvis han skulle skaffe en ny lejer. - Jeg opfattede det som venligt ment men ret urealistisk at praktisere, men søreme om ikke svogeren ringede tre uger efter, vi var velkommen til at komme og besigtige hans lejlighed, så kunne vi w Jeg har tit undret mig lidt over, om det var et rent privat foretagende, eller om Cyklistforbundet stod bag. Stedet var nærmest som en privat villa, gulkalket og med rødt tegltag. et er for længst brudt ned for at give plads til den ret store ejendom, der er der nu. Næste ejendom på samme side og beliggende på hjørnet af Gl. Køgelandevej og Vigerslevvej var dengang en lille Shell benzintank. Omkring

8 gik der ild i en tankbil, der bragte benzin til tanken. Hele tankområdet blev antændt, alt brændte ned, og da det var genopbygget, var det i en betydelig større udgave. For få år siden blev dette anlæg revet ned for at give plads til en forretningsejendom med en stor Nettobutik. de en maskinfabrik "Joki". Han flyttede senere til den nuværende Tårnfalkevej, hvor han fremstillede kørbare gummitransportbånd. Nu ligger fabrikken på Mors. På det modsatte hjørne men samme side lå den vidt kendte "Flaskekroen" med sine to flere meter høje ølflasker, henholdsvis Carlsberg og Tuborg. en første gang, jeg stiftede bekendtskab med navnet, var som stor dreng, hvor jeg i et ugeblad under "Humor'' læste om en mand, der ville købe stedet og følgelig spurgte efter prisen. " 35. og så tyve øre i pant for flaskerne.", lød svaret fra kromanden. Lige ved Harrestrup å's passage under Gl. Køgevej var der i hjørnet af parken en blomsterhandel. et føltes næsten, som var den bygget ud over skrænten ned til åen. et var en ung pige, der passede forretningen, og den lå der i flere år. Så er vi kommet ind i Hvidovre kommune, på søsiden af vejen, i nr. 221, blev der bygget en Esso-servicestation, indehaveren hed Albin Holm og åbningen fandt sted i november 195. Han havde en datter, der var balletbarn, antagelig på det kongelige teater. I samme ejendom, hvor der også foregik bilreparationer, havde blikkenslager Kunkel værksted. Han foretog engang en reparation hos os i lejligheden, hvor vi boede og vi havde få dage forinden lejet og fået leveret et pianette til min kone. Kunkel spurgte,. om Ritta kunne spille på det, og da hun svarede bekræftende, ville han gerne høre et stykke. Ritta havde gået til spil i sine skoledage og spillede til husbehov, som man siger. a hun stoppede, spurgte Kunkel, om han måtte prøve. Og så kom der musik ud af klaveret. Ritta var begejstret for haris evner, men også lidt pikeret, for han kunne jo godt have begyndt med at fortælle, han havde været barpianist ved siden af sin håndværkeruddannelse. På pladsen nr. 223 var der flere virksomheder. Aage Pedersen handlede med gammelt jern, der var skindfarveriet "Lega" og John Kirkegaard hav- 14 i l Linie 132 passerer Brosykkevej mod Toftegårds Plads Foto: HLA. I nr. 225 havde Th. Hansen tømmerhandel og på pladsen, nr. 229, havde Ernst Monrad en metalvarefabrik. Herudover holdt metalvarefabrikken "Kansas", ansk Påhængsvognfabrik (apa) og metalstøberiet "Acme" til på samme plads. Ingen af disse virksomheder var jo, hvad man forstår ved forretninger, men det må være på sin plads at medtage dem i en oversigt. På landsiden af Køgevejen, lige før Brostykkevej, var der i hjørneejendommen en kaffebar, og lige efter samme vej boede arkitekt Vennike i villaen nr. 226, som stadig ligger der. Jeg ved ikke om Vennike havde tegnestue hjemme, men der var i spidsen af haven et udstillingsskab med forskellige projekter i. en spids ville i dag havde ligget nærmest midt på Brostykkevej, idet der senere blev foretaget en regulering af vejens udmunding i Køgevejen.- Kloakforholdene blev ændret ved samme lejlighed. et var sådan, at Brostykkevejens niveau, halvtreds meter før udmundingen i Køgevejen, lå ca. en halv meter under dennes, - og samtidig var kloakkerne underdimensionerede, så ved kraftigt regnskyl stod vandet ret højt på den sidste del af Brostykkevej og ind i de tilstødende haver. Jeg har selv engang iført gummistøvler og med et fast greb i sadel og styr efter tur trukket et ægtepar gennem "vandmasserne". 15

9 I nr. 228 boede cigarhandler Larsen. Jeg kan ikke huske, han havde forretningen der, men senere købtes bungalowen af Hasselriis, der havde haft kiosken i nr er blev bygget et modul til i den vestlige ende og en legetøjs- og hobbyforretning blev resultatet. Forretningen og dens daværende indehaver flyttede ned i Frihedens Center, da det blev åbnet Barber Quist havde en salon i nr. 23 i den lille udbygning nærmest mod vejen. Han var også ejendomshandler og tilbød engang mig den 3.etages ejendom på hjørnet af Strandbovej og Lembrechts alle - for 35. kr. Mange penge dengang. Som omtalt var der i nr. 232 en kiosk, der solgte tobaksvarer, havde tipsforhandling og i øvrigt handlede med alt til faget henhørende. Udenfor var der, som så mange steder dengang, en cigaretautomat. et ses jo ikke mere. Kiosken lå i en selvstændig, lille bygning. På samme nummer, men i hvert fald så vidt jeg husker bygget sammen med den efterfølgende bazarbygning, havde Ivan Jacobsen cykelforretning og - værksted. Bazarbygningen i nr. 234 var særpræget, lang og lav med pulttag. en indeholdt fem forretninger udover cykelforretningen, alle med forskelligt t - ".. i::a..,. " t l! - ;i..t "... " " "\! %' 'ff i:u-.ø- en hwe 2 <ti ;5'] varesortiment. er var en grøntog frugtforretning med forskellige indehavere, Louis Pedersen hav- Oi IJ de en ret stor t slagterforretning. Her var "Sorte Kaj" ansat som slagtersvend. Han var gift med Tom Belli's datter, der også arbejdede der. Tom Belli var dengang et stort navn på yrehavsbakken, - det var ham med rumster- 16 stangen. et var noget nær det tætteste, vi kom på højere kultur i kvarteret dengang. er var en fiskehandler med fremragende varer, han beboede selv en villa på Stenstykkevej og på hjørnet var der chokoladeforretning, først drevet af E. Knudsen, kaldet "Chokolade-Knudsen", senere af et festligt menneske ved navn Monby. en største forretning tilhørte manufakturhandler Poul Nilsson. På det tidspunkt, vi kom til stedet, boede han med sin kone og to børn i den sidste del af bygningen, hvor der var køkken, stue og soveværelse. Så fik familien en lejlighed på 1.sal med altan i neden nævnte røde ejendom på to etager. Han fik derved mulighed for at udvide og benyttede sig af det Mange forretningsindehavere har et slogan, der på tryk fortæller om deres forretnings eller deres varers fortræffelighed. Nilssans var: "et er en stor forretning, jeg har, der kommer mange mennesker forbi hver dag", men han anvendte det kun verbalt - og altid med et stort smil. Udover arbejdet med sin forretning var han aktiv inden for Hvidovre Handelsstandsforening, hvor han var medlem af bestyrelsen. Bygningen er nu væk, der er indrettet parkeringspladser på grunden. To forretninger lige efter bazarbygningen blev regnet for hørende til Køgevej, selv om de lå på Stenstykkevej. en første var Gjedings tømmerhandel, der gemte sig inde bag ved den røde ejendom på to etager, der stadig ligger der, og som dengang var basis for frk. Andersens "Tatol'' sæbeudsalg. I dag er ejendommen blevet offer for tidens trend og står med en grå, vandskuret facade. Efter Stenstykkevej kom nr. 236, hvor Ritta og jeg boede i opgang C på første sal. er var i alt fire opgange på bagsi- 17

10 den af huset væk fra Køgevej. Huset var langt, og der var butikker i hele underetagen samt to forretninger på 1.salen. I opgang A havde Nayberg tandlægeklinik og i opgang B fandtes Norma Jensens damefrisørsalon "Topsy". Første butik i gadeplan var en ret stor "Irma". a det kom på mode, blev den fundet egnet til at blive indrettet til selvbetjeningsbutik. et var på et meget tidligt tidspunkt for indførelsen af den type forretninger. Udover "Irma", som optog mange af etagemetrene, havde Asta Lind en lingeri- og manufakturforretning, er var en skotøjsforretning med skiftende indehavere, herunder Holger Sørensen, der også var fabrikant, og Kjeld Lund med rødder til den store skotøjsforretning [ B\lllll!!=ml!m!!!lmla!lmll--miliil på Valby Langgade over for den nuværende Kvickly. En isenkramforretning under kæden "Importøren" holdt også til i huset, også den optog mange kvadratmeter, endvidere var der en forretning med herretøj, "Astof' hed den, på et tidspunkt, hvor den ejedes af Wagner Nielsen, handledes der også med manufaktur. I den yderste ende af huset holdt læderhandler Wilhelmsen til. Huset næst efter, nr. 238, var en bungalowagtig villa, hvori kunstmaleren Eduard Borregaard boede med sin kone af vistnok østrigsk afstamning. Borregaard havde et stift ben, hvis ikke protese, hver dag cyklede han hen i kiosken efter en avis, og for ikke at skulle krydse Køgevej to gange, kørte han altid på fortovet - eller hvis det gik højt - på cykelstien, i den forkerte side hen til kiosken. Han havde jo ikke en egentlig forretning, men jeg mener, han havde atelier derhjemme, jeg har i hvert fald aldrig set ham på vej - eller komme hjem med - malergrej. Huset blev solgt til FB, der lod det nedrive, og i stedet for blev der opført en selvbetjeningsbrugsforening. en er igen lukket og i dag er der en anden virksomhed i huset På vandsiden af vejen inden nr. 239 var der en mark, som lå en lille meter 18 under Køgevejens niveau. Her blev senere den lange, røde bygning opført, som i mange år husede bl.a. "Milow Radio". I vor tid anlagde drengene i kvarteret en slaggebane til cykelspeedway. er var andre forskelligheder fra i dag. f.eks. var der høje vejtræer og vejbefæstigelsen bestod af chaussesten. e kunne blive meget støvede, hvis vejrliget bød på tørke, og når der så kom lidt regn, specielt støvregn, kunne overfladen blive glat som var den smurt med brun sæbe. et medførte adskillige trafikuheld, bl.a. måtte en tankvognschauffør engang undvige en personbil, som roterede 36 over i hans bane, ved at køre tankvognen ned på speedwaybanen - og han havde ikke engang licens, det var ellers et ufravigeligt krav for at måtte bruge banen. I nr. 239, den første af de fem ejendomme, som bærer navnet "Strandlund", var der indrettet bageri. AH. Eliasen stod for det de første år - vi boede overfor - men senere kom bagermester Bernandt til. Han stod i bageriet og hans kone i forretningen. e havde en søn, der kom i bagerlære, efter at vi flyttede fra kvarteret, han overtog efter min hukommelse en overgang forretningen, men den har været lukket i mange år. en unge Bernandt var en overgang kampbokser i Hvidovre Bokseklub. I den næste ejendom, nr. 241, havde isenkræmmer Pausbæk forretning. Fru Pausbæk stod jævnligt i forretningen, der senere blev overtaget af Børge Nielsen. Børge, der var født i Grenå, og som jeg tidligere i drengeårene havde spillet fodbold imod, drev forretningen i flere år. Han blev senere ansat i isenkramafdelingen i Frihedens Tømmerhandel, flyttede derpå - stadig på Køgevej - ud til Knud Larsen, men døde desværre i en ret ung alder, medens han var ansat her. 19

11 Næste ejendom igen, nr. 243, rummede to forretninger, drevet af samme person. I den ene havde først Sigvald Larsen og senere Smollerup slagterforretning og i den anden viktualier. <2/tt _o;:-/' /uten. L / K"b af kød er en tillids5'lg -,.j fører kun en b:ilitet, den bedste - og ncto.p derfor gir e a.1drig forken, oår e gør eres indkøb hos lagmanden... K. $MOLLERUP SLAGTER og VIKTUALIE GL. KØGEVEJ 243A - TELF Smollerups især kendte vi og hans kone, der var i viktualierne. Han stillede gerne op, når Handelsstandsforeningen havde træf med kunderne. I nr. 245 i næstfølgende ejendom havde Ewald Andresen købmandsforretning. Ritta glemte aldrig den første gang kort efter vor indflytning, hun kom ind i forretningen for at handle. Med et dybt buk spurgte Andresen: "Hvad kan jeg gøre for fruen", hun var jo faktisk bare en "tøs" på 23 år. en sidste rigtige forretning på denne side af vejen i nr. 247 var oprindeligt en "Palma-butik", men i vor tid var navnet ændret til "Bonus" og indehaveren hed Rasmussen. "Bonus-Rasmussen" som han blev kaldt lokalt. Han var omkring 1956 med i den gruppe, der i forbindelse med anlæg af et friluftsbad arrangerede byfester. Et år - og da var jeg selv med - var der på stadion kamp mellem "skatterødder" og skatteydere i en pushballkamp. er var en fotograf fra fjernsynet til stedse, der optog billeder fra den spændende kamp og fra " 3. halvleg ". en bestod af en øl til hver, jeg skyllede min ned i et drag, hvad der fik fotografen til at komme farende og bede mig gentage kunststykket. En ny øl blev bevilget mig, den fulgte efter den første, og kameraet snurrede. Til min store skuffelse var sekvensen ikke med i aftenens udsendelse. Antagelig var det redaktør Nøhr Møller fra "Hvidovre Avis", der havde skaffet os omtale i medierne, han var afgjort en af hovedmændene bag de sommerfester, der blev afviklet både før og senere. Et gennemgående træk i flere år var deltagelse af Odensegarden, med dens søde og veldisciplinerede piger. "Bonus" var den sidste egentlige butik inden Strandmarksvej. en gamle 2 gård, Beringgård, der lå lige efter l.c. Lembrechts Alle, blev jo ikke drevet som landbrugsejendom, den beboedes så vidt jeg husker af sognefogeden. Bagved gården på alleen lå en stor, flot villa, den ejedes af mørtelværkets direktør, Frømming, hans eneste handel på dette sted var da han solgte sin villa for en efter den tid høj pris, en boligforening skulle bygge et højhus, og det skulle gå stærkt. Noget faldt ikke i hak, det varede i hvert fald flere år, inden villaen blev revet ned, godt ramponeret af den lange ventetid. Sidste forretning - lige før Strandmarksvej - var "Frihedskroen". en var fra gammel tid et yndet udflugtsmål, der var ofte baller i festsalen. en endte sine dage som husly for det nyoprettede "Frihedens Apotek", det var omkring 1959 og den fungerede som sådan i flere år. Selve kroen forblev i drift flere år endnu, og ,,.._, H \!acff.!!2.".. -- det er ret vemodigt at tænke på, L at det for 3-35 år siden var muligt at få serveret al den ål, man kunne spise med stuvede kartofler til for en ti'er. Over på landsiden igen. Her var der en have, hvorfra et par ældre mennesker solgte frugt i sæsonen. Jeg husker den som beliggende på den vestlige side af hjørnet Hvidovregaards Alle - Gl. Køgevej. en forretning var jo nærmest, hvad svenskerne kalder "hemsløjd", og så er det mærkeligt at tænke på, at få hundrede meter derfra på Hjørnagervej nr. 18, midt i et villakvarter, var der placeret to ret store virksomheder, Omnia Kapsler og en skotøjsfabrik (Holly Sko). Umiddelbart før samme Hjørnagervej i nr. 252 var der en markisefabrik og på selve hjørnet ligger der endnu et gult hus eller en villa, nr. 254, hvori virkede damefrisørsalonen "hos Inge" og hvori urmager Wagn H. Olsen havde forretning. På modsatte hjørne. nr. 256, havde bagermester ue domicil. Han bagte i 21

12 almindelighed brød af samme kvalitet som andre bagere i kvarteret, men hans Berliner Pfannkuchen var berømte helt i Hvidovre Nord. På næste grund i nr. 256 havde Bloch Madsen autoværksted. Nærmere enkeltheder kan jeg ikke fremkomme med, da jeg som vel nok 95% af beboerne i kvarteret ikke havde bil. j, A "i.. \A '-!' r P lih-.tn \(,') Men næste hus med virksomhed, nr. 268, var jeg kendt med. er var endda hele 2 for- y """''I ;_-. ' retninger. Jeg handlede ofte hos A. Jørgen- I ' sen, der havde en ret stor isenkram her, i.,{ J 1 hvert fald var butikken meget dyb væk fra Gl. / [Z?, i Køgevej, og dels havde Maigaard vogn- 1 : mandsforretning, d.v.s. min viden om ham l.. i ) stammede fra, at han havde en bus, hvormed 1 wl Jceri)' rep I \,/\ han jævnligt kørte ture til og fra Mors, som jo L:: J. er min kones fødeø. Isenkræmmer Jørgen- j. q.u_::'..:..iir""d... -;;;;:t, \,; ' ',,.,.,... E' t ::JJ.pte!<..Jls "- sen flyttede i begyndelsen af halvfjerdserne W 1r,,iM?cr I ned i det da nye Frihedens Center og indrettede butik der. Så kom i nr. 27 den forret- havde indrettet farvehandel. Trods den begrænsede plads havde Nielsen et stort og alsidigt lager, og hans viden om varerne og deres anvendelse var dybtgående. Umiddelbart ved siden af i nr. 272 havde Aagaard dehgang en ret stor møbelforretning. &,,?,'.fj J,..,.ae: l'i(. / ' J.J.oer ksrcd f'y'j <v i P777l t:z:,, ;]!Go.ebod [v9ep7 1Gr& l"fe X Mi (\ I nr. 274, i smøgen fra Gl. Køgevej til grunden bagved farvehandleren og møbelhandleren havde guldsmed Larsen forretning. Jeg skal ikke prale af, at jeg kan huske den, det eneste guld, jeg i mange år fandt det fornødent 22 g i'- l at købe, var min forlovelsesring, og den var jeg i besiddelse af, inden jeg flyttede til kvarteret. (grunden, der i dag er bebygget af Hvidovrebo, blev dengang kaldt "Ingenmandsland") Næste ejendom på vejen er nr. 276, var dengang en pudset villa i to etager. Her virkede den navnkundige dr. Ellum, en vikingetype, der cyklede rundt på patientbesøg i samme påklædning sommer som vinter. Omkring hans datter var der en kreds af unge mennesker, som man i dag ville kalde "jetsettere", der kom i villaen. En af dem, li 'f'i.ttr en ung mand, der efter udsagn fra en af mine L.All gens datter, havde ved flere lejligheder været oppe at flyve med en ven, der var sportsflyver. :. Muligvis havde han fået lov at øve sig ved selv?? t/, at tage pinden. I hvert fald "lånte" han sent om / ;..s;;"e..-i aftenen den 25.oktober 195, muligvis for at,";;:" imponere pigen, et af Morian Hansens fly, OY- GE, ude på Skovlunde flyveplads. lflg. Luft-.,. Br""5e LP"' 5:,.. 1'. c;,.,..;,... fartsdirektoratets rapport havde han ikke certi- '\. /.--. K"", fikat, men alligevel lykkedes det ham at få flyet i luften og få kursen sat mod Gl. Køgevej. Vel fremme dykkede han ned over villaen og ven- neme, muligvis flere gange, men på et tidspunkt gik det galt. p1..-.., /, -<::/ )/t 'l i'//,/i. ) Y' (Flyet var af typen "Auster'', der ikke er det,.,.,,. letteste at holde i luften, man skal faktisk være 'I,; "J"'"plåco'1> ret påpasselig med det, men det kan også væ- (O"',...,..<JPP7 re fløjet tom for benzin). en unge mand mi- stede i hvert fald kontrollen på en kurs tværs af Køgevejen, i lav højde, og styrtede ned i haverne mellem lægens villa og nabovillaen i ;' fif. l.11./.j;;. l nr enne villa har et helafvalmet tag og et udhus med saddeltag, der ligger vinkelret på Køgevejen, og haven var adskilt fra Ellums have ved en 23 lijt

13 to meter høj, stærk hæk. Flyets hhv. venstre og højre vinge ramte tagryggen og hækken, og selv om det var en hård landing, og selv om flyet blev totalskadet, bevirkede den lidt specielle "landingsbane", at føreren faktisk overlevede i kun lettere såret tilstand. et kan være svært nu så mange år efter at huske nøjagtigt hvem der stod for de næste to forretninger i nr. 28 og nr. 282.En dame, hvis navn, såvel personligt som i forretnings-sammenhæng var Mimi, solgte børnetøj m.m. i nr Mimi var gift med en kineser og forretningen i nr. 28 bar navnet "Hornbech Kinaforretning", så der har sandsyn- der flere butikker, Jensen "Køgevejens _ Radio" samt S1ggaard -- d -, I zv,4'tfij,j, s a'!'l >'h tcf' irfr} L,:' 1 ".LJ_ -: l}b.i.zf:r -.';".. G1:.,.kte re-j;j....::1 CJ_!F.,;". j ligvis været en vis sammenhæng. I nr. 286 var '!!-[ _,. I I"",, "Hvidove Parfume'.' ved Poul :::.::'.-i:.:-:;;! -b 1 I! i::: der solgte frugt og indrettede så vidt jeg husker l t senere sin butik til vaskeri. er var et mejeri og j.., :-..: b,.,:r./'!- - - endelig havde E. Brigler et dameskrædderi. I - _r'-'-' den trævilla, nr. 288, der stadig ligger på stedet --1j[;JJ' --;i -' havde Valdemar Pedersen frisørsalon.,,... \! en vestlige, meget høje gavl på ejendommen "' "' j nr. 286 blev ved en lejlighed anvendt til rekla- -j -- i...n " g meplads for en bildæksreklame, "Avon'', så vidt -... lcrc.5jeg husker. et medførte et enormt svineri af farver og nedbrudt stilladsmateriale i Valdemar --. Pedersens have, så omfattende, at han følte sig berettiget til at anlægge sag mod reklamefir- pl:;_; -g"z:. I ''<4(tr l=: "'-! -, Eorc", &, maet, da de ikke pr. kulance selv ville rydde op. 1!J.b J,b... eller betale andre for det. Resultatet af holm- i _/ Jlcv*' P gangen kender jeg ikke. Kort efter trævillaen udmunder Catherine Booths Vej i Gl. Køgevej. "'.,,,.,./ - I ±=.JI jj " På det vestlige hjørne lå og ligger stadig et stort hus, der også i dag har nr. 292 og hvor Vald. Pedersen senere Mørk havde bageri. Umiddelbart 24 efter fulgte en bygning, nr. 294, som indeholdt tre forretninger. Murermester Villadsens enke, kaldet "Mormor'', havde en skotøjsforretning, den blev senere overtaget af Erna Madsen. er var en købmandsforretning, dens navn var vistnok "Centrallageret", og endelig havde Slagtermester lngrisch sin butik der. I lejligheden ovenover Skotøjstorretningen boede politibetjent Petersen. Han var landets første motorcykelbetjent og blev senere chef for Færdselspolitiets motorcykelafd. -- Han solgte jo godt nok ikke noget, han delte kun ud, men lidt kuriøst er det da alligevel. er var så nogle tomme grunde og først i nr. 3 var der en tankstation, i et af lokalerne her startede før omtalte frisør Valdemar Pedersen for øvrigt sin første salon. Som i dag, lå "Stjernekroen" i nr I nr. 33 havde elinstallatør C. Andersen værksted, men ikke forretning. er var en Gult-benzintank i nr. 34. På "den bare mark" lige over for Strandmarksvejs udmunding i Gl. Køgevej lå et lille træskur, hvor der var fotoforretning og sidste hus inden Hvidovrevej var den gamle, gule smedje. Efter Hvidovrevej fulgte i nr. 362 "Frihedens Tømmerhandel", der først for nylig er ophørt med at eksistere, selv om navnet har været ændret til "Nyboder Trælast". Videre mod Køge var der en Jansen benzintank i nr. 378 og virksomheden Forenede Benzinimport havde domicil i nr I sidste halvdel af 1957 og de første måneder af 1958 byggede vi et hus på Agermosen. Så den 31. marts 1958 sluttede vor tilværelse på Gl. Køgelandevej. Vi fik mere plads at boltre os på, men også længere for at gå på indkøb. På Køgevej havde vi som omtalt alle forretninger inden for rækkevidde, i Agermose-kvarteret var der dengang også nogle små forretninger tæt ved, i forbindelse med haverne, men de rigtige indkøb krævede - og kræver - en tur på ca. en kilometer til Hvidovrevej. 25

14 1 Vedtægter for Hvidovre lokalhistoriske Selskab vedtaget på den ordinære generalforsamling 17 marts Formål. Selskabets formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for lokalhistorien indenfor Hvidovre Kommunes område. Samt støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie. 2 Organisation og tilhørsforhold. Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær tilknytning til Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Selskabet er medlem af ansk Lokalhistorisk Forening. Bestyrelsen består af 7 medlemmer - heraf 2 medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - samt 2 suppleanter. Valg af de 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant foretages af den ordinære generalforsamling. Arkivlederen deltager i bestyrelsesmøderne.. Foreninger, selskaber med videre, som arbejder med beslægtede emner indenfor Hvidovre Kommunes område kan associeres Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 2 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført. Beslutninger, herunder vedtægtsændring, træffes ved almindelig stemmeflertal. Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling.: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Arkivlederens orientering. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastlæggelse af årskontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. 4 Medlemskab. Generalforsamlingen fastsætte årskontingentet. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og virksomheder. 3 Generalforsamling. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. _en ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Bestyrelse. e af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2, på ulige år 3. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. forsættes næste side 26 27

15 reserveret Post K 6 Økonomi. Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger kalenderåret. 7 Selskabets ophør. Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er tilstede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. POSTEN SKAL U Fig. : Hvidovre Posthus (Foto) an Olsen. \.li, 28

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens

Hvem er Bernadottegårdens. Venner? Hvad vil Bernadottegårdens. Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Hvem er Bernadottegårdens Venner? Hvad vil Bernadottegårdens Venner? Hvordan arbejder Bernadotte- gårdens Venner? Vær med i Bernadottegårdens Venner! BERNADOTTEGÅRDEN Bernadottegården i Roskilde er et

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Side 2 1 Foreningens navn er Sunds Pensionistforening og har hjemsted i Herning kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere