Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EV LS E. REUUiöIAHfBSAMFüHDEIöVA ÆÆVAÆ'E M EDLENSBLAM 1970 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes i Regensianersamfundet mandag d. 7.december 1970 kl.18,30 på Regensen. kocdqcñm 4:.me 1...! 0 Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Revisorerne afgiver betænkning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Regensianersamfundets legat. Revisorerne afgiver betænkning. Valg af formand. Valg af kasserer. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 revisorer.. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er der kl middag på salen og efterfølgende sold. Menu: 1 stk. franskbrød m/ fersk røget laks. å and med garniture, hertil rødvin. Romfromage - Kaffe Punch. Pris: 40 kr. Tilmelding: 1rs. Niels Nørring, Kronprinsensgade 9, 1114 København K. (01) , Kl Senest d. 4. december. Bestyrelsen.

2

3 ALUMNE ' QUASIAL'UMNE 1970." Ved regensprovstens og viceprovstens godhed blev der på den elskværdigste måde tildelt en forhenværende islandsk regens-alumne den, i sin art vistnok enestående, ære igen at indkvarteres på Regensen - denne gang et par som-l mermåneder. - Denne lykkelige mand er undertegnede. Jeg'undertegner mig jo Björn O. Björnsson - men det gjorde jeg slet ikke dengang jeg var regulær alumne, da skrev jeg mig Björn Oddsson. Når jeg har haft den dristighed - med mit noget vanskeligt forståelige dansk (for ikke at nævne andre utilstrækkeligheder) - at byde på denne lille artikel, så er det fordi jeg skylder Regensen en eller anden handling, som kunne bevidne min taknemlighed for den store gæstfrihed, som er blevet udvist imod mig. Og så var der vel næppe noget jeg kunne stille op, undtagen et forsøg af den art jeg nu gør. Jeg var atten år, da jeg først kom på Regensen (for at studere naturhistorie og geografi, med geografi som hovedfag) - en for ung alder for en islænding, i den tid i det mindste. Dengang var Reykjavik jo kun en temmelig lille købstad. Desuden kunne jeg ikke komme før semesterets begyndelse, thi jeg tog min studentereksamen i slutningen af august - af den grund, nemlig, at jeg blev syg af tyfus noget før den ordinære eksamens begyndelse og ikke kunne arbejde før lidt ind i august. Og her blev jeg modtaget af kammerater, som optog min tid i den grad, at' jeg de første otte dage, jeg opholdt mig i København, ikke kunne komme til at tale med den professor, som skulle blive min vigtigste lærer - og de næste otte dage turde jeg ikke, fordi jeg skammede mig over ikke at have gjort det tidligere! På den måde kom der lige fra begyndelsen afuregelmæssighed ind i mit studium, og den fortsattes. I de første tre år - al den tid jeg boede på Regensen - læste jeg omtrent så meget som ville have passet til tre semestre. Til filosofikum fik jeg ganske vist "ug" hos Kroman, og i kemi og fysik, som jeg gik op i et år senere, end jeg helst skulle, fik jeg karaktererne ug og lidt mere end g+. Det fjerde år sled jeg som et bæst. Sommeren efter havde jeg en religiøs oplevelse og besluttede at blive præst, hvad jeg også blev. Theologien studerede jeg i Reykjavik. Mine kammerater, mens jeg var på Regensen, var udmærkede med den undtagelse, at de optog for meget af min tid. Et par af dem drak også for meget. Den jeg havde mest samkvem med var Hallgr-imsson, et af Uglens mest fortjente medlemmer i sin tid. Han blev magister i historie. Han var "magistern" jeg "glunten".'

4 Der var megen selskabelighed på 9. gang 13 i Hallgrimssons tid - blandt andre som kom der var Nicolaj Fich, en uglianer som blev klokker, og pæne islandske piger. Der var tit selskab hos Hallgrimsson. Men til mig kom der næsten udelukkende islandske studenter - ikke sjældent det vi kaldte "litterære drikkelag". Blandt faste deltagere i disse drikkelag var Islands senere største litterære autoritet, professor Sigurdur Nordal for en tid Islands ambassadør i København - og Islands muligvis til alle tider største lyriske digter, David Stefánsson. Stefánsson blev opdaget - om jeg så må sige af. Nordal i et af disse drikkelag. På den anden side var jeg Hallgrimssons højre hånd i alle hans mange blandede selskaber. Desuden var der mange, som kom direkte til mig, når de kom fra Island. Foruden alt dette hæmmedes jeg i mit studium af tungsindig grublen på grund af mit sløseri (foruden andre grunde), hvilket bidrog til at forøge sløseriet.= Hallgrimsson fik mig og flere af mine klassekammerater til at indtræde i Uglen, Jeg kunne godt lide Uglen på grund af den kammeratlige ånd og den idealisme, som dengang herskede der. Det var muntre menneskers alvorlige ideali sme. Hallgrimsson (t.h.) og jeg i min tredje vinter på Regensen. En anden betydelig personlighed i Uglen var en student i filosofi og psykologi ved navn Sigurd Næsgaard. Han blev senere en kendt forfatter i sit fag. En virkelig original og yderst morsom personlighed var stud. mag. Thomas Bang (yngre broder til Gustav Bang). Han blev senere Uglens æresmedlem, men døde i en ret ung alder.

5 Da jeg kom til Regensen, var pipianeren Ørum klokker - en ualmindelig smuk, anselig og fint påklædt student med en mandig, noget skurrende stemme. Senere blev han overretssagfører i København. Jeg mindes også en anden meget smuk og mandigt bygget dansk student her på Regensen - af gammelt, romantisk regensialt præg; han skulle egentlig være udflyttet, men var indehaver af en plads, som provsten disponerede over. Han var en virkelig personlighed - en yderst charmerende mand. Man kunne næsten kalde ham skøn. Han hed Aksel Olsen og var overmåde afholdt af islændingene. Han var medlem af Gamle. Senere blev han overlæge i Århus. Provsten, professor, dr. jur. Julius Lassen, var en meget betydelig personlighed og forgudet af studenterne. Viceprovsten, Schouboe, var en original og vittig særling, om hvem man fortalte, at han aldrig fik en sund søvn med mindre han var kommet op at skændes, i sin protokol, med en eller anden af studenterne dagen fo rud! Men undskyld! Der er en student jeg har tilbage at tilføje nogle ord om - min landsmand og nærmeste kammerat Hallgrimsson. Han boede, som før bemærket, på 9. gang 13, lige ved siden af mig - i det lange værelse, som går tværs igennem huset med to små tagvinduer i den ene ende og et lille kvistvindue i den anden. Hallgrimsson havde brug for et stort og romantisk værelse, for hans specialitet var at afholde store blandede selskaber - med studenter og unge islandske piger - nogle gange kom der også danske piger. Senere kom der to søstre fra Jylland, fra - ja, lad os sige et ret velhavende fiskerhjem på vestkysten, hvor Hallgrimsson opholdt sig hver eneste sommer, han tilbragte i Danmark. Den ene var kun 14% år gammel - en yderst morsom og kæk lille dame, Vi kunne kalde hende Viktoria og sige, at vi på Regensen kaldte hende for "Sejrsgudinden. Disse to søstre kom på Regensen fire dage i træk, og jeg blev i den grad besejret af "Sejrsgudinden", at jeg i 1946 skrev en lidt tragisk komedie om disse fire dage - altså mit Regens-skuespil. Det blev smukt udgivet af Islands fornemste forlag, men er ikke blevet spillet. Men jeg lærte senere Viktoria nærmere at kende af de breve, hun i sin ungdom havde skrevet til Hallgrimsson; de tilfaldt mig ved hans død. De var diskrete. Hallgrimsson var syv år ældre end jeg, men kun eet år forud for mig i skolen. Han var en usædvanlig grim mand (portneren kaldte ham skiftevis Halvgrimsson og Helgrimssonl), men meget veltalende og en betydelig personlighed af en vis brutal kraft og meget godt begavet; en herskernatur. Senere blev han dranker - han måtte lide to meget store skuffelser på een gang, og det var mere end hans voldsomme natur kunne tåle. Men tillige blev han et finere menneske, end han havde været som ung. Han beholdt sin stilling som bibliotekar ved Islands statsbibliotek indtil han døde i 1944 ved et ulykkestilfælde.

6 Ja, Uglen var en ung og livskraftig forening, dengang jeg var alumne her. På grund af Hallgrimssons indflydelse var de fleste islandske regensianere i min tid uglianere: en enkelt var medlem af Pip og en\anden medlem af Gamle, som i de dage var langt den fåtalligste af Regensens tre valgforeninger. I mit første forår var Robert L. Hansen Uglens formand, valgt til klokker imod Pips og Gamles forenede styrker. Samme aften indbød han alle uglianere til Café de la Reine (på hjørnet af Frederiksborggade og Søtorvet). Restauranten er nu blevet nedlagt, men dengang var den regensianernes yndlingsrestaurant. Da vi gik hjem ved midnatstide, var det i gåsegang. Bang forrest, Robert Hansen bagest. Vi sang næsten hele vejen og gik rundt omkring adskillige af de høje kulbuelygtestolper, samt en politibetjent. I marts måned 1916 sluttede Uglen forbund med Gamle, som skulle have klokkerembedet, mens Uglen skulle få de øvrige. Fra'Gamles side blev forhandlingerne ført af Bendix Paulsen, en kraftig og ejendommelig skurrende (om så kunne siges) og jovial person. På Uglens vegne førtes forhandlingerne af Lars 1 Nielsen, en dygtig og fin personlighed. Klokkerkandidaten var Regensens uskyldigste menneske, hvad der ikke passer godt med, at han også var medlem af Gamle - hvilket og skulle bekræftes på en original måde på generalforsamlin-l gen. Ved afstemningen rykkede Bendix Paulsen, larmende, som første mand ind i den daværende musikstue, dette var den måde, man i den tid benyttede ved valgenes afstemning. I Bendix Paulsens fodspor kom så alle uglianere styrtende samt vores intetanende klokkerkandidat. Så kom der - ikke* flere. Uglianerne så sig bestyrtede om men ude i bladsalenp(den nuværende festsal) steg op en latterhylen og hujen og *piben fra de tilbageblevne Gamlinge og Pipianere. Uglen var blevet ført bag lyset. Og uglianerne var aldeles fortumlede., Men Lars Nielsen, som var opstiller på Uglens vegne, lod sig ikke rokke, han kæmpede med uforstyrret kraft og fyrighed. Det var derfor, i mine øjne, en gemenhed, da den som opstilledes af ham til det næste embede - ifølge Uglens generalmødes beslutning og vedkommendes fulde samtykke - nægtede opstillingen. Lars lod som ingenting og foreslog en anden gæv uglianer, men også han nægtede. Lars foreslog den tredje, han nægtede - hvorpå Lars blev så forbitret, at han øjeblikkelig bekendtgjorde sin udtrædelse af Uglen. Efter generalforsamlingen indfandt omtrent alle Uglens medlemmer sig hos formanden, stud.theol. H. K. Thorsager, og udmeldte sig. Nogle få dage senere var der blot fire medlemmer tilbage, hvoraf to islændinge: Hallgrimsson og jeg. Noget senere blev der afholdt en Regensfest - jeg synes at mindes, at det var indflyttergilde; der var fin mad (hjorteryg) og et fint program, hvor Danmarks da bekendteste visesanger, Saxtorph-Mikkelsen, optrådte, både som sanger og som gæst. Ved denne lejlighed blev der drukket tæt. Og da jeg, for min part,

7 havde indtaget det passende kvantum spiritus, omdannedes en del deraf til den variant, som almindelig kaldes ånd (hvilket jo ingenlunde er ualmindeligt) - d. v. 5. den slags ånd, som foretêr sig som en uimodståelig forvisning om, at man skal holde en tale. Tidspunktet var for øvrigt ikke det gunstigste, for stemningen var overhovedet nået det stadium, at omtrent samtlige hundrede deltagere holdt, hver for sig i sit sæde, en tale over deres nærmeste bordfæller. Men jeg havde lært et særligt trick af den norske student Christofer Borchgrevinck og begyndte følgelig min tale med et rungende "STILLE".' Og det lykkedes mig virkelig at kopiere ham så nøjagtigt, at al larm ophørte. Så holdt jeg en tale til indflytterne, ved talens slutning var jeg kommet ud på gulvets midte, og snese af regensianere kom til mig for at drikke dus med mig og få mine navnetræk i deres notitsbøger. Jeg blev aldrig vidne til noget lignende i min Regenstid. Jeg tror virkelig, at den tale påvirkede stemningen blandt dem, som ikke var medlemmer af nogen af valgforeningerne, til fordel for Uglen og havde sin andel i, at dens medlemstal steg tilfredsstillende i den følgende tid. Selv blev jeg syg og indlagt på Øresundshospitalet, men kom ud igen efter en måneds tid og drog da til Island. Da jeg kom igen, flyttede jeg ud af Regensen. Når jeg sammenligner min alumnetids Regens med det, jeg nu har set og hørt, forekommer det mig, at forandringen egentlig er forbavsende lille, hvad atmosfæren angår. Studenternes påklædning er ganske vist blevet meget forandret, og deres kvindelige besøgende i hin tid havde kun titel af "kusiner", mens de nu er blevet ophøjede til rang af kærester, hvilket sagtens også har medført, at de opholder sig betydelig mere her på stedet, end "kusinerne" gjorde. Jo, så er der den forskel, at man da, til enhver skikkelig tid, kunne få serveret af portneren en lidt sur kaffe med smørkage fru Rubow, som var "kgl. hof"; den smørkage var en lækkerbisken, hvis forsvinden fra Regenslivet meget er at beklage. Så var her dengang karle, evindelig fulde, som blandt andet børstede vore sko og tændte op i kakkelovnen, før vi stod op. Til brændsel havde vi brænde. Og når jeg tænker mig om, må jeg tilstå, at jeg også synes det er et ret beklageligt tab ikke at kunne sidde foran ovnen mere og stirre ind i det glødende brænde, hvilket var en yderst interessant beskæftigelse for nogle naturer. Regensen var i århundredevis af stor national betydning for det islandske folk, til trods for, at de islandske regensianere gennemsnitlig var af ringere kvalitet end de danske. Alle islandske studenter vari deres første fire år ved Københavns universitet kommunitetsstipendiater, selvom kun tolv islændinge kunne have deres bolig på Regensen samtidig. Men disse tolv var ikke noget udvalg -

8 den dårligste kunne ligesågodt som den bedste få indpas. De danske regensianere har altid været et udvalg. Og for de islandske var det en farlig brat forandring at komme til København og den akademiske frihed fra de temmelig enkle forhold i Reykjavik. Forholdsvis mange af dem var ikke stærke nok til at tåle denne forandring. Men en temmelig stor procent af denne temmelig store procent tog sig imidlertid iagt, før det var blevet altfor sent. På Regensen boede mange af dem, der senere blev det islandske folks ledere i dets nationale og kulturelle genrejsning. Her talte de med hverandre om mulighederne til denne genrejsning og om midlerne til at få den bragt i stand. Her blev der også digtet - for fuldt alvor. Nogle af vore største digtere har boet her, og her blev "Tusind og een nat mesterligt oversat til islandsk. I min tid var der her en lille digterklub, hvoraf førbemeldte David Stefánsson (ganske vist ikke regensianer) var medlem, mens Hallgrimsson var den førende personlighed. Jeg var også medlem, til trods for at de andre lige fra begyndelsen vidste, at jeg ikke kunne magte den islandske versekunsts stramme formregler. Men var her hver enkelts ven, og derfor kunne de ikke tænke sig andet, end at jeg var med. Når mit regens-skuespil alligevel indeholder et digt af mig, så er det fordi jeg i dette digt er gået udenom denne vanskelighed. Jeg vil tillade mig at afslutte denne lille artikel med at citere dette digts begyndelse og afslutning - i min egen, naturligvis afblegede oversættelse, som desværre også skæmmes af accent-fejl: Hvor gamle dage hjertet kan fortrylle! Af dvale vågner dage længst forsvundne Og Regensen, med de grønne linde, og dulgte kræfter fordums skønhed vækker rinder ej dem af hu, som Gården gæsted' - genvakte længsler øjeblikke blinker i ungdoms dage, et par glade år. til de hensynker - svundet er vort syn! Og om de stundom rejste tomm' i sindet A, drømmeblink - af livets mysterier.i var skylden deres - ej Regensen skyld. Björn O. Björnsson. Forfatteren og hans hustru.

9 FRA REGENSEN.

10 10 EFTERÅRSSEMESTRET 1969 CONVENTET overtog ved klokkervalget 18. september 1969 regeringsmagten. Valget foregik på streng demokratisk vis efter de nye vedtægter. Regensrådet kom udover repræsentanterne fra CONVENTET til at bestå af medlemmer af de højædle foreninger Hof, Tilia og Skrap. På sædvanlig vis fejredes valgtriumfen med en overdådig middag., Et formål med undertegnedes klokkerat måtte være for alvor at etablere den ny og endnu ikke i særlig grad bemærkede institution, der bærer det banale navn "regensrådet". Derfor enedes man om at holde regensrådsmøde hver tredje uge. Ud fra tanken om, at demokrati (og det skal der jo åbenbart være på Regensen til afløsning af "den sunde korruption") kun fungerer i og med kommunikation, kunne gårdens indvånere hver tredje tirsdag i klokkerprotokollen læse om de væsentlige forhandlinger, som regensrådet medlemmer aftenen forinden havde trættet hinanden med: festformer, ny rengøringsorden, oprydning af cyklerne i gården, større kontrol med nøgle-udlevering, beskæring af gårdens træer, forhandlinger med Stipendieudvalget, anskaffelse af fotokopieringsmaskine, toiletpapirets art (det lækre Windsor-crepe eller det brune danske landpapir), revy og mange andre for regensianere i højeste grad livsvigtige emner. Som arv fra forrige regensråd modtog mit klokkerat (foruden et voldsomt stort økonomisk underskud) forhandlingerne med stipendieudvalget om damesagen, som i november førtes til et løfte fra prof. Tornehave om, at de nødvendige formaliteter for damers indflytning ville være gennemført i løbet af et år, således at indflytning af damer ville kunne finde sted foråret Nye forhandlinger til bestemmelse af regensrådets indflydelse over for såvel indengårds som udengårds myndigheder indledtes; disse førte senere til resultat. I bestræbelserne for at bedre økonomien indførtes under assistance fra flere rengøringseksperters side pr. 15. oktober en ny rengøringsordning, der efter beregningerne skulle spare ca kr. på Regensens regnskab, men efter hvilken regensianerne nu selv skulle divertere sig med opvask. Omend sidstnævnte implikation i ordningen mødtes med stor skepsis og spænding, etableredes ordningen som helhed efterhånden gennem V. P. '5 og et til formålet særligt kvalificeret regensrådsmedlems utrættelige anstrengelser. Efter et i traditionelle former afholdt høstbal, hvis succes var begrænset, enedes regensrådet i erkendelse af, at den gamle festform var for tvungen, om at bryde festtraditionerne ved selveste juleballet. Middagen slettedes, og i stedet mødtes man til "julestue" med voldsomme mængder af stærk glögg og diverse underholdning bl. a. i form af en storstilet auktion. Herefter dans til "Ricardo's Jazzmænd", midn'atsunderholdning ved Erik Paaske, midnatsarrangement i foreninger etc., etc. Forløbet af festen syntes at vise, at ændringen var gavnlig. Erfaringerne herfra førte til, at klokkeren ikke var i tvivl om festformen, da han i februar holdt sit klokkerats afskedsfest. Denne indlededes med underholdning af visesangerne Jørgen Gamle Hansen og Tony Vejslev, hvorunder man hyggede sig med fadøl; derefter dans, fælles natmad, dans etc. Denne fest lykkedes ligesom juleballet udmærket. At regenslivet ikke mere er, hvad det har været - hvad der med kraftig resignation hævdes af mange - at med andre ord de effektive studieordninger i stadig højere grad lægger dæmpere på regensianeres trang til selv- og anden udfoldelse, gav forspillet til revyen en yderst klar tilkendegivelse af, idet det simpelthen var plat umuligt at finde en revydirektør. l allersidste frist måtte klokkeren efter at have indhentet tilsagn om støtte fra forskellige side påtage sig jobbet som direktør. I kraft af talentfulde hjælpere kunne han således i slutningen af november og med en uges forsinkelse præsentere en revy, der indholdsmæssigt som underholdningsmæssigt lå på samme højde som i 1968, hvilket - vurderet ud fra hvem der var hjælpere for klokkeren - ingenlunde kan tilskrives tilfældighedernes spil.

11 11 Regensrådets afskedsgave var en fotokopieringsmaskine, der skaffedes ad private veje og betaltes med et nærmest symbolsk beløb. Denne opstillede's i forværelset til biblioteket, hvor den indtil videre har vist sig funktionel for dem, der kan finde ud af den. Undertegnedes klokkerat afsluttedes 19. februar. 1 Kjeld Jørgensen. Siden det forrige HOF-klokkerat i foråret 1968 var meget gået skævt for regensianerne. Den ny "demokratiske" forfatning havde sat sine spor på talrige klokkere, der som siv lod sig dirigere af øjeblikkelige protokolstemninger. De traditionelle fester var i opløsning, damesagen var syltet i Stipendieudvalgets bundløse papirkurv, og Kurator truede - nu med ministeriel bemyndigelse i sin hånd - den fortsatte uddeling af kommunitetsstipendiet. Som om dette ikke var nok, havde valgforhandlingerne udviklet sig til almindelige og åbenlyse bestræbelser for at finde "den bedste mand". I denne situation måtte HOF atter træde til. Ud af tre skiftende koalitioner håndplukkede klokker BØGGILD således sine embedsmænd. Det var regensianere, der til fulde var i stand til at demonstrere svaghederne i resterne af den ny forfatning. Kapellan Lindhardt blev således Regensens sidste kapellan, og klokker Bøggild den sidste klokker med rådighedsbeløb. Eftertiden forstod vore diskrete antydninger. Festerne blev ført tilbage til den gamle traditionsrige stil. Ingen fest uden en god indledende middag af højeste kulinariske kvalitet. En indflytterfest blev fejret med stegeben og stærkt øl fra fad. Go-go-pige og imitatoren Carl Nielsen. Andre gastronomiske ekscesser var oksefondue ved VP-ballet og helstegte danske spædlam ved Lindeballet. Ved sidstnævnte lejlighed førte udskænkningen af et helt oksehoved rødvin til afbrændingen af et endog usædvanligt stort antal hjerneceller Under disse festligheder kunne klokkeren og hans gæster, VP og provstefamilien, skue ud over et hav af HOF-folk, hvis tilstedeværelse atter og atter manifesterede, at HOF er Regensen og Regensen er I-IOF. Der var ingen vanskeligheder med at få Bodil Udsen til at give sine viser forpremiere ved en sådan lejlighed. Og Klaus Nissen og Lene Larsen brød straks indgåede kontrakter, da der bød sig mulighed for at opføre Tutta og Thomas Rosenberg for de jublende regensianere. Slåbrok-aftener er kapellan Lindhardts domæne. Blandt utallige potente arrangementer bemærkes undervisningsministerens besøg. Klokkeren benyttede denne lejlighed til at sætte ministeren ind i problematikken omkring Kommunitetets forvaltning. Sagen er nemlig den, at universitetets Kurator under et tidligere klokkerat på kupagtig vis har indhentet ministeriel tilladelse til at lade kommunitetsstipendiet falde helt bort for nogle Regensalumner eller evt.. blive nedsat over hele linien. Proceduren er herefter, at det årlige beløb, der afsættes til kommunitetsstipendier, hvert år skal fastsættes efter forhandling mellem Kurator og Stipendieudvalg. Ministeren træder til ved uenighed! Det har derfor været en hovedopgave for klokkeren at skabe en alliance med Stipendieudvalget. Det er lykkedes. I første omgang viste chefen for Stipen-

12 12 dieudvalgets kontor, Olters, sine store evner til af forhale en sag. Kurators stormløb mod kommunitetsstipendiet blev syltet. I anden omgang har Regensens repræsentanter og Stipendieudvalget nedsat et fællesudvalg bestående af den ansete formand, professor Tornehave, næstformanden Bodil Nyboe-Andersen og Bøggild til at varetage regensianernes interesser overfor Kurator. Dette udvalg forhandler med en epokegørende principbeslutning i ryggen: Stipendieudvalget ser hellere, at Kommunitetsformuen opspises, end at kommunitetsstipendiet ikke mere udbetales! Damesagen er' kommet et skridt videre. Stipendieudvalget har enstemmigt tilsluttet sig regensianernes ønske om ændring af optagelsesreglerne på Regensen. På trods af, at damesagen nu er flere år gammel, har den aldrig været færdigdrøftet i Stipendieudvalget. Det er nu sket, og en anmodning til ministeriet om at ændre den pågældende kgl. anordning er afgået. Endelig er Regensens selvstyre blevet udvidet under HOF-klokkeratet. Udnævnelser af nye alumner sker herefter på Regensen. Et udvalg bestående af 2 af Regensrådet udpegede regensianere, provst og VP foretager nu udvælgelsën. I-IOF-klokkeratets resultater af samarbejdet med Stipendieudvalget opfordrer til fortsættelse af denne linie. Peter Bøggild.

13 13 NOTER FRA REGENSEN Regensens portner Arne Davidsen har nu virket i sin stilling godt og vel et år. Og det kan konstateres, at han og hans familie er faldet godt til. Ved udvælgelsen af den ny portner stod valget mellem særdeles velanbefalede midaldrende og en ung mand (26 år). Sidstnævnte blev den foretrukne. En ny funktion er tillagt Regensen. Det er udnævnelsen af nye alumner. Fremgangsmåden er hidtil den, at provsterne og klokkeren samt en regensianer gennemgår ansøgningerne og sender meddelelse til stipendiekontoret om, dels hvem der er udvalgt, dels hvem man kan have stående på venteliste. Med hensyn til den procentvise fordeling fakulteterne imellem er man så nogenlunde blevet stående ved de nuværende fordelingstal. Der har været nok ansøgere med de rette kvalifikationer, og alle pladser er nu besat. Det kan i denne forbindelse erindres, at det i årene omkring 1950 var vanskeligt at få alle regenspladser besat med kvalificerede ansøgere. De ledige pladser blev da besat med såkaldte Vildsvin, alumner, hvis tid netop var udløbet. Efter restaureringens afslutning har der ikke været nogen vanskelighed med at finde dækning for alle ledige pladser. Ved høstfesten den 16. oktober 1970 kom provsten i sin tale ind på emnet "Om at stå tidligt eller sent op om morgenen og sagde, ordret citeret: Nutildags kan Regensianerne selv helt bestemme, når de står op om morgenen, når blot de er klar over, at hvis de står op efter kl. 10, bliver deres værelse ikke rengjort. Således har det ikke altid været. Helt op i dette århundrede har Regensen haft "vækker" reglementer. Vækkeren stak hovedet ind ad døren og skulle ifølge reglementet sige højt og tydeligt 3 gange: Så står Vi op", og gjorde man det ikke, skulle man bøde et vist beløb - en tid lang var det 10 øre. Men vækkerne var ikke altid lige effektive, og min gamle historielærer i gymnasiet, lektor, dr.phi1. Jens Ostenfeld, som nu er død, har fortalt mig en historie herom. Han og hans kontubernal - for helt op til 1908 delte man soverum og arbejdsværelse med en anden regensianer - havde et soverum, som var meget mørkt, fordi det kun havde vindue ud til en trappe, og resultatet var,. at de tit sov over sig og måtte bøde til "vækkerkassen". De bad ham af denne årsag vække dem lidt grundigere, men da det ikke skete, besluttede de at hævne sig og hængte en tekedel fyldt med vand op over døren med en snor til håndtaget, således at vækkeren blev som en druknet mus, da han

14 14 åbnede døren. Imens lå de to andre i sengene' og vred sig af latter. Han tog det fattet, fulgte reglementet, men sagde tilsidst: Jeg melder dr; Hrr. De måtte møde for Pips dommernævn og afgive forklaring i en sag, incamineret under: Voldeligt overfald på vækker i funktion. De blev da også in solidum idømt en bøde på 2 kr. til vækkerkassen, men Samtidig og det viser dommerens, en senere kendt jurists evne til at afgive en retfærdig dom: Til fortsat opfindelse af sindrige styrtebadsapparater udbetaler vækkerkassen de nævnte tilsammen 2 kr. En reaktion imod at stå tidligt op kom i 1919, da stud.polyt. Th. Møllgaard og stud.polit. Albert Larsen stiftede Patricierklubben på 2. sal i kassernen. Motivet for oprettelsen var ønsket om at danne en modvægt imod den spidsborgerlighed og plebejerånd, som dengang herskede på gården. Ved konkurrencen om formandsposten vandt Møllgaard ved 5 gange i en uge ikke at stå op, før vagtparaden var trukket op. Foreningen, der hovedsagelig rekrutteredes fra Pip, blomstrede op en kort årrække, sygnede derefter hen og ophørte helt, vel nok fordi tiden var ændret, og der ikke længere var brug for den. På 10årsdagen for Patricierklubbens stiftelse oprettede tidligere medlemmer af klubben, det såkaldte Patricierlegat, som stadig uddeles af VP, vistnok med 50 kr. om året. Men det er vistnok gået i glemme, at tværfløjen på 2. sal ikassernen i mange år gik under navnet "Patriciergangen". Regensen har i to sidste sommerferier haft besøg af to studerende fra University of Columbia, et af U. S. A. s førende universiteter. Der er i år sket henvendelse med'stipendieudvalgets tilslutning til ovennævnte universitet om at foranstalte en bytteforbindelse på basis af et, helst to, semestre med Regensen, så at Regensen til stadighed kan have to udenlandske studenter boende mod, at vi har to af vore på University of Columbia. Vi håber, at denne ordning kan gennemføres. i For et halvt år siden modtog vi to polske flygtning-studenter, hvoraf den ene viste sig ved nærmere konfrontation at være czechoslovak. Sidstnævnte bor ikke mere på Regensen, hvorimod den anden er faldet naturligt ind i regenslivet. Forud for sommerferien 1969 førtes en del forhandlinger om, hvordan man kunne opstille den gamle danseestrade eller leje en. Resultatet blev', at man helt opgav at opstille est'raden som hidtil rundt om linden. Udgiften hertil ville blive formidabel. I stedet gik portneren og regensianerne i gang med

15 ' 15 at udtage det bedste materiale af den for en del halvrådne, gamle estrade og bygge en ny op mellem linden og kassernen. Det lykkedes. Og kurator bevilgede et tilskud, så der kunne udbetales et symbolsk beløb til genopbyggerne. Et lille udvalg arbejder i øjeblikket på at sortere. en del viser skrevne i årenes løb til Regensens fester og foreningssammenkom'ster. Det er meningen, at dette materiale, for størstedelen indsamlet af V. P., skal være tilgængeligt for samtlige regensianere til brug ved kommende fester,og der kan deraf udformes en ny og beskeden regenssangbog, som altså indeholder nyere viser. Den ny rengøringsordning, efter hvilken der gøres rent på værelserne to gange om ugen, fungerer godt under portnerens ledelse. Og der er, som det fremgår af Keld Jørgensens klokkerberetning her i bladet, sparet et stort beløb. Der har været forhandlet om forskellige nyanskaffelser og for kort tid siden indgik en ansøgning til kuratoriet om nyt antenneanlæg på kassernen, om anskaffelse af fjernsyn, køb af ny vaskemaskine og nyistandsættelse af Regensens fotorum og anskaffelse af det nødvendige udstyr hertil. For at vise god vilje til besparelser opgav man indtil videre at søge om en postreol til læsestuen. Et ønske som ellers var højt prioriteret. Der kan i denne forbindelse mindes om, at det er tilladt at fradrage indtil kr. i skat, hvis beløbet indgår som gave til Regensen.

16

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere