Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EV LS E. REUUiöIAHfBSAMFüHDEIöVA ÆÆVAÆ'E M EDLENSBLAM 1970 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes i Regensianersamfundet mandag d. 7.december 1970 kl.18,30 på Regensen. kocdqcñm 4:.me 1...! 0 Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Revisorerne afgiver betænkning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Regensianersamfundets legat. Revisorerne afgiver betænkning. Valg af formand. Valg af kasserer. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 revisorer.. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er der kl middag på salen og efterfølgende sold. Menu: 1 stk. franskbrød m/ fersk røget laks. å and med garniture, hertil rødvin. Romfromage - Kaffe Punch. Pris: 40 kr. Tilmelding: 1rs. Niels Nørring, Kronprinsensgade 9, 1114 København K. (01) , Kl Senest d. 4. december. Bestyrelsen.

2

3 ALUMNE ' QUASIAL'UMNE 1970." Ved regensprovstens og viceprovstens godhed blev der på den elskværdigste måde tildelt en forhenværende islandsk regens-alumne den, i sin art vistnok enestående, ære igen at indkvarteres på Regensen - denne gang et par som-l mermåneder. - Denne lykkelige mand er undertegnede. Jeg'undertegner mig jo Björn O. Björnsson - men det gjorde jeg slet ikke dengang jeg var regulær alumne, da skrev jeg mig Björn Oddsson. Når jeg har haft den dristighed - med mit noget vanskeligt forståelige dansk (for ikke at nævne andre utilstrækkeligheder) - at byde på denne lille artikel, så er det fordi jeg skylder Regensen en eller anden handling, som kunne bevidne min taknemlighed for den store gæstfrihed, som er blevet udvist imod mig. Og så var der vel næppe noget jeg kunne stille op, undtagen et forsøg af den art jeg nu gør. Jeg var atten år, da jeg først kom på Regensen (for at studere naturhistorie og geografi, med geografi som hovedfag) - en for ung alder for en islænding, i den tid i det mindste. Dengang var Reykjavik jo kun en temmelig lille købstad. Desuden kunne jeg ikke komme før semesterets begyndelse, thi jeg tog min studentereksamen i slutningen af august - af den grund, nemlig, at jeg blev syg af tyfus noget før den ordinære eksamens begyndelse og ikke kunne arbejde før lidt ind i august. Og her blev jeg modtaget af kammerater, som optog min tid i den grad, at' jeg de første otte dage, jeg opholdt mig i København, ikke kunne komme til at tale med den professor, som skulle blive min vigtigste lærer - og de næste otte dage turde jeg ikke, fordi jeg skammede mig over ikke at have gjort det tidligere! På den måde kom der lige fra begyndelsen afuregelmæssighed ind i mit studium, og den fortsattes. I de første tre år - al den tid jeg boede på Regensen - læste jeg omtrent så meget som ville have passet til tre semestre. Til filosofikum fik jeg ganske vist "ug" hos Kroman, og i kemi og fysik, som jeg gik op i et år senere, end jeg helst skulle, fik jeg karaktererne ug og lidt mere end g+. Det fjerde år sled jeg som et bæst. Sommeren efter havde jeg en religiøs oplevelse og besluttede at blive præst, hvad jeg også blev. Theologien studerede jeg i Reykjavik. Mine kammerater, mens jeg var på Regensen, var udmærkede med den undtagelse, at de optog for meget af min tid. Et par af dem drak også for meget. Den jeg havde mest samkvem med var Hallgr-imsson, et af Uglens mest fortjente medlemmer i sin tid. Han blev magister i historie. Han var "magistern" jeg "glunten".'

4 Der var megen selskabelighed på 9. gang 13 i Hallgrimssons tid - blandt andre som kom der var Nicolaj Fich, en uglianer som blev klokker, og pæne islandske piger. Der var tit selskab hos Hallgrimsson. Men til mig kom der næsten udelukkende islandske studenter - ikke sjældent det vi kaldte "litterære drikkelag". Blandt faste deltagere i disse drikkelag var Islands senere største litterære autoritet, professor Sigurdur Nordal for en tid Islands ambassadør i København - og Islands muligvis til alle tider største lyriske digter, David Stefánsson. Stefánsson blev opdaget - om jeg så må sige af. Nordal i et af disse drikkelag. På den anden side var jeg Hallgrimssons højre hånd i alle hans mange blandede selskaber. Desuden var der mange, som kom direkte til mig, når de kom fra Island. Foruden alt dette hæmmedes jeg i mit studium af tungsindig grublen på grund af mit sløseri (foruden andre grunde), hvilket bidrog til at forøge sløseriet.= Hallgrimsson fik mig og flere af mine klassekammerater til at indtræde i Uglen, Jeg kunne godt lide Uglen på grund af den kammeratlige ånd og den idealisme, som dengang herskede der. Det var muntre menneskers alvorlige ideali sme. Hallgrimsson (t.h.) og jeg i min tredje vinter på Regensen. En anden betydelig personlighed i Uglen var en student i filosofi og psykologi ved navn Sigurd Næsgaard. Han blev senere en kendt forfatter i sit fag. En virkelig original og yderst morsom personlighed var stud. mag. Thomas Bang (yngre broder til Gustav Bang). Han blev senere Uglens æresmedlem, men døde i en ret ung alder.

5 Da jeg kom til Regensen, var pipianeren Ørum klokker - en ualmindelig smuk, anselig og fint påklædt student med en mandig, noget skurrende stemme. Senere blev han overretssagfører i København. Jeg mindes også en anden meget smuk og mandigt bygget dansk student her på Regensen - af gammelt, romantisk regensialt præg; han skulle egentlig være udflyttet, men var indehaver af en plads, som provsten disponerede over. Han var en virkelig personlighed - en yderst charmerende mand. Man kunne næsten kalde ham skøn. Han hed Aksel Olsen og var overmåde afholdt af islændingene. Han var medlem af Gamle. Senere blev han overlæge i Århus. Provsten, professor, dr. jur. Julius Lassen, var en meget betydelig personlighed og forgudet af studenterne. Viceprovsten, Schouboe, var en original og vittig særling, om hvem man fortalte, at han aldrig fik en sund søvn med mindre han var kommet op at skændes, i sin protokol, med en eller anden af studenterne dagen fo rud! Men undskyld! Der er en student jeg har tilbage at tilføje nogle ord om - min landsmand og nærmeste kammerat Hallgrimsson. Han boede, som før bemærket, på 9. gang 13, lige ved siden af mig - i det lange værelse, som går tværs igennem huset med to små tagvinduer i den ene ende og et lille kvistvindue i den anden. Hallgrimsson havde brug for et stort og romantisk værelse, for hans specialitet var at afholde store blandede selskaber - med studenter og unge islandske piger - nogle gange kom der også danske piger. Senere kom der to søstre fra Jylland, fra - ja, lad os sige et ret velhavende fiskerhjem på vestkysten, hvor Hallgrimsson opholdt sig hver eneste sommer, han tilbragte i Danmark. Den ene var kun 14% år gammel - en yderst morsom og kæk lille dame, Vi kunne kalde hende Viktoria og sige, at vi på Regensen kaldte hende for "Sejrsgudinden. Disse to søstre kom på Regensen fire dage i træk, og jeg blev i den grad besejret af "Sejrsgudinden", at jeg i 1946 skrev en lidt tragisk komedie om disse fire dage - altså mit Regens-skuespil. Det blev smukt udgivet af Islands fornemste forlag, men er ikke blevet spillet. Men jeg lærte senere Viktoria nærmere at kende af de breve, hun i sin ungdom havde skrevet til Hallgrimsson; de tilfaldt mig ved hans død. De var diskrete. Hallgrimsson var syv år ældre end jeg, men kun eet år forud for mig i skolen. Han var en usædvanlig grim mand (portneren kaldte ham skiftevis Halvgrimsson og Helgrimssonl), men meget veltalende og en betydelig personlighed af en vis brutal kraft og meget godt begavet; en herskernatur. Senere blev han dranker - han måtte lide to meget store skuffelser på een gang, og det var mere end hans voldsomme natur kunne tåle. Men tillige blev han et finere menneske, end han havde været som ung. Han beholdt sin stilling som bibliotekar ved Islands statsbibliotek indtil han døde i 1944 ved et ulykkestilfælde.

6 Ja, Uglen var en ung og livskraftig forening, dengang jeg var alumne her. På grund af Hallgrimssons indflydelse var de fleste islandske regensianere i min tid uglianere: en enkelt var medlem af Pip og en\anden medlem af Gamle, som i de dage var langt den fåtalligste af Regensens tre valgforeninger. I mit første forår var Robert L. Hansen Uglens formand, valgt til klokker imod Pips og Gamles forenede styrker. Samme aften indbød han alle uglianere til Café de la Reine (på hjørnet af Frederiksborggade og Søtorvet). Restauranten er nu blevet nedlagt, men dengang var den regensianernes yndlingsrestaurant. Da vi gik hjem ved midnatstide, var det i gåsegang. Bang forrest, Robert Hansen bagest. Vi sang næsten hele vejen og gik rundt omkring adskillige af de høje kulbuelygtestolper, samt en politibetjent. I marts måned 1916 sluttede Uglen forbund med Gamle, som skulle have klokkerembedet, mens Uglen skulle få de øvrige. Fra'Gamles side blev forhandlingerne ført af Bendix Paulsen, en kraftig og ejendommelig skurrende (om så kunne siges) og jovial person. På Uglens vegne førtes forhandlingerne af Lars 1 Nielsen, en dygtig og fin personlighed. Klokkerkandidaten var Regensens uskyldigste menneske, hvad der ikke passer godt med, at han også var medlem af Gamle - hvilket og skulle bekræftes på en original måde på generalforsamlin-l gen. Ved afstemningen rykkede Bendix Paulsen, larmende, som første mand ind i den daværende musikstue, dette var den måde, man i den tid benyttede ved valgenes afstemning. I Bendix Paulsens fodspor kom så alle uglianere styrtende samt vores intetanende klokkerkandidat. Så kom der - ikke* flere. Uglianerne så sig bestyrtede om men ude i bladsalenp(den nuværende festsal) steg op en latterhylen og hujen og *piben fra de tilbageblevne Gamlinge og Pipianere. Uglen var blevet ført bag lyset. Og uglianerne var aldeles fortumlede., Men Lars Nielsen, som var opstiller på Uglens vegne, lod sig ikke rokke, han kæmpede med uforstyrret kraft og fyrighed. Det var derfor, i mine øjne, en gemenhed, da den som opstilledes af ham til det næste embede - ifølge Uglens generalmødes beslutning og vedkommendes fulde samtykke - nægtede opstillingen. Lars lod som ingenting og foreslog en anden gæv uglianer, men også han nægtede. Lars foreslog den tredje, han nægtede - hvorpå Lars blev så forbitret, at han øjeblikkelig bekendtgjorde sin udtrædelse af Uglen. Efter generalforsamlingen indfandt omtrent alle Uglens medlemmer sig hos formanden, stud.theol. H. K. Thorsager, og udmeldte sig. Nogle få dage senere var der blot fire medlemmer tilbage, hvoraf to islændinge: Hallgrimsson og jeg. Noget senere blev der afholdt en Regensfest - jeg synes at mindes, at det var indflyttergilde; der var fin mad (hjorteryg) og et fint program, hvor Danmarks da bekendteste visesanger, Saxtorph-Mikkelsen, optrådte, både som sanger og som gæst. Ved denne lejlighed blev der drukket tæt. Og da jeg, for min part,

7 havde indtaget det passende kvantum spiritus, omdannedes en del deraf til den variant, som almindelig kaldes ånd (hvilket jo ingenlunde er ualmindeligt) - d. v. 5. den slags ånd, som foretêr sig som en uimodståelig forvisning om, at man skal holde en tale. Tidspunktet var for øvrigt ikke det gunstigste, for stemningen var overhovedet nået det stadium, at omtrent samtlige hundrede deltagere holdt, hver for sig i sit sæde, en tale over deres nærmeste bordfæller. Men jeg havde lært et særligt trick af den norske student Christofer Borchgrevinck og begyndte følgelig min tale med et rungende "STILLE".' Og det lykkedes mig virkelig at kopiere ham så nøjagtigt, at al larm ophørte. Så holdt jeg en tale til indflytterne, ved talens slutning var jeg kommet ud på gulvets midte, og snese af regensianere kom til mig for at drikke dus med mig og få mine navnetræk i deres notitsbøger. Jeg blev aldrig vidne til noget lignende i min Regenstid. Jeg tror virkelig, at den tale påvirkede stemningen blandt dem, som ikke var medlemmer af nogen af valgforeningerne, til fordel for Uglen og havde sin andel i, at dens medlemstal steg tilfredsstillende i den følgende tid. Selv blev jeg syg og indlagt på Øresundshospitalet, men kom ud igen efter en måneds tid og drog da til Island. Da jeg kom igen, flyttede jeg ud af Regensen. Når jeg sammenligner min alumnetids Regens med det, jeg nu har set og hørt, forekommer det mig, at forandringen egentlig er forbavsende lille, hvad atmosfæren angår. Studenternes påklædning er ganske vist blevet meget forandret, og deres kvindelige besøgende i hin tid havde kun titel af "kusiner", mens de nu er blevet ophøjede til rang af kærester, hvilket sagtens også har medført, at de opholder sig betydelig mere her på stedet, end "kusinerne" gjorde. Jo, så er der den forskel, at man da, til enhver skikkelig tid, kunne få serveret af portneren en lidt sur kaffe med smørkage fru Rubow, som var "kgl. hof"; den smørkage var en lækkerbisken, hvis forsvinden fra Regenslivet meget er at beklage. Så var her dengang karle, evindelig fulde, som blandt andet børstede vore sko og tændte op i kakkelovnen, før vi stod op. Til brændsel havde vi brænde. Og når jeg tænker mig om, må jeg tilstå, at jeg også synes det er et ret beklageligt tab ikke at kunne sidde foran ovnen mere og stirre ind i det glødende brænde, hvilket var en yderst interessant beskæftigelse for nogle naturer. Regensen var i århundredevis af stor national betydning for det islandske folk, til trods for, at de islandske regensianere gennemsnitlig var af ringere kvalitet end de danske. Alle islandske studenter vari deres første fire år ved Københavns universitet kommunitetsstipendiater, selvom kun tolv islændinge kunne have deres bolig på Regensen samtidig. Men disse tolv var ikke noget udvalg -

8 den dårligste kunne ligesågodt som den bedste få indpas. De danske regensianere har altid været et udvalg. Og for de islandske var det en farlig brat forandring at komme til København og den akademiske frihed fra de temmelig enkle forhold i Reykjavik. Forholdsvis mange af dem var ikke stærke nok til at tåle denne forandring. Men en temmelig stor procent af denne temmelig store procent tog sig imidlertid iagt, før det var blevet altfor sent. På Regensen boede mange af dem, der senere blev det islandske folks ledere i dets nationale og kulturelle genrejsning. Her talte de med hverandre om mulighederne til denne genrejsning og om midlerne til at få den bragt i stand. Her blev der også digtet - for fuldt alvor. Nogle af vore største digtere har boet her, og her blev "Tusind og een nat mesterligt oversat til islandsk. I min tid var der her en lille digterklub, hvoraf førbemeldte David Stefánsson (ganske vist ikke regensianer) var medlem, mens Hallgrimsson var den førende personlighed. Jeg var også medlem, til trods for at de andre lige fra begyndelsen vidste, at jeg ikke kunne magte den islandske versekunsts stramme formregler. Men var her hver enkelts ven, og derfor kunne de ikke tænke sig andet, end at jeg var med. Når mit regens-skuespil alligevel indeholder et digt af mig, så er det fordi jeg i dette digt er gået udenom denne vanskelighed. Jeg vil tillade mig at afslutte denne lille artikel med at citere dette digts begyndelse og afslutning - i min egen, naturligvis afblegede oversættelse, som desværre også skæmmes af accent-fejl: Hvor gamle dage hjertet kan fortrylle! Af dvale vågner dage længst forsvundne Og Regensen, med de grønne linde, og dulgte kræfter fordums skønhed vækker rinder ej dem af hu, som Gården gæsted' - genvakte længsler øjeblikke blinker i ungdoms dage, et par glade år. til de hensynker - svundet er vort syn! Og om de stundom rejste tomm' i sindet A, drømmeblink - af livets mysterier.i var skylden deres - ej Regensen skyld. Björn O. Björnsson. Forfatteren og hans hustru.

9 FRA REGENSEN.

10 10 EFTERÅRSSEMESTRET 1969 CONVENTET overtog ved klokkervalget 18. september 1969 regeringsmagten. Valget foregik på streng demokratisk vis efter de nye vedtægter. Regensrådet kom udover repræsentanterne fra CONVENTET til at bestå af medlemmer af de højædle foreninger Hof, Tilia og Skrap. På sædvanlig vis fejredes valgtriumfen med en overdådig middag., Et formål med undertegnedes klokkerat måtte være for alvor at etablere den ny og endnu ikke i særlig grad bemærkede institution, der bærer det banale navn "regensrådet". Derfor enedes man om at holde regensrådsmøde hver tredje uge. Ud fra tanken om, at demokrati (og det skal der jo åbenbart være på Regensen til afløsning af "den sunde korruption") kun fungerer i og med kommunikation, kunne gårdens indvånere hver tredje tirsdag i klokkerprotokollen læse om de væsentlige forhandlinger, som regensrådet medlemmer aftenen forinden havde trættet hinanden med: festformer, ny rengøringsorden, oprydning af cyklerne i gården, større kontrol med nøgle-udlevering, beskæring af gårdens træer, forhandlinger med Stipendieudvalget, anskaffelse af fotokopieringsmaskine, toiletpapirets art (det lækre Windsor-crepe eller det brune danske landpapir), revy og mange andre for regensianere i højeste grad livsvigtige emner. Som arv fra forrige regensråd modtog mit klokkerat (foruden et voldsomt stort økonomisk underskud) forhandlingerne med stipendieudvalget om damesagen, som i november førtes til et løfte fra prof. Tornehave om, at de nødvendige formaliteter for damers indflytning ville være gennemført i løbet af et år, således at indflytning af damer ville kunne finde sted foråret Nye forhandlinger til bestemmelse af regensrådets indflydelse over for såvel indengårds som udengårds myndigheder indledtes; disse førte senere til resultat. I bestræbelserne for at bedre økonomien indførtes under assistance fra flere rengøringseksperters side pr. 15. oktober en ny rengøringsordning, der efter beregningerne skulle spare ca kr. på Regensens regnskab, men efter hvilken regensianerne nu selv skulle divertere sig med opvask. Omend sidstnævnte implikation i ordningen mødtes med stor skepsis og spænding, etableredes ordningen som helhed efterhånden gennem V. P. '5 og et til formålet særligt kvalificeret regensrådsmedlems utrættelige anstrengelser. Efter et i traditionelle former afholdt høstbal, hvis succes var begrænset, enedes regensrådet i erkendelse af, at den gamle festform var for tvungen, om at bryde festtraditionerne ved selveste juleballet. Middagen slettedes, og i stedet mødtes man til "julestue" med voldsomme mængder af stærk glögg og diverse underholdning bl. a. i form af en storstilet auktion. Herefter dans til "Ricardo's Jazzmænd", midn'atsunderholdning ved Erik Paaske, midnatsarrangement i foreninger etc., etc. Forløbet af festen syntes at vise, at ændringen var gavnlig. Erfaringerne herfra førte til, at klokkeren ikke var i tvivl om festformen, da han i februar holdt sit klokkerats afskedsfest. Denne indlededes med underholdning af visesangerne Jørgen Gamle Hansen og Tony Vejslev, hvorunder man hyggede sig med fadøl; derefter dans, fælles natmad, dans etc. Denne fest lykkedes ligesom juleballet udmærket. At regenslivet ikke mere er, hvad det har været - hvad der med kraftig resignation hævdes af mange - at med andre ord de effektive studieordninger i stadig højere grad lægger dæmpere på regensianeres trang til selv- og anden udfoldelse, gav forspillet til revyen en yderst klar tilkendegivelse af, idet det simpelthen var plat umuligt at finde en revydirektør. l allersidste frist måtte klokkeren efter at have indhentet tilsagn om støtte fra forskellige side påtage sig jobbet som direktør. I kraft af talentfulde hjælpere kunne han således i slutningen af november og med en uges forsinkelse præsentere en revy, der indholdsmæssigt som underholdningsmæssigt lå på samme højde som i 1968, hvilket - vurderet ud fra hvem der var hjælpere for klokkeren - ingenlunde kan tilskrives tilfældighedernes spil.

11 11 Regensrådets afskedsgave var en fotokopieringsmaskine, der skaffedes ad private veje og betaltes med et nærmest symbolsk beløb. Denne opstillede's i forværelset til biblioteket, hvor den indtil videre har vist sig funktionel for dem, der kan finde ud af den. Undertegnedes klokkerat afsluttedes 19. februar. 1 Kjeld Jørgensen. Siden det forrige HOF-klokkerat i foråret 1968 var meget gået skævt for regensianerne. Den ny "demokratiske" forfatning havde sat sine spor på talrige klokkere, der som siv lod sig dirigere af øjeblikkelige protokolstemninger. De traditionelle fester var i opløsning, damesagen var syltet i Stipendieudvalgets bundløse papirkurv, og Kurator truede - nu med ministeriel bemyndigelse i sin hånd - den fortsatte uddeling af kommunitetsstipendiet. Som om dette ikke var nok, havde valgforhandlingerne udviklet sig til almindelige og åbenlyse bestræbelser for at finde "den bedste mand". I denne situation måtte HOF atter træde til. Ud af tre skiftende koalitioner håndplukkede klokker BØGGILD således sine embedsmænd. Det var regensianere, der til fulde var i stand til at demonstrere svaghederne i resterne af den ny forfatning. Kapellan Lindhardt blev således Regensens sidste kapellan, og klokker Bøggild den sidste klokker med rådighedsbeløb. Eftertiden forstod vore diskrete antydninger. Festerne blev ført tilbage til den gamle traditionsrige stil. Ingen fest uden en god indledende middag af højeste kulinariske kvalitet. En indflytterfest blev fejret med stegeben og stærkt øl fra fad. Go-go-pige og imitatoren Carl Nielsen. Andre gastronomiske ekscesser var oksefondue ved VP-ballet og helstegte danske spædlam ved Lindeballet. Ved sidstnævnte lejlighed førte udskænkningen af et helt oksehoved rødvin til afbrændingen af et endog usædvanligt stort antal hjerneceller Under disse festligheder kunne klokkeren og hans gæster, VP og provstefamilien, skue ud over et hav af HOF-folk, hvis tilstedeværelse atter og atter manifesterede, at HOF er Regensen og Regensen er I-IOF. Der var ingen vanskeligheder med at få Bodil Udsen til at give sine viser forpremiere ved en sådan lejlighed. Og Klaus Nissen og Lene Larsen brød straks indgåede kontrakter, da der bød sig mulighed for at opføre Tutta og Thomas Rosenberg for de jublende regensianere. Slåbrok-aftener er kapellan Lindhardts domæne. Blandt utallige potente arrangementer bemærkes undervisningsministerens besøg. Klokkeren benyttede denne lejlighed til at sætte ministeren ind i problematikken omkring Kommunitetets forvaltning. Sagen er nemlig den, at universitetets Kurator under et tidligere klokkerat på kupagtig vis har indhentet ministeriel tilladelse til at lade kommunitetsstipendiet falde helt bort for nogle Regensalumner eller evt.. blive nedsat over hele linien. Proceduren er herefter, at det årlige beløb, der afsættes til kommunitetsstipendier, hvert år skal fastsættes efter forhandling mellem Kurator og Stipendieudvalg. Ministeren træder til ved uenighed! Det har derfor været en hovedopgave for klokkeren at skabe en alliance med Stipendieudvalget. Det er lykkedes. I første omgang viste chefen for Stipen-

12 12 dieudvalgets kontor, Olters, sine store evner til af forhale en sag. Kurators stormløb mod kommunitetsstipendiet blev syltet. I anden omgang har Regensens repræsentanter og Stipendieudvalget nedsat et fællesudvalg bestående af den ansete formand, professor Tornehave, næstformanden Bodil Nyboe-Andersen og Bøggild til at varetage regensianernes interesser overfor Kurator. Dette udvalg forhandler med en epokegørende principbeslutning i ryggen: Stipendieudvalget ser hellere, at Kommunitetsformuen opspises, end at kommunitetsstipendiet ikke mere udbetales! Damesagen er' kommet et skridt videre. Stipendieudvalget har enstemmigt tilsluttet sig regensianernes ønske om ændring af optagelsesreglerne på Regensen. På trods af, at damesagen nu er flere år gammel, har den aldrig været færdigdrøftet i Stipendieudvalget. Det er nu sket, og en anmodning til ministeriet om at ændre den pågældende kgl. anordning er afgået. Endelig er Regensens selvstyre blevet udvidet under HOF-klokkeratet. Udnævnelser af nye alumner sker herefter på Regensen. Et udvalg bestående af 2 af Regensrådet udpegede regensianere, provst og VP foretager nu udvælgelsën. I-IOF-klokkeratets resultater af samarbejdet med Stipendieudvalget opfordrer til fortsættelse af denne linie. Peter Bøggild.

13 13 NOTER FRA REGENSEN Regensens portner Arne Davidsen har nu virket i sin stilling godt og vel et år. Og det kan konstateres, at han og hans familie er faldet godt til. Ved udvælgelsen af den ny portner stod valget mellem særdeles velanbefalede midaldrende og en ung mand (26 år). Sidstnævnte blev den foretrukne. En ny funktion er tillagt Regensen. Det er udnævnelsen af nye alumner. Fremgangsmåden er hidtil den, at provsterne og klokkeren samt en regensianer gennemgår ansøgningerne og sender meddelelse til stipendiekontoret om, dels hvem der er udvalgt, dels hvem man kan have stående på venteliste. Med hensyn til den procentvise fordeling fakulteterne imellem er man så nogenlunde blevet stående ved de nuværende fordelingstal. Der har været nok ansøgere med de rette kvalifikationer, og alle pladser er nu besat. Det kan i denne forbindelse erindres, at det i årene omkring 1950 var vanskeligt at få alle regenspladser besat med kvalificerede ansøgere. De ledige pladser blev da besat med såkaldte Vildsvin, alumner, hvis tid netop var udløbet. Efter restaureringens afslutning har der ikke været nogen vanskelighed med at finde dækning for alle ledige pladser. Ved høstfesten den 16. oktober 1970 kom provsten i sin tale ind på emnet "Om at stå tidligt eller sent op om morgenen og sagde, ordret citeret: Nutildags kan Regensianerne selv helt bestemme, når de står op om morgenen, når blot de er klar over, at hvis de står op efter kl. 10, bliver deres værelse ikke rengjort. Således har det ikke altid været. Helt op i dette århundrede har Regensen haft "vækker" reglementer. Vækkeren stak hovedet ind ad døren og skulle ifølge reglementet sige højt og tydeligt 3 gange: Så står Vi op", og gjorde man det ikke, skulle man bøde et vist beløb - en tid lang var det 10 øre. Men vækkerne var ikke altid lige effektive, og min gamle historielærer i gymnasiet, lektor, dr.phi1. Jens Ostenfeld, som nu er død, har fortalt mig en historie herom. Han og hans kontubernal - for helt op til 1908 delte man soverum og arbejdsværelse med en anden regensianer - havde et soverum, som var meget mørkt, fordi det kun havde vindue ud til en trappe, og resultatet var,. at de tit sov over sig og måtte bøde til "vækkerkassen". De bad ham af denne årsag vække dem lidt grundigere, men da det ikke skete, besluttede de at hævne sig og hængte en tekedel fyldt med vand op over døren med en snor til håndtaget, således at vækkeren blev som en druknet mus, da han

14 14 åbnede døren. Imens lå de to andre i sengene' og vred sig af latter. Han tog det fattet, fulgte reglementet, men sagde tilsidst: Jeg melder dr; Hrr. De måtte møde for Pips dommernævn og afgive forklaring i en sag, incamineret under: Voldeligt overfald på vækker i funktion. De blev da også in solidum idømt en bøde på 2 kr. til vækkerkassen, men Samtidig og det viser dommerens, en senere kendt jurists evne til at afgive en retfærdig dom: Til fortsat opfindelse af sindrige styrtebadsapparater udbetaler vækkerkassen de nævnte tilsammen 2 kr. En reaktion imod at stå tidligt op kom i 1919, da stud.polyt. Th. Møllgaard og stud.polit. Albert Larsen stiftede Patricierklubben på 2. sal i kassernen. Motivet for oprettelsen var ønsket om at danne en modvægt imod den spidsborgerlighed og plebejerånd, som dengang herskede på gården. Ved konkurrencen om formandsposten vandt Møllgaard ved 5 gange i en uge ikke at stå op, før vagtparaden var trukket op. Foreningen, der hovedsagelig rekrutteredes fra Pip, blomstrede op en kort årrække, sygnede derefter hen og ophørte helt, vel nok fordi tiden var ændret, og der ikke længere var brug for den. På 10årsdagen for Patricierklubbens stiftelse oprettede tidligere medlemmer af klubben, det såkaldte Patricierlegat, som stadig uddeles af VP, vistnok med 50 kr. om året. Men det er vistnok gået i glemme, at tværfløjen på 2. sal ikassernen i mange år gik under navnet "Patriciergangen". Regensen har i to sidste sommerferier haft besøg af to studerende fra University of Columbia, et af U. S. A. s førende universiteter. Der er i år sket henvendelse med'stipendieudvalgets tilslutning til ovennævnte universitet om at foranstalte en bytteforbindelse på basis af et, helst to, semestre med Regensen, så at Regensen til stadighed kan have to udenlandske studenter boende mod, at vi har to af vore på University of Columbia. Vi håber, at denne ordning kan gennemføres. i For et halvt år siden modtog vi to polske flygtning-studenter, hvoraf den ene viste sig ved nærmere konfrontation at være czechoslovak. Sidstnævnte bor ikke mere på Regensen, hvorimod den anden er faldet naturligt ind i regenslivet. Forud for sommerferien 1969 førtes en del forhandlinger om, hvordan man kunne opstille den gamle danseestrade eller leje en. Resultatet blev', at man helt opgav at opstille est'raden som hidtil rundt om linden. Udgiften hertil ville blive formidabel. I stedet gik portneren og regensianerne i gang med

15 ' 15 at udtage det bedste materiale af den for en del halvrådne, gamle estrade og bygge en ny op mellem linden og kassernen. Det lykkedes. Og kurator bevilgede et tilskud, så der kunne udbetales et symbolsk beløb til genopbyggerne. Et lille udvalg arbejder i øjeblikket på at sortere. en del viser skrevne i årenes løb til Regensens fester og foreningssammenkom'ster. Det er meningen, at dette materiale, for størstedelen indsamlet af V. P., skal være tilgængeligt for samtlige regensianere til brug ved kommende fester,og der kan deraf udformes en ny og beskeden regenssangbog, som altså indeholder nyere viser. Den ny rengøringsordning, efter hvilken der gøres rent på værelserne to gange om ugen, fungerer godt under portnerens ledelse. Og der er, som det fremgår af Keld Jørgensens klokkerberetning her i bladet, sparet et stort beløb. Der har været forhandlet om forskellige nyanskaffelser og for kort tid siden indgik en ansøgning til kuratoriet om nyt antenneanlæg på kassernen, om anskaffelse af fjernsyn, køb af ny vaskemaskine og nyistandsættelse af Regensens fotorum og anskaffelse af det nødvendige udstyr hertil. For at vise god vilje til besparelser opgav man indtil videre at søge om en postreol til læsestuen. Et ønske som ellers var højt prioriteret. Der kan i denne forbindelse mindes om, at det er tilladt at fradrage indtil kr. i skat, hvis beløbet indgår som gave til Regensen.

16

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE Vedtægter for Foreningen for Skælskør Marinegarde Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. oktober 1982, ændret den 22. februar 1983, den 3.

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere