Y550. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y550. Brugervejledning"

Transkript

1 Y550 Brugervejledning

2 Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 4 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm 10 Statusikoner 11 Visning af de senest anvendte programmer Brug af SMS 12 Valg af en indtastningsmetode 12 Huawei Swype-indtastningsmetode 13 Android-indtastningsmetode 14 Tekstredigering Personlige indstillinger på din telefon 16 Ændring af startskærmens stil 16 Ændring af tema 16 Skift tapet 17 Indstilling af toner 17 Ændring af skriftstørrelsen Opkald 18 Smartopkald 18 Besvarelse eller afvisning af opkald 19 Du kan foretage følgende handlinger under en samtale 20 Besvarelse af et tredjepartsopkald 20 Nødopkald 21 Brug af opkaldsloggen Kontakter 22 Oprettelse af en kontakt 22 Import eller eksport af kontakter 24 Kopiering af kontakter 24 Søgning efter en kontakt 24 Fletning af kontakter 24 Oprettelse af en kontaktgruppe 25 Afsendelse af meddelelser eller s til en kontaktgruppe i

3 Chatfunktion 26 Afsendelse af en tekstmeddelelse 26 Afsendelse af en multimediemeddelelse 27 Administration af meddelelser Browser 29 Gennemsyn af websider 29 Tilføjelse af et bogmærke 29 Indstilling af startside 29 Sletning af din browserhistorik 30 Tilføjelse af en POP3- eller IMAP-mail-konto 30 Tilføjelse af en Exchange-konto 31 Afsendelse af en 31 Læsning af s Multimedier 32 Kamera 36 Galleri 37 Musik Internetforbindelse 40 Aktivering af mobilnetværket 40 Wi-Fi-netværk 41 Wi-Fi-hotspot Deling af data 42 Bluetooth 43 Wi-Fi Direct 44 Tilslutning af din telefon til en computer Filhåndtering 45 Oprettelse af en mappe 45 Søgning efter en fil 45 Kopiering, klipning og indsættelse af en fil 46 Komprimering eller dekomprimering af en fil 46 Omdøbning af en fil 46 Sletning af en fil 47 Oprettelse af en genvej til en fil eller mappe 47 Kontrol af lagerstatus Administration af programmer 48 Hentning af programmer ii

4 48 Installation af et program 49 Deling af et program 49 Afinstallation af et program 49 Rydning af programcachelager Telefonstyring 50 Optimering af systemet 51 Strømstyring 51 Chikanefilter Sikkerhedskopiering, gendannelse og opdatering 53 Sikkerhedskopiering af data til det lokale lager 53 Gendannelse af data fra det lokale lager 54 Gendannelse af fabriksindstillinger 54 Onlineopdatering Værktøj 55 Kalender 56 Ur 57 Vejr Telefonindstillinger 59 Tænding og slukning af flytilstand 59 Tilpasning af skærmens lysstyrke 59 Ændring af toneindstillinger 60 Ændring af skærmindstillinger 61 Aktivering og deaktivering af tilstanden Forstyr ikke 62 Indstilling af dato og klokkeslæt 62 Ændring af systemsprog 62 Indstilling af PIN-koden til SIM-kortet Juridisk meddelelse iii

5 Forord Tak, fordi du har valgt en HUAWEI Ascend Y550-smartphone! Med denne vejledning får du en introduktion til din nye telefons egenskaber og funktioner. Ligeledes er sikkerhedsforanstaltningerne, du bør være opmærksom på, inkluderet, så du bedes læse denne vejledning først, før du begynder at anvende din nye telefon. Symboler og definitioner Bemærk Obs! Advarsel Fremhæver vigtige oplysninger og tips og giver ekstra information. Angiver potentielle problemer, der kan opstå, såsom skader på enheden eller tab af data, hvis brugeren ikke udviser den rette omhu eller opmærksomhed. Angiver en potentielt farlig situation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i alvorlig personskade. 1

6 Introduktion Oversigt over telefonen Headset-stik 2 Nærhedssensor/ 3 rumlyssensor 4 Øretelefon 5 Taster 6 7 Micro-USB-port 8 9 Lydstyrkeknap Blitz 12 Høretelefon Frontkamera Mikrofon Tænd/sluk-knap Statusindikator Bagsidekamera 13 Højttaler Blokér ikke området omkring sensoren for rumlys og nærhed. Hvis du sætter beskyttelsesfilm på skærmen, skal du sørge for, at den ikke blokerer sensoren. 2

7 Introduktion Knapper Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm eller Tilbage Start afslutte det program, der kører. Når du indtaster tekst, skal du trykke for at skjule skærmtastaturet. Tryk for at gå tilbage til startskærmen. Tryk for at se en indstillingsmenu. Menu Tryk længe for at få vist listen over de senest anvendte programmer. Opladning af batteriet Du kan oplade telefonen på én af følgende måder: Brug det medfølgende USB-kabel og strømadapter til at slutte telefonen til et strømstik. Brug et USB-kabel til at slutte telefonen til en computer, og tryk på Oplad kun på skærmen USB-forbindelsesmetoder. Batteriindikator Batteriniveauet på din telefon vises med statusindikatoren. Blinker rødt: Batteriniveauet er lavere end 10 %. Lyser rødt (under opladning): Batteriniveauet er lavere end 10 %. Lyser gult (under opladning): Batteriniveauet er højere end 10 %. Lyser grønt (under opladning): Batteriet er næsten eller allerede fuldt opladet. Vigtige oplysninger om batteriet Genopladelige batterier har en begrænset livscyklus og skal eventuelt udskiftes. Hvis du bemærker en væsentligt reduceret batterilevetid, skal du udskifte batteriet. 3

8 Introduktion Telefonen kan være varm at røre ved, hvis den har været i brug i lang tid, særligt i varme miljøer. Hvis telefonen overopheder, skal du straks holde op med at bruge den, afbryde strømforsyningen, hvis den er tilsluttet en strømkilde, og lade den køle ned. Hold ikke telefonen i længere tid ad gangen for at undgå at blive forbrændt. Brug det originale batteri, strømadapter og USB-kabel til at oplade telefonen. Brug af udstyr fra tredjepart kan nedsætte telefonens ydelse og udgøre en sikkerhedsrisiko. Brug ikke telefonen, og tildæk den ikke, mens den oplader. Tildæk heller ikke strømadapteren. Tidsforbruget til en fuld batteriopladning afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder. Hvis telefonens batteriniveau er lavt, høres en alarmtone, og der vises en meddelelse. Hvis batteriniveauet er meget lavt, slukker telefonen automatisk. Hvis batteriet er helt afladet, kan du muligvis ikke tænde for telefonen lige efter, at opladningen af batteriet er begyndt. Dette er normalt. Lad batteriet oplade i nogle minutter, før du forsøger at tænde for din telefon. Tænding eller slukning af telefonen Tryk på strømknappen for at tænde for telefonen. Tryk længe på strømknappen for at få vist en indstillingsmenu, og tryk derefter på Sluk > OK for at slukke for telefonen. Låsning og oplåsning af skærmen Låsning af skærmen forhindrer ikke kun fejlhandlinger i at opstå uden dit kendskab, men beskytter også telefonen mod uautoriseret brug. Du kan låse og oplåse skærmen på forskellige måder. Den forudinstallerede skærmoplåsningsmetode anvendes som eksempel i dette afsnit. 4

9 Introduktion Låsning af skærmen Metode 1: Tryk på strømknappen for manuelt at låse skærmen. Metode 2: Telefonen låser automatisk skærmen, når den har været inaktiv i et bestemt tidsrum. Tryk på på startskærmen for at indstille skærmlåsningsmetoden. Tryk på Skærmlås under den viste fane Generelt fane. Oplåsning af skærmen Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på strømknappen for at tænde for den. Skub fingeren i en hvilken som helst retning for at oplåse skærmen. 08:08 5

10 Svip op fra bunden af låseskærmen for at få adgang til det hurtige betjeningspanel og åbne almindeligt anvendte programmer, såsom Lommeregner. Introduktion 08:08 6

11 Introduktion til startskærm Introduktion Dine startskærme er det sted, hvor du finder alle dine foretrukne widgets og programmer. Vi gjorde op med programlisten for at give dig en mere bekvem og direkte vej til dine programmer. Standardstartskærmen er vist nedenfor. 08: : Statuslinje: viser meddelelser og statusikoner. Svip ned fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet. Skærmområde: viser programikoner, mapper og widgets. Skærmpositionsindikator: viser det aktuelle skærmbilledes position. Tilslut til dockingstation: viser ofte brugte programmer. 7

12 Introduktion Brug af meddelelsespanelet Svip ned fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet. 08: Tryk på for at se indstillingsskærmen Tryk på genvejskontakterne på meddelelsespanelet for at slå funktionerne til og fra. Tryk på for at se genvejskontakterne, og tryk på i øverste højre hjørne for at redigere dem. Tryk på Slet for at lukke alle meddelelser. Tryk på et program for at se det, og svip mod venstre eller højre hen over en meddelelse for at lukke den. 8

13 Introduktion Optagelse af et skærmbillede Vil du dele en interessant scene i en film eller fremvise dit seneste resultat i et spil? Tag et skærmbillede, og del det. Tryk på strømknappen og lydstyrkeknapperne samtidigt for at tage et skærmbillede. Åbn derefter meddelelsespanelet, og tryk på Del for at dele skærmbilledet. Som standard gemmes skærmbilleder i mappen Skærmbilleder under Galleri. Du kan også svippe ned fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet og trykke på >. Automatisk skærmrotation Din telefon har en indbygget tippesensor. Hvis du drejer telefonen, mens du læser en webside eller ser et foto, ændrer skærmen automatisk visning mellem liggende og stående visning Du kan også benytte tippesensorbaserede programmer, f.eks. racerspil. For at aktivere eller deaktivere funktionen til automatisk rotation af skærm skal du svippe ned fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet og trykke på >. Flytning af et program eller en widget Tryk længe på et program eller en widget på startskærmen, indtil telefonen vibrerer, for at gå ind i redigeringstilstand. Du kan derefter trække et program eller en widget til en hvilken som helst tom plads. Sletning af et program eller en widget Tryk længe på det program eller den widget, du vil slette på startskærmen, indtil vises. Træk det uønskede program eller widget til for at slette. Hvis et programikon slettes, afinstalleres programmet. Hvis du sletter et programikon, beder din telefon dig om at bekræfte handlingen. Tryk på OK for at afinstallere det valgte program. Nogle forudinstallerede programmer kan ikke afinstalleres. 9

14 Introduktion Arrangering af ikoner på startskærmen ved hjælp af mapper 1. Træk et program på startskærmen til et andet program for at oprette en mappe, der indeholder dem begge. 2. Tryk på mappen for at åbne den. Du kan herefter: Trykke på mappenavnet for at omdøbe mappen. Trykke på og føje flere elementer til mappen. Trække et ikon ud fra mappen for at fjerne ikonet. En mappe skal indeholde mindst to elementer, ellers vil mappen automatisk forsvinde. Statusikoner R Roaming Bluetooth til Vibrationstilstand aktiveret Alarmer aktiveret Batteri fuldt opladet Opkald i gang Nye meddelelser Nye talemeddelelser Wi-Fi-netværk tilgængeligt Overfører data Telefonhukommelse fuld Flytilstand aktiveret Modtager positionsdata fra GPS Lydløs tilstand aktiveret Oplader Lav batteriladestand Ubesvarede opkald Nye s Vælg indtastningsmetode. Tilsluttet et Wi-Fi-netværk Henter data Kommende begivenheder 10

15 Introduktion Intet SIM-kort blev fundet Synkroniserer data Bærbart Wi-Fi-hotspot aktiveret Tilsluttet VPN USB-fejlfindingstilstand aktiveret Login- eller synkroniseringsproblem Fejl ved synkronisering Flere meddelelser Headset tilsluttet USB-overførsel aktiveret Visning af de senest anvendte programmer Tryk længe på Du kan herefter: for at få vist listen over de senest anvendte programmer. Trykke på et program for at starte det. Svippe til venstre eller højre hen over et program eller trykke på øverste højre hjørne for at afvise det. i dets Trykke på for at rydde listen. 11

16 Brug af SMS Din telefon leveres med flere tekstindtastningsmetoder. Du kan hurtigt indtaste tekst på skærmtastaturet. Tryk på et tekstfelt for at få tastaturet vist på skærmen. Tryk på for at skjule skærmtastaturet. Valg af en indtastningsmetode 1. Svip ned fra statuslinjen på skærmen for tekstindtastning for at åbne meddelelsespanelet. 2. Tryk på for at vælge en indtastningsmetode. Tryk på på startskærmen for at ændre telefonens standardindtastningsmetode. Vælg Alle, og tryk på Sprog og input > Standard for at vælge en indtastningsmetode. Huawei Swype-indtastningsmetode

17 Brug af SMS 1 Før fingeren hen over bogstaverne for at indtaste et ord, f.eks. "tal". 2 Tryk på caps lock. for at skifte mellem små bogstaver, store bogstaver og 3 Tryk længe på for at gå til indstillingsskærmen. 4 +!= Tryk på for at indtaste tal og symboler. 5 Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk længe på for at vælge et andet sprog. 6 Tryk på Tryk på for at anvende stemmeindtastning. for at slette et tegn til venstre for markøren. 7 Tryk længe på markøren. for hurtigt at slette flere tegn til venstre for Android-indtastningsmetode q w e r t y u i o p å a s d f g h j k l æ ø 1 z x c v b n m 6?

18 Brug af SMS 1 Tryk på for at skifte mellem små og store bogstaver. Tryk længe eller tryk kort to gange på for at slå Caps Lock til. 2 Tryk på Tryk på for at indtaste tal og symboler. for at anvende stemmeindtastning. 3 Tryk længe på input. for at åbne indstillingsmenuen Indstillinger for 4 5 Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk længe på for at skifte til en anden indtastningsmetode. Tryk på for at indsætte et punktum. Tryk længe på for at indtaste symboler. Tryk på for at slette et tegn til venstre for markøren. 6 Tryk længe på markøren. for hurtigt at slette flere tegn til venstre for Tekstredigering Opdag, hvordan man vælger, klipper, kopierer og indsætter tekst på din telefon. Hello, huawei 14

19 Brug af SMS Vælg tekst: Tryk længe på teksten for at åbne. Træk derefter i for at vælge mere eller mindre tekst, eller tryk på Vælg alle for at markere al tekst i en tekstboks. Kopiér tekst: Vælg tekst, og tryk på Kopier. Klip tekst: Vælg tekst, og tryk på Klip. Indsæt tekst: Tryk, hvor du vil indsætte teksten, og træk i for at flytte indsætningspunktet. Tryk på Indsæt for at indsætte den tekst, du har kopieret eller klippet. Hello, huawei 15

20 Personlige indstillinger på din telefon Ændring af startskærmens stil Din telefon understøtter standard og simpel stil for startskærm. 2. Tryk på Startskærm-stil under Alle. 3. Vælg Simpel eller Standard, og tryk på ANVEND. Ændring af tema 2. Vælg et tema og trykke på ANVEND. Skift tapet 1. Tryk længe på et tomt område på startskærmen for at åbne dialogboksen Indstil startskærm. 2. Tryk på Tapeter. 3. På skærmen Baggrund kan du: Tryk på Låseskærmstapet for at indstille det tapet, der skal vises på telefonens låseskærm. Tryk på Startskærmens bag. for at indstille startskærmens tapet. Tryk på Skift vilkårligt for at ændre startskærmens tapet tilfældigt med forudindstillede intervaller. 16

21 Indstilling af toner Personlige indstillinger på din telefon 2. Tryk på Lyd under Alle. 3. Tryk på Ringetone for telefon eller Standard meddelelsestone, og vælg én af følgende faner: Ringetone: Vælg fra standardvalget. Musik: Vælg mellem de lydfiler, du har gemt på din telefon. 4. Tryk på ANVEND. Ændring af skriftstørrelsen 2. Tryk på Skærm under Alle. 3. Tryk på Skriftstørrelse, og vælg en skriftstørrelse. 17

22 Opkald Smartopkald Du kan foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret i opkaldsprogrammet eller bruge smartopkald, så du hurtigt kan finde kontaktpersoner ved at indtaste dele af deres navn eller telefonnummer. 2. Indtast initialerne eller de første bogstaver i en kontakts navn eller del af kontaktens telefonnummer. Matchende kontakter på din telefon og telefonnumre på din opkaldsliste vises derefter på en liste. 3. Vælg den kontakt på listen, du vil ringe til. 4. Tryk på for at afslutte opkaldet. Besvarelse eller afvisning af opkald Når der modtages et opkald, kan du trykke på lydstyrkeknappen for at afbryde ringetonen. Træk Træk mod højre for at besvare opkaldet. mod venstre for at afvise opkaldet. 18

23 Opkald Træk opad for at afvise opkaldet og sende en meddelelse til den, der ringer. Tryk på > Indstillinger for opkald > Afvis opkald med SMS på opkaldsprogramskærmen for at redigere den meddelelse, der skal sendes. Du kan foretage følgende handlinger under en samtale 08: Tryk på > for at sætte det aktuelle opkald i venteposition, og tryk på igen for at genoptage opkaldet. Tryk på > for at starte en trevejssamtale. Før du starter 2 en trevejssamtale, skal du sikre, at du har abonnement på denne tjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger. 3 Tryk på for at åbne opkaldsprogrammet. 19

24 Opkald Tryk på Tryk på Tryk på for at bruge højttalertelefonen. for at afslutte opkaldet. for at slå mikrofonen til og fra. 7 Tryk på > for at skrive et notat. Åbn meddelelsespanelet, tryk på Aktuelt opkald, og svip ned fra statuslinjen for at vende tilbage til opkaldsskærmen. Besvarelse af et tredjepartsopkald Før du besvarer et tredjepartsopkald, skal du sikre, at du har aktiveret ventende opkald. 1. Hvis du modtager et opkald, når du allerede taler i telefon, skal du trække mod højre for at besvare det nye opkald og sætte det første opkald i venteposition. 2. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på >. Nødopkald I en nødsituation vil du altid kunne foretage nødopkald uden et SIM-kort. Du skal dog stadig være inden for dækningsområdet. 2. Indtast det lokale alarmnummer, og tryk på. Nødopkald er underlagt mobilnetværkets kvalitet, brugermiljø, tjenesteudbyderens politik samt lokale love og bestemmelser. Stol aldrig alene på din telefon til meget vigtig kommunikation, når der opstår en nødsituation. 20

25 Brug af opkaldsloggen Opkald Opkaldsloggen registrerer dine opkaldte, besvarede og ubesvarede opkald. Tilføjelse af kontakt fra opkaldsloggen 2. Vælg det nummer, du vil tilføje som kontaktperson, i opkaldslogfilen, og tryk på. 3. Tryk på Opret ny kontaktperson eller Gem som eksisterende kontakt. Du kan også trykke længe på det nummer, du vil tilføje, og trykke på Opret ny kontaktperson eller Gem som eksisterende kontakt. Sletning af opkaldsoptegnelser 2. Under Opkald kan du: Tryk længe på en kontaktpersons navn eller telefonnummer, og tryk på Slet post for at slette opkaldsoptegnelsen. Tryk på > Slet opkaldslogfil for at slette flere optegnelser samtidigt. 21

26 Kontakter Oprettelse af en kontakt 2. Tryk på Opret ny kontakt. 3. Vælg lagringsplacering for kontakten. 4. Indtast kontaktens navn, telefonnummer og andre oplysninger. 5. Tryk på GEM. Import eller eksport af kontakter Din telefon understøtter kun filer for kontakter i formatet.vcf. Det er standardformatet til filer, der gemmer kontakter. Kontaktens navn, adresse, telefonnumre og andre oplysninger kan gemmes i.vcf-filer. Import af kontakter fra en lagerenhed 2. Tryk på Importér kontakter > Lagring. 3. Vælg én eller flere.vcf-filer, og tryk på OK. Import af kontakter fra et SIM-kort 2. Tryk på > Importér/eksportér > Importér fra SIM-kort. 3. Tryk på de kontakter, du vil importere, eller tryk på Alle for at vælge alle kontakterne, og tryk derefter på IMPORTÉR. 22

27 Kontakter Import af kontakter fra en Bluetooth-enhed 2. Tryk på Importér kontakter > En anden telefon. 3. Vælg Understøtter Bluetooth, og tryk på NÆSTE > NÆSTE. Telefonen aktiverer derefter Bluetooth og søger efter andre Bluetooth-enheder i området. 4. Tryk på den Bluetooth-enhed, hvorfra du vil importere kontakter. Når de to enheder er parret, importerer telefonen automatisk.vcf-filen fra den anden enhed. Eksport af kontakter til en lagerenhed 2. Tryk på > Importér/eksportér > Eksporter til lager. 3. Tryk på Eksporter. 4. Vælg, hvorfra du vil eksportere kontakterne, og tryk på OK. Åbn Filhåndter. for at se den.vcf-fil, du lige har eksporteret. Filen lagres som standard i rodmappen på din telefons interne lager. Eksport af kontakter til et SIM-kort 2. Tryk på > Importér/eksportér > Eksportér til SIM-kort. 3. Tryk på de kontakter, du vil eksportere, eller tryk på Alle for at vælge alle kontakterne, og tryk derefter på EKSPORTER. 4. Tryk på OK i den viste dialogboks. 23

28 Kopiering af kontakter Kontakter Du kan kopiere kontakter fra et SIM-kort til din telefon og omvendt. 2. Tryk på > Indstillinger > Kopier kontaktpersoner, og vælg hvorfra du vil kopiere kontakterne. 3. Tryk på de kontakter, der skal kopieres, eller tryk på Alle for at vælge alle kontakter. 4. Tryk på KOPIER, og vælg hvor du vil indsætte kontakterne. Søgning efter en kontakt 2. Indtast kontaktens navn eller initialer. Matchende kontaktpersoner vises, mens du skriver. Fletning af kontakter 2. Tryk på > Indstillinger > Flet dobbelte kontakter. 3. Tryk på de kontakter, du vil flette, eller tryk på ALLE for at vælge alle kontakter, der kan flettes, og tryk derefter på FLET. Det er kun duplikerede kontakter, der er lagret på telefonlageret, der kan flettes. Oprettelse af en kontaktgruppe 2. Tryk på > Opret gruppe under Favorit. 3. Navngiv kontaktgruppen. 24

29 Kontakter 4. Tryk på Tilføj medlemmer. 5. Tryk på de kontaktpersoner, du vil føje til gruppen, eller tryk på Alle for at vælge alle kontaktpersoner, og tryk derefter på TILFØJ. 6. Tryk på GEM. Afsendelse af meddelelser eller s til en kontaktgruppe 2. Tryk længe på den kontaktgruppe, du vil sende en meddelelse eller til, under Favorit, og vælg Send meddelelse eller Send fra den viste indstillingsmenu. Du kan også åbne kontaktgruppen og trykke på for at sende en meddelelse for at sende en . 25

30 Chatfunktion Afsendelse af en tekstmeddelelse 2. Tryk på på listen over meddelelsestråde. 3. Tryk på modtagertekstfeltet, og indtast kontaktens navn eller telefonnummer. Matchende kontaktpersoner vises, mens du skriver. Vælg en kontaktperson. Tryk på for at vælge flere kontakter. 4. Skriv din meddelelse. 5. Tryk på Send. Afsendelse af en multimediemeddelelse Der kan påløbe gebyrer for dataanvendelse. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på på listen over meddelelsestråde. 3. Tryk på modtagertekstfeltet, og indtast kontaktens navn eller telefonnummer. Matchende kontaktpersoner vises, mens du skriver. Vælg en kontaktperson. Tryk på for at vælge flere kontakter. 4. Tryk på > Tilføj emne, og indtast meddelelsens emne. 5. Skriv din meddelelse. 26

31 Chatfunktion 6. Trykke på, vælge typen på den vedhæftede fil og vedhæfte filen. Tryk på Diasshow for at vedhæfte mere end én fil til meddelelsen. Du kan trykke på Fjern dias for at slette det aktuelle diasshow. 7. Tryk på Send. Administration af meddelelser Kopiering af meddelelser til et SIM-kort 2. Tryk på et navn eller telefonnummer på listen over meddelelsestråde for at se samtaletråden. 3. Tryk længe på den meddelelse, du vil kopiere, og tryk derefter på Kopiér til SIM-kort. En gendannelse af telefonens fabriksindstillinger sletter ikke de meddelelser, der er gemt på SIM-kortet. Videresendelse af en meddelelse 2. Tryk på et navn eller telefonnummer på listen over meddelelsestråde for at se samtaletråden. 3. Du kan herefter: Tryk længe på den meddelelse, du vil videresende, og tryk derefter på Videresend. Tryk på > Videresend for at sende flere beskeder. 4. Tryk på modtagertekstfeltet, og indtast kontaktens navn eller telefonnummer. Tryk på for at vælge flere kontakter. 5. Tryk på Send. 27

32 Chatfunktion Sletning af en meddelelse 2. Tryk på et navn eller telefonnummer på listen over meddelelsestråde for at se samtaletråden. 3. Trykke længe på den meddelelse, du vil slette, og derefter trykke på Slet. Trykke på > Slet for at slette flere meddelelser samtidigt. Sletning af en tråd 2. På listen over meddelelsestråde kan du: Trykke længe på den tråd, du vil slette, og derefter trykke på Slet samtale. Trykke på > Slet for at slette flere tråde samtidigt. 28

33 Browser Gennemsyn af websider 2. Indtast en internetadresse i adressefeltet. Din telefon viser herefter relevante websider, mens du skriver. 3. Tryk på den webside, du vil gå til. Tilføjelse af et bogmærke 2. Åbn den webside, du vil tilføje som bogmærke, på skærmen Browser. 3. Tryk på > Gemt i bogmærker. 4. Navngiv bogmærket, og tryk på OK. Indstilling af startside 2. Tryk på > Indstillinger > Generelt > Indstil startside. 3. Vælg den webside, du vil indstille som startside, i den viste indstillingsmenu. Sletning af din browserhistorik Slet din browserhistorik en gang imellem for at beskytte dine personlige oplysninger. 2. Tryk på > Indstillinger > Sikkerhed og personlige oplysninger. 3. Tryk på Ryd historik og derefter på OK. 29

34 Tilføjelse af en POP3- eller IMAP-mail-konto Nogle parametre skal indstilles, når du tilføjer en POP3- eller IMAP-mailkonto. Kontakt tjenesteudbyderen for s for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk påandre 3. Indtast din -adresse og Adgangskode, og tryk på Næste. 4. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere -kontoen. Systemet opretter automatisk forbindelse til serveren og kontrollerer serverindstillingerne. Når -kontoen er sat op, vises skærmen Indbakke. For at tilføje flere -konti skal du trykke på > Indstillinger > Tilføj konto på skærmen Indbakke. Tilføjelse af en Exchange-konto Exchange er et -system udviklet af Microsoft til intern virksomhedskorrespondance. Nogle -tjenesteudbydere tilbyder også Exchange-konti til enkeltpersoner og familier. Du er muligvis nødt til at kontakte din -udbyder for at konfigurere visse parametre. 2. Tryk på Exchange. 3. Indtast -adresse, Domænenavn, Brugernavn og Adgangskode. Tryk derefter på Næste. 4. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere din Exchange-konto. Systemet opretter automatisk forbindelse til serveren og kontrollerer serverindstillingerne. Når din Exchange-konto er konfigureret, vises skærmen Indbakke. 30

35 Afsendelse af en 2. Tryk på på skærmen Indbakke for at vælge en -konto. 3. Tryk på. 4. Indtast én eller flere modtagere. Tryk på + Cc/Bcc for at sende en til flere modtagere. Adskil de forskellige s med semikolon (;). 5. Indtast ens emne, og skriv din meddelelse. Tryk på for at overføre eventuelle vedhæftede filer. 6. Tryk på for at sende en, når du er færdig. Læsning af s 2. Tryk på på skærmen Indbakke for at vælge en -konto. 3. Tryk på den , du vil læse. 4. Du kan herefter: Trykke på Trykke på Trykke på Trykke på for at slette den. for at besvare den. for at besvare alle. for at videresende den. Svip til venstre for at gå tilbage til den forrige , eller svip til højre for at springe til den næste . Hentning af s kan være lettere forsinket, afhængigt af netværksforholdene. Tryk på opdatere indbakken. > Opdater på skærmen Indbakke for at 31

36 Multimedier Kamera Din telefon understøtter en række forskellige optagelsesscenarier, såsom kulisse, portræt og dynamik. Den understøtter også optagelsestilstandene smart, skønhed, panorama, lydkontrol, og kontinuerlig (burst). Optagelsesskærm A Tryk på Tryk på for at skifte til videotilstand. for at skifte til fototilstand. 2 Tryk længe på for at stoppe. for at tage burst-optagelser, og slip fingeren 3 Tryk på miniaturen for at se dine fotos og videoer. Tryk på et objekt i søgeren, så kameraet fokuserer på det. 4 Spred to fingre for at zoome ind eller knib dem sammen for at zoome ud. 5 Tryk på for at vælge en optagelsestilstand. 6 A Tryk på for at indstille lommelygtetilstand. 32

37 Multimedier 7 8 Tryk på kamera. Tryk på for at skifte mellem det bageste og forreste for at se flere valgmuligheder. Optagelse af et foto 2. Fokusér på den scene, du vil fotografere. Lad kameraet fokusere automatisk, eller tryk på skærmen for at vælge fokus. Når kameraet fokuserer, bliver rammen i midten af søgeren grøn. 3. Tryk på. Optagelse af en video 2. Indram den scene, du vil optage. 3. Tryk på for at starte optagelsen. 4. Tryk på et objekt eller område under optagelsen for at fokusere på det. Tryk på for at holde pause i optagelsen. 5. Tryk på for at stoppe optagelsen. Ultra øjebliksbillede Du kan hurtigt tage et foto uden at låse skærmen op først. 1. Hold kameraet mod det objekt, du vil fotografere, når skærmen er slukket eller låst. 2. Tryk på knappen for lydstyrke ned to gange hurtigt efter hinanden for hurtigt at tage et billede. 33

38 Multimedier Kontinuerlig optagelse Kontinuerlig optagelse giver dig mulighed for at optage en række dynamiske billeder og vælge det bedste af dem. 2. Fokusér på den scene, du vil fotografere. 3. Tryk på, og hold tasten nede. Kameraet tager derefter op til 10 fotos hurtigt efter hinanden. Du kan stoppe optagelsen når som helst ved at løfte fingeren. Optagelse af et panoramabillede 2. Tryk på > for at skifte til panoramatilstand. 3. Fokusér på den scene, du vil fotografere. 4. Tryk på for at starte optagelsen. 5. Følg vejledningen på skærmen og bevæg telefonen langsomt for at tage flere fotos. Flyt ikke telefonen for hurtigt. Hvis du flytter telefonen for hurtigt, eller hvis du bevæger dig uden for grænserne for panoramavisningen, bliver søgeren rød for at minde dig om, at scenen ikke er optaget. 6. Tryk på for at stoppe optagelsen. Kameraet samler automatisk billederne for at danne et panoramabillede. Optagelse af et lydfoto Du kan optage et kort lydklip, efter du har taget et foto. 2. Tryk på > for at skifte til lydfototilstand. 3. Fokusér på den scene, du vil fotografere. 4. Tryk på for at tage et foto. Telefonen optager derefter et lydklip i nogle sekunder. Optag dine tanker vedrørende det foto, du lige har taget. 34

39 Multimedier Brug af HDR Billedbehandlingsteknologien HDR (High dynamic range) forbedrer detaljerne i de lyseste og mørkeste områder af fotos for at opnå en realistisk kvalitet. 2. Tryk på > for at skifte til HDR-tilstand. 3. Fokusér på den scene, du vil fotografere. 4. Tryk på. Det forreste kamera understøtter ikke HDR. Optagelse af et foto ved hjælp af lydkontrol 2. Tryk på > for at skifte til lydkontroltilstand. 3. Fokusér på den scene, du vil fotografere. Telefonen vil tage et foto, når den omringende støj når et vist decibelniveau. Tage et foto med vandmærke Du kan tilføje tid, sted, vejr og andre oplysninger i fotoet som vandmærker. 2. Tryk på > for at skifte til vandmærketilstand. 3. Svip til venstre eller højre i bunden af skærmen for at vælge et vandmærke. 4. Træk i vandmærket for at tilpasse placeringen. 5. Fokusér på den scene, du vil fotografere. 6. Tryk på. Indstilling af kameraets opløsning 2. Tryk på > Kamera eller Video på søgeren. 35

40 Multimedier 3. Tryk på Billedstørrelse eller Videokvalitet. 4. Vælg en opløsning til fotos og videoer. Galleri Visning af fotos eller videoer 2. Tryk på et album. 3. Tryk på et foto eller en video, der skal vises i fuldskærmstilstand. Før to fingre sammen for at zoome ud, eller spred dem for at zoome ind, når du ser på et foto. Afspilning af et diasshow 2. Tryk på et album. 3. Tryk på > Diasshow for at afspille et diasshow med fotoerne i albummet. 4. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet. Redigering af et foto Du kan justere fotoets lysstyrke, mætning, størrelse m.m. 2. Tryk på det foto, du vil redigere. 3. Tryk på > Rediger. 4. Vælg en fotobehandlingsmetode. 5. Vælg en specialeffekt, og følg vejledningen på skærmen for at redigere fotoet. 6. Tryk på for at gemme ændringerne, når du er færdig. 36

41 Multimedier Deling af et foto eller en video Vil du dele dine bedste optagelser eller et morsomt trick, din hund lige udførte? Du kan dele dine fotos og videoer via , Bluetooth og meget mere. 2. Tryk på et album. 3. Tryk på, og vælg en metode til deling i den viste indstillingsmenu. 4. Vælg det foto eller den video, du vil dele. 5. Tryk på DEL, og følg skærmvejledningen for at dele fotoet eller videoen. Musik Afspilning af musik 2. Vælg en kategori. 3. Tryk på den sang, der skal afspilles. 4. Tryk på sangen, der afspilles, for at gå ind i hovedgrænsefladen for afspilning. 08:

42 Multimedier 1 Svip mod venstre eller højre for at skifte mellem albumomslag og tekster. 2 Tryk på for at føje en sang til Favoritter. 3 Tryk på for at skifte mellem forskellige afspilningstilstande (gentag den aktuelle sang, gentag afspilningslisten, vilkårlig afspilning og afspilning i rækkefølge). Tryk på for at afspille, og tryk på for at holde pause. 4 Tryk på Tryk på for at gå tilbage til den forrige sang. for at springe til næste sang. 5 6 Træk skyderen for at styre afspilningen. Tryk på for at få vist indstillingsmenuen, hvor du kan foretage yderligere handlinger. Tryk på, mens en sang afspilles, for at afslutte afspilningsskærmen uden at stoppe sangen. Åbn meddelelsespanelet, og tryk på den sang, der afspilles, for at gå tilbage til afspilningsskærmen. Oprettelse af en afspilningsliste 2. Tryk på Afspilning > Ny afspilningsliste. 3. Tryk på tekstfeltet for at navngive afspilningslisten, og tryk på Gem. 4. Tryk på OK i den viste dialogboks. 5. Vælg de sange, du vil tilføje. 6. Tryk på TILFØJ. Afspilning af en afspilningsliste 2. Tryk på Afspilning. 3. Tryk længe på den afspilningsliste, du vil afspille, og tryk derefter på Afspil. 38

43 Multimedier Deling af en sang 2. Vælg en kategori. 3. Tryk på > Del på sanglisten. 4. Vælg den sang, du vil dele. 5. Tryk på DEL. 6. Vælg en filtype fra den viste indstillingsmenu. 7. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele sangen. 39

44 Internetforbindelse Aktivering af mobilnetværket 2. Tryk på Mobilnetværk under Alle. 3. Markér afkrydsningsfeltet Data aktiveret. Hvis du ikke behøver at have adgang til internettet, skal du deaktivere mobilnetværket for at spare batteristrøm og begrænse mobildatabrug. Wi-Fi-netværk Din telefon kan oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk. Nogle offentlige steder, såsom lufthavne og biblioteker, kan have Wi-Fi-netværk tilgængelige til brug. Brug af Wi-Fi-netværk, der tilbydes af visse udbydere af internettjenester, kan være pålagt gebyrer. Før du anvender et offentligt Wi-Fi-hotspot, skal du kontrollere og være opmærksom på tjenesteudbyderens gebyrpolitik. Tilslutning til et Wi-Fi-netværk 2. Tryk på Wi-Fi-kontakten under Alle for at aktivere Wi-Fi. 3. Tryk på Wi-Fi. Din telefon søger nu efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og viser dem. 4. Tryk på det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis netværket er åbent, kan du oprette forbindelse til det direkte. Hvis Wi-Fi-netværket er krypteret, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det, og trykke på Forbind. 40

45 Internetforbindelse Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med WPS Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du hurtigt oprette forbindelse til et Wi- Fi-netværk. Tryk på WPS-knappen eller indtast PIN-koden for at slutte din telefon til en Wi-Fi-router, der understøtter WPS. 2. Tryk på Wi-Fi-kontakten under Alle for at aktivere Wi-Fi. 3. Tryk på Wi-Fi. 4. Tryk på > WPS-trykknap, og tryk på WPS-knappen på Wi-Fi-routeren. Tryk på > Indtast WPS PIN-kode for at oprette forbindelse til et Wi- Fi-netværk gennem WPS PIN. Wi-Fi-hotspot Din telefon kan fungere som et Wi-Fi-hotspot for andre enheder, der deler dens mobildataforbindelse. 1. Tryk på på startskærmen og derefter på fanen Alle. 2. Tryk på Mere... under TRÅDLØST OG NETVÆRK. 3. Tryk på Internetdeling og bærbart hotspot. 4. Markér afkrydsningsfeltet Bærbart Wi-Fi-hotspot for at aktivere Wi-Fihotspottet. 5. Tryk på Konfigurer Wi-Fi-hotspot. 6. Indstil navnet på Wi-Fi-hotspottet, krypteringstilstanden og adgangskoden. Det anbefales, at du indstiller krypteringstilstanden til WPA2PSK for at opnå bedre sikkerhed. 7. Tryk på Gem. På den enhed, du vil bruge, skal du søge efter og oprette forbindelse til din telefons Wi-Fi-netværk. 41

46 Deling af data Bluetooth Din telefon er Bluetooth-kompatibel, så du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder for trådløs dataoverførsel. Når du anvender Bluetooth, skal du blive inden for 10 meter fra andre Bluetooth-enheder. Aktivering og deaktivering af Bluetooth 2. Tryk på Bluetooth under Alle for at slå Bluetooth-tilstand til eller fra. Når Bluetooth er aktiveret, vises på statuslinjen. Deaktiver Bluetooth, når du ikke behøver det, for at spare strøm. Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder Tænd for Bluetooth, før du parrer din telefon med en anden enhed. Navnet på din telefon vises. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på telefonen for at gøre den synlig for andre Bluetooth-enheder. 2. Tryk på Alle under Bluetooth. Telefonen søger derefter efter andre Bluetooth-enheder i området. 3. Tryk på en enhed på listen over fundne Bluetooth-enheder, og følg vejledningen på skærmen for at parre din telefon med enheden. Hvis du vil afbryde forbindelsen til en parret Bluetooth-enhed, skal du åbne TILGÆNGELIGE ENHEDER og trykke på > Ophæv parring. Hvis du ikke kan oprette en Bluetooth-forbindelse med en anden enhed, er enheden eventuelt ikke kompatibel med din telefon. 42

47 Deling af data Deling af en fil ved hjælp af Bluetooth For at udveksle data med en anden Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth på begge enheder og parre dem med hinanden. 2. Tryk længe på den fil, du vil sende, og tryk på Del > Bluetooth. 3. Vælg en enhed. Modtagelse af en fil ved hjælp af Bluetooth Når telefonen modtager en anmodning om filoverførsel, vises der en Filoverførsel dialogboks. Tryk på Accepter for at begynde at modtage filen. Du kan åbne meddelelsespanelet for at se statussen for filmodtagelse. Som standard gemmes modtagne filer i mappen bluetooth i Filhåndter.. Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct giver to enheder mulighed for at oprette forbindelse til hinanden for dataoverførsel uden brug af et adgangspunkt. Tilslutning af to enheder med Wi-Fi Direct 2. Tryk på Wi-Fi under Alle for at aktivere Wi-Fi. 3. Tryk på WI-FI DIRECT på listen over Wi-Fi-netværk for at søge efter tilgængelige enheder. 4. Vælg en enhed. Afsendelse af en fil ved hjælp af Wi-Fi Direct 2. Tryk længe på den fil, du vil sende, og tryk på Del. 3. Tryk på Wi-Fi Direct for at søge efter tilgængelige enheder. 4. Vælg en enhed. 43

48 Deling af data Modtagelse af en fil ved hjælp af Wi-Fi Direct Når en fil overføres gennem Wi-Fi Direct, starter telefonen automatisk modtagelsen. Du kan åbne meddelelsespanelet for at se statussen for filmodtagelse. Som standard gemmes modtagne filer i mappen Wi-Fi Direct i Filhåndter.. Tilslutning af din telefon til en computer MTP-tilstand Med MTP-tilstand kan du overføre mediefiler, såsom fotos, sange og videoer, mellem din telefon og en computer. Windows Media Player 11 eller senere er nødvendig. 1. Brug et USB-kabel for at koble telefonen til computeren. 2. Åbn skærmen USB-forbindelsesmetoder, og tryk på Medieenhed (MTP). Herefter installeres telefonens driver automatisk på computeren. 3. Når driveren er installeret, skal du åbne det nye drev og starte overførslen af mediefiler mellem din telefon og computer. Multimedieindhold på telefonen kan kun ses gennem Windows Media Player. USB-flashdrevtilstand Hvis der er sat et microsd-kort i telefonen, kan du anvende din telefon som et USB-flashdrev og overføre filer mellem dit microsd-kort og en computer. 1. Brug et USB-kabel til at slutte telefonen til computeren. 2. Åbn skærmen USB-forbindelsesmetoder, og tryk på USB-flashdrev. Herefter installeres telefonens driver automatisk på computeren. 3. Når driveren er installeret, vil computeren identificere telefonen som et USB-flashdrev. Åbn det nye drev for at se filer på microsd-kortet. 44

49 Filhåndtering Oprettelse af en mappe 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk på > Ny mappe. 4. Navngiv mappen og tryk på Gem. Søgning efter en fil 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk på > Søg. 4. Indtast en del af eller hele filnavnet. Søgeresultater vises, mens du skriver. Kopiering, klipning og indsættelse af en fil 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk på eller. 4. Tryk på den fil, du vil kopiere eller klippe, og tryk på KOPIER eller KLIP. 5. Vælg, hvor du vil indsætte filen, og tryk på INDSÆT. 45

50 Filhåndtering Komprimering eller dekomprimering af en fil Du kan komprimere filer til.zip-filer for at spare plads eller dekomprimere.zip- og.rar-filer. 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk på > Komprimer. 4. Vælg den fil eller mappe, du vil komprimere, og tryk på KOMPRIMER. 5. Vælg stien for lagring af den komprimerede fil, navngiv den, og tryk på OK. For at dekomprimere en fil skal du trykke længe på den og vælge Pak ud i den viste indstillingsmenu. Omdøbning af en fil 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk længe på den fil, du vil omdøbe, og tryk derefter på Omdøb. 4. Omdøb filen, og tryk på OK. Sletning af en fil 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk på. 4. Vælg de filer, du vil slette, og tryk på SLET. 5. Tryk på OK. 46

51 Filhåndtering Oprettelse af en genvej til en fil eller mappe 2. Tryk på Intern eller SD-kort under Lokal. 3. Tryk længe på den fil eller mappe, hvortil du vil oprette en genvej, og vælg Skrivebordsgenveje fra den viste indstillingsmenu. Kontrol af lagerstatus 2. Tryk på > Lagerplads under Lokal. 3. Åbn skærmen Lagerplads for at se den samlede og ledige plads på telefonens interne lager eller microsd-kortet. 47

52 Administration af programmer Hentning af programmer Der er et stort udvalg af programmer tilgængelige fra forskellige kilder. Du kan: Hente programmer fra Play Store. Hente programmer fra websider ved hjælp af browseren på din telefon. Hente programmer ved hjælp af en computer og kopiere programmerne til telefonen. Slutte telefonen til en computer og hente programmer ved hjælp af HiSuite eller andre tredjepartsprogrammer. Installation af et program Play Store bør være din primære hentningskilde. Programmer, der er hentet fra andre kilder, kan være skadelige eller ikke-kompatible med din telefon. 2. Tryk på Apps under Kategorier. 3. Tryk på det program, du vil installere, på programlisten, og følg vejledningen på skærmen for at installere det. Følg vejledningen på skærmen under installationen for at indstille programtilladelser for at beskytte din telefon og dit privatliv. 48

53 Deling af et program Administration af programmer 1. På startskærmen skal du trykke længe på det program, du vil dele, indtil vises øverst på skærmen. 2. Træk programmet til. 3. Vælg en delingsmetode i den viste dialogboks, og følg vejledningen på skærmen for at dele programmet. Systemprogrammer kan ikke deles. Afinstallation af et program 2. Tryk på Administrer apps under Alle. 3. Svip til ALLE, og vælg det program, du vil afinstallere. 4. Tryk på Afinstaller > OK. Nogle forudinstallerede programmer kan ikke afinstalleres. Rydning af programcachelager Du kan rydde programcachelageret for at frigøre telefonens lager. 2. Tryk på Administrer apps under Alle. 3. Svip til ALLE, og tryk på Ryd cache. 49

54 Telefonstyring Optimering af systemet Telefonscanning Med telefonscanning kan du køre en komplet kontrol af din telefons driftsstatus og hurtigt optimere systemet. 2. Tryk på Scan eller Tryk for scan. Når scanningen er fuldført, skal du følge vejledningen på skærmen for at slette unødvendige filer, optimere systemet og fjerne potentielle trusler på din telefon. Telefonaccelerator Hvis du oplever reduktion af hastigheden af telefonen, har du eventuelt for mange programmer, der bruger for megen hukommelse. Optimér dit system ved hjælp af telefonaccelerator. 2. Tryk på Telefonaccelerator. 3. Vælg de uønskede programmer, og tryk på LUK. Lagerrensning 2. Tryk på Lagerfjernelse. 3. Tryk på Intelligent scanning, og foretag oprydning i telefonlageret alt efter scanningsresultaterne. Tryk på Lagerfjernelse på skærmen, for at telefonen sletter cachelageret hver dag, sletter miniaturer hver måned og viser en påmindelse, når der ikke er meget ledig lagerplads. 50

55 Telefonstyring Strømstyring Indstilling af strømbesparelsestilstand 2. Tryk på Strømbesparelse. 3. På skærmen Strømbesparelse kan du: Tryk på Normal for at aktivere normal tilstand. Tryk på Smart for at aktivere smarttilstand, således at telefonen bevarer strømmen og stadig muliggør fuld brug af alle telefonfunktionerne. Tryk på Ultrastrømbesparelse for at aktivere ultrastrømbesparelsestilstanden. Kun Opkaldsprogram, Beskeder og Kontaktpersoner kan bruges i denne tilstand. Optimering af strømstyringsplan 2. Tryk på Strømbesparelse. 3. Tryk på Strømovervågn., og optimér strømplanen manuelt alt efter scanningsresultaterne. Chikanefilter Chikanefilter 2. Tryk på Chikanefilter. 3. På skærmen Chikanefilter kan du: Trykke på Opkald eller på Beskeder for at se blokerede opkald og meddelelser. Trykke på Sortliste > TILFØJ KONTAKTER for at føje et nummer til sortlisten. Tryk på på skærmen Chikanefilter for at aktivere eller deaktivere chikanefilteret og påmindelser om opfangelse. 51

56 Telefonstyring Meddelelsesstyring Nogle programmer kan overføre alle slags meddelelser til din telefon. Meddelelsesstyring lader dig indstille begrænsningsregler for meddelelser for at undgå unødvendig information. 2. Svip til venstre, og tryk på Meddelelsesstyring. 3. På skærmen Meddelelsesstyring kan du: Tryk på Regler for at se programmer, der kan sende meddelelser til meddelelsespanelet, og indstille overførselsrettigheder for dine programmer. Tryk på Log for at se blokerede meddelelser. 52

57 Sikkerhedskopiering, gendannelse og opdatering Sikkerhedskopiering af data til det lokale lager 1. Tryk på Admin. > på startskærmen. 2. Tryk på Ny sikkerhedskopi. 3. Vælg de data, du vil sikkerhedskopiere, og følg instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere. Som standard gemmes sikkerhedskopierede filer i mappen HuaweiBackup i Filhåndter.. Krypterede sikkerhedskopierede filer kan kun gendannes med Sikkerhedskopi version eller senere. For at kontrollere den version, du har, skal du åbne Sikkerhedskopi og trykke på > Indstillinger > Om. Gendannelse af data fra det lokale lager 1. Tryk på Admin. > på startskærmen. 2. Vælg den sikkerhedskopi, du vil gendanne. Du kan bruge filens tidspunkt for sikkerhedskopiering som reference. 3. Hvis den sikkerhedskopierede fil er blevet krypteret, skal du indtaste adgangskode, når du bliver bedt om det, og trykke på OK. 4. Vælg de data, du vil gendanne, og tryk på GENDAN. 53

58 Sikkerhedskopiering, gendannelse og opdatering Gendannelse af fabriksindstillinger Gendannelse af telefonen til fabriksindstillingerne sletter alle dine personlige data fra telefonens lager, inklusive information vedrørende dine konti, dine system- og programindstillinger samt programmer, du har hentet. Sikkerhedskopiér vigtige data på din telefon, før fabriksindstillingerne gendannes. 2. Tryk på Sikkerhedskopiering og nuls. under Alle. 3. Tryk på Gendannelse af fabriksdata > Nulstil telefon > Nulstil telefon. Telefonens fabriksindstillinger gendannes, og telefonen genstarter. Onlineopdatering Engang imellem vil nye opdateringer til din telefon være tilgængelige online. Du modtager en meddelelse, når der er tilgængelige opdateringer. Før du opdaterer, skal du sikre, at din telefon har lagerplads nok til opdateringspakken. Brug af uautoriseret tredjepartssoftware til opdatering af telefonen kan beskadige telefonen eller udgøre en risiko for dine personoplysninger. Det anbefales, at du opdaterer gennem telefonens onlineopdateringsfunktion eller ved at hente de officielle opdateringspakker på Huaweis officielle webside. Alle dine oplysninger kan blive slettet ved en systemopdatering. Det anbefales derfor, at du sikkerhedskopierer vigtige data, før du opdaterer din telefon. For at opdatere din telefon manuelt skal du trykke på > Opdateringer > Systemopdateringer > Onlineopdatering på startskærmen for at se efter opdateringer og derefter følge vejledningen på skærmen for at opdatere din telefon online. 54

59 Værktøj Kalender Kalender er din personlige assistent, der hjælper dig med at administrere, arrangere og holde styr på alle vigtige begivenheder. Hvis du har lagret fødselsdagsinformation for dine kontakter, opretter Kalender automatisk påmindelser om fødselsdage. Oprettelse af en begivenhed 2. Tryk på. 3. Indtast information vedrørende begivenheden, såsom begivenhedens navn, tid, sted samt hvor ofte, den gentages. 4. Tryk på GEM. Visning af begivenheder 2. Tryk på fanerne øverst på skærmen for at skifte mellem årlig, månedlig, ugentlig, daglig visning samt agendavisning Lommekalenderen viser alle dine kalenderbegivenheder. Deling af en begivenhed 2. Vælg den begivenhed, du vil dele. 3. Tryk på for at dele begivenheden ved hjælp af Bluetooth, eller andre metoder. 55

60 Værktøj Ur Med Ur kan du se tiden i hele verden, bruge et stopur eller en timer til at holde styr på tiden eller indstille et vækkeur til at vække dig om morgenen. Alarm 2. Under Alarm kan du: Tilføj en alarm: Tryk på, og indstil alarmtidspunkt, ringetone, hvor ofte den skal gentages m.m. Tryk derefter på UDFØRT. Aktiver eller deaktiver en alarm: Tryk på kontakten til højre for en alarm for at tænde eller slukke for den. Konfigurér alarmindstillinger: Tryk på, og indstil snoozevarigheden, når alarmen ringer i lydløs tilstand, og hvad lydstyrkeknapperne skal gøre, når du trykker på dem. Slet en alarm: Tryk på, vælg den alarm, du vil slette, og tryk på SLET. Verdensur 2. Under Verdensur kan du: Tilføj en by: Tryk på, indtast navn på byen eller vælg en by fra listen over byer, og tryk på den by du vil tilføje. Indstil din tidszone: Tryk på systemdato og -tid. for at indstille din tidszone samt Slet en by: Tryk på, vælg den by, du vil slette, og tryk på FJERN. Stopur 2. Tryk på Begynd på fanen Stopur for at starte timing. 3. Tryk på Omgang for at optage flere tider. 4. Tryk på Stop for at stoppe stopuret. Tryk på Nulstil for at rydde alle stopursposter. 56

61 Værktøj Timer 2. På fanen Timer skal du dreje knappen for at indstille timervarigheden eller trykke på en indstilling for hurtigt at vælge en timervarighed. Tryk på for at indstille en tone for timeren. 3. Tryk på Begynd, når du er færdig, for at starte timeren. 4. Når timeren slutter, afspiller telefonen en tone og starter overtidstiming. Tryk på Luk for at stoppe tonen og nulstille timeren. Tryk på Nulstil, når timeren kører, for at nulstille den. Vejr Med Vejr kan du se den seneste vejrmelding for alle byer i hele verden. Du kan dele oplysninger om vejret med familie og venner. Tænd din telefons GPS og datatjeneste, før du bruger Vejr. Tilføjelse af en by Tilføj byer for at se deres realtid og vejroplysninger. 1. Tryk på Værktøj > på startskærmen. 2. Tryk på >. 3. Indtast et bynavn. Herefter vises de matchende byer. 4. Vælg den by, du vil tilføje. Du kan tilføje op til ni byer, foruden den aktuelle by. 57

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Din HTC One Brugervejledning

Din HTC One Brugervejledning Din HTC One Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One 7 SIM-kort 8 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af telefonen? 11 Konfigurere din telefon Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning

Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning Din telefon 8 SIM-kort 9 Batteri 11 Tænde/slukke 12 Konfigurere telefonen Indtaste pinkoden 13 Konfigurere din telefon for første gang

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Brugervejledning 2-2014 Alle rettigheder forbeholdes Brugervejledning til Acer Liquid Jade S Model: S56 Denne revision: 12/2014 Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Åbn Acer Portal-appen fra

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V LT25i

Brugervejledning. Xperia V LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Vandbestandigheden...8 IP (Ingress Protection)-klassifikation...8 Android hvad og hvorfor?...10 Programmer...10 Introduktion...11

Læs mere

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning BlackBerry 9720 Smartphone Version: 7.1 Brugervejledning Publiceret: 2013-08-13 SWD-20130813082823222 Indhold Lynhjælp...10 Kom godt i gang: Din smartphone...10 Populære emner... 28 Populære tips... 33

Læs mere

BlackBerry Z10 Smartphone. Version: 10.3.2. Brugervejledning

BlackBerry Z10 Smartphone. Version: 10.3.2. Brugervejledning BlackBerry Z10 Smartphone Version: 10.3.2 Brugervejledning Publiceret: 2015-06-01 SWD-20150601150442889 Indhold Opsætning og grundlæggende oplysninger... 6 Nyheder i denne udgave... 6 Hurtig oversigt over

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

GT-S5690. Brugervejledning

GT-S5690. Brugervejledning GT-S5690 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

BlackBerry Bold 9700 Smartphone

BlackBerry Bold 9700 Smartphone BlackBerry Bold 9700 Smartphone Brugervejledning Version: 6.0 Se de seneste brugervejledninger på www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127080340-016 Indholdsfortegnelse Lynhjælp... 9

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere