Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,"

Transkript

1 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2009

2 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de regionale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og deres forældre har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriaske dag- og døgnafsnit i Danmark Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Kirsten Lorentzen eller Niels Bruhn Christensen, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 28,00 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, marts 2009 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater fra undersøgelsen i Danmark Hovedresultater for Region Midtjylland Resultater fra patientundersøgelsen Barnet/den unge er trygt At føle sig velkommen Uforstyrrede samtaler Information og medinddragelse Støtte og opbakning Netværksmøder Fysiske rammer på afsnittet Familiens og netværks kontakt med afsnittet Om fremtiden Samlet vurdering Det sociale og det psykiatriske system som helhed Undersøgelsens datagrundlag Deltagende afsnit Undersøgelsesmetode og organisering...75 Bilag A. Forældrenes skriftlige kommentarer...80 B. Spørgeskema til forældre...103

4

5 1. Introduktion til undersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder første runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for forældre til patienter på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. august 2007 til 30. september Der er udarbejdet en tilsvarende regional rapport med patientundersøgelsens resultater. Udover de regionale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og forældreundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte regioner med hinanden. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Formål Undersøgelsen skal give viden om forældres oplevelser og vurdering af psykiatrien. Det skaber grundlag for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og at lave sammenligne inden for og på tværs af regioner. Ved anden undersøgelsesrunde giver undersøgelserne desuden mulighed for systematisk opfølgning på tilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan forældrene opfatter temaerne: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Koordination og tilbud i det sociale og psykiatriske system som helhed Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god forældreoplevelse. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for forældrenes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at den enkelte enhed og dens ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Forældrene har ordet Side 1 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

6 Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra landsrapporten. Kapitel 3 fremstiller de lokale hovedresultater for Region Midtjylland. Kapitel 4 fremstiller undersøgelsesresultaterne i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på enhedsniveau og med landsresultaterne. Af tabellerne kan man se, om der er tendens til at bestemte forældregrupper besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre. Kapitel 5 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet, signalement af svarpersonerne m.m. Kapitel 6 viser undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de deltagende afsnit og drøfter muligheden for at lave sammenligninger. Kapitel 7 omhandler undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder de skriftlige kommentarer fra forældre i Region Midtjylland opdelt på de enkelte afsnit. Bilag B indeholder spørgeskemaet til forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Marts 2009

7 2. Hovedresultater fra undersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Datagrundlag Fra den 1. august 2007 til 30. september 2008 fik 1153 forældre til børn fra 33 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 673 forældre besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 58. Det er acceptabelt for en undersøgelse af denne karakter. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 2.1 Svarprocent forældreundersøgelsen Region (antal afsnit) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (13) % Region Midtjylland (10) % Region Nordjylland (2) % Region Sjælland (2) % Region Syddanmark (6) % Hele landet (33) % *3 afsnit havde under 10 besvarelser kan derfor ikke få rapporteret resultater. Afsnittene indgår i svarprocenten men ikke i det øvrige data. Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt forældre viser, at svarpersonerne er repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Dog er gruppen af forældre til 7-14-årige forældre samt til patienter med diagnoserne F20-29 og F30-39 let overrepræsenterede. Diagnose er ikke angivet på 21 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Tabel 2.2 Karakteristika svarpersoner Hele landet 656 besvarelser Patientens køn Patientens alder Diagnose Procent Uoplyst 2 Dreng 47 Pige 51 Uoplyst Over Uoplyst 21 F F F F F F Øvrige 10 Forældrene har ordet Side 3 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

8 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? Hele landet (634) Hele landet 3 "bedste" (62) Hele landet 3 "dårligste" (76) Region Hovedstaden (226) Region Midtjylland (174) Region Nordjylland (73) Region Sjælland (38) Region Syddanmark (123) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Der er forholdsvis store variationer i tilfredsheden inden for de enkelte børneog ungdomspsykiatriske afsnit. I de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse forældre, giver 98 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 29 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem grupper Blandt besvarelserne fra afsnittene er det analyseret, hvordan patientens køn, patientens alder, ventetid, indlæggelseslængde, anvendelse af tvang og forældrenes antal kontakter med afsnittet påvirker svarpersonernes samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det, der blandt disse forhold påvirker besvarelserne, er patientens køn, hvor forældre til piger er signifikant mindre tilfredse end forældre til drenge. Forældre til patienter på 15 år og derover er signifikant mindre tilfredse end forældre til patienter på 0-7 år. Forældre til patienter der har oplevet tvang er signifikant mindre tilfredse end forældre til patienter, der ikke har oplevet tvang. Forældre der har haft mere end 4 kontakter er signifikant mere tilfredse end forældre der har haft 1-4 kontakter med afsnittet. Side 4 Marts 2009

9 Forventninger Forældrene bliver spurgt, hvordan indlæggelsen var i forhold til de forventninger de havde på forhånd. Figuren nedenfor viser dette. Figur 2.2: Hvordan var indlæggelsen i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Hele landet (546) Hele landet 3 "bedste" (44) Hele landet 3 "dårligste" (50) Region Hovedstaden (199) Region Midtjylland (156) Region Nordjylland (66) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (98) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end mine forventninger Svarede til mine forventninger Dårligere end mine forventninger Forløbet i afsnittet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Forældrene har ordet Side 5 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

10 Figur 2.3: Øvrige spørgsmål om tilfredshed 2. Følte sig velkommen 97% 3% 3. Uforstyrret samtale 94% 6% 1. Barnets tryghed på afs. 93% 7% 16a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling 91% 9% 12. Tilfreds med fysiske rammer 91% 9% 4. Personalets interesse i din viden 90% 10% 11. Tilfreds med netværksmøder 86% 14% 10. Støtte og hjælp 85% 15% 6. Opfattet som samarbejdspartner 85% 15% 7. Info om barnets/den unges problemer 84% 16% 5. Medinddragelse i forløb 83% 17% 8. Info om behandlingsmuligheder 82% 18% 14. Inddragelse af institution/skole 75% 25% 17. Bedring efter indlæggelse 74% 26% 13. Inddragelse af familie 73% 27% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 70% 30% 15. Hjælp til dagligdag 68% 32% 21. Samarbejde mellem offentlige enheder 55% 45% 23. Tilbud til familien 42% 58% 22. Tilbud fra det sociale system 41% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Ja i høj " og "Ja i nogen " "Nej kun i mindre " og "Nej slet ikke" Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på enhedsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er lavest. Som det fremgår af figuren er der på mange spørgsmål stor forskel på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Side 6 Marts 2009

11 Figur 2.4 Forskelle mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse forældre og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse forældre 2. Følte sig velkommen Uforstyrret samtale 1. Barnets tryghed på afs. 16a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling 11. Tilfreds med netværksmøder 4. Personalets interesse i din viden Tilfreds med fysiske rammer 10. Støtte og hjælp 6. Opfattet som samarbejdspartner 7. Info om barnets/den unges problemer Samarbejde mellem offentlige enheder Bedring efter indlæggelse 5. M edinddragelse i forløb 8. Info om behandlingsmuligheder Tilbud til familien Inddragelse af institution/skole Tilbud fra det sociale system Info om medicin og evt. bivirkninger Indlæggelsen i forhold til forventninger Hjælp til dagligdag 19. Samlede indtryk 13. Inddragelse af familie Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse forældre og én enhed med relativt færrest tilfredse forældre, ville variationen være lidt større. Kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen og kommentarer til kontakten med det sociale og psykiatriske system som helhed. De lokale kommentarer kan findes i bilag A. Forældrene har ordet Side 7 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

12 Side 8 Marts 2009

13 3. Hovedresultater for Region Midtjylland Undersøgelsens datagrundlag I undersøgelsesperioden fra den 1. august 2007 til 30. september 2008 fik i alt 328 forældre fra børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland udleveret et spørgeskema. 158 besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 74. Der er en spredning på de enkelte børne- og ungdomspsykiatriske afsnit fra 45 % på Børneafsnit, Viborg til 64 % på Børneafsnit, Herning. Baggrundsoplysninger De forældre, der har besvaret et spørgeskema vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland har følgende baggrund: Tabel 3.1 Karakteristika svarpersoner Region Midtjylland 178 besvarelser Procent Patientens køn Uoplyst 1 Dreng 51 Pige 48 Patientens alder Uoplyst Over Diagnose Uoplyst 30 F F F F F F Øvrige 5 Sammenligning af forældre i undersøgelsens målgruppe med de forældre, der har besvaret et spørgeskema, viser, at forældre til patienter på 7-14 år er overrepræsenterede mens forældre til patienter med diagnosen F30-39 er underrepræsenterede. For 30 % af svarpersonerne er diagnose ikke oplyst. 10 afsnit fra Region Midtjylland havde mindst 10 besvarelser og får rapporteret deres resultater i denne rapport. Forældrenes samlede vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af børne- og ungdomspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Forældrene har ordet Side 9 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

14 Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? Hele landet (634) Hele landet 3 "bedste" (62) Hele landet 3 "dårligste" (76) Region Midtjylland (174) Børnepsykiatrisk Afdeling (90) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (84) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (26) Børneafsnit, Viborg (9) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (18) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (20) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Forventninger Forældrene bliver spurgt, hvordan indlæggelsen var i forhold til de forventninger de havde på forhånd. Figuren nedenfor viser dette. Side 10 Marts 2009

15 Figur 3.2: Hvordan var indlæggelsen i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Hele landet (546) Hele landet 3 "bedste" (44) Hele landet 3 "dårligste" (50) Region Midtjylland (156) Børnepsykiatrisk Afdeling (85) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (71) Børneafsnit, Herning (24) Ungeafsnit, Herning (21) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (20) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (12) Skolebørnsafsnit C, Risskov (16) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (17) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (13) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end mine forventninger Svarede til mine forventninger Dårligere end mine forventninger Forløbet i afsnittet I figur 3.3 vises resultaterne for de øvrige spørgsmål, der vedrører forældrenes kontakt med afsnittet. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i bilag B. Spørgsmål med højst tilfredshed i Region Midtjylland står øverst. I kapitel 4 er resultaterne fra hvert spørgsmål fremstillet for de enkelte afsnit med angivelse af alle fire svarkategorier. Forældrene har ordet Side 11 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

16 Figur 3.3: Øvrige spørgsmål om tilfredshed 2. Følte sig velkommen 97% 3% 12. Tilfreds med fysiske rammer 95% 5% 3. Uforstyrret samtale 93% 7% 1. Barnets tryghed på afs. 91% 9% 16a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling 90% 10% 4. Personalets interesse i din viden 87% 13% 11. Tilfreds med netværksmøder 84% 16% 8. Info om behandlingsmuligheder 80% 20% 10. Støtte og hjælp 80% 20% 7. Info om barnets/den unges problemer 80% 20% 6. Opfattet som samarbejdspartner 80% 20% 5. Medinddragelse i forløb 79% 21% 14. Inddragelse af institution/skole 77% 23% 17. Bedring efter indlæggelse 74% 26% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 68% 32% 15. Hjælp til dagligdag 68% 32% 13. Inddragelse af familie 67% 33% 21. Samarbejde mellem offentlige enheder 57% 43% 23. Tilbud til familien 43% 57% 22. Tilbud fra det sociale system 38% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Ja i høj " og "Ja i nogen " "Nej kun i mindre " og "Nej slet ikke" Kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem og deres barn under indlæggelsen og kommentarer til sociale og psykiatriske system som helhed. De lokale svar fra Region Midtjylland kan læses i bilag A. Side 12 Marts 2009

17 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Midtjylland. Først fremstilles forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit og på baggrundsvariable for hele regionen. I kapitel 6 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afviklingen af undersøgelsen på enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater 2. søjle viser de 3 bedste afsnit på landsplan 3. søjle viser de 3 dårligste afsnit på landsplan 4. søjle viser Region Midtjyllands samlede resultater søjle viser overordnede områder i regionen Søjlerne derunder viser resultaterne fra de enkelte afsnit. Tal i parentes viser hvor mange forældre, der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses af bilag B. Variation Søjle 2 og 3 viser de tre ambulatorier i hele landet, der har henholdsvis flest og færrest tilfredse patienter på det pågældende spørgsmål. I opgørelsen af flest og færrest tilfredse patienter er kategorierne: Ja i høj og Ja i nogen slået sammen og der er set på hvilke enheder, der har henholdsvis flest og færrest svar i disse kategorier. Sammenligner man med de tre bedste/tre dårligste, er det således kun den samlede andel af Ja i høj og Ja i nogen, det giver mening at sammenligne. For spørgsmålet om samlet indtryk (stjerne-spørgsmålet) ses på andelen, der har svaret: 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt). For spørgsmålet om indtrykket i forhold til forventninger ses på andelen, der har svaret: Det var bedre end mine forventninger. For Ja-nej spørgsmål ses på andelen, der har svaret: Ja. I kapitel 2 vises en oversigt over alle spørgsmålene samlet. Tabeller Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit og opgjort på baggrundsforhold. I kolonnen yderst til højre angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkeligt stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Forældrene har ordet Side 13 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

18 Datamaterialet er ikke tilstrækkelig stort til, at det er relevant og i overensstemmelse med anonymitetshensynet at foretage en opdeling af forældregrupperinger ud fra baggrundsforhold for hvert afsnit. Anvendelse af tabellerne Tabellerne viser, om der er tendenser til, at bestemte grupper af forældre vurderer kontakten med afsnittet og psykiatrien på en bestemt måde. Frekvensfordelinger opdelt efter svarpersonernes baggrundskarakteristika kan anvendes til at målrette indsatsen mod bestemte grupper. De kan for eksempel bruges, når et afsnit har udvalgt et indsatsområde, som de vil arbejde systematisk på at forbedre. Via tabellerne, kan man finde frem til, om indsatsen bør målrettes mod bestemte forældregrupper. Sammenhængene bør vurderes i forhold til, hvad man i øvrigt ved om de enkelte afsnits patientgrupper og kontakten med forældrene. Desuden bør man være opmærksom på antallet af svarpersoner i de enkelte kategorier. Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er uacceptabel, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver forældrene opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver spurgt om, hvad der har størst betydning for dem under indlæggelsen, og om de har kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Svarpersonerne har mulighed for at knytte skriftlige kommentarer til de opsamlende spørgsmål. Disse kommentarer fremstilles på enhedsniveau i bilag A. Kommentarerne kan hjælpe i arbejdet med at tolke materialet og planlægge forbedringer. Side 14 Marts 2009

19 Forældrene har ordet Side 15 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

20 4.1. Barnet/den unge er trygt Figur 4.1: Er din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? Hele landet (649) Hele landet 3 "bedste" (286) Hele landet 3 "dårligste" (52) Region Midtjylland (176) Børnepsykiatrisk Afdeling (91) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (85) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (26) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (18) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (21) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 16 Marts 2009

21 Er din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet? Region Midtjylland , spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 17 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

22 4.2. At føle sig velkommen Figur 4.2: Følte du dig velkommen på afsnittet under barnets/den unges indlæggelse? Hele landet (646) Hele landet 3 "bedste" (395) Hele landet 3 "dårligste" (56) Region Midtjylland (174) Børnepsykiatrisk Afdeling (92) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (82) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (25) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (21) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (20) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 18 Marts 2009

23 Følte du dig velkommen på afsnittet under barnets/den unges indlæggelse? Region Midtjylland , spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 19 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

24 4.3. Uforstyrrede samtaler Figur 4.3: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Hele landet (632) Hele landet 3 "bedste" (263) Hele landet 3 "dårligste" (65) Region Midtjylland (171) Børnepsykiatrisk Afdeling (91) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (80) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (24) Børneafsnit, Viborg (9) Ungeafsnit, Viborg (21) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (21) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (14) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Marts 2009

25 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Region Midtjylland , spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 21 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

26 4.4. Information og medinddragelse Figur 4.4: Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og viden om barnet/den unge? Hele landet (647) Hele landet 3 "bedste" (192) Hele landet 3 "dårligste" (62) Region Midtjylland (173) Børnepsykiatrisk Afdeling (92) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (81) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (26) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (21) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (12) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Marts 2009

27 Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og viden om barnet/den unge? Region Midtjylland , spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 23 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

28 Figur 4.5: Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Hele landet (634) Hele landet 3 "bedste" (69) Hele landet 3 "dårligste" (67) Region Midtjylland (175) Børnepsykiatrisk Afdeling (91) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (84) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (25) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (11) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (21) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Marts 2009

29 Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Region Midtjylland , spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 25 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

30 Figur 4.6: Er det dit indtryk, at behandlerne betragtede dig som samarbejdspartner? Hele landet (647) Hele landet 3 "bedste" (97) Hele landet 3 "dårligste" (65) Region Midtjylland (173) Børnepsykiatrisk Afdeling (92) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (81) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (24) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (19) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Marts 2009

31 Er det dit indtryk, at behandlerne betragtede dig som samarbejdspartner? Region Midtjylland , spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 27 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

32 Figur 4.7: Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Hele landet (643) Hele landet 3 "bedste" (153) Hele landet 3 "dårligste" (55) Region Midtjylland (172) Børnepsykiatrisk Afdeling (91) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (81) Børneafsnit, Herning (26) Ungeafsnit, Herning (23) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (22) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (21) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (15) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Marts 2009

33 Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Midtjylland , spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 29 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

34 Figur 4.8: Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? Hele landet (635) Hele landet 3 "bedste" (101) Hele landet 3 "dårligste" (51) Region Midtjylland (169) Børnepsykiatrisk Afdeling (91) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (78) Børneafsnit, Herning (26) Ungeafsnit, Herning (23) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (21) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (18) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Marts 2009

35 Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? Region Midtjylland , spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 31 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

36 Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Hele landet (378) Hele landet 3 "bedste" (36) Hele landet 3 "dårligste" (27) Region Midtjylland (103) Børnepsykiatrisk Afdeling (49) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (54) Børneafsnit, Herning (13) Ungeafsnit, Herning (11) Børneafsnit, Viborg (9) Ungeafsnit, Viborg (15) Småbørnsafsnit A, Risskov (4) Småbørnsafsnit B, Risskov (4) Skolebørnsafsnit C, Risskov (10) Skolebørnsafsnit D, Risskov (9) Ungeafsnit, Risskov (19) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (9) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Marts 2009

37 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Midtjylland , spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 33 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

38 4.5. Støtte og opbakning Figur 4.10: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? Hele landet (634) Hele landet 3 "bedste" (145) Hele landet 3 "dårligste" (53) Region Midtjylland (173) Børnepsykiatrisk Afdeling (92) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (81) Børneafsnit, Herning (27) Ungeafsnit, Herning (24) Børneafsnit, Viborg (10) Ungeafsnit, Viborg (21) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (19) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (20) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (16) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Marts 2009

39 Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for? Region Midtjylland , spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 35 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

40 4.6. Netværksmøder Figur 4.11: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet, f.eks. fra daginstitution, skole, PPR, sagsbehandler, praktiserende læge m.v.? Hele landet (500) Hele landet 3 "bedste" (66) Hele landet 3 "dårligste" (63) Region Midtjylland (131) Børnepsykiatrisk Afdeling (85) Ungdomspsykiatrisk Afdeling (46) Børneafsnit, Herning (23) Ungeafsnit, Herning (15) Børneafsnit, Viborg (8) Ungeafsnit, Viborg (11) Småbørnsafsnit A, Risskov (12) Småbørnsafsnit B, Risskov (13) Skolebørnsafsnit C, Risskov (18) Skolebørnsafsnit D, Risskov (11) Ungeafsnit, Risskov (13) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (7) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Marts 2009

41 Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet, f.eks. fra daginstitution, skole, PPR, sagsbehandler, praktiserende læge m.v.? Region Midtjylland , spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Område Børnepsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling Afsnit Børneafsnit, Herning Ungeafsnit, Herning Børneafsnit, Viborg Ungeafsnit, Viborg Småbørnsafsnit A, Risskov Småbørnsafsnit B, Risskov Skolebørnsafsnit C, Risskov Skolebørnsafsnit D, Risskov Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Længde af Under 15 dage indlæggelse 15 dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Anvendt tvang Ja Nej Kontakt efter Ja udskrivning Nej Forældres antal kontakter Over Forældrene har ordet Side 37 Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit, Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 LUP Psykiatri 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015 LUP-psykiatri 2015 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere