TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB"

Transkript

1 TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

2 Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning i et bredt sortiment I kan få ligeså meget I har brug for. Med abonnementet får I en førstehjælpskasse, som også har tilknyttet ubegrænset genopfyldning. Mulighed for eget logo og design. 1. Abonnement på isposer inkl. en førstehjælpskasse med fri genopfyldning af alt: kroner årligt.* 2. Abonnement på isposer og sportstape inkl. en førstehjælpskasse med fri genopfyldning alt: kroner årligt.* *Priserne er eksklusive moms, og gældende ved en 3-årig aftale. Abonnementet betales forud en gang årligt. Send Jeres bestilling på mail til os på med angivet navn, kontaktperson, adresse, postnummer, by, telefonnummer og . Husk at påføre hvilket af de to abonnementer I ønsker. Varerne bliver leveret cirka en uge efter vi har modtaget Jeres bestilling. Vi ser frem til at høre fra Jer, og håber vi kan blive Jeres foretrukne leverandør af førstehjælpsudstyr. Ring til os på tlf for yderligere information. Med venlig hilsen Forbindingskassen.dk

3 Prisliste sportstape og isposer Sportstape (her har vi omkring 10 forskellige slags) Ispose engangsbrug, stor 250g. Kulde/Varmepose genbrug 300g. 20,- kr./stk. ekskl. moms - ligger i kasser a 25 stk. 15,- kr./stk. ekskl. moms - ligger i kasser a 48 stk. 25,- kr./stk. ekskl. moms - ligger i kasser a 10 stk. Samtlige priser skal tillægges porto. Ved bestilling over kr/ekskl moms betaler vi portoen Typer af sportstape: Varenr TIL SAKS Sportstape 3,75 cm x 9,1 m Varenr Elastikbind 8 cm x 5 m Varenr PVC-bind - 1,9 cm x 20 m Varenr Sportstape 2,5 cm x10 m Varenr Sportstape 3,8 cm x 10 m kan rives uden saks Varenr Mediban 6 cm x 4,5 m Varenr Mediban 8 cm x 4,5 m Varenr Tyndt underbind 6 cm x 27,5 m Varenr. 224 Elastisk bandage 5 cm x 4,5 m Varenr. 225 Elastisk bandage 8 cm x 4,5 m Forbindingskassen.dk - MEGET mere end blot et plaster på såret!

4 ABONNEMENTSVILKÅR FOR FORBINDINGSKASSEN.DK Ikrafttrædelsesdato Abonnementet træder i kraft på datoen, hvor Forbindingskassen.dk over for abonnenten skriftligt, enten pr. eller pr. brev, bekræfter, at der er indgået abonnementsaftale, medmindre andet følger af denne skrivelse. Abonnementets omfang 1. Abonnementet på isposer omfatter: Engangsisposer med fri genopfyldning heraf 1 stk. forbindingskasse med fri genopfyldning heraf. Yderligere genopfyldninger kan rekvireres på Abonnenten vil blive faktureret med kroner / ekskl. moms årligt. 2.Abonnementet på både isposer & sportstape omfatter: Engangsisposer med fri genopfyldning heraf Sportstape med fri genopfyldning heraf 1 stk. forbindingskasse med fri genopfyldning heraf. Yderligere genopfyldninger kan rekvireres på Abonnenten vil blive faktureret med kroner / ekskl. moms årligt. Forbindingskassen Forbindingskassen forbliver abonnentens ejendom efter abonnementets ophør. Genopfyldning Abonnenten kan frit genopfyldt sin forbindingskasse samt isposer og sportstape efter behov, afhængig af hvilket abonnement er valgt. Såfremt abonnenten har adresse uden for Danmark, vil abonnenten blive opkrævet de ekstraomkostninger, der er forbundet med Forbindingskassen.dk s leverance til denne adresse. Genopfyldninger kan udelukkende rekvireres pr. til og leveres til den af abonnenten angivne adresse senest 14 dage efter at Forbindingskassen.dk har modtaget bestilling herom på Genopfyldning af både isposer og sportstape sker ud fra det til enhver tid gældende sortiment, som Forbindingskassen.dk er i besiddelse af. Pris og betaling Abonnenten skal alene betale det valgte abonnement dækkende førstehjælpskasse samt genopfyldning af isposer og/eller sportstape afhængig af abonnementstype, enten kroner/ekskl. moms årligt eller kroner/ekskl. moms årligt. Alle beløb som abonnenten skal betale i henhold til denne aftale forfalder til betaling 8 dage efter at Forbindingskassen.dk har opkrævet beløbet. Ved manglende rettidig betaling er Forbindingskassen.dk berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Såfremt abonnenten fortsat ikke betaler det udestående beløb, kan Forbindingskassen.dk ophæve aftalen i overensstemmelse med det nedenfor angivne. Ved forsinket betaling vil abonnenten blive opkrævet en rentesats på 2% pr. påbegyndt måned. Endvidere vil restancen blive forsøgt inddrevet gennem inkassofirma. Med henvisning til renteloven, forbeholder Forbindingskassen.dk sig retten til at pålægge kunden opkrævningsgebyr i forbindelse med fremsendelse af abonnementsopkrævning. Gebyret modsvarer de for Forbindingskassen.dk faktiske omkostninger forbundet med opkrævningen. Opsigelse Abonnementet løber indtil det opsiges af abonnenten. Opsigelse skal ske skriftligt til Forbindingskassen.dk pr. til Abonnement løber i 12 måneder ad gangen, og indgås

5 for en 3-årig periode. Abonnementet kan opsiges af såvel abonnenten som Forbidingskassen.dk med 3 måneders varsel til udgangen af den indeværende abonnementsperiode. Hvis abonnementsaftalen misligholdes af abonnenten, er Forbindingskassen.dk dog til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet med 8 dages varsel, herunder ved manglende betaling. Ophævelse af abonnementsaftalen fritager ikke abonnenten for eventuelle betalingsforpligtelser i henhold til aftalen. Ændring af abonnementsvilkår Forbindingskassen.dk kan ændre abonnementsaftalen eller abonnementsvilkårene med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre der aftales et kortere varsel med abonnenten. Forbindingskassen.dk er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostningsstigninger, og forbeholder sig retten til årligt at regulere abonnementsbeløbet med højst 25% uden at dette skal varsles i henhold til denne bestemmelse. Såfremt abonnenten ikke ønsker at fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, skal abonnenten give skriftlig meddelelse herom til Forbindingskassen.dk, hvorved abonnementet betragtes som opsagt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Fortrydelsesret Abonnenten har 14 dages fortrydelsesfrist. Fristen regnes fra den dag, hvor abonnenten har modtaget bekræftelse fra Forbindingskassen.dk på, at der er indgået en abonnementsaftale. Udnyttelse af fortrydelsesretten skal ske ved mail til Forbindingskassen.dk på Ansvarsforhold Forbindingskassen.dk er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger der følger af nærværende abonnementsbetingelser. Forbindingskassen.dk kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan henføres til Forbindingskassen.dk s ydelser i henhold til denne aftale. I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Forbindingskassen.dk hverken kunne eller burde have forudset, er Forbindingskassen.dk ikke ansvarlig. Forbindingskassen.dk s ansvar er i alle tilfælde begrænset til kr

6 Ingen ammoniumnitrat i engangsisposer: Den 1. september 2008 blev det som en del af regeringens anti-terrorpakke forbudt at sælge produkter med indhold af kvælstof på over 16% til private, hvis kvælstoffet stammer fra ammoniumnitrat. Denne lovgivning fremgår af EU Fordring nr 1907 af Ammoniumnitrat bliver primært brugt i gødning, og gødninger med over 16 pct. ammoniumnitrat kan bruges til fremstilling af bomber med stor sprængkraft. Ammoniumnitrat har i vid udstrækning også været brugt i engangsisposer, da isen inde i posen bliver skabt, når ammoniumnitrat bliver opløst i vand. Hermed falder vandets temperatur. Vi har erstattet ammoniumnitraten med urea i vores engangsisposer, da urea har den samme funktion. Urea er en organisk kvælstofforbindelse og dannes som et affaldsprodukt fra dyrenes nedbrydning af proteiner, der bruges i mange forbindelser bl.a. cremer mm. Isposen indeholder herudover også vand og ammoniumchlorid, som bl.a. bruges i medicin og fødevarer. Vær opmærksom på om I har store mængder isposer liggende indeholdende ammoniumnitrat, og sørg for at få dem udskiftet med den nye type isposer så de opfylder gældende lovgivning. Vores engangsisposer bruges til nedkøling af bløddelsskader, så omfanget af skaden reduceres. Isposerne modvirker hævelse og blodudtrækning samt virker smertedæmpende. Brug aldrig en ispose direkte på huden. Forbindingskassen.dk C.F. Møllers Alle 16, 9.tv. DK-2300 Copenhagen S Phone: (+45) Forbindingskassen.dk - MEGET mere end blot et plaster på såret!

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere