Kongelig Dansk Aeroklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Aeroklub"

Transkript

1

2 Kongelig Dansk Aeroklub 100 år Indholdet i dette hefte er en introduktion til en jubilæumsbog om Det Danske Aeronautiske Selskabs start i 1909 og dets videre udvikling. Indholdsfortegnelsen giver et overblik over bogens forventede indholds opdeling og omfang. I bogen vil der være en række fotografier fra Selskabets 100-årige historie. Mange af billederne er ikke tidligere offentliggjort. Det er gået både op og ned i Selskabets levetid, både organisatorisk og økonomisk. Indholdet i forhandlingsprotokoller fra bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder mv. fortæller i håndskrift og senere skrivemaskine om forholdene, som vil blive omtalt. Redaktionen arbejder videre med indholdet, og det er planlagt at bogen skal udkomme den 11. juni Bogen fremstilles i størrelse A4 (som dette hefte), paperback, trykt i sort/hvid og farve. Sidste side i dette hefte er en bestillingskupon, hvor det er muligt allerede nu at forhåndsbestille bogen. Ballonen Danmark, 1909

3 Indholdsfortegnelse Forord af HKH Prinsgemalen, KDA s protektor... 3 Forord af KDAs formand... 4 Historisk overblik, (herunder Selskabets domiciler med fotos)... 5 Væsentlige datoer i Selskabets historie Selskabets organer, (illustreret) Fra Selskabets arkiver: Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Begivenheder Selskabets opbygning historisk (opslag) Omtale af unionerne KDA s økonomi gennem årene KDA s aktiviteter i dag (med organisationsskema) KDA s Pilotshop Introduktion til KDA s hjemmeside Hvordan ser fremtiden ud, inkl. forholdet til myndigheder o. s. v KDA og internationalt samarbejde KDAs miljøorganisation Billeder fra 100 års jubilæet Denne publikation er udgivet med støtte fra Stikordsregister Ret til ændringer forbeholdes.

4 Forord til Kongelig Dansk Aeroklubs 100 års jubilæumsskrift I anledning af Kongelig Dansk Aeroklubs 100 års jubilæum skriver klubbens protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, følgende: Da Det danske aeronautiske Selskab blev stiftet var verden en hel anden end i dag. Cykelsmedene Wilbur og Orville Wright havde fem år tidligere fået et flyveapparat tungere end luft til at flyve ved Kitty Hawk i USA. I Danmark var det kun to år siden at J.C.H. Ellehammer lettede fra øen Lindholm i Smålandshavet med en maskine af egen konstruktion. I Europa var der i årene omkring århundredeskiftet grundlagt de første aeronautiske foreninger, bl.a. i Foto: Steen Evald Frankrig og Sverige. I Danmark var der også fremsynede mænd, der så mulighederne i lufthavet. Overingeniør Carl Holtermann var fra sin barndom interesseret i alt om luftfart. Han havde set ballonopstigninger i Tivoli og under studier i Tyskland i 1890-erne set Zeppelins luftskibe, og selvfølgelig fulgte han også med i Ellehammers flyveforsøg. Premierløjtnant i Marinen H.C. Ullidtz havde samme interesse for flyvning, og de to mænd fandt snart sammen. De mente, at der også var behov for en aeronautisk forening i Danmark. De kontaktede en række fremstående herrer med det formål at danne en sådan forening. Et stiftende møde med ca. 30 deltagere med konseilspræsident (statsminister) N. Neergaard i spidsen fandt sted den 20. januar 1909, og resultatet blev oprettelsen af Det danske aeronautiske Selskab. I de forløbne hundrede år er udviklingen gået hurtigt. I KDA-regi er der foruden ballonflyvning og motorflyvning opstået svæveflyvning, modelflyvning, faldskærmsspring, ultralet flyvning m.m. For kun 40 år siden landede den første mand på månen, men nu trækker rumfart ikke længere de store overskrifter. Luftfartsselskaberne transporterer dagligt millioner af mennesker til tusindvis destinationer. Om endnu hundrede år er der måske byer på andre planeter i universet men det vil ikke kunne ske uden flyvningens fremsynede kvinder og mænd. Kongelig Dansk Aeroklub ønskes til lykke med de 100 år.

5 Forord Kongelig Dansk Aeroklub 100 år Uden at jeg har statistisk belæg for det, tror jeg, at det er få organisationer, der holder i 100 år. Og tager man i betragtning, at omdrejningspunktet for KDA i alle de mange år har været et område i stærkere udvikling end andre, så forekommer det utroligt, at KDA nu runder de 100. Men det er måske netop denne udvikling og de krav, den har stillet til sine aktører, der har givet grunden til det sammenhold, der har bundet KDA sammen. Det er bestemt ikke sket uden stridigheder. Foto: KDA Interessemodsætningerne har været store, og uden at fornærme nogen kan man godt vove den påstand, at piloter og andre brugere af luftrummet mere har hang til individualisme end til holdsport. Og måske har der også heri ligget kit til sammenholdet. Man har set nødvendigheden i sammenhold og indsats for fællesskabet, og man har sørget for plads til de individuelle ønsker. I hvert fald kan vi konstatere, at de 100 år er gået, og at der i de mange år er ydet en enorm indsats, som har bidraget til både flyvningens udvikling og varetagelse af medlemmernes interesser. Det giver anledning til stor taknemmelig over for vore forgængere i KDA og til stor ydmyghed over for deres indsats. 100-året falder i en tid med store omvæltninger i vilkårene for at flyve og udøve luftsport i det hele taget omvæltninger som udfordrer KDA og medlemsunionerne kraftigt. Det kræver, at KDAs bestyrelse foretager en kraftig prioritering af sine opgaver. Så selvom det naturlige havde været at fejre jubilæet med en massiv festligholdelse i jubilæumsåret, så har bestyrelsen besluttet også i kalenderåret at fortsætte den indsats, som forgængerne har gjort, det vil sige hårdt arbejde med at pleje flyvningens og luftsportens interesser. Med det viser KDA den største respekt for vore forgængere og deres indsats. KDA ønskes tillykke med 100-års jubilæet og KDA, unioner, klubber og medlemmer ønskes held og lykke med de næste 100 år. Hans Havsager, Formand for KDA

6 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15. januar 1910 var en stor dag. Aviatikeren Robert Svendsen, der fløj i et franskbygget Voisin fly, skulle som den første dansker aflægge de prøver der krævedes for at opnå det internationale flyvercertifikat. Han bestod prøverne og erhvervede derved certifikat nr. 1 underskrevet af Det Danske Aeronautiske Selskabs formand, I. C. Tuxen. Den 2. juni 1910 opnåede journalisten Alfred Nervø også det internationale flyvercertifikat, og dagen efter foretog han en planlagt men risikabel flyvning ind over København. Det var almindeligt at flyveøvelserne fandt sted over eller i udkanten af Kløvermarks fælleden på Amager, da motorerne normalt kun holdt få minutter. Denne flyvning var med til at forøge interessen for luftsporten, og da det rygtedes at flyverne ville forsøge at flyve over Øresund til Malmø - en flyvning der ville vare mindst 30 minutter var der nærmest folkevandring til Kløvermarken. En svensker ritmester Linder havde udsat en præmie på kr. til den første svensker eller dansker der krydsede Øresund. For ikke at stå tilbage for svenskerne lovede Det Danske Aeronautiske Selskab en lignende præmie. Et af Selskabets formål var jo at skabe interesse for flyvning. Den 17. juli krydsede Robert Svendsen Øresund. Dårlig økonomi var ikke noget nyt. På en generalforsamling nævnte dirigenten højesteretssagfører Stein at året jo nødigt skulle slutte med underskud i Selskabets kasse. Den tale kendte bestyrelsens medlemmer, og med formanden direktør Tuxen i spidsen vendte de endnu engang lommerne! Bestyrelsen besluttede fra oktober 1911 at antage Autocyklen (det senere Auto ) som medlemsblad, da et tidligere forsøg med et selvstændigt medlemsblad Luftsport var strandet. Selskabets efterhånden ret anselige bibliotek flyttedes fra Polyteknisk Læreanstalt til klublokalet på flyvepladsen (Kløvermarken). Den 19. september 1912 ankom Zeppelin luftskibet Hansa med selve Grev Zeppelin ombord. Det var publikumsmæssigt årets højdepunkt. Ved generalforsamlingen i februar 1913 ønskede formanden I.C. Tuxen ikke at modtage genvalg. Som nu formand valgtes kommandør C.F. Maegaard. Tuxen blev udnævnt til Selskabets første Æresmedlem. I krigstidens 1915 var det sørgelige resultat bl.a. at medlemstallet gik ned til 181. Efter et kort samarbejde med Kongelig Dansk Automobil Klub om fælles klublokaler på Paladshotellet flyttedes i 1916 bibliotek mv. til Selskabets kontor i Amaliegade. I 1918 var medlemstallet steget til 228. Der var udstedt 57 flyvecertifikater i alt, heraf 14 i 1918, men der var stadig kun syv ballonførere.

7 I 1919 arrangeredes fra 12. til 27. april Den Anden skandinaviske Flyveudstilling i Tivoli, der ikke alene luftfartsteknisk, men også økonomisk blev en succes, og udstillingskomiteen kunne overrække Selskabets bestyrelse kr samt yderligere kr til fremme af dets almindelige formål. Det førstnævnte beløb blev anvendt til oprettelse af et fond kaldet Det danske aeronautiske Selskabs Fond til fordel for forulykkede skandinaviske flyveres trængende efterladte. (Dette fond eksisterer stadig i 2009). Prins Axel, 1913 Ballonførercertifikater De ti første Nr. Navn Udstedt dato 1 Georg Krebs, civilingeniør 26/ Frederik Moltke, greve, prm.løjtn. 3/ H. C. Ullidtz, prm.løjtnant 20/ P.L. Ramm, prm.løjtnant 3/ C. Ph. Seidelin, kaptajn, direktør 13/ A.P.V. Andersen, kaptajn 26/ L.A. Brandt-Møller, prm.løjtnant 26/ G. Schenstrøm, prm.løjtnant 24/ K.A. Culmsee, prm.løjtnant 24/ Erik Hildesheim, direktør 20/ Ritmester Clauson-Kaas ville gerne have Klampenborg Væddeløbsbane kendt videst muligt og købte derfor både en flyvemaskine og en ballon, en fransk Percal-ballon på 1200 m3, der fik navnet Danmark.

8 Problemet var at man ikke havde nogen til at føre den. Den balloninteresserede ingeniør Georg Krebs, som havde været beskæftiget i Tyskland nogle år tilbød at tage til Tyskland for på Selskabets regning foretage de to opstigninger han manglede for at kunne få certifikat. Han vendte hjem i slutningen af juni 1909, og den 26. juni samme år fik han af Selskabet udstedt ballonførercertifikat nr. 1. Den 9. juli kl. 8 om aftenen gik Danmark til vejrs ført af Georg Krebs og med premierløjtnant, grev Frederik Moltke som passager. Efter 8½ time og en tilbagelagt strækning på 430 km, hvoraf 235 km gik over Østersøen, landede ballonen i Posen i Tyskland. Flyvningen og endnu en flyvning den 18. juli på 545 km med så lille en ballon vakte berettiget opsigt i alle ballonkyndige kredse ud over Europa, og det stimulerede i høj grad interessen for ballonsport herhjemme. Internationale flyvercertifikater Efter at Det Danske Aeronautiske Selskab i april 1909 var blevet tilsluttet flyvningens internationale organisation FAI (Fédération Aéronautique Internationale) havde det fået det blå stempel som halvofficiel myndighed og var nu berettiget til at udstede både flyvercertifikater og ballonførercertifikater. Kravene til internationalt certifikat som flyver var følgende: Certifikat som flyver udstedes i Danmark af bestyrelsen for Det Danske Aeronautiske Selskab til personer over 18 år, som bestyrelsen anser for kvalificerede hertil, og som derhos som fører har opfyldt nedenstående betingelser: a) foretaget to længdeflyvninger, hver bestående af mindst fem uafbrudte 8- tal om to mærkepæle i 500 m afstand. b) foretaget en højdeflyvning, bestående af en flyvning i mindst 100 m højde over startpunktet med landing fra denne højde i glideflugt. Landingen for hver flyvning skal foregå på normal måde og for de to 8-tals flyvninger på et af kontrollen angivet areal med 100 m diameter, og motoren skal være standset inden maskinen berører jorden. Kontrollen ved de nævnte flyvninger skal foretages af to af DDAS s medlemmer af hvilke mindst det ene skal være medlem af selskabets bestyrelse eller særlig hertil designeret af bestyrelsen. Når flyvningerne er udført sendes en, af de kontrollerende attesteret, ansøgning om certifikat til bestyrelsen, der da træffer afgørelse om certifikatets udstedelse.

9 De ti første certifikater Nr. Navn udstedt dato 1 Robert Svendsen, bestyrer (se foto) 15/ Knud Thorup, vinhandler 11/ Alfred Nervø, redaktør 2/ Peter Nielsen, værkfører 6/ Søren Severinsen, mekaniker 13/ H.C. Ullidtz, prm.løjtnant 19/ J.B. Ussing, prm.løjtnant 26/ Sv. Aa. Christiansen, prm.løjtnant 1/ F.V.H. Laub, prm.løjtnant 11/ Hs. Kgl. Højhed prins Axel, prm.løjt. 12/ Bestilling Jeg bestiller herved eksemplar(er) af bogen om Kongelig Dansk Aeroklubs 100 års jubilæum. Pris: to kroner pr. år, dvs. kr. 200 inkl. moms, plus porto. Bestil inden den 1. marts 2009 og få 10 % rabat. Navn:... Adresse:... Post nr. og by:... Evt. telefonnr.:... Evt. adresse:... Kuponen (eller fotokopi) sendes i kuvert til: KDA, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde eller send en med oplysningerne til Bogen udkommer den 11. juni 2009 og sendes umiddelbart efter. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej Roskilde Telefon Telefax

10

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2009 3. årgang

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2009 3. årgang MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv & Forening Årsskrift 2009 3. årgang Side 2 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv Ansvarshavende redaktør: Aage Junker Redaktion: Ane Burmeister, Erik

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans NR. 1-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN FREM 2011 KLUBBLAD

Læs mere

DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010

DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010 DC-3 NYT DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly Nr. 2 Juni 2010 DC-3 Vennernes prospekt Midtersiderne i denne udgave af DC-3 NYT er et tryk af et prospekt, som er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 1 1. kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009 SvaleNyt 1 2010 Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere