Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Tema: Vand & vej. Nr. 8 November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Tema: Vand & vej. Nr. 8 November 2011"

Transkript

1 Skovdyrkeren Nr. 8 November 2011 NORD-ØSTJYLLAND Tema: Vand & vej

2 Skal jeg skove nu, eller skal jeg vente? Det seneste år har været præget af høje priser på stort set alle effekter fra nåletræ. Lang- og korttømmer, som begge anvendes til konstruktionstræ i byggesektoren, er de bedst betalte produkter, og typisk prisdannende for markedsprisen på de billigere produkter som: Emballagetræ (til træpaller og anden emballage), cellulosetræ (eksporteres til den svenske papirindustri) og energitræ (anvendes til spånpladeindustrien eller som biomassebrændsel). Priserne ligger i dag på noget nær det højeste i de seneste 10 år. Vi fornemmer dog, at savværkerne er mindre sultne end de har været. Dette hænger sammen med, at der ikke er kommet den forventede store efterspørgsel på færdigvaren, som man har gået og ventet på hele året. Noget tyder derfor på, at der er risiko for et mindre prisfald i det nye år. Heldigvis har vi stadig god afsætning på alle effekter, og vi vil derfor opfordre alle til at tage beslutningen om skovning nu. Har du randbevoksninger, som er i opløsning? Tætte bevoksninger, som trænger til tynding? Bevoksninger, som du overvejer at skove og gentilplante? Eller er du i det hele taget i tvivl, eller har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte din skovfoged for en faglig vurdering. Rasmus Grønborg Bak Klippegrønt sæson 2011 Vi er i skrivende stund, så småt startet op på lidt småleverancer af grønt. Dette ikke helt problemfrit det virker som om sidste år er længe siden og sorteringen ikke helt er præcis nok. Det skal vi nu nok ved fælles hjælp få styr på. Værre er det at specielt nordmannsgranbevoksningerne flere steder er hårdt ramt af luseangreb enkelte kan ikke klippes før om 1-2 år! Derfor husk: Intet kommer af intet! Hvilket her betyder at klippebevoksninger skal holdes fri for skadedyr (lus, viklere, gråsnuder m.m.) og ligeledes skal der som minimum gødskes i det år man vil klippe. Spørg din skovfoged til råds! Når det så er sagt, så har bevoksningerne haft en rigtig fint vækstsæson (var der nogen som bemærkede at det regnede lidt i sommerens løb?) og derfor er kvaliteten af grøntet generelt rigtig fin. Afsætningen er til dato gået lidt trægt. Vi har forsøgt at gennemtvinge en ganske beskeden prisforhøjelse på alle sorteringer, men har måttet sande at det kun har været muligt at få hævet nordmannsgran en ganske lille smule. Ellers ligger nobilis på det samme prisniveau som i den forgangne sæson. Jeg forventer ikke at der bliver problemer med at afsætte den samlede nobilismængder for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland - men jeg forventer samlet set en mangel på nordmannsgran-klip. Bentes jubilæum Ole Ruhwald Den 1. oktober 2011 kunne personen bag en af kontorets kendte stemmer, Bente Kallehauge Nielsen, fejre sit 25 års jubilæum i skovdyrkerforeningens tjeneste. Dagen blev festliggjort ved et lille hyggeligt arrangement på Fladbro Kro, hvor kolleger i foreningen og Bentes nære familie mødtes under hyggelige former. Bente selv causerede over de 25 års begivenheder og de store omvæltninger der er sket i den forgangne tid. Søren Ladefoged takkede på foreningens vegne Bente for den trofaste og værdifulde indsats i det daglige. Blandt de ting der blev fremhævet var Bentes professionelle måde at håndtere medlemmerne på når de ringer til kontoret. Flere har således ytret, at de føler sig både venligt, professionelt og sympatisk behandlet af foreningens ansigt udadtil. Vi ønsker alle Bente et hjerteligt tillykke med jubilæet og håber hun har lyst til at være med på holdet i mange år endnu. 2

3 Et eventyr Der var engang en landmand og skovejer. Ganske erfaren var han, og ganske skovinteresseret også. v a Han havde i mange år drevet med landbrug både på sand- og på lerjord. Ud over landbruget havde han en del hektarer med juletræer og med nobilis til klip, og også et mindre skovstykke. Så han vidste meget om jord, om vand, om plantevækst og om det praktiske arbejde med de forskellige driftsgrene. Men ejendommen skulle overtages af næste generation, og der var brug for en ny bolig og nye udfordringer. Han var så heldig, at han kunne købe den skovejendom, han havde gået og skelet til igennem mange år. Og i den lå et hus, der med en renovering kunne blive en rigtig fin bolig. Men skoven var ikke uden problemer. Den var præget af en række åse og med lavninger ind mellem disse. Ved overtagelsen lå der ganske meget træ i skoven fra tidligere skovninger. Træet lå på åsene, men var ikke kørt ud, fordi udkørselstraktorerne kørte i bløden i lavningerne. Vejvedligeholdelsen var nemlig slet, og mange overkørsler over vandløb og grøfter var kørt sammen med dårlig fremkommelighed til følge. Skoven var desuden meget præget af stormfald. Ikke store sammenhængende stormfald, men det irriterende spredte fald mange steder i skoven. Tankevækkende nok var stormfaldet især koncentreret omkring de mange lavninger. Her stod træerne nemlig en stor del af året og soppede i vand, og blev derfor ustabile (se artiklen sidst i dette nummer af Skovdyrkeren). Den tidligere ejer havde ikke ment, at der var noget at gøre ved disse kalamiteter. Han opfattede dem som uheldige udslag af den natur, der nu engang var i hans skov. Og i skoven herskede det, man nu om dage kalder naturlig hydrologi. n d & v e j3

4 Men vor gode landmand vidste bedre. Han vidste fra mange års praktisk erfaring med land- og skovbrug, at det naturlige faktisk kunne ændres. At man ikke bare behøver passivt at se på og acceptere de eksisterende forhold. Så han tog fat med den store skovl. Der blev grøftet til den store guldmedalje. På grund af det kuperede terræn blev det mange steder til ganske dybe grøfter. Men vandet kom væk. Dog ikke alt vandet, for man efterlod naturligvis de eksisterende søer og en række mosearealer. Men produktionsbevoksningerne blev afdrænet. Og der blev lavet nye overkørsler med store, solide polyethylenrør. Til sidst blev vejsystemet opgraderet delvist med genbrugsmaterialer overlagt med stabilgrus. Dyrt? Javel, men forudsætningen for de næste mange års pasning af skoven kom på plads. Nu kan man komme til bevoksningerne på alle årstider. Ingen irriterende fastkørsler. Intet træ, som får lov til at ligge og rådne op. Man kan kort sagt arbejde rationelt med den ressource, som findes i skoven. Dertil kommer, at skoven nu er stabil på en helt anden måde. Det tidligere spredte fald ses ikke mere, træerne står fast (selv nåletræerne), og væksten er synligt forbedret. Men ser det ikke forfærdeligt ud med alle de grøfter. Og hvad med biodiversiteten? Man må indrømme, at det et kort øjeblik så ganske forfærdeligt ud. Men tiden har læget sårene. Efter få år skulle man kigge grundigt efter for at få øje på grøfterne, hvis sider hurtigt blev dækket af vegetation. Men biodiversiteten da? Vi ved det faktisk ikke, men det generelle indtryk er, at skoven på alle måder ser bedre ud end før. Frodig og tilmed stabil. Og på stenen i en af søerne lander stadig mose-ternen. Og på skovens moser vokser stadig tranebær. Det var vel et positivt eventyr og det var oven i købet fra det virkelige liv. Moralen er: Hold infrastrukturen i din skov ved lige, det vil sige vejene og grøftesystemerne. Så får du mere ud af din skov! Læs mere i de følgende artikler. Per Hilbert Før (1996): Nygravede grøfter. Foto: Skovejeren. Efter (2011): Alt jævner sig. Foto: Per Hilbert 4

5 Skovens veje 2011 har taget hårdt på vejene mange steder. Men hvad kan man gøre for at undgå lignende problemer i fremtiden? Og hvad gør man nu med de ødelagte veje? Hvordan når man frem til at have sådan en vej efter en lang regnperiode? Efter en sommer med regntid kan det se sådan ud. Hvordan får man en vej til at holde? Det handler grundlæggende om bæreevne og om at komme af med vandet. Derfor skal vejen ligge højt. Nyanlæg af skovvej En egentlig vejkasse graves kun, når der er fed muld, løs jord eller meget våd jord. Er der en gammel vej eller et vejspor i forvejen er det bedre at bygge vejen opad i stedet for at grave vejen ned. Fast jord skal ikke graves af. 1 Der skal være en god bærende masse af sten, fast sand eller grus under slidlaget. Vejmaterialerne skal være tætlejrede og vandtætte, så vejen ikke kan optage vandet. Der skal være profil på vejen, så vandet ledes bort fra vejfladen og ud til siden. Her er lavet vejkasse. Et gammelt vejspor, men der var meget løs muld som skulle tages af. Jorden er god til at lave rabat af senere. 5

6 2 3 Materialerne jævnes og lægges straks i profil. Der tromles med bælterne, og der laves rabat. Bemærk at rabatten skal have samme profil som selve vejen, således at vandet kan løbe fra vejen. Det gør også, at man senere kan slå rabatten. Biler skal også kunne passere hinanden. Materiale køres helt ud til forbrugsstedet. 5 4 Det er meget vigtigt at tromle. Stabilgrus udlægges med en specialudlægger. Den lægger gruset meget fint og jævnt ud og samtidig sørger den for, at profilen bliver korrekt. 6 Udlæggeren sparer meget på grusmaterialerne. Men den vigtigste faktor er det perfekte forarbejde. Korrekt udlægning af vejsten og tromling sparer meget på gruset. Udlæggeren skal køre 3-4 gange hen over strækningerne for at få fastkørt sporene godt nok. Først herefter skal materialerne tromles fast.

7 Materialer og pris Til vejkassen medgår ca. 0,9 m 3 sten pr. løbende meter vej. Det er 1,8 tons sten eller 1,5 tons mursten eller 1,2 tons lecabeton. Som overfladebelægning kan anvendes stabilgrus eller specialgrus med meget ler og mange små knuste sten. Knust beton 0-32 mm. kan også anvendes. Der anvendes ca. 0,15-0,25 m 3 pr. meter vej. Skovdyrkerne Fyn har lavet en del veje for ejere til ca. 140 kr. + moms pr. løbende meter vej. Der er dog stor forskel på udgangspunktet, og det er altid vigtigt at se på mulighederne og omkostningerne, inden man begynder. Kontakt din skovfoged for at få en vurdering. Renovering af skovveje Motivation til at gøre en forskel. Det er tit meget enkle tiltag, som skal til. Her følger nogle få eksempler: Er det en meget våd skov skal der tit graves grøfter med afledningsmulighed og overkørsler for at kunne få en vej til at holde. Det kan slet ikke betale sig at spare på dette arbejde. Hvad siger reglerne? Det står en skovejer ret frit at foretage vedligeholdelse og anlæg af veje, når det er til gavn for selve skovdriften. Ellers kræves der tilladelse. Man kan anvende traditionelle råstoffer, men skal så betale afgift. Ved anvendelse af genbrugsmaterialer skal der hverken betales afgift eller søges tilladelse. Der må max. anvendes 1 meters lagtykkelse. Det er nu lovkrav, at anvendelsen skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før projektstart. Genbrugsmaterialerne skal være rene (forureningsfri), sorterede (fri for malet træ, plastik m.m.), og så skal de være forarbejdet. Forarbejdet er ikke et uvæsentligt begreb, men det er heller ikke yderligere defineret. Nedbrudte mursten er f.eks. tit både hele og halve, og er de generelt løse, anses materialet for at være forarbejdet i daglig tale kaldet forknust. Dette materiale er ofte blevet anvendt til vejbygning, og er accepteret. En yderligere nedknusning er kun til skade, idet bæreevnen falder markant. Materialet bliver i øvrigt ikke mere rent eller mere miljøvenligt af at blive mere knust. Efter at anmeldelsespligten er indført, må man forvente, at en repræsentant fra kommunen kommer ud for at se på projektet. Der kan være forskelle i vurderingen af det konkrete materiale. En forhåndsgodkendelse kan derfor være nødvendig. Generelt handler det dog også om at arbejde ordentligt og pænt og at dække vejen rigtigt af med slidlag og rabat. Lav aldrig depot af materialer, det er ikke tilladt, og det er grimt. Nej, nej, sådan skal det ikke gøres. En god vej kan gøres meget bedre ved at afgrave rabatterne, således at vandet løber af. Det er vandet i vandpytterne, som laver hullerne i vejen. Herefter skal der ikke ret meget materiale til at skabe en god vej. Eksempel på en ganske almindelig skovvej. Alene afgravning af rabatter i begge sider forbedrer en sådan vej enormt. Steen Skieller, inkl. fotos 7

8 Et skovbrug uden grøfter er Grøft i funktion. Sparet eller tabt? Sommerens store nedbørsmængder har virkelig sat landbrugets drænsystemer under pres. Og se, hvad der sker, hvor belastningen bliver for stor, eller hvor dræn, grøfter og vandløb ikke er vedligeholdt: Afgrøder drukner og maskiner kører fast med enorme økonomiske konsekvenser! Billedet er præcist det samme inde i skoven, når vi som det desværre ofte er tilfældet nedprioriterer eller måske ligefrem glemmer at vedligeholde grøftesystemet: Bøgene bliver toptørre, asken får tidligere brunkerne, rodsystemerne udsættes for skadelig traktose, og skovvejene ødelægges med store reparationsudgifter til følge. Jo, der er ofte en stor regning, der skal betales. Problemerne i skovbruget er i virkeligheden nok større end i landbruget, idet vi ikke ser konsekvenserne med samme hurtighed og tydelighed som i landbruget. Og fordi skaderne ikke kun indvirker på årets tilvækst og høst, men fordi de negative virkninger kan holde sig i mange år. Det er desuden sjældent, at man præcist kan gøre skaderne op. Hvor meget er kævlerne blevet deklasseret, og hvor stort er tilvæksttabet egentlig i bevoksningerne? Og kan der være andre årsager, der også spiller ind? Udløb i vandløb. Skovens grøfter I mange skove finder man et sindrigt system af flere grøftetyper: Hovedgrøfter, ledegrøfter, stikgrøfter og afskæringsgrøfter. Samlet er deres funktion at bortskaffe det overskydende vand med henblik på at undgå skadevirkninger på træernes vækst. Hovedgrøften fører normalt det overskydende vand til vandløb eller søer. Disse recipienter har ofte en beskyttet status ifølge Naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at man ikke uden dispensation kan ændre i deres tilstand. I praksis betyder dette, at mens en oprensning af et eksisterende grøftesystem til gammel bund altid vil være tilladt, så kræver en dybere oprensning eller en reel nygravning tilladelse fra kommunen, som skal kontrollere at recipienten ikke påvirkes negativt. Gammel bund. 8

9 som et landbrug uden dræn! Hvor ofte skal grøfterne oprenses? De åbne grøfter i skovene skal renses op med jævne mellemrum. Bladene samler sig med forkærlighed i grøfterne om efteråret, grene falder ned og er med til at stoppe vandets frie løb, og siderne skrider lige så stille ned, hvorved bunden hæves. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at hvis der opstår en sø eller et vandhul på over 100 m 2 på grund af dårligt vedligeholdte grøfter, kan man blive fanget af Naturbeskyttelsesloven, der beskytter det nye naturområde. I den situation kan det faktisk være ulovligt at åbne grøfterne igen. Alene af denne grund bør man oprense grøftesystemet jævnligt. Den økonomisk mest fordelagtige model er at lade grøfterne oprense ca. hvert år. Alle overkørsler bør tilses årligt og vandhække (gitre) til opsamling af blade og grene bør rengøres. En tilstoppet overkørsel kan betyde omfattende skade på skovvejen. nødvendigt at køre på siden af grøften. Der bør kun anvendes mindre specialmaskiner på bælter og udstyret med profilskovl samt oprensningsskovl. En rendegraver kan til nød bruges til oprensning omkring overkørsler. En forsømt grøft vil altid kræve, at der sker en nedskæring af etableret trævækst i og omkring grøften. Denne manøvre, der tidligere kun var en udgift, kan i dag flere steder gøres til en fornuftig forretning. Med fældebunkelægger og flishugger kan opgaven måske udføres omkostningsneutralt og i nogle tilfælde ligefrem give et tilskud til selve oprensningen. Det sidste kræver, at man hugger nogle 3-4 m brede bræmmer på grøftens sider med en vis mængde træ. Efterfølgende kan disse lysåbne arealer bruges til vildtpleje. Nedskæring. Tilstoppet overkørsel. Den praktiske udførelse En løbende oprensning hvert år vil betyde, at der ikke når at etablere sig generende trævækst i og omkring selve grøften. Gravemaskinen vil her typisk have en præstation på 80 m pr. time. Mindre grøfter med en overbredde på 1,5 m oprenses hurtigst, hvis maskinen kan skræve over grøften. Ved større grøfter er det Dårlig forberedelse af oprensningen, hvor generende trævækst ikke er skåret ned, vil betyde en lav præstation på maskinen, der ofte ses at falde til ca. 40 m pr. time. Den anvendte entreprenør bør altid have grønt lys for efter behov at opgrave ikke fungerende overkørsler og ilægge de praktiske 6 m polyethylenrør med en diameter på Ø25 cm. (se billedet på næste side). Endvidere kan der være gamle og meget flotte stenkister, der bør renses og restaureres. Dette er bekosteligt og den billigste løsning er en omføring med rør. Det er en fordel, hvis nye overkørsler kan fyldes med stabilgrus eller knust beton. Derved undgår man at overkørslen sætter sig. 9

10 Man må imidlertid sige, at der oftest med fordel og uden store omkostninger kan indlægges nogle hovedgrøfter fra starten. Så indgår de i den samlede planlægning, og operationen er oftest billigere at udføre i forbindelse med plantningen frem for at skulle ind senere. Polyethylenrør. Skal jeg have grøfter i min skovrejsning? Det er meget sjældent, at der bliver etableret grøftesystemer i nye skovrejsninger på landbrugsjord. Dels fordi der på grund af stadigt fungerende markdræn sjældent er vandstuvningsproblemer i de første år. Dels fordi det ofte kan være dræbende for et i forvejen dyrt skovrejsningsprojekt med flere omkostninger end højst nødvendigt. Man kan nemlig ikke altid regne med, at de eksisterende dræn bliver ved med at virke. Ofte stoppes de til af rødder fra den nye plantning efter måske 10 år, og der opstår nye, uønskede vådområder. Når de første områder oversvømmes, er det vigtigt at handle hurtigt for at undgå trædød eller skader på de unge træers rodsystemer. Så er det om at få lavet en plan for grøftningen og dens praktiske udførsel. Rettidig omhu er vigtig. Netop et år som i år kan bruges til at få opmærket behovene. Alt i alt må vi konstatere, at lige så vel som megen nedbør især om sommeren er en lykke for skovene, lige så vigtigt er det at kunne bortskaffe det overskudsvand, som træerne ikke kan bruge. Af hensyn til tilvækst, sundhed og stabilitet. Børge Nissen, inkl. fotos Skove og naturejendomme salg og vurdering Aktuelle ejendomme: Nordjylland: Himmerland: Midtjylland: Sydjylland: Østjylland: Fyn: Vestjylland: Bornholm: Kirkebakke Skovbrug 66 ha Kringelkær Skov og Dyrehave 38 ha Store Hestlund 79 ha Skovly Plantage 27 ha Roland Mose i alt 72 ha Dalby Skov Øst i alt 13 ha Det Mørke Hoved 36 ha Sydfynske småskove i alt 31 ha Morud-skovene i alt 168 ha Kærslund Plantage 33 ha Gl. Skovgaard 49 ha Se mere på eller kontakt Jesper Just Nielsen på: S K O V- OG NATURE J E NDO MME. R Å D GIV NING O G F O RMIDL ING 10

11 Grøfterne og juraen Vandløbslovens regler finder også anvendelse på grøfter. Ifølge Vandløbslovens 3 er det som udgangspunkt tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb. Dette gælder både land- og skovbrug. Denne frie dræningsret gælder imidlertid kun med afløb til vandløb, der ligger på eller støder op til egen grund og kun til åbne, naturlige vandløb og således ikke til rørlagte vandløb. Sidstnævnte kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden, som er kommunen. Afledning til et vandløb, der er beliggende på naboens grund kræver også kommunens godkendelse også i situationer, hvor en sådan vandafledning måtte være aftalt med naboen. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for ændret afvanding, hvis der nedstrøms inden for en afstand på 6 km findes et registreret dambrug. Dræningsarbejder (både nyetablering af grøfter og oprensning af eksisterende grøfter) kan imidlertid kræve tilladelse efter anden lovgivning, særlig Naturbeskyttelsesloven og Skovloven. Der må således ikke i forbindelse med sådanne arbejder ske en ændring af tilstanden af beskyttede vandløb, søer, ferske enge og overdrev, strandenge og strandsumpe samt moser o.l. Definitionen af de beskyttede naturtyper er ens i Naturbeskyttelsesloven og i Skovloven, men naturtyperne er beskyttede uanset arealstørrelse, hvis de er beliggende i fredskov. Og i fredskov gælder beskyttelsen af vandløb også selvom disse ikke er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3. Almindelig vedligeholdelse i sådanne vandløb er dog tilladt (se senere). Særligt for træbevoksede moser gælder, at sådanne er omfattet af beskyttelsen, hvis vegetationen er opstået naturligt, mens moser, der er tilplantede og i almindelig forstlig omdrift ikke er omfattet af beskyttelsen, selvom bundflora, vandstandsforhold m.m. godtgør, at der er tale om en mose. Denne er blot ikke beskyttet. Det er kommunen, der er myndighed for de beskyttede naturtyper, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens regler mens Naturstyrelsen er myndighed for de beskyttede naturtyper, der er mindre end Naturbeskyttelseslovens arealgrænser, hvis disse er beliggende i fredskov. Herudover vil enhver ændring af afvandingsforholdene i Natura 2000 områder kræve forudgående anmeldelse til Naturstyrelsen, hvis der er tale om fredskovspligtige arealer og til kommunen, hvis der er tale om ikke-fredskovspligtige arealer. Anmeldelse er påkrævet i forbindelse med etablering af nye grøfter men også i forbindelse med oprensning af eksisterende grøfter. Vedligeholdelse af vandløb i skov kan ske ved oprensning med hånd eller maskine. En sådan vedligeholdelse må dog ikke gå dybere end grøftens oprindelige bund, og bredden må ikke øges eller brinkerne ændres væsentligt. Det anbefales at udføre vedligeholdelsen af vandløbene i skov med jævne mellemrum (op til år). Såfremt der er gået meget lang tid siden seneste oprensning, kan en oprensning til oprindeligt niveau blive betragtet som en regulering af vandløbet, hvilket kræver vandløbsmyndighedens tilladelse såvel efter Vandløbsloven som for beskyttede vandløb efter Naturbeskyttelsesloven. Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening 11

12 Vandet og træernes vækst Meteorologerne kalder den foreløbige del af 2011 for et vejr-rigt år har nemlig i gennemsnit været både mildere, vådere og mere solrig end et gennemsnitsår. Normalt falder der i gennemsnit 490 mm regn i løbet af årets første 9 måneder. I år faldt der 600 mm - dog fordelte nedbøren sig meget forskelligt rundt om i landet. På Lolland-Falster og i Midt- og Sønderjylland faldt der over 800 mm. Hvad værre var: mens foråret var tørt kom langt størstedelen af regnen i løbet af sommeren med de kendte store gener for landbruget til følge. Vand giver mertilvækst Trods de store problemer, regnen stedvist førte med sig, er der i det mindste grund til at glæde sig over én ting: Træerne voksede bedre end normalt. Generelt er det nemlig sommernedbøren, som begrænser træernes vækst i vores klima. Derfor har mange træer haft en rigtig god sommer. Det betyder for det første, at tilvæksten nedsættes. Det er jo umiddelbart mest af interesse for skovejeren, men vores omverden kan også forstå argumenterne om, at det samtidig betyder mindre produktion af biomasse, og det giver mindre kulstoflagring. Vi taler om et tab på 15-25%. Hertil kommer, at kvaliteten og dermed værdien af det producerede træ ofte nedsættes på grund af fregner, brunkerne og andre tilsvarende kalamiteter, som afspejler, at træerne ikke har det godt. Og måske værst af alt: Træerne bliver ustabile og udsatte for stormfald, når de ikke er forankret ved dybe rødder. Det betyder mindre robuste skove trist både for ejeren og for samfundet. I Sverige, hvor man har haft en tilsvarende våd sommer, har en opgørelse vist en ekstra tilvækst på flere millioner kubikmeter. Det vil betyde en ekstra indtægt til skovejerne, når denne tilvækst høstes. Men for meget vand giver problemer Det overskydende vand, som træerne ikke kan bruge, skal dog helst væk igen. Jorden må ikke blive vandlidende. Som næsten alle andre vækster, vi kender fra potteplanter til landbrugsafgrøder kan vores normale skovtræer ikke leve med, at rodzonen er vandmættet (undtagelsen er rødel). Rødderne har nemlig behov for ilt til deres vækst. Hvor der ikke er ilt i jorden, dør de dybere rødder, og vi får overfladiske, flade rodsystemer. Mest følsom er bøgen. Høj vandstand giver et overfladisk rodsystem her med stormfald til følge. Foto: Jan Hjeds. Endelig betyder tidvist højtstående grundvand, at træerne bliver mere tørkefølsomme. Det kan umiddelbart virke mærkeligt, men mekanismen er enkel: Når vi har højtstående grundvand i en del af året, får vi et fladt rodnet. I en efterfølgende tørkeperiode mangler træerne så de dybe rødder, der kunne have hentet vand op fra undergrunden. 12

13 Det er altså af mange grunde vigtigt, at der er nogenlunde styr på vandet. Og det er hovedgrundene til, at mange danske skove er grøftet. Grøftningen har været det hjælpemiddel, som man har brugt for at skabe det nødvendige rodrum for træerne. Vand giver også rigdom vådområder i skovene Når alt dette er sagt, er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der også er store naturværdier knyttet til vandløb og fugtige pletter i skovene. De ovennævnte bekymringer gælder kun de 80-90% af skovene, der er produktionsbevoksninger. Vandløb og vådområder er levested for utallige organismer, især smådyr og insekter, som igen er fødegrundlag for en lang række fugle. Grøftning i skovene især i bøgeskovene er et vigtigt hjælpemiddel til at sikre dybe rodsystemer. Foto: Per Hilbert, Gunderslevholm. De kommende vandplaner Der er dog andre interesser i spil. Ud fra et ønske om at skabe en biologisk bedre tilstand i vores vandløb foreslås i de nye vandplaner (som ikke er vedtaget endnu) at hæve vandstanden i mange vandløb enten ved formindsket grødeskæring eller ved udlægning af grus. Det gælder også en række vandløb i skov. I den forbindelse er det uhyre vigtigt at være opmærksom på bevoksningerne langs de berørte vandløb. Det er afgørende, at vandafledningen fra produktionsbevoksninger af især bøg ikke forringes. Ellers risikerer man af de grunde, der er nævnt ovenfor bevoksningernes opløsning med tab af store biologiske og økonomiske værdier til følge. På fladt terræn skal man også være opmærksom på, at en forringelse af afstrømningen i vandløb i det tilgrænsende landbrugsland kan have en negativ virkning inde i skoven i form af forsumpning. Det er derfor vigtigt, at skovejerne uanset om de er landmænd eller ej følger med i, hvad der sker med de kommende vandplaner. Vandet i skovene giver ikke kun problemer. Vandløb og vådområder er vigtige biotoper for mange smådyr, insekter og fugle. Og de øger skovenes herlighedsværdi. Foto: Per Hilbert, Løndal Så der må i skovbehandlingen blive tale om en balance, hvor man sørger for, at produktionsbevoksningerne får mulighed for en dyb og god rodudvikling samtidig med, at man tager hensyn til og beskytter og måske oven i købet forbedrer de reelle vådområder. Per Hilbert 13

14 Gnav i nyplantninger af løvtræ og frugttræer Vintertid er tid for museskader. Når afgrøderne er borte fra markerne går musene i skoven og ind i husene. Sne og ukrudt er et eldorado for en mus, der kan færdes uden risiko under sne og græs. Musegnav på barken på den nederste del af stammen på løvtræer kan være dødbringende for planterne. Særligt udsatte er ask, ær og bøg. Skaden ses som lyse partier på stammen lige over jordhøjde. Skaden kan optræde på stammer op til ca. 10 cm i diameter, dog er det farligst for planter under 3 cm. Det er ikke nok at stå ude på vejen og se om træerne er gnavet, for der ser du kun de stammer der er fri for ukrudt/græs og skaden starter på de planter der er dækket af græs rundt om stammen. Den bedste sikring mod musegnav er rene kulturer, især er det vigtigt at holde kulturerne fri for græs. Dette harmonerer ikke så godt med de nye strømninger mod mindre brug af kemikalier til renholdelse. Der er dog også andre metoder til sikring mod musegnav. Rodhalssmørring Alle planter smørres hvert år. Hertil anvendes et midel, der skal sprøjtes på stammen eller påsmøres med en langskaftet pensel. Godkendt er midlet Gyllebo plantebeskyttelse. Midlerne fås ved henvendelse til din skovfoged. Udlægning af gift for mus og mosegrise Tidligere var det en almindelig og effektiv metode at udlægge gift for mus og mosegrise, men midlerne er nu ikke længere godkendt og dermed er det forbudt. Naturlig regulering Mus har mange fjender. For at give disse fjender gode fangstmuligheder er renholdelse nødvendig. Fjenderne er rovfugle, som musvåger og ugler, desuden tager ræve mange mus. Rovfugle og ugler har gode muligheder for jagt fra siddepinde, der er 2-3 m høje pinde/småtræer med en tværpind foroven. Uglebestanden kan fremmes ved opsætning af uglekasser. Frugttræer og harer Vi har solgt mange frugttræspakker til skovrejsninger og til udplantning langs skovveje i gammel skov. Disse træer er udsat for harebid det er ærgerligt at se et flot og frodigt frugttræ bidt over 30 cm over jorden. For at sikre frugttræer kan de plantes i et vækstrør ( cm), eller et vækstrør kan skæres op og placeres om stammen, eller træerne kan omvikles med kyllingetråd helst et par gange. Frands Fraas Nielsen Eksempel på musegnav. Foto: Frands Fraas Nielsen 14

15 Skovdyrkerens skovmüsli Det er oldenår i år og selvom din skovfoged måske taler om selvforyngelse i den forbindelse, så kan der nok blive lidt til overs til andre formål også. Bog kan spises og smager dejligt specielt hvis de bliver ristet. Man skal dog ikke spise uanede mængder af dem, da de indeholder nogle syrer. Denne opskrift på en god skovmüsli kan anbefales. Ud over bog kan du samle hasselnødder og måske blåbær og æbler i din skov. Nyd din Skovdyrkermüsli til surmælksprodukter eller med mælk på. Den er nem at lave og kan holde sig i omkring en måned, hvis den bliver opbevaret i en lufttæt beholder. Se hele opskriften på vores hjemmeside. Søren Ladefoged Smag på din skov Focus ultra/dash - En løsning på alvorlige græsproblemer? Den 22. februar 2011 blev Focus Ultra offlabel godkendt til anvendelse i nordmannsgran, nobilis, bøg og eg ved pyntegrøntsdyrkere og skovbrug. Det virkelig spændende ved dette middel var at det hævdedes at kunne bekæmpe Bjergrørhvene. Til venstre ses et ubehandlet område, læg mærke til de karakteristiske aks på bjergrørhvenen. Til højre ses resultatet af en sprøjtning med Focus ultra - nu kan man faktisk se granerne. Foto: H. C. Graversgaard Bjergrørhvene (Calamagrostis epigeios) er en høj grov græsart der kan holde nyplantede skovkulturer nede i årevis. Hidtil har der ikke været nogen effektive midler på markedet, slet ikke til brug i etablerede skovkulturer. Jeg synes at vi siden 2005, især i skove der var hårdt ramt af stormfald, har oplevet at bjergrørhvene har koloniseret større og større arealer. Når bjergrørhvene indvandrer i en nyplantet kultur kan den fuldstændig tage magten fra træerne. I praksis har den eneste nogenlunde brugbare metode været at slå græsset med kratrydder og så efterfølgende at sprøjte med round up, afskærmet. Så Focus Ultra var virkelig en nyhed - som skulle afprøves. Ved flere gode medlemmer blev denne sommer foranstaltet flere praksisnære sprøjteeksperimenter i skov- og juletræskulturer. Vi har anvendt tågesprøjte, fordi det i realiteten er det eneste redskab der kan færdes i skovkulturerne. Jeg må sige at virkningen har været absolut tilfredsstillende. Man skal være opmærksom på at selvom græssets vækst standser umiddelbart efter sprøjtning, så indtræder den synlige virkning først efter ca. 5 ugers forløb (man kan altså godt nå at tænke at skidtet virker sgu ikke ). Vi har brugt Focus Ultra i max. docering; 5 liter/ha, og tilsat spredemiddel Dash 0,5 liter/ha. Midlet er off label godkendt til brug i nordmannsgran, nobilis, eg og bøg. Vi har for eksperimentets skyld prøvet det af også i sitkagran og ahorn. Ahorn fik lidt sørgerande rundt om bladene, men det har rettet sig over sæsonen. Øvrige arter har ikke vist reaktioner på sprøjtningen. Det ser ud til at vi har fået et middel der kan løse græsproblemer i vores skovkulturer - i særdeleshed ser det ud til at det hidtil uløselige problem Bjergrørhvene har fået kam til sit hår. Snak med din skovfoged - måske kan I redde nogle af de mange græsbundne kulturer på din ejendom. H.C. Graversgaard 15

16 Medlemstilbud: Ädellöv. Virke och förädling Skovdyrkerne har tætte kontakter til det svenske skogsforskmiljø. Det er jo praktisk eftersom dansk skovforskning og -formidling jo er skrumpet til et minimum, gennem de seneste år. Svenskerne ser muligheder i skovbruget, både i nåleskovssektoren men i tiltagende grad også i løvskovsdyrkningen. det står i skoven. Bogen giver skovdyrkeren perspektiv i arbejdet i skoven. De fleste kan glædes ved det smukke træ, i møbler, gulve og brugsgenstande. Vi skovdyrkere glædes over træerne i skoven. Bogen viser den smukke sammenhæng der er mellem dyrkning og videreforarbejdning. Magasinpost MMP ID- nr For at udbrede kendskabet til løvtræets kvaliteter, muligheder og tekniske egenskaber har SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) udgivet en lille (196 sider), rigt illustreret bog om ædelløvtræ. Bogen handler om det der er inde i træerne, altså træet/veddet/tømmeret. Ask, avnbøg, bøg, eg, elm, fuglekirsebær, lind og løn beskrives grundigt og meget smukt illustreret. Men også træets brede anvendelighed fra energiråstof til violinfinér gives der solid information om. Der er mange herlige illustrationer i bogen, blandt andet vises hvordan plankernes udseende ændres jo længere plankesaven kommer ind i kævlen.. Bagerst i bogen er et lille afsnit om de enkelte træarters fysiske egenskaber. Bogen er skrevet på svensk, det skal man ikke lade sig kyse af, det er ikke svært at følge med i teksten, blandt andet fordi bogen er så rigeligt illustreret. Ádellöv er en bog for både skovfolk, skovejere og skovdyrkere. Det er inspirerende at træets skønhed og anvendelighed rækker langt ud over den tid Illustration fra bogen. Bogen er en herligt inspirerende julegaveidé til skovdyrkeren. Bogen koster 295 kr. + moms og porto på 41 kr. Bogen bestilles ved kontakt til vores kontor, pr. mail, telefon eller fax: tlf , fax Hvis man af gavetekniske årsager ønsker bogen sendt til en anden adresse (hvor gavekøberen ikke bor), så kan det også lade sig gøre. H.C. Graversgaard Udgiver: De Danske Skovdyrkerforeninger Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C Tlf Ansvarshavende redaktør: Per Hilbert Redaktion: Tine Nordentoft Petersen Forsidefoto: Bert Wiklund, bwfoto.dk Tryk: P. J. Schmidt A/S ISSN

Nr. 29 Oktober 2014 NORD-ØSTJYLLAND. Skovene - natur eller produktion Verdens frølager Løvtræsafsætning

Nr. 29 Oktober 2014 NORD-ØSTJYLLAND. Skovene - natur eller produktion Verdens frølager Løvtræsafsætning Nr. 29 Oktober 2014 NORD-ØSTJYLLAND Skovene - natur eller produktion Verdens frølager Løvtræsafsætning Det er vist et oldenår i år i hvert fald et frugtår Efter et herligt forår var det en fornøjelse,

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015 Skovdyrkeren Nr. 33 Maj 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! ERFA-gruppe for juletræer er du interesseret? Flere medlemmer har udtrykt ønske

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Generalforsamling 2013 i Skovdyrkerforeningen og regionsmøde i DDS Tirsdag d. 22. oktober 2013 blev den årlige

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver Skovdyrkeren Nr. 34 Juni-Juli 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver Sidste chance for tilskud til

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012 Skovdyrkeren Nr. 14 September 2012 NORD-ØSTJYLLAND Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen To nye skovfogeder ansat pr. 1. august 2012 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere to nye skovfogeder

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Nr. 18 Marts 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Nr. 18 Marts 2013 Skovdyrkeren Nr. 18 Marts 2013 ØSTJYLLAND Ulven kommer Ny bog om brænde Redder Iran vores ask? Fælles drift i parcelskove giver store ejerfordele Foreningen har mange medlemmer, som ejer et skovstykke

Læs mere

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

Dyrkning af kvalitetsløvtræ

Dyrkning af kvalitetsløvtræ Dyrkning af kvalitetsløvtræ Baggrund og ide Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Vi laver for meget bulkproduktion i Danmark der skal også produceres kvalitetstræ.

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 4 Forskning i terapihaver får dybere rødder 8 Knust beton, tegl og asfalt med nye forskrifter 12 Færdsel langs vandløb giver kun få gener 14 Et nyt liv til bytræerne 22 Vitaminer

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 SALTE, SYGE OG SUNDE VEJTRÆER Salttørke, tømidler, sygdomme, gødskning og beskæring på årets bytræsemiar. Side 4 SAVANNE OG JUNGLE I LAHOLM Peter Gaunitz står bag et naturinspireret,

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 BIODIVERSITET I BYUDVIKLINGEN Hensyn til flora og fauna skal integreres i alt det man gør når man f.eks. plejer det grønne. Side 4 KIRKEGÅRDE SKAL VÆRE FOR ALLE Kunsten er at tilgodese

Læs mere

Beretning. Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Regnskabsåret 2012-2013. 1. juli 2012-30. juni 2013

Beretning. Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Regnskabsåret 2012-2013. 1. juli 2012-30. juni 2013 Beretning Regnskabsåret 2012-2013 1. juli 2012-30. juni 2013 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Formandstanker I et år hvor foreningslivet har sprudlet i forbindelse med fejringen af vores jubilæum, er det

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

GOLF I SPIL MED NATUREN

GOLF I SPIL MED NATUREN LOKALISERING AF GOLFBANER TIL GOLF I SKOVEN MINDRE END 18-HULLERS KAN GØRE DET ET SYSTEMATISK MILJØARBEJDE NATUR OG GOLF KAN FORENES GOLFBANER OG FRILUFTSLIV IDEER TIL RETNINGSLINIER FOR LOKALTILPASSEDE

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011 4 En beskæring er en såring 14 90 år med græsfrø 16 Buksbom trues af agressiv svamp 20 Fredsegen 28 De gode udbud kommer ikke af sig selv 32 Den varme ø 38 Ungdomshusets nye træer er krigsveteraner Grønt

Læs mere

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER Mimi Hvass,,, At plante store træer er blevet et hit. Også i private haver. Med eller uden fagfolk som rådgiver. Der er i alle tilfælde faldgruber og idéer man skal være opmærksom

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre Bedre Vandløb en praktisk håndbog Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb. Forside: Udlægning af gydegrus Bedre Vandløb -en praktisk håndbog Indholdsfortegnelse Afsnit

Læs mere

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Have & Landskab 13 Slagelse 28.-30. august UDSTILLING MED INNOVATION Have & Landskabs udstillere viser ikke kun fagets bredde og dybde - men også fornyelsen. Side 4 FAGET VIL

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2010

Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2010 4 Rødder i rør 8 Byen fortættes og grønt bliver gråt 10 Eventyr og cykler skal køre yuan hjem 14 Dragør oven og neden vande 20 Forstadens landskab i et historisk lys 28 Altanen, mellemrummet og byen 34

Læs mere

Grønt. Miljø. DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København.

Grønt. Miljø. DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København. Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2014 DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København. Side 4 TRÆER OG VAND I DET GRØNNE LAND Træerne

Læs mere

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien.

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2013 REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Side 4 BERLIN ER TRÆERNES BY Berlinerne elsker deres træer

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere