FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6"

Transkript

1 FØNIX 20. september 2010 nr. 8 AU's årsfest side 3 succesfuld sommerskole side 5 nyt rejseafregningssystem side 6

2 indhold Jens C. Pedersen, sek 2 AU's formidlingspris til Peter Bondo Christensen Med Beatles' "Imagine" som gennemgående tema Dronningens Fortjenstmedalje I kontrasternes tegn Succesfuld sommerskole... 5 Nyt rejseafregningssystem...og tættere samarbejde med AU En række inputs til forbedringer af DMU.DK Notitser år med smil, sjov og hjælpsomhed Carlos alias Hr. Vådområde Året rundt på DMU's arbejdsmark AU's formidlingspris til Peter Bo Forskeren, dykkeren og journalisten Peter Bondo Christensen, MAR, fik overrakt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris ved universitetets årsfest. Peter ser prisen som et skulderklap til den populære formidling og glæder sig over at han i DMU har fået råderum til at arbejde så meget med formidling. Prisen blev overrakt af rektor Lauritz H. Holm-Nielsen ved universitetets årsfest som en påskønnelse af Peters fremragende formidling af viden fra universitetet til samfundet. Med prisen fulgte kroner til Peters videre formidling og forskning. Rektor fremhævede i sin tale at Peter kombinerer en karriere som forsker i international klasse med fremragende formidling. Som formidler udfolder han sig flittigt via mange kanaler: TV, artikler i dagspressen, artikler i fagblade, populærvidenskabelige bøger, opslag i Den store danske Encyclopædi og undervisningsmateriale til grundskolen og gymnasieskolen. Samtidig er han også med i frontforskning, såsom det banebrydende arbejde om elektriske kredsløb i havbunden, der blev publiceret i Nature i foråret. Fønix har spurgt Peter hvordan det føles. Det er rigtigt dejligt. Ikke mindst synes jeg det er et bredt skulderklap til formidlingen og det Peter wind, vibi FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne-Dorte Villumsen og Anne Mette Poulsen Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: Flemming Skov, VIBI Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 18. oktober Deadline hertil: Mandag den 4. oktober Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg. MEd beatles' "IMAGINE" som gennemgående tema Årsfestens aftenarrangement var sædvanen tro henlagt til Musikhuset i Århus, hvor mere end medarbejdere med ledsagere deltog, heraf omkring 25 DMU'ere plus deres ledsagere. Dette er formodentlig det højeste antal deltagere i de fire år, hvor DMU har været en del af Aarhus Universitet. Deltagerne blev bænket i koncerthusets store sal og i den rytmiske sal, hvortil underholdningen i den store sal blev transmitteret på storskærm. Det musikalske indslag var for tredje lagt i hænderne på kapelmestrene Per Christian Frost, tidligere guitarist i Gnags, og Peter Vuust på bas, hjerneforsker ved Sundhedsvidenskab. Årets tema var "Imagine" efter en sang af John Lennon, og det var også et gennemgående tema i Rektors festtale i aulaen. En række danske kunstnere underholdt med forskellige sange fra det store Beatles katalog. Her kan nævnes mezzosopranen Andrea Pellegrini, der gav en vidunderlig version af Piggies, det unge talent Christian Hjelm, der fortolkede When I m 64, dansk rockens ukronede dronning Sanne Salomonsen, der for fuld udblæsning gav Back in the USSR og sangeren og skuespilleren Nikolaj Steen, der rundede af med All you need is love. Finalen var, da alle medvirkende kom på scenen og i fællesskab med bandet gav Sgt. Pebber's lonely hearts club band.

3 FØNIX ndo Christensen er dejligt at mærke at universitetet værdsætter indsatsen. Jeg er glad for at jeg i DMU har fået råderum af mine chefer til at arbejde med formidlingen og at mine kollegaer har spillet aktivt og positivt med på holdet. Foto: roar paaske, au-foto. Peter fremhæver bl.a. at han under ansættelsen ved DMU fik mulighed for at uddanne sig til journalist på Danmarks Journalisthøjskole. Her oplevede han nogle knalddygtige lærere og spændende medkursister. Peter glæder sig over den stigende anerkendelse og interesse for formidling på de danske universiteter: Da jeg blev færdig på universitetet i 1984 blev der set skævt til at bruge sine kræfter på at formidle populært. Det er heldigvis ændret. Der er sket et kolossalt skifte i forskernes holdning. Det oplever vi også på Aktuel Naturvidenskab (hvor Peter er med i redaktionskomitéen, red.) hvor der nu kommer så mange artikler at vi kan vælge. Stort til lykke til Peter. AU's communication award to Peter Bondo Christensen Researcher, diver and journalist Peter Bondo Christensen, MAR, received Aarhus University s research communication award at the university s annual celebration. Peter sees the award as an acknowledgement of popular communication and is happy that NERI has given him time and space to pursue communication-related issues. For at kæde de enkelte indslag sammen var Mikael Bertelsen atter hyret som konferencier. Mellem de musikalske indslag var indlagt en quiz, som Mikael Bertelsen bestyrede med sikker hånd. Temaet for quizzen var AU's historie. Der var to svar til hvert spørgsmål, som deltagerne ved hjælp af gule eller røde kort skulle markere svarene med. Spørgsmålenes sværhedsgrad steg i løbet af aftenen, så flere og flere af deltagerne måtte lægge kortene. Til sidst var der 5 finaledeltagere - tre fra den store sal og to fra rytmisk sal. Vinderen blev en medarbejder fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Til lykke med det. Efter to timers forrygende underholdning var der buffet i koncerthusets foyer og på balkonerne. Her var der lejlighed til at hilse på kolleger, gamle venner og træffe nye bekendte fra andre dele af universitetet. With Beatles' "IMAGINE" as theme This year s annual celebration was, as usual, held in the Concert Hall Aarhus and more than 2,400 members of staff and partners took part, from NERI about 25 with their partners. This is probably the highest figure in the 4 years that NERI has been part of Aarhus University. Fotos: flemming skov, vibi.

4 4 FØNIX redaktionen dronningens fortjenstmedalje Merete Worsøe, MIMI og Jan Damgaard Nielsen, MAR er blevet hædret med Dronningens fortjenstmedale for 40 års tro tjeneste i den offentlige sektor. Tv. : Merete Worsøe omgivet af Henrik Sandbech (th.) og Niels Kroer (tv.) Th. Jan Damgård Nielsen fremviser den flotte medalje. I kontrasternes tegn winnie grynnerup, mar MAR's årlige besigtigelsestur stod i kontrasternes tegn. Turen gik nemlig til både Christiania og til Folketinget. På Christiania startede vi i kunstgalleriet Gallopperiet, hvor vi fik et grundigt indblik i Christianias historie, bl.a. med information om hvordan Christianias grundlov opstod. Efter foredraget blev vi ført rundt på området. Blandt mange ting så vi den grå hal, kvindesmedjen, naverhuset og passerede naturligvis også Pusher Street, hvor der åbenlyst blev solgt og røget hash. Det var påfaldende, så roligt der var på Christiania. Storbyens larm trængte ligesom ikke ind på området. Ved hovedudgangen passerede vi skiltet med Christiania på forsiden. På dets bagside stod følgende: You are now entering the EU. Efter rundvisningen gik vi over til Folketinget. Her startede vi med at få stillet sult og tørst i Snapstinget. Efter frokosten førte en meget engageret dame fra Folketingets besøgstjeneste os rundt og fortalte om landstingssalen, portrætterne af de tidligere statsministre og formænd for Folketinget. Hun fortalte om maleren som i sin tid malede friserne, 3½ års arbejde, om de cykliske elevatorer, de såkaldte paternostre, jyske lov, grundloven m.m. og ikke mindst folketingssalen. A world of contrasts MAR s inspection trip went to Christiania and the Danish parliament, Folketinget. At Christiania a presentation gave the participants a detailed insight into its history followed by a guided tour of the area. Next, the trip went to Folketinget where lunch was enjoyed at Snapstinget. A guided tour was arranged here too, including the parliament s session hall. Tv. folketingssalen. Th. det bananformede naverhus på Christiania. Fotos: Winnie Grynnerup.

5 jens c. pedersen, sek FØNIX Succesfuld sommerskole En succes. Anderledes kan det næsten ikke siges, når sommerskolen er fyldt op med tilfredse studerende, der også er et fagligt udbytte til arrangørerne og indsatsen er finansieret. Kurset i analysemetoder for organiske stoffer blev gennemført af et team i MIMI med professor Philipp Mayer i spidsen. Philipp Mayer ser tilfreds ud da han kommer ind på mit kontor for at fortælle om sommerskolen. Sådan ser Philipp nu næsten altid ud, det er en god måde at få mig overbevist om at jeg skal skrive en historie til Fønix om hvorfor det gik så godt. En sommerskole er en god og koncentreret form for kursus. Det startede for to år siden hvor lederen af ph.d.-uddannelsesprogrammet RECETO spurgte om jeg kunne påtage mig at stå for en sommerskole for ph.d.-studerende. Han sagde samtidigt at jeg skulle sørge for at afsætte ordentlig tid til forberedelsen. Samlet har teamet brugt ca. 3 måneder på at forberede og afvikle kurset, hvoraf jeg har brugt op mod de 2. Så det er bestemt en opgave man skal tage alvorligt. Udbyttet kan gøres op i 28 tilfredse deltagere fra lande. Mange blev tiltrukket i kraft af MIMI s netværk, men Philipp vurderer alligevel at der er basis for en 2-3 nye samarbejder for MIMI blandt deltagerne og de grupper de kommer fra. Blandt andet er to af deltagerne blevet i DMU for henholdsvis to måneder og et år efter kurset. Hertil kom at DMU-teamet også fik udbytte af at lytte til at en række af de eksterne undervisere som var med på kurset. Et andet væsentligt udbytte er at kurset medvirker til at udbrede kendskabet til DMU s forskning og metoder. Derfor har Philipp fx selv prioriteret at undervise på andre sommerskoler. Socialt mener Philipp det var vigtigt at det kunne lykkes at holde gruppen samlet, men dog nær byens aktiviteter, ved at lade dem bo på Roskilde Vandrerhjem. Kursus i analysemetoder Kurset bar den mundrette titel Direct analytical methods for determining exposure and fate of organic chemicals in soils and sediments. Det forløb over en uge i slutningen af august, hvoraf to eftermiddage var helliget laboratorieøvelser. To eftermiddage var afsat til laboratorieøvelser. Det lykkedes fint at gennemføre i MIMI s laboratorier. Kurset blev afviklet i regi af ph.d.-uddannelsesprogrammerne RECETO (KU) og STAiR (AU) som begge bidrog til finansieringen. Endvidere var der samarbejde med EU-projektet MODELPROBE som bidrog med undervisere. Kurset gav 5 ECTS-point forudsat at deltagerne enten holdt et 20-minutters fagligt oplæg eller afleverede en rapport. De i alt 8 oplæg fra deltagerne medvirkede ifølge Philipp på en god måde til at give kurset bredde. Teamet bag kurset bestod af professor Philipp Mayer, seniorforsker Kilian Smith, ph.d.-studerende Stine N. Schmidt, laborant Margit Fernqvist, laborantelev Maria Nguyen. Chefsekretær Naja Møller stod for korrespondance og hjemmeside medens Britta Munter sørgede for det grafiske udtryk. Successful summer school A success this must be the correct expression when the summer school is filled with satisfied students, the organizers find it scientifically rewarding, and the efforts are funded. The course in analytical methods for organic chemicals was held by a MIMI team led by professor Philipp Mayer.

6 6 FØNIX Marlene Selvig-Hansen, SEK Nyt rejseafregnings I løbet af efteråret vil DMU implementere et nyt browserbaseret rejseafregningssystem. Systemet administreres af au, der over sommeren har haft to hovedområder djf og HUM til at teste systemet. Rejseafregningssystemet hedder i daglig tale AURUS, hvilket er en sammentrækning af au s Rejse- og UdgiftsafregningsSystem. Både rejseafregninger samt kassebilag mv. skal fremover håndteres her. Som et led i fusionen mellem AU og DMU skal der implementeres en lang række ensartede administrative systemer herunder også et browserbaseret rejseafregningssystem, der foruden rejseafregninger også skal ekspedere andre typer udlæg, der hidtil har været håndteret via kassebilag. Systemet har i en årrække fungeret på ASB og over sommeren har DJF og HUM implementeret systemet og været de der i denne omgang skulle igennem alle børnesygdommene. DMU s implementering starter medio september og systemet skal være i drift sidst i oktober. Sek vil i løbet af september og oktober afholde informationsmøder og brugerkurser for de superbrugere der skal vejlede DMU s rejsende medarbejdere. Rejsereglerne er de samme som hidtil så det er alene brugerfladen der er anderledes. Følg din afregning I løbet af september vil de eksisterende kreditkort blive udskiftet med nye kreditkort, der er med firmahæftelse i stedet for DMU s tidligere praksis med personhæftelse. De nye kreditkort vil være fuldt integreret med aurus, hvilket betyder at samtlige transaktioner bliver læst ind med linjer til fordeling på de relevante projekter. Man får derfor dagskursen for de enkelte køb udregnet og kreditkortet vil svare fuldstændigt til at have fået et forskud. Har man gennemført transaktioner via AU-kreditkort vil man - via en mail få tilsendt en reminder om at man har et udestående og skal se at få lavet sin afregning. Andre bilag eller relevant dokumentation skal skannes ind og vedlægges afregningen. AURUS indeholder et kontrollant- og godkendelseshierarki der ikke adskiller sig særligt fra det man kender på de nuværende jens c. pedersen, SEK en række inputs til forbedringer af dmu.dk Som led i et speciale på kommunikationsuddannelsen på RUC har vi fået undersøgt en række aspekter omkring brugervenligheden af dmu.dk. Specialet er todelt i en teoretisk del og en praktisk del baseret på en tænke-højt-test med 9 brugere fordelt på tre af vores vigtigste brugergrupper inden for miljøområdet, nemlig administratorer, (private) rådgivere og forskere. Specialet er udført i perioden oktober 2009-april 2010, dvs. før omlægningen til TYPO3. Der var delte meninger om layoutet. Nogle mente det var en klar forbedring, andre fandt det kedeligt. Generelt havde brugerne svært ved at orientere sig. En række ting er dog allerede blevet løst ifm. omlægningen til TYPO3. Andre problemer eller ønsker er nogen som vi mere eller mindre umiddelbart kan og vil gøre noget ved. Det gælder fx at brugerne

7 FØNIX system rejseafregninger men til forskel fra den nuværende praksis vil man kunne følge sine afregninger hele vejen, og til slut modtage en mail om at evt. udlæg nu er udbetalt på din NEM-konto.... og tættere samarbejde med AU Sommeren har også budt på andre interessante tiltag for økonomiafdelingen i Roskilde. AU s længe ventede administrative opgavesplit er så småt i gang med at blive virkelighed, og der er nu opgaver der tidligere har været løst i Roskilde der fremover bliver løst på regnskabskontoret i Århus. En mindre opgaver er rykningen af debitorer dvs. de bevillingsgivere der ikke lige har fået betalt regningen til DMU til tiden. Det er DMU s opfattelse af denne opgave løses kompetent og efter hensigten dvs. at man ikke bevidstløst sender automatiske rykkere af sted, men differentierer så det kun er de der virkelig skal rykkes der får et brev. En anden og langt større opgave er opfølgning på likviditetssiden. Dette betyder blandt andet at afstemning af bank nu ligger hos AU, så det ikke længere er kassen der sørger for at få indbetalinger matchet op imod de rigtige projekter. Denne opgave er ikke helt på plads endnu men med tiden forventes det at også denne opgave løses smertefrit. New system for settlement of travel costs and closer co-operation with AU NERI is to implement a new browser-based system for settlement of travel costs, AURUS. Both settlement and handling of documentation will be made here. In September and October there will be courses for super users who are to guide the travelling members of NERI s staff. NERI s finance section is now affected by the amalgamation with AU, as small tasks have been moved to the university. This means that some types of tasks are to be solved by AU and no longer by our finance section. More information will be provided when the changes are to take effect. De opgaver der er defineret i opgavesplittet er typisk af meget regnskabsteknisk karakter. Et udestående der endnu ikke er implementeret er fx oprettelse af nye leverandører og debitorer. Dette er tiltænkt at være en centralt placeret opgave, således at man fremover skal fremsende sin oprettelsesblanket til AU i stedet for til Bogholderiet i Roskilde måske til foråret? havde svært ved at orientere sig i de mange emner i vores hovedmenu. Vi forsøger at indarbejde en gruppering i to grupper som i gamle dage, men der bør tænkes over en bedre løsning når vi er igennem den faglige forandringsproces. Og så bliver brugerne forvirrede når de havner i en anden navigation, som det fx er tilfælde i Natur og Miljø, eller et andet (typisk gammelt) layout, hvor især ATMI har en udfordring. Et tredje problem er vores tekster, som bør være mere konkrete. For oversigtssider hellere en deklaration af indholdet frem for almindelig sund fornuft. Endelig er der et antal ønsker som vedrører det fælles gods fra AU, og som vi derfor har sendt videre til AU-Kommunikation. Reference: Jesper Achim Nielsen: En fænomenologisk inspireret tilgang til analyse af websites med som ekstempel. Speciale i kommunikation, Roskilde Universitet En fyldigere redegørelse for resultaterne kan ses på Input for improvements of dmu.dk As part of a master thesis conducted by a communication s student at RUC various aspects of the user friendliness of dmu.dk were treated. The thesis was elaborated during the period October 2009 until April 2010, i.e. before the transfer to TYPO3, meaning that some of the identified issues have already been solved. The remaining suggestions will be studied and attempts at changes made.

8 8 FØNIX Movie nights Every Wednesday we meet at in MIMI s coffee room to watch interesting movies from different countries. We also very much like to get to know Danish movies. Everybody is welcome to join us or suggest movies they would like to show.if you would like to get weekly information about which movies we are planning to see please Tina: or Geoffrey: Filmaftener i Roskilde Vi mødes hver onsdag kl i MIMI s kaffestue, hvor vi ser spændende film fra forskellige lande. Hvis du gerne vil have ugentlige oplysninger om, hvilke film vi har på programmet, så send en til Tina: eller Geoffrey: Malerier og stenfigurer på Kalø Fra august til november udstiller Ester Kjær Geiger og Ruth Kjær deres kunst på Kalø. Ester Kjær Geiger lader sig især inspirere af blomsterverdenen og hendes malerier er farverige og næsten eventyrligt fabulerende. Ruth Kjærs stenfigurer, som ofte optræder flere i flok, henter bl.a. motiver fra dyreverdenen og holder sig til granittens beherskede grå- og bruntoner. Se mere på: Paintings and stone figures at Kalø Nyheder på engelsk In August and November Ester Kjær Geiger and Ruth Kjær exhibit their works at Kalø. Ester Kjær Geiger is especially inspired by the world of flowers, and her paintings are filled with lively colours and are almost fabulatory narratives. Ruth Kjær s stone figures, often appearing in groups, are based on motives from the animal world and have the more cautious colours of grey and brown granite. See more here: Alle nyheder er oversat til engelsk, så alle medarbejdere kan blive informeret. Du finder den engelske side ved at klikke på flaget yderst til højre ved menulinien. News in English All news items are translated into English to keep all members of staff informed. The English site is accessed by clicking on the flag at the right-most end of the menu bar. HVOR REGNBUEN ENDER...løb 130 DMU ere og DPU ere den 30. august stafet. Vejret var vekslende, maden og deltagergebyret for første gang betalt af ledelsen telt, trøjer og bannere ligeså. Hyggeligt samvær med en god stemning gør at vi allerede glæder os til næste år! august løb ca. 25 DMU'ere fra Jylland med på AU-hold i Århus. Denne aften var vejret fint, men dagene forinden havde det regnet temmelig kraftigt, så ruten var noget mudret. Det gjalt dog ikke stemningen som var helt i top hos deltagerne, fortæller Niels Bering Olesen fra Fevø. Det var Niels, der stod for koordineringen i Jylland.

9 FØNIX DMU-revy Der er nu samlet et super kreativt og enthusiastisk hold, som har påtaget sig opgaven med at få skabt en revy i forbindelse med personalekonferencen i april Hvis du kunne tænke dig at være med på holdet - enten på eller bagved scenen - så er du mere end velkommen! Kontakt Lars Villemoes: eller Peter Borgen Sørensen: NERI revue A superbly creative and enthusiastic revue team has now been gathered to perform at the staff conference in April If you wish to join us, it is not too late! Contact either Lars Villemoes: or Peter Borgen Sørensen: Ølsmagning og hygge på Bjergtrolden Kom til Kulturforeningens gå-hjem-arrangement i Roskilde torsdag den 7. oktober kl. 16. Torsdagsbaren er denne dag henlagt til Bjergtrolden, Ringstedgade 30 i Roskilde. Der vil blive lejlighed til at smage nogle spændende øl og en ølkender vil fortælle om de gyldne dråber. Der tager halvanden time og bagefter er der lejlighed for at nyde favorit-øllen sammen med kollegerne. Det koster 50 kr. og du tilmelder dig, senest den 2. oktober, til Lars O. Mortensen via mail til: Vel mødt! Beer-tasting and socializing at Bjergtrolden On 7 October at the cultural society of Roskilde has moved the Thursday s Bar to Bjergtrolden, Ringstedgade 30 in Roskilde. Here you may taste some interesting beers and a beer expert will tell you about the golden drops. For participation (DKK 50) contact Lars O. Mortensen via no later then 2 October. We are looking forward to seeing you! Den faglige udviklingsproces Der holdes medarbejdermøde i DMU vedrørende den faglige udviklingsproces den 23. september kl Rektoratet vil give en orientering om status, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen taler i kantinen i Roskilde og der vil være videotransmission til kantinerne i Silkeborg og på Kalø. The academic development process A staff meeting will be held at NERI on the academic development process on 23 September from 15 to 16. The Rector s Office will give a status of the academic development process and afterwards you will be given the opportunity to ask questions. The rector will speak from the canteen in Roskilde with videolink transmission to the canteens in Silkeborg and at Kalø.

10 FØNIX dorete W. jensen m.fl år med smil, sjov og hjælpsomhed Berit Langkilde Møller har 25-års statsjubilæum den 1. august Hun startede på GEUS den 1. august 1985 som laborant og var der i 4½ år, hvor hun bl.a. oplærte en af vores nuværende kollegaer som laborantelev. Så da Berit startede på DMU MAR ved årsskiftet 1990, var tropperne samlet igen. Hun er meget videbegærlig, uddanner sig løbende, bl.a. med sprogkursus i England og laboratoriekoordinator-uddannelse, og hun er i øjeblikket i gang med diplomuddannelse i Projektledelse på Ingeniørhøjskolen. Berit er rigtig god til at gøre besværlige ting lette. Hun har bl.a. været med til at udvikle og kvalitetssikre et indtastningssystem for indsamlede data til stenrevsovervågningen, og er altid hjælpsom med CapNordic, som ind imellem kan virke noget besværligt for os andre. I et laboratorium har Berit alsidige opgaver som fx på HPLC at adskille de mange forskellige giftige og ikke giftige alger, vi har i havet. I et andet laboratorium sidder hun med mikroskop og adskiller alle de små dyr, der lever på havbunden i de hjemlige og de grønlandske farvande. 25 years with smiles, fun and continued assistance Berit Langkilde Møller, MAR, can celebrate 25 years as a state employee. Berit is a valued colleague and always in high spirits. Her tasks in the various laboratories are many and she is good at making difficult things easy. Berit s interests are wide a kayak trip led to the purchase of her own and a felting course resulted in her own production of scarves etc. and her own website. In her garden Berit grows hops used in the department s home brew. Her colleagues send out huge congratulations on the anniversary. Berit er altid i godt humør, altid smilende når man møder hende på gangene og i laboratorierne. Hun kan dog sagtens give en reprimande godt pakket ind, men stadig med et smil. Smilet blegner dog en smule, når hun er på feltarbejde på havet i høj sø. Berit er også med i det kreative. En enkelt aften på filtekursus førte til en hjemmeside med salg af egne kreationer. Og så elsker hun pingviner, bare kig ind på hendes kontor! Impulsiv er hun også. Hun har bl.a. passet heste for en kollega, der manglede hjælp under en ferie. På en besigtigelsestur opdagede hun det dejlige ved at sejle kajak, så nu har hun sin egen kajak. Berit nyder gerne champagne og øl, så selvfølgelig er hun med i vores nye ølbrygningslaug i MAR, hvor der bliver eksperimenteret med forskellige ingredienser. Humle til øllen dyrkes i hendes have. Når der er fest, tropper Berit altid op i forventningsfuldt humør og er med på dansegulvet hele aftenen. Og hurtige, flotte biler er et hit, så en rask tur bag på motorcykel er heller ikke helt af vejen. Romantisk er Berit også. Hun stod hvid brud i kirken i juni. Hendes højeste ønske er en romantisk gård på landet med en dejlig have og plads til heste og andre dyr. Berit er også en meget opmærksom mor, der følger sine børn omsorgsfuldt gennem livet. Dine kolleger i MAR ønsker dig til lykke med de 25 år. Vi håber at have fornøjelsen af dig som kollega i mange år fremover.

11 gitte blicher-mathiesen m.fl. FØNIX Carlos alias Hr. vådområde I august 2010 havde seniorforsker Carl Christian Hoffmann, FEVØ, 25 års statsjubilæum. Dette flotte navn bruges kun af hans familie. For alle os andre er han Carlos, hvilket også er det navn han præsenterer sig med i forskellige faglige sammenhæng. og brinkforhold samt hvilke planter der gror hvor i engen. Desuden ved Carlos alt om dataloggere, klimastationer og pietsometerrør til opsamling af grundvand. Carlos blev ansat i Center for Jordøkologi i Tidligere var han godt to år på Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, og en kort tid i Miljøstyrelsen. På Centret måtte man dengang ikke udføre praktisk feltarbejde, men kun servicere Miljøstyrelsen. Det blev der lavet om på undervejs, især da centret blev en del af DMU i 1989/1990. Det kan jo så ikke være fra Centret, at Carlos har sine udviklede forskningsmæssige kvalifikationer. Han er meget omhyggelig og en af de få forskere, der konsekvent vejer alt 2 gange, som man rent faktisk bør, for at være sikker på sit resultat. Carlos kunne også hedde Hr. vådområde. Han er den i DMU, der ved mest om våde enge samt omsætning og fjernelse af kvælstof og fosfor kombineret med grundvandets strømningsforhold. Møder man Carlos i faglige sammenhænge, går der ikke ret lang tid, inden man må sande, at grundvandets strømning er helt afgørende for omsætningen af næringssaltene i de våde enge: Carlos har erfaring, viden og publicerede artikler, der dokumenterer dette. Han har været hovedmanden bag et utal af FEVØ s analyseinstrumenter. Nyt, effektivt udstyr til stor gavn for andre forskningsprojekter og ikke mindst været tvingende nødvendigt for at kunne analysere de svimlende antal af prøver, som Carlos har hentet hjem i sine projekter. Han har skaffet utallige løn- og driftsmidler til FEVØ, hvilket vi håber vil fortsætte fremover. Carlos er en vellidt samarbejdspartner både internt i FEVØ og hos eksterne forskningsinstitutioner i Danmark såvel som i udlandet. Han er helt eminent i felten. Man behøver ikke en pilekvist for at finde ud af, hvor vandet løber. Carlos har nemlig udviklet helt unikke evner til at finde grundvandsdynamikken i et ånært areal, og al viden bliver inddraget, oplandets karakteristika, vandløbets strømning Når man hører navnet Carlos, tænker man umiddelbart på en spansk tyrefægter, en argentinsk flamingodanser eller en berygtet terrorist! Carlos er dog pære-københavner og alligevel passer nogle af disse associationer temmelig godt. Hans iltre temperament går der mange rygter om. Tilbage i 1991 søgte Carlos, via forskningschefen, direktionen om en ny gaschromatograf. Desværre fik han afslag, hvilket fik temperamentet helt op i det blodrøde felt. Han var så vred, at han tog hjem fra arbejde, men efter en telefonsamtale fik vi ham dog på arbejde igen dér var gassen gået lidt af. I øvrigt er Carlos en rar mand, der krydrer kollegernes hverdag med humor og engagement og ikke lader sig diktere af autoriteter eller ledelse. Temperament og engagement bruger han også ved sine talrige foredrag om vådområderne. Det er en fornøjelse at høre om vådområdernes evner og faldgruber. Efterhånden som årene er gået, begynder foredragenes længde nogenlunde at passe til den tid, der er afsat. Carlos er frankofil og har tilbragt en stor del af sin ungdom i det sydfranske. Han nyder stadig gerne - og helst ikke for sjældent - en god drue. Carlos er også en stor sportsmand, og forhistorien gemmer på både en seriøs cykelrytter og en nordisk mester i isdans. Gennem mange år har han også været aktiv inden for løb. Hans personlighed afspejler sig meget i løbestilen: starter hårdt ud, kører lidt død og finder så alligevel til sidst et gear, som gør at det lykkes at komme i mål. Carlos, du ønskes hjertelig tillykke med dit 25 års statsjubilæum af dine kolleger. Vi håber, vi må nyde godt af din faglige ekspertise og dit engagement mange år fremover. Carlos or Mr. Wetland Senior scientist Carl Christian Hoffmann, FEVØ, can celebrate 25 years as a state employee. His handsome name is only used by his family whereas we know him as Carlos, the name by which he presents himself in various scientific contexts. Carlos has developed new analysis instruments to the benefit of us all and possesses a unique ability to tell which way the water flows, without using a willow twig branch. Carlos graces his colleagues with humour and enthusiasm. Huge congratulations on the anniversary.

12 martin holmstrup, jesper givskov og elin jørgensen, teri ÅRET RUNDT PÅ DMU s ARBEJDSMARK TERI på svalbard I august måned var Martin Holmstrup, Jesper Givskov og Elin Jørgensen fra TERI på Arktis, nærmere bestemt på Svalbard, i forbindelse med et projekt der omhandler kuldetilpasning hos insekter. Projektet foregik med udgangspunkt i forskningslandsbyen Ny Ålesund, der har forskningsaktiviteter indenfor især vejr, klima, geologisk og biologisk forskning. Landsbyen, der har forskningsstationer fra omkring 12 forskellige lande er den nordligste permanente beboelse i verden. I højsæsonen arbejder der ca. 180 mennesker mens ca. 35 overvintrer. Projektet er støttet af The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), der administreres af det Norske Polar Institut, og giver adgang til brug af forskningsfaciliteterne i Ny Ålesund. Dette er meget værdifuldt da feltudstyr på Svalbard inkluderer rifler på grund af risikoen for at støde på en isbjørn. TERIs projekt handler dog om nogle mindre og ikke så farlige dyr, da det drejer sig om kuldetilpasning hos insekter. I det umiddelbart golde terræn er der en relativt rig fauna af invertebrater (bløddyr), som er tilpasset det ekstreme klima. Vi kender kun meget lidt til hvordan dyrene er tilpasset klimaet og hvordan de overlever 8 måneders vinter i en dybfrossen tilstand. Projektet skal undersøge disse tilpasninger for en række arter. De indsamlede dyr er bragt til laboratoriet i Silkeborg, hvor de fleste af undersøgelserne nu er i gang. TERI at Svalbard In August Martin Holmstrup, Jesper Givskov and Elin Jørgensen from TERI visited the Arctic island of Svalbard in connection with a project on the adaptation of insects to cold conditions. The project used as base the research village Ny Ålesund with activities primarily within climate, geology and biology. The village hosting research stations from ca. 12 different countries is the world's most northerly settlement inhabited all the year round. During the prime season as many as 180 people work here and about 35 stay during the winter. The project is supported by The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), administered by the Norwegian Polar Institute, giving access to the use of the research facilities at Ny Ålesund. This is very valuable as the field equipment at Svalbard includes rifles due to risk of encountering a polar bear. However, TERI s project focuses on smaller and not so dangerous animals the subject being cold adaptation of insects. In the apparently barren land there is a relatively rich fauna of invertebrates that are adapted to the extreme climate. Our knowledge of how the animals are adapted to this climate and how they survive an 8-month long winter in a deep-frozen state is poor. Thus, the project aims to investigate these adaptation for a number of species. The sampled animals have been transported to the laboratory in Silkeborg and most analyses have been initiated.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere