FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6"

Transkript

1 FØNIX 20. september 2010 nr. 8 AU's årsfest side 3 succesfuld sommerskole side 5 nyt rejseafregningssystem side 6

2 indhold Jens C. Pedersen, sek 2 AU's formidlingspris til Peter Bondo Christensen Med Beatles' "Imagine" som gennemgående tema Dronningens Fortjenstmedalje I kontrasternes tegn Succesfuld sommerskole... 5 Nyt rejseafregningssystem...og tættere samarbejde med AU En række inputs til forbedringer af DMU.DK Notitser år med smil, sjov og hjælpsomhed Carlos alias Hr. Vådområde Året rundt på DMU's arbejdsmark AU's formidlingspris til Peter Bo Forskeren, dykkeren og journalisten Peter Bondo Christensen, MAR, fik overrakt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris ved universitetets årsfest. Peter ser prisen som et skulderklap til den populære formidling og glæder sig over at han i DMU har fået råderum til at arbejde så meget med formidling. Prisen blev overrakt af rektor Lauritz H. Holm-Nielsen ved universitetets årsfest som en påskønnelse af Peters fremragende formidling af viden fra universitetet til samfundet. Med prisen fulgte kroner til Peters videre formidling og forskning. Rektor fremhævede i sin tale at Peter kombinerer en karriere som forsker i international klasse med fremragende formidling. Som formidler udfolder han sig flittigt via mange kanaler: TV, artikler i dagspressen, artikler i fagblade, populærvidenskabelige bøger, opslag i Den store danske Encyclopædi og undervisningsmateriale til grundskolen og gymnasieskolen. Samtidig er han også med i frontforskning, såsom det banebrydende arbejde om elektriske kredsløb i havbunden, der blev publiceret i Nature i foråret. Fønix har spurgt Peter hvordan det føles. Det er rigtigt dejligt. Ikke mindst synes jeg det er et bredt skulderklap til formidlingen og det Peter wind, vibi FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne-Dorte Villumsen og Anne Mette Poulsen Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: Flemming Skov, VIBI Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 18. oktober Deadline hertil: Mandag den 4. oktober Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg. MEd beatles' "IMAGINE" som gennemgående tema Årsfestens aftenarrangement var sædvanen tro henlagt til Musikhuset i Århus, hvor mere end medarbejdere med ledsagere deltog, heraf omkring 25 DMU'ere plus deres ledsagere. Dette er formodentlig det højeste antal deltagere i de fire år, hvor DMU har været en del af Aarhus Universitet. Deltagerne blev bænket i koncerthusets store sal og i den rytmiske sal, hvortil underholdningen i den store sal blev transmitteret på storskærm. Det musikalske indslag var for tredje lagt i hænderne på kapelmestrene Per Christian Frost, tidligere guitarist i Gnags, og Peter Vuust på bas, hjerneforsker ved Sundhedsvidenskab. Årets tema var "Imagine" efter en sang af John Lennon, og det var også et gennemgående tema i Rektors festtale i aulaen. En række danske kunstnere underholdt med forskellige sange fra det store Beatles katalog. Her kan nævnes mezzosopranen Andrea Pellegrini, der gav en vidunderlig version af Piggies, det unge talent Christian Hjelm, der fortolkede When I m 64, dansk rockens ukronede dronning Sanne Salomonsen, der for fuld udblæsning gav Back in the USSR og sangeren og skuespilleren Nikolaj Steen, der rundede af med All you need is love. Finalen var, da alle medvirkende kom på scenen og i fællesskab med bandet gav Sgt. Pebber's lonely hearts club band.

3 FØNIX ndo Christensen er dejligt at mærke at universitetet værdsætter indsatsen. Jeg er glad for at jeg i DMU har fået råderum af mine chefer til at arbejde med formidlingen og at mine kollegaer har spillet aktivt og positivt med på holdet. Foto: roar paaske, au-foto. Peter fremhæver bl.a. at han under ansættelsen ved DMU fik mulighed for at uddanne sig til journalist på Danmarks Journalisthøjskole. Her oplevede han nogle knalddygtige lærere og spændende medkursister. Peter glæder sig over den stigende anerkendelse og interesse for formidling på de danske universiteter: Da jeg blev færdig på universitetet i 1984 blev der set skævt til at bruge sine kræfter på at formidle populært. Det er heldigvis ændret. Der er sket et kolossalt skifte i forskernes holdning. Det oplever vi også på Aktuel Naturvidenskab (hvor Peter er med i redaktionskomitéen, red.) hvor der nu kommer så mange artikler at vi kan vælge. Stort til lykke til Peter. AU's communication award to Peter Bondo Christensen Researcher, diver and journalist Peter Bondo Christensen, MAR, received Aarhus University s research communication award at the university s annual celebration. Peter sees the award as an acknowledgement of popular communication and is happy that NERI has given him time and space to pursue communication-related issues. For at kæde de enkelte indslag sammen var Mikael Bertelsen atter hyret som konferencier. Mellem de musikalske indslag var indlagt en quiz, som Mikael Bertelsen bestyrede med sikker hånd. Temaet for quizzen var AU's historie. Der var to svar til hvert spørgsmål, som deltagerne ved hjælp af gule eller røde kort skulle markere svarene med. Spørgsmålenes sværhedsgrad steg i løbet af aftenen, så flere og flere af deltagerne måtte lægge kortene. Til sidst var der 5 finaledeltagere - tre fra den store sal og to fra rytmisk sal. Vinderen blev en medarbejder fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Til lykke med det. Efter to timers forrygende underholdning var der buffet i koncerthusets foyer og på balkonerne. Her var der lejlighed til at hilse på kolleger, gamle venner og træffe nye bekendte fra andre dele af universitetet. With Beatles' "IMAGINE" as theme This year s annual celebration was, as usual, held in the Concert Hall Aarhus and more than 2,400 members of staff and partners took part, from NERI about 25 with their partners. This is probably the highest figure in the 4 years that NERI has been part of Aarhus University. Fotos: flemming skov, vibi.

4 4 FØNIX redaktionen dronningens fortjenstmedalje Merete Worsøe, MIMI og Jan Damgaard Nielsen, MAR er blevet hædret med Dronningens fortjenstmedale for 40 års tro tjeneste i den offentlige sektor. Tv. : Merete Worsøe omgivet af Henrik Sandbech (th.) og Niels Kroer (tv.) Th. Jan Damgård Nielsen fremviser den flotte medalje. I kontrasternes tegn winnie grynnerup, mar MAR's årlige besigtigelsestur stod i kontrasternes tegn. Turen gik nemlig til både Christiania og til Folketinget. På Christiania startede vi i kunstgalleriet Gallopperiet, hvor vi fik et grundigt indblik i Christianias historie, bl.a. med information om hvordan Christianias grundlov opstod. Efter foredraget blev vi ført rundt på området. Blandt mange ting så vi den grå hal, kvindesmedjen, naverhuset og passerede naturligvis også Pusher Street, hvor der åbenlyst blev solgt og røget hash. Det var påfaldende, så roligt der var på Christiania. Storbyens larm trængte ligesom ikke ind på området. Ved hovedudgangen passerede vi skiltet med Christiania på forsiden. På dets bagside stod følgende: You are now entering the EU. Efter rundvisningen gik vi over til Folketinget. Her startede vi med at få stillet sult og tørst i Snapstinget. Efter frokosten førte en meget engageret dame fra Folketingets besøgstjeneste os rundt og fortalte om landstingssalen, portrætterne af de tidligere statsministre og formænd for Folketinget. Hun fortalte om maleren som i sin tid malede friserne, 3½ års arbejde, om de cykliske elevatorer, de såkaldte paternostre, jyske lov, grundloven m.m. og ikke mindst folketingssalen. A world of contrasts MAR s inspection trip went to Christiania and the Danish parliament, Folketinget. At Christiania a presentation gave the participants a detailed insight into its history followed by a guided tour of the area. Next, the trip went to Folketinget where lunch was enjoyed at Snapstinget. A guided tour was arranged here too, including the parliament s session hall. Tv. folketingssalen. Th. det bananformede naverhus på Christiania. Fotos: Winnie Grynnerup.

5 jens c. pedersen, sek FØNIX Succesfuld sommerskole En succes. Anderledes kan det næsten ikke siges, når sommerskolen er fyldt op med tilfredse studerende, der også er et fagligt udbytte til arrangørerne og indsatsen er finansieret. Kurset i analysemetoder for organiske stoffer blev gennemført af et team i MIMI med professor Philipp Mayer i spidsen. Philipp Mayer ser tilfreds ud da han kommer ind på mit kontor for at fortælle om sommerskolen. Sådan ser Philipp nu næsten altid ud, det er en god måde at få mig overbevist om at jeg skal skrive en historie til Fønix om hvorfor det gik så godt. En sommerskole er en god og koncentreret form for kursus. Det startede for to år siden hvor lederen af ph.d.-uddannelsesprogrammet RECETO spurgte om jeg kunne påtage mig at stå for en sommerskole for ph.d.-studerende. Han sagde samtidigt at jeg skulle sørge for at afsætte ordentlig tid til forberedelsen. Samlet har teamet brugt ca. 3 måneder på at forberede og afvikle kurset, hvoraf jeg har brugt op mod de 2. Så det er bestemt en opgave man skal tage alvorligt. Udbyttet kan gøres op i 28 tilfredse deltagere fra lande. Mange blev tiltrukket i kraft af MIMI s netværk, men Philipp vurderer alligevel at der er basis for en 2-3 nye samarbejder for MIMI blandt deltagerne og de grupper de kommer fra. Blandt andet er to af deltagerne blevet i DMU for henholdsvis to måneder og et år efter kurset. Hertil kom at DMU-teamet også fik udbytte af at lytte til at en række af de eksterne undervisere som var med på kurset. Et andet væsentligt udbytte er at kurset medvirker til at udbrede kendskabet til DMU s forskning og metoder. Derfor har Philipp fx selv prioriteret at undervise på andre sommerskoler. Socialt mener Philipp det var vigtigt at det kunne lykkes at holde gruppen samlet, men dog nær byens aktiviteter, ved at lade dem bo på Roskilde Vandrerhjem. Kursus i analysemetoder Kurset bar den mundrette titel Direct analytical methods for determining exposure and fate of organic chemicals in soils and sediments. Det forløb over en uge i slutningen af august, hvoraf to eftermiddage var helliget laboratorieøvelser. To eftermiddage var afsat til laboratorieøvelser. Det lykkedes fint at gennemføre i MIMI s laboratorier. Kurset blev afviklet i regi af ph.d.-uddannelsesprogrammerne RECETO (KU) og STAiR (AU) som begge bidrog til finansieringen. Endvidere var der samarbejde med EU-projektet MODELPROBE som bidrog med undervisere. Kurset gav 5 ECTS-point forudsat at deltagerne enten holdt et 20-minutters fagligt oplæg eller afleverede en rapport. De i alt 8 oplæg fra deltagerne medvirkede ifølge Philipp på en god måde til at give kurset bredde. Teamet bag kurset bestod af professor Philipp Mayer, seniorforsker Kilian Smith, ph.d.-studerende Stine N. Schmidt, laborant Margit Fernqvist, laborantelev Maria Nguyen. Chefsekretær Naja Møller stod for korrespondance og hjemmeside medens Britta Munter sørgede for det grafiske udtryk. Successful summer school A success this must be the correct expression when the summer school is filled with satisfied students, the organizers find it scientifically rewarding, and the efforts are funded. The course in analytical methods for organic chemicals was held by a MIMI team led by professor Philipp Mayer.

6 6 FØNIX Marlene Selvig-Hansen, SEK Nyt rejseafregnings I løbet af efteråret vil DMU implementere et nyt browserbaseret rejseafregningssystem. Systemet administreres af au, der over sommeren har haft to hovedområder djf og HUM til at teste systemet. Rejseafregningssystemet hedder i daglig tale AURUS, hvilket er en sammentrækning af au s Rejse- og UdgiftsafregningsSystem. Både rejseafregninger samt kassebilag mv. skal fremover håndteres her. Som et led i fusionen mellem AU og DMU skal der implementeres en lang række ensartede administrative systemer herunder også et browserbaseret rejseafregningssystem, der foruden rejseafregninger også skal ekspedere andre typer udlæg, der hidtil har været håndteret via kassebilag. Systemet har i en årrække fungeret på ASB og over sommeren har DJF og HUM implementeret systemet og været de der i denne omgang skulle igennem alle børnesygdommene. DMU s implementering starter medio september og systemet skal være i drift sidst i oktober. Sek vil i løbet af september og oktober afholde informationsmøder og brugerkurser for de superbrugere der skal vejlede DMU s rejsende medarbejdere. Rejsereglerne er de samme som hidtil så det er alene brugerfladen der er anderledes. Følg din afregning I løbet af september vil de eksisterende kreditkort blive udskiftet med nye kreditkort, der er med firmahæftelse i stedet for DMU s tidligere praksis med personhæftelse. De nye kreditkort vil være fuldt integreret med aurus, hvilket betyder at samtlige transaktioner bliver læst ind med linjer til fordeling på de relevante projekter. Man får derfor dagskursen for de enkelte køb udregnet og kreditkortet vil svare fuldstændigt til at have fået et forskud. Har man gennemført transaktioner via AU-kreditkort vil man - via en mail få tilsendt en reminder om at man har et udestående og skal se at få lavet sin afregning. Andre bilag eller relevant dokumentation skal skannes ind og vedlægges afregningen. AURUS indeholder et kontrollant- og godkendelseshierarki der ikke adskiller sig særligt fra det man kender på de nuværende jens c. pedersen, SEK en række inputs til forbedringer af dmu.dk Som led i et speciale på kommunikationsuddannelsen på RUC har vi fået undersøgt en række aspekter omkring brugervenligheden af dmu.dk. Specialet er todelt i en teoretisk del og en praktisk del baseret på en tænke-højt-test med 9 brugere fordelt på tre af vores vigtigste brugergrupper inden for miljøområdet, nemlig administratorer, (private) rådgivere og forskere. Specialet er udført i perioden oktober 2009-april 2010, dvs. før omlægningen til TYPO3. Der var delte meninger om layoutet. Nogle mente det var en klar forbedring, andre fandt det kedeligt. Generelt havde brugerne svært ved at orientere sig. En række ting er dog allerede blevet løst ifm. omlægningen til TYPO3. Andre problemer eller ønsker er nogen som vi mere eller mindre umiddelbart kan og vil gøre noget ved. Det gælder fx at brugerne

7 FØNIX system rejseafregninger men til forskel fra den nuværende praksis vil man kunne følge sine afregninger hele vejen, og til slut modtage en mail om at evt. udlæg nu er udbetalt på din NEM-konto.... og tættere samarbejde med AU Sommeren har også budt på andre interessante tiltag for økonomiafdelingen i Roskilde. AU s længe ventede administrative opgavesplit er så småt i gang med at blive virkelighed, og der er nu opgaver der tidligere har været løst i Roskilde der fremover bliver løst på regnskabskontoret i Århus. En mindre opgaver er rykningen af debitorer dvs. de bevillingsgivere der ikke lige har fået betalt regningen til DMU til tiden. Det er DMU s opfattelse af denne opgave løses kompetent og efter hensigten dvs. at man ikke bevidstløst sender automatiske rykkere af sted, men differentierer så det kun er de der virkelig skal rykkes der får et brev. En anden og langt større opgave er opfølgning på likviditetssiden. Dette betyder blandt andet at afstemning af bank nu ligger hos AU, så det ikke længere er kassen der sørger for at få indbetalinger matchet op imod de rigtige projekter. Denne opgave er ikke helt på plads endnu men med tiden forventes det at også denne opgave løses smertefrit. New system for settlement of travel costs and closer co-operation with AU NERI is to implement a new browser-based system for settlement of travel costs, AURUS. Both settlement and handling of documentation will be made here. In September and October there will be courses for super users who are to guide the travelling members of NERI s staff. NERI s finance section is now affected by the amalgamation with AU, as small tasks have been moved to the university. This means that some types of tasks are to be solved by AU and no longer by our finance section. More information will be provided when the changes are to take effect. De opgaver der er defineret i opgavesplittet er typisk af meget regnskabsteknisk karakter. Et udestående der endnu ikke er implementeret er fx oprettelse af nye leverandører og debitorer. Dette er tiltænkt at være en centralt placeret opgave, således at man fremover skal fremsende sin oprettelsesblanket til AU i stedet for til Bogholderiet i Roskilde måske til foråret? havde svært ved at orientere sig i de mange emner i vores hovedmenu. Vi forsøger at indarbejde en gruppering i to grupper som i gamle dage, men der bør tænkes over en bedre løsning når vi er igennem den faglige forandringsproces. Og så bliver brugerne forvirrede når de havner i en anden navigation, som det fx er tilfælde i Natur og Miljø, eller et andet (typisk gammelt) layout, hvor især ATMI har en udfordring. Et tredje problem er vores tekster, som bør være mere konkrete. For oversigtssider hellere en deklaration af indholdet frem for almindelig sund fornuft. Endelig er der et antal ønsker som vedrører det fælles gods fra AU, og som vi derfor har sendt videre til AU-Kommunikation. Reference: Jesper Achim Nielsen: En fænomenologisk inspireret tilgang til analyse af websites med som ekstempel. Speciale i kommunikation, Roskilde Universitet En fyldigere redegørelse for resultaterne kan ses på Input for improvements of dmu.dk As part of a master thesis conducted by a communication s student at RUC various aspects of the user friendliness of dmu.dk were treated. The thesis was elaborated during the period October 2009 until April 2010, i.e. before the transfer to TYPO3, meaning that some of the identified issues have already been solved. The remaining suggestions will be studied and attempts at changes made.

8 8 FØNIX Movie nights Every Wednesday we meet at in MIMI s coffee room to watch interesting movies from different countries. We also very much like to get to know Danish movies. Everybody is welcome to join us or suggest movies they would like to show.if you would like to get weekly information about which movies we are planning to see please Tina: or Geoffrey: Filmaftener i Roskilde Vi mødes hver onsdag kl i MIMI s kaffestue, hvor vi ser spændende film fra forskellige lande. Hvis du gerne vil have ugentlige oplysninger om, hvilke film vi har på programmet, så send en til Tina: eller Geoffrey: Malerier og stenfigurer på Kalø Fra august til november udstiller Ester Kjær Geiger og Ruth Kjær deres kunst på Kalø. Ester Kjær Geiger lader sig især inspirere af blomsterverdenen og hendes malerier er farverige og næsten eventyrligt fabulerende. Ruth Kjærs stenfigurer, som ofte optræder flere i flok, henter bl.a. motiver fra dyreverdenen og holder sig til granittens beherskede grå- og bruntoner. Se mere på: Paintings and stone figures at Kalø Nyheder på engelsk In August and November Ester Kjær Geiger and Ruth Kjær exhibit their works at Kalø. Ester Kjær Geiger is especially inspired by the world of flowers, and her paintings are filled with lively colours and are almost fabulatory narratives. Ruth Kjær s stone figures, often appearing in groups, are based on motives from the animal world and have the more cautious colours of grey and brown granite. See more here: Alle nyheder er oversat til engelsk, så alle medarbejdere kan blive informeret. Du finder den engelske side ved at klikke på flaget yderst til højre ved menulinien. News in English All news items are translated into English to keep all members of staff informed. The English site is accessed by clicking on the flag at the right-most end of the menu bar. HVOR REGNBUEN ENDER...løb 130 DMU ere og DPU ere den 30. august stafet. Vejret var vekslende, maden og deltagergebyret for første gang betalt af ledelsen telt, trøjer og bannere ligeså. Hyggeligt samvær med en god stemning gør at vi allerede glæder os til næste år! august løb ca. 25 DMU'ere fra Jylland med på AU-hold i Århus. Denne aften var vejret fint, men dagene forinden havde det regnet temmelig kraftigt, så ruten var noget mudret. Det gjalt dog ikke stemningen som var helt i top hos deltagerne, fortæller Niels Bering Olesen fra Fevø. Det var Niels, der stod for koordineringen i Jylland.

9 FØNIX DMU-revy Der er nu samlet et super kreativt og enthusiastisk hold, som har påtaget sig opgaven med at få skabt en revy i forbindelse med personalekonferencen i april Hvis du kunne tænke dig at være med på holdet - enten på eller bagved scenen - så er du mere end velkommen! Kontakt Lars Villemoes: eller Peter Borgen Sørensen: NERI revue A superbly creative and enthusiastic revue team has now been gathered to perform at the staff conference in April If you wish to join us, it is not too late! Contact either Lars Villemoes: or Peter Borgen Sørensen: Ølsmagning og hygge på Bjergtrolden Kom til Kulturforeningens gå-hjem-arrangement i Roskilde torsdag den 7. oktober kl. 16. Torsdagsbaren er denne dag henlagt til Bjergtrolden, Ringstedgade 30 i Roskilde. Der vil blive lejlighed til at smage nogle spændende øl og en ølkender vil fortælle om de gyldne dråber. Der tager halvanden time og bagefter er der lejlighed for at nyde favorit-øllen sammen med kollegerne. Det koster 50 kr. og du tilmelder dig, senest den 2. oktober, til Lars O. Mortensen via mail til: Vel mødt! Beer-tasting and socializing at Bjergtrolden On 7 October at the cultural society of Roskilde has moved the Thursday s Bar to Bjergtrolden, Ringstedgade 30 in Roskilde. Here you may taste some interesting beers and a beer expert will tell you about the golden drops. For participation (DKK 50) contact Lars O. Mortensen via no later then 2 October. We are looking forward to seeing you! Den faglige udviklingsproces Der holdes medarbejdermøde i DMU vedrørende den faglige udviklingsproces den 23. september kl Rektoratet vil give en orientering om status, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen taler i kantinen i Roskilde og der vil være videotransmission til kantinerne i Silkeborg og på Kalø. The academic development process A staff meeting will be held at NERI on the academic development process on 23 September from 15 to 16. The Rector s Office will give a status of the academic development process and afterwards you will be given the opportunity to ask questions. The rector will speak from the canteen in Roskilde with videolink transmission to the canteens in Silkeborg and at Kalø.

10 FØNIX dorete W. jensen m.fl år med smil, sjov og hjælpsomhed Berit Langkilde Møller har 25-års statsjubilæum den 1. august Hun startede på GEUS den 1. august 1985 som laborant og var der i 4½ år, hvor hun bl.a. oplærte en af vores nuværende kollegaer som laborantelev. Så da Berit startede på DMU MAR ved årsskiftet 1990, var tropperne samlet igen. Hun er meget videbegærlig, uddanner sig løbende, bl.a. med sprogkursus i England og laboratoriekoordinator-uddannelse, og hun er i øjeblikket i gang med diplomuddannelse i Projektledelse på Ingeniørhøjskolen. Berit er rigtig god til at gøre besværlige ting lette. Hun har bl.a. været med til at udvikle og kvalitetssikre et indtastningssystem for indsamlede data til stenrevsovervågningen, og er altid hjælpsom med CapNordic, som ind imellem kan virke noget besværligt for os andre. I et laboratorium har Berit alsidige opgaver som fx på HPLC at adskille de mange forskellige giftige og ikke giftige alger, vi har i havet. I et andet laboratorium sidder hun med mikroskop og adskiller alle de små dyr, der lever på havbunden i de hjemlige og de grønlandske farvande. 25 years with smiles, fun and continued assistance Berit Langkilde Møller, MAR, can celebrate 25 years as a state employee. Berit is a valued colleague and always in high spirits. Her tasks in the various laboratories are many and she is good at making difficult things easy. Berit s interests are wide a kayak trip led to the purchase of her own and a felting course resulted in her own production of scarves etc. and her own website. In her garden Berit grows hops used in the department s home brew. Her colleagues send out huge congratulations on the anniversary. Berit er altid i godt humør, altid smilende når man møder hende på gangene og i laboratorierne. Hun kan dog sagtens give en reprimande godt pakket ind, men stadig med et smil. Smilet blegner dog en smule, når hun er på feltarbejde på havet i høj sø. Berit er også med i det kreative. En enkelt aften på filtekursus førte til en hjemmeside med salg af egne kreationer. Og så elsker hun pingviner, bare kig ind på hendes kontor! Impulsiv er hun også. Hun har bl.a. passet heste for en kollega, der manglede hjælp under en ferie. På en besigtigelsestur opdagede hun det dejlige ved at sejle kajak, så nu har hun sin egen kajak. Berit nyder gerne champagne og øl, så selvfølgelig er hun med i vores nye ølbrygningslaug i MAR, hvor der bliver eksperimenteret med forskellige ingredienser. Humle til øllen dyrkes i hendes have. Når der er fest, tropper Berit altid op i forventningsfuldt humør og er med på dansegulvet hele aftenen. Og hurtige, flotte biler er et hit, så en rask tur bag på motorcykel er heller ikke helt af vejen. Romantisk er Berit også. Hun stod hvid brud i kirken i juni. Hendes højeste ønske er en romantisk gård på landet med en dejlig have og plads til heste og andre dyr. Berit er også en meget opmærksom mor, der følger sine børn omsorgsfuldt gennem livet. Dine kolleger i MAR ønsker dig til lykke med de 25 år. Vi håber at have fornøjelsen af dig som kollega i mange år fremover.

11 gitte blicher-mathiesen m.fl. FØNIX Carlos alias Hr. vådområde I august 2010 havde seniorforsker Carl Christian Hoffmann, FEVØ, 25 års statsjubilæum. Dette flotte navn bruges kun af hans familie. For alle os andre er han Carlos, hvilket også er det navn han præsenterer sig med i forskellige faglige sammenhæng. og brinkforhold samt hvilke planter der gror hvor i engen. Desuden ved Carlos alt om dataloggere, klimastationer og pietsometerrør til opsamling af grundvand. Carlos blev ansat i Center for Jordøkologi i Tidligere var han godt to år på Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, og en kort tid i Miljøstyrelsen. På Centret måtte man dengang ikke udføre praktisk feltarbejde, men kun servicere Miljøstyrelsen. Det blev der lavet om på undervejs, især da centret blev en del af DMU i 1989/1990. Det kan jo så ikke være fra Centret, at Carlos har sine udviklede forskningsmæssige kvalifikationer. Han er meget omhyggelig og en af de få forskere, der konsekvent vejer alt 2 gange, som man rent faktisk bør, for at være sikker på sit resultat. Carlos kunne også hedde Hr. vådområde. Han er den i DMU, der ved mest om våde enge samt omsætning og fjernelse af kvælstof og fosfor kombineret med grundvandets strømningsforhold. Møder man Carlos i faglige sammenhænge, går der ikke ret lang tid, inden man må sande, at grundvandets strømning er helt afgørende for omsætningen af næringssaltene i de våde enge: Carlos har erfaring, viden og publicerede artikler, der dokumenterer dette. Han har været hovedmanden bag et utal af FEVØ s analyseinstrumenter. Nyt, effektivt udstyr til stor gavn for andre forskningsprojekter og ikke mindst været tvingende nødvendigt for at kunne analysere de svimlende antal af prøver, som Carlos har hentet hjem i sine projekter. Han har skaffet utallige løn- og driftsmidler til FEVØ, hvilket vi håber vil fortsætte fremover. Carlos er en vellidt samarbejdspartner både internt i FEVØ og hos eksterne forskningsinstitutioner i Danmark såvel som i udlandet. Han er helt eminent i felten. Man behøver ikke en pilekvist for at finde ud af, hvor vandet løber. Carlos har nemlig udviklet helt unikke evner til at finde grundvandsdynamikken i et ånært areal, og al viden bliver inddraget, oplandets karakteristika, vandløbets strømning Når man hører navnet Carlos, tænker man umiddelbart på en spansk tyrefægter, en argentinsk flamingodanser eller en berygtet terrorist! Carlos er dog pære-københavner og alligevel passer nogle af disse associationer temmelig godt. Hans iltre temperament går der mange rygter om. Tilbage i 1991 søgte Carlos, via forskningschefen, direktionen om en ny gaschromatograf. Desværre fik han afslag, hvilket fik temperamentet helt op i det blodrøde felt. Han var så vred, at han tog hjem fra arbejde, men efter en telefonsamtale fik vi ham dog på arbejde igen dér var gassen gået lidt af. I øvrigt er Carlos en rar mand, der krydrer kollegernes hverdag med humor og engagement og ikke lader sig diktere af autoriteter eller ledelse. Temperament og engagement bruger han også ved sine talrige foredrag om vådområderne. Det er en fornøjelse at høre om vådområdernes evner og faldgruber. Efterhånden som årene er gået, begynder foredragenes længde nogenlunde at passe til den tid, der er afsat. Carlos er frankofil og har tilbragt en stor del af sin ungdom i det sydfranske. Han nyder stadig gerne - og helst ikke for sjældent - en god drue. Carlos er også en stor sportsmand, og forhistorien gemmer på både en seriøs cykelrytter og en nordisk mester i isdans. Gennem mange år har han også været aktiv inden for løb. Hans personlighed afspejler sig meget i løbestilen: starter hårdt ud, kører lidt død og finder så alligevel til sidst et gear, som gør at det lykkes at komme i mål. Carlos, du ønskes hjertelig tillykke med dit 25 års statsjubilæum af dine kolleger. Vi håber, vi må nyde godt af din faglige ekspertise og dit engagement mange år fremover. Carlos or Mr. Wetland Senior scientist Carl Christian Hoffmann, FEVØ, can celebrate 25 years as a state employee. His handsome name is only used by his family whereas we know him as Carlos, the name by which he presents himself in various scientific contexts. Carlos has developed new analysis instruments to the benefit of us all and possesses a unique ability to tell which way the water flows, without using a willow twig branch. Carlos graces his colleagues with humour and enthusiasm. Huge congratulations on the anniversary.

12 martin holmstrup, jesper givskov og elin jørgensen, teri ÅRET RUNDT PÅ DMU s ARBEJDSMARK TERI på svalbard I august måned var Martin Holmstrup, Jesper Givskov og Elin Jørgensen fra TERI på Arktis, nærmere bestemt på Svalbard, i forbindelse med et projekt der omhandler kuldetilpasning hos insekter. Projektet foregik med udgangspunkt i forskningslandsbyen Ny Ålesund, der har forskningsaktiviteter indenfor især vejr, klima, geologisk og biologisk forskning. Landsbyen, der har forskningsstationer fra omkring 12 forskellige lande er den nordligste permanente beboelse i verden. I højsæsonen arbejder der ca. 180 mennesker mens ca. 35 overvintrer. Projektet er støttet af The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), der administreres af det Norske Polar Institut, og giver adgang til brug af forskningsfaciliteterne i Ny Ålesund. Dette er meget værdifuldt da feltudstyr på Svalbard inkluderer rifler på grund af risikoen for at støde på en isbjørn. TERIs projekt handler dog om nogle mindre og ikke så farlige dyr, da det drejer sig om kuldetilpasning hos insekter. I det umiddelbart golde terræn er der en relativt rig fauna af invertebrater (bløddyr), som er tilpasset det ekstreme klima. Vi kender kun meget lidt til hvordan dyrene er tilpasset klimaet og hvordan de overlever 8 måneders vinter i en dybfrossen tilstand. Projektet skal undersøge disse tilpasninger for en række arter. De indsamlede dyr er bragt til laboratoriet i Silkeborg, hvor de fleste af undersøgelserne nu er i gang. TERI at Svalbard In August Martin Holmstrup, Jesper Givskov and Elin Jørgensen from TERI visited the Arctic island of Svalbard in connection with a project on the adaptation of insects to cold conditions. The project used as base the research village Ny Ålesund with activities primarily within climate, geology and biology. The village hosting research stations from ca. 12 different countries is the world's most northerly settlement inhabited all the year round. During the prime season as many as 180 people work here and about 35 stay during the winter. The project is supported by The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), administered by the Norwegian Polar Institute, giving access to the use of the research facilities at Ny Ålesund. This is very valuable as the field equipment at Svalbard includes rifles due to risk of encountering a polar bear. However, TERI s project focuses on smaller and not so dangerous animals the subject being cold adaptation of insects. In the apparently barren land there is a relatively rich fauna of invertebrates that are adapted to the extreme climate. Our knowledge of how the animals are adapted to this climate and how they survive an 8-month long winter in a deep-frozen state is poor. Thus, the project aims to investigate these adaptation for a number of species. The sampled animals have been transported to the laboratory in Silkeborg and most analyses have been initiated.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere