FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 20. september 2010 nr. 8. AU's årsfest side 3. succesfuld sommerskole side 5. nyt rejseafregningssystem side 6"

Transkript

1 FØNIX 20. september 2010 nr. 8 AU's årsfest side 3 succesfuld sommerskole side 5 nyt rejseafregningssystem side 6

2 indhold Jens C. Pedersen, sek 2 AU's formidlingspris til Peter Bondo Christensen Med Beatles' "Imagine" som gennemgående tema Dronningens Fortjenstmedalje I kontrasternes tegn Succesfuld sommerskole... 5 Nyt rejseafregningssystem...og tættere samarbejde med AU En række inputs til forbedringer af DMU.DK Notitser år med smil, sjov og hjælpsomhed Carlos alias Hr. Vådområde Året rundt på DMU's arbejdsmark AU's formidlingspris til Peter Bo Forskeren, dykkeren og journalisten Peter Bondo Christensen, MAR, fik overrakt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris ved universitetets årsfest. Peter ser prisen som et skulderklap til den populære formidling og glæder sig over at han i DMU har fået råderum til at arbejde så meget med formidling. Prisen blev overrakt af rektor Lauritz H. Holm-Nielsen ved universitetets årsfest som en påskønnelse af Peters fremragende formidling af viden fra universitetet til samfundet. Med prisen fulgte kroner til Peters videre formidling og forskning. Rektor fremhævede i sin tale at Peter kombinerer en karriere som forsker i international klasse med fremragende formidling. Som formidler udfolder han sig flittigt via mange kanaler: TV, artikler i dagspressen, artikler i fagblade, populærvidenskabelige bøger, opslag i Den store danske Encyclopædi og undervisningsmateriale til grundskolen og gymnasieskolen. Samtidig er han også med i frontforskning, såsom det banebrydende arbejde om elektriske kredsløb i havbunden, der blev publiceret i Nature i foråret. Fønix har spurgt Peter hvordan det føles. Det er rigtigt dejligt. Ikke mindst synes jeg det er et bredt skulderklap til formidlingen og det Peter wind, vibi FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne-Dorte Villumsen og Anne Mette Poulsen Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: Flemming Skov, VIBI Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 18. oktober Deadline hertil: Mandag den 4. oktober Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg. MEd beatles' "IMAGINE" som gennemgående tema Årsfestens aftenarrangement var sædvanen tro henlagt til Musikhuset i Århus, hvor mere end medarbejdere med ledsagere deltog, heraf omkring 25 DMU'ere plus deres ledsagere. Dette er formodentlig det højeste antal deltagere i de fire år, hvor DMU har været en del af Aarhus Universitet. Deltagerne blev bænket i koncerthusets store sal og i den rytmiske sal, hvortil underholdningen i den store sal blev transmitteret på storskærm. Det musikalske indslag var for tredje lagt i hænderne på kapelmestrene Per Christian Frost, tidligere guitarist i Gnags, og Peter Vuust på bas, hjerneforsker ved Sundhedsvidenskab. Årets tema var "Imagine" efter en sang af John Lennon, og det var også et gennemgående tema i Rektors festtale i aulaen. En række danske kunstnere underholdt med forskellige sange fra det store Beatles katalog. Her kan nævnes mezzosopranen Andrea Pellegrini, der gav en vidunderlig version af Piggies, det unge talent Christian Hjelm, der fortolkede When I m 64, dansk rockens ukronede dronning Sanne Salomonsen, der for fuld udblæsning gav Back in the USSR og sangeren og skuespilleren Nikolaj Steen, der rundede af med All you need is love. Finalen var, da alle medvirkende kom på scenen og i fællesskab med bandet gav Sgt. Pebber's lonely hearts club band.

3 FØNIX ndo Christensen er dejligt at mærke at universitetet værdsætter indsatsen. Jeg er glad for at jeg i DMU har fået råderum af mine chefer til at arbejde med formidlingen og at mine kollegaer har spillet aktivt og positivt med på holdet. Foto: roar paaske, au-foto. Peter fremhæver bl.a. at han under ansættelsen ved DMU fik mulighed for at uddanne sig til journalist på Danmarks Journalisthøjskole. Her oplevede han nogle knalddygtige lærere og spændende medkursister. Peter glæder sig over den stigende anerkendelse og interesse for formidling på de danske universiteter: Da jeg blev færdig på universitetet i 1984 blev der set skævt til at bruge sine kræfter på at formidle populært. Det er heldigvis ændret. Der er sket et kolossalt skifte i forskernes holdning. Det oplever vi også på Aktuel Naturvidenskab (hvor Peter er med i redaktionskomitéen, red.) hvor der nu kommer så mange artikler at vi kan vælge. Stort til lykke til Peter. AU's communication award to Peter Bondo Christensen Researcher, diver and journalist Peter Bondo Christensen, MAR, received Aarhus University s research communication award at the university s annual celebration. Peter sees the award as an acknowledgement of popular communication and is happy that NERI has given him time and space to pursue communication-related issues. For at kæde de enkelte indslag sammen var Mikael Bertelsen atter hyret som konferencier. Mellem de musikalske indslag var indlagt en quiz, som Mikael Bertelsen bestyrede med sikker hånd. Temaet for quizzen var AU's historie. Der var to svar til hvert spørgsmål, som deltagerne ved hjælp af gule eller røde kort skulle markere svarene med. Spørgsmålenes sværhedsgrad steg i løbet af aftenen, så flere og flere af deltagerne måtte lægge kortene. Til sidst var der 5 finaledeltagere - tre fra den store sal og to fra rytmisk sal. Vinderen blev en medarbejder fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Til lykke med det. Efter to timers forrygende underholdning var der buffet i koncerthusets foyer og på balkonerne. Her var der lejlighed til at hilse på kolleger, gamle venner og træffe nye bekendte fra andre dele af universitetet. With Beatles' "IMAGINE" as theme This year s annual celebration was, as usual, held in the Concert Hall Aarhus and more than 2,400 members of staff and partners took part, from NERI about 25 with their partners. This is probably the highest figure in the 4 years that NERI has been part of Aarhus University. Fotos: flemming skov, vibi.

4 4 FØNIX redaktionen dronningens fortjenstmedalje Merete Worsøe, MIMI og Jan Damgaard Nielsen, MAR er blevet hædret med Dronningens fortjenstmedale for 40 års tro tjeneste i den offentlige sektor. Tv. : Merete Worsøe omgivet af Henrik Sandbech (th.) og Niels Kroer (tv.) Th. Jan Damgård Nielsen fremviser den flotte medalje. I kontrasternes tegn winnie grynnerup, mar MAR's årlige besigtigelsestur stod i kontrasternes tegn. Turen gik nemlig til både Christiania og til Folketinget. På Christiania startede vi i kunstgalleriet Gallopperiet, hvor vi fik et grundigt indblik i Christianias historie, bl.a. med information om hvordan Christianias grundlov opstod. Efter foredraget blev vi ført rundt på området. Blandt mange ting så vi den grå hal, kvindesmedjen, naverhuset og passerede naturligvis også Pusher Street, hvor der åbenlyst blev solgt og røget hash. Det var påfaldende, så roligt der var på Christiania. Storbyens larm trængte ligesom ikke ind på området. Ved hovedudgangen passerede vi skiltet med Christiania på forsiden. På dets bagside stod følgende: You are now entering the EU. Efter rundvisningen gik vi over til Folketinget. Her startede vi med at få stillet sult og tørst i Snapstinget. Efter frokosten førte en meget engageret dame fra Folketingets besøgstjeneste os rundt og fortalte om landstingssalen, portrætterne af de tidligere statsministre og formænd for Folketinget. Hun fortalte om maleren som i sin tid malede friserne, 3½ års arbejde, om de cykliske elevatorer, de såkaldte paternostre, jyske lov, grundloven m.m. og ikke mindst folketingssalen. A world of contrasts MAR s inspection trip went to Christiania and the Danish parliament, Folketinget. At Christiania a presentation gave the participants a detailed insight into its history followed by a guided tour of the area. Next, the trip went to Folketinget where lunch was enjoyed at Snapstinget. A guided tour was arranged here too, including the parliament s session hall. Tv. folketingssalen. Th. det bananformede naverhus på Christiania. Fotos: Winnie Grynnerup.

5 jens c. pedersen, sek FØNIX Succesfuld sommerskole En succes. Anderledes kan det næsten ikke siges, når sommerskolen er fyldt op med tilfredse studerende, der også er et fagligt udbytte til arrangørerne og indsatsen er finansieret. Kurset i analysemetoder for organiske stoffer blev gennemført af et team i MIMI med professor Philipp Mayer i spidsen. Philipp Mayer ser tilfreds ud da han kommer ind på mit kontor for at fortælle om sommerskolen. Sådan ser Philipp nu næsten altid ud, det er en god måde at få mig overbevist om at jeg skal skrive en historie til Fønix om hvorfor det gik så godt. En sommerskole er en god og koncentreret form for kursus. Det startede for to år siden hvor lederen af ph.d.-uddannelsesprogrammet RECETO spurgte om jeg kunne påtage mig at stå for en sommerskole for ph.d.-studerende. Han sagde samtidigt at jeg skulle sørge for at afsætte ordentlig tid til forberedelsen. Samlet har teamet brugt ca. 3 måneder på at forberede og afvikle kurset, hvoraf jeg har brugt op mod de 2. Så det er bestemt en opgave man skal tage alvorligt. Udbyttet kan gøres op i 28 tilfredse deltagere fra lande. Mange blev tiltrukket i kraft af MIMI s netværk, men Philipp vurderer alligevel at der er basis for en 2-3 nye samarbejder for MIMI blandt deltagerne og de grupper de kommer fra. Blandt andet er to af deltagerne blevet i DMU for henholdsvis to måneder og et år efter kurset. Hertil kom at DMU-teamet også fik udbytte af at lytte til at en række af de eksterne undervisere som var med på kurset. Et andet væsentligt udbytte er at kurset medvirker til at udbrede kendskabet til DMU s forskning og metoder. Derfor har Philipp fx selv prioriteret at undervise på andre sommerskoler. Socialt mener Philipp det var vigtigt at det kunne lykkes at holde gruppen samlet, men dog nær byens aktiviteter, ved at lade dem bo på Roskilde Vandrerhjem. Kursus i analysemetoder Kurset bar den mundrette titel Direct analytical methods for determining exposure and fate of organic chemicals in soils and sediments. Det forløb over en uge i slutningen af august, hvoraf to eftermiddage var helliget laboratorieøvelser. To eftermiddage var afsat til laboratorieøvelser. Det lykkedes fint at gennemføre i MIMI s laboratorier. Kurset blev afviklet i regi af ph.d.-uddannelsesprogrammerne RECETO (KU) og STAiR (AU) som begge bidrog til finansieringen. Endvidere var der samarbejde med EU-projektet MODELPROBE som bidrog med undervisere. Kurset gav 5 ECTS-point forudsat at deltagerne enten holdt et 20-minutters fagligt oplæg eller afleverede en rapport. De i alt 8 oplæg fra deltagerne medvirkede ifølge Philipp på en god måde til at give kurset bredde. Teamet bag kurset bestod af professor Philipp Mayer, seniorforsker Kilian Smith, ph.d.-studerende Stine N. Schmidt, laborant Margit Fernqvist, laborantelev Maria Nguyen. Chefsekretær Naja Møller stod for korrespondance og hjemmeside medens Britta Munter sørgede for det grafiske udtryk. Successful summer school A success this must be the correct expression when the summer school is filled with satisfied students, the organizers find it scientifically rewarding, and the efforts are funded. The course in analytical methods for organic chemicals was held by a MIMI team led by professor Philipp Mayer.

6 6 FØNIX Marlene Selvig-Hansen, SEK Nyt rejseafregnings I løbet af efteråret vil DMU implementere et nyt browserbaseret rejseafregningssystem. Systemet administreres af au, der over sommeren har haft to hovedområder djf og HUM til at teste systemet. Rejseafregningssystemet hedder i daglig tale AURUS, hvilket er en sammentrækning af au s Rejse- og UdgiftsafregningsSystem. Både rejseafregninger samt kassebilag mv. skal fremover håndteres her. Som et led i fusionen mellem AU og DMU skal der implementeres en lang række ensartede administrative systemer herunder også et browserbaseret rejseafregningssystem, der foruden rejseafregninger også skal ekspedere andre typer udlæg, der hidtil har været håndteret via kassebilag. Systemet har i en årrække fungeret på ASB og over sommeren har DJF og HUM implementeret systemet og været de der i denne omgang skulle igennem alle børnesygdommene. DMU s implementering starter medio september og systemet skal være i drift sidst i oktober. Sek vil i løbet af september og oktober afholde informationsmøder og brugerkurser for de superbrugere der skal vejlede DMU s rejsende medarbejdere. Rejsereglerne er de samme som hidtil så det er alene brugerfladen der er anderledes. Følg din afregning I løbet af september vil de eksisterende kreditkort blive udskiftet med nye kreditkort, der er med firmahæftelse i stedet for DMU s tidligere praksis med personhæftelse. De nye kreditkort vil være fuldt integreret med aurus, hvilket betyder at samtlige transaktioner bliver læst ind med linjer til fordeling på de relevante projekter. Man får derfor dagskursen for de enkelte køb udregnet og kreditkortet vil svare fuldstændigt til at have fået et forskud. Har man gennemført transaktioner via AU-kreditkort vil man - via en mail få tilsendt en reminder om at man har et udestående og skal se at få lavet sin afregning. Andre bilag eller relevant dokumentation skal skannes ind og vedlægges afregningen. AURUS indeholder et kontrollant- og godkendelseshierarki der ikke adskiller sig særligt fra det man kender på de nuværende jens c. pedersen, SEK en række inputs til forbedringer af dmu.dk Som led i et speciale på kommunikationsuddannelsen på RUC har vi fået undersøgt en række aspekter omkring brugervenligheden af dmu.dk. Specialet er todelt i en teoretisk del og en praktisk del baseret på en tænke-højt-test med 9 brugere fordelt på tre af vores vigtigste brugergrupper inden for miljøområdet, nemlig administratorer, (private) rådgivere og forskere. Specialet er udført i perioden oktober 2009-april 2010, dvs. før omlægningen til TYPO3. Der var delte meninger om layoutet. Nogle mente det var en klar forbedring, andre fandt det kedeligt. Generelt havde brugerne svært ved at orientere sig. En række ting er dog allerede blevet løst ifm. omlægningen til TYPO3. Andre problemer eller ønsker er nogen som vi mere eller mindre umiddelbart kan og vil gøre noget ved. Det gælder fx at brugerne

7 FØNIX system rejseafregninger men til forskel fra den nuværende praksis vil man kunne følge sine afregninger hele vejen, og til slut modtage en mail om at evt. udlæg nu er udbetalt på din NEM-konto.... og tættere samarbejde med AU Sommeren har også budt på andre interessante tiltag for økonomiafdelingen i Roskilde. AU s længe ventede administrative opgavesplit er så småt i gang med at blive virkelighed, og der er nu opgaver der tidligere har været løst i Roskilde der fremover bliver løst på regnskabskontoret i Århus. En mindre opgaver er rykningen af debitorer dvs. de bevillingsgivere der ikke lige har fået betalt regningen til DMU til tiden. Det er DMU s opfattelse af denne opgave løses kompetent og efter hensigten dvs. at man ikke bevidstløst sender automatiske rykkere af sted, men differentierer så det kun er de der virkelig skal rykkes der får et brev. En anden og langt større opgave er opfølgning på likviditetssiden. Dette betyder blandt andet at afstemning af bank nu ligger hos AU, så det ikke længere er kassen der sørger for at få indbetalinger matchet op imod de rigtige projekter. Denne opgave er ikke helt på plads endnu men med tiden forventes det at også denne opgave løses smertefrit. New system for settlement of travel costs and closer co-operation with AU NERI is to implement a new browser-based system for settlement of travel costs, AURUS. Both settlement and handling of documentation will be made here. In September and October there will be courses for super users who are to guide the travelling members of NERI s staff. NERI s finance section is now affected by the amalgamation with AU, as small tasks have been moved to the university. This means that some types of tasks are to be solved by AU and no longer by our finance section. More information will be provided when the changes are to take effect. De opgaver der er defineret i opgavesplittet er typisk af meget regnskabsteknisk karakter. Et udestående der endnu ikke er implementeret er fx oprettelse af nye leverandører og debitorer. Dette er tiltænkt at være en centralt placeret opgave, således at man fremover skal fremsende sin oprettelsesblanket til AU i stedet for til Bogholderiet i Roskilde måske til foråret? havde svært ved at orientere sig i de mange emner i vores hovedmenu. Vi forsøger at indarbejde en gruppering i to grupper som i gamle dage, men der bør tænkes over en bedre løsning når vi er igennem den faglige forandringsproces. Og så bliver brugerne forvirrede når de havner i en anden navigation, som det fx er tilfælde i Natur og Miljø, eller et andet (typisk gammelt) layout, hvor især ATMI har en udfordring. Et tredje problem er vores tekster, som bør være mere konkrete. For oversigtssider hellere en deklaration af indholdet frem for almindelig sund fornuft. Endelig er der et antal ønsker som vedrører det fælles gods fra AU, og som vi derfor har sendt videre til AU-Kommunikation. Reference: Jesper Achim Nielsen: En fænomenologisk inspireret tilgang til analyse af websites med som ekstempel. Speciale i kommunikation, Roskilde Universitet En fyldigere redegørelse for resultaterne kan ses på Input for improvements of dmu.dk As part of a master thesis conducted by a communication s student at RUC various aspects of the user friendliness of dmu.dk were treated. The thesis was elaborated during the period October 2009 until April 2010, i.e. before the transfer to TYPO3, meaning that some of the identified issues have already been solved. The remaining suggestions will be studied and attempts at changes made.

8 8 FØNIX Movie nights Every Wednesday we meet at in MIMI s coffee room to watch interesting movies from different countries. We also very much like to get to know Danish movies. Everybody is welcome to join us or suggest movies they would like to show.if you would like to get weekly information about which movies we are planning to see please Tina: or Geoffrey: Filmaftener i Roskilde Vi mødes hver onsdag kl i MIMI s kaffestue, hvor vi ser spændende film fra forskellige lande. Hvis du gerne vil have ugentlige oplysninger om, hvilke film vi har på programmet, så send en til Tina: eller Geoffrey: Malerier og stenfigurer på Kalø Fra august til november udstiller Ester Kjær Geiger og Ruth Kjær deres kunst på Kalø. Ester Kjær Geiger lader sig især inspirere af blomsterverdenen og hendes malerier er farverige og næsten eventyrligt fabulerende. Ruth Kjærs stenfigurer, som ofte optræder flere i flok, henter bl.a. motiver fra dyreverdenen og holder sig til granittens beherskede grå- og bruntoner. Se mere på: Paintings and stone figures at Kalø Nyheder på engelsk In August and November Ester Kjær Geiger and Ruth Kjær exhibit their works at Kalø. Ester Kjær Geiger is especially inspired by the world of flowers, and her paintings are filled with lively colours and are almost fabulatory narratives. Ruth Kjær s stone figures, often appearing in groups, are based on motives from the animal world and have the more cautious colours of grey and brown granite. See more here: Alle nyheder er oversat til engelsk, så alle medarbejdere kan blive informeret. Du finder den engelske side ved at klikke på flaget yderst til højre ved menulinien. News in English All news items are translated into English to keep all members of staff informed. The English site is accessed by clicking on the flag at the right-most end of the menu bar. HVOR REGNBUEN ENDER...løb 130 DMU ere og DPU ere den 30. august stafet. Vejret var vekslende, maden og deltagergebyret for første gang betalt af ledelsen telt, trøjer og bannere ligeså. Hyggeligt samvær med en god stemning gør at vi allerede glæder os til næste år! august løb ca. 25 DMU'ere fra Jylland med på AU-hold i Århus. Denne aften var vejret fint, men dagene forinden havde det regnet temmelig kraftigt, så ruten var noget mudret. Det gjalt dog ikke stemningen som var helt i top hos deltagerne, fortæller Niels Bering Olesen fra Fevø. Det var Niels, der stod for koordineringen i Jylland.

9 FØNIX DMU-revy Der er nu samlet et super kreativt og enthusiastisk hold, som har påtaget sig opgaven med at få skabt en revy i forbindelse med personalekonferencen i april Hvis du kunne tænke dig at være med på holdet - enten på eller bagved scenen - så er du mere end velkommen! Kontakt Lars Villemoes: eller Peter Borgen Sørensen: NERI revue A superbly creative and enthusiastic revue team has now been gathered to perform at the staff conference in April If you wish to join us, it is not too late! Contact either Lars Villemoes: or Peter Borgen Sørensen: Ølsmagning og hygge på Bjergtrolden Kom til Kulturforeningens gå-hjem-arrangement i Roskilde torsdag den 7. oktober kl. 16. Torsdagsbaren er denne dag henlagt til Bjergtrolden, Ringstedgade 30 i Roskilde. Der vil blive lejlighed til at smage nogle spændende øl og en ølkender vil fortælle om de gyldne dråber. Der tager halvanden time og bagefter er der lejlighed for at nyde favorit-øllen sammen med kollegerne. Det koster 50 kr. og du tilmelder dig, senest den 2. oktober, til Lars O. Mortensen via mail til: Vel mødt! Beer-tasting and socializing at Bjergtrolden On 7 October at the cultural society of Roskilde has moved the Thursday s Bar to Bjergtrolden, Ringstedgade 30 in Roskilde. Here you may taste some interesting beers and a beer expert will tell you about the golden drops. For participation (DKK 50) contact Lars O. Mortensen via no later then 2 October. We are looking forward to seeing you! Den faglige udviklingsproces Der holdes medarbejdermøde i DMU vedrørende den faglige udviklingsproces den 23. september kl Rektoratet vil give en orientering om status, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen taler i kantinen i Roskilde og der vil være videotransmission til kantinerne i Silkeborg og på Kalø. The academic development process A staff meeting will be held at NERI on the academic development process on 23 September from 15 to 16. The Rector s Office will give a status of the academic development process and afterwards you will be given the opportunity to ask questions. The rector will speak from the canteen in Roskilde with videolink transmission to the canteens in Silkeborg and at Kalø.

10 FØNIX dorete W. jensen m.fl år med smil, sjov og hjælpsomhed Berit Langkilde Møller har 25-års statsjubilæum den 1. august Hun startede på GEUS den 1. august 1985 som laborant og var der i 4½ år, hvor hun bl.a. oplærte en af vores nuværende kollegaer som laborantelev. Så da Berit startede på DMU MAR ved årsskiftet 1990, var tropperne samlet igen. Hun er meget videbegærlig, uddanner sig løbende, bl.a. med sprogkursus i England og laboratoriekoordinator-uddannelse, og hun er i øjeblikket i gang med diplomuddannelse i Projektledelse på Ingeniørhøjskolen. Berit er rigtig god til at gøre besværlige ting lette. Hun har bl.a. været med til at udvikle og kvalitetssikre et indtastningssystem for indsamlede data til stenrevsovervågningen, og er altid hjælpsom med CapNordic, som ind imellem kan virke noget besværligt for os andre. I et laboratorium har Berit alsidige opgaver som fx på HPLC at adskille de mange forskellige giftige og ikke giftige alger, vi har i havet. I et andet laboratorium sidder hun med mikroskop og adskiller alle de små dyr, der lever på havbunden i de hjemlige og de grønlandske farvande. 25 years with smiles, fun and continued assistance Berit Langkilde Møller, MAR, can celebrate 25 years as a state employee. Berit is a valued colleague and always in high spirits. Her tasks in the various laboratories are many and she is good at making difficult things easy. Berit s interests are wide a kayak trip led to the purchase of her own and a felting course resulted in her own production of scarves etc. and her own website. In her garden Berit grows hops used in the department s home brew. Her colleagues send out huge congratulations on the anniversary. Berit er altid i godt humør, altid smilende når man møder hende på gangene og i laboratorierne. Hun kan dog sagtens give en reprimande godt pakket ind, men stadig med et smil. Smilet blegner dog en smule, når hun er på feltarbejde på havet i høj sø. Berit er også med i det kreative. En enkelt aften på filtekursus førte til en hjemmeside med salg af egne kreationer. Og så elsker hun pingviner, bare kig ind på hendes kontor! Impulsiv er hun også. Hun har bl.a. passet heste for en kollega, der manglede hjælp under en ferie. På en besigtigelsestur opdagede hun det dejlige ved at sejle kajak, så nu har hun sin egen kajak. Berit nyder gerne champagne og øl, så selvfølgelig er hun med i vores nye ølbrygningslaug i MAR, hvor der bliver eksperimenteret med forskellige ingredienser. Humle til øllen dyrkes i hendes have. Når der er fest, tropper Berit altid op i forventningsfuldt humør og er med på dansegulvet hele aftenen. Og hurtige, flotte biler er et hit, så en rask tur bag på motorcykel er heller ikke helt af vejen. Romantisk er Berit også. Hun stod hvid brud i kirken i juni. Hendes højeste ønske er en romantisk gård på landet med en dejlig have og plads til heste og andre dyr. Berit er også en meget opmærksom mor, der følger sine børn omsorgsfuldt gennem livet. Dine kolleger i MAR ønsker dig til lykke med de 25 år. Vi håber at have fornøjelsen af dig som kollega i mange år fremover.

11 gitte blicher-mathiesen m.fl. FØNIX Carlos alias Hr. vådområde I august 2010 havde seniorforsker Carl Christian Hoffmann, FEVØ, 25 års statsjubilæum. Dette flotte navn bruges kun af hans familie. For alle os andre er han Carlos, hvilket også er det navn han præsenterer sig med i forskellige faglige sammenhæng. og brinkforhold samt hvilke planter der gror hvor i engen. Desuden ved Carlos alt om dataloggere, klimastationer og pietsometerrør til opsamling af grundvand. Carlos blev ansat i Center for Jordøkologi i Tidligere var han godt to år på Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, og en kort tid i Miljøstyrelsen. På Centret måtte man dengang ikke udføre praktisk feltarbejde, men kun servicere Miljøstyrelsen. Det blev der lavet om på undervejs, især da centret blev en del af DMU i 1989/1990. Det kan jo så ikke være fra Centret, at Carlos har sine udviklede forskningsmæssige kvalifikationer. Han er meget omhyggelig og en af de få forskere, der konsekvent vejer alt 2 gange, som man rent faktisk bør, for at være sikker på sit resultat. Carlos kunne også hedde Hr. vådområde. Han er den i DMU, der ved mest om våde enge samt omsætning og fjernelse af kvælstof og fosfor kombineret med grundvandets strømningsforhold. Møder man Carlos i faglige sammenhænge, går der ikke ret lang tid, inden man må sande, at grundvandets strømning er helt afgørende for omsætningen af næringssaltene i de våde enge: Carlos har erfaring, viden og publicerede artikler, der dokumenterer dette. Han har været hovedmanden bag et utal af FEVØ s analyseinstrumenter. Nyt, effektivt udstyr til stor gavn for andre forskningsprojekter og ikke mindst været tvingende nødvendigt for at kunne analysere de svimlende antal af prøver, som Carlos har hentet hjem i sine projekter. Han har skaffet utallige løn- og driftsmidler til FEVØ, hvilket vi håber vil fortsætte fremover. Carlos er en vellidt samarbejdspartner både internt i FEVØ og hos eksterne forskningsinstitutioner i Danmark såvel som i udlandet. Han er helt eminent i felten. Man behøver ikke en pilekvist for at finde ud af, hvor vandet løber. Carlos har nemlig udviklet helt unikke evner til at finde grundvandsdynamikken i et ånært areal, og al viden bliver inddraget, oplandets karakteristika, vandløbets strømning Når man hører navnet Carlos, tænker man umiddelbart på en spansk tyrefægter, en argentinsk flamingodanser eller en berygtet terrorist! Carlos er dog pære-københavner og alligevel passer nogle af disse associationer temmelig godt. Hans iltre temperament går der mange rygter om. Tilbage i 1991 søgte Carlos, via forskningschefen, direktionen om en ny gaschromatograf. Desværre fik han afslag, hvilket fik temperamentet helt op i det blodrøde felt. Han var så vred, at han tog hjem fra arbejde, men efter en telefonsamtale fik vi ham dog på arbejde igen dér var gassen gået lidt af. I øvrigt er Carlos en rar mand, der krydrer kollegernes hverdag med humor og engagement og ikke lader sig diktere af autoriteter eller ledelse. Temperament og engagement bruger han også ved sine talrige foredrag om vådområderne. Det er en fornøjelse at høre om vådområdernes evner og faldgruber. Efterhånden som årene er gået, begynder foredragenes længde nogenlunde at passe til den tid, der er afsat. Carlos er frankofil og har tilbragt en stor del af sin ungdom i det sydfranske. Han nyder stadig gerne - og helst ikke for sjældent - en god drue. Carlos er også en stor sportsmand, og forhistorien gemmer på både en seriøs cykelrytter og en nordisk mester i isdans. Gennem mange år har han også været aktiv inden for løb. Hans personlighed afspejler sig meget i løbestilen: starter hårdt ud, kører lidt død og finder så alligevel til sidst et gear, som gør at det lykkes at komme i mål. Carlos, du ønskes hjertelig tillykke med dit 25 års statsjubilæum af dine kolleger. Vi håber, vi må nyde godt af din faglige ekspertise og dit engagement mange år fremover. Carlos or Mr. Wetland Senior scientist Carl Christian Hoffmann, FEVØ, can celebrate 25 years as a state employee. His handsome name is only used by his family whereas we know him as Carlos, the name by which he presents himself in various scientific contexts. Carlos has developed new analysis instruments to the benefit of us all and possesses a unique ability to tell which way the water flows, without using a willow twig branch. Carlos graces his colleagues with humour and enthusiasm. Huge congratulations on the anniversary.

12 martin holmstrup, jesper givskov og elin jørgensen, teri ÅRET RUNDT PÅ DMU s ARBEJDSMARK TERI på svalbard I august måned var Martin Holmstrup, Jesper Givskov og Elin Jørgensen fra TERI på Arktis, nærmere bestemt på Svalbard, i forbindelse med et projekt der omhandler kuldetilpasning hos insekter. Projektet foregik med udgangspunkt i forskningslandsbyen Ny Ålesund, der har forskningsaktiviteter indenfor især vejr, klima, geologisk og biologisk forskning. Landsbyen, der har forskningsstationer fra omkring 12 forskellige lande er den nordligste permanente beboelse i verden. I højsæsonen arbejder der ca. 180 mennesker mens ca. 35 overvintrer. Projektet er støttet af The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), der administreres af det Norske Polar Institut, og giver adgang til brug af forskningsfaciliteterne i Ny Ålesund. Dette er meget værdifuldt da feltudstyr på Svalbard inkluderer rifler på grund af risikoen for at støde på en isbjørn. TERIs projekt handler dog om nogle mindre og ikke så farlige dyr, da det drejer sig om kuldetilpasning hos insekter. I det umiddelbart golde terræn er der en relativt rig fauna af invertebrater (bløddyr), som er tilpasset det ekstreme klima. Vi kender kun meget lidt til hvordan dyrene er tilpasset klimaet og hvordan de overlever 8 måneders vinter i en dybfrossen tilstand. Projektet skal undersøge disse tilpasninger for en række arter. De indsamlede dyr er bragt til laboratoriet i Silkeborg, hvor de fleste af undersøgelserne nu er i gang. TERI at Svalbard In August Martin Holmstrup, Jesper Givskov and Elin Jørgensen from TERI visited the Arctic island of Svalbard in connection with a project on the adaptation of insects to cold conditions. The project used as base the research village Ny Ålesund with activities primarily within climate, geology and biology. The village hosting research stations from ca. 12 different countries is the world's most northerly settlement inhabited all the year round. During the prime season as many as 180 people work here and about 35 stay during the winter. The project is supported by The European Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC), administered by the Norwegian Polar Institute, giving access to the use of the research facilities at Ny Ålesund. This is very valuable as the field equipment at Svalbard includes rifles due to risk of encountering a polar bear. However, TERI s project focuses on smaller and not so dangerous animals the subject being cold adaptation of insects. In the apparently barren land there is a relatively rich fauna of invertebrates that are adapted to the extreme climate. Our knowledge of how the animals are adapted to this climate and how they survive an 8-month long winter in a deep-frozen state is poor. Thus, the project aims to investigate these adaptation for a number of species. The sampled animals have been transported to the laboratory in Silkeborg and most analyses have been initiated.

FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6

FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6 FØNIX 4. maj 2011 nr. 4 personalekonferencen side 2 omlægning af it-systemer mm. side 4 vandrammedirektivet OG KINA side 6 2 indhold jens c. pedersen, sek Hvad synes du om forløbet af Personalekonferencen?..

Læs mere

FØNIX 19. oktober 2009 nr. 9

FØNIX 19. oktober 2009 nr. 9 FØNIX 19. oktober 2009 nr. 9 øget engagement i undervisning side 2 ny art i de danske klitter side 6 se verden i fugleperspektiv side 8 2 indhold kurt nielsen, vicedirektør Øget engagement i undervisning...............

Læs mere

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet,

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet, Gode råd til dekanerne? tema om de akademiske råd 8 Studerende bag nyt samkørselskoncept 3 Én gang forsinket altid forsinket Humanioras dekan vil have ny studiekultur 11 CAMPUS A A R H U S U N I V E R

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. H e r l u f s h o l m S k o l e d e c e m b e r 2 0 1 2 Leder Med de tre nye undervisningslokaler til Fysikum, der er ved at blive bygget og som står færdige til indvielse her i foråret kommer Herlufsholm

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

UNIvers NYH E DER I NTE RNATI O NAL FAGLI G U DVIKLI NG TE MA: MASS EUNIVERS ITET DEBAT OG M EGET M E RE...

UNIvers NYH E DER I NTE RNATI O NAL FAGLI G U DVIKLI NG TE MA: MASS EUNIVERS ITET DEBAT OG M EGET M E RE... På et tidspunkt vender hverdagen tilbage... Læs om 11. septembers betydning på side 8 UNIvers 13. NYH E DER I NTE RNATI O NAL FAGLI G U DVIKLI NG TE MA: MASS EUNIVERS ITET DEBAT OG M EGET M E RE... W W

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 2008

avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 2008 avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 2008 kræmmerhuset 4 fotos: morten andersen, fotomani.dk Forårssol og eksamensfeber - Campus folder sig ud forsommersang Af Bjørn Hyldkrog Et par

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Ny følgeton: smagsdommere anmelder i dette nummer RUCs kantine

Ny følgeton: smagsdommere anmelder i dette nummer RUCs kantine RUCs uafhængige universitetsmagasin HippoCampus Ny følgeton: smagsdommere anmelder i dette nummer RUCs kantine I dybden med den RUCske ånd for både nye og gamle studerende Advarsel: kvinderne overtager

Læs mere

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi.

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009 Årets Marbjerg Mark Show!!!... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. EFTERÅR 2009 Studenterrådet samarbejder med dine faglige organisationer

Læs mere

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 Afsluttende Rapport Kulturstyrelsen, Center for Biblioteker, Medier og Digitalisering (2011-2012) It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 1 SLUTRAPPORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Gutfeldtsvej Cirkelhuset 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tak for i år Tak for i år 2008...s. 3 Tak for i år fra formanden....s. 4 Tilsynsrapporten Ud at se med NGG lejrskoler

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere 2 April 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Forskningsprojekter Disputatser Forskning Ph.d. Vurdering af manuskripter... og meget, meget mere

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

dimension Undervisningen i folkeskolen skal have et globalt perspektiv. Skolen skal give eleverne forståelse

dimension Undervisningen i folkeskolen skal have et globalt perspektiv. Skolen skal give eleverne forståelse Mmmmmmm magasin for undervisere i grundskolen Nr. november CFU Sjælland den internationale dimension Undervisningen i folkeskolen skal have et globalt perspektiv. Skolen skal give eleverne forståelse for

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Hjælp til at forme karrieren

Hjælp til at forme karrieren Timeansatte i klemme AU afviser millionkrav Akkreditering Vi er tvunget til at arbejde gratis i perioder, fastslår historikeren Per Vingaard Klüver fra Aarhus Universitet. Han er ekstern lektor og en af

Læs mere