Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S"

Transkript

1 Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr Ptr Vinznts og Jn Pors Euroins A/S Miljøprojkt Nr

2 Miljøstyrlsn vil, når ljlighn givs, ontliggør rpportr og inlæg vrørn orsknings- og uviklingsprojktr inn or miljøsktorn, innsirt Miljøstyrlsns unrsøglssvilling. Dt skl mærks, t n sån ontliggørls ikk nøvnigvis tyr, t t pågæln inlæg givr utryk or Miljøstyrlsns synspunktr. Ontliggørlsn tyr imilrti, t Miljøstyrlsn inr, t inholt ugør t væsntligt inlæg i ttn omkring n nsk miljøpolitik.

3 Inhol FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING OG FORMÅL 11 2 SØGNING EFTER KEMISKE ANALYSEMETODER KVALITET OG TILGÆNGELIGHED SØGNING VED HJÆLP AF INTERNETTET Søgning i tsr 14 3 SØGERESULTATER BEGRÆNSNINGER I SØGESTRATEGIEN KVALITETSKONTROL 16 4 PRÆSENTATION AF SØGERESULTATER ANALYSER I ANDRE MATRICER, METALLER OG KVALITATIVE METODER 17 Bilg A: Søgstrtgi og søgtips Bilg B: Nyligt orut rvstor Bilg C: Bilg r Kosmtikkntgørlsn Bilg D: Rrnr m strts (rtiklrsumér) 3

4 4

5 Foror Euroins Miljø A/S ik i juni 2006 til opgv t uør t projkt or Miljøstyrlsn m titln: Vjlning til gnkontrol kmisk inhol i kosmtisk prouktr Projktt r uut Miljøstyrlsn n 24. mrts unr virksomhsorningn. Virksomhsorningn hr lnt nt til ormål t sikr n smiig og ktiv gnnmørls EU-rgulring smt t ornkl virksomhrns miljørj. M tt projkt år kosmtikrnhn t værktøj, som styrkr virksomhrns muligh or gnkontrol, ori t nu r kortlgt hvilk stor, som rgulrs i kosmtikkntgørlsn, r r pulirt kmisk nlysmtor til. Projktt r uørt m ugngspunkt i rvirt projktnsøgning 13. juni I nn projktrpport Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr r r rgjort or projktts rsulttr. Kontktprsonr hos Miljøstyrlsn r Flmming Hovgr Jørgnsn, Elisth Plun og Dorrit Skls. 5

6 6

7 Smmntning og konklusionr Vi Intrnttt og nvnls søgmskinr og tsr r r søgt tr vinsklig littrtur, hvor r r skrvt kmisk nlysmtor til stor i kosmtisk prouktr. V hjælp søgmskinn Googl Sholr r r søgt og unt kmisk nlysmtor or stor, som r rgulrt i kosmtikkntgørlsn (Miljøministrit, k. nr mj 2006). Dr r søgt i kvlittssikrt (pr-rviw) littrtur i vinsklig tisskritr. D unn mtor r ontligt tilgænglig r nsk orskningsiliotkr. Mr n 60% unn rrnr r r 2000 llr snr. D unn mtor r uviklt til llr kontrollrt i kosmtisk prouktr. Mtorn r morn mtor, hvor r ot nvns komintionr nlystknikkr. Mtorn r uviklt som rutinmtor, hvor r r lgt vægt på kort nlystir. I projktt r r vlgt ulukkn t søg tr ksistrn nlysmtor, som srr sig på gængs nvnt mtor. Envir r søgningn grænst til, t tkstn ins på t minr uvlg sprog og t kn ror ikk ulukks t r ksistrr mtor som ikk r unt v n nvnt søgproil. U i lt 1635 stor, r r rgulrt i kntgørlsn, smt 22 rvstor Kommissionn hr orut n 20/7 2006, r r unt nlysmtor or 348 stor. Hovprtn stor, r r unt mtor til, r tillt ingrinsr, konsrvringsmilr og UV-iltr. I gnnmsnit r r unt nlysmtor til 78% storn i iss 3 gruppr. For rvstor, milrtiigt tillt stor og or stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr, r r kun unt å nlysmtor til 14 % storn. Dr kn og i mng tilæl kunn nlysrs or inhol mng rstrn stor, it t i mng tilæl vil vær muligt t in mtor til t konkrt ormål, slvom r ikk r skrvt n spiik mto rgnt på kosmtisk prouktr. 7

8 8

9 Summry n onlusions By us o Intrnt srh ngins n tss srh ws onut in th sintii litrtur on mthos o hmil nlysis o ingrints in osmti prouts. Mthos or nlysis o hmil sustns tht r rgult y Orr rom th Dnish Ministry o th Environmnt, No. 422 o 04 My 2006, on Cosmtis wr srh or n oun y using Googl Sholr. Prrviw litrtur in sintii journls ws srh. Th lot mthos r ll vill to th puli rom Dnish rsrh lirris. Mor thn 60% o th lot rrns r rom yr 2000 or ltr. Th lot mthos h n vlop or or ontroll on osmtis, n r ll stt-o-th-rt nlytil mthos whr thniqus in omintions otn r ppli. Th mthos r vlop s stnr mthos with mphsiz on short tim o nlysis. Th srh ws on in 5 lngugs, inluing English, this ing prinipl lngug o sin. Howvr, tht othr mthos might xist, only not oun y th srh proil us, nnot limint. Out o th 1635 sustns tht r rgult y th ov-mntion Orr n th 22 ys nn y th Commission on 20 July 2006, nlytil mthos or totl o 348 sustns wr oun. Th min prt o th sustns with nlytil mtho is prmitt ingrints, prsrvtivs, or UV iltrs. In vrg mthos or 78% o ths sustns wr oun. It is likly, howvr, tht th rmining sustns r possil to nlys or, ithr s pur sustns or in mtris othr thn osmtis. Only w nlytil mthos wr oun or ys, tmporrily prmitt sustns, n sustns tht r not prmitt in osmtis, in vrg 14%. 9

10 10

11 1 Inlning og ormål Inholt kmisk stor i kosmtisk prouktr r rgulrt i Miljøministrits kntgørls nr mj Bkntgørlsn inholr stmmlsr, r gnnmørr Råts, Kommissionns og Europ-Prlmntts irktivr på kosmtikområt. I kntgørlsn r stst hvilk kmisk stor, r må orkomm i kosmtisk prouktr, smt vntull grænsningr i nvnlsn llr i mængn. Stor, som ikk må nvns i kosmtik, r ligls opørt i kntgørlsn. Storn r opørt i ilg til kntgørlsn på ølgn må: Bilg 2: Bilg 3: Stor som ikk må ingå i kosmtisk prouktr som stnl i iss. Stor som må nvns i kosmtisk prouktr. Bilg 3.2: Stor som r milrtiigt tillt. Bilg 4: Bilg 5: Bilg 6: Tillt rvstor. Tillt konsrvringsmilr. Tillt UV-iltr. Som n l gnkontrolln i virksomhr, r prourr llr mrksørr kosmtisk prouktr, vil t vær n væsntlig oplysning t vi, hvorvit n ktisk orkomst t kmisk sto kn kontrollrs. Dnn vin vil også vær ntrl or mynighrn i rjt m rgulring områt. Dn irkt kontrol orkomstn t givt kmisk sto i kosmtik ortgs v n kmisk nlys or stot i t kosmtisk proukt. Dn kmisk nlysmto skl vær kvlittssikrt og ør vær ontligt tilgænglig. Som støtt til EU s implmntring Råts irktiv 76/768/EØF om inyrs tilnærmls mlmssttrns lovgivning om kosmtisk milr r r orløigt vtgt 7 irktivr, som rrrs snr, hvor r skrivs nlysmtor or kmisk inholsstor i kosmtik. I 7 irktivr r skrvt nlysmtor or. 70 stor, mns mr n 1600 stor r rgulrt i kosmtikkntgørlsn. Dr r såls hov or n unrsøgls hvilk stor i kntgørlsn, r ksistrr nlysmtor til i n vinsklig littrtur. M hnsyn til tillt inholsstor skl mtorn vær kvntittiv, så konntrtionn stot kn stmms og smmnligns m kntgørlsns stmmlsr. Formålt m tt projkt hr ror vært t in kvlittssikr og ontligt tilgænglig kmisk nlysmtor til storn i kosmtikkntgørlsn. 11

12 Som n komplmntær mæng til stor, r r unn nlysmtor til, r rstrn stor i kntgørlsn ltså stor, som r på nuværn tispunkt ikk r ontliggjort nlysmtor til. Dt r vlgt t præsntr projktts rsulttr v t rrr til n unn nlysmto or t givt sto irkt i kosmtikkntgørlsns ilg, hvor stot r omtlt. D sml ilg r kntgørlsn r orsynt m n kstrkolonn til rrnnumr og r vlgt nn rpport som ilg C. Hrm opnås, t ll oplysningr om stot (stots nvn, EU-lønummr, CAS-nummr og mærkningr til rug stot), som r nørt i kntgørlsn, præsntrs smmn m n hnvisning til n unn mto. Rrnlistn til unn mtor r nrgt grst i ilg C. I ilg A r skrvt tknisk tljr or n gnnmørt littrtursøgning, og r r givt tips til gnining rrnrn hrunr også til 7 EU-irktivr. I ilg B ins n list ovr 22 rvstor som EU-kommissionn hr orut n 20/ tr kosmtikkntgørlsns ikrttræn. Rsumér rtiklrn i ovnnævnt rrnlist r nrgt i ilg D. Bilg D inholr kun rtiklrsumér, som ikk r omttt n opyright, r oryr kopiring. 12

13 2 Søgning tr kmisk nlysmtor 2.1 Kvlitt og tilgængligh Krvn til nlysmtor om kvlitt og tilgængligh kn tilgoss v t vælg mtor, r r pulirt i vinsklig tisskritr m såklt pr-rviw. Et pr-rviw r n kvlittskontrol og korrktur t mnuskript, r gnnmørs lint, såls t orttr og rviwr ikk kn intiir hinnn. I rviwt kommntrs og kritisrs nvnt mtor og konsistnsn i rjt. Rviwr r lminligvis n rrn ksprt på t områ, som rtikln skætigr sig m. Et pr-rviw r såls n kvlittskontrol, r kn tlrs un t gntg t vinsklig rj i prksis. I Dnmrk r r ontlig gng til orskningsiliotkr, r onnrr på tisskritr, hvor r r pulirt kmisk nlysmtor. Som hovrgl hr orskningsiliotkr kun tisskritr, r nvnr pr-rviw. Krvt om kvlitt og tilgængligh nlysmtorn kn ltså inris v t søg i pr-rviw tisskritr på ontlig orskningsiliotkr. 2.2 Søgning v hjælp Intrnttt Søgning tr kmisk nlysmtor, r kn nvns i kosmtisk prouktr r ortgt m søgmskinn Googl Sholr. Googl Sholr søgr i vinsklig littrtur, r r tilgænglig r nttt. Googl Sholr søgr på smm må som n lminlig Googl søgmskin, mn søgning i Googl Sholr givr lngt minr støj og lsk positivr n søgning m Googl. Dn nvnt søgstrtgi r tljrt skrvt i ilg A. Et kosmtisk proukt står n komplks lning mng kmisk stor, rilnt stor m smm ruttoorml og kun minr strukturll orskll, smt stor r kn intrrrr nlytisk. For ntyigt t in t givt sto i nn lning stor r t ror nøvnigt, t nlysmton or stot r uviklt llr trølgn prøvt i lningsprouktt, ltså i n kosmtisk mtri. Dtt krv r på n nn si oprtionlt, ori ort kosmtik så kn nvns som søgor, r skl ingå i søgningn tr nlysmton. Når Googl Sholr rturnrr t hit, som opylr søgproiln, kn r irkt r Googl Sholr åns t strt (rsumé) til rtikln, r skrivr mton. Hl rtikln skl som hovrgl låns på t nsk orskningsiliotk. Dt Konglig Biliotk oplysr, t Googl Sholr inksrr t stort og r uvlg vinsklig orlg og iliotkr. Enklt orlgs ugivlsr 13

14 inksrs ikk, mn når t iliotk onnrr på t orlgs ugivlsr, og når iliotkts ktlog inksrs Googl Sholr, så kn orlgts ugivlsr ins v hjælp Googl Sholr. Dtt år konskvnsr or gnining rtiklr, som r rrrt, og ror r r i ilg A givt tips til søgning og gnining rrnrn Søgning i tsr Som ltrntiv til søgningrn v hjælp Googl Sholr r r søgt i NIST Chmistry WBook (Ntionl Institut o Stnrs n Thnology). Dnn s inholr lnt nt nlytisk t, mn kun or rn stor. Ligls r t kun ælr nlysmtor or rn stor, r r rrrt i tsn Hzrous Sustns Dt Bnk (HSDB) unr TOXNET (U.S. Ntionl Lirry o Miin). Dr r orsøgsvis søgt i STNsy (Sintii & Thnil Inormtion Ntwork). Søgning i STNsy krævr imilrti t onnmnt, og t r orunt m stor omkostningr t søg systmtisk tr mtor or storn i kntgørlsn. Krvt om ontlig tilgænglig mtor r såls ikk rlt opylt. For n nlysmto til t givt sto kn smm rtiklr og ins i STNsy og v hjælp Googl Sholr. 14

15 3 Søgrsulttr Dr r unt 81 rrnr til nlysmtor til stor, r r nævnt i kosmtikkntgørlsn. 86% rrnrn r r 1990 llr snr og 62% r r 2000 llr nyr. Forun iss mtor i n vinsklig littrtur r r skrvt mtor i 7 EU-irktivr. D 7 irktivr r nørt i rrnlistn, som omtls snr. Dr r i lt unt mtor (inkl. i irktivrn) til 348 stor u 1635 stor i kntgørlsn, smt 22 rvstor som r lvt orut 20. juli Forlingn på kntgørlsns ilg unn mtor r vist nnor. Forling stor og unn kmisk nlysmtor på ilg i kosmtikkntgørlsn Bilg Antl stor Anl stor m unn mtor Bilg 2 stor som ikk må ingå i kosmtisk % prouktr som stnl i iss Bilg 3 stor som må nvns i kosmtisk 97 86% prouktr Bilg 3.2 stor som r milrtiigt tillt 59 8% Bilg 4 tillt rvstor % Bilg 5 tillt konsrvringsmilr 56 64% Bilg 6 tillt UV-iltr 28 79% 22 orut rvstor j. EU-kommissionns prssmlls 20.juli 2006 IP/06/ % For nklt tillt stor r t ikk nlysmton or slv stot, r r rrrt til, mn r r i stt rrrt til n mto or t ugngsproukt llr t rktionsproukt, r ønsks rgulrt. Såls r polyrylmi opørt i ilg 3, mns t r orkomstn ugngsprouktt rylmi, r ønsks kontrollrt. Smm orhol gælr or n rækk minr og mir i ilg 3, hvor t r orkomstn n-nitro-ithnol-min (NDELA), r ønsks rgulrt. I iss tilæl r t nlysmton or NDELA, r r rrrt til. I iss tilæl r r nørt notr, som også omtls snr i snit 4.1. A 81 unn rrnr r 76 m pulirt i tisskritr, som ins i nsk orskningsiliotkrs holning. D rstrn 5 rtiklr ins i hnholsvis Journl o th Assoition o Oiil Anlytil Chmists (Journl o AOAC Intrntionl) og Journl o th Soity o Cosmti Chmists. Diss 2 tisskritr ins ikk i orskningsiliotkrns holning. D 2 glig slskr krævr mlmsk llr kø onnmnt or t giv ul gng til tisskritrn. Dt r og mulig t læs strts r iss tisskritr vi 15

16 Googl Sholr, og t r også muligt t kø nklt numr tisskritr llr nklt rtiklr hos slskrn. 3.1 Bgrænsningr i søgstrtgin For n rækk lminlig kmisk rgnsr r t vnskligt t in spiikk mtor, r r uviklt i t kosmtisk proukt. Når r nvns ritkst-søgning som hr, vil søgning på opløsningsmilr som nzn llr hloroorm rsultr i lr tusin hits, ori iss stor r nævnt i ll rtiklr, som skrivr mtor, hvor iss stor nvns som hjælpstor. For iss lminlig rgnsr, r r ltså ikk unt nlysmtor til rug i kosmtisk mtrir, mn t tyr slvølglig ikk, t r ikk kn nlysrs or m. Diss lminlig rgnsr r hovsgligt opørt i kntgørlsns ilg 2 ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr. Dr r søgt tr kosmtisk mtrir såvl som øvr- og rmutisk mtrir. Kosmtisk mtrir kn vær mgt orskllig r r ror ikk n grnti or t n unn mto kn nvns or ll ormr or kosmtisk prouktr. Søgningn r grænst til 5 orskllig sprog og t r ror muligt t r ksistrr gn mtor som ikk r mtgt. 3.2 Kvlittskontrol Rpportns oplysningr om rsulttt littrtursøgningn og unn rrnr r kontrollrt v t gntg søgningn or ll storn m untgls søgning or storn i ilg 2, som kun r gnnmørt én gng. Druovr hr n uvilig prson kontrollrt søgningrn v t søg på rrnr til nlysmtor or 10 uvlgt stor i kntgørlsn. Dnn søgning r ortgt lint un knsk til rsulttt n oprinlig søgning. For stor, r oprinligt lv unt mtor til, lv smm rrnr unt v kontrolsøgningn. For stor, r ikk lv unt mtor til i n oprinlig søgning, lv r hllr ikk unt mtor v kontrolsøgningn. 16

17 4 Præsnttion søgrsulttr D unn nlysmtor til storn i kosmtikkntgørlsn præsntrs inirkt, t vil sig som n hnvisning til mton. Hnvisningn til mton r vist i kosmtikkntgørlsn ilg, hvor rgulringn stot r skrvt. Bilg C r kopi kosmtikkntgørlsn ilg 2, 3, 3.2, 4, 5 og 6, r som tiligr skrvt r orsynt m n kstr kolonn til højr, hvor t rrnnummr r nørt, hvis r r unt n nlysmto til stot. Rrnnummrt hnvisr til n iliogrisk rrn i listn, som r nrgt grst i ilg C. Rrnlistn r ornt ltisk tr orttr. I ilg D ins n rrnlist, hvor rsumérn unn nlysmtor r mtgt. D unn nlysmtor r ll morn kmisk mtor, r kort kn krktrisrs v: Komintion lr nlysmtor Komintion lr tktionsprinippr Brug iliotkr ovr nlytisk spktr Brug sttistisk mtor Dt r ligls krktristisk, t nlysmtorn r orsøgt uviklt som rutinmtor, r kn nvns nr lortorir. For kvntittiv mtor r tktionsgrænsr rgnt, og r r rjt systmtisk m t opnå så kort nlystir som muligt. 4.1 Anlysr i nr mtrir, mtllr og kvlittiv mtor Som skrvt tiligr r t væsntligt, t n nlysmto til inholsstor i kosmtisk prouktr r uviklt llr prøvt i n kosmtisk mtri. Dtt krv kn imilrti ikk lti opyls or storn, nævnt i kntgørlsns ilg 2, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr. I ilg 2 r ksmplvis opørt n rækk pstiir, som kn stmm r vgtilsk råprouktr, r nvns til rmstilling kosmtik. I nogl tilæl hr t ikk vært muligt t in mtor, r r uviklt i kosmtisk mtrir, mn til gngæl i øvrr llr i rmutisk prouktr. I sånn tilæl r iss mtor rrrt, ori mton omttr mng stor i n stogrupp og tros lt r uviklt i n komplks mtri. Når n rrr mto ikk r uviklt i t kosmtisk proukt, r r st n not i ilgt, som hnvisr til n orklring tr ilgn. Når r ikk kunn ins n mto til t mtlslt, r r ot hnvist til n mto or mtllt llr mtl-ionn. Dtt r mrkrt m notr. Dr r ligls nørt notr uor storn, når n unn mto kun r kvlittiv og ikk kvntittiv. Et ksmpl på n kvlittiv nlysmto r intiiktion t sto i n stolning v smmnligning lningns spktrum m t iliotk ovr spktrr nkltstor. Blningns spktrum r ikk kun summn nkltstorns spktrr, mn 17

18 18 nkltstorns spktrr intrgrr, såls t t kun r muligt t konsttr tilstværlsn t nkltsto, mn ikk hvor mgt r r stot.

19 Bilg A 1 Søgstrtgi og søgtips Littrtursøgningn tr kmisk nlysmtor r ortgt m søgmskinn Googl Sholr (http://sholr.googl.k), som søgr i vinsklig littrtur, r r tilgænglig på Intrnttt. Dn nvnt søgproil r n rækk uvlgt søgor kominrt m Boolsk oprtorr (AND, OR). Søgorn r ls gnrll trmr og ls lminligt nvnt orkortlsr or n rækk kmisk nlysmtor. For hvrt sto i ilg 3, ilg 3.2, ilg 5 og ilg 6 i kntgørlsn r r nvnt ølgn søgproil: stonvn AND hmil AND osmti AND nlysis AND mtho AND quntittiv AND (hpl OR g OR s OR tl OR ms OR i OR ip OR ir OR sptrophotomtry). D nvnt orkortlsr ækkr ølgn nlys- og tktionsmtor: HPLC: High Prssur Liqui hromtogrphy GC: Gs Chromtogrphy AAS: Atomi Asorption Sptrosopy TLC: Thin Lyr Chromtogrphy MS: Mss Sptromtry IC: Ion Chromtogrphy ICP: Inutivly Coupl Plsm (Sptrosopy) IR: Inr R (Sptrosopy) I n littrtur, r ins v nvnls søgproiln, r ll m gnrll trmr smt stonvnt og minst én nlysmto nørt. Dr r søgt ovrlt i tkstn og un grænsningr i ugivlsstispunktt. Dr r kun søgt innor mnområrn iologi, kmi og miin, og ksmplvis r smunsglig mnr ult or t græns ntllt irrlvnt hits. Dr r søgt tr littrtur på nglsk m ovnstån proil, smt på tysk, norsk, nsk og svnsk m ulls stonvn. Når søgtrmr nvns i nørlsstgn, søgs på n kskt skrivmå, som t r gjort or stonvn. Dtt nvns m orl, når r søgs på kmisk stonvn, r inholr n instrg. Un nørlsstgn vil n instrg orn or v søgningr i Googl Sholr læss som n Boolsk oprtor NOT, og vil rsultr i søgningr un ort tr instrgn. Når r r søgt på stor i ilg 2, som ikk må orkomm i kosmtisk prouktr, r trmn quntittiv ult ovnstån søgproil. Dtt r gjort or t gør søgningn minr rstriktiv og rm øg ntllt hits. Dtt kn gørs, ori storn i ilg 2 ikk må ingå i kosmtisk 19

20 prouktr, og n konntrtionsstmmls ror ikk r rlvnt i rltion til kntgørlsn. Dt r ikk tknisk muligt t søg tr nlysmtor til. 230 oliprouktr, r r opørt som CMR-stor i kntgørlsns ilg 2. Prouktrn hr kun n tgnls,.ks i orm stillt, og hr ltså ikk t gntlig kmisk nvn, slvom t r orsynt m t CAS-nummr. CMR-stor r rinogn (krætrmkln), mutgn (ænrr rvnlæggn) llr rprouktionsskn (skr ostrt llr ænrr orplntningsvnn). V søgning på rvstorn i ilg 4 smt ilg 2 og 3.2 r ll tgnlsr i kntgørlsn om t nklt rvstot nvnt. Dr r såls søgt m ovnstån proil på kmisk nvn, hnlsnvn llr 5-irt rvinks. Dr r også søgt mr gnrlt m trmrn olor inx og olour inx. Dt r gnrlt stots INCI-nvn, r r nvnt som stonvn. Når r ikk ins t INCI-nvn, r stots nglsk nvn kontrollrt i tsn ChmID (http://hm.sis.nlm.nih.gov/hmiplus/hmilit.jsp) v hjælp CAS-nummrt. 1.1 Søgtips Forttrnvn, som inholr ntionl krktrr llr ntr kn vær vnsklig t gnin m Googl Sholr. Ugivlsr r orlg, som ikk tillr inksring rs ugivlsr Googl Sholr kn lligvl ins v hjælp Googl Sholr, når ugivlsrn ins i t iliotks ktlog, r r inksrt Googl Sholr. Når r søgs tr n rrrt rtikl, ør r ror ikk søgs på tisskritts nvn, som kn vær opyright lgt orlgt. Dt mst ktiv og hurtigst gnining rrr rtiklr opnås ror v t rug 3 til 4 or r rtiklns titl i komintion m årstllt or ugivlsn. Dtt inrs nmt i mnun vnrt Sholr søgning. D 7 EU-irktivr kn ins ntn i EURO-LEX vi portln til EU (www.urop.u) v t rug irktivnummrt (.ks. 80/1335) llr v ritkstsøgning i n lminlig Googl på okumntnummrt (.ks L1335). 20

21 Bilg B 1 Nyligt orut rvstor Følgn 22 rvstor til kosmtik r orut Kommissionn n 20/7 2006, når rugs som ingrins i prouktr til rvning hår: (jævnør Kommissionns Dirktiv 2006/65/EF) Nyligt orut ingrinsr i rvstor til hår Lønummr Nvn CAS-nummr Mthoxy-2,3-Pyriinimin og HCl-sltt ,3-Nphthlniol ,4-Diminoiphnylmin ,6-Bis(2-Hyroxythoxy)-3,5-Pyriinimin Mthoxymthyl-p-Aminophnol ,5-Dimino-1-Mthylpyrzol og HCl-sltt ,5-Dimino-1-((4-Chlorophnyl)Mthyl)-1H-Pyrzol Sult Chloro-2-Aminophnol Hyroxyinol Mthoxytolun-2,5-Dimin og HCl-sltt Amino-4-Fluoro-2-Mthylphnol Sult N,N-Dithyl-m-Aminophnol N,N-Dimthyl-2,6-Pyriinimin og HCl-sltt N-Cylopntyl-m-Aminophnol N-(2-Mthoxythyl)-p-phnylnimin og HCl-sltt ,4-Dimino-5-mthylphntol og HCl-sltt ,7-Nphthlniol ,4-Diminonzo syr Aminomthyl-p-minophnol og HCl-sltt Solvnt R 1 (CI 12150) Ai Orng 24 (CI 20170) Ai R 73 (CI 27290) Som omtlt tiligr, r r i nærværn projkt ikk unt kmisk nlysmtor or iss rvstor. 21

22 22

23 Bilg C Bilgt inholr ølgn ilg r Miljøministrits Bkntgørls nr mj 2006 (kosmtikkntgørlsn): Bilg 2 si 2 List ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr Bilg 3 40 List ovr stor, som må nvns i kosmtisk prouktr Bilg List ovr milrtiigt tillt stor Bilg 4 72 List ovr rvstor, som må orkomm i kosmtisk proukltr Bilg 5 78 List ovr tillt konsrviringsmilr i kosmtisk prouktr Bilg 6 85 List ovr tillt UV-iltr i kosmtisk prouktr Rrnr 89 Notr: Bmærkningr i kolonnn m rrnnumr i nnstån ilg hnvisr til ølgn: Bilg 2: (vin, rm. [rmutisk prouktr], krmik, øvrr og min.oli [minrlsk oli]) tyr, t nlysn r st op i n nørt mtri. (Sr, Co, Ni) tyr, t t r n mto or mtl-ionn hhv. strontium, koolt, nikkl. (gs) tyr t stot r unrsøgt v gsning llr i n rosol. Bilg 3: For Dihlorophn (lønummr 32) r r kun unt n kvlittiv mto. For Egmoskstrkt (lønummr 34) r r unt n kvntittiv mtor or hovingrinsrn, trnol og hloro-trnol. For Musk kton (lønummr 57) og Musk xyln (lønummr 58) r r kun unt n mto or inhol i røgls. For polyrylmi (lønummr 67) r hnvist til mton or nlys rylmi. For minr og mir (lønumr 38, 56 og 93) r hnvist til mton or nlys n-nitroso-ithnolmin (NDELA). Bilg 5 For Chlorphnsin (lønummr 11), Chloroxylnol (lønummr 15) og Unylni Ai (lønummr 54) r r kun unt n kvlittiv mto 23

24 Bilg 2 List ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr som stnl i iss, j. 12 Storn på listn r opstillt i ltisk rækkølg i kolonn, så vit muligt ngivt v rs Intrntionl Non-Propritry Nms (INN-nvn). Storn kn vær ngivt v t llr lr nvn. I viss tilæl ngivr nvnt n grupp stor, ljlighsvis m hnvisning til nr oiill listr. I sånn tilæl kn nkltstor inn or gruppn vær nævnt som ksmplr, mn hl gruppn r omttt. Inormtionrn i kolonn,, og r oplysn rt. I kolonn r nørt ny lønumr or storn. I kolonn r nørt CAS-nummr (Chmil Astrt Srvi Numr) or lst mulig stor, såls t t r muligt t in ntyig kmisk nvn og lr synonymr or t nklt sto. I kolonn r oplyst, om t ngivn CAS-nr. kun r t lnt lr mulig. I kolonn r nørt hnvisning til numr, hvorunr storn r optgt i ilg II til irktiv 76/768/EØF m snr ænringr. I kolonn r nørt numr, som hnvisr til rrnlistn grst i ilg C. 24 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 1 Anoumrol Atonitril β-atoxythyl trimthylmmoniumhyroxi * 2-4 Atylholin ((2-Atoxythyl)trimthylmmonium) og ts slt * 2-5 Aonitin og slt hr * 12-6 Aonitum npllus L. (l, rør og tilrningr r) * 11-7 Aonis vrnlis L. og tilrningr hr * 13-8 Arnlin (Epinphrin/ng) AETT (7-tyl-6-thyl-1,2,3,4-ttrhyro-1,1,4,4-ttrmthylnphln) Alntroot oil ( Inul hlnium ), når t nvns som utstnl Alkli pntynonitrosylrrt (2-) * O-Alkylithioronsyr slt * Alkynlkoholr, str, thr og slt hr * Allolmi og slt hr * Allylisothioynt (Allylsnnpsoli) Sntonin Amnoniumhlori Amino-1,2-is(4-mthoxyphnyl)thnol og slt hr * Amino-2-nitrophnol Amino-4-nitrophnol Amino-5-nitrophnol Aminonzosyrstr m minogruppn ri ortst r i ilg 6 nævnt * Aminopronsyr og slt hr * Aminosliylsyr og slt hr * Amitriptylin og slt hr * Ammi mjus og tilrningr hr * Amphtmin, slt og rivtr hr smt slt rivtr * Amyriin (1,1-Bis(imthylminomthyl)-propylnzot) og slt hr * Amylnitrit, lning isomr Amylnitrittr * Amyloin (1-Dimthylminomthyl-1-mthyl-propylnzot) og slt hr * 50 - Rrn numr

25 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 32 Anmirt oulus L. (rugt) Anrognr hrunr ll stor m nrogn virkning * Anilin, slt smt hlogn- og sulorivtr hr * Anthrn Anti-nrognr m stroi struktur * Antiiotik * Antimon og orinlsr hr * Apoynum nninum L. og tilrningr hr * Apomorphin (5,6,6,7- ttrhyro-6-mthyl-4h- inzo[,g]quinolin-10,11-iol) og slt hr Rrn numr * Apronli ((2-Isopropylpnt-4-noyl)urinsto) Arolin Aristolohisyr og slt hr, Aristolohi spp og præprtr hr * Arsn og orinlsr hr * Atrop llonn L. og tilrningr hr * Atropin, slt og rivtr hr * Azylonol og slt hr * Azmthoniumromi Briturtr ~ * Briumslt m untgls : ~riumsult, ~riumsuli på tinglsr, r r stlgt i ilg 3, ~riumlkkr, -pigmntr og -slt rv-stor, r r mærkt m onot (3) i ilg 4. ~ * Bmgri og slt hr * Bntyzin Bnrolumthizi og rivtr hr * Bnztropin og slt hr * Bnztropin og Bnzoizpinr, slt og rivtr hr ~ * Bnzn ,2-Bnznimin og slt hr * ,3-Bnznimin ~ 3 59 Bnziin Bnziloniumromi Bnzimizolon (2H-Bnzimizol-2-on) Bnzylyni, når t nvns som utstnl Bnzyloxyphnol Bryllium og orinlsr hr * Btoxyin og slt hr * Bitmivrin N,N-Bis(2-hlorthyl) mthylmin-n-oxi og slt hr * Bithionol Bly og ts orinlsr * Brtylium tosylt Brom Bromisovl

26 26 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 73 Bromphnirmin og slt hr * Bruin Butniliin og slt hr * Butopiprin og slt hr * Butyl-3-(N-rotonoyl sulnilyl)urinsto ~ trt -Butylphnol trt -Butylpyrothol Cmium og orinlsr hr * Cnthrir, Cnthris vsitori * Cnthriin ((1R,2S)-Hxhyro-1,2-imthyl-3, 6-poxyphthlsyrnhyri) Cptn (N-(Trihlormthylthio)-4-ylohxn-1,2-iroxyimi) (vin) 84 Cptoim Crmiphn og slt hr * N-(3-Crmoyl-3,3-iphnylpropyl)-N,N-iisopropylmthylmmoniumslt * Cronisuli Cronttrhlori Crroml Crutmi Crisoprool Ctls Cthol Cphlin og slt hr * Chnopoium mrosiois (ætrisk oli) Chlor N-5-Chlornzoxzol-2-yltmi Chlorthn Chlormthin og slt hr, Nitrogn mustr * Chlormznon Chloroorm Chlorphinon Chlorphnoxmin (rm.) 104 Chlorpropmi Chlorprothixn og slt hr * Chlortlion Chlorzoxzon Chollirol (vitmin D3) Cholinhlori Cholinslt og rs str (hr kun tylholin) * Chrom; hromsyr og slt hr * Chrysoiin itrt hyrohlori (4-Phnylzo phnyln-1,3-iminitrt monohyrohlori) Cinhoin og slt hr * Cinhophn, slt og rivtr hr smt slt rivtr * Clvips purpur Tul., lkloir hr smt tilrningr * Clonmi Clonotn (DDT)

27 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 118 Coolt nznsulont Colhiin, slt og rivtr hr * Colhiosi og rivtr hr * Colhium utumnl L., og tilrningr hr * Coniin Conium multum L. (rugt, pulvr og tilrningr hr) * Convlltoxin Crimiin Croton tiglium (Croton oil) Cumthrol Curr Currin Currizntr (stor m urrlignn virkning), synttisk ~ * Cylmn-lkohol, når t nvns som utstnl Cylrmt Cylizin og slt hr * Cylooumrol (3,4-Dihyro-2-mthoxy-2-mthyl-4-phnyl-2H,5H-pyrno-[3,2-] [1]nzopyrn-5-on) Rrn numr Cylomnol og slt hr * Cylophosphmi og slt hr * Dtur strmonium L. og tilrningr hr * Dnol glumt Dmthoniumromi Dmthylnis(trimthylmmonium)slt ~ * Dxtromthorphn og slt hr * (rm.) 142 Dxtropropoxyphn O,O'-Dityl-N-llyl-N-normorphin, Ditylnlorphin Skunær lkylminr og lknolminr og rs slt ~ * (2,4-Diminophnyl)thnol og slt hr * ,4-Diminotolun og slt hr * (α, β -Diromphnthyl)-5-mthyl-hyntoin Diromsliylnilir * ,3-Dihlor-2-mthylutn, Amyln ihlori Dihlorthnr (Ethylnhlorir) * Dihlorthylnr (Atylnhlorir) ~ * Dihlorsliylnilir * Dioumrol Dithylmlt, når t nvns som utstnl Dithyl-4-nitrophnyl-phospht Dithylminothyl-3-hyroxy-4-phnyl-nzot og slt hr ~ * Dithylminopropylinnmt Dinloxzin Digitlin og ll htrosir Digitlis purpur L * Dihyroumrin, når t nvns som utstnl Dihyrothystrol ,4-Dihyroxy-3-mthyl-nzlhy, når t nvns som utstnl

28 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 163 4,4'-Dihyroxy-3,3'-(3-mthylthiopropylin) ioumrin ~ Dimthoxn (6-Atoxy-2,4-imthyl-1,3-ioxn) Dimthylmin Dimthylitront, når t nvns som utstnl N,N-Dimthylormmi (gs) 168 3,7-Dimthyl-2-otn-1-ol (6,7-ihyrogrniol), når t nvns som utstnl ,6-Dimthyl-8- trt -utyl-umrin, når t nvns som utstnl ,10-Dimthyl-3,5,9-untrin-2-on, når t nvns som utstnl ,11-Dimthyl-4,6,10-otrin-3-on, når t nvns som utstnl ,3-Dimthylpntylmin og slt hr * Dimthylsuloxi Dimvmi og slt hr * Dintriumpntynonitrosylrrt Dinitrophnol isomr ~ * (vin) 177 1,4-Dioxn (gs) 178 1,4-Dioxn og slt hr * Diphnhyrmin og slt hr * Diphnoxylt hyrohlori Diphnylmin, når t nvns som utstnl Diphnylpyrlin og slt hr * Diphnylpyrlin Dithio-2,2'-ispyriin-ioxi-1,1' (tilsætningssto m mgnsiumsulttrihyrt) - (pyrithionisuli + mgnsiumsult) * Doxnitoin Doxylmin og slt hr * Ekstrktr og væv r mnnskt ~ * Emtin, slt og -rivtr hr * Enrin ((1R,4S,5R,8S) (vin) -1,2,3,4,10,10-Hxhlor-1,4,4,5,6,7,8,8-othyro-1,4,5,8 - imthnonphthln) 190 Ephrin og slt hr * ,2-Epoxyutn Ergolirol (vitmin D2) Estil og slt hr * Ethionmi Ethohptzin og slt hr * Ethoxy-m-phnylnimin og slt hr * Ethoxyphnol Ethylrylt, når t nvns som utstnl Ethylisumtt og slt syrn * Ethylnoxi Ethylphnmi Frvstot CI og lkkr, pigmntr og slt hr * Frvstot CI Frvstot CI

29 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 205 Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI 42555: Frvstot CI 42555: Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI 45170: Frvstot CI Fnizol Fnozolon Fnyrmiol Fignl (Fius ri), når t nvns som utstnl Flunison Fluorson Fluoruril Furzolion Fururyltrimthyl mmoniumslt * Furooumrinr untgn t norml inhol i nvnt nturlig ætrisk olir * I solskyttlss- og solruningsmilr skl inholt urooumrinr vær minr n 1 mg/kg. 225 Furtrthoniumioi Glntmin (rm.) 227 Gllmintrithioi Gluoortioir ~ * Glutthimi og slt hr * Glyylmi Guinsin Gunthiin og slt hr * Gulslt ~ * Hlopriol Trns -2-hptnl, når t nvns som utstnl ,2,3,4,5,6-Hxhlorylohxn ( -BHC) Hxhlorthn Hxhlorophn (2,2'-Dihyroxy-3,3',5,5',6,6' -hxhloriphnylmthn) Hxthylttrphospht Hxmthoniumromi Hxmthylnis(trimthylmmonium)slt * Trns-2-hxnlithyltl, når t nvns som utstnl Trns-2-hxnlimthyltl, når t nvns som utstnl Hxpropymt Hyrstin og slt hr * Hyrstinin og slt hr * Hyrzir og slt hr ~ * Hyrzin, rivtr og slt rivtr *

30 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 249 Hyroityllkohol, når t nvns som utstnl Hyrognyni og slt hr * Hyrognluori, ts norml slt, ts komplks orinlsr og hyroluorir, ortst r m r r nævnt i ilg Hyroxy-3-mthoxyinnmyl-lkohol, nzotr, ortst r normlt inhol i nturlig ætrisk olir 253 Hyroxy-8-quinolin og hyroxy-8-quinolinsult ortst r m, r r nævnt i ilg 3 Rrn numr * * * α-Hyroxyprgn-4-n-3,20-ion og str hr * Hyroxyzin Hyosin (Sopolmin), slt og rivtr hr * Hyosymin, slt og rivtr hr * Hyosymus nigr L., (l, rø, pulvr og tilrningr hr) * Imizol-rylsyr (3-imizol-4-ylrylsyr) og ns thylstr * Imprtorin (9-(3-mthylut-2-nyloxy)-7H- uro[3,2-g] hromn-7-on) Inproquon Io Ioothymol (5,5'-Diisopropyl-2,2'-imthyliphnyl-4,4'-iylihypojoit) Ipunh ( Cphlis ipunh Brot.) og slægt rtr; rør, pulvr og tilrningr hr * Isoroxzi Isorin ((1R,4S,5R,8S)- 1,2,3,4,10,10-Hxhlor-1,4,4,5,8,8-hxhyro-1,4:5,8- imthnonphthln) 267 Isomthptn og slt hr * Isoprnlin Isopropmiioi Isopropyl-2-hyronphthlnol, når t nvns som utstnl Isosoriinitrt Juniprus sin L., (l, ætrisk olir og tilrningr hr) * Kviksølv og orinlsr hr, ortst r m r r nævnt i ilg * Lurus noilis L., Oli r rø Lvophtoprn (α-pipriin-2-yl-nzyl-tt) (lvorottory throorm) og slt hr * Lioin Loli inlt L., og tilrningr hr * Lolin og slt hr * (rm.) 279 Lysrgi (LSD) og slt hr * Mlononitril Mnnomustin og slt hr * Mmylmin Mlorzin og slt hr * Mphnsin og str hr * Mpromt Mpyrminmlt (2-[4-mthoxynzyl-N-(2-pyriyl) mino]thylimthylminmlt) Mtlhy

31 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 288 Mtmprmon og slt hr * Mtthohptzin og slt hr * Mtormin og slt hr * Mthpyriln og slt hr * Mthptzin og slt hr * Mthormol Mthotrxt Mthoxyumrin, når t nvns som utstnl Mthoxy-2,4-iminonzn (2,4-Dimino-nisol (CI 76050)) og slt hr * Mthoxy-2,5-iminonzn (2,5-Dimino-nisol) og slt hr * (4-Mthoxyphnyl)-3-utn-2-on, når t nvns som utstnl (4-Mthoxyphnyl)-1-pntn-3-on, når t nvns som utstnl Mthoxypsorln Mthoxypsorln Mthylugnol, ortst r normlt inhol i nvnt nturlig ssnsr, hvis ølgn konntrtionr ikk ovrskris: ) 0,01% i prum ) 0,004% i u toiltt ) 0,002% i prumrn rmr ) 0,001% i milr, r skylls u/ ) 0,0002% i nr milr r ikk skylls u/ og i munhygijnprouktr 304 Mthyl trns-2-utnot, når t nvns som utstnl Mthylumrin, når t nvns som utstnl Mthyl-m-phnylnimin (N-Mthyl)hptylmin og slt hr * Mthyl-2,3-hxnion, når t nvns som utstnl N,N'-[(Mthylimino)ithyln]is(thyli-mthylmmonium)slt * Mthylphnit og slt hr * Mthyprylon (2,4-Dioxo-3,3-ithyl-5-mthyl-pipriin) og slt hr * Mtyrpon Minoxiil (2,4-Dimino-6-pipriinpyrimiin 3- N -oxi) smt slt hr * Moutzon Morpholin og slt hr * (rm.) 316 Moskn (Pntmthyl-4,6-initroinn) Musk mrtt (4- trt -Butyl-3-mthoxy-2,6-initrotolun) Musk titn (1- trt -Butyl-3,4,5-trimthyl-2,6-initronzn) Nlorphin, slt og thr hr * Nphzolin og slt hr * Nphthol (β-npthol) (α-Nphthyl)-4-hyroxyoumrin og 2-Nphthylminr (α- og β-npthylmin) og slt hr Nroti nturlig og synttisk optgt i tl I og II til Th singl onvntion on nroti rugs (Trty Sris No 34 (1965) (mn. 2631));unrskrvt i Nw York n 30. mrts 1961 * ~ * Ntriumhxylont

32 32 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 326 Noymium og slt hr * Nostigmin og slt hr * Nostigminromi Niotin og slt hr * Nitrittr, uorgnisk ortst r ntriumnitrit ilg * Nitro-1,2-nznimin (lønummr 333) ~ Nitro-1,4-nznimin (lønummr 334) ~ Nitro-o-phnylnimin ~ Nitro-p-phnylnimin ~ Nitronzn Nitrorsolr og rs lklimtlslt hr * Nitrorivtr rzol ~ * Nitrourntoin Nitrosminr * Nitrostilnr, homologr hr og rivtr homologrn ~ * Nitroxolin og slt hr * Norpinphrin (Norrnlin) og slt hr * Nospin og slt hr * Otmoxin og slt hr * Otmylmin og slt hr * Otorin og slt hr * Olnrin [Oxlylis(iminothyln)]-is(2-hlornzyl)ithylmmonium slt * Oxnmi og rivtr hr * Oxphnriin og slt hr * Pimt A (Amyl-4-imthylminonzot), lning isomr * Prmthson Prthion (O,O-Dithyl-O-4-nitrophnyl phosphorthiot) (vin) 354 Prthoxyin og slt hr * Plltirin ((R)-1-(2-pipriyl)ton) og slt hr * Pmolin og slt hr * Pnthlorthn Pntrythritylttrnitrt Pntmthoniumromi N,N'-Pntmthylnis(trimthylmmonium) slt ~ * Ptrihlorl Pntylinylohxnon, når t nvns som utstnl Phnmi Phnglyool Phntmin (2-α-Cylohxylnzyl (N,N,N',N'-ttrthyl)-trimthylnimin) Phniion (2-Phnylinn-1,3-ion) Phnmtrzin, slt og rivtr hr * Phnolphthlin (3,3-is(4-hyroxy-phnyl)phthli) Phnothizinr og -orinlsr hr ~ * Phnpromt Phnproumon Rrn numr

33 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Phnylut-3-n-2-on Phnylutzon o-phnylnimin og ts slt Phosphor og mtlphosphir * Physostigm vnnosum Bl Physostigmin llr Esrin og slt hr * Phytol Spp og præprtr hr * Pirotoxin Pikrinsyr Pilorpin og slt hr * Pilorpus jorni Holms og tilrningr hr * Pipztt og slt hr * Piprrol og slt hr * Piprourrium Ioi Polinmtilsult Prmoin Proni Proinmi, slt og rivtr hr * Progstron hrunr ll stor m gstgn virkning * Propn-1,2,3-triyltrinitrt Proptylnitrt Propyphnzon (rm.) 394 Prunus lurorsus L. (»Lurærkirsær-vn«) Psiloyin Pyrthrum lum L. og tilrningr hr ~ * Pyrithionntrium (Ntriumslt pyriin-1-oxi-2-thio) Pyrogllol Rioktiv stor som inrt i irktiv 96/29/Eurotom 1) om stsættls ~ * grunlæggn normr til skyttls olkningns og rjstgrns sunh mo rr, om r orunt m ionisr stråling 400 Ruwoli srpnti, lkloir og slt hr * Srol ortst r normlt inhol i nturlig ætrisk olir, når konntrtionn r minr n 100 ppm i t ærig proukt, 50 ppm i ntl og orl hygijnprouktr. Må ikk vær i ørntnpstr Shonoulon oiil Lin. (rø og tilrningr hr) * Sln og orinlsr hr m untgls slnisuli på tinglsr, r * r stlgt i ilg Solnum nigrum L. og tilrningr hr * Sprtin og slt hr * Spironolton Stnkulstjærr, urj og rinr * Strontiumlktt (Sr) 409 Strontiumnitrt (Sr) 410 Strontiumpolyroxylt ~ * (Sr) 411 Strophntinr, rs gluonr og rs rspktiv rivtr ~ * Strophntusrtr og tilrningr hr ~ * Rrn numr 33

34 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 413 Stryhnin og slt hr * Stryhnos- rtr og tilrningr hr ~ * Suinonitril Sulinpyrzon Sulonmir og slt hr (inl. sulnilmi (4-minonznsulonmi) og ts * rivtr rmkommt v sustitution t llr lr H-tomr i NH2 -gruppn) 418 Sultim Symptomimtisk minr, r virkr på ntrlnrvsystmt: thvrt sto optgt på n ørst list ovr lægmilr, som r unrgivr rptpligt, og som r rrrs til i Europråts rsolution AP(69)2 Rrn numr ~ * Tzolin og slt hr * Tllur og orinlsr hr * Ttrnzin og slt hr * Ttrromsliylnilir ~ * Ttrin og slt hr * Ttrhlorthyln (gs) 426 2,3,7,8-Ttrhloroinzo-p-ioxin Ttrhlorsliylnilir * Ttrthylpyrophospht; TEPP Ttrhyrozolin og slt hr * Ttrylmmoniumromi Thliomi og slt hr * Thllium og orinlsr hr * Thvti nriioli Juss. glyosikstrkt Thimzol Thiotp Thiourinsto og rivtr hr ortst r m, r r optgt i ilg * Thirm Thiurmisulir ~ * Thiurmmonosulir ~ * Thyropropionsyr og slt hr * Tirtriol ([4-(4-Hyroxy-3-iophnoxy)-3,5-iiophnyl]iksyr) og slt hr * Toloxn Tolutmi Toluiinr, ll isomr, slt smt hlogn- og sulorivtr hr * (krmik) 445 Trnylypromin og slt hr * Trtmin Trtinoin (rtinsyr) og slt hr * Trimtrn og slt hr * ,2,2-Triromthnol (Triromthyllkohol ) Triromsln (3,4',5-Triromsliylnili) Trihloriksyr ,1,1-Trihlorthn ~ ,2,2-Trihlorthn-1,1-iol Trihlormthin og slt hr *

35 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 455 Trihlornitromthn (Chlorpikrin) Trilupriol ,4,5-Trimthoxyphnthylmin (Mslin) og slt hr * ,2,6-Trimthyl-4-pipriinolnzot og slt hr * ,6,10-Trimthyl-3,5,9-unrrtrin-2-on, når t nvns som utstnl Trioxysln Triprnol Triplnnmin Tritolylphospht Tuminohptn, slt og isomr hr * Urgin sill Strn og tilrningr hr * Vinr, toxinr llr sr optgt på ilgt til 2. Råsirktiv 20. mj 1975 om lægmilr Rrn numr ~ * Vlnotmi Vrtrin, slt og tilrningr hr * Vrtrum Spp. og tilrningr hr * Vrn (Lippi itrioor Kunth.), når t nvns som utstnl (øvrr) 471 Vinylhlori monomr (hlorthyln) Væv r kvæg, år og gr, viss ormr: Fr ton, hvortil r hnviss i rtikl 22, stk. 1, i Europ-Prlmntts og Råts ororning (EF) nr. 999/2001 2), spiirt risikomtril som ngivt i ilg V hrtil og stnl rmstillt hr. Intil nn to, spiirt risikomtril som ngivt i ilg XI, l A, til ororning (EF) nr. 999/2001 og stnl rmstillt hr. Tlglt prouktr må og nvns orust t ølgn mtor r lvt nvnt og t rtiiringskrvn r strngt ovrholt prountn: trnsstriring llr hyrolys v minst 200 o C v t ornøn tryk i 20 minuttr (glyrol og tsyrr og str) orsæning m NOH 12M (glyrol og sæ) thpros: v 95 o C i 3 timr, llr kontinurlig pros: v 140 o C og 2 r (2.000 hp) i ott minuttr llr tilsvrn pros * Wrrin og slt hr * Xnthinol (7-[2-Hyroxy-3-(2-hyroxythyl-N-mthylmino)propyl]thophyllin) Xyliinr, ll isomr, slt smt hlogn- og sul-orivtr hr * Xylomtzolin og slt hr * Yohimin og slt hr * Zirkonium og orinlsr hr m untgls komplks zirkoniumorinlsr tillt i ilg 3 og zirkoniumlkkr, -pigmntr og -slt rvstor, som r nævnt i ilg 4, onot (3) * Zoxzolmin Østrognr ~ * CMR-stor (r ikk inørt i ltisrt rækkølg) (2-Chlorothyl)-6-(2-mthoxythoxy)-2,5,7,10-ttrox-6-silunn Koltihlori (Co) 35

36 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 483 Koltsult (Co) 484 Nikklmonoxi ,51(Ni) 485 Dinikkltrioxi ,51(Ni) 486 Nikklioxi ,51(Ni) 487 Trinikklisuli ,51(Ni) 488 Ttrronylnikkl ,51(Ni) 489 Nikklsuli ,51(Ni) 490 Kliumromt Cronmonoxi ,3-Butin Isoutn hvis t inholr 0,1 vægtpront utin Butn, hvis t inholr 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), C 3-4 hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Slutgs (råoli), ktlytisk krkkt stillt- og ktlytisk krkkt nphth rktionringssorr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 497 Slutgs (råoli), ktlytisk polymrisringsnphth rktionrings-stilizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 498 Slutgs (råoli), ktlytisk rormrt nphth rktionrings-stilizr-, hyrognsuli-ri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 499 Slutgs (råoli), krkkt stillt hyrognhnlr-strippr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 500 Slutgs (råoli), ktlytisk gsolikrknings-sorr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 501 Slutgs (råoli), gs-gnuviningsnlægs, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 502 Slutgs (råoli), gsgnuviningsnlæg thnizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 503 Slutgs (råoli), hyrosvovlt stillt- og hyrosvovlt nphth rktionringskolonn-, syrri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 504 Slutgs (råoli), hyrosvovlt vkuumgsoli strippr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 505 Slutgs (råoli), isomrisrt nphth rktionringsstilizr-, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 506 Slutgs (råoli), lt stright-run nphth stilizr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 507 Slutgs (råoli), stright-run stillt hyrosvovlr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 508 Slutgs (råoli), propn- og propylnlkylringsø orrjningsthnizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin

37 Lønummr Nvn 509 Slutgs (råoli), vkuumgsoli hyrosvovlr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 510 Gssr (råoli), ktlytisk krkk toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr Alknr, C 1-2, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 2-3, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 3-4, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 4-5, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Brænslsgssr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Brænslsgssr, råolistilltr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 3-4, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 4-5, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 2-4, C 3 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Råoligssr, ortætt, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Råoligssr, ortætt, swtn, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 522 Gssr (råoli), C 3-4, isoutnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 523 Dstilltr (råoli), C 3-6, piprylnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), minsystmø, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), nznnhs-hyrosvovlrtræks-, hvis inholr > 0, vægtpront utin 526 Gssr (råoli), nznnh rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > ,1 vægtpront utin 527 Gssr (råoli), lningsoli-, hyrogn- og nitrognrig, hvis inholr > ,1 vægtpront utin 528 Gssr (råoli), utnsplittr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 529 Gssr (råoli), C 2-3, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkt gsoli propnizr-unrktionr, C 4 -rig syrri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkt nphth utnizr-unrktionr, C 3-5 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 532 Gssr (råoli), ktlytisk krkkt nphth propnizr-toprktion, C 3 -rig syrri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkr, C 1-5 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 535 Gssr (råoli), ktlytisk polymrisrt nphth stilizr-toprktion, C 2-4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 536 Gssr (råoli), ktlytisk rormrt nphth strippr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 537 Gssr (råoli), ktlytisk rormr-, C 1-4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin

38 Lønummr Nvn 538 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr rirkultions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 539 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 540 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 541 Gssr (råoli), C 3-5, olin- og prin-lkylringsø-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr Gssr (råoli), C 2 rturstrøms-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), C 4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), thnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), isoutnizrtårn-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 546 Gssr (råoli), tørr propnizr-, propnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 547 Gssr (råoli), propnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 548 Gssr (råoli), tørr, sur, gskonntrringsnh træks-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 549 Gssr (råoli), gskonntrring rsorrstilltions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 550 Gssr (råoli), gs-gnuviningsnlæg propnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), Girtol-nh ø-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), hyrognsorr-træks-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 553 Gssr (råoli), hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), hyrognhnlr lningsolirirkultions-, hyrogn- og nitrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 555 Gssr (råoli), isomrisrt nphth rktionringskolonn-, C 4 -rig, hyrognsuliri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 556 Gssr (råoli), rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 557 Gssr (råoli), rormr mkup-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 558 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 559 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr-, hyrogn- og mthnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 560 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr mkup-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 561 Gssr (råoli), trmisk krkning stilltions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 562 Slutgs (råoli), ktlytisk krkkt klrt oli og trmisk krkkt vkuumrst rktionringsrluxkmmr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Jensen og Sørensens Plantage

Jensen og Sørensens Plantage Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 2011-2015 Sovyrrornnn Vstyn 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort 2011 4. Drtstt o pnort 2012 5. Drtstt o pnort 2013 6. Drtstt o pnort 2014 7. Drtstt o pnort

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011 r. 12 U 11 M: ggsokkræf crning for kræf skl, skl ikk? : ræfpln nhol M ugngspunk i n ny kræfpln kom- fryg sygom. rmskrin og forsklln mr vi i nummr f rspkiv u i ovrlvlsn i forhol il nr ln visr sig rspkiv

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM Jet 4 er uden tvivl den flotteste scooter på markedet med sin sporty og dynamiske karakter. Med dens aggressive profil og en motor der gør en forskel byder SYM Jet 4 op

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere

APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere NYT OM KOMMUNIKATION, MEDIER & IT SEPTEMER MEDLEMSLAD HK/PRIVAT g TRIVSEL Dr r mrr g mrbjr APP DESIGNER UDDANNELSE Prktk unt gvr bonu på cv t DIT NYE JO? FACEOOK Er u vn m chfn? TYS TYS M HV E DI GE OR

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere