Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S"

Transkript

1 Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr Ptr Vinznts og Jn Pors Euroins A/S Miljøprojkt Nr

2 Miljøstyrlsn vil, når ljlighn givs, ontliggør rpportr og inlæg vrørn orsknings- og uviklingsprojktr inn or miljøsktorn, innsirt Miljøstyrlsns unrsøglssvilling. Dt skl mærks, t n sån ontliggørls ikk nøvnigvis tyr, t t pågæln inlæg givr utryk or Miljøstyrlsns synspunktr. Ontliggørlsn tyr imilrti, t Miljøstyrlsn inr, t inholt ugør t væsntligt inlæg i ttn omkring n nsk miljøpolitik.

3 Inhol FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING OG FORMÅL 11 2 SØGNING EFTER KEMISKE ANALYSEMETODER KVALITET OG TILGÆNGELIGHED SØGNING VED HJÆLP AF INTERNETTET Søgning i tsr 14 3 SØGERESULTATER BEGRÆNSNINGER I SØGESTRATEGIEN KVALITETSKONTROL 16 4 PRÆSENTATION AF SØGERESULTATER ANALYSER I ANDRE MATRICER, METALLER OG KVALITATIVE METODER 17 Bilg A: Søgstrtgi og søgtips Bilg B: Nyligt orut rvstor Bilg C: Bilg r Kosmtikkntgørlsn Bilg D: Rrnr m strts (rtiklrsumér) 3

4 4

5 Foror Euroins Miljø A/S ik i juni 2006 til opgv t uør t projkt or Miljøstyrlsn m titln: Vjlning til gnkontrol kmisk inhol i kosmtisk prouktr Projktt r uut Miljøstyrlsn n 24. mrts unr virksomhsorningn. Virksomhsorningn hr lnt nt til ormål t sikr n smiig og ktiv gnnmørls EU-rgulring smt t ornkl virksomhrns miljørj. M tt projkt år kosmtikrnhn t værktøj, som styrkr virksomhrns muligh or gnkontrol, ori t nu r kortlgt hvilk stor, som rgulrs i kosmtikkntgørlsn, r r pulirt kmisk nlysmtor til. Projktt r uørt m ugngspunkt i rvirt projktnsøgning 13. juni I nn projktrpport Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr r r rgjort or projktts rsulttr. Kontktprsonr hos Miljøstyrlsn r Flmming Hovgr Jørgnsn, Elisth Plun og Dorrit Skls. 5

6 6

7 Smmntning og konklusionr Vi Intrnttt og nvnls søgmskinr og tsr r r søgt tr vinsklig littrtur, hvor r r skrvt kmisk nlysmtor til stor i kosmtisk prouktr. V hjælp søgmskinn Googl Sholr r r søgt og unt kmisk nlysmtor or stor, som r rgulrt i kosmtikkntgørlsn (Miljøministrit, k. nr mj 2006). Dr r søgt i kvlittssikrt (pr-rviw) littrtur i vinsklig tisskritr. D unn mtor r ontligt tilgænglig r nsk orskningsiliotkr. Mr n 60% unn rrnr r r 2000 llr snr. D unn mtor r uviklt til llr kontrollrt i kosmtisk prouktr. Mtorn r morn mtor, hvor r ot nvns komintionr nlystknikkr. Mtorn r uviklt som rutinmtor, hvor r r lgt vægt på kort nlystir. I projktt r r vlgt ulukkn t søg tr ksistrn nlysmtor, som srr sig på gængs nvnt mtor. Envir r søgningn grænst til, t tkstn ins på t minr uvlg sprog og t kn ror ikk ulukks t r ksistrr mtor som ikk r unt v n nvnt søgproil. U i lt 1635 stor, r r rgulrt i kntgørlsn, smt 22 rvstor Kommissionn hr orut n 20/7 2006, r r unt nlysmtor or 348 stor. Hovprtn stor, r r unt mtor til, r tillt ingrinsr, konsrvringsmilr og UV-iltr. I gnnmsnit r r unt nlysmtor til 78% storn i iss 3 gruppr. For rvstor, milrtiigt tillt stor og or stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr, r r kun unt å nlysmtor til 14 % storn. Dr kn og i mng tilæl kunn nlysrs or inhol mng rstrn stor, it t i mng tilæl vil vær muligt t in mtor til t konkrt ormål, slvom r ikk r skrvt n spiik mto rgnt på kosmtisk prouktr. 7

8 8

9 Summry n onlusions By us o Intrnt srh ngins n tss srh ws onut in th sintii litrtur on mthos o hmil nlysis o ingrints in osmti prouts. Mthos or nlysis o hmil sustns tht r rgult y Orr rom th Dnish Ministry o th Environmnt, No. 422 o 04 My 2006, on Cosmtis wr srh or n oun y using Googl Sholr. Prrviw litrtur in sintii journls ws srh. Th lot mthos r ll vill to th puli rom Dnish rsrh lirris. Mor thn 60% o th lot rrns r rom yr 2000 or ltr. Th lot mthos h n vlop or or ontroll on osmtis, n r ll stt-o-th-rt nlytil mthos whr thniqus in omintions otn r ppli. Th mthos r vlop s stnr mthos with mphsiz on short tim o nlysis. Th srh ws on in 5 lngugs, inluing English, this ing prinipl lngug o sin. Howvr, tht othr mthos might xist, only not oun y th srh proil us, nnot limint. Out o th 1635 sustns tht r rgult y th ov-mntion Orr n th 22 ys nn y th Commission on 20 July 2006, nlytil mthos or totl o 348 sustns wr oun. Th min prt o th sustns with nlytil mtho is prmitt ingrints, prsrvtivs, or UV iltrs. In vrg mthos or 78% o ths sustns wr oun. It is likly, howvr, tht th rmining sustns r possil to nlys or, ithr s pur sustns or in mtris othr thn osmtis. Only w nlytil mthos wr oun or ys, tmporrily prmitt sustns, n sustns tht r not prmitt in osmtis, in vrg 14%. 9

10 10

11 1 Inlning og ormål Inholt kmisk stor i kosmtisk prouktr r rgulrt i Miljøministrits kntgørls nr mj Bkntgørlsn inholr stmmlsr, r gnnmørr Råts, Kommissionns og Europ-Prlmntts irktivr på kosmtikområt. I kntgørlsn r stst hvilk kmisk stor, r må orkomm i kosmtisk prouktr, smt vntull grænsningr i nvnlsn llr i mængn. Stor, som ikk må nvns i kosmtik, r ligls opørt i kntgørlsn. Storn r opørt i ilg til kntgørlsn på ølgn må: Bilg 2: Bilg 3: Stor som ikk må ingå i kosmtisk prouktr som stnl i iss. Stor som må nvns i kosmtisk prouktr. Bilg 3.2: Stor som r milrtiigt tillt. Bilg 4: Bilg 5: Bilg 6: Tillt rvstor. Tillt konsrvringsmilr. Tillt UV-iltr. Som n l gnkontrolln i virksomhr, r prourr llr mrksørr kosmtisk prouktr, vil t vær n væsntlig oplysning t vi, hvorvit n ktisk orkomst t kmisk sto kn kontrollrs. Dnn vin vil også vær ntrl or mynighrn i rjt m rgulring områt. Dn irkt kontrol orkomstn t givt kmisk sto i kosmtik ortgs v n kmisk nlys or stot i t kosmtisk proukt. Dn kmisk nlysmto skl vær kvlittssikrt og ør vær ontligt tilgænglig. Som støtt til EU s implmntring Råts irktiv 76/768/EØF om inyrs tilnærmls mlmssttrns lovgivning om kosmtisk milr r r orløigt vtgt 7 irktivr, som rrrs snr, hvor r skrivs nlysmtor or kmisk inholsstor i kosmtik. I 7 irktivr r skrvt nlysmtor or. 70 stor, mns mr n 1600 stor r rgulrt i kosmtikkntgørlsn. Dr r såls hov or n unrsøgls hvilk stor i kntgørlsn, r ksistrr nlysmtor til i n vinsklig littrtur. M hnsyn til tillt inholsstor skl mtorn vær kvntittiv, så konntrtionn stot kn stmms og smmnligns m kntgørlsns stmmlsr. Formålt m tt projkt hr ror vært t in kvlittssikr og ontligt tilgænglig kmisk nlysmtor til storn i kosmtikkntgørlsn. 11

12 Som n komplmntær mæng til stor, r r unn nlysmtor til, r rstrn stor i kntgørlsn ltså stor, som r på nuværn tispunkt ikk r ontliggjort nlysmtor til. Dt r vlgt t præsntr projktts rsulttr v t rrr til n unn nlysmto or t givt sto irkt i kosmtikkntgørlsns ilg, hvor stot r omtlt. D sml ilg r kntgørlsn r orsynt m n kstrkolonn til rrnnumr og r vlgt nn rpport som ilg C. Hrm opnås, t ll oplysningr om stot (stots nvn, EU-lønummr, CAS-nummr og mærkningr til rug stot), som r nørt i kntgørlsn, præsntrs smmn m n hnvisning til n unn mto. Rrnlistn til unn mtor r nrgt grst i ilg C. I ilg A r skrvt tknisk tljr or n gnnmørt littrtursøgning, og r r givt tips til gnining rrnrn hrunr også til 7 EU-irktivr. I ilg B ins n list ovr 22 rvstor som EU-kommissionn hr orut n 20/ tr kosmtikkntgørlsns ikrttræn. Rsumér rtiklrn i ovnnævnt rrnlist r nrgt i ilg D. Bilg D inholr kun rtiklrsumér, som ikk r omttt n opyright, r oryr kopiring. 12

13 2 Søgning tr kmisk nlysmtor 2.1 Kvlitt og tilgængligh Krvn til nlysmtor om kvlitt og tilgængligh kn tilgoss v t vælg mtor, r r pulirt i vinsklig tisskritr m såklt pr-rviw. Et pr-rviw r n kvlittskontrol og korrktur t mnuskript, r gnnmørs lint, såls t orttr og rviwr ikk kn intiir hinnn. I rviwt kommntrs og kritisrs nvnt mtor og konsistnsn i rjt. Rviwr r lminligvis n rrn ksprt på t områ, som rtikln skætigr sig m. Et pr-rviw r såls n kvlittskontrol, r kn tlrs un t gntg t vinsklig rj i prksis. I Dnmrk r r ontlig gng til orskningsiliotkr, r onnrr på tisskritr, hvor r r pulirt kmisk nlysmtor. Som hovrgl hr orskningsiliotkr kun tisskritr, r nvnr pr-rviw. Krvt om kvlitt og tilgængligh nlysmtorn kn ltså inris v t søg i pr-rviw tisskritr på ontlig orskningsiliotkr. 2.2 Søgning v hjælp Intrnttt Søgning tr kmisk nlysmtor, r kn nvns i kosmtisk prouktr r ortgt m søgmskinn Googl Sholr. Googl Sholr søgr i vinsklig littrtur, r r tilgænglig r nttt. Googl Sholr søgr på smm må som n lminlig Googl søgmskin, mn søgning i Googl Sholr givr lngt minr støj og lsk positivr n søgning m Googl. Dn nvnt søgstrtgi r tljrt skrvt i ilg A. Et kosmtisk proukt står n komplks lning mng kmisk stor, rilnt stor m smm ruttoorml og kun minr strukturll orskll, smt stor r kn intrrrr nlytisk. For ntyigt t in t givt sto i nn lning stor r t ror nøvnigt, t nlysmton or stot r uviklt llr trølgn prøvt i lningsprouktt, ltså i n kosmtisk mtri. Dtt krv r på n nn si oprtionlt, ori ort kosmtik så kn nvns som søgor, r skl ingå i søgningn tr nlysmton. Når Googl Sholr rturnrr t hit, som opylr søgproiln, kn r irkt r Googl Sholr åns t strt (rsumé) til rtikln, r skrivr mton. Hl rtikln skl som hovrgl låns på t nsk orskningsiliotk. Dt Konglig Biliotk oplysr, t Googl Sholr inksrr t stort og r uvlg vinsklig orlg og iliotkr. Enklt orlgs ugivlsr 13

14 inksrs ikk, mn når t iliotk onnrr på t orlgs ugivlsr, og når iliotkts ktlog inksrs Googl Sholr, så kn orlgts ugivlsr ins v hjælp Googl Sholr. Dtt år konskvnsr or gnining rtiklr, som r rrrt, og ror r r i ilg A givt tips til søgning og gnining rrnrn Søgning i tsr Som ltrntiv til søgningrn v hjælp Googl Sholr r r søgt i NIST Chmistry WBook (Ntionl Institut o Stnrs n Thnology). Dnn s inholr lnt nt nlytisk t, mn kun or rn stor. Ligls r t kun ælr nlysmtor or rn stor, r r rrrt i tsn Hzrous Sustns Dt Bnk (HSDB) unr TOXNET (U.S. Ntionl Lirry o Miin). Dr r orsøgsvis søgt i STNsy (Sintii & Thnil Inormtion Ntwork). Søgning i STNsy krævr imilrti t onnmnt, og t r orunt m stor omkostningr t søg systmtisk tr mtor or storn i kntgørlsn. Krvt om ontlig tilgænglig mtor r såls ikk rlt opylt. For n nlysmto til t givt sto kn smm rtiklr og ins i STNsy og v hjælp Googl Sholr. 14

15 3 Søgrsulttr Dr r unt 81 rrnr til nlysmtor til stor, r r nævnt i kosmtikkntgørlsn. 86% rrnrn r r 1990 llr snr og 62% r r 2000 llr nyr. Forun iss mtor i n vinsklig littrtur r r skrvt mtor i 7 EU-irktivr. D 7 irktivr r nørt i rrnlistn, som omtls snr. Dr r i lt unt mtor (inkl. i irktivrn) til 348 stor u 1635 stor i kntgørlsn, smt 22 rvstor som r lvt orut 20. juli Forlingn på kntgørlsns ilg unn mtor r vist nnor. Forling stor og unn kmisk nlysmtor på ilg i kosmtikkntgørlsn Bilg Antl stor Anl stor m unn mtor Bilg 2 stor som ikk må ingå i kosmtisk % prouktr som stnl i iss Bilg 3 stor som må nvns i kosmtisk 97 86% prouktr Bilg 3.2 stor som r milrtiigt tillt 59 8% Bilg 4 tillt rvstor % Bilg 5 tillt konsrvringsmilr 56 64% Bilg 6 tillt UV-iltr 28 79% 22 orut rvstor j. EU-kommissionns prssmlls 20.juli 2006 IP/06/ % For nklt tillt stor r t ikk nlysmton or slv stot, r r rrrt til, mn r r i stt rrrt til n mto or t ugngsproukt llr t rktionsproukt, r ønsks rgulrt. Såls r polyrylmi opørt i ilg 3, mns t r orkomstn ugngsprouktt rylmi, r ønsks kontrollrt. Smm orhol gælr or n rækk minr og mir i ilg 3, hvor t r orkomstn n-nitro-ithnol-min (NDELA), r ønsks rgulrt. I iss tilæl r t nlysmton or NDELA, r r rrrt til. I iss tilæl r r nørt notr, som også omtls snr i snit 4.1. A 81 unn rrnr r 76 m pulirt i tisskritr, som ins i nsk orskningsiliotkrs holning. D rstrn 5 rtiklr ins i hnholsvis Journl o th Assoition o Oiil Anlytil Chmists (Journl o AOAC Intrntionl) og Journl o th Soity o Cosmti Chmists. Diss 2 tisskritr ins ikk i orskningsiliotkrns holning. D 2 glig slskr krævr mlmsk llr kø onnmnt or t giv ul gng til tisskritrn. Dt r og mulig t læs strts r iss tisskritr vi 15

16 Googl Sholr, og t r også muligt t kø nklt numr tisskritr llr nklt rtiklr hos slskrn. 3.1 Bgrænsningr i søgstrtgin For n rækk lminlig kmisk rgnsr r t vnskligt t in spiikk mtor, r r uviklt i t kosmtisk proukt. Når r nvns ritkst-søgning som hr, vil søgning på opløsningsmilr som nzn llr hloroorm rsultr i lr tusin hits, ori iss stor r nævnt i ll rtiklr, som skrivr mtor, hvor iss stor nvns som hjælpstor. For iss lminlig rgnsr, r r ltså ikk unt nlysmtor til rug i kosmtisk mtrir, mn t tyr slvølglig ikk, t r ikk kn nlysrs or m. Diss lminlig rgnsr r hovsgligt opørt i kntgørlsns ilg 2 ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr. Dr r søgt tr kosmtisk mtrir såvl som øvr- og rmutisk mtrir. Kosmtisk mtrir kn vær mgt orskllig r r ror ikk n grnti or t n unn mto kn nvns or ll ormr or kosmtisk prouktr. Søgningn r grænst til 5 orskllig sprog og t r ror muligt t r ksistrr gn mtor som ikk r mtgt. 3.2 Kvlittskontrol Rpportns oplysningr om rsulttt littrtursøgningn og unn rrnr r kontrollrt v t gntg søgningn or ll storn m untgls søgning or storn i ilg 2, som kun r gnnmørt én gng. Druovr hr n uvilig prson kontrollrt søgningrn v t søg på rrnr til nlysmtor or 10 uvlgt stor i kntgørlsn. Dnn søgning r ortgt lint un knsk til rsulttt n oprinlig søgning. For stor, r oprinligt lv unt mtor til, lv smm rrnr unt v kontrolsøgningn. For stor, r ikk lv unt mtor til i n oprinlig søgning, lv r hllr ikk unt mtor v kontrolsøgningn. 16

17 4 Præsnttion søgrsulttr D unn nlysmtor til storn i kosmtikkntgørlsn præsntrs inirkt, t vil sig som n hnvisning til mton. Hnvisningn til mton r vist i kosmtikkntgørlsn ilg, hvor rgulringn stot r skrvt. Bilg C r kopi kosmtikkntgørlsn ilg 2, 3, 3.2, 4, 5 og 6, r som tiligr skrvt r orsynt m n kstr kolonn til højr, hvor t rrnnummr r nørt, hvis r r unt n nlysmto til stot. Rrnnummrt hnvisr til n iliogrisk rrn i listn, som r nrgt grst i ilg C. Rrnlistn r ornt ltisk tr orttr. I ilg D ins n rrnlist, hvor rsumérn unn nlysmtor r mtgt. D unn nlysmtor r ll morn kmisk mtor, r kort kn krktrisrs v: Komintion lr nlysmtor Komintion lr tktionsprinippr Brug iliotkr ovr nlytisk spktr Brug sttistisk mtor Dt r ligls krktristisk, t nlysmtorn r orsøgt uviklt som rutinmtor, r kn nvns nr lortorir. For kvntittiv mtor r tktionsgrænsr rgnt, og r r rjt systmtisk m t opnå så kort nlystir som muligt. 4.1 Anlysr i nr mtrir, mtllr og kvlittiv mtor Som skrvt tiligr r t væsntligt, t n nlysmto til inholsstor i kosmtisk prouktr r uviklt llr prøvt i n kosmtisk mtri. Dtt krv kn imilrti ikk lti opyls or storn, nævnt i kntgørlsns ilg 2, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr. I ilg 2 r ksmplvis opørt n rækk pstiir, som kn stmm r vgtilsk råprouktr, r nvns til rmstilling kosmtik. I nogl tilæl hr t ikk vært muligt t in mtor, r r uviklt i kosmtisk mtrir, mn til gngæl i øvrr llr i rmutisk prouktr. I sånn tilæl r iss mtor rrrt, ori mton omttr mng stor i n stogrupp og tros lt r uviklt i n komplks mtri. Når n rrr mto ikk r uviklt i t kosmtisk proukt, r r st n not i ilgt, som hnvisr til n orklring tr ilgn. Når r ikk kunn ins n mto til t mtlslt, r r ot hnvist til n mto or mtllt llr mtl-ionn. Dtt r mrkrt m notr. Dr r ligls nørt notr uor storn, når n unn mto kun r kvlittiv og ikk kvntittiv. Et ksmpl på n kvlittiv nlysmto r intiiktion t sto i n stolning v smmnligning lningns spktrum m t iliotk ovr spktrr nkltstor. Blningns spktrum r ikk kun summn nkltstorns spktrr, mn 17

18 18 nkltstorns spktrr intrgrr, såls t t kun r muligt t konsttr tilstværlsn t nkltsto, mn ikk hvor mgt r r stot.

19 Bilg A 1 Søgstrtgi og søgtips Littrtursøgningn tr kmisk nlysmtor r ortgt m søgmskinn Googl Sholr (http://sholr.googl.k), som søgr i vinsklig littrtur, r r tilgænglig på Intrnttt. Dn nvnt søgproil r n rækk uvlgt søgor kominrt m Boolsk oprtorr (AND, OR). Søgorn r ls gnrll trmr og ls lminligt nvnt orkortlsr or n rækk kmisk nlysmtor. For hvrt sto i ilg 3, ilg 3.2, ilg 5 og ilg 6 i kntgørlsn r r nvnt ølgn søgproil: stonvn AND hmil AND osmti AND nlysis AND mtho AND quntittiv AND (hpl OR g OR s OR tl OR ms OR i OR ip OR ir OR sptrophotomtry). D nvnt orkortlsr ækkr ølgn nlys- og tktionsmtor: HPLC: High Prssur Liqui hromtogrphy GC: Gs Chromtogrphy AAS: Atomi Asorption Sptrosopy TLC: Thin Lyr Chromtogrphy MS: Mss Sptromtry IC: Ion Chromtogrphy ICP: Inutivly Coupl Plsm (Sptrosopy) IR: Inr R (Sptrosopy) I n littrtur, r ins v nvnls søgproiln, r ll m gnrll trmr smt stonvnt og minst én nlysmto nørt. Dr r søgt ovrlt i tkstn og un grænsningr i ugivlsstispunktt. Dr r kun søgt innor mnområrn iologi, kmi og miin, og ksmplvis r smunsglig mnr ult or t græns ntllt irrlvnt hits. Dr r søgt tr littrtur på nglsk m ovnstån proil, smt på tysk, norsk, nsk og svnsk m ulls stonvn. Når søgtrmr nvns i nørlsstgn, søgs på n kskt skrivmå, som t r gjort or stonvn. Dtt nvns m orl, når r søgs på kmisk stonvn, r inholr n instrg. Un nørlsstgn vil n instrg orn or v søgningr i Googl Sholr læss som n Boolsk oprtor NOT, og vil rsultr i søgningr un ort tr instrgn. Når r r søgt på stor i ilg 2, som ikk må orkomm i kosmtisk prouktr, r trmn quntittiv ult ovnstån søgproil. Dtt r gjort or t gør søgningn minr rstriktiv og rm øg ntllt hits. Dtt kn gørs, ori storn i ilg 2 ikk må ingå i kosmtisk 19

20 prouktr, og n konntrtionsstmmls ror ikk r rlvnt i rltion til kntgørlsn. Dt r ikk tknisk muligt t søg tr nlysmtor til. 230 oliprouktr, r r opørt som CMR-stor i kntgørlsns ilg 2. Prouktrn hr kun n tgnls,.ks i orm stillt, og hr ltså ikk t gntlig kmisk nvn, slvom t r orsynt m t CAS-nummr. CMR-stor r rinogn (krætrmkln), mutgn (ænrr rvnlæggn) llr rprouktionsskn (skr ostrt llr ænrr orplntningsvnn). V søgning på rvstorn i ilg 4 smt ilg 2 og 3.2 r ll tgnlsr i kntgørlsn om t nklt rvstot nvnt. Dr r såls søgt m ovnstån proil på kmisk nvn, hnlsnvn llr 5-irt rvinks. Dr r også søgt mr gnrlt m trmrn olor inx og olour inx. Dt r gnrlt stots INCI-nvn, r r nvnt som stonvn. Når r ikk ins t INCI-nvn, r stots nglsk nvn kontrollrt i tsn ChmID (http://hm.sis.nlm.nih.gov/hmiplus/hmilit.jsp) v hjælp CAS-nummrt. 1.1 Søgtips Forttrnvn, som inholr ntionl krktrr llr ntr kn vær vnsklig t gnin m Googl Sholr. Ugivlsr r orlg, som ikk tillr inksring rs ugivlsr Googl Sholr kn lligvl ins v hjælp Googl Sholr, når ugivlsrn ins i t iliotks ktlog, r r inksrt Googl Sholr. Når r søgs tr n rrrt rtikl, ør r ror ikk søgs på tisskritts nvn, som kn vær opyright lgt orlgt. Dt mst ktiv og hurtigst gnining rrr rtiklr opnås ror v t rug 3 til 4 or r rtiklns titl i komintion m årstllt or ugivlsn. Dtt inrs nmt i mnun vnrt Sholr søgning. D 7 EU-irktivr kn ins ntn i EURO-LEX vi portln til EU (www.urop.u) v t rug irktivnummrt (.ks. 80/1335) llr v ritkstsøgning i n lminlig Googl på okumntnummrt (.ks L1335). 20

21 Bilg B 1 Nyligt orut rvstor Følgn 22 rvstor til kosmtik r orut Kommissionn n 20/7 2006, når rugs som ingrins i prouktr til rvning hår: (jævnør Kommissionns Dirktiv 2006/65/EF) Nyligt orut ingrinsr i rvstor til hår Lønummr Nvn CAS-nummr Mthoxy-2,3-Pyriinimin og HCl-sltt ,3-Nphthlniol ,4-Diminoiphnylmin ,6-Bis(2-Hyroxythoxy)-3,5-Pyriinimin Mthoxymthyl-p-Aminophnol ,5-Dimino-1-Mthylpyrzol og HCl-sltt ,5-Dimino-1-((4-Chlorophnyl)Mthyl)-1H-Pyrzol Sult Chloro-2-Aminophnol Hyroxyinol Mthoxytolun-2,5-Dimin og HCl-sltt Amino-4-Fluoro-2-Mthylphnol Sult N,N-Dithyl-m-Aminophnol N,N-Dimthyl-2,6-Pyriinimin og HCl-sltt N-Cylopntyl-m-Aminophnol N-(2-Mthoxythyl)-p-phnylnimin og HCl-sltt ,4-Dimino-5-mthylphntol og HCl-sltt ,7-Nphthlniol ,4-Diminonzo syr Aminomthyl-p-minophnol og HCl-sltt Solvnt R 1 (CI 12150) Ai Orng 24 (CI 20170) Ai R 73 (CI 27290) Som omtlt tiligr, r r i nærværn projkt ikk unt kmisk nlysmtor or iss rvstor. 21

22 22

23 Bilg C Bilgt inholr ølgn ilg r Miljøministrits Bkntgørls nr mj 2006 (kosmtikkntgørlsn): Bilg 2 si 2 List ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr Bilg 3 40 List ovr stor, som må nvns i kosmtisk prouktr Bilg List ovr milrtiigt tillt stor Bilg 4 72 List ovr rvstor, som må orkomm i kosmtisk proukltr Bilg 5 78 List ovr tillt konsrviringsmilr i kosmtisk prouktr Bilg 6 85 List ovr tillt UV-iltr i kosmtisk prouktr Rrnr 89 Notr: Bmærkningr i kolonnn m rrnnumr i nnstån ilg hnvisr til ølgn: Bilg 2: (vin, rm. [rmutisk prouktr], krmik, øvrr og min.oli [minrlsk oli]) tyr, t nlysn r st op i n nørt mtri. (Sr, Co, Ni) tyr, t t r n mto or mtl-ionn hhv. strontium, koolt, nikkl. (gs) tyr t stot r unrsøgt v gsning llr i n rosol. Bilg 3: For Dihlorophn (lønummr 32) r r kun unt n kvlittiv mto. For Egmoskstrkt (lønummr 34) r r unt n kvntittiv mtor or hovingrinsrn, trnol og hloro-trnol. For Musk kton (lønummr 57) og Musk xyln (lønummr 58) r r kun unt n mto or inhol i røgls. For polyrylmi (lønummr 67) r hnvist til mton or nlys rylmi. For minr og mir (lønumr 38, 56 og 93) r hnvist til mton or nlys n-nitroso-ithnolmin (NDELA). Bilg 5 For Chlorphnsin (lønummr 11), Chloroxylnol (lønummr 15) og Unylni Ai (lønummr 54) r r kun unt n kvlittiv mto 23

24 Bilg 2 List ovr stor, som ikk må ingå i kosmtisk prouktr som stnl i iss, j. 12 Storn på listn r opstillt i ltisk rækkølg i kolonn, så vit muligt ngivt v rs Intrntionl Non-Propritry Nms (INN-nvn). Storn kn vær ngivt v t llr lr nvn. I viss tilæl ngivr nvnt n grupp stor, ljlighsvis m hnvisning til nr oiill listr. I sånn tilæl kn nkltstor inn or gruppn vær nævnt som ksmplr, mn hl gruppn r omttt. Inormtionrn i kolonn,, og r oplysn rt. I kolonn r nørt ny lønumr or storn. I kolonn r nørt CAS-nummr (Chmil Astrt Srvi Numr) or lst mulig stor, såls t t r muligt t in ntyig kmisk nvn og lr synonymr or t nklt sto. I kolonn r oplyst, om t ngivn CAS-nr. kun r t lnt lr mulig. I kolonn r nørt hnvisning til numr, hvorunr storn r optgt i ilg II til irktiv 76/768/EØF m snr ænringr. I kolonn r nørt numr, som hnvisr til rrnlistn grst i ilg C. 24 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 1 Anoumrol Atonitril β-atoxythyl trimthylmmoniumhyroxi * 2-4 Atylholin ((2-Atoxythyl)trimthylmmonium) og ts slt * 2-5 Aonitin og slt hr * 12-6 Aonitum npllus L. (l, rør og tilrningr r) * 11-7 Aonis vrnlis L. og tilrningr hr * 13-8 Arnlin (Epinphrin/ng) AETT (7-tyl-6-thyl-1,2,3,4-ttrhyro-1,1,4,4-ttrmthylnphln) Alntroot oil ( Inul hlnium ), når t nvns som utstnl Alkli pntynonitrosylrrt (2-) * O-Alkylithioronsyr slt * Alkynlkoholr, str, thr og slt hr * Allolmi og slt hr * Allylisothioynt (Allylsnnpsoli) Sntonin Amnoniumhlori Amino-1,2-is(4-mthoxyphnyl)thnol og slt hr * Amino-2-nitrophnol Amino-4-nitrophnol Amino-5-nitrophnol Aminonzosyrstr m minogruppn ri ortst r i ilg 6 nævnt * Aminopronsyr og slt hr * Aminosliylsyr og slt hr * Amitriptylin og slt hr * Ammi mjus og tilrningr hr * Amphtmin, slt og rivtr hr smt slt rivtr * Amyriin (1,1-Bis(imthylminomthyl)-propylnzot) og slt hr * Amylnitrit, lning isomr Amylnitrittr * Amyloin (1-Dimthylminomthyl-1-mthyl-propylnzot) og slt hr * 50 - Rrn numr

25 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 32 Anmirt oulus L. (rugt) Anrognr hrunr ll stor m nrogn virkning * Anilin, slt smt hlogn- og sulorivtr hr * Anthrn Anti-nrognr m stroi struktur * Antiiotik * Antimon og orinlsr hr * Apoynum nninum L. og tilrningr hr * Apomorphin (5,6,6,7- ttrhyro-6-mthyl-4h- inzo[,g]quinolin-10,11-iol) og slt hr Rrn numr * Apronli ((2-Isopropylpnt-4-noyl)urinsto) Arolin Aristolohisyr og slt hr, Aristolohi spp og præprtr hr * Arsn og orinlsr hr * Atrop llonn L. og tilrningr hr * Atropin, slt og rivtr hr * Azylonol og slt hr * Azmthoniumromi Briturtr ~ * Briumslt m untgls : ~riumsult, ~riumsuli på tinglsr, r r stlgt i ilg 3, ~riumlkkr, -pigmntr og -slt rv-stor, r r mærkt m onot (3) i ilg 4. ~ * Bmgri og slt hr * Bntyzin Bnrolumthizi og rivtr hr * Bnztropin og slt hr * Bnztropin og Bnzoizpinr, slt og rivtr hr ~ * Bnzn ,2-Bnznimin og slt hr * ,3-Bnznimin ~ 3 59 Bnziin Bnziloniumromi Bnzimizolon (2H-Bnzimizol-2-on) Bnzylyni, når t nvns som utstnl Bnzyloxyphnol Bryllium og orinlsr hr * Btoxyin og slt hr * Bitmivrin N,N-Bis(2-hlorthyl) mthylmin-n-oxi og slt hr * Bithionol Bly og ts orinlsr * Brtylium tosylt Brom Bromisovl

26 26 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 73 Bromphnirmin og slt hr * Bruin Butniliin og slt hr * Butopiprin og slt hr * Butyl-3-(N-rotonoyl sulnilyl)urinsto ~ trt -Butylphnol trt -Butylpyrothol Cmium og orinlsr hr * Cnthrir, Cnthris vsitori * Cnthriin ((1R,2S)-Hxhyro-1,2-imthyl-3, 6-poxyphthlsyrnhyri) Cptn (N-(Trihlormthylthio)-4-ylohxn-1,2-iroxyimi) (vin) 84 Cptoim Crmiphn og slt hr * N-(3-Crmoyl-3,3-iphnylpropyl)-N,N-iisopropylmthylmmoniumslt * Cronisuli Cronttrhlori Crroml Crutmi Crisoprool Ctls Cthol Cphlin og slt hr * Chnopoium mrosiois (ætrisk oli) Chlor N-5-Chlornzoxzol-2-yltmi Chlorthn Chlormthin og slt hr, Nitrogn mustr * Chlormznon Chloroorm Chlorphinon Chlorphnoxmin (rm.) 104 Chlorpropmi Chlorprothixn og slt hr * Chlortlion Chlorzoxzon Chollirol (vitmin D3) Cholinhlori Cholinslt og rs str (hr kun tylholin) * Chrom; hromsyr og slt hr * Chrysoiin itrt hyrohlori (4-Phnylzo phnyln-1,3-iminitrt monohyrohlori) Cinhoin og slt hr * Cinhophn, slt og rivtr hr smt slt rivtr * Clvips purpur Tul., lkloir hr smt tilrningr * Clonmi Clonotn (DDT)

27 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 118 Coolt nznsulont Colhiin, slt og rivtr hr * Colhiosi og rivtr hr * Colhium utumnl L., og tilrningr hr * Coniin Conium multum L. (rugt, pulvr og tilrningr hr) * Convlltoxin Crimiin Croton tiglium (Croton oil) Cumthrol Curr Currin Currizntr (stor m urrlignn virkning), synttisk ~ * Cylmn-lkohol, når t nvns som utstnl Cylrmt Cylizin og slt hr * Cylooumrol (3,4-Dihyro-2-mthoxy-2-mthyl-4-phnyl-2H,5H-pyrno-[3,2-] [1]nzopyrn-5-on) Rrn numr Cylomnol og slt hr * Cylophosphmi og slt hr * Dtur strmonium L. og tilrningr hr * Dnol glumt Dmthoniumromi Dmthylnis(trimthylmmonium)slt ~ * Dxtromthorphn og slt hr * (rm.) 142 Dxtropropoxyphn O,O'-Dityl-N-llyl-N-normorphin, Ditylnlorphin Skunær lkylminr og lknolminr og rs slt ~ * (2,4-Diminophnyl)thnol og slt hr * ,4-Diminotolun og slt hr * (α, β -Diromphnthyl)-5-mthyl-hyntoin Diromsliylnilir * ,3-Dihlor-2-mthylutn, Amyln ihlori Dihlorthnr (Ethylnhlorir) * Dihlorthylnr (Atylnhlorir) ~ * Dihlorsliylnilir * Dioumrol Dithylmlt, når t nvns som utstnl Dithyl-4-nitrophnyl-phospht Dithylminothyl-3-hyroxy-4-phnyl-nzot og slt hr ~ * Dithylminopropylinnmt Dinloxzin Digitlin og ll htrosir Digitlis purpur L * Dihyroumrin, når t nvns som utstnl Dihyrothystrol ,4-Dihyroxy-3-mthyl-nzlhy, når t nvns som utstnl

28 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 163 4,4'-Dihyroxy-3,3'-(3-mthylthiopropylin) ioumrin ~ Dimthoxn (6-Atoxy-2,4-imthyl-1,3-ioxn) Dimthylmin Dimthylitront, når t nvns som utstnl N,N-Dimthylormmi (gs) 168 3,7-Dimthyl-2-otn-1-ol (6,7-ihyrogrniol), når t nvns som utstnl ,6-Dimthyl-8- trt -utyl-umrin, når t nvns som utstnl ,10-Dimthyl-3,5,9-untrin-2-on, når t nvns som utstnl ,11-Dimthyl-4,6,10-otrin-3-on, når t nvns som utstnl ,3-Dimthylpntylmin og slt hr * Dimthylsuloxi Dimvmi og slt hr * Dintriumpntynonitrosylrrt Dinitrophnol isomr ~ * (vin) 177 1,4-Dioxn (gs) 178 1,4-Dioxn og slt hr * Diphnhyrmin og slt hr * Diphnoxylt hyrohlori Diphnylmin, når t nvns som utstnl Diphnylpyrlin og slt hr * Diphnylpyrlin Dithio-2,2'-ispyriin-ioxi-1,1' (tilsætningssto m mgnsiumsulttrihyrt) - (pyrithionisuli + mgnsiumsult) * Doxnitoin Doxylmin og slt hr * Ekstrktr og væv r mnnskt ~ * Emtin, slt og -rivtr hr * Enrin ((1R,4S,5R,8S) (vin) -1,2,3,4,10,10-Hxhlor-1,4,4,5,6,7,8,8-othyro-1,4,5,8 - imthnonphthln) 190 Ephrin og slt hr * ,2-Epoxyutn Ergolirol (vitmin D2) Estil og slt hr * Ethionmi Ethohptzin og slt hr * Ethoxy-m-phnylnimin og slt hr * Ethoxyphnol Ethylrylt, når t nvns som utstnl Ethylisumtt og slt syrn * Ethylnoxi Ethylphnmi Frvstot CI og lkkr, pigmntr og slt hr * Frvstot CI Frvstot CI

29 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 205 Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI 42555: Frvstot CI 42555: Frvstot CI Frvstot CI Frvstot CI 45170: Frvstot CI Fnizol Fnozolon Fnyrmiol Fignl (Fius ri), når t nvns som utstnl Flunison Fluorson Fluoruril Furzolion Fururyltrimthyl mmoniumslt * Furooumrinr untgn t norml inhol i nvnt nturlig ætrisk olir * I solskyttlss- og solruningsmilr skl inholt urooumrinr vær minr n 1 mg/kg. 225 Furtrthoniumioi Glntmin (rm.) 227 Gllmintrithioi Gluoortioir ~ * Glutthimi og slt hr * Glyylmi Guinsin Gunthiin og slt hr * Gulslt ~ * Hlopriol Trns -2-hptnl, når t nvns som utstnl ,2,3,4,5,6-Hxhlorylohxn ( -BHC) Hxhlorthn Hxhlorophn (2,2'-Dihyroxy-3,3',5,5',6,6' -hxhloriphnylmthn) Hxthylttrphospht Hxmthoniumromi Hxmthylnis(trimthylmmonium)slt * Trns-2-hxnlithyltl, når t nvns som utstnl Trns-2-hxnlimthyltl, når t nvns som utstnl Hxpropymt Hyrstin og slt hr * Hyrstinin og slt hr * Hyrzir og slt hr ~ * Hyrzin, rivtr og slt rivtr *

30 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 249 Hyroityllkohol, når t nvns som utstnl Hyrognyni og slt hr * Hyrognluori, ts norml slt, ts komplks orinlsr og hyroluorir, ortst r m r r nævnt i ilg Hyroxy-3-mthoxyinnmyl-lkohol, nzotr, ortst r normlt inhol i nturlig ætrisk olir 253 Hyroxy-8-quinolin og hyroxy-8-quinolinsult ortst r m, r r nævnt i ilg 3 Rrn numr * * * α-Hyroxyprgn-4-n-3,20-ion og str hr * Hyroxyzin Hyosin (Sopolmin), slt og rivtr hr * Hyosymin, slt og rivtr hr * Hyosymus nigr L., (l, rø, pulvr og tilrningr hr) * Imizol-rylsyr (3-imizol-4-ylrylsyr) og ns thylstr * Imprtorin (9-(3-mthylut-2-nyloxy)-7H- uro[3,2-g] hromn-7-on) Inproquon Io Ioothymol (5,5'-Diisopropyl-2,2'-imthyliphnyl-4,4'-iylihypojoit) Ipunh ( Cphlis ipunh Brot.) og slægt rtr; rør, pulvr og tilrningr hr * Isoroxzi Isorin ((1R,4S,5R,8S)- 1,2,3,4,10,10-Hxhlor-1,4,4,5,8,8-hxhyro-1,4:5,8- imthnonphthln) 267 Isomthptn og slt hr * Isoprnlin Isopropmiioi Isopropyl-2-hyronphthlnol, når t nvns som utstnl Isosoriinitrt Juniprus sin L., (l, ætrisk olir og tilrningr hr) * Kviksølv og orinlsr hr, ortst r m r r nævnt i ilg * Lurus noilis L., Oli r rø Lvophtoprn (α-pipriin-2-yl-nzyl-tt) (lvorottory throorm) og slt hr * Lioin Loli inlt L., og tilrningr hr * Lolin og slt hr * (rm.) 279 Lysrgi (LSD) og slt hr * Mlononitril Mnnomustin og slt hr * Mmylmin Mlorzin og slt hr * Mphnsin og str hr * Mpromt Mpyrminmlt (2-[4-mthoxynzyl-N-(2-pyriyl) mino]thylimthylminmlt) Mtlhy

31 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 288 Mtmprmon og slt hr * Mtthohptzin og slt hr * Mtormin og slt hr * Mthpyriln og slt hr * Mthptzin og slt hr * Mthormol Mthotrxt Mthoxyumrin, når t nvns som utstnl Mthoxy-2,4-iminonzn (2,4-Dimino-nisol (CI 76050)) og slt hr * Mthoxy-2,5-iminonzn (2,5-Dimino-nisol) og slt hr * (4-Mthoxyphnyl)-3-utn-2-on, når t nvns som utstnl (4-Mthoxyphnyl)-1-pntn-3-on, når t nvns som utstnl Mthoxypsorln Mthoxypsorln Mthylugnol, ortst r normlt inhol i nvnt nturlig ssnsr, hvis ølgn konntrtionr ikk ovrskris: ) 0,01% i prum ) 0,004% i u toiltt ) 0,002% i prumrn rmr ) 0,001% i milr, r skylls u/ ) 0,0002% i nr milr r ikk skylls u/ og i munhygijnprouktr 304 Mthyl trns-2-utnot, når t nvns som utstnl Mthylumrin, når t nvns som utstnl Mthyl-m-phnylnimin (N-Mthyl)hptylmin og slt hr * Mthyl-2,3-hxnion, når t nvns som utstnl N,N'-[(Mthylimino)ithyln]is(thyli-mthylmmonium)slt * Mthylphnit og slt hr * Mthyprylon (2,4-Dioxo-3,3-ithyl-5-mthyl-pipriin) og slt hr * Mtyrpon Minoxiil (2,4-Dimino-6-pipriinpyrimiin 3- N -oxi) smt slt hr * Moutzon Morpholin og slt hr * (rm.) 316 Moskn (Pntmthyl-4,6-initroinn) Musk mrtt (4- trt -Butyl-3-mthoxy-2,6-initrotolun) Musk titn (1- trt -Butyl-3,4,5-trimthyl-2,6-initronzn) Nlorphin, slt og thr hr * Nphzolin og slt hr * Nphthol (β-npthol) (α-Nphthyl)-4-hyroxyoumrin og 2-Nphthylminr (α- og β-npthylmin) og slt hr Nroti nturlig og synttisk optgt i tl I og II til Th singl onvntion on nroti rugs (Trty Sris No 34 (1965) (mn. 2631));unrskrvt i Nw York n 30. mrts 1961 * ~ * Ntriumhxylont

32 32 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 326 Noymium og slt hr * Nostigmin og slt hr * Nostigminromi Niotin og slt hr * Nitrittr, uorgnisk ortst r ntriumnitrit ilg * Nitro-1,2-nznimin (lønummr 333) ~ Nitro-1,4-nznimin (lønummr 334) ~ Nitro-o-phnylnimin ~ Nitro-p-phnylnimin ~ Nitronzn Nitrorsolr og rs lklimtlslt hr * Nitrorivtr rzol ~ * Nitrourntoin Nitrosminr * Nitrostilnr, homologr hr og rivtr homologrn ~ * Nitroxolin og slt hr * Norpinphrin (Norrnlin) og slt hr * Nospin og slt hr * Otmoxin og slt hr * Otmylmin og slt hr * Otorin og slt hr * Olnrin [Oxlylis(iminothyln)]-is(2-hlornzyl)ithylmmonium slt * Oxnmi og rivtr hr * Oxphnriin og slt hr * Pimt A (Amyl-4-imthylminonzot), lning isomr * Prmthson Prthion (O,O-Dithyl-O-4-nitrophnyl phosphorthiot) (vin) 354 Prthoxyin og slt hr * Plltirin ((R)-1-(2-pipriyl)ton) og slt hr * Pmolin og slt hr * Pnthlorthn Pntrythritylttrnitrt Pntmthoniumromi N,N'-Pntmthylnis(trimthylmmonium) slt ~ * Ptrihlorl Pntylinylohxnon, når t nvns som utstnl Phnmi Phnglyool Phntmin (2-α-Cylohxylnzyl (N,N,N',N'-ttrthyl)-trimthylnimin) Phniion (2-Phnylinn-1,3-ion) Phnmtrzin, slt og rivtr hr * Phnolphthlin (3,3-is(4-hyroxy-phnyl)phthli) Phnothizinr og -orinlsr hr ~ * Phnpromt Phnproumon Rrn numr

33 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Phnylut-3-n-2-on Phnylutzon o-phnylnimin og ts slt Phosphor og mtlphosphir * Physostigm vnnosum Bl Physostigmin llr Esrin og slt hr * Phytol Spp og præprtr hr * Pirotoxin Pikrinsyr Pilorpin og slt hr * Pilorpus jorni Holms og tilrningr hr * Pipztt og slt hr * Piprrol og slt hr * Piprourrium Ioi Polinmtilsult Prmoin Proni Proinmi, slt og rivtr hr * Progstron hrunr ll stor m gstgn virkning * Propn-1,2,3-triyltrinitrt Proptylnitrt Propyphnzon (rm.) 394 Prunus lurorsus L. (»Lurærkirsær-vn«) Psiloyin Pyrthrum lum L. og tilrningr hr ~ * Pyrithionntrium (Ntriumslt pyriin-1-oxi-2-thio) Pyrogllol Rioktiv stor som inrt i irktiv 96/29/Eurotom 1) om stsættls ~ * grunlæggn normr til skyttls olkningns og rjstgrns sunh mo rr, om r orunt m ionisr stråling 400 Ruwoli srpnti, lkloir og slt hr * Srol ortst r normlt inhol i nturlig ætrisk olir, når konntrtionn r minr n 100 ppm i t ærig proukt, 50 ppm i ntl og orl hygijnprouktr. Må ikk vær i ørntnpstr Shonoulon oiil Lin. (rø og tilrningr hr) * Sln og orinlsr hr m untgls slnisuli på tinglsr, r * r stlgt i ilg Solnum nigrum L. og tilrningr hr * Sprtin og slt hr * Spironolton Stnkulstjærr, urj og rinr * Strontiumlktt (Sr) 409 Strontiumnitrt (Sr) 410 Strontiumpolyroxylt ~ * (Sr) 411 Strophntinr, rs gluonr og rs rspktiv rivtr ~ * Strophntusrtr og tilrningr hr ~ * Rrn numr 33

34 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 413 Stryhnin og slt hr * Stryhnos- rtr og tilrningr hr ~ * Suinonitril Sulinpyrzon Sulonmir og slt hr (inl. sulnilmi (4-minonznsulonmi) og ts * rivtr rmkommt v sustitution t llr lr H-tomr i NH2 -gruppn) 418 Sultim Symptomimtisk minr, r virkr på ntrlnrvsystmt: thvrt sto optgt på n ørst list ovr lægmilr, som r unrgivr rptpligt, og som r rrrs til i Europråts rsolution AP(69)2 Rrn numr ~ * Tzolin og slt hr * Tllur og orinlsr hr * Ttrnzin og slt hr * Ttrromsliylnilir ~ * Ttrin og slt hr * Ttrhlorthyln (gs) 426 2,3,7,8-Ttrhloroinzo-p-ioxin Ttrhlorsliylnilir * Ttrthylpyrophospht; TEPP Ttrhyrozolin og slt hr * Ttrylmmoniumromi Thliomi og slt hr * Thllium og orinlsr hr * Thvti nriioli Juss. glyosikstrkt Thimzol Thiotp Thiourinsto og rivtr hr ortst r m, r r optgt i ilg * Thirm Thiurmisulir ~ * Thiurmmonosulir ~ * Thyropropionsyr og slt hr * Tirtriol ([4-(4-Hyroxy-3-iophnoxy)-3,5-iiophnyl]iksyr) og slt hr * Toloxn Tolutmi Toluiinr, ll isomr, slt smt hlogn- og sulorivtr hr * (krmik) 445 Trnylypromin og slt hr * Trtmin Trtinoin (rtinsyr) og slt hr * Trimtrn og slt hr * ,2,2-Triromthnol (Triromthyllkohol ) Triromsln (3,4',5-Triromsliylnili) Trihloriksyr ,1,1-Trihlorthn ~ ,2,2-Trihlorthn-1,1-iol Trihlormthin og slt hr *

35 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr 455 Trihlornitromthn (Chlorpikrin) Trilupriol ,4,5-Trimthoxyphnthylmin (Mslin) og slt hr * ,2,6-Trimthyl-4-pipriinolnzot og slt hr * ,6,10-Trimthyl-3,5,9-unrrtrin-2-on, når t nvns som utstnl Trioxysln Triprnol Triplnnmin Tritolylphospht Tuminohptn, slt og isomr hr * Urgin sill Strn og tilrningr hr * Vinr, toxinr llr sr optgt på ilgt til 2. Råsirktiv 20. mj 1975 om lægmilr Rrn numr ~ * Vlnotmi Vrtrin, slt og tilrningr hr * Vrtrum Spp. og tilrningr hr * Vrn (Lippi itrioor Kunth.), når t nvns som utstnl (øvrr) 471 Vinylhlori monomr (hlorthyln) Væv r kvæg, år og gr, viss ormr: Fr ton, hvortil r hnviss i rtikl 22, stk. 1, i Europ-Prlmntts og Råts ororning (EF) nr. 999/2001 2), spiirt risikomtril som ngivt i ilg V hrtil og stnl rmstillt hr. Intil nn to, spiirt risikomtril som ngivt i ilg XI, l A, til ororning (EF) nr. 999/2001 og stnl rmstillt hr. Tlglt prouktr må og nvns orust t ølgn mtor r lvt nvnt og t rtiiringskrvn r strngt ovrholt prountn: trnsstriring llr hyrolys v minst 200 o C v t ornøn tryk i 20 minuttr (glyrol og tsyrr og str) orsæning m NOH 12M (glyrol og sæ) thpros: v 95 o C i 3 timr, llr kontinurlig pros: v 140 o C og 2 r (2.000 hp) i ott minuttr llr tilsvrn pros * Wrrin og slt hr * Xnthinol (7-[2-Hyroxy-3-(2-hyroxythyl-N-mthylmino)propyl]thophyllin) Xyliinr, ll isomr, slt smt hlogn- og sul-orivtr hr * Xylomtzolin og slt hr * Yohimin og slt hr * Zirkonium og orinlsr hr m untgls komplks zirkoniumorinlsr tillt i ilg 3 og zirkoniumlkkr, -pigmntr og -slt rvstor, som r nævnt i ilg 4, onot (3) * Zoxzolmin Østrognr ~ * CMR-stor (r ikk inørt i ltisrt rækkølg) (2-Chlorothyl)-6-(2-mthoxythoxy)-2,5,7,10-ttrox-6-silunn Koltihlori (Co) 35

36 Lønummr Nvn CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr 483 Koltsult (Co) 484 Nikklmonoxi ,51(Ni) 485 Dinikkltrioxi ,51(Ni) 486 Nikklioxi ,51(Ni) 487 Trinikklisuli ,51(Ni) 488 Ttrronylnikkl ,51(Ni) 489 Nikklsuli ,51(Ni) 490 Kliumromt Cronmonoxi ,3-Butin Isoutn hvis t inholr 0,1 vægtpront utin Butn, hvis t inholr 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), C 3-4 hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Slutgs (råoli), ktlytisk krkkt stillt- og ktlytisk krkkt nphth rktionringssorr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 497 Slutgs (råoli), ktlytisk polymrisringsnphth rktionrings-stilizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 498 Slutgs (råoli), ktlytisk rormrt nphth rktionrings-stilizr-, hyrognsuli-ri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 499 Slutgs (råoli), krkkt stillt hyrognhnlr-strippr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 500 Slutgs (råoli), ktlytisk gsolikrknings-sorr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 501 Slutgs (råoli), gs-gnuviningsnlægs, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 502 Slutgs (råoli), gsgnuviningsnlæg thnizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 503 Slutgs (råoli), hyrosvovlt stillt- og hyrosvovlt nphth rktionringskolonn-, syrri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 504 Slutgs (råoli), hyrosvovlt vkuumgsoli strippr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 505 Slutgs (råoli), isomrisrt nphth rktionringsstilizr-, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 506 Slutgs (råoli), lt stright-run nphth stilizr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 507 Slutgs (råoli), stright-run stillt hyrosvovlr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 508 Slutgs (råoli), propn- og propylnlkylringsø orrjningsthnizr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin

37 Lønummr Nvn 509 Slutgs (råoli), vkuumgsoli hyrosvovlr-, hyrognsuliri, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin 510 Gssr (råoli), ktlytisk krkk toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr Alknr, C 1-2, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 2-3, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 3-4, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Alknr, C 4-5, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Brænslsgssr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Brænslsgssr, råolistilltr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 3-4, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 4-5, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Cronhyrir, C 2-4, C 3 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Råoligssr, ortætt, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Råoligssr, ortætt, swtn, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 522 Gssr (råoli), C 3-4, isoutnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 523 Dstilltr (råoli), C 3-6, piprylnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), minsystmø, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), nznnhs-hyrosvovlrtræks-, hvis inholr > 0, vægtpront utin 526 Gssr (råoli), nznnh rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > ,1 vægtpront utin 527 Gssr (råoli), lningsoli-, hyrogn- og nitrognrig, hvis inholr > ,1 vægtpront utin 528 Gssr (råoli), utnsplittr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 529 Gssr (råoli), C 2-3, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkt gsoli propnizr-unrktionr, C 4 -rig syrri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkt nphth utnizr-unrktionr, C 3-5 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 532 Gssr (råoli), ktlytisk krkkt nphth propnizr-toprktion, C 3 -rig syrri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), ktlytisk krkkr, C 1-5 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 535 Gssr (råoli), ktlytisk polymrisrt nphth stilizr-toprktion, C 2-4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 536 Gssr (råoli), ktlytisk rormrt nphth strippr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 537 Gssr (råoli), ktlytisk rormr-, C 1-4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin

38 Lønummr Nvn 538 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr rirkultions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 539 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 540 Gssr (råoli), C 6-8 ktlytisk rormr rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 541 Gssr (råoli), C 3-5, olin- og prin-lkylringsø-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin CAS-nummr Flr CAS-nr. r mulig EU-lønummr Rrn numr Gssr (råoli), C 2 rturstrøms-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), C 4 -rig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), thnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), isoutnizrtårn-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 546 Gssr (råoli), tørr propnizr-, propnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 547 Gssr (råoli), propnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 548 Gssr (råoli), tørr, sur, gskonntrringsnh træks-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 549 Gssr (råoli), gskonntrring rsorrstilltions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 550 Gssr (råoli), gs-gnuviningsnlæg propnizr-toprktionr, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), Girtol-nh ø-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), hyrognsorr-træks-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 553 Gssr (råoli), hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin Gssr (råoli), hyrognhnlr lningsolirirkultions-, hyrogn- og nitrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 555 Gssr (råoli), isomrisrt nphth rktionringskolonn-, C 4 -rig, hyrognsuliri, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 556 Gssr (råoli), rirkultions-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 557 Gssr (råoli), rormr mkup-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 558 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 559 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr-, hyrogn- og mthnrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 560 Gssr (råoli), rormringshyrognhnlr mkup-, hyrognrig, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 561 Gssr (råoli), trmisk krkning stilltions-, hvis inholr > 0,1 vægtpront utin 562 Slutgs (råoli), ktlytisk krkkt klrt oli og trmisk krkkt vkuumrst rktionringsrluxkmmr, hvis t inholr > 0,1 vægtpront utin

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen Vjl Kommunl Skolvæsn Kvlittsrpport 2012-13 Skolrpport fr Nørrmrksskoln v Susnn Fjlgr Kristnsn Kær skollr Hrm præsntrs kvlittsrpportn for 2012-13. Dn yggr som tiligr år på forrig års sklon, såls t tlfktrkn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Referencevejledning vedrørende montering og brug

Referencevejledning vedrørende montering og brug Rrnvjlning vrørn montring og rug VRV IV systm klimnlæg REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnvjlning vrørn montring og rug VRV IV systm klimnlæg

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvjlning Si 1 a 6 Tilslutningsvjlning Winows vjlning til n lokal tilsluttt printr Bmærk! Når u installrr n lokalt tilsluttt printr, og oprativsystmt ikk r unrstøttt a 'n Sotwar og okumntation,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8 SVEJSESALNGER DS/EN 199-1-8 Bærvn for smlngr svjslg konstruktonsstål hnhol tl DS/EN 199-1-1 Bærvnn rgns for ftrvst, hvs følgn utrk gg r oflt: t, r ss ort fr fu fu σ ( 0 ) σ 0,9 normlsænngn σ 0 β w γ γ

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e il:///:/li%0exprss/ork/0150416t14003.155/0150416t14003.639/0406-140-4... Pg 1 o 1 16-04-015 rom: Sørn Vinthr Knusn Snt: 8-11-014 1:9:39 To: ællspostkss Brønshøj-Husum Lokluvlg; ællspostkss Vnløs Lokluvlg

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvjlning Strt hr MFC-9970CDW Læs pjn Sikkrh og juriisk, før u opsættr mskinn. Læs rftr nn Hurtig instlltionsvjlning, for korrkt opsætning og instlltion. For t få vist Hurtig instlltionsvjlning

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Montage. I afsnittet montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer Knauf Fireboard.

Montage. I afsnittet montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer Knauf Fireboard. Montg I snittt montg år u t grunigt inlik i, hvorn u håntrr og montrr Knu Firor. D nærmr spiiktionr på proilrn rmgår prouktovrsigtr og tl. VERS 1701 rnskyttls MONTAGE BRANDBESKYTTELSE / FIREBOARD HÅNDTERING

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvjlning Strt hr MFC-J220 MFC-J40 Læs nn Hurtig instlltionsvjlning for korrkt opsætning og instlltion, før u rugr mskinn. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngivr, t r r n potntilt frlig sitution,

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN Ornsrmnt Hvrin Sytrræn r ånt or uium, når r i orår sytivitt. Oysninr om vornår, r r ut å run sytivitt, rmår intrnttt å www.orsvrt.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelse og evne. Peter Stephensen Den økonomiske modelgruppe DREAM. DREAM Arbejdspapir 2017:1 September 2017

Uddannelse og evne. Peter Stephensen Den økonomiske modelgruppe DREAM. DREAM Arbejdspapir 2017:1 September 2017 Uddnnls og vn Ptr Stphnsn Dn økonomisk modlgrupp DREAM DREAM Arbjdsppir 2017:1 Sptmbr 2017 Abstrct I ppirt opstills n simpl modl for vlg f uddnnls givt n prsons vnr. Modlln tgr udgngspunkt i n popultion

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 109 2010 Miljøstyrelsen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING DELTABJÆLKER

MONTAGEVEJLEDNING DELTABJÆLKER Si 1 af 9 Ons. 05/2011 MOAGEVEJLEDIG - DELABJÆLKER B: ærværn okumnt r n vjlning i forbinls m montag af Dltabjælkr. Dn montagansvarlig instans r ansvarlig for montagn af Dltabjælkr. Pikko lvranc skr iht.

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev Slsprospkt For Østli l Tinskovn 9690 Fjrritslv Arl: 250. Kontntpris: 23.500.000 kr. Præsnttion Introuktion For Nørlunonn uys n Østli l Tinskovn rm til sl. Dn Østli l Tinskovn r n vlrronrt, vmssri o vlpsst

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive)

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive) GDS, opgve 85 En strt på opgven (undervisnings- og tvleprotokol): En milie unktioner hr orskrit 4 ( ) + R, Et udvlg unktionerne tegnet på grregneren (eller her med Derive) Værdier tllet, or hvilke hr henholdsvis

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS YDERVÆGSSYSTEM, ER DU SIKRET FLERE KVADRATMETER OG EN FLEKSIBEL OG ENERGI- RIGTIG LØSNING.

NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS YDERVÆGSSYSTEM, ER DU SIKRET FLERE KVADRATMETER OG EN FLEKSIBEL OG ENERGI- RIGTIG LØSNING. NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS YDERVÆGSSYSTEM, ER DU SIKRET FLERE KVADRATMETER OG EN FLEKSIBEL OG ENERGI- RIGTIG LØSNING. S mr på ttp://www.knudnogips.dk/gipsyggsystmr/ydrvægg Vigtig inormtion Er tiløjt

Læs mere

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum.

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum. Inervægge / Funktionsvægge Vårumsvægge Knuf Dnogips letygningsteknik, me flere forskellige pleproukter, muliggør sikre og goe løsninger til vårum. Gulve og vægge skl uføres, så e kn mostå især e fugtmæssige,

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG EVALUERING AF DRIFTS- OG PLEJEPLAN 2000-2014 Titl Flyvsttion Alor, Evlurin Drits- o Plpln 2000-2014 Fotos Mil Sn

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Sorter af økologiske hovedkål 2014

Sorter af økologiske hovedkål 2014 Sortr økologisk hokål 2014 I orsøg m sortr hikål, spiskål, røkål og soykål yrkt unr økologisk yrkningstinglsr i 2014 l r opnåt ptl uyttr slgr hor. Sortrn uist stor orskll i tiligh, mostnsygtigh or or smpsygomm

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Jensen og Sørensens Plantage

Jensen og Sørensens Plantage Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 2011-2015 Sovyrrornnn Vstyn 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort 2011 4. Drtstt o pnort 2012 5. Drtstt o pnort 2013 6. Drtstt o pnort 2014 7. Drtstt o pnort

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier Julspcial 2015 Prisr 50.000,- kr til 80.000,- kr Prisr 25.000,- kr til 49.900,- kr Prisr 10.000,- kr til 24.999,- kr Prisr unr 10.000,- kr Prisr unr 5.000,- kr Din lvranør af basisustyr til labratrir Crzasvingt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN Astisr rsrr Brris Sytrræ r rt åt r ti, år r i sys. D r sirsæssi ru s rå rt tt tr råt, ør t ås r uiu, t u si ør t å trræt,

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM "TRANSIT 95", PRODUCERET FRA 0894. VERSION

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM TRANSIT 95, PRODUCERET FRA 0894. VERSION FOROR - TRANSIT 95 TT RSRVSKATAOG INHOR OPYSNINGR OM "TRANSIT 95", PROUCRT FRA 0894. VRSION SPCIFIKK MOVRSIONR R ANGIVT M T MOKONUMMR: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 VOGN M KORT AKSAFSTAN 2835

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere