Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 93. Multihus i Brovst 1 Punkter på lukket møde: 90. Ansøgning om oprettelse af puljeordning 91. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 92. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren Afbud:

3 Børne- og Kulturudvalget Multihus i Brovst / Carl Stefan Bauditz Resume I kommunalbestyrelsen i Brovst har der gennem de seneste 4 år været arbejdet på at etablere et Multihus i samarbejde med Brovst Hallen. Projektet er et led i et helhedsorienteret byfornyelsesprojekt, som var en helhedsplan for Jernbanegades forskønnelse opførelse af Multihuset og forbedring af infrastrukturen i Brovst bymidte. Med hensyn til Multihuset blev planerne meget aktuelle da Brovst mistede sit eneste forsamlingsted Brovst Hotel, som blev nedrevet. Der er den 13/3 afholdt en tilfredsstillende licitation, som viser at budgetforudsætningerne overholdes. Sagsfremstilling Indledningsvis er det formålstjenligt at orientere om baggrunden for opførelsen af et Multihus i Brovst. Som det fremgår af ovenstående arbejdede kommunalbestyrelsen i Brovst gennem 2 år med at etablere et Multihus i Brovst. Udover at byen mistede sit eneste forsamlingssted, der kunne rumme mange mennesker, var der en række andre årsager til ønsket om etablering af et Multifunktionshus. De væsentligste er: Brovst Idrætsforening har gennem mange år ønsket at få samlet sine aktiviteter omkring Brovst Hallen. Kommunalbestyrelsen beslutte derfor som det første skridt, at udvidde baneanlæggene ved hallen. Disse baner er etableret og er klar til brug i foråret. Jorden til banerne blev tilvejebragt ved et mageskifte således at de nuværende boldbaner beliggende på Nyvej i Brovst bliver tilskødet Jammerbugt Kommune. Banerne er centralt beliggende nær ved bymidten og er velegnede til boligformål. Det næste skridt var så at tilvejebringe de nødvendige klub- og omklædningsfaciliteter, og de bliver en del af det ny Multihus. Brovst Pigegarde har haft en omflakkende tilværelse med musiske øvelokaler på skolen, gåtræning i Brovst Hallen, og depotlokaler til dragterne på Øland. Garden får med etablering af Multihuset samlet sine aktiviteter et sted. Endelig er der en række andre foreninger i Brovst som får ønsket om et Multihus opfyldt, således at de får bedre mulighed for at gennemføre deres aktiviteter Brovst Musikforsyning, som har brug for lokaliteter der kan rumme 300 mennesker for at der er økonomi i at kunne afholde arrangementer med kendte kunstnere. Teaterforeningen Skovspillene, som kan anvende lokaler både til

4 Børne- og Kulturudvalget øveformål og optræderne. Begge disse foreninger er gode eksempler på foreninger som kan drage stor nytte af Multihusets lokaler. Projektet er tilvejebragt i et tæt samarbejde med ovenstående foreninger ligesom der har været et tæt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden som yder et tilskud på 2 mio. kr. Endelig indgår Multihuset i projekt helhedsorienteret byfornyelse i Brovst med et statstilskud på 1,7 mio. kr. Der er bevilliget 1 mio. kr. af artikel 33-midlerne og der er foreløbig sponsorstøtte på 0,5 mio. kr. Der har været afholdt licitation på projektet, og de afgivne bud svarer til de budgetforudsætninger, der blev opstillet i Brovst Kommune. Den samlede økonomi er beskrevet nedenstående. Resultatet af licitationen må betegnes som tilfredsstillende. Retsgrundlag De kommunale bevillingsregler om rådighedsbeløb og disse frigivelse jf. styrelsesloven. Økonomiske konsekvenser Økonomien i projektet er følgende: Mio kr. Licitationsresultat incl omkostninger 19,6 Finansiering: Helhedsorienteret byfornyelse 1) 3,5 Bevilliget af Brovst Kommune 3,3 Tilskud Lokale- og Anlægsfonden 2,0 Tilskud artikel 33 1,0 Sponsorstøtte 0,5 Låneoptagelse 8,8 Eget arbejde 0,5 I alt finansiering 19,6 1) Der er 50% statsrefusion således at nettobeløbet for Jammerbugt Kommune udgør 1,75 mio. Tilskud og refusioner i projektet udgør således 4,8 mio. kr. De forøgede driftsudgifter til ydelser på lån udgør årligt kr. Beløbet finansieres af Brovst Hallen ved lokaletilskud til Brovst Idrætsforening (overflyttet fra Nyvej), lokaletilskud til Pigegarden, sponsering og øget indtjening. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet indstiller

5 Børne- og Kulturudvalget At licitationsresultatet godkendes At der meddeles bevilling på 4,2 mio. kr., som er de uforbrugte midler vedr. projektet i Brovst Kommunes regnskab, og som økonomiudvalget har fået oversigt over. At der meddeles anlægsbevilling således at projektet kan påbegyndes. Børne- og Kulturudvalget, den Børne- og Kulturudvalget anbefaler stabschefens indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Endvidere indstilles til Kommunalbestyrelsens behandling, at driftsbudget for 2008 tilføres midler, således at de evt. øgede driftsudgifter i forbindelse med Multihuset kompenseres herigennem. Fraværende: Afbud Bilag: Licitationsresultat fra rådgiverfirmaet Christensen og Rottbøll. Tilbage til toppen

6 Børne- og Kulturudvalget Underskrifter Inge Pedersen (A) Jens Chr. Golding (A) Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Morten Klessen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Torben Sørensen (V)

7 JAMMERBUGT KOMMUNE LICITATIONSINDSTILLING - BROVST MULTIHUS Dato: KF 1. Råhusentreprisen TMC BYG ApS Doktorparken Svenstrup Tilbudssum ekskl. moms , Nedbrydning i eksisterende bygning, pkt. 1.1 inkl. deponering af disse materialer udgår , TV inspektion af kloak , Stipulerede ydelser , Vejrligsforanstaltninger , Opstripning af HC parkering samt fodgænger , , ,00 2. Tømrer og snedkerentreprisen Brovst Tømrer og maskinsnedkeri ApS Fredensdal Brovst Tilbudssum ekskl. moms , Nedbrydning , Støvvæg , Inventar til køkken og udsalg (1) , , ,00 3. Malerentreprisen Henning Kristensen A/S Pantervej Thisted Tilbudssum ekskl. moms , Rengøring , , ,00 4. VVS entreprisen Cityblik ApS (Borup Smeden) Hadsundvej Aalborg Tilbudssum ekskl. moms , Stipulerede ydelser - VVS , , ,27

8 JAMMERBUGT KOMMUNE LICITATIONSINDSTILLING - BROVST MULTIHUS Dato: KF 5. Ventilationsentreprisen I-Klima ApS Gasværksvej Aalborg Tilbudssum ekskl. moms , Stipulerede ydelser , Emfang i køkken udgår (1) , , ,00 6. El entreprisen Skovsgaard Brovst El Installationer A/S Landlystvej Brovst Tilbudssum ekskl. moms , Afsat pkt ,00 Hårde hvidevarer udgår ekskl. installation (1) , , ,00 7. Belysningsarmaturer PC Belysning ApS Ulvevej Skive Tilbudssum ekskl. moms, belysning ,00 Tilbudssum ekskl. moms, nødbelysning , ,00 8. Sportsgulv Virklund Sport A/S Korshøjvej Silkeborg Tilbudssum ekskl. moms , ,00 Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms ,27 9. Tilslutningsafgifter 9.1 Fjernvarmeafgift, 39 kr x m , Omlægning af fv. ledning, overslag , El tilslutningafgift, anslået 190 AmP á , Rensebrønd på kloak , , , Diverse udgifter 10.1 Afsat til indkøb af vaskemaskine og tøretumbler , Afsat til inventar til køkken / udsalg (1) , Afsat til uforudseelige udgifter , Afsat til ekstra containerer for pkt , , ,00

9 JAMMERBUGT KOMMUNE LICITATIONSINDSTILLING - BROVST MULTIHUS Dato: KF 11. Omkostninger 11.1 Forarbejde , Totalrådgivning , Tryk, porto mv., frem til og med licitation , Tryk og porto i byggeperioden , KS materiale og byggeregnskab , Forsikring, all risk , Akustiker , Byggetilladelse , Landinspektør , Geotekniker , Licitationsannoncer , El og varmeforbrug under udførelsen , Rejsegilde mv , , ,75 Byggeudgifter i alt ekskl. moms ,02 Budget af i alt ekskl. moms ,00 Differens 1.319,98 Ovennævnte er ekskl. løst inventar, herunder supplering af stole og borde, lysbum, lydanlæg, mobilscene, projektor og lærred, der financeres via fonde / sponsorater. Evt. udgifter til financering, herunder evt. byggelånsrenter er ikke indeholdt Ved evt. senere produktionskøkken skal el tilslutningen udvides med 25 amp. installationen er forberedt til dette. (1) Afsat jf. tidligere godkendt budget, for indkøb af brugt inventar til anretterkøkken

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 222. Status vedr. svømmebassiner

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Spørgetid: Der er ikke indkommet nogen spørgsmål Mødedato: 6. oktober 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anna-Lise Vestergaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 41. Lukket punkt: Valg af ESCO-leverandør for DGI-Huset Aabybro 88.04.12-P20-1-13/

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere