UDKAST Kravspecifikation. Kapitel 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Kravspecifikation. Kapitel 2"

Transkript

1 UDKAST Kravspecifikation Kapitel 2

2 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens omfang Service Miljø- og sikkerhedsmæssige krav til materialerne Krav til levering Krav til ombytning/returnering Krav til varegrupper

3 I nærværende dokument Kravspecifikation er kommunernes krav i forbindelse med udbud af dentalmaterialer opgjort. 1. Aftalens omfang Beskrivelse af udbud - Materialer til tandregulering: Delaftale 2 vedrører Brackets (standard), selvligerende brackets, brackets (special), bånd, præfabrikerede buer (standard), præfabrikerede buer (special), buer i længde (rør), attachments, bondingmaterialer (standard), bondingmaterialer (special), elastisk tilbehør, aktive elementer, KL II-mekanismer (Herbst on Wire), instrumenter, voks, ekstraoralt udstyr, skeletal forankring. Se afsnit 6 Krav til varegrupper/delaftaler. Gældende for alle delaftaler er, at tilbudslisten (bilag 4), skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivning på delaftalerne. Tilbudslisten er udtryk for statistisk køb foretaget af kommunerne (2009, 2010 og 2011), men er kun vejledende i forhold til et fremadrettet årligt køb. Kommunerne er således ikke forpligtet til at aftage bestemte produktmængder eller indfri bestemt omsætning i kontraktperioden. 2. Service For alle delaftaler gælder følgende: Leverandøren skal stille gratis konsulentbistand til rådighed ved opstart af kontrakten og ved indkøring af nye materialer. CV for de medarbejdere der betjener kommunerne skal vedlægges. Der skal være mulighed for telefonisk indenfor normal åbningstid (kl ) - at kunne trække på disse produktspecialister eller medarbejdere med den fornødne viden. Konsulentbesøg aftales altid i forvejen med tandplejens hovedklinik og ikke med de enkelte klinikenheder. Tandreguleringsenheder kan dog kontaktes direkte. De enkelte kommuner skal i specielle tilfælde have mulighed for at have direkte kontakt til - samt afholde temamøder med producenten (konsulent) via den valgte leverandør. 3. Miljø- og sikkerhedsmæssige krav til materialerne Materialerne skal opfylde de nedennævnte krav: Materialerne skal følge de gældende love, regler og standarder på området, bl.a. EU s direktiv nr. 93/42 EØF for medicinske udstyr. Materialerne skal alle være CE mærkede Leverandøren skal løbende i kontraktperioden oplyse, hvilke materialer der er NIOMgodkendt (Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprøvning) eller tilsvarende godkendt institut. Faremærkninger, brugsanvisninger, arbejdshygiejniske anvisninger og produktbeskrivelser skal medfølge materialerne og skal være på dansk. Leverandøren forpligter sig til at holde Tandplejen i de enkelte kommuner ajour med ændringer af bekendtgørelser, retningslinjer, standarder m.v. indenfor området. Leverandøren er løbende i kontraktperioden forpligtet til at videreudvikle deres sortiment, og være proaktive ved information om nye materialer. 3

4 Leverandøren skal overholde sin oplysningspligt og må ikke tilbageholde brugbare oplysninger om materialerne. De steder hvor der findes europæiske eller danske standarder, skal materialerne være testet i forhold til relevant harmoniseret standard af anerkendt uvildigt institut. Materialerne skal minimum have halvdelen af holdbarheden tilbage, når det leveres til klinikkerne. Produkter med kort levetid (minimum 1 år) skal ved leveringstidspunkt være så langt fra udløbstidspunkt som praktisk muligt dog minimum 9 mdr. Ved uoverensstemmelse om materialerne opfylder de opstillede krav, vil den afgørende vurdering ske ud fra udbyders tandlægefaglige vurdering. Materialerne skal leveres i henhold til gældende lovgivning vedr. arbejdsmiljø Emballering og forpakning af produkter skal være hensigtsmæssig og uden unødvendig emballage. Emballeringsmaterialer skal således kunne udsmides med husholdningsaffald. 4. Krav til levering Leveringsbetingelserne er fragtfrit leveret ved ordre over kr. ekskl. moms. Det er den samlede ordres størrelse, der er afgørende for om der kan opkræves fragt. Det betyder, at alle varer der er afgivet i en ordre på min kr. ekskl. moms., skal leveres fragtfrit og uden mulighed for at pålægge porto, fragt eller andre gebyrer. Ordrer skal leveres inden for 3 arbejdsdage ved bestilling inden kl.15. Bestillinger foretaget torsdag inden kl.15 skal leveres senest mandag og bestillinger fredag inden kl.15 leveres senest tirsdag. Hasteordrer skal kunne leveres indenfor 24 timer. Udbyder forventer en høj forsyningssikkerhed, og skal igennem kontraktperioden sikres kontinuerlige leveringer af de af tilbuddet omfattede produkter. Levering sker til anvist plads. Såfremt der opkræves porto for ordrer under kr. ekskl. moms., skal Tilbudsgiver oplyse om dette i bilag 4 Tilbudsliste, under fanen Fragtpriser. I så fald, at tilbudsgiver oplyser porto, fragt eller gebyrer af anden art, vil disse blive i medregnet delkriteriet økonomi på baggrund af et estimeret antal årlige ordrer. 5. Krav til ombytning/returnering Udbyder har ret til at fortryde og ændre bestillinger (med mindre der er tale om specialvarer, og dette på forhånd er meddelt). Varerne skal tilbageleveres uskadte og i original emballage. Fejlleverancer samt mangelfulde leverancer og tilbagelevering heraf sker for leverandørens regning. 6. Krav til varegrupper/delaftaler Nedenfor oplyses de enkelte varegrupper for hver delaftale. De nedennævnte krav er specielle krav til de enkelte varegrupper udover de ovenfor nævnte fælles krav til alle delaftalerne. 4

5 Krav til tandregulering Delaftale 1: Brackets standardprodukter 1. Brackets (standard) Tydelig markering på bracket for tand og placering. Høj kvalitet i finishing og polering, uden skarpe kanter afrundet for god patientkomfort. Metallegeringens kvalitet skal kunne modstå korrosion i mundhulen. Skal have dimensionsfaste slot-mål, således at både slot størrelse og torque svarer til det fra producenten angivne mål. Skal kunne leveres med varierende torque i regio 3,2,1+1,2,3. Det skal være muligt at få hooks til alle præmolarer og hjørnetænder. Delaftale 2: Selvligerende brackets Delaftale 3: Brackets specialprodukter Delaftale 4: Bånd 2. Selvligerende brackets Tydelig markering på bracket for tand og placering. Høj kvalitet i finishing og polering, uden skarpe kanter afrundet for god patientkomfort. Metallegeringens kvalitet skal kunne modstå korrosion i mundhulen. Skal have dimensionsfaste slot-mål således at både slot størrelse og torque svarer til de fra producentens angivne mål. Skal kunne leveres med varierende torque i regio 3,2,1+1,2,3. Skal være lette at åbne og lukke. Skal ikke kunne gå op ved almindelig tyggefunktion. Lukket slot skal have kvadratisk lumen. 3. Brackets (special) Tydelig markering på bracket for tand og placering. Høj kvalitet i finishing og polering, uden skarpe kanter afrundet for god patientkomfort. Metallegeringens kvalitet skal kunne modstå korrosion i mundhulen. Skal have dimensionsfaste slot-mål, således at både slot størrelse og torque svarer til det fra producenten angivne mål. Skal kunne leveres med varierende torque i regio 3,2,1+1,2,3. Det skal være muligt at få hooks til alle præmolarer og hjørnetænder Der skal kunne tilbydes nikkelfrit og kromfrit alternativ. Individuel angulering til samtlige tænder med undtagelse af 5,4-4,5 Skal kunne recycles og sandblæses. Forskellig in-outværdier på 5,4-4,5. Afstand fra slot til basis på 1-1 skal være under 1 mm. 4. Bånd Optimal pasform af bånd. Der skal tilbydes bånd med varierende pasform og formbarhed. Individuelt højre og venstre bånd. På bånd skal der være tydelig læsbar lasermarkering af størrelse og tand. Skal have dimensionsfaste slot-mål således at både slot størrelse og torgue svarer til det fra producentens angivne mål. Høj kvalitet i finishing og polering, uden skarpe kanter afrundet for god patientkomfort. Dækplade på dobbelt- og trippelrør skal kunne leveres som konvertibel og non-konvertibel. Det skal være muligt at få bånd indvendigt sandblæst. Der skal tilbydes bånd som er kompatible med gængse former for fast KL II mekanisme. 5

6 Delaftale 5: præfabrikerede buer standardprodukter 5. Præfabrikerede Buer (standard) Alle brugte legeringer, alle gængse tandbueformer, alle gængse buestørrelser og alle gængse dimensioner skal kunne leveres. Overfladen på buerne skal være glat og uden porøsiteter. Alle buer skal være dimensionsfast produceret. Metallegeringerne skal være korrosionsresistente. Midtpunktet på buen skal være markeret tydeligt og standardiseret. Information om materiale, dimension og form på emballagen. For de superelastiske buer skal dokumentation af load-deflection kurver vedlægges. Superelastiske buer skal være thermoaktiverede med en transformationstemperatur mellem 27 C og 40 C. Kantbuer skal være uden torque. Delaftale 6: præfabrikerede buer specialprodukter 6. Præfabrikerede buer (special) Alle brugte legeringer, alle gængse tandbueformer, alle gængse buestørrelser og alle gængse dimensioner skal kunne leveres. Overfladen på buerne skal være glat og uden porøsiteter. Alle buer skal være dimensionsfast produceret. Metallegeringerne skal være korrosionsresistente. Midtpunktet på buen skal være markeret tydeligt og standardiseret. Information om materiale, dimension og form på emballagen. For de superelastiske buer skal dokumentation af load-deflection kurver vedlægges. Superelastiske buer skal være thermoaktiverede med en transformationstemperatur mellem 27 C og 40 C. Kantbuer skal være uden torque. Skal passe til defineret bracketsystem. Der skal tilbydes kompenseret bueform, der tillader anvendelse af lateral brackets med indbygget kompensation. Superelastiske buer skal valgfrit kunne leveres med dimple. Superelastiske buer skal valgfrit kunne leveres med minimum 1 premonteret flytbar stop. Delaftale 7: Buer i længde (rør) 7. Buer i længde (rør) Alle brugte legeringer, alle brugte tråddimensioner skal kunne leveres. Alle buer skal være dimensionsfast produceret. Overfladen på buerne skal være glat og uden porøsiteter. Metallegeringerne skal være korrosionsresistente. Delaftale 8: Attachments 8. Attachments Høj kvalitet i finishing og polering, uden skarpe kanter afrundet for god patientkomfort Metallegeringens kvalitet skal kunne modstå korrosion i mundhulen. Rør skal kunne leveres I forskellige dimensioner. Knapper skal kunne leveres I flere størrelser og med varierende basisform. Der skal kunne tilbydes et bredt sortiment af diverse former for attachment inklusive Turbobite. 6

7 Delaftale 9: Bondingmaterialer standardprodukter 9. Bondingmaterialer (standard) Skal tilbydes kemisk og lyspolymeriserende materialer. Optimal bindings- og trækstyrke. Dokumentation skal vedlægges. Biokomaptibelt i afbundet tilstand. Dokumentation for arbejds- og afbindingstid. Ætsgel skal være farvet og indeholde ca. 35 vægtprocent fosforsyre. Adhæsiv skal kunne leveres I varierende konsistenser. (lav viskøst og høj viskøst) Cementeringsmateriale skal kunne leveres i en tandfarvet og anden synlig farve (eks. blå eller grøn) Delaftale 10: Bondingmaterialer specialprodukter 10. Bondingmaterialer (special) Skal tilbydes kemisk og lyspolymeriserende materialer. Optimal bindings- og trækstyrke. Dokumentation skal vedlægges. Biokomaptibelt i afbundet tilstand. Dokumentation for arbejds- og afbindingstid. Ætsgel skal være farvet og indeholde ca. 35 vægtprocent fosforsyre. Adhæsiv skal kunne leveres I varierende konsistenser. (lav viskøst og høj viskøst) Glasionermercement til båndsætning skal kunne leveres med farveskift ved afbinding. Der skal tilbydes adhæsiv med farveskift ved afbinding. Der skal tilbydes adhæsiv med skift til en synlig farve under 30C Der skal tilbydes self etching primer (syre og adhæsiv i et) Delaftale 11: Elastisk tilbehør 11. Elastisk tilbehør Der skal vedlægges dokumentation for kraft og form. Skal kunne leveres med og uden latex. Røntgenkontrast i seperationselastikker. Alastics skal være formstabile svt. en kontrolperiode. Kædeelastik skal kunne leveres i forskellig form og størrelse samt længde. Inter og intra-maksillære elastikker skal kunne leveres i forskellig størrelse og tykkelse med tydelig markering af kraft på indpakningen. Elastisk ligatur skal leveres i forskellig tykkelse og kraft. Delaftale 12: Aktive elementer 12. Aktive elementer Dokumentation for kraft og størrelse skal vedlægges leveringen. Dokumentation for kraft I forhold til aktiveringsgrad skal vedlægges. Ni-ti-coil skal kunne tilbydes I forskellige størrelser. Spiraler skal leveres i åbne og lukkede samt I forskellige størrelser og dimensioner. Delaftale 13: KL IImekanismer (Herbst on Wire) 13. KL II-mekanismer (Herbst on Wire) Metallegeringens kvalitet skal kunne modstå korrosion i mundhulen. Let applicerbar. Maksimal patientkomfort. Skal kunne leveres i varierende størrelser (mulighed for forskelligt frembid). Dokumentation for kraftforhold skal vedlægges (tilbuddet? Levering?) 14. Instrumenter Skal kunne tåle rengøring efter gældende regler inden for dental 7

8 Delaftale 14. Instrumenter Ergonomiske. Korrosionsresistente. Cutter skal leveres med hårdt metalskær. I relation til eksterne samarbejdspartnere indenfor det multidisciplinere samarbejde skal specielle instrumenter og skruer kunne tilbydes som accepteres af disse samarbejdspartnere. Læbeholdere skal være elastiske og patientkomfortable og i forskellige størrelser. Delaftale 15. Voks 15. Voks Model voks. - Blanding af mineralske og vegetabile vokstyper. - Fast form i plader. Smeltepunkt C. - Må ikke indeholde toksiske bestanddele. Delaftale 16. Ekstraoralt udstyr Registreringsvoks - Blanding af mineralske og vegetabilske vokstyper tilsat specielt aluminiumspulver. - Fast form i plader. Smeltepunkt C. - Skal være formstabilt ved stuetemperatur. - Må ikke indeholde toksiske bestanddele. Konstruktionsvoks - Blanding af mineralske og vegetabile vokstyper. - Smeltepunkt C. - Fast form I hestesko. - Må ikke indeholde toksiske bestanddele. Klæbrigt voks / blød voks. - Form: Stænger. - Blanding af bivoks, paraffin og resin. - Skal kunne leveres I forskellige farver. Delaftale 17. Skeletal forankring 16. Ekstraoralt udstyr Headgear: High og low. Sikkerhedsanordning. Patientvenligt. Mulighed for at graduere kraften. Face-bows: coated og non coated. Face-mask: Delaire typer og Hichamkapper. 17. Skeletal forankring Skruer skal leveres i forskellige længder og diameter. Der skal være mulighed for valg af flere forskellige fabrikater. Skal være biokompatible. 8

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering Generelle udbudsbetingelser. Kapitel 1. i forbindelse med udbud af. Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet

Annoncering Generelle udbudsbetingelser. Kapitel 1. i forbindelse med udbud af. Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet Annoncering Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet Side 1 af 11 Forord Aalborg Universitet Konkurrence udsætter herved arbejdsbeklædning.

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker Indhold 1. Parykker... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker... 3 2.1. Geografisk opdeling... 3 3. Udvælgelseskriterier...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere.

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere. Dato 4. oktober 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere Spørgsmål 1: Afregning af el, hvorfor er Aarhus Kommunes

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere. EU-udbud nr. 014/S 171-30975 Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063 Fødevarer Friske frugter og grøntsager Kartofler rå friskskrællede og forbehandlede Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere