Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl."

Transkript

1

2

3

4

5 TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon Telefax CVR-nr NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG A. 12. august Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. moms) Nyindretning af klubområde og administration gulv, vægge og lofter. Etablering af indskudt dæk, inkl. etablering af vægge, lofter, trapper og værn Etablering af ny glasgavl samt udvendig altan og trappe Opfyldning af bassin og støbning af terrændæk Ny vand- og varmeinstallation, sanitet og afløb Ventilationsanlæg CTS - anlæg (central tilstandsstyring) EL og EDB installation samt AIA (automatisk indbrudsalarm) og ADK (adgangskontrol) Udvendige belægninger ved gavl og flugtdøre Uforudsigelige udgifter Håndværkerudgifter i alt excl. moms Byggesagsbehandling (momsfri) Udgift til repro og porto Rådgiverhonorar (ved håndværkerudgift på 12.1 mill.) Byggeledelse og fagtilsyn Drift af byggeplads el og varme Rejsegilde Byggeudgifter i alt excl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 12. august 2009

6 TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon Telefax CVR-nr NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG B. 12. august I forslag B er der foretaget følgende projektændring i forhold til forslag A: - Etablering af indskudt dæk, inkl. etablering af vægge, lofter, trapper og værn udgår. - Etablering af ny glasgavl samt udvendig altan og trappe udgår. Alle øvrige arbejder er som ved forslag A. Alle beløb er excl. moms) Nyindretning af klubområde og administration gulv, vægge og lofter. Etablering af indskudt dæk, inkl. etablering af vægge, lofter, trapper og værn UDGÅR Etablering af ny glasgavl samt udvendig altan og trappe UDGÅR Opfyldning af bassin og støbning af terrændæk Ny vand- og varmeinstallation, sanitet og afløb Ventilationsanlæg CTS - anlæg (central tilstandsstyring) EL og EDB installation samt AIA (automatisk indbrudsalarm) og ADK (adgangskontrol) Udvendige belægninger ved gavl og flugtdøre Uforudsigelige udgifter Håndværkerudgifter i alt excl. moms Byggesagsbehandling (momsfri) Udgift til repro og porto Rådgiverhonorar (ved håndværkerudgift på 9,15 mill.) Byggeledelse og fagtilsyn Drift af byggeplads el og varme Rejsegilde Byggeudgifter i alt excl. moms 4. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 12. august 2009

7 TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon Telefax CVR-nr NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG C. 12. August Alle beløb er excl. moms) Besparelse Pris håndværkerudgifter, forslag A 12. Mobilvægge, glaspartier og vægge omkring multirum udgår Eksisterende indvendige teglvægge vandskures og males, dvs. puds og væv udgår Indskudt dæk reduceres til en råhuskonstruktion. Det vil sige, al indretning, herunder vægge, beklædninger, overfladebehandlinger, lyddæmpning af dæk, gulvbelægninger mv. udgår. Altan udgår El, ventilation og VVS 1. sal udgår installation forberedes kr kr kr kr. 1 stk. tekøkken udgår kr. Toiletkerne ved musikværksted udgår kr. Gulve ændres fra gummibelægning til linoleum Facadepartier ændres fra alu til træ/alu kr. CTS anlæg udgår kr. Udvendige belægninger reduceres Besparelser i alt kr. Håndværkerudgifter i alt excl. moms Byggesagsbehandling (momsfri) Udgift til repro og porto Rådgiverhonorar (ved håndværkerudgift på 8.99 mill.) Byggeledelse og fagtilsyn Drift af byggeplads el og varme Rejsegilde Byggeudgifter i alt excl. moms kr kr kr kr kr. 12. august 2009

8 Notat vedrørende indretning af tidligere svømmehal ved Søndre Skole til ungdomsskolens adminiatration og klubvirksomhed Ungdomsskolens virksomhed. Norddjurs Ungdomsskoles varetager et bredt spektrum af Norddjurs Kommunes aktiviteter i forhold til børn og unge. Ungdomsskolen beskæftiger ca. 225 personer svarende til ca. 100 årsværk og har 14 arbejdsdistinationer i Norddjurs Kommune. Ungdomsskolevirksomheden består af: 4 ungdomsskole- og klubafdelinger. 3 juniorklubber samt samarbejde med Ørsted juniorklub. Norddjurs Marthaskole Knallertkøreskole Internationalt samarbejde / EU projekter. 2 heltidsundervisninger samt en del hjemmeundervisning 3 ungdomskonsulenter i 3 distrikter. SSP samarbejde 3 bosteder med i alt 15 pladser Støtte-kontaktpersonkorps der dækker hele kommunen. Der arbejdes hen imod misbrugsbehandling i samarbejde med Familiehuset og Familieafdelingen. Administration: Ungdomsskolens administration har til huse i Grenaa Ungdomsskoles gamle kontorer. Den kraftige vækst i ungdomsskolevirksomheden har sat den nuværende administration under pres. Det er derfor nødvendig at udvide administrationsarealet, således alle afdelingsledere samt teamkoordinatorer har en arbejdsstation. Medarbejdere der har arbejdsstationer i andre afdelinger, skal have mulighed for dele stationer i hovedadministrationen ved ventetider samt møder. Antal arbejdspladser: 1. Et kontor og en arbejdsstation til Ungdomsskolelederen 2. Et kontor og 4 arbejdsstationer til: a. 2 sekretærer og 2 viceungdomsskoleledere 3. Et kontor samt arbejdsstation til Ungdomskonsulenten (Øst) 4. En arbejdsstation samt lokale til IT opsætning / reparation 5. 6 arbejdsstationer til: a. Medarbejder til internationalarbejde og Udvikling b. Afdelingsleder af juniorklubberne c. Afdelingsleder af Ungdomsskolerne d. Afdelingsleder til klubberne e. Afdelingsleder for Heltidsundervisningen

9 6. 2 arbejdsstationer til flydende medarbejdere (ungdomskonsulenter, kontaktpersoner mv.) Kvadratmetre nu og i den fremlagte skitseplan Nuværende: Ungdomsklub Juniorklub I alt klub Depoter i tilknytning til klub + adm. Administration I alt 1010 m2 175 m m2 115 m2 150 m m2 Herudover råder Ungdomsskolen over ca. 100 m2 depotplads i div. kælderrum Skitseplan: Ungdomsklub og juniorklub stueplan 972 m2 incl. depotrum indskudt dæk 278 m m2 Administration incl. depot 296 m m2 Vedrørende glasfacade mod nord Byggetekniske vurderinger af eksisterende glasfacade mod nord viser omfangsrig råd i de bærende limtræskonstruktioner, som flere steder er hule p.g.a. råd. Flere ruder er punkterede. Dørene i gavlpartiet kan ikke åbnes. Såvel Plan og byg-afdelingen som eksterne rådgivere peger på nødvendigheden af at udskifte denne. Allerede ved udbud af rådgiveropgaven indgik glasfacaden som en særskilt opgave, idet opgaven rettelig henhører under renoveringspuljen. Imidlertid skal renoveringen ske i forbindelse med dette projekt, idet der er bærende konstruktioner i glasgavlen, som er nødvendige ved etablering af det indskudte dæk. Udviklingsplanen for Søndre Skole I forbindelse behandlingen af udviklingsplanerne for folkeskolernes fysiske rammer besluttede kommunalbestyrelsen den 2. september 2008 følgende for så vidt Søndre Skole: Udbygningsplanen for Søndre Skole revurderes efter beslutning om Troldebos og ungdomsskolens administrations fremtidige placering og svømmehallens fremtidige anvendelse.

10 Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at indrette svømmehallen til ungdomsskolens administration og ungdomsskolevirksomhed - herunder klubvirksomhed betyder dette, at Juniorklubben, som har lokaler på Søndre Skole, og ungdomsskolens administration kan samles dér. Dette frigiver de ønskede kvadratmetre til en mere hensigtsmæssig og samlet indretning af Søndre Skole. Vedrørende lokaler og værksteder i ungdomsklubben Det understreges, at de skitserede såkaldte værksteder i ungdomsklubben ikke er faglokaler. Ungdomsskolen vil fortsat skulle bruge faglokaler på Søndre Skole til selve undervisningsvirksomheden eks. skolekøkkener og EDB-faglokale. Det skitserede anretterkøkken i skitseplanen kan/må ikke anvendes til madproduktion. Anretterkøkkenet er uden køkkenhvidevarer. Eksempelvis må et EDB-lokale i ungdomsklubben ikke forveksles med et EDB-faglokale på skolen. Et lokale med computere i ungdomsklubben er en IT-café, hvor de unge kan anvende internettet, spille PC-spil, chatte m.v. altså en helt anden anvendelse end i et faglokale til EDB. Klublokaler: Tegningerne vedr. indretning af den gl. Svømmehal til klubvirksomhed har taget udgangspunkt i lokalesituationen i de nuværende klublokaler i kælderen under Sdr. Skole. Juniorklubben på Sdr. Skole bruger IT, musik samt klubværksteder hver dag fra kl herefter tager aftenklubben over fra kl Musiklokaler o Musik er en stor del af unges liv. Det musiklokale som vi har i dag bliver brugt i meget stort omfang både af Juniorklubben, Ungdomsskole, 10. Klasse Centret og folkeskolen. Udover disse kommunale institutioner er der tilknyttet 7 bands som spiller i ledige timer. Værksteder o De almene værksteder skal bruges til aktiviteter som de nuværende. Bl.a. elektronik, maling tegning, møde og debatforums, opbygning af inventar til længerevarende aktiviteter som musicals m.v. Skolernes lokaleændringer går mere og mere i den boglige retning, hvad der betyder ændringer fra faglokaler til meget specifikke faglokaler, hvor klubben har brug for mere bredtfavnende lokaler. Depoter Depoterne er vigtige til opmagasinering af de årlige tilbagevendende events, samt div. lys- og lydudstyr mv. Potentielle brugere af ungdomsskolens klublokaler Ungdomsskolens klublokaler og mødelokalefaciliteter står naturligvis til rådighed for andre brugere, i de tidsrum lokalerne ikke benyttes.

11 Primært vil Søndre Skole som nærmeste nabo være potentiel bruger af faciliteterne. Men alle skoler herunder ikke mindst Kulturskolen - og fritidsforeninger vil kunne benytte lokalerne. Ungdomsuddannelserne kan også være potentielle brugere. 15. august 2009 Finn Byrialsen

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 31.01.2012 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes 0. 10. klasse 11.276 Børne-

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere