STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU"

Transkript

1 EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU

2 Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til et øget samarbejde mellem klubber og kommuner. Parterne arbejder allerede sammen, men vi tror på, at der ligger et endnu større potentiale for partnerskaber, der kan gavne såvel klub som det omgivende samfund. DBU og lokalunionerne vil med strategien gerne være med til at tage et større samfundsansvar. Ole Jacobsen, formand for DBU s Samfundsgruppe 2

3 SAMSPIL MELLEM FODBOLD OG LOKALSAMFUND Med medlemmer fordelt på 1650 klubber er fodbold Danmarks største sportsgren. Hver dag danner fodbold rammen om gode oplevelser, glæde og fællesskab for børn, unge og voksne på tværs af alder, etnicitet og social baggrund. Fodbold er en sundhedsmæssig gevinst for den enkelte udøver, men i lige så høj grad for samfundet som helhed, og fodbold kan være et middel til at løse samfundsmæssige opgaver. Bæredygtigt samarbejde DBU ønsker at medvirke til at løse samfundsmæssige opgaver, som har betydning for befolkningens velfærd og sundhed. Derfor har DBU fra 2014 lanceret en fireårig strategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som har til formål at styrke den lokale indsats med fodbold som udgangspunkt. Med strategien ønsker DBU og lokalunionerne at igangsætte en række udviklingsprojekter med afsæt i partnerskaber mellem DBU/lokalunioner, klubber, kommuner og andre samarbejdspartnere. Fodboldklubber og kommuner har allerede stor berøringsflade med hinanden, og derfor er det naturligt for DBU og lokalunionerne at indgå partnerskaber med disse. Strategien skal danne grundlag for et bæredygtigt samarbejde, som kan være med til at styrke samspillet mellem fodbolden og lokalsamfundet. Sundhed, børn og unge og social indsats De indsatsområder, som er omdrejningspunktet for DBU og lokalunionernes samarbejde med klubber og kommuner, er: Sundhed motionsfodbold for voksne Børn og unge den nye skolereform Social indsats inklusion DBU har afsat en række midler til projekter inden for de tre indsatsområder, som klubber og kommuner i samarbejde kan ansøge om. Kravet til projekterne er, at de skal være med til at styrke fodboldens rolle i lokalsamfundet til gavn for alle parter, samt at de på lang sigt skal sikre merværdi for lokalsamfundet. 3

4 SUNDHED MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE Forskningen har i mange år understøttet fodboldens position som en effektiv og sygdomsforebyggende motionsform for både mænd og kvinder. Motionsfodbold har blandt andet en positiv indvirkning på forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme, og den viden skal nu omsættes til endnu flere aktive fodboldspillere og endnu flere sunde borgere. Indsatsen på sundhedsområdet tager udgangspunkt i DBU s koncept Fodbold Fitness motionsfodbold for voksne. Konceptet er udviklet over de seneste tre år, så det i dag kan tilpasses alle målgrupper og lokale muligheder. DBU og lokalunionerne ser muligheder i at skabe motionstilbud for følgende målgrupper: ikke-foreningsaktive mænd og kvinder fædre/mødre til foreningsaktive børn, tidligere aktive, fx 60+ etc. borgere med livsstilssygdomme borgere i socialt udsatte boligområder tidligere spillere med længerevarende skader kommunens ansatte DBU arbejder allerede tæt sammen med Center for Holdspil og Sundhed, patientforeninger og DIF omkring Fodbold Fitness og ser frem til også at få jer som partnere til glæde for motionsfodbolden og folkesundheden. Fakta om Fodbold Fitness: Social og fleksibel motionsfodbold for både mænd og kvinder Kombination af boldspil og træningsøvelser Fodbold for sjov uden traditionelle turneringskampe 185 klubber tilbyder Fodbold Fitness Seks kommuner samarbejder allerede om Fodbold Fitness Se mere på Invitation til partnerskab DBU og lokalunionerne inviterer kommuner, klubber og andre partnere til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte Fodbold Fitness og udvikle motionsfodbold for voksne i lokalområdet. Ønsket er, at vi sammen kan igangsætte aktiviteter, som udvikler klubbens seniorfodbold og skaber sundere borgere i kommunen. 4

5 CASE: FODBOLD FITNESS FOR KRÆFTRAMTE MÆND Aarhus Kommunes Kræftrehabiliteringsteam i Folkesundhed Aarhus ønskede at etablere en indsats for mænd, der har eller har haft kræft. Baggrunden: Kvalitativ kræftforskning peger på, at handlingsorienteret samvær styrker mænds fællesskabsfølelse og fremmer deres tro på, at de kan blive raske og tro på, at de kan bevare selvværd og identitet. Samtidig er der i kræftforskningen tiltagende belæg for, at moderat til hård fysisk træning kan mindske bivirkninger og senfølger efter kræftbehandling, samt reducere risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme og diabetes. Desuden viser videnskabelige undersøgelser, at DBU s koncept Fodbold Fitness indeholder træningselementer, der gør det egnet som led i forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme. Formålet: 1. At etablere et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus (FSA) og DBU med afsæt i konceptet Fodbold Fitness for derigennem at skabe et kræftrehabiliteringstilbud til mænd, der har eller har haft kræft. 2. At fastholde mænd, der har eller har haft kræft, i at være fysisk aktive, samt at lette overgangen fra FSA til aktivitet i idrætsforeningsregi. 3. At give kræftramte mænd en mulighed for at mødes med ligesindede og dyrke motion i socialt samvær. Målgruppen: Mænd, der har eller har haft kræft inden for de sidste tre år, og som er bosiddende i Aarhus kommune. Hvordan samarbejdet blev etableret: Aarhus Kommune (Folkesundhed Aarhus, samt Sport & Fritid) kontaktede DBU Jylland for at høre om muligheden for at etablere et samarbejde mere specifikt omkring DBU s koncept Fodbold Fitness. DBU Jyllands Fodbold Fitness-konsulent kontaktede den lokale fodboldklub IF Lyseng, og de var med på projektet. Efterfølgende blev Fodbold Fitness-konsulenten, repræsentanter fra Aarhus Kommune, samt IF Lyseng enige om detaljerne i projektet: Hvem træner? Hvem står for tilmeldingen? Hvem står for markedsføringen? osv. Det har resulteret i, at projektet er startet op fra september

6 BØRN OG UNGE DEN NYE SKOLEREFORM Folkeskolen er én af det danske samfunds kerneydelser, og den nye skolereform lægger op til endnu mere idræt i undervisningen. Gennem fodbold ønsker DBU og lokalunionerne i samarbejde med klubber, kommuner og skoler at være med til at implementere den nye reform og vise, hvordan fodboldklubberne kan være med til at bidrage endnu mere aktivt til at skabe sunde rammer for de danske skoleelever. Det er vigtigt, at eleverne har en aktiv hverdag i skolen eller fodboldklubben, men det er også centralt, at eleverne bliver introduceret til den indsats, som ydes i foreningerne, og den værdi, som det frivillige foreningsliv giver det danske samfund. Frivilligt foreningsarbejde er essentielt for enhver fodboldklub og også essentielt for et velfungerende lokalsamfund. Fodbold, leg og bevægelse DBU har været med til at igangsætte flere projekter, der viser, hvilke positive effekter fodbold kan have på børn og unges indlæring. Derfor glæder DBU sig til at understøtte skolerne i den nye skolereform gennem en række aktiviteter, som skal være med til at styrke kvaliteten i idrætsfaget og være med til at inspirere skolerne til at løfte udfordringerne i den nye skolereform via fodbold, leg og bevægelse. Aktiviteterne kan være følgende: Emneperioder, fagdage Enkeltstående begivenheder og events 45 minutters bevægelse Opkvalificering af lærerne og derigennem løft af kvaliteten i idrætsfaget Allerede nu er DBU i gang med lokale pilotprojekter i flere dele af landet, og vi forventer at have nationale aktiviteter til brug for skolerne klar fra januar Vær med til at understøtte skolerne DBU og lokalunionerne inviterer kommuner, klubber og andre partnere med til at udvikle projekter og tænke i partnerskaber, som kan understøtte fodbold, leg og bevægelse i den nye skolereform, og derigennem være med til at skabe gode rammer for fysisk aktivitet for børn og unge i skolen og i fodboldklubben. 6

7 CASE: MERE IDRÆT TIL BØRN OG UNGE Hillerød Kommune ønsker at bidrage til den nye skolereform i projektet Mere idræt til børn og unge igennem den nye skolereform. Baggrunden: Hillerød Kommune har via sin position som Team Danmark-kommune arbejdet med integration af idræt i kommunens institutioner primært med talentklasser på klassetrin på én af kommunens skoler. Her samarbejdede kommunen med lokale idrætsforeninger, som stod for morgentræning for de talentfulde elever. Projektet viste sig så succesfuldt, at kommunen ønsker at overføre samarbejdsformen mellem skole og forening i en tilpasset og udvidet form til projektet Mere idræt til børn og unge igennem den nye skolereform. Formålet: 1. At inddrage idrætsforeningerne i idrætsundervisningen og den understøttende undervisning, samt arbejdet med at sikre fælles mål for faget idræt. 2. Gennem samarbejdsaftaler med idrætsforeningerne at sikre, at idrætslærerne har tilstrækkelige faglige kompetencer inden for de konkrete sportsgrene, og at de kan undervise på alderssvarende niveau. Konkret går projektet ud på: At inddrage DBU s Aldersrelateret Træning (ATK) i undervisningen. At afholde møder mellem skolens lærere og idrætsforeningens trænere med henblik på at styrke de faglige kompetencer inden for idræt hos skolens ansatte. At idrætsforeningen har fokus på at indgå samarbejde omkring aktiviteter i skolerne. At de enkelte specialforbund (fodbold er kun én af flere idrætsgrene under DIF, som indgår i projektet) understøtter faglig kvalitet og uddannelse af både skolens lærere og idrætsforeningernes trænere. Hillerød Kommunes overordnede mål med projektet er at være foregangskommune og udbrede projektet til andre kommuner. Målgruppen: Otte skoler i Hillerød Kommune Lærere til elever i 3., 4. og 8. klasse Hvordan samarbejdet blev etableret: Det var Kultur og Fritid i Hillerød Kommune, som tog initiativ til at starte projektet. De undersøgte muligheden for at finansiere projektet internt i kommunen, blandt andet i samarbejde med Idrætssamvirket. Herefter kontaktede kommunen de lokale skoler, og sammen udarbejdede de en partnerskabsaftale omkring projektets rammer. Efterfølgende kontaktede kommunen Danmarks Idrætsforbund (DIF) med henblik på at inddrage specialforbundene. Desuden blev DBU Sjælland koblet på projektet som samarbejdspartner blandt andet for at kvalitetssikre det fodboldfaglige indhold. Projektet er sat i gang i forbindelse med, at den nye skolereform trådte i kraft i august

8 SOCIAL INDSATS INKLUSION I Danmark betragter vi generelt det at være en del af en idrætsforening som en mulighed for alle, men i virkeligheden er det for nogle ikke så ligetil. Med fokus på inklusion ønsker DBU at give alle børn og unge i Danmark mulighed for at spille fodbold. Fodbold for alle børn og unge Når børn og unge ikke deltager i foreningslivet, skyldes det ofte, at de ikke føler sig trygge ved det at dyrke idræt, og at kulturelle, sociale eller økonomiske vilkår forhindrer dem i det. Igennem inklusion skal vi skabe muligheder og rammer for de børn og unge, som ikke naturligt kommer i foreningslivet og dermed fodboldklubberne. Vi skal skabe rammer, hvor der er plads til og respekt for alle børn og unge uanset individuelle forskelle. Specifikt lægger DBU og lokalunionerne op til, at projekterne skal skabe nye veje og nye muligheder for følgende målgrupper: Børn og unge af socialt dårligt stillede forældre Overvægtige børn og unge Unge på ungdoms- og erhvervsuddannelser Unge ledige, som kan fungere som frivillige i fodboldklubberne Fodboldskoler, julemærkehjem og street soccer DBU og lokalunionerne har allerede igangværende projekter, som sætter fokus på inklusion. Det drejer sig blandt andet om: Get2 fodboldskoler fodboldskoler i socialt udsatte boligområder Samarbejde med de danske julemærkehjem Street soccer i København også kaldet DBU Street CPH (se mere til højre) At skabe en god modtagerkultur DBU og lokalunionerne ønsker at indgå i partnerskaber med klubber og kommuner omkring projekter, som på samme måde som de igangværende projekter kan være med til at give flere børn og unge mulighed for at spille fodbold. Samtidig ønsker DBU at beskæftige sig med projekter, som kan være med til at synliggøre, hvordan man får skabt en god modtagerkultur i den lokale fodboldklub, så chancen for at lykkes med inklusionen er størst muligt. 8

9 CASE: DBU STREET CPH DBU street CPH er et projekt under DBU København, som skal hjælpe fodboldklubberne i København med at igangsætte street soccer for børn og unge. Målgruppen: Baggrunden: Hvordan samarbejdet blev etableret: Projektet bygger på de erfaringer, som foreningen De Calle har oparbejdet ved at afholde succesfulde lokale street soccer-stævner og -træninger i udsatte byområder. DBU København så muligheden for, at DBU s street soccer kunne være med til at skabe en god ramme for børn og unge fra socialt belastede boligområder i København. Derfor tog DBU København kontakt til Københavns Kommune for at høre, om de havde lyst til at indgå i et samarbejde omkring projektet og det havde de. Formålet: At afvikle streetaktiviteter som turneringsform i et samarbejde mellem DBU København og de københavnske fodboldklubber. At integrere street soccer i de etablerede fodboldklubber, så de unge tilbydes et fleksibelt fodboldtilbud inden for organiserede rammer. At uddanne Street Coaches unge med kendskab til det lokale område, som kan være med til at koordinere og afholde træninger i streetregi. Piger og drenge i alderen år i særligt belastede områder i København. DBU København udarbejdede en projektbeskrivelse, som blev godkendt af Kultur & Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, hvorefter projektet blev igangsat. De lokale fodboldklubber blev koblet på projektet, og i et samarbejde mellem DBU København, Københavns Kommune og de lokale fodboldklubber, afviklede man en lang række street soccer-arrangementer. Projektet blev sat i gang i 2012 og fortsætter stadig med stor succes. Se mere på 9

10 10

11 TIL KLUBBEN Hvorfor skal vi som klub indgå samarbejde med kommunen? Som klub har I mulighed for at synliggøre jeres kvaliteter som frivillig forening og betydningen af jeres samfundsmæssige bidrag ved at indgå i et samarbejde med jeres største bidragsyder: kommunen. Hvert år udgør kommunernes tilskud til idræt ca. 85 % af den samlede offentlige støtte til idrætten i Danmark, og kommunernes støtte er derfor altafgørende for jer som fodboldklub. Kommunen har ofte midlerne til at realisere jeres idéer og projekter, hvis der vel at mærke er tilstrækkelig kvalitet i dem. Ved at samarbejde med kommunen kan I samtidig sikre, at jeres idéer og projekter bliver godt forankret i lokalsamfundet. Hvordan kommer vi i gang? Har I som klub et spændende projekt i støbeskeen, eller har I en god idé, som I gerne vil have afprøvet med kommunen som samarbejdspartner, så kan I vælge at tage direkte kontakt til jeres kommune, eller I kan vælge at kontakte lokalunionen først og få hjælp til at komme videre. Vi har allerede en god kontakt i kommunen: Hvis I allerede har en god kontakt til de rette personer eller afdelinger i kommunen, er det bare om at kontakte dem, præsentere jeres idé for dem og få dem med på projektet. Så kan I efterfølgende kontakte jeres lokalunion for at få sat gang i ansøgningsproceduren. Vi ved ikke, hvordan og hvem vi skal kontakte i kommunen: Det kan også være, at samarbejde med kommunen er nyt for jer, eller at I oplever det som en uoverskuelig opgave. Står I i den situation, starter I med at kontakte jeres lokalunion, som kan hjælpe jer med at finde frem til de rette kontaktpersoner i kommunen. Sammen med lokalunionen aftaler I, hvem af jer og lokalunionen som tager kontakt til kommunen og præsenterer projektet. Ønsker kommunen at være en del af projektet, kan ansøgningsproceduren gå i gang. Se mere om ansøgningsproceduren på side 14, og find kontaktoplysningerne på jeres lokalunion på side

12 12

13 TIL KOMMUNEN Hvorfor skal vi som kommune indgå samarbejde med en klub? De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource, som kan bidrage til at skabe gode, aktive rammer for jeres borgere. Ifølge en undersøgelse fra konsulentfirmaet DAMVAD bidrager foreningsidrætten med en sundhedsbesparelse for det offentlige på op til 1,7 mia. årligt, og det frivillige arbejde i foreningerne svarer ifølge Danmarks Idrætsforbunds beregninger til en værdi på ca. 17 mia. Jeres opgave som kommune er at hjælpe klubberne med at se mulighederne og igangsætte projekterne. Hvordan kommer vi i gang? Har I som kommune en idé til, hvordan I i samarbejde med en lokal fodboldklub kan aktivere et segment af jeres borgere gennem en indsats med fodbold i centrum, så kan I vælge at tage direkte kontakt til en klub, eller I kan vælge at kontakte lokalunionen først. Vi har allerede en god dialog med en klub: I har måske allerede taget kontakt til en lokal fodboldklub og fået dem med på jeres idé, og så er det bare om at kontakte lokalunionen for at få sat gang i ansøgningsproceduren. Vi ved ikke, hvordan og hvilken klub vi skal kontakte: Det kan også være, at samarbejde med de lokale klubber er nyt for jer, eller at I oplever det som en uoverskuelig opgave at finde frem til den rigtige klub at samarbejde med. Står I i den situation, starter I med at kontakte den lokalunion, som I er tilknyttet, og de kan hjælpe jer med at finde en klub, som er interesseret i at være en del af projektet. Når I sammen med lokalunionen har fundet en klub, kan ansøgningsproceduren gå i gang. Se mere om ansøgningsproceduren på side 14, og find kontaktoplysningerne på jeres lokalunion på side

14 SÅDAN ANSØGER I Det er muligt at søge midler hos DBU til projekter inden for de tre indsatsområder: Sundhed motionsfodbold for voksne Børn og unge den nye skolereform Social indsats inklusion Det er et krav, at projektet bygger på et trebenet samarbejde mellem klub, kommune og DBU/ lokalunionen, og at alle tre parter involveres i projektet i større eller mindre grad. Step 1: Rammebeskrivelse Hvis I har en idé til et projekt og ønsker at søge om midler til dette, skal I i første omgang udfylde en rammebeskrivelse, som skal indeholde jeres indledende tanker omkring projektet. Formålet med rammebeskrivelsen er at få nedfældet jeres tanker og idéer, så I har et udgangspunkt for dialogen med lokalunionen. På kan I finde en skabelon til rammebeskrivelsen. Med udgangspunkt i jeres rammebeskrivelse udarbejder I i samarbejde med jeres lokalunion og den klub/kommune, som I indgår samarbejde med en projektbeskrivelse og en partnerskabsaftale, som skal underskrives af alle tre parter. De to dokumenter skal danne grundlag for at skabe en så gennemarbejdet indsats for brugerne som muligt. Projektbeskrivelsen skal indeholde overvejelser omkring indsatsområde, formål, målgruppe, økonomi osv. Partnerskabsaftalen skal sikre, at alle parter er indforstået med, hvilke opgaver de enkelte parter skal varetage. Step 3: Samlet ansøgning Projektbeskrivelsen og partnerskabsaftalen fungerer samlet som ansøgning, der sendes til enten lokalunionen eller DBU afhængigt af projektets størrelse. Det kan jeres lokalunionsadministrator fortælle mere om, når I når dertil. Inden for kort tid vil I modtage besked om, om I har fået tildelt midler til projektet eller ej. Step 2: Projektbeskrivelse og partnerskabsaftale Hvis I ikke allerede er i dialog med lokalunionen, er det nu, I skal kontakte jeres lokalunionsadministrator. Både klubber og kommuner opfordres til at inddrage DBU s lokalunioner så tidligt som muligt for at sikre den bedst mulige proces og for at sikre projekter af høj kvalitet. 14

15 KONTAKT Hvis I ønsker at indgå i et samarbejde mellem klub, kommune og DBU, skal I kontakte jeres respektive lokalunionsadministrator, som vil hjælpe jer videre i processen. Kontaktoplysningerne finder I her: DBU Bornholm: Arne Mikkelsen mail tlf DBU Fyn: Jacob Skov mail tlf DBU Jylland: Christian Kjær mail tlf DBU København: Søren Hemmingshøj mail tlf DBU Lolland-Falster: Søren Andersen mail tlf DBU Sjælland: Lene Rydal mail tlf

16 EN DEL AF NOGET STØRRE Se mere om samarbejdet mellem klubber, kommuner og DBU på Udgiver DBU og DBU s lokalunioner Layout DBU Jylland Kommunikation Fotos Tryk Kailow Udgave 1. udgave, 2014

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn UNGDOMSARBEJDE En vitamin-indsprøjtn 14 ing Med den hidtil største satsning inden for klubudvikling er JBU netop nu i færd med at understøtte børne- og ungdomsarbejdet i 29 jyske fodboldklubber. Indsatsen

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby

FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby version 2.0 FORORD Street soccer er ikke en ny form for fodbold. Det spilles overalt og af mange formentligt af flere end der spiller organiseret fodbold, som man kender det fra de danske fodboldklubber.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Spillerregistrering i KlubOffice

Spillerregistrering i KlubOffice Danske fodboldklubber skal senest d. 31. december 2013 registrere alle fodboldspillere i KlubOffice. Det skal de, fordi det giver nogle spændende nye muligheder og klubværktøjer, der gør det lettere og

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt!

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Gratis hjemmeside til alle klubber og hold NY gratis SERVICE! gratis hjemmesider til alle hold og klubber. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Vi vil gerne have lov til at introducere en helt

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere