STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU"

Transkript

1 EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU

2 Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til et øget samarbejde mellem klubber og kommuner. Parterne arbejder allerede sammen, men vi tror på, at der ligger et endnu større potentiale for partnerskaber, der kan gavne såvel klub som det omgivende samfund. DBU og lokalunionerne vil med strategien gerne være med til at tage et større samfundsansvar. Ole Jacobsen, formand for DBU s Samfundsgruppe 2

3 SAMSPIL MELLEM FODBOLD OG LOKALSAMFUND Med medlemmer fordelt på 1650 klubber er fodbold Danmarks største sportsgren. Hver dag danner fodbold rammen om gode oplevelser, glæde og fællesskab for børn, unge og voksne på tværs af alder, etnicitet og social baggrund. Fodbold er en sundhedsmæssig gevinst for den enkelte udøver, men i lige så høj grad for samfundet som helhed, og fodbold kan være et middel til at løse samfundsmæssige opgaver. Bæredygtigt samarbejde DBU ønsker at medvirke til at løse samfundsmæssige opgaver, som har betydning for befolkningens velfærd og sundhed. Derfor har DBU fra 2014 lanceret en fireårig strategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som har til formål at styrke den lokale indsats med fodbold som udgangspunkt. Med strategien ønsker DBU og lokalunionerne at igangsætte en række udviklingsprojekter med afsæt i partnerskaber mellem DBU/lokalunioner, klubber, kommuner og andre samarbejdspartnere. Fodboldklubber og kommuner har allerede stor berøringsflade med hinanden, og derfor er det naturligt for DBU og lokalunionerne at indgå partnerskaber med disse. Strategien skal danne grundlag for et bæredygtigt samarbejde, som kan være med til at styrke samspillet mellem fodbolden og lokalsamfundet. Sundhed, børn og unge og social indsats De indsatsområder, som er omdrejningspunktet for DBU og lokalunionernes samarbejde med klubber og kommuner, er: Sundhed motionsfodbold for voksne Børn og unge den nye skolereform Social indsats inklusion DBU har afsat en række midler til projekter inden for de tre indsatsområder, som klubber og kommuner i samarbejde kan ansøge om. Kravet til projekterne er, at de skal være med til at styrke fodboldens rolle i lokalsamfundet til gavn for alle parter, samt at de på lang sigt skal sikre merværdi for lokalsamfundet. 3

4 SUNDHED MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE Forskningen har i mange år understøttet fodboldens position som en effektiv og sygdomsforebyggende motionsform for både mænd og kvinder. Motionsfodbold har blandt andet en positiv indvirkning på forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme, og den viden skal nu omsættes til endnu flere aktive fodboldspillere og endnu flere sunde borgere. Indsatsen på sundhedsområdet tager udgangspunkt i DBU s koncept Fodbold Fitness motionsfodbold for voksne. Konceptet er udviklet over de seneste tre år, så det i dag kan tilpasses alle målgrupper og lokale muligheder. DBU og lokalunionerne ser muligheder i at skabe motionstilbud for følgende målgrupper: ikke-foreningsaktive mænd og kvinder fædre/mødre til foreningsaktive børn, tidligere aktive, fx 60+ etc. borgere med livsstilssygdomme borgere i socialt udsatte boligområder tidligere spillere med længerevarende skader kommunens ansatte DBU arbejder allerede tæt sammen med Center for Holdspil og Sundhed, patientforeninger og DIF omkring Fodbold Fitness og ser frem til også at få jer som partnere til glæde for motionsfodbolden og folkesundheden. Fakta om Fodbold Fitness: Social og fleksibel motionsfodbold for både mænd og kvinder Kombination af boldspil og træningsøvelser Fodbold for sjov uden traditionelle turneringskampe 185 klubber tilbyder Fodbold Fitness Seks kommuner samarbejder allerede om Fodbold Fitness Se mere på Invitation til partnerskab DBU og lokalunionerne inviterer kommuner, klubber og andre partnere til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte Fodbold Fitness og udvikle motionsfodbold for voksne i lokalområdet. Ønsket er, at vi sammen kan igangsætte aktiviteter, som udvikler klubbens seniorfodbold og skaber sundere borgere i kommunen. 4

5 CASE: FODBOLD FITNESS FOR KRÆFTRAMTE MÆND Aarhus Kommunes Kræftrehabiliteringsteam i Folkesundhed Aarhus ønskede at etablere en indsats for mænd, der har eller har haft kræft. Baggrunden: Kvalitativ kræftforskning peger på, at handlingsorienteret samvær styrker mænds fællesskabsfølelse og fremmer deres tro på, at de kan blive raske og tro på, at de kan bevare selvværd og identitet. Samtidig er der i kræftforskningen tiltagende belæg for, at moderat til hård fysisk træning kan mindske bivirkninger og senfølger efter kræftbehandling, samt reducere risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme og diabetes. Desuden viser videnskabelige undersøgelser, at DBU s koncept Fodbold Fitness indeholder træningselementer, der gør det egnet som led i forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme. Formålet: 1. At etablere et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus (FSA) og DBU med afsæt i konceptet Fodbold Fitness for derigennem at skabe et kræftrehabiliteringstilbud til mænd, der har eller har haft kræft. 2. At fastholde mænd, der har eller har haft kræft, i at være fysisk aktive, samt at lette overgangen fra FSA til aktivitet i idrætsforeningsregi. 3. At give kræftramte mænd en mulighed for at mødes med ligesindede og dyrke motion i socialt samvær. Målgruppen: Mænd, der har eller har haft kræft inden for de sidste tre år, og som er bosiddende i Aarhus kommune. Hvordan samarbejdet blev etableret: Aarhus Kommune (Folkesundhed Aarhus, samt Sport & Fritid) kontaktede DBU Jylland for at høre om muligheden for at etablere et samarbejde mere specifikt omkring DBU s koncept Fodbold Fitness. DBU Jyllands Fodbold Fitness-konsulent kontaktede den lokale fodboldklub IF Lyseng, og de var med på projektet. Efterfølgende blev Fodbold Fitness-konsulenten, repræsentanter fra Aarhus Kommune, samt IF Lyseng enige om detaljerne i projektet: Hvem træner? Hvem står for tilmeldingen? Hvem står for markedsføringen? osv. Det har resulteret i, at projektet er startet op fra september

6 BØRN OG UNGE DEN NYE SKOLEREFORM Folkeskolen er én af det danske samfunds kerneydelser, og den nye skolereform lægger op til endnu mere idræt i undervisningen. Gennem fodbold ønsker DBU og lokalunionerne i samarbejde med klubber, kommuner og skoler at være med til at implementere den nye reform og vise, hvordan fodboldklubberne kan være med til at bidrage endnu mere aktivt til at skabe sunde rammer for de danske skoleelever. Det er vigtigt, at eleverne har en aktiv hverdag i skolen eller fodboldklubben, men det er også centralt, at eleverne bliver introduceret til den indsats, som ydes i foreningerne, og den værdi, som det frivillige foreningsliv giver det danske samfund. Frivilligt foreningsarbejde er essentielt for enhver fodboldklub og også essentielt for et velfungerende lokalsamfund. Fodbold, leg og bevægelse DBU har været med til at igangsætte flere projekter, der viser, hvilke positive effekter fodbold kan have på børn og unges indlæring. Derfor glæder DBU sig til at understøtte skolerne i den nye skolereform gennem en række aktiviteter, som skal være med til at styrke kvaliteten i idrætsfaget og være med til at inspirere skolerne til at løfte udfordringerne i den nye skolereform via fodbold, leg og bevægelse. Aktiviteterne kan være følgende: Emneperioder, fagdage Enkeltstående begivenheder og events 45 minutters bevægelse Opkvalificering af lærerne og derigennem løft af kvaliteten i idrætsfaget Allerede nu er DBU i gang med lokale pilotprojekter i flere dele af landet, og vi forventer at have nationale aktiviteter til brug for skolerne klar fra januar Vær med til at understøtte skolerne DBU og lokalunionerne inviterer kommuner, klubber og andre partnere med til at udvikle projekter og tænke i partnerskaber, som kan understøtte fodbold, leg og bevægelse i den nye skolereform, og derigennem være med til at skabe gode rammer for fysisk aktivitet for børn og unge i skolen og i fodboldklubben. 6

7 CASE: MERE IDRÆT TIL BØRN OG UNGE Hillerød Kommune ønsker at bidrage til den nye skolereform i projektet Mere idræt til børn og unge igennem den nye skolereform. Baggrunden: Hillerød Kommune har via sin position som Team Danmark-kommune arbejdet med integration af idræt i kommunens institutioner primært med talentklasser på klassetrin på én af kommunens skoler. Her samarbejdede kommunen med lokale idrætsforeninger, som stod for morgentræning for de talentfulde elever. Projektet viste sig så succesfuldt, at kommunen ønsker at overføre samarbejdsformen mellem skole og forening i en tilpasset og udvidet form til projektet Mere idræt til børn og unge igennem den nye skolereform. Formålet: 1. At inddrage idrætsforeningerne i idrætsundervisningen og den understøttende undervisning, samt arbejdet med at sikre fælles mål for faget idræt. 2. Gennem samarbejdsaftaler med idrætsforeningerne at sikre, at idrætslærerne har tilstrækkelige faglige kompetencer inden for de konkrete sportsgrene, og at de kan undervise på alderssvarende niveau. Konkret går projektet ud på: At inddrage DBU s Aldersrelateret Træning (ATK) i undervisningen. At afholde møder mellem skolens lærere og idrætsforeningens trænere med henblik på at styrke de faglige kompetencer inden for idræt hos skolens ansatte. At idrætsforeningen har fokus på at indgå samarbejde omkring aktiviteter i skolerne. At de enkelte specialforbund (fodbold er kun én af flere idrætsgrene under DIF, som indgår i projektet) understøtter faglig kvalitet og uddannelse af både skolens lærere og idrætsforeningernes trænere. Hillerød Kommunes overordnede mål med projektet er at være foregangskommune og udbrede projektet til andre kommuner. Målgruppen: Otte skoler i Hillerød Kommune Lærere til elever i 3., 4. og 8. klasse Hvordan samarbejdet blev etableret: Det var Kultur og Fritid i Hillerød Kommune, som tog initiativ til at starte projektet. De undersøgte muligheden for at finansiere projektet internt i kommunen, blandt andet i samarbejde med Idrætssamvirket. Herefter kontaktede kommunen de lokale skoler, og sammen udarbejdede de en partnerskabsaftale omkring projektets rammer. Efterfølgende kontaktede kommunen Danmarks Idrætsforbund (DIF) med henblik på at inddrage specialforbundene. Desuden blev DBU Sjælland koblet på projektet som samarbejdspartner blandt andet for at kvalitetssikre det fodboldfaglige indhold. Projektet er sat i gang i forbindelse med, at den nye skolereform trådte i kraft i august

8 SOCIAL INDSATS INKLUSION I Danmark betragter vi generelt det at være en del af en idrætsforening som en mulighed for alle, men i virkeligheden er det for nogle ikke så ligetil. Med fokus på inklusion ønsker DBU at give alle børn og unge i Danmark mulighed for at spille fodbold. Fodbold for alle børn og unge Når børn og unge ikke deltager i foreningslivet, skyldes det ofte, at de ikke føler sig trygge ved det at dyrke idræt, og at kulturelle, sociale eller økonomiske vilkår forhindrer dem i det. Igennem inklusion skal vi skabe muligheder og rammer for de børn og unge, som ikke naturligt kommer i foreningslivet og dermed fodboldklubberne. Vi skal skabe rammer, hvor der er plads til og respekt for alle børn og unge uanset individuelle forskelle. Specifikt lægger DBU og lokalunionerne op til, at projekterne skal skabe nye veje og nye muligheder for følgende målgrupper: Børn og unge af socialt dårligt stillede forældre Overvægtige børn og unge Unge på ungdoms- og erhvervsuddannelser Unge ledige, som kan fungere som frivillige i fodboldklubberne Fodboldskoler, julemærkehjem og street soccer DBU og lokalunionerne har allerede igangværende projekter, som sætter fokus på inklusion. Det drejer sig blandt andet om: Get2 fodboldskoler fodboldskoler i socialt udsatte boligområder Samarbejde med de danske julemærkehjem Street soccer i København også kaldet DBU Street CPH (se mere til højre) At skabe en god modtagerkultur DBU og lokalunionerne ønsker at indgå i partnerskaber med klubber og kommuner omkring projekter, som på samme måde som de igangværende projekter kan være med til at give flere børn og unge mulighed for at spille fodbold. Samtidig ønsker DBU at beskæftige sig med projekter, som kan være med til at synliggøre, hvordan man får skabt en god modtagerkultur i den lokale fodboldklub, så chancen for at lykkes med inklusionen er størst muligt. 8

9 CASE: DBU STREET CPH DBU street CPH er et projekt under DBU København, som skal hjælpe fodboldklubberne i København med at igangsætte street soccer for børn og unge. Målgruppen: Baggrunden: Hvordan samarbejdet blev etableret: Projektet bygger på de erfaringer, som foreningen De Calle har oparbejdet ved at afholde succesfulde lokale street soccer-stævner og -træninger i udsatte byområder. DBU København så muligheden for, at DBU s street soccer kunne være med til at skabe en god ramme for børn og unge fra socialt belastede boligområder i København. Derfor tog DBU København kontakt til Københavns Kommune for at høre, om de havde lyst til at indgå i et samarbejde omkring projektet og det havde de. Formålet: At afvikle streetaktiviteter som turneringsform i et samarbejde mellem DBU København og de københavnske fodboldklubber. At integrere street soccer i de etablerede fodboldklubber, så de unge tilbydes et fleksibelt fodboldtilbud inden for organiserede rammer. At uddanne Street Coaches unge med kendskab til det lokale område, som kan være med til at koordinere og afholde træninger i streetregi. Piger og drenge i alderen år i særligt belastede områder i København. DBU København udarbejdede en projektbeskrivelse, som blev godkendt af Kultur & Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, hvorefter projektet blev igangsat. De lokale fodboldklubber blev koblet på projektet, og i et samarbejde mellem DBU København, Københavns Kommune og de lokale fodboldklubber, afviklede man en lang række street soccer-arrangementer. Projektet blev sat i gang i 2012 og fortsætter stadig med stor succes. Se mere på 9

10 10

11 TIL KLUBBEN Hvorfor skal vi som klub indgå samarbejde med kommunen? Som klub har I mulighed for at synliggøre jeres kvaliteter som frivillig forening og betydningen af jeres samfundsmæssige bidrag ved at indgå i et samarbejde med jeres største bidragsyder: kommunen. Hvert år udgør kommunernes tilskud til idræt ca. 85 % af den samlede offentlige støtte til idrætten i Danmark, og kommunernes støtte er derfor altafgørende for jer som fodboldklub. Kommunen har ofte midlerne til at realisere jeres idéer og projekter, hvis der vel at mærke er tilstrækkelig kvalitet i dem. Ved at samarbejde med kommunen kan I samtidig sikre, at jeres idéer og projekter bliver godt forankret i lokalsamfundet. Hvordan kommer vi i gang? Har I som klub et spændende projekt i støbeskeen, eller har I en god idé, som I gerne vil have afprøvet med kommunen som samarbejdspartner, så kan I vælge at tage direkte kontakt til jeres kommune, eller I kan vælge at kontakte lokalunionen først og få hjælp til at komme videre. Vi har allerede en god kontakt i kommunen: Hvis I allerede har en god kontakt til de rette personer eller afdelinger i kommunen, er det bare om at kontakte dem, præsentere jeres idé for dem og få dem med på projektet. Så kan I efterfølgende kontakte jeres lokalunion for at få sat gang i ansøgningsproceduren. Vi ved ikke, hvordan og hvem vi skal kontakte i kommunen: Det kan også være, at samarbejde med kommunen er nyt for jer, eller at I oplever det som en uoverskuelig opgave. Står I i den situation, starter I med at kontakte jeres lokalunion, som kan hjælpe jer med at finde frem til de rette kontaktpersoner i kommunen. Sammen med lokalunionen aftaler I, hvem af jer og lokalunionen som tager kontakt til kommunen og præsenterer projektet. Ønsker kommunen at være en del af projektet, kan ansøgningsproceduren gå i gang. Se mere om ansøgningsproceduren på side 14, og find kontaktoplysningerne på jeres lokalunion på side

12 12

13 TIL KOMMUNEN Hvorfor skal vi som kommune indgå samarbejde med en klub? De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource, som kan bidrage til at skabe gode, aktive rammer for jeres borgere. Ifølge en undersøgelse fra konsulentfirmaet DAMVAD bidrager foreningsidrætten med en sundhedsbesparelse for det offentlige på op til 1,7 mia. årligt, og det frivillige arbejde i foreningerne svarer ifølge Danmarks Idrætsforbunds beregninger til en værdi på ca. 17 mia. Jeres opgave som kommune er at hjælpe klubberne med at se mulighederne og igangsætte projekterne. Hvordan kommer vi i gang? Har I som kommune en idé til, hvordan I i samarbejde med en lokal fodboldklub kan aktivere et segment af jeres borgere gennem en indsats med fodbold i centrum, så kan I vælge at tage direkte kontakt til en klub, eller I kan vælge at kontakte lokalunionen først. Vi har allerede en god dialog med en klub: I har måske allerede taget kontakt til en lokal fodboldklub og fået dem med på jeres idé, og så er det bare om at kontakte lokalunionen for at få sat gang i ansøgningsproceduren. Vi ved ikke, hvordan og hvilken klub vi skal kontakte: Det kan også være, at samarbejde med de lokale klubber er nyt for jer, eller at I oplever det som en uoverskuelig opgave at finde frem til den rigtige klub at samarbejde med. Står I i den situation, starter I med at kontakte den lokalunion, som I er tilknyttet, og de kan hjælpe jer med at finde en klub, som er interesseret i at være en del af projektet. Når I sammen med lokalunionen har fundet en klub, kan ansøgningsproceduren gå i gang. Se mere om ansøgningsproceduren på side 14, og find kontaktoplysningerne på jeres lokalunion på side

14 SÅDAN ANSØGER I Det er muligt at søge midler hos DBU til projekter inden for de tre indsatsområder: Sundhed motionsfodbold for voksne Børn og unge den nye skolereform Social indsats inklusion Det er et krav, at projektet bygger på et trebenet samarbejde mellem klub, kommune og DBU/ lokalunionen, og at alle tre parter involveres i projektet i større eller mindre grad. Step 1: Rammebeskrivelse Hvis I har en idé til et projekt og ønsker at søge om midler til dette, skal I i første omgang udfylde en rammebeskrivelse, som skal indeholde jeres indledende tanker omkring projektet. Formålet med rammebeskrivelsen er at få nedfældet jeres tanker og idéer, så I har et udgangspunkt for dialogen med lokalunionen. På kan I finde en skabelon til rammebeskrivelsen. Med udgangspunkt i jeres rammebeskrivelse udarbejder I i samarbejde med jeres lokalunion og den klub/kommune, som I indgår samarbejde med en projektbeskrivelse og en partnerskabsaftale, som skal underskrives af alle tre parter. De to dokumenter skal danne grundlag for at skabe en så gennemarbejdet indsats for brugerne som muligt. Projektbeskrivelsen skal indeholde overvejelser omkring indsatsområde, formål, målgruppe, økonomi osv. Partnerskabsaftalen skal sikre, at alle parter er indforstået med, hvilke opgaver de enkelte parter skal varetage. Step 3: Samlet ansøgning Projektbeskrivelsen og partnerskabsaftalen fungerer samlet som ansøgning, der sendes til enten lokalunionen eller DBU afhængigt af projektets størrelse. Det kan jeres lokalunionsadministrator fortælle mere om, når I når dertil. Inden for kort tid vil I modtage besked om, om I har fået tildelt midler til projektet eller ej. Step 2: Projektbeskrivelse og partnerskabsaftale Hvis I ikke allerede er i dialog med lokalunionen, er det nu, I skal kontakte jeres lokalunionsadministrator. Både klubber og kommuner opfordres til at inddrage DBU s lokalunioner så tidligt som muligt for at sikre den bedst mulige proces og for at sikre projekter af høj kvalitet. 14

15 KONTAKT Hvis I ønsker at indgå i et samarbejde mellem klub, kommune og DBU, skal I kontakte jeres respektive lokalunionsadministrator, som vil hjælpe jer videre i processen. Kontaktoplysningerne finder I her: DBU Bornholm: Arne Mikkelsen mail tlf DBU Fyn: Jacob Skov mail tlf DBU Jylland: Christian Kjær mail tlf DBU København: Søren Hemmingshøj mail tlf DBU Lolland-Falster: Søren Andersen mail tlf DBU Sjælland: Lene Rydal mail tlf

16 EN DEL AF NOGET STØRRE Se mere om samarbejdet mellem klubber, kommuner og DBU på Udgiver DBU og DBU s lokalunioner Layout DBU Jylland Kommunikation Fotos Tryk Kailow Udgave 1. udgave, 2014

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Velkommen i FORMANDSLOUNGEN For Kalundborg & Odsherred

Velkommen i FORMANDSLOUNGEN For Kalundborg & Odsherred Velkommen i FORMANDSLOUNGEN For Kalundborg & Odsherred FORMANDSLOUNGE - dagsorden 18.00-18.15 Velkomst & introduktionsrunde 18.15-18.35 Spisning & networking 18.35-19.30 FormandsLounge baggrund og dialog

Læs mere

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Hvorfor inviterer DBU til en konference om velfærd? Fodbold er velfærd - De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource. Fodbold er sundhed - Fodbold

Læs mere

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet - vi styrker samspillet PROGRAM Goddag og hvorfor er vi her? Borgmester & udvalgsformand DBU Sjælland & DBU Hvordan gør vi fodbolden i Allerød bedre? Gruppe- og plenumdrøftelse Tanker og muligheder oplæg

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Forberedelse Fællesmøder

Forberedelse Fællesmøder Læringsreformen Idræt, motion og bevægelse skal sikres kvalitet i den nye læringsreform ved at sikre bevidsthed om hvilke kvaliteter forskellige aktører kan bidrage med. Den nye folkeskolereform lægger

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Præsentation Baggrund Ny bevægelse i Hillerød Læringsreformen Netværk Forberedelse Fælles møder Matrix Afklaring af forventninger

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber FODBOLD FITNESS - En mulighed for danske fodboldklubber INTRODUKTION 2 Dette hæfte er en introduktion til danske fodboldklubber, der overvejer eller ønsker at starte Fodbold Fitness. Mere end 140 klubber

Læs mere

Partnerskaber i Slagelse Kommune

Partnerskaber i Slagelse Kommune Partnerskaber i Slagelse Kommune Samarbejde mellem skoler og foreninger nu også med DIF! Side 1 Dagsorden Baggrund Lidt om partnerskaber med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Lidt om rollefordelingen

Læs mere

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising Fundraising - Nye veje til sponsorkroner Potentielt udbytte af de næste knap 90 minutter En forståelse af, hvad fundraising egentlig er hvordan tænker en fond? Hvorfor er det en god idé at forsøge at supplere

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Forventningsafstemning i centrum

Forventningsafstemning i centrum Forventningsafstemning i centrum Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet og er med til at etablere det første møde mellem skole og foreninger. Der bliver lagt klare rammer for,

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior DGI Idræt for seniorer DGI Idræt for seniorer Vi Mellem klæ r dig stolemotion på til en bedre og ironman svømmeundervisning /senior DGI Landsdelsforeninger Indhold 3 DGI Vestjylland 79 40 42 50 vestjylland@

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Projekt: Nyt forslag: Inklusion og fodbold baner vejen 1) Parter Holbæk B&I, v. formand Kenny Jensby (kenny@heforum.dk, 24 45 00 73)

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Konklusion: Behov for nytænkning

Konklusion: Behov for nytænkning Videnbaseret udvikling af børnefodbolden fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk AktiveUnge.dk ønsker at søge Aarhus kommune om midler, 526.000,00 kr. til et projektforløb der strækker sig over tre år fra 2017-2019.

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

FORORD. Rigtig god træning!

FORORD. Rigtig god træning! D L O B D O F S N O I T O M MÆND FOR ness form i m o K Fit d l o b od med F FORORD Mange mænd har haft en masse gode oplevelser med fodbolden. Tænk tilbage på glæden ved at komme på græs i foråret, eller

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

FODBOLD FITNESS. for kvinder

FODBOLD FITNESS. for kvinder FODBOLD FITNESS for kvinder FORORD Mange forbinder automatisk fodbold med mænd! Det vil vi gerne ændre på, og med Fodbold Fitness for kvinder har vi gjort et ihærdigt forsøg på at skabe et motionstilbud,

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENTLINJEN. Byskolerne og 10iCampus i Varde

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENTLINJEN. Byskolerne og 10iCampus i Varde Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENTLINJEN Byskolerne og 10iCampus i Varde Byskolerne og 10iCampus samarbejder fra skoleåret 2015/16 med flere idrætsklubber om at tilbyde talentfulde idrætsudøvere i 7-10 klasse

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål Fodbold i skolen DBU og folkeskolen mod fælles mål 1. En Del Af Noget Større En vision om at fodbolden kan være med til at løfte et samfundsansvar Fodbold er sundt Forskningen har siden 2007 konkluderet

Læs mere

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN?

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? SESSION 1 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? Michael Hedelund, Public Affairs, Danmarks Idrætsforbund Mette Heide Andersen, projektleder,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere